Metodistkirken i Odense. Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodistkirken i Odense. Årsberetning"

Transkript

1 Metodistkirken i Odense Årsberetning 2008

2 Forord Kære medlem eller ven af menigheden. Velkommen til menighedens årsmøde pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle har mulighed for at give deres besyv med på alt, hvad angår menighedens drift og fremtid. Beretninger fra menigheden og dens arbejdsgrene er tilgængelige og kan diskuteres. Det samme gælder regnskaber og budgetter for menigheden og dens arbejdsgrene. Endelig er det også på årsmødet at vi vælger nye repræsentanter til menighedsråd, pastoralkomite samt til flere af arbejdsgrupperne i kirken. Velkommen til at tage del i alt det, som foregår bag kulisserne i en kirke som denne. Årsmødet afholdes onsdag d. 4. marts kl , hvor menigheden byder på lidt godt at spise. Tilmeldinger modtages gerne på eller Thomas Risager Seniorpræst Metodistkirken i Odense Side 2 af 32 Årsmøde 2009

3 Dagsorden til menighedens årsmøde Konstituering a. Valg af sekretær b. Valg af stemmetællere 2. Menighedens beretning a. Menighedsrådets beretning b. Forslag til fokusområder c. Indstilling fra menighedsråd og pastoralkomite d. Statistik e. Myretuens beretning f. MS - beretning g. MM Beretning 3. Økonomi a. Regnskab 2008 b. Budget 2009 c. Arbejdsgrenenes regnskaber og budgetter 1. MS/Børnearbejdet 2. MM 3. Willeruplund 4. Valg a. Formand for menighedsråd b. Lægleder c. Godkendelse af tilsat kasserer d. Sekretær for menighedsrådet e. Andre til menighedsrådet f. Valg af delegater til Metodistkirkens Årskonference g. Valg af suppleanter til Metodistkirkens Årskonference h. Godkendelse af arbejdsgrenenes ledere i. Godkendelse af lægprædikanter j. Godkendelse af smågruppeledere k. Formand for pastoralkomite l. Øvrige til pastoralkomite m. Godkendelse af tilsat bygningsansvarlig n. Revisorer o. Willeruplund p. Forslagskomite 5. Evt. Metodistkirken i Odense Side 3 af 32 Årsmøde 2009

4 Beretning for Emmauskirken Metodistkirken i Odense 2008 Kan det virkelig passe, at der er gået endnu et år? Tiden går som bekendt hurtigt, når man er i godt selskab, så det kan være svært at forstå at det er tid til årsmøde igen. Ved årsmødet ser vi tilbage på året, der gik. Vi evaluerer på de ting, som vi kunne have gjort bedre og vi ser fremad mod Vision 2015, som endelig er til drøftelse og vedtagelse i dag. Metodistkirken i Odense er en levende kirke. Her myldrer med liv og smittende tro og vi oplever det som en helt naturlig del af det at være kirke, at nye mennesker søger ind i kirken. Dette er meget glædeligt! Midt i alt det glædelige så er det også en udfordring at være en kirke, som vokser. Det er en udfordring, at få nye mennesker til at finde en naturlig plads i menighedens fællesskab. Det er en udfordring at få skabt rammer, hvor flere mennesker kan tjene Gud frem for at lade sig betjene i kirkens fællesskab. Vi vil stadig opfordre alle til at have både nyde-aktiviteter og yde-aktiviteter. Mentorer Bevægelsen fra at være søgende menneske til at blive kristen og medlem af en kirke er en lang bevægelse, som kræver, at vi i menigheden er der for hinanden. Derfor er det meget glædeligt at opleve, hvordan ordningen med mentorer skaber bånd mellem nye og gamle medlemmer i kirken. Mentorordningen startede oprindeligt ud fra en betragtning om, at Thomas Risager ønskede at tydeliggøre, at medlemskab af kirken indebar sociale relationer til flere end præsten, men også som et ønske om at menigheden skulle være ansvarlig for nye medlemmer. Dette er stadig hensigten. Menigheden vokser og der kommer nye medlemmer til og derfor vil flere af menighedens medlemmer også nyere medlemmer blive spurgt om at tage mentoransvaret på sig. Derfor er det nu tydeligt, at der er behov for at få klarlagt, hvad mentorordningen indebærer. Der er nedsat en gruppe, som vil lave en folder, der informerer om hvad en mentor har af pligter og hvad det nye medlem kan forvente sig af sin mentor. Vi tror stadig at mentorordningen er kommet for at blive. Vejen til Gud - smågrupper I processen, hvor nye medlemmer oplever at nyhedens interesse fader ud, er det uhyre vigtigt at vi som menighed slutter op om hinanden og her er smågrupperne en meget væsentlig del af kirkens arbejde. I menighedsrådet tror vi, at smågrupperne er en vigtig forudsætning for de kommende års vækst. Derfor glæder vi os også i år over, at det er lykkedes at få tilført menigheden ekstra ressourcer gennem pastor Tine Gjessøs ansættelse, som vi kan se bærer frugt. Hen over vinteren har 16 mennesker mødtes hver anden onsdag for at læse bogen "At finde et helligt rum" sammen. Forløbet afsluttes i marts. Hermed har der været mulighed for at prøve en anden type smågruppe i en afgrænset periode, med klare rammer for samtale og tid til stilhed. Der er tegn på, at nye smågrupper og ideer vil opstå ud fra denne gruppe. Metodistkirken i Odense Side 4 af 32 Årsmøde 2009

5 Kommunikation Der er mange mennesker i vores kirke. Faktisk er der mange flere kontakter end det antal mennesker, som vores medlemslister rummer. Kontakten med nye mennesker er meget tidskrævende og denne opgave ligger primært hos Thomas Risager, som anvender en del ressourcer på at være til stede i de medier, som moderne mennesker benytter sig af. Kirkens hjemmeside er mange menneskers første kontakt med kirken. Hjemmesiden fungerer stadig godt, men det er ved at være tid til at redesigne Kirkerummet Meget af kommunikation ligger også i at være til stede på de elektroniske sociale netværk som Facebook, hvor kirken også er utroligt aktiv. Her kan vi målrette kommunikation efter brugernes præferencer, så her er vi som kirke naturligvis også massivt tilstede. Søndagens prædikener bliver nu optaget og ligger tilgængelige på nettet, så man kan høre dem igen fra sin computer. Desuden podcastes de også via itunes, så mennesker nu har muligheden for at høre talen igen på deres ipod/mp3-afspiller. Dette lyder som et utroligt nørdet projekt, men der er op mod 50 mennesker, som lytter til vore prædikener hver uge og der er jævnligt reaktioner og spørgsmål fra mennesker lige fra Nordnorge til Middelhavet. Vores kirkerum er et fantastisk rum. Mange nye mennesker, som besøger kirken, fortæller at de betages af rummet og at der er et eller andet over det, som gør at man er nødt til at sætte sig ned og nyde rummet. (Mon ikke det er det, som vi vil kalde Helligånden?) Kirkerummet er state of the art når det kommer til alle de tekniske hjælpemidler. Vi har et godt projektoranlæg, lækkert lys og nu også et utroligt godt lydanlæg. Så rent teknisk er vi med helt fremme og der mangler intet. Vi har dog det luksusproblem at vi med vores gospelgudstjenester og koncerter har sprængt rammerne eftertrykkeligt. Vi oplever nu at mennesker forlader kirkerummet under gudstjenester fordi de synes, at der er for trangt. Her har vi en positiv udfordring og vi må seriøst overveje, hvordan vi får skabt flere pladser i vores kirkerum. Kan vi åbne til det bagerste pulpitur? Eller skal vi inddrage de to nederste lejligheder i baghuset og bygge bagud for at gøre kirken længere? Disse udfordringer bliver vi nødt til gennem de kommende år at undersøge. Både med hensyn til, hvad der kan lade sig gøre rent teknisk, men også hvilken økonomi, der er forbundet hermed. Vi vil gerne være tydelige omkring, at vi er glade for vores kirke og for dens placering i byen, så vi vil hellere overveje ombygninger og muligheden for at lave flere gudstjenester i løbet af weekenden, end vi vil overveje at bygge en ny kirke et andet sted i byen. Børnekirken Børnekirken holder nu til i lokalerne på tredje sal. Der er blevet ryddet op og lokalet er nu bedre indrettet til at rumme børnekirkens aktiviteter. Pastor Tine Gjessø arbejder sammen med de frivillige på at udvikle et Metodistkirken i Odense Side 5 af 32 Årsmøde 2009

6 holdbart koncept for fremtidens børnearbejde ved kirken. Børnene er kirkens fremtid og vi skal have et tilbud til dem, som er af en sådan kvalitet, at børnene har lyst til at komme i kirken og plager deres forældre om at få lov at komme herhen. En af de fysiske udfordringer, som børnekirken står overfor, er at der er langt fra 3. sal til toiletterne. Derfor undersøger vi for tiden mulighederne for at indrette et toilet i det gamle køkken på tredje sal. Gudstjenester Gudstjenesterne er fra søndag til søndag meget forskellige. Dette er et mål i sig selv, da mennesker i kirken har forskellige præferencer. Ved at variere gudstjenestens form tilgodeser vi så mange som muligt. Hvad der for nogle er kaos og larm er for andre noget, som giver dem oplevelsen af en utrolig fred. I lyset af dette ønsker vi at fastholde variationerne i gudstjenestens form og udtryk. Søndag vil man stadig kunne finde alt fra vilde gospelgudstjenester over mere traditionelle gudstjenester, børnegudstjenester og stillegudstjenester. Vi ønsker netop at dette varierer, sådan at ingen af gudstjenesterne er særgudstjenester, for der er ingen gudstjenesteform, som er mere rigtigt end andre. To præster og en fastansat musiker (Preben Holmberg) sætter naturligvis deres præg på gudstjenesterne. Preben Holmberg er ansat til at udvikle gudstjenestens musikalske udtryk, sådan at fornyelsen stadig kommer ind ad den vej. Det er præsternes ambition, at vi kommer til at have flere prædikenserier i stil med 5 uger med fokus, som vi lige nu er midt i. Serier giver større mulighed for at komme i dybden med centrale kristne emner og de kreative indslag, i form af billeder, videoklip etc. kan bruges til mere end én enkelt søndag. Med tiden drømmer vi om, at der til gudstjenesten udleveres en ugentlig guide til personlig bøn og bibellæsning, der behandler søndagens prædiken men også leder op til næste søndags gudstjeneste. Dette er et stykke ude i fremtiden, men det er drømmen at gudstjenestens indhold kommer til at hænge sammen med det personlige liv og indholdet i smågruppernes materialer. Sociale tiltag Metodistkirken er en del af en meget bevidst social bevægelse. Derfor er menighedsrådets øjne hele tiden rettet mod samfundet. Vi drømmer om at finde et sted, hvor vi som menighed kan gøre en forskel for udsatte mennesker. Dette er noget vi stadig leder efter. I 2008 har vi givet et økonomisk bidrag på kr til Frelsens Hærs julehjælp. På den måde har vi direkte være med til at hjælpe ca. 20 familier gennem julens økonomiske udfordringer. I Odense var der 500 familier, som bad om julehjælp! Besøgstjeneste og samtaler Præsterne har mange kontakter til mennesker både i og udenfor menigheden. Dette betyder at både Tine Gjessø og Thomas Risager fører samtaler med adskillige mennesker. Nogle af dem Metodistkirken i Odense Side 6 af 32 Årsmøde 2009

7 foregår på kirkens kontor, nogle i menneskers hjem, nogle på byens caféer og andre igen over chat og mail på internettet. Det er en stor glæde at menigheden har fået hjælp af pastor Knut Bjarne Jørgensen, som egentlig er gået på pension. Knut Bjarne er meget aktiv med at udføre opsøgende besøg primært hos menighedens ældste medlemmer. Mange udtrykker stor glæde over denne tjeneste. Se Knut Bjarne Jørgensens personlige rapport på side 11. Økonomi Der er grund til at glæde sig over kirkens økonomi. I 2008 budgetterede vi noget mere optimistisk med menighedsbidragene end vi plejer. Denne optimisme var slet ikke optimistisk nok! Vi rundede i direkte menighedsbidrag, hvilket var en del over vores optimistiske drømme. Nærmere undersøgelse viser, at der i dette tal er inkluderet enkelte ekstraordinært store bidrag. Men vi vover dog det ene øje og satser på at der kommer ind i Mens der på den ene side blev vist stor gavmildhed gennem 2008 så var det også et år, hvor der ikke var de store økonomiske udfordringer på vores hus, så vi kan i dag fejre at vi efterlod kr kr. i overskud til vores fremtid. Tak for hvert eneste bidrag. Det er med til at gøre en forskel i menneskers liv og i menighedsrådet er vi meget bevidste om, at pengene, som løber ud af kassen til den daglige drift, er indsamlede og betroede midler. Vi ønsker at fastholde åbenheden omkring menighedens økonomi, således at alle opfordres til at lave en betalingsaftale med Kjeld Mogensen, sådan at pengene tilflyder menigheden månedsvis eller kvartalsvis. Alle mindes om, at en forpligtelseserklæring giver mulighed for fuldt skattefradrag for det indbetalte beløb. De nye skatteregler vedr. gaver gør det muligt for hver enkelt at fratrække op mod om året, uden at der er tegnet forpligtelse. Alle opfordres til som minimum at yde 1,6 % af skattepligtig indkomst, hvilket med fradag modsvarer folkekirkens kirkeskat. Kasserer Kjeld Mogensen skriver i oktober måned til alle, som ikke har indbetalt bidrag, med henblik på at aftale indeværende års bidrag. Mad & Fællesskab Mad & Fællesskab har haft gode programpunkter og maden har de fleste gange også været værd at komme efter. I år har vi genforhandlet konceptet omkring maden med Odense Congress Center og vi har en ny prisstruktur på arrangementerne. Konceptet med at spise sammen, lytte til foredrag, mens der er børnepasning og slutte tidligt, så børnefamilierne er hjemme i god tid, ønsker vi at fastholde. Kirkehøjskolen Det overordnede tema for efterårets samlinger var Sangens År. I foråret her er der fokus på bibelens ord og sprogets udvikling. Det har været interessante samlinger og det er vor oplevelse at kirkehøjskolen klart opfylder et behov i menighedens fællesskab. Det er en glæde at se at Kirkehøjskolen i sig selv trækker nye mennesker til kirken. Undervisningsgrupper Metodistkirken i Odense Side 7 af 32 Årsmøde 2009

8 Efterhånden er undervisningsgruppens medlemmer ved at være klar til at overtage en stor del af undervisningen fra Helge Munk og Thomas Risager. Derfor er det planen at vi i hvert forår og efterår parallelt tilbyder et intro til Tro & Kirke, hvor Thomas Risager underviser og et Videre med Tro & Kirke, hvor Helge Munk og undervisningsgruppen bærer ansvaret for undervisningen. MM Metodistkirkens Musikarbejde MM koordinerer primært driften af kirkens tre gospelkor og står derfor som arrangør af de traditionsrige jule- og sommerkoncerter. MM er foreningen bag alle korene og bindeleddet til Metodistkirkens børne- og ungdomsforbund. Med tiden kunne vi drømme om at MM også stod for musikskolevirksomhed i kirkens lokaler og med kirkens ansatte musikere som undervisere. MB Myretuen i Svendborg I 2008 måtte Myretuen efter mere end 20 års indsats lukke. Lene Bræstrups nye arbejde gjorde at Lene mistede den ugentlige fridag, som blev givet til Myretuen. Det var ikke muligt at finde nye ledere og Myretuen måtte lukke. Vi glæder os over de mange børn og forældre, som gennem en stabil og mangeårig indsats har været i kontakt med Metodistkirken. Hvem ved, hvad der i fremtiden kan komme ud af kontakterne, som er skabt gennem Myretuen. MS Metodistkirkens Spejderarbejde En trofast flok spejdere holder ved. Spejderarbejdet er ikke stort lige i øjeblikket, men den slags kan hurtigt vende. For tiden er der Myrespejder for børn helt ned i fireårsalderen. Denne aktivitet afvikles søndag under gudstjenesten. Dette er et godt initiativ, som kommer mens vi mangler ledere, som kan tage ansvaret for søndagsskolen. Spejderne fra Odense er stadig aktive deltagere i spejdernes landsarbejde og ture. Metodistkirken i Odense Side 8 af 32 Årsmøde 2009

9 Vision 2015 En vision skal pege fremad mod drømmen om fremtidens kirke og den skal tænde en glød indeni os, som får os til at kaste os over drømmen og investere os selv i den. Visionen skal være et redskab, som styrer kirken mod et samlet mål. Sådan skrev vi sidste år, da vi måtte erkende at Vores Vision var opfyldt. En vision, der er opfyldt rummer det problem, at vi risikerer at komme til at løbe i ring og blive alt for fokuserede på at have det godt sammen og holde nogle gode gudstjenester. Der vil være reel risiko for at blive selvfede. Derfor satte vi en proces i gang med det mål at lede menigheden frem mod en ny vision; Vision Der har gennem efteråret 2008 været afholdt to aftener, som har haft det mål at få alle, som på en eller anden måde er involveret i kirkens daglige liv, til at drømme med på, hvordan fremtidens kirke i Alexandragade skal se ud. Desuden har der under kirkens hjemmeside været adgang til en visionsblog, hvor man via internettet kunne følge processen og havde muligheden for at give sit besyv med. Dette er i nogen grad lykkedes. I alt fald håber vi at alle har haft oplevelsen af at deres ideer har været med til at præge Vision De mange ideer, som kom frem er noteret ned og menighedsrådet vil vende tilbage til dem, når det er tid til at lave fokusområder for de kommende års konkrete virke. Vi er glade for at kunne præsentere forslaget til Vision Kirkens overordnede mission står stadig ved magt. Det er denne ene linje, som siger, hvad Metodistkirken i Odense frem for alt er kendetegnet ved: KLART BUDSKAB OM GUDS KÆRLIGHED. Metodistkirken i Odense Side 9 af 32 Årsmøde 2009

10 Vision 2015 Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Hundredvis af mennesker fra hele Fyn søger kirken, fordi de her finder: En kirke, som udstråler engagement, liv og tro. En tro, der kan forvandle mennesker og gennem dem påvirke hele vores samfund. En kirke med et varmt og imødekommende fællesskab En kirke, som tager Gud og mennesker alvorligt En kirke, hvor børn og unge tager forældrene med, fordi de elsker at være her En musikkirke, hvor gospel og anden musik har høj prioritet. En kirke, der tager socialt ansvar, både lokalt og globalt. En kirke, som forstår at kommunikere sit klare budskab om Guds kærlighed. Derfor vokser menigheden. Vore værdier Vi har nogle grundlæggende værdier, som vi vil leve efter og fungere ud fra i menigheden og i mødet med nye mennesker, som søger kirken. Værdierne fortæller ikke nødvendigvis, hvem vi er eller hvordan vi er, men de siger: sådan en kirke vil vi gerne være! Vore værdier er dybe og grundlæggende. De veksler ikke hele tiden og er i princippet uafvigelige livsprincipper, på hvilke vi forsøger at bygge vores kirke. Værdierne er funderet i Bibelen og vi håber at de må blive kendt og udlevet af alle. Det er vores håb, at værdierne bliver synlige som baggrund for alle aktiviteter store som små i menigheden. Værdierne skulle gerne være en solid grund at stå og bygge videre på. Vi vil være åbne og troværdige kristne i vort forhold til hinanden og blandt vore medmennesker udenfor kirken. Vi vil på grundlag af vor kristne tro, etik og tradition, være en menighed, der er åben overfor udfordringer og forandringer. Vi vil være en menighed præget af engagement, visioner og levende tro. Vi vil være en menighed, som vore medmennesker udenfor kirken og vi selv oplever som et kærligt og omsorgsfuldt fællesskab. Odense d. 6. februar Thomas Risager Menighedsforstander, seniorpræst Forslag til fokusområder (målsætninger) Metodistkirken i Odense Side 10 af 32 Årsmøde 2009

11 I det kommende år ser menighedsrådet disse konkrete fokusområder, som vil tiltrække sig den primære opmærksomhed og arbejdskraft. 1. Implementering af Vision Smågrupper organiseres og flere startes. 3. Egentlig børnekirke organiseres og flere ledere involveres i visionen om børnekirke. 4. Analyse af fremtidige behov for indretning af bygningen. 5. Udvikling af mediestrategi, herunder relancering af Danmarks bedste kirkelige hjemmeside. Rapport fra pastor Knut Bjarne Jørgensen Efter ønske fra menighedsrådet og fremlagt på pastoratskonferencen 2008, påtog jeg mig opgaven at foretage hus- og sygebesøg, specielt hos ældre og syge medlemmer og venner af menigheden. To gange hver måned har jeg været i byen. Fokus har specielt været rettet mod personer, der af en eller anden årsag ikke kan komme til kirke. Nogle personer får hyppigere besøg end andre, da der har vist sig behov for dette. Jeg er taknemlig og glad for at kunne yde menigheden denne tjeneste, da det for nogle er af stor betydning med et pastoralt besøg. Jeg forsøger at lægge mine "Odensedage" tilrette sådan, at jeg også kan deltage i nogle af menighedens aktiviteter, som f.eks. "Mad og Fællesskab" og Kirkehøjskolen. Jeg har tillige fået til opgave, at være med i programplanlægningen af sidstnævnte. Ud over sporadiske gudstjenestebesøg, har jeg også haft den inspiration at kunne tage ansvaret for enkelte gudstjenester. I den udstrækning det er muligt for mig, og så længe menigheden ønsker at gøre brug af min tjeneste, er jeg rede til at fortsætte denne inspirerende opgave. Jeg takker for denne betroede tjeneste, som giver mig megen glæde og inspiration. Knut Bjarne Jørgensen Præst Metodistkirken i Odense Side 11 af 32 Årsmøde 2009

12 Spejdernes beretning for 2008 Spejderåret i MS Odense har været et sjovt og oplevelsesrigt år. Det har været året, hvor vi for alvor har fået gang i vores myrespejder. Myrespejder er en aktivitet, der foregår en månedlig søndag, hvor børnene under gudstjenesten snuser til spejderlivet. Der bliver leget, øvet førstehjælp, bundet knob og hørt historie. Der er en fast kerne af børn, som er trofaste og allerede nu ser frem til at blive rigtige spejdere. Vi håber at dette på sigt vil bære frugt i vores ulvearbejde. Ulvearbejdet har i 2008 haft ganske få aktiviteter. Vi arbejder dog på at ulvene igen får et fornuftigt aktivitetsniveau. På spejderfronten er der nogle gode og dygtige piger, som elsker at være spejder. Vi har haft et år, hvor en del af spejderne har været på efterskole eller af anden grund har været væk. Det har derfor ikke været muligt at mødes en gang om ugen. Der stræbes dog stadig efter at mødes engang imellem for at holde spejderiet og det gode kammeratskab ved lige. Vi har i årets løb haft et fornuftigt aktivitetsniveau. Spejderne har deltaget kanosommerlejr i Sverige og i korpsets PatruljeFørerTræning. Desuden har vi afholdt fælles pinselejr og et par andre weekendture med MS Århus. Tak for et godt spejderår. Anne Grethe Christensen Gruppeleder MM beretning 2008 Metodistkirken i Odense Side 12 af 32 Årsmøde 2009

13 Så er året 2008 gået, og som det fremgår nedenfor, har korene haft travlt. Joysticks har fået ny dirigent, hvilket bl.a. har betydet nye sangere og vældig knald på volumen hos dem. Jasmin og Joysticks har i hvert fald fundet en god tone. Vanen tro har en del mennesker beriget musiklivet i vores kirke og det skal I alle have tak for. Vi har bl.a. fået en ekstra pianist, Claus Dragsbæk, som har spillet ved en del lejligheder. Det er dejligt at komme ned i kirken og blive fyldt op af god musik og sang, og der er noget for enhver smag. Tak for jeres indsats alle sammen! Korene har haft stor glæde af de fælles koncerter, der er blevet holdt. Vores lille kirke er blevet proppet til randen af publikummer til både påske, sommer og jul. Det er en utrolig dejlig oplevelse for korene at synge både for og med hinanden, og med stor opbakning fra publikum er det svært at føle at det kan blive bedre. Hvordan korenes år er gået kan I læse om nedenfor. Beretning for Emmaus 2008 Endnu et dejligt år er gået og det er tid til at se tilbage og evaluere. Gospel er blevet enormt populært i verden omkring os. I mange tilfælde flytter interessen udenfor kirken og helt ud i erhvervslivet. Således begynder vi at mærke efterspørgsel fra virksomheder, på gospel som led i teambuilding og lignende. I januar var vi to efterfølgende dage ude og optræde for Odense Vandselskab, som netop holdt teambuilding. Oplevelsen var lidt tam (der må ikke være for mange af denne slags arrangementer i vores kalender), og det fik os til at indse, at der intet er som en rigtig gospelkoncert. Heldigvis bød foråret på et par stykker af disse også. I maj måned opfandt vi begrebet bikergospel. Motorcykelklubben Kilden, havde jubilæum og inviterede til lejr med gospelkoncert i telt. Bikere er et helt specielt folkefærd og kristne bikere er en helt særlig afart af dette. Ikke desto mindre havde vi en fantastisk koncert med en utrolig stemning og et særligt stort nærvær fra oven og bagefter fik vi prøveture ;o) En dejlig solskinsdag i juni kørte vi sydpå for at synge koncert ved en 60 års fødselsdag på Als. Vi havde en dejlig tur med sol og vind i håret. Turen var helt klart med til at styrke fællesskabet i koret blev også året, hvor Emmaus flere gange brød ud i medierne. I foråret var vi med Peder gadepræst i Skanderborg, for at synge i DR-kirken. I efteråret sang vi ved en radiotransmitteret gudstjeneste hjemme i Alexandragade. Metodistkirken i Odense Side 13 af 32 Årsmøde 2009

14 I løbet af året blev det kun til dette begrænsede antal arrangementer ude af huset. Men heldigvis har der været mange gode lejligheder til at bruge stemme og krop i vores eget hjem, Odense Metodistkirke. Koret har været med til at løfte det musikalske niveau til adskillige af kirkens almindelige gudstjenester, ligesom koret har afholdt et par velsungne gospelgudstjenester. Derudover har vi jo selvfølgelig haft glæden af at deltage i MM s fælleskoncerter: Påskemessen, Sommerkoncert og Julekoncert. I efteråret havde vi desuden den store glæde at kunne sige velkommen til vores egen præst. Tine Gjessø er blevet præst for Emmaus, og vi har nydt de/det åndelige indspark, hun giver koret ved sin tilstedeværelse og sine andagter. I 2009 vil vi fortsætte den linie, koret allerede har lagt. Vi arbejder med at fortolke gospelmusikken gennem høj kvalitet og stort udtryk. Desuden vil vi arbejde på at udvikle den enkelte korsanger endnu mere. Udover at alle skal bidrage til opvarmning af koret, får flere sangere i 2009 lejlighed til at prøve kræfter med indstudering af sange og direktion af koret. Joy sticks I efteråret 2008 startede Joy Sticks op med en ny dirigent. De har derfor brugt meget tid på at lære nye sange, og på at lære hinanden at kende. Det har været vigtigt for Jasmin at koret har fået plads til at udvikle sig. Der er derfor også blevet lagt stor vægt på fælles lyd og udtryk. Solist træning blev der også tid til hen mod julekoncerten. Det var Joy Sticks første koncert i efterårssæsonen. Der fik de lov til at vise en masse af det de havde lært gennem hele sæsonen, og de gav den gas! Den 14. Dec. havde de en gudstjeneste som de sang til. Det klarede de også rigtig godt. Der var oven i købet kommet tre nye med, som havde tilmeldt sig efter julekoncerten. Visionen for Joy Sticks har fra starten af sæsonen været at få flere med i koret. De har lavet plakater og hængt dem op rundt omkring i byen. Det resulterede i otte nye i efterårssæsonen. Det er fortsat visionen for Joy Sticks. Jasmin Gabay Dirigent for Joy Sticks Gospelkoret Nardus Nardus er et stort og dejligt gospelkor! Metodistkirken i Odense Side 14 af 32 Årsmøde 2009

15 Vi samles med fornøjelse tirsdag aften til ny energi, fysiske og musikalske udfordringer og snak med gamle og nye venner. Jeg glæder mig til hver eneste gang! Nardus er Gospel med krop og sjæl!!! Jeg vil med det samme takke Mette for at være vores idérige og dygtige dirigent og underviser(og fysioterapeut)! Vi værdsætter dit flotte arbejde! Og vi takker Preben for at være vores dygtige pianist og guide i stemmerne! Vi værdsætter din musikalitet og dit skønne spil! Lidt om aktiviteterne i 2008: I forårssæsonen gav vi koncert i Nr. Broby Kirke, en hjertevarm oplevelse, hvor overskuddet gik til Røde Kors. Og vi var med i en fantastisk Påskemesse her hjemme!!!, et stort projekt, en stor udfordring med at skabe en fungerende helhed. Koret havde en virkelig god stompeftermiddag med Adam Lasthein Poulsen (det kan hermed anbefales hvis man skulle få muligheden!) Vi havde også gospel-gathering med et par af byens andre kor. Gospelgudstjenesterne her i kirken vil vi ikke undvære! Det viste sig dog at være en dårlig idé, at Nardus sang i forbindelse med fastelavn. Sæsonen sluttede med sjov og snobrød og pølser i den lune sommeraften. I efteråret 2008 har vi sunget til gospelgudstjenester her i kirken og været med ved kirkens julekoncert. Det er dejligt! (Vi synes det var vellykket at adskille Nardus-julegospel og den traditionelle juletræsfest). Trods vores ønske om også at synge koncerter ude andre steder, blev det ikke sådan i denne sæson. Derimod havde vi en virkelig god workshop med Claes Wegener! Emmaus og Joy Sticks var inviterede med. Efter vores ønske var vægten lagt på sangteknik, og bl.a. blev nogle af vores sange brugt som arbejdseksempler. Det var meget inspirerende og anvendelig undervisning. Sæsonen sluttede, efterhånden traditionen tro, med fællesspisning og en dyst stemmegrupperne imellem. Af uransagelige årsager vandt tenorer endnu en gang...!...? Der har i løbet af 2008 været stor tilgang til koret, og det er meget glædeligt. Efter sommerferien 2008 var vi godt 130 sangere tilmeldt. Efter en tid stabiliserede medlemstallet sig på ca. 115, og på øveaftenerne har vi været omkring 80 mennesker. Det samme er tilfældet ved sæsonstart Der er venteliste til koret (undtagen for tenorer). I Nardus Arbejds Udvalg har vi i 2008 arbejdet på, at koret kan tage godt imod nye sangere. Det har vi fået positive tilbagemeldinger på. Alle i koret er med til at gøre det til et godt sted at være. Vi har arbejdet på at få bedre overblik over medlemmer og venteliste, og på at få forenklet kontingentbetalingen. Korets hjemmeside er nu en del af kirkens. Vi er på kommet på Facebook og på kommunens aftenskole-hjemmeside, vi har lavet ny præsentations-/bookingfolder. Vi har søgt løbende at sende nyheder og diverse information ud til sangerne. Fra medlemsmødet i efteråret er der et ønske om, at koret engagerer sig i socialt arbejde, f.eks. ved at synge koncerter, hvor overskuddet kan gå til et sådant arbejde, og ved at give et beløb til Metodistkirken i Odense Side 15 af 32 Årsmøde 2009

16 et formål vi vælger, hvis det er økonomisk muligt for os. Det synes jeg vi skal arbejde videre med i Mange i koret har hjulpet med de praktiske opgaver ved diverse arrangementer. Tak for det! Det vil der også være brug for fremover. Vores aktiviteter (til daglig, gudstjenester, koncerter, udflugter) er kun mulige ved fælles indsats!!! På medlemsmødet d. 24. februar vælger vi nye folk til arbejdsudvalget:) Der skal også vælges formand. I 2009 har vi et godt og fyldigt program! Se hjemmesiden. Desuden er der nu også en solist-workshop på vej. Det vil give solister /potentielle solister mulighed for at prøve kræfter med soloen i en mindre gruppe uden for kor-tiden. Og så er det i øvrigt op til det nye NAU at lægge planer for udviklingen af koret og vores aktiviteter. Sussi Lindberg Formand for Nardus Kalender : MM generalforsamling kl : Sommerkoncert kl Slut. Sep. Gospelworkshop. Metodistkirken i Odense Side 16 af 32 Årsmøde 2009

17 : Julekoncert. Forbehold for ændringer Myretuens Beretning 2008 En lille flok af Myrer har i dette år deltaget i Myretuens aktiviteter. Vi har forsøgt at agiterer ekstra for at få flere med og indbydelser er delt ud til mange. Fastelavnsfesten er altid populær, og det er sjovt at opleve de små prinsesser, klovne eller mariehøns når tønden skal slås ned. Vi har været meget glade for at bruge lokalerne på Hellet 5, og det har været helt perfekt at kunne komme ud i den lukkede have. En forårsdag havde en forælder en oppustelig legeborg med, og det gjorde stor lykke. Årets sommerudflugt gik igen til Strandvænget i Nyborg, vi havde tidligere været der og det er et perfekt sted at besøge med små børn. Her er små bjerggeder, kaniner, påfugle og mange forskellige fugle i bur. Sanse- skal legepladsen er en fin udfordring og så er der mange borde og bænkesæt, til når madpakken nydes. Og ikke mindst nyder vi den dejlige strand. Det var nogle trætte børn der kørte hjem i bussen. Det var med megen vemod, at jeg måtte meddele i Myretuen, at jeg var nødt til at stoppe som leder efter 21 år, grundet nye arbejdstider. Vi har gennem tiden haft mange dejlige oplevelser, vi har lært mange familier at kende og fulgt flere børns opvækst. Bedsteforældre har brugt legestuen som deres frirum med børnebørnene, fædre og mødre har knyttet nye venskaber, og børnene har haft rige legemuligheder. Legestuen har altid haft en særlig plads i mit hjerte og det er med stor taknemmelighed jeg tænker på denne gode tid. En stor tak skal lyde til Judith Hansen der som kasserer har passet vor økonomi med stor omhyggelighed. Også en stor tak til Ingrid Sørensen som har været en hel uvurderlig hjælp. Du har med din positive og naturlige måde taget imod børn og voksne, det har givet tryghed for børnene og skabt rolige rammer om alt det praktiske. Myretuen indberetter 5 børn og 7 voksne. Regnskabet er afsluttet og gennemgået af revisorerne uden anmærkninger. Kassebeholdningen vil blive overført til børnearbejdet i Odense Metodistmenighed v/ kasserer Kjeld Mogensen. Lene Bræstrup Statistik 2008 Medlemmer i bekendende medlemskab Medlemmer i fuld foreni ng d. 1. januar Optaget ved bekendelse 5 7 Metodistkirken i Odense Side 17 af 32 Årsmøde 2009

18 Tilflyttede 0 1 Fraflyttede 0 0 Udmeldte 0 0 Slettet efter beslutning på årsmødet 0 0 Døde 0 0 Medlemmer i bekendende medlemskab d. 31. december Medlemmer i døbt medlemskab Døbt medlemskab d. 1. januar Døbte 2 2 Optagne eller tilflyttede 0 1 Fraflyttede, slettede, udtrådte 1 0 Medlemmer i døbt medlemskab under 18 år Medlemmer i døbt medlemskab over 18 år Medlemmer i døbt medlemskab i alt Øvrige medlemmer Associerede medlemmer 4 4 S amlet antal medlemmer Børne- og ungdomsarbejdet MB Metodistkirkens Børnearbejde 0 26 MU Metodistkirkens Ungdom sforbund 0 0 MS Metodistkirkens Spejdere MM Metodistkirkens Musikarbejde Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse Menighedens regnskab 2008 og budget 2009 Metodistkirken i Odense Side 18 af 32 Årsmøde 2009

19 Metodistkirken i Odense Side 19 af 32 Årsmøde 2009

20 Metodistkirken i Odense Side 20 af 32 Årsmøde 2009

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Nyhedsbrev nr. 6 1. august 2010 110. Årgang Læs i dette nummer: Tjernobyl generobret Program for august og september Præsternes træffetider Tine Gjessøs ansættelse ophører pr. 31. august Rikke Holmberg

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs i dette nummer: Lys i vinduet Program for juni, juli og august 2010 Præsternes træffetider Wow så blev der lys Medlem af kirken? Hvordan? Det pibler frem i BØRNEKIRKEN Sæt dig på knæ Tak Nye medarbejdere

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs blandt andet i dette nummer: Nyhedsbrev nr. 11 1. december 2010 110. årgang Kalender for december og januar. Et rigere liv - I januar sættes der fokus på medlemsløfterne. Luftkastellerne skal skydes

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs blandt andet i dette nummer: Emmauskirken fylder 110 år Ny børnemedarbejder ansat Missionsprojekter i Congo Intro til Tro og Kirke DAVID - musikteater for børn i alle aldre Rejse til værdighed - Kirkehøjskolen

Læs mere

Vi modtager glade for os selv og andre samfundets, ægteskabets, seksualitetens og familielivets velsignelser.

Vi modtager glade for os selv og andre samfundets, ægteskabets, seksualitetens og familielivets velsignelser. Læs i dette nummer: Vor sociale bekendelse Kalender for september og foreløbig kalender for oktober Præsternes træffetider Besøg af Tyskland og Letland Høstgudstjeneste Slip Bibelen løs Missionsdag i Århus

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 2 www.metodistkirken-odense.dk Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen.

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken.

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken. Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Velkomst Visionstalen Rapport vedr. projekt Gospelkirke Ledergruppens mål for 2014 CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken Kirkeværgerne Budget for 2014 Valg til særlige tjenester

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 17 marts 2013. Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013

Generalforsamling 17 marts 2013. Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013 Årsberetning 2012 Generalforsamling 17 marts 2013 Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG Årsberetning for Den

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4. Tilbedelse... 4. Discipelskab... 5. Fællesskab...

DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4. Tilbedelse... 4. Discipelskab... 5. Fællesskab... 1 Indhold DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4 Tilbedelse... 4 Discipelskab... 5 Fællesskab... 5 Evangelisation... 5 Tjeneste... 6 Børne- og ungdomsarbejdet...

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Sing unto the Lord! Gospel gav 9000 kr til Børnecancerfonden. Klart Budskab om Guds Kærlighed

Metodistkirken i Odense. Sing unto the Lord! Gospel gav 9000 kr til Børnecancerfonden. Klart Budskab om Guds Kærlighed Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Gospel gav 9000 kr til Børnecancerfonden Kirken var fyldt til bristepunktet, og de 170 fremmødte fik højt plan! Koncerten var arranmind. Det var

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Jul i Metodistkirken. Metodistkirken i Odense. Julen er ikke din fødselsdag! Klart Budskab om Guds Kærlighed. Kirkeblad nr. 6 1. dec 2011 111.

Jul i Metodistkirken. Metodistkirken i Odense. Julen er ikke din fødselsdag! Klart Budskab om Guds Kærlighed. Kirkeblad nr. 6 1. dec 2011 111. Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Jul i Metodistkirken Der er noget for enhver smag - og de helt nye initiativer som og for alle aldersgrupper i julens program i Metodistkirken i

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016.

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. EFTERÅRS- OG FORÅRSPROGRAM 2015-2016 Kære medlemmer Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. Arrangementer I det forgangne

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet.

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet. STÅLPLADER TIL PLAKATER Stålplader opsættes til plakater inde i Frihavnskirken og inde i Luther Kirken, så information (herunder højmesser, koncerter og aktiviteter) fra sognet til menigheden fremover

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere