Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber"

Transkript

1 Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Valg af browser Start Den åbne side Den lukkede side Login Hjemmesideredigering Brug af hjemmesider Generelle indstillinger Administrer Temaer Administrer Menuen Oprette et nyt menuemne Ændring af eksisterende menuemne Sletning af eksisterende menuemne Flytning af menuemnerne Menuemne med underpunkter Redigering af sider Opret ny side Gem-knap Redigering af eksisterende side Brede sider Gem som Slet side Ikoner Dato Hyperlink Indsætte hyperlink Fjerne hyperlink Redigere hyperlink Hyperlink til -adresse Hyperlinke til ekstern side File Manager Billeder Tabeller Ikoner - genveje Bokse Generelt Sidens top Oprette bokse Redigere tekst under bokse Slette bokse Flytte bokse Nyheder Oprette en nyhed Ændre i en nyhed Slette en nyhed CMS vejledning-5, juni 2013/bha

3 16. De lukkede sider Generelt Beskyttelse af sider Aliasadresser Oprettelse af aliasadresser Alias-adresse uden tilhørende konto Allerede oprettede aliasadresser Ændring af aliasadresser Slette en aliasadresse Backup Automatisk backup Manuel backup Indlæs backup Nyt på siderne Statistik CMS vejledning-5, juni 2013/bha 3

4 1. Indledning IW Danmark har her i i foråret/forsommeren 2013 skiftet til et CMS-system for alle klub-, distrikts- og IW-Danmark sider. Det betyder, at webmasterne skal lave deres klubsider dels som den åbne side, der efter konverteringen/færdiggørelsen vil komme til at hedde det samme, som klubsiderne gør i dag, dvs. (selv om vi indtil fuld overgang til CMS-siderne bruger - og dels intern-siderne, der kun kan læses efter login (af IWmedlemmer). De sider skal af webmasterne laves via Dvs. klubwebmasterne skal fremover opdatere klubsiderne 2 steder. Alle sider, der kan læses fra den åbne side udarbejdes/redigeres/indlæses via den åbne side, mens alle sider og filer, der kun kan og må læses af IW-medlemmer, ligger på de interne sider. Brugerne læser siderne som nu, og mærker kun forskellen ved, at de kan forblive logget ind og skifte mellem diverse klub- og distriktssider eksempelvis uden at skulle logge ind igen. For at kende forskel på, hvor man er i systemet er der valgt farvenuancer, så IW Danmark er mørkeblå, distrikternes sider er mellemblå og klubsiderne er lyseblå. Systemet er lavet, så når man først er logget ind et sted på en af IW-siderne, så forbliver man logget ind i en periode på 15/30 minutter. Siderne er bygget op over skabeloner, således at højre kolonne er den samme på alle sider. o For den åbne side betyder det, at der er et felt med login, et felt med kort over klubber og klubbernes mødeprogram for indeværende kvartal samt en kort informativ tekst. o For de lukkede sider betyder det, at der er felt med direkte adgang til mødekalender, månedsbreve, medlemsregister, formularer, IW-logoer, Opslagstavlen, showroom. Højre kolonne bestyres af Landswebmasteren, dvs. klubwebmasterne skal ikke lave links til ovennævnte sider. Siderne bruger temaet, IW-klub eller IW-klubkopi som vi ikke skal rette i. Toppen af siden har vi ændret pga. flere webmasteres problemer med at arbejde i tema, så den laves nu i en boks, se afsnit om bokse. Vi har fra starten defineret størrelser på hjul, idet det største vælges for IW Danmark, det mellemste for distrikterne og det mindste for klubberne. Det er som default sat op med enten en top med en celle eller med 3 celler, se nedenfor. Selve siden er bygget op af 3 kolonner: Højre kolonne som anført ovenfor, venstre kolonne laves ved hjælp af bokse, og midten er det man kan se i CMS-siden Forsiden. Øverst på den åbne side har vi lagt et nyhedsmodul, hvor der er plads til 4 nyheder og herunder 4 nyheder med mindre skrift. Systemet er udviklet til, at når webmasterne er logget ind, så ved systemet, at det er en webmaster, der hermed får adgang til at redigere på sine sider uden at skulle logge ind igen. Nederst på siderne er der link til Facebook, LinkedIn, Rotary og Rotaract. 4 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

5 2. Valg af browser Det anbefales at bruge Chrome i stedet for Internet Explorer, da der er nogle funktioner, der enten ikke fungerer korrekt eller ikke fungerer/bliver vist på samme måde i Internet Explorer. Vejledningen er lavet ud fra Google Chrome. Du kan hente Google Chrome browseren gratis på nettet. Der findes andre gratis browsers, som også er gode fx Mozilla Firefox. CMS-systemet kan også fint bruges med Internet Explorer, hvis du sørger for at slå kompabilitetsvisningen fra eller bruger en senere version end IE7. Sådan slås kompabilitetsvisningen fra: Hvis du ser nedenstående billede, og det iturevet side-ikon er blåt, så er visningen slået til (det må det ikke være, det skal altså ikke lyse blåt men være som på billedet nedenfor). Hvis du ikke har slået det fra og du forsøger at gemme et menu-punkt, så får du en advarsel og skal ikke gemme før du har slået visningen fra. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 5

6 3. Start Siderne ligger på og dvs. f.eks. og Webmasterne skal fremover redigere klubsiderne 2 steder en side for de åbne sider og en side for de lukkede sider. Programmøren har designet systemet, så de åbne sider og de lukkede sider ligger to forskellige steder (og dermed også de pågældende sider og filer). B brugerne vil ikke mærke forskel, det er kun webmasterne, der skal redigere klubsiderne to steder, idet programmøren har lavet de pågældende links til de interne sider og til IW Danmarks database. 3.1 Den åbne side (eksempelvis Når siderne konverteres, vil de få de samme navne som i dag, f.eks. kolding.innerwheel.dk og login vil for brugerne ske fra de åbne sider til de lukkede sider fra IW Danmark, distrikt og klub. Den åbne side kan dermed udover praktisk information til medlemmerne også fungere som PR for klubben. 3.2 Den lukkede side Nederst på hjemmesiderne findes en Admin -knap, som kan bruges af webmasterne til adgang til redigering. På de lukkede sider er der adgang til IW Danmarks database med månedsbreve, mødekalender og medlemsregister dvs. det skal webmasterne ikke linke til. 6 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

7 4. Login 4.1. Hjemmesideredigering En IW-side åbnes. Herefter kan der logges ind ved tryk på Admin knappen nederst på skærmen, eller ved at skrive Under alle omstændigheder er adgangskoden nu: Brugernavn (nummer) og password (som vi hidtil har brugt til TIP: Det vil nok være en god ide at ændre det password, som I fik fra starten (efternavn), så andre ikke uretmæssigt får adgang til redigering af hjemmesiden. Webmasterne er oprettet i databasen og har dermed redigeringsret til egen klubs side. Efter login kommer man til en opstartsskærm, der kan se sådan ud og det er her programmøren lægger meddelelser, som kan være relevante for IW-klubwebmastere. Man kan også logge ind via punktet i højre kolonne, men så kommer man til de lukkede sider, hvorfra der så kan trykkes på Admin-knappen forneden eller tilføjes /admin i adressefeltet. 4.2 Brug af hjemmesider Såfremt webmasterne skal bruge siderne uden redigering af hjemmesider, bruges login-feltet i højre kolonne. Og såfremt man efter at have redigeret hjemmesiden skal bruge systemet, kan man komme direkte til de lukkede sider ved at vælge Til de lukkede sider. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 7

8 5. Generelle indstillinger Tryk på Generelle indstillinger Her udfyldes kontakt-mailadressen enten med webmasterens private eller med aliasadressen. No reply adressen bruges, hvis der senere skal udsendes nyhedsbreve (ikke aktuelt p.t.) I nøgleord kan skrives 3-4 ord. Tryk på Gem indstillingerne. 8 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

9 6. Administrer Temaer Her ligger selve opsætningen af systemet, som webmasterne ikke har adgang til. Som standard er valgt IW-Klub og det er kun programmøren, der kan foretage ændringer her. I det valgte tema er siderne bygget op over skabeloner, således at højre kolonne er den samme på alle sider. o o For den åbne side betyder det, at der er et felt med login, kort over klubber og klubbernes mødeprogram for indeværende kvartal samt en kort informativ tekst om Inner Wheel. På de lukkede sider er der tilsvarende links til mødekalender, månedsbreve, medlemsregister, formularer, IW-logoer, Opslagstavlen, showroom. Toppen redigeres under bokse (3cell som vist i eksemplet nedenfor) eller i 1 celle. Venstre kolonne er oprettet som bokse. Midterfeltet er der, hvor siderne vises Forsiden er startsiden, og det er kun midterfeltet, der ses ved redigering af siderne. Højre kolonne redigeres af Landswebmasteren, dvs. klubwebmasterne skal ikke lave links hertil. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 9

10 7. Administrer Menuen Tryk på Administrer Menuen. Her laves den øverste linje bjælken! Som default er nedenstående menuemner lavet de kan ændres efter ønske. Inner Wheel Danmark og Distrikterne bør bibeholdes, da det sikrer en let adgang videre for medlemmerne. Bjælken er som standard sat op som her men klubberne kan frit tilføje nye menuemner. 7.1 Oprette et nyt menuemne Tryk på Opret nyt menu-emne. Udfyld navnet i Titel og tryk herefter i feltet URL. Herefter vil de brugeroprettede sider blive vist. Hvis der skal linkes til en sådan side, vælg da denne og tryk herefter på Opret menu emne. Hvis det er en ekstern hjemmeside, skrives (eksempelvis): 10 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

11 Hjemmesideadressen skal starte med for at virke. 7.2 Ændring af eksisterende menuemne Tryk på det felt, der skal linkes fra (her Årets møder ). Skriv herefter navnet på den fil, der skal linkes fra. Dvs. opret sider først, før menuemner, da der skal være sider, som der kan linkes til. /xx/ - betyder CMS-side og må ikke ændres!! Tryk herefter på Opdater menu-emne, Gem arbejdsmenu og Gem og publicer arbejdsmenu. 7.3 Sletning af eksisterende menuemne Tryk på et menupunkt (her Årets møder ), som så får en gul ramme, og tryk herefter på Slet menu-emne. Hvis der trykkes OK, slettes menupunktet. Tryk herefter på Opdater menu-emne, Gem arbejdsmenu og Gem og publicer arbejdsmenu. Bemærk nederst på siden Tjek din side her kan man se siden, som den ser ud på nettet. Man kommer tilbage til administrationsmenuen ved brug af Pil tilbage. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 11

12 Skulle menupunkterne ikke blive vist, når du går tilbage til administrationsmenuen, tryk da på en af de andre faner i venstre side af skærmen og herefter på Administrer Menu igen. Så vises menupunkterne korrekt. 7.4 Flytning af menuemnerne Felterne i Menu-strukturen kan flyttes ved at trække i dem med musen. Felterne kan rykkes op og til højre/venstre. Når et menuemne rykkes til højre, bliver det automatisk undermenupunkt til det punkt, der står ovenover. Efter hver ændring, tryk på Opdater menu-emne, Gem arbejdsmenu og Gem og publicer arbejdsmenu. 7.5 Menuemne med underpunkter Hvis man har et menuemne med underpunkter, hvor der ikke skal være link i det felt, der vises på forsiden, er det vigtigt, at der her ikke linkes til f.eks. Forsiden. Der må kun være 1 link hertil, da systemet med den blå bjælke ellers ikke vises korrekt. Se f.eks. Distrikterne, hvor der er underpunkter med links, men ingen links fra punktet Distrikterne. Tryk på feltet ud for URL, vælg System sider og herefter Intet link, hvorefter der indsættes et # i feltet.. Tryk herefter på Gem arbejdsmenu og Gem og publicer arbejdsmenu. 12 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

13 8. Redigering af sider 8.1 Opret ny side I CMS-systemet arbejdes med sider (tidligere brugte vi filer), nemlig CMS-sider, som webmasterne opretter. Men der kan også linkes til filer i f.eks. Word/Excel/PDF, se nærmere herom i pkt TIP: Undgå æ, ø og å i sidenavne! Tryk på Administrer Sider eller rul ned på siden. Tryk på Opret ny side. Udfyld Sidens navn. Bemærk, at siderne ikke kan navngives med mellemrum eller specialtegn. Undgå i øvrigt æ, ø, å, da dette kan give problemer med indlæsning senere. Bevar Kan ses af alle. Det anbefales at navngive filer ved at starte med årstallet (f.eks. 2013) efterfulgt af f.eks. navn på siden, så er det lettere at finde siden senere. Titlen er den tekst, der står i fanen over hjemmesiden. Tryk herefter på Opret. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 13

14 Herefter vises den side, der er oprettet. Her kan der skrives, kopieres ind fra Word, hjemmesidetekst eller andre programmer. Nyt her er nederste række, hvor der kan vælges standardtypografier, formater, skrifttyper og skriftstørrelser. Endvidere farve og baggrund, samt maksimer skærm. Skriv teksten først og marker den, hvorefter der trykkes på mulighederne Typografi - Formater - Skrifttype Skriftstørrelse. De fleste af ikonerne i de to øverste rækker vedrørende redigering kendes fra andre programmer. Bemærk, at dette program ikke har alle faciliteter fra f.eks. Word. Det er ikke muligt at kopiere billeder direkte ind i en side. De skal indsættes separat, se punkt 11, Billeder. Man kan bruge Indsæt fra Word for at sætte ind fra Word. Herved fjernes diverse koder fra teksten. Tryk på Tillad. Marker teksten, der skal kopieres, med CTRL + A, kopier teksten med CTRL + C og sæt ind med CTRL + V. Såfremt der er koder i en tekst, der ændrer f.eks. opsætning eller skrifttype, kan sådanne koder fjernes ved at markere teksten og herefter trykke på viskelæderet. Husk at trykke på Gem alle ændringer på denne side, når der er ændret på siden. 14 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

15 8.2 Gem-knap Der findes en Gem -knap øverst til højre, som virker på samme måde, som hvis man scroller ned og trykker på Gem alle ændringer på denne side. 8.3 Redigering af eksisterende side Tryk på Administrer sider og herefter Vælg side Forside. Denne vil typisk se sådan ud. Forsiden er midten af den aktuelle forside, idet siden er delt op i 3 kolonnen til venstre er bygget op som bokse (se punkt 14 Bokse ), og kolonnen til højre er fastlåst med: 1) Login 2) Kort over klubber 3) Info om Inner Wheel på den åbne side og diverse links til database m.v. på de lukkede sider. a) Nyheder Der må ikke ændres eller skrives i dette felt. se Nyhedsmodul i punkt 15 Nyheder. b) Om Inner Wheel Klub denne overskrift kan ændres, til f.eks. Om klubnavn Inner Wheel Klub, hvis I ønsker at have informationer om klubben her. Og der kan skrives tekst under som man ønsker. c) Valgfri overskrift som Om Inner Wheel Klub. Overskriften kan kopieres ved at markere og trykke Ctrl + C og Ctrl + V. d) Tryk herefter på Gem alle ændringer e) Øverst til højre, er der en knap Se side, hvor man kan se siden i funktion. Denne kommando åbner en ny fane, hvor man kan kontrollere sidens udseende. Det kan være en fordel at beholde denne fane åben og skifte mellem fanerne, når der arbejdes med siden, men husk at trykke på F5 for at opdatere skærmbilledet, hvor hjemmesiden vises, efter at der er udført og gemt ændringer på siden! 8.4 Brede sider Man kan for sider, der fylder mere end midtersektionen, undertrykke højre og/eller venstre kolonne. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 15

16 Når siden er oprettet, trykkes på Egenskaber Herefter vises dette skærmbillede. Hvis man trykker i feltet Vis venstre (eller højre) bokse, vil markeringen blive fjernet, og boksene vil ikke blive vist, når der linkes til den pågældende brede side. Husk at trykke på Gem alle ændringer på denne side eller Gem-knappen. 8.5 Gem som Hvis man har en side, man vil gemme under et andet navn, tryk på Egenskaber, og skriv et nyt navn i Sidens navn og klik på Gem. Herefter har man en ny side (med samme indhold og indstillinger) men med et nyt navn. 8.6 Slet side Tryk på Administrer side og herefter Slet en side. 16 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

17 Her er det vigtigt at vælge den rigtige side siderne vises ved tryk på pilen. Vælg siden, der skal slettes, ved at markere den (bliver blå). Tryk på Slet den valgte side. Herefter kommer følgende skærm: Trykkes der på OK, slettes siden. 8.7 Ikoner Disse ikoner umiddelbart lette at forstå, og vi kommer ind på en del af dem her i vejledningen. Kør musen hen over ikonerne, så kommer der en tekst med ikonets funktion. NB: Kilde: Er koderne til siden med opsætning, fonte osv. som vi ikke skal anvende. Du kan bruge Indsæt fra Word for at sætte ind fra Word. Herved fjernes diverse koder fra teksten. Tryk på Tillad. Marker teksten, der skal kopieres, med CTRL + A, kopier teksten med CTRL + C og sæt ind med CTRL + V. Husk at trykke på Gem alle ændringer på denne side eller Gem-knappen, når der er ændret på siden. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 17

18 8.8 Dato Hver gang en side er gemt i systemet, opdateres datoen på forsiden automatisk. Bemærk, at dette ikke gælder for redigering i bokse, KUN i sider. 18 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

19 9. Hyperlink 9.1 Indsætte hyperlink Man kan linke til en side i systemet, en fil eller en ekstern hjemmeside. Marker teksten, som der skal linkes fra og tryk herefter på ikonet, hvorefter følgende skærmbillede vises: Såfremt der skal linkes til en side, du allerede har oprettet, tryk på Link til CMS side. Herefter fremkommer et skærmbillede, hvor links til brugeroprettede sider, og den aktuelle vælges ved at trykke på filnavnet. Hvis man skal linke til en ekstern side, skrives adressen i feltet URL, f.eks. Hvis man skal linke til en fil, f.eks. foto, pdf-fil eller en Word-fil, man har liggende på sin PC, tryk på Gennemse. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 19

20 Herefter kommer en oversigt over de filer, man har liggende i sit bibliotek og her kan man oprette mapper til organisering af filer. Se pkt. 8. Siden ser forskellig ud, - det afhænger af, om du bruger Chrome (anbefales) eller Internet Explorer. Vælg herefter den mappe, hvor man vil have den eksterne fil til at ligge, ved at trykke på den. Hvis man skal linke til en fil, der allerede er uploadet, trykkes på filen. Hvis filen ikke er uploadet, tryk på Vælg fil, og man kommer til Stifinder på egen PC. Når filen er valgt, kan man se navnet på den valgte fil. Tryk herefter på Upload. Når filen er uploadet, fås følgende meddelelse. Tryk OK. Tryk herefter på filnavnet og nedenstående skærmbillede fremkommer. 20 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

21 Tryk på Vælg og følgende skærm fremkommer: Hvis man her vælger OK, vil filen blive vist i rammen på hjemmesiden (dvs. i midten). Hvis man vil have filen vist over hele skærmen, tryk på Mål, vælg Nyt vindue. Tryk på Avanceret, skriv i Typografi som anført i feltet, hvis du IKKE vil have linket på den side, der linkes fra, understreget eller med fed skrift. 9.2 Fjerne hyperlink Hvis der skal fjernes et hyperlink, markeres den tekst, hvor hyperlinket skal fjernes, og tryk på ikonet til højre for Indsæt hyperlink, og dette ikon bliver nu svagt, idet linket så er væk. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 21

22 9.3 Redigere hyperlink Hvis der skal ændres i et allerede oprettet hyperlink, klik på det ord/den sætning, hvor hyperlinket er oprettet, tryk på Indsæt/rediger hyperlink, hvorefter følgende skærm vises Her kan der ændres som anført i punkt 7.1, der omhandler hyperlink. Bemærk /xx/ - som betyder, at det er en fil, der er oprettet/gemt i systemet (kan findes i File Manager) Hvis der højreklikkes på et allerede oprettet hyperlink, fås følgende valgmuligheder. 9.4 Hyperlink til -adresse I forbindelse med eksempelvis sider med kontakt personer og lister med bestyrelse kan der hyperlinkes til en -adresse. Marker det navn (eller tekst), der skal hyperlinkes fra. Tryk på Hyperlink. Vælg Avanceret og vælg under Type Tryk herefter OK. 9.5 Hyperlinke til ekstern side Hvis der skal hyperlinkes til en ekstern side, vælges URL i type under Egenskaber for Hyperlink, efter at teksten, der skal hyperlinkes fra er markeret. Herefter skrivs adressen, f.eks. Husk foran www-adressen. 22 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

23 10. File Manager I forbindelse med Hyperlink er der adgang til File Manager. Her anbefales det at gruppere diverse eksterne filer (f.eks. pdf), fotos. Adgang til File Manager er i første omgang via tryk på Hyperlink-ikonet og herefter tryk på Gennemse. Her kan der oprettes mapper ved hjælp af funktionen Ny mappe. Det anbefales at oprette mapper f.eks. for år, eksempelvis Også billederne bør placeres i mapper oprettet f.eks. for Medlemmer, Udflugter osv. osv. Vedrørende billeder bemærkes, at der ikke kan indsættes billeder på sider, hvis ikke de uploades direkte til CMS-systemet. Husk at vælge den mappe, hvor billederne skal gemmes før start på Upload. Såfremt en fil er uploadet, kan den hentes, omdøbes eller slettes, se nedenfor. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 23

24 24 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

25 11. Billeder Brug ikonet Indsæt billede Tryk på gennemse for at komme til File Manager. Vælg mappen Images og opret eventuelt en mappe pr. år eller en anden logisk mappe. Vælg den aktuelle mappe, hvor billedet skal uploades til, og vælg billedet på PC en ved hjælp af Gennemse og Upload. Tryk på billedet og Vælg, hvorefter der kommer et skærmbillede, hvor der kan indføres indstillinger for billedet: Bredde og Højde kan indstilles. Ved tryk på låsen hhv. låses op eller fastlåses størrelsesforholdet mellem bredde og højde. Her kan indsættes en ramme. Og der kan sættes vandret og lodret margen dvs. hvor meget billedet forskubbes vandret og lodret. Herudover kan det angives, om billedet skal være i venstre eller højre side. Billedet kan flyttes ved at klikke på det på siden, men det anbefales at sætte billeder ind i en tabel for at styre opsætningen af siden. Hvis billedet viser sig at være for stort, kan det rettes ved at højreklikke på billedet, hvorefter ovenstående menubillede vises. Her kan der ændres i bredde og højde husk at låse størrelsesforholdet. Bemærk Fortryd, hvis du fortryder en handling. Der vil senere komme en opdatering og en vejledning i brug af fotogalleri! CMS vejledning-5, juni 2013/bha 25

26 12. Tabeller Tryk på ikonet Tabel. Herefter kommer følgende skærmbillede: Her vælges tabellens antal rækker og kolonner, bredde og højde m.v., celleafstand og margen. Prøv de forskellige muligheder! Hvis der står et tal i Rammebredde, vil der være en kant om cellerne. Hvis der skrives 0 her, vil tabellen blive vist på hjemmesiden uden kanter, og hvis der skrives et tal højere end 1, vil rammen blive tykkere.. Når tabellen kommer frem på skærmen, kan der skrives i cellerne, og stregerne mellem kolonnerne rykker, mens der skrives. Prøv også at sætte billeder ind i tabellen, og se hvordan størrelsen på billederne ændrer tabellens form. Hvis der skal ændres i opsætningen, højreklik på tabellen, og der kommer forskellige muligheder ud for hvert punkt. Celle: Indsæt, opdel, slet Række: Indsæt før og efter, slet Kolonne: Indsæt før og efter, slet I Egenskaber for tabel kan der ændres på opsætningen, jf. ovenfor. Tip til Tabel: Brug mellemrumstasten til at få tabellen opsat med korrekt bredde i de forskellige kolonner. Prøv at sætte en tom række foroven og brug mellemrumstasten til at bestemme kolonnernes bredde. Man kan ikke se rækken, hvis rammebredden sættes til CMS vejledning-5, juni 2013/bha

27 13. Ikoner - genveje Der er ikoner for f.eks. Vandret streg, Smiley, Indsæt symbol, Indsæt sideskift Og for Søg, Erstat, Vælg alt, Fjern formatering (viskelæder marker først den tekst, hvor formateringen skal fjernes, og tryk derefter på ikonet) CMS vejledning-5, juni 2013/bha 27

28 14. Bokse 14.1 Generelt Tryk på Administrer Bokse fanen i venstre side. Siden er oprettet, så midten er reserveret i Forsiden (side). I venstre side af hjemmesiden er der plads til bokse, som er afsnit på siden, hvor der automatisk er oprettet blå kasser med overskrifter = de navne, som webmasterne ønsker. Her kan klubberne sætte de informationer ind, de har lyst til. F.eks. Information om næste møde. I midten ses de bokse, der er oprettet som default, men som er slået fra dvs. ikke vises Sidens top I højre side står de 2 bokse, der bruges til toppen af hjemmesiden den ene er en 3-delt top/celle, den anden består af 1 celle. Fælles for begge er, at der er sat et IW-hjul ind i den rigtige størrelse for klubhjemmesider (hjulene er større for hhv. distrikter og IW Danmark). Toppen redigeres som anført nedenfor. Sidens top kan laves på 2 måder, enten i den 3-delte top (som ovenfor) eller med 1 celle. Her kan klubben lægge billeder og diverse informationer ind, som man ønsker det. Tryk på Rediger nuværende boks og vælg en af toppene, når øverste del af siden skal vælges. Der vil blive mulighed for at vælge den top, man ønsker at bruge, idet det er den celle, der står øverst på siden, der vises. Husk ikke at ændre på størrelsen på IW-hjulet. 28 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

29 TIP: Hvis man laver en tabel i Word med 1 række og flere kolonner og sætter fotos ind i denne tabel, kan denne kopieres ind i cellen. TIP: Hvis du bruger 3-cell-top, så husk at slette teksten 3-cell-top under IW-hjulet Oprette bokse Tryk på Opret ny boks. I Boksens navn skrives navnet på boksen, og titlen er den overskrift, der kommer på hjemmesiden. Navnet på boksen bør ikke indeholde æ, ø og å hvorimod titlen på boksen må skrives, som man ønsker. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 29

30 Eksempel: Tryk på Opret den nye boks. Boksen er oprettet og står i midterste kolonne. Tryk på boksen naestemoede og flyt den med musen til venstre side. Tryk herefter på Gem rækkefølge af bokse Redigere tekst under bokse Når der skal skrives tekst under overskriften (Titlen på boksen), tryk på Rediger nuværende boks. På skærmbilledet vælges den boks, der skal redigeres: Herefter åbnes et normalt vindue, som man kan skrive i. HUSK at trykke på Gem alle ændringer., før der afsluttes. 30 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

31 14.5 Slette bokse Tryk på Slet en boks og vælg herefter den boks, der skal slettes. Den valgte boks er markeret med blåt. Tryk på Slet den valgte boks, og hvis der svares OK til, om man er sikker, vil boksen blive slettet Flytte bokse Hvis der skal flyttes omkring på boksene, tryk på Administrer Bokse og herefter Organiser bokse. Her kan boksene flyttes op og ned ved at trække i dem med musen. Lad de bokse, der står i midten (som er slået fra), stå på skærmbillede skal eventuelt bruges senere. Bemærk: Højre side er låst af det faste indhold både på de åbne og de lukkede sider, og de bokse, der står der, vedrører toppen af siden. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 31

32 15. Nyheder 15.1 Oprette en nyhed Tryk på Moduler i venstre side og herefter Modul: Nyheder. I Kategori skal der ikke ændres noget. Hvis man ønsker en anden dato end den aktuelle, kan dette vælges. Skriv overskriften i feltet. Og herefter den tekst helst ret kort der skal stå. Tryk på Opret nyhed. Det er planlagt, at der vil blive vist 4 nyheder med stort herunder 4 nyheder i 2 spalter og nederst i feltet vil der komme et link til Flere nyheder, hvor nyhederne automatisk gemmes og kan genfindes Ændre i en nyhed Hvis der skal ændres eller slettes i Nyheder, tryk på Administrer arkiv nederst på skærmbilledet. Vælg herefter evt. år og måned, og de oprettede nyheder vil blive vist. I dette skærmbillede kan der rettes i teksten: Tryk på teksten under Overskrift, hvorefter vinduet åbnes og der kan laves ændringer. Så kan nyheden gemmes igen, ved at trykke på Gem ændringer nederst på skærmbilledet Slette en nyhed Åbn en nyhed som anført under Når nyheden er åbnet, kan den slettes ved tryk på Slet indlæg nederst til højre på skærmbilledet. 32 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

33 16. De lukkede sider 16.1 Generelt På kan der efter login rettes på siderne på samme måde som angivet for de åbne sider, dvs. her findes de samme funktioner. Dvs. at der fremover skal ændres to steder, når klubsiderne opdateres. Her kan der også arrangeres bokse i venstre side, og højre side er låst til de faste links til IW-sider, f.eks. Mødekalender, Medlemsregister osv. Fremover skal vi ikke gemme månedsbreve på siderne, da der vil blive et link til de overordnede IWsider med medlemsdatabase osv. Dette vil blive fastlagt i temaet og styres fra IW Danmarks webmaster. På forsiden kan de blå overskrifter kopieres (ved at markere, trykke Ctrl + C og Ctrl + V). De blå overskrifter kan også slettes ved at markere dem og derefter trykke på Delete. Overskrifterne i de blå felter kan ændres, slettes og redigeres, og den tekst, der skrives mellem overskrifterne, vises i midterkolonnen på forsiden på de lukkede sider. På intern-siderne skal de sider lægges og linkes til, der ikke må ligge på de åbne sider. F.eks. fødselsdagsliste, diverse lister for klubben med f.eks. opgaver (3 minutter, månedsbreve osv.), medlemsgalleri, m.m.m. Og selvfølgelig også diverse materiale af historisk interesse! 16.2 Beskyttelse af sider For at sikre utilsigtet adgang til databasen via eksempelvis et direkte link er det vigtigt, at alle sider, der ligger på beskyttes. Dette gøres på følgende måde: 1. Tryk på Administrer sider. 2. Vælg alle sider (efter hinanden) 3. Tryk på Egenskaber 4. Tryk på pilen ud for Kan ses af, hvor der som default står Alle. 5. Vælg Kun brugere 6. Tryk på Gem alle ændringer på denne side 7. Gentag for alle sider. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 33

34 17. Aliasadresser For at sikre, at medlemmernes private mailadresser ikke fremgår af IW-hjemmesiderne direkte, er det muligt at oprette aliasadresser. Dvs. at man på forsiden kan oprette en liste med bestyrelsesmedlemmer og linke fra deres navn til aliasadresserne, efter at de er oprettet. Tidligere har vi kun kunnet oprettet aliasadresser med tilhørende mailkonti, som vi skulle huske at tømme efter en periode, men nu er det muligt at oprette aliasadresser uden tilhørende konto se pkt Hvis man ønsker at benytte denne mulighed for mails til bestyrelsesmedlemmerne, og der allerede er oprettet mailadresser i det gamle system, bør disse mailkonti slettes først, før de nye Mail Aliases oprettes. Se pkt Oprettelse af aliasadresser Åbn Tryk på Website Panel I nogle tilfælde vil man se, at teksten er på engelsk afhænger af versionen. Derfor står der flere steder feltnavne både på engelsk og dansk. I næste skærmbillede skrives brugernavn + kodeord som oplyst (marker med kryds for Husk mig ) og tryk derefter på Login : 34 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

35 17.2 Alias-adresse uden tilhørende konto I dette skærmbillede køres musen henover Mail og der trykkes på Mail Aliases ( Aliasadresse ). Her kan man oprette nye aliasadresser uden en tilhørende mailkonto, som skal slettes. Dvs. at alle mails, der sendes til videresendes direkte til den adresse, der anføres. På næste skærmbillede vælges Create Mail Alias. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 35

36 I dette skærmbillede vælges 1) bestyrelsesposten (f.eks. praesident, sekretaer, kasserer osv.) og 2) domænenavnet, som SKAL være klubnavn.innerwheel.dk samt 3) den adresse, som mails skal videresendes til. Tryk herefter på Save. Herefter vil de mailadresser, der er oprettet som Mail aliases blive vist, når der trykkes på knappen. Det er samme kommandoer, der gælder i Aliases uden mailkonto som for øvrige aliasadresser (pkt ) (mht. at rette/tilføje/slette) 17.3 Allerede oprettede aliasadresser Såfremt der allerede er oprettet aliasadresser, kan de vises ved at trykke på Accounts ( Konti ) i opstartsbilledet. I næste skærmbillede vises de aliasadresser frem, som er oprettet: 36 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

37 Som det fremgår, kan der i alt oprettes 15 mailadresser. Hvis man vil oprette en ny aliasadresse, trykkes på Create Mail Account ( Opret mailkonto ), hvorefter dette skærmbillede kommer frem: Her udfyldes felterne: adresse med aliasadressen i Select domain ( Vælg domæne ) vælges klubnavn.innerwheel.dk Så udfyldes Adgangskode med et kodeord, som webmaster vælger. I de fleste tilfælde skal denne aliasadresse videresende indgående mails til de pågældende, og derfor har brugerne ikke brug for kodeord (så I kan bruge samme kodeord til alle). Derfor skal feltet Forward Mail to Address ( Videresend mail til adresse ) udfyldes med vedkommendes private mailadresse. Bemærk, at der skal skrives 50 i feltet Mailbox Size Limit, MB ( Mailboks størrelse grænse, MB ). Herefter trykkes på Gem, og aliasadressen er oprettet. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 37

38 17.4 Ændring af aliasadresser Hvert år den 1. juli skal vi ændre den adresse, som aliasadressen videresender til, da poster jo normalt skifter ved indgangen til det nye IW-år. Dette gøres ved at klikke på den allerede etablerede aliasadresse og ændre i feltet Forward Mail to Address ( Videresend mail til adresse ) og herefter trykke på Save ( Gem ), hvorefter ændringen er registreret Slette en aliasadresse Hvis man ønsker at slette en alias-adresse, som ikke bruges, skal der klikkes på adressen og næste skærmbillede trykkes på Delete ( Slet ) nederst. 38 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

39 Her får man lige en chance for at fortryde, hvis man skulle komme til at trykke på Slet!! Når man er færdig, trykkes på Sign out ( Log af ): CMS vejledning-5, juni 2013/bha 39

40 18. Backup Backup eller Gendan findes på Rediger eksisterende side. Tryk på Gendan, hvorefter følgende skærmbillede vises: 18.1 Automatisk backup Hver gang man gemmer en side, bliver den automatiske backup overskrevet. Den automatiske backup består således altid af den forrige version af ens side. Så hvis man ved en fejl får slettet noget vigtigt og gemt siden, så kan man indlæse den automatiske backup, der går én gang tilbage i tiden Manuel backup Med den manuelle backup er det muligt at lave én backup (ud over den automatiske), som man selv vælger datoen for. Det kan anbefales at lave en manuel backup af i hvert fald Forsiden, så det er let at indlæse den, hvis man skulle være kommet til at slette eller overskrive ved en fejl. Man kan f.eks. vælge at lave en manuel backup hver den 1. i en måned. Når der klikkes på Opret backup eller Overskriv backup, så bliver der lavet en backup af den seneste gemte side. Så derfor skal der klikkes på Gem -knappen først, og derefter på Opret backup (ellers er det ikke den seneste version, man laver backup af) 18.3 Indlæs backup Når man klikker på knappen indlæs backup, så lægger systemet alt det gamle indhold fra backupdatoen ind i alle felterne men siden ændrer sig først, når der klikkes på gem -knappen. Man kan således med ro og mag klikke på Indlæs backup og se, hvordan backup en ser ud, og siden gå væk fra Administrer sider (altså UDEN at klikke på Gem knappen), og dermed har man ikke indlæst backupsiden. 40 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

41 19. Nyt på siderne Bemærk Søgefunktion Og nederst på siden, hvor der dels er diverse links og dels noget nyt, nemlig Sitemap Disse felter er fastlagt i temaet og vil kun blive ændret fra centralt hold. Ved tryk på Sitemap fås en grafisk oversigt over strukturen på hjemmesiden de oprettede sider. Herved kan man få et hurtigt overblik over hjemmesidens indhold. CMS vejledning-5, juni 2013/bha 41

42 20. Statistik Tryk på Statistik. Bemærk: Lagkage-grafikken vises ikke, hvis man bruger Internet Explorer. 42 CMS vejledning-5, juni 2013/bha

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Introduktion til Klub-cms

Introduktion til Klub-cms Introduktion til Klub-cms Manualen er tænkt som et opslagsværk, som er inddelt efter menupunkterne i systemet. Læs dog indledningen inden du starter. 1 Indhold: Indledning... 4 Kort om Klub-cms... 4 Hvordan

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 INDHOLD 1. LÆR SYSTEMET AT KENDE... 1 Kort introduktion... 1 Menuen... 2 Sidetræet... 3 Indholdet... 4 Forsiden, Forum og Beboermappe... 4 Sådan finder du rundt

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

hjemmeside. Startende fra venstre er Rediger indhold, Side specifikke funktioner,

hjemmeside. Startende fra venstre er Rediger indhold, Side specifikke funktioner, Indledning ProfilEdit er et brugervenligt system, som bruges til at redigere indholdet på din hjemmeside. I det følgende kan du læse mere om, hvordan du arbejder med systemet. Der er gjort meget for at

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

Introduktion til Alia

Introduktion til Alia Introduktion til Alia Hej - og velkommen som bruger af Alia. Denne hjælpeguide skal ikke læses fra ende til anden bare rolig. Guiden er derimod et opslagsværk, der kan bruges, hvis du har glemt, eller

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Manual for indholdsredaktører til Plone 3

Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Ophavsretten til denne manual tilhører Headnet ApS. Manualen er udgivet under Creative Commons Attribution-Sharealike -licens. En beskrivelse af den gældende licens

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere