De syv lægeroller. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 1. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De syv lægeroller. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 1. marts 2013"

Transkript

1 De syv lægeroller Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1. marts 2013 Bente Malling & Susanne Nøhr

2 Oversigt Baggrund for revision af lægerollerne Lægerollerne nye betegnelser, afgrænsning og indhold Rollernes opbygning anno 2013 Specialernes brug af rollerne Det videre forløb

3 Lægerollerne anno 2000 Sundhedsstyrelsen Medicinsk ekspert Kommunikator Samarbejder Leder / administrator (Manager) Sundhedsfremmer Akademiker (Scolar) Professionel Hvorfor revidere?

4 Rollerne og målbeskrivelserne Definition direkte oversættelse fra CanMEDS Rollerne er ligeværdige (Sundhedsstyrelsen, 2000) Målbeskrivelser Rollen medicinske ekspert intuitiv Målene var konkrete og operationelle; opnås i daglig klinik De øvrige roller bar præg af copy-paste fra speciallægekommissionens rapport Målene blev generelle og uklare; kompetencer læres på kursus

5 Danske undersøgelser Rollerne valide i Danmark Vi kender og anerkender rollerne Ringsted et al, 2007; Bayer 2007; Dehn et al, 2009; Nøhr 2009 Rollerne er ikke ligeværdige Bayer 2007; Dehn et al, 2009; Søjnæs et al, 2009; Lillevang & Ringsted 2011 Medicinsk ekspert kernerolle de øvrige støtteroller, måske professionelle rolle særstatus? Malling & Eika 2013; Malling et al, 2013 in press Klinisk oplæring tager udgangspunkt i arbejdssituationer ikke roller Malling et al, 2011

6 Danske undersøgelser Vi kender rollerne ca 1/4 mener ikke at YL oplæres i alle roller % 7572 besvarelser (alle læger) Lægeforeningens enquete, 2011

7 Jeg oplæres til det niveau, der er beskrevet i afdelingens / praksis uddannelsesprogram: % Lægeforeningens enquete, yngre læger under uddannelse

8 Inspektorrapporter Traditionelt scores oplæring i rollerne kommunikator, professionel, samarbejder, leder/administrator og sundhedsfremmer lavt Traditionelt er det medicinsk ekspert og akademikerrollen der stilles forslag om at forbedre Rollerne ofte uklare og blandet sammen Nogle roller næsten væk i teksterne Søjnæs og Lillevang 2011

9 Udenlandske erfaringer Medicinsk ekspert intuitivt klar rolle Kommunikator undersøgt intensivt, accepteret rolle Samarbejder teamarbejde, færdigheds-og simulationstræning 9

10 Udenlandske erfaringer Sundhedsfremmer uklar rolle Verma 2005, Mickelson, 2008, Stafford 2010, Earnest et al 2010 Akademiker sparsomt undersøgt Frankford et al 2000, Arora et al 2009 Leder / administrator mangler klinisk relevans Sockalingam et al 2008, Arora 2009, Stergiopoulos 2010 Professionel ikke defineret Hafferty 2006, Hilton & Southgate 2007, Martimianarkis

11 Samfundets udvikling Patientsikkerhed Patientforløb Patient empowerment Akkreditering, Kvalitet Balance arbejds- og fritidsliv Stress, udbrændthed Effektivitet Teamarbejde Tværfagligt samarbejde oma

12 Hvad savner vi anno 2012? Sammenhæng mellem rollerne (og klinikken?) Etiske aspekter mere fremtrædende? Frøland, 2005 Professionalisme er et langt bredere begreb Epstein, 1999; Calman, 1994; Lægeløftet; Conelly, 2003, Hilton & Southgate, 2007; Martimianarkis et al, 2009; Hafferty, 2006; Cruess et al 2004; Physician Charter, 2002 Patientsikkerhed Irby, 2010; Rodriguez-Paz et al 2009 Skriftlig kommunikation PKL notat region nord Relevans for alle specialer Organisatorisk tænkning (systems-based practice) Cooke et al, 2010; ACGME, 2007 Større vægt på arbejdsbaseret læring også af ikke medicinsk ekspert roller Huddle & Heudebert, 2007; Teunissen et al, 2007; Lingard, 2009; Egan & Jaye, 2009;Malling 2011 Patientrettet terminologi Malling et al, in press Andet?

13 Sundhedsstyrelsen Status og perspektivering Der foreligger ikke en specifik evaluering af rollerne, og derfor er værdien af brugen af rollebegrebet i videreuddannelsen ikke kendt der er behov for at se rollerne som en mere integreret del af arbejdsfunktionerne derudover tyder danske og internationale erfaringer på, at rollerne tolkes forskelligt af forskellige aktører, og ikke alle roller opleves lige relevante inden for alle specialer eller arbejdsområder Der findes behov for en gennemgribende analysearbejde med henblik på at redefinere de syv lægeroller.

14 Sundhedsstyrelsen Status og perspektivering Der foreligger ikke en specifik evaluering af rollerne, og derfor er værdien af brugen af rollebegrebet i videreuddannelsen ikke kendt der er behov for at se rollerne som en mere integreret del af arbejdsfunktionerne derudover tyder danske og internationale erfaringer på, at rollerne tolkes forskelligt af forskellige aktører, og ikke alle roller opleves lige relevante inden for alle specialer eller arbejdsområder Der findes behov for en gennemgribende analysearbejde med henblik på at redefinere de syv lægeroller.

15 Oversigt Baggrund for revision af lægerollerne Lægerollerne nye betegnelser, afgrænsning og indhold Rollernes opbygning anno 2013 Specialernes brug af rollerne Det videre forløb

16 Rollebetegnelser Rollebetegnelse 2002 (CandMED roller) Medicinsk ekspert (Medical expert) Kommunikator (Communicator) Samarbejder (Collaborator) Leder/administrtor (Manager) Sundhedsfremmer (Health Advocate) Akademiker (Scholar) Professionel (Professional) Rollebetegnelse 2012 Medicinsk ekspert/lægefaglig Kommunikator Samarbejder Leder/administrator/organisator* Sundhedsfremmer Akademiker/forsker og underviser Professionel *Nøhr, SB. Lægens rolle som leder. Hvordan oplever og lærer den yngre læge ledelsesrollen og hvordan kan de understøttes bedst muligt som potentielle ledere i fremtidens sundhedsvæsen? Masterafhandling 2012.

17 Rollernes hierarki og indbyrdes sammenhæng Professionel Samarbejder Medicinsk ekspert/lægefaglig Kommunikator Akademiker/forsker og underviser Leder/administrator/ organisator Sundhedsfremmer Tentativ illustration af gruppens tanker vedr. rollernes hierarki.

18 Rollernes indhold Rollebetegnelse Medicinsk ekspert/ lægefaglig Lægevidenskabelig viden, færdighed og holdning (kompetence) Udredning, diagnostik og behandling Lægefaglige prioriteringer Identifikation og løsning af sundhedsfaglige problemstillinger Kommunikator Dialog med patient / pårørende / fagfæller og andre samarbejdspartnere Formidling af faglige problemstillinger (metoder og medier) Beherskelse af forskellige medier (talte, skrevne og visuelle) Samarbejder Patientrelateret / tværfagligt samarbejde Patient empowerment Teamsamarbejde (leder og teammedlem) Leder/administrator/ organisator Prioritering (egen og andres tid) Patientforløb på tværs af afdelinger og sektorer Mødeledelse Konflikthåndtering Formelle organisatoriske poster Patientsikkerhed Kvalitetsarbejde

19 Rollebetegnelse Rollernes indhold Sundhedsfremmer Vejledning og rådgivning om sundhedsfremmende initiativer Reaktion påtilbagevendende skadevoldende / sygdomsfremkaldende faktorer Profylakse Sundhedsfremmende tiltag Akademiker/forsker og underviser Refleksiv tilgang til egen og andres praksis Evidensbaseret viden og omsætning af forskning til praksis Forsknings- og udviklingsprojekter Ansvar for egen læring (livslang læring) Undervisning & uddannelsesmiljø Professionel Omhu og samvittighedsfuldhed Forvaltning af faglighed i overensstemmelse med lægeløfte og lovgivning Beslutningstagen på baggrund af begrænset information Patientens autonomi Rollemodel Egne grænser Etiske dilemmaer Velafbalanceret forhold mellem arbejds- og fritidsliv

20 Oversigt Baggrund for revision af lægerollerne Lægerollerne nye betegnelser, afgrænsning og indhold Rollernes opbygning anno 2013 Specialernes brug af rollerne Det videre forløb

21 De nye roller -model Kompetencebeskrivelse ud fra lægelige arbejdssituationer Uddyber forståelsesrammen Rollebeskrivelse ud fra samfundets perspektiv

22 Individniveau Den konkrete arbejdsopgave og det nære team Patientkonsultationen, stuegang, ambulatorium, operation, diagn. undersøgelse Organisationsniveau Konteksten og det bredere team De andre afdelinger. Primær sektor, sekundær sektor, tertiær sektor og samspillet imellem disse og andre instanser Afvikling af operationsprogram. Styre hele ambulatoriet, tværfaglig konference Samfundsniveau Den generelle kontekst og det store perspektiv Specialet/faget, Professionen, Regionerne, Staten, Samfundet Rådgive andre specialer, institutioner, politikere

23 Oversigt Baggrund for revision af lægerollerne Lægerollerne nye betegnelser, afgrænsning og indhold Rollernes opbygning anno 2013 Specialernes brug af rollerne Det videre forløb

24 Specialernes brug af rollerne Når vejen til kompetence beskrives ud fra eksempler, der relatere sig til daglige arbejdsfunktioner, og der er en tydelig niveaudeling, så tydeliggøres: at flere roller kan læres og kompetencevurderes i samme arbejdssituation at uddannelsesmiljøerne kan tilgodese læring og kompetenceudvikling i forhold til rollerne ved allokering af relevante arbejdsopgaver at det giver mening, at definere EPA s (Entrustable professional activities) = arbejdsopgaver, der kan varetages påselvstændigt niveau, og Milestones, der monitorerer vigtige delmål påvejen til slutkompetence.

25 EPA Entrustable professional activities Ref.: Ten Cate O, Scheele F. Competency-based postgraduate training: can we bridge the gap between theory and clinical practice. Acad Med. 2007;82(6):542-7.

26 Oversigt Baggrund for revision af lægerollerne Lægerollerne nye betegnelser, afgrænsning og indhold Rollernes opbygning anno 2013 Specialernes brug af rollerne Det videre forløb

27 Det videre forløb Fremlægges for det nationale råd Formidling og implementering Dansk figur?

28 Tak for opmærksomheden

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Juli 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Definitioner...4 3. Generelle retningslinier...4 3.1. Formål...4

Læs mere

Øget kvalitet gennem systematisk kompetenceudvikling

Øget kvalitet gennem systematisk kompetenceudvikling 2012 Øget kvalitet gennem systematisk kompetenceudvikling Lægeforeningens politik om sikring af speciallægers kompetenceniveau SYSTEMATIK I SPECIALLÆGERS KOMPETENCEUDVIKLING SKAL SKABE YDERLIGERE KVALITET

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed et øjebliksbillede af Kost-, Ernærings- og Sundhedsfagliges profession anno

Læs mere

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen Forskningstræning i speciallægeuddannelsen 1. Hvad var den foreslåede indsats fra Speciallægekommissionen og hvad var formålet? Speciallægekommissionen foreslog, at der skulle indføres et forskningstræningsmodul

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse Grete Brorholt og Marie Brandhøj Wiuff Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region Sjælland 1 Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region

Læs mere