BYENS VAND VAND PLUS // FREDERIKSBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYENS VAND VAND PLUS // FREDERIKSBERG"

Transkript

1 BYENS VAND // FREDERIKSBERG

2 / Logo CMYK Evaluering og præsentation af -projektet BYENS VAND er udarbejdet af -sekretariatet v. carlberg/christensen oktober Layout og grafik v. Sara Winther Andersen. Foto og illustrationer s. 4 og 8 Marianne Levinsen Landskabsarkitekter, s. 6 Frederiksberg Forsyning, s. 10 Dot Noir. Alle øvrige Carsten Ingemann.

3 / Logo CMYK INDHOLD 1. RUM TIL REGN OG AKTIVI- TET Lindevangsparken på Frederiksberg er et grønt åndehul midt i en tæt bebygget by. Samtidig er det et af de få åbne områder på Frederiksberg. Den kombination gør parken til et oplagt sted at lave et -projekt, der renoverer parken, etablerer et helt nyt byrum og samtidig giver plads til store mængder regnvand. Læs om projektets baggrund, udformning og vandteknik på side MERVÆRDI Idéen med BYENS VAND er at skabe et nyt, spændende byrum og en bedre park, samtidig med at regn fra skybrud tilbageholdes billigst muligt. Det er lykkedes, og Frederiksberg Forsyning, Frederiksberg Kommune og i sidste ende borgerne har alle fået noget positivt ud af samarbejdet. Læs på side 9-15 om, hvordan det kan lade sig gøre at spare penge og samtidig renovere en park og skabe et helt nyt byrum. 3. DOBBELTFUNKTIONER Nøglen til et -projekt er faciliteter, som både har tekniske og rekreative funktioner. I BYENS VAND er det eksempelvis en mur i det nye byrum Sløjfen. Muren kan holde regnvand tilbage og er samtidig både en bænk og vandkunst. Læs på side om dobbeltfunktionerne i BYENS VAND. - Frederiksberg - BYENS VAND

4 / Logo CMYK 1. RUM TIL REGN OG AKTIVITET Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning viser med BYENS VAND, hvordan man gennem klimatilpasning kan udvikle og indfri potentialerne i en klassisk bypark. Lindevangsparken udgør et grønt åndehul i det tæt bebyggede Lindevangskvarter i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Parken er fredet og kendetegnet ved at være en klassisk bypark, som både rummer aktive funktioner som boldbane, legeplads og soppebassin samt et stort plæneareal, der er populært til solbadning om sommeren. Op til parken ligger Lindevangsskolen og en række karrébebyggelser med andels- og lejeboliger. Med projektet renoveres Lindevangsparken og et helt nyt byrum, Sløjfen, bliver anlagt. Langs parkens østside anlægges Solbærgrøften, der introducerer en vildere type af natur i parken. Den centrale græsplæne bliver udformet som en stor, oval skål, hvis bund er en ny scene med omkransende siddepladser. Mod syd opgraderes en tidligere parkeringsplads og gennemgangsplads til det nye byrum, Sløjfen, som vil rumme et vandkunstværk, springvand, udeservering og gode opholdsmuligheder. SAMARBEJDSPARTNERE Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning. BUDGET 34 mio. kr. (27,4 mio. kr. fra Frederiksberg Forsyning og 6,6 mio. kr. fra Frederiksberg Kommune, heraf 3,3 mio. kr. fra ). RÅDGIVERE NIRAS og Marianne Levinsen Landskab. Plan - Byens Vand - Frederiksberg - BYENS VAND 4

5 / Logo CMYK ET VIGTIGT GRØNT ÅNDEHUL Grøndalsparken Lindevangsparken er med sin placering på det vestlige Frederiksberg, og med mindst 500 meter hen til nærmeste park, et vigtigt grønt åndehul. Lindevangsparken er herudover den største grønne og rekreative park i den vestlige del af Frederiksberg. Parken har derfor stor betydning for områdets beboere, og en opdatering til nutidig brug er af stor værdi. Samtidig rummer Lindevangsparken med sin placering i et tæt bebygget byrområde med mange befæstede arealer et stort potentiale for at håndtere og tilbageholde regnvand. BYENS VAND viser således, hvordan parker og byrum i tæt bebyggede områder udgør et stort potentiale i forhold til at kombinere klimatilpasning med udvikling af attraktive parker og byrum. Flintholm Station Frb Idrætspark Den Gule Villa Lindevangsskolen Finsensvej LINDEVANGS- PARKEN Dalgas Have Peter Bangs Vej Dalgas Blvrd Solbjerg Kirkegård Projektet er placeret centralt på Frederiksberg uden andre parkområder i nærheden Grøn stiforbindelse 500 M - Frederiksberg - BYENS VAND 5

6 / Logo CMYK DEN REGNVANDSTEKNISKE UDFORDRING Lindevangsparken ligger placeret mellem to lavpunkter nord og syd for parken. Skybrudsmodelleringer viser, at disse steder er udsat i forbindelse med skybrud. Erfaringer fra tidligere ekstreme hændelser, herunder 2. juli 2011, understreger, at det er nødvendigt at beskytte områderne mod oversvømmelser. Ved tidligere skybrud løb overfladevand fra tage og terræn langs vejene og samlede sig i bl.a. lavpunktet syd for Lindevangsparken ved Peter Bangs Vej og ved Sløjfen. Situationen forværres af, at området er fælleskloakeret. Når kloakkapaciteten ikke kan følge med, oversvømmes området derfor ikke blot med regnvand, men tillige med kloakvand. Formålet med BYENS VAND er derfor dels at flytte regnvand nord for projektområdet ind i parken, dels at tilbageholde så meget regnvand som muligt i Lindevangsparken og på Sløjfen, så det ikke løber videre til området syd for parken ved Peter Bangs Vej og skaber oversvømmelser der. Vand på terræn ved skybruddet 2. juli Frederiksberg - BYENS VAND 6

7 / Logo CMYK TO SYSTEMER Flintholm Station BYENS VAND består af to adskilte systemer, der håndterer hvert deres vandopland. Det ene system tilbageholder regnvand i Lindevangsparken, mens det andet system tilbageholder regnvand i det nye byrum, Sløjfen. LINDEVANGSPARKEN Vandsystemet i Lindevangsparken har et samlet opland på m2. Systemet har et samlet volumen på m3 fordelt på 250 m3 i nedsivningsrenden mod øst, Grøften, og m3 i lavningen, Scenen. Det forventes, at kapaciteten i Grøften vil være opbrugt ca. 1-2 gange om året. Når Grøften er fyldt, vil vandet løbe videre til Scenen og lavningen på plænen. Her vil der 1-2 gange om året stå 5-10 centimeter vand. Hvert andet år vil der være 20 centimeter vand på Scenen, og hvert tiende år vil der være 70 centimeter vand på Scenen. Ved en skybrudshændelse, som den 2. juli 2011, vil der være op mod 1 meter vand på Scenen. SLØJFEN Sløjfen har et samlet opland på m2. Bassinet på Sløjfen har et samlet volumen på 700 m3, fordelt på 500 m3 i en faskine under jorden og 200 m3 over jorden. Sløjfen modtager regnvand fra vejene syd og øst for Lindevangsparken. Bassinet vil kunne håndtere en 100-års hændelse. FORENINGSLIV Finsensvej LINDEVANGS- SKOLEN Peter Bangs Vej - Frederiksberg - BYENS VAND algas BlvrdSKYBRUDSVEJ LINDEVANGS- PARKEN VILLAKVARTER SLØJFEN KARREBEBYGGELSER BOLIGFORENING De to vandsystemer + opland for regnvand i nærområdet 7

8 / Logo CMYK VANDETS KREDSLØB BYENS VAND består af en række forskellige regnvandstekniske løsninger, der samlet håndterer regnvandet fra de omkringliggende områder. KILDEN OG GRØFTEN Regnvandet, som løber ind i Lindevangsparken, kommer fra området nord for Lindevangsparken og ledes i et rør under Finsensvej, der ligger umiddelbart nord for parken. Ved større regnskyl vil vandet blive presset gennem røret og direkte ind i Grøften. Ved mindre regnskyl vil en pumpe lede vandet fra røret ind i Kilden, der er et regnbed på ca. 6 meter i diameter. Kilden har til formål at illustrere jordens evne til at rense vand. I Kilden og i Grøften vil et jordmedie rense vandet. Grøften fungerer som et langstrakt regnvandsbassin, hvor vandet enten vil fordampe, nedsive til grundvandet eller via en drænledning blive ledt til en faskine under Scenen. PLÆNEN OG SCENEN I de tilfælde, hvor Grøften ikke kan rumme al regnvandet, vil vandet blive ledt i et overløbsrør til en faskine under Scenen. Afhængig af regnens volumen vil vandet stige i faskinen og op gennem nogle riste ved Scenen og fylde lavningen med vand. Efterfølgende vil vandet i lavningen blive ledt til kloak, efterhånden som der er plads i rørene. Det forventes, at vandet vil stå på scenen i timer. Lindevangsskolen Finsensvej SCENEN P G Ramms Allé A/B KILDEN GRØFTEN Ved Lindevangen A/B Lindevang Dalgas Blvrd Peter Bangs Vej - Frederiksberg - BYENS VAND SLØJFEN Anlæggets tre regnvandstekniske løsninger 8

9 / Logo CMYK 2. MERVÆRDI Merværdien omhandler den effekt, det har haft, at Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommune i fællesskab har lavet et klimatilpasningsprojekt. Dette afsnit beskriver denne ekstra værdi, som BYENS VAND vil have i forhold til et traditionelt klimatilpasningsprojekt, der alene ville have haft en teknisk funktion. På de næste sider beskrives dels de økonomiske fordele ved samarbejdet, dels den rekreative og sociale værdi, som projektet vil have for eksisterende og nye brugere. - Frederiksberg - BYENS VAND 9

10 / Logo CMYK -REGNSKAB LINDEVANGSPARKEN, FREDERIKSBERG - DEN ØKONOMISKE MERVÆRDI LINDEVANGSPARKEN, FREDERIKSBERG SKYBRUD, PARK OG VANDKUNST regnskabet beskriver den økonomiske merværdi ved at arbejde sammen. I BYENS VAND er der to SKYBRUD, PARK OG VANDKUNST aspekter i dette. For det første er der en merværdi i at slå investeringer sammen. Her er det særligt Frederiksberg Kommune, som har fordel af, at forsyningsselskabet laver udgravninger og nye belægninger, ligesom det er muligt at dele eksempelvis byggepladsudgifter. For det andet er der Frederiksberg Forsynings besparelse ved at kunne lave Ved at arbejde sammen kan Frederiksberg Kommune og Ved at arbejde sammen kan Frederiksberg Kommune og en løsning på overfladen i stedet for under jorden. Frederiksberg Frederiksberg Forsyning både Forsyning give både borgere give klimatilpasning, borgere klimatilpasning, I en sidste bedre ende park er en samt det bedre borgerne, et park nyt samt byrum som et nyt med vinder, byrum springvand ved med at springvand kommune vandkunst. og forsyningsselskab Og vandkunst. så har forsyningsselskabet Og så arbejder har forsyningsselskabet sammen. sparet De mere sparer sparet end mere end og og penge 23 mio. og kr. får samtidig 23 mio. kr. en opdateret park og et helt nyt byrum. TRADITIONELT PROJEKT TRADITIONELT UNDER JORDEN PROJEKT UNDER 51 mio. JORDEN kr. 51 mio. kr PROJEKT -PROJEKT OVER JORDEN OVER 34 JORDEN mio. kr. 34 mio. kr. Besparelse Besparelse for for 23,6 23,6 forsyningsselskab forsyningsselskab 27,4 27,4 14,8 14,8 F K F Forsyningsselskabets investering Forsyningsselskabets Teknisk værdi investering Pengene går til faciliteter, som udelukkende har teknisk værdi - eksempelvis rør og pumper Teknisk værdi Pengene går til faciliteter, som udelukkende har teknisk værdi Teknisk og rekreativ værdi - eksempelvis rør Pengene og pumper går til faciliteter, som både har teknisk og rekreativ værdi - eksempelvis gravearbejde, støbning og beplantning Teknisk og rekreativ værdi Pengene går til faciliteter, som både har teknisk og rekreativ værdi - eksempelvis gravearbejde, støbning og beplantning K Kommunens investering Rekreativ værdi Pengene går til faciliteter, som alene har rekreativ værdi - eksempelvis springvand og byrumsinventar Kommunens investering 12,6 6,6 12,6 6,6 F F K 6,6 6,6 Rekreativ værdi Pengene -regnskaber går til faciliteter, som alene har rekreativ værdi - eksempelvis springvand og byrumsinventar F F K -regnskaber - Frederiksberg - BYENS VAND 10

11 / Logo CMYK INDFRIELSE AF POTENTIALER - DEN REKREATIVE MERVÆRDI Den rekreative betydning af BYENS VAND kan bedst sammenfattes til at handle om indfrielse af potentialer. Lindevangsparken var allerede før klimatilpasningsprojektet en meget værdsat park, og byrummet Sløjfen eksisterede også. Begge steder var der dog potentiale for forbedringer. Lindevangsparken trængte til en opdatering. Parkens kant mod byen var tilgroet, og parkens tilbud var relativt begrænsede. Med BYENS VAND fremstår parken åben og inviterende, og der er kommet langt flere faciliteter, læringsmuligheder og mere varierede naturoplevelser. Sløjfen var før en gennemgangsplads med parkering. Det meste af parkeringen er bibeholdt, men ellers er potentialet for et nyt byrum blevet indfriet, og det vil nu være oplagt at stoppe op, kigge på og lege med vandet, deltage i et event eller spise frokost ved et af Café Lindevangs borde ude på pladsen. På de følgende sider gennemgås, hvordan BYENS VAND vil være med til at forny og forstærke parkens og byrummets betydning som fikspunkter for hverdagsliv, fællesskab, bevægelse og læring. Dette gøres gennem fire temaer: Fra lukket til åben Et samlingssted for hele byen Nye muligheder for leg og bevægelse Plads til læring for skole og alle nysgerrige FØR BYENS VAND: Fodbold Solbadning Picnic Gang + cykeler + løb Gennemgang Udeservering Parkering BYENS VAND EFTER: Leg Boldspil Solbadning Picnic Rulleskøjter Yoga Dans Scenekunst Læring Gang + cykeler + løb Leg Læring Rekreation Frugtplukning Udeservering Events Rekreation Leg Læring - Frederiksberg - BYENS VAND 11

12 / Logo CMYK FRA LUKKET TIL ÅBEN Før BYENS VAND var det visuelle indkig fra de omkringliggende gader og ind i Lindevangsparken hindret af høj og tæt bevoksning. Når man passerede forbi, var det derfor svært at se, at bevoksningen omkransede det største grønne åndehul på det vestlige Frederiksberg. BYENS VAND har gjort parken mere tilgængelig, og i stedet for at møde en mur af buske og en ensformig parknatur, mødes man i dag af Grøftens bynatur med engblomster, solbærbuske og frugttræer, som alle er velkomne til at gå på rov i. Ud over den mere varierende bynatur er der kommet flere indgange til parken, forbindelsen mellem parken og Sløjfen er blevet tydeliggjort, og der er, gennem rydning i den øvrige beplantning rundt om parken, skabt bedre visuelle forbindelser fra den omkringliggende by til parken. - Frederiksberg - BYENS VAND 12

13 / Logo CMYK ET SAMLINGSSTED FOR HELE BYEN Store fysiske forandringer i byens rum kan også give plads til store sociale forandringer, og en af forventningerne til BYENS VAND er, at projektet giver plads til nye typer af brugere og ikke mindst møder mellem forskellige typer af brugere på tværs af alder, kultur og social baggrund. SLØJFEN Sløjfens funktion var før BYENS VAND primært at være gennemgangsområde og parkeringsplads. Med projektet bliver pladsen til en urban vandplads, hvor træer, synligt vand og opholdspladser skaber en anledning til et stop på vej hjem fra skole eller arbejde, hvor man kan lege med vandet eller sætte sig på en bænk og slappe af til lyden af rindende vand. Sløjfen kan ydermere fungere som mødested til forskellige events såsom Frederiksbergdage, juletræstænding og mange andre små events. Grøften er en helt ny sanselegeplads for børnene: De kan plukke bær og æbler, mens de leger, og til påske kunne vi forestille os at gemme påskeæg rundt omkring i Grøften, som børnene skal finde. Scenen bliver også et stort aktiv: Lige fra sommergymnastik til Eid-fest og den årlige markedsdag med mere end 100 boder. Jeg er overbevist om, at både Scenen og Grøften vil samle forskellige grupper og blive de nye samlingspunkter i denne del af Frederiksberg. Morten Dorph-Jensen, medarbejder på den bemandede legeplads i Lindevangsparken. GRØFTEN Grøften vil ud over at være en naturlegeplads, der tiltrækker børnefamilier, også være lokalområdets fælles frugthave, hvor solbærbuske og frugttræer vil indbyde til at plukke og nyde æbler og bær. PLÆNEN OG SCENEN Plænen var før BYENS VAND en klassisk parkplæne, der blev brugt til solbadning, boldspil m.m. Med projektet er disse funktioner blevet tilføjet endnu flere elementer og særligt Scenen vil kunne fungere som et mødested. Her vil man kunne lege med sin hund, spille rundbold eller afholde større eller mindre sociale og private arrangementer som eksempelvis en børnefødselsdag. - Frederiksberg - BYENS VAND 13

14 / Logo CMYK NYE MULIGHEDER FOR LEG OG BEVÆGELSE Lindevangsparken var før BYENS VAND en traditionel park med en stor plæne, træer, buske, blomster og en legeplads. Med BYENS VAND inviteres livet fra legepladsen ud i resten af parken. GRØFTEN Med Grøften omdannes et utilgængeligt krat til et sted, der byder på sanseoplevelser, leg og bevægelse. Grøften bliver et stort eksperimentarium med bl.a. trædestubbe og store sten samt et barfodsbed, som aktiverer særligt børn - både når der er vand, og når renden ligger tør. Scenen er multifunktionel og indbyder til aktiviteter af forskellig karakter: Skolen kan afholde teaterforestillinger, den lokale danseklub kan lave opvisning, og kvarterets børn kan løbe på løbehjul. Samtidig kan forældre og andre interesserede slå sig ned med en bog eller som tilskuere på den store bænk, der omkranser Scenen. Marianne Levinsen, landskabsarkitekt, Marianne Levinsen Landskab. PLÆNEN OG SCENEN Plænen blev tidligere brugt til bl.a. solbadning, hundeluftning og boldspil. Området var således også før BYENS VAND præget af fysiske aktiviteter, leg og ophold, men med Scenen som det nye element, er plænen tilført nyt liv. Scenen har tilkoblet strøm, så den kan bruges til at afholde events, hvor der er brug for lyd fx dans, koncerter og skuespil. SLØJFEN Sløjfen indbød tidligere ikke til leg og bevægelse, da området primært blev brugt til gennemgang og parkering. BYENS VAND har med mur og springvand muliggjort spontan leg: Man kan klatre på muren, lege med vandet i springvandet, og man kan hænge ud på området. - Frederiksberg - BYENS VAND 14

15 / Logo CMYK PLADS TIL LÆRING FOR SKOLE OG NYSGERRIGE Et centralt element i BYENS VAND er ønsket om at give nærliggende skoler og alle andre nysgerrige mulighed for at lære om regnvand og natur samt at kunne bruge parken som udendørs undervisningslokale. SLØJFEN Muren, som omkranser Sløjfen, er udformet som en fibonaccispiral. Denne vil elever fra nærliggende folkeskoler kunne bruge til at løse matematiske opgaver, tilknyttet spiralen. Ydermere vil vandet i renden oven på muren kunne bruges til at lave mindre studier i hydraulik. GRØFTEN I samarbejde med Lindevangsskolen er der blevet placeret vandstandsmålere ved Grøftens ind- og udløb. Disse kan bruges til at måle og observere nedsivning af regnvand. KILDEN Kilden, som ligger ved vandets nordlige indløb i parken, synliggør rensning af vand via jord og plantevækst. Kilden eksemplificerer den proces, som sker i Grøften, hvor regnvandet renses gennem bl.a. nedsivning. Skoler kan bruge kilden til at formidle og måle vandrensning. SCENEN Scenen ligger i bunden af den nye skålform midt i parken. Mod syd er hældningen stejl, så Scenen kan have karakter af et auditorium, som eksempelvis Lindevangsskolen kan bruge til samling, når de fx bruger parken til idræt, naturfag og matematik. - Frederiksberg - BYENS VAND 15

16 / Logo CMYK 3. DOBBELTFUNKTIONER Koblingen af investeringer i tekniske og rekreative faciliteter er selve essensen i. Resultatet heraf er dobbeltfunktioner, som er faciliteter, der både har en teknisk værdi, fordi de kan tilbageholde, nedsive og evt. rense regnvand, og en rekreativ værdi, fordi de giver nye muligheder for aktiviteter, læring og naturoplevelser. Disse faciliteter er næsten altid finansieret i et samspil mellem forsyningsselskaber og kommuner. Kommunerne betaler for de dele af dobbeltfunktionerne, som udelukkende har en rekreativ funktion. Det kan eksmempelvis være en bænk, et springvand eller en særlig belægning. Forsyningsselskaberne betaler dels de dele, som har rent teknisk betydning, fx rør og pumper, dels de dele, som både har tekniske og rekreative funktioner, fx en kant, der også er en bænk eller en bassinbund, der også er et scenegulv. På de følgende sider gennemgås de fire mest markante dobbeltfunktioner i BYENS VAND: Sløjfen Scenen og Plænen Grøften Kilden - Frederiksberg - BYENS VAND 16

17 / Logo CMYK SLØJFEN Sløjfen på Frederiksberg er et urbant byrum, der er designet, så det minimerer risikoen for oversvømmelse i den omkringliggende by og samtidig bidrager til at skabe et bredtfavnende by- og hverdagsliv. Det centrale element i byrummet er en spiralformet mur og vandkunst, der omkranser en svagt hældende plads. Sammen med en underliggende faskine udgør den skålformede plads et forsinkelsesbassin, som afgrænses af muren, som sikrer, at vandet ikke løber videre ud på Peter Bangs Vej, der er et lokalt lavpunkt, hvor vandet plejer at samles. Selve muren er 1,1 meter bred og danner, set oppefra, en fibonaccispiral. På toppen af muren er der en bred vandrende, hvor vandet løber fra spiralens yderste punkt for til sidst at falde ned midt på pladsen og springe op igen i form af et springvand. Da fibonaccispiralen følger det gyldne snit, er det tanken, at skoleklasser kan bruge byrumsmøblet og vandinstallationen til undervisning. Muren fungerer tillige som siddemøbel og rumskabende element, og det er forventningen at kombinationen mellem vand og byliv har potentiale til at samle mange forskellige mennesker på tværs af alder og aktiviteter. VOLUMEN Sløjfen har et samlet volumen på 700 m3. ØKONOMI Frederiksberg Forsyning: kr. for jordarbejder, støbning, faskine, ledningsarbejder m.m.. Frederiksberg Kommune: kr. for brolægning, støbning, el, springvand m.m.. - Frederiksberg - BYENS VAND 17

18 / Logo CMYK SCENEN OG PLÆNEN I Lindevangsparken er en traditionel plan græsplæne blevet omdannet til et stort, skålformet bassin. Bassinet er designet, så det i skybrudssituationer kan forsinke en stor del af regnvandet fra de omkringliggende boliger og veje. I bunden af den store skålform er der placeret en scene, som er 18 meter bred og udført i beton. Fladen omkranses delvist af en træbænk, der indrammer plateauet og udgør et stort, kollektivt siddemøbel. Fra Scenen skråner parkens terræn opad, så hele anlægget udgør en skål med betonbund og græssider, hvor niveauforskellen fra bund til top samlet set er på 1,5 meter. Under jorden ved Scenen ligger en faskine, som dels øger nedsivningen, dels opsamler byens vand og giver mulighed for genanvendelse til vanding. I skybrudssituationer, når faskinen er fuld, stuver vandet op i skålen ved langsomt at pible op ad riste i Scenen. Scenen fungerer dermed som bunden i en skål, hvis faste overflade af beton både har en vigtig rekreativ og teknisk funktion: I tørvejr kan den faste bund bruges til rekreative aktiviteter, mens betonoverfladen samtidig sikrer, at skålformen ikke omdannes til en mudderpøl i regnvejr og skybrudssituationer. VOLUMEN Scenen og Plænen har et samlet volumen på m3. ØKONOMI Frederiksberg Forsyning: kr. for jordarbejder, ledningsarbejde, reetablering af græs, støbning m.m.. Frederiksberg Kommune: kr. for støbning, brolægning, el m.m.. - Frederiksberg - BYENS VAND 18

19 / Logo CMYK GRØFTEN Grøften i Lindevangsparken på Frederiksberg er designet, så det 225 meter lange forløb både håndterer en stor del af regnvandet fra de omkringliggende boliger og veje og samtidig skaber et lille stykke natur med en vild karakter midt på Frederiksberg. Med bærbuske, vilde græsser og en oplevelsessti udgør grøften en lille bid af det naturlige vandkredsløb, idet den både omdanner regnvand til grundvand og inviterer bybørnene til at gå på opdagelse. Grøften er knap 1 meter dyb og løber langs hele den ene side af parken. Kanterne fremstår frodige med en tæt beplantning af bærbuske, frugttræer og enggræs, som giver oplevelsen af at være på en mindre planlagt og mere vildtvoksende legeplads, end byen normalt tilbyder. Derudover har Grøften en række rekreative lege-elementer som fx målestolper og trædesten. Den nye natur har også en vigtig teknisk funktion: Under det varierede underlag ligger et tykt lag af filtermuld, der fungerer som aktiv jordmatrice med organisk indhold og jordbakterier, der renser regnvandet fra byens veje. VOLUMEN Grøften har et samlet volumen på 250 m3. ØKONOMI Frederiksberg Forsyning: kr. for jordarbejder, beplaning svarende til reetablering m.m.. Frederiksberg Kommune: kr. for opgradering af beplantning, lege-elementer m.m.. - Frederiksberg - BYENS VAND 19

20 / Logo CMYK KILDEN Kilden er et cirkulært regnvandsbed, hvor beskidt regnvand renses via jorden, hvilket tilfører næring til blomster og urter i bedet. Vandet kommer til sidst til syne i kanten af bedet som renset, klart vand. Kildens udspring anvender det vand, der efter en nedbørshændelse pumpes op for at tømme regnvandsledningen, der krydser Finsensvej. Med Kilden er det således muligt at se og forstå den proces, der i langt større målestok sker i Grøften. Kilden har ingen nævneværdig teknisk funktion, idet dens kapacitet er yderst begrænset, men den har en dobbeltfunktion, der ligger i kombinationen af at være æstetisk parkelement og i at kunne formidle viden om en af de teknikker, som bruges i klimatilpasningsanlæg. ØKONOMI Frederiksberg Kommune: kr. for støbning, beplantning m.m.. Frederiksberg Forsyning: kr. for ledningsarbejde. - Frederiksberg - BYENS VAND 20

LINDEVANGSPARKEN VAND + 08.01.2014. Marianne Levinsen Landskab ApS NIRAS A/S

LINDEVANGSPARKEN VAND + 08.01.2014. Marianne Levinsen Landskab ApS NIRAS A/S LINDEVANGSPARKEN VAND + 08.01.2014 Marianne Levinsen Landskab ApS NIRAS A/S BYMÆSSIG SAMMENHÆNG OG REGNVAND Grøndalsparken Flintholm Sta on Flintholm Sta on VANDETS HOVEDAFSTRØMNING Dalgas Have FORENINGSLIV

Læs mere

EKSAMENSOPGAVE EFTERÅR 2016

EKSAMENSOPGAVE EFTERÅR 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITET EKSAMENSOPGAVE EFTERÅR 2016 Klimatilpasning og Planlægning Blok 1 VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Vej- og Parkafdelingen VandPlus projekt Lindevangsparken og Sløjfen. Afgørelse om ikke VVMpligt Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Vanløse Lokaludvalg 2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET JEG VIL FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper for nedsivning

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Grundejerforeningsmøde februar 2014 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET VIL JEG FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper

Læs mere

SAMARBEJDE OG KLIMATILPASNING

SAMARBEJDE OG KLIMATILPASNING INTRODUTION TIL -REGNSABER SAMARBEJDE OG LIMATILPASNING LIMATILPASNING I DEN TÆTTE BY* LIMATILPASNING UDEN OR DEN TÆTTE BY De næste 15-20 år skal vi i Danmark bruge mere end 40 milliarder på klimatilpasning

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG POPULUS landskabsarkitektur, CVR: 36463295 Langebrogade 6J, 4., 1411 København K, www.populus-co.dk SITUATIONSANALYSE OMRÅDE og EJENDOMME SITUATIONSANALYSE

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5 Regnvand i haven Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder.

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS første byrum i KLIMAkvarter Borgerdrevet byfornyelse Københavns Kommunes første klimatilpassede

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

KILEN VANDPLUS // SOLRØD

KILEN VANDPLUS // SOLRØD KILEN // SOLRØD / Logo CMYK Evaluering og præsentation af -projektet KILEN er udarbejdet af -sekretariatet v. carlberg/christensen oktober 2015. Layout og grafik v. Sara Winther Andersen. Foto og illustrationer

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

VANDPLUS EJ BLOT TIL VAND. Inspirationskatalog til udvikling af dobbeltfunktioner og klimatilpasning med merværdi

VANDPLUS EJ BLOT TIL VAND. Inspirationskatalog til udvikling af dobbeltfunktioner og klimatilpasning med merværdi EJ BLOT TIL VAND Inspirationskatalog til udvikling af dobbeltfunktioner og klimatilpasning med merværdi / Logo CMYK INSPIRATIONSKATALOG - Ej Blot Til Vand - Inspirationskatalog / Logo CMYK Inspirationskatalog

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE. Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur

TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE. Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur Klimatilpasningsplan for Assens Kommune 2014 Hvad nu? Hvad er klimatilpasning? Hvordan gør vi

Læs mere

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF)

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF) Dagsorden Kl.19.45 Velkomst ved Peter Linde Bestyrelsesformand Lyngby- Taarbæk Forsyning (LTF) Kl.19.50 Klimatilpasning i Lyngby-Taarbæk kommune (Lyngby-Taarbæk Kommune) Kl.20.00 Om klimatilpasningsprojektet

Læs mere

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL Blå og grønne visionære klimabyer Innovativ klimatilpasning Blå

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn 1/7 Orbicon A/S info@orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Lautrupvang 4B www.orbicon.dk Handelsbanken 2750 Ballerup +45 44 85 86 87 7643-0002350106

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk Dato: 8. januar 2016 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kgs.

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG

RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG BAGGRUND BAGGRUND I forlængelse af opførelsen af etape 3, Falhøj, er behovet for opdatering og opgradering af de eksisterende uderum i både Anhøj og

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet.

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet. BILAG 3 DET ALTERNATIVE PROJEKT Formålet med projektet er, at serviceniveauet for området bliver at opstuvning til terræn forekommer sjældnere end hvert 5. år i et fremtidigt klima samt at der kun sjældnere

Læs mere

Klimatilpasning fra en vejs synspunkt Klimatilpasning i fællesskab mellem Brøndby & Vallensbæk Kommune & Forsyning

Klimatilpasning fra en vejs synspunkt Klimatilpasning i fællesskab mellem Brøndby & Vallensbæk Kommune & Forsyning Klimatilpasning fra en vejs synspunkt Klimatilpasning i fællesskab mellem Brøndby & Vallensbæk Kommune & Forsyning Vejforum 5. december 2013 Samarbejde om klimatilpasningsplanen Frank Brodersen, direktør

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn Søren Gabriel Rev: 04-09-15 sgab@orbicon.dk 1/8 Orbicon A/S info@orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Lautrupvang 4B www.orbicon.dk Handelsbanken

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

REGNVAND EKSEMPLER PÅ LOKAL AFLEDNING

REGNVAND EKSEMPLER PÅ LOKAL AFLEDNING REGNVAND EKSEMPLER PÅ LOKAL AFLEDNING LAR - en berigelse udearealerne! Marie Thing landskabsarkitekt Partner i Thing & brandt landskab aps for udfordiring for ro for leg frodighed OSLO - fornebu Vand byder

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Nordre Fasanvej Kvarteret Et GRØNT, SPISELIGT og KLIMATILPASSET kvarter d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Vores kvarter skal være et mere grønt og spiseligt kvarter. Vi skal bruge regnvand og klimatilpasning

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

udenomsarealer afledning af regnvand

udenomsarealer afledning af regnvand LAR lokal udenomsarealer afledning af regnvand Funktioner udenoms arealer udenomsarealer Er forholdene i vores område optimale, eller ønsker vi nye tiltag? LAR Forventningsafstemning udenomsarealer Hvordan

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

risvang allé Bevaring af Bevaring af betondæknigsgrav affaldsbeholder kombination af miljøstation og ophold plan 1:2500 principsnit 1:100

risvang allé Bevaring af Bevaring af betondæknigsgrav affaldsbeholder kombination af miljøstation og ophold plan 1:2500 principsnit 1:100 risvang allé Bevaring af betondæknigsgrav Borgerforslag tilføjet projektet Borgerforslag med manglende financiering BUMP BUMP - Frugttræer i midterareal - Legeplads med faldunderlag - Genbrug eksist. lygtepæle

Læs mere

BRØNDBY KLOAKFORSYNING A/S VEJE OG P-PLADSER HÅNDTERING AF EKSTREMREGN

BRØNDBY KLOAKFORSYNING A/S VEJE OG P-PLADSER HÅNDTERING AF EKSTREMREGN BRØNDBY KLOAKFORSYNING A/S VEJE OG P-PLADSER HÅNDTERING AF EKSTREMREGN DANVA VandTEK 20. november 2013 Samarbejde om klimatilpasningsplanen Frank Brodersen, direktør for de to kloakselskaber Rikke Nikolajsen,

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL KLIMATILPASNING GF HØJMARK

SKITSEFORSLAG TIL KLIMATILPASNING GF HØJMARK SKITSEFORSLAG TIL KLIMATILPASNING GF HØJMARK 19.02.2016 Danshøjvej GF Højmark Projektområde Langagervej Skyggelundsvej Højbovej Højbovej Lundsfrydvej Danshøjvej Langagervej Højsagervej Højbovej Flidsagervej

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942 Page 1 of 5 I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan du lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord 1. Beskrivelse & formål: Formålet med projektet er at klimatilpasse vejen samt de omkringliggende områder mod den øgede nedbør, der forventes at komme i fremtiden. Målet er at håndtere regnvandet lokalt,

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Askøgade

FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Askøgade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Askøgade Askøgade 4-14 og 26-28, Vognmandsmarken 72-74 og 56-70, Venøgade 30-44 og Livøgade 46-54 BILAG 2 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx. xx 2016

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Bydelsstrategi Hjørring bymidte

Bydelsstrategi Hjørring bymidte Bydelsstrategi Hjørring bymidte indhold Bydelsstrategi Hjørring Bymidte Flow i bydelen Situationsplan Regnvand Sct. Olai Plads Strømpladsen Strømgade Springvandspladsen Forbindelser fra P. Nørkjærs Plads

Læs mere

Ud over de udpegede veje er følgende veje inkluderet som grønne veje i projektet: Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej og Kentiavej

Ud over de udpegede veje er følgende veje inkluderet som grønne veje i projektet: Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej og Kentiavej 1. Beskrivelse & formål: Formålet med projektet er at klimatilpasse vejene samt de omkringliggende områder mod den øgede nedbør, der forventes at komme i fremtiden. Målet er at håndtere regnvandet lokalt,

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG

STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG 7 principper for udformningen af en ny strandboulevard Østerbro Lokaludvalg Vennemindevej 39 2100 København Ø 35 55 74 36 oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE Nedsivning af regnvand fra tagoverflader INDHOLD 2 KORT OVER NØRREBRO...3 IDÉDIAGRAMMER...4 REGNVANDETS PROCES...5 PLAN AF GADEN...6 REFERENCER...7 PRINCIPPLAN AF PLADS...8

Læs mere

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT VESTBYENS SAMLINGSPUNKT Viborg Sport & Vandforum er den nye attraktor i Vestbyen, som skaber gode rammer for motion, bevægelse og fællesskab i bydelen på tværs af alder, køn

Læs mere

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København S. Vedr.: Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 Revideret iht. aftale

Læs mere

Informationsmøde. Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1

Informationsmøde. Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1 Informationsmøde Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1 Program 1. Velkommen, v. Lone Henriksen, Hillerød Kommune 2. Baggrund for projektet v. Peter Underlin,

Læs mere