Metodistkirken i Odense. Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodistkirken i Odense. Årsberetning"

Transkript

1 Metodistkirken i Odense Årsberetning 2008

2 Forord Kære medlem eller ven af menigheden. Velkommen til menighedens årsmøde pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle har mulighed for at give deres besyv med på alt, hvad angår menighedens drift og fremtid. Beretninger fra menigheden og dens arbejdsgrene er tilgængelige og kan diskuteres. Det samme gælder regnskaber og budgetter for menigheden og dens arbejdsgrene. Endelig er det også på årsmødet at vi vælger nye repræsentanter til menighedsråd, pastoralkomite samt til flere af arbejdsgrupperne i kirken. Velkommen til at tage del i alt det, som foregår bag kulisserne i en kirke som denne. Årsmødet afholdes onsdag d. 4. marts kl , hvor menigheden byder på lidt godt at spise. Tilmeldinger modtages gerne på eller Thomas Risager Seniorpræst Metodistkirken i Odense Side 2 af 32 Årsmøde 2009

3 Dagsorden til menighedens årsmøde Konstituering a. Valg af sekretær b. Valg af stemmetællere 2. Menighedens beretning a. Menighedsrådets beretning b. Forslag til fokusområder c. Indstilling fra menighedsråd og pastoralkomite d. Statistik e. Myretuens beretning f. MS - beretning g. MM Beretning 3. Økonomi a. Regnskab 2008 b. Budget 2009 c. Arbejdsgrenenes regnskaber og budgetter 1. MS/Børnearbejdet 2. MM 3. Willeruplund 4. Valg a. Formand for menighedsråd b. Lægleder c. Godkendelse af tilsat kasserer d. Sekretær for menighedsrådet e. Andre til menighedsrådet f. Valg af delegater til Metodistkirkens Årskonference g. Valg af suppleanter til Metodistkirkens Årskonference h. Godkendelse af arbejdsgrenenes ledere i. Godkendelse af lægprædikanter j. Godkendelse af smågruppeledere k. Formand for pastoralkomite l. Øvrige til pastoralkomite m. Godkendelse af tilsat bygningsansvarlig n. Revisorer o. Willeruplund p. Forslagskomite 5. Evt. Metodistkirken i Odense Side 3 af 32 Årsmøde 2009

4 Beretning for Emmauskirken Metodistkirken i Odense 2008 Kan det virkelig passe, at der er gået endnu et år? Tiden går som bekendt hurtigt, når man er i godt selskab, så det kan være svært at forstå at det er tid til årsmøde igen. Ved årsmødet ser vi tilbage på året, der gik. Vi evaluerer på de ting, som vi kunne have gjort bedre og vi ser fremad mod Vision 2015, som endelig er til drøftelse og vedtagelse i dag. Metodistkirken i Odense er en levende kirke. Her myldrer med liv og smittende tro og vi oplever det som en helt naturlig del af det at være kirke, at nye mennesker søger ind i kirken. Dette er meget glædeligt! Midt i alt det glædelige så er det også en udfordring at være en kirke, som vokser. Det er en udfordring, at få nye mennesker til at finde en naturlig plads i menighedens fællesskab. Det er en udfordring at få skabt rammer, hvor flere mennesker kan tjene Gud frem for at lade sig betjene i kirkens fællesskab. Vi vil stadig opfordre alle til at have både nyde-aktiviteter og yde-aktiviteter. Mentorer Bevægelsen fra at være søgende menneske til at blive kristen og medlem af en kirke er en lang bevægelse, som kræver, at vi i menigheden er der for hinanden. Derfor er det meget glædeligt at opleve, hvordan ordningen med mentorer skaber bånd mellem nye og gamle medlemmer i kirken. Mentorordningen startede oprindeligt ud fra en betragtning om, at Thomas Risager ønskede at tydeliggøre, at medlemskab af kirken indebar sociale relationer til flere end præsten, men også som et ønske om at menigheden skulle være ansvarlig for nye medlemmer. Dette er stadig hensigten. Menigheden vokser og der kommer nye medlemmer til og derfor vil flere af menighedens medlemmer også nyere medlemmer blive spurgt om at tage mentoransvaret på sig. Derfor er det nu tydeligt, at der er behov for at få klarlagt, hvad mentorordningen indebærer. Der er nedsat en gruppe, som vil lave en folder, der informerer om hvad en mentor har af pligter og hvad det nye medlem kan forvente sig af sin mentor. Vi tror stadig at mentorordningen er kommet for at blive. Vejen til Gud - smågrupper I processen, hvor nye medlemmer oplever at nyhedens interesse fader ud, er det uhyre vigtigt at vi som menighed slutter op om hinanden og her er smågrupperne en meget væsentlig del af kirkens arbejde. I menighedsrådet tror vi, at smågrupperne er en vigtig forudsætning for de kommende års vækst. Derfor glæder vi os også i år over, at det er lykkedes at få tilført menigheden ekstra ressourcer gennem pastor Tine Gjessøs ansættelse, som vi kan se bærer frugt. Hen over vinteren har 16 mennesker mødtes hver anden onsdag for at læse bogen "At finde et helligt rum" sammen. Forløbet afsluttes i marts. Hermed har der været mulighed for at prøve en anden type smågruppe i en afgrænset periode, med klare rammer for samtale og tid til stilhed. Der er tegn på, at nye smågrupper og ideer vil opstå ud fra denne gruppe. Metodistkirken i Odense Side 4 af 32 Årsmøde 2009

5 Kommunikation Der er mange mennesker i vores kirke. Faktisk er der mange flere kontakter end det antal mennesker, som vores medlemslister rummer. Kontakten med nye mennesker er meget tidskrævende og denne opgave ligger primært hos Thomas Risager, som anvender en del ressourcer på at være til stede i de medier, som moderne mennesker benytter sig af. Kirkens hjemmeside er mange menneskers første kontakt med kirken. Hjemmesiden fungerer stadig godt, men det er ved at være tid til at redesigne Kirkerummet Meget af kommunikation ligger også i at være til stede på de elektroniske sociale netværk som Facebook, hvor kirken også er utroligt aktiv. Her kan vi målrette kommunikation efter brugernes præferencer, så her er vi som kirke naturligvis også massivt tilstede. Søndagens prædikener bliver nu optaget og ligger tilgængelige på nettet, så man kan høre dem igen fra sin computer. Desuden podcastes de også via itunes, så mennesker nu har muligheden for at høre talen igen på deres ipod/mp3-afspiller. Dette lyder som et utroligt nørdet projekt, men der er op mod 50 mennesker, som lytter til vore prædikener hver uge og der er jævnligt reaktioner og spørgsmål fra mennesker lige fra Nordnorge til Middelhavet. Vores kirkerum er et fantastisk rum. Mange nye mennesker, som besøger kirken, fortæller at de betages af rummet og at der er et eller andet over det, som gør at man er nødt til at sætte sig ned og nyde rummet. (Mon ikke det er det, som vi vil kalde Helligånden?) Kirkerummet er state of the art når det kommer til alle de tekniske hjælpemidler. Vi har et godt projektoranlæg, lækkert lys og nu også et utroligt godt lydanlæg. Så rent teknisk er vi med helt fremme og der mangler intet. Vi har dog det luksusproblem at vi med vores gospelgudstjenester og koncerter har sprængt rammerne eftertrykkeligt. Vi oplever nu at mennesker forlader kirkerummet under gudstjenester fordi de synes, at der er for trangt. Her har vi en positiv udfordring og vi må seriøst overveje, hvordan vi får skabt flere pladser i vores kirkerum. Kan vi åbne til det bagerste pulpitur? Eller skal vi inddrage de to nederste lejligheder i baghuset og bygge bagud for at gøre kirken længere? Disse udfordringer bliver vi nødt til gennem de kommende år at undersøge. Både med hensyn til, hvad der kan lade sig gøre rent teknisk, men også hvilken økonomi, der er forbundet hermed. Vi vil gerne være tydelige omkring, at vi er glade for vores kirke og for dens placering i byen, så vi vil hellere overveje ombygninger og muligheden for at lave flere gudstjenester i løbet af weekenden, end vi vil overveje at bygge en ny kirke et andet sted i byen. Børnekirken Børnekirken holder nu til i lokalerne på tredje sal. Der er blevet ryddet op og lokalet er nu bedre indrettet til at rumme børnekirkens aktiviteter. Pastor Tine Gjessø arbejder sammen med de frivillige på at udvikle et Metodistkirken i Odense Side 5 af 32 Årsmøde 2009

6 holdbart koncept for fremtidens børnearbejde ved kirken. Børnene er kirkens fremtid og vi skal have et tilbud til dem, som er af en sådan kvalitet, at børnene har lyst til at komme i kirken og plager deres forældre om at få lov at komme herhen. En af de fysiske udfordringer, som børnekirken står overfor, er at der er langt fra 3. sal til toiletterne. Derfor undersøger vi for tiden mulighederne for at indrette et toilet i det gamle køkken på tredje sal. Gudstjenester Gudstjenesterne er fra søndag til søndag meget forskellige. Dette er et mål i sig selv, da mennesker i kirken har forskellige præferencer. Ved at variere gudstjenestens form tilgodeser vi så mange som muligt. Hvad der for nogle er kaos og larm er for andre noget, som giver dem oplevelsen af en utrolig fred. I lyset af dette ønsker vi at fastholde variationerne i gudstjenestens form og udtryk. Søndag vil man stadig kunne finde alt fra vilde gospelgudstjenester over mere traditionelle gudstjenester, børnegudstjenester og stillegudstjenester. Vi ønsker netop at dette varierer, sådan at ingen af gudstjenesterne er særgudstjenester, for der er ingen gudstjenesteform, som er mere rigtigt end andre. To præster og en fastansat musiker (Preben Holmberg) sætter naturligvis deres præg på gudstjenesterne. Preben Holmberg er ansat til at udvikle gudstjenestens musikalske udtryk, sådan at fornyelsen stadig kommer ind ad den vej. Det er præsternes ambition, at vi kommer til at have flere prædikenserier i stil med 5 uger med fokus, som vi lige nu er midt i. Serier giver større mulighed for at komme i dybden med centrale kristne emner og de kreative indslag, i form af billeder, videoklip etc. kan bruges til mere end én enkelt søndag. Med tiden drømmer vi om, at der til gudstjenesten udleveres en ugentlig guide til personlig bøn og bibellæsning, der behandler søndagens prædiken men også leder op til næste søndags gudstjeneste. Dette er et stykke ude i fremtiden, men det er drømmen at gudstjenestens indhold kommer til at hænge sammen med det personlige liv og indholdet i smågruppernes materialer. Sociale tiltag Metodistkirken er en del af en meget bevidst social bevægelse. Derfor er menighedsrådets øjne hele tiden rettet mod samfundet. Vi drømmer om at finde et sted, hvor vi som menighed kan gøre en forskel for udsatte mennesker. Dette er noget vi stadig leder efter. I 2008 har vi givet et økonomisk bidrag på kr til Frelsens Hærs julehjælp. På den måde har vi direkte være med til at hjælpe ca. 20 familier gennem julens økonomiske udfordringer. I Odense var der 500 familier, som bad om julehjælp! Besøgstjeneste og samtaler Præsterne har mange kontakter til mennesker både i og udenfor menigheden. Dette betyder at både Tine Gjessø og Thomas Risager fører samtaler med adskillige mennesker. Nogle af dem Metodistkirken i Odense Side 6 af 32 Årsmøde 2009

7 foregår på kirkens kontor, nogle i menneskers hjem, nogle på byens caféer og andre igen over chat og mail på internettet. Det er en stor glæde at menigheden har fået hjælp af pastor Knut Bjarne Jørgensen, som egentlig er gået på pension. Knut Bjarne er meget aktiv med at udføre opsøgende besøg primært hos menighedens ældste medlemmer. Mange udtrykker stor glæde over denne tjeneste. Se Knut Bjarne Jørgensens personlige rapport på side 11. Økonomi Der er grund til at glæde sig over kirkens økonomi. I 2008 budgetterede vi noget mere optimistisk med menighedsbidragene end vi plejer. Denne optimisme var slet ikke optimistisk nok! Vi rundede i direkte menighedsbidrag, hvilket var en del over vores optimistiske drømme. Nærmere undersøgelse viser, at der i dette tal er inkluderet enkelte ekstraordinært store bidrag. Men vi vover dog det ene øje og satser på at der kommer ind i Mens der på den ene side blev vist stor gavmildhed gennem 2008 så var det også et år, hvor der ikke var de store økonomiske udfordringer på vores hus, så vi kan i dag fejre at vi efterlod kr kr. i overskud til vores fremtid. Tak for hvert eneste bidrag. Det er med til at gøre en forskel i menneskers liv og i menighedsrådet er vi meget bevidste om, at pengene, som løber ud af kassen til den daglige drift, er indsamlede og betroede midler. Vi ønsker at fastholde åbenheden omkring menighedens økonomi, således at alle opfordres til at lave en betalingsaftale med Kjeld Mogensen, sådan at pengene tilflyder menigheden månedsvis eller kvartalsvis. Alle mindes om, at en forpligtelseserklæring giver mulighed for fuldt skattefradrag for det indbetalte beløb. De nye skatteregler vedr. gaver gør det muligt for hver enkelt at fratrække op mod om året, uden at der er tegnet forpligtelse. Alle opfordres til som minimum at yde 1,6 % af skattepligtig indkomst, hvilket med fradag modsvarer folkekirkens kirkeskat. Kasserer Kjeld Mogensen skriver i oktober måned til alle, som ikke har indbetalt bidrag, med henblik på at aftale indeværende års bidrag. Mad & Fællesskab Mad & Fællesskab har haft gode programpunkter og maden har de fleste gange også været værd at komme efter. I år har vi genforhandlet konceptet omkring maden med Odense Congress Center og vi har en ny prisstruktur på arrangementerne. Konceptet med at spise sammen, lytte til foredrag, mens der er børnepasning og slutte tidligt, så børnefamilierne er hjemme i god tid, ønsker vi at fastholde. Kirkehøjskolen Det overordnede tema for efterårets samlinger var Sangens År. I foråret her er der fokus på bibelens ord og sprogets udvikling. Det har været interessante samlinger og det er vor oplevelse at kirkehøjskolen klart opfylder et behov i menighedens fællesskab. Det er en glæde at se at Kirkehøjskolen i sig selv trækker nye mennesker til kirken. Undervisningsgrupper Metodistkirken i Odense Side 7 af 32 Årsmøde 2009

8 Efterhånden er undervisningsgruppens medlemmer ved at være klar til at overtage en stor del af undervisningen fra Helge Munk og Thomas Risager. Derfor er det planen at vi i hvert forår og efterår parallelt tilbyder et intro til Tro & Kirke, hvor Thomas Risager underviser og et Videre med Tro & Kirke, hvor Helge Munk og undervisningsgruppen bærer ansvaret for undervisningen. MM Metodistkirkens Musikarbejde MM koordinerer primært driften af kirkens tre gospelkor og står derfor som arrangør af de traditionsrige jule- og sommerkoncerter. MM er foreningen bag alle korene og bindeleddet til Metodistkirkens børne- og ungdomsforbund. Med tiden kunne vi drømme om at MM også stod for musikskolevirksomhed i kirkens lokaler og med kirkens ansatte musikere som undervisere. MB Myretuen i Svendborg I 2008 måtte Myretuen efter mere end 20 års indsats lukke. Lene Bræstrups nye arbejde gjorde at Lene mistede den ugentlige fridag, som blev givet til Myretuen. Det var ikke muligt at finde nye ledere og Myretuen måtte lukke. Vi glæder os over de mange børn og forældre, som gennem en stabil og mangeårig indsats har været i kontakt med Metodistkirken. Hvem ved, hvad der i fremtiden kan komme ud af kontakterne, som er skabt gennem Myretuen. MS Metodistkirkens Spejderarbejde En trofast flok spejdere holder ved. Spejderarbejdet er ikke stort lige i øjeblikket, men den slags kan hurtigt vende. For tiden er der Myrespejder for børn helt ned i fireårsalderen. Denne aktivitet afvikles søndag under gudstjenesten. Dette er et godt initiativ, som kommer mens vi mangler ledere, som kan tage ansvaret for søndagsskolen. Spejderne fra Odense er stadig aktive deltagere i spejdernes landsarbejde og ture. Metodistkirken i Odense Side 8 af 32 Årsmøde 2009

9 Vision 2015 En vision skal pege fremad mod drømmen om fremtidens kirke og den skal tænde en glød indeni os, som får os til at kaste os over drømmen og investere os selv i den. Visionen skal være et redskab, som styrer kirken mod et samlet mål. Sådan skrev vi sidste år, da vi måtte erkende at Vores Vision var opfyldt. En vision, der er opfyldt rummer det problem, at vi risikerer at komme til at løbe i ring og blive alt for fokuserede på at have det godt sammen og holde nogle gode gudstjenester. Der vil være reel risiko for at blive selvfede. Derfor satte vi en proces i gang med det mål at lede menigheden frem mod en ny vision; Vision Der har gennem efteråret 2008 været afholdt to aftener, som har haft det mål at få alle, som på en eller anden måde er involveret i kirkens daglige liv, til at drømme med på, hvordan fremtidens kirke i Alexandragade skal se ud. Desuden har der under kirkens hjemmeside været adgang til en visionsblog, hvor man via internettet kunne følge processen og havde muligheden for at give sit besyv med. Dette er i nogen grad lykkedes. I alt fald håber vi at alle har haft oplevelsen af at deres ideer har været med til at præge Vision De mange ideer, som kom frem er noteret ned og menighedsrådet vil vende tilbage til dem, når det er tid til at lave fokusområder for de kommende års konkrete virke. Vi er glade for at kunne præsentere forslaget til Vision Kirkens overordnede mission står stadig ved magt. Det er denne ene linje, som siger, hvad Metodistkirken i Odense frem for alt er kendetegnet ved: KLART BUDSKAB OM GUDS KÆRLIGHED. Metodistkirken i Odense Side 9 af 32 Årsmøde 2009

10 Vision 2015 Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Hundredvis af mennesker fra hele Fyn søger kirken, fordi de her finder: En kirke, som udstråler engagement, liv og tro. En tro, der kan forvandle mennesker og gennem dem påvirke hele vores samfund. En kirke med et varmt og imødekommende fællesskab En kirke, som tager Gud og mennesker alvorligt En kirke, hvor børn og unge tager forældrene med, fordi de elsker at være her En musikkirke, hvor gospel og anden musik har høj prioritet. En kirke, der tager socialt ansvar, både lokalt og globalt. En kirke, som forstår at kommunikere sit klare budskab om Guds kærlighed. Derfor vokser menigheden. Vore værdier Vi har nogle grundlæggende værdier, som vi vil leve efter og fungere ud fra i menigheden og i mødet med nye mennesker, som søger kirken. Værdierne fortæller ikke nødvendigvis, hvem vi er eller hvordan vi er, men de siger: sådan en kirke vil vi gerne være! Vore værdier er dybe og grundlæggende. De veksler ikke hele tiden og er i princippet uafvigelige livsprincipper, på hvilke vi forsøger at bygge vores kirke. Værdierne er funderet i Bibelen og vi håber at de må blive kendt og udlevet af alle. Det er vores håb, at værdierne bliver synlige som baggrund for alle aktiviteter store som små i menigheden. Værdierne skulle gerne være en solid grund at stå og bygge videre på. Vi vil være åbne og troværdige kristne i vort forhold til hinanden og blandt vore medmennesker udenfor kirken. Vi vil på grundlag af vor kristne tro, etik og tradition, være en menighed, der er åben overfor udfordringer og forandringer. Vi vil være en menighed præget af engagement, visioner og levende tro. Vi vil være en menighed, som vore medmennesker udenfor kirken og vi selv oplever som et kærligt og omsorgsfuldt fællesskab. Odense d. 6. februar Thomas Risager Menighedsforstander, seniorpræst Forslag til fokusområder (målsætninger) Metodistkirken i Odense Side 10 af 32 Årsmøde 2009

11 I det kommende år ser menighedsrådet disse konkrete fokusområder, som vil tiltrække sig den primære opmærksomhed og arbejdskraft. 1. Implementering af Vision Smågrupper organiseres og flere startes. 3. Egentlig børnekirke organiseres og flere ledere involveres i visionen om børnekirke. 4. Analyse af fremtidige behov for indretning af bygningen. 5. Udvikling af mediestrategi, herunder relancering af Danmarks bedste kirkelige hjemmeside. Rapport fra pastor Knut Bjarne Jørgensen Efter ønske fra menighedsrådet og fremlagt på pastoratskonferencen 2008, påtog jeg mig opgaven at foretage hus- og sygebesøg, specielt hos ældre og syge medlemmer og venner af menigheden. To gange hver måned har jeg været i byen. Fokus har specielt været rettet mod personer, der af en eller anden årsag ikke kan komme til kirke. Nogle personer får hyppigere besøg end andre, da der har vist sig behov for dette. Jeg er taknemlig og glad for at kunne yde menigheden denne tjeneste, da det for nogle er af stor betydning med et pastoralt besøg. Jeg forsøger at lægge mine "Odensedage" tilrette sådan, at jeg også kan deltage i nogle af menighedens aktiviteter, som f.eks. "Mad og Fællesskab" og Kirkehøjskolen. Jeg har tillige fået til opgave, at være med i programplanlægningen af sidstnævnte. Ud over sporadiske gudstjenestebesøg, har jeg også haft den inspiration at kunne tage ansvaret for enkelte gudstjenester. I den udstrækning det er muligt for mig, og så længe menigheden ønsker at gøre brug af min tjeneste, er jeg rede til at fortsætte denne inspirerende opgave. Jeg takker for denne betroede tjeneste, som giver mig megen glæde og inspiration. Knut Bjarne Jørgensen Præst Metodistkirken i Odense Side 11 af 32 Årsmøde 2009

12 Spejdernes beretning for 2008 Spejderåret i MS Odense har været et sjovt og oplevelsesrigt år. Det har været året, hvor vi for alvor har fået gang i vores myrespejder. Myrespejder er en aktivitet, der foregår en månedlig søndag, hvor børnene under gudstjenesten snuser til spejderlivet. Der bliver leget, øvet førstehjælp, bundet knob og hørt historie. Der er en fast kerne af børn, som er trofaste og allerede nu ser frem til at blive rigtige spejdere. Vi håber at dette på sigt vil bære frugt i vores ulvearbejde. Ulvearbejdet har i 2008 haft ganske få aktiviteter. Vi arbejder dog på at ulvene igen får et fornuftigt aktivitetsniveau. På spejderfronten er der nogle gode og dygtige piger, som elsker at være spejder. Vi har haft et år, hvor en del af spejderne har været på efterskole eller af anden grund har været væk. Det har derfor ikke været muligt at mødes en gang om ugen. Der stræbes dog stadig efter at mødes engang imellem for at holde spejderiet og det gode kammeratskab ved lige. Vi har i årets løb haft et fornuftigt aktivitetsniveau. Spejderne har deltaget kanosommerlejr i Sverige og i korpsets PatruljeFørerTræning. Desuden har vi afholdt fælles pinselejr og et par andre weekendture med MS Århus. Tak for et godt spejderår. Anne Grethe Christensen Gruppeleder MM beretning 2008 Metodistkirken i Odense Side 12 af 32 Årsmøde 2009

13 Så er året 2008 gået, og som det fremgår nedenfor, har korene haft travlt. Joysticks har fået ny dirigent, hvilket bl.a. har betydet nye sangere og vældig knald på volumen hos dem. Jasmin og Joysticks har i hvert fald fundet en god tone. Vanen tro har en del mennesker beriget musiklivet i vores kirke og det skal I alle have tak for. Vi har bl.a. fået en ekstra pianist, Claus Dragsbæk, som har spillet ved en del lejligheder. Det er dejligt at komme ned i kirken og blive fyldt op af god musik og sang, og der er noget for enhver smag. Tak for jeres indsats alle sammen! Korene har haft stor glæde af de fælles koncerter, der er blevet holdt. Vores lille kirke er blevet proppet til randen af publikummer til både påske, sommer og jul. Det er en utrolig dejlig oplevelse for korene at synge både for og med hinanden, og med stor opbakning fra publikum er det svært at føle at det kan blive bedre. Hvordan korenes år er gået kan I læse om nedenfor. Beretning for Emmaus 2008 Endnu et dejligt år er gået og det er tid til at se tilbage og evaluere. Gospel er blevet enormt populært i verden omkring os. I mange tilfælde flytter interessen udenfor kirken og helt ud i erhvervslivet. Således begynder vi at mærke efterspørgsel fra virksomheder, på gospel som led i teambuilding og lignende. I januar var vi to efterfølgende dage ude og optræde for Odense Vandselskab, som netop holdt teambuilding. Oplevelsen var lidt tam (der må ikke være for mange af denne slags arrangementer i vores kalender), og det fik os til at indse, at der intet er som en rigtig gospelkoncert. Heldigvis bød foråret på et par stykker af disse også. I maj måned opfandt vi begrebet bikergospel. Motorcykelklubben Kilden, havde jubilæum og inviterede til lejr med gospelkoncert i telt. Bikere er et helt specielt folkefærd og kristne bikere er en helt særlig afart af dette. Ikke desto mindre havde vi en fantastisk koncert med en utrolig stemning og et særligt stort nærvær fra oven og bagefter fik vi prøveture ;o) En dejlig solskinsdag i juni kørte vi sydpå for at synge koncert ved en 60 års fødselsdag på Als. Vi havde en dejlig tur med sol og vind i håret. Turen var helt klart med til at styrke fællesskabet i koret blev også året, hvor Emmaus flere gange brød ud i medierne. I foråret var vi med Peder gadepræst i Skanderborg, for at synge i DR-kirken. I efteråret sang vi ved en radiotransmitteret gudstjeneste hjemme i Alexandragade. Metodistkirken i Odense Side 13 af 32 Årsmøde 2009

14 I løbet af året blev det kun til dette begrænsede antal arrangementer ude af huset. Men heldigvis har der været mange gode lejligheder til at bruge stemme og krop i vores eget hjem, Odense Metodistkirke. Koret har været med til at løfte det musikalske niveau til adskillige af kirkens almindelige gudstjenester, ligesom koret har afholdt et par velsungne gospelgudstjenester. Derudover har vi jo selvfølgelig haft glæden af at deltage i MM s fælleskoncerter: Påskemessen, Sommerkoncert og Julekoncert. I efteråret havde vi desuden den store glæde at kunne sige velkommen til vores egen præst. Tine Gjessø er blevet præst for Emmaus, og vi har nydt de/det åndelige indspark, hun giver koret ved sin tilstedeværelse og sine andagter. I 2009 vil vi fortsætte den linie, koret allerede har lagt. Vi arbejder med at fortolke gospelmusikken gennem høj kvalitet og stort udtryk. Desuden vil vi arbejde på at udvikle den enkelte korsanger endnu mere. Udover at alle skal bidrage til opvarmning af koret, får flere sangere i 2009 lejlighed til at prøve kræfter med indstudering af sange og direktion af koret. Joy sticks I efteråret 2008 startede Joy Sticks op med en ny dirigent. De har derfor brugt meget tid på at lære nye sange, og på at lære hinanden at kende. Det har været vigtigt for Jasmin at koret har fået plads til at udvikle sig. Der er derfor også blevet lagt stor vægt på fælles lyd og udtryk. Solist træning blev der også tid til hen mod julekoncerten. Det var Joy Sticks første koncert i efterårssæsonen. Der fik de lov til at vise en masse af det de havde lært gennem hele sæsonen, og de gav den gas! Den 14. Dec. havde de en gudstjeneste som de sang til. Det klarede de også rigtig godt. Der var oven i købet kommet tre nye med, som havde tilmeldt sig efter julekoncerten. Visionen for Joy Sticks har fra starten af sæsonen været at få flere med i koret. De har lavet plakater og hængt dem op rundt omkring i byen. Det resulterede i otte nye i efterårssæsonen. Det er fortsat visionen for Joy Sticks. Jasmin Gabay Dirigent for Joy Sticks Gospelkoret Nardus Nardus er et stort og dejligt gospelkor! Metodistkirken i Odense Side 14 af 32 Årsmøde 2009

15 Vi samles med fornøjelse tirsdag aften til ny energi, fysiske og musikalske udfordringer og snak med gamle og nye venner. Jeg glæder mig til hver eneste gang! Nardus er Gospel med krop og sjæl!!! Jeg vil med det samme takke Mette for at være vores idérige og dygtige dirigent og underviser(og fysioterapeut)! Vi værdsætter dit flotte arbejde! Og vi takker Preben for at være vores dygtige pianist og guide i stemmerne! Vi værdsætter din musikalitet og dit skønne spil! Lidt om aktiviteterne i 2008: I forårssæsonen gav vi koncert i Nr. Broby Kirke, en hjertevarm oplevelse, hvor overskuddet gik til Røde Kors. Og vi var med i en fantastisk Påskemesse her hjemme!!!, et stort projekt, en stor udfordring med at skabe en fungerende helhed. Koret havde en virkelig god stompeftermiddag med Adam Lasthein Poulsen (det kan hermed anbefales hvis man skulle få muligheden!) Vi havde også gospel-gathering med et par af byens andre kor. Gospelgudstjenesterne her i kirken vil vi ikke undvære! Det viste sig dog at være en dårlig idé, at Nardus sang i forbindelse med fastelavn. Sæsonen sluttede med sjov og snobrød og pølser i den lune sommeraften. I efteråret 2008 har vi sunget til gospelgudstjenester her i kirken og været med ved kirkens julekoncert. Det er dejligt! (Vi synes det var vellykket at adskille Nardus-julegospel og den traditionelle juletræsfest). Trods vores ønske om også at synge koncerter ude andre steder, blev det ikke sådan i denne sæson. Derimod havde vi en virkelig god workshop med Claes Wegener! Emmaus og Joy Sticks var inviterede med. Efter vores ønske var vægten lagt på sangteknik, og bl.a. blev nogle af vores sange brugt som arbejdseksempler. Det var meget inspirerende og anvendelig undervisning. Sæsonen sluttede, efterhånden traditionen tro, med fællesspisning og en dyst stemmegrupperne imellem. Af uransagelige årsager vandt tenorer endnu en gang...!...? Der har i løbet af 2008 været stor tilgang til koret, og det er meget glædeligt. Efter sommerferien 2008 var vi godt 130 sangere tilmeldt. Efter en tid stabiliserede medlemstallet sig på ca. 115, og på øveaftenerne har vi været omkring 80 mennesker. Det samme er tilfældet ved sæsonstart Der er venteliste til koret (undtagen for tenorer). I Nardus Arbejds Udvalg har vi i 2008 arbejdet på, at koret kan tage godt imod nye sangere. Det har vi fået positive tilbagemeldinger på. Alle i koret er med til at gøre det til et godt sted at være. Vi har arbejdet på at få bedre overblik over medlemmer og venteliste, og på at få forenklet kontingentbetalingen. Korets hjemmeside er nu en del af kirkens. Vi er på kommet på Facebook og på kommunens aftenskole-hjemmeside, vi har lavet ny præsentations-/bookingfolder. Vi har søgt løbende at sende nyheder og diverse information ud til sangerne. Fra medlemsmødet i efteråret er der et ønske om, at koret engagerer sig i socialt arbejde, f.eks. ved at synge koncerter, hvor overskuddet kan gå til et sådant arbejde, og ved at give et beløb til Metodistkirken i Odense Side 15 af 32 Årsmøde 2009

16 et formål vi vælger, hvis det er økonomisk muligt for os. Det synes jeg vi skal arbejde videre med i Mange i koret har hjulpet med de praktiske opgaver ved diverse arrangementer. Tak for det! Det vil der også være brug for fremover. Vores aktiviteter (til daglig, gudstjenester, koncerter, udflugter) er kun mulige ved fælles indsats!!! På medlemsmødet d. 24. februar vælger vi nye folk til arbejdsudvalget:) Der skal også vælges formand. I 2009 har vi et godt og fyldigt program! Se hjemmesiden. Desuden er der nu også en solist-workshop på vej. Det vil give solister /potentielle solister mulighed for at prøve kræfter med soloen i en mindre gruppe uden for kor-tiden. Og så er det i øvrigt op til det nye NAU at lægge planer for udviklingen af koret og vores aktiviteter. Sussi Lindberg Formand for Nardus Kalender : MM generalforsamling kl : Sommerkoncert kl Slut. Sep. Gospelworkshop. Metodistkirken i Odense Side 16 af 32 Årsmøde 2009

17 : Julekoncert. Forbehold for ændringer Myretuens Beretning 2008 En lille flok af Myrer har i dette år deltaget i Myretuens aktiviteter. Vi har forsøgt at agiterer ekstra for at få flere med og indbydelser er delt ud til mange. Fastelavnsfesten er altid populær, og det er sjovt at opleve de små prinsesser, klovne eller mariehøns når tønden skal slås ned. Vi har været meget glade for at bruge lokalerne på Hellet 5, og det har været helt perfekt at kunne komme ud i den lukkede have. En forårsdag havde en forælder en oppustelig legeborg med, og det gjorde stor lykke. Årets sommerudflugt gik igen til Strandvænget i Nyborg, vi havde tidligere været der og det er et perfekt sted at besøge med små børn. Her er små bjerggeder, kaniner, påfugle og mange forskellige fugle i bur. Sanse- skal legepladsen er en fin udfordring og så er der mange borde og bænkesæt, til når madpakken nydes. Og ikke mindst nyder vi den dejlige strand. Det var nogle trætte børn der kørte hjem i bussen. Det var med megen vemod, at jeg måtte meddele i Myretuen, at jeg var nødt til at stoppe som leder efter 21 år, grundet nye arbejdstider. Vi har gennem tiden haft mange dejlige oplevelser, vi har lært mange familier at kende og fulgt flere børns opvækst. Bedsteforældre har brugt legestuen som deres frirum med børnebørnene, fædre og mødre har knyttet nye venskaber, og børnene har haft rige legemuligheder. Legestuen har altid haft en særlig plads i mit hjerte og det er med stor taknemmelighed jeg tænker på denne gode tid. En stor tak skal lyde til Judith Hansen der som kasserer har passet vor økonomi med stor omhyggelighed. Også en stor tak til Ingrid Sørensen som har været en hel uvurderlig hjælp. Du har med din positive og naturlige måde taget imod børn og voksne, det har givet tryghed for børnene og skabt rolige rammer om alt det praktiske. Myretuen indberetter 5 børn og 7 voksne. Regnskabet er afsluttet og gennemgået af revisorerne uden anmærkninger. Kassebeholdningen vil blive overført til børnearbejdet i Odense Metodistmenighed v/ kasserer Kjeld Mogensen. Lene Bræstrup Statistik 2008 Medlemmer i bekendende medlemskab Medlemmer i fuld foreni ng d. 1. januar Optaget ved bekendelse 5 7 Metodistkirken i Odense Side 17 af 32 Årsmøde 2009

18 Tilflyttede 0 1 Fraflyttede 0 0 Udmeldte 0 0 Slettet efter beslutning på årsmødet 0 0 Døde 0 0 Medlemmer i bekendende medlemskab d. 31. december Medlemmer i døbt medlemskab Døbt medlemskab d. 1. januar Døbte 2 2 Optagne eller tilflyttede 0 1 Fraflyttede, slettede, udtrådte 1 0 Medlemmer i døbt medlemskab under 18 år Medlemmer i døbt medlemskab over 18 år Medlemmer i døbt medlemskab i alt Øvrige medlemmer Associerede medlemmer 4 4 S amlet antal medlemmer Børne- og ungdomsarbejdet MB Metodistkirkens Børnearbejde 0 26 MU Metodistkirkens Ungdom sforbund 0 0 MS Metodistkirkens Spejdere MM Metodistkirkens Musikarbejde Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse Menighedens regnskab 2008 og budget 2009 Metodistkirken i Odense Side 18 af 32 Årsmøde 2009

19 Metodistkirken i Odense Side 19 af 32 Årsmøde 2009

20 Metodistkirken i Odense Side 20 af 32 Årsmøde 2009

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 2 www.metodistkirken-odense.dk Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen.

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Nyhedsbrev nr. 6 1. august 2010 110. Årgang Læs i dette nummer: Tjernobyl generobret Program for august og september Præsternes træffetider Tine Gjessøs ansættelse ophører pr. 31. august Rikke Holmberg

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

FDFLEDEREN. Må Man tegne gud? guide til naturbaserne Mit fdf. forældrebetaling versus -deltagelse. nr. 3 april 2008. Foto: Michael Jensen

FDFLEDEREN. Må Man tegne gud? guide til naturbaserne Mit fdf. forældrebetaling versus -deltagelse. nr. 3 april 2008. Foto: Michael Jensen FDFLEDEREN nr. 3 april 2008 Må Man tegne gud? Foto: Michael Jensen forældrebetaling versus -deltagelse guide til naturbaserne Mit fdf At turde kigge på sig selv Jeg var på posthuset for nylig. Som sædvanlig

Læs mere

Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde

Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde MBUK s generalforsamling Søndag d. 8. marts 2015 1 Dagsorden Lovprisning og nadver Brunch Indberetning for 2014 Vision 2020 Statistik regnskab budget Vedtægter

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Nr. 8 juli 2006 153. årgang

Nr. 8 juli 2006 153. årgang Tør vi tale om at give?? Nr. 8 juli 2006 153. årgang Stine Frandsen Mission skal være dét, der styrer os På trods af et budgetteret underskud på 180.000 kr. lykkedes det Bethelkirken at komme ud af regnskabsåret

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE. Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL

METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE. Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL Udgivet af Årskonferencens sekretariat Protokollens inddeling Side Konferencens bestillingsmænd... 5

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s.

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s. 7 2007 2007 2007 2007 200 7 2007 2007 2007 2007 2007 20072007 20072007200720072007 22007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2007 DiakonBladet 2007 2007 2007 007 2007 2007

Læs mere

BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96

BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96 GRATIS MAGASIN BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96 Hvad kan vi bruge dét til? Den nye teknik - kort fortalt Side 6-7 Manden bag KKR/TV Side 8-9 Betanias TV vision Side 14-15 LÆS OGSÅ OM:

Læs mere

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed INDHOLD s. 2... Indblik: Religionsfrihed? s. 3-4... Udblik: Besøg fra Priekule/gospel s. 5... Profilen: Tølløsedreng/DUF-formand s. 6...

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 MÅRSLET VANDVÆRK I/S Manglende vand

Læs mere

Til kamp for de kristne værdier

Til kamp for de kristne værdier I dette nummer... Det sker i Holstebro Selvom gennemsnitalderen er høj og Holstebro menighed ligger i et område, som fra Christiansborg betegnes som Udkantsdanmark, har de på ingen måde lagt sig ned. Til

Læs mere

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard Nr. 12 november 2007 154. årgang Det meningsfulde liv [ ] Per Bækgaard Som at sætte dækstole frem på [ ] Jan Kornholt og Lone Møller-Hansen [ ] Collage: Ole Steen Pedersen Baptistkirken i Danmark kommer

Læs mere

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi KH bladetdecember 4 2014 12 Fest på slottet Det blev en kongelig Frøfestival med Les Lancier i flot gallastil, besøg af dronningen og talentshow med masser af kongelige indslag. 5 14 Kristelig Handicapforening

Læs mere