Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bil, fly og andre transportmidler. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag1. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Der er ikke supplerende bemærkninger. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Eksempel på model for en uddannelses struktur]: Trin 1, cykelmontør Grundforløb Hovedforløb Skole 20 Praktik Skole praktik Trin 2, cykelmekaniker Grundforløb Skole 20 Hovedforløb praktik Trin 1, Knallertmekaniker Grundforløb Skole 20 Hovedforløb praktik Trin 2, Motorcykelmekaniker Grundforløb Skole Hovedforløb praktik Til afsnit 3 Rammer for kørekort For specialet motorcykelmekaniker gælder, at eleven inden aflæggelse af svendeprøve skal have erhvervet kørekort til motorcykel, kategori A. Såfremt en elev, der er under uddannelse på trin 1, knallertmekaniker, i forvejen er i besiddelse af et kørekort til personbil, kategori B bortfalder kravet om et kørekort til motorcykel, kategori A.

2 Eleven skal begynde på køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18. år. Eleven skal påbegynde køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18.år. Det anbefales, at køreundervisningen tidligst påbegyndes efter prøvetidens udløb. Virksomheden er forpligtet til at betale omkostningerne svarende til myndighedskravet som beskrevet i bekendtgørelse om kørekort i forbindelse med erhvervelsen af de(t) for uddannelsen fornødne kørekort ud fra flg. retningslinier: 1. Kørekort til motorcykel ( kørekort A) 2. For kategori A betaler arbejdsgiver i øvrigt for lægeattest og prøvegebyr til den første teoretiske og praktiske køreprøve. Øvrige vilkår. 1. Det er virksomheden, der vælger kørelærer. 2. Såfremt uddannelsesaftalen afbrydes ensidigt af eleven er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 3. Såfremt uddannelsesaftalen opsiges på grund af misligholdelse fra elevens side er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation.

3 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetence mål: [Fagnavn] Præstationsniveau for faget Vejledende tid Trin 1 Cykelmontør og knallertmekaniker Trin 2 Cykelmekaniker og motorcykelmekaniker Grundfag 1,0 1,0 16,17 Innovation og F 1,0 1,0 iværksætteri 7,8 Områdefag trin 1, 6,0,0 cykelmontør- og knallertmekaniker 7, 8 Fag nr Faglig kommunikation 1 Rutineret 1,0 1,0 7, 8 FAG nr.2890 Salg, service og kundebetjening Rutineret 1, ,8 FAG nr Erhvervsforståelse Rutineret 1, , 8 FAG nr.2888 Branchemiljø Rutineret 1, , 8 FAG nr.2889 Materialekendskab Rutineret 1,0 1.0 Bundne specialefag cykelmontør 4,0 2, 3 FAG nr ,1 FAG nr.2892 Elektriske systemer på cykler Bremsesystemer på cykler Rutineret 1,0 X Rutineret 1,0 X,6 FAG nr.289 Styretøj på cykler Rutineret 1,0 X 1,2 FAG nr.2896 Transmissioner 1 Rutineret 1,0 X Bundne specialefag 9,0 knallertmekaniker 2 FAG nr og 4 takt motor 1 Rutineret 1,0 X 2 FAG nr Køle- og smøresystemer Rutineret 0, X 1 2 FAG nr Karburator Rutineret 0, X 2 Indsprøjtning 1 Rutineret 0, X 2 FAG nr. 291 Udstødning og emission Rutineret 0, X 1 24 FAG nr Affjedring og forgaffel 1 Rutineret 0, X 24,22 FAG nr Kronrør og stel 1 Rutineret 0, X 24 FAG nr Hjul og dæk Rutineret 0, X 22 FAG nr. 290 Aktiveringssystemer Rutineret 0, X 23 FAG nr Skive- og tromlebremser Rutineret 0, X 2,21 Tændingsanlæg Rutineret 0, X

4 FAG nr FAG nr.2901 Motorstyring Rutineret 0, X 21,2 FAG nr ,2 FAG nr ,22 FAG nr ,24 FAG nr ,22 FAG nr Lys og ledningsnet Rutineret 0, X Start- og ladeanlæg Rutineret 0, X Sluttransmission Rutineret 0, X Aktiveringssystemer og Rutineret 0, X kobling Gearkasser Rutineret 0, X Bundne specialefag 9 17, 29 Specialet 6,0 cykelmekaniker 7, 8 Faglig kommunikation, 2 Rutineret 1,0 13 Elektriske systemer og Avanceret 1,0 anlæg på cykler 1,18 Bremsesystemer på Avanceret 0, cykler 18 Affjedring/styretøj på Avanceret 1,0 cykler 19 FAG nr Fremstilling af hjul Avanceret 0, 10,11,1,16,1 Fremstilling af cykelstel Avanceret 2,0 7,19 FAG nr ,11 Transmissioner 2 Avanceret 1, Specialet 7,0 motorcykelmekaniker 7, 8 Faglig kommunikation, 2 Rutineret 1,0 X 26,29 FAG nr ,27,29 FAG nr ,30 FAG nr ,30 FAG nr takt motor 2 Avanceret 0, X Køle- og smøre systemer Avanceret 0, X 2 Indsprøjtning 2 Avanceret 0, X Udstødning og emission 2 Avanceret 0, X 22,24 Affjedring og forgaffel 2 Avanceret 0, X 24,22 Kronrør og stel 2 Avanceret 0, X 28 FAG nr Skivebremser 2 Avanceret 0, X 28,30 FAG nr ,27,26 FAG nr ,26 FAG nr ABS-bremser 2 Rutineret 0, X Motorstyring 2 Avanceret 1,0 X Lys og ledningsnet 2 Avanceret 0, X

5 27 FAG nr.2922 Start- og ladeanlæg 2 Rutineret 0, X Sluttransmissioner 2 Avanceret 0, X 27,28 FAG nr ,26 FAG nr ,14 FAG nr ,16,19,10 FAG nr ,11,1,18,19 FAG nr ,14 FAG nr Gearkasser 2 Avanceret 0, X Valgfri specialefag Præstationsstan Antal dard Specialet cykelmekaniker 2 Elektrisk og elektronisk Avanceret 1,0 udstyr/tænding Specialcykler Avanceret 1,0 Mountainbike Avanceret 1,0 El-cykler Avanceret 1,0 2 FAG nr og 4takt- motor Begynder 1,0 2,21 Karburator/indsprøjtningssystemer Rutineret 1,0 2,21 Tændingssystemer Rutineret 1,0 Specialet 2,0 2,0 motorcykelmekaniker 27,28 Reparation af ABS anlæg AMU-mål 0,8 FAG nr. 17 med elekt. stabilis.prog. (ESP) 27 Fag nr , ,27 FAG nr. 19 Måleteknik på personvogne Motorstyring, komplekse systemer Reparation af motorstyringsanlæg Valgfag AMU-mål 1,0 0,8 AMU-mål 0,8 Antal Slettet: Slettet: S Slettet: Trin 1 cykelmontør 1 Specialet cykelmekaniker Trin 1 knallertmekaniker Specialet motorcykelmekaniker 0 1 0

6 Elever, der har opfyldt uddannelsens mål på kortere tid end den vejledende varighed, tilbydes undervisning i fag efter uddannelsens katalog over valgfri specialefag. Undervisningen i valgfri specialefag sker i disse tilfælde ud over den for specialet normerede varighed af disse. Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Kompetencemål Praktikmål Trin 1 Cykelmontør Trin 2 Cykel - mekaniker Trin 1 Knallertmekaniker Trin 2 Motorcykelmekaniker 1-8 Miljø og sikkerhed Klargøring og, vedligehold. 9-1, Specialcykler 9 1,29 FAG nr 2968 Vedligehold og reparation af cykler Vedligeholde og reparere knallerter Vedligeholde og reparere motorcykler Til afsnit Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Der er ikke supplerende bemærkninger. Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen er kompetence- og målbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Trin 1, cykelmontør For uddannelsen trin 1 cykelmontør afholder skolen en prøve i form af et praktisk orienteret projekt, der tager udgangspunkt i kompetencemålene for trinnet.

7 Projektet bedømmes på skolens foranstaltning. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede prøvekarakter påføres uddannelsesbeviset. Indstilling til ny prøve Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende praktisk orienterede projektprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. Svendeprøven for elever, der afslutter trin 1 knallertmekaniker samt uddannelsens specialer cykelog motorcykelmekaniker på trin 2. Tilvejebringelse af opgaver. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og vejledningen for cykel- og motorcykeluddannelsen. Rammer for prøvegennemførelse og -bedømmelse Svendeprøven aflægges normalt tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen og aldrig mere end 6 måneder før udlæringsdatoen. Prøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. Bedømmelsen foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg samt en lærer(eksaminator) udpeget af skolen. Iværksættelse af prøven Skuemestrene udpeges af det faglige udvalg til bedømmelse 3-4 før svendeprøven. Erhvervsskolen modtager kopi af iværksættelsespapirerne. For skolens lærere eller tilsynsførende gælder skolens lokale bedømmelsesplan vedrørende svendeprøveaflæggelsen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI), kan medtages ved bedømmelsen. Prøverne for uddannelsens 2 specialer gennemføres med de nedenfor anførte varigheder. Den praktiske prøve Den praktiske prøve for specialerne cykelmekaniker og motorcykelmekaniker afholdes som afslutning på den sidste skoleperiode med en varighed på henholdsvis 4 klokketimer for specialet cykelmekaniker og 6 klokketimer for knallertmekaniker samt specialet motorcykelmekaniker. Prøven anses for færdigudført, når eleven melder klar.

8 Læreren (eksaminatoren)og skuemestrene skal være til stede under udførelsen og bedømmelsen af den praktiske prøve. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver de to skuemestre og læreren samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår: Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation og dokumentation, salg, service og kundebetjening samt miljø- og kvalitetsbevidsthed. Samtale med eleven I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine tekniskog almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. Karakterberegning For at bestå svendeprøven kræves, at karakteren for den praktiske prøve er mindst karakterskalaens beståelseskarakter. Læreren og de 2 skuemestre meddeler lærlingen eksamensresultatet umiddelbart efter, at den endelige karakter er beregnet. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Karakterskala 7-trinsskalaen (Karakte r Relation til ECTS 12 A 10 B Betegnelse Den fremragende Den fortrinlige 7 C Den gode 4 D Den jævne 02 E Den tilstrækkelige Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Karakteren 7 gives for den gode, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

9 00 F Den utilstrækkelige Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 F Den ringe Karakteren -3 gives for den helt uacceptable. Skuemestrene og skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede svendeprøvekarakter påføres svendebrevet. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve i den delprøve (skriftlig eller praktisk), hvor eleven ikke har opnået mindst karakteren 02. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger.

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 15.07.2012 Uddannelsesordning for Cykel og motorcykeluddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 383 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker UDKAST Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode- Praktisk webintegration og Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media Praktik Skole, 5 uger Praktik Skole, 5 uger Praktik Skole, 5 uger Praktik Skole, 5 uger Praktik Skole, 5 uger Praktik Skole, 5 uger Praktik Skole, 5 uger Praktik Skole, 5 uger Praktik Uddannelsesordning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere