MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning"

Transkript

1 MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December Alle firma- og produktnavne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. Bluetooth varemærket er ejet af Bluetooth SIG Inc. og bliver benyttet af BluePosition Aps under licens. BluePosition Aps, Danmark Forbehold for ændringer uden forudgående varsel.

2 Side 2 af Velkommen Installation Denne vejledning Introduktion til MobileCTI Dialer Program forudsætninger Ophavsret Brugerlicens Begrænset garanti Support Anvendt syntaks Installation Konfiguration af MobileCTI Dialer COM Port Konfiguration af Phone and Modem Options Konfiguration af Phone and Modem Options Konfiguration af Outlook Dialer Konfiguration af TAPI Dialer Begrænsninger...17

3 Side 3 af Velkommen Tillykke med dit nye program MobileCTI, der integrerer din mobiltelefon med din PC. Programmet kommunikerer med din mobiltelefon, og gør det muligt at benytte en lang række telefoni- og SMS-funktioner direkte fra PC en. MobileCTI Dialer er en tillægs-funktion til MobileCTI Enterprise. Den gør det muligt at foretage telefonopkald fra andre PC applikationer der understøtter telefoni-integration, herunder Microsoft Outlook og en lang række ERP og CRM systemer. MobileCTI Dialer leveres i to forskellige udgaver, hhv.: MobileCTI Outlook Dialer: Gratis option til MobileCTI Enterprise, hvor MobileCTI Dialer kan benyttes sammen med Microsoft Outlook MobileCTI TAPI Dialer: Tilkøbsfunktion/option hvor funktionaliteten i MobileCTI Dialer er udvidet til at understøtte en lang række ERP og CRM systemer, forudsat at disse systemer understøtter telefon-integration via TAPI Telephony Application Program Interface. I denne vejledning vil betegnelsen MobileCTI Dialer blive anvendt medmindre der beskrives faciliteter der er forskellige mellem de to ovenstående udgaver af softwaren. 1.1 Installation Denne vejledning er en beskrivelse af installationprocessen og konfigurationsmulighederne af MobileCTI Dialer optionen til MobileCTI Enterprise programmet. Der henvises derudover til MobileCTI Installations og konfigurationsvejledningen: MobileCTI Installations og konfigurationvejledning : MCTI-CG-DK-150, eller senere. 1.2 Denne vejledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at vejlede brugeren eller administratoren i installation og konfiguration af MobileCTI Dialer optionen til MobileCTI Enterprise. Denne version af brugervejledningen er udarbejdet til version 2.1 af MobileCTI Dialer programmet. 1.3 Introduktion til MobileCTI Dialer MobileCTI er udviklet med henblik på at gøre mobiltelefonen til et effektivt kommunikationsværktøj, igennem en integration af mobiltelefonen og PC en. Navnet MobileCTI er en sammentrækning af Mobile telephony (Mobil telefoni) og CTI der er den engelske forkortelse for Computer Telephony Integration (Computer og telefoni integration).

4 Side 4 af 17 MobileCTI integrerer mobiltelefonen med PC en og alle dens applikationer, og i særdeleshed Microsoft Outlook. MobileCTI indeholder en række funktioner der gør det nemmere at benytte mobiltelefonen som et effektivt erhvervsmæssigt kommunikationsværktøj. MobileCTI Dialer optionen til MobileCTI Enterprise gør det muligt at foretage telefonopringning fra Microsoft Outlook, samt fra en lang række ERP og CRM systemer, der understøtter understøtter telefon-integration via TAPI Telephony Application Program Interface. 1.4 Program forudsætninger MobileCTI Dialer har følgende forudsætninger for at fungere optimalt. 1) Programmet er udviklet til brug på en PC med Microsoft Windows XP eller Windows ) Programmet forudsætter at MobileCTI Enterprise version 1.5 eller senere er installeret og konfigureret. 3) MobileCTI Dialer forudsætter endvidere at Microsoft Outlook 2000, 2003 eller Outlook XP er installeret på PC en, eller at MobileCTI Dialer benyttes sammen med et program der understøtter telefon-integration via TAPI Telephony Application Program Interface, herunder en række forskellige CRM og ERP systemer. 1.6 Ophavsret Dette program og tilhørende brugervejledninger, manualer m.v. er ophavsretligt beskyttede. Ingen del af programmet eller tilhørende publikationer må gengives, eller i nogen form eller på nogen måde overføres elektronisk, mekanisk, eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra BluePosition ApS. 1.7 Brugerlicens MobileCTI Dialer leveres i to forskellige udgaver, hhv. som en gratis option til MobileCTI Enterprise, hvor MobileCTI Dialer kan benyttes sammen med Microsoft Outlook, eller som en til købs funktion hvor funktionaliteten i MobileCTI Dialer er udvidet til at understøtte en lang række ERP og CRM systemer, forudsat at disse systemer understøtter telefon-integration via TAPI Telephony Application Program Interface. MobileCTI Outlook Dialer er omfattet af en brugerlicens. Brugerlicensen giver ret til at installere og benytte programmet på én PC, forudsat at denne har en gyldig licens til at benytte MobileCTI Enterprise. MobileCTI TAPI Dialer er omfattet af en brugerlicens, der skal tilkøbes til MobileCTI Enterprise. MobileCTI TAPI Dialer brugerlicensen giver ret til at installere og benytte programmet på én PC, forudsat at denne har en gyldig licens til at benytte MobileCTI Enterprise.

5 Side 5 af 17 Programmet må IKKE være installeret samtidig på flere PC er, og programlicensen må under INGEN omstændigheder benyttes samtidig på flere PC er. Der henvises i øvrigt til software licensaftalen: MobileCTI Software licensaftale: MCTI-SLA-DK-13, eller senere. 1.8 Begrænset garanti ADVARSEL: BluePosition ApS giver ingen garanti af nogen art for dette materiale, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier vedrørende salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. BluePosition ApS er ikke ansvarlig for fejl i dette dokument, det leverede materiale, herunder softwareprogrammet, eller for tilfældig beskadigelse eller for følgeskader i forbindelse med leveringen eller anvendelsen af dette materiale eller software program. Der henvises i øvrigt til software licensaftalen: MobileCTI Software licensaftale : MCTI-SLA-DK-13, eller senere. 1.9 Support Spørgsmål vedrørende installation og betjening af dette program skal foretages til din forhandler, eller en af BluePositions support-partnere. Se for yderligere oplysninger. Bemærk i øvrigt følgende: MobileCTI Outlook Dialer er en gratis ekstra facilitet til MobileCTI Enterprise, og der ydes derfor under normale omstændigheder ikke support på denne programfacilitet. MobileCTI TAPI Dialer er tilkøbs facilitet til MobileCTI Enterprise, og der ydes derfor support på denne program facilitet Anvendt syntaks I denne vejledning vil betegnelsen MobileCTI Dialer blive anvendt medmindre der beskrives faciliteter der er forskellige imellem de to forskellige udgaver af softwaren, jævnfør beskrivelse i afsnit 1.0. Derudover anvender denne vejledning bl.a. følgende syntaks: Tekst i kantet parentes som f.eks. [Besvar] henviser til programknap eller tastaturtast med den pågældende tekst. Tekst i citationstegn som f.eks. Kald noter / Besked henviser til dialog, status eller input boks med det pågældende navn.

6 Side 6 af Installation MobileCTI Dialer programmet installeres på PC en ved at starte programmet Setup- MobileCTI-Dialer, som er hentet fra Internettet eller leveret på CD-ROM. Under installationen detekterer MobileCTI Dialer programmet automatisk om licens rettighederne omfatter brugen af MobileCTI Outlook Dialer eller MobileCTI TAPI Dialer. Figur 1: MobileCTI Dialer Setup skærmbillede. Tryk [Next >] for at fortsætte installationen. Figur 2: MobileCTI Dialer License Agreement. Gennemlæs Software licensaftalen grundigt og tryk kun [I Agree] for at fortsætte installationen, såfremt du er indforstået i licensaftalen. Det efterfølgende panel giver mulighed for at vælge programmets placering.

7 Side 7 af 17 Figur 3: MobileCTI Dialer Program placering. MobileCTI Dialer installations programmet foreslår som default at MobileCTI Dialer programmet placeres i folderen C:\Program Files\MobileCTI Dialer. En anden destinations folder kan vælges ved at trykke på [Browse ] knappen. Tryk herefter [Install] for at fortsætte installationen. Installationsprogrammet installerer herefter programmet og kopierer de relevante filer til installationsbiblioteket. Figur 4: Installation af MobileCTI Dialer program filer.

8 Side 8 af 17 Når programmet har kopieret alle relevante filer og komponenter kan installationsprogrammet afsluttes. Figur 5: Afslutning af installationsprocessen. Tryk [Finish] for at afslutte installationen af MobileCTI Dialer programmet. Når installationsprocessen er afsluttet skal Microsoft Windows konfigureres således at andre programmer kan benytte faciliteterne der er indbygget i MobileCTI Dialer programmet. Se næste afsnit for hvorledes MobileCTI Dialer programmet konfigureres i Microsoft Windows.

9 Side 9 af Konfiguration af MobileCTI Dialer Når installationsprocessen er afsluttet skal Microsoft Windows konfigureres således at andre programmer kan benytte faciliteterne der er indbygget i MobileCTI Dialer programmet. 3.1 COM Port MobileCTI Dialer installationsprogrammet starter automatisk MobileCTI Dialer programmet som automatisk registrerer hvilken COM port den efterfølgende vil benytte. For at få oplyst hvilken COM port der benyttes skal musen placeres ovenpå MobileCTI Dialer program ikonet i system proces linien. Figur 6a: Informations ballon med Outlook Dialer COM port information. Figur 6b: Informations ballon med TAPI Dialer COM port information. Noter nummeret på COM port til senere brug når programmet konfigureres i Microsoft Windows. 3.2 Konfiguration af Phone and Modem Options Konfiguration af MobileCTI Dialer programmet udføres i Phone and Modem Options i Microsoft Windows. Phone and Modem Options konfigurationsprogrammet startes som følger: Start -> Control Panel -> Phone and Modem options.

10

11 Side 11 af 17 Det efterfølgende panel giver mulighed for at vælge modem fabrikat og type. Figur 9: Install New Modem, step 2. Vælg [Have Disk...]. Det efterfølgende panel Install From Disk giver mulighed for at vælge placeringen af installations filerne. Figur 10: Install From Disk Vælg program biblioteket c:\program Files\MobileCTI Dialer eller andet bibliotek hvor MobileCTI Dialer programmet er installeret.

12 Side 12 af 17 Det efterfølgende panel giver mulighed for at vælge MobileCTI Dialer v21 (eller senere version) Figur 11: Tilføj / Rediger kontakt Marker MobileCTI Dialer v21 og vælg [Next >] Det efterfølgende panel giver mulighed for at vælge COM Port tilknytning. Vælg den COM port der blev noteret under punkt 3.1. Figur 12: Konfiguration af MobileCTI SMS Indstillinger Tryk herefter [Next >]

13 Side 13 af 17 Det efterfølgende panel informerer om at MobileCTI Dialer v21 ikke er verificeret af Microsoft Corp. for brug med Windows XP eller Windows Figur 13: Advarsel for ikke verificeret software Vælg [Continue Anyway], medmindre du ønsker at afbryde installation. Det efterfølgende panel informerer om at modemet er blevet korrekt installeret. Figur 14: Afslut installation af modem. Vælg [Finish] for at afslutte konfigurationen af MobileCTI Dialer.

14 Side 14 af 17 Nu er installation processen af MobileCTI Dialer modem tilendebragt, og program panelet Phone and Modem Options vises igen. Figur 15: Phone and Modem Options. Vælg [OK] for at afslutte konfigurationen.

15 Side 15 af Konfiguration af Outlook Dialer Dette afsnit beskriver hvorledes Microsoft Outlook konfigureres til at benytte MobileCTI Outlook Dialer faciliteten. Kontroller at MobileCTI Enterprise og MobileCTI Outlook Dialer er startet. I Microsoft Outlook vælg Contacts. Tryk på telefon ikonet i toolbaren eller vælg Actions -> Call Contact -> New Call. Microsoft Outlook åbner herefter New Call panelet. Figur 16: New Call Panel Vælg herefter funktionen [Dialing Options...] Et nyt panel Dialing Options bliver herefter aktiveret. Figur 17: Dialing Options Panel Vælg [Line Properties..] og vælg herefter MobileCTI Dialer v21 (eller senere version) MobileCTI Outlook Dialer er herefter klar til brug sammen med Outlook.

16 Side 16 af Konfiguration af TAPI Dialer Dette afsnit beskriver hvorledes TAPI funktionen i ERP og CRM programmer konfigureres til at benytte MobileCTI TAPI Dialer faciliteten. Kontroller at MobileCTI Enterprise og MobileCTI Outlook Dialer er startet. I dette eksempel benyttes funktionen Windows Phone Dialer som medfølger Microsoft Windows 2000 og XP, idet konfigurationen af dette program i høj grad ligner den konfiguration der skal foretages i ERP og CRM programmer. Windows Phone Dialer kan startes på følgende måde: Start -> Run -> Skriv Dialer -> OK I Phone Dialer vælges herefter Edit -> Options. Phone Dialer åbner herefter Options panelet. Figur 18: Windows Phone Dialer Options Panel Vælg Phone Calls: Drop down boksen, vælg herefter MobileCTI Dialer v21 (eller senere version) Vælg [OK] MobileCTI TAPI Dialer er herefter klar til brug sammen med det pågældende program.

17 Side 17 af Begrænsninger Microsoft s nuværende implementering af TAPI line modem, som benyttes af MobileCTI Dialer, understøtter desværre ikke mulighed for at informere overliggende programmer, herunder Outlook eller andre programmer der benytter TAPI services at samtalen er afsluttet. Denne begrænsning medfører følgende: 1) Et opkald foretaget fra Outlook eller andet TAPI program herunder CRM og ERP systemer bør afsluttes fra det program hvor opkaldet blev foretaget. 2) Hvis opkaldet ikke afsluttes fra det program som foretog opkaldet, men afsluttet på mobil telefonen eller i MobileCTI detekteres dette ikke af Outlook/CRM/ERP programmet, hvorfor kaldet efterfølgende skal afsluttes i Outlook/CRM/ERP programmet FØR næste opkald kan foretages. MobileCTI TAPI Dialer, understøtter kun brug af et TAPI program af gangen. Support af f.eks. opringning fra Outlook og ERP/CRM program kørende samtidig er ikke understøttet i nuværende version af MobileCTI TAPI Dialer.

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Mamut Business Software Mamut Enterpriseudvidelser Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Version 14 MBS.EXT.PWB.DK.2011.01 I Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Mamut Enterprise

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 23 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 19.06.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Norton TM AntiVirus Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters

Læs mere

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Tilbehør til opvarmnings- og fjernvarmeregulator TROVIS 5610 Monterings- og brugsanvisning Elektronik fra SAMSON EB 5610-1 DA

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Leanpoint procesoptimering grundsystem:... 3. Systemudvidelser:... 4. Applikationer:... 5. Hardware:... 6. Hosting og licens:... 7

Leanpoint procesoptimering grundsystem:... 3. Systemudvidelser:... 4. Applikationer:... 5. Hardware:... 6. Hosting og licens:... 7 Leanpoint 26-07-2011 prisliste v. 1.0.30 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer Gældende 30 dage fra dato Leanpoint procesoptimering grundsystem:... 3 Projektstyring...

Læs mere

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 22 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 22.04.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk Brugervejledning til StofaNet www.stofa.dk Forord Tillykke med din nye StofaNet FlexRate opkobling, som giver dig adgang til internettet med én af Danmarks hurtigste internetforbindelser. Denne vejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere