Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber"

Transkript

1 Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Valg af browser Start Den åbne side Den lukkede side Login Hjemmesideredigering Brug af hjemmesider Generelle indstillinger Administrer Temaer Administrer Menuen Oprette et nyt menuemne Ændring af eksisterende menuemne Sletning af eksisterende menuemne Flytning af menuemnerne Menuemne med underpunkter Redigering af sider Opret ny side Gem-knap Redigering af eksisterende side Brede sider Gem som Slet side Ikoner Dato Hyperlink Indsætte hyperlink Fjerne hyperlink Redigere hyperlink Hyperlink til -adresse Hyperlinke til ekstern side File Manager Billeder Tabeller Ikoner - genveje Bokse Generelt Sidens top Oprette bokse Redigere tekst under bokse Slette bokse Flytte bokse Nyheder Oprette en nyhed Ændre i en nyhed Slette en nyhed CMS vejledning-5, juni 2013/bha

3 16. De lukkede sider Generelt Beskyttelse af sider Aliasadresser Oprettelse af aliasadresser Alias-adresse uden tilhørende konto Allerede oprettede aliasadresser Ændring af aliasadresser Slette en aliasadresse Backup Automatisk backup Manuel backup Indlæs backup Nyt på siderne Statistik CMS vejledning-5, juni 2013/bha 3

4 1. Indledning IW Danmark har her i i foråret/forsommeren 2013 skiftet til et CMS-system for alle klub-, distrikts- og IW-Danmark sider. Det betyder, at webmasterne skal lave deres klubsider dels som den åbne side, der efter konverteringen/færdiggørelsen vil komme til at hedde det samme, som klubsiderne gør i dag, dvs. (selv om vi indtil fuld overgang til CMS-siderne bruger - og dels intern-siderne, der kun kan læses efter login (af IWmedlemmer). De sider skal af webmasterne laves via Dvs. klubwebmasterne skal fremover opdatere klubsiderne 2 steder. Alle sider, der kan læses fra den åbne side udarbejdes/redigeres/indlæses via den åbne side, mens alle sider og filer, der kun kan og må læses af IW-medlemmer, ligger på de interne sider. Brugerne læser siderne som nu, og mærker kun forskellen ved, at de kan forblive logget ind og skifte mellem diverse klub- og distriktssider eksempelvis uden at skulle logge ind igen. For at kende forskel på, hvor man er i systemet er der valgt farvenuancer, så IW Danmark er mørkeblå, distrikternes sider er mellemblå og klubsiderne er lyseblå. Systemet er lavet, så når man først er logget ind et sted på en af IW-siderne, så forbliver man logget ind i en periode på 15/30 minutter. Siderne er bygget op over skabeloner, således at højre kolonne er den samme på alle sider. o For den åbne side betyder det, at der er et felt med login, et felt med kort over klubber og klubbernes mødeprogram for indeværende kvartal samt en kort informativ tekst. o For de lukkede sider betyder det, at der er felt med direkte adgang til mødekalender, månedsbreve, medlemsregister, formularer, IW-logoer, Opslagstavlen, showroom. Højre kolonne bestyres af Landswebmasteren, dvs. klubwebmasterne skal ikke lave links til ovennævnte sider. Siderne bruger temaet, IW-klub eller IW-klubkopi som vi ikke skal rette i. Toppen af siden har vi ændret pga. flere webmasteres problemer med at arbejde i tema, så den laves nu i en boks, se afsnit om bokse. Vi har fra starten defineret størrelser på hjul, idet det største vælges for IW Danmark, det mellemste for distrikterne og det mindste for klubberne. Det er som default sat op med enten en top med en celle eller med 3 celler, se nedenfor. Selve siden er bygget op af 3 kolonner: Højre kolonne som anført ovenfor, venstre kolonne laves ved hjælp af bokse, og midten er det man kan se i CMS-siden Forsiden. Øverst på den åbne side har vi lagt et nyhedsmodul, hvor der er plads til 4 nyheder og herunder 4 nyheder med mindre skrift. Systemet er udviklet til, at når webmasterne er logget ind, så ved systemet, at det er en webmaster, der hermed får adgang til at redigere på sine sider uden at skulle logge ind igen. Nederst på siderne er der link til Facebook, LinkedIn, Rotary og Rotaract. 4 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

5 2. Valg af browser Det anbefales at bruge Chrome i stedet for Internet Explorer, da der er nogle funktioner, der enten ikke fungerer korrekt eller ikke fungerer/bliver vist på samme måde i Internet Explorer. Vejledningen er lavet ud fra Google Chrome. Du kan hente Google Chrome browseren gratis på nettet. Der findes andre gratis browsers, som også er gode fx Mozilla Firefox. CMS-systemet kan også fint bruges med Internet Explorer, hvis du sørger for at slå kompabilitetsvisningen fra eller bruger en senere version end IE7. Sådan slås kompabilitetsvisningen fra: Hvis du ser nedenstående billede, og det iturevet side-ikon er blåt, så er visningen slået til (det må det ikke være, det skal altså ikke lyse blåt men være som på billedet nedenfor). Hvis du ikke har slået det fra og du forsøger at gemme et menu-punkt, så får du en advarsel og skal ikke gemme før du har slået visningen fra. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 5

6 3. Start Siderne ligger på og dvs. f.eks. og Webmasterne skal fremover redigere klubsiderne 2 steder en side for de åbne sider og en side for de lukkede sider. Programmøren har designet systemet, så de åbne sider og de lukkede sider ligger to forskellige steder (og dermed også de pågældende sider og filer). B brugerne vil ikke mærke forskel, det er kun webmasterne, der skal redigere klubsiderne to steder, idet programmøren har lavet de pågældende links til de interne sider og til IW Danmarks database. 3.1 Den åbne side (eksempelvis Når siderne konverteres, vil de få de samme navne som i dag, f.eks. kolding.innerwheel.dk og login vil for brugerne ske fra de åbne sider til de lukkede sider fra IW Danmark, distrikt og klub. Den åbne side kan dermed udover praktisk information til medlemmerne også fungere som PR for klubben. 3.2 Den lukkede side Nederst på hjemmesiderne findes en Admin -knap, som kan bruges af webmasterne til adgang til redigering. På de lukkede sider er der adgang til IW Danmarks database med månedsbreve, mødekalender og medlemsregister dvs. det skal webmasterne ikke linke til. 6 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

7 4. Login 4.1. Hjemmesideredigering En IW-side åbnes. Herefter kan der logges ind ved tryk på Admin knappen nederst på skærmen, eller ved at skrive Under alle omstændigheder er adgangskoden nu: Brugernavn (nummer) og password (som vi hidtil har brugt til TIP: Det vil nok være en god ide at ændre det password, som I fik fra starten (efternavn), så andre ikke uretmæssigt får adgang til redigering af hjemmesiden. Webmasterne er oprettet i databasen og har dermed redigeringsret til egen klubs side. Efter login kommer man til en opstartsskærm, der kan se sådan ud og det er her programmøren lægger meddelelser, som kan være relevante for IW-klubwebmastere. Man kan også logge ind via punktet i højre kolonne, men så kommer man til de lukkede sider, hvorfra der så kan trykkes på Admin-knappen forneden eller tilføjes /admin i adressefeltet. 4.2 Brug af hjemmesider Såfremt webmasterne skal bruge siderne uden redigering af hjemmesider, bruges login-feltet i højre kolonne. Og såfremt man efter at have redigeret hjemmesiden skal bruge systemet, kan man komme direkte til de lukkede sider ved at vælge Til de lukkede sider. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 7

8 5. Generelle indstillinger Tryk på Generelle indstillinger Her udfyldes kontakt-mailadressen enten med webmasterens private eller med aliasadressen. No reply adressen bruges, hvis der senere skal udsendes nyhedsbreve (ikke aktuelt p.t.) I nøgleord kan skrives 3-4 ord. Tryk på Gem indstillingerne. 8 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

9 6. Administrer Temaer Her ligger selve opsætningen af systemet, som webmasterne ikke har adgang til. Som standard er valgt IW-Klub og det er kun programmøren, der kan foretage ændringer her. I det valgte tema er siderne bygget op over skabeloner, således at højre kolonne er den samme på alle sider. o o For den åbne side betyder det, at der er et felt med login, kort over klubber og klubbernes mødeprogram for indeværende kvartal samt en kort informativ tekst om Inner Wheel. På de lukkede sider er der tilsvarende links til mødekalender, månedsbreve, medlemsregister, formularer, IW-logoer, Opslagstavlen, showroom. Toppen redigeres under bokse (3cell som vist i eksemplet nedenfor) eller i 1 celle. Venstre kolonne er oprettet som bokse. Midterfeltet er der, hvor siderne vises Forsiden er startsiden, og det er kun midterfeltet, der ses ved redigering af siderne. Højre kolonne redigeres af Landswebmasteren, dvs. klubwebmasterne skal ikke lave links hertil. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 9

10 7. Administrer Menuen Tryk på Administrer Menuen. Her laves den øverste linje bjælken! Som default er nedenstående menuemner lavet de kan ændres efter ønske. Inner Wheel Danmark og Distrikterne bør bibeholdes, da det sikrer en let adgang videre for medlemmerne. Bjælken er som standard sat op som her men klubberne kan frit tilføje nye menuemner. 7.1 Oprette et nyt menuemne Tryk på Opret nyt menu-emne. Udfyld navnet i Titel og tryk herefter i feltet URL. Herefter vil de brugeroprettede sider blive vist. Hvis der skal linkes til en sådan side, vælg da denne og tryk herefter på Opret menu emne. Hvis det er en ekstern hjemmeside, skrives (eksempelvis): 10 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

11 Hjemmesideadressen skal starte med for at virke. 7.2 Ændring af eksisterende menuemne Tryk på det felt, der skal linkes fra (her Årets møder ). Skriv herefter navnet på den fil, der skal linkes fra. Dvs. opret sider først, før menuemner, da der skal være sider, som der kan linkes til. /xx/ - betyder CMS-side og må ikke ændres!! Tryk herefter på Opdater menu-emne, Gem arbejdsmenu og Gem og publicer arbejdsmenu. 7.3 Sletning af eksisterende menuemne Tryk på et menupunkt (her Årets møder ), som så får en gul ramme, og tryk herefter på Slet menu-emne. Hvis der trykkes OK, slettes menupunktet. Tryk herefter på Opdater menu-emne, Gem arbejdsmenu og Gem og publicer arbejdsmenu. Bemærk nederst på siden Tjek din side her kan man se siden, som den ser ud på nettet. Man kommer tilbage til administrationsmenuen ved brug af Pil tilbage. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 11

12 Skulle menupunkterne ikke blive vist, når du går tilbage til administrationsmenuen, tryk da på en af de andre faner i venstre side af skærmen og herefter på Administrer Menu igen. Så vises menupunkterne korrekt. 7.4 Flytning af menuemnerne Felterne i Menu-strukturen kan flyttes ved at trække i dem med musen. Felterne kan rykkes op og til højre/venstre. Når et menuemne rykkes til højre, bliver det automatisk undermenupunkt til det punkt, der står ovenover. Efter hver ændring, tryk på Opdater menu-emne, Gem arbejdsmenu og Gem og publicer arbejdsmenu. 7.5 Menuemne med underpunkter Hvis man har et menuemne med underpunkter, hvor der ikke skal være link i det felt, der vises på forsiden, er det vigtigt, at der her ikke linkes til f.eks. Forsiden. Der må kun være 1 link hertil, da systemet med den blå bjælke ellers ikke vises korrekt. Se f.eks. Distrikterne, hvor der er underpunkter med links, men ingen links fra punktet Distrikterne. Tryk på feltet ud for URL, vælg System sider og herefter Intet link, hvorefter der indsættes et # i feltet.. Tryk herefter på Gem arbejdsmenu og Gem og publicer arbejdsmenu. 12 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

13 8. Redigering af sider 8.1 Opret ny side I CMS-systemet arbejdes med sider (tidligere brugte vi filer), nemlig CMS-sider, som webmasterne opretter. Men der kan også linkes til filer i f.eks. Word/Excel/PDF, se nærmere herom i pkt TIP: Undgå æ, ø og å i sidenavne! Tryk på Administrer Sider eller rul ned på siden. Tryk på Opret ny side. Udfyld Sidens navn. Bemærk, at siderne ikke kan navngives med mellemrum eller specialtegn. Undgå i øvrigt æ, ø, å, da dette kan give problemer med indlæsning senere. Bevar Kan ses af alle. Det anbefales at navngive filer ved at starte med årstallet (f.eks. 2013) efterfulgt af f.eks. navn på siden, så er det lettere at finde siden senere. Titlen er den tekst, der står i fanen over hjemmesiden. Tryk herefter på Opret. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 13

14 Herefter vises den side, der er oprettet. Her kan der skrives, kopieres ind fra Word, hjemmesidetekst eller andre programmer. Nyt her er nederste række, hvor der kan vælges standardtypografier, formater, skrifttyper og skriftstørrelser. Endvidere farve og baggrund, samt maksimer skærm. Skriv teksten først og marker den, hvorefter der trykkes på mulighederne Typografi - Formater - Skrifttype Skriftstørrelse. De fleste af ikonerne i de to øverste rækker vedrørende redigering kendes fra andre programmer. Bemærk, at dette program ikke har alle faciliteter fra f.eks. Word. Det er ikke muligt at kopiere billeder direkte ind i en side. De skal indsættes separat, se punkt 11, Billeder. Man kan bruge Indsæt fra Word for at sætte ind fra Word. Herved fjernes diverse koder fra teksten. Tryk på Tillad. Marker teksten, der skal kopieres, med CTRL + A, kopier teksten med CTRL + C og sæt ind med CTRL + V. Såfremt der er koder i en tekst, der ændrer f.eks. opsætning eller skrifttype, kan sådanne koder fjernes ved at markere teksten og herefter trykke på viskelæderet. Husk at trykke på Gem alle ændringer på denne side, når der er ændret på siden. 14 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

15 8.2 Gem-knap Der findes en Gem -knap øverst til højre, som virker på samme måde, som hvis man scroller ned og trykker på Gem alle ændringer på denne side. 8.3 Redigering af eksisterende side Tryk på Administrer sider og herefter Vælg side Forside. Denne vil typisk se sådan ud. Forsiden er midten af den aktuelle forside, idet siden er delt op i 3 kolonnen til venstre er bygget op som bokse (se punkt 14 Bokse ), og kolonnen til højre er fastlåst med: 1) Login 2) Kort over klubber 3) Info om Inner Wheel på den åbne side og diverse links til database m.v. på de lukkede sider. a) Nyheder Der må ikke ændres eller skrives i dette felt. se Nyhedsmodul i punkt 15 Nyheder. b) Om Inner Wheel Klub denne overskrift kan ændres, til f.eks. Om klubnavn Inner Wheel Klub, hvis I ønsker at have informationer om klubben her. Og der kan skrives tekst under som man ønsker. c) Valgfri overskrift som Om Inner Wheel Klub. Overskriften kan kopieres ved at markere og trykke Ctrl + C og Ctrl + V. d) Tryk herefter på Gem alle ændringer e) Øverst til højre, er der en knap Se side, hvor man kan se siden i funktion. Denne kommando åbner en ny fane, hvor man kan kontrollere sidens udseende. Det kan være en fordel at beholde denne fane åben og skifte mellem fanerne, når der arbejdes med siden, men husk at trykke på F5 for at opdatere skærmbilledet, hvor hjemmesiden vises, efter at der er udført og gemt ændringer på siden! 8.4 Brede sider Man kan for sider, der fylder mere end midtersektionen, undertrykke højre og/eller venstre kolonne. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 15

16 Når siden er oprettet, trykkes på Egenskaber Herefter vises dette skærmbillede. Hvis man trykker i feltet Vis venstre (eller højre) bokse, vil markeringen blive fjernet, og boksene vil ikke blive vist, når der linkes til den pågældende brede side. Husk at trykke på Gem alle ændringer på denne side eller Gem-knappen. 8.5 Gem som Hvis man har en side, man vil gemme under et andet navn, tryk på Egenskaber, og skriv et nyt navn i Sidens navn og klik på Gem. Herefter har man en ny side (med samme indhold og indstillinger) men med et nyt navn. 8.6 Slet side Tryk på Administrer side og herefter Slet en side. 16 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

17 Her er det vigtigt at vælge den rigtige side siderne vises ved tryk på pilen. Vælg siden, der skal slettes, ved at markere den (bliver blå). Tryk på Slet den valgte side. Herefter kommer følgende skærm: Trykkes der på OK, slettes siden. 8.7 Ikoner Disse ikoner umiddelbart lette at forstå, og vi kommer ind på en del af dem her i vejledningen. Kør musen hen over ikonerne, så kommer der en tekst med ikonets funktion. NB: Kilde: Er koderne til siden med opsætning, fonte osv. som vi ikke skal anvende. Du kan bruge Indsæt fra Word for at sætte ind fra Word. Herved fjernes diverse koder fra teksten. Tryk på Tillad. Marker teksten, der skal kopieres, med CTRL + A, kopier teksten med CTRL + C og sæt ind med CTRL + V. Husk at trykke på Gem alle ændringer på denne side eller Gem-knappen, når der er ændret på siden. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 17

18 8.8 Dato Hver gang en side er gemt i systemet, opdateres datoen på forsiden automatisk. Bemærk, at dette ikke gælder for redigering i bokse, KUN i sider. 18 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

19 9. Hyperlink 9.1 Indsætte hyperlink Man kan linke til en side i systemet, en fil eller en ekstern hjemmeside. Marker teksten, som der skal linkes fra og tryk herefter på ikonet, hvorefter følgende skærmbillede vises: Såfremt der skal linkes til en side, du allerede har oprettet, tryk på Link til CMS side. Herefter fremkommer et skærmbillede, hvor links til brugeroprettede sider, og den aktuelle vælges ved at trykke på filnavnet. Hvis man skal linke til en ekstern side, skrives adressen i feltet URL, f.eks. Hvis man skal linke til en fil, f.eks. foto, pdf-fil eller en Word-fil, man har liggende på sin PC, tryk på Gennemse. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 19

20 Herefter kommer en oversigt over de filer, man har liggende i sit bibliotek og her kan man oprette mapper til organisering af filer. Se pkt. 8. Siden ser forskellig ud, - det afhænger af, om du bruger Chrome (anbefales) eller Internet Explorer. Vælg herefter den mappe, hvor man vil have den eksterne fil til at ligge, ved at trykke på den. Hvis man skal linke til en fil, der allerede er uploadet, trykkes på filen. Hvis filen ikke er uploadet, tryk på Vælg fil, og man kommer til Stifinder på egen PC. Når filen er valgt, kan man se navnet på den valgte fil. Tryk herefter på Upload. Når filen er uploadet, fås følgende meddelelse. Tryk OK. Tryk herefter på filnavnet og nedenstående skærmbillede fremkommer. 20 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

21 Tryk på Vælg og følgende skærm fremkommer: Hvis man her vælger OK, vil filen blive vist i rammen på hjemmesiden (dvs. i midten). Hvis man vil have filen vist over hele skærmen, tryk på Mål, vælg Nyt vindue. Tryk på Avanceret, skriv i Typografi som anført i feltet, hvis du IKKE vil have linket på den side, der linkes fra, understreget eller med fed skrift. 9.2 Fjerne hyperlink Hvis der skal fjernes et hyperlink, markeres den tekst, hvor hyperlinket skal fjernes, og tryk på ikonet til højre for Indsæt hyperlink, og dette ikon bliver nu svagt, idet linket så er væk. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 21

22 9.3 Redigere hyperlink Hvis der skal ændres i et allerede oprettet hyperlink, klik på det ord/den sætning, hvor hyperlinket er oprettet, tryk på Indsæt/rediger hyperlink, hvorefter følgende skærm vises Her kan der ændres som anført i punkt 7.1, der omhandler hyperlink. Bemærk /xx/ - som betyder, at det er en fil, der er oprettet/gemt i systemet (kan findes i File Manager) Hvis der højreklikkes på et allerede oprettet hyperlink, fås følgende valgmuligheder. 9.4 Hyperlink til -adresse I forbindelse med eksempelvis sider med kontakt personer og lister med bestyrelse kan der hyperlinkes til en -adresse. Marker det navn (eller tekst), der skal hyperlinkes fra. Tryk på Hyperlink. Vælg Avanceret og vælg under Type Tryk herefter OK. 9.5 Hyperlinke til ekstern side Hvis der skal hyperlinkes til en ekstern side, vælges URL i type under Egenskaber for Hyperlink, efter at teksten, der skal hyperlinkes fra er markeret. Herefter skrivs adressen, f.eks. Husk foran www-adressen. 22 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

23 10. File Manager I forbindelse med Hyperlink er der adgang til File Manager. Her anbefales det at gruppere diverse eksterne filer (f.eks. pdf), fotos. Adgang til File Manager er i første omgang via tryk på Hyperlink-ikonet og herefter tryk på Gennemse. Her kan der oprettes mapper ved hjælp af funktionen Ny mappe. Det anbefales at oprette mapper f.eks. for år, eksempelvis Også billederne bør placeres i mapper oprettet f.eks. for Medlemmer, Udflugter osv. osv. Vedrørende billeder bemærkes, at der ikke kan indsættes billeder på sider, hvis ikke de uploades direkte til CMS-systemet. Husk at vælge den mappe, hvor billederne skal gemmes før start på Upload. Såfremt en fil er uploadet, kan den hentes, omdøbes eller slettes, se nedenfor. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 23

24 24 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

25 11. Billeder Brug ikonet Indsæt billede Tryk på gennemse for at komme til File Manager. Vælg mappen Images og opret eventuelt en mappe pr. år eller en anden logisk mappe. Vælg den aktuelle mappe, hvor billedet skal uploades til, og vælg billedet på PC en ved hjælp af Gennemse og Upload. Tryk på billedet og Vælg, hvorefter der kommer et skærmbillede, hvor der kan indføres indstillinger for billedet: Bredde og Højde kan indstilles. Ved tryk på låsen hhv. låses op eller fastlåses størrelsesforholdet mellem bredde og højde. Her kan indsættes en ramme. Og der kan sættes vandret og lodret margen dvs. hvor meget billedet forskubbes vandret og lodret. Herudover kan det angives, om billedet skal være i venstre eller højre side. Billedet kan flyttes ved at klikke på det på siden, men det anbefales at sætte billeder ind i en tabel for at styre opsætningen af siden. Hvis billedet viser sig at være for stort, kan det rettes ved at højreklikke på billedet, hvorefter ovenstående menubillede vises. Her kan der ændres i bredde og højde husk at låse størrelsesforholdet. Bemærk Fortryd, hvis du fortryder en handling. Der vil senere komme en opdatering og en vejledning i brug af fotogalleri! CMS vejledning-5, juni 2013/bha 25

26 12. Tabeller Tryk på ikonet Tabel. Herefter kommer følgende skærmbillede: Her vælges tabellens antal rækker og kolonner, bredde og højde m.v., celleafstand og margen. Prøv de forskellige muligheder! Hvis der står et tal i Rammebredde, vil der være en kant om cellerne. Hvis der skrives 0 her, vil tabellen blive vist på hjemmesiden uden kanter, og hvis der skrives et tal højere end 1, vil rammen blive tykkere.. Når tabellen kommer frem på skærmen, kan der skrives i cellerne, og stregerne mellem kolonnerne rykker, mens der skrives. Prøv også at sætte billeder ind i tabellen, og se hvordan størrelsen på billederne ændrer tabellens form. Hvis der skal ændres i opsætningen, højreklik på tabellen, og der kommer forskellige muligheder ud for hvert punkt. Celle: Indsæt, opdel, slet Række: Indsæt før og efter, slet Kolonne: Indsæt før og efter, slet I Egenskaber for tabel kan der ændres på opsætningen, jf. ovenfor. Tip til Tabel: Brug mellemrumstasten til at få tabellen opsat med korrekt bredde i de forskellige kolonner. Prøv at sætte en tom række foroven og brug mellemrumstasten til at bestemme kolonnernes bredde. Man kan ikke se rækken, hvis rammebredden sættes til CMS vejledning-5, juni 2013/bha

27 13. Ikoner - genveje Der er ikoner for f.eks. Vandret streg, Smiley, Indsæt symbol, Indsæt sideskift Og for Søg, Erstat, Vælg alt, Fjern formatering (viskelæder marker først den tekst, hvor formateringen skal fjernes, og tryk derefter på ikonet) CMS vejledning-5, juni 2013/bha 27

28 14. Bokse 14.1 Generelt Tryk på Administrer Bokse fanen i venstre side. Siden er oprettet, så midten er reserveret i Forsiden (side). I venstre side af hjemmesiden er der plads til bokse, som er afsnit på siden, hvor der automatisk er oprettet blå kasser med overskrifter = de navne, som webmasterne ønsker. Her kan klubberne sætte de informationer ind, de har lyst til. F.eks. Information om næste møde. I midten ses de bokse, der er oprettet som default, men som er slået fra dvs. ikke vises Sidens top I højre side står de 2 bokse, der bruges til toppen af hjemmesiden den ene er en 3-delt top/celle, den anden består af 1 celle. Fælles for begge er, at der er sat et IW-hjul ind i den rigtige størrelse for klubhjemmesider (hjulene er større for hhv. distrikter og IW Danmark). Toppen redigeres som anført nedenfor. Sidens top kan laves på 2 måder, enten i den 3-delte top (som ovenfor) eller med 1 celle. Her kan klubben lægge billeder og diverse informationer ind, som man ønsker det. Tryk på Rediger nuværende boks og vælg en af toppene, når øverste del af siden skal vælges. Der vil blive mulighed for at vælge den top, man ønsker at bruge, idet det er den celle, der står øverst på siden, der vises. Husk ikke at ændre på størrelsen på IW-hjulet. 28 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

29 TIP: Hvis man laver en tabel i Word med 1 række og flere kolonner og sætter fotos ind i denne tabel, kan denne kopieres ind i cellen. TIP: Hvis du bruger 3-cell-top, så husk at slette teksten 3-cell-top under IW-hjulet Oprette bokse Tryk på Opret ny boks. I Boksens navn skrives navnet på boksen, og titlen er den overskrift, der kommer på hjemmesiden. Navnet på boksen bør ikke indeholde æ, ø og å hvorimod titlen på boksen må skrives, som man ønsker. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 29

30 Eksempel: Tryk på Opret den nye boks. Boksen er oprettet og står i midterste kolonne. Tryk på boksen naestemoede og flyt den med musen til venstre side. Tryk herefter på Gem rækkefølge af bokse Redigere tekst under bokse Når der skal skrives tekst under overskriften (Titlen på boksen), tryk på Rediger nuværende boks. På skærmbilledet vælges den boks, der skal redigeres: Herefter åbnes et normalt vindue, som man kan skrive i. HUSK at trykke på Gem alle ændringer., før der afsluttes. 30 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

31 14.5 Slette bokse Tryk på Slet en boks og vælg herefter den boks, der skal slettes. Den valgte boks er markeret med blåt. Tryk på Slet den valgte boks, og hvis der svares OK til, om man er sikker, vil boksen blive slettet Flytte bokse Hvis der skal flyttes omkring på boksene, tryk på Administrer Bokse og herefter Organiser bokse. Her kan boksene flyttes op og ned ved at trække i dem med musen. Lad de bokse, der står i midten (som er slået fra), stå på skærmbillede skal eventuelt bruges senere. Bemærk: Højre side er låst af det faste indhold både på de åbne og de lukkede sider, og de bokse, der står der, vedrører toppen af siden. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 31

32 15. Nyheder 15.1 Oprette en nyhed Tryk på Moduler i venstre side og herefter Modul: Nyheder. I Kategori skal der ikke ændres noget. Hvis man ønsker en anden dato end den aktuelle, kan dette vælges. Skriv overskriften i feltet. Og herefter den tekst helst ret kort der skal stå. Tryk på Opret nyhed. Det er planlagt, at der vil blive vist 4 nyheder med stort herunder 4 nyheder i 2 spalter og nederst i feltet vil der komme et link til Flere nyheder, hvor nyhederne automatisk gemmes og kan genfindes Ændre i en nyhed Hvis der skal ændres eller slettes i Nyheder, tryk på Administrer arkiv nederst på skærmbilledet. Vælg herefter evt. år og måned, og de oprettede nyheder vil blive vist. I dette skærmbillede kan der rettes i teksten: Tryk på teksten under Overskrift, hvorefter vinduet åbnes og der kan laves ændringer. Så kan nyheden gemmes igen, ved at trykke på Gem ændringer nederst på skærmbilledet Slette en nyhed Åbn en nyhed som anført under Når nyheden er åbnet, kan den slettes ved tryk på Slet indlæg nederst til højre på skærmbilledet. 32 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

33 16. De lukkede sider 16.1 Generelt På kan der efter login rettes på siderne på samme måde som angivet for de åbne sider, dvs. her findes de samme funktioner. Dvs. at der fremover skal ændres to steder, når klubsiderne opdateres. Her kan der også arrangeres bokse i venstre side, og højre side er låst til de faste links til IW-sider, f.eks. Mødekalender, Medlemsregister osv. Fremover skal vi ikke gemme månedsbreve på siderne, da der vil blive et link til de overordnede IWsider med medlemsdatabase osv. Dette vil blive fastlagt i temaet og styres fra IW Danmarks webmaster. På forsiden kan de blå overskrifter kopieres (ved at markere, trykke Ctrl + C og Ctrl + V). De blå overskrifter kan også slettes ved at markere dem og derefter trykke på Delete. Overskrifterne i de blå felter kan ændres, slettes og redigeres, og den tekst, der skrives mellem overskrifterne, vises i midterkolonnen på forsiden på de lukkede sider. På intern-siderne skal de sider lægges og linkes til, der ikke må ligge på de åbne sider. F.eks. fødselsdagsliste, diverse lister for klubben med f.eks. opgaver (3 minutter, månedsbreve osv.), medlemsgalleri, m.m.m. Og selvfølgelig også diverse materiale af historisk interesse! 16.2 Beskyttelse af sider For at sikre utilsigtet adgang til databasen via eksempelvis et direkte link er det vigtigt, at alle sider, der ligger på beskyttes. Dette gøres på følgende måde: 1. Tryk på Administrer sider. 2. Vælg alle sider (efter hinanden) 3. Tryk på Egenskaber 4. Tryk på pilen ud for Kan ses af, hvor der som default står Alle. 5. Vælg Kun brugere 6. Tryk på Gem alle ændringer på denne side 7. Gentag for alle sider. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 33

34 17. Aliasadresser For at sikre, at medlemmernes private mailadresser ikke fremgår af IW-hjemmesiderne direkte, er det muligt at oprette aliasadresser. Dvs. at man på forsiden kan oprette en liste med bestyrelsesmedlemmer og linke fra deres navn til aliasadresserne, efter at de er oprettet. Tidligere har vi kun kunnet oprettet aliasadresser med tilhørende mailkonti, som vi skulle huske at tømme efter en periode, men nu er det muligt at oprette aliasadresser uden tilhørende konto se pkt Hvis man ønsker at benytte denne mulighed for mails til bestyrelsesmedlemmerne, og der allerede er oprettet mailadresser i det gamle system, bør disse mailkonti slettes først, før de nye Mail Aliases oprettes. Se pkt Oprettelse af aliasadresser Åbn Tryk på Website Panel I nogle tilfælde vil man se, at teksten er på engelsk afhænger af versionen. Derfor står der flere steder feltnavne både på engelsk og dansk. I næste skærmbillede skrives brugernavn + kodeord som oplyst (marker med kryds for Husk mig ) og tryk derefter på Login : 34 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

35 17.2 Alias-adresse uden tilhørende konto I dette skærmbillede køres musen henover Mail og der trykkes på Mail Aliases ( Aliasadresse ). Her kan man oprette nye aliasadresser uden en tilhørende mailkonto, som skal slettes. Dvs. at alle mails, der sendes til videresendes direkte til den adresse, der anføres. På næste skærmbillede vælges Create Mail Alias. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 35

36 I dette skærmbillede vælges 1) bestyrelsesposten (f.eks. praesident, sekretaer, kasserer osv.) og 2) domænenavnet, som SKAL være klubnavn.innerwheel.dk samt 3) den adresse, som mails skal videresendes til. Tryk herefter på Save. Herefter vil de mailadresser, der er oprettet som Mail aliases blive vist, når der trykkes på knappen. Det er samme kommandoer, der gælder i Aliases uden mailkonto som for øvrige aliasadresser (pkt ) (mht. at rette/tilføje/slette) 17.3 Allerede oprettede aliasadresser Såfremt der allerede er oprettet aliasadresser, kan de vises ved at trykke på Accounts ( Konti ) i opstartsbilledet. I næste skærmbillede vises de aliasadresser frem, som er oprettet: 36 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

37 Som det fremgår, kan der i alt oprettes 15 mailadresser. Hvis man vil oprette en ny aliasadresse, trykkes på Create Mail Account ( Opret mailkonto ), hvorefter dette skærmbillede kommer frem: Her udfyldes felterne: adresse med aliasadressen i Select domain ( Vælg domæne ) vælges klubnavn.innerwheel.dk Så udfyldes Adgangskode med et kodeord, som webmaster vælger. I de fleste tilfælde skal denne aliasadresse videresende indgående mails til de pågældende, og derfor har brugerne ikke brug for kodeord (så I kan bruge samme kodeord til alle). Derfor skal feltet Forward Mail to Address ( Videresend mail til adresse ) udfyldes med vedkommendes private mailadresse. Bemærk, at der skal skrives 50 i feltet Mailbox Size Limit, MB ( Mailboks størrelse grænse, MB ). Herefter trykkes på Gem, og aliasadressen er oprettet. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 37

38 17.4 Ændring af aliasadresser Hvert år den 1. juli skal vi ændre den adresse, som aliasadressen videresender til, da poster jo normalt skifter ved indgangen til det nye IW-år. Dette gøres ved at klikke på den allerede etablerede aliasadresse og ændre i feltet Forward Mail to Address ( Videresend mail til adresse ) og herefter trykke på Save ( Gem ), hvorefter ændringen er registreret Slette en aliasadresse Hvis man ønsker at slette en alias-adresse, som ikke bruges, skal der klikkes på adressen og næste skærmbillede trykkes på Delete ( Slet ) nederst. 38 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

39 Her får man lige en chance for at fortryde, hvis man skulle komme til at trykke på Slet!! Når man er færdig, trykkes på Sign out ( Log af ): CMS vejledning-5, juni 2013/bha 39

40 18. Backup Backup eller Gendan findes på Rediger eksisterende side. Tryk på Gendan, hvorefter følgende skærmbillede vises: 18.1 Automatisk backup Hver gang man gemmer en side, bliver den automatiske backup overskrevet. Den automatiske backup består således altid af den forrige version af ens side. Så hvis man ved en fejl får slettet noget vigtigt og gemt siden, så kan man indlæse den automatiske backup, der går én gang tilbage i tiden Manuel backup Med den manuelle backup er det muligt at lave én backup (ud over den automatiske), som man selv vælger datoen for. Det kan anbefales at lave en manuel backup af i hvert fald Forsiden, så det er let at indlæse den, hvis man skulle være kommet til at slette eller overskrive ved en fejl. Man kan f.eks. vælge at lave en manuel backup hver den 1. i en måned. Når der klikkes på Opret backup eller Overskriv backup, så bliver der lavet en backup af den seneste gemte side. Så derfor skal der klikkes på Gem -knappen først, og derefter på Opret backup (ellers er det ikke den seneste version, man laver backup af) 18.3 Indlæs backup Når man klikker på knappen indlæs backup, så lægger systemet alt det gamle indhold fra backupdatoen ind i alle felterne men siden ændrer sig først, når der klikkes på gem -knappen. Man kan således med ro og mag klikke på Indlæs backup og se, hvordan backup en ser ud, og siden gå væk fra Administrer sider (altså UDEN at klikke på Gem knappen), og dermed har man ikke indlæst backupsiden. 40 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

41 19. Nyt på siderne Bemærk Søgefunktion Og nederst på siden, hvor der dels er diverse links og dels noget nyt, nemlig Sitemap Disse felter er fastlagt i temaet og vil kun blive ændret fra centralt hold. Ved tryk på Sitemap fås en grafisk oversigt over strukturen på hjemmesiden de oprettede sider. Herved kan man få et hurtigt overblik over hjemmesidens indhold. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 41

42 20. Statistik Tryk på Statistik. Bemærk: Lagkage-grafikken vises ikke, hvis man bruger Internet Explorer. 42 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

AtZNeT. Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere. ApS

AtZNeT. Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere. ApS AtZNeT ApS Lystrupvej 21B 8240 Risskov Tlf. 87415034 Fax 87419779 www.atznet.dk info@atznet.dk Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere Sådan laver du ændringer

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 1 Indhold 1 Om Privat-konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Oprettelse og indretning... 4 2.1.1 Nu skal du navngive konferencen og foretage andre tilpasninger...

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Skole-konferencer... 5 2 Indledning... 6 3 Oprettelse af hovedkonference... 7 3.1

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere