Guide til PowerPoint præsentation Indhold: 1. Link til animationsvideo: 2. Forklarende tekst til PowerPoint præsentation:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til PowerPoint præsentation Indhold: 1. Link til animationsvideo: 2. Forklarende tekst til PowerPoint præsentation:"

Transkript

1 GÅBUS-materialet er til skolebrug og består af seks dele, der kan hjælpe jer med at synliggøre projektet GÅBUS for skolens potentielle brugere. Del 1-4 er udviklet med et særligt fokus på anvendelse til forældremøder i klasse men det kan også anvendes i andre præsentationssammenhænge, som fx til fremvisning for lærergruppen til pr-møder og til skolebestyrelsesmøder. Del 5-6 er udviklet med det formål hhv. at hjælpe skolen med at rekruttere chauffører og at vise chaufførerne anerkendelse efter afsluttet chaufførarbejde. Del 1. Guide til PowerPoint præsentation Guiden indeholder et link til nedenstående animationsvideo, en forklarende tekst til PowerPoint præsentationen samt et afsluttende ark med idéer til, hvordan GÅBUS kan synliggøres og præsenteres for lærergruppen samt for kommende chauffører og forældre til børn i indskolingen. Idéerne er indsamlet som et led i et evaluerende arbejde på igangværende GÅBUS-skoler og er alle afprøvet med succes. Del 2. PowerPoint præsentation Her skitseres i korte træk de vigtigste informationer vedr. GÅBUS. Hvad er en GÅBUS, og hvorfor er det godt at sende sit barn med skolens GÅBUS? Del 3. Animationsvideo Videoen er oplagt at anvende som en intro til forældremødet og kan lægges på intra som inspiration. Videoen skitserer kort, hvad en GÅBUS er, og hvorfor det er et godt tilbud til indskolingseleverne. Del 4. Forældre-flyers Forældre-flyers kan ligge fremme på bordene til forældremødet, eller de kan uddeles efterfølgende. Her kan forældrene læse om projektet, og de kan blive henvist til hjemmesiden for yderligere information. Del 5. Chauffør-flyers og plakater Chauffør-flyers er oplagt at uddele i forbindelse med kontaktlærerens besøg i klasserne, når nye chauffører skal rekrutteres. Plakaterne hænges op på skolen. Del 6. Diplom Diplomet udleveres til skolens chauffører efter afsluttet chaufførarbejde. Det er oplagt at uddele diplomet fx til sidste skoledag foran skolens elever. Eleverne kan fx bruge diplomet, når de ansøger om ungdomsjobs.

2 Guide til PowerPoint præsentation Indhold: 1. Link til animationsvideo 2. Forklarende tekst til PowerPoint præsentation 3. Ark med idéer til synliggørelse og præsentation 1. Link til animationsvideo: Nedenstående link ligger på første slide i PowerPoint præsentationen. Tryk på GÅBUSlogoet på det første slide, hvorefter videoen kører. Linket kan med fordel lægges på skolens forældreintra under GÅBUS. 2. Forklarende tekst til PowerPoint præsentation: Tekst og PowerPoint har forældre til indskolingselever som primær målgruppe. Formålet med tekst og PowerPoint er at informere forældrene om projektet GÅBUS og samtidig gøre dem opmærksom på, at GÅBUS er et tilbud på skolen, som de kan benytte sig af. Teksten er en guide til, hvorledes man som lærer/ledelse kan fremlægge PowerPoint præsentationen. Slide 1: Velkomstside Tryk på GÅBUS-logoet. Herefter kører animationsvideoen.

3 Slide 2: GÅBUS er et pilotprojekt, som strækker sig over skoleårene og Projektets formål er at afprøve GÅBUS-konceptet på udvalgte skoler i landet, således at erfaringerne herfra kan danne grundlag for udviklingen af et forsvarligt og velfungerende GÅBUS-koncept fra skoleåret og frem. Fra august 2014 er det målet at gøre projektet landsdækkende, så alle landets skoler kan få tilbuddet om at blive GÅBUS-skole. I pilotprojektet indgår tre pilotkommuner: Roskilde Kommune, Ishøj Kommune og Skanderborg Kommune. I alt deltager 9 skoler i pilotprojektet; Fem i øst (Roskilde/Ishøj) og fire i vest (Skanderborg). Dertil kommer to idrætsskoler fra hhv. Gladsaxe og København, som på efterspørgsel har fået adgang til projektet midt i projektperioden. Dansk Skoleidræt og Roskilde Kommune står bag pilotprojektet i et tæt samarbejde med TrygFonden, Rådet for Sikker Trafik, Dansk Cyklist Forbund, Ishøj Kommune og Skanderborg Kommune. Slide 3: Store elever fra klasse uddannes til at blive GÅBUS-chauffører på et kursus udarbejdet af Dansk Skoleidræt og Rådet for Sikker Trafik. På deres vej til skole samler chaufførerne de små elever op ved fastlagte stoppesteder - ligesom en almindelig bus. Med sig har chaufførerne en smartphone, hvorpå de registrerer, om passagererne er steget på bussen eller ej. Hvis en passager ikke er dukket op som ventet ved et stoppested, sendes der automatisk en mail til forældrene. Når bussen ankommer til skolen, aktiveres et Geofence, og en mail sendes til alle forældre om, at bussen er sikkert fremme ved skolen. Indskolingselever fra klasse kan stige på en GÅBUS, transporten sker til fods, og billetten er gratis. Der kan trykkes på billedet på slide 3, hvorefter et videoklip fra opstartsdagen på Højboskolen d. 20. marts 2013 vises. Her kan forældrene få et indblik i GÅBUS i aktion.

4 Slide 4: Dette slide er medtaget for at give forældrene et indblik i bussens omfang og chaufførbemanding. Antal passagerer vil variere alt efter lokale forhold på skolerne. Redegør for jeres skoles valg af passager-antal, hvis det afviger fra det anbefalede. Typisk vil der være 8 passagerer i en bus med to chauffører. Men der kan være færre eller flere alt efter passagersammensætning og trafikale forhold. Der er to chauffører pr. bus af pædagogiske og sikkerhedsmæssige årsager. Flere chauffør-sæt anbefales, således at de store elever kan have faste chaufførdage, og således at der er afløsere i tilfælde af sygdom. Det er vigtigt med god bemanding. Bussen kører hver dag! Vis forældrene, at der er struktur og transport-garanti! Vis dem fx skyggeskemaet i tilfælde af sygdom eller fravær. Slide 5: Det anbefales, at chaufførerne har taget den store cyklistprøve (6. klasse), men det er ikke et must! Det vigtigste er, at de udvalgte chauffører har kendskab til de grundlæggende færdselsregler, og at de er vurderet egnet og modne af kontaktlærerne/skolen. Det er ikke ligegyldigt, hvem der er chauffør, da det kræver et vist ansvar. GÅBUS-chauffører er elever, som vil være med til at gøre en forskel på skolen, og som vil hjælpe de små elever sikkert og trygt til skole. Det har vist sig fra det indledende evalueringsarbejde, at klasse er et godt sted at starte chauffør-rekrutteringen! Her er de modne, ansvarsbevidste, og de har lyst til at bruge tid og kræfter på de mindre børn på skolen. Det anbefales, at passagererne har taget gåprøven (0. klasse), men det er ikke et must. Det vigtigste er forældrenes vurdering. Passagererne skal være modne/parate til at modtage en kollektiv besked, og de skal have et kendskab til de mest basale færdselsregler. Busserne har nogle regler, og disse skal følges!

5 Slide 6: På dette slide inddrages de gode grunde til at være med i GÅBUS - som forælder og som skole. GÅBUS-konceptet bygger på flg. gode grunde: Sikkerhed. Store som små bliver trænet i at begå sig sikkert i trafikken ved at tage GÅBUSSEN. De store elever bliver uddannet på et kursus udarbejdet af Dansk Skoleidræt og Rådet for Sikker Trafik, og de går skolens rute(r) med kontaktlæreren, og de drøfter lokale trafikale forhold og opmærksomhedspunkter. Chaufførerne hjælper på deres vej til skole de små elever fra indskolingen med at få opbygget gode vaner med at transportere sig selv på en sikker måde i trafikken, både til og fra skole og til og fra fritidsaktiviteter. Sikkerhed. Kommunikationsværktøjet er med til at højne sikkerheden. Forældrene kan følge deres barn live via forældreintra, og de modtager en mail, hvis barnet ikke er steget på bussen som aftalt - og når bussen ankommer til skolen. Sundt: Store og små elever får en aktiv og frisk start på dagen ved at gå til skole - og derved får de mere naturligt lagt bevægelse ind i hverdagen. Motion fra morgenstunden er med til at sikre, at de når op på de 60 minutter om dagen, som Sundhedsstyrelsen og Dansk Skoleidræt anbefaler. Skoleklar: Hjernen bliver frisk til undervisning, når man bevæger sig og får frisk luft på vej til skole. Den nyeste forskning blandt danske skolebørn har vist, at hvis børn og unge går eller cykler til skole frem for at blive kørt i bil af forældrene, så koncentrerer de sig bedre i skolen - og virkningen holder hele formiddagen. Der er målt en effekt i op til 4 timer efter gå- eller cykelturen. Aktiv transport fremmer koncentration og læring! (http://www.skoleidraet.dk/default.aspx?page=5607) Socialt: Små og store følges ad i flok til skole og får et særligt fællesskab omkring det at være GÅBUSchauffører og -passagerer. De små er stolte, når de følges med de store, og de er glade for og trygge ved at følges med deres kammerater. Landets første GÅBUSSER viser, at store og små elever får sig mange gode snakke på deres vej til skole - om fritid, weekend - og ikke mindst om trafikken!

6 Tilbud i en presset morgenstund: Alle kender til hektiske morgener, hvor alle skal godt ud af døren - og til tiden. Hvis barnet tager GÅBUSSEN, behøver I ikke at bringe barnet til skole, og I slipper for hektisk morgentrafik på skolens parkeringsplads. Med GÅBUS kan I være sikre på, at jeres barn kommer i skole til tiden, for GÅBUS følger en fast rute- og tidsplan. Tankevækkende tendenser: Der er nogle uheldige tendenser, som GÅBUS skal være med til at ændre. Sundhedsstyrelsens rapporter peger bl.a. på, at: - Andelen af børn, der køres i bil til og fra skole, er steget med næsten 200 % på alle alderstrin i løbet af de seneste 30 år % af alle børn og unge mellem 7 og 15 år tager enten offentligt transportmiddel eller bliver kørt i skole. Slide 7: Dette slide er medtaget, da det indledende evalueringsarbejde viser, at sikkerheden er det vigtigste argument for forældredeltagelse. Forældrene skal være sikre på, at deres børn kommer sikkert til skole, inden de slipper dem og lader dem tage GÅBUSSEN. Alt, hvad der kan være med til at synliggøre, at skolen har en tydelig og gennemtænkt struktur omkring GÅBUS, skal videreformidles til forældrene (se idéarket på sidste side). Dansk Skoleidræt, TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik står bag pilotprojektet som faglige garanter for et sikkert koncept med god kvalitet. Skolen har nøje udvalgt chaufførerne og har måske haft samtaler med dem samt udleveret og underskrevet chaufførkontrakter. Herefter uddannes chauffører på et kursus udarbejdet af Dansk Skoleidræt og Rådet for Sikker Trafik. På skolen er der tilkoblet en kontaktlærer, der står for bussens daglige drift. Kontaktlæreren har tæt kontakt til de udvalgte chauffører og står til rådighed om morgenen i bussens køretid samt når bussen ankommer til skolen, hvis der er noget, der skal følges op på. Kontaktlæreren kan desuden kontaktes af forældrene, hvis de oplever problemer med bussen, eller hvis de er utrygge.

7 Chaufførerne er udstyret med EU-godkendte trafikjakker, og passagererne er udstyret med EU-godkendte trafikveste. Kommunikationsværktøjet (smartphone, app og forældresite) er med til at sikre, at forældrene kan følge deres barn på ruten. OBS: Det er vigtigt at påpege, at det er forældrenes ansvar at sende deres barn med bussen. Forældrene har det juridiske ansvar i tilfælde af uheld. Chaufførerne og skolen gør deres bedste og klædes på, på bedste vis, af Dansk Skoleidræt, TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik. Ansvaret er forældrenes på samme vis, som når de sender deres børn med en almindelig bus. OBS: Det er en god idé at fortælle forældrene om skolens procedure i tilfælde af små eller større uheld. Slide 8, 9 og 10: Disse slides giver et indblik i, hvad de forskellige brugere af GÅBUSSEN synes om at være med i GÅBUS-projektet. Slide 11: Tilmelding og information. Afslutningsvis kan den enkelte skole vælge at vise administratorsitet og/eller forældresitet - for herigennem at give forældrene en introduktion til, hvor skolens rute(r) ligger, hvordan de logger sig på forældresitet, og hvorledes forældresitet fungerer.

8 3. Idéark Idéerne er indsamlet på igangværende GÅBUS-skoler som en del af en evaluering. Idéarket har til formål at inspirere GÅBUS-skolerne til, hvordan GÅBUSSEN på bedste vis kan synliggøres og præsenteres for lærergruppen, chauffører og forældre med henblik på information, rekruttering samt etablering af GÅBUS på skolen. Alle idéer har været afprøvet på igangværende skoler med succes. Lærergruppen: Fortæl lærergruppen om projektet med udgangspunkt i dette materiale. Det skaber en god kultur på skolen, at lærerne ved, hvad det vil sige at være GÅBUS-skole, og det giver skolen et samlet ståsted. Hav en IT-vejleder med på sidelinjen, som kan sparre med kontaktlæreren i forhold til administratorsites, smartphones og applikation. Chaufførrekruttering: Start rekrutteringen af chaufførerne på klassetrin. Det har vist sig at være det bedste sted at starte pga. ansvarsbevidsthed, modenhed og engagement. Det er godt at starte en ny kultur nedefra. Rekrutter evt. chauffører blandt Skolepatrulje-eleverne. Skolen har på forhånd et godt kendskab til disse elever, og de er vant til at udføre en ansvarsfuld opgave. Lad gamle chauffører være med ude i klasserne for at fortælle om projektet og dét at være chauffør for en GÅBUS. Det skaber stolthed og engagement. Det er vigtigt, at kontaktlæreren er med i klasserne for at fortælle. Den tilsendte chauffør-flyer kan uddeles i forbindelse hermed, og plakaten kan hænges op i klasseværelset, på gangen eller på skolens opslagstavle(r).

9 Skab et fællesskab blandt chaufførerne - og anerkend deres indsats ved at pleje dem lidt. Evalueringsarbejdet viser, at chaufførerne sætter pris på løbende møder med kontaktlæreren med lidt brød og en kop kakao fra lærerværelset. Det er med til at beholde gode chauffører i projektet, at de føler sig værdsat. Opret evt. en facebook gruppe. Lad chaufførerne få et særligt GÅBUSfællesskab via facebook. Lav en kontrakt til chaufførerne. Kontrakten skaber en seriøsitet omkring projektet og det arbejde, som chaufførerne skal udføre. Det giver dem det ansvar, som de værdsætter. Overræk diplomet til sidste skoledag. Diplomet har vist sig at have høj kurs blandt chaufførerne, og en overrækkelse foran andre elever på skolen vil give et skulderklap til chaufførerne og samtidig bidrage til en seriøsitet omkring projektet. Det kan være med til at rekruttere flere gode chauffører på sigt og at skabe en særlig GÅBUS-kultur på skolen. Fortæl om GÅBUS til årets første morgensamling. Det er med til at skabe en GÅBUS-kultur på skolen og vække nysgerrighed blandt potentielle passagerer og chauffører. Gamle chauffører er oplagte fortællere. Forældrerekruttering: Det er godt at starte GÅBUS som et tilbud til de mindste klasser; mini-sfo, børnehaveklasse samt klasse. Her er behovet for transporthjælp størst, og en kultur omkring aktiv transport kan med fordel grundlægges i de tidlige skoleår. Italesættelse er vigtig! Fortæl om GÅBUS til forældremøder i mini-sfo er og i indskolingen. Brug materialet her til inspiration. Lad gerne uddannede chauffører fortælle om projektet til forældremøder. Det signalerer modenhed over for forældrene, at de elever, der skal bringe deres børn trafiksikkert til skole hver morgen, evner og tør at stille sig op og fortælle om projektet.

10 Lad endvidere chaufførerne hjælpe til med rekruttering af passagerer ved at lade dem komme rundt i de mindste klasser sammen med kontaktlæreren og fortælle om GÅBUS. Erfaringer viser, at forældrene er mere tilbøjelige til at sende deres barn med GÅBUS, hvis kammerater også går med. Her er der en oplagt mulighed for, at det gode rygte om deltagelse kan spredes i klasserne. Synliggør passagerlisten i et tilforladeligt omfang. Det kan være vigtigt for forældrene at se, om eventuelle kammerater er med i bussen, inden de tilmelder deres barn. Lad evt. gamle passagerer og forældre fortælle om de gode historier med GÅBUS på skolen til forældremøder og skolebestyrelsesmøder. Det er godt at få Skolebestyrelsens opbakning, således at en GÅBUS-kultur kan sprede sig. Vis forældrene den struktur, I har omkring projektet på skolen. Tag et billede af chauffør-flokken og læg det på intra. Send chaufførernes vikardækningsplan til forældrene. Gå den første uge sammen med chaufførerne. Jo mere struktur, I videregiver, jo mere signaleres det, at der er styr på sikkerheden. Uddel forældreflyers til introdage på skolen, til forældremøder og til skolebestyrelsesmøder. Læg animationsvideo og forældreflyer på intra sammen med GÅBUS-linket og en henvisning til GÅBUS hjemmeside. Hvis I har et skoleblad, kan I løbende indsende små historier fra GÅBUSSEN ligesom det er vigtigt løbende at skrive om GÅBUS til forældrene via intra. Informér om de gode eksempler, fx at forældre, der bor uden for skoledistriktet, vælger at køre deres barn til GÅBUS første stoppested, hvorefter det går med bussen til skolen. Opret evt. et Trafikudvalg og lav en Trafikpolitik, hvor medarbejdere og forældre indgår. Der vil således være flere til at konsolidere GÅBUS på skolen.

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

Cykling som naturlig del af skoleundervisningen Vejforum 2012 Christina Jakobsen Center for Teknik og Miljø, Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Hvorfor? Trafiksikkerhed Tryghed Sundhed Klima Flere børn køres

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer Test din viden! Velkommen til sikkertrafik.dk/skole På vores portal finder du alt, hvad du skal bruge til færdselsundervisningen. Alle materialer er

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Fredagsbrev den 30. januar 2015

Fredagsbrev den 30. januar 2015 Uge 6: Musical 9. og 10.kl. Emneuge 0.-8.kl. Onsdag den 4.2. kl. 19 Torsdag den 5.2. kl. 19 Uge 7: interferie Musical, billetter købes ved indgangen Musical, billetter købes ved indgangen, alle er velkomne!

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

Jorden rundt på 80 dage IAA 2011

Jorden rundt på 80 dage IAA 2011 Jorden rundt på 80 dage IAA 2011 Baggrund Antallet af børn, der hver dag bliver kørt i bil til skole, er fordoblet i løbet af de seneste femten år Konsekvenserne heraf er en stor gruppe inaktive, overvægtige

Læs mere

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde Tid Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne Formål & ønsket resultat Referat (tekst) Aktion Deadline Dato: 2014-01-13 Ordstyrer: Claus Til stede: Lars,, Kasper, Pernille, Jytte, Mick(8A), Tanja, Birgitte,

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Korrespondancesikring

Korrespondancesikring Korrespondancesikring TØF 2012 Oktober 2012 Hvad er korrespondancesikring Transportenhed: Forsinkelse +2 min Info til chauffør Info til tog / bus Afventer 2 min System: Korrespondance -sikringssystem Statistik

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt Derfor har skolen et AKT-team, der arbejder med de børn, grupper eller klasser, der har Adfærd-, Kontakt- eller Trivselsproblemer. Målet med dette arbejde

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Livet på mellemtrinnet

Livet på mellemtrinnet Livet på mellemtrinnet I det følgende vil vi i udpluk fortælle om livet på mellemtrinnet. Organisering Hellerup skole har 3 mellemtrinsområder, også kaldet hjemområder, som hver især huser børn fra 4.

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev Oktober 2014 Dette nyhedsbrev er det første efter flere års pause. Skolebestyrelsen drøftede på sit møde i september skolens kommunikation med forældre og lokalsamfund. Det er efterhånden mange år siden,

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen.

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen. Referat af diskussion under workshoppen Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? i forbindelse med trafikdage på Aalborg Universitet d. 25-26 august 2004. Mødeleder: Troels Andersen, Odense Kommune

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Der er lavet en kasse med forskellige forslag til cooperative learning øvelser.

Der er lavet en kasse med forskellige forslag til cooperative learning øvelser. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 5 skoleår 13/14 den 12. august 2013. Tilstede: Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, John Noe JN, Karsten Olsen KO, Grethe Nielsen GN, Brian Jensen

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og

Læs mere

Kildemarkskolens Trafikpolitik

Kildemarkskolens Trafikpolitik 1 Kildemarkskolens Trafikpolitik Ambitionen med trafikpolitikken er at give de bedste forudsætninger for at elever, forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Arbejdet

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere