Tradition. for en sikker. Studieretninger N. Zahles Gymnasieskole Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19."

Transkript

1 Tradition for en sikker fremtid Studieretninger Orienteringsmøde Torsdag d. 2. februar 2012 kl N. Zahles Gymnasieskole

2 STUDIERETNINGER Science 1: Matematik A, Fysik B, Kemi B Kan man bygge højhuse af nanorør? Hvorfor er Newtons love så vigtige? Hvordan laver man papir, der er stærkere end jern? Og kan det virkelig være sandt, at man kan rotere et uendeligt stort 2-dimensionelt område, så der opstår et 3-dimensionelt legeme med et endeligt rumfang? Denne studieretning er for dig, der er god til matematik og har særlig interesse for fysik og kemi. For begge de naturvidenskabelige retninger gælder det, at du skal kunne lide at arbejde med matematiske problemer og modeller, og at du synes, det er spændende at udføre og fortolke eksperimenter. Science 1 giver dig med sit særlige fokus på de eksakte fag de bedste forudsætninger for en uddannelse inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknik. I denne studieretning kommer du endvidere til at være med i et spændende samarbejde med H2Logic og DTU omkring konstruktion af brintbiler. At du tager matematik på A-niveau betyder, at du bliver godt rustet til at gå i gang med videre uddannelse inden for økonomi eller et andet område, hvor matematisk forståelse og viden er en nødvendig forudsætning. Vælg Science 1, hvis du ikke er bange for formler og molekyler, og hvis du vil være med dér, hvor Danmark som vidensnation satser stærkt i fremtiden. Science 2: Matematik A, Biologi B, Kemi B Hvordan beregnes dit Body Mass Index? Hvad bliver konsekvenserne af den globale opvarmning? Hvordan laver man alkohol? Er du god til matematik og biologi, og har du interesse for kemi, er denne studieretning det helt rigtige valg. Du kommer til at arbejde med matematiske problemer og modeller, og fordi matematikken kombineres med biologi og kemi, vil den blive nærværende og konkret i forhold til fx menneskekroppens fysiologiske og biokemiske processer og naturens økosystemer. Du skal være nysgerrig efter at forstå samspillet mellem menneske og verden. Det kan fx handle om påvirkninger af menneskekroppen gennem medicin, men også om menneskets påvirkning af klodens økosystemer som helhed, fx spørgsmålet om den globale opvarmning. Vælg Science 2, hvis du har lyst til at udforske naturens overflod af spændende matematiske udfordringer som for eksempel det gyldne snit og Fibonaccital, og hvis du gerne vil bruge tid i laboratoriet. På Science 2 vil du komme til at opleve, hvordan kemi og biologi i samspil med matematik kan beskrive vigtige fænomener, der ikke blot er relevante for fx medicinalindustrien, men også for vores klode og vores fremtidige liv. Samfund 1: Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C Hvordan drives virksomheder? Hvem har magten i Danmark? Hvad er demokrati? Hvorfor opstod finanskrisen? Og hvad er et bruttonationalprodukt? Den samfundsfaglige studieretning er for dig, der synes, at politik, økonomi og virksomhedernes liv er spændende. Fagene supplerer hinanden og gør dig samlet kvalificeret til at undersøge og forstå de samfundsmæssige kræfter, der har betydning for erhvervsliv, velfærd, livsvilkår og levestandard. Du lærer at udarbejde analyser på både mikro- og makroniveau inden for fx økonomi, sociologi, internationale forhold, vælgerundersøgelser og vækstmodeller. Fagretningen kvalificerer bredt til fx et senere studium indenfor økonomi, handel eller samfundsfag og skal vælges af dig, hvis du i resten af din gymnasietid ønsker et fagligt fokus på de relationer og mekanismer, der styrer den nationale og den internationale udvikling. Vores verden er i stigende grad præget af spændingen mellem det nære og det globale, så fagretningen er på mange måder relevant for forståelsen af fremtidens kontakt mellem mennesker. I denne studieretning kommer du endvidere med i et udviklingsprojekt med en lærer fra CBS omkring innovation og iværksætteri. INTUITION, KREATIVITET OG KNALDHÅRD MATEMATIK Georg Mohr-konkurrencen er en landsdækkende matematikkonkurrence for gymnasieelever. Den afvikles i to runder. Første runde er en multiple choice-prøve med 20 spørgsmål, der skal klares på en time. Den ligger i slutningen af november. Anden runde, som ligger i januar, skal man kvalificere sig til ved at klare første runde godt. De, der klarer sig bedst i anden runde, typisk cirka 20 elever ud af i alt 1000 deltagende elever på landsplan, inviteres til et tredages vinderseminar ved et matematisk institut på en højere læreanstalt. Her har elever fra Zahles været med adskillige gange. Hvordan det går i år, ved vi endnu ikke, men godt og vel ti deltagere glæder sig allerede til at deltage i konkurrencen i januar. Som forberedelse til konkurrencen plejer vi at arrangere en Georg Mohr-studiekreds om efteråret, hvor alle interesserede elever på tværs af årgange kan deltage. Her spiser vi chokoladekiks og frugt og ser på opgaver, der kræver store doser af både intuition, kreativitet, sund stædighed og så selvfølgelig, at man har godt styr på sit matematiske gymnasiepensum.

3 Samfund 2: Samfundsfag A, Matematik B, Psykologi C Er samfundets ulighed en forudsætning for vækst? Hvorfor kan man ikke altid stole på statistiske undersøgelser? Hvad er personlighed? Og var psykologi en væsentlig faktor i finanskrisens spredning til hele verden eller var det hele bare økonomi? I Samfund 2 arbejder vi med emner som fx intelligens og læring, identitet og modernitet, kriminalitet, social arv og mønsterbrud, motivation, mobning og opdragelse. Vægten i psykologi ligger på socialpsykologi, så det spiller naturligt sammen med samfundsfagets fokus på politik, fællesskab og individets muligheder, mens matematikken giver en god bund i forståelsen af de mikro- og makroøkonomiske forhold, der præger vores verden. Som i Samfund 1 lærer du at udarbejde analyser inden for fx økonomi, sociologi, internationale forhold, vælgerundersøgelser og vækstmodeller, og du kvalificerer dig bredt i forhold til videreuddannelse inden for især samfundsvidenskaberne og økonomi. Vælg denne studieretning, hvis du vil blive klogere på menneskeracens udfoldelse på både det menneskelige og det mellemmenneskelige plan. Sprog og kultur 1: Engelsk A, Tysk A, Mediefag C Sprog og kultur 2: Engelsk A, Fransk A, Mediefag C Hvordan udvikler medierne sig i den globale verden? Er det sandt, at franskmændene helst taler fransk og at tyskerne er dårlige til engelsk, fordi de kun hører tysk på tv? Who s Afraid of Virginia Woolf? Og er det i øvrigt rigtigt, at man med mange sprog i bagagen forøger sine chancer for nogle spændende studieår i udlandet? Er du vild med sprog, og er medierne noget, der interesserer dig, er en af disse studieretninger det perfekte valg for dig. Du tager eksamen i to europæiske hovedsprog på A-niveau, hvoraf engelsk er det ene, og du får både skriftlige og mundtlige kompetencer samt et nuanceret indblik i de relevante landes litteratur, kultur og samfundsforhold. Medierne spiller i dag en stor rolle i vores opfattelse af virkeligheden, og som et ekstra element i disse studieretninger kommer du i mediefag til at arbejde med spillefilm, dokumentar- og tv-udsendelser, du får redskaber til at analysere levende billeder, og du kommer selv til at arbejde med videoproduktioner. Vælg en af disse studieretninger, hvis du vil ud i verden og tror på, at engelsk er vigtigt, men ikke nok, hvis vi skal udnytte vores muligheder i et globaliseret samfund. Næsten uanset hvad du kommer til at foretage dig senere, vil du have stor glæde af dine fremmedsprog, og med den grundlæggende indsigt i medieverdenen, som mediefaget giver dig, vil du finde ud af, om en karriere inden for kommunikation eller journalistik er noget for dig. Det er langt federe at tage ned til varmen og dyrke idræt intensivt på La Santa i en uge frem for en times undervisning hver uge. Jeg er sikker på, at hver elev er mere engageret i den uge, end de gennemsnitligt vil være i løbet af et års idrætsundervisning! Nina 2.g Selvom jeg ikke har været på efterskole, tror jeg, det må føles sådan. Hele årgangen boede i gåafstand til hinanden på La Santa, og vi blev virkelig rystet sammen. Man vil i lang tid blive mindet om den gode tid og fx tale om dengang, man konkurrerede i atletik. Faktisk var selve konkurrenceelementet bare med til at styrke fællesskabet endnu mere. Nicolai 2.g Da jeg er interesseret i mange forskellige fag og ikke er helt sikker på, hvad jeg vil læse bagefter, synes jeg, at den klassisk-sproglige studieretning er rigtig god, da den giver mig en almen dannelse, som jeg kan bruge, uanset hvad jeg vælger at læse efter gymnasiet. Sarah 2.g

4 Sprog, samfund og medier: Engelsk A, Samfundsfag B, Mediefag C Hvorfor er USA både politisk og mediemæssigt blevet så dominerende på den internationale scene? Bliver engelsk vores nye modersmål? Hvad er Habermas offentlighedsmodel? Hvad er forskellen på fiktion, fakta og faktion? Og spiller den trykte presse og de elektroniske nyhedsmedier stadig en rolle, eller er den efterhånden blevet bovlam og tam? Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for sproglige, medierelaterede og samfundsmæssige forhold. Studieretningen giver dig indsigt i samspillet mellem væsentlige aktører i samfundet, fx politikere, erhvervsliv og medier, og så bliver du bedre og bedre til engelsk, som du dyrker på det højeste gymnasiale niveau. I mediefag kommer du desuden til at arbejde med spillefilm, dokumentar- og tv-udsendelser, du får redskaber til at analysere levende billeder, og du skal selv arbejde med videoproduktioner. Studieretningen kvalificerer dig samlet til at forstå mere komplekse problemstillinger som fx global politik, udviklingen i medieverdenen eller menneskers og organisationers muligheder for at sætte en dagsorden i offentligheden. Der er generelt mange gode muligheder for tværfaglige samarbejder, fx om de amerikanske mediers globale udbredelse og deres påvirkning af danske gymnasieelevers liv. Vælg denne studieretning, hvis du har internationalt udsyn og lyst til at lære mere om, hvordan den vestlige verden hænger sammen og udvikler sig i fremtiden, både politisk og mediemæssigt. Klassisk-sproglig: Latin A og Græsk A Vidste du, at Romerriget strakte sig fra det nuværende England til det nuværende Irak? At alle engelske byer, der ender på -chester, oprindeligt var romerske militærlejre? At Julius Cæsar indførte den kalender, vi bruger i dag? Og at du hver dag siger og hører mange latinske og græske ord? Den klassisk-sproglige linje er for dig, der vil have en suveræn sproglig indsigt og samtidig er interesseret i den græsk-romerske verden og dens betydning for nutiden. Du lærer at læse latin og (klassisk) græsk, hvilket giver en sikker sprogforståelse og gør det let for dig at lære andre sprog. Du lærer om alle de fag og emner, som grækerne og romerne grundlagde, og som udgør fundamentet for den vestlige civilisation. Emnerne er bl.a. historie, litteratur, filosofi, retorik (talekunst), demokrati, drama (tragedie og komedie) og mytologi. På den måde kommer du rundt om mange emner og kan vurdere, hvad du er mest interesseret i og har lyst til at fortsætte med senere. Men uanset hvad du vælger at fortsætte med efter gymnasiet, vil du have gavn af at have haft latin og græsk. Inden for alle fag findes nemlig IDRÆT PÅ ZAHLES Er du til intensiv sved på panden? Har du lyst til mere, men på kortere tid? Og hvordan lyder en idrætstime på Lanzarote? Eller en tur på snowboard? På Zahles har vi valgt at prioritere rigtig gode idrætsfaciliteter, så derfor bliver alle skolens klasser kørt i bus til Grøndal Centret, hvor der er optimale muligheder for at dyrke både boldspil, musik og bevægelse, atletik, ketsjer-sport, redskabsgymnastik og fysisk træning. De fine faciliteter kan også bruges til træning og afvikling af såvel interne som eksterne turneringer uden for den normale skoletid. For at skabe en endnu bedre, mere spændende og intens idrætsundervisning i 2.g har vi på dette klassetrin besluttet at koncentrere undervisningen i to kortere perioder. I den ene tager alle 2.g-elever og idrætslærerne til La Santa, Lanzarote, Spanien, hvor der under optimale og behagelige forhold vil blive undervist i forskellige praktiske og teoretiske discipliner, der med den nye reform er obligatoriske. Senere på skoleåret går turen nordpå til Sverige eller Norge, hvor der er sat to dage af til ski- og snowboardinstruktion og træning i det rigtige terræn. Disse to koncentrerede forløb i idræt koster ca kr. ekstra, men så kommer du også sydpå i den mørke tid og får ud over gode og anderledes idrætstimer lys, varme og ikke mindst sociale oplevelser sammen med hele din årgang. I februar måned er du på ski i et af vore nordiske nabolande. For at du kan være sikker på, at din fysiske form og din viden om faget bliver udbygget, vil du blive testet et par gange i løbet af året, hvor der også ved disse lejligheder vil blive givet gode råd om træning. Således vil hele 2.g-forløbet danne en god og nødvendig baggrund for det personlige træningsprojekt, som alle skal arbejde med i 3.g. mange fremmedord, og de er næsten alle latinske eller græske. Du bliver simpelthen supergod til ord. Og så er det i øvrigt sjovt at have de klassiske sprog, fordi grækerne og romerne havde mange skøre idéer om alt muligt. Filosoffen Thales mente fx, at alting bestod af vand. En anden filosof mente, at bevægelse var umulig. En tredje mente, at verden bestod af atomer det var jo ikke helt forkert... Og så lige en sidste ting: undervisningen foregår på små hyggelige hold, hvor der er god tid til hver enkelt elev.

5 UD I EUROPA MED ZAHLES Vil du ud i verden? Har du mod på internationale møder med elever fra andre europæiske lande? Lyder privat indkvartering i et andet europæisk land som en spændende mulighed? N. Zahles Gymnasieskole har internationalt udblik og har i mange år deltaget i internationale skoleprojekter. Derfor har vi partnerskoler i Rom, Edinburgh, Budapest, Landskrona, Bad Tölz, Sindelfingen og Stuttgart. Hvert skoleår afholdes to internationale møder, hvor elever deltager. Bliver det dig, der kommer af sted, får du en helt unik oplevelse! Du bliver privat indkvarteret og vil opleve, hvordan livet leves i det pågældende land. Du vil møde jævnaldrende fra andre europæiske lande og opleve et andet skolesystem end det danske. Introturen til Kerteminde på Fyn var god, og det var fedt at blive rystet sammen både fagligt og socialt. Hvad vi lavede? Vi spillede bordtennis og poker, snakkede om hvaler og fodrede søløver! Anders 1.g INTROFORLØB Når du starter på Zahles, møder du en masse mennesker, som du skal bruge mange timer sammen med de næste 3 år. Derfor er det selvfølgelig ekstra vigtigt, at du lærer dem alle sammen godt at kende, så du føler dig tryg i klassen og har nogle at grine sammen med. De første to uger på Zahles vil du opleve et specielt planlagt introforløb, der sluttes af med Cajs Cup, vores helt specielle idrætsdag, og en introfest. I introforløbet skal du lære dine nye klassekammerater, dine nye lærere og alle de andre elever på Zahles at kende gennem sjove aktiviteter. Med andre ord vil de første uger være propfyldt med alt fra skovtur, speeddating, idrætsdag, spændende forelæsninger, teambuildingsøvelser og en introtur med din klasse. Alt sammen noget, der på en underholdende måde skal forberede dig til livet som gymnasieelev. ZAHLES ELSKER HISTORIE! På Zahles gør vi lidt ekstra ud af historiefaget, da vi betragter det som et vigtigt fag, når man som menneske skal orientere sig i en stadig mere kompleks verden. Alle fag har en historisk dimension, og vi benytter os meget af byen som et historieformidlende rum. Det vil konkret sige, at vi laver små ekskursioner til historiske steder, man normalt ellers bare går forbi, og bruger Københavns mange museer. Vi forsøger også at gøre byen og historien mere levende ved at lave temadage, vi har en historiefilmklub, og vi deltager i forskellige events og aktiviteter uden for skolens regi. Zahles er medlem af netværket TST (Trans-Atlantic Slave Trade) og er deltager i UNESCOs ASP-netværk (Associated Schools Project Network). Det er hyggeligt at være med i festudvalget, og man lærer en masse at kende på tværs af klasser og årgange. Det gode er også, at man er med til at sætte sit præg på festerne. Vi er fx med til at bestemme festernes temaer og dj s og så får vi gratis adgang og to øl... Christoffer 1.g Det er meget nemt at komme ind som ny elev på Zahles. Jeg føler i hvert fald, at jeg har været der fra starten, selvom jeg startede senere end de andre i min klasse. Sara 1.g

6 Det er godt at være med i elevrådet, fordi man har indflydelse og er med til at påvirke dagligdagen på sit gymnasium. Vi har fx indflydelse på, hvad der skal sælges i kantinen, men i øjeblikket har vi primært fokus på gallafesten. Christopher og Anders 3.g SPROGVALG PÅ ZAHLES Engelsk er alle elevers første fremmedsprog, og du skal som minimum have det på B-niveau. I studieretningen eller som valgfag kan du desuden vælge det på A-niveau. Du kan som andet fremmedsprog vælge: tysk forsætter, fransk fortsætter og spansk begynder. ELEVRÅDET PÅ ZAHLES Elevrådets fornemste opgave er at sikre, at skolen på bedste vis varetager elevernes interesser. Rådet, der ud over formandskabet, består af en repræsentant fra hver klasse, fungerer som talerør for skolens elever og som bindeled mellem elever og ledelse. Deltagerne mødes i rådet og med rektor engang om måneden og drøfter blandt andet nye tiltag fra elever, lærere eller ledelse. SKOLENS SOCIALE LIV FESTER OG CAFÉAFTENER Vi håber, at endnu flere til næste år kan se, at det ikke er noget stort at bruge en dag af sin uddannelse på at hjælpe andre, der ikke har mulighed for at tage en uddannelse. Vi har nemlig brug for flere hænder i OD! Sigrid 1.g Zahles er meget andet end god undervisning, og som elev har du mulighed for at deltage i og få indflydelse på det sociale liv på skolen efter undervisningen. Som medlem af enten cafe- eller festudvalget står du for at planlægge årets caféaftener og fester. Du er med til at sørge for alt det praktiske omkring arrangementerne såsom indkøb, regnskab og vagtplaner. Og på selve aftenen står du i baren, pynter op, sidder i indgangen eller medvirker på anden vis til, at alt forløber, som det skal. OPERATION DAGSVÆRK Operation Dagsværk (OD) er for dig, der vil gøre en forskel i verden. Det er et gymnasialt oprettet initiativ, som giver børn og unge i U-lande mulighed for at uddanne sig, og hvert år går pengene til et nyt projekt ude i verden. Zahles støtter op om projektet, fordi vi ved, at uddannelse fører til et bedre liv. Vi stiller derfor en undervisningsfri dag til rådighed for eleverne, hvor de kan samle penge ved at arbejde i 5 timer. Har man som elev mod på mere, kan man også være medlem af selve OD-gruppen, som står for at koordinere indsatsen og planlægge sjove arrangementer, der sætter fokus på årets indsamling. AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE Hvis man er en særlig talentfuld elev og har lyst til store faglige udfordringer og socialt samvær med andre unge fra gymnasier i København, kan man blive medlem af Akademiet for Talentfulde Unge (ATU). Hvert år udpeger gymnasiet en række talentfulde unge blandt de nye 1.g ere, som får tilbud om at være med i akademiets 3-årige forløb. Her følger man et helt normalt gymnasieforløb på skolen, men fra andet til femte semester deltager man i seminarer, forelæsninger og events arrangeret af akademiet. På programmet er også en uges sommercamp mellem 1. og 2.g og hvis man har lyst et 1-3 ugers sommeruniversitet i Danmark eller i udlandet. I 3.g kan man være med i en række faglige olympiader såsom Georg Mohr og Projekt Forskerspire, og man får desuden tilbud om en mentorordning. Når man er færdig, modtager man ved en højtidelighed et diplom fra undervisningsministeren.

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium - i Valby elle r på Østerbro HTX-student HTX-student Htx kort og kontant Htx (teknisk gymnasium) er en af de tre muligheder,

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på Uddannelsestilbud på L angk ær 2008 tættere på Høj faglighed og stærkt fællesskab Langkær Gymnasium og HF ligner resten af landets gymnasier og HF-kurser på mange områder. Vi har de samme fag, og vi stiller

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

For skoleårene 2013-2016

For skoleårene 2013-2016 Studieretninger For skoleårene 2013-2016 Herlufsholm Skole Mangler du udfordringer? Vil du være del af et stærkt og sjovt elevfællesskab? Skal din skole være mere end bare en skole? Studieretning 1 Kunst

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE På Ribe Katedralskole er grundforløbet tilrettelagt ens for alle elever, så eleverne uden problemer kan ændre deres foreløbige ønske om studieretning, når der til

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B STUDIERETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 6 ABROAD ENGELSK A SPANSK

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA Studieguide HF 2018-2019 Bliv en del af fremtidens DNA INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen.................................................................................. 4 Det nye hf....................................................................................

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

RIBE KATEDRALSKOLE. Skole siden 1145

RIBE KATEDRALSKOLE. Skole siden 1145 RIBE KATEDRALSKOLE Skole siden 1145 Som én af Danmarks ældste byer har Ribe naturligvis også en skole med en meget lang historie. Ribe Katedralskole har gennem århundreder været egnens videnscenter. Meget

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA Studieguide HF 2017-2018 Bliv en del af fremtidens DNA 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen.... 4 Det nye hf.... 5 Oversigt over fagpakker.... 6 Hf-fagpakker.... 10 Det er ikke skole det hele... 19 3 Velkommen

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Studieretninger LÆS MERE PÅ ZAHLESGYM.DK N. ZAHLES GYMNASIESKOLE

Studieretninger LÆS MERE PÅ ZAHLESGYM.DK N. ZAHLES GYMNASIESKOLE Studieretninger LÆS MERE PÅ ZAHLESGYM.DK N. ZAHLES GYMNASIESKOLE 2 Hos os er du særlig N. Zahles Gymnasium er et mindre gymnasium, hvor alle meget hurtigt kommer til at kende hinanden på tværs af klasser

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Brønderslev Gymnasium og HF Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Hvad er vigtigt? Dine interesser hvilke fag kan du få? Dine fremtidsdrømme og muligheder Hvad

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Faaborg Gymnasium gør din verden større

Faaborg Gymnasium gør din verden større 1 Faaborg Gymnasium gør din verden større Når du vælger Faaborg Gymnasium, bliver tilværelsen mere udfordrende. Du får nye mulig heder for at gå på opdagelse i en verden, der bliver større på flere måder.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Erhvervsskolen Nordsjælland s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Åbent Hus 2018 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Gymnasiet er den bedste og sikreste adgangsbillet til fremtiden Formålet: ikke

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger Holstebro Gymnasium og HF Studentereksamen stx 2016 Studieretninger 2 Studentereksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over de studieretninger og de valgfag, du kan vælge

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere