Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation for administration af it-systemer i PD30"

Transkript

1 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med nogle ganske få centrale brugere: Er oprettet som mailadresse i one.com. Bruges som kommunikationskanal til it-leverandører. Bruges som kommunikationskanal mellem it-administrator og brugere. Er bruger til Kontrolpanelet i one.com, hvor administrationen af hjemmeside, mail og Bix foregår. It-administrator styrer adgangskoden for denne mail. pd30.dk Er domæne for PD30 hjemmesiden. pd30 Anvendes som bruger ved administration af reservationssystem for mødelokale via dette link: Er bruger (ejer) til Cloud Drive PD30 Sikkerhed i one.com Bix, hvor der ligger adgangskoder for de centrale brugere. Er bruger (ejer) til Cloud Drive PD30 Cloud i one.com Bix, hvor bestyrelsesmødereferater, mødebilag og arkiverede filer gemmes. Adgangskoder til ovenstående brugere findes på drevet PD30 sikkerhed i one.com Bix. Desuden gemmes navnene på de personer, der kender disse brugere. 2. MAIL ADGANG Fra startsiden i one.com klik på ikonet for Kontrolpanel. Klik herefter på ikonet for Mail-administration. Der vises nu en oversigt over mailkonti og en over aliaser under domænet pd30.dk. OPRETTE MAILKONTO

2 Under listen over mailkonti klikkes på Ny mailkonto. Indtast mailadresse og adgangskode. Klik på cirklen ved Ja, hvis mail skal videresendes til en anden konto. Indtast den mailadresse, der skal videresendes til. Klik på Næste og mailadressen vil optræde på listen for videresendelse. Der er mulighed for at gentage de to foregående punkter flere gange. Klik på Gem for at oprette den nye mailadresse. Den nyoprettede mailadresse vil nu optræde i listen over mailkonti med Ja i kolonnen Aktiv? OPRETTE ALIAS Dette er helt analogt til at oprette en mailkonto. Der er den forskel, at der ikke indtastes adgangskode, da et alias ikke har adgang til one.com. Der skal altid indtastes mindst en videresendelsesadresse. I listen ses den forskel, at et alias ikke har mulighed for en feriemeddelelse og ikke har noget diskforbrug. RETTE/SLETTE MAILKONTO I listen over mailkonti er der for hver mail tre felter markeret med fed skrift: Kolonnen Ferie? Her vil stå enten Aktiv eller Ikke aktiv afhængig af, om en feriemeddelelse er aktiv. Klikkes på denne tekst vil et vindue åbnes, hvor man kan skrive en meddelelse og skifte mellem, hvorvidt meddelelsen skal være Aktiv eller Ikke aktiv. Rediger (kolonnen Egenskaber) Klikkes her åbnes et vindue, som ligner vinduet til mailoprettelse. Mailadressen kan dog ikke ændres, og der optræder et felt, hvor man kan ændre kontoens status mellem Aktiv og Ikke aktiv. Indtastning af adgangskode og oplysninger om videresendelse er den samme. Slet (kolonnen Egenskaber) Klikkes her åbnes et vindue, hvor man accepterer sletningen ved at klikke Godkend, eller fortryder sletningen ved at klikke Annuller. RETTE/SLETTE ALIAS Igen er dette helt analogt til at rette/slette mailkonti, bortset fra at 2 kolonner mangler LISTEINFORMATION FOR MAILKONTO Tre af kolonnerne i listen over mailkonti kan kun indirekte ændres: Aktiv? Mailkontoen vil være aktiv ved oprettelse. Dette er markeret med Ja i denne kolonne. Det kan ændres som ovenfor beskrevet under Rediger. Her kan skiftes mellem Ja og Nej i kolonnen Aktiv? Videresend? Her vil stå Nej, hvis der ikke er angivet videresendelses-adresser. Hvis der er vil der stå Ja n, hvor n er antallet af adresser, der videresendes til. Diskforbrug Her vil stå mailadressens diskforbrug målt i MB. LISTEINFORMATION FOR ALIAS Listeinformationen er den samme som for mailkonti, bortset fra at to kolonner mangler.

3 3. CLOUD DRIVE ADGANG Klik på ikonet mærket Kontrolpanel på startsiden for one.com og log ind. Klik herefter på ikonet mærket Bix. CLOUD DRIVES PD30 har to drev under one.com Bix. Det drejer sig om følgende: PD30 Sikkerhed Ejer og eneste bruger er Indeholder filen Adgangskoder med adgangskoder til it-systemerne og personer med kendskab til disse koder. PD30 Cloud Ejer og eneste bruger er Indeholder arkiverede filer fra hjemmesiden, dokumentation for it-systemerne, bestyrelsesmødereferater og mødebilag Klik på Opret Cloud Drive for at oprette et nyt. Klik Rediger/info ud for et Cloud Drive for at vise (og evt. ændre) informationer: Den anvendte diskplads. En varighedstid. Dette er den tid historiske data gemmes. Varighedstiden vil ved oprettelse være 720 dage. Klik Ændre for at ændre varighedstiden. Brugere på dette Cloud Drive. Der kan p.t. kun være en bruger (ejeren) for et Cloud Drive. Data for en bruger kan ændres som beskrevet i næste afsnit. Nederst er en liste over de links der er oprettet. Af sikkerhedsmæssige årsager benyttes dette ikke i PD30. CLOUD DRIVE BRUGERE Det er kun ejeren (den bruger, som oprettes ved oprettelse af Cloud Drive) af et drev, der har adgang til dette drev. Ved at klikke Rediger ud for en bruger gives mulighed for at deaktivere adgangen til et Cloud Drive. Bemærk at dette vil slette Cloud Drive. Brugerens adgangskode kan ændres. Ved at markere feltet Ændre adgangskode? åbnes felterne Vælg adgangskode og Adgangskode (gentag). Udfyld felterne og klik Opdater for at få ændringen til at træde i kraft. 6. Elektronisk reservation For at administrere det elektroniske reservationssystem anvendes dette link: Der logges ind med Kontonavn pd30 og en adgangskode. For både mødelokale og vaskeri vises nu de tre knapper bruge, administration og konfigurer. Betydningen af knapperne beskrives i dette afsnit. Elektronisk reservation af vaskeri er deaktiveret.

4 BRUGE Knappen Bruge giver mulighed for at administrator udfører reservationer som enhver anden bruger. Administrator har desuden mulighed for at rette eller slette andre brugeres reservationer. ADMINISTRER Knappen Administrer giver mulighed for administration af brugere og af tilgængelighed. Tilgængelighed vil sige, at elektronisk reservation kan deaktiveres. KONFIGURER Knappen Konfigurer giver mulighed for detaljeret at fastlægge brug og udseende af reservationskalenderen. I højre side og nederst til venstre vises en række funktioner, som er fælles for det samlede system. De funktioner, vi anvender i pd30 er ens i højre og venstre side. De væsentligste beskrives kort nedenfor. BRUGERADMINISTRATION Her fås mulighed for at tilføje, rette og slette brugere. ADGANGSKONTROL Her defineres krav ved log ind og ved brugeroprettelse. Der kan desuden defineres en bekræftelses- til bruger (anvendes ikke i pd30). KONTO INFO Her er administrator defineret med bruger og adgangskode. STATUS FOR TILMELDING Her kan status for reservationssystemet ændres til at kunne klare flere fremtidige reservationer. BRUGER INFORMATION Her kan forbruget af reservationer aflæses. Det nuværende system er gratis, hvilket indebærer: max. 50 fremtidige reservationer max. 500 reservationer i historik max. 50 brugere reklamebanner i reservationskalenderen (AsBlockPlus kan anbefales for at forhindre dette). Når Status sammenlignes med Bruger information vil det kunne vurderes om det vil være nødvendigt at betale for forbruget. 5. Hjemmeside

5 Hjemmesiden består af websider, tekstdokumenter og billeder (film behandles som billeder). Websider vedligeholdes gennem one.com Web Editor. Tekstdokumenter og billeder gøres tilgængelige fra en webside (via one.com Web Editor) efter at filerne først er uploadet i one.com File Manager. ADGANG Klik på ikonet mærket Kontrolpanel på startsiden for one.com og log ind. Klik herefter på enten ikonet mærket Web Editor eller File Manager. FILE MANAGER Første side i File Manager viser en række mapper og filer. Disse kan opdeles i tre typer: Mappen Billeder indeholder hjemmesidens billeder i jpg-format, foruden hjemmesidens film i mp3-format. o Slet billeder: Marker mappen billeder, og klik Åbn i højre side. Marker det billede, der skal slettes, og klik Slet i højre side. o Opret billeder: Marker mappen billeder, og klik Åbn i højre side. Klik Upload øverst til venstre. Der kommer nu et vindue med stifinder, vælg filen med det billede, der skal uploades, og klik Åbn. Mapper, hvis navn starter med Dokumenter indeholder hjemmesidens dokumenter i pdf-format. Der er dog enkelte undtagelser. Samarbejdspartnere og systemdokumentation ligger i docx-format for at lette mindre rettelser. Øvrige mapper og filer disse er oprettet og vedligeholdes af Web Editor og bør ikke røres. WEB EDITOR Når Web Editor åbnes vises alle hjemmesidens sider og i venstre side, mens størstedelen af skærmen viser den aktuelle side. Oprette side Når en side skal oprettes, klikkes på en side, som minder om den nye i udseende. Klik på Ny side (Dupliker), og navngiv siden. Siden vil nu blive oprettet på samme niveau i side hierarkiet. Man kan i stedet klikke på den lille pil til højre for sidenavnet, og derefter klikke på Tilføj underside. Der vil ske nogenlunde det samme, men den nye side oprettes ikke på samme niveau, men som en underside. Efter at siden er oprettet fortsættes som under Redigere side. Redigere skabelon Alle sider består dels af en skabelon, som er fælles for alle sider, dels af det sidespecifikke. Skabelonen består den blå baggrundsfarve, de grønne felter øverst og til venstre, de 2 billeder og teksten PD30 øverst, teksten Senest opdateret den samt menuen til venstre.

6 Skal skabelonen redigeres, klikkes på en vilkårlig side. Derefter klikkes på fanen Rediger skabelon. Redigeringen sker på samme måde som for en side, men når der er trykket Gem og Udgiv, vil alle sider være rettet. Redigere side Klik på siden, som skal redigeres, og klik på fanen Rediger side. Når musen flyttes henover siden vil det aktuelle felt blive markeret med en firkant. Ved at klikke på det vil man kunne slette feltet (papirkurv over feltet) eller ændre dets størrelse (træk i pile ved kanterne). Klikkes igen i feltet, for man mulighed for at redigere teksten. Der er tre faner skrevet med mørk skrift på lys baggrund: Sider Viser sideoversigten Komponenter Indeholder et antal forskellige komponenter, som man kan føje til siden. Træk komponenten hen på siden, ca. hvor den skal være. Tilpas placering og størrelse v.h.a. systemets ledelinier. Drejer det sig om et billede, føres man til et vindue, hvor man skal vælge det ønskede billede. Gå derefter til Egenskaber, for at specificere komponentens detaljer. Egenskaber Indeholder en række egenskaber, som afhænger af komponenten, f.eks. skrifttype, farve m.m.m. Her beskrives ikke alle detaljer, men i øvrigt henvises til support på forsiden for one.com for yderligere detaljer.

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud 2 KOM I GANG MED VUPTIWEB 2.1 Log på og Log ud 2.1.1 LOG PÅ Du har i mailen fået tilsendt hjemmesidens adresse, login adresse samt brugernavn og adgangskode. Navigér til login adressen og indtast dine

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Skole-konferencer... 5 2 Indledning... 6 3 Oprettelse af hovedkonference... 7 3.1

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere