Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest"

Transkript

1 Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til Harrestrup Å er Slotsherrensvej udformet som en skybruds og forsinkelsesvej. Byrummet kan få et løft ved, at etablere en kombination af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige belægninger. Slotsherrensvej kan dermed indgå i den grønne forbindelse, der strækker sig til Grøndalscentret. Da asfaltbelægningen indenfor kort tid skal renoveres kan der spares penge, hvis skybrudsprojektet og vejrenoveringen kan udføres samtidigt. Anlægsprocessen for skybrudsprojektet kan fremmes ved at etablere et midlertidigt overløb til kloaksystemet. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en mellem prioritet. Projektet har en kort forventet implementeringstid Alternativ løsning 25,2 mio. kr. Traditionel løsning 32,6 mio. kr. KV13 Skjulhøj allé Afhængig af ét andet overfladeprojekt Skybrudsvejen på Skjulhøj Allé afvander til Jyllingevej, der forsinker og bortleder vandet til Harrestrup Å. Projektet på Skjulhøj Allé kan først etableres, når projektet på Jyllingevej er etableret og der er opnået en aftale i det fælles-kommunale samarbejde om brugen af Harrestrup Å under skybrud. Der er ingen synergi med anden kommunal planlægning og potentialet for byrumsforbedringer er lavt. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 4,3 mio. kr. Traditionel løsning 8,8 mio. kr. KV14 Ålekistevej Højt potentiale for synergi og byrumsforbedringer

2 Mellem Slotsherrensvej og Jyllingevej udformes Ålekistevej som en forsinkelsesvej, hvor vandet forsinkes i en kombination af skybrudselementer bestående af lange bede, almindelige vejbede og gennemtrængelige belægninger. Det grønne som også kan virke fartdæmpende vil give et løft til byrummet, idet Ålekistevej virker kedelig og trist på den aktuelle strækning. En lille del af vandet vil løbe til Jyllingevej, hvorfra det ledes til Harrestrup Å. Projektet kan anlægges uafhængigt af andre projekter, men opnår først sin fulde effekt, når det nedstrøms projekt på Jyllingevej etableres. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 8,5 mio. kr. Traditionel løsning 10,4 mio. kr. KV15 Tybjergvej Afhængig af ét andet overfladeprojekt Tybjergvej omprofileres til en skybrudsvej og afleder regnvandet til Slotsherrensvej. Tybjergvej ligger opstrøms Slotsherrensvej og er dermed afhængig af, at Slotsherrensvej (KV12) anlægges inden Tybjergvej. Der er ikke synergi med anden kommunal planlægning og potentialet for byrumsforbedringer er lavt. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 12,3 mio. kr. Traditionel løsning 16,1 mio. kr. KV16 Jyllingevej Jyllingevej har stor lokal betydning. På strækningen fra Jernbane Allé til Harrestrup Å udformes Jyllingevej med et grønt udtryk i en kombination af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige belægninger. Jyllingevej kan dermed indgå i den grønne forbindelse, der strækker sig ind til Grøndalscentret. Især på strækningen fra Jernbane Allé til Ålekistevej, som i stor udstrækning benyttes af fodgængere, vil det give et løft til byrummet, idet der også bliver mulighed for at skabe et lokalt mødested. Anlægsprocessen for skybrudsprojektet kan fremmes ved at etablere et midlertidigt overløb til kloaksystemet. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en høj prioritet. Alternativ løsning 53,4 mio. kr. Traditionel løsning 42,7 mio. kr.

3 KV17 Herlufholmsvej Afhængig af flere andre overfladeprojekter Skybrudsvejen på Herlufsholmsvej afleder til Søndersøledningen, hvorfra vandet udledes i Grøndals Å ved C. F. Richsvej. Projektet på Herlufsholmsvej kan først etableres, når de nedstrøms projekter er anlagt og der er opnået en aftale i det fælles-kommunale samarbejde om brugen af Harrestrup Å under skybrud. Desuden er Herlufsholmsvej Allé en privatvej hvorfor det forudsættes, at der indgås en aftale med vejens ejere. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Projektet har en kort implementeringstid. Alternativ løsning 9,0 mio. kr. Traditionel løsning 5,8 mio. kr. KV18 Lyngholmvej Lyngholmvej omdannes til en skybrudsvej, som modtager vand fra syv tilstødende grønne veje og fører det videre til udledning i Harrestrup Å. Projektet kan gennemføres uafhængig af andre overfladeprojekter, med da det fremtidige forløb af Harrestrup Å ikke er endeligt fastlagt, og da der først i nær fremtid tages stilling til, hvorledes overløb til Harrestrup Å skal reduceres, skal projektet koordineres med det fælleskommunale projekt om brug af Harrestrup Å under skybrud sikres. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Projektet har en kort implementeringstid. Alternativ løsning 13,6 mio. kr. Traditionel løsning 13,0 mio. kr. KV19 Vanløse Byvej Vanløse Byvej, samt en del af Ålekistevej og Klingseyvej, udformes som en sammenhængende grøn forsinkelsesvej med udløb til Harrestrup Å. Vandet forsinkes i grønne skybrudselementer og gennemtrængelige belægninger, hvorved byrummet vil få et løft. Med udløb til Harrestrup Å burde anlæg af skybrudselementet umiddelbart påbegyndes. Det fremtidige forløb af Harrestrup Å ligger dog ikke fast, og Spildevandsplanen vil i nær fremtid afgøre, hvorledes overløb fra fælleskloaksystemet til Harrestrup Å skal reduceres. Ved at afvente planlægningen af disse to projekter kan der opnås optimal synergi mellem de tre projekter, hvorved de samlede omkostninger for projekterne må forventes at kunne reduceres. Det er også nødvendigt, at der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brugen af Harrestrup Å under skybrud. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en mellem prioritet.

4 Alternativ løsning 5,0 mio. kr. Traditionel løsning 10,2 mio. kr. KV20 Damhusengen Damhusengen er et centralt forsinkelseselement og udgør en robust løsning, der tilbageholder vandet langt fra bebyggelse, og forhindrer oversvømmelse i nedstrøms områder. I det fælles-kommunale samarbejde undersøges det, hvordan åen og andre vandelementer bedst kan anvendes i en skybrudssituation. Indtil arbejdet er afsluttet, kan anlæg af projekter med udløb til Harrestrup Å eller med betydning for åens evne til at lede vand, ikke påbegyndes. På Damhusengen er det udover skybrudskonkretiseringen, Helhedsplanen for Harrestrup Å og arbejdet med reduktion af overløb fra kloaksystemet. Borgerne har i længere tid ventet på projekterne, der vil medføre markante forbedringer i de rekreative og naturlige forhold langs Harrestrup Å og på Damhusengen. Det fælles-kommunale projekt forventes ikke, at få indflydelse på projekterne på Damhusengen. Da der er et stort forarbejde med borgerinddragelse, en fredningssag og en stor opgave med koordinering af projekterne foreslås, at det indledende arbejde påbegyndes i den udstrækning det er muligt. Projektet har en lang forventet implementeringstid. Alternativ løsning 152,9 mio. kr. Traditionel løsning 2.000,0 mio. kr. KV21 Hanstholmvej Hanstholmvej skal omprofileres til skybrudsvej, der leder vandet via Lønstrupvej (KV22) til Harrestrup Å og videre til Kalveboderne. Hanstholmvej som skybrudsvej er en sidegren til del af den hovedskybrudsgren Harrestrup Å, der afvander delvandoplandet Harrestrup Å. Da hovedfunktionen er at bortlede skybrudsvand, er projektet hydraulisk afhængigt af, at det nedstrøms liggende skybrudsprojekt Lønstrupvej (KV22) er etableret. Dernæst skal der også opnås enighed mellem kommunerne i det fælleskommunale projekt om brugen af Harrestrup Å under skybrud. Der er ingen synergi med anden kommunal planlægning og potentialet for byrumsforbedringer er lavt. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Forventet implementeringstid Alternativ løsning 6,8 mio. kr. Traditionel løsning 7,5 mio. kr.

5 KV22 Lønstrupvej Lønstrupvej omprofileres til en skybrudsvej. Da Lønstrupvej har direkte udløb til Harrestrup Å og derfor er uafhængig af andre projekter, kan projektet anlægges uafhængigt af andre overfladeløsninger. Der skal dog opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brugen af Harrestrup Å under skybrud. Da det fremtidige forløb af Harrestrup Å ikke er endeligt fastlagt og da der først i nær fremtid tages stilling til, hvorledes overløb til Harrestrup Å skal reduceres, skal koordineringen med det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å under skybrud sikres. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Projektet har en kort implementeringstid. Alternativ løsning 12,2 mio. kr. Traditionel løsning 22,5 mio. kr. KV23 Damhussøen Regnvandspark Damhussøen er et centralt forsinkelseselement og udgør en robust løsning, der tilbageholder vandet langt fra bebyggelse, og forhindrer oversvømmelse i nedstrøms områder. Regnvandet kommer fra skybrudssikringen i København vest og Frederiksberg vest samt de opstrøms kommuner. Harrestrup Å er som transportåre for regnvand af vital betydning for alle kommuner langs åen. Kommunerne er derfor indgået i et samarbejde for at undersøge, hvordan åen og andre vandelementer bedst kan anvendes i en skybrudssituation. Indtil der er opnået enighed mellem kommunerne i samarbejdet, kan andre arbejder langs Harrestrup Å ikke påbegyndes. Udover skybrudskonkretiseringen gælder det Helhedsplanen for Harrestrup Å, åbning af Grøndals Å og reduktion af overløb fra kloaksystemet. Borgerne efterspørger flere af projekterne, der vil medføre markante forbedringer i de rekreative og naturlige forhold langs Harrestrup Å og Grøndals Å. Da synergien mellem projekterne er stor og der vil være en stor opgave af koordinering mellem projekterne samt et større arbejde med involvering af borgerne, foreslås, at det indledende arbejde påbegyndes i den udstrækning det er muligt. Projektet har en lang forventet implementeringstid. Alternativ løsning 228,8 mio. kr. Traditionel løsning 1) 2) 2,0 mia. kr 1) Beregnet som en lukket bassinløsning. En anden løsning kunne være etablering af en skybrudstunnel som vurderes at kunne etableres for 1 mia. kroner. 2) Projektet skal medfinansieres af Frederiksberg. KV41 Borrebyvej Afhængigt af flere andre overfladeprojekter Projektet er alene af lokal betydning for skybrudssikring af delvandoplandet Grøndalså. Projektet er afhængigt af, at de nedstrøms liggende skybrudsveje er etablerede. Projektet har et lille potentiale for

6 byrumsforbedringer og synergi med andre anlægsprojekter. Samlet set gives projektet en lav prioritet. Projektet har en kort implementeringstid. Alternativ løsning 7,0 mio. kr. Traditionel løsning 13,0 mio. kr. KV42 Slotsherrensvej Øst Afhængigt af flere andre overfladeprojekter Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer Projektet er af lokal betydning for skybrudssikringen af København Vest. Projektet hydrauliske funktion afhænger af, at de nedstrøms skybrudsprojekter etableres. Projektet har et mellemstort potentiale for byrumsforbedringer og synergi med andre kommunale anlægsprojekter. Samlet set gives projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 54,9 mio. kr. Traditionel løsning 34,9 mio. kr. KV43 Tryggevældevej Afhængigt af ét andet overfladeprojekt Projektet er af lokal betydning for skybrudssikringen af København Vest. Projektets hydrauliske funktion afhænger af, at flere nedstrøms liggende skybrudsprojekter etableredes. Projektet har ikke potentiale for synergi med andre anlægsprojekter og har kun et lille potentiale for byrumsforbedringer. Samlet set gives projektet en lav prioritet. Alternativ løsning 4,3 mio. kr. Traditionel løsning 7,7 mio. kr. KV44 Bellahøjvej Afhængig af flere andre overfladeprojekter Projektet er af stor lokal betydning for skybrudssikring af København Vest. Projektet er afhængigt af, at flere nedstrøms skybrudsprojekter etableres først, samt af en afklaring af brugen af Harrestrup Å som transportvej til Kalveboderne. Projektet har et stort potentiale for byrumsforbedringer og synergi med andre kommunale anlægsprojekter. Samlet set gives projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Projektet har en mellemlang implementeringstid

7 Alternativ løsning 72,6 mio. kr. Traditionel løsning 56,9 mio. kr. KV45 Bangsbovej Afhængig af flere andre overfladeprojekter Projektet er af lokal betydning for skybrudssikring af deloplandet Grøndals Å. Projektets hydrauliske funktion afhænger af, at de nedstrøms skybrudsprojekter etableres, og at den kommer en afklaring af brugen af Harrestrup Å til afledning af skybrudsvand. Der er ikke mulighed for synergi med andre anlægsprojekter. Der er et begrænset potentiale for byrumsforbedringer. Samlet set gives projektet en lav prioritet. Projektet vurderes til at have en kort implementeringstid. Alternativ løsning 6,5 mio. kr. Traditionel løsning 16,2 mio. kr. KV46 Bangsbo Plads Projektet er af lokal betydning for skybrudssikringen af delvandoplandet Grøndals Å. Forsinkelsen på Bangsbo Plads kan etableres uafhængigt af andre projekter. Der er et begrænset potentiale for byrumsforbedringer, da Bangsbo Plads er allerede grøn. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 3,3 mio. kr. Traditionel løsning 39,4 mio. kr. KV47 Katrinedalsvej Afhængigt af flere andre overfladeprojekter Projektet er af stor lokal betydning for skybrudssikringen af København Vest og skal koordineres med nedstrøms projekter. Der er et begrænset potentiale for byrumsforbedringer, da der alene er tale om en omprofilering af vejtraceet. Der er begrænsede mulighed for synergi med andre anlægsprojekter. Samlet set gives projektet en lav prioritet.

8 Alternativ løsning 22,7 mio. kr. Traditionel løsning 60,9 mio. kr. KV48 Vanløse station Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer Projektet er af lokal betydning for skybrudssikring af København Vest. Projektet kan etableres uafhængigt af andre projekter. Der er muligheder for byrumsforbedringer i forbindelse med udformning af pladsen, men pladsen er forholdsvis nyanlagt. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 3,2 mio. kr. Traditionel løsning 30,0 mio. kr. KV49 Vanløse Allé Afhængigt af flere andre overfladeprojekter Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer Projektet er af lokal betydning for skybrudssikringen af København Vest. Projektet er afhængigt af, at de nedstrøms liggende skybrudsprojekter etableres. Der er ikke potentiale for synergi med andre anlægsprojekter, og kun et mellemstort potentiale for byrumsforbedringer. Samlet set gives projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 9,6 mio. kr. Traditionel løsning 11,7 mio. kr. KV50 Ådalsvej Afhængig af flere andre overfladeprojekter Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer Projektet er af lokal betydning for skybrudssikring af København Vest. Ådalsvej skal fungere som en sidegren til hovedskybrudsvejen Grøndals Å. Projektet er afhængigt af, at de nedstrøms liggende skybrudsprojekter er etablerede. Der er mulighed for synergi med fornyelse af kørebanebelægning. Samlet set gives projektet en lav prioritet. Projektet har en kort implementeringstid. Alternativ løsning 9,1 mio. kr. Traditionel løsning 11,7 mio. kr.

9 KV51 Sallingvej Projektet er af lokal betydning for skybrudssikringen af København Vest. Projektets kan gennemføres uafhængigt af andre skybrudsprojekter. Projektet har et stort potentiale for byrumsforbedringer og for at skabe grønne forbindelser. Samlet set gives projektet en mellem prioritet. Alternativ løsning 48,7 mio. kr. Traditionel løsning 22,4 mio. kr. KV52 Godthåbsvej Afhængigt af flere andre overfladeprojekter Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer Projektet er af lokal betydning for skybrudssikring af delvandoplandet Grøndals Å. Projektet er hydraulisk afhængigt af flere andre skybrudsprojekter. Der er mulighed for synergi med fornyelse af kørebanebelægning og anlæg af cykelsti. Samlet set gives projektet en lav prioritet. Projektet har en forventet mellemlang implementeringstid. Alternativ løsning 16,1 mio. kr. Traditionel løsning 29,4 mio. kr. KV53 Grøndalsparken Afhængig af flere andre overfladeprojekter Benyttelse af Grøndals Å og Grøndalsparken til afledning af skybrudsvand er essentielt for skybrudssikringen af delvandoplandet Grøndals Å i både Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Projektet er hydraulisk afhængigt af, at de nedstrøms liggende projekter gennemføres, herunder især en afklaring af, om brug af Harrestrup Å til skybrudsvand. Ved at åbne Grøndals Å og aflede regnvand gennem Grøndalsparken til nedstrøms projekter og Harrestrup Å, kan der skabes en unik grøn forbindelse med høj biodiversitet fra Grøndalsparken til Kalveboderne. Projektet vil også give Grøndalsparken et rekreativt løft. Samlet set gives projektet en høj prioritet. Projektet har en lang forventet implementeringstid. Alternativ løsning 22,3 mio. kr. Traditionel løsning 470,0 mio. kr.

10 KV54 Grønne veje i øvrigt, Grøndalså-oplandet Grønne veje er af stor lokal betydning for fremtidssikringen af kloakken og for skybrudssikring af Vanløse og dele af Frederiksberg. Projekterne kan etableres uafhængigt af de nedstrøms skybrudstiltag. Behovet for fremtidssikring af kloakken vil først blive aktuelt i forbindelse med klimabetingede stigninger i regnmængden i løbet af år. Der er gode muligheder for byrumsforbedringer på de grønne veje. Da behovet for fremtidssikring af kloakken ikke er aktuelt endnu, får projekterne på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Projektet har samlet en lang implementeringstid, mens de enkelte vejstrækninger har en kort implementeringstid. Alternativ løsning 74,6 mio. kr. Traditionel løsning 97,8 mio. kr. Vandopland Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård BIR4.1 Bellahøjvej Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre skybrudsprojekter. Der er et lavt potentiale for byrumsforbedringer, men ved etableringen af projektet kan der med fordel opnås synergi med behovet for vejrenovationer. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritering. Projektet har en mellemlang forventet implementerings. Alternativ løsning 2,8 mio. kr. Traditionel løsning 191,6 mio. kr. BIR4.2 Bellahøj Camping Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre skybrudsprojekter. Potentialet for byrumsforbedringer er lavt og der er ingen synergi til andre kommunale anlægsprojekter, da forsinkelsespladsen er placeret i et fredet område. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Projektet har en mellemlang forventet implementeringstid. Alternativ løsning 5,1 mio. kr.

11 Traditionel løsning 285,3 mio. kr. BIR4.3 Hulgårdsvej Forsinkelsespladsen kan i princippet gennemføres uafhængigt af andre skybrudsprojekter. Der er et lavt potentiale for synergi til andre kommunale anlægsprojekter og byrumsforbedringer. Der er umiddelbart ikke planlagt andre kommunale initiativer på arealet. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 5,4 mio. kr. Traditionel løsning 57,9 mio. kr. BIR5.1 Borups Allé Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre skybrudsprojekter. Projektet er ikke i sig selv essentielt for afvandingen af vandoplandet Bispebjerg, Ryparken & Dyssegård, men har stor betydning for afvandingen af vejtunnelen under Frederikssundsvej. Der er potentiale for synergi til vejrenovationer. Der er ikke potentialet for byrumsforbedringer, da forsinkelsespladsen er placeret i midterrabatten på Borups Allé. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en mellem prioritet, på grund af sikringen af vejtunnelen. Alternativ løsning 9,5 mio. kr. Traditionel løsning 187,0 mio. kr. Vandopland Ladegårdsåen, Frederiksberg Øst og Vesterbro VEL38 Grøndals Å Afhængigt af andre overfladeprojekter Projektet er af meget stor lokal betydning for skybrudssikring af den nordvestlige del af delvandoplandet Bispeengbuen og en stor del af vandoplandet København Vest. Projektet er afhængigt af, at der er

12 afledningsmulighed for Grøndals Å til Harrestrup Å. Der er et meget stort potentiale for byrumsforbedringer. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Projektet har en kort/mellemlang implementeringstid. Alternativ løsning 2,4 mio. kr. Traditionel løsning 34,2 mio. kr. VEL39 Grøndalsvænge Allé Skolehaver Projektet er af lokal betydning for skybrudssikring af den nordvestlige del af deloplandet Bispeengbuen. Projektet er af betydning for lokal håndtering af daglig regn i området. Det fulde udbytte af projektet er afhængigt af, at der er afledningsmulighed fra skolehaverne til Grøndals Å. Der er et begrænset potentiale for byrumsforbedringer. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 0,8 mio. kr. Traditionel løsning 0,4 mio. kr. VEL40 Borups Allé Vest Afhængigt af flere andre overfladeprojekter Projektet er af stor lokal betydning for skybrudssikring af den nordvestlige del af deloplandet Bispeengbuen. Projektet er afhængigt af, at flere nedstrøms skybrudsprojekter etableres. Der er et lavt potentiale for byrumsforbedringer. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. Alternativ løsning 14,8 mio. kr. Traditionel løsning 15,2 mio. kr.

Oversigt over udvalgte fællesprojekter mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster

Oversigt over udvalgte fællesprojekter mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster Sankt Jørgens Sø (Vandopland: Ladegårdså, Frederiksberg Øst & Vesterbro) Oversigt over udvalgte fælles mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster I masterplan 1 i skybrudskonkretiseringerne

Læs mere

København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring. - Oplæg til fællestemasdrøftelse

København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring. - Oplæg til fællestemasdrøftelse København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring - Oplæg til fællestemasdrøftelse 1 Spørgsmål til drøftelse Det indstilles, at de to udvalg drøfter de to forskellige alternativer, herunder

Læs mere

PAKKELØSNING FOR MEDFINANSIERINGSPROJEKTER MED PRIVATE GRUND- OG VEJEJERE

PAKKELØSNING FOR MEDFINANSIERINGSPROJEKTER MED PRIVATE GRUND- OG VEJEJERE PAKKELØSNING FOR MEDFINANSIERINGSPROJEKTER MED PRIVATE GRUND- OG VEJEJERE Vandopland København Vest og Frederiksberg Vest Skybrudsveje Forsinkelsesveje Forsinkelsespladser Grønne veje Skybrudsledninger

Læs mere

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN AM1D AM21 AM43 BIR5.5+6.3+6.4 IB3 IB7 KV4 KV38 KV78 NO16 NO21 OS1 OS9 OS10 VEL20 VEL42 Amagerbanen Remiseparken Amagerbrogade Fuglekvarteret Vest

Læs mere

Skybrudsplanen. Signaturprojekter i Vanløse. Harrestrup Å. Grøndals Å. August 2014. Krogebjergparken. Grøndalsparken. Damhusengen.

Skybrudsplanen. Signaturprojekter i Vanløse. Harrestrup Å. Grøndals Å. August 2014. Krogebjergparken. Grøndalsparken. Damhusengen. Skybrudsplanen Harrestrup Å Krogebjergparken Nord Krogebjerg, Damhuseng og Damhussø Grøndals Å Løber rørlagt gennem hele Grøndalsparken verløb fra Vestvolden og oppumpning fra Harrestrup Å 10 Krogebjergparken

Læs mere

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2017

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2017 FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2017 projekt id KV64 VEL17 VEL22 VEL26 OS16 NO12 BIR7.6 & 7.7 BIR8.4 BIR7.1 AM1C AM20B projektnavn Valbyparken Skt. Jørgens Sø Korsgade og Hans Tavsens Gade Hans Tavsens Park

Læs mere

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN. København Vest og Frederiksberg Vest

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN. København Vest og Frederiksberg Vest RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN København Vest og Frederiksberg Vest 1 Bispebjerg, Ryparken Dyssegård Nørrebro Østerbro SKYBRUDSOPLANDENE I KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG I forbindelse med det meget

Læs mere

Indhold. Klimatilpasning og skybrudssikring af Frederiksberg 4. Risikokort 5. Medfinansieringsdelprojekter, oversigtskort 6

Indhold. Klimatilpasning og skybrudssikring af Frederiksberg 4. Risikokort 5. Medfinansieringsdelprojekter, oversigtskort 6 1 Dato: 05. november 2015 2 Indhold Klimatilpasning og skybrudssikring af Frederiksberg 4 Risikokort 5 Medfinansieringsdelprojekter, oversigtskort 6 Projektbeskrivelser Frederiksberg Vest 7 Projektbeskrivelser

Læs mere

Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur. Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur. Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur 15. august 2010 2. juli 2011 15. august 2011 2 Disposition 1. Tilpasning til hverdagsregn 2. Tilpasning til skybrud 3. Implementeringsplan

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

Grundejerforeningen Holmehus

Grundejerforeningen Holmehus Grundejerforeningen Holmehus Ansøgning om medfinansieringsprojekt regnvand kender ikke forskel på kommunal vej eller privat vej. Hvis byen skal klimatilpasses optimalt, må også de private arealer og fælles

Læs mere

Politisk drejebog. - Implementering af klimatilpasningsplanen

Politisk drejebog. - Implementering af klimatilpasningsplanen Politisk drejebog - Implementering af klimatilpasningsplanen Baggrund Alle skybrudskonkretiseringerne er nu vedtaget. Med skybrudskonkretiseringerne er der valgt en overordnet metode for skybrudssikringen

Læs mere

Klimatilpasning af København

Klimatilpasning af København Klimatilpasning af København - investeringer og projekter [1] Indholdsfortegnelse Sådan vælger vi projekter - Politiske, økonomiske, administrative og tekniske styring af klimatilpasningen - Årshjul for

Læs mere

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur.

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur. Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. KLIMA team har bedt Nørrebro Lokaludvalg udpege 1-2 SIGNATUR projekter for hver af de 3 vandoplande Baggrund og status: Henover sommeren 2013 udarbejdede

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

2. Hvad betaler HOFOR, og hvad skal den enkelte grundejerforening selv betale?

2. Hvad betaler HOFOR, og hvad skal den enkelte grundejerforening selv betale? Spørgsmål og svar 1. Hvem er projektejer? Projektejer er den grundejerforening/boligforening/ejerforening mm., der har indgået en aftale med HOFOR om et klimatilpasningsprojekt. 2. Hvad betaler HOFOR,

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel

LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel SGAB@orbicon.dk I forhold til udbygning af kloaksystemet kan LAR være Uden effekt på kapaciteten Dyrere Mindre sikkert Til besvær for borgerne Ødelæggende

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING 2014-2018 RØDOVRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING 3 HANDLINGER Klimatilpasning i de syv udpegede risikoområder Klimatilpasning i planlægningen af de fem byudviklingsområder

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

VEJBEDE SOM FORSINKELSE ELLER NEDSIVNING

VEJBEDE SOM FORSINKELSE ELLER NEDSIVNING DANSK VANDKONFERENCE DEN 8. - 9. NOV. VEJBEDE SOM FORSINKELSE ELLER NEDSIVNING INDLÆG V/ PROJEKTLEDER ANNE SKAARUP Virksomheden Sweco planlægger og designer fremtidens samfund og byer. Det gør vi ved at

Læs mere

KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN

KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN KØBENHAVN VEST OG FREDERIKSBERG VEST NOVEMBER 2013 Dato 12-11-2013 Udarbejdet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, HOFOR og Frederiksberg Forsyning Med bistand fra

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Klimabyen for fremtiden

Klimabyen for fremtiden Klimabyen for fremtiden 1 Klimabyen for fremtiden Frederiksberg skal være en klimaby for fremtiden. Det er en af de fire hjørnestene i Frederiksbergstrategien. Klimabyen for fremtiden omfatter tre mål,

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan København Vest & Frederiksberg Vest

konkretisering af skybrudsplan København Vest & Frederiksberg Vest Resumé konkretisering af skybrudsplan København Vest & Frederiksberg Vest Skybrudsoplandene Bispebjerg, Ryparken & Dyssegård Østerbro I forbindelse med det meget voldsomme skybrud, der ramte København

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan bispebjerg, ryparken & dyssegård bispebjerg, ryparken & dyssegård

konkretisering af skybrudsplan bispebjerg, ryparken & dyssegård bispebjerg, ryparken & dyssegård Resumé konkretisering af skybrudsplan bispebjerg, ryparken & dyssegård Skybrudsoplandene I forbindelse med det meget voldsomme skybrud der ramte København 2. juli 2011, blev store dele af København ramt

Læs mere

Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å

Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å Stenløse Å Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å Egedal Kommune har de seneste 10 år registreret et stigende antal oversvømmelser

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Bedre vandmiljø og billigere regnvandsafledning/klimatilpasning

Bedre vandmiljø og billigere regnvandsafledning/klimatilpasning Bedre vandmiljø og billigere regnvandsafledning/klimatilpasning Afledning af regnvand fra separatkloakerede områder er ikke nødvendigvis et problem: Sikring eller genskabelse af våd natur vandhuller, ellesumpe,

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Bilag 3 HARRESTRUP Å. Overblik over teknik økonomi aftaler. i det tværkommunale samarbejde

Bilag 3 HARRESTRUP Å. Overblik over teknik økonomi aftaler. i det tværkommunale samarbejde Bilag 3 HARRESTRUP Å Overblik over teknik økonomi aftaler i det tværkommunale samarbejde SAMMENFATNING Dette dokument skaber et overblik over Harrestrup Å projektet. Figurer er indsat for at supplere tekstens

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR i vej hvorfor nu det? Mere vand hurtigere Hverdagsregn Målet er Ingen gener Hvad er hverdagsregn? Hvem har ansvaret? Servicemål

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg september 2011 Lykke Leonardsen og Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endetligt vedtaget af vores Borgerrepræsentation d. 25 august 2011 Hovedudfordringer for

Læs mere

EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED

EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED 2 UMIDDELBARE TILTAG NØDOVERLØB Vandet samles bag kajkanter og løber ned i kældre. 3 UMIDDELBARE TILTAG NØDOVERLØB

Læs mere

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN SKYBRUDSOPLANDENE NH Brønshøj - Husum Østerbro Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

Godkendelse af LAR katalog

Godkendelse af LAR katalog Punkt 7. Godkendelse af LAR katalog 2016-011992 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender: at LAR-metodekatalog tages til efterretning, samt at de i sagen anførte

Læs mere

Afkobling og rensning af vejvand

Afkobling og rensning af vejvand Afkobling og rensning af vejvand Om Byer i Vandbalance på Vejforum den 5. december 2012 ved Ulrik Hindsberger, 1 Hvad kan vejene bidrage med i forhold til klimatilpasning? Nye metoder til vejafvanding

Læs mere

København den 2. juli 2011

København den 2. juli 2011 København den 2. juli 2011 Lykke Leonardsen Områdechef Teknik- og Miljøforvaltningen Sonia Sørensen Sektionsleder Københavns Energi Skybrud Hvad gør vi nu? 2011-10-06 Ekstrem skybrud lørdag aften 2. juli

Læs mere

Notat vedrørende prioritering af områder i Klimatilpasningsplan 2014

Notat vedrørende prioritering af områder i Klimatilpasningsplan 2014 Notat vedrørende prioritering af områder i Klimatilpasningsplan 2014 I risikokortlægningen der har været udført i forbindelse med den kommende klimatilpasningsplan er der udpeget 13 områder, hvor en del

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

BILAG 3 RÆKKEFØLGEPLAN

BILAG 3 RÆKKEFØLGEPLAN BILAG 3 RÆKKEFØLGEPLAN FOR SKYBRUDSPROJEKTER 2017 INDHOLD INDHOLD...2 BAGGRUND FOR RÆKKEFØLGEPLANEN...3 VESTERBRO/LADEGÅRDS Å VANDOPLAND...4 KØBENHAVN VEST VANDOPLAND...8 NØRREBRO VANDOPLAND...12 BISPEBJERG

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk Dato: 8. januar 2016 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kgs.

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF)

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF) Dagsorden Kl.19.45 Velkomst ved Peter Linde Bestyrelsesformand Lyngby- Taarbæk Forsyning (LTF) Kl.19.50 Klimatilpasning i Lyngby-Taarbæk kommune (Lyngby-Taarbæk Kommune) Kl.20.00 Om klimatilpasningsprojektet

Læs mere

indhold signaturprojekter - klimatilpasning af københavn Centrale ord og begreber Vandoplande København Vest og Frederiksberg Vest

indhold signaturprojekter - klimatilpasning af københavn Centrale ord og begreber Vandoplande København Vest og Frederiksberg Vest indhold signaturprojekter - klimatilpasning af københavn Centrale ord og begreber Vandoplande København Vest og Frederiksberg Vest 1.1 Husumparken 1.2 Jyllingevej 1.3 Damhusengen 1.4 Damhussøen 1.5 Folehaven

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord 1. Beskrivelse & formål: Formålet med projektet er at klimatilpasse vejen samt de omkringliggende områder mod den øgede nedbør, der forventes at komme i fremtiden. Målet er at håndtere regnvandet lokalt,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 RESUMÉ UDKAST, DECEMBER 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 RESUMÈ Udkast, december 2012 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

1 Oplandsarealer til skybrudsoplandet

1 Oplandsarealer til skybrudsoplandet UDVIKLING AF SKYBRUDSLØSNINGER FOR BISPEBJERG, RYPARKEN OG DYSSEGÅRD 1 Bilag F til projektrapport for "Udvikling af Skybrudsløsninger for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård" 1 Oplandsarealer til skybrudsoplandet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling. Bilag 2 PROJEKTPAKKE for skybrudsprojekter

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling. Bilag 2 PROJEKTPAKKE for skybrudsprojekter KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 2 PROJEKTPAKKE 2018 for skybrudsprojekter Indholdsfortegnelse: BIR6.1 & 6.2 Bispeparken BIR7.2 Lygten Kanal BIR22.1 Grøn vej på Skoleholdervej

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-06-14 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 2 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR 3 5. PROJEKTBESKRIVELSE OG AFVANDINGSFORHOLD 3 6. Forslag til opdateringer/ændringer til spildevandsplanen 5 Ændring

Læs mere

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE?

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? Dyre dråber eller en dråbe i havet? KLOAKFORSYNINGEN Regn med, at det regner! Den der fejler i sin forberedelse... Én grund mindre eller mindre

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Vanløse Lokaludvalg 2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET JEG VIL FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper for nedsivning

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Vej- og Parkafdelingen VandPlus projekt Lindevangsparken og Sløjfen. Afgørelse om ikke VVMpligt Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Læs mere

Udført i partnering Bygherre: HOFOR Entreprenør: Aarsleff/Østergaard Rådgiver: NIRAS

Udført i partnering Bygherre: HOFOR Entreprenør: Aarsleff/Østergaard Rådgiver: NIRAS Rørcenterdage 2013 Klimasikring ved tunnelering ved Henrik Jensen ( hje@niras.dk ), NIRAS Udført i partnering Bygherre: HOFOR Entreprenør: Aarsleff/Østergaard Rådgiver: NIRAS 13. juni 2013 Damhusledningen

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Mødereferat. Borgermøde Risvangen/Vorrevangen om adskillelse af regnvand og spildevand. Program. Mødereferat. Den 19. maj 2014

Mødereferat. Borgermøde Risvangen/Vorrevangen om adskillelse af regnvand og spildevand. Program. Mødereferat. Den 19. maj 2014 Mødereferat Den 19. maj 2014 Borgermøde Risvangen/Vorrevangen om adskillelse af regnvand og spildevand Mødedato: 30. april 2014 Mødetid: 18.00 20.30 Mødested: Vorrevangskolen Aarhus Vand A/S Bautavej 1

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Principper for åbning af Østerå gennem byen

Principper for åbning af Østerå gennem byen Punkt 11. Principper for åbning af Østerå gennem byen 2014-2435 By- og Landskabsudvalget og Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at åbningen af Østerå gennemføres i etaper som en

Læs mere

Samarbejde mellem forsyning og kommune. Erfaringer fra Københavns Kommune

Samarbejde mellem forsyning og kommune. Erfaringer fra Københavns Kommune Samarbejde mellem forsyning og kommune Erfaringer fra Københavns Kommune Margit Lund Christensen, HOFOR Palle D. Sørensen, Center for Park og Natur Grøn og blå by Samarbejde mellem forsyning og kommune

Læs mere

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan 2014-2022 Klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde samt det grønne område mod syd 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 3 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 3 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL Blå og grønne visionære klimabyer Innovativ klimatilpasning Blå

Læs mere

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011 kybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i den 2. juli 2011 Bellahøjmarken Islev tation Kirkebjerg kole Fuglebakken tation tation Grøndal tation Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan Nørrebro version 002 oktober 2013

konkretisering af skybrudsplan Nørrebro version 002 oktober 2013 Resumé konkretisering af skybrudsplan Nørrebro version 002 oktober 2013 Skybrudsoplandene I forbindelse med det meget voldsomme skybrud, der ramte København den 2. juli 2011 blev store dele af byen ramt

Læs mere