Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen"

Transkript

1 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Transport og logistik. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 2 Ændringer i forhold til uddannelsesordningen af 1. juli 2010: 1) Informationsteknologi Fra Grundfag til områdefag. Grundfaget Informationsteknologi har ikke længere et afsluttet niveau efter 1 (udenfor niveau) og findes derfor ikke længere som et grundfag på grundforløbet. Det laveste niveau er nu niveau F, som normalt opnås efter 2 rs undervisning. Det er derfor i indgangsbekendtgørelsen blevet fastsat i 4 De fælles kompetencemål for grundforløbet i kompetencemål nr. 3), at it skal kunne anvendes i jobmæssige sammenhænge. Samtidigt er det i de enkelte bilag blevet fastsat, at et af de særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet er, at eleverne kan anvende kompetencer svarende til de, der opnås i grundfaget informationsteknologi, niveau F. Det hidtidige grundfag informationsteknologi havde på hovedforløbene en varighed på 1, svarende til den 2. op til niveau F. Der er nu lavet et områdefag på 1 Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi med fagnummer Det faglige indhold i faget tager udgangspunkt i grundfagets niveau F. 2) Ergonomi Fra Grundfag til områdefag. Grundfaget ergonomi eksisterer ikke længere. Der er derfor oprettet et tilsvarende områdefag Brancherettet ergonomi med fagnummer Faget modsvarer i vid udstrækning det tidligere grundfag. 3) Grundlæggende kvalifikationsuddannelse Faget Grundlæggende kvalifikationsuddannelse er blevet ændret, således at alle elever afslutter faget med at få udstedt chaufføruddannelsesbevis, CUB. CUB udstedes i henhold til 15, 16 eller 21 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 337 af 28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Chauffører med erhvervede rettigheder, skal erhverve de samme kvalifikationer som chaufførelever uden erhvervede rettigheder. Disse kvalifikationer er fastlagt i bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 337 af 28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Chauffører med erhvervede rettigheder kan opnå godskrivning for kvalifikationer de behersker i henhold til 54 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Eleverne kan dog kun godskrives i et omfang, så de opfylder Trafikstyrelsens krav til undervisningens varighed og indhold jf. 21 og 22. Det er endvidere fastsat, som evalueringsform for faget, at alle elever skal til skriftlig evaluering (prøve) efter karakterskala Bestået/ikke bestået med karaktertype Eksamen. Prøven skal bestås jf. reglerne om udstedelse af skolebevis. For elever der har været til prøve efter Trafikstyrelsens regler jf. 15 og 16, erstattes fagets prøve af denne.

2 2 Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Ingen yderligere bemærkninger. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Uddannelsens trin 1 inkl. grundforløbet varer i alt 1 år og 6 måneder. Uddannelsens trin 2 varer i alt 1 år og 6 måneder. Uddannelsens trin 3 varer i alt 1 år. Eksempel på model for en uddannelses struktur: Grundforløb Skole 14,5 r Praktik Skole 6 r Praktik Skole 5 r Praktik Skole 5,6 r Hovedforløb Praktik Skole 9,6 til 10,6 r* Praktik Skole 3,8 r Praktik Praktik Skole 15 r Praktik Trin 1: Lagermedhjælper Trin 2: Lageroperatør med speciale Trin 3: Lager- og terminaldisponent Bundne og valgfri specialefag kan placeres frit i forløbet, dog under hensyntagen til elevens forudsætninger, forudgående erfaring og den nødvendige progression samt virksomhedens eventuelle særlige krav til sikkerhedsuddannelse. Skolen tilrettelægger i den lokale undervisningsplan i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg placeringen af de enkelte fag på skoleperioderne. Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Ingen yderligere bemærkninger. Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation.

3 3 Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål: [Fagnavn] Nummereringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendtgørelsen. Præstationsniveau for faget Vejledende tid Grundfag 6 r ialt 7 Samfundsfag F 1,5 r Trin 1 Lagermedhjælper Trin 2 Lageroperatør Trin 3 Lager og terminaldisponent 9, 12 Fremmedsprog F 2 r 7, 12 Samfundsfag E 1,5 r 11 Iværksætteri og innovation F 1 Områdefag Præstationsstandard [Begynder, Rutineret, Avanceret] 14,3 r i alt 1, 2, 4, Brancherettet Rutineret 1 ergonomi 1, 3, Brancherettet Rutineret 1 informati- ons- og kommunikationsteknologi 1 Edb-lagerstyring Begynder 1 introduktion 1, 2 Praktisk lager Rutineret 1 1, 2, 4 Enhedslaster Rutineret 1 4 Køreuddannelse kategori B - 1,6 1 Edb-lagerstyring Rutineret 2 r 1, 3 Kundebetjening Rutineret 0,6 lager 2 Oplagring og forsendelse af farligt gods 3 Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed Rutineret 0,8 Rutineret 0,8 1, 3, 5 Lagerøkonomi Rutineret 1

4 4 1, 3, 5 Logistik og samarbejde 1 Time-, sags- og resursestyring Rutineret 1 Rutine 0,6 1, 6 Sundhed - lager Rutineret 0,5 Rutineret 0,2 Specialefag Specialet Lager & transport 4 Køreuddannelse, kategori C 4 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse 4 Specialet Lager og transport Specialet Lager & logistik 13 Logistik, organisation og økonomistyring 4 Lastsikring og stuvning af gods 13 Specialet Lager og logistik 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23 Ledelse, kommunikation og samarbejde 14, 15, 17, 18 Logistik og transportledelse 15, 16, 20, 21, 23 Kvalitetsstyring og kundeservice 22 Transportteknisk fremmedsprog 12 Internationale forhold og branchekendskab Præstationsstandard [Begynder, Rutineret, Avanceret] 10,1 ialt - 1,6 Rutineret 8,0 r Avanceret 0,5 5,1 ialt Avanceret 4,0 r Rutineret 0,6 Avanceret 0,5 Trin 3: Lager og terminaldisponent Præstationsstandard [Begynder, Rutineret, Avanceret, Ekspert] 15 r i alt Avanceret 4 r Avanceret 2,4 r Avanceret 1 Avanceret 2 r 15, 23 Transportrelate- Avanceret 1

5 rede beregninger Afsluttende projekt 14, 15, 23 Optimering og udvikling af lagerstyring Avanceret 2 r Avanceret 1,6 24 Branchekendskab Avanceret 1 Valgfri specialefag: 4,0 r for specialet Lager & logistik For begge specialer vælges blandt: 4 Energirigtig kørsel Intensiv Grundlæggende kvalifikationsuddannelse lastbil Køreuddannelse kategori C EUD 4 National og international godstransport EUD 1, 2, 4 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods , 2, 4 ADR grundkursus vejtransport af farl. gods i emb , 2, 4 ADR specialiseringskursus klasse , 2, 4 ADR specialiseringskursus klasse , 2, 4 ADR specialiseringskursus tank , 2, 4 ADR grund- og specialiseringskursus kl. 1+7+Tank Præstationsstandard [Begynder, Rutineret, Avanceret, Ekspert] AMU 4 r - 1,6 Rutineret 1 AMU 0,2 AMU 0,2 AMU 0,2 AMU 1,1 4 Kørekort C/E - 1,6 5

6 4 Transport af temperaturfølsomt gods , 4 Vedligeholdelse af transportmateriel , 3, 13 Konflikthåndtering , 3, 13 Kvalitetsstyring i certificerede virksomheder 1, 3 Praktisk kemi i proces 6, 7, 8 Prøveudtagning Avanceret 0,4 1 Affaldshåndtering i produktionen 1 Datafangst og ny teknologi 1, 3, 13 Logistikopgaver med 3. part , 3, 13 Logistikplanlægning i handelsvirksomheden , 3, 13 Optimering af intern logistik og service , 5, 13 Planlægning og gennemførelse af transportforløb , 5, 13 Logistik i spedition og shipping , 13 Oprettelse af database til jobbrug ,13 Databasevedligeholdelse til jobbrug , 13 Oprette brrflader og udskrifter , 5, 13 Anvendelse af regneark til talbehandling , 5, 13 Design og automatisering af reg- AMU 1 AMU 1 Avanceret 1 Rutineret 1 Avanceret 0,5 Avanceret 0,2 AMU 0,5 AMU 0,5 AMU 0,3 dage 6

7 neark , 3, 13 Indskrivning og formatering af mindre tekster , 3, 13 Jobrelateret brug af styresystemer på pc Anvendelse af præsentationsprogrammer , 3, 13 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser , 2, 3, 5, 12, 13 Effektiv internetsøgning på jobbet , 3, 12 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd , 3, 12 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd , 2, 3, 5, 13 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer , 2, 3, 5, 13 Brug af pc på arbejdspladsen , 3, 13 Styring af logistikopgaver med 3. part , 3, 13 Anvendelse af 5- S modellen , 3, 13 Lean-kortlægning af værdistrøm , 2 Miljøstyring for operatører , 3, 13 Kunde/leverandørforh old for operatører AMU 1 AMU 1 AMU 0,2 7

8 1, 3 Etablering af selvstyrende grupper , 3 Teambuilding for selvstyrende grupper , 3 Kommunikation i teams , 3 Værdibaserede arbejdspladser , 3 Videndeling og læring for medabejdere Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion , 3 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse , 3 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere , 3, 13 Kvalitetsstyring i virksomheden Anhugning af byrder AMU 1 AMU 0,8 AMU 1 1 Pakkeoperatør Rutineret 4 r 1 Elektromekanisk montage 1 Produktionsoperatør 1, 4 Terminaltraktor , 4 Containerhåndtering , 4 Lastbilmonteret kran D certifikat Almen fødevarehygiejne (certifikat) , 4 Teleskoplæsser med gafler - betjening Avanceret 4 r Rutineret 4 r AMU 1 AMU 1 AMU 2 r AMU 1 1, 4 Teleskoplæsser 8

9 m. kranfunktioner betjening, B- cert Certifikatuddannelse C for kranførere AMU 1,4 Valgfag 0,8 r ialt 0,2 0,6 9

10 10 Tabel 2 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Trin 1 Lagermedhjælper Trin 2 Lageroperatør Trin 3 Lager- og terminaldisponent Nummereringen henviser til nummereringen af kompetencemål i uddannelsesbekendtgørelsen For alle trin og specialer: 1, 3 Introduktion til virksomheden og dens grundlæggende funktioner 1, 3, 4 Varemodtagelse og vareforsendelse 1, 3 Vareekspedition og kundebetjening For specialerne Lager & transport og Lager & logistik: 1, 3, 5 Administration og logistik For specialet Lager & transport: 1, 4 Transportrutine For specialet Lager & logistik: 1, 3, 5, 13 Logistikstyring og organisation For trin 3 Lagerdisponering: 14 Benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel Daglig drift og ledelse 20, 23 Kundeservice og forhandlingsteknik

11 11 21, 23 Kvalitetsstyring og optimering af processer

12 Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Som hjælp og vejledning for tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen har TUR udarbejdet en uddannelsesjournal, der indeholder forslag til praktikmålenes fordeling i forhold til skoleperioderne samt praktikerklæringer. Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. Til 6.2 Afsluttende prøve trin 1 Ingen yderligere kommentarer. Til 6.3 Afsluttende prøve trin 2 Til hjælp og inspiration for arbejdet med svendeprøven har det faglige udvalg (TUR) udarbejdet en vejledning, som primært retter sig mod censorerne (skuemestre). Til 6.4 Afsluttende prøve trin 3 Ingen yderligere kommentarer. 12

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til modelsnedker.

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse (EUD): Personbefordringsuddannelsen Rute-og bybus. Trin 1: Rutebilchauffør UCplus A/S 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT FOR UCPLUS - UDDANNELSESCENTER FOR

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.07. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere