Tradition. for en sikker. Studieretninger N. Zahles Gymnasieskole Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19."

Transkript

1 Tradition for en sikker fremtid Studieretninger Orienteringsmøde Torsdag d. 2. februar 2012 kl N. Zahles Gymnasieskole

2 STUDIERETNINGER Science 1: Matematik A, Fysik B, Kemi B Kan man bygge højhuse af nanorør? Hvorfor er Newtons love så vigtige? Hvordan laver man papir, der er stærkere end jern? Og kan det virkelig være sandt, at man kan rotere et uendeligt stort 2-dimensionelt område, så der opstår et 3-dimensionelt legeme med et endeligt rumfang? Denne studieretning er for dig, der er god til matematik og har særlig interesse for fysik og kemi. For begge de naturvidenskabelige retninger gælder det, at du skal kunne lide at arbejde med matematiske problemer og modeller, og at du synes, det er spændende at udføre og fortolke eksperimenter. Science 1 giver dig med sit særlige fokus på de eksakte fag de bedste forudsætninger for en uddannelse inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknik. I denne studieretning kommer du endvidere til at være med i et spændende samarbejde med H2Logic og DTU omkring konstruktion af brintbiler. At du tager matematik på A-niveau betyder, at du bliver godt rustet til at gå i gang med videre uddannelse inden for økonomi eller et andet område, hvor matematisk forståelse og viden er en nødvendig forudsætning. Vælg Science 1, hvis du ikke er bange for formler og molekyler, og hvis du vil være med dér, hvor Danmark som vidensnation satser stærkt i fremtiden. Science 2: Matematik A, Biologi B, Kemi B Hvordan beregnes dit Body Mass Index? Hvad bliver konsekvenserne af den globale opvarmning? Hvordan laver man alkohol? Er du god til matematik og biologi, og har du interesse for kemi, er denne studieretning det helt rigtige valg. Du kommer til at arbejde med matematiske problemer og modeller, og fordi matematikken kombineres med biologi og kemi, vil den blive nærværende og konkret i forhold til fx menneskekroppens fysiologiske og biokemiske processer og naturens økosystemer. Du skal være nysgerrig efter at forstå samspillet mellem menneske og verden. Det kan fx handle om påvirkninger af menneskekroppen gennem medicin, men også om menneskets påvirkning af klodens økosystemer som helhed, fx spørgsmålet om den globale opvarmning. Vælg Science 2, hvis du har lyst til at udforske naturens overflod af spændende matematiske udfordringer som for eksempel det gyldne snit og Fibonaccital, og hvis du gerne vil bruge tid i laboratoriet. På Science 2 vil du komme til at opleve, hvordan kemi og biologi i samspil med matematik kan beskrive vigtige fænomener, der ikke blot er relevante for fx medicinalindustrien, men også for vores klode og vores fremtidige liv. Samfund 1: Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C Hvordan drives virksomheder? Hvem har magten i Danmark? Hvad er demokrati? Hvorfor opstod finanskrisen? Og hvad er et bruttonationalprodukt? Den samfundsfaglige studieretning er for dig, der synes, at politik, økonomi og virksomhedernes liv er spændende. Fagene supplerer hinanden og gør dig samlet kvalificeret til at undersøge og forstå de samfundsmæssige kræfter, der har betydning for erhvervsliv, velfærd, livsvilkår og levestandard. Du lærer at udarbejde analyser på både mikro- og makroniveau inden for fx økonomi, sociologi, internationale forhold, vælgerundersøgelser og vækstmodeller. Fagretningen kvalificerer bredt til fx et senere studium indenfor økonomi, handel eller samfundsfag og skal vælges af dig, hvis du i resten af din gymnasietid ønsker et fagligt fokus på de relationer og mekanismer, der styrer den nationale og den internationale udvikling. Vores verden er i stigende grad præget af spændingen mellem det nære og det globale, så fagretningen er på mange måder relevant for forståelsen af fremtidens kontakt mellem mennesker. I denne studieretning kommer du endvidere med i et udviklingsprojekt med en lærer fra CBS omkring innovation og iværksætteri. INTUITION, KREATIVITET OG KNALDHÅRD MATEMATIK Georg Mohr-konkurrencen er en landsdækkende matematikkonkurrence for gymnasieelever. Den afvikles i to runder. Første runde er en multiple choice-prøve med 20 spørgsmål, der skal klares på en time. Den ligger i slutningen af november. Anden runde, som ligger i januar, skal man kvalificere sig til ved at klare første runde godt. De, der klarer sig bedst i anden runde, typisk cirka 20 elever ud af i alt 1000 deltagende elever på landsplan, inviteres til et tredages vinderseminar ved et matematisk institut på en højere læreanstalt. Her har elever fra Zahles været med adskillige gange. Hvordan det går i år, ved vi endnu ikke, men godt og vel ti deltagere glæder sig allerede til at deltage i konkurrencen i januar. Som forberedelse til konkurrencen plejer vi at arrangere en Georg Mohr-studiekreds om efteråret, hvor alle interesserede elever på tværs af årgange kan deltage. Her spiser vi chokoladekiks og frugt og ser på opgaver, der kræver store doser af både intuition, kreativitet, sund stædighed og så selvfølgelig, at man har godt styr på sit matematiske gymnasiepensum.

3 Samfund 2: Samfundsfag A, Matematik B, Psykologi C Er samfundets ulighed en forudsætning for vækst? Hvorfor kan man ikke altid stole på statistiske undersøgelser? Hvad er personlighed? Og var psykologi en væsentlig faktor i finanskrisens spredning til hele verden eller var det hele bare økonomi? I Samfund 2 arbejder vi med emner som fx intelligens og læring, identitet og modernitet, kriminalitet, social arv og mønsterbrud, motivation, mobning og opdragelse. Vægten i psykologi ligger på socialpsykologi, så det spiller naturligt sammen med samfundsfagets fokus på politik, fællesskab og individets muligheder, mens matematikken giver en god bund i forståelsen af de mikro- og makroøkonomiske forhold, der præger vores verden. Som i Samfund 1 lærer du at udarbejde analyser inden for fx økonomi, sociologi, internationale forhold, vælgerundersøgelser og vækstmodeller, og du kvalificerer dig bredt i forhold til videreuddannelse inden for især samfundsvidenskaberne og økonomi. Vælg denne studieretning, hvis du vil blive klogere på menneskeracens udfoldelse på både det menneskelige og det mellemmenneskelige plan. Sprog og kultur 1: Engelsk A, Tysk A, Mediefag C Sprog og kultur 2: Engelsk A, Fransk A, Mediefag C Hvordan udvikler medierne sig i den globale verden? Er det sandt, at franskmændene helst taler fransk og at tyskerne er dårlige til engelsk, fordi de kun hører tysk på tv? Who s Afraid of Virginia Woolf? Og er det i øvrigt rigtigt, at man med mange sprog i bagagen forøger sine chancer for nogle spændende studieår i udlandet? Er du vild med sprog, og er medierne noget, der interesserer dig, er en af disse studieretninger det perfekte valg for dig. Du tager eksamen i to europæiske hovedsprog på A-niveau, hvoraf engelsk er det ene, og du får både skriftlige og mundtlige kompetencer samt et nuanceret indblik i de relevante landes litteratur, kultur og samfundsforhold. Medierne spiller i dag en stor rolle i vores opfattelse af virkeligheden, og som et ekstra element i disse studieretninger kommer du i mediefag til at arbejde med spillefilm, dokumentar- og tv-udsendelser, du får redskaber til at analysere levende billeder, og du kommer selv til at arbejde med videoproduktioner. Vælg en af disse studieretninger, hvis du vil ud i verden og tror på, at engelsk er vigtigt, men ikke nok, hvis vi skal udnytte vores muligheder i et globaliseret samfund. Næsten uanset hvad du kommer til at foretage dig senere, vil du have stor glæde af dine fremmedsprog, og med den grundlæggende indsigt i medieverdenen, som mediefaget giver dig, vil du finde ud af, om en karriere inden for kommunikation eller journalistik er noget for dig. Det er langt federe at tage ned til varmen og dyrke idræt intensivt på La Santa i en uge frem for en times undervisning hver uge. Jeg er sikker på, at hver elev er mere engageret i den uge, end de gennemsnitligt vil være i løbet af et års idrætsundervisning! Nina 2.g Selvom jeg ikke har været på efterskole, tror jeg, det må føles sådan. Hele årgangen boede i gåafstand til hinanden på La Santa, og vi blev virkelig rystet sammen. Man vil i lang tid blive mindet om den gode tid og fx tale om dengang, man konkurrerede i atletik. Faktisk var selve konkurrenceelementet bare med til at styrke fællesskabet endnu mere. Nicolai 2.g Da jeg er interesseret i mange forskellige fag og ikke er helt sikker på, hvad jeg vil læse bagefter, synes jeg, at den klassisk-sproglige studieretning er rigtig god, da den giver mig en almen dannelse, som jeg kan bruge, uanset hvad jeg vælger at læse efter gymnasiet. Sarah 2.g

4 Sprog, samfund og medier: Engelsk A, Samfundsfag B, Mediefag C Hvorfor er USA både politisk og mediemæssigt blevet så dominerende på den internationale scene? Bliver engelsk vores nye modersmål? Hvad er Habermas offentlighedsmodel? Hvad er forskellen på fiktion, fakta og faktion? Og spiller den trykte presse og de elektroniske nyhedsmedier stadig en rolle, eller er den efterhånden blevet bovlam og tam? Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for sproglige, medierelaterede og samfundsmæssige forhold. Studieretningen giver dig indsigt i samspillet mellem væsentlige aktører i samfundet, fx politikere, erhvervsliv og medier, og så bliver du bedre og bedre til engelsk, som du dyrker på det højeste gymnasiale niveau. I mediefag kommer du desuden til at arbejde med spillefilm, dokumentar- og tv-udsendelser, du får redskaber til at analysere levende billeder, og du skal selv arbejde med videoproduktioner. Studieretningen kvalificerer dig samlet til at forstå mere komplekse problemstillinger som fx global politik, udviklingen i medieverdenen eller menneskers og organisationers muligheder for at sætte en dagsorden i offentligheden. Der er generelt mange gode muligheder for tværfaglige samarbejder, fx om de amerikanske mediers globale udbredelse og deres påvirkning af danske gymnasieelevers liv. Vælg denne studieretning, hvis du har internationalt udsyn og lyst til at lære mere om, hvordan den vestlige verden hænger sammen og udvikler sig i fremtiden, både politisk og mediemæssigt. Klassisk-sproglig: Latin A og Græsk A Vidste du, at Romerriget strakte sig fra det nuværende England til det nuværende Irak? At alle engelske byer, der ender på -chester, oprindeligt var romerske militærlejre? At Julius Cæsar indførte den kalender, vi bruger i dag? Og at du hver dag siger og hører mange latinske og græske ord? Den klassisk-sproglige linje er for dig, der vil have en suveræn sproglig indsigt og samtidig er interesseret i den græsk-romerske verden og dens betydning for nutiden. Du lærer at læse latin og (klassisk) græsk, hvilket giver en sikker sprogforståelse og gør det let for dig at lære andre sprog. Du lærer om alle de fag og emner, som grækerne og romerne grundlagde, og som udgør fundamentet for den vestlige civilisation. Emnerne er bl.a. historie, litteratur, filosofi, retorik (talekunst), demokrati, drama (tragedie og komedie) og mytologi. På den måde kommer du rundt om mange emner og kan vurdere, hvad du er mest interesseret i og har lyst til at fortsætte med senere. Men uanset hvad du vælger at fortsætte med efter gymnasiet, vil du have gavn af at have haft latin og græsk. Inden for alle fag findes nemlig IDRÆT PÅ ZAHLES Er du til intensiv sved på panden? Har du lyst til mere, men på kortere tid? Og hvordan lyder en idrætstime på Lanzarote? Eller en tur på snowboard? På Zahles har vi valgt at prioritere rigtig gode idrætsfaciliteter, så derfor bliver alle skolens klasser kørt i bus til Grøndal Centret, hvor der er optimale muligheder for at dyrke både boldspil, musik og bevægelse, atletik, ketsjer-sport, redskabsgymnastik og fysisk træning. De fine faciliteter kan også bruges til træning og afvikling af såvel interne som eksterne turneringer uden for den normale skoletid. For at skabe en endnu bedre, mere spændende og intens idrætsundervisning i 2.g har vi på dette klassetrin besluttet at koncentrere undervisningen i to kortere perioder. I den ene tager alle 2.g-elever og idrætslærerne til La Santa, Lanzarote, Spanien, hvor der under optimale og behagelige forhold vil blive undervist i forskellige praktiske og teoretiske discipliner, der med den nye reform er obligatoriske. Senere på skoleåret går turen nordpå til Sverige eller Norge, hvor der er sat to dage af til ski- og snowboardinstruktion og træning i det rigtige terræn. Disse to koncentrerede forløb i idræt koster ca kr. ekstra, men så kommer du også sydpå i den mørke tid og får ud over gode og anderledes idrætstimer lys, varme og ikke mindst sociale oplevelser sammen med hele din årgang. I februar måned er du på ski i et af vore nordiske nabolande. For at du kan være sikker på, at din fysiske form og din viden om faget bliver udbygget, vil du blive testet et par gange i løbet af året, hvor der også ved disse lejligheder vil blive givet gode råd om træning. Således vil hele 2.g-forløbet danne en god og nødvendig baggrund for det personlige træningsprojekt, som alle skal arbejde med i 3.g. mange fremmedord, og de er næsten alle latinske eller græske. Du bliver simpelthen supergod til ord. Og så er det i øvrigt sjovt at have de klassiske sprog, fordi grækerne og romerne havde mange skøre idéer om alt muligt. Filosoffen Thales mente fx, at alting bestod af vand. En anden filosof mente, at bevægelse var umulig. En tredje mente, at verden bestod af atomer det var jo ikke helt forkert... Og så lige en sidste ting: undervisningen foregår på små hyggelige hold, hvor der er god tid til hver enkelt elev.

5 UD I EUROPA MED ZAHLES Vil du ud i verden? Har du mod på internationale møder med elever fra andre europæiske lande? Lyder privat indkvartering i et andet europæisk land som en spændende mulighed? N. Zahles Gymnasieskole har internationalt udblik og har i mange år deltaget i internationale skoleprojekter. Derfor har vi partnerskoler i Rom, Edinburgh, Budapest, Landskrona, Bad Tölz, Sindelfingen og Stuttgart. Hvert skoleår afholdes to internationale møder, hvor elever deltager. Bliver det dig, der kommer af sted, får du en helt unik oplevelse! Du bliver privat indkvarteret og vil opleve, hvordan livet leves i det pågældende land. Du vil møde jævnaldrende fra andre europæiske lande og opleve et andet skolesystem end det danske. Introturen til Kerteminde på Fyn var god, og det var fedt at blive rystet sammen både fagligt og socialt. Hvad vi lavede? Vi spillede bordtennis og poker, snakkede om hvaler og fodrede søløver! Anders 1.g INTROFORLØB Når du starter på Zahles, møder du en masse mennesker, som du skal bruge mange timer sammen med de næste 3 år. Derfor er det selvfølgelig ekstra vigtigt, at du lærer dem alle sammen godt at kende, så du føler dig tryg i klassen og har nogle at grine sammen med. De første to uger på Zahles vil du opleve et specielt planlagt introforløb, der sluttes af med Cajs Cup, vores helt specielle idrætsdag, og en introfest. I introforløbet skal du lære dine nye klassekammerater, dine nye lærere og alle de andre elever på Zahles at kende gennem sjove aktiviteter. Med andre ord vil de første uger være propfyldt med alt fra skovtur, speeddating, idrætsdag, spændende forelæsninger, teambuildingsøvelser og en introtur med din klasse. Alt sammen noget, der på en underholdende måde skal forberede dig til livet som gymnasieelev. ZAHLES ELSKER HISTORIE! På Zahles gør vi lidt ekstra ud af historiefaget, da vi betragter det som et vigtigt fag, når man som menneske skal orientere sig i en stadig mere kompleks verden. Alle fag har en historisk dimension, og vi benytter os meget af byen som et historieformidlende rum. Det vil konkret sige, at vi laver små ekskursioner til historiske steder, man normalt ellers bare går forbi, og bruger Københavns mange museer. Vi forsøger også at gøre byen og historien mere levende ved at lave temadage, vi har en historiefilmklub, og vi deltager i forskellige events og aktiviteter uden for skolens regi. Zahles er medlem af netværket TST (Trans-Atlantic Slave Trade) og er deltager i UNESCOs ASP-netværk (Associated Schools Project Network). Det er hyggeligt at være med i festudvalget, og man lærer en masse at kende på tværs af klasser og årgange. Det gode er også, at man er med til at sætte sit præg på festerne. Vi er fx med til at bestemme festernes temaer og dj s og så får vi gratis adgang og to øl... Christoffer 1.g Det er meget nemt at komme ind som ny elev på Zahles. Jeg føler i hvert fald, at jeg har været der fra starten, selvom jeg startede senere end de andre i min klasse. Sara 1.g

6 Det er godt at være med i elevrådet, fordi man har indflydelse og er med til at påvirke dagligdagen på sit gymnasium. Vi har fx indflydelse på, hvad der skal sælges i kantinen, men i øjeblikket har vi primært fokus på gallafesten. Christopher og Anders 3.g SPROGVALG PÅ ZAHLES Engelsk er alle elevers første fremmedsprog, og du skal som minimum have det på B-niveau. I studieretningen eller som valgfag kan du desuden vælge det på A-niveau. Du kan som andet fremmedsprog vælge: tysk forsætter, fransk fortsætter og spansk begynder. ELEVRÅDET PÅ ZAHLES Elevrådets fornemste opgave er at sikre, at skolen på bedste vis varetager elevernes interesser. Rådet, der ud over formandskabet, består af en repræsentant fra hver klasse, fungerer som talerør for skolens elever og som bindeled mellem elever og ledelse. Deltagerne mødes i rådet og med rektor engang om måneden og drøfter blandt andet nye tiltag fra elever, lærere eller ledelse. SKOLENS SOCIALE LIV FESTER OG CAFÉAFTENER Vi håber, at endnu flere til næste år kan se, at det ikke er noget stort at bruge en dag af sin uddannelse på at hjælpe andre, der ikke har mulighed for at tage en uddannelse. Vi har nemlig brug for flere hænder i OD! Sigrid 1.g Zahles er meget andet end god undervisning, og som elev har du mulighed for at deltage i og få indflydelse på det sociale liv på skolen efter undervisningen. Som medlem af enten cafe- eller festudvalget står du for at planlægge årets caféaftener og fester. Du er med til at sørge for alt det praktiske omkring arrangementerne såsom indkøb, regnskab og vagtplaner. Og på selve aftenen står du i baren, pynter op, sidder i indgangen eller medvirker på anden vis til, at alt forløber, som det skal. OPERATION DAGSVÆRK Operation Dagsværk (OD) er for dig, der vil gøre en forskel i verden. Det er et gymnasialt oprettet initiativ, som giver børn og unge i U-lande mulighed for at uddanne sig, og hvert år går pengene til et nyt projekt ude i verden. Zahles støtter op om projektet, fordi vi ved, at uddannelse fører til et bedre liv. Vi stiller derfor en undervisningsfri dag til rådighed for eleverne, hvor de kan samle penge ved at arbejde i 5 timer. Har man som elev mod på mere, kan man også være medlem af selve OD-gruppen, som står for at koordinere indsatsen og planlægge sjove arrangementer, der sætter fokus på årets indsamling. AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE Hvis man er en særlig talentfuld elev og har lyst til store faglige udfordringer og socialt samvær med andre unge fra gymnasier i København, kan man blive medlem af Akademiet for Talentfulde Unge (ATU). Hvert år udpeger gymnasiet en række talentfulde unge blandt de nye 1.g ere, som får tilbud om at være med i akademiets 3-årige forløb. Her følger man et helt normalt gymnasieforløb på skolen, men fra andet til femte semester deltager man i seminarer, forelæsninger og events arrangeret af akademiet. På programmet er også en uges sommercamp mellem 1. og 2.g og hvis man har lyst et 1-3 ugers sommeruniversitet i Danmark eller i udlandet. I 3.g kan man være med i en række faglige olympiader såsom Georg Mohr og Projekt Forskerspire, og man får desuden tilbud om en mentorordning. Når man er færdig, modtager man ved en højtidelighed et diplom fra undervisningsministeren.

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

NYHED ngg SportsCollege

NYHED ngg SportsCollege nordsjællands grundskole & gymnasium SAMT HF ngg Det ikke bare prøver, valgfag og lektier det også hygge, fællesskab & fester! hvad kan du forvente af ngg? find nye venner oplev verden! udvid din horisont

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 94013 Gymnasiet på NGG Velkomst Kære kommende

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2015 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Idrætsgymnasiet på Viborg Katedralskole Idrætsgymnasiet Viborg Katedralskole giver dig mulighed for at kombinere sport og uddannelse. På Idrætsgymnasiet er

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Rybners Gymnasium. Teknisk Gymnasium HTX

Rybners Gymnasium. Teknisk Gymnasium HTX Rybners Gymnasium Teknisk Gymnasium HTX 2015 2 HTX Velkommen til Rybners Tekniske Gymnasium Rybners Tekniske Gymnasium er et moderne gymnasium, hvor nysgerrighed bliver omsat til viden og færdigheder.

Læs mere

Gymnasieforberedende Experimentarium

Gymnasieforberedende Experimentarium Idræt Friluftsliv Gymnasieforberedende Studietur Ansvar Experimentarium Medie Afklaring Velkommen Du er snart færdig med 9. klasse og står over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering

Læs mere

Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser

Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser 2013-2014 Har du talent? Eller en særlig interesse? Som elev/kursist på Fredericia Gymnasium har du mange muligheder for at

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF!

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! VELKOMMEN TIL HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! Rektors velkomst Velkommen til et moderne gymnasium med fokus på højt fagligt niveau, godt undervisningsmiljø og et stærkt socialt fællesskab. Vi glæder os til, at

Læs mere