Google oversat fra engelsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Google oversat fra engelsk"

Transkript

1 Google oversat fra engelsk Forfatning Vedtaget på det femte møde i den femte nationale folkekongres og bekendtgjort for gennemførelse af den proklamation af den Nationale Folkekongres den 4. december 1982, og ændret i overensstemmelse med de ændringer af forfatningen for Folkerepublikken Kina, der blev vedtaget på det første møde af det syvende Nationale Folkekongres den 12. april 1988, på det første møde i det ottende nationale folkekongres 29 Marts 1993, på den anden samling af den niende Nationale Folkekongres den 15. marts 1999, og på den anden samling af den 10. nationale folkekongres den 14 marts 2004 INDHOLD Indledning Kapitel 1 Generelle principper Kapitel 2 grundlæggende rettigheder og pligter Borgerne Kapitel 3 Struktur i staten Afsnit I Den Nationale Folkekongres afsnit II formand for Folkerepublikken Kina sektion III Statsrådet Sektion IV Den centrale militærkommission afsnit V lokalbefolkningens Kongresser og den lokale befolkning regeringer på forskellige niveauer afsnit VI organer selvstyre af Etniske selvstyrende områder Sektion VII Folkets domstole og Folkerepublikkens Anklagemyndighed Kapitel 4 Det nationale flag, nationalsang, det nationale logo og Hovedstaden Indledning Kina er et land med en af de længste historier i verden. De folk i alle etniske grupper i Kina har i fællesskab skabt en kultur af storhed og har en glorværdig revolutionær tradition. Efter 1840 blev feudale Kina gradvist forvandlet til en semi-koloniale og semi-feudale land. Det kinesiske folk ført mange successive heroiske kampe for national uafhængighed og befrielse og for demokrati og frihed. Store og himmelstormende historiske forandringer fandt sted i Kina i det 20. århundrede. Revolutionen i 1911, ledet af Dr. Sun Yat-sen, afskaffede feudale monarkiet og gav fødsel til Kina. Men den historiske mission det kinesiske folk til at styrte imperialismen og feudalismen forblev uforrettet. Efter at føre langvarige og hårde kampe, bevæbnede og i øvrigt, langs en zigzag kursus, det kinesiske folk i alle etniske grupper ledet af Kinas Kommunistiske Parti med formand Mao Zedong som sin leder i sidste ende, i 1949 væltede reglen om imperialisme, feudalisme og bureaukrat-kapitalisme, vandt den store sejr i New-demokratiske revolution, og grundlagde Folkerepublikken Kina. Siden da har det kinesiske folk har overtaget kontrollen med statsmagten og blive mestre i landet. Efter grundlæggelsen af Folkerepublikken, har Kina efterhånden opnået en overgang fra en ny- Demokratiske til et socialistisk samfund. Den socialistiske omdannelse af den private ejendomsret til produktionsmidlerne blev afsluttet, systemet for udnyttelse af mennesket afskaffet, og det socialistiske system etableret. Folkets demokratiske diktatur ledet af arbejderklassen og baseret på alliance af arbejdere og bønder, som er i det væsentlige proletariatets diktatur, er blevet konsolideret og udviklet. Det kinesiske folk og de kinesiske Folkets Befrielseshær har besejret imperialistiske og hegemonist aggression, sabotage og væbnede provokationer, og har dermed sikret Kinas nationale uafhængighed og sikkerhed samt styrket sin nationale forsvar. Store succeser er opnået i den økonomiske udvikling. En uafhængig og relativt omfattende socialistiske system af industrien er stort set blevet etableret. Der har været en markant stigning i landbrugsproduktionen. Betydelige fremskridt er blevet gjort i uddannelsesmæssige, videnskabelige, kulturelle og andre virksomheder, og uddannelse i den socialistiske ideologi har givet

2 bemærkelsesværdige resultater. Levetiden for de mennesker, der er forbedret betydeligt. Både sejren i Kinas New-demokratiske revolution, og de succeser i sin socialistiske årsag er opnået af de kinesiske folk i alle etniske grupper, under ledelse af Kinas Kommunistiske Parti og vejledning af marxismen-leninismen og Mao Zedong tænkte, ved at opretholde sandheden, rette fejl og overvinde mange vanskeligheder og prøvelser. Kina vil være i den primære fase af socialisme i lang tid fremover. Den grundlæggende opgave nation er at koncentrere sin indsats om socialistiske modernisering ad vejen at bygge socialisme med kinesiske karakteristika. Under ledelse af Kinas Kommunistiske Parti og vejledning af marxismen-leninismen, tænkte Mao Zedong, Deng Xiaoping Teori og Vigtigt Thought af "Tre Repræsenterer" det kinesiske folk i alle etniske grupper vil fortsætte med at holde fast i folkets demokratiske diktatur og den socialistiske vej, holde fast i reform og åbning mod omverdenen, stadighed forbedres socialistiske institutioner, udvikle den socialistiske markedsøkonomi, udvikle det socialistiske demokrati, forbedre det socialistiske retssystem, arbejder hårdt og selv realisere at modernisere landets industri, landbrug det nationale forsvar og videnskab og teknologi trin for trin, og fremme en koordineret udvikling af materiale, politiske og åndelige civilisationer at slå Kina i et socialistisk land, der er velstående, magtfulde, demokratisk og kulturelt avancerede. Udbytterklasserne som en klasse er blevet afskaffet i vores land. Men, vil klassekampen fortsætte med at eksistere inden for visse grænser i lang tid fremover. Det kinesiske folk må kæmpe mod disse kræfter og elementer, både hjemme og i udlandet, som er fjendtlige over for Kinas socialistiske system og forsøge at underminere det. Taiwan er en del af det fælles område Folkerepublikken Kina. Det er ukrænkelig pligt for alle kinesere, herunder vores landsmænd i Taiwan, til at udføre den store opgave at genforene fædreland. I opbygningen af socialisme er det vigtigt at stole på de arbejdere, bønder og intellektuelle, og at forene alle de kræfter, der kan forenes. I de lange år med revolution og byggeri, er der blevet dannet under ledelse af Kinas Kommunistiske Parti en bred patriotisk front, som er sammensat af de demokratiske partier og folks organisationer, og som omfatter alle socialistiske arbejdende mennesker, alle bygherrer i socialistiske årsag, alle patrioter, der støtter socialisme og alle patrioter, der står for genforening af moderlandet. Denne front vil fortsat skal konsolideres og udvikles. Den Kinesiske Folks Politiske Rådgivende Konference, en bredt funderet repræsentativ organisation for enhedsfront, som har spillet en vigtig historisk rolle, vil spille en stadig vigtigere rolle i landets politiske og sociale liv, i at fremme venskab med andre lande, og i kampen for socialistisk modernisering og for genforening og landets enhed. Systemet med flerparti-samarbejde og politisk konsultation under ledelse af Kinas Kommunistiske Parti vil eksistere og udvikle sig i lang tid fremover. Folkerepublikken Kina er en enhedsstat multietnisk stat skabt i fællesskab af folk i alle dens etniske grupper. Socialistiske relationer lighed, sammenhold og gensidig bistand er blevet etableret blandt de etniske grupper og vil fortsat blive styrket. I kampen for at bevare enheden i de etniske grupper, er det nødvendigt at bekæmpe big-etniske chauvinisme, hovedsageligt Han chauvinisme, og også at bekæmpe den lokale-etniske chauvinisme. Staten vil gøre sit yderste for at fremme det fælles velstand for alle etniske grupper. Kinas resultater i revolution og konstruktion er uløseligt forbundet med støtte fra mennesker i verden. Fremtiden for Kina er tæt knyttet til verdens fremtid. Kina konsekvent foretager en selvstændig udenrigspolitik og klæber til de fem principper for gensidig respekt for suverænitet og territoriale integritet, gensidig ikke-angrebspagt, ikke-indblanding i hinandens indre anliggender, lighed og gensidig fordel, og fredelig sameksistens i udviklingen af diplomatiske forbindelser og økonomiske og kulturelle udvekslinger med andre lande. Kina konsekvent modstander af imperialisme, hegemoni og kolonialisme, arbejder for at styrke enhed med folk i andre lande, støtter de undertrykte nationer og udviklingslandene i deres retfærdige kamp for at vinde og bevare den nationale uafhængighed og udvikle deres nationale økonomier, og bestræber sig på at sikre verdensfreden og fremme årsagen til menneskelige fremskridt. Denne forfatning, i juridisk form, bekræfter resultaterne af de kampe de kinesiske folk i alle etniske grupper og definerer det grundlæggende system og grundlæggende opgaver af staten, det er den

3 grundlæggende lov af staten og har den højeste juridiske myndighed. De folk i alle etniske grupper, alle statslige organer, de væbnede styrker, alle politiske partier og offentlige organisationer og alle virksomheder og institutioner i landet skal tage forfatningen, som den grundlæggende standard for adfærd, og de har pligt til at opretholde værdighed forfatningen og sikre dens gennemførelse. Kapitel 1 Generelle principper Artikel 1 Folkerepublikken Kina er en socialistisk stat i henhold til folkets demokratiske diktatur ledet af arbejderklassen og baseret på alliance af arbejdere og bønder. Det socialistiske system er det grundlæggende system af Folkerepublikken Kina. Forstyrrelse af det socialistiske system af enhver organisation eller person er forbudt. Artikel 2 Al magt i Folkerepublikken Kina tilhører folket. Den nationale folkekongres og de lokale folks kongresser på forskellige niveauer er de organer, hvorigennem de mennesker udøver statsmagten. De mennesker administrerer statens anliggender og forvaltning af økonomiske, kulturelle og sociale anliggender gennem forskellige kanaler og på forskellige måder i overensstemmelse med loven. Artikel 3 De statslige organer Folkerepublikken Kina anvendelse af princippet om demokratisk centralisme. Den nationale folkekongres og de lokale folks kongresser på forskellige niveauer er konstitueret gennem demokratiske valg. De er ansvarlige for de mennesker og underlagt deres tilsyn. Alle administrative, retlige og anklagemyndighede i de statslige organer er skabt af Folkekongresser, som de er ansvarlige, og ved hvilken de er under opsyn. Fordelingen af opgaver og beføjelser mellem de centrale og lokale statslige organer er styret af princippet om fri udfoldelse for initiativ og entusiasme af de lokale myndigheder under fælles ledelse af de centrale myndigheder. Artikel 4 Alle etniske grupper i Folkerepublikken Kina er lige. Staten beskytter lovlige rettigheder og interesser for de etniske minoritetsgrupper og opretholder og udvikler et forhold af lighed, sammenhold og gensidig bistand blandt alle Kinas etniske grupper. Diskrimination og undertrykkelse af enhver etnisk gruppe, er forbudt enhver handling, der underminerer enhed af de etniske grupper eller tilskynder til division er forbudt. De statslige hjælper områder beboet af etniske minoritetsgrupper i at fremme deres økonomiske og kulturelle udvikling i henhold til de karakteristika og behov i de forskellige etniske minoritetsgrupper. Regionalt selvstyre praktiseres i områder, hvor folk i etniske minoritetsgrupper bor i kompakte samfund, og i disse områder organer for selvstyre er etableret til at udøve magt autonomi. Alle etniske autonome områder er integrerede dele af Folkerepublikken Kina. Alle etniske grupper har frihed til at bruge og udvikle deres egne talte og skrevne sprog og for at bevare eller reformere deres egne folklore og skikke. Artikel 5 Folkerepublikken Kina styrer landet i henhold til loven og gør det til et socialistisk land retssamfund. Staten opretholder ensartethed og værdighed socialistiske retssystem. Ingen love og administrative eller lokale regler og forskrifter kan i strid med forfatningen. Alle statsorganer, de væbnede styrker, alle politiske partier og offentlige organisationer og alle virksomheder og institutioner skal overholde forfatningen og loven. Alle handlinger i strid med forfatningen eller loven skal undersøges. Ingen organisation eller person er privilegeret at være uden forfatningen eller loven. Artikel 6 Grundlaget for det socialistiske økonomiske system i Folkerepublikken Kina er socialistisk offentligt ejerskab af produktionsmidlerne, nemlig ejerskab af hele folket og kollektive ejerskab af de arbejdende

4 folk. Systemet med socialistisk offentligt ejerskab erstatter det system for udnyttelse af mennesket, det gælder princippet om "fra enhver efter hans evne, til enhver efter hans arbejde." I den primære fase af socialismen, opretholder staten det grundlæggende økonomiske system med det offentlige ejerskab resterende dominerende og forskelligartede former for ejerskab udvikle ved siden af hinanden, og opretholder distributionssystemet i hvilken fordeling efter arbejde stadig dominerende og en række af transportformer fordeling sameksistere. Artikel 7 Den statsejede økonomi, det vil sige, den socialistiske økonomi med ejerskab af hele folket, er den førende kraft i den nationale økonomi. Staten sikrer konsolidering og vækst i den statsejede økonomi. Artikel 8 Landdistrikternes kollektive økonomiske organisationer praktiserer dobbelt-trin operativsystem, der kombinerer samlet forvaltning med uafhængig ledelse, hvor husstandens-samlede udbytte kontrakt ansvar system som grundlag. Forskellige former for den kooperative økonomi i landdistrikterne, såsom producenter ', levering og marketing, kredit-og forbrugernes kooperativer, tilhører sektoren for socialistisk økonomi under kollektivt ejerskab af de arbejdende folk. Arbejdende folk der er medlemmer af landdistrikternes økonomiske kollektiver har ret til, inden for de fastsatte grænser ved lov af de opdyrkede arealer, til at afsætte og dyrke jordstykker til privat brug, indgå i husholdningernes sidelinien produktionen og hæve privatejede husdyr. De forskellige former for samarbejde økonomi i de byer, såsom dem i håndværk, industri, byggeri, transport, kommerciel og serviceerhverv, alle tilhører sektoren for socialistisk økonomi under kollektivt ejerskab af de arbejdende folk. Staten beskytter lovlige rettigheder og interesser i by-og landområder økonomiske kollektiver og tilskynder, guider og hjælper vækst i den kollektive økonomi. Artikel 9 Alle mineralske ressourcer, vand, skove, bjerge, græsarealer, jordindvinding, strande og andre naturlige ressourcer ejes af staten, det vil sige, ved at hele folket, med undtagelse af de skove, bjerge, overdrev,, jordindvinding og strande, der er ejet af kollektiver i overensstemmelse med loven. Staten sikrer rationel udnyttelse af naturressourcerne og beskytter sjældne dyr og planter. Tilegnelse eller beskadigelse af naturlige ressourcer ved enhver organisation eller person med anden måde, er forbudt. Artikel 10 Land i byerne er ejet af staten. Land i landdistrikter og forstadsområder ejes af kollektiver, undtagen for de dele, som tilhører staten i overensstemmelse med loven, hustomter og privat opdrættede plots af dyrkede arealer og kuperet terræn er også ejet af kollektiver. Staten kan i offentlighedens interesse, passende eller rekvisition jorden for dens anvendelse i overensstemmelse med loven, samtidig med at kompensationer. Ingen organisation eller person kan tilegne sig, købe, sælge eller ulovligt overdrage jorden på andre måder. Retten til brug af jord kan overdrages i overensstemmelse med loven. Alle organisationer og enkeltpersoner ved hjælp af jord skal sikre en rationel udnyttelse. Artikel 11 Individuelle, private og andre ikke-offentlige sektorer af økonomien, der findes inden for de grænser foreskrevet ved lov er vigtige komponenter i den socialistiske markedsøkonomi. Staten beskytter lovlige rettigheder og interesser i de enkelte, private og andre ikke-offentlige sektorer af økonomien. Staten opmuntrer, støtter og guider udviklingen af de ikke-offentlige sektorer af økonomien, og øvelser tilsyn og kontrol over de ikke-offentlige sektorer af økonomien i overensstemmelse med loven. Artikel 12 Socialistiske offentlig ejendom er ukrænkelig. Staten beskytter socialistiske offentlig ejendom. Tilegnelse eller beskadigelse af stat eller kollektiv ejendom af enhver organisation eller person med anden måde, er forbudt. Artikel 13 Den lovlige private ejendom borgere er ukrænkelig. Staten beskytter i henhold til lov borgernes ret til at eje

5 og arve privat ejendom. Staten kan i offentlighedens interesse, passende eller rekvisition private ejendom borgere for dens anvendelse i overensstemmelse med loven, samtidig med at kompensationer. Artikel 14 Staten løbende rejser arbejdskraftens produktivitet, forbedrer de økonomiske resultater og udvikler de produktive kræfter ved at øge den entusiasme af det arbejdende folk, hæve deres tekniske færdigheder, formidling af avanceret videnskab og teknologi, forbedring af systemerne for økonomisk administration og virksomhed drift og ledelse, indførelse af det socialistiske system, hvor ansvaret i forskellige former og forbedre tilrettelæggelsen af arbejdet. Staten praktiserer strenge økonomi og bekæmper affald. Staten korrekt fordeler akkumulation og forbrug, beskæftiger sig med interesser i den kollektive og den individuelle såvel som af staten og, på grundlag af udvidet produktionen, forbedrer gradvist materielle og kulturelle liv i folk. Staten bygger og forbedrer et socialt sikkerhedssystem, der svarer til den økonomiske udvikling. Artikel 15 Staten praktiserer socialistisk markedsøkonomi. Staten skal øge den økonomiske lovgivning og forbedring af makro-styring af økonomien. Staten skal, i overensstemmelse med loven, forbyder forstyrrelse af det socioøkonomiske rækkefølge af enhver organisation eller person. Artikel 16 Statsejede virksomheder har beslutningsbeføjelser med hensyn til drift og forvaltning inden for de grænser foreskrevet ved lov. Statsejede virksomheder praksis demokratisk forvaltning gennem kongresser af arbejdere og personale og på andre måder i overensstemmelse med loven. Artikel 17 Kollektive økonomiske organisationer har beslutningskompetence til at foretage uafhængige økonomiske aktiviteter, forudsat at de overholder de relevante love. Kollektive økonomiske organisationer kan praktisere demokratisk ledelse, vælger og fjerne deres ledende personale i overensstemmelse med loven, og beslutte om væsentlige spørgsmål vedrørende drift og ledelse. Artikel 18 Folkerepublikken Kina tillader udenlandske virksomheder, andre udenlandske økonomiske organisationer og enkelte udlændinge til at investere i Kina og til at indgå i forskellige former for økonomisk samarbejde med kinesiske virksomheder og andre kinesiske økonomiske organisationer i overensstemmelse med lovgivningen i Folkerepublikken Kina. Alle udenlandske virksomheder, andre udenlandske økonomiske organisationer samt kinesisk-udenlandske joint ventures inden for kinesisk territorium, skal overholde loven i Folkerepublikken Kina. Deres lovlige rettigheder og interesser er beskyttet af loven i Folkerepublikken Kina. Artikel 19 Staten forpligter udvikling af socialistiske uddannelse og arbejder for at hæve det videnskabelige og kulturelle niveau i hele nationen. Staten etablerer og administrerer skoler af forskellige typer, almindelige obligatoriske grundskole og fremmer sekundær, erhvervsuddannelse og højere uddannelse samt førskoleundervisning. Staten udvikler uddannelsesinstitutioner med henblik på at udrydde analfabetisme og yde politisk, videnskabelig, teknisk og faglig uddannelse samt almen uddannelse for arbejdere, bønder, statslige funktionærer og andre arbejdende mennesker. Det tilskynder folk til at blive uddannet gennem uafhængig undersøgelse. Staten opfordrer de kollektive økonomiske organisationer, statslige virksomheder og institutioner og andre sektorer af samfundet for at skabe uddannelsesinstitutioner af forskellige typer i overensstemmelse med loven. Staten fremmer den landsdækkende brug af Putonghua (almindelig tale baseret på Beijing udtale). Artikel 20 Staten fremmer udviklingen af natur-og samfundsvidenskab, formidler viden om videnskab og teknologi, og roser og belønner resultater inden for videnskabelig forskning såvel som teknologiske innovationer og opfindelser.

6 Artikel 21 Staten udvikler medicinske og sundhedsmæssige ydelser, fremmer moderne medicin og traditionel kinesisk medicin, tilskynder til og støtter oprettelsen af forskellige medicinske og sundhedsfaciliteter af landdistrikternes økonomiske kollektiver, statslige virksomheder og institutioner og beboerforeninger organisationer, og fremmer sundhed og sanitet aktiviteter af en masse karakter. Alt for beskyttelse af menneskers sundhed. Staten udvikler fysiske kultur og fremmer masse sportsaktiviteter for at forbedre folks fysiske kondition. Artikel 22 Staten skal fremme udviklingen af kunst og litteratur, presse, radio og tv, forlagsvirksomhed og distribution, biblioteker, museer, kulturcentre og andre kulturelle virksomheder, der tjener de mennesker og socialisme, og det sponsorerer masse kulturelle aktiviteter. Staten beskytter steder af naturskønne og historiske renter, værdifulde kulturelle monumenter og relikvier og andre vigtige elementer i Kinas historiske og kulturelle arv. Artikel 23 Staten uddanner specialiseret personale på alle områder, der tjener socialisme, udvider rækken af intellektuelle og skaber betingelser for at give fuld frihed til deres rolle i den socialistiske modernisering. Artikel 24 Staten styrker opbygningen af socialistiske åndelig civilisation ved at fremme uddannelse i høje idealer, etik og almen viden, disciplin og lovlighed, og ved at fremme formulering og overholdelse af regler for adfærd og fælles tilsagn fra forskellige dele af befolkningen i byer og landdistrikterne. Staten går ind for de borgerlige dyder kærlighed til fædrelandet, for de mennesker, for arbejdskraft, for videnskab og for socialisme. Det fører uddannelse blandt folk i patriotisme og kollektivisme, i internationalisme og kommunisme og dialektiske og historiske materialisme, for at bekæmpe kapitalistiske, feudale og andre dekadente ideer. Artikel 25 Staten fremmer familieplanlægning, så befolkningstilvæksten kan passe de planer for økonomisk og social udvikling. Artikel 26 Staten beskytter og forbedrer miljøet, hvor folk bor og økologiske miljø. Det forhindrer og styrer forurening og andre offentlige farer. Staten organiserer og tilskynder skovrejsning og beskyttelse af skovene. Artikel 27 Alle statsorganer gennemfører princippet om enkel og effektiv administration, system, hvor ansvaret for arbejde og uddannelsessystem funktionærer og vurdere deres præstationer med henblik på til stadighed at forbedre kvaliteten i arbejdet og effektivitet og bekæmpe bureaukratiet. Alle statslige organer og funktionærer skal regne med støtte af de mennesker, holde tæt kontakt med dem, lytte til deres meninger og forslag, acceptere deres tilsyn og gør deres bedste for at tjene dem. Artikel 28 Staten opretholder den offentlige orden og undertrykker statsforbryderske og andre kriminelle aktiviteter, der truer statens sikkerhed, og det straffer kriminelle aktiviteter, som truer den offentlige sikkerhed og forstyrre den socialistiske økonomi, såvel som andre kriminelle aktiviteter, og det straffer og reformer kriminelle. Artikel 29 De væbnede styrker i Folkerepublikken Kina tilhører folket. Deres opgaver er at styrke det nationale forsvar, modstand aggression, forsvare fædrelandet, beskytte folks fredelige arbejde, deltage i national genopbygning, og gør deres bedste for at tjene folket. Staten styrker revolutionen, modernisering og reguleringen af de væbnede styrker med henblik på at øge den nationale forsvarsevne. Artikel 30 Den administrative opdeling af Folkerepublikken Kina er som følger: (1) Landet er opdelt i provinser, autonome regioner og kommuner direkte under den centrale regering; (2) provinser og autonome regioner er opdelt i selvstændige præfekturer, amter, autonome amter og byer,

7 og (3) Amter og autonome amter er inddelt i townships, etniske townships, og byer. Kommuner direkte under den centrale regering og andre store byer er inddelt i distrikter og amter. Autonome præfekturer er opdelt i amter, autonome amter og byer. Alle autonome regioner, autonome præfekturer og autonome amter er etniske selvstyrende områder. Artikel 31 Staten kan fastsætte særlige administrative regioner når det er nødvendigt. Systemerne vil blive indledt i særlige administrative regioner og skal foreskrives ved lov vedtaget af Det Nationale Folkekongres i lyset af de særlige betingelser. Artikel 32 Folkerepublikken Kina beskytter lovlige rettigheder og interesser udlændinge inden for kinesisk territorium; udlændinge på kinesisk territorium, skal overholde lovgivningen i Folkerepublikken Kina. Folkerepublikken Kina kan give asyl til udlændinge, der anmoder herom, af politiske grunde. Kapitel 2 De grundlæggende rettigheder og pligter Borgerne Artikel 33 Alle personer med statsborgerskab i Folkerepublikken Kina er borgere i Folkerepublikken Kina. Alle borgere i Folkerepublikken Kina er lige for loven. Staten respekterer og garanterer menneskerettigheder. Enhver borger har ret til de rettigheder og samtidig skal udføre de pligter, som forfatningen og loven. Artikel 34 Alle borgere i Folkerepublikken Kina, der har nået en alder af 18 år har stemmeret og valgbarhed, uanset etnisk status, race, køn, beskæftigelse, familiebaggrund, religiøs overbevisning, uddannelse, ejendom, status eller længde bopæl, frataget undtagen personer, der af politiske rettigheder i henhold til loven. Artikel 35 Borgere i Folkerepublikken Kina har ytringsfrihed, pressefrihed, forsamlings-, forenings-, optog og demonstration. Artikel 36 Borgere i Folkerepublikken Kina har religionsfrihed. Nej statsorgan, offentlig eller individuel organisation kan tvinge borgere til at tro på, eller ikke at tro på nogen religion, og de må ikke diskriminere borgere, der tror på, eller ikke tror på nogen religion. Staten beskytter normale religiøse aktiviteter. Ingen kan gøre brug af religion til at engagere sig i aktiviteter, der forstyrrer den offentlige orden, svækker borgernes sundhed eller forstyrre uddannelsessystemet af staten. Religiøse institutioner og religiøse anliggender er ikke underlagt nogen fremmed dominans. Artikel 37 Frihed for den person, borgere i Folkerepublikken Kina er ukrænkelig. Ingen borger kan anholdes uden godkendelse eller ved afgørelse truffet af et folks Fuldmagtsmyndigheds eller afgørelse truffet af en folkedomstol, og anholdelser skal foretages af en offentlig sikkerhed organ. Ulovlig tilbageholdelse eller berøvelse eller begrænsning af borgernes frihed på den person, på anden måde er forbudt, og ulovlig jagt efter den person borgere er forbudt. Artikel 38 Den personlige værdighed borgere i Folkerepublikken Kina er ukrænkelig. Fornærmelse, bagvaskelse, falsk anklage eller falsk mistanke rettet mod borgere med alle midler er forbudt. Artikel 39 residenser for borgerne i de Folkerepublikken Kina er ukrænkelig. Ulovlig jagt efter, eller indtrængen i en borgers bolig er forbudt. Artikel 40 Frihed og brevhemmelighed borgere i Folkerepublikken Kina er beskyttet ved lov. Ingen organisation eller person kan på enhver undergrund, krænker borgernes frihed og brevhemmelighed, undtagen i tilfælde, hvor det at opfylde behovene for statens sikkerhed eller for kriminel efterforskning, den offentlige sikkerhed eller retssikkerhed eller organer er tilladt at censurere korrespondance i overensstemmelse med procedurerne foreskrevet ved lov.

8 Artikel 41 Borgere i Folkerepublikken Kina har ret til at kritisere og stille forslag vedrørende et statsligt organ eller funktionær. Borgerne har ret til at foretage de relevante statslige organer klager eller anklager mod eller afsløringer af alle statslige organer eller funktionær for overtrædelse af loven eller pligtforsømmelse, men fremstilling eller forvrængning af kendsgerninger til formål at bagvaske eller falsk mistanke er forbudt. Den pågældende stat organ skal beskæftige sig med klager, anklager eller afsløringer, som borgere i en ansvarlig måde efter fastslå kendsgerningerne. Ingen kan undertrykke sådanne klager, afgifter og afsløringer eller foretage repressalier mod de borgere, der gør dem. Borgere, der har lidt tab som følge af overtrædelse af deres borgerlige rettigheder af enhver stat organ eller funktionær har ret til erstatning i overensstemmelse med loven. Artikel 42 Borgere i Folkerepublikken Kina har ret såvel som pligt til at arbejde. Gennem forskellige kanaler, skaber staten betingelser for beskæftigelse, øger sikkerhed og sundhed, forbedrer arbejdsvilkårene og, på grundlag af udvidede produktion, øger vederlag for arbejde og sociale ydelser. Arbejde er en æressag for alle borgere, som er i stand til at arbejde. Alle arbejdende mennesker i statsejede virksomheder og i byer og landdistrikter økonomiske kollektiver bør gribe deres arbejde som mestre i det land, de er. Staten fremmer den socialistiske arbejdskraft emulering, og roser og belønner model og avancerede arbejdere. Staten opfordrer borgere til at deltage i frivilligt arbejde. Staten yder den nødvendige faguddannelse til borgerne, før de er ansat. Artikel 43 Arbejdende mennesker i Folkerepublikken Kina har ret til hvile. Staten udvider faciliteter for hvile og rekreation af det arbejdende folk og foreskriver arbejdstid og ferie for arbejdere og personale. Artikel 44 Staten anvender et pensionssystem for arbejdere og personale i virksomheder og institutioner for funktionærer i statsorganer overensstemmelse med loven. Den udkomme pensionister personale sikres af staten og samfundet. Artikel 45 Borgere i Folkerepublikken Kina har ret til materiel bistand fra staten og samfundet, når de er gamle, syge eller handicappede. Staten udvikler social forsikring, social hjælp og medicinske og sundhedsmæssige ydelser, der kræves for borgerne at opnå denne ret. Staten og samfundet sikre eksistensgrundlaget for handicappede medlemmer af de væbnede styrker, tilbyde pensioner til familierne af martyrer og give særbehandling til familierne af militært personel. Staten og samfundet hjælp træffe foranstaltninger for det arbejde, levebrød og uddannelse af de blinde, døvstumme og andre handicappede borgere. Artikel 46 Borgere i Folkerepublikken Kina har pligt såvel som ret til at modtage undervisning. Staten fremmer alsidige udvikling af børn og unge, moralsk, intellektuelt og fysisk. Artikel 47 Borgere i Folkerepublikken Kina har frihed til at engagere sig i videnskabelig forskning, litterær og kunstnerisk kreativitet og andre kulturelle sysler. Staten opmuntrer og medvirker til kreative bestræbelser befordrende for de interesser, de mennesker, der er foretaget af borgere engageret i uddannelse, videnskab, teknologi, litteratur, kunst og andet kulturelt arbejde. Artikel 48 Kvinder i Folkerepublikken Kina har samme rettigheder som mænd i alle livets områder, i det politiske, økonomiske, kulturelle, sociale og familieliv.

9 Staten beskytter rettigheder og kvinders interesser, gælder princippet om lige løn for lige arbejde til både mænd og kvinder og tog og udvælger kadrer blandt kvinder. Artikel 49 Ægteskab, familien og mor og barn er beskyttet af staten. Både mand og kone har pligt til at praktisere familieplanlægning. Forældre har pligt til at opdrage og uddanne deres børn, der er mindreårige, og børn, der er kommet af alder har pligt til at støtte og hjælpe deres forældre. Overtrædelse af friheden i ægteskabet er forbudt. Mishandling af gamle mennesker, kvinder og børn er forbudt. Artikel 50 Folkerepublikken Kina beskytter de legitime rettigheder og interesser kinesiske statsborgere, bosiddende i udlandet, og beskytter lovlige rettigheder og interesser tilbage kinesere og de familiemedlemmer til kinesiske statsborgere, bosiddende i udlandet. Artikel 51 Borgere i Folkerepublikken Kina, i udøvelsen af deres friheder og rettigheder, kan ikke krænker statens interesser, samfundets eller kollektivets, eller på de friheder og rettigheder som andre borgere. Artikel 52 Det påhviler borgere i Folkerepublikken Kina til at sikre foreningen af land og enhed i alle dens etniske grupper. Artikel 53 Borgere i Folkerepublikken Kina skal overholde forfatningen og loven, holde statshemmeligheder, beskytte offentlig ejendom, overholde arbejdsdisciplin og den offentlige orden og respektere sociale etik. Artikel 54 Det påhviler borgere i Folkerepublikken Kina til at garantere sikkerhed, ære og interesser fædreland, de må ikke begå handlinger, der skader sikkerheden, ære og interesser fædreland. Artikel 55 Det er en hellig pligt for enhver borger i Folkerepublikken Kina til at forsvare fædrelandet og modsætte sig angreb. Det er en ærefuld pligt til borgerne i Folkerepublikken Kina til at udføre militærtjeneste og gå ind i militsen i overensstemmelse med loven. Artikel 56 Det påhviler borgere i Folkerepublikken Kina til at betale skat i overensstemmelse med loven. Kapitel tre Struktur af staten Afsnit I Den Nationale Folkekongres Artikel 57 Den nationale folkekongres i Folkerepublikken Kina er det øverste organ for statsmagten. Dens permanent organ, er det stående udvalg under den nationale folkekongres. Artikel 58 Den Nationale Folkekongres, og dets stående udvalg udøver den lovgivende magt af staten.

10 Artikel 59 Den nationale folkekongres er sammensat af deputerede vælges fra de provinser, autonome regioner, kommuner direkte under den centrale regering og særlige administrative regioner og deputerede vælges fra de væbnede styrker. Alle de etniske minoriteter har ret til passende repræsentation. Valg af deputerede til den nationale folkekongres udføres af Den Stående Komité for Nationale Folkekongres. lov. Antallet af deputerede til de nationale folkekongres og proceduren for deres valg er foreskrevet ved Artikel 60 Den nationale folkekongres er valgt for en periode på fem år. Den Stående Komité for Nationale Folkekongres skal sikre færdiggørelse af valget af deputerede til de efterfølgende Nationale Folkekongres to måneder før udløbet af mandatet for den nuværende nationale folkekongres. Hvis ekstraordinære omstændigheder forhindrer et sådant valg, kan det udsat, og det mandat af det nuværende nationale folkekongres forlænget ved afgørelse truffet af en afstemning af mere end to tredjedele af alle dem på Den Stående Komité af det nuværende nationale folkekongres. Valget af deputerede til den efterfølgende nationale folkekongres skal være afsluttet senest et år efter afslutningen af sådanne ekstraordinære omstændigheder. Artikel 61 Den Nationale Folkekongres mødes i session en gang om året og indkaldes af stående udvalg. En session af den nationale folkekongres kan til enhver tid indkaldes Den Stående Komité finder det nødvendigt, eller når mere end en femtedel af de deputerede til den nationale folkekongres så foreslå. Når Nationale Folkekongres mødes, det vælger et præsidium til at udføre sin session. Artikel 62 Den Nationale Folkekongres udøver følgende opgaver og beføjelser: (1) For at ændre forfatningen; (2) at overvåge håndhævelsen af forfatningen; (3) at vedtage og ændre grundlæggende love om strafbare handlinger, civile anliggender, de statslige organer og andre anliggender; (4) valg af formand og næstformand for Folkerepublikken Kina; (5) At træffe afgørelse om valget af den førende af statsrådet efter indstilling fra formanden for Folkerepublikken Kina, og om valget af vice præmiere, statslige byrådsmedlemmer, ministre med ansvar for ministerier og provisioner, skal revisor- almindelighed og generalsekretær for statsrådet efter indstilling fra premier; (6) til at vælge formand for den centrale militærkommission og, efter indstilling fra formanden, at træffe beslutning om valg af alle andre medlemmer af den centrale militærkommission; (7) til at vælge præsidenten for Højesteret folkedomstol; (8) Valg Procurator-general Højesterets Folkerepublikken Kinas Fuldmagtsmyndigheds;

11 (9) At undersøge og godkende den plan for national økonomisk og social udvikling og rapporten om dets gennemførelse; (10) At undersøge og godkende statsbudgettet og rapporten om dets gennemførelse; (11) til at ændre eller annullere uhensigtsmæssige beslutninger i det stående udvalg i den nationale folkekongres; (12) at godkende oprettelsen af provinser, autonome regioner og kommuner direkte under den centrale regering; (13) At træffe afgørelse om oprettelse af særlige administrative regioner og de systemer, der skal indledes der; (14) At træffe afgørelse om spørgsmål om krig og fred, og (15) At udøve andre funktioner og beføjelser som den højeste organ for statsmagten bør udvise. Artikel 63 Den nationale folkekongres har beføjelse til at fjerne fra embedet af følgende personer: (1) Formanden og næstformanden for Folkerepublikken Kina; (2) Den førende, vice præmiere, statslige byrådsmedlemmer, ministre med ansvar for ministerier eller kommissioner, revisor-generelle og generalsekretær for statsrådet; (3) Formanden for den centrale militærkommission og andre medlemmer til Kommissionen; (4) Den præsidenten for Højesteret folkedomstol, og (5) Procurator-general Højesterets Folkerepublikken Kinas Fuldmagtsmyndigheds. Artikel 64 Ændringer af forfatningen, der vil blive foreslået af Den Stående Komité for nationale folkekongres eller med mere end en femtedel af de deputerede til den nationale folkekongres og vedtaget ved en afstemning af mere end to tredjedele af alle de deputerede til Kongressen. Love og resolutioner skal vedtages ved en afstemning på mere end halvdelen af alle de deputerede til den nationale folkekongres. Artikel 65 Den stående komité for den nationale folkekongres er sammensat af følgende: Formanden; De næstformænd; Generalsekretæren og Medlemmerne. Etniske grupper ret til en passende repræsentation i Den Stående Komité for Nationale Folkekongres.

12 Den nationale folkekongres vælger, og har beføjelse til at huske, medlemmer af stående udvalg. Ingen af Den Stående Komité for Det Nationale Folkekongres skal beklæde embedet i nogen af de administrative, retslige eller anklagemyndighed organer staten. Artikel 66 Den stående komité for den nationale folkekongres vælges for samme periode som de nationale folkekongres, det skal udøve sine funktioner og beføjelser, indtil en ny stående udvalg vælges af de efterfølgende nationale folkekongres. De formanden og næstformænd i Den Stående Komité skal tjene højst to på hinanden følgende perioder. Artikel 67 Den stående komité for den nationale folkekongres udøver følgende opgaver og beføjelser: (1) For at fortolke forfatningen og overvåger dens håndhævelse; (2) at vedtage og ændre love, med undtagelse af dem, der skal vedtages af den nationale folkekongres; (3) For delvist supplere og ændre, når den nationale folkekongres er ikke i mødet, love, vedtaget af Den Nationale Folkekongres, forudsat at de grundlæggende principper i disse love ikke overtrædes; (4) For at fortolke love; (5) at gennemgå og godkende, når den nationale folkekongres er ikke i mødet, delvise justeringer af planen for nationale økonomiske og sociale udvikling og at statsbudgettet, der viser sig nødvendigt i løbet af deres gennemførelse; (6) at overvåge arbejdet i statsrådet, den centrale militærkommission, Den Øverste folkedomstol og den øverste Folkerepublikken Fuldmagtsmyndigheds; (7) For at annullere de administrative regler og forordninger, beslutninger og ordrer i Statsrådet, som i strid med forfatningen eller loven; (8) til at annullere de lokale regler eller beslutninger truffet af organer statsmagt provinser, autonome regioner og kommuner direkte under den centrale regering, at i strid med forfatningen, loven eller administrative regler og bestemmelser; (9) For at afgøre, når den nationale folkekongres er ikke i møde, om valg af ministre med ansvar for ministerier og provisioner, den rigsrevisor eller generalsekretær for statsrådet efter indstilling fra den førende i Statsrådet ; (10) For at afgøre, efter indstilling fra formanden for den centrale militærkommission, om valg af øvrige medlemmer af kommissionen, da den nationale folkekongres er ikke i samlingen; (11) til at udnævne eller fjerne, efter indstilling fra præsidenten for Højesteret Folkets Retten, underdirektører og dommere i højesteret Folkets Retten, medlemmer af dets retsudvalg og formanden for den militære ret;

13 (12) til at udnævne eller fjerne, efter indstilling fra Procurator-general Højesterets Folkerepublikken Kinas Fuldmagtsmyndigheds, den assisterende offentliges og offentliges af Højesterets Folkepartis Fuldmagtsmyndigheds, medlemmerne af Anklagemyndighed Udvalg og chef Procurator af den militære Fuldmagtsmyndigheds, og at godkende udnævnelsen eller fjernelse af de vigtigste offentliges i folks anklagemyndighed provinser, autonome regioner og kommuner direkte under den centrale regering; (13) At træffe afgørelse om udnævnelse eller tilbagekaldelse af befuldmægtigede repræsentanter i udlandet; (14) At træffe afgørelse om ratificering eller ophævelse af traktater og vigtige aftaler med fremmede stater; (15) at anlægge systemer titler og rang for militære og diplomatiske personale og andre bestemte titler og rang; (16) at indbringe statslige medaljer og titler på ære og træffe beslutning om deres tildeling; (17) At træffe afgørelse om tildeling af særlige tilgiver; (18) For at afgøre, når de nationale folkekongres er ikke i møde, på proklamation af en krigstilstand i tilfælde af et væbnet angreb på landet eller i opfyldelsen af internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til fælles forsvar mod aggression; (19) At træffe afgørelse om generel mobilisering eller delvis mobilisering; (20) At træffe afgørelse om optagelse i en tilstand af undtagelsestilstand i hele landet eller i bestemte provinser, autonome regioner eller kommuner direkte under den centrale regering, og (21) At udøve andre funktioner og beføjelser som de nationale folkekongres kan tildele den. Artikel 68 Formanden for Den Stående Komité for den nationale folkekongres leder arbejdet i det stående udvalg og indkalder til møder. De næstformænd og generalsekretæren bistå formanden i hans arbejde. Formanden, næstformænd og generalsekretæren udgør Rådet for formændene, som håndterer den vigtige dag-til-dag arbejdet i Den Stående Komité for den nationale folkekongres. Artikel 69 Den stående komité for den nationale folkekongres er ansvarlig for den nationale folkekongres, og rapporter om sit arbejde til kongressen. Artikel 70 Den Nationale Folkekongres etablerer en etnisk Retsudvalget, en lov udvalg, en Finans-og Økonomiske Udvalg, en uddannelse, videnskab, kultur og Sundhedsudvalget, en Udenrigsudvalget, et oversøisk kinesisk udvalget og andre særlige udvalg, som er nødvendige. Disse særlige udvalg arbejder under ledelse af Den Stående Komité for Det Nationale Folkekongres, når kongressen ikke er i session. De særlige udvalg undersøge, diskutere og udarbejde relevante lovforslag og beslutningsforslag under ledelse af den nationale folkekongres og dens stående udvalg.

14 Artikel 71 Den nationale folkekongres og dens stående udvalg kan, når de skønner det nødvendigt, udpeger undersøgelsesudvalg i specifikke spørgsmål og vedtage relevante resolutioner i lyset af deres rapporter. Alle statsorganer, offentlige organisationer og de berørte borgere er forpligtet til at fremlægge de nødvendige oplysninger til de undersøgelsesudvalg, når de foretager undersøgelser. Artikel 72 stedfortrædere til de nationale folkekongres, og medlemmer af stående udvalg har ret til, i overensstemmelse med procedurerne foreskrevet ved lov, at indsende regninger og forslag inden for rammerne af de respektive opgaver og beføjelser de nationale folkekongres og dens stående udvalg. Artikel 73 stedfortrædere til de nationale folkekongres, og medlemmer af stående udvalg har ret til, under samlingerne i Kongressen, og de møder i udvalget for at behandle spørgsmål, i overensstemmelse med procedurerne foreskrevet ved lov, at staten Rådet eller ministerier og provisioner i henhold til Statsrådet, som skal besvare spørgsmålene på en ansvarlig måde. Artikel 74 Ingen stedfortræder for den nationale folkekongres kan arresteres eller placeres på straffesag uden samtykke fra præsidiet for den aktuelle session af de nationale folkekongres, eller når de nationale folkekongres er ikke i møde, uden samtykke fra den stående Udvalg. Artikel 75 stedfortrædere til Det Nationale Folkekongres kan ikke holdes juridisk ansvarlig for deres taler eller stemmer på sine møder. Artikel 76 deputerede til den nationale folkekongres skal spille en eksemplarisk rolle i overholdelse af forfatningen og loven, og holde statshemmeligheder, og i offentlige aktiviteter, produktion og andet arbejde medvirke til håndhævelsen af forfatningen og loven. Suppleanter til den nationale folkekongres skal holde tæt kontakt med de enheder, der valgte dem, og med de folk, og agt formidle holdninger og krav hos de mennesker og arbejde hårdt for at tjene dem. Artikel 77 deputerede til den nationale folkekongres er undergivet tilsyn fra de enheder, der valgte dem. De valg enheder har magt, gennem procedurer foreskrevet ved lov, til at huske deputerede de folkevalgte. Artikel 78 Den organisation og arbejdsmetoder procedurerne for de nationale folkekongres og dens stående udvalg er foreskrevet ved lov. Ⅱ Præsidenten for Folkerepublikken Kina Artikel 79 Den formanden og næstformanden i Folkerepublikken Kina er valgt af den nationale folkekongres. Borgere i Folkerepublikken Kina, der har valgret og valgbarhed, og som har nået en alder af 45 er valgbare som formand eller næstformand for Folkerepublikken Kina. Mandatperioden for formanden og næstformanden i Folkerepublikken Kina er den samme som for den nationale folkekongres, og de skal tjene højst to på hinanden følgende perioder. Artikel 80 Formanden for Folkerepublikken Kina, i medfør af de afgørelser, de nationale folkekongres og dens stående udvalg, promulgates vedtægter, udpeger eller fjerner den førende, vice præmiere, statslige byrådsmedlemmer, ministre med ansvar for ministerier og provisioner, de rigsrevisor og

15 generalsekretær for statsrådet, giver statslige medaljer og titler på ære; spørgsmål ordrer særlige benådninger, proklamerer en undtagelsestilstand, proklamerer en tilstand af krig, og spørgsmål mobilisering ordrer. Artikel 81 Formanden for Folkerepublikken Kina gennemfører statslige anliggender og modtager udenlandske diplomatiske repræsentanter på vegne af Folkerepublikken Kina og i medfør af afgørelser truffet af Den Stående Komité for den nationale folkekongres, udpeger eller minder befuldmægtigede repræsentanter i udlandet, og ratificerer eller ophæver traktater og vigtige aftaler med fremmede stater. Artikel 82 vice president for Folkerepublikken Kina bistår præsidenten i hans arbejde. Vice President for Folkerepublikken Kina kan udøve disse funktioner og beføjelser af formanden, som præsidenten kan overlade til ham. Artikel 83 Formanden og vice president for Folkerepublikken Kina udøver deres funktioner og beføjelser, indtil den nye præsident og vicepræsident valgt af de efterfølgende nationale folkekongres påtager kontor. Artikel 84 I tilfælde af, at posten som præsident for Folkerepublikken Kina ledig, efterfølger næstformand for kontoret for præsidenten. I tilfælde af at posten som vice president for Folkerepublikken Kina ledig, skal den nationale folkekongres vælge en ny næstformand til at fylde den ledige stilling. I tilfælde af, at kontorer både præsident og vicepræsident for Folkerepublikken Kina bliver ledige, skal de nationale folkekongres vælge en ny præsident og en ny vicepræsident. Forud for et sådant valg, skal formanden for det stående udvalg under den nationale folkekongres midlertidigt fungere som præsident for Folkerepublikken Kina. Ⅲ Statsrådet Artikel 85 Statsrådet, at er de centrale folkeregering af Folkerepublikken Kina, er det udøvende organ for den højeste organ statsmagten, det er det øverste organ i statsforvaltningen. Artikel 86 Statsrådet består af følgende: Den førende; Den vice præmiere; De statslige byrådsmedlemmer; Ministrene med ansvar for ministerier; Ministrene med ansvar for provisioner; Den rigsrevisor, og Generalsekretæren.

16 Den førende påtager sig det overordnede ansvar for arbejdet i statsrådet. Ministrene har det overordnede ansvar for arbejdet i ministerier og provisioner. Organiseringen af Statsrådet er foreskrevet ved lov. Artikel 87 Mandatet for Statsrådet er den samme som den nationale folkekongres. Den førende, vice præmiere og statslige byrådsmedlemmer skal tjene højst to på hinanden følgende perioder. Artikel 88 Den førende leder arbejdet i statsrådet. Den vice præmiere og statslige byrådsmedlemmer hjælpe premier i hans arbejde. Executive møder i Statsrådet skal med deltagelse af den førende, vice præmiere, staten byrådsmedlemmer og generalsekretær for statsrådet. Den premier indkalder til og præsiderer over den udøvende møder og plenarmøder statsrådet. Artikel 89 Staten Rådet udøver følgende opgaver og beføjelser: (1) at vedtage administrative foranstaltninger, udstede administrative regler og forskrifter og træffe beslutninger og ordrer i overensstemmelse med forfatningen og loven; (2) at fremsætte forslag til den nationale folkekongres eller stående udvalg; (3) at formulere de opgaver og ansvarsområder for de ministerier og kommissioner i statsrådet, til at udøve forenet lederskab over arbejdet i ministerier og provisioner og til at dirigere alle andre administrative arbejde i en national karakter, som ikke falder inden for dens kompetence ministerierne og provisioner (4) For at udøve forenet lederskab over arbejdet i lokale statsorganer administration på forskellige niveauer i hele landet, og at formulere den detaljerede fordeling af opgaver og beføjelser mellem den centrale regering og organer af statsadministrationen provinser, autonome regioner, og kommuner direkte under den centrale regering; (5) At udarbejde og gennemføre den plan for national økonomisk og social udvikling og statsbudgettet; (6) til at lede og administrere økonomiske anliggender og byområder og landdistrikter; (7) For at lede og administrere de anliggender for uddannelse, videnskab, kultur, sundhed, fysisk kultur og familieplanlægning; (8) til at lede og administrere civile anliggender, offentlig sikkerhed, retsvæsenet, supervision og andre relaterede spørgsmål; (9) at foretage transaktioner i udenlandsk anliggender og indgå traktater og aftaler med fremmede stater; (10) til at styre og administrere opbygningen af det nationale forsvar;

17 (11) til at lede og administrere anliggender vedrørende de etniske grupper og sikre lige rettigheder for etniske minoritetsgrupper og retten til selvstyre for de etniske autonome områder; (12) For at beskytte de legitime rettigheder og interesser kinesiske statsborgere, bosiddende i udlandet, og beskytte de lovlige rettigheder og interesser tilbage kinesere og de familiemedlemmer til kinesiske statsborgere, bosiddende i udlandet; (13) til at ændre eller annullere upassende ordrer, direktiver og forordninger udstedt af ministerier og kommissioner; (14) til at ændre eller annullere uhensigtsmæssige beslutninger og ordrer udstedt af lokale statsorganer administration på forskellige niveauer; (15) at godkende den geografiske opdeling af provinser, autonome regioner og kommuner direkte under den centrale regering, og at godkende etablering og geografisk opdeling af autonome præfekturer, amter, autonome amter og byer; (16) At træffe afgørelse i overensstemmelse med lovgivning om indrejse i en tilstand af undtagelsestilstand i dele af provinserne, autonome regioner og kommuner direkte under den centrale regering; (17) At undersøge og træffe afgørelse om størrelsen af de administrative organer og i overensstemmelse med loven, at udpege eller fjerne administrative medarbejdere uddanne dem, vurderer deres præstationer og belønne eller straffe dem, og (18) At udøve andre funktioner og beføjelser som de nationale folkekongres eller stående udvalg kan overdrage det. Artikel 90 ministre med ansvar for ministerier og provisioner i Statsrådet er ansvarlige for arbejdet i deres respektive afdelinger, og de indkalder til og leder ministermøder eller generelle og udøvende møder i kommissioner til at drøfte og træffe beslutning om vigtige spørgsmål i arbejdet i deres respektive afdelinger. De ministerier og kommissioner udstede ordrer, direktiver og forordninger, der hører under deres respektive afdelinger og i overensstemmelse med lovgivningen og de administrative regler og bestemmelser, beslutninger og ordrer udstedt af Statsrådet. Artikel 91 Staten Rådet fastsætter en revision kroppen til at føre tilsyn gennem revision af indtægter og udgifter for alle afdelinger under Statsrådet og de lokale myndigheder på forskellige niveauer, og de indtægter og udgifter af alle finansielle og monetære organisationer, virksomheder og institutioner i tilstand. Under ledelse af de førende af statsrådet, uafhængigt revision kroppen udøver sin magt tilsynet gennem revision i overensstemmelse med loven, forudsat at ingen interferens ved enhver anden administrativ organ eller enhver offentlig organisation eller person. Artikel 92 Statsrådet er ansvarlig og rapporter om sit arbejde til den nationale folkekongres, eller, når Nationale Folkekongres ikke er i session, dens stående udvalg. Afsnit IV Den centrale militærkommission

18 Artikel 93 Den centrale militærkommission af Folkerepublikken Kina dirigerer de væbnede styrker i landet. Den centrale militærkommission Kommissionen er sammensat af følgende: Formanden; De næstformænd, og Medlemmerne. Formanden har det overordnede ansvar for arbejdet i den centrale militærkommission. Mandatet for den centrale militærkommission er den samme som den nationale folkekongres. Artikel 94 Formanden for den centrale militærkommission Kommissionen er ansvarlig for den nationale folkekongres og dens stående udvalg. Afsnit V lokalbefolkningens Kongresser og den lokale befolkning regeringer på forskellige niveauer Artikel 95 Folks kongresser og folks regeringer er etableret i provinser, kommuner direkte under den centrale regering, amter, byer, kommunale distrikter, townships, etniske townships og byer. Organisationen af lokale folks kongresser og lokale folks regeringer på forskellige niveauer er foreskrevet ved lov. Organer af selvstyre er etableret i autonome regioner, autonome præfekturer og autonome amter. Den organisation og arbejdsprocedurer organer for selvstyre er foreskrevet ved lov i overensstemmelse med de grundlæggende principper, der er fastlagt i afsnit Ⅴ og Ⅵ i kapitel tre i forfatningen. Artikel 96 Lokale folks kongresser på forskellige niveauer er lokale organer for statsmagten. Lokale folks kongresser på og over amtsligt plan nedsætte stående udvalg. Artikel 97 stedfortrædere til folks kongresser provinser, bliver kommunerne direkte under den centrale regering og byerne inddelt i distrikter valgt af folks kongresser på det næste lavere niveau, deputerede til folks kongresser amter, byer ikke opdelt i distrikter, kommunale distrikter, townships, etniske townships og byer vælges direkte af deres valgkredse. Antallet af deputerede til de lokale folks kongresser på forskellige niveauer og den måde, deres valg er foreskrevet ved lov. Artikel 98 Mandatet for de lokale folks kongresser på forskellige niveauer er fem år. Artikel 99 Lokale folks kongresser på forskellige niveauer sikre overholdelsen og gennemførelsen af forfatningen og loven og de administrative regler og bestemmelser i deres respektive administrative områder. Inden for rammerne af deres autoritet som foreskrevet ved lov, vedtager de og udstede resolutioner og undersøge og beslutte, om planer for lokal økonomisk og kulturel udvikling og for udviklingen af offentlige tjenester.

19 Lokale folks kongresser på og over amtsligt plan skal gennemgå og godkende planerne for økonomisk og social udvikling og budgetterne for deres respektive administrative områder og gennemgå og godkende rapporter om deres gennemførelse. De har beføjelse til at ændre eller annullere uhensigtsmæssige beslutninger om deres egne stående udvalg. De folks kongresser etniske townships kan, inden for rammerne af deres autoritet som foreskrevet ved lov, træffe særlige foranstaltninger tilpasset de karakteristika ved de pågældende etniske grupper. Artikel 100 De folks kongresser i provinser og kommuner direkte under den centrale regering og deres stående udvalg kan vedtage lokale forskrifter, der skal ikke i strid med forfatningen og loven og de administrative regler og bestemmelser, og de skal rapportere sådanne lokale regler for Den Stående af de Nationale Folkekongres 'for the record. Artikel 101 lokale folks kongresser på deres respektive niveauer vælge, og har magt til at erindre, guvernører og viceguvernrarerne eller borgmestre og rådmænd, eller hoveder og viceinstitutledere af amter, distrikter, kommuner og byer. Lokale folks kongresser på og over amtsligt plan udvalgte, og har magt til at huske, formændene for folks domstole og overstyrmænd offentliges af folks anklagemyndighed på tilsvarende niveau. Valget eller tilbagekaldelse af ledende offentliges af folks anklagemyndighed skal rapporteres til de vigtigste offentliges i folks anklagemyndighed på det næste højere niveau for indsendelse til de stående udvalg i folks kongresser på tilsvarende niveau for godkendelse. Artikel 102 stedfortrædere til folks kongresser provinser, kommuner direkte under den centrale regering og byerne er inddelt i distrikter er undergivet tilsyn fra de enheder, der valgte dem, deputerede til folks kongresser amter, byer ikke opdelt i distrikter, kommunale distrikter, Townships, etniske townships og byer er underlagt tilsyn fra deres valgkredse. De valg enheder og valgkredse, som vælger deputerede til de lokale folks kongresser på forskellige niveauer, har beføjelse til at tilbagekalde de deputerede overensstemmelse med procedurerne foreskrevet ved lov. Artikel 103 Den Stående Komité for en lokal folkekongres på eller over amtsniveau består af en formand, næstformænd og medlemmer, og er ansvarlig og rapporter om sit arbejde til folkets kongres på tilsvarende niveau. En lokal folkekongres på eller over amterne vælger, og har beføjelse til at huske, medlemmer af stående udvalg. Ingen af Den Stående Komité for en lokal folkekongres på eller over amtsniveau skal beklæde embedet i statens administrative, retlige og anklagemyndighed organer. Artikel 104 Den Stående Komité for en lokal folkekongres på eller over amterne diskuterer og træffer beslutning om vigtige emner inden for alle områder af arbejdet i den administrative område, fører tilsyn med folkets regering, folkedomstol og folks Fuldmagtsmyndigheds på det tilsvarende niveau; annullerer uhensigtsmæssige beslutninger og ordrer folkets regering på tilsvarende niveau, annullerer uhensigtsmæssige beslutninger folkets kongres på det næste lavere niveau, beslutter om udnævnelse eller fjernelse af funktionærer i statslige organer inden for rammerne af sin autoritet som foreskrevet ved lov, og, når folkets kongres på tilsvarende niveau ikke er i session, minder om de enkelte deputerede til

20 Folkekongres på det næste højere niveau og vælger de enkelte deputerede at besætte ledige stillinger i, at folks kongres. Artikel 105 lokale folks regeringer på forskellige niveauer er de udøvende organer lokale statsorganer magt såvel som de lokale organer af statsadministrationen på de tilsvarende niveauer. Governors, borgmestre og ledere af amter, distrikter, kommuner og byer påtager sig det overordnede ansvar for de lokale folks regeringer på forskellige niveauer. Artikel 106 Mandatet for de lokale folks regeringer på forskellige niveauer, er den samme som for folks kongresser på de tilsvarende niveauer. Artikel 107 lokale folks regeringer på og over amtsniveau, inden for rammerne af deres autoritet som foreskrevet ved lov, udføre administrativt arbejde om økonomi, uddannelse, videnskab, kultur, sundhed, fysisk kultur, by-og landdistrikter, økonomi, civile anliggender, offentlig sikkerhed, etniske anliggender, retsvæsenet, tilsyn og familieplanlægning i deres respektive administrative områder; udstede afgørelser og påbud, udpege eller fjerne administrative funktionærer, træne dem, vurderer deres præstationer og belønne eller straffe dem. Folks regeringerne i townships, etniske townships, og byer udføre de beslutninger, som Folkekongres på tilsvarende niveau samt de beslutninger og ordrer de statslige administrative organer på det næste højere niveau og udføre administrativt arbejde i deres respektive administrative områder. Folks regeringerne i provinser og kommuner direkte under den centrale regering beslutning om etablering og geografisk opdeling af townships, etniske townships, og byer. Artikel 108 lokale folks regeringer på og over amtsligt plan lede arbejdet i deres underordnede afdelinger og af folks regeringer på lavere niveauer, og har magt til at ændre eller annullere uhensigtsmæssige beslutninger om deres underordnede afdelinger og af folks regeringer på lavere niveauer. Artikel 109 revisionsorganer er etableret af de lokale folks regeringer på og over amtsligt plan. Lokale revisionsorganer på forskellige niveauer uafhængigt udøve deres tilsyn gennem revision i overensstemmelse med loven og er ansvarlige for folkets regering på tilsvarende niveau, og for revision kroppen på det næste højere niveau. Artikel 110 lokale folks regeringer på forskellige niveauer er ansvarlige og aflægge rapport om deres arbejde med at folks kongresser på de tilsvarende niveauer. Lokale folks regeringer på og over amtsligt plan er ansvarlig og rapportere om deres arbejde til de stående udvalg i folks kongresser på de tilsvarende niveauer, når de kongresser ikke er i session. Lokale folks myndigheder på forskellige niveauer er ansvarlige og aflægge rapport om deres arbejde til de statslige administrative organer på det næste højere niveau. Lokale folks myndigheder på forskellige niveauer i hele landet er statslige administrative organer under fælles ledelse af Statsrådet og er underordnet det. Artikel 111 beboernes udvalg og landsbyboernes er nedsat blandt by-og landområder beboerne på grundlag af deres bopæl er masseorganisationer selvforvaltning på græsrodsniveau. Formanden, næstformænd og medlemmer af de enkelte beboere 'eller landsbyboernes udvalg er valgt af beboerne.

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE Vedtaget og offentliggjort den 10. december 1948 af De forenede Nationers Generalforsamling INDLEDNING Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014.

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Foreningen af ingeniører og videnskabsfolk kaldes nedenfor enten

Læs mere

KINAS STAT OG REGERING

KINAS STAT OG REGERING KINAKULTUR.DK tidsskriftartikel artikler om kinesisk kultur samfund og historie. 26. marts 2013 - Artikel nr. 2.311 KINAS STAT OG REGERING Konfucianismen grundpillen i den kinesiske statsideologi Konfucianismen

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Nordisk Union af polsk oplysningsorganisationers vedtægter

Nordisk Union af polsk oplysningsorganisationers vedtægter Nordisk Union af polsk oplysningsorganisationers vedtægter Nordisk Union af polsk oplysningsorganisationer er det union af selvstændige og demokratiske organisationer, hvis formål er udvikling og promotion

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Og Gud så, at det var godt

Og Gud så, at det var godt Tema 2 Lektion B Opgave 1 Og Gud så, at det var godt (fælles) Se filmen Menneskesyn, lavet af Folkekirkens Konfirmandcenter: http://youtu.be/t7qmokymhqm Tal i fællesskab om, hvad der i filmen var sjovt,

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

FNs menneskerettighedserklæring

FNs menneskerettighedserklæring FNs menneskerettighedserklæring - og den franske menneskepligtserklæring 1 Michelangelos fresko i det Sixtinske Kapel i Vatikanet. Gud skaber mennesket. FN vil skabe en ny og bedre verden. Udsnit af Jose

Læs mere

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti SF er et socialistisk parti i den danske arbejderbevægelse, som med afsæt i den demokratiske venstrefløj og den progressive grønne tradition, ønsker at gennemføre

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 OVERSÆTTELSE Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 European Treaty Series - No. 126 (Strasbourg, 26.XI.1987) EUROPÆISK KONVENTION TIL FOREBYGGELSE AF TORTUR OG UMENNESKELIG

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Merons Riges Grundlov

Merons Riges Grundlov Merons Riges Grundlov Kapitel 1 Kongen og Hans Repræsentanter 1. Denne Grundlov gælder for alle dele af Merons Rige. 2. Regeringsformen er Monakisk, og alt magt over Merons rige ligger hos Kongen. Arvefølgen

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov P7_TA(2011)0315 Ændret ungarsk forfatning Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 604 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Den Europæiske Unions deltagelse

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE menneskerettigheds pas RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE SÆT VERDEN I BEVÆGELSE - BLIV MEDLEM AF AMNESTY: WWW.AMNESTY.DK/SUPPORT LÆS MERE OG BLIV AKTIV

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere