Rebildcentret. Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rebildcentret. Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst"

Transkript

1 Rebildcentret Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst Forretningsplan 10. september 2012

2 Indhold 1. Forord Sammenfatning Koncept Vision Mission Forretningsidé og nytteværdi Målgrupper Rebildcentrets indhold og delelementer Bygningsmassen i Rebildcentret En tur rundt i Rebildcentret Det primære produkt Regan Vest Formidlingskoncept og indhold Øvrige produkter kalk, kilder og kunst Synergi og stordriftsfordele ved samdrift Beskyttelse af natur- og kulturhistoriske værdier Hovedtræk af områdets natur- og kulturhistorie De kulturhistoriske bevaringsinteresser i Regan Vest Afledte effekter for Rebild Bakker Rold Skov, Nordjylland og Danmark Positive synergieffekter Negative synergieffekter Organisering og samarbejde Risikofaktorer Proces- og handlingsplan Bilag 1: Beskrivelse af anlægget Bilag 2: Markeds- og konkurrentanalyse Bilag 3: Uddrag fra Strategi- og handlingsplan for Rebild Rold Skov området Side 2 af 43

3 1. Forord Rebildcentret med Thingbæk Kalkmine er i dag et besøgssted beliggende ved vej 180 i Gravlev Ådal og med Rebild Bakker og Rold skov som naboer. De seneste 4 år har jeg arbejdet med omfattende planer for udvikling af stedet under de tre temaer Kalk, Kilder og Kunst. Med udgivelse af bogen Danmarks dybeste hemmelighed blev det i 2010 muligt at åbne sløret for, at også regeringsbunkeren Regan Vest (Regeringsanlæg Vest) indgår i mine planer for Rebildcentret. Jeg har således de seneste 4 år været i dialog med Beredskabsstyrelsen og senest Forsvarsministeriet om overtagelse af den nedlagte atombunker. Det er håbet at en overdragelse kan finde sted i løbet af sidste halvdel af Som minidestination deltog Rebildcentret sammen med en række aktører fra Rebild Rold Skov området i turismeudviklingsprojektet NOMINI i vinteren 2011/12. Projektet var en konkurrence mellem fire minidestinationer i de tre kommuner i Aalborg Samarbejdet Jammerbugt, Aalborg og Rebild. Rebild Rold Skov området vandt med sit projekt, der beskrev den overordnede plan for, hvordan Regan Vest kan åbnes for offentligheden, og hvad der skal til for at gøre det til et bæredygtigt projekt drevet under Rebildcentret. Formålet med nærværende forretningsplan er at tilvejebringe et samlet overblik over projektet Rebildcentret med Regan Vest, Kalk, Kilder og Kunst. Forretningsplanen samler således de væsentligste informationer om projektets vision, målgrupper, indhold og tidsplan mv. og skal udgøre grundlaget for gennem fundraising at skaffe finansiering til at virkeliggøre projektets mange delelementer. Forretningsplanen forventes at blive et værdifuldt dokument i samarbejdet med de mange interessenter, der vil blive inddraget i arbejdet de kommende år. Side 3 af 43

4 Dokumentet består af 9 afsnit og 4 bilag, jf. indholdsfortegnelsen på forrige side, og kan selvfølgelig læses i sin helhed og dermed give et godt indblik i projektet. Det kan også anvendes som opslagsværk når man har brug for uddybende informationer om enkelte emner. Til brug for fundraising, er der endvidere udarbejdet en kort version af dokumentet. Arbejdet er gennemført i perioden maj til august 2012 med gode råd og støtte fra denne arbejdsgruppe: Niels Moes, projektleder Rebildcentret Hans Simonsen, tidligere major med ansvar for drift af Regan Vest Bent Egede Andersen, Naturstyrelsen Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter Berit Hvidbjerg Christensen, VisitNordjylland Bodil Christensen, VisitRebild Jan Werner Jensen, Hydrema (nabo til Regan Vest) Hansi Pedersen, Rold Skov Adventure Jørgen Pedersen, Rold Storkro Ulla Egeskov, Hobro Museum Lars Rigborg, Rebildcentret Freelance udviklingskonsulent Karen Nygaard Kristensen har været inddraget som konsulent og har stået for skrivearbejdet i processen. Niels Moes Indehaver af Rebildcentret September 2012 Side 4 af 43

5 2. Sammenfatning Rebildcentret omfatter Regan Vest og Kalk, Kilder og Kunst samt et naturområde på mere end 80 ha. Koncept vision og målgrupper Visionen er at udvikle Rebildcentret som et videns- og oplevelsescenter, der via en autentisk og stærk formidling af Regan Vest bliver kendt for Europas mest fascinerende koldkrigsanlæg i kombination med mange varierede oplevelsesmuligheder i områdets enestående natur- og kulturmiljøer via temaerne Kalk, Kilder og Kunst. Formidlingen af koldkrigs-temaet tilrettelægges på et højt videns- og oplevelsesmæssigt niveau. Rebildcentret vil i sin helhed have en meget stor og bred appel over for mange målgrupper. Formidlingen af Den Kolde Krig og Regan Vest s betydning vil have en central rolle og være et fyrtårn inden for både uddannelse samt turisme og oplevelsesøkonomi. Rebildcentret arbejder med følgende målgrupper inden for de motivbaserede målgrupper Sjov, leg og læring, Det gode Liv, Temaoplevelser og Meet (erhvervsturisme) 1 : Seniorer 50+ (danske) Børnefamilier og skolebørn (danske) Udlændinge Bedsteforældre med børnebørn/ tre generationers besøg Erhverv Studieture Foreninger Rebildcentrets bygningsmasse Fuldt udbygget vil Rebildcentret bestå af et bygningskompleks, der er et miks af eksisterende og nye bygninger. Rebildcentret kommer således ud over Regan Vest til at råde over ca etagekvadratmeter fordelt på følgende bygninger, jf. oversigtskortet herunder: Ankomstbygning Bundgårds Hus med Bundgårds Atelier Udstillingsbygning Møllegården Driftsbygning til Møllegården Regan Vest Gemt bag et anonymt udseende hus på Røde Møllevej ligger indgangen til et af de største og dyreste bygningsværker i Danmark. Skjult for offentligheden og landets fjender opførte de danske myndigheder i 1 Jvf. De motivbaserede målgrupper formuleret af VisitDenmark. De nævnte motivbaserede målgrupper indgår i strategien for udvikling af turisme i Nordjylland formuleret af VisitNordjylland. Side 5 af 43

6 1960 erne en civil bunker, som skulle rumme regeringen, kongehuset, forsvarschefen og de ledende embedsmænd fra centraladministrationen under 3. verdenskrig. Regan Vest er et unikt anlæg på mange måder, og vil være særdeles velegnet til formidling af historien om Den Kolde Krig i Danmark fra 2. verdenskrig og frem til Berlinmurens fald i Det er ambitionen, at et vel udbygget og ambitiøst formidlingskoncept skal være på plads før der åbnes for publikum i Regan Vest. Formidlingskonceptet består af en overjordisk del i tilknytning til ankomst området og en underjordisk del i selve anlægget. Det er tanken, at den overjordiske del skal indeholde en generel introduktion til Den Kolde Krig herunder en biograf, hvor formidlingen kan ske via levende billeder. De besøgende transporteres i grupper i en militærbus fra ankomstbygningen til anlægget. I det underjordiske anlæg opbygges et formidlingskoncept baseret på brug af moderne teknologi. Formidlingskonceptet skal kunne inddrage den besøgende i en historiefortælling og appellere til fantasien og sanserne en historiefortælling som allerede starter ved transporten i militærbussen. Det er visionen at involvere den besøgende så oplevelsen bliver som at være der selv. Ingen besøgende skal gå derfra uberørt. Afslutningen af besøget i Regan Vest skal foregå via udgang gennem en elevator op til højdedraget m over anlægget og 80 m over Gravlev Ådal. Oplevelsen af de lukkede og snævre rammer under jorden og det intense sansebombardement i forløbet vil stå i stærk kontrast til den betagende udsigt over Gravlev Ådal, Rold Skov og Rebild Bakker som møder den besøgende ved udgangen fra elevatoren. Det vil være en afslutning, der gør indtryk. Der skal også være mulighed for at dele af de underjordiske anlæg kan anvendes mere frit til lejlighedsvise events, særarrangementer og adventure aktiviteter, der involverer grupper af fx erhvervsturister i rollespil, simulationer af alarmberedskab, overnatninger o.lign. Kalk-Kilder-Kunst Rebildcentret har i en årrække arbejdet med formidling inden for de tre fokusområder Kalk, Kilder og Kunst. Udviklingen af de tre fokusområder fortsætter i de kommende år. Side 6 af 43

7 Hovedattraktionen har hidtil været Thingbæk Kalkminer, der har været åben for besøgende siden erne med et årligt besøgstal på i dag ca personer. Thingbæk Kalkminer er planlagt udbygget til et kalkcenter, et kildecenter og et kunstcenter med følgende oplevelsesmuligheder i overskriftsform: Thingbæk Kalkmine med tilhørende kalkovn og resterne af et kalkværk samt mellem 600 og 900 flagermus der overvintrer i minen. Hydraulisk model af Gravlev Ådal i tilknytning til Thingbæk Kilde til interaktiv brug for indsigt i vandets kræfter og egenskaber samt moderne naturgenopretning Akvarier, hvor man kan opleve ferskvandsmiljøets flora og fauna Arbejdende dambrugsmuseum, hvor man kan fange en fisk og tilberede den Thingbæk Vandmølle i drift suppleret med formidling af viden om historiske vind- og vandmøller i Danmark Heksens værksted med heksen Danny Druehyld med udgangspunkt i de to kilder på ejendommen Thingbæk og Skillingbro Kilde Skillingbro Dambrug og Skillingbro Naturskole som ramme for forskning og undervisning med mulighed for feltforsøg Kunst- og kulturoplevelser i Thingbæk Kalkminer fx 3000 levende lys i minen ved højtider, kunstudstillinger og musikarrangementer Bundgaards hus og Atelier indrettes som museum for billedkunstner Anders Bundgaard Udstilling af en samling af et stort antal malerier af nu afdøde landsabsmalere med tilknytning til området Skiftende kunstudstillinger, værksteder og workshops Øvrige tilbud og muligheder Virksomheden Rebildcentrets Naturkød er tilknyttet centret, og der etableres mulighed for salg af lokale produkter og servering af måltider produceret på grundlag af kødprodukter fra kvæg, får og dådyr der naturplejer Gravlev Ådal ved afgræsning samt fisk fra dambrugene i Rebildcentret. Der etableres et sammenhængende stinet samt friluftsmæssige tilbud som grillpladser, primitiv overnatningsplads o.lign. på Rebildcentrets arealer. Stinettet kobles sammen med de eksisterende stiforbindelser til Gravlevdalen, Rebild Bakker og Rold Skov. Beskyttelse af natur- og kulturhistoriske værdier Hovedparten af den samlede ejendom ligger inden for afgrænsningen af fredningen af Gravlevdalen, Rebild Bakker og dele af Lindenborg Å. De fredede arealer på ejendommene plejes i overensstemmelse med plejeplaner, der dels er fastlagt i fredningsbestemmelsen dels udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. Fredningsmyndigheden har behandlet og godkendt planer om udbygning og anvendelse af Rebildcentret til de formål, der indgår i den del af konceptet der vedrører Kalk, Kilder og Kunst. Når Regan Vest også kommer til at indgå som en del af det samlede koncept for Rebildcentret, vil det betyde behov for en fornyet sagsbehandling hos fredningsmyndigheden med henblik på at opnå myndighedens godkendelse af de udvidede planer for anvendelse og aktivitet i Rebildcentret. Det forventes dog ikke at inddragelsen af Regan Vest i konceptet vil medføre yderligere behov for ændringer/ udvidelser af eksisterende bygninger eller nybyggeri. Der vil være behov for godkendelse af stiføringen fra elevatoren tilbage til velkomstområdet. Rebild Kommune har vedtaget kommuneplantillæg 2 og lokalplan 240 for Rebildcentret. Området er udlagt til rekreative formål. En inddragelse af Regan Vest under Rebildcentret vil medføre en fornyet kommunal sagsbehandling med henblik på revision og opdatering af bestemmelser og arealudlæg i kommune- og lokalplaner. Regan Vest er et unikt koldkrigs-anlæg i dansk sammenhæng og er på den baggrund klart bevaringsværdigt. Anlægget bør bevares for eftertiden som en væsentlig del af historien om Danmark Side 7 af 43

8 under Den Kolde Krig. Og samtidig bør det være muligt at åbne anlægget for offentligheden og anvende det formidlingsmæssigt i en kulturhistorisk sammenhæng. Afledte effekter for Rebild Bakker Rold Skov, Nordjylland og Dammark Udbygning af Rebildcentret vil medføre positive synergieffekter på både nationalt, regionalt og lokalt niveau for turisme og oplevelsesøkonomi samt for uddannelsessektoren. Inden for ferieturisme vil Rebildcentret være et supplement til de eksisterende attraktioner og forlystelser i Midt- og Nordjylland. Rebildcentret forventes i sig selv at have en tiltrækningskraft, der kan udgøre grunden til nogle turisters besøg i Nordjylland. Derudover vil en stor andel besøgende få endnu en oplevelse lagt til deres ophold i Nordjylland gennem et besøg i Rebildcentret. Potentialerne for øget ferieturisme som følge af udbygning af Rebildcentret forventes således at være betydelige både på regionalt og lokalt plan. Rebildcentret vil kunne bidrage til at udbygge og markedsføre mulighederne og tilbuddene inden for erhvervsturisme i Nordjylland. Erhvervsturisme fylder en stor del af den lokale turisme i Rebild Rold Skov området. Volumen er dog langt større i Aalborgområdet. Der vil således være en lang række lokale og regionale aktører og udbydere, som vil kunne bruge et besøg eller arrangement i Rebildcentret som en måde at øge værdi og unikhed i konferencer, ophold og andre tilbud for erhvervsturister. Udbygning af Rebildcentret forventes således at kunne skabe øgede forretningsmuligheder inden for erhvervsturisme på såvel regionalt som lokalt plan. Derudover vil en udbygning af Rebildcentret bidrage med en ny mulighed for at opleve fortællingen om Den Kolde Krig på et højt videns- og oplevelsesmæssigt niveau, som forventes at være interessant inden for uddannelsessektoren fra folkeskole til universitetsniveau. En udbygning af Rebildcentret har således også potentiale inden for formidling og folkeoplysning om den nyere tids danmarkshistorie. Rebildcentret ligger i et område med mange natur- og kulturhistoriske bevaringshensyn. På den baggrund er det tanken at al besøg til Regan Vest skal ske med udgangspunkt i Rebildcentrets centerbebyggelse, og at der ikke skal etableres nogen velkomstbebyggelse ved indgangen til Regan Vest. Herved tilgodeses hensynet til områdets naturfredningsmæssige status og til nabointeresserne. Organisering og samarbejde Der arbejdes i efteråret 2012 på at etablere en ny organisatorisk model for Rebildcentret med udgangspunkt i følgende formål for udvikling og drift af Rebildcentret som videns- og oplevelsescenter: At drive stedet, så det opfattes som et samlet hele af de besøgende, At muliggøre medfinansiering fra fonde og puljer i udvikling og etablering af Rebildcentret, At der kan udvikles moderne og attraktive oplevelsesmuligheder for de besøgende, At sikre bevarings- og beskyttelsesinteresserne omkring Regan Vest for eftertiden, At sikre bevarings- og beskyttelsesinteresserne omkring områdets øvrige natur- og kulturhistoriske værdier i overensstemmelse med fredningen og Natura 2000 beskyttelsen af dele af området, At optimere betingelserne for stedets drifts- og anlægsøkonomi på både kort og langt sigt, At Rebildcentret kan indgå i samarbejder eller partnerskaber med andre (kold)krigsmuseer i Danmark, At Rebildcentret kan indgå i forpligtende samarbejder med lokale og regionale aktører om brug af stedet til fx events, adventureaktiviteter, erhvervsarrangementer, undervisning o.lign., At lokale turismeaktører og samarbejdspartnere kan være en del af organiseringen. Risikofaktorer Realisering af Rebildcentret i den form der er beskrevet i nærværende forretningsplan kan trues af forskellige risikofaktorer. Projektet er fx afhængigt af at Regeringen beslutter at afhænde Regan Vest, hvilket oplagt vil være en udfordring, hvis det ikke sker. Statsadministrationen kan beslutte at sende Side 8 af 43

9 afhændelsen af anlægget i almindeligt udbud og Kulturstyrelsen kan have en række betingelser og forbehold, som vil vanskeliggøre anvendelsen af Regan Vest som en del af Rebildcentret. Disse og en række øvrige risikofaktorer er beskrevet i afsnit 8 og der er redegjort for, hvordan Rebildcentret vil imødegå de forskellige risikofaktorer. Proces- og handlingsplan Udviklingen og udbygningen af Rebildcentret forventes gennemført over en periode på tre år. Det er målet at kunne markere åbningen af Regan Vest med et indvielsesarrangement i påsken 2014, men åbningen af en ny udgave af Kalk, Kilder og Kunst markeres med et indvielsesarrangement i påsken Den overordnede tidsplan ser således ud: Interne forhold i Forsvarsministeriet/ statsadministrationen vil dog være afgørende for om den skitserede tidsplan kan holde. Det kritiske punkt er hvornår det bliver muligt at overtage Regan Vest. Side 9 af 43

10 3. Koncept Vision Visionen er at udvikle Rebildcentret som et videns- og oplevelsescenter, der via en autentisk og stærk formidling af Regan Vest bliver kendt for Europas mest fascinerende koldkrigsanlæg i kombination med mange varierede oplevelsesmuligheder i områdets enestående natur- og kulturmiljøer via temaerne Kalk, Kilder og Kunst. Mission Rebildcentret formidler som primært produkt historien om Den Kolde Krig med udgangspunkt i Regan Vest et unikt autentisk koldkrigs-anlæg. Formidlingen af koldkrigs-temaet tilrettelægges på et højt videns- og oplevelsesmæssigt niveau. I tilknytning hertil formidles væsentlige elementer af den lokale natur- og kulturhistorie under temaerne Kalk, Kilder og Kunst. Herved udbygges oplevelsesmulighederne i centret, og der skabes øget indtægtsgrundlag og bedre muligheder for genbesøg. Forretningsidé og nytteværdi Forretningsgrundlaget og nytteværdien af Rebildcentret ligger i at skabe et nyt nordjysk fyrtårn inden for attraktioner og forlystelser. Undersøgelser viser, at det er afgørende at have markante attraktioner, som kan trække turister til landsdelen og at alle aktører arbejder sammen og skaber de stærkest mulige værdikæder for gæsterne. 2 Forretningsgrundlaget i Rebildcentret ligger inden for følgende felter: Reason to go attraktioner og forlystelser tiltrækker besøgende og skaber grundlag for øget ferieturisme Produktudvikling af erhvervsturismen oplevelser og unikke rammer brugt som aktiv del af læringen i og rammen om konferencer og mødearrangementer og unikke sociale aktiviteter, der giver indsigt i og forståelse for lokalområdet skaber grundlag for øget erhvervsturisme Øget omsætning og flere arbejdspladser i Rebildcentret Øget omsætning og flere arbejdspladser i både turisterhverv og følgeerhverv i Rebild Rold Skov området Øget omsætning og flere arbejdspladser i både turisterhverv og følgeerhverv i Nordjylland Derudover vil Rebildcentret også kunne bidrage med en generel samfundsmæssig nytteværdi i form af: Kultur- og historieformidling folkeoplysning om den nyere del af danmarkshistorien under Den Kolde Krig fra 2. verdenskrigs afslutning til Berlinmurens fald Formidling på et højt videns- og oplevelsesmæssigt niveau som vil være et attraktivt tilbud til en lang række uddannelsesinstitutioner. Målgrupper Det forventes, at åbningen af Regan Vest vil betyde markant flere besøgende i Rebildcentret, der skal markedsføres som en af de større turistattraktioner i Nordjylland. Det er således målet at Rebildcentret med Regan Vest kan blive et reason to go for nordjyske turister, der som led i deres ferieophold i andre nordjyske destinationer besøger Rebild Rold Skov området primært for at se Regan Vest. Kunsten består i at skabe oplevelser nok i Rebildcentret og Rebild Rold Skov området til, at de besøgende vælger at bruge en hel dag og gerne flere på besøg i området. 2 Lokaløkonomisk attraktionsanalyse, april 2012, VisitNordjylland og Epinion Side 10 af 43

11 I VisitNordjyllands turismestrategi Fyrtårn Nordjylland udpeges følgende tre primære aktivitetsområder inden for udvikling af nordjysk turisme: Sjov, Leg og Læring i Nordjylland (primært børnefamilier) Det Gode Liv i Nordjylland (primært voksne par) og Meet Nordjylland (erhvervsturister) Derudover udpeges seks støttefunktioner til de tre primære aktivitetsområder hvoraf især Temaoplevelser er relevant i relation til nærværende projekt. Rebildcentret arbejder med følgende målgrupper inden for de fire ovenfor nævnte motivbaserede målgrupper: Seniorer (danske) Seniorer forventes at udgøre en væsentlig målgruppe, da autenciteten, fordybelsen og de natur- og kulturhistoriske elementer inden for alle centrets temaer forventes at appellere til denne målgruppe. Erfaringstal fra Stevnsfortet i Østsjælland (et forsvarsanlæg fra den kolde krig, der blev åbnet for publikum i 2008) viser stor tilstrømning af seniorer i starten. Børnefamilier og skolebørn (danske) Ambitionen er, at Rebildcentret kan øge andelen af børnefamilier som besøgende. Målgruppen er relativt godt repræsenteret i Rebild Rold Skov området på nuværende tidspunkt. Forældre med lidt større børn udgør derfor også en vigtig målgruppe hvor ikke mindst Regan Vest forventes at kunne tiltrække målgruppen. En del af disse vil deltage som besøgende i skoleregi. Udlændinge Udlændinge er en sparsomt repræsenteret målgruppe i Rebild Rold Skov området på nuværende tidspunkt. Det er forventningen, at åbningen af Regan Vest kan bidrage til at øge antallet af udlændinge, som vil besøge området. Herunder er der en særlig nichemålgruppe som består af internationale bunkernørder. Bedsteforældre med børnebørn/ tre generations besøg Det er forventningen, at en del seniorer efter første besøg vil tage deres børn og børnebørn med til Rebildcentret. Det er populært med ture og besøg, der involverer tre generationer og Rebildcentret egner sig godt som udflugtsmål for familieture med den brede vifte af tilbud, som centret byder på. Her vil være noget af interesse for alle uanset alder. Derudover vil især Regan Vest være attraktivt som et godt udgangspunkt for at bedsteforældre kan fortælle deres egen historie fra koldkrigstiden videre til børnebørnene. Erhverv Konference- og mødesteder i Rebild Rold Skov området og det øvrige Nordjylland kan tilbyde deres kunder at et besøg i Regan Vest kan indbygges som en del af arrangementet. Thingbæk Kalkmine indgår jævnligt i arrangementer med erhvervsturister. Erfaringer og netværk herfra kan bruges og udbygges i forbindelse med åbningen af Regan Vest. Erhvervsturister er særlig interessante, fordi de har et højt døgnforbrug, og fordi de i forvejen er godt repræsenteret på i Rebild Rold Skov området og i Aalborg. Studieture Rebildcentret vil kunne være et udflugtsmål i forbindelse med studie- og lejrture. Der vil kunne udbygges en skoletjeneste, der kan byde på relevante opgaver og udfordringer i undervisningsmæssig øjemed. Der er rigeligt med emner og stof at bygge på både i Regan Vest og i Kalk, Kilder og kunst. Også udenlandske studiegrupper kan have interesse i stedet i undervisningsøjemed. Folkeuniversitetet, lokale folkeoplysningsforbund o.lign. Aalborg Folkeuniversitet samt lokale folkeoplysningsforbund kan have interesse i at afholde kurser om den kolde krig i Rebildcentret og evt. også om nogle af de øvrige temaer centret byder på. Foreninger Fx Rotary, Lions, pensionistforeninger, militære foreninger, politiforeninger mv. forventes at besøge Rebildcentret i grupper i forbindelse med arrangementer og udflugter. Side 11 af 43

12 4. Rebildcentrets indhold og delelementer Besøgende til Rebildcentret ankommer via vej 180 til parkeringspladsen og ankomstområdet. Bygningsmassen i Rebildcentret Fuldt udbygget vil Rebildcentret bestå af et bygningskompleks, der er et miks af eksisterende og nye bygninger. Rebildcentret kommer således ud over Regan Vest til at råde over ca etagekvadratmeter fordelt på følgende bygninger, se oversigtskort over bygningsmassen på næste side: Ankomstbygning Bundgårds Hus med Bundgårds Atelier Udstillingsbygning Møllegården Driftsbygning til Møllegården Ankomstbygning. I ankomstbygningen formidles overblik over centrets tilbud for alle temaer og her kan fx etableres faciliteter til salg af billetter og merchandise, café, biograf, butik med egnsspecialiteter og servicefaciliteter til de besøgende. Bundgårds Hus og Bundgårds Atelier. Museum for Anders Bundgaard, der anvendte huset om sommeren. Her havde han et atelier, der genopføres som forbindelse mellem Bundgårds Hus og ankomstbygningen. Udstillingsbygning. Der etableres en ny cylinderformet udstillingsbygning ved Thingbæk Kilde. Cylinderen som symbol refererer til både kalkovnens form og til de cirkelformede ringe i Regan Vest. Bygningen der etableres i indtil tre etager indeholder udstillingsarealer og en åben udsigts- og udstillingsplatform på øverste niveau. Møllegården. Bygningen kan indeholde produktionskøkken og selskabslokaler, der giver mulighed for servering af måltider af lokale råvarer som fx ørred og kød fra kvæg og får under Rebild Naturpleje. Driftsbygning til Møllegården. To etagers bygning, der kan anvendes til udstilling, foredrag, undervisning, arbejdende værksteder mv. Bundgårds Hus Det er hensigten at anvende arealerne i udstillingsbygningen, Møllegården og driftsbygningen hertil så fleksibelt som muligt afhængig af de til enhver tid aktuelle indsatsområder i Rebildcentret. Møllegården Møllegårdens driftsbygning Bundgårds Hus, Møllegården og driftsbygningen hertil er eksisterende bygninger, mens ankomstbygningen, Bundgårds Atelier og den runde udstillingsbygning etableres som nybyggeri. Side 12 af 43

13 Bygningsmassen Udbygnings- og Disponeringsplan Side 13 af 43

14 Bygningsmassen Cirkulatonsplan En tur rundt i Rebildcentret Et besøg i Rebildcentret starter i ankomstbygningen, hvor man køber billet og skaber sig et overblik over centrets tilbud og tidspunkterne for guidet tur til Regan Vest. Her anbefales følgende rute rundt i vidensog oplevelsescentret, hvis man vil være sikker på at få det hele med, jf. oversigtskortet ovenfor: 1. Introduktion til den kolde krig i ankomstbygningen, samlingspunkt for næste hold til besøg i Regan Vest. 2. Fælles transport til Regan Vest og rundtur i anlægget. Udgang fra anlægget via elevator til toppen af bakken. Gåtur tilbage til ankomstbygningen hvor der kan købes forplejning. 3. Videre til Bundgårds Hus og herfra en tur gennem haveanlægget til Thingbæk Kilde og videre til 4. Møllegårdens udstillingsarealer og bespisningsmuligheder 5. Udstillinger, foredrage og/ eller workshop i Møllegårdens driftsbygninger 6. Det åbne udstillingsområde i tilknytning hertil med terrænmodel og skulpturgård og derefter 7. Udstillinger i udstillingsbygningen ved Thingbæk Kilde. Herefter videre til 8. Kalkværksruinen efterfulgt af en tur i 9. Thingbæk Kalkmine og et smut forbi kalkovnen hvorefter 10. Sidste stop er et besøg i dambruget inden 11. Rundturen slutter ved udgangspunktet i ankomstbygningen eller på parkeringspladsen. Der vil selvfølgelig også være mulighed for at vælge enkelte elementer ud efter interesse og tilrettelægge sin egen sammensætning af oplevelsesmuligheder. Specielt skal nævnes det økologiske Skillingbro Dambrug med Skillingbro Naturskole og Skillingbro Kilde 400 m fra P-pladsen, samt Rebildcentrets ca 5 km naturstier, jf. oversigtskort næste side. Side 14 af 43

15 Natur- og friluftsmuligheder. I området etableres i alt omkring 5 km stier (markeret med rød, gul og blå streg) samt stiforbindelse til de mange faciliteter i Gravlev Ådal, Rebild Bakker og Rold Skov. I området videreudbygges en række aktivitetsmuligheder for friluftsliv, adventure, teambuilding og naturformidling. Side 15 af 43

16 Det primære produkt Regan Vest Gemt bag et anonymt udseende hus med have, garage og flagstang findes indgangen til et af de største og dyreste bygningsværker i Danmark. Skjult for offentligheden og landets fjender opførte de danske myndigheder i 1960 erne en bunker, som skulle rumme regeringen, kongehuset, forsvarschefen og de ledende embedsmænd fra centraladministrationen under 3. verdenskrig. Baggrunden for anlæggets tilblivelse var Den Kolde Krig, som med Cubakrisen, året før bygningen af Regan Vest startede, bragte verden tæt på udslettelse. Danmarks medlemskab af NATO (fra 1949) betød farvel til tidligere tiders neutralitetspolitik og forpligtede til, at man opstillede et troværdigt forsvar med tilhørende teknologi og logistik, som var både krise- og krigsparat. Regan Vest blev bygget i al hemmelighed, stod færdig i 1969 og har indgået i beredskabet frem til Regan Vest er nøgternt betragtet et underjordisk kontoranlæg og konferencecenter, som aldrig kom i brug. Alligevel står der med store usynlige bogstaver malet ATOMTRUSSEL på alle væggene i Regan Vest, der fremstår som en yderst konkret manifestation af Den Kolde Krigs dommedagsscenarie. Stedet er umiddelbart fascinerende for historisk interesserede og for dem, der selv kan huske Den Kolde Krig. Det repræsenterer imidlertid så dramatisk en historie, at en langt større målgruppe er relevant. Mange detaljer vil kunne appellere til fantasi og følelse: Det var her ca. 250 af landets øverste beslutningstagere støttet af en driftsorganisation på ca. 100 personer var udpeget til at søge tilflugt i tilfælde af alvorlig atomkrig. Ingeniører og eksperter i moderne krigsførelse havde designet en bunker, der ville modstå træffere med traditionelle bomber og endog små taktiske atomvåben. Landets ledelse skulle herfra træffe fatale beslutninger, bl.a. om nedkastninger af atombomber over Østersøen under Natosamarbejdet, samtidig med, at de skulle leve med bevidstheden om, at familie, venner og bekendte kunne blive de første ofre for disse beslutninger. Stedets størrelse og potentielle bemanding til trods lykkedes det i mange år at bevare hemmeligheden om anlæggets præcise placering og faktiske funktion inden for en indviet kreds- i hvert fald i forhold til den danske offentlighed. Anlægget er dybt begravet under jorden i Gravlevdalen vest for vej 180. Konstruktionen indeholder næsten to kilometer gange, tunneler og skakter samt 160 rum til 350 personer. Det er bygget til at kunne klare en atomkrig, rumme forsyninger til adskillige ugers ophold, har egen vand- og elforsyning, lægeklinik, radiostation og konferencefaciliteter. I bilag 1 findes yderligere beskrivelser samt illustrationer af anlægget. Anlæggets placering i en kridtbakke er enestående også på europæisk plan. Det giver en ekstraordinær beskyttelse at være omgivet af en hård og samtidig stødabsorberende undergrund. Siden starten i 1969 er det primært kommunikationsudstyret, der er Side 16 af 43

17 blevet udskiftet. Det betyder, at alt står stort set uændret. Inventar, kortmateriale, opslag og sparsom vægudsmykning alt er intakt. Der er tale om en helt unik tidslomme, der gør at stedet emmer af autencitet. Det er naturligvis også fascinerende, at Regan Vest var øremærket til samfundets civile top. Det er muligt at se Hendes Majestæts toilet med askebæger og pege på hendes spartanske seng med sengetøj fra Nordisk Fjer. På samme måde er det muligt at fundere over, om mon samtlige ministre og departement chefer i perioden har været af samme køn, når det var planen, at de skulle sove i samme rum. Formidlingskoncept og indhold Det er vigtigt, at formidlingskonceptet rammer både mave og hjerne, at der tales til flest mulige sanser og at de besøgende involveres mest muligt, jf. afsnittet Moderne formidling af oplevelser baseret på det lokale natur- og kulturmiljø i bilag 2. Gjort på den rette måde vil formidlingen kunne gribe de besøgende, så de får en bedre forståelse af både baggrunden for og de ultimative konsekvenser af moderne krigsførelse. Det er ambitionen, at et vel udbygget og ambitiøst formidlingskoncept skal være på plads før der åbnes for publikum i Regan Vest. Formidlingskonceptet består af følgende to dele: en overjordisk del i tilknytning til ankomst området og, en underjordisk del i selve anlægget. Det er tanken, at den overjordiske del i tilknytning til ankomst området skal indeholde en generel introduktion til den kolde krig herunder en biograf, hvor formidlingen kan ske via levende billeder. De besøgende transporteres i grupper i en militærbus fra ankomstbygningen til indgangen til Regan Vest. I det underjordiske anlæg opbygges et formidlingskoncept baseret på brug af moderne teknologi. Formidlingskonceptet skal kunne inddrage den besøgende i en historiefortælling og appellere til fantasien og sanserne en historiefortælling, som allerede starter ved transporten i militærbussen. Det er visionen at involvere den besøgende så oplevelsen bliver som at være der selv. Ingen besøgende skal gå derfra uberørt. Afslutningen af besøget i Regan Vest gennem en elevator op til højdedraget m over anlægget og 80 m over Gravlev Ådal er en væsentlig del af det primære produkt. Den overvældende oplevelse af kontrasten mellem de lukkede og snævre rammer under jorden i forhold til oplevelsen af at træde ud af elevatoren til en betagende udsigt ud over Gravlev Ådal, Rold Skov og Rebild Bakker, er en afslutning der gør indtryk, og som på en optimal måde leder den besøgende videre i forhold til videns- og oplevelsescentrets andre tilbud, jf. beskrivelsen i næste afsnit. Side 17 af 43

18 Fra elevatorens udgang ledes de besøgende tilbage til velkomstcentret med lyset i ryggen ad en sti, hvor natur- og landskabsoplevelsen er i fokus. Turen kan tilbagelægges på minutter, og der vil være mulighed for kørsel tilbage til ankomstcentret for besøgende, der har brug for det. Det underjordiske anlæg opdeles i to afsnit: et museumsafsnit med fast udstilling der er ramme om ovenstående oplevelsesrum og et område med muligheder for at involvere publikum i andre typer af aktiviteter som fx engagerende udstillinger, events, rollespil, simulationer af alarmberedskab o. lign. Fast udstilling skal forstås som en knivskarp balance mellem bevarelse af de centrale dele af den unikke tidslomme med Arne Jacobsen stole og 60 er fotostater og brug af nytænkende formidling, som ikke er mere fast, end at den udvikles løbende. Det underjordiske anlæg vil fuldt udviklet virke inddragende og give de besøgende oplevelser, der taler til sanser og følelser. Temaer og indhold i formidlingen af Regan Vest kan være følgende: Stemningsskabende effekter. Den faste udstilling vil bevare centrale lokaler helt intakte, men suppleret med stemningsskabende lyd- og lyseffekter. Der kan også vises autentiske historiske film evt. kombineret med genskabende, nutidige filmoptagelser. Forhøjet alarmberedskab. Tilspidsede situationer under den kolde krig, hvor alarmberedskabet var forhøjet. Hvad var det der skete på både den internationale og den nationale politiske scene? Scenarier for optrapning af Den Kolde Krig. Hvad var hhv. Warszawa Pagtens og NATO s angrebsplaner? Virkningen af atomsprængninger. Dette kan suppleres med oplysninger om, hvilke atomare angrebsvåben Warszawa pagten rådede over, hvor de skulle sættes ind, og hvad effekten ville være. Bunkerens konstruktion og modstandskraft. Hvad ville der reelt ske med bunkeren og dens beboere i tilfælde af et atomangreb? Kombineret med historien om bygningen af anlægget. De, der var med til bygningen af anlægget, og som stadig lever, bør interviewes/filmes. Den dybt bevarede hemmelighed/skæg og blå briller. Hvor mange personer har haft deres gang i anlægget under Den Kolde Krig? Hvad vidste lokalsamfundet? Hvor mange lokale var involveret i den daglige drift? Hvilke afsløringer har pressen bragt gennem tiden? Hvad vidste fjenden? Side 18 af 43

19 Dagligliv og øvelser i bunkeren. Hvordan fungerede beredskabet fra ibrugtagningen og frem til 2003? Hvilke personer deltog i kriseøvelserne. Findes nogle af de oprindelige scenarier, og kan de bruges som udgangspunkt for undervisning/rollespil i dag? Mennesker under pres. Mange mennesker var påvirkede af atomtruslen under dele af Den Kolde Krig. Hvad ved krisepsykologer om følgerne af at opholde sig i en atombunker, når krigen kommer? De fysiske betingelser. Hvordan og hvor længe kunne beboerne overleve i neddykket tilstand? Eksempler på aktiviteter: Strategi- og rollespil, som tager udgangspunkt i historisk funderede scenarier fra Den Kolde Krig Teambuilding underjordisk konferencecenter, mulighed for længere ophold under jorden, hvor man fx er uden ure og kommunikation med omverdenen Mulighed for overnatning og spisning (evt. med typiske retter fra 60 erne) Side 19 af 43

20 Øvrige produkter kalk, kilder og kunst Rebildcentret har i en årrække arbejdet med formidling inden for de tre fokusområder Kalk, Kilder og Kunst. Udviklingen af de tre fokusområder fortsætter i de kommende år. I nærværende afsnit beskrives i kort form indholdet i og planerne for udviklingen af de tre fokusområder. Uddybende beskrivelser kan findes på Kalk Thingbæk Kalkminer udgør det naturlige tyngdepunkt under dette tema, hvor historien om kalkbrydning og kalkbrænding i Thingbæk fra både åbent brud og som minedrift formidles. De synlige spor, der hører til temaet, er Thingbæk Kalkmine med tilhørende kalkovn samt resterne af kalkværket ved den nuværende indgang til minerne. Derudover omfatter formidlingen af kalken også hovedtrækkene i kridt- og kalkforekomsterne i Himmerland, samt den nuværende og historiske anvendelse heraf. Thingbæk Kalkmine er åben for besøgende dagligt fra maj til august. I april, september og oktober er der åbent i weekender, helligdage og efterårsferie. Der er åbent for grupper over 20 personer året rundt efter aftale. Kilder Formidlingen af temaet kilder, tager naturligt sit udgangspunkt i centrets to kilder Thingbæk Kilde med 35 l/sek og Skillingbro Kilde med 25 l/sek. Viden om de hydrogeologiske forhold og sammenhænge i ådalens vandmiljø vil blive formidlet gennem en hydraulisk model af Gravlev Ådal i tilknytning til Thingbæk Kilde. Der vil være mulighed for interaktiv brug af modellen med henblik på at anskueliggøre vandets fysiske egenskaber og teknikker, der anvendes i genopretningsprojekter i vådområder. Tidligere tiders vandindvindingsprojekter kontra nutidens naturgenopretningsprojekter formidles med udgangspunkt i Gravlev Ådal med Gravlev Sø, Halkær Sø, Vilsted Sø m.fl. Ferskvandsmiljøets flora og fauna er et andet emne under dette tema. Det er tanken at etablere akvarier, hvor man kan opleve forskellige ferskvandsfisk og andre ferskvandsdyr. Thingbæk Mølle Dambrug opdrætter primært bækørred og kildeørred, der kræver køligt og klart vand. Dambruget drives med traditionelle jorddamme som et gammeldags dambrug anno 2000, og det er hensigten at indrette dambruget til besøgende, med mulighed for at komme tæt på forskellige Side 20 af 43

Rebildcentret. Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst

Rebildcentret. Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst Rebildcentret Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst Projektbeskrivelse 9. oktober 2012 Projekttitel Rebildcentret Regan Vest, Kalk, Kilder & Kunst Forprojekt Baggrund Rebildcentret med Thingbæk Kalkmine er

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset Arbejdstitel Delrapport side 1-4 Syddjurs, januar 2015 Natur oplevelser læring 2015 Delrapport side 1 af 4 Baggrund, formål og proces Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er 3 selvstændige

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Formål... 2 Ansøgt beløb... 3 Lille Vildmosecentret...

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

CENTER REBILD BAKKER Muligheder og udfordringer Henrik Halkier & Thomas Kær Mahler

CENTER REBILD BAKKER Muligheder og udfordringer Henrik Halkier & Thomas Kær Mahler CENTER REBILD BAKKER Muligheder og udfordringer Henrik Halkier & Thomas Kær Mahler Tourism Research Unit Center Rebild Bakker 1. Baggrund og metode 2. Målgrupper og turismetrends 3. Erfaringer fra andre

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Lønborg Hede Tæt på Ringkøbing Fjord og Skjern åens enge Projektafgrænsning Natura 2000-områder: Skjern Å Ringkøbing Fjord Lønborg Hede Trusler

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Strategi- og handlingsplan Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Marts 2012 Indhold Forord... 3 Deltagere i projektet... 4 Strategi... 5 Indsatsområde: Branding, markedsføring og digitalisering...

Læs mere

Ådalsprojekt. Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg

Ådalsprojekt. Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg Skitsering af naturgenopretningsprojekt Ådalsprojekt Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg Skitsering af større naturgenopretningsprojekt med tæt forankring til kulturværdierne

Læs mere

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler.

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler. Nærværende indsamlings- og dokumentationspolitik danner rammen for det indsamlings- og dokumentationsarbejde, som Østsjællands Museum udfører indenfor rammerne af sin museale virksomhed. Indsamlings- og

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus

Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus Nærværende dokument beskriver de elementer, der indeholdes i det prospekt, der udarbejdes for et besøgscenter på Københavns Rådhus. De elementer,

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

Det Transformative Møde

Det Transformative Møde Konceptbeskrivelse Version 2 Titel Baggrund Det Transformative Møde Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu ressourcer til at gøre en ekstra indsats for at udvikle Nordsjælland som rejsemål.

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

ontekst ontrast ontakt

ontekst ontrast ontakt K ontekst ontrast ontakt Titelblad Præsentationsrapport Kontekst, Kontrast, Kontakt Gruppe 18, 5. semester 2008 Arkitektur & Design Aalborg Universitet Oplag: 10 Sidetal: 28 Hovedvejleder: Michael Lauring

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Forslag til Plejeplan for. Bronzealderlandskabet ved Madsebakke

Forslag til Plejeplan for. Bronzealderlandskabet ved Madsebakke Forslag til Plejeplan for Bronzealderlandskabet ved Madsebakke Udarbejdet forår 2012 Titel: Forslag til plejeplan for bronzealderlandskabet ved Madsebakke. Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø

Læs mere

Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation

Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation Malene Schrøder Foreningen for Troldefestival i Næstved Maglemølle 25, 1. 4700 Næstved Tlf. 2112 2103 E-mail: ms@visitnaestved.com

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere