Rebildcentret. Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rebildcentret. Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst"

Transkript

1 Rebildcentret Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst Projektbeskrivelse 9. oktober 2012

2 Projekttitel Rebildcentret Regan Vest, Kalk, Kilder & Kunst Forprojekt Baggrund Rebildcentret med Thingbæk Kalkmine er i dag et besøgssted beliggende ved vej 180 i Gravlev Ådal og med Rebild Bakker og Rold Skov som naboer. De seneste 4 år har ejer af Rebildcentret, Niels Moes arbejdet med omfattende planer for udvikling af stedet under de tre temaer Kalk, Kilder og Kunst. Niels har de seneste 4 år været i dialog med Beredskabsstyrelsen og senest Forsvarsministeriet om overtagelse af den nedlagte atombunker. Med udgivelse af bogen Danmarks dybeste hemmelighed blev det i 2010 muligt at åbne sløret for, at også regeringsbunkeren Regan Vest (Regeringsanlæg Vest) indgår i planerne for Rebildcentret. Som minidestination deltog Rebildcentret sammen med Rebild Kommune og en række aktører fra Rebild Rold Skov området i turismeudviklingsprojektet NOMINI i vinteren 2011/12. Projektet var en konkurrence mellem fire minidestinationer i de tre kommuner Jammerbugt, Aalborg og Rebild. Rebild Rold Skov området vandt med sit projekt, der beskrev den overordnede plan for, hvordan Regan Vest kan åbnes for offentligheden, og hvad der skal til for at gøre det til et bæredygtigt projekt drevet under Rebildcentret. Nærværende projektbeskrivelse er udarbejdet som bilag til ansøgning om tilskud til et forprojekt fra Aalborg Samarbejdet og Vækstforum Nordjylland i oktober På Rebildcentrets hjemmeside er samlet en lang række dokumenter, hvor man kan få mere viden om projektet herunder forretningsplan for Rebildcentret. Se venligst mere på Side 2 af 8

3 Formålet med projektet Projektets overordnede formål er at udvikle Rebildcentret som et videns- og oplevelsescenter, der via en autentisk og stærk formidling af Regan Vest bliver kendt for Europas mest fascinerende koldkrigsanlæg i kombination med mange varierede oplevelsesmuligheder i områdets enestående natur- og kulturmiljøer via temaerne Kalk, Kilder og Kunst. Det er ambitionen at udvikle Rebildcentret, så det kommer til at omfatte både Regan Vest og Kalk, Kilder og Kunst samt et tilhørende naturområde på mere end 80 ha. Historien om Den Kolde Krig formidles som primært produkt med udgangspunkt i Regan Vest et unikt autentisk koldkrigs anlæg. Formidlingen af koldkrigs-temaet tilrettelægges på et meget højt og innovativt videns- og oplevelsesmæssigt niveau. I tilknytning hertil formidles væsentlige elementer af den lokale og regionale naturog kulturhistorie under temaerne Kalk, Kilder og Kunst. Ejendommenes afgrænsning Med blåt Rebildcentrets og med rødt Beredskabsstyrelsens ejendom. I alt ca. 83 ha naturarealer. Målgrupper Projektet i sin helhed vil have en meget stor og bred appel over for mange målgrupper. Formidlingen af Den Kolde Krig og Regan Vest s betydning vil have en central rolle og være et fyrtårn for uddannelsessektoren såvel som turismesektoren. Rebildcentret arbejder med følgende målgrupper inden for de motivbaserede målgrupper Sjov, leg og læring, Det gode Liv, Temaoplevelser og Meet (erhvervsturisme): Seniorer 50+ (danske) Børnefamilier og skolebørn (danske) Udlændinge Bedsteforældre med børnebørn/ tre generationers besøg Erhvervsturister Studieture Foreninger Indhold og oplevelser i Rebildcentret Regan Vest Regan Vest vil være særdeles velegnet til formidling af historien om Den Kolde Krig i Danmark fra 2. verdenskrig og frem til Berlinmurens fald i Det er et stort, velbevaret og spændende anlæg. Det er ambitionen, at et vel udbygget og ambitiøst formidlingskoncept skal være på plads før der åbnes for publikum i Regan Vest. Formidlingskonceptet skal bestå af en overjordisk del i centerbebyggelsen og en underjordisk del i selve anlægget. Det er tanken, at den overjordiske del skal indeholde en generel introduktion til den kolde krig herunder en biograf, hvor formidlingen kan ske via levende billeder. De besøgende transporteres i grupper i en militærbus fra ankomstbygningen til indgangen til Regan Vest. Side 3 af 8

4 I det underjordiske anlæg opbygges et formidlingskoncept baseret på brug af moderne teknologi. Formidlingskonceptet skal kunne inddrage den besøgende i en historiefortælling og appellere til fantasien og sanserne en historiefortælling som allerede starter ved transporten i militærbussen. Det er visionen at involvere den besøgende så oplevelsen bliver som at være der selv. Ingen besøgende skal gå derfra uberørt. Afslutningen af besøget i Regan Vest skal foregå via udgang gennem en elevator op til højdedraget m over anlægget og 80 m over Gravlev Ådal. Oplevelsen af de lukkede og snævre rammer under jorden og det intense sansebombardement i forløbet vil stå i stærk kontrast til den betagende udsigt ud over Gravlev Ådal, Rold Skov og Rebild Bakker som møder den besøgende ved udgangen fra elevatoren. Det vil være en afslutning, der gør indtryk. Der skal også være mulighed for at dele af de underjordiske anlæg kan anvendes mere frit til lejlighedsvise events, særarrangementer og adventureaktiviteter, der involverer grupper af fx erhvervsturister i rollespil, simulationer af alarmberedskab, overnatninger o.lign. Kalk-Kilder-Kunst Rebildcentret har i en årrække arbejdet med at udvikle formidlingen inden for de tre fokusområder Kalk, Kilder og Kunst. Disse tilbud vil være en del af det samlede oplevelsestilbud i Rebildcentret. Hovedattraktionen har hidtil været Thingbæk Kalkminer, der har været åben for besøgende siden erne med et årligt besøgstal på i dag ca personer. De nuværende aktiviteter er planlagt udbygget til et kalkcenter, et kildecenter og et kunstcenter med følgende oplevelsesmuligheder i overskriftsform: Thingbæk Kalkmine med tilhørende kalkovn og resterne af et kalkværk samt mellem 600 og 900 flagermus der overvintrer i minen. Hydraulisk model af Gravlev Ådal i tilknytning til Thingbæk Kilde til interaktiv brug for indsigt i vandets kræfter og egenskaber samt moderne naturgenopretning Akvarier, hvor man kan opleve ferskvandsmiljøets flora og fauna Arbejdende dambrugsmuseum, hvor man kan fange en fisk og tilberede den Thingbæk Vandmølle suppleret med formidling af viden om historiske vind- og vandmøller i Danmark Heksens værksted med heksen Danny Druehyld med udgangspunkt i de to kilder på ejendommen Thingbæk og Skillingbro Kilde Skillingbro Dambrug og Skillingbro Naturskole som ramme for forskning og undervisning med mulighed for feltforsøg Kunst- og kulturoplevelser i Thingbæk Kalkminer fx 3000 levende lys i minen ved højtider, kunstudstillinger og musikarrangementer Bundgaards Hus og Atelier indrettes som museum for billedkunstner Anders Bundgaard Udstilling af en samling af et stort antal malerier af nu afdøde landsabsmalere med tilknytning til området Den møllehistoriske Samling bestående af 8000 aktstykker af gamle vand- og vindmøller Skiftende kunstudstillinger, værksteder og workshops. Uddybende beskrivelser heraf kan findes på Café og salg af lokalt producerede kødprodukter Entreprenørfirmaet Rebildcentrets Naturkød er tilknyttet centret, og der etableres mulighed for salg af lokale produkter og servering af måltider produceret på grundlag af kødprodukter fra kvæg, får og dådyr der naturplejer Gravlev Ådal ved afgræsning samt fisk fra dambrugene i Rebildcentret. Natur- og friluftsoplevelser Der etableres et sammenhængende stinet samt friluftsmæssige tilbud som grillpladser, primitiv overnatningsplads o.lign. på Rebildcentrets arealer. Stinettet kobles sammen med de eksisterende stiforbindelser til Gravlevdalen, Rebild Bakker og Rold Skov. Side 4 af 8

5 Rebildcentrets bygningsmasse Fuldt udbygget vil Rebildcentret bestå af et bygningskompleks, der er et miks af eksisterende og nye bygninger. Rebildcentret kommer således ud over Regan Vest til at råde over ca etagekvadratmeter fordelt på følgende bygninger, jf. oversigtskortet herunder: Ankomstbygning (ca. 700 kvm. etageareal) Bundgårds Hus med Bundgårds Atelier Udstillingsbygning Møllegården Driftsbygning til Møllegården Forprojektets aktiviteter I nærværende ansøgning søges om medfinansiering til et forprojekt, der skal belyse projektets udviklingspotentiale og markedsgrundlag. Følgende emner er centrale: - Business case - Formidlingskoncepter - Teknisk foranalyse - Beredskabsmæssige forhold Business case. I forbindelse med Nominiprojektet i vinteren 2011/12 (jf. afsnittet Baggrund ) blev der udarbejdet en forretningsplan og business case for Regan Vest delen. Der foreligger således et forarbejde til en business case, der kan tages udgangspunkt i. Der er behov for at udarbejde et mere fyldestgørende grundlag for vurdering af projektets målgrupper og besøgstal, driftsbudget, anlægsbudget, finansieringsmuligheder og turismemæssige effekt. Oplysningerne skal danne grundlag for en vurdering af de forretningsmæssige potentialer i Rebildcentret både centret isoleret betragtet som projekt og de afledte forretnings- og samfundsmæssige effekter af projektet. Formidlingskoncepter. Hovedoverskriften for Regan Vest delen i Rebildcentret er Den Kolde Krig. Under denne overskrift skal et formidlingskoncept fastlægge, hvilke storylines der skal satses på, hvordan Side 5 af 8

6 formidlingen konkret kan bygges op samt et estimeret budget for etablering heraf. Der vil indgå overvejelser om valg af teknologisk platform og formidlingsmetoder baseret på moderne teknologi. Parallelt hermed fastlægges et formidlingskoncept for Kalk, Kilder og Kunst for at sikre, at såvel Regan Vest som Kalk, Kilder og Kunst indtænkes i en samlet helhed tidligt i forløbet. Teknisk foranalyse. Der er behov for en teknisk foranalyse, som kan afklare de tekniske udfordringer, der skal tages højde for når Regan Vest skal ændre anvendelse. Anlægget står med elektriske systemer og ventilationssystemer fra 1960 erne da anlægget blev etableret. Der vil antageligt være behov for en modernisering heraf, når anlægget skal danne ramme om et videns- og oplevelsescenter, der forventes at få besøg af flere hundrede mennesker dagligt. I projektet indgår en idé om at etablere en udgang fra Regan Vest i form af en elevator op til toppen af bakken samt etablering af en ankomstbygning på adressen Rødemøllevej 4. Disse delelementer vil også indgå i den tekniske foranalyse. Målet er at fremskaffe underbyggede estimater over de forventede omkostninger til de beskrevne opgaver. Beredskabsmæssige forhold. Der er behov for at udarbejde en beredskabsmæssig vurdering af Regan Vest. Som en del af projektet indgår idéer om, at dele af anlægget kan anvendes af lokale adventure firmaer til teambuilding aktiviteter med overnatning. En beredskabsmæssig vurdering skal afklare, hvor mange mennesker der må opholde sig i anlægget samtidig og i hvor stort omfang anlægget kan anvendes til overnatning. Det bør også vurderes, om bygningsmæssige ændringer kan øge kapaciteten. Disse vurderinger er vigtige for at klarlægge de produktmæssige og dermed forretningsmæssige muligheder i anlægget. Forventet effekt af projektet Den brede vifte af tilbud af såvel regional, national og international interesse vil sammen kunne tiltrække turister fra ind - og udland. Udbygning af Rebildcentret med Regan Vest vil medføre positive synergieffekter på både nationalt, regionalt og lokalt niveau for turismen. Udviklingen af turismen i Rebild Rold Skov området vil blive særligt begunstiget af Rebildcentret. Nøgletal for forventet effekt: Øget årlig omsætning 5,7 mio. kr. Samlet indkomsteffekt i lokalområdet 9,2 mio. kr. Kommunalt skatteprovenu 1,5 mio. kr. Beskæftigelseseffekt i lokalområdet 11,6 årsværk Beskæftigelseseffekt i Rebildcentret 9 stillinger Øget årligt antal éndagsturister Øget årligt antal overnattende turister Foruden de mere kvantitative effekter inden for turismesektoren vil projektet få en meget stor betydning i formidlingen af Den Kolde Krig og Danmarks rolle heri. Fokus vil her være på skoleklasser og andre studerende såvel som en ganske almindelig dansk familie, som måske gerne vil vide mere eller fortælle deres børn og børnebørn om et af de vigtigste kapitler i moderne historiefortælling. Synergien med andre aktører inden for kultursektoren vil også være omfattende og man kan forestille sig et samarbejde med Nationalmuseet omkring formidlingsopgaven. Side 6 af 8

7 Langsigtet udviklingsplan for Rebildcentret Udviklingen og udbygningen af Rebildcentret forventes gennemført over en flereårig periode. Det er målet at kunne markere åbningen af Regan Vest med et indvielsesarrangement i foråret Side 7 af 8

8 Oplysninger om ansøger og arbejdsgruppe Ansøger er Den selvejende institution Regan Vest, der er under stiftelse. Indtil stiftende generalforsamling har fundet sted indgår Niels Moes som kontakperson fra Rebildcentret mens Niels Larsen indgår som kontaktperson fra Rebild Kommune. Det planlægningsmæssige grundlag for projektet er på nuværende tidspunkt tilvejebragt (fredningsnævnets godkendelse, kommuneplantillæg og lokalplan er vedtaget), og der er indledt forberedende dialog med aktører, der skal indgå i den første del af projektet - herunder fx konsulentfirma vedr. formidlingskoncept, Kvorning Kommunikation Design, arkitekt Leif Høeg vedr. dispositionsplaner og projektering af byggeri, og konsulent fra Deloitte til oprettelse af den selvejende institution. Ejer af Rebildcentret Niels Moes har etableret en arbejdsgruppe, som er tilknyttet projektet, jf. boksen til højre. Kontaktinformationer: Niels Moes Projektleder Rebildcentret Røde Møllevej Skørping Tlf Niels Larsen Udviklingskonsulent Rebild Kommune Hobrovej Støvring tlf Arbejdsgruppe Udviklingsarbejdet for Rebildcentret har tilknyttet følgende arbejdsgruppe: Niels Moes, projektleder Rebildcentret Hans Simonsen, tidligere major med ansvar for drift af RV Bent Egede Andersen, Skovridder, Naturstyrelsen Uffe Westerberg, Projektleder Rold Skov Natur- og Kulturcenter Lars Enevold Pedersen, Direktør, VisitNordjylland Bodil Christensen, Turistchef, VisitRebild Jan Werner Jensen, Direktør Hydrema (nabo) Hansi Pedersen, Medejer Rold Skov Adventure Jørgen Pedersen, Direktør, Rold Storkro Ulla Egeskov, Museumsinspektør, Hobro Museum Lars Rigborg, Medarbejder, Rebildcentret Karen Nygaard, Freelance udviklingskonsulent Samarbejdspartnere og interessenter Udover ovennævnte arbejdsgruppe er der endvidere en række andre meget vigtige samarbejdspartnere og støtter af projektet: Forsvarsminister Nick Hækkerup Folketingspolitiker Bjarne Laustsen Folketingspolitiker Flemming Møller Mortensen Kontorchef Karen Bach, Beredskabsstyrelsen Relevante øvrige kontaktpersoner Region Nordjylland, Vækstforum Carsten Mogensen, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, tlf Aalborgsamarbejdet, Sekretariatet Tonny Thorup, Sekretariatsleder, Boulevarden 13, 9000 Aalborg, tlf Side 8 af 8

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Rebildcentret. Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst

Rebildcentret. Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst Rebildcentret Regan Vest Kalk, Kilder og Kunst Forretningsplan 10. september 2012 Indhold 1. Forord... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Koncept... 10 Vision... 10 Mission... 10 Forretningsidé og nytteværdi...

Læs mere

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Strategi- og handlingsplan Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Marts 2012 Indhold Forord... 3 Deltagere i projektet... 4 Strategi... 5 Indsatsområde: Branding, markedsføring og digitalisering...

Læs mere

Element.Z. Menneske, natur og teknologi i balance. - et internationalt oplevelsesfyrtårn ved Vesterhavet. Ansøgning Vækstforum

Element.Z. Menneske, natur og teknologi i balance. - et internationalt oplevelsesfyrtårn ved Vesterhavet. Ansøgning Vækstforum Ansøgning Vækstforum Menneske, natur og teknologi i balance Element.Z - et internationalt oplevelsesfyrtårn ved Vesterhavet 1. Executive summary...3 Unik koncept og formidlingsform...3 Unikt virksomhedskoncept...3

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune U N D E R S Ø G E L S E P R O J E K T E T Nationalpark Thy S T Y R E G R U P P E N S R A P P O R T T I L M I L J Ø M I N I S T E R E N 1. J U L I 2 0 0 5 Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Ansøgning til Region Midtjylland færdigudvikling og projektering af oplevelseskonceptet "World of Energy".

Ansøgning til Region Midtjylland færdigudvikling og projektering af oplevelseskonceptet World of Energy. Ansøgning til Region Midtjylland færdigudvikling og projektering af oplevelseskonceptet "World of Energy". World of Energy er Elmuseets bud på et internationalt oplevelsesfyrtårn i Region Midtjylland med

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 22 " # $ #$ % & & $'(()

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

De gode historier om Gudenåen

De gode historier om Gudenåen De gode historier om Gudenåen anbefalinger om formidling Version 1.0, september 2014 1 OplevGudenaa baggrund og idé med projektet Til glæde for alle der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen vil

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Livø Naturens Stillekupé

Livø Naturens Stillekupé Livø Naturens Stillekupé København September 2011 Indledende markedsanalyse Introduktion I det følgende præsenteres udvalgte dele af markedsanalysen, der har tjent til at inspirere konceptudviklingen

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn et sted der summer af liv på tværs af alder og interesser et bredt folkeligt lokalt forankret initiativ naturformidling kulturformidling limfjordsturisme naturaktiviteter

Læs mere