NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, Rønne CVR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48"

Transkript

1 NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, Rønne CVR: oktober 2014 Muligheder for at nedlægge en afdeling på Rønneskolen Formålet med dette notat er at belyse mulighederne for og konsekvenserne af at nedlægge en skoleafdeling på Rønneskolen. Analysen tager sit udgangspunkt i de alternativer, der i øvrigt er beskrevet i grundlag for strukturovervejelserne. Det har ikke været muligt at foretage en samlet økonomisk vurdering af de forskellige konsekvenser. Det skyldes, at der i flere alternativer vil være så omfattende anlægsarbejder, der ikke umiddelbart er til at prissætte uden en samlet projektering. Konklusionerne kan sammenfattes til Alternativ A suppleret med at Østre, Åvang eller Søndermark nedlægges Alternativ B suppleret med at Østre eller Søndermark nedlægges. Der peges på en række ændringer indenfor den eksisterende bygningsmasse. Søndermarks og Åvangs nuværende idrætsfaciliteter vil være tilstrækkelige. Østres idrætsfaciliteter vil ikke være tilstrækkelige, men kan løses ved øget anvendelse af idrætshal eller nyt byggeri. Øget anvendelse af idrætshal forudsætter afklaring af transportforhold. Fokus vil være rettet mod Hvis Søndermark nedlægges, så skal omfattende idrætsfacilitering til Østre løses. Hvis Åvang nedlægges, skal der bygges om på Søndermark Hvis Østre nedlægges, skal der bygges om på Søndermark er muligt at udarbejde et prisoverslag uden at der foretages en egentlig projektering. Herudover skal der gennemføres de foreslåede ændringer vedr. idrætsfaciliteter. Fokus vil være rettet mod omfattende nybyggeri, uanset hvilken skole der nedlægges. ændret anvendelse af den eksisterende bygningsmasse på enten Østre eller Søndermark Alternativ C suppleret med at Østre, Åvang eller Søndermark Der peges på en række ændringer indenfor den eksisterende bygningsmasse. Søndermarks og Åvangs nuværende idrætsfaciliteter vil være tilstrækkelige. Østres idrætsfaciliteter vil ikke være tilstrækkelige, men kan løses ved øget anvendelse af idrætshal eller nyt byggeri. Øget anvendelse af idrætshal forudsætter afklaring af transportforhold. Fokus vil være rettet mod

2 nedlægges Alternativ Cx suppleret med at Østre eller Søndermark nedlægges. Alternativ D suppleret med at Østre eller Søndermark nedlægges. Alternativ E suppleret med at Østre eller Søndermark nedlægges. Hvis Søndermark nedlægges, så skal omfattende idrætsfacilitering til Østre løses. Hvis Åvang nedlægges, skal der bygges om på Søndermark Hvis Østre nedlægges, skal der bygges om på Søndermark er muligt at udarbejde et prisoverslag uden at der foretages en egentlig projektering. Herudover skal der gennemføres de foreslåede ændringer vedr. idrætsfaciliteter. Fokus vil være rettet mod omfattende nybyggeri, uanset hvilken skole der nedlægges. ændret anvendelse af den eksisterende bygningsmasse på enten Østre eller Søndermark er muligt at udarbejde et prisoverslag uden at der foretages en egentlig projektering. Herudover skal der gennemføres de foreslåede ændringer vedr. idrætsfaciliteter. Fokus vil være rettet mod omfattende nybyggeri uanset, hvilken skole der nedlægges. ændret anvendelse af den eksisterende bygningsmasse på enten Østre eller Søndermark er muligt at udarbejde et prisoverslag, uden at der foretages en egentlig projektering. Herudover skal der gennemføres de foreslåede ændringer vedr. idrætsfaciliteter. Fokus vil være rettet mod omfattende nybyggeri, uanset hvilken skole der nedlægges. ændret anvendelse af den eksisterende bygningsmasse på enten Østre eller Søndermark Note: Rød fokusmarkering betyder nybyggeri gul fokusmarkering betyder ombygning indenfor eksisterende bygningsmasse grøn fokusmarkering betyder ingen lokaleændringer af betydning I det følgende gennemgås de forudsætninger og vurderinger, der ligger til grund for ovennævnte konklusioner. Klasseværelser ressourcer og behov I strukturrapporten er antallet af klasselokaler og aktuelle klassetal opgjort til Østre Søndermark Åvang I alt Nuværende kapacitet Mulige ekstra lokaler Lokaler i alt Aktuelt antal klasser Note: På Søndermark peges på anden anvendelse af 2 lokaler. På Åvang peges på opdeling af eksisterende klasseværelser. Det tilsvarende behov for klasseværelser (inkl. mindre undervisningslokaler til specialundervisning).er i rapporten for perioden opgjort til Østre Søndermark Åvang Alternativ B 20 faldende til i hele 22 faldende til 21 perioden Side 2 af 13

3 Alternativ C 18 faldende til faldende til i hele perioden Alternativ Cx 19 faldende til faldende til i hele perioden Alternativ D 20 faldende til i hele 22 faldende til 21 perioden Alternativ E 17 faldende til faldende til15 27 hele perioden Note: I alternativ Cx er det ajourførte klassetal på Åvang reduceret med 7 klasser (i forhold til strukturrapporten), mens Østre og Søndermark er uændret. Medarbejderlokaler ressourcer og behov Udover klasseværelseskapaciteten er der vurderet på behovet for forberedelseslokaler til medarbejderne. Den nuværende kapacitet er opgjort til at dække behovet for nedenstående antal lærere: Østre Søndermark Åvang I alt Antal lærere Faglokaler ressourcer og behov Endelig er der fortaget en gennemgang af de 3 skoleafdlingers kapacitet med hensyn til faglokaler. Der skelnes mellem én skoleafdeling på Østre eller Søndermark - med klasse (alternativ B, Cx, D og E) 2 skoleafdelinger med kl. (alternativ A og C) Kapacitetsbehovet for en afdeling med klasse (alternativ B, Cx, D og E), der forventes at have 5 spor med enkelte afvigelser: Antal ugentlige undervisningslektioner pr. spor Antal ugentlige undervisningslektioner ved 5 spor Natur og teknik Musik Billedkunst 8 40 Idræt Håndværk & design samt madkundskab Idræt I vurderingen af idrætsfaciliteternes kapacitet indgår, at der kan undervises flere klasser samtidig i idrætshal. Der er lagt følgende kapacitet til grund for vurderingerne ved gennemgangen af de forskellige alternativer. Søndermarkshallen + én gymnastiksal vil kunne rumme 3 klasser. Søndermarkshallen + én gymnastiksal + svømmebad vil kunne rumme 5 klasser. Rønne Idrætshal + én gymnastiksal vil kunne rumme 3 klasser. De øvrige faglokaler For N/T, MUS og BIL er udgangspunktet at der kan gennemføres lektioner ugentligt, hvorfor der vil være behov for 2 lokaler til natur og teknik, 2 musiklokaler og 2 lokaler til billedkunst.. Håndværk og design vil som udgangspunkt kunne gennemføres når der disponeres over 1 sløjdsal og 1 håndarbejdslokale der hver kan rumme en klasse. Side 3 af 13

4 Madkundskab vil som udgangspunkt kunne gennemføres når der disponeres over et hjemkundskabslokale, der kan rumme en klasse. Kapacitetsbehovet for en afdeling med klasserne (alternativ A og C), der forventes at have 2-3 spor: Antal ugentlige undervisningslektioner pr. spor Antal ugentlige undervisningslektioner ved 3 spor Natur og teknik/biologi Fysik/kemi 7 21 Musik Billedkunst 8 24 Idræt Håndværk & design samt madkundskab Idræt I vurderingen af idrætsfaciliteternes kapacitet indgår, at der kan undervises flere klasser samtidig i idrætshal. Der er lagt følgende kapacitet til grund for vurderingerne ved gennemgangen af de forskellige alternativer. Søndermarkshallen + én gymnastiksal vil kunne rumme 3 klasser. Søndermarkshallen + én gymnastiksal + svømmebad vil kunne rumme 5 klasser. Rønne Idrætshal + én gymnastiksal vil kunne rumme 3 klasser. De øvrige faglokaler For N/T, MUS og BIL, Fysik/kemi er udgangspunktet at der kan gennemføres lektioner ugentligt, hvorfor der vil være behov for 2 lokaler til natur og teknik/biologi, 1 fysiklaboratorium, 1 musiklokale og 1 lokale til billedkunst. Håndværk og design vil som udgangspunkt kunne gennemføres når der disponeres over 1 sløjdsal og 1 håndarbejdslokale, der hver kan rumme en klasse gerne som nabolokaler til at styrke det nye fags samlede identitet. Madkundskab vil som udgangspunkt kunne gennemføres når der disponeres over et hjemkundskabslokale, der kan rumme en klasse. SFO ressourcer og behov Der er betydelig usikkerhed forbundet med den fremtidige efterspørgsel efter SFO-plads. Det hænger sammen med skolereformen og den dermed længere undervisningstid. I flere af de vurderinger af lokalekapaciteten indgår, at der som udgangspunkt kan være SFO-aktivitet og undervisning i samme lokale. Ud fra gennemgangen af de forskellige afdelingers kapacitet, skal dette udgangspunkt forstås således, at Side 4 af 13

5 SFO kapaciteten kan udvides, ved at anvende tilstødende undervisningslokaler, mens det modsatte at nuværende SFO-lokaler kan anvendes til undervisning kun er muligt i begrænset omfang, med mindre der gennemføres egentlige ombygningsprojekter. De aktuelle elevtal i Rønneskolens SFO er, er 17.sept. 1. nov. Søndermark Åvang Østre I alt Side 5 af 13

6 ALTERNATIV A Alternativ A - klasselokalekapaciteten Det forventede samlede klassetal i 2015/16 er 52 klasser, hvilket vil være muligt på to afdelinger uanset hvilken der nedlægges. De to afdelinger der videreføres forventes at have 2-3 spor. Østre har 4 S-klasser, som det vil være muligt at rumme i de to andre afdelinger. Alternativ A - faglokalekapaciteten Der skal etableres lokale til Håndværk og Design på Søndermark, hvis Østre eller Åvang nedlægges. Hvis Åvang eller Søndermark nedlægges, udnyttes Østres lokalekapacitet (natur/teknik og musik) nær det maksimale. Det vil være en løsning, hvor hele anvendelsen af lokalet er skemalagt.. Vedr. idræt vil Søndermark og Åvang have den fornødne kapacitet., idet de råder over gymnastiksal og idrætshal. På Østre er der ikke tilstrækkelig lokalekapacitet. Østre råder i dag over 2 gymnastiksale og udnytter Rønne Idrætshal til undervisning i 7-9. kl. Et øget antal klasser vil kræve, at idrætsundervisningen for klasser på mellemtrinet også henlægges til idrætshal. Det kan medføre behov for etablering af idrætshal eller omfattende bustransport. Alternativ A SFO-lokalekapaciteten Uanset hvilket valg, skal SFO-kapaciteten tilvejebringes ved at lokalerne både anvendes til undervisning og SFO-aktivitet. Der vil være tale om børn ekstra i hver af de to tilbageværende SFO. Det svarer til at 2-4 klasseværelser på hver afdeling også skal anvendes til SFO-aktivitet. Der vil være forskellige løsninger og der kan ikke peges på, hvorvidt det er lettere på den ene fremfor den anden afdeling. Alternativ A Arbejdspladser Der skal på hver af de to resterende skoler skaffes plads til forberedelsespladser og 2-3 teamrum. Der kan peges på flere muligheder på de enkelte skoler, herunder muligheder for at inddrage lokaler, som aktuelt benyttes af andre personalegrupper (sundhedsplejerske, psykolog, UU-medarbejdere, servicemedarbejdere, ungdomsskolefaciliteter o. lign.). Alternativ A Opsamling Der er peget på en række ændringer indenfor den eksisterende bygningsmasse. Søndermarks og Åvangs nuværende idrætsfaciliteter vil være tilstrækkelige. Østres idrætsfaciliteter vil ikke være tilstrækkelige, men kan løses ved øget anvendelse af idrætshal eller nyt byggeri. Øget anvendelse af idrætshal forudsætter afklaring af transportforhold. ALTERNATIV B Alternativ B - klasselokalekapaciteten I dette alternativ er Åvang beskrevet som en ren overbygningsskole. Ved nedlæggelse af afdeling betyder det at alle 0-6. kl. og SFO-aktivitet enten samles på Østre eller Søndermark. Det forventede antal klasser (0-6 kl.) 2015/16 er samt 2 S-klasser svarende til 5 spor. Der kan peges på 31 lokaler i afdeling Søndermark og 32 lokaler i Østre. Der skal i begge tilfælde gennemføres undervisning for 3-4 klasser i nuværende SFO-lokaler. Dette skal ses i sammenhæng med, at børnetallet i SFO vil være ca børn. Side 6 af 13

7 Der kan derfor ikke peges på andre muligheder end bygning af nye lokaler. Alternativ B - faglokalekapaciteten Der skal etableres lokale til Håndværk og Design på Søndermark, hvis denne afdeling skal dække al undervisning fra 0. til 6. klasse. Det vil være muligt indenfor den nuværende bygningsmasse. Hvis Åvang eller Søndermark nedlægges, udnyttes Østres lokalekapacitet (natur/teknik og musik) nær det maksimale. Det vil være en løsning hvor hele anvendelsen af lokalet er skemalagt. Vedr. idræt vil der på Søndermark være mulighed for tage svømmebadet i anvendelse. I givet fald vil der hermed være en tilstrækkelig kapacitet. På Østre vil en endnu større del af idrætsundervisningen skulle henlægges til idrætshal, med heraf afledte transportforhold eller der skal opføres ny idrætshal. Alternativ B SFO-lokalekapaciteten I dette alternativ vil al SFO-aktivitet i Rønne være samlet på en afdeling, der skal rumme børn. Der er tale om en fordobling eller mere af den nuværende kapacitet på en fremtidig kl. skoleafdeling i Rønne. Det vurderes ikke muligt indenfor den eksisterende bygningsmasse. Der vil være tale om nybygning og legepladsfaciliteter, hvor der også bør indgå tilvejebringelse af de nødvendige undervisningslokaler evt. ved en delvis fælles anvendelse til både undervisning og SFO-aktivitet. Alternativ B Arbejdspladser Der skal på den resterende skole skaffes plads til ca. 40 forberedelsespladser og 5 teamrum udover den eksisterende kapacitet. Der kan ikke peges på andre muligheder end at dette behov indgår i en samlet løsning ved arealtilførslen eller vurderes sammen med behovet for arealtilførsel. Alternativ B Opsamling er muligt at udarbejde et prisoverslag uden at der foretages en egentlig projektering. Herudover skal der gennemføres de foreslåede ændringer vedr. idrætsfaciliteter. ALTERNATIV C Alternativ C - klasselokalekapaciteten Det forventede samlede klassetal i 2015/16 er klasser og 2-4 s-klasser, hvis en afdeling nedlægges og der dannes nye distrikt med 2 skoler. Da der ikke er udarbejdet forslag til ny konkret distriktsopdeling i Rønne er de skønnede elevtal/klassetal forbundet med usikkerhed. Uanset hvilken afdeling der nedlægges, vil der i dette alternativ være klasseværelser nok i de to tilbageværende 2 afdelinger. Alternativ C - faglokalekapaciteten Der skal etableres lokale til Håndværk og Design på Søndermark, hvis Østre eller Åvang nedlægges. Hvis Åvang eller Søndermark nedlægges, udnyttes Østres lokalekapacitet (natur/teknik og musik) nær det maksimale. Det vil være en løsning, hvor hele anvendelsen af lokalet er skemalagt.. Vedr. idræt vil Søndermark og Åvang have den fornødne kapacitet, idet de råder over gymnastiksal og idrætshal. På Østre er der ikke tilstrækkelig lokalekapacitet. Østre råder i dag over 2 gymnastiksale og udnytter Rønne Idrætshal til undervisning i 7-9. kl. Et øget antal klasser vil kræve, at idrætsundervisningen for klasser på Side 7 af 13

8 mellemtrinet også henlægges til idrætshal. Det kan medføre behov for etablering af idrætshal eller omfattende bustransport. Alternativ C SFO-lokalekapaciteten Uanset hvilket valg, skal SFO-kapaciteten tilvejebringes ved at lokalerne både anvendes til undervisning og SFO-aktivitet. Der vil være tale om børn ekstra i hver af de to tilbageværende SFO. Det svarer til at 2-4 klasseværelser på hver afdeling også skal anvendes til SFO-aktivitet. Der vil være forskellige løsninger og der kan ikke peges på, hvorvidt det er lettere på den ene fremfor den anden afdeling. Alternativ C Arbejdspladser Der skal på hver af de to resterende skoler skaffes plads til forberedelsespladser og 2-3 teamrum. Der kan peges på flere muligheder på de enkelte skoler, herunder muligheder for at inddrage lokaler, som aktuelt benyttes af andre personalegrupper (sundhedsplejerske, psykolog, UU-medarbejdere, servicemedarbejdere, ungdomsskolefaciliteter o. lign.). Alternativ C Opsamling Der er peget på en række ændringer indenfor den eksisterende bygningsmasse. Søndermarks og Åvangs nuværende idrætsfaciliteter vil være tilstrækkelige. Østres idrætsfaciliteter vil ikke være tilstrækkelige, men kan løses ved øget anvendelse af idrætshal eller nyt byggeri. Øget anvendelse af idrætshal forudsætter afklaring af transportforhold. ALTERNATIV Cx Alternativ Cx - klasselokalekapaciteten Det forventede samlede klassetal i 2015/16 er 52 klasser (heraf kl. på Åvang) samt 2 S-klasser. På Søndermark eller Østre vil det forventede antal klasser (0-6 kl.) 2015/16 er 37 samt 2 S-klasser svarende til 5 spor. Der kan peges på 31 lokaler i afdeling Søndermark og 32 lokaler i Østre. Der skal i begge tilfælde gennemføres undervisning for 5-6 klasser i nuværende SFO-lokaler. Dette skal ses i sammenhæng med, at børnetallet i SFO vil være ca børn. Der kan derfor ikke peges på andre muligheder end bygning af nye lokaler. Alternativ Cx - faglokalekapaciteten Der skal etableres lokale til Håndværk og Design på Søndermark, hvis denne afdeling skal dække al undervisning fra 0. til 6. klasse. Det vil være muligt indenfor den nuværende bygningsmasse. Hvis Søndermark nedlægges, udnyttes Østres lokalekapacitet (natur/teknik og musik) nær det maksimale. Det vil være en løsning, hvor hele anvendelsen af lokalet er skemalagt. Vedr. idræt vil der på Søndermark være mulighed for tage svømmebadet i anvendelse. I givet fald vil der hermed være en tilstrækkelig kapacitet. På Østre vil en endnu større del af idrætsundervisningen skulle henlægges til idrætshal, med heraf afledte transportforhold eller der skal opføres ny idrætshal. Alternativ Cx SFO-lokalekapaciteten I dette alternativ vil al SFO-aktivitet i Rønne være samlet på en afdeling, der skal rumme børn. Der er tale om en fordobling eller mere af den nuværende kapacitet på en fremtidig kl. skoleafdeling i Rønne. Det vurderes ikke muligt indenfor den eksisterende bygningsmasse. Der vil være tale om nybygning og legepladsfaciliteter, hvor der også bør indgå tilvejebringelse af de nødvendige undervisningslokaler evt. ved en delvis fælles anvendelse til både undervisning og SFO-aktivitet. Alternativ Cx Arbejdspladser Side 8 af 13

9 Der skal på den resterende skole skaffes plads til ca. 40 forberedelsespladser og 5 teamrum udover den eksisterende kapacitet. Der kan ikke peges på andre muligheder end at dette behov indgår i en samlet løsning ved arealtilførslen. Alternativ Cx Opsamling er muligt at udarbejde et prisoverslag uden at der foretages en egentlig projektering. Herudover skal der gennemføres de foreslåede ændringer vedr. idrætsfaciliteter. ALTERNATIV D Alternativ D - klasselokalekapaciteten Det forventede samlede klassetal i 2015/16 er klasser (heraf kl. på Åvang) samt 2 S-klasser. På Søndermark eller Østre vil det forventede antal klasser (0-6 kl.) 2015/16 er samt 2 S-klasser svarende til 5 spor. Der kan peges på 31 lokaler i afdeling Søndermark og 32 lokaler i Østre. Der skal i begge tilfælde gennemføres undervisning for 5-6 klasser i nuværende SFO-lokaler. Dette skal ses i sammenhæng med, at børnetallet i SFO vil være ca børn. Der kan derfor ikke peges på andre muligheder end bygning af nye lokaler. Alternativ D - faglokalekapaciteten Der skal etableres lokale til Håndværk og Design på Søndermark, hvis denne afdeling skal dække al undervisning fra 0. til 6. klasse. Det vil være muligt indenfor den nuværende bygningsmasse. Hvis Søndermark nedlægges, udnyttes Østres lokalekapacitet (natur/teknik og musik) nær det maksimale. Det vil være en løsning, hvor hele anvendelsen af lokalet er skemalagt. Vedr. idræt vil der på Søndermark være mulighed for tage svømmebadet i anvendelse. I givet fald vil der hermed være en tilstrækkelig kapacitet. På Østre vil en endnu større del af idrætsundervisningen skulle henlægges til idrætshal, med heraf afledte transportforhold eller der skal opføres ny idrætshal. Alternativ D SFO-lokalekapaciteten I dette alternativ vil al SFO-aktivitet i Rønne være samlet på en afdeling, der skal rumme børn. Der er tale om en fordobling eller mere af den nuværende kapacitet på en fremtidig kl. skoleafdeling i Rønne. Det vurderes ikke muligt indenfor den eksisterende bygningsmasse. Der vil være tale om nybygning og legepladsfaciliteter, hvor der også bør indgå tilvejebringelse af de nødvendige undervisningslokaler evt. ved en delvis fælles anvendelse til både undervisning og SFO-aktivitet. Alternativ D Arbejdspladser Der skal på den resterende skole skaffes plads til ca. 40 forberedelsespladser og 5 teamrum udover den eksisterende kapacitet. Der kan ikke peges på andre muligheder end at dette behov indgår i en samlet løsning ved arealtilførslen. Alternativ D Opsamling er muligt at udarbejde et prisoverslag uden at der foretages en egentlig projektering. Herudover skal der gennemføres de foreslåede ændringer vedr. idrætsfaciliteter. Side 9 af 13

10 ALTERNATIV E Alternativ E - klasselokalekapaciteten Det forventede samlede klassetal i 2015/16 er klasser (heraf kl. på Åvang) samt 2 specialklasser. På Søndermark eller Østre vil det forventede antal klasser (0-6 kl.) 2015/16 er samt 2 S- klasser svarende til 5 spor. Der kan peges på 31 lokaler i afdeling Søndermark og 32 lokaler i Østre. Der skal i begge tilfælde gennemføres undervisning for 4-5 klasser i nuværende SFO-lokaler. Dette skal ses i sammenhæng med, at børnetallet i SFO vil være ca børn. Der kan derfor ikke peges på andre muligheder end bygning af nye lokaler. Alternativ E - faglokalekapaciteten Der skal etableres lokale til Håndværk og Design på Søndermark, hvis denne afdeling skal dække al undervisning fra 0. til 6. klasse. Det vil være muligt indenfor den nuværende bygningsmasse. Hvis Søndermark nedlægges, udnyttes Østres lokalekapacitet (natur/teknik og musik) nær det maksimale. Det vil være en løsning, hvor hele anvendelsen af lokalet er skemalagt. Vedr. idræt vil der på Søndermark være mulighed for tage svømmebadet i anvendelse. I givet fald vil der hermed være en tilstrækkelig kapacitet. På Østre vil en endnu større del af idrætsundervisningen skulle henlægges til idrætshal, med heraf afledte transportforhold eller der skal opføres ny idrætshal. Alternativ E SFO-lokalekapaciteten I dette alternativ vil al SFO-aktivitet i Rønne være samlet på en afdeling, der skal rumme børn. Der er tale om en fordobling eller mere af den nuværende kapacitet på en fremtidig kl. skoleafdeling i Rønne. Det vurderes ikke muligt indenfor den eksisterende bygningsmasse. Der vil være tale om nybygning og legepladsfaciliteter, hvor der også bør indgå tilvejebringelse af de nødvendige undervisningslokaler evt. ved en delvis fælles anvendelse til både undervisning og SFO-aktivitet. Alternativ E Arbejdspladser Der skal på den resterende skole skaffes plads til ca. 40 forberedelsespladser og 5 teamrum udover den eksisterende kapacitet. Der kan ikke peges på andre muligheder end at dette behov indgår i en samlet løsning ved arealtilførslen.. Alternativ E Opsamling er muligt at udarbejde et prisoverslag, uden at der foretages en egentlig projektering. Herudover skal der gennemføres de foreslåede ændringer vedr. idrætsfaciliteter. Den eksisterende anvendelse af lokaleforholdene på de 3 afdelinger fremgår af efterfølgende skitser. Side 10 af 13

11 Oversigt over Søndermark Eksisterende klasseværelser Eksisterende faglokaler, hvoraf der kan etableres lokaler til håndværk og design Tidligere pedelbolig, der i dag anvendes til specielle formål, men som kan omdannes til anvendelse af servicefunktionerne (pedeller, rengøringspersonale mv.) 9 klasser. 7 etableres ved ibrugtagning af sidelokaler og 2 skal dannes ved ændret anvendelse Svømmehal, der er taget ud af brug, men kan genåbnes Samlet klasseværelsesressource er opgjort til 29 lokaler, hvis mellem-lokalerne (7 stk.) anvendes. Der kan peges på yderligere 2 ved omdannelse. Side 11 af 13

12 Oversigt over Åvang Mulighed for klasseværelser 7-10 klasseværelser 3 klasseværelser Den samlede klasseværelsesressource er opgjort til 28 lokaler, men kan øges til 33. Side 12 af 13

13 Oversigt over Østre Faglokaler Samlet klasseværelsesressource er opgjort til 32 lokaler, hvis EDB-lokalet omdannes SFO Side 13 af 13

NOTAT 6. Skole i Klemensker igen? 22. oktober 2014

NOTAT 6. Skole i Klemensker igen? 22. oktober 2014 NOTAT 6 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 22. oktober 2014 Skole i Klemensker igen? Som led i de undersøgelser, der indgår i overvejelserne

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole Afsnit II SCENARIO 2 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole MUNKHOLMSKOLEN Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Afsnit II SCENARIO 1 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8960 Randers SØ På baggrund af arbejdet med

Læs mere

19. VESTER NEBEL SKOLE

19. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 19. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Senest er skolen som led i den forudgående

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 21. ØDIS SKOLE Steppingvej 14, 658 Vamdrup Ødis Skole er opført i 196 og fremstår som en tidstypisk centralskole med ydervægge i

Læs mere

KORSHØJSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevænget 1, 8930 Randers

KORSHØJSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevænget 1, 8930 Randers Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II KORSHØJSKOLEN Skolevænget 1, 8930 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 215 Afsnit II Tilpasset forslag januar 215 2-3 spor i overbygningen HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 89 Randers På baggrund af arbejdet med en ny

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

HOBROVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gethersvej 36, 8900 Randers

HOBROVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gethersvej 36, 8900 Randers Afsnit II HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Tilpasset forslag november spor i overbygningen

Tilpasset forslag november spor i overbygningen Tilpasset forslag november 2014 4 5 spor i overbygningen RISMØLLESKOLEN Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 9. FYNSLUNDSKOLEN Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fynslundskolens oprindelige bygninger udgøres af 2 bygningsfløje, orienteret nord-syd. Vestfløjen

Læs mere

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers anders Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II ASSENOFSKOLEN Skolevej 4 Assentoft, 8900 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding Bind III 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN Brændkjærgade, 000 Kolding Brændkjærskolen blev bygget i 1955 og er senere udbygget over flere etaper. Senest er der gennemført udbygning og opdatering af de fysiske rammer

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne STEPPING SKOLE. Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne STEPPING SKOLE. Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 20. STEPPING SKOLE Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld Stepping Skole er en ældre landsbyskole hvortil der senere er foretaget

Læs mere

Hesselager slidt og utidssvarende.

Hesselager slidt og utidssvarende. Billedkunst Stokkebækskolen/ Gudme og Hesselager Ørkildskolen afd. Byen Billedkunstlokaler er placeret i kælderen, det er et problem i forhold til lyskilder. Skårup Skole Fungerer nogenlunde. Er placeret

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 25. ØSTERVANGSSKOLEN ØSTERVANGSSKOLEN Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Østervangskolen er beliggende i den nordøstlige del af Randers. Skolen har

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

VESTERVANGSSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Nålemagervej 120, 8900 Randers

VESTERVANGSSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Nålemagervej 120, 8900 Randers Afsnit II VESTERVANGSSKOLEN Nålemagervej 120, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Afsnit II BJEEGAV SKOLE Over Fussingvej 7, 89 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer

Læs mere

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Catolhavegyden 19, 6000 Kolding Vonsild Skole fremstår som et meget homogent

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

10. KONGSBJERGSKOLEN

10. KONGSBJERGSKOLEN Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 1. KONGSBJERGSKOLEN Reinholdts Bakke 29, 664 Lunderskov Kongsbjergskolen er opført i 7 erne, som en klyngeopdelt skole, der består af 3 klasseklynger,

Læs mere

Grundet manglende projektering af garderobeplads har skolen allerede inddraget et lokale til garderobe for bh. klasserne.

Grundet manglende projektering af garderobeplads har skolen allerede inddraget et lokale til garderobe for bh. klasserne. Til Børne- og Undervisningsudvalget Frederiksberg 9. oktober 2014 Høringssvar til forslag om nye skoledistrikter gældende for Frederiksberg kommune Skolebestyrelsen har dyb forståelse for de udfordringer,

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Herredsvej 45, 580 Vamdrup Vamdrup Skole udgøres af afdeling øst, den tidligere Kongeåskole, der ligger

Læs mere

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BLICHERSKOLEN 4. blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2007/08

Læs mere

Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune

Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune Høringsoplæg Opvækst og uddannelse juli 2007 Indhold: 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Processen/formalia... 5 1.3 Lovgivningen... 6 2 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

Høring om skolestruktur Notat med beregninger af kommunalbestyrelsens forslag.

Høring om skolestruktur Notat med beregninger af kommunalbestyrelsens forslag. Høring om skolestruktur Notat med beregninger af kommunalbestyrelsens forslag. 13. januar 2015 1 Indhold Indledning.... 3 Bygningsmæssige forhold... 4 Distriktsgrænser... 5 Budgetmæssige konsekvenser...

Læs mere

22. VESTER VAMDRUP SKOLE

22. VESTER VAMDRUP SKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 22. VESTER VAMDRUP SKOLE Herredsvej 45, 6580 Vamdrup Vester Vamdrup Skole ligger i den vestlige del af Vamdrup by og betjener

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

VESTERVANGSSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Nålemagervej 120, 8900 Randers

VESTERVANGSSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Nålemagervej 120, 8900 Randers Afsnit II VESTERVANGSSKOLEN Nålemagervej 120, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

RYTTERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Borup Byvej 14, 8900 Randers

RYTTERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Borup Byvej 14, 8900 Randers Afsnit II RYTTERSKOLEN Borup Byvej 14, 89 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer

Læs mere

Scenarie III: Forberedelse i klasselokaler

Scenarie III: Forberedelse i klasselokaler Scenarie III: Forberedelse i klasselokaler Forudsætninger a Fleksible forberedelsespladser indrettes i alle klasselokaler efter antal af spor og klassetrin på skoler. a En fleksibel forberedelsesplads

Læs mere

Svendborg Kommune. Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed. Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige.

Svendborg Kommune. Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed. Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige. Svendborg Kommune Ny skole på Thurø analyse af placeringsmulighed D Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige behov Maj 2010 Delrapport 2: Vurdering/definition af de fysiske/bygningsmæssige

Læs mere

TIRSDALENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. R. Hougårds Vej 50, 8900 Randers

TIRSDALENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. R. Hougårds Vej 50, 8900 Randers TIRSDALENS SKOLE R. Hougårds Vej 50, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a., PAR Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj Tlf. 8615 7378 Fax. 8615 0373 E-mail ark@gormnielsen.dk Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef

Læs mere

HAVNDAL SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Søringen 3, 8979 Havndal

HAVNDAL SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Søringen 3, 8979 Havndal Afsnit II HAVNAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer på

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. september 2014 Udvidelse af Skødstrup Skole og reetablering af klub Udbygning af Skødstrup skole med ca. 1.400 kvm. og reetablering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Kildemarkskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Kildemarkskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Kildemarkskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSVED KOMMUNE 2011 Kildemarkskolen

Læs mere

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 2. BAKKESKOLEN. Seestvej 6, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 2. BAKKESKOLEN. Seestvej 6, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 2. BAKKESKOLEN Seestvej 6, 6000 Kolding Bakkeskolen der er opført i perioden 1974 til 1979 er en tidstypisk klyngeopdelt skole

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Borup Ris Skolen Afd. Grønbro Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 GJERLEV-ENSLEV SKOLE 6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J Gjerlev-Enslev Skole er beliggende i udkanten af Gjerlev nord for Randers.

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Holsted Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Holsted Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Holsted Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 82 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSVED KOMMUNE 2011 Holsted Skole AFSNI

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Den 10. august 2005 Vedr. indstilling om forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygning i Århus Kommune i de kommende år. Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens

Læs mere

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere