Metodistkirken i Odense. Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodistkirken i Odense. Årsberetning"

Transkript

1 Metodistkirken i Odense Årsberetning 2008

2 Forord Kære medlem eller ven af menigheden. Velkommen til menighedens årsmøde pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle har mulighed for at give deres besyv med på alt, hvad angår menighedens drift og fremtid. Beretninger fra menigheden og dens arbejdsgrene er tilgængelige og kan diskuteres. Det samme gælder regnskaber og budgetter for menigheden og dens arbejdsgrene. Endelig er det også på årsmødet at vi vælger nye repræsentanter til menighedsråd, pastoralkomite samt til flere af arbejdsgrupperne i kirken. Velkommen til at tage del i alt det, som foregår bag kulisserne i en kirke som denne. Årsmødet afholdes onsdag d. 4. marts kl , hvor menigheden byder på lidt godt at spise. Tilmeldinger modtages gerne på eller Thomas Risager Seniorpræst Metodistkirken i Odense Side 2 af 32 Årsmøde 2009

3 Dagsorden til menighedens årsmøde Konstituering a. Valg af sekretær b. Valg af stemmetællere 2. Menighedens beretning a. Menighedsrådets beretning b. Forslag til fokusområder c. Indstilling fra menighedsråd og pastoralkomite d. Statistik e. Myretuens beretning f. MS - beretning g. MM Beretning 3. Økonomi a. Regnskab 2008 b. Budget 2009 c. Arbejdsgrenenes regnskaber og budgetter 1. MS/Børnearbejdet 2. MM 3. Willeruplund 4. Valg a. Formand for menighedsråd b. Lægleder c. Godkendelse af tilsat kasserer d. Sekretær for menighedsrådet e. Andre til menighedsrådet f. Valg af delegater til Metodistkirkens Årskonference g. Valg af suppleanter til Metodistkirkens Årskonference h. Godkendelse af arbejdsgrenenes ledere i. Godkendelse af lægprædikanter j. Godkendelse af smågruppeledere k. Formand for pastoralkomite l. Øvrige til pastoralkomite m. Godkendelse af tilsat bygningsansvarlig n. Revisorer o. Willeruplund p. Forslagskomite 5. Evt. Metodistkirken i Odense Side 3 af 32 Årsmøde 2009

4 Beretning for Emmauskirken Metodistkirken i Odense 2008 Kan det virkelig passe, at der er gået endnu et år? Tiden går som bekendt hurtigt, når man er i godt selskab, så det kan være svært at forstå at det er tid til årsmøde igen. Ved årsmødet ser vi tilbage på året, der gik. Vi evaluerer på de ting, som vi kunne have gjort bedre og vi ser fremad mod Vision 2015, som endelig er til drøftelse og vedtagelse i dag. Metodistkirken i Odense er en levende kirke. Her myldrer med liv og smittende tro og vi oplever det som en helt naturlig del af det at være kirke, at nye mennesker søger ind i kirken. Dette er meget glædeligt! Midt i alt det glædelige så er det også en udfordring at være en kirke, som vokser. Det er en udfordring, at få nye mennesker til at finde en naturlig plads i menighedens fællesskab. Det er en udfordring at få skabt rammer, hvor flere mennesker kan tjene Gud frem for at lade sig betjene i kirkens fællesskab. Vi vil stadig opfordre alle til at have både nyde-aktiviteter og yde-aktiviteter. Mentorer Bevægelsen fra at være søgende menneske til at blive kristen og medlem af en kirke er en lang bevægelse, som kræver, at vi i menigheden er der for hinanden. Derfor er det meget glædeligt at opleve, hvordan ordningen med mentorer skaber bånd mellem nye og gamle medlemmer i kirken. Mentorordningen startede oprindeligt ud fra en betragtning om, at Thomas Risager ønskede at tydeliggøre, at medlemskab af kirken indebar sociale relationer til flere end præsten, men også som et ønske om at menigheden skulle være ansvarlig for nye medlemmer. Dette er stadig hensigten. Menigheden vokser og der kommer nye medlemmer til og derfor vil flere af menighedens medlemmer også nyere medlemmer blive spurgt om at tage mentoransvaret på sig. Derfor er det nu tydeligt, at der er behov for at få klarlagt, hvad mentorordningen indebærer. Der er nedsat en gruppe, som vil lave en folder, der informerer om hvad en mentor har af pligter og hvad det nye medlem kan forvente sig af sin mentor. Vi tror stadig at mentorordningen er kommet for at blive. Vejen til Gud - smågrupper I processen, hvor nye medlemmer oplever at nyhedens interesse fader ud, er det uhyre vigtigt at vi som menighed slutter op om hinanden og her er smågrupperne en meget væsentlig del af kirkens arbejde. I menighedsrådet tror vi, at smågrupperne er en vigtig forudsætning for de kommende års vækst. Derfor glæder vi os også i år over, at det er lykkedes at få tilført menigheden ekstra ressourcer gennem pastor Tine Gjessøs ansættelse, som vi kan se bærer frugt. Hen over vinteren har 16 mennesker mødtes hver anden onsdag for at læse bogen "At finde et helligt rum" sammen. Forløbet afsluttes i marts. Hermed har der været mulighed for at prøve en anden type smågruppe i en afgrænset periode, med klare rammer for samtale og tid til stilhed. Der er tegn på, at nye smågrupper og ideer vil opstå ud fra denne gruppe. Metodistkirken i Odense Side 4 af 32 Årsmøde 2009

5 Kommunikation Der er mange mennesker i vores kirke. Faktisk er der mange flere kontakter end det antal mennesker, som vores medlemslister rummer. Kontakten med nye mennesker er meget tidskrævende og denne opgave ligger primært hos Thomas Risager, som anvender en del ressourcer på at være til stede i de medier, som moderne mennesker benytter sig af. Kirkens hjemmeside er mange menneskers første kontakt med kirken. Hjemmesiden fungerer stadig godt, men det er ved at være tid til at redesigne Kirkerummet Meget af kommunikation ligger også i at være til stede på de elektroniske sociale netværk som Facebook, hvor kirken også er utroligt aktiv. Her kan vi målrette kommunikation efter brugernes præferencer, så her er vi som kirke naturligvis også massivt tilstede. Søndagens prædikener bliver nu optaget og ligger tilgængelige på nettet, så man kan høre dem igen fra sin computer. Desuden podcastes de også via itunes, så mennesker nu har muligheden for at høre talen igen på deres ipod/mp3-afspiller. Dette lyder som et utroligt nørdet projekt, men der er op mod 50 mennesker, som lytter til vore prædikener hver uge og der er jævnligt reaktioner og spørgsmål fra mennesker lige fra Nordnorge til Middelhavet. Vores kirkerum er et fantastisk rum. Mange nye mennesker, som besøger kirken, fortæller at de betages af rummet og at der er et eller andet over det, som gør at man er nødt til at sætte sig ned og nyde rummet. (Mon ikke det er det, som vi vil kalde Helligånden?) Kirkerummet er state of the art når det kommer til alle de tekniske hjælpemidler. Vi har et godt projektoranlæg, lækkert lys og nu også et utroligt godt lydanlæg. Så rent teknisk er vi med helt fremme og der mangler intet. Vi har dog det luksusproblem at vi med vores gospelgudstjenester og koncerter har sprængt rammerne eftertrykkeligt. Vi oplever nu at mennesker forlader kirkerummet under gudstjenester fordi de synes, at der er for trangt. Her har vi en positiv udfordring og vi må seriøst overveje, hvordan vi får skabt flere pladser i vores kirkerum. Kan vi åbne til det bagerste pulpitur? Eller skal vi inddrage de to nederste lejligheder i baghuset og bygge bagud for at gøre kirken længere? Disse udfordringer bliver vi nødt til gennem de kommende år at undersøge. Både med hensyn til, hvad der kan lade sig gøre rent teknisk, men også hvilken økonomi, der er forbundet hermed. Vi vil gerne være tydelige omkring, at vi er glade for vores kirke og for dens placering i byen, så vi vil hellere overveje ombygninger og muligheden for at lave flere gudstjenester i løbet af weekenden, end vi vil overveje at bygge en ny kirke et andet sted i byen. Børnekirken Børnekirken holder nu til i lokalerne på tredje sal. Der er blevet ryddet op og lokalet er nu bedre indrettet til at rumme børnekirkens aktiviteter. Pastor Tine Gjessø arbejder sammen med de frivillige på at udvikle et Metodistkirken i Odense Side 5 af 32 Årsmøde 2009

6 holdbart koncept for fremtidens børnearbejde ved kirken. Børnene er kirkens fremtid og vi skal have et tilbud til dem, som er af en sådan kvalitet, at børnene har lyst til at komme i kirken og plager deres forældre om at få lov at komme herhen. En af de fysiske udfordringer, som børnekirken står overfor, er at der er langt fra 3. sal til toiletterne. Derfor undersøger vi for tiden mulighederne for at indrette et toilet i det gamle køkken på tredje sal. Gudstjenester Gudstjenesterne er fra søndag til søndag meget forskellige. Dette er et mål i sig selv, da mennesker i kirken har forskellige præferencer. Ved at variere gudstjenestens form tilgodeser vi så mange som muligt. Hvad der for nogle er kaos og larm er for andre noget, som giver dem oplevelsen af en utrolig fred. I lyset af dette ønsker vi at fastholde variationerne i gudstjenestens form og udtryk. Søndag vil man stadig kunne finde alt fra vilde gospelgudstjenester over mere traditionelle gudstjenester, børnegudstjenester og stillegudstjenester. Vi ønsker netop at dette varierer, sådan at ingen af gudstjenesterne er særgudstjenester, for der er ingen gudstjenesteform, som er mere rigtigt end andre. To præster og en fastansat musiker (Preben Holmberg) sætter naturligvis deres præg på gudstjenesterne. Preben Holmberg er ansat til at udvikle gudstjenestens musikalske udtryk, sådan at fornyelsen stadig kommer ind ad den vej. Det er præsternes ambition, at vi kommer til at have flere prædikenserier i stil med 5 uger med fokus, som vi lige nu er midt i. Serier giver større mulighed for at komme i dybden med centrale kristne emner og de kreative indslag, i form af billeder, videoklip etc. kan bruges til mere end én enkelt søndag. Med tiden drømmer vi om, at der til gudstjenesten udleveres en ugentlig guide til personlig bøn og bibellæsning, der behandler søndagens prædiken men også leder op til næste søndags gudstjeneste. Dette er et stykke ude i fremtiden, men det er drømmen at gudstjenestens indhold kommer til at hænge sammen med det personlige liv og indholdet i smågruppernes materialer. Sociale tiltag Metodistkirken er en del af en meget bevidst social bevægelse. Derfor er menighedsrådets øjne hele tiden rettet mod samfundet. Vi drømmer om at finde et sted, hvor vi som menighed kan gøre en forskel for udsatte mennesker. Dette er noget vi stadig leder efter. I 2008 har vi givet et økonomisk bidrag på kr til Frelsens Hærs julehjælp. På den måde har vi direkte være med til at hjælpe ca. 20 familier gennem julens økonomiske udfordringer. I Odense var der 500 familier, som bad om julehjælp! Besøgstjeneste og samtaler Præsterne har mange kontakter til mennesker både i og udenfor menigheden. Dette betyder at både Tine Gjessø og Thomas Risager fører samtaler med adskillige mennesker. Nogle af dem Metodistkirken i Odense Side 6 af 32 Årsmøde 2009

7 foregår på kirkens kontor, nogle i menneskers hjem, nogle på byens caféer og andre igen over chat og mail på internettet. Det er en stor glæde at menigheden har fået hjælp af pastor Knut Bjarne Jørgensen, som egentlig er gået på pension. Knut Bjarne er meget aktiv med at udføre opsøgende besøg primært hos menighedens ældste medlemmer. Mange udtrykker stor glæde over denne tjeneste. Se Knut Bjarne Jørgensens personlige rapport på side 11. Økonomi Der er grund til at glæde sig over kirkens økonomi. I 2008 budgetterede vi noget mere optimistisk med menighedsbidragene end vi plejer. Denne optimisme var slet ikke optimistisk nok! Vi rundede i direkte menighedsbidrag, hvilket var en del over vores optimistiske drømme. Nærmere undersøgelse viser, at der i dette tal er inkluderet enkelte ekstraordinært store bidrag. Men vi vover dog det ene øje og satser på at der kommer ind i Mens der på den ene side blev vist stor gavmildhed gennem 2008 så var det også et år, hvor der ikke var de store økonomiske udfordringer på vores hus, så vi kan i dag fejre at vi efterlod kr kr. i overskud til vores fremtid. Tak for hvert eneste bidrag. Det er med til at gøre en forskel i menneskers liv og i menighedsrådet er vi meget bevidste om, at pengene, som løber ud af kassen til den daglige drift, er indsamlede og betroede midler. Vi ønsker at fastholde åbenheden omkring menighedens økonomi, således at alle opfordres til at lave en betalingsaftale med Kjeld Mogensen, sådan at pengene tilflyder menigheden månedsvis eller kvartalsvis. Alle mindes om, at en forpligtelseserklæring giver mulighed for fuldt skattefradrag for det indbetalte beløb. De nye skatteregler vedr. gaver gør det muligt for hver enkelt at fratrække op mod om året, uden at der er tegnet forpligtelse. Alle opfordres til som minimum at yde 1,6 % af skattepligtig indkomst, hvilket med fradag modsvarer folkekirkens kirkeskat. Kasserer Kjeld Mogensen skriver i oktober måned til alle, som ikke har indbetalt bidrag, med henblik på at aftale indeværende års bidrag. Mad & Fællesskab Mad & Fællesskab har haft gode programpunkter og maden har de fleste gange også været værd at komme efter. I år har vi genforhandlet konceptet omkring maden med Odense Congress Center og vi har en ny prisstruktur på arrangementerne. Konceptet med at spise sammen, lytte til foredrag, mens der er børnepasning og slutte tidligt, så børnefamilierne er hjemme i god tid, ønsker vi at fastholde. Kirkehøjskolen Det overordnede tema for efterårets samlinger var Sangens År. I foråret her er der fokus på bibelens ord og sprogets udvikling. Det har været interessante samlinger og det er vor oplevelse at kirkehøjskolen klart opfylder et behov i menighedens fællesskab. Det er en glæde at se at Kirkehøjskolen i sig selv trækker nye mennesker til kirken. Undervisningsgrupper Metodistkirken i Odense Side 7 af 32 Årsmøde 2009

8 Efterhånden er undervisningsgruppens medlemmer ved at være klar til at overtage en stor del af undervisningen fra Helge Munk og Thomas Risager. Derfor er det planen at vi i hvert forår og efterår parallelt tilbyder et intro til Tro & Kirke, hvor Thomas Risager underviser og et Videre med Tro & Kirke, hvor Helge Munk og undervisningsgruppen bærer ansvaret for undervisningen. MM Metodistkirkens Musikarbejde MM koordinerer primært driften af kirkens tre gospelkor og står derfor som arrangør af de traditionsrige jule- og sommerkoncerter. MM er foreningen bag alle korene og bindeleddet til Metodistkirkens børne- og ungdomsforbund. Med tiden kunne vi drømme om at MM også stod for musikskolevirksomhed i kirkens lokaler og med kirkens ansatte musikere som undervisere. MB Myretuen i Svendborg I 2008 måtte Myretuen efter mere end 20 års indsats lukke. Lene Bræstrups nye arbejde gjorde at Lene mistede den ugentlige fridag, som blev givet til Myretuen. Det var ikke muligt at finde nye ledere og Myretuen måtte lukke. Vi glæder os over de mange børn og forældre, som gennem en stabil og mangeårig indsats har været i kontakt med Metodistkirken. Hvem ved, hvad der i fremtiden kan komme ud af kontakterne, som er skabt gennem Myretuen. MS Metodistkirkens Spejderarbejde En trofast flok spejdere holder ved. Spejderarbejdet er ikke stort lige i øjeblikket, men den slags kan hurtigt vende. For tiden er der Myrespejder for børn helt ned i fireårsalderen. Denne aktivitet afvikles søndag under gudstjenesten. Dette er et godt initiativ, som kommer mens vi mangler ledere, som kan tage ansvaret for søndagsskolen. Spejderne fra Odense er stadig aktive deltagere i spejdernes landsarbejde og ture. Metodistkirken i Odense Side 8 af 32 Årsmøde 2009

9 Vision 2015 En vision skal pege fremad mod drømmen om fremtidens kirke og den skal tænde en glød indeni os, som får os til at kaste os over drømmen og investere os selv i den. Visionen skal være et redskab, som styrer kirken mod et samlet mål. Sådan skrev vi sidste år, da vi måtte erkende at Vores Vision var opfyldt. En vision, der er opfyldt rummer det problem, at vi risikerer at komme til at løbe i ring og blive alt for fokuserede på at have det godt sammen og holde nogle gode gudstjenester. Der vil være reel risiko for at blive selvfede. Derfor satte vi en proces i gang med det mål at lede menigheden frem mod en ny vision; Vision Der har gennem efteråret 2008 været afholdt to aftener, som har haft det mål at få alle, som på en eller anden måde er involveret i kirkens daglige liv, til at drømme med på, hvordan fremtidens kirke i Alexandragade skal se ud. Desuden har der under kirkens hjemmeside været adgang til en visionsblog, hvor man via internettet kunne følge processen og havde muligheden for at give sit besyv med. Dette er i nogen grad lykkedes. I alt fald håber vi at alle har haft oplevelsen af at deres ideer har været med til at præge Vision De mange ideer, som kom frem er noteret ned og menighedsrådet vil vende tilbage til dem, når det er tid til at lave fokusområder for de kommende års konkrete virke. Vi er glade for at kunne præsentere forslaget til Vision Kirkens overordnede mission står stadig ved magt. Det er denne ene linje, som siger, hvad Metodistkirken i Odense frem for alt er kendetegnet ved: KLART BUDSKAB OM GUDS KÆRLIGHED. Metodistkirken i Odense Side 9 af 32 Årsmøde 2009

10 Vision 2015 Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Hundredvis af mennesker fra hele Fyn søger kirken, fordi de her finder: En kirke, som udstråler engagement, liv og tro. En tro, der kan forvandle mennesker og gennem dem påvirke hele vores samfund. En kirke med et varmt og imødekommende fællesskab En kirke, som tager Gud og mennesker alvorligt En kirke, hvor børn og unge tager forældrene med, fordi de elsker at være her En musikkirke, hvor gospel og anden musik har høj prioritet. En kirke, der tager socialt ansvar, både lokalt og globalt. En kirke, som forstår at kommunikere sit klare budskab om Guds kærlighed. Derfor vokser menigheden. Vore værdier Vi har nogle grundlæggende værdier, som vi vil leve efter og fungere ud fra i menigheden og i mødet med nye mennesker, som søger kirken. Værdierne fortæller ikke nødvendigvis, hvem vi er eller hvordan vi er, men de siger: sådan en kirke vil vi gerne være! Vore værdier er dybe og grundlæggende. De veksler ikke hele tiden og er i princippet uafvigelige livsprincipper, på hvilke vi forsøger at bygge vores kirke. Værdierne er funderet i Bibelen og vi håber at de må blive kendt og udlevet af alle. Det er vores håb, at værdierne bliver synlige som baggrund for alle aktiviteter store som små i menigheden. Værdierne skulle gerne være en solid grund at stå og bygge videre på. Vi vil være åbne og troværdige kristne i vort forhold til hinanden og blandt vore medmennesker udenfor kirken. Vi vil på grundlag af vor kristne tro, etik og tradition, være en menighed, der er åben overfor udfordringer og forandringer. Vi vil være en menighed præget af engagement, visioner og levende tro. Vi vil være en menighed, som vore medmennesker udenfor kirken og vi selv oplever som et kærligt og omsorgsfuldt fællesskab. Odense d. 6. februar Thomas Risager Menighedsforstander, seniorpræst Forslag til fokusområder (målsætninger) Metodistkirken i Odense Side 10 af 32 Årsmøde 2009

11 I det kommende år ser menighedsrådet disse konkrete fokusområder, som vil tiltrække sig den primære opmærksomhed og arbejdskraft. 1. Implementering af Vision Smågrupper organiseres og flere startes. 3. Egentlig børnekirke organiseres og flere ledere involveres i visionen om børnekirke. 4. Analyse af fremtidige behov for indretning af bygningen. 5. Udvikling af mediestrategi, herunder relancering af Danmarks bedste kirkelige hjemmeside. Rapport fra pastor Knut Bjarne Jørgensen Efter ønske fra menighedsrådet og fremlagt på pastoratskonferencen 2008, påtog jeg mig opgaven at foretage hus- og sygebesøg, specielt hos ældre og syge medlemmer og venner af menigheden. To gange hver måned har jeg været i byen. Fokus har specielt været rettet mod personer, der af en eller anden årsag ikke kan komme til kirke. Nogle personer får hyppigere besøg end andre, da der har vist sig behov for dette. Jeg er taknemlig og glad for at kunne yde menigheden denne tjeneste, da det for nogle er af stor betydning med et pastoralt besøg. Jeg forsøger at lægge mine "Odensedage" tilrette sådan, at jeg også kan deltage i nogle af menighedens aktiviteter, som f.eks. "Mad og Fællesskab" og Kirkehøjskolen. Jeg har tillige fået til opgave, at være med i programplanlægningen af sidstnævnte. Ud over sporadiske gudstjenestebesøg, har jeg også haft den inspiration at kunne tage ansvaret for enkelte gudstjenester. I den udstrækning det er muligt for mig, og så længe menigheden ønsker at gøre brug af min tjeneste, er jeg rede til at fortsætte denne inspirerende opgave. Jeg takker for denne betroede tjeneste, som giver mig megen glæde og inspiration. Knut Bjarne Jørgensen Præst Metodistkirken i Odense Side 11 af 32 Årsmøde 2009

12 Spejdernes beretning for 2008 Spejderåret i MS Odense har været et sjovt og oplevelsesrigt år. Det har været året, hvor vi for alvor har fået gang i vores myrespejder. Myrespejder er en aktivitet, der foregår en månedlig søndag, hvor børnene under gudstjenesten snuser til spejderlivet. Der bliver leget, øvet førstehjælp, bundet knob og hørt historie. Der er en fast kerne af børn, som er trofaste og allerede nu ser frem til at blive rigtige spejdere. Vi håber at dette på sigt vil bære frugt i vores ulvearbejde. Ulvearbejdet har i 2008 haft ganske få aktiviteter. Vi arbejder dog på at ulvene igen får et fornuftigt aktivitetsniveau. På spejderfronten er der nogle gode og dygtige piger, som elsker at være spejder. Vi har haft et år, hvor en del af spejderne har været på efterskole eller af anden grund har været væk. Det har derfor ikke været muligt at mødes en gang om ugen. Der stræbes dog stadig efter at mødes engang imellem for at holde spejderiet og det gode kammeratskab ved lige. Vi har i årets løb haft et fornuftigt aktivitetsniveau. Spejderne har deltaget kanosommerlejr i Sverige og i korpsets PatruljeFørerTræning. Desuden har vi afholdt fælles pinselejr og et par andre weekendture med MS Århus. Tak for et godt spejderår. Anne Grethe Christensen Gruppeleder MM beretning 2008 Metodistkirken i Odense Side 12 af 32 Årsmøde 2009

13 Så er året 2008 gået, og som det fremgår nedenfor, har korene haft travlt. Joysticks har fået ny dirigent, hvilket bl.a. har betydet nye sangere og vældig knald på volumen hos dem. Jasmin og Joysticks har i hvert fald fundet en god tone. Vanen tro har en del mennesker beriget musiklivet i vores kirke og det skal I alle have tak for. Vi har bl.a. fået en ekstra pianist, Claus Dragsbæk, som har spillet ved en del lejligheder. Det er dejligt at komme ned i kirken og blive fyldt op af god musik og sang, og der er noget for enhver smag. Tak for jeres indsats alle sammen! Korene har haft stor glæde af de fælles koncerter, der er blevet holdt. Vores lille kirke er blevet proppet til randen af publikummer til både påske, sommer og jul. Det er en utrolig dejlig oplevelse for korene at synge både for og med hinanden, og med stor opbakning fra publikum er det svært at føle at det kan blive bedre. Hvordan korenes år er gået kan I læse om nedenfor. Beretning for Emmaus 2008 Endnu et dejligt år er gået og det er tid til at se tilbage og evaluere. Gospel er blevet enormt populært i verden omkring os. I mange tilfælde flytter interessen udenfor kirken og helt ud i erhvervslivet. Således begynder vi at mærke efterspørgsel fra virksomheder, på gospel som led i teambuilding og lignende. I januar var vi to efterfølgende dage ude og optræde for Odense Vandselskab, som netop holdt teambuilding. Oplevelsen var lidt tam (der må ikke være for mange af denne slags arrangementer i vores kalender), og det fik os til at indse, at der intet er som en rigtig gospelkoncert. Heldigvis bød foråret på et par stykker af disse også. I maj måned opfandt vi begrebet bikergospel. Motorcykelklubben Kilden, havde jubilæum og inviterede til lejr med gospelkoncert i telt. Bikere er et helt specielt folkefærd og kristne bikere er en helt særlig afart af dette. Ikke desto mindre havde vi en fantastisk koncert med en utrolig stemning og et særligt stort nærvær fra oven og bagefter fik vi prøveture ;o) En dejlig solskinsdag i juni kørte vi sydpå for at synge koncert ved en 60 års fødselsdag på Als. Vi havde en dejlig tur med sol og vind i håret. Turen var helt klart med til at styrke fællesskabet i koret blev også året, hvor Emmaus flere gange brød ud i medierne. I foråret var vi med Peder gadepræst i Skanderborg, for at synge i DR-kirken. I efteråret sang vi ved en radiotransmitteret gudstjeneste hjemme i Alexandragade. Metodistkirken i Odense Side 13 af 32 Årsmøde 2009

14 I løbet af året blev det kun til dette begrænsede antal arrangementer ude af huset. Men heldigvis har der været mange gode lejligheder til at bruge stemme og krop i vores eget hjem, Odense Metodistkirke. Koret har været med til at løfte det musikalske niveau til adskillige af kirkens almindelige gudstjenester, ligesom koret har afholdt et par velsungne gospelgudstjenester. Derudover har vi jo selvfølgelig haft glæden af at deltage i MM s fælleskoncerter: Påskemessen, Sommerkoncert og Julekoncert. I efteråret havde vi desuden den store glæde at kunne sige velkommen til vores egen præst. Tine Gjessø er blevet præst for Emmaus, og vi har nydt de/det åndelige indspark, hun giver koret ved sin tilstedeværelse og sine andagter. I 2009 vil vi fortsætte den linie, koret allerede har lagt. Vi arbejder med at fortolke gospelmusikken gennem høj kvalitet og stort udtryk. Desuden vil vi arbejde på at udvikle den enkelte korsanger endnu mere. Udover at alle skal bidrage til opvarmning af koret, får flere sangere i 2009 lejlighed til at prøve kræfter med indstudering af sange og direktion af koret. Joy sticks I efteråret 2008 startede Joy Sticks op med en ny dirigent. De har derfor brugt meget tid på at lære nye sange, og på at lære hinanden at kende. Det har været vigtigt for Jasmin at koret har fået plads til at udvikle sig. Der er derfor også blevet lagt stor vægt på fælles lyd og udtryk. Solist træning blev der også tid til hen mod julekoncerten. Det var Joy Sticks første koncert i efterårssæsonen. Der fik de lov til at vise en masse af det de havde lært gennem hele sæsonen, og de gav den gas! Den 14. Dec. havde de en gudstjeneste som de sang til. Det klarede de også rigtig godt. Der var oven i købet kommet tre nye med, som havde tilmeldt sig efter julekoncerten. Visionen for Joy Sticks har fra starten af sæsonen været at få flere med i koret. De har lavet plakater og hængt dem op rundt omkring i byen. Det resulterede i otte nye i efterårssæsonen. Det er fortsat visionen for Joy Sticks. Jasmin Gabay Dirigent for Joy Sticks Gospelkoret Nardus Nardus er et stort og dejligt gospelkor! Metodistkirken i Odense Side 14 af 32 Årsmøde 2009

15 Vi samles med fornøjelse tirsdag aften til ny energi, fysiske og musikalske udfordringer og snak med gamle og nye venner. Jeg glæder mig til hver eneste gang! Nardus er Gospel med krop og sjæl!!! Jeg vil med det samme takke Mette for at være vores idérige og dygtige dirigent og underviser(og fysioterapeut)! Vi værdsætter dit flotte arbejde! Og vi takker Preben for at være vores dygtige pianist og guide i stemmerne! Vi værdsætter din musikalitet og dit skønne spil! Lidt om aktiviteterne i 2008: I forårssæsonen gav vi koncert i Nr. Broby Kirke, en hjertevarm oplevelse, hvor overskuddet gik til Røde Kors. Og vi var med i en fantastisk Påskemesse her hjemme!!!, et stort projekt, en stor udfordring med at skabe en fungerende helhed. Koret havde en virkelig god stompeftermiddag med Adam Lasthein Poulsen (det kan hermed anbefales hvis man skulle få muligheden!) Vi havde også gospel-gathering med et par af byens andre kor. Gospelgudstjenesterne her i kirken vil vi ikke undvære! Det viste sig dog at være en dårlig idé, at Nardus sang i forbindelse med fastelavn. Sæsonen sluttede med sjov og snobrød og pølser i den lune sommeraften. I efteråret 2008 har vi sunget til gospelgudstjenester her i kirken og været med ved kirkens julekoncert. Det er dejligt! (Vi synes det var vellykket at adskille Nardus-julegospel og den traditionelle juletræsfest). Trods vores ønske om også at synge koncerter ude andre steder, blev det ikke sådan i denne sæson. Derimod havde vi en virkelig god workshop med Claes Wegener! Emmaus og Joy Sticks var inviterede med. Efter vores ønske var vægten lagt på sangteknik, og bl.a. blev nogle af vores sange brugt som arbejdseksempler. Det var meget inspirerende og anvendelig undervisning. Sæsonen sluttede, efterhånden traditionen tro, med fællesspisning og en dyst stemmegrupperne imellem. Af uransagelige årsager vandt tenorer endnu en gang...!...? Der har i løbet af 2008 været stor tilgang til koret, og det er meget glædeligt. Efter sommerferien 2008 var vi godt 130 sangere tilmeldt. Efter en tid stabiliserede medlemstallet sig på ca. 115, og på øveaftenerne har vi været omkring 80 mennesker. Det samme er tilfældet ved sæsonstart Der er venteliste til koret (undtagen for tenorer). I Nardus Arbejds Udvalg har vi i 2008 arbejdet på, at koret kan tage godt imod nye sangere. Det har vi fået positive tilbagemeldinger på. Alle i koret er med til at gøre det til et godt sted at være. Vi har arbejdet på at få bedre overblik over medlemmer og venteliste, og på at få forenklet kontingentbetalingen. Korets hjemmeside er nu en del af kirkens. Vi er på kommet på Facebook og på kommunens aftenskole-hjemmeside, vi har lavet ny præsentations-/bookingfolder. Vi har søgt løbende at sende nyheder og diverse information ud til sangerne. Fra medlemsmødet i efteråret er der et ønske om, at koret engagerer sig i socialt arbejde, f.eks. ved at synge koncerter, hvor overskuddet kan gå til et sådant arbejde, og ved at give et beløb til Metodistkirken i Odense Side 15 af 32 Årsmøde 2009

16 et formål vi vælger, hvis det er økonomisk muligt for os. Det synes jeg vi skal arbejde videre med i Mange i koret har hjulpet med de praktiske opgaver ved diverse arrangementer. Tak for det! Det vil der også være brug for fremover. Vores aktiviteter (til daglig, gudstjenester, koncerter, udflugter) er kun mulige ved fælles indsats!!! På medlemsmødet d. 24. februar vælger vi nye folk til arbejdsudvalget:) Der skal også vælges formand. I 2009 har vi et godt og fyldigt program! Se hjemmesiden. Desuden er der nu også en solist-workshop på vej. Det vil give solister /potentielle solister mulighed for at prøve kræfter med soloen i en mindre gruppe uden for kor-tiden. Og så er det i øvrigt op til det nye NAU at lægge planer for udviklingen af koret og vores aktiviteter. Sussi Lindberg Formand for Nardus Kalender : MM generalforsamling kl : Sommerkoncert kl Slut. Sep. Gospelworkshop. Metodistkirken i Odense Side 16 af 32 Årsmøde 2009

17 : Julekoncert. Forbehold for ændringer Myretuens Beretning 2008 En lille flok af Myrer har i dette år deltaget i Myretuens aktiviteter. Vi har forsøgt at agiterer ekstra for at få flere med og indbydelser er delt ud til mange. Fastelavnsfesten er altid populær, og det er sjovt at opleve de små prinsesser, klovne eller mariehøns når tønden skal slås ned. Vi har været meget glade for at bruge lokalerne på Hellet 5, og det har været helt perfekt at kunne komme ud i den lukkede have. En forårsdag havde en forælder en oppustelig legeborg med, og det gjorde stor lykke. Årets sommerudflugt gik igen til Strandvænget i Nyborg, vi havde tidligere været der og det er et perfekt sted at besøge med små børn. Her er små bjerggeder, kaniner, påfugle og mange forskellige fugle i bur. Sanse- skal legepladsen er en fin udfordring og så er der mange borde og bænkesæt, til når madpakken nydes. Og ikke mindst nyder vi den dejlige strand. Det var nogle trætte børn der kørte hjem i bussen. Det var med megen vemod, at jeg måtte meddele i Myretuen, at jeg var nødt til at stoppe som leder efter 21 år, grundet nye arbejdstider. Vi har gennem tiden haft mange dejlige oplevelser, vi har lært mange familier at kende og fulgt flere børns opvækst. Bedsteforældre har brugt legestuen som deres frirum med børnebørnene, fædre og mødre har knyttet nye venskaber, og børnene har haft rige legemuligheder. Legestuen har altid haft en særlig plads i mit hjerte og det er med stor taknemmelighed jeg tænker på denne gode tid. En stor tak skal lyde til Judith Hansen der som kasserer har passet vor økonomi med stor omhyggelighed. Også en stor tak til Ingrid Sørensen som har været en hel uvurderlig hjælp. Du har med din positive og naturlige måde taget imod børn og voksne, det har givet tryghed for børnene og skabt rolige rammer om alt det praktiske. Myretuen indberetter 5 børn og 7 voksne. Regnskabet er afsluttet og gennemgået af revisorerne uden anmærkninger. Kassebeholdningen vil blive overført til børnearbejdet i Odense Metodistmenighed v/ kasserer Kjeld Mogensen. Lene Bræstrup Statistik 2008 Medlemmer i bekendende medlemskab Medlemmer i fuld foreni ng d. 1. januar Optaget ved bekendelse 5 7 Metodistkirken i Odense Side 17 af 32 Årsmøde 2009

18 Tilflyttede 0 1 Fraflyttede 0 0 Udmeldte 0 0 Slettet efter beslutning på årsmødet 0 0 Døde 0 0 Medlemmer i bekendende medlemskab d. 31. december Medlemmer i døbt medlemskab Døbt medlemskab d. 1. januar Døbte 2 2 Optagne eller tilflyttede 0 1 Fraflyttede, slettede, udtrådte 1 0 Medlemmer i døbt medlemskab under 18 år Medlemmer i døbt medlemskab over 18 år Medlemmer i døbt medlemskab i alt Øvrige medlemmer Associerede medlemmer 4 4 S amlet antal medlemmer Børne- og ungdomsarbejdet MB Metodistkirkens Børnearbejde 0 26 MU Metodistkirkens Ungdom sforbund 0 0 MS Metodistkirkens Spejdere MM Metodistkirkens Musikarbejde Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse Menighedens regnskab 2008 og budget 2009 Metodistkirken i Odense Side 18 af 32 Årsmøde 2009

19 Metodistkirken i Odense Side 19 af 32 Årsmøde 2009

20 Metodistkirken i Odense Side 20 af 32 Årsmøde 2009

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk.

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Læs i dette nummer: Visionen 2015 Kalender for april og maj Præsternes træffetider SKAT - Tjek dine fradrag for betaling til kirken Thomas Risager er optaget på nyt studium Søger du ny inspiration Nyhedsbrev

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Årsberetning

Metodistkirken i Odense. Årsberetning Metodistkirken i Odense Årsberetning 2007 Forord Kære medlem eller ven af menigheden. Velkommen til menighedens årsmøde pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Læs i dette nr.: Kalender for oktober og november Medlem af kirken? - Medlemsoptagelse Nyt kursus - Intro til Tro & Kirke Metodistkirken samler ind til Aalborg i oktober og november Kirkehøjskole i oktober

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Læs i dette nr.: Vision 2015 - bøn Kalender for maj og juni Medlem af kirken? Kaffe med præsten 7. maj kl. 20. Tur til Flensborg Kirkekaffe i det grønne - Besøg hos Any og Leif Jørgensen, Maeholm CPR-numre

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Nyhedsbrev nr. 6 1. august 2010 110. Årgang Læs i dette nummer: Tjernobyl generobret Program for august og september Præsternes træffetider Tine Gjessøs ansættelse ophører pr. 31. august Rikke Holmberg

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs i dette nummer: Lys i vinduet Program for juni, juli og august 2010 Præsternes træffetider Wow så blev der lys Medlem af kirken? Hvordan? Det pibler frem i BØRNEKIRKEN Sæt dig på knæ Tak Nye medarbejdere

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Læs i dette nr.: Påske Kalender for marts og april Medlem af kirken? Kirkehøjskole Årsmøde d. 5. marts Professor Niels Henning Gregersen i Odense d. 27. marts MBUF holder delegeretmøde i Odense Nyhedsbrev

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs i dette nummer: Metodistkirken slår et slag for klimaet Program for november og december Links til klimadebatten Medlem af kirken? Ny dirigent for Joy Sticks Familiegudstjeneste med TRIOfabula Intro

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Nyhedsbrev nr. 10 Læs blandt andet i dette nummer: 1. november 2010 110. årgang Størst er kærligheden - Børnenes 5 kærlighedssprog Program for november Sidste nyt fra Congo Masser af gospel Spændende arrangenter

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Læs i dette nr.: Kalender for august og september Gospelworkshop for alle d. 16. september Scool of congregational developement Medlem af kirken? Lead where you are - Global Leadership Summit Gospelkorene

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2011

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2011 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 2 www.metodistkirken-odense.dk Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen.

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs blandt andet i dette nummer: Nyhedsbrev nr. 11 1. december 2010 110. årgang Kalender for december og januar. Et rigere liv - I januar sættes der fokus på medlemsløfterne. Luftkastellerne skal skydes

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Læs i dette nr.: Kast masken Kalender for februar og marts Medlem af kirken? Kirkehøjskole Årsmøde d. 5. marts Professor Niels Henning Gregersen i Odense d. 27. marts Nyhedsbrev nr. 2 1. februar 2008 108.

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 2 www.metodistkirken-odense.dk Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen.

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs blandt andet i dette nummer: Emmauskirken fylder 110 år Ny børnemedarbejder ansat Missionsprojekter i Congo Intro til Tro og Kirke DAVID - musikteater for børn i alle aldre Rejse til værdighed - Kirkehøjskolen

Læs mere

Vi modtager glade for os selv og andre samfundets, ægteskabets, seksualitetens og familielivets velsignelser.

Vi modtager glade for os selv og andre samfundets, ægteskabets, seksualitetens og familielivets velsignelser. Læs i dette nummer: Vor sociale bekendelse Kalender for september og foreløbig kalender for oktober Præsternes træffetider Besøg af Tyskland og Letland Høstgudstjeneste Slip Bibelen løs Missionsdag i Århus

Læs mere

Metodistkirken i Odense. klart budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2015

Metodistkirken i Odense. klart budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2015 Metodistkirken i Odense klart budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2015 Årsberetning 2015 2 www.metodistkirken-odense.dk Dagsorden til årsmøde 2016 1. Konstituering a. Valg af sekretær b. Valg af stemmetællere

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2013

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2013 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 2 www.metodistkirken-odense.dk Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen.

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2010

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2010 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 2 www.metodistkirken-odense.dk Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen.

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Årsberetning 2005

Metodistkirken i Odense. Årsberetning 2005 Metodistkirken i Odense Årsberetning 2005 Forord Kære medlem eller ven af menigheden. Velkommen til menighedens årsmøde pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Åh, de smukke unge mennesker På en solbeskinnet søndag i Vi ønsker dem al mulig held og maj blev tre smukke, eftertænksomme, og måske en lille smule

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Missional kirke eller kirke med mission?

Missional kirke eller kirke med mission? Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs i dette nummer: Nyhedsbrev nr. 9 1. oktober 2009 109. Årgang Missional kirke eller kirke med mission Præsternes træffetider Slip Bibelen løs

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Læs i dette nummer: Privatkirke Kalender for november og december Visionsaften 2 Afsked med Elizabeth Reynolds McGuire Hør prædikener online Skattefradrag for beløb i 2008 Luft under længslen - ny Smågruppe

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Forord af Steven Croft

Forord af Steven Croft Forord af Steven Croft Der er ved at ske noget nyt over hele England. Kristne er i færd med at give kirken nye udtryksmåder over for dem, som står helt uden for eller befinder sig i periferien af kirken

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Læs i dette nummer: Tine Gjessø blev hjerteligt modtaget Kalender for august og september Tak fra Knut Bjarne Jørgensen Tak fra Tine Gjessø Myretuen lukker 62 nye ideer Hør prædikener online Hvad skal

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Forslag til personvalg 2009

Forslag til personvalg 2009 Forslag til personvalg 2009 pr. 8. maj 2009 med de endelige valgresultater pr. 9. maj 2009 Kvadriennevalg: 2008-2012 - 2016-2020 Bestyrelse/udvalg/tillidspost: Konferencelægleder Maibritt Tvilling Periode:

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter 2015 cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter Vi ses i sommerlandet! Inden længe står den på ferie og god dansk sommer. Hvad er bedre end at tchille med vennerne, tage en dukkert, spille lidt volley,

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Vækst! Kirken gik helt i fisk. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Kirkeblad nr. 12 1. 2. 2013 113. årgang. sted ved vandet.

Metodistkirken i Odense. Vækst! Kirken gik helt i fisk. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Kirkeblad nr. 12 1. 2. 2013 113. årgang. sted ved vandet. Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Kirken gik helt i fisk I november gik kirken i fisk! Vi ind i fiskenet, børnene klippede tog på fisketur i alle de mange fisk og søsatte både, og

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Østergade 25 kl.19.30

Østergade 25 kl.19.30 NYT Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission Indbydelse tilvelkommen årsmøde i Lumi Syd, 2016 til Lumi RadioRadio Syd Onsdag den 16. marts i tiden, Toftlund Kære trofaste

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00

Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00 Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00 Velkommen til Metodistkirken i Vejles årsmøde. Det er her vi sammen reflekterer over det forgangne år, ser frem til det næste og sammen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Læs i dette nummer: Prædikenserie i august: HVORFOR? Kalender for august og september Nye kræfter på spil i kirken Hvad skal prædikerne handle om? Tro & Kirke kursus fra september Ny dirigent for Juniorgospelkoret

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs i dette nummer: Påske, himmelfart og pinse Program for april og maj 2010 Præsternes træffetider Intro til Tro & Kirke Medlem af kirken? Hvordan? Nyhedsbrev nr. 3 1. april 2010 110. Årgang Påske, himmelfart

Læs mere

Indkaldelse til menighedens Årsmøde d. 22. februar 2015 kl. 12.00

Indkaldelse til menighedens Årsmøde d. 22. februar 2015 kl. 12.00 Indkaldelse til menighedens Årsmøde d. 22. februar 2015 kl. 12.00 Velkommen til Metodistkirken i Vejles årsmøde. Det er her vi sammen reflekterer over det forgangne år, ser frem til det næste og sammen

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus.

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus. Jeg vil se Jesus -1 Johannes Døberen ser Jesus. Mål: Vi vil skabe forventning i børnene. Forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Gennem undervisningen vil

Læs mere

Indkaldelse til menighedens Årsmøde d. 30. marts 2013 kl

Indkaldelse til menighedens Årsmøde d. 30. marts 2013 kl Indkaldelse til menighedens Årsmøde d. 30. marts 2013 kl. 12.00 Velkommen til Metodistkirken i Vejles årsmøde. Det er her vi sammen reflekterer over det forgangne år, ser frem til det næste og sammen prøver

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere