INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATION GUIDE Microsoft C5"

Transkript

1 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Indhold af Service Pack Før installationen påbegyndes Tag back-up af hele installation! Tag kopi af C5menu.dat Slet et eventuelt Dis-lag Skal der anvendes Native eller SQL installation Installation af SP Udpak Zip-filen Kopiering af filer og mapper Genindlæsning af koder Start af C5 4.0 SP T parameter Start Microsoft C5 4.0 SP1 i Console-versionen Trin 1 Opdatering af database definition Trin 2 - Multioversættelse T opstartsparameteren fjernes igen fra C5.ini Tilretningsstatus Check synkroniser - SQL Logfil Appendix Side 2 af 19

3 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert ansvar hvis dette materiale anvendes til andre formål. Microsoft Corporation er i intet tilfælde, uanset omstændighederne, ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af optegnelser eller data eller nogen anden form for indirekte tab eller følgetab, både i og udenfor kontrakt eller i anden sammenhæng som følge af anvendelse af dette materiale. Ingen oplysning heri kan tolkes som værende nogen form for garanti. Selskaber, organisationer, produkter, domænenavne, adresser, logoer, person navne og begivenheder beskrevet heri kan være fiktive. I sådan situation er der ingen hensigt eller antydning af nogen sammenhæng med faktiske Selskaber, organisationer, produkter, domænenavne, adresser, logoer, person navne og begivenheder. Produkt- og firmanavne nævnt i dette materiale kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Indholdet af dette materiale, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Overholdelse af alle gældende ophavsregler er brugerens ansvar. Uden at medføre begrænsninger i ophavsretten er al gengivelse (elektronisk, mekanisk, fotokopiering eller anden gengivelse) af indholdet af dette materiale til ethvert brug uden skriftlig tilladelse fra Microsoft Corporation ikke tilladt. Ophavsret 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, C5 eller Navision, er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation eller dets respektive affilierede selskaber i USA eller i andre lande. Microsoft kan have andre patenter, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder (copyrights) eller andre immaterielle rettigheder, der dækker emner i dette materiale. Levering af dette materiale giver ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder (copyrights) eller andre immaterielle rettigheder, bortset fra sådanne udtrykkeligt aftalte rettigheder, som findes i enhver skriftlig licensaftale fra Microsoft. Side 3 af 19

4 1. Indledning Microsoft C5 4.0 SP1 bygger videre på version 4.0 SP0 HF6 og er således udviklet med henblik på at understøtte anvendelsen af engelsk sprog i brugergrænsefladen. Såfremt man opgradere, fra en version 4.0 vil man således have muligheden for at udnytte anvendelsen af engelsk sprog i brugerfladen. Vær dog opmærksom på at der udelukkende er understøttelse for dansk funktionalitet samt, at den interne hjælp kun forefindes på dansk. Fremtidig udvikling vil tage udgangspunkt i Microsoft C5 4.0 SP1 Microsoft C5 4.0 SP1 leveres som zippede filer uden installationsprogram. Denne vejledning beskriver hvordan man manuelt installerer Microsoft C5 4.0 SP1. Læs hele vejledningen før du går i gang med installationen. VIGTIGT: Såfremt filen C5util.dis (løn-patch) eksisterer i C5-mappen, skal denne slettes inden installationen af SP1 påbegyndes. NB: Hvis du har rettet i samme elementer som er rettet i denne Service Pack (se FixList), skal du efterfølgende sørge for at alle Service pack rettelser også bliver indført i dine egne elementer. Side 4 af 19

5 2. Indhold af Service Pack 1 Denne Service Pack er delt op i 2 pakker : en applikationspakke for hver database type : - C5_40SP1_Native.zip for Native databaser - C5_40SP1_SQL.zip for SQL databaser Hvilken pakke du skal anvende er beskrevet under pkt Service Pack 1 indeholder alle tidligere frigivne Hot Fixes, Service Packs og Løn patches til Microsoft C5 version 4.0. (se appendix) C5_40SP1_Native.zip indeholder: Mappen \C5_40SP1_Native Indeholder: Bogholder.prf C5Koder.exe C5menu.c25 c5menu.dat C5menu.dev c5services.dll c5sysald.de c5sysald.dk c5sysald.uk c5txtdat.dk c5txtdat.uk C5Users.prf c5util.syp C5W32.EXE C5W32C.EXE CACLSW32.dll ConMSE32.dll ConMSW32.dll ebutik.exp ebutik.imp exp40sp1.sys Lager.prf Lon.prf report_doc.def report_not.def report_spec.def Side 5 af 19

6 RetStat.xal Sælger.prf I undermappen \Dokstyr\Typer findes: Brev1.typ I undermappen \Dokumentation findes: Gendannelse af fejlagtigt slettede Ordre.pdf Readme.pdf Release_40SP0_HF05.pdf Release_40SP0_HF06.pdf I undermappen \ Microsoft.VC80.ATL findes: atl80.dll Microsoft.VC80.ATL.manifest C5_40SP1_SQL.zip indeholder: Mappen \C5_40SP1_SQL_Build20 indeholder: Bogholder.prf C5Koder.exe C5menu.c25 c5menu.dat c5menu.dba C5menu.dev c5menu.mss c5services.dll c5sysald.de c5sysald.dk c5sysald.uk c5txtdat.dk c5txtdat.uk C5Users.prf c5util.syp CACLSW32.dll ConMSE32.dll Side 6 af 19

7 ConMSW32.dll D5W32.EXE D5W32C.EXE ebutik.exp ebutik.imp exp40sp1.sys Lager.prf Lon.prf report_doc.def report_not.def report_spec.def RetStat.xal Sqlsrvr7_C5.xal Sælger.prf Undermappen \Dokstyr\Typer indeholder: Brev1.typ Undermappen \Dokumentation indeholder: Gendannelse af fejlagtigt slettede Ordre.pdf Readme.pdf Release_40SP0_HF05.pdf Release_40SP0_HF06.pdf Undermappen \ Microsoft.VC80.ATL indeholder: atl80.dll Microsoft.VC80.ATL.manifest Side 7 af 19

8 3. Før installationen påbegyndes For at sikre en nem og sikker installation skal en række punkter gennemføres 3.1 Tag back-up af hele installation! 3.2 Tag kopi af C5menu.dat Såfremt du har foretaget ændringer i menufilen, som du ønsker bevaret bør du tage en kopi af menufilen og omdøbe filen til C5menu.old, så denne ikke overskrives, og du hermed mister dine rettelser. Du skal herefter overfører disse ændringer til den nye menufil. 3.3 Slet et eventuelt Dis-lag Diverse ændringer til Løn-modulet er frigivet som DIS-lag, men disse ændringer er indeholdt i SP1 og skal derfor slettes for at det vedlagte Syp-lag får virkning. Sletning af DIS-laget foretages ved at aktivere stifinder og finde mappen med Microsoft C5. Find filen c5util.dis og slet denne. 3.4 Skal der anvendes Native eller SQL installation. Hvorvidt det er C5_40SP1_Native.zip eller C5_40SP1_SQL.zip som skal udpakkes for opgradering kan findes ved at : 1. Start nuværende Microsoft C5 2. Klik på menubjælken øverst og vælg Hjælp\Om Microsoft C5 (I Konsol version findes det ved at trykke ALT+A) Umiddelbart over feltet Licenshaver er det gengivet hvorvidt den nuværende installation er en Native- eller en SQL installation. Side 8 af 19

9 I ovenstående eksempel er der tale om at det er en Native kerne som benyttes. Såfremt der anvendes Native kerner skal man benytte: C5_40SP1_Native.zip Såfremt der anvendes SQL kerner skal man benytte: C5_40SP1_SQL.zip Side 9 af 19

10 4. Installation af SP1 Udpak Zip-filen C5_40SP1_Native.zip eller C5_40SP1_SQL.zip med mappe navne. Der oprettes automatisk en mappe til filerne hvis man har valgt at benytte Use folder names (benytte mappe navne). Ellers anbefales det at oprette en selvstændig mappe til udpakning af filerne. I ovenstående eksempel er C5_40SP1_Native.zip udpakket. 4.1 Kopiering af filer og mapper Samtlige filer og mapper kopieres til Microsoft C5 4.0 installationen med overskrivelse af eksisterende filer og mapper. Der vil fremkomme diaglogboks med advarsel om overskrivelse af mapperne dokstyr og dokumentation. Svarer du Ja til alle (Yes to All)ved første dialogboks vil alle mapper blive kopieret ind i C5-mappen. (Det er alene filer med samme navn som de der er vedlagt SP1, der overskives). Side 10 af 19

11 Klik Ja til alle og alle filer vil nu blive kopieret ind i C5-mappen. De nye label filer som bliver leveret med SP1vil ikke umiddelbart blive aktiveret før at følgende filer bliver slettet: - c5sysalc.* - c5sysali.* - c5txtidx.* - c5modalt.* Side 11 af 19

12 5. Genindlæsning af koder. I forbindelse med at SP1 er blevet installeret er kerne filerne blevet erstattet med nye filer som ikke har koderne indlæst.koderne genindlæses ved aktivering af filen C5koder. Denne findes via Start/Programmer/Microsoft C5/Administration/indlæs koder Flg. billeder KAN fremkomme afh. af databasestørrelsen Klik OK Klik OK Klik Indlæs fra fil/ Klik på Fil Vælg den tidligere gemte kodefil f.eks. minekoder.kod Klik Open/Åben Koder er nu genindlæst og systemet er nu klar til start som beskrevet på efterfølgende sider. Side 12 af 19

13 6. Start af C5 4.0 SP1 Første gang Microsoft C5 4.0 SP1 startes, SKAL det ske i Console-versionen, og der skal startes med opstartsparameteren T T parameter Dette kan gøres ved at tilføje opstartsparameteren T til filen C5.ini, filen findes via stifinder i mappen med C5. Opstartsparameteren tilføjes som vist her: Såfremt der anvendes klient installationer skal denne rettede C5.ini anvendes indtil alle klient PC er har startet Microsoft C5 4.0 SP1 med denne opstartsparameter. 6.2 Start Microsoft C5 4.0 SP1 i Console-versionen Hvis C5 4.0 er installeret fra installationscd en, vil stien se ud som følger: Start/Programmer/Microsoft C5/Administration/Udviklingskonsol. Hvis C5 er opdateret fra en ældre version, kan stien se ud som følger: Start/Programmer/Navision C5 2.1(eller C5Win)/Navision C5 Konsol til Native eller find C5-mappen i stifinderen og dobbeltklik på filen C5w32c.exe Opgraderingen til version 4.00 SP1 består af 2 hovedtrin: Opdatering af databasedefinition. Oversættelse af applikation. Side 13 af 19

14 6.3 Trin 1 Opdatering af database definition Når Microsoft C5 4.0 SP1 startes første gang Opdateres der adgang, idet koderne er blevet genindlæst. Derefter kommer følgende dialogboks Vælg Ja Vælg Ja. Vælg Ja. Dette starter kørslen XAL.DbdAutomerge. Når denne er slut kommer følgende dialogboks: Tryk OK OBS såfremt man ikke automatisk får vist ovenstående bokse gøres følgende. - Vælg Generelt/Tilpasning/Udviklingsmenu - Vælg Xal/Kør - Vælg DBDAutomerge Side 14 af 19

15 6.4 Trin 2 - Multioversættelse Inden Multioversættelsen igangsættes skal skærmbilledet udfyldes som vist efterfølgende I alle felterne i kolonnen incl tastes. (punktum) Husk at anføre navn på logfilen, f.eks Compile.txt OBS - Hvis man ikke automatisk får vist nedenstående skærmbillede, gøres følgende: Vælg Generelt/Tilpasning/Vedligeholdelse/Multi/Oversæt. Tast F3 Efter at der er tastet F3, igangsættes Multioversættelse som angivet i dialogboksen. Når oversættelsen er afsluttet kan den dannede fil Compile.txt åbnes for at se om der eventuelt er oversættelsesfejl. Se under punkt T opstartsparameteren fjernes igen fra C5.ini Såfremt alle klient PC er har startet Microsoft C5 4.0 SP1 med denne opstartsparameter kan T parameteren nu fjernes. Side 15 af 19

16 6.6 Tilretningsstatus For at kontrollere om nye kerner og Syp-lag er tilføjet applikationen kan man atter tilgå formen Generelt, Kartotek, Tilretningsstatus. Build og Kerne version bør nu udvise nedenstående: Hvis du har rettet i de samme elementer som er rettet i Microsoft C5 4.0 SP1, skal du efterfølgende sørge for at alle rettelser fra denne Service Pack bliver indført i dine egne elementer. OBS Denne Service Pack leveres i et i SYP-lag. Side 16 af 19

17 7. Check synkroniser - SQL På MS SQL platformen bør man yderligere køre: Generelt/Tilpasning/Udviklingsmenu/DBD/Diverse/SQL /Generelt/Vedligeholdelse/ Check/synkronisér med følgende indstillinger: Side 17 af 19

18 8. Logfil Når multioversættelsen er afsluttet kan den dannede fil Compile.txt inspiceres for eventuelle oversættelsesfejl. Bemærk at samtlige oversatte kartoteker bliver listet i logfilen, selv om Kun fejl i logfil er slået til. Dette er ikke udtryk for at der er fejl i oversættelsen. Gå til stifinder og søg filen compile.txt. Åben denne med en Notesblok. Udskriften skal se ud som følger, med ALLE kartoteker listet under Database. Evt. Fejl under oversættelsen vil være markeret med *** Side 18 af 19

19 9. Appendix Microsoft C5 version 4.0 SP1 er en akkumuleret Service Pack som Inkluderede følgende fejlrettelser: Microsoft C5 4.0, Hot fix 001 Microsoft C5 4.0, Hot fix 002 Microsoft C5 4.0, Hot fix 003 Microsoft C5 4.0, Hot fix 004 Microsoft C5 4.0, Hot fix 005/ Microsoft C5 4.0 SP0, Hot fix 005 Microsoft C5 4.0, Hot fix 006/ Microsoft C5 4.0 SP0, Hot fix 006 Løn Årsafslutning 2005 med filoverførsel til Danica pension support. Side 19 af 19

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 23 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 19.06.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 22 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 22.04.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Norton TM AntiVirus Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Vsion 2012 Supvisor Copyright 2011 Microsoft. C5 et varemærke, d tilhør Microsoft. Produkt og firma nævnt i dette dokument varemærk, d tilhør des respektive eje. Indholdet i dette

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Kvikvejledning. SuperNova. version 3.10. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1

Kvikvejledning. SuperNova. version 3.10. Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1 Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Copyright DFIF Kvikvejledning SuperNova version 3.10 Side 1 Forord SuperNova er udviklet med henblik på at hjælpe frivillige ledere i DFIF med at administrere de mængder

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere