Sneppe eller Snubbekorsgårds Historie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sneppe eller Snubbekorsgårds Historie."

Transkript

1 1 Sneppe eller Snubbekorsgårds Historie d. 6 Februar døbes Gårdmd. Peder Hansens søn Lauridts af Vridsløsemagle; og 1716 d. 9 August døbes Gårdmd. Hans Madsens datter Dorthe. Disse to bliver i 1735 gift i Sengeløse Kirke. De får børnene: 1736 Johanne; 1737 Ane; 1739 Kirsten! Og så dør Lars Pedersens kone i 1740, hun begraves d. 11. April, kun 23 år gammel. ( Der er Skifte efter hende d. 1 Juni 1740, og der er lidt over 200 Rigsdaler til arv, men derom senere, Skifteprotokollen eksisterer nemlig ikke ). Lars Pedersen gifter sig hurtigt igen; han bliver formodentlig Viet i Herstedvester til Pernille Madsdatter, ( men der er ingen Kirkebog fra dette Sogn før efter 1800 )! De får børnene: 1742 Peder; 1743 Dorthe; 1746 Karen; 1749 Sidse; og 1753 Tvillingerne Maren og Bodil, Maren dør i Så kommer vi til året 1759, da begraves Lars Pedersen d. 29 Februar, 58 år gammel. Da han er Fæster under Kbhvns. Universitet, kan man i dets Skifteprotokol for perioden side 200 se følgende: Skiftebrev. Efter afgangne Laurs Pedersen Gårdmand i Writzløsemagle; sluttet den 2den Juni Anno Anno 1759 den 2den Juni blev foretaget Skifte og Deling efter afgangne Universitetsbonde Laurs Pedersen i Writzløsemagle, imellem hans efterlevende Enke Pernille Madsdatter, og hans efterladte og i Registreringsforretningen navngivne Børn og Arvinger. I Skiftet Forvaltede Fuldmægtigen ved Godset Albrecht Cruusberg på Herskabet Hans Højværdighed Sr. Doctor og Professor Rosenstand Goisces vegne; hvorved var nærværende Enken bemeldte Pernille Madsdatter med antagne Lavværge Otto Madsen i Hæssevæster ( Herstedvester ); på de 2de ældste Døtres vegne var mødt Peder Hansen Gårdmand i Sengeløse, som er deres Morbroder ( han er broder til Lars Pedersens første kone Dorthe Hansdatter ); og på de øvrige 5 Børns vegne deres mosters Mand Lars Jørgensen Gårdmand i Riisby, samt som Vidner og overværende Morten Eliasen og Albrecht Jørgensen, begge Gårdmænd i bemeldte Writzløsemagle. Hvor da i samtlige Navngivnes overværelse blev foretaget og forrettet som Følger: Og blev da fremlagt og oplæst den her udi Stervboet den 11te April sidst, foretagne Registreringsforretning hvor efter Stervboets Formue beløber sig til denne Summa 537 Rd., 0 Mk., 8 Skill.; Samme er lydende således: Anno 1759 den 11 April mødte Forvalteren for Det Kongl. Universitets Gods, Albrecht Cruusberg ved Fuldmægtig Rasmus Overgård med tiltagne tvende U vildige Mænd navnl: Erik Hansen og Morten Eliasen begge Gårdmænd i Writzløsemagle, i Stervboet efter Afgangne Universitetesbonde Laurs Pedersen i bemeldte Writzløsemagle, for ifølge Loven at foretage Registrering og Vurdering til videre påfølgende Skifte og Deling imellem hans efterlevende Enke Pernille Madsdatter på den ene side, og den Sall: Mands efterladte Børn som er, i forrige ægteskab avlede 2de Døtre navnl: Johanne Larsdatter 23 år; Kirsten Larsdatter 21 år; og i ægteskab med Enken: 1 Søn Peder Laursen 17 år; 1 Datter Dorthe Larsdatter 15 år; 1 Ditto Karen Larsdatter 13 år; 1 Ditto Zidse Larsdatter 9 år; og Bodil Larsdatter 6 år; samtlige Hjemme hos Moderen, og alle på den anden side; hvorved var overværende Enken med tiltagen Lavværge Albrcht Jørgensen Gårdmand ibid.; På de 2de ældste Døtres vegne som Tiksynsværge Andreas Andersen Gårdmand Ibid.; på de mindste Børns Vegne deres Tarv at Eragte, deres Mosters Mand Lars Jørgensen Gårdmand i Riisby på Kongens Gods. Så og ovenmeldte tvende Vidner og Vurderingsmænd, i hvis overværelse blev foretaget og forrettet som følger. I Stuen. 1 Asketræsbord med lukket Fod gl. Fyrrebænk 2 1 Fyrrebord med åben Fod 1 1 Fyrre Foldebænk 3 1 gl. Bænk 1 5 Træstole med Halmbund og Hynder Jernkakkelovn 6 1 Fyrrebænk 8 3 Røde Krus med Tinlåg Porcelainsfade og 2 Ditto Tallerkener 1 1 Malmmorter 5 2 Messing Lyseatager Malm Lysestager 3 1 Spejl Strygejern 5 1 Madkurv 12 4 Bøtter og 5 Skåle 1 1 Flødebøtte 2

2 2 1 Flindt 3 6 Tinfade 2 6 Ditto Tallerkener 1 1 Fyrre Himmelsengested med Omhæng og Tæppe 3 Der udi 2 Trækkepuder Olmerdugs Overdyne par Blårgarnslagener 3 1 Pude med Vår 5 3 Hoveddyner Blådigtens Underdyner 8 1 Fyrre Standerseng med Omhæng 3 Der udi 2 Puder med Vår 4 1 Olmerdugs Overdyne par gl. Blårlærreds Lagener Blåstribede Hoveddyner Blådigtens Underdyne Olmerdugs Ditto par Hørlærreds Lagener omkring Sengen Vråskab 2 1 Lille Dug 3 1 gl. Fyrreskab Jernbunden Egekiste, som Enken beretter den Sal: Mand har givet Sønnen Der udi 1 Rød syet Bænkedynevår 2 1 Blåt Drejls Omhæng 4 2 Olmerdugs Puder Olmerdugsdyne 4 1 Blåt Drejls Omhæng 4 2 Hovedpude Vår 1 Vår til 3 Dyner 5 1 Olmerdugsdyne Usyede Agehynder Håndklæder 4 3 stk. Ditto 4 5 stk. Hørlærreds Lagener Drejlsduge Olmerdugs Dynevår Blåt Drejls Omhæng 5 1 Blå Agehynde Egekiste, Rød Anstrøgen, som i den Sal: Mands Levende Live, er givet til Datteren Karen Larsdatter Der udi er Den Salige Mands Gangklæder, som er givet Sønnen I Den anden Stue. 1 Egekiste med 5 Jernbånd, som tilhører Datteren Johanne Ditto, med 3 Jernbånd, tilhørende Datteren Kirsten Larsdatter Fyrre Standerseng med Omhæng og Tæppe 1 1 Olmerdugs Overdyne Hoveddyner gl. Olmerdugs Underdyne 4 1 Fyrreskab 12 1 Haspe 4 1 Foldebænk 3 1 gl. Kar 3 1 Halvtønde og 1 Fjerding 3 1 Fyrreseng med Klæder, i alt 2 2 I Stuen. 1 Blå Bænkedyne 2 1 gl. Sengested med Omhæng 5 1 Olmerdugs Overdyne Ditto Underdyne 4 4

3 3 4 Hoveddyner 4 1 Blårlærreds Lagen 3 3 Olmerdugs Underdyner 12 1 gl. Skab 5 1 Kistebænk og 1 gl. Bord 1 1 par gl. Lagener og 1 gl. Omhæng gl. Agehynde gl. Egekiste uden Lås stk. Sækketøj 2 1 Halvdug 1 2 stk. Hollandske Tallerkener 8 I Kælderen. 1 gl. Bord 12 3 Øltønder a` 2 Mark 1 1 Halvtønde 1 3 Stander Fjerdinger 6 1 Øl Otting 10 2 Hegler 4 1 Blikdørslag 10 I Ølkammeret. 5 Standertønder Hængeskab 1 1 Tjære Otting 2 2 Sadler 4 I Bryggerset. 2 Bryggerkedeler 15 2 Kobberkedeler og en Ditto Potte 6 3 Messing Kedeler Jerngryder Kobberpande og 1 Jernpande Trefod, 1 Ildtang, 1 Jernkrog, 1 Rist, og 1 Kødgaffel 1 1 gl. Håndkværn Ølkar 2 1 Øltønde 3 11 gl. Standertønder 4 2 Træbaljer og 3 Spande Sennepskværn 2 1 Kobbersi 3 8 I Gården i Karlekammeret. 2 Sengesteder med Klæder, i alt vurderet for 6 1 gl. Trævogn med Fjælle 2 1 Ditto 3 2 Beslagne Vogne med tilbehør 23 2 Ditto 24 3 Jernharver 6 4 Kroge med tilbehør 2 1 Tromle 2 1 Træstige 3 2 Plove med Jerndrætter og alt andet tilbehør 6 2 Slibestene med Jernaksler og Trug 4 En del Jerntøj, i alt anset af værdi for 4 4 Nye Bagplove Løsplove 2 Bæster. 1 Brun Stjernet Hest 10 år Sort Hoppe 9 år Brun Snuppet Hest 3 år. 3 1 Sortbrun Hoppe. 5 år. 13 2

4 4 1 Blakket Hest 17 år Sort Hoppe.. 13 år Lille Brun Hest 9 år Sortbrun Hoppe.. 14 år. 2 1 Sort Diotto.. 12 år. 2 1 Brun Hoppe 6 år Lille Brun Snuppet Hest 6 år Sort Ditto 7 år. 4 1 Lille Blakket Hoppe.. 15 år Blakstjernet Ditto.. 15 år Rødskimlet Ditto 15 år Brun Hoppe 9 år Fjorføl 3 Kvæg. 3 Stude 18 7 Køer a` 5 Rdr., er 35 3 Høkalve 4 3 Spæde Kalve 2 Får. 16 stk. med deres Grøde Vædder Svin. 16 stk. a` 2 år Griseso med 9 Grise Gæs. 3 stk. og 1 Gase 1 På Loftet. Foruden hvad Jorden dette år kan tilsåes med. Rug 10 Tdr., a` 2 Rd., er 20 Byg 8 Tdr., a` 1 Rd., 2 Mk.; er 10 4 Malt 2 Tdr., a` 9 Mk., er 3 Ærter 1 Skæppe Sold Solde 2 6 Hampesække 1 3 Endnu i Gården. 2 Skærekister med Knive 1 På tilspørgende af Skifteforvalteren, erklærede Enken og øvrige tilstedeværende ej at være mere vidende, som dette Stervbo kunne tilhøre, undtagen Rede Penge som Enken anmeldte 64 Rd., 4 Mk., 0 Skill., Thi bedrager Stervboets Formue sig til den Summa 534 Rd., 0 Mk., 8 Skill., Dernæst blev efterset Gårdens Brystfældighed, og af Vurderingsmændene ansat således: Stuelængen 18 Fag a` 2 Rd., er 36 Rd., 0 Mk., 0 Skill., Nordre Længe 20 Fag a` 15 Mark., er Søndre Længe 17 Fag a` 2 Rd., er Østre Længe 18 Fag a` 14 Mk., er Således forefundet og forrettet, bekræftes med enhvers underskrift, som sagde sig med det passerede, at være fornøjet. Datum ut Supra. På min Principal Hr. Forvalter Cruusbergs vegne Neergård. Enken med Lavværge Pernille Madsdatter. Albrecht Jørgensen. På de 2de ældste Børns vegne Amdreas Andersen. På de 5 mindstes vegne Lars Jørgensen. Og som Enken på videre til hende gjort spørgsmål, svarede: At hun intet var bevidst mere til Stervboets Formering, end hvad udi ovenmeldte Registreringsforretning tilført er. Blev Stervboet til Besværing og Udgift anmeldt som følger: 1) Gårdens Brystfældighed, som efter det udi Registreringsforretnigen tilførte speciel sinde beløber sig til: 162 Rd., 2) Besætningen : 2 Vognheste. 40 rd., 12 Plovbæster a 10 Rd. er Rd.,

5 5 2 Vogne med tilbehør Plove med tilbehør 6 2 Jernharver Rd., 3)Anmeldte Enken at her i Stervboet indestår ene hendes 2de Steddøtres Johanne og Kirsten Larsdatter tilfaldne Arv og Gave vid: Skiftebrev af 1ste Juni 1740, bestående af 106 Rd., 4 Mark, og altså kommer samme endnu Boet til Last, og til denne ende udføres med 106 rd. 4 Mk. 4) Til Underholdning for Enken, Børn og Tjenestefolk, fra den 11te April sidst, Boet blev Registreret, til igen kan fås af det nye, at regne Ultimum September, som er 5 ½ Måned, og Månedsvis, til Brød og Mel: Rug 11 Tdr., a` 2 Rd., er 22 Rd.; til Gryn, Mel og Malt: Byg 14 Tdr., og 2 Skpr, a` 1 Rd., 2 Mk., er 19 Rd.; I alt: 41 Rd.; 5) Angav Enken, at hendes Sal: Mands Begravelse havde kostet hende i allerringeste: Rd.; og påstod vederlag derimod til sin Begravelsesbekostning med.. 20 Rd.; 6) Folkeløn til Påske sidst, står ubetalt til Karlen Povel Andersen ½ års Løn 6 Rd., 4 Mk., Og endelig: 7) dette skifte Bekostning, lovede Enken at fornøje Vedkommende for, så dertil intet udføres. Summa Udgift = 538 Rd., 2 Mk.; Der imod er Stervboets Formue = 534 Rd., 0 Mk., 8 Skill.; Altså erfares ved Likvidation, at bemeldte Besværing overløber Formuen med = 4 Rd., 1 Mk., 8 Skill.; så intet bliver at Arve for Børnene efter deres Sal: Fader! Hvad sig den til Stedbørnene til udgift anførte Arv angår, da lovede Enken efter Skifterettens anmodning, at ville rigilese for, at se samme betalt med rede Penge til næststundende 11 December til Herskabet Hans Højærværdighed Hr. Professor Rosenstand Goscke til destomere forsikring for dem, altså skete dertil ej noget udlæg i Boet. -- Og i henseende dette Stervboes tilstand ej ville tillade at disse, eller de andre i Ægteskab med Enken avlede Børn, af den Sal: Mand kunne Arve noget; så Declarerede Enken dog, at ville unde dem til en Kendelse efter deres Sal: Fader såsom: Johanne og Kirsten Laursdøtre, til lige Deling imellem dem, 1 Omhæng i Drejlsmønster, 6 Dyner, 4 Hovedpuder, og 2 par Blårlærredslagener; Sønnen Peder Laursen rede Penge: 40 Rigsd.; Døtrene Dorthe, Karen, Zidse og Bodil Laursdøtre hver 20 Slettedalere, og behøvende Klæder til 1 Seng, bestående af: 3 Dyner, 2 Hoveddyner, 2 Hovedpuder, med Vår, 1 par Hørkærreds og 1 par Blårlærreds Lagener; så og 1 Drejlsomhæng. Skifteforvalteren erklærede at han ikke var imod sådan Enkens gode Intention imod hendes Børn, men i henseende Stervboets nogenlunde skikkelige omstændigheder giver samtykke deri; dog således, at han ikke underkastede Herskabet noget ansvar derfor i sin Tid, eller at det ved udbetaling kommer Gården i nogen måde til Præjudice, for så vidt de 5 mindste Børn deres andel gave angår, thi hvad de ældstes og her foran Specificerede gave er betræffende, da har de i dag med deres Curators Concens, selv imodtaget samme under egen forvaring. Enken som fremdeles ville vedblive Gården, og holde sig sin Sal: Mands Fæstebrev efterrettelig, forsikrede ej alene at holde den og dens Besætning forsvarlig vedlige, men endog redelig at svare alt hvadderaf gange bør; og ellers for det øvrige at holde Skifteforvalteren uden ansvar i alle måder, for alt hvad af dette Skifte måtte Dependere. Og som intet videre forefaldt at forrette, blev denne Skifteforretning Sluttet, og med vedkommendes Hænder underskrevet og Stadfæstet, som sagde sig hermed i alle måder at være fornøjede. Datum Stervboet ut Supra. Cruusberg. Som Skifteforvalter på Herskabets vegne Neergård. Enken med lavværge underskriver. Pernille Madsdatter. Otto Madsen. På de tvende ældste Døtres vegne: Peder Hansen. På de 5 mindste Børns vegne: Lars Jørgensen. Som overværende ved denne Registreringsforretning: Albrecht Jørgensen. Morten Eliasen. Nu driver Enken Pernille Madsdatter Gården videre, hun har sikkert nogle Tjenestekarle til at hjælpe sig, da hun jo kun har en Søn Peder Larsen som i 1759 er 17 år. Men i 1774 ses i Universitetets Fæsteprotokol side 748, følgende: Jeg Nicolai Edinger Balle, Professor Theologie ved det Kongl. Kbhvns. Universitet, og deres Kongl. Mayestæts Hofprædikant, tilstår hermed, at have stæd og fæst; ligesom jeg hermed stæder og Fæster den halve deel, af den mig tilhørende Gård i Vridsløsemagle, som Lars Pedersens Enke beboer, efter hendes eget forlangende, til hendes Søn Peder Larsen, på de Vilkår: At han ej må gifte sig sålænge hun er Rørig, og kan forestå Husholdningen og det indvendige; eller hun får i sinde at afstå til ham den anden halve deel af Gården; ligeledes tilstår jeg Moderen, at ifald Sønnen skulle dø imidlertid, han endnu ikkuns havde Fæste på den halve Gård, at hun må overdrage samme til en anden af Familien, som dertil kunne eragtes bekvem. Imidlertid gælder dette Fæste for bemeldte Peder Larsen, så længe han i rette Tid hvert år, betaler den årlige Tribut; Gården forsvarligen vedligeholder og forbedrer, samt ej med noget ulovligt, såsom Krohold eller deslige sig befatter; men i alle måder som en Fæster, sig efter Hans Mayests. Allernådigste Lov og Forordninger retter og forholder, og til den ende er sit Herskab og deres Fuldmægtige Hørig og Lydig. Alt under dette Fæstes fortabelse og anden Lovholdelig tiltale. Kbhvn. Den 27 December 1774.

6 6 Og sådan fortsætter det til blev Grdmd. Peder Larsen i Vridsløsemagle begravet. 40 år gammel. Så opgiver Pernille at drive Gården videre alene, og afstår denne til sin Svigersøn Anders Jonasen. Denne Svigersøn Anders Jonasen er søn af Degnen i Sengeløse = ( Jonas Hielm en værre Drukkenbolt som jævnlig tæver Konen, og som der er en hel del sager imod, og som gang på gang lover at forbedre sig )! Anders er døbt i Sengeløse Kirke d båret af Madamme Bodil Roffis af Roskilde Kro. Som Faddere nævnes: Søren Mælkekusk på Catrineberg, Jens Iversen Ladefoged og flere fra Gården; Anders Michelsen i Sengeløse, Lars Bonde samme sted, Anders Pedersen af Vritzløsemagle, Anders Smed af Vasby; Pige Mademoiselle i Præstegården; Kathrine Dorthe af Hedehusene; Koner Ane Ole`s af Vritzløsemagle, Kirsten Jeppe`s samme sted; med flere både fra Sengeløse, Vritzløsemagle og Vadsby. Anders Jonasen bliver i 1763 gift med Margrethe Hansdatter født i Veddelev i Himmelev Sogn ca. 1734, Vielsen foregår i Himmelev. ( Hvor ved jeg fra at hun er født i Veddelev )? Det ved jeg heller ikke; men i Skiftet efter hende i 1779 nævnes to brødre til hende, som bor i Torslundemagle! Dem finder jeg ved Folketællingen i 1787, den ene Lars på 45 år, og den anden Peder 48 år; sidstnævnte bliver viet i Torslunde sogn i 1760, til en Bodil Andersdatter, og da står der at han er fra Veddelev! Dette er baggrunden for at jeg mener at hun er derfra! Anders Jonasen er Smed i Vridsløsemagle, og han og Margrethe får Børnene: 1765 Ane Kirstine; 1768 Hans; 1775 Bodil; så dør hans Kone i 1779 og bliver begravet d. 18. Februar 43 år gammel. Kbhvns. Universitets Skifteprotokol 1779 side 502 viser at der er Skifte efter hende d. 31 Marts, der lyder som følger: Skifte. Efter Anders Jonasen Smeds afdøde Hustru Margrethe Hansdatter i Vridsløsemagle. Anno 1779 den 31 Marts blev foretaget Registrering og Vurdering til nærmere påfølgende Skiftebehandling, efter Anders Jonasen Smeds afdøde Hustru Margrethe Hansdatter i Vridsløsemagle på Universitets Gods; imellem Enkemanden og deres i ægteskab sammenavlede 3de Børn navnl. En søn Hans Andersen 10 år gl.; en datter Anne Kirstine Andersdatter 14 år, og en ditto Bodil Andersdatter 4 år, værende hos deres Fader; i overværelse af Enkemanden på egne og sine Børns vegne, blev Stervboets Ejendele befundne at bestå i efterfølgende, som blev Vurderet af Peder Hansen og Hemming Jensen, begge Gårdmænd i bemeldte Vritzløsemagle således: I Stuen. 1 Fyrrebord 4 1 Lille Ditto 1 2 Ditto Ege Vråskab gl. Træstole 12 1 Fyrreskammel 4 1 Lille Hængeskab 2 8 1Spejl 12 1 Bliklygte Malm Morter par Messing Lysestager 3 1 par Ditto Lille Tinskål med Låg 2 1 par Tinstager gl. Tinfade Ditto Tallerkener Fyrresengested med 1 gl. Blåt Drejlsomhæng Olmerdugs Overdyne 2 1 Blådigtens Underdyne 2 1 Grå Vadmels Ditto 1 1 Blådigtens Hovedpude 4 1 Hampe Ditto Vadmels Ditto Trækkepuder med Vår par Blårlærreds Lagener Jern Kakkelovn med Jernfod Jern Strygejern med Rist og 1 Lysesaks 3 2 I Kælderen. 1 Halvtønde og 2de Fjerdinger Ølflaske 12 1 Lille Fyrrebord 1 4

7 7 I Køkkenet. 1 Kobber Bryggerkedel Kobbersi 2 1 Messingkedel Jerngryde 5 1 Ditto Mindre Lille Bryggerkar Ditto og en Karstol Spand med Jerngreb Strippe og 1 Mælkebøtte 1 8 I Gården. 1 gl. Beslagen Vogn med Færredshaver Herresten med Jernaksel og Trug Slibesten med Jernaksel og 1 gl. Trug 2 8 På Loftet. 1 Degtrug med Stol 2 2 gl. Standertønder 12 1 par gl. Grynbøtter og 1 Sælle Melsold, 1 Kornsold, og en Sigte gl. Kornsække 4 1 Kornskæppe 1 Saltekar med 2 Jernbånd Kreaturer. 1 Ko 6 6 Får med 1 Vædder og nogle Lam Gæs og 1 Gase 3 4 Endvidere. 1) Smedeværktøj bestående af fornøden Ambolt, Spærhage, Hamre og Tænger samt Bælg, alt sammen anslået til værdi. 30 Videre blev da ikke forefundet, eller af Enkemanden påvist til Stervboets Formering. Stervboets Formue er da Hvorunder dog ikke er begreben et andet Smedeværktøj og den Sal: Kones Gangklæder med videre, som er tiltænkt Børnene. Således er da denne Registreringsforretning foretaget; bekræftes med Hænders underskrift. Datum ut Supra. Peder Hansen. Hemming Jensen. Påfølgende 12te April 1779, da der var berammet Skiftes foretagelse efter forbemeldte Anders Jonasen Smeds afdøde Hustru Margrethe Hansdatter i Vritzløsemagle; fremkom Enkemanden med eenskriftlig imellem ham og Børnenes Morbrødre og under Formynderne Peder Hansen og Lars Hansen, begge Gårdmænd i Torslundemagle, indgået forening om arvs Pretention, og som Skifteretten Forvalter Cruusberg erfarede deraf, at Børnene var tilstået mere end de kunne tilfalde, om et Formeligt Skifte var bleven forfattet; såbliver samme i alle måder til efterlevelse af Enkemanden Approberet, således lydende: Vi underskrevne har med hverandre indgået og sluttet følgende forlig og forening som følger.- Jeg Anders Jonasen Smed i Vritzløsemagle gør Vitterligt: Som min Kone Margrethe Hansdatter ved døden Sall: er afgået, og vi i ægteskab tilsammen har avlet 3de Børn, en Søn og tvende Døtre, navnl. Hans Andersen 10 år, Anne Kirstine Andersdatter 14 år, og Bodil Andersdatter 4 år, at have med deres Morbrødre Peder Hansen og Lars Hansen, begge Bomænd i Torslundemagle, som bemeldte mine Børns Formyndere, samtykket at ville give dem for arvs Pretention efter deres Sall: Moder såsom: 1) Sønnen Hans Andersen: Et Smedeværktøj, som skal bestå af Blæsebælg, Ambolt, Spærhage, Skruestik, 2 Forhamre, 2 Håndhamre, 1 Førsthammer og småværktøj af Tænger og Mejsler, som til et Smedeværktøj henhører, og er foruden dette Smeds Redskab som i Registreringen er anført, videre Rede Penge 20 Rigsd., og 2de Sølvskeer, hvorpå findes deres Faders Navn. 2) Datteren Anne Kirstine Andersdatter: 1 Grønmalet Kiste ef Eg, og 10 Rigsd., Rede Penge, samt halvdelen af sin Sall: Moders Gangklæder, som herefter bliver Specifiseret. 3) Datteren Bodil Andersdatter: 1 Grønmalet Jernbunden Egekiste, Penge 10 Rigsd., og den anden halve del af sin Sall: Moders Gangklæder.

8 8 Disse Gangklæder består i efterfølgende: 1 Sort Trøje, 1 Sort Skørt, en Hørfarvet Saksisk Trøje med Hørfarvede Bundne Ærmer, 1 Karmosins Klæde Trøje, 1 Kasse Snørelivsstykker, med 10 par Sølvringe i, en Drejlsbulle med røde bundne Ærmer og 6 par Sølvmaller og Ditto kæde, et Rødt Vadmels skørt, 2 Blå Vadmels Ditto, 2 Ditto Trøjer, 1 Ditto med Blå bundne Ærmer, 1 Grønt Vadmels Skørt, 1 Ditto Bulle, 1 Brun Rejse Kjole, 1 Brunt Raskes Forklæde, 1 Blåt Hvergarns Forklæde,1Sints Lærreds Ditto med et par Sølvspænder og et par Dupper; derforuden er disse Pigebørn endvidere tilstået til lige delingimellem dem, et Blåt Drejelsomhæng, bestående af 4 Gardiner, 1 Kappe og et par Hørlærredslagener, 2de par Blårlærredslagener, en Grøn Agehynde, og en Flamsk Ditto. Dette skal da fra nu af være mine Børn tilhørende, og når de opnår deres Myndige år, eller den alder at de ved at gøre sig samme til nytte, skal det blive demudleveret og delt imellem, som for billigt og Ret måtte eragtes, at forestå om Pigebørnenes del i Seng og Gangklæderne; thi Sønnen ved hvad hans er. Og hvad de 40 Rd., til dem alle angår, da lover jeg at udlevere disse Penge enten til Over eller under Formynderen, førstkommende Mikkelsdag, for på Rente at udsættes til Børnenes fordel. Bekræftes med underskreven Hånd. Writzløsemagle den 6te April Anders Jonasen. Da disse foranførte Arveparter, som vores Svoger Anders Jonasen Smed i Vritzløsemagle har tilstået sine 3de med vores Sall: Søster avlede Børn; synes af os ganske rimeligt, og at være det meste de for arvs Pretention efter hende kunne Pretendere. Så Declarerer vi herved på deres vegne, som værge og Underformyndere, at være fornøjede i alle Måder. I Torslundemagle Ut Supra. Peder Hansen. Lars Hansen. Som overværende Vitterlighedsmænd ved denne forening underskriver. Peder Erichsen. Peder Hansen. På denne måde blev da dette Skifte afhandlet, dog med den forbeholdenhed, at Enkemanden bliver ansvarlig til alt hvad han har forpligtet sig til, så i sin tid, at overlevere sine Børn hvad dem i arv og gave er tilstået af Kister, Smedeværktøj, Senge og Gangklæder e. t. c.; og de rede Penge at udbetale til førstkommende Mikkelsdag, til sikkerhed og fordel for Børnene; hvorved Underformynderne pålægges at have sådan agtpågivende dermed, at det i alle deele bliver efterkommet. Thi Herskabet kan ikke forbindes til noget ansvar, og som Enkemanden i det øvrige forsikrede at holde Skifteretten fri for ansvar så vidt af denne Forretning måtte Dependere i alle Måder; som og at betale vedkommende for umagen, og Skifteaktens expidition efter billighed og Lovens medfør. Så sluttes således denne Forretning, og Stadfæstes af tilstedeværende. Datum ut Supra. Som Skifteforvalter Cruusberg. Enkemanden på egne og sine Børns vegne. Anders Jonasen. Som Underformynder underskriver tillige. Peder Hansen. Lars Hansen. Til Vitterlighed. Peer Erichsen. Peder Hansen. Så er det med at finde en ny kone, og da han er Smed har han forbindelserne i orden. Han har jo som Smed kontakt med næsten alle i Sognet! Og hans nye Svigermoder Pernille Madsdatter har været Gudmoder til hans to sidste Børn! Så samme år kan der læses i Sengeløse Sogns Kirkebog! havde Enkemand og Smed i Vritzløsemagle Anders Jonasen Trolovelse med Pigen samme sted, Bodil Larsdatter, og at intet er dette deres forehavende og begyndte Ægteskab til hinder, caverer vi undertegnede som Forløftningsmænd for Retten. Peder Hansen. Søren Hansen. Viet den 16de? Det er en ung Kone han får nu. Han er selv født i 1734, og Bodil er Tvilling, født i 1753! Disse to får Børnene: 1781 Lars, der dør 4 uger gammel; 1783 en ny Lars, som dør 3 år senere! 1787 ny Lars, som dør året efter! Nu opgiver de dette navn! Og i 1789 Søren, der dør 21 uger gammel! 1790 Mads, der dør et år gl.; endelig 1794 Pernille; 1795 Margrethe! Men vi må lige tilbage til 1781, og kaste et blik i Universitetets Fæsteprotokol, side 837. Jeg Hector Friderik Janson, Theologie Doctor og Professor ved Kbhvns. Universitet, Assessor i Cansistano, samt Kongl. Hoff Prædikant. Kender og hermed Vitterliggør at have Stædet og Fæstet, ligesom jeg hermed Stæder og Bortfæster til Anders Jonasen, hidtil værende Husbeboer og Smed i Vridsløsemagle, den mig på Officio tilhørende Bondegård, de`r beliggende på Kbhvns. Amt; som Laurs Pedersens Enke, tilligemed hendes Søn Peder Larsen sidst havde i Fæste, og nu ved dennes dødelige Afgang, er hans deel blevet Fæsteledig; og Enken - hans Moder - formedelst Alderdoms skyld, godvillig har afstået hendes halve deel; Hvilken Gård som står for Nye Matricul Ager og Engs Hartkorn: 14 Tdr., 3 Skp., 3 Fdk.; men Bygningen ved en Ulykkelig opkommen Ildebrand i Byen er afbrændt; og i stedet bliver opført nye Bygninger på sammes, - ved den passerede Udstykning i Byen, - tildelte nye Jordlod; må da Anders Jonasen med sin tilhørende Besætning og Sæd, nyde, bruge og beholde sin Livstid, med så Skeel, at han: 1) Forbindes til med den hjælp som af Universitetet og Distrikterne er bevilget, at besørge Gårdens Bygning og alt i fuldkommen og forsvarlig Stand.-

9 9 2) Betaler i rette Tiid alle Kongl. Skatter og påbudne, som nu er eller efter måtte vorde pålagte. 3) Desuden erlægge Landgilde som er Byg 16 Tdr., Havre 4 Tdr., et Lam, en Gås, og 4 Høns, samt 4 Mark af et Hus, som han ved Gården er overdraget i Fæste; svarerhan dette alt og fremdeles rigtig for hvert år, så at der ingen Restance bliver, men fremdeles opfylder, hvad han i denne og andre henseender pålægges. Dog om han hellere vil betale Kornvarerne med Penge efter Kapitalstaksten, må dette ske så snart den er sat. 4) Gårdens tilliggende i Ager og Eng, Dyrker han forsvarligen, og ej noget deraf bortvende, eller til upligt bruge, samt for alt rette sig efter Hans Mayests. Lov og Forordninger, og er sin Husbond og Foresatte Hørrig og Lydig, alt under dette Fæstebrevs forbrydelse, og anden vedbørlig straf. 5) Sin gamle Svigermoder førbemeldte Lars Peersens Enke, forsørger han med alt Behøvende til hendes ophold i den tid hun har at levei, alt med vilkår hvorom en skriftlig Kontrakt dem imellem oprettes. 6) Skal han i tlfælde af påkommen ulykkelig Ildsvåde, på Uiversitetets Gods, være forbunden til at svare den Kautionsmæssige Brandhjælp, som af Konsistorie er samtykket tl den Skadelidende. 7) I betragtning at han skal have Bekostning og arbejde med at opbygge Gården ned den førommeldte Hjælp, bliver han fri for at betale Indfæstning. Til Bekræftelse under min Hånd og Signette. Datum Kbhvn. d. 12 Juli Janson. Ligelydende Genpart har jeg på behørig Stemplet Papir; har jeg til vedbørlig og Højsommelig efterlevelse imodtaget, tilstår Vridsløsemagle 22 Juli 1781 Anders Jonassen. Folketællingen 1787; Sengeløse Sogn Vridsløsemagle By, en Gård. Familie Nr. 2 Anders Jonasen Husbonde 53 Gift anden gang Bonde og gårdbeboer Bodil Larsdatter Madmoder 35 Gift første gang Ane Andersdatter Hans Børn af 1ste 23 Ugift Hans Andersen Første ægteskab o -- Bodil Andersdatter o o -- Peder Andersen o o -- Pernille Madsdatter Konens Moder 71 Enke eft. 1ste Ægteskab Hans Pedersen Tjenestefolk Ane Adsersdatter o Angående Branden i Vridsløsemagle året 1781,som omtales i Anders Jonasens Fæstebrev, fandt jeg dette indført af Præsten under begravede! Blev hans Bentzens Enke i Vridsløsemagle; Hendes døde Legeme blev om Løverdagen før opbrændt, ved den om Løverdagen næstfør, påkommende fæle Ildebrand der i Byen, hvorved mange Gårde og Huse blev afbrændte, nemlig 6 Gårde, og 11 Huse. Den afdødes opsamlede Bene, blev efter den Ærbødighed man bør nære for Menneske bene, lagt i Kisten og Jordedes; hun var så tæt 67 år gl.; navnlig Ane. Folketællingen 1801 for samme Gård, samme Familie. Anders Jonasen Husbonde 67 Gift 2den gang Bonde og Gårdbeboer Bodil Larsdatter Hans Kone 48 Gift 1ste gang Pernille Andersdatter Barn 8 Ugift Margrethe Andersdattter -- o o-- Peder Andersen -- o o-- Jens Ibsen Tjenestefolk o -- Jens Jespersen o o -- Jonas Christophersen o o -- Mette Jensdatter o o -- Dorthe Pedersdatter o o -- Den dør Anders Jonasen, Gårdmand i Vridsløsemagle, 68 år gammel. Universitetets Skifteprotokol året 1802, viser følgende: Registrering efter afdøde Gårdmand Anders Jonasen i Vridsløsemagle. Anno 1802 Torsdagenden 23 December, blev udi Stervboet efter Gårdmand Anders Jonasen i Vridsløsemagle på Kbhvns. Amt, som døde i går 8te dage,foretaget Registrering og Vurdering til påfølgende Skiftebehandling; og har de Myndige Arvinger med Enken været enige om, ikke før i Dag, at forlange Skifterettens Møde i Boet.-- Enken Bodil Larsdatter med lavværge Iver Andersen Gårdmand var tilstede som anmeldte, at den afdøde har efterladt sig følgende

10 10 Børn:1) af hans forrige Ægteskab 2de Døtre = Ane Kirstine gift med Peder Larsen Husmand i Klovtofte; Bodil gift med Lars Larsen Gårdmand i Nybølle, som begge var mødte deres Hustruers vegne. 2 af sidste Ægteskab med Enken her på Stedet; a) Søn Peder fylder 19 år til St. Hans. Døtre b) Datter Pernille 9 år; Margrethe 7 år. På disses vegne var tilstede som Curator og Værge den afdødes Søstersøn Jonas Nielsen Gårdmand i Sengeløse, ligesom og den Mindreårrige søn. Til Vidner og Vurderingsmænd blev antaget Sognefogeden Hans Hansen fra Sengeløse og Gårdmand Albrecht Pedersen af Vridsløsemagle, hvor da blev forrettet som følger: I Stuen. 1 Atort Egebord Fyrrebord 4 1 Follebænk 3 2 Lange Bænke 3 1 gl. Hjørneskab. Deri intet 3 2 Malmstager 2 2 Tinstager 3 1 Malmmorter 4 12 Flade Tintallerkener store Tinfade 1 2 Nogle gl. Bøger 2 1 Jernstrygejern Malm Ditto 5 1 Tinskål Flade Tintallerkener 5 1 gl. Rivejern 4 2 Krus med Tinlåge Tin Do. 3 1 Spejl med forgyldt Ramme Spejl 3 1 Follebænk 2 2 Messingstager Timers Ur 6 1 Madskab Blåt Hængeskab; deri lidt Børnetøj 3 1 Bliklygte, 1 Ssalkar 1 1 Træ Ølkande 8 3 gl. Træstole med Hynder Bænkehynde 1 2 Messingstager Syskrin Bænk med Låg 3 3 par Hørlærreds Lagener, omkring i Stuen 9 9 stk. Håndklæder gl. Jernkakkelovn 4 4 Flasker og 4 Glas 4 1 Hønsebænk Fyrreseng med Blåt Drejlsomhæng og Tæppe 2 2 gl. Linnede Underdyner 6 2 Linnede Hovedpuder Ulden Do Ulden Rødstribet Overdyne 4 1 par Hørlærredslagener 3 1 Fyrreseng med Linnet Omhæng med Tæppe 2 2 Linnede Underdyner 5 2 Blåstribede Hovedpuder Olmerdugs Overdyne 5 1 par Blårlærreds Lagener Trækkepude med Vår 1 1 Grønmalet Jernbunden Egekiste 2 4

11 11 Der udi intet uden Konens Gangklæder og Linned Stor Beslagen Egekiste 8 1 Ny stor Olmerdugs Hovedpude 1 2 Nye Trækkepuder med Vår Nyt Trykket Linned blåt og hvidt Omhæng til en Seng med Tæppe Vævet Drejls Do par Blårlærreds Lagener 2 6 Alen Hørlærred 1 12 Alen Blårlærred 2 1 Blåstribet Linnet Dynevår Rød - og Grønstribet Blårdynevår Do par Blårlærreds Lagener 2 1 par Do Drejlsdug Bygkorns Dug Hørlærreds Lagen Do par Pudevår 5 1 par Do Håndklæder Uldne Pudehynder med fyld 4 1 par Nye. med? 2 10 Pund Blåt uldgarn Pund..? 1 I Stuen ovenfor. 1 Slagbord 3 1 Hjørneskab 5 1 Pyramide gl. Grønt Skab 4 1 Blå Dragkiste af Fyrretræ, med 4 Skuffer 2 1 par Nye Blårlærreds Lagener 2 1 Uldent Do. 5 1 ½ Pund Linnet Garn 3 3 Træstole 3 1 Jern Kakkelovn 5 1 Stort Indlagt Egeskab; der udi intet uden Konens Linned Slagbænk 1 1 par Hørlærreds Pudevår 4 1 par Do. 2 3 Kurveduge 3 3 Håndklæder Do. 2 Mandens Gangklæder. 1 Brun Vadmelskjol 4 1 Do. 2 1 Do Trøje 2 1 Skindtrøje 2 1 Grøn Do Grøn Brystdug Grøn Drejels Do. 1 1 par Skindbukser med Sølv Knæspænder 2 2 par Uldne Strømper 2 2 Hatte med Sølvspænder par Lærredsbukser 2 2 par Støvler 4 12 Skjorter 8 1 Stor Egekiste Beslagen med Jern 6

12 12 1 Rød og Grøn Olmerdugs Overdyne 3 1 Blåstribet Linnet Underdyne 5 1 Grøn og Rødstribet Olmerdugs Overdyne Blåstribet Linnet Underdyne 3 1 Blåstribet Do. 5 1 Blåstribet Olmerdugs Hovedpude Madkurv gl. Rivejern 4 1 Lille Grønt Skrin med Lås og Nøgle 4 1 gl. Fyrreseng med Blåt Omhæng 2 1 Blåstribet Linnet Underdyne Gråstribet Ulden Do Rød og Grønstribet Olmerdugs Overdyne 2 3 Hovedpuder 3 1 par Blårlærreds Lagener Stol 2 I Kælderen. 3 Øl Heltønder med Jernbånd Halvtønde med Træbånd 4 2 Standertønder 2 1 Halv Do Mælkebøtte 4 1 Skindlapper Bord med 2de Jernbånd 1 2 par. 1 1 Ølfjerding 2 En del Træskeer 2 1 Stort Fyrrebord med Skuffe 4 1 Mælkebøtte 1 1 gl. Jerngryde 1 1 Træflaske 3 1 Jern Ildskuffe Madkurv 1 1 Brændevins Anker 2 1 Balje 8 1 Jernpande 1 2 Bliktragte 12 En del Brikker og Leertøj 1 1 Tin Smørfad 8 I Køkkenet. 2 Store Jerngryder Messingkedel 4 2 Kedelskroge 2 1 Fyrfad 2 1 Ildtang 10 2 Trefødder 3 1 Halmkurv 4 1 med 3 Jernbånd Standseng gl. Dyner 3 1 par Hovedpuder 4 1 par Blårlærreds Lagener Baljer med Jernbånd 4 1 Kobberkedel 2 1 Spand med Jernbånd 2 1 Jernpande 2 1 Standertønde 8 1 Balje 8

13 13 1 Jerngryde 4 1 Kærne Messingkedel 1 1 gl. Gåsebænk 8 1 Mælkebøtte 12 5 Træflasker Bøtte og 2 Stripper Kobbertønde Kedel 8 4 Sibøtter 4 1 gl. Dug 3 1 Madkurv 1 3 Drøftetruge gl. Stol 1 1 Bord Kobberkedel 5 1 Jerngryde 3 1 gl. Spand med Jernbånd 1 1 Sigte 1 1 Halvtønde 8 1 Hakkebrædt 8 30 stk. Lerfade 4 Noget Skramleri 1 4 Hylder 1 8 I Smedeværkstedet. 1 Ambolt 5 1 Bælg 8 24 Hamre og Mejsler 3 1 Spærhage 4 1 Skruestikke Tænger 1 2.? Skruenøgler 2 1 Jernstang 5 En del gl. Jern 4 1 Beslagen Undervogn 10 1 Ny Bagsmække 2 På Loftet. 4 Tønder Ærter Skidne Tønder Rug Skidne 10 2 Skæpper Byg 5 1 Stort Bord 1 3 Rokke 2 3 Garnvinder 3 3 Grynkurve 1 4 River 2 4 Leer 2 4 Gang Skagler 2 1 Slæde Fading 4 1 gl. Standertønde 10 Noget Skramleri 2 Udenfor. 3 ½ Tønde Gule Ærter Bikuber Slibesten med Jernaksel 3 2 par Blårlærreds Lagener Mejeredskab Rive 8

14 14 På Mellemloftet. 2 Sengedyner Hovedpude Hjulnav med Jernbånd Træ til Nav 14 Hjuleger til 2 Hjul 3 5 Træflasker 5 2 Langvogne og 2 Muulfjælle 1 1 Degtrug med Lad 4 2 Såkurve og 2 Halmkurve 3 Sækketøj til 3 Sække 2 2 Bryder ( Til Hørren )! 2 Noget Gavntømmer 4 I Karlekammeret. 2 gl. Standersenge 2 2 Blåstribede Linnede Dyner 4 2 Hovedpuder 4 1 Vadmels Overdyne 2 1 par Blårlærreds Lagener Gråstribet Underdyne Vadmels Hovedpude Blåstribet Overdyne 3 1 par Blårlærreds Lagener 1 1 Huggestok Jernstænger 2 3 Naver, 1 Sav 1 2 gl. Økser 4 2 Ditto 2 I Udhuset. 1 Slæde 3 6 Spader Slibesten med Trug og Jernaksler 2 I Gården. 2 Tønder med Jernbånd 3 6 Bistader a` 15 Mark = 15 1 Tækkestige 3 I Forstuen. 1 Ridehynde 1 7 stk. Bidsler 4 8 Endvidere. 10 Sække a` 40 Skilling = 4 1 Adskilligt Træskramleri i Huse og Gården 2 Kvæg. 1 Rød Ko. 9 år 16 1 Sortdraget. 6 år 16 1 Sorthjelmet... 6 år 16 1 Rød Kvie.. 4 år 10 1 Rødbroget. 5 år 18 1 Blakdraget 6 år 14 1 Sorthjelmet. 10 år 12 1 Do. 11 år 11 3 Sommerkalve 6 2 Toårs Do. 8 Svin. 5 stk. års Svin 15 9 Sommer Grise So med 5 Do. 4 3

15 15 Får. 10 Får og 1 Vædder 15 Endnu blev erindret, som ligger et andet sted i Byen; en del Jernværktøj, som Enken og Arvingerne blev enige om, at ansætte til Bæster. 1 Grå Hest.. 11 år 14 1 Do 18 1 Do. Hoppe år 8 1 Brun Hest 14 år 14 1 Sort Hoppe. 10 år 16 1 Sortbrun Hoppe. 5 år 8 1 Sort Do. 4 år 14 1 Do. 2 år 4 1 Grå Hest 8 år 14 1 Do. Hoppe. 7 år 16 1 Sort Hest 5 år 20 1 Rødsort Hoppe.. 9 år 18 Vogne etc. 1 Jernbeslagen Vogn med Fjeller 16 1 Do. med Fjellefading 24 1 Do. med Do Do. med Høsthaver 22 1 Do. med Fjeller 9 1 Tromle med tilbehør 2 3 Jernplove med tilbehør 14 4 Jernharver 10 4 Kroge med tilbehør par Høstletter 3 2 par Do. 2 2 Læssetræer 2 På Stænget. 1 Tylt Brædder 1 2 Er = Af Kornvarer var indhøset i år afgrøden af 23 Tdr. Rug; 8 Rd., 18 Tdr. Byg; 26 Tdr. Havre, og 7 Tdr. Bælgsæd, hvilket således blev opgivet af Arvingen Peder Larsen, men hvilket de øvrige Arvinger sagde sig ikke at være bevidst, ej heller hvor meget der er solgt, uden at Enken mente der var solgt 2 Lispund Byg, og i dette Efterår var sået 8 Tdr. Rug. Over Gården med Besætning, Inventarium, og Kornvarer, samt hvad deraf måtte mangle, eller blive tilovers Boet til Indtægt, bliver en Lovlig Taksationsforretning af udmeldte Mænd fra Retten at foretage i Vedkommendes Overværelse. I øvrigt erklærede Enken med alle Arvinger og deres Værger, at de ikke vidste videre at angive Boet tilindtægt, end hvad som nu er Registreret og Vurderet; ligesom de og med Vurderingen var i alle Måder fornøjede, således at samme må tjene til efterretning om Boets Formue, når Skiftet holdes. Enken og Arvinger har fælles opsyn med Boet, at intet deraf forkommer eller beskadiges. Og som intet videre i Dag kunne forhandles, sluttes det paserede og med underskrift bekræftes. Enken Hincher. Bodil Larsdatter. Lavværge Iver Andersen. Peder Larsen. Lars Larsen. Peder Andersen. Curator og Værge Jonas Nielsen. Som Vidner og Vurderingsmænd Hans Hansen Albrecht Pedersen. ( Samme Protokol men side397 b )! Skifte efter afdøde Gårdmand Anders Jonasen af Vridsløsemagle. Anno 1803 Torsdag den 23 Juni, blev af undertegnede på Herskabets vegne foretaget Skiftesamling udi Stervboet efter afdøde Gårdmand Anders Jonasen af Vridsløsemagle, hvorved var tilstede Enken Bodil Larsdatter med Lavværge Jens Andersen, den Mindreårrige Søn Peder Andersen, Peder Larsen og Lars Larsen på deres Hustruers vegne, og Jonas Nielsen som Curator for Peder Andersen og de umyndiges vegne; samt endelig som Vitterlighedsvidner: Sognefogeden Hans Hansen, og Albrecht Pedersen af Vridsløsemagle.

16 16 Samtlige tilstedeværende erklærede på tilspørgende, at de ikke vidste videre som kunne komme Boet til Indtægt, end hvad der udi den forhen afholdte Registrerings og Vurderingsforretning er anført, og beløber sig til 717 Rd., 2 mk., 8 skill.; hvortil kommer. 1) Som fra Avlingens Redskaber tilovers efter vedfølgende Syns og Taksations Tingvidne af 14 Februar dette år, er for 1 Vogn og 1 Jernplov 17 Rd., 2 mk., 2) For 16 Tdr. Byg som Enken siden Dødsfaldet og forinden Taksationsforretningen, som blev vedtaget at beregnes a` Td. 21 Mark ) Godtgørelsen for Fourage af Forrige års Afgrøde, blev af Arvingerne enige om at ansætte til Af Kornvarer bliver efter Arvingernes erklæring og samtykke intet et beregne Boet videre, end anført er til Indtægt. 4) Af uvis Gæld anmeldte Enken, at have tilgode hos Lars Larsen, som lånt hans Kone.20 Rd.; dette benægtede Lars Larsen. Og hos Gårdmand Peder Pedersen i Sengeløse 20 Rd.; Videre hos Peder Nielsen Husmand af Vridsløsemagle... 4 Samt hos Grdmd. Mathias Rasmussen her i Byen 3 Endelig hos Niels Andersen Husmand her ved Gården 10 Er = 57 Rd.; Summa Indtægt: Derimod bliver Boets Besværing: 1 ) Gårdens Bygningsmangler efter hosfølgende Syns Tingvidne ) Den afdødes Begravelsesomkostninger blev af samtlige Arvinger beregnet til 30 Rd., men som disse fandtes i Boet ved dødsfaldet, bliver de ikke at føre Boet til udgift. 3 ) derimod fordrer Enken udlagt Lige med, til sin Begravelse ) Dette Skiftes Bekostning bliver: 1) Stemplet Papir. 4 Rd.; 2) Beskrivelsen 8 Ark.. 4 3) Skifte Salær. 8 4) Sognefogeden.. 1 5) Det andet Vitterlighedsvidne Mk., er Er = Enken erklærede derpå, at hun påstod Broderlod, foruden det halve hun kan tilkomme; men derimod forlangte hun ikke Gårdfælden beregnet, når hendes Svigersønner ellers ville enes med hende og Boet i dag kunne sluttes. Altså afgår igen under Enkens Rets Forbeholdenhed bemeldte Igen = Balanseret med Indtægten Bliver Beholdningen = Hvorfra afgår til Revisionskontoret Altså bliver Beholdningen til Deling. = Hvoraf Enken får det halve = ½ Det øvrige deles således: 1) Enken som bedste Barn, en Broderlod. = ) Sønnen Peder.. = ) Datteren Ane... = ) Datteren Bodil. = ) Datteren Pernille.. = ) Datteren Margrethe.. = Enkens Lavværge erindrede, at Enken vel ikke ville have noget imod den anførte Deling, når hendes Svigersønner i dag vedtog samme, men i andet fald, reserverede hun det fornødne imod, at ikke mere af den uvisse Gæld beregnes, end hvad deraf virkelig kan indkomme. Peder Larsen og Lars Larsen erklærede sig i et og alt tilfreds på deres Koners vegne.-- Sønnen Peders Arv 103 Rd., og 40 Skilling bliver i Boet med hans og Curators samtykke inestående, til at udbetales på anfordring. Svigersønnerne modtog hver sin Andel, hvorefter de med deres Underskrift Kvitterer. Enken leverede de umyndiges Arv med Skiftets omkostninger til Skifteforvalteren. De umyndiges Arve andel indsættes i Unversitetets Overformynderi, hvor Renten oplægges til Børnene bliver myndige. I øvrigt lovede Enken at betale og tilsvare, hvad Gæld der mod Formodning måtte hæfte på Boet, uden ansvar for Skifteretten. Således sluttes dette Skifte, og med Hænders underskrift bekræftes. Datum ut Supra. Fischer. Bodil Larsdatter. Lavværge Iver Andersen. Peder Andersen. Peder Larsen. Lars Larsen. Jonas Nielsen / som Curator og Værge.

17 17 Men allerede året efter, nemlig den 9 Oktober 1803 dør Anders Jonasens Enke i Vridsløsemagle, Bodil Larsdatter. 50 år gammel. Hun blev begravet den Og i Universitetets Skifteprotokol for Perioden, side 404 kan læses: Samling. I Stervboet efter afdøde Anders Jonasens Enke Bodil Larsdatter af Vridsløsemagle. Anno 1803 onsdagen den 12 Oktober, indfandt sig Undertegnede Universitetsforvalter Hincher af Roskilde, udi Stervboet efter afdøde Bodil Larsdatter af Vridsløsemagle; Enke efter forrige år afdøde Gårdmand Anders Jonasen, hvilken Enkes dødsfald, som indtraf sidste Søndag, blev ii gårberettet Skifteforvalteren, som altså mødte for at tage Boet under Registrering og Vurdering til påfølgende Skiftebehandling. I Stervboet var tilstede den Mindreårrige Søn Peder Andersen, hvis Curator er Gårdmand Jonas Nielsen af Sengeløse, som var bortrejst til København, men havde anmodet Gårdmand Iver Andersen af Vridsløsemagle at møde på sine vegne, ligesom denne og var nærværende på forbemeldte Curators og de 2de umyndige Døtrene Pernille og Margrethe deres vegne. Som Vidner var mødt Husmand Peder Nielsen fra Sengeløse og Hans Olsen Husmand i Vridsløsemagle. Forinden videre passerede, anmeldte bemeldte Sønnen i Boet Peder Andersen, samt Iver Andersen, der er gift med den afdøde Enkes Søster, at hans Moder i går 8 dage havde sluttet mundtlig Accord med ham, at hun på Herskabets Approbation, ville fratræde sit Fæste, og overlade Gården, som han skulle tiltræde til førstkommende Majdag, eller såsnart Herskabet tillod det; og når Gården med Besætning og Inventarium var fra hende afleveret, og igen ham overleveret i forsvarlig Stand uden Mangler. Videre havde hun med Gården Overdraget ham alt hendes ejende Ind og Udbohave, Uldent og Linned, Sæd og Kreaturer, som fandtes her på Stedet, og som i alle Måder er det samme, og af samme Værdi, som under Registrerings Forretningen efter hans afdøde Fader d. 23 Dec. forrige år er beskrevet og anført; hvilket alt hun havde ved Gården og dens Tilhørende afhændet til ham på Vilkår: 1) at han skulle sætte Gård og Besætning med videre i forsvarlig Stand efter hendes fæstepligt. 2) at han skulle give hende årlig undertag fra den Tid han blev Fæster: 6 Tdr. Sæd, Et fedt Svin på 5 Lu., 12 Læs Tørv, fodre og Græsse hende 1 Ko og 4 Får med afgrøde, samt forskaffe hende frit Hus. 3) at han skulle udbetale i Penge 200 Rd, som skulle tilhøre hans 2de Søstre, hver det halve. 4) at han skulle beholde disse hans Søstre hos sig, indtil de selv kunne tjene deres Brød, og imidlertid forsyne dem med Klæder og Føde uden Betaling, dog at han til hjælp dertil beholdt de årlige Renter af bemeldte 2oo Rd.; 5) at disse hans Søstre skulle have af Boet følgende til Ejendom, nemlig Pernille: 1 Klædeskiste af 14 Rd., værdi, og Sengeklæder til en Seng af 40 Rd. Værdi Sengeomhæng til 4 Rd., og en Ko til 20 Rd.; Margrethe skulle have lige så meget af samme slags og til samme Værdi, eller Penge i Stedet. Alt foranførte var afhandlet og vedtaget imellem hans Sal. Moder og ham, i Overværelse af hendes Lavværge og hans Curator Iver Andersen, som hans Søstres Værge, samt i påhør af Vidner Peder Nielsen Husmand i Sengeløse, og Peder Larsen Husmand på Klovtofte Mark; følgelig håbede og ventede Peder Andersen, at ingen Registrering eller videre Skifte i Boet blev foretaget, ligesom han og foreviste Skriftlig tilståelse fra Herskabet S. T. Hr. Doctor og Professor Moldenhauer af 5te d. m., at der intet var imod Afståelsen selv, men at de endelige Fæstevilkår nærmere skulle opgives, samt at Indfæstningen samme dag var Deponeret. De tilstedeværende Iver Andersen tillige på Jonas Nielsens vegne, og Peder Nielsen tillige på Peder Larsens Vegne erklærede, at det i alle måder forholdt sig som anført, at de første som nærmeste Frænder på begge de afdøde Ægtefællers side og de umyndiges Værge havde været vel tilfreds med denne Handel, og endnu på de umyndiges vegne, ville igentage samme, da de var forsikrede om, at dem ikke kunne nu, om ordentlig Skifte skulle holdes, tilkomme mere, da der hæftede Gæld på Boet, dels af Sønnen Peder Andersens Fædrene Arv: 103 Rd., 40 Skilling, dels af mere end 200 Rd., som Enken havde lånt til at udbetale de andre Børns Arv, og til andre udgifter i den senere tid, hvilken Gæld Peder Andersen skulle modtage med Gården og tilsvare. Sidst som Vidner anbødige sig endnu Tinge, med Deres Eed at bekræfte, hvad foran er anført i henseende Handelen mellem Enken og Sønnen Peder Andersen, samt at Enken den Tid, og til hendes yderste, var ved fuld Fornuft og Forstand. Næst erklærede Peder Andersen med Curator, at han ville gøre udveje til, at udbetale de anførte 200 Rd., til hans Søstre til Overformynderiet i det allerseneste til 11te Juni næste år, hvor Renten stedse måtte blive oplagt, for sin tid at udbetales tillige med Kapitalen til enhver; hvor foruden han i alle Måder, ville holde sig hans Sal. Moders Vilje efterrettelig, ligesom hans Søstre også måtte, foruden det dem af Moderen tilståede, beholde alle hendes efterladte Gangklæder og Linned med videre. For de 200 Rds., udbetaling til bestemte Tid, lovede Gårdmand Jens Jensen af Vridsløsemagle, der var tilstede, at indestå som Cautionist og Selvskyldner og derom ved sin underskrift her i Protokollen, at forpligte sig, samt på lige Måde at indestå med Peder Andersen for, at Gårdens og Besætningens Mangler med allersnarest skal blive istandsat, således at samme ved Syns eller Overleveringsforretnig skal findes i god og forsvarlig Stand.

18 18 Skifteretten forbeholdt sig det videre fornødne i dette Bo efter omstændighederne, og bestemte næste Skiftesamling til første kommende Løverdag Formiddag kl: 10 slet. Således for i dag passeret bekræftes med Hænders underskrift. Fischer. Pedr Andersen. Iver Andersen. Jens Jensen. Som Vidner Peder Nielsen. Hans Olsen. Anno 1803 Løverdagen den 15 October blev forbemeldte Skiftesamling Continueret her i Roskilde, hvor da var mødt Sønnen Peder Andersen, dennes Curator og de 2 umyndiges Værge Gårdmand Jonas Nielsen, som er en Søstersøn af Anders Jonasen, Iver Andersen som er gift med sidst afdødes Enkes Søster, samt Peder Larsen af Klovtofte Mark, som tillige med sidst meldte Peder Nielsen af Sengeløse havde været Vidner til Gårdens Afståelse med videre, hvilken sidste under Eeds tilbud igentog og bekræftede bemeldte Peder Nielsens Forklaring. Hvorefter bemeldte afdødes Frænder og Børnenes Værger, samt Gårdmand Jens Jensen af Vridsløsemagle erkærede, at de ikke fandt at de umyndige var fornærmede i nogen Måde ved den Handel deres afdøde Moder havde i Levende Live, som Myndig Enke sluttet med Sønnen Peder Andersen om Gårdens og hendes Ejendeles Overdragelse på anførte Vilkår, når han tillige påtog sig, at tilsvare al bevislig og retmæssig Gæld, som måtte hæfte på Boet; hvilket han nu og lovede og ville, og ved underskrift forpligter sig til en for alle, og alle for en tilligemed Peder Andersen at holde Skifteforvalteren og Herskabet i alle optænkelige Måder, fri for ansvar i Fremtiden for alt anført, og denne Skiftesamling, samt når forlanges, erhverve og til Skifteretten afgive de anførte Vidners eedelige Forklaring inden Retten på deres egen Bekostning. Som Vidner var tilstede Niels Joen Christensen af Roskilde, og Anders Larsen Sognefoged i Fløng, i hvis Overværelse alt det passerede ved sidste og denne Samling blev lydeligt ord til andet oplæst, og af alle vedkommende igentaget, vedtaget og bekræftet. De anførte 200 Rd., udbetales tilforan bestemte Tid, og imidlertid forbliver hele Boet til sikkerhed for samme. For de Børnene tilståede Effekter og Gangklæder, som forbliver under Peder Andersens Forvaring og tilsvar til videre, forpligtede Værgen og Jens Jensen sig at være ansvarlige, som Ting der bliver Skifteretten og Overformynderiet uvedkommende. For de nærværende Møder betalte Peder Andersen Skifteforvalteren. Således sluttes det passerede og med underskrift bekræftes. Datum ut Supra - Fischer. Peder Andersen. Jonas Nielsen. Iver Andersen. Peder Larsen. Jens Jensen. Som Vidner N. J. Christensen / Anders Larsen. Peder er jo Anders Jonasens Søn; han er født i Han bliver den Viet til Pigen inger Jensdatter af Vridsløsemagle; Forlovere er: Iver Andersen og Jens Jensen begge gårdmænd i Vridsløsemagle. Vi har jo lige set deres navne ved Skiftet der lige er sluttet. Men der må nok en nærmere Præsentation til af hendes Forældre, og den Kommer her! havde Gårdmand i Vridsløsemagle Jens Jensen en Datter til den Hellige dåb, som blev kaldt Inger. Jens Jensens Kone hedder Ane Hansdatter. Vi får et endnu bedre Billede hvis vi tager: Folketællingen 1787, en Gård, Familie Nr. 4 Vridsløsemagle By. Jens Jensen Husbonde 27 Gift 1 gang Bonde og Gårdbeboer Ane Hansdatter Madmoder Hans Hemmingsen Hendes 17 Maren Hemmingsdt. Børn 15 Ane Sophie af første 13 Bodil Hemmingsdt. Ægteskab 7 Johanne Jensdatter Deres Datter. 2 Datteren Inger må være hos Familien andetsteds, for hun er ikke død, og ikke hos Naboerne! Og det er den rigtige jeg har fat i, for da moderen Ane Hansdatter dør i 1827, ses det at Datteren Inger der da er død, har været gift med Anders Albrechtsen, med hvem hun har en Søn Peder Andersen som arver ca. 12 Rigsdaler! Men Inger Jensdatter og hendes første Mand Peder Andersen får ingen børn, før man i Sengeløse Kirkebog kan læse: d Død Peder Andersen. Grdmd. I Vridsløsemagle 35 år. Død af Tæring. ( Han er nu 40 år gammel )! Men Fem år før han dør, kan man se i Birkets Skøde og Panteprotokol Bog P. 1ste Halvbind, side Febr Arvefæste og Skødebrev for Peder Andersen, Fæster af Universitetets Gård Sneppekorsgård kaldet, i Sengeløse Sogn, Vridsløsemagle By, i Kbhvns. Amt, på Bemeldte Gård af Matriculs Hartkorn Ager og Eng: 14 Tdr., 3 Skp., 0

19 19 Fdk., 1 ¾ Alb.; og Skovskyld 0; bestående af /14 Tdr. Land til Kvadratalen, som efter foregående Taksation, er ansat til 61-2/14 Tdr., bedste Jord til Taksten 24. Vi underskrevne Rektor og Professores ved det Kongelige Universitet i København gør Vitterligt, at vi på Grund af de Kongelige Anordninger, samt i et velment og til almindelig nytte sigtende øjemed, ganske og aldeles har Skødet og afhændet, ligesom vi hermed Skøder og afhænder fra Det Kongelige Universitet i København, til Peder Andersen og hans Arvinger, den i Københavns Amt beliggende og hidtil af ham i Fæste havende Gård i Sengeløse Sogn, og Vridløsemagle By, Sneppekorsgård kaldet, af Hartkorn Ager og Eng 14 Tdr., 3 Skp., 0 Fdk., 1 ¾ Alb.; og Skovskyld 0; med al dens Rette tilliggende efter den Lovlige fuldførte Udskiftning og Jorddeling, samt med vedhæftede Kopikort, som er overensstemmende med den for Godset indrettede og i Arkivet værende Grænseprotokol, alt til evindelig Arv og Ejendom for bemeldte Peder Andersen samt hans Arvinger og Efterkommere, og for enhver som han, eller de i Kraft af den ham meddelte Ejendomsret, måtte finde for godt at overdrage denne hans Gård og Ejendom, dog med undtagelse af den på Kortet betegnede gamle Gårdsplads, med 2de Enghavelodder i Byen, som forbeholdes til Universitetets Dispotion, på følgende Vilkår: 1. Bemeldte Peder Andersen og efterkommende Gårdens Ejer, må besidde, beholde og bruge denne Gård med al dens rette Tilliggende, som en uryggelig Ejendom, for sig, Arvinger og efterkommende Ejere, og derpå frit og ubehindret gøre alle de Anlæg og Indretninger, som han eller de, til sine og Efterkommernes Fordel bedst ved, vil og kan, såsom at opelske Frugt = Træer i Haven og Marken, eller andre Slags Træer, enten enkelte eller i større Strækninger, Over eller Underskov af hvad navn nævnes kan; og skal det, i Overensstemmelse med de Kongelige Anordninger, stå ham og efterkommende Ejere frit for, af alt sådant at benytte sig, uden allermindste Indskrænkning i nogen Måde, samt, at fiske i de Damme og Vandsteder, som nu måtte findes, eller herefter til Fiskeri kunne indrettes inden Gårdens Grændser, uden at blive af os eller efterkommende Professores, i noget tilfælde hindret, eller sat i større Afgift, end herefter foreskrevet står. 2. Al Slags Jagtrettighed på Gårdens Grund, som ved Kongelig Allernådigst Concession er overdraget Universitetet, overlades igen for bestandig til Gårdens nuværende, eller efterkommende Ejere, som må gøre sig samme så Nyttig, som de Kongelige Anordninger tillader, imod at erlægge den årlige Afgift til Universitetets Kasse, efter Concessionen med Rd Mk Skill. 3. Efter 6 Års Forløb fra dette Skødes Dato, skal det være denne Gårds Ejer og Efterkommere tilladt frit og ubehindret at dele samme med tilhørende Ejendomme i tvende eller flere større eller mindre Dele, og deraf at afhænde en eller flere Parter, til hvem det være måtte, dog således at Gårdens tilbageblevne Hovedlod aldrig må blive mindre, end på 3 Tdr. Hartkorn, ej heller må den dertil hørende Jord, lægges til nogen anden Gård, men Jovedlodden skal stedse forblive en særskilt og fri Ejendoms Gård. 4. Såsnart Gårdens Ejer måtte finde for godt, efter den i foregående Artikel givne Tilladelse, til Ejendom at afhænde nogen lille eller stor Del af Gårdens Jordlod, da bør han med Stykkets Opmåling og Beregning til Hartkorn forholde sig efter Plakaten af 2den August 1786 Forordningen af 25 Juni Den der befalede Forretning af en Landinspektør tilligemed Aftegningen på Skødekortet over det Stykke, han vil afhænde, skal indsendes til Consistorium, der lader samme indføre i den i Arkivet bestandigen forblivende Grænseprotokol. Endvidere bliver at iagttage: 1) At aldeles intet Fællesskab herved på ny må indføres. 2) At alle Skatter, Afgifter og Rettigheder altid følger med Jorden, og hæfter på enhver Part i Forhold til det Hartkorn, hvortil samme bliver ansat 3) At Hovedloddens Ejer i alle Tilfælde bliver ansvarlig for, at de Kongelige og andre Rejser, som efter det følgende skal udredes af den hele Gård, på hvilken dette Skøde er udfærdiget, bliver på behørig Tid og Måde forrettede, så bør og de på Gården hæftende mindre Udgifter og Byrder alene af Hovedloddens Ejer erlægges, imod Regres til Afbyggerne. Iligemåde skal han levere Fourage for hele Gårdens Hartkorn, imod igen at hæve Afbyggernes Andeel, og skal det fornødne, i henseende til ommeldte Ansvar for Rejser, Fourage m. v. i ethvert Skøde, som en Gårds Ejer i Tiden udsteder på enkelte Dele af sin Lod, med tydelige Ord så nøje bestemmes, at al Anledning til Tvistigheder derom i Fremtiden kan forebygges, og må derfor intet Skøde, hvorved noget Jordsmon afhændes fra Gården, anses for gyldigt, forinden Consistorium har påtegnet det nye Skøde på den afhændede Del af Gården, hvorfor til Universitetets Kasse skal i Rekognition betales 1 Rd. Af hver Tønde Land på Kvadratalen indtil de første 10 Tønder Land, og af det som overstiger disse 10 Tdr. Land 4 Mk. Af hver Tønde Land. Hvilken Rekognition erlægges i Rigsbankpenge S. V. 5. Af denne Gård og dens Hartkorn, erlægger Ejeren alle Kongelige ordinære og ekstraordinære Skatter og Afgifter, som enten er eller herefter vorde allernådigst påbudne, uden nogen Undtagelse.

20 20 6. Af denne Gård erlægger nuværende og tilkommende Ejere årligen i Jorddrotlig Afgift fra 1 Maj 1814 af: Rug.15 Tdr. 5 Skp. 0 Fdk. 0 Alb.; Byg..15 Tdr. 5 Skp. 0 Fdk. 0 Alb.; Havre..15 Tdr. 5 Skp. 0 Fdk. 0 Alb.; Og i Penge 0 Rd. 3 Mk. 13 Skill. S. V. Kornvarerne leveres ikke in natura, men betales med Penge, efter hvert ( Middeltallet af de sidste 10 ) års Kapitelstakst for Sjællands Stift. 7. For alle jorddrottelige Afgifter og deres skadesløse Betaling til rette Tider, bliver Universitetet bestandigen, næst efter de Kongelige Skatter, Prioriteret udi Gården og al dens Tilhørende, fremfor alle andre Creditorer og Panthavere, af hvad Beskaffenhed deres Fordring og Panteforskrivning endog måtte være, dog at denne Fortrinsret for Jorddrottelige Rettigheder ikke gælder længere Tid, end for 3 Års resterende Afgifter; så skal heller ikke nogen Fæste Leje eller anden Kntrakt, af hvad navn nævnes kan, i nogen Måde være til hinder i denne Panteret; og skal dette Skøde, ligesom og ethvert andet, som på denne Gårds mindre eller større Dele udstædes, straks Ifølge Loven Læses til Tinge og i Panteprotokollen indføres til Sikkerhed og Underretning for alle Vedkommende. 8. Denne Gårds Ejer skal herefter, som hidindtil, erlægge sin Andel af Delinqventpenge, Doctor Gage, Mestermandspenge, Dommerkorn m. v. som er, eller herefter måtte vorde lagt på Hartkornet. Ligeledes haver han at forrette alle de det Offentlige vedkommende Rejser og Arbejde, som pålægges og forrettes af andre Amtets Bønder. 9. Såsnart denne Gård ved Dødsfald, Salg eller på anden Måde overgår til en ny Ejer, da betales ved enhver sådan Forandring til Universitetet i Rekognition 1 Td. Byg, efter det forløbne Års Capitelstakst, af hver Tønde Hartkorn, og bliver ingen anden Indfæstning eller Hosbondshold i berørte Tilfælde at erlægge; og må intet Skøde eller Skiftebrev, hvorved denne Ejendom afhændes eller udlægges, enten for Gæld eller Arv, heller ingen Indførselsforretning tinglyses eller protokolleres, førend samme af Consistorium er Påtegnet med Attest om, at ovenmeldte Rekognition af denne Gård rigtigen af hver Tønde Hartkorn er betalt. På lige Måde skal i det Tilfælde at Jorder efter den 3die og 4de Artikel forhen er solgte fra Gården, enhver efterfølgende Ejer, såvel af Hovedlodden, som af de fra Gården solgte Jorder, i alle de omskrevne Tilfælde svare Rekognition, enhver af det Hartkorn, som han ved sin Tiltrædelse kommer i Besiddelse af. 10. Med Arvefølgen til denne Gård eller dens Overdragelse ved Testamente skal forholdes på samme Måde, som for alle andre Selvejere i Danmark allernådigst er anordnet eller herefter anordnes. 11. Herligheden til denne Gård med Sigt og Sagefald, samt Skiftejurisdiktion og hvad dermed står i Forbindelse, såsom Overformynderi, Førlovs Penge o. s. v. forbeholdes Universitetet, og i Tilfælde, at Myndige og nærværende Arvinger selv imellem sig skifter og deler, bør dog Skifteforretningen at forevises Consistorio, for at iagttage, såvel den Kongelige Kasses, som Universitetets Rettigheder, hvilke, i Henseende til falden Arv, kunne have Sted. 12. Ligesom de ved Gården nu opførte Bygninger allerede er assurerede i Brandkassen, så skulle og de Bygninger, som i Tiden, enten på Gårdens egen Grund, eller af Afbyggerne måtte blive opførte, ligeledes af Ejerne i Brandkassen assureres,såsnart Bygningerne er færdige, og bør sammes assurancepolicer forevises Consistorio. 13. Den Underskov samt de Træstød, som befindes inden Gårdens Enemærker; må tilhøre nuværende og tilkommende Ejere, hvoraf såvelsom af de Træer, hvilke han eller de herefter selv opelske, de, uden foregående Udvisning, uhindrede må benytte sig. Overskoven derimod, som på nærværende Tid findes inden Gårdens Enemærker og er takseret til Rd. Mk. Skill. overlades. 14. Af de på Gårdens Grund værende Tørvemoser må nuværende og efterkommende Ejer ubehindret og uden foregående Udvisning benytte sig, når han og de, til sin og Efterslægtens Fordel, iagttage sådan Forsynlighed ved Tørvens Skæring, Tørvegravens Opfyldning og Planering, som Forordningen af 18 April 1781 for de Kongen tilhørende Tørvemoser har bestemt. 15. Er af denne Gårds Jorder udlagt til én eller flere Husmænd, da må denne eller disse ikke nægtes den dertil førende Vej, om samme endog skulle være afsat inden Gårdens Grænser og over dens Jorder. Af sådanne til Huslod afgivne Jorder nyder Gårdens Ejer årligen 4 Rbd., S. V., hvilken Pengeafgift skal betales af Husmanden til Godsets Forvalter, og sammes beløb igen godtgøres Gårdens Ejer i de Kongelige Skatters Svarelse. Universitetet forbeholdes fuldkommen Ejendomsret og fri Rådighed, såvel over Jorden, som over Huset. Men sålænge den til Huset bestemte Jord ikke af Husmanden er tagen i Besiddelse, tillades det Gårdens Ejer at benytte sig af samme, i hvilhen Tid Godtgørelsen

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt.

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Bakkegården historisk oversigt Side 1 af 35 Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Gårdens Historie kan føres tilbage til 1719, da kigger man i Københavns Universitets Fæsteprotokol for perioden

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213

Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213 Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213 Anno 1772 den 13. nov. på høj og velbårne hr. kammerherre og baron Christian Friderich Güldenchrones

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe:

Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe: Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe: "Aar 1831 den 6te September mødte den constituerede Skifteforvalter i Overværelse af Vidnerne Sognefoged HENRIK HANSEN af Orup og Sognefoged

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753.

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753. Michel Lofts hustru Kirsten Rasmusdatter. Constantinsborg gods G 321 4. Fol. 165. Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Aar 1859 den 2 December meddelte Indsidder Peder Pedersen af Væggerløse

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244.

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244. 1 Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Sengeløse Sogns Kirkebog begynder i året 1672. Og året efter får den første Fæster ( som kan Dokumenteres ), døbt en Datter. 1673. 21. 12 Døbes Mads Pedersens

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Lykkenssæde Byvej Nr.3. Matr.Nr.2a.

Lykkenssæde Byvej Nr.3. Matr.Nr.2a. Lykkenssæde Byvej Nr.3. Matr.Nr.2a. (B-B). (B-BA) Rasmus Christophersen Bjernæs fhv. Gårdmand og hustru Bodil Nielsdatter Deres børn Niels Rasmussen boende i Hyldtofte, Peder Rasmussen boende i Pilet,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 1 Side 442 No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 Anno 1761 Den 24de Februari er efter foregaaende skedte tillysning under Stevens ex Faxøe Herreders

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Ole Rasmussen (4413) Ane # : 2 Død : Eft 1820 (Fakse Strand, Fakse sogn) Noter Nævnt som stedfader til Rasmus Nielsen ved dennes konfirmation i 1820.

Ole Rasmussen (4413) Ane # : 2 Død : Eft 1820 (Fakse Strand, Fakse sogn) Noter Nævnt som stedfader til Rasmus Nielsen ved dennes konfirmation i 1820. Lars Skovvang Larsen, 21. juli 2010 Aner til Peder Olsen Side 1 Peder Olsen (19858) Ane # : 1 Født : 07.05.1817 Fakse sogn Død : 04.07.1837 Lille Heddinge sogn Kilde: Jan Roslind, 2010. Far : Ole Rasmussen

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum.

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum. BK 90, HP 54 og HP 58-1700 Niels Olsen, Veksø Kilde Stenløse Lokalarkivs hjemmeside: 1717 gård nr 11, Ole Jensen 1718 Hovedkrigs- og portionsjordebogen: gård nr 12, Ole Jensen Hartkorn 12 td. 5 skp. 2

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden. Afskrift ved Ejvind Rasmussen Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3 Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.? datter på Bøjden skifte den 27 /11-1747 side 341 M

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Skifteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Skifteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Skifteprotokoller Om ord i skifteprotokoller Sifteprotokollerne kan fortælle meget om, hvordan bestemte personer og befolkningsgrupper boede før i tiden. I registrerings-

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Generation VI Ane nr. 76/77. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Jesper Tagesen og Karen Larsdatter 4. Oversigt over kildemateriale 6

Generation VI Ane nr. 76/77. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Jesper Tagesen og Karen Larsdatter 4. Oversigt over kildemateriale 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jesper Tagesen og Karen Larsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Tage Tygesen & Anne Laursdatter Laurs Nielsen & Kirstine L. Andersdtr.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841.

Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841. Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841. Kilde: Frederiksborg amt, Københavns universitetsgods, skifter 1819-1850. Folie 46-47-48-49-50. https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/records/collection/201531

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere