Guide til PowerPoint præsentation Indhold: 1. Link til animationsvideo: 2. Forklarende tekst til PowerPoint præsentation:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til PowerPoint præsentation Indhold: 1. Link til animationsvideo: 2. Forklarende tekst til PowerPoint præsentation:"

Transkript

1 GÅBUS-materialet er til skolebrug og består af seks dele, der kan hjælpe jer med at synliggøre projektet GÅBUS for skolens potentielle brugere. Del 1-4 er udviklet med et særligt fokus på anvendelse til forældremøder i klasse men det kan også anvendes i andre præsentationssammenhænge, som fx til fremvisning for lærergruppen til pr-møder og til skolebestyrelsesmøder. Del 5-6 er udviklet med det formål hhv. at hjælpe skolen med at rekruttere chauffører og at vise chaufførerne anerkendelse efter afsluttet chaufførarbejde. Del 1. Guide til PowerPoint præsentation Guiden indeholder et link til nedenstående animationsvideo, en forklarende tekst til PowerPoint præsentationen samt et afsluttende ark med idéer til, hvordan GÅBUS kan synliggøres og præsenteres for lærergruppen samt for kommende chauffører og forældre til børn i indskolingen. Idéerne er indsamlet som et led i et evaluerende arbejde på igangværende GÅBUS-skoler og er alle afprøvet med succes. Del 2. PowerPoint præsentation Her skitseres i korte træk de vigtigste informationer vedr. GÅBUS. Hvad er en GÅBUS, og hvorfor er det godt at sende sit barn med skolens GÅBUS? Del 3. Animationsvideo Videoen er oplagt at anvende som en intro til forældremødet og kan lægges på intra som inspiration. Videoen skitserer kort, hvad en GÅBUS er, og hvorfor det er et godt tilbud til indskolingseleverne. Del 4. Forældre-flyers Forældre-flyers kan ligge fremme på bordene til forældremødet, eller de kan uddeles efterfølgende. Her kan forældrene læse om projektet, og de kan blive henvist til hjemmesiden for yderligere information. Del 5. Chauffør-flyers og plakater Chauffør-flyers er oplagt at uddele i forbindelse med kontaktlærerens besøg i klasserne, når nye chauffører skal rekrutteres. Plakaterne hænges op på skolen. Del 6. Diplom Diplomet udleveres til skolens chauffører efter afsluttet chaufførarbejde. Det er oplagt at uddele diplomet fx til sidste skoledag foran skolens elever. Eleverne kan fx bruge diplomet, når de ansøger om ungdomsjobs.

2 Guide til PowerPoint præsentation Indhold: 1. Link til animationsvideo 2. Forklarende tekst til PowerPoint præsentation 3. Ark med idéer til synliggørelse og præsentation 1. Link til animationsvideo: Nedenstående link ligger på første slide i PowerPoint præsentationen. Tryk på GÅBUSlogoet på det første slide, hvorefter videoen kører. Linket kan med fordel lægges på skolens forældreintra under GÅBUS Forklarende tekst til PowerPoint præsentation: Tekst og PowerPoint har forældre til indskolingselever som primær målgruppe. Formålet med tekst og PowerPoint er at informere forældrene om projektet GÅBUS og samtidig gøre dem opmærksom på, at GÅBUS er et tilbud på skolen, som de kan benytte sig af. Teksten er en guide til, hvorledes man som lærer/ledelse kan fremlægge PowerPoint præsentationen. Slide 1: Velkomstside Tryk på GÅBUS-logoet. Herefter kører animationsvideoen.

3 Slide 2: GÅBUS er et pilotprojekt, som strækker sig over skoleårene og Projektets formål er at afprøve GÅBUS-konceptet på udvalgte skoler i landet, således at erfaringerne herfra kan danne grundlag for udviklingen af et forsvarligt og velfungerende GÅBUS-koncept fra skoleåret og frem. Fra august 2014 er det målet at gøre projektet landsdækkende, så alle landets skoler kan få tilbuddet om at blive GÅBUS-skole. I pilotprojektet indgår tre pilotkommuner: Roskilde Kommune, Ishøj Kommune og Skanderborg Kommune. I alt deltager 9 skoler i pilotprojektet; Fem i øst (Roskilde/Ishøj) og fire i vest (Skanderborg). Dertil kommer to idrætsskoler fra hhv. Gladsaxe og København, som på efterspørgsel har fået adgang til projektet midt i projektperioden. Dansk Skoleidræt og Roskilde Kommune står bag pilotprojektet i et tæt samarbejde med TrygFonden, Rådet for Sikker Trafik, Dansk Cyklist Forbund, Ishøj Kommune og Skanderborg Kommune. Slide 3: Store elever fra klasse uddannes til at blive GÅBUS-chauffører på et kursus udarbejdet af Dansk Skoleidræt og Rådet for Sikker Trafik. På deres vej til skole samler chaufførerne de små elever op ved fastlagte stoppesteder - ligesom en almindelig bus. Med sig har chaufførerne en smartphone, hvorpå de registrerer, om passagererne er steget på bussen eller ej. Hvis en passager ikke er dukket op som ventet ved et stoppested, sendes der automatisk en mail til forældrene. Når bussen ankommer til skolen, aktiveres et Geofence, og en mail sendes til alle forældre om, at bussen er sikkert fremme ved skolen. Indskolingselever fra klasse kan stige på en GÅBUS, transporten sker til fods, og billetten er gratis. Der kan trykkes på billedet på slide 3, hvorefter et videoklip fra opstartsdagen på Højboskolen d. 20. marts 2013 vises. Her kan forældrene få et indblik i GÅBUS i aktion.

4 Slide 4: Dette slide er medtaget for at give forældrene et indblik i bussens omfang og chaufførbemanding. Antal passagerer vil variere alt efter lokale forhold på skolerne. Redegør for jeres skoles valg af passager-antal, hvis det afviger fra det anbefalede. Typisk vil der være 8 passagerer i en bus med to chauffører. Men der kan være færre eller flere alt efter passagersammensætning og trafikale forhold. Der er to chauffører pr. bus af pædagogiske og sikkerhedsmæssige årsager. Flere chauffør-sæt anbefales, således at de store elever kan have faste chaufførdage, og således at der er afløsere i tilfælde af sygdom. Det er vigtigt med god bemanding. Bussen kører hver dag! Vis forældrene, at der er struktur og transport-garanti! Vis dem fx skyggeskemaet i tilfælde af sygdom eller fravær. Slide 5: Det anbefales, at chaufførerne har taget den store cyklistprøve (6. klasse), men det er ikke et must! Det vigtigste er, at de udvalgte chauffører har kendskab til de grundlæggende færdselsregler, og at de er vurderet egnet og modne af kontaktlærerne/skolen. Det er ikke ligegyldigt, hvem der er chauffør, da det kræver et vist ansvar. GÅBUS-chauffører er elever, som vil være med til at gøre en forskel på skolen, og som vil hjælpe de små elever sikkert og trygt til skole. Det har vist sig fra det indledende evalueringsarbejde, at klasse er et godt sted at starte chauffør-rekrutteringen! Her er de modne, ansvarsbevidste, og de har lyst til at bruge tid og kræfter på de mindre børn på skolen. Det anbefales, at passagererne har taget gåprøven (0. klasse), men det er ikke et must. Det vigtigste er forældrenes vurdering. Passagererne skal være modne/parate til at modtage en kollektiv besked, og de skal have et kendskab til de mest basale færdselsregler. Busserne har nogle regler, og disse skal følges!

5 Slide 6: På dette slide inddrages de gode grunde til at være med i GÅBUS - som forælder og som skole. GÅBUS-konceptet bygger på flg. gode grunde: Sikkerhed. Store som små bliver trænet i at begå sig sikkert i trafikken ved at tage GÅBUSSEN. De store elever bliver uddannet på et kursus udarbejdet af Dansk Skoleidræt og Rådet for Sikker Trafik, og de går skolens rute(r) med kontaktlæreren, og de drøfter lokale trafikale forhold og opmærksomhedspunkter. Chaufførerne hjælper på deres vej til skole de små elever fra indskolingen med at få opbygget gode vaner med at transportere sig selv på en sikker måde i trafikken, både til og fra skole og til og fra fritidsaktiviteter. Sikkerhed. Kommunikationsværktøjet er med til at højne sikkerheden. Forældrene kan følge deres barn live via forældreintra, og de modtager en mail, hvis barnet ikke er steget på bussen som aftalt - og når bussen ankommer til skolen. Sundt: Store og små elever får en aktiv og frisk start på dagen ved at gå til skole - og derved får de mere naturligt lagt bevægelse ind i hverdagen. Motion fra morgenstunden er med til at sikre, at de når op på de 60 minutter om dagen, som Sundhedsstyrelsen og Dansk Skoleidræt anbefaler. Skoleklar: Hjernen bliver frisk til undervisning, når man bevæger sig og får frisk luft på vej til skole. Den nyeste forskning blandt danske skolebørn har vist, at hvis børn og unge går eller cykler til skole frem for at blive kørt i bil af forældrene, så koncentrerer de sig bedre i skolen - og virkningen holder hele formiddagen. Der er målt en effekt i op til 4 timer efter gå- eller cykelturen. Aktiv transport fremmer koncentration og læring! ( Socialt: Små og store følges ad i flok til skole og får et særligt fællesskab omkring det at være GÅBUSchauffører og -passagerer. De små er stolte, når de følges med de store, og de er glade for og trygge ved at følges med deres kammerater. Landets første GÅBUSSER viser, at store og små elever får sig mange gode snakke på deres vej til skole - om fritid, weekend - og ikke mindst om trafikken!

6 Tilbud i en presset morgenstund: Alle kender til hektiske morgener, hvor alle skal godt ud af døren - og til tiden. Hvis barnet tager GÅBUSSEN, behøver I ikke at bringe barnet til skole, og I slipper for hektisk morgentrafik på skolens parkeringsplads. Med GÅBUS kan I være sikre på, at jeres barn kommer i skole til tiden, for GÅBUS følger en fast rute- og tidsplan. Tankevækkende tendenser: Der er nogle uheldige tendenser, som GÅBUS skal være med til at ændre. Sundhedsstyrelsens rapporter peger bl.a. på, at: - Andelen af børn, der køres i bil til og fra skole, er steget med næsten 200 % på alle alderstrin i løbet af de seneste 30 år % af alle børn og unge mellem 7 og 15 år tager enten offentligt transportmiddel eller bliver kørt i skole. Slide 7: Dette slide er medtaget, da det indledende evalueringsarbejde viser, at sikkerheden er det vigtigste argument for forældredeltagelse. Forældrene skal være sikre på, at deres børn kommer sikkert til skole, inden de slipper dem og lader dem tage GÅBUSSEN. Alt, hvad der kan være med til at synliggøre, at skolen har en tydelig og gennemtænkt struktur omkring GÅBUS, skal videreformidles til forældrene (se idéarket på sidste side). Dansk Skoleidræt, TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik står bag pilotprojektet som faglige garanter for et sikkert koncept med god kvalitet. Skolen har nøje udvalgt chaufførerne og har måske haft samtaler med dem samt udleveret og underskrevet chaufførkontrakter. Herefter uddannes chauffører på et kursus udarbejdet af Dansk Skoleidræt og Rådet for Sikker Trafik. På skolen er der tilkoblet en kontaktlærer, der står for bussens daglige drift. Kontaktlæreren har tæt kontakt til de udvalgte chauffører og står til rådighed om morgenen i bussens køretid samt når bussen ankommer til skolen, hvis der er noget, der skal følges op på. Kontaktlæreren kan desuden kontaktes af forældrene, hvis de oplever problemer med bussen, eller hvis de er utrygge.

7 Chaufførerne er udstyret med EU-godkendte trafikjakker, og passagererne er udstyret med EU-godkendte trafikveste. Kommunikationsværktøjet (smartphone, app og forældresite) er med til at sikre, at forældrene kan følge deres barn på ruten. OBS: Det er vigtigt at påpege, at det er forældrenes ansvar at sende deres barn med bussen. Forældrene har det juridiske ansvar i tilfælde af uheld. Chaufførerne og skolen gør deres bedste og klædes på, på bedste vis, af Dansk Skoleidræt, TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik. Ansvaret er forældrenes på samme vis, som når de sender deres børn med en almindelig bus. OBS: Det er en god idé at fortælle forældrene om skolens procedure i tilfælde af små eller større uheld. Slide 8, 9 og 10: Disse slides giver et indblik i, hvad de forskellige brugere af GÅBUSSEN synes om at være med i GÅBUS-projektet. Slide 11: Tilmelding og information. Afslutningsvis kan den enkelte skole vælge at vise administratorsitet og/eller forældresitet - for herigennem at give forældrene en introduktion til, hvor skolens rute(r) ligger, hvordan de logger sig på forældresitet, og hvorledes forældresitet fungerer.

8 3. Idéark Idéerne er indsamlet på igangværende GÅBUS-skoler som en del af en evaluering. Idéarket har til formål at inspirere GÅBUS-skolerne til, hvordan GÅBUSSEN på bedste vis kan synliggøres og præsenteres for lærergruppen, chauffører og forældre med henblik på information, rekruttering samt etablering af GÅBUS på skolen. Alle idéer har været afprøvet på igangværende skoler med succes. Lærergruppen: Fortæl lærergruppen om projektet med udgangspunkt i dette materiale. Det skaber en god kultur på skolen, at lærerne ved, hvad det vil sige at være GÅBUS-skole, og det giver skolen et samlet ståsted. Hav en IT-vejleder med på sidelinjen, som kan sparre med kontaktlæreren i forhold til administratorsites, smartphones og applikation. Chaufførrekruttering: Start rekrutteringen af chaufførerne på klassetrin. Det har vist sig at være det bedste sted at starte pga. ansvarsbevidsthed, modenhed og engagement. Det er godt at starte en ny kultur nedefra. Rekrutter evt. chauffører blandt Skolepatrulje-eleverne. Skolen har på forhånd et godt kendskab til disse elever, og de er vant til at udføre en ansvarsfuld opgave. Lad gamle chauffører være med ude i klasserne for at fortælle om projektet og dét at være chauffør for en GÅBUS. Det skaber stolthed og engagement. Det er vigtigt, at kontaktlæreren er med i klasserne for at fortælle. Den tilsendte chauffør-flyer kan uddeles i forbindelse hermed, og plakaten kan hænges op i klasseværelset, på gangen eller på skolens opslagstavle(r).

9 Skab et fællesskab blandt chaufførerne - og anerkend deres indsats ved at pleje dem lidt. Evalueringsarbejdet viser, at chaufførerne sætter pris på løbende møder med kontaktlæreren med lidt brød og en kop kakao fra lærerværelset. Det er med til at beholde gode chauffører i projektet, at de føler sig værdsat. Opret evt. en facebook gruppe. Lad chaufførerne få et særligt GÅBUSfællesskab via facebook. Lav en kontrakt til chaufførerne. Kontrakten skaber en seriøsitet omkring projektet og det arbejde, som chaufførerne skal udføre. Det giver dem det ansvar, som de værdsætter. Overræk diplomet til sidste skoledag. Diplomet har vist sig at have høj kurs blandt chaufførerne, og en overrækkelse foran andre elever på skolen vil give et skulderklap til chaufførerne og samtidig bidrage til en seriøsitet omkring projektet. Det kan være med til at rekruttere flere gode chauffører på sigt og at skabe en særlig GÅBUS-kultur på skolen. Fortæl om GÅBUS til årets første morgensamling. Det er med til at skabe en GÅBUS-kultur på skolen og vække nysgerrighed blandt potentielle passagerer og chauffører. Gamle chauffører er oplagte fortællere. Forældrerekruttering: Det er godt at starte GÅBUS som et tilbud til de mindste klasser; mini-sfo, børnehaveklasse samt klasse. Her er behovet for transporthjælp størst, og en kultur omkring aktiv transport kan med fordel grundlægges i de tidlige skoleår. Italesættelse er vigtig! Fortæl om GÅBUS til forældremøder i mini-sfo er og i indskolingen. Brug materialet her til inspiration. Lad gerne uddannede chauffører fortælle om projektet til forældremøder. Det signalerer modenhed over for forældrene, at de elever, der skal bringe deres børn trafiksikkert til skole hver morgen, evner og tør at stille sig op og fortælle om projektet.

10 Lad endvidere chaufførerne hjælpe til med rekruttering af passagerer ved at lade dem komme rundt i de mindste klasser sammen med kontaktlæreren og fortælle om GÅBUS. Erfaringer viser, at forældrene er mere tilbøjelige til at sende deres barn med GÅBUS, hvis kammerater også går med. Her er der en oplagt mulighed for, at det gode rygte om deltagelse kan spredes i klasserne. Synliggør passagerlisten i et tilforladeligt omfang. Det kan være vigtigt for forældrene at se, om eventuelle kammerater er med i bussen, inden de tilmelder deres barn. Lad evt. gamle passagerer og forældre fortælle om de gode historier med GÅBUS på skolen til forældremøder og skolebestyrelsesmøder. Det er godt at få Skolebestyrelsens opbakning, således at en GÅBUS-kultur kan sprede sig. Vis forældrene den struktur, I har omkring projektet på skolen. Tag et billede af chauffør-flokken og læg det på intra. Send chaufførernes vikardækningsplan til forældrene. Gå den første uge sammen med chaufførerne. Jo mere struktur, I videregiver, jo mere signaleres det, at der er styr på sikkerheden. Uddel forældreflyers til introdage på skolen, til forældremøder og til skolebestyrelsesmøder. Læg animationsvideo og forældreflyer på intra sammen med GÅBUS-linket og en henvisning til GÅBUS hjemmeside. Hvis I har et skoleblad, kan I løbende indsende små historier fra GÅBUSSEN ligesom det er vigtigt løbende at skrive om GÅBUS til forældrene via intra. Informér om de gode eksempler, fx at forældre, der bor uden for skoledistriktet, vælger at køre deres barn til GÅBUS første stoppested, hvorefter det går med bussen til skolen. Opret evt. et Trafikudvalg og lav en Trafikpolitik, hvor medarbejdere og forældre indgår. Der vil således være flere til at konsolidere GÅBUS på skolen.

GÅBUSKOMPENDIUM OPSTART AF GÅBUS

GÅBUSKOMPENDIUM OPSTART AF GÅBUS GÅBUSKOMPENDIUM OPSTART AF GÅBUS Indholdsfortegnelse Gåbus Samtykkeerklæring chauffør Side 1-2 Samtykkeerklæring passager Side 3-4 App-klargøring Side 5 Chauffør- og skyggeplan Side 6 Gåbussens regler

Læs mere

Kom godt i gang! åbus Spiral bog med Citater og faneblade For og bagside 148x120.indd :02:1

Kom godt i gang! åbus Spiral bog med Citater og faneblade For og bagside 148x120.indd :02:1 Kom godt i gang! åbus Spiral bog med Citater og faneblade For og bagside 148x120.indd 1 20-06-2016 14:02:1 Materialet er blevet til i samarbejde med landets Gåbusskoler. Citaterne og idéerne er skabt på

Læs mere

- Oplæg ved Trafiknetværk Nordsjælland - Torsdag d. 17. marts 2016

- Oplæg ved Trafiknetværk Nordsjælland - Torsdag d. 17. marts 2016 - Oplæg ved Trafiknetværk Nordsjælland - Torsdag d. 17. marts 2016 Formålet med præsentationen Indblik i Gåbus som en sund, sikker og social indsats til landets kommuner og skoler Drøfte, hvordan Gåbus

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

Special session: Synliggørelse af skoler og børn i gadebilledet

Special session: Synliggørelse af skoler og børn i gadebilledet Special session: Synliggørelse af skoler og børn i gadebilledet Program Indledning Lotte Bech, Dansk Fodgænger Forbund Elever som ambassadører for tryg trafik: Johan Heichelmann, Trafik i børnehøjde 14-09-04

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

På vej Retningslinjer til børn, forældre, lærere om, hvordan vi færdes i trafikken rundt om skolen.

På vej Retningslinjer til børn, forældre, lærere om, hvordan vi færdes i trafikken rundt om skolen. Udkast Mål for trafikpolitikken Trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Espergærdeskolen. Det sker bl.a. ved At så mange børn som muligt går eller cykler til skole.

Læs mere

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole Forældrefolder Trafikpolitik 2014 Hadbjerg Skole Trafikpolitik for Hadbjerg Skole Kære forældre Hadbjerg Skole har udarbejdet en trafikpolitik ud fra et ønske om at skabe sikre og trygge skoleveje og samtidig

Læs mere

Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever.

Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever. Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever. På de næste sider finder du et eksempel på en trafikpolitik, der rummer alle de punkter, som Rådet for Sikker

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Grydemoseskolen Helsingør Kommune TRAFIKPOLITIK. Grydemoseskolens Trafikpolitik

Grydemoseskolen Helsingør Kommune TRAFIKPOLITIK. Grydemoseskolens Trafikpolitik Grydemoseskolens Trafikpolitik Udarbejdet efteråret 2011 Forord: Elever, forældre og medarbejdere oplever hver morgen en spidsbelastet trafiksituation på parkeringspladsen omkring Grydemoseskolen. Antallet

Læs mere

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor.

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor. ØRUM SKOLE Ørum Skoles trafikpolitik Mål: Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og de ansatte kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Mål for Sct. Jørgens Skoles trafikpolitik At samarbejde med forældrene om at gøre børnene i stand til at færdes sikkert i trafikken. At gøre børnenes vej til

Læs mere

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION PEER-EDUCATION DCUM anbefaler peereducation, fordi det kan løfte både de ældste og de yngste elever fagligt, socialt og personligt. Peer-education giver de ældre elever et mindre medansvar for de yngre

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal

Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal 1 Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken.

Læs mere

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen.

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen. Trafikpolitik Politikken ønsker, at skolens elever kan færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen arbejder for, at alle elever er selvtransporterende til og fra skolen. Trafikvanerne dannes tidligt, og

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at skoler laver en trafikpolitik, fordi en trafikpolitik: 1. Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Trivselsplan Nordbyskolen 2015-2016. Trivselsplan 2015-2016

Trivselsplan Nordbyskolen 2015-2016. Trivselsplan 2015-2016 Trivselsplan 2015-2016 1 Nordbyskolens trivselspolitik Vores trivselspolitik tager udgangspunkt i vores visioner: En tryg skole i et nærværende, anerkendende og autentisk miljø Et fagligt udfordrende læringsmiljø

Læs mere

Trafikpolitik på skoler. - en erfaringsopsamling

Trafikpolitik på skoler. - en erfaringsopsamling Trafikpolitik på skoler - en erfaringsopsamling Trafikpolitik på skoler - En erfaringsopsamling Udarbejdet af Via Trafik med støtte fra Pulje til mere cykeltrafik Dato: Januar 2011 2 Trafikpolitik på skoler

Læs mere

Krogårdskolens trafikpolitik

Krogårdskolens trafikpolitik Krogårdskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Fra børnehave til skole

Fra børnehave til skole Fra børnehave til skole Til forældre med børn, som skal i Rønbjerg Skole Handleplan for overgangen fra børnehave til skole. Beskrivelse af skoleparathed Rønbjerg Børnehave / Rønbjerg Skole Kære forældre

Læs mere

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk Trafikpolitik ved Svinninge skole Svinninge skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at alle elever

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningerne ind i Folkeskolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 39 Indhold 1. Introduktion......... 40 2. Projektets aktiviteter............ 40 3. Projektets resultater....... 41 4. Projektets

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer Test din viden! Velkommen til sikkertrafik.dk/skole På vores portal finder du alt, hvad du skal bruge til færdselsundervisningen. Alle materialer er

Læs mere

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Det er Østskolen, afd. Hylleholts ambition at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Skolen i virkeligheden. Vær med til at udfordre alle børn i deres hverdag

Skolen i virkeligheden. Vær med til at udfordre alle børn i deres hverdag Skolen i virkeligheden Vær med til at udfordre alle børn i deres hverdag Ressourcer og potentialer i lokalsamfundet skal bringes i spil og indgå som en naturlig del af skolens hverdag Mødet med kultur-

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Trafikpolitik ved Bogense Skole

Trafikpolitik ved Bogense Skole Trafikpolitik ved Bogense Skole Bogense Skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at så mange elever

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde Tid Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne Formål & ønsket resultat Referat (tekst) Aktion Deadline Dato: 2014-01-13 Ordstyrer: Claus Til stede: Lars,, Kasper, Pernille, Jytte, Mick(8A), Tanja, Birgitte,

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser Lærervejledning Høreforeningens støjkasser Lærervejledning side 1 af 12 Indhold 03 Sådan bruger du Høreforeningens støjkasse i undervisningen 03 Oversigt over emner 04 Tak til Sponsorer 05 Gennemgang af

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer.

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer. Udkast til strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelserne i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik.

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik. Trafikpolitik for Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, det kræver en målrettet indsats fra dem der benytter skolen. Rådet for Sikker

Læs mere

Hylleholt Skoles Trafikpolitik

Hylleholt Skoles Trafikpolitik Hylleholt Skoles Trafikpolitik Det er Hylleholt Skole ambition, at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Vinding Skoles Trafikpolitik

Vinding Skoles Trafikpolitik Vinding Skoles Trafikpolitik Skolebestyrelsen ved Vinding Skole har i flere år drøftet, hvorledes sikkerheden for elever, der går og cykler til og fra skole kunne bedres. Et innovativt trafikprojekt i

Læs mere

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig Ødis Skoles trafikpolitik Vi ønsker at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. På vej til skole Mindre morgenmylder

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Revideret 23. september 2015. Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole Et tilbud til alle forældre Lille vejledning Ødsted Skole ForældreIntra 1 August 2008 ForældreIntra 2 August 2008 Kære forældre Fra skoleåret 2008/2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere