Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December Microsoft C5 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4."

Transkript

1 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Microsoft C5 4.0 SP Nyheder i Microsoft C5 4.0 SP Håndtering af kostpriser ved økonomiske lagerbevægelser Integration til DanDomain Nummerering af ordrer ved daglig fakturering Microsoft C5 Løn eindkomst DA/DS statistik mm Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert ansvar hvis dette materiale anvendes til andre formål. Microsoft Corporation er i intet tilfælde, uanset omstændighederne, ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af optegnelser eller data eller nogen anden form for indirekte tab eller følgetab, både i og udenfor kontrakt eller i anden sammenhæng som følge af anvendelse af dette materiale. Ingen oplysning heri kan tolkes som værende nogen form for garanti. Selskaber, organisationer, produkter, domænenavne, adresser, logoer, person navne og begivenheder beskrevet heri kan være fiktive. I sådan situation er der ingen hensigt eller antydning af nogen sammenhæng med faktiske Selskaber, organisationer, produkter, domænenavne, adresser, logoer, person navne og begivenheder. Produkt- og firmanavne nævnt i dette materiale kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Indholdet af dette materiale, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Overholdelse af alle gældende ophavsregler er brugerens ansvar. Uden at medføre begrænsninger i ophavsretten er al gengivelse (elektronisk, mekanisk, fotokopiering eller anden gengivelse) af indholdet af dette materiale til ethvert brug uden skriftlig tilladelse fra Microsoft Corporation ikke tilladt. Ophavsret 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, C5 eller Navision, er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation eller dets respektive affilierede selskaber i USA eller i andre lande. Microsoft kan have andre patenter, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder (copyrights) eller andre immaterielle rettigheder, der dækker emner i dette materiale. Levering af dette materiale giver ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder (copyrights) eller andre immaterielle rettigheder, bortset fra sådanne udtrykkeligt aftalte rettigheder, som i enhver skriftlig licensaftale fra Microsoft. Side 2 af 7

3 1. Generelt Microsoft C5 4.0 SP1 indeholder rettelser til 90 fejlrapporter samt en række forbedringer på funktionalitets siden. Flere fejlrapporter er brugt som udgangspunkt for rettelser i flere moduler, når der var tale om samme fejltype. En oversigt over rettelserne i dokumentet Fixliste C5 4.0 SP1.pdf. NB. Denne Service Pack samler sporene fra Microsoft C5 4.0 og Microsoft C5 4.0 SP0. Dette medfører at fremtidige opdateringer vil blive baseret på Microsoft C5 4.0 SP Microsoft C5 4.0 SP1 Microsoft C5 4.0 SP1 bygger videre på version 4.0 SP0 HF06 og er således udviklet med henblik på at understøtte anvendelsen af engelsk sprog i brugergrænsefladen. Såfremt man opgraderer fra en version 4.0 vil man således have muligheden for at udnytte anvendelsen af engelsk sprog i brugerfladen. Vær dog opmærksom på at der udelukkende er understøttelse for dansk funktionalitet samt, at den interne hjælp kun fore på dansk. Side 3 af 7

4 2. Nyheder i Microsoft C5 4.0 SP1 2.1 Håndtering af kostpriser ved økonomiske lagerbevægelser Ændringer i håndtering af kostpriser vedrører især krediteringer. I det følgende beskrives den nye kostprishåndtering i tabelform. Tabellerne beskriver håndteringen af kostpriser afhænging af lagerbevægelsens retning, dvs. afhængigt af om der er tale om tilgang eller afgang til lageret. Tabellen er inddelt i 5 kolonner: - Retning angiver lagerbevægelsens retning, dvs. om der er tale om tilgang eller afgang. - Oprindelse/Lagertype angiver modulet, som har genereret lagebevægelsen. I tilfælde bevægelsen stammer fra Lagerkladden angives yderligere lagertype for bevægelsen. - Kreditering angiver om der er tale om kreditering eller rettelser modsat almindelig fakturering eller bogføring. - Lagermodel angiver varens lagermodel. - Autoudligning angiver hvorvidt der foretages en automatisk udligning af lagerposter ved bogføring. Som udgangspunkt foretages automatisk udligning af lagerposter ved alle afgange fra lageret med undtagelse af lagermodellen Gennemsnit. I forbindelse med den nye håndtering af kostpriser er der tilføjet yderligere undtagelser, som vedrører enkelte typer af krediteringer. I alle tilfælde, hvor automatisk udligning ikke foretages under bogføring, betyder det at posterne efterfølgende skal udlignes manuelt med den rigtige post for at få en korrekt lagerværdi. - Kostpris angiver regler for håndtering/ansættelse af kostpriser ved angivne lagerbevægelser. I tilfælde kostprisens ansættelse er afhængig af at bestemte betingelser er opfyldt og er således inddelt i flere trin er trinene angivet i prioriteret rækkefølge som 1,2,3 osv., hvor trin 2 er afhængig af trin 1, trin 3 er afhængig af trin 1 og 2 osv. Side 4 af 7

5 Projekt Ordre Lager/Varesalg Lager/Styklinie Ja Gennemsnit Nej 1. Gennemsnitlig kostpris - hvis der eksisterer en positiv beholdning med en positiv værdi 2. Lagerkortets kostpris hvis den 3. Ordreliniens kostpris* Alle andre Nej 1. Lagerkortets kostpris hvis den 2. Ordreliniens kostpris* Indkøb Lager/Varekøb Lager/Stykliste Lager/Regulering Oprindelse/Lagerty pe Nej Kostpris Nej Lagerkortets kostpris, evt. difference mellem lagerkortets kostpris og den indtastede kostpris** bogføres som Tab/Vind Alle andre Nej Den indtastede kostpris** Kostpriser ved økonomiske lagerbevægelser af typen Afgang Kredite ring Lagermodel Kostpriser ved økonomiske lagerbevægelser af typen Tilgang Oprindelse/Lagerty pe Kredite ring Lagermodel Autoudligning Kostpris Autoudligning Kostpris Indkøb Lager/Varekøb Lager/Stykliste Ja Gennemsnit Nej 1. Gennemsnitlig kostpris - hvis der eksisterer en positiv beholdning med en positiv værdi 2. Lagerkortets kostpris hvis den 3. Ordreliniens kostpris* Kostpris og Serienummer Ja Kostpris er resultat af automatisk udligning. ikke udlignet antal bogføres til lagerkortets kostpris Alle andre Nej Den indtastede kostpris** Ordre Nej Gennemsnit Nej 1. Gennemsnitlig kostpris - hvis der eksisterer en positiv beholdning med Side 5 af 7

6 Oprindelse/Lagerty pe Kredite ring Lagermodel Autoudligning Kostpris Projekt en positiv værdi Lager/Regulering Lager/Varesalg Lager/Styklinie Lager/Flytning 2. Lagerkortets kostpris hvis den 3. Ordreliniens kostpris* Alle andre Ja Kostpris er resultat af automatisk udligning. ikke udlignet antal bogføres til lagerkortets kostpris Bemærk, at ydelser altid anvender lagermodellen Kostpris og følger særlige regler ved ansættelse af kostpriser. Alle almindelige tilgange bogføres til den indtastede kostpris**, mens krediteringer bogføres til lagerkortets kostpris. Alle almindelige afgange bogføres til lagerkortets kostpris, mens krediteringer bogføres til den indtastede kostpris.** * Ordreliniens kostpris udfyldes ved oprettelsen med lagerkortets kostpris, mens feltet er spærret for redigering. Feltets værdi anvendes alene i tilfælde hvor lagerkortets kostpris er blevet nulstillet efter oprettelse af linien. ** Ved oprettelse af linien forslås lagerkortets kostpris, som kan overskrives af brugeren. 2.2 Integration til DanDomain I Service Pack 1 har vi implementeret integration til DanDomain. Integration forudsætter at man har anskaffet en webshop løsning fra DanDomain. Med en webshop løsning kan varenumre fra Microsoft C5, overføres til webshoppen. Ordrer fra webshoppen kan indlæses og behandles i Microsoft C5, hvor der oprettes kunder og salgsordrer og dermed har man en nem og effektiv integrationen mellem webshop og Microsoft C Nummerering af ordrer ved daglig fakturering Nummerering af ordrenummer ved daglig fakturering under Debitor/Daglig og Kreditor/Daglig er blevet ændret. Ved aktivering af menupunktet Faktura er feltet Nummer ikke udfyldt, mens det stadigvæk er låst for indtastning. Tildeling af ordrenumre sker først på oprettelsestidspunktet, dvs. når der angives konto og andre oplysninger for ordren og der indtastes ordrelinier. Det er ikke længere muligt at benytte en nummerserie til nummerering af ordrer, oprettet uden for ordremodulet. Nummerering sker automatisk og hver ordrenummer bliver sammensat af dagens dato (Systemdato) af følgende format: DDMMÅÅ efterfulgt af ordrens fortløbende nummer og adskilt med bindestreg. Fortløbende nummerering nulstilles ved hver ny systemdato, så dagens første ordre bliver f.eks , næste ordre osv., mens næste dagens ordrer bliver , osv. Side 6 af 7

7 2.4 Microsoft C5 Løn Da der denne gang er sammenfald mellem frigivelse af Service pack og årsafslutningspatchen til Microsoft C5 er lønopdateringen indarbejdet i Service Pack 1. Der er altså intet DIS-lag til version 4.0 Service Pack 1. Udover selve årsafslutningspatchen indeholder Service Pack 1 bl.a. følgende nyheder/ændringer i lønmodulet: eindkomst eindkomst er et register, der stort set skal indeholde de indkomstoplysninger, som fremgår af den ansattes lønseddel. Registret skal også indeholde indkomstoplysninger om pension, sociale ydelser og lignende. Alle de oplysninger, som i dag fremgår af den årlige oplysningsseddel, er således indeholdt i de månedlige indberetninger til eindkomstregistret. Indberetning af oplysninger skal på sigt kun ske en gang et sted og sikrer, at ingen skal indberette de samme oplysninger flere gange til forskellige offentlige myndigheder. SKAT åbner for indberetning af eindkomst den 1. januar Virksomheden skal registreres hos SKAT, inden den begynder at benytte eindkomst. Det er frivilligt hvornår virksomheden ønsker at komme med i ordningen, man skal dog være opmærksom på, at bordet fanger når man første gang har sendt en fil ind til eindkomst. eindkomst er tvunget fra 1. januar 2008 for alle virksomheder DA/DS statistik mm. Danmarks statistik har ønsket visse ændringer til indberetningen pr. 1. Januar 2007 og der er flere nye indberetningskoder. Derudover er formularen til feriekort for funktionærer ændret så den nu også er tilpasset DI. På Lønarten 5158 er der indarbejdet et check således, at der ikke kan tilbageføres flere feriedage end der er afholdt. Der checkes på ferieåret og ikke kalenderåret. Side 7 af 7

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til 2036001_C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 1 Microsoft Navision C5 C5 anvendes først og fremmest til beregning af lønnen for den enkelte medarbejder, udskrift af lønsedler, samt overførsel af nettolønnen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Microsoft C5. Nyhedsbrev

Microsoft C5. Nyhedsbrev Copyright 2005 Microsoft Corporation NYHEDSBREV Vedbæk November 2005 Microsoft C5 Version 4.0 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Nye funktionaliteter... 6 2.1 Implementering af labels...

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer Microsoft Dynamics C5 2012 Nye funktioner, ændringer og forbedringer Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle nyheder og forbedringer... 6 Database størrelsen beregnes nu ens i Native og Microsoft

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 STYRING AF KØB OG SALG Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision, får du et effektivt kreditor- og debitor-styringssystem, som kan hjælpe dig til at styrke forholdet mellem

Læs mere