Guide til PowerPoint præsentation Indhold: 1. Link til animationsvideo: 2. Forklarende tekst til PowerPoint præsentation:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til PowerPoint præsentation Indhold: 1. Link til animationsvideo: 2. Forklarende tekst til PowerPoint præsentation:"

Transkript

1 GÅBUS-materialet er til skolebrug og består af seks dele, der kan hjælpe jer med at synliggøre projektet GÅBUS for skolens potentielle brugere. Del 1-4 er udviklet med et særligt fokus på anvendelse til forældremøder i klasse men det kan også anvendes i andre præsentationssammenhænge, som fx til fremvisning for lærergruppen til pr-møder og til skolebestyrelsesmøder. Del 5-6 er udviklet med det formål hhv. at hjælpe skolen med at rekruttere chauffører og at vise chaufførerne anerkendelse efter afsluttet chaufførarbejde. Del 1. Guide til PowerPoint præsentation Guiden indeholder et link til nedenstående animationsvideo, en forklarende tekst til PowerPoint præsentationen samt et afsluttende ark med idéer til, hvordan GÅBUS kan synliggøres og præsenteres for lærergruppen samt for kommende chauffører og forældre til børn i indskolingen. Idéerne er indsamlet som et led i et evaluerende arbejde på igangværende GÅBUS-skoler og er alle afprøvet med succes. Del 2. PowerPoint præsentation Her skitseres i korte træk de vigtigste informationer vedr. GÅBUS. Hvad er en GÅBUS, og hvorfor er det godt at sende sit barn med skolens GÅBUS? Del 3. Animationsvideo Videoen er oplagt at anvende som en intro til forældremødet og kan lægges på intra som inspiration. Videoen skitserer kort, hvad en GÅBUS er, og hvorfor det er et godt tilbud til indskolingseleverne. Del 4. Forældre-flyers Forældre-flyers kan ligge fremme på bordene til forældremødet, eller de kan uddeles efterfølgende. Her kan forældrene læse om projektet, og de kan blive henvist til hjemmesiden for yderligere information. Del 5. Chauffør-flyers og plakater Chauffør-flyers er oplagt at uddele i forbindelse med kontaktlærerens besøg i klasserne, når nye chauffører skal rekrutteres. Plakaterne hænges op på skolen. Del 6. Diplom Diplomet udleveres til skolens chauffører efter afsluttet chaufførarbejde. Det er oplagt at uddele diplomet fx til sidste skoledag foran skolens elever. Eleverne kan fx bruge diplomet, når de ansøger om ungdomsjobs.

2 Guide til PowerPoint præsentation Indhold: 1. Link til animationsvideo 2. Forklarende tekst til PowerPoint præsentation 3. Ark med idéer til synliggørelse og præsentation 1. Link til animationsvideo: Nedenstående link ligger på første slide i PowerPoint præsentationen. Tryk på GÅBUSlogoet på det første slide, hvorefter videoen kører. Linket kan med fordel lægges på skolens forældreintra under GÅBUS. 2. Forklarende tekst til PowerPoint præsentation: Tekst og PowerPoint har forældre til indskolingselever som primær målgruppe. Formålet med tekst og PowerPoint er at informere forældrene om projektet GÅBUS og samtidig gøre dem opmærksom på, at GÅBUS er et tilbud på skolen, som de kan benytte sig af. Teksten er en guide til, hvorledes man som lærer/ledelse kan fremlægge PowerPoint præsentationen. Slide 1: Velkomstside Tryk på GÅBUS-logoet. Herefter kører animationsvideoen.

3 Slide 2: GÅBUS er et pilotprojekt, som strækker sig over skoleårene og Projektets formål er at afprøve GÅBUS-konceptet på udvalgte skoler i landet, således at erfaringerne herfra kan danne grundlag for udviklingen af et forsvarligt og velfungerende GÅBUS-koncept fra skoleåret og frem. Fra august 2014 er det målet at gøre projektet landsdækkende, så alle landets skoler kan få tilbuddet om at blive GÅBUS-skole. I pilotprojektet indgår tre pilotkommuner: Roskilde Kommune, Ishøj Kommune og Skanderborg Kommune. I alt deltager 9 skoler i pilotprojektet; Fem i øst (Roskilde/Ishøj) og fire i vest (Skanderborg). Dertil kommer to idrætsskoler fra hhv. Gladsaxe og København, som på efterspørgsel har fået adgang til projektet midt i projektperioden. Dansk Skoleidræt og Roskilde Kommune står bag pilotprojektet i et tæt samarbejde med TrygFonden, Rådet for Sikker Trafik, Dansk Cyklist Forbund, Ishøj Kommune og Skanderborg Kommune. Slide 3: Store elever fra klasse uddannes til at blive GÅBUS-chauffører på et kursus udarbejdet af Dansk Skoleidræt og Rådet for Sikker Trafik. På deres vej til skole samler chaufførerne de små elever op ved fastlagte stoppesteder - ligesom en almindelig bus. Med sig har chaufførerne en smartphone, hvorpå de registrerer, om passagererne er steget på bussen eller ej. Hvis en passager ikke er dukket op som ventet ved et stoppested, sendes der automatisk en mail til forældrene. Når bussen ankommer til skolen, aktiveres et Geofence, og en mail sendes til alle forældre om, at bussen er sikkert fremme ved skolen. Indskolingselever fra klasse kan stige på en GÅBUS, transporten sker til fods, og billetten er gratis. Der kan trykkes på billedet på slide 3, hvorefter et videoklip fra opstartsdagen på Højboskolen d. 20. marts 2013 vises. Her kan forældrene få et indblik i GÅBUS i aktion.

4 Slide 4: Dette slide er medtaget for at give forældrene et indblik i bussens omfang og chaufførbemanding. Antal passagerer vil variere alt efter lokale forhold på skolerne. Redegør for jeres skoles valg af passager-antal, hvis det afviger fra det anbefalede. Typisk vil der være 8 passagerer i en bus med to chauffører. Men der kan være færre eller flere alt efter passagersammensætning og trafikale forhold. Der er to chauffører pr. bus af pædagogiske og sikkerhedsmæssige årsager. Flere chauffør-sæt anbefales, således at de store elever kan have faste chaufførdage, og således at der er afløsere i tilfælde af sygdom. Det er vigtigt med god bemanding. Bussen kører hver dag! Vis forældrene, at der er struktur og transport-garanti! Vis dem fx skyggeskemaet i tilfælde af sygdom eller fravær. Slide 5: Det anbefales, at chaufførerne har taget den store cyklistprøve (6. klasse), men det er ikke et must! Det vigtigste er, at de udvalgte chauffører har kendskab til de grundlæggende færdselsregler, og at de er vurderet egnet og modne af kontaktlærerne/skolen. Det er ikke ligegyldigt, hvem der er chauffør, da det kræver et vist ansvar. GÅBUS-chauffører er elever, som vil være med til at gøre en forskel på skolen, og som vil hjælpe de små elever sikkert og trygt til skole. Det har vist sig fra det indledende evalueringsarbejde, at klasse er et godt sted at starte chauffør-rekrutteringen! Her er de modne, ansvarsbevidste, og de har lyst til at bruge tid og kræfter på de mindre børn på skolen. Det anbefales, at passagererne har taget gåprøven (0. klasse), men det er ikke et must. Det vigtigste er forældrenes vurdering. Passagererne skal være modne/parate til at modtage en kollektiv besked, og de skal have et kendskab til de mest basale færdselsregler. Busserne har nogle regler, og disse skal følges!

5 Slide 6: På dette slide inddrages de gode grunde til at være med i GÅBUS - som forælder og som skole. GÅBUS-konceptet bygger på flg. gode grunde: Sikkerhed. Store som små bliver trænet i at begå sig sikkert i trafikken ved at tage GÅBUSSEN. De store elever bliver uddannet på et kursus udarbejdet af Dansk Skoleidræt og Rådet for Sikker Trafik, og de går skolens rute(r) med kontaktlæreren, og de drøfter lokale trafikale forhold og opmærksomhedspunkter. Chaufførerne hjælper på deres vej til skole de små elever fra indskolingen med at få opbygget gode vaner med at transportere sig selv på en sikker måde i trafikken, både til og fra skole og til og fra fritidsaktiviteter. Sikkerhed. Kommunikationsværktøjet er med til at højne sikkerheden. Forældrene kan følge deres barn live via forældreintra, og de modtager en mail, hvis barnet ikke er steget på bussen som aftalt - og når bussen ankommer til skolen. Sundt: Store og små elever får en aktiv og frisk start på dagen ved at gå til skole - og derved får de mere naturligt lagt bevægelse ind i hverdagen. Motion fra morgenstunden er med til at sikre, at de når op på de 60 minutter om dagen, som Sundhedsstyrelsen og Dansk Skoleidræt anbefaler. Skoleklar: Hjernen bliver frisk til undervisning, når man bevæger sig og får frisk luft på vej til skole. Den nyeste forskning blandt danske skolebørn har vist, at hvis børn og unge går eller cykler til skole frem for at blive kørt i bil af forældrene, så koncentrerer de sig bedre i skolen - og virkningen holder hele formiddagen. Der er målt en effekt i op til 4 timer efter gå- eller cykelturen. Aktiv transport fremmer koncentration og læring! (http://www.skoleidraet.dk/default.aspx?page=5607) Socialt: Små og store følges ad i flok til skole og får et særligt fællesskab omkring det at være GÅBUSchauffører og -passagerer. De små er stolte, når de følges med de store, og de er glade for og trygge ved at følges med deres kammerater. Landets første GÅBUSSER viser, at store og små elever får sig mange gode snakke på deres vej til skole - om fritid, weekend - og ikke mindst om trafikken!

6 Tilbud i en presset morgenstund: Alle kender til hektiske morgener, hvor alle skal godt ud af døren - og til tiden. Hvis barnet tager GÅBUSSEN, behøver I ikke at bringe barnet til skole, og I slipper for hektisk morgentrafik på skolens parkeringsplads. Med GÅBUS kan I være sikre på, at jeres barn kommer i skole til tiden, for GÅBUS følger en fast rute- og tidsplan. Tankevækkende tendenser: Der er nogle uheldige tendenser, som GÅBUS skal være med til at ændre. Sundhedsstyrelsens rapporter peger bl.a. på, at: - Andelen af børn, der køres i bil til og fra skole, er steget med næsten 200 % på alle alderstrin i løbet af de seneste 30 år % af alle børn og unge mellem 7 og 15 år tager enten offentligt transportmiddel eller bliver kørt i skole. Slide 7: Dette slide er medtaget, da det indledende evalueringsarbejde viser, at sikkerheden er det vigtigste argument for forældredeltagelse. Forældrene skal være sikre på, at deres børn kommer sikkert til skole, inden de slipper dem og lader dem tage GÅBUSSEN. Alt, hvad der kan være med til at synliggøre, at skolen har en tydelig og gennemtænkt struktur omkring GÅBUS, skal videreformidles til forældrene (se idéarket på sidste side). Dansk Skoleidræt, TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik står bag pilotprojektet som faglige garanter for et sikkert koncept med god kvalitet. Skolen har nøje udvalgt chaufførerne og har måske haft samtaler med dem samt udleveret og underskrevet chaufførkontrakter. Herefter uddannes chauffører på et kursus udarbejdet af Dansk Skoleidræt og Rådet for Sikker Trafik. På skolen er der tilkoblet en kontaktlærer, der står for bussens daglige drift. Kontaktlæreren har tæt kontakt til de udvalgte chauffører og står til rådighed om morgenen i bussens køretid samt når bussen ankommer til skolen, hvis der er noget, der skal følges op på. Kontaktlæreren kan desuden kontaktes af forældrene, hvis de oplever problemer med bussen, eller hvis de er utrygge.

7 Chaufførerne er udstyret med EU-godkendte trafikjakker, og passagererne er udstyret med EU-godkendte trafikveste. Kommunikationsværktøjet (smartphone, app og forældresite) er med til at sikre, at forældrene kan følge deres barn på ruten. OBS: Det er vigtigt at påpege, at det er forældrenes ansvar at sende deres barn med bussen. Forældrene har det juridiske ansvar i tilfælde af uheld. Chaufførerne og skolen gør deres bedste og klædes på, på bedste vis, af Dansk Skoleidræt, TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik. Ansvaret er forældrenes på samme vis, som når de sender deres børn med en almindelig bus. OBS: Det er en god idé at fortælle forældrene om skolens procedure i tilfælde af små eller større uheld. Slide 8, 9 og 10: Disse slides giver et indblik i, hvad de forskellige brugere af GÅBUSSEN synes om at være med i GÅBUS-projektet. Slide 11: Tilmelding og information. Afslutningsvis kan den enkelte skole vælge at vise administratorsitet og/eller forældresitet - for herigennem at give forældrene en introduktion til, hvor skolens rute(r) ligger, hvordan de logger sig på forældresitet, og hvorledes forældresitet fungerer.

8 3. Idéark Idéerne er indsamlet på igangværende GÅBUS-skoler som en del af en evaluering. Idéarket har til formål at inspirere GÅBUS-skolerne til, hvordan GÅBUSSEN på bedste vis kan synliggøres og præsenteres for lærergruppen, chauffører og forældre med henblik på information, rekruttering samt etablering af GÅBUS på skolen. Alle idéer har været afprøvet på igangværende skoler med succes. Lærergruppen: Fortæl lærergruppen om projektet med udgangspunkt i dette materiale. Det skaber en god kultur på skolen, at lærerne ved, hvad det vil sige at være GÅBUS-skole, og det giver skolen et samlet ståsted. Hav en IT-vejleder med på sidelinjen, som kan sparre med kontaktlæreren i forhold til administratorsites, smartphones og applikation. Chaufførrekruttering: Start rekrutteringen af chaufførerne på klassetrin. Det har vist sig at være det bedste sted at starte pga. ansvarsbevidsthed, modenhed og engagement. Det er godt at starte en ny kultur nedefra. Rekrutter evt. chauffører blandt Skolepatrulje-eleverne. Skolen har på forhånd et godt kendskab til disse elever, og de er vant til at udføre en ansvarsfuld opgave. Lad gamle chauffører være med ude i klasserne for at fortælle om projektet og dét at være chauffør for en GÅBUS. Det skaber stolthed og engagement. Det er vigtigt, at kontaktlæreren er med i klasserne for at fortælle. Den tilsendte chauffør-flyer kan uddeles i forbindelse hermed, og plakaten kan hænges op i klasseværelset, på gangen eller på skolens opslagstavle(r).

9 Skab et fællesskab blandt chaufførerne - og anerkend deres indsats ved at pleje dem lidt. Evalueringsarbejdet viser, at chaufførerne sætter pris på løbende møder med kontaktlæreren med lidt brød og en kop kakao fra lærerværelset. Det er med til at beholde gode chauffører i projektet, at de føler sig værdsat. Opret evt. en facebook gruppe. Lad chaufførerne få et særligt GÅBUSfællesskab via facebook. Lav en kontrakt til chaufførerne. Kontrakten skaber en seriøsitet omkring projektet og det arbejde, som chaufførerne skal udføre. Det giver dem det ansvar, som de værdsætter. Overræk diplomet til sidste skoledag. Diplomet har vist sig at have høj kurs blandt chaufførerne, og en overrækkelse foran andre elever på skolen vil give et skulderklap til chaufførerne og samtidig bidrage til en seriøsitet omkring projektet. Det kan være med til at rekruttere flere gode chauffører på sigt og at skabe en særlig GÅBUS-kultur på skolen. Fortæl om GÅBUS til årets første morgensamling. Det er med til at skabe en GÅBUS-kultur på skolen og vække nysgerrighed blandt potentielle passagerer og chauffører. Gamle chauffører er oplagte fortællere. Forældrerekruttering: Det er godt at starte GÅBUS som et tilbud til de mindste klasser; mini-sfo, børnehaveklasse samt klasse. Her er behovet for transporthjælp størst, og en kultur omkring aktiv transport kan med fordel grundlægges i de tidlige skoleår. Italesættelse er vigtig! Fortæl om GÅBUS til forældremøder i mini-sfo er og i indskolingen. Brug materialet her til inspiration. Lad gerne uddannede chauffører fortælle om projektet til forældremøder. Det signalerer modenhed over for forældrene, at de elever, der skal bringe deres børn trafiksikkert til skole hver morgen, evner og tør at stille sig op og fortælle om projektet.

10 Lad endvidere chaufførerne hjælpe til med rekruttering af passagerer ved at lade dem komme rundt i de mindste klasser sammen med kontaktlæreren og fortælle om GÅBUS. Erfaringer viser, at forældrene er mere tilbøjelige til at sende deres barn med GÅBUS, hvis kammerater også går med. Her er der en oplagt mulighed for, at det gode rygte om deltagelse kan spredes i klasserne. Synliggør passagerlisten i et tilforladeligt omfang. Det kan være vigtigt for forældrene at se, om eventuelle kammerater er med i bussen, inden de tilmelder deres barn. Lad evt. gamle passagerer og forældre fortælle om de gode historier med GÅBUS på skolen til forældremøder og skolebestyrelsesmøder. Det er godt at få Skolebestyrelsens opbakning, således at en GÅBUS-kultur kan sprede sig. Vis forældrene den struktur, I har omkring projektet på skolen. Tag et billede af chauffør-flokken og læg det på intra. Send chaufførernes vikardækningsplan til forældrene. Gå den første uge sammen med chaufførerne. Jo mere struktur, I videregiver, jo mere signaleres det, at der er styr på sikkerheden. Uddel forældreflyers til introdage på skolen, til forældremøder og til skolebestyrelsesmøder. Læg animationsvideo og forældreflyer på intra sammen med GÅBUS-linket og en henvisning til GÅBUS hjemmeside. Hvis I har et skoleblad, kan I løbende indsende små historier fra GÅBUSSEN ligesom det er vigtigt løbende at skrive om GÅBUS til forældrene via intra. Informér om de gode eksempler, fx at forældre, der bor uden for skoledistriktet, vælger at køre deres barn til GÅBUS første stoppested, hvorefter det går med bussen til skolen. Opret evt. et Trafikudvalg og lav en Trafikpolitik, hvor medarbejdere og forældre indgår. Der vil således være flere til at konsolidere GÅBUS på skolen.

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Velkommen til den nye materialeoversigt Alle digitale materialer er gratis og findes på sikkertrafik.dk/skole 2 2013/2014 Færdselsundervisningen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013 1 Kolofon Skole-hjemsamarbejde i praksis Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013

Læs mere

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner Indholdsfortegnelse Introduktion til den nye kontaktperson... 2 Gode råd til at undgå problemer... 2 Typiske problemstillinger... 2 Overordnet struktur... 3 Videregiv information... 3 Ramme og regler...

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere