Danskerne dumper Lars Løkke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne dumper Lars Løkke"

Transkript

1 Danskerne dumer Lars Løkke 44 rocent af vælgerne giver Lars Løkke Rasmussen dumekaraktererne -3 eller 0, når de bedømmer hans evne til at forvalte sit embede og være en dygtig og troværdig artileder og olitiker. Kun 10 rocent giver Venstres artileder 10 eller 12. Data er indsamlet i erioden ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: LINK TIL ARTIKEL I Danskerne dumer Lars Løkke Må benyttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet.

2 For: Ugebrevet A Side 1 af 46 Stikrøve: Udtrukket blandt 18+ Stikrøven er udtrukket tilfældig stratificeret å køn, alder og geografi, så den afsejler befolkningssammensætningen å disse arametre. Antal resondenter: Dataindsamlingseriode: til Vægtning: Data er vægtet å køn, alder og geografi i hht. Danmarks Statistiks fordelinger og seneste folketingsvalg jf. indenrigsministeriets fordelinger. Om læsning af tabellerne: <*> indikerer, at kun nogle resondenter har besvaret sørgsmålet å grund af forgreninger i sørgeskemaet Offentliggørelse: Resultaterne må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis uden forudgående tilladelse. Ved offentliggørelse skal Analyse Danmark A/S angives som kilde Faktaboks Analyse Danmark A/S

3 Vi vil nu bede dig om at bedømme hver enkelt artileders evne til at forvalte sit embede og være en dygtig og troværdig artileder og olitiker. Du bedes give karakter efter nedenstående 7-trins-skala: 12: gives for den fremragende ræstation. 10: gives for den fortrinlige ræstation. 7: gives for den gode ræstation. 4: gives for den jævne ræstation. 02: gives for den tilstrækkelige ræstation. 00: gives for den utilstrækkelige ræstation. -3: gives for den helt uaccetable ræstation Celleindhold: Vægtet antal Kolonne% Chi2 niveau(w):5% Hvad er dit køn? Alder Total Mand Kvinde Antal interview vægtet Helle Thorning-Schmidt (Socialdemokraterne) % 5% 4% 4% 2% 4% 6% 6% % 16% 14% 10% 11% 7% 17% 22% % 19% 24% 22% 19% 24% 18% 22% % 24% 22% 24% 26% 22% 22% 22% % 15% 12% 17% 15% 16% 12% 11% % 10% 8% 9% 8% 12% 7% 8% % 10% 10% 5% 14% 13% 14% 7% Ved ikke % 2% 6% 8% 5% 3% 4% 3% Pia Olsen Dyhr (Socialistisk Folkearti) % 1% 2% 1% 1% 0% 3% 1% % 11% 9% 8% 7% 3% 9% 16% % 26% 22% 18% 15% 23% 27% 31% % 26% 21% 16% 25% 31% 27% 21% % 15% 9% 12% 12% 13% 10% 11% % 6% 5% 4% 8% 8% 4% 5% % 4% 3% 2% 1% 4% 4% 4% Ved ikke % 11% 29% 37% 32% 17% 16% 11%

4 Margrethe Vestager (De Radikale) % 8% 7% 10% 9% 5% 9% 5% % 25% 29% 38% 29% 19% 22% 28% % 23% 26% 22% 22% 21% 27% 28% % 19% 14% 7% 21% 24% 12% 17% % 11% 8% 8% 5% 12% 11% 10% % 4% 4% - 4% 8% 3% 4% % 6% 3% 2% 1% 7% 9% 4% Ved ikke % 3% 9% 11% 8% 4% 6% 4% Johanne Schmidt-Nielsen (Enhedslisten) % 8% 12% 16% 7% 8% 12% 8% % 27% 28% 37% 25% 21% 29% 26% % 27% 22% 17% 25% 28% 22% 27% % 16% 14% 12% 14% 14% 16% 16% % 10% 7% 8% 9% 12% 5% 9% % 4% 2% - 5% 5% 5% 2% % 6% 3% 2% 5% 6% 3% 6% Ved ikke % 3% 12% 9% 10% 5% 8% 6% Anders Samuelsen (Liberal Alliance) % 1% 3% 4% 3% - 2% 1% % 12% 8% 10% 18% 8% 9% 8% % 20% 23% 25% 22% 17% 19% 23% % 28% 22% 21% 24% 30% 23% 24% % 16% 12% 5% 15% 15% 12% 18% % 9% 8% 2% 5% 11% 12% 11% % 9% 6% 4% 2% 9% 11% 7% Ved ikke % 6% 19% 28% 11% 10% 11% 8%

5 Lars Løkke Rasmussen (Venstre) % 3% 1% - 1% 1% 1% 4% % 7% 9% 8% 10% 5% 6% 9% % 13% 13% 18% 17% 7% 11% 13% % 15% 13% 15% 7% 17% 16% 14% % 14% 15% 17% 17% 14% 12% 13% % 16% 13% 5% 25% 15% 13% 15% % 30% 31% 25% 18% 38% 38% 30% Ved ikke % 4% 6% 12% 4% 2% 4% 3% Lars Barfoed (Konservative) % 0% 1% 0% 1% 0% % 7% 6% 12% 5% 2% 5% 6% % 19% 15% 9% 22% 16% 16% 19% % 28% 30% 27% 25% 30% 27% 33% % 22% 18% 14% 22% 24% 21% 19% % 13% 7% 2% 11% 14% 12% 10% % 5% 5% 4% 2% 3% 7% 7% Ved ikke % 7% 19% 32% 13% 10% 11% 6% Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkearti) % 23% 15% 14% 15% 20% 20% 22% % 32% 25% 16% 31% 26% 33% 34% % 20% 24% 22% 25% 20% 22% 21% % 9% 10% 8% 8% 12% 10% 10% % 5% 5% 5% 5% 9% 4% 4% % 2% 3% 1% 5% 5% 2% 2% % 3% 4% 6% 3% 5% 2% 2% Ved ikke % 5% 13% 28% 8% 4% 8% 4%

6 Vi vil nu bede dig om at bedømme hver enkelt artileders evne til at forvalte sit embede og være en dygtig og troværdig artileder og olitiker. Du bedes give karakter efter nedenstående 7-trins-skala: 12: gives for den fremragende ræstation. 10: gives for den fortrinlige ræstation. 7: gives for den gode ræstation. 4: gives for den jævne ræstation. 02: gives for den tilstrækkelige ræstation. 00: gives for den utilstrækkelige ræstation. -3: gives for den helt uaccetable ræstation. Celleindhold: Vægtet antal Kolonne% Chi2 niveau(w):5% Hvilken region bor du i? Hvilket arti ville du stemme å, hvis der var folketingsvalg i morgen? Region Total Region Region Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Region Sjælland Hovedstade n A (herunder Socialdemo Bornholm) kraterne B De Radikale C De F Konservativ Socialistisk e Folkearti I Liberal Alliance K Kristendem O Dansk okraterne Folkearti V Venstre Ø Enhedsliste n Andet Ville stemme blankt Ville ikke stemme Ved ikke/ønsker Har ikke ikke at stemmeret olyse Antal interview vægtet Helle Thorning-Schmidt (Socialdemokraterne) % 5% 5% 7% 3% 3% 21% 2% - 1% - - 0% - 4% % % 13% 14% 18% 17% 13% 45% 16% 8% 36% 3% 16% 5% 5% 11% 4% 2% 4% 44% 5% % 26% 24% 14% 20% 22% 23% 46% 27% 20% 13% - 12% 18% 33% 9% 6% 8% - 25% % 21% 22% 22% 22% 25% 9% 16% 38% 27% 27% 23% 21% 31% 23% - 27% 61% 56% 28% % 18% 12% 16% 12% 13% 1% 11% 12% 4% 22% 25% 17% 22% 14% 10% 25% % % 7% 8% 8% 9% 10% 0% 2% 8% 2% 17% 36% 16% 14% 7% 34% 7% 11% - 2% % 7% 8% 11% 14% 9% 1% 2% 6% 10% 10% - 26% 10% 4% 14% 19% 9% - 3% Ved ikke % 3% 5% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 1% 8% - 3% 1% 4% 30% 15% 7% - 16% Pia Olsen Dyhr (Socialistisk Folkearti) % 2% 2% 1% 0% 1% 1% 3% - 11% - - 1% - 1% % % 12% 11% 7% 9% 11% 18% 8% 2% 23% 1% 16% 6% 5% 21% 34% 3% 4% - 5% % 24% 21% 26% 28% 24% 35% 29% 16% 33% 12% 10% 21% 24% 24% 9% 9% 4% 56% 21% % 26% 23% 23% 21% 25% 22% 22% 47% 2% 20% 48% 28% 26% 26% 14% 26% 33% - 14% % 16% 11% 13% 12% 10% 9% 5% 19% 1% 34% 15% 14% 17% 10% - 10% - - 3% % 5% 4% 7% 7% 5% 1% 2% 2% - 11% - 9% 8% 4% % % 1% 3% 4% 3% 4% - 2% - - 6% - 7% 3% 4% 14% 15% 9% - - Ved ikke % 14% 25% 19% 20% 20% 14% 30% 14% 29% 16% 11% 14% 18% 11% 30% 38% 50% - 46%

7 Margrethe Vestager (De Radikale) % 10% 7% 7% 7% 8% 7% 34% 10% 17% 5% - 2% 5% 7% % % 31% 28% 23% 23% 31% 37% 49% 40% 16% 19% 63% 12% 37% 26% - 9% 4% - 23% % 17% 24% 27% 26% 26% 25% 13% 18% 37% 26% - 23% 25% 29% 9% 33% 12% 56% 29% % 15% 19% 19% 14% 13% 17% - 22% 13% 19% 10% 23% 18% 17% - 15% 19% - 7% % 10% 9% 9% 12% 9% 6% - 6% 3% 18% 27% 16% 8% 9% 44% 3% 49% - 7% % 5% 4% 4% 6% 2% 2% - 3% 5% 2% - 6% 3% 4% - 9% - 44% 7% % 5% 2% 6% 4% 6% 1% - - 2% 3% - 13% 2% 4% 18% 17% 9% - 1% Ved ikke % 8% 8% 6% 7% 5% 5% 5% 1% 6% 8% - 6% 2% 4% 30% 15% 7% - 22% Johanne Schmidt-Nielsen (Enhedslisten) % 15% 9% 8% 10% 10% 7% 18% - 20% 8% - 6% 4% 36% 5% 11% - - 9% % 29% 23% 26% 23% 33% 29% 39% 23% 32% 22% 57% 19% 26% 45% 34% 11% 11% 56% 25% % 22% 25% 27% 30% 20% 29% 14% 19% 33% 27% 16% 27% 24% 12% 18% 24% 59% 44% 22% % 10% 15% 16% 16% 14% 19% 15% 25% 7% 9% 12% 18% 20% 4% - 11% 8% - 4% % 12% 11% 7% 6% 8% 9% 3% 19% - 13% 15% 11% 12% 1% - 13% 11% - 9% % 4% 3% 5% 3% 2% 2% - 5% 1% 7% - 7% 2% % % 2% 3% 4% 4% 7% 1% 4% 5% - 7% - 6% 9% - 14% 15% 5% - 2% Ved ikke % 5% 10% 6% 8% 7% 5% 7% 3% 6% 8% - 7% 4% 3% 30% 15% 7% - 24% Anders Samuelsen (Liberal Alliance) % 1% 1% 3% 1% 3% 2% 2% % - 1% 2% 0% % % 20% 11% 8% 11% 8% 4% 13% 10% 5% 43% - 11% 13% 3% - 2% 4% 56% 7% % 16% 22% 20% 15% 26% 11% 24% 33% 17% 27% 27% 20% 35% 11% 42% 7% 6% - 18% % 31% 22% 25% 25% 23% 26% 27% 24% 34% 5% 36% 25% 26% 29% - 26% 35% - 18% % 7% 16% 15% 17% 12% 25% 14% 15% 13% 5% 10% 13% 11% 18% - 10% 4% - 5% % 12% 8% 6% 10% 9% 14% 4% 5% 5% - 27% 9% 2% 20% 5% 2% 31% 44% 13% % 3% 5% 11% 8% 7% 9% 1% 8% 10% % 1% 9% 39% 21% 13% - 5% Ved ikke % 9% 16% 11% 13% 12% 9% 16% 5% 17% 8% - 10% 9% 10% 14% 32% 7% - 34%

8 Lars Løkke Rasmussen (Venstre) % 1% 1% 3% 3% 1% - - 1% % 7% % 9% 3% 10% 9% 8% 2% 2% 11% - 10% - 5% 24% 1% - 6% - - 7% % 13% 13% 15% 13% 11% 3% 17% 18% - 9% 16% 19% 28% 6% - 2% - - 5% % 19% 15% 9% 13% 15% 13% 12% 17% 10% 23% 27% 12% 22% 4% 4% 16% - - 9% % 19% 15% 12% 13% 15% 15% 16% 22% 18% 24% 10% 15% 8% 15% - 16% 4% - 13% % 10% 18% 13% 11% 15% 17% 25% 10% 20% 10% 47% 15% 5% 16% - 9% 19% 100% 17% % 28% 28% 32% 32% 30% 49% 22% 20% 41% 17% - 30% 5% 53% 66% 37% 70% - 29% Ved ikke % 2% 6% 6% 5% 4% 0% 6% 1% 10% 8% - 2% 1% 4% 30% 15% 7% - 20% Lars Barfoed (Konservative) % - 0% 0% 1% 1% - - 4% % % % 11% 6% 4% 4% 6% 5% 4% 34% 1% 14% 16% 4% 6% % % 13% 15% 15% 19% 19% 18% 18% 31% 13% 16% 15% 15% 22% 10% 4% 10% % % 34% 27% 31% 26% 30% 34% 28% 15% 26% 28% 10% 23% 43% 30% - 22% 21% 56% 20% % 16% 24% 22% 21% 15% 20% 20% 10% 22% 14% 59% 22% 20% 22% 4% 14% 59% - 15% % 11% 8% 10% 11% 10% 9% 7% 3% 12% 16% - 15% 1% 19% 14% 5% 4% - 15% % 5% 3% 5% 6% 6% 6% 2% - 1% 4% - 7% 2% 6% 47% 17% 9% 44% 4% Ved ikke % 8% 17% 12% 13% 13% 9% 21% 2% 25% 8% - 12% 6% 14% 30% 32% 7% - 28% Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkearti) % 22% 18% 23% 16% 17% 7% 9% 19% 2% 13% 27% 50% 18% 8% % % 28% 33% 31% 25% 26% 23% 30% 27% 13% 32% 46% 35% 40% 21% 42% 5% 4% 56% 25% % 25% 21% 15% 27% 24% 27% 36% 37% 27% 27% - 11% 24% 17% 4% 20% - 44% 18% % 5% 9% 9% 13% 10% 21% 8% 7% 15% 4% 15% 0% 5% 11% - 23% 65% - 10% % 8% 4% 6% 2% 6% 8% 6% 6% 6% 3% 12% - 6% 15% 10% 5% - - 2% % 0% 2% 3% 5% 3% 5% - 1% 10% 4% - - 1% 7% % - 4% % 4% 1% 4% 4% 5% 3% - - 8% 8% - 0% - 8% 29% 28% 9% - 5% Ved ikke % 8% 12% 9% 9% 8% 6% 12% 2% 19% 8% - 3% 6% 13% 14% 19% 11% - 28%

9 Vi vil nu bede dig om at bedømme hver enkelt artileders evne til at forvalte sit embede og være en dygtig og troværdig artileder og olitiker. Du bedes give karakter efter nedenstående 7-trins-skala: 12: gives for den fremragende ræstation. 10: gives for den fortrinlige ræstation. 7: gives for den gode ræstation. 4: gives for den jævne ræstation. 02: gives for den tilstrækkelige ræstation. 00: gives for den utilstrækkelige ræstation. -3: gives for den helt uaccetable ræstation. Celleindhold: Vægtet antal Kolonne% Chi2 niveau(w):5% Stemte ved seneste Folketingsvalg (15. setember 2011) Total A - Socialdemo kraterne B - Det Radikale Venstre C - Det K - Konservativ F - SF - Kristendem O - Dansk e Socialistisk okraterne Folkearti V - Venstre I - Liberal Alliance Ø - Stemte Enhedsliste ikke, n blankt etc. Antal interview vægtet Helle Thorning-Schmidt (Socialdemokraterne) % 15% 3% - 1% - - 1% 3% - 4% % 35% 16% 9% 24% 19% 2% 6% 4% 14% 6% % 22% 41% 16% 32% 13% 14% 19% 16% 31% 10% % 14% 21% 39% 19% 22% 20% 29% 27% 26% 25% % 6% 9% 23% 7% 9% 16% 19% 20% 12% 19% % 1% 1% 6% 3% 22% 19% 15% 23% 11% 4% % 4% 7% 7% 8% 14% 28% 11% 7% 3% 11% Ved ikke % 2% 2% - 6% - 1% 1% - 3% 19% Pia Olsen Dyhr (Socialistisk Folkearti) % 1% 3% - 8% - 1% 0% - 1% 0% % 16% 8% 2% 16% 10% 8% 4% 13% 18% 6% % 29% 37% 14% 36% - 21% 25% 16% 23% 11% % 21% 21% 35% 18% 66% 23% 29% 22% 20% 20% % 9% 3% 31% 5% 9% 15% 16% 19% 10% 7% % 4% 2% 2% 2% - 14% 9% 8% 3% 1% % 1% 2% 2% 0% - 7% 4% - 5% 4% Ved ikke % 19% 25% 13% 15% 14% 10% 12% 22% 19% 49% Margrethe Vestager (De Radikale) % 4% 34% 4% 8% - 2% 5% 13% 4% 5% % 30% 47% 32% 19% 54% 8% 32% 32% 32% 19% % 28% 14% 28% 33% 27% 29% 25% 16% 16% 23% % 17% 1% 22% 13% - 22% 20% 15% 22% 12% % 8% 1% 14% 8% 18% 12% 9% 23% 12% 8% % 3% 1% - 4% - 8% 4% 1% 6% 4% % 4% - - 4% - 16% 3% - 3% 6% Ved ikke % 6% 2% - 10% - 3% 2% - 4% 24%

10 Johanne Schmidt-Nielsen (Enhedslisten) % 10% 14% - 18% - 6% 5% 3% 34% 10% % 28% 45% 26% 28% 22% 15% 22% 38% 43% 23% % 31% 14% 22% 31% 37% 32% 25% 19% 14% 15% % 15% 18% 23% 10% 31% 12% 18% 15% 8% 12% % 7% 2% 17% 2% 9% 14% 13% 10% - 10% % 3% - 4% 2% - 7% 3% 14% - 1% % 1% 3% 8% - - 8% 9% 3% - 4% Ved ikke % 6% 4% - 10% - 5% 4% - 2% 25% Anders Samuelsen (Liberal Alliance) % - 2% - 1% - 2% 2% 7% 1% 4% % 4% 13% 21% 3% - 8% 16% 33% 4% 6% % 11% 26% 24% 14% 47% 20% 31% 45% 17% 15% % 25% 29% 24% 33% 35% 25% 27% 6% 23% 18% % 21% 15% 16% 16% 9% 15% 10% 9% 20% 5% % 17% 2% 4% 10% 9% 10% 3% - 19% 7% % 11% 2% 9% 10% - 10% 3% - 8% 8% Ved ikke % 12% 11% 2% 13% - 11% 7% - 9% 37% Lars Løkke Rasmussen (Venstre) % % 6% 3% - 2% % 2% 6% 12% 1% 13% 4% 20% 1% 1% 7% % 3% 15% 22% 1% 10% 22% 21% 8% 2% 16% % 11% 13% 23% 11% 9% 14% 23% 26% 4% 3% % 13% 19% 31% 20% - 16% 10% 17% 11% 13% % 20% 18% 4% 13% 31% 13% 9% 18% 23% 11% % 47% 26% 8% 47% 37% 29% 10% 27% 52% 29% Ved ikke % 4% 2% - 8% - - 2% - 7% 18% Lars Barfoed (Konservative) % - - 2% % 2% - 1% % 3% 8% 38% 3% 10% 2% 5% 8% - 9% % 16% 21% 29% 9% 31% 17% 22% 18% 10% 7% % 29% 33% 17% 31% 27% 23% 39% 35% 31% 14% % 20% 18% 12% 23% 31% 24% 20% 15% 30% 13% % 12% 8% 2% 17% - 14% 6% 10% 15% 8% % 6% 4% 8% 3% 10% 5% 7% Ved ikke % 14% 13% - 13% - 12% 3% 3% 9% 41%

11 Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkearti) % 10% 15% 9% 7% 45% 60% 22% 23% 11% 7% % 23% 31% 28% 22% 37% 27% 44% 46% 16% 16% % 24% 34% 35% 21% - 10% 21% 21% 28% 16% % 19% 7% 11% 16% 9% 1% 5% 1% 10% 10% % 7% 4% 7% 7% 9% - 3% 4% 15% 5% % 3% - 1% 10% - 1% 1% 3% 4% 4% % 3% 1% 7% 6% 0% 2% 9% 10% - - Ved ikke % 11% 8% 1% 11% - 1% 4% - 7% 31% Vi vil nu bede dig om at bedømme hver enkelt artileders evne til at forvalte sit embede og være en dygtig og troværdig artileder og olitiker. Du bedes give karakter efter nedenstående 7-trins-skala: 12: gives for den fremragende ræstation. 10: gives for den fortrinlige ræstation. 7: gives for den gode ræstation. 4: gives for den jævne ræstation. 02: gives for den tilstrækkelige ræstation. 00: gives for den utilstrækkelige ræstation. -3: gives for den helt uaccetable ræstation. Celleindhold: Vægtet antal Kolonne% Chi2 niveau(w):5% Hvis der var valg i morgen, hvilket arti ville du stemme å? (Blokke) Hvilket arti stemte du å ved det seneste folketingsvalg? (Blokke) Total Rød blok (S Blå blok (K Øvrige, Ved Rød blok (S Blå blok (K Øvrige, Ved RV SF Enh) V DF LA) ikke o.l. RV SF Enh) V DF LA) ikke o.l. Antal interview vægtet Helle Thorning-Schmidt (Socialdemokraterne) % 10% 0% - 8% 1% 4% % 27% 5% 6% 27% 5% 7% % 29% 16% 10% 29% 17% 10% % 18% 28% 19% 18% 28% 25% % 8% 19% 11% 7% 19% 18% % 3% 14% 12% 3% 16% 5% % 3% 16% 13% 5% 14% 11% Ved ikke % 3% 3% 29% 3% 1% 18% Pia Olsen Dyhr (Socialistisk Folkearti) % 3% 0% 1% 3% 0% 0% % 16% 5% 11% 15% 6% 7% % 29% 21% 8% 31% 22% 10% % 20% 27% 17% 20% 27% 23% % 6% 17% 3% 7% 18% 7% % 3% 8% - 3% 10% 1% % 1% 4% 13% 2% 5% 4% Ved ikke % 23% 16% 47% 19% 13% 47% Margrethe Vestager (De Radikale) % 12% 4% - 11% 5% 5% % 32% 25% 10% 31% 26% 20% % 26% 24% 14% 25% 25% 23% % 12% 20% 8% 14% 20% 11% % 6% 11% 23% 7% 11% 9% % 3% 5% 2% 3% 4% 4% % 2% 6% 14% 3% 6% 5% Ved ikke % 7% 4% 29% 6% 2% 23%

12 Johanne Schmidt-Nielsen (Enhedslisten) % 17% 5% 4% 15% 5% 9% % 33% 22% 26% 33% 22% 23% % 23% 26% 20% 25% 26% 16% % 12% 18% 3% 14% 17% 13% % 6% 12% 7% 4% 13% 10% % 1% 5% - 2% 5% 1% % 1% 7% 12% 1% 8% 4% Ved ikke % 6% 6% 29% 6% 4% 24% Anders Samuelsen (Liberal Alliance) % 1% 3% - 1% 3% 4% % 5% 15% 6% 5% 16% 6% % 14% 28% 14% 15% 29% 17% % 27% 23% 19% 27% 24% 18% % 18% 12% 4% 19% 12% 5% % 13% 5% 10% 13% 4% 8% % 7% 6% 17% 9% 5% 7% Ved ikke % 15% 10% 30% 11% 7% 35% Lars Løkke Rasmussen (Venstre) % - 4% - - 4% 2% % 2% 13% 1% 2% 13% 8% % 6% 20% 5% 5% 20% 16% % 10% 18% 3% 10% 21% 3% % 15% 14% 13% 15% 14% 12% % 19% 11% 10% 19% 10% 12% % 43% 18% 39% 44% 16% 29% Ved ikke % 5% 2% 29% 5% 1% 17% Lars Barfoed (Konservative) % 0% 1% 1% 1% % 3% 9% 6% 3% 8% 9% % 14% 19% 7% 15% 21% 8% % 29% 30% 14% 30% 32% 14% % 20% 20% 21% 22% 20% 14% % 12% 9% 3% 12% 8% 8% % 4% 4% 20% 5% 5% 6% Ved ikke % 17% 8% 30% 13% 5% 39%

13 Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkearti) % 6% 31% 3% 10% 30% 9% % 21% 36% 23% 23% 38% 17% % 25% 20% 6% 26% 20% 16% % 16% 4% 18% 15% 4% 10% % 8% 3% 5% 8% 2% 5% % 5% 1% 3% 4% 2% 4% % 5% 1% 17% 4% 1% 10% Ved ikke % 13% 5% 26% 10% 2% 29%

14 For: Ugebrevet A Side 46 af 46 Om Analyse Danmark Analyse Danmark er et dansk analyseinstitut etableret i Analyse Danmark er et full-service institut, som tilbyder at varetage hele analyserocessen fra afklaring af formålet med analysen og metodevalg med kunden til raortering og anbefalinger. Analyse Danmark ejes af de ledende medarbejdere. Kernekometencer 1. Kunde- og medlemsundersøgelser 2. Kommunikations- og markedsanalyser 3. Holdnings- og oinionsundersøgelser 4. Obygning og drift af kunde- og medlemsaneler Metoder Kvantitativt: Analyse Danmark tilbyder mange forskellige former for kvantitative metoder f.eks. telefoninterview, internetinterview (herunder anelundersøgelser), ostale undersøgelser og halltest. Analyse Danmark har gennem årene obygget et omfattende internetanel, DK-Panelet. Panelet er både et af de første og største internetaneler i Danmark. DK-Panelet udgør grundlaget i en stor del af de kvantitative undersøgelser, som vi gennemfører. Kvalitativt: Analyse Danmark har r. 1. januar 2012 styrket indsatsen å det kvalitative område med overtagelsen af det secialiserede kvalitative institut Ulveman Exlorative's aktiviteter. Vi kan derfor nu tilbyde mange forskellige former for kvalitative metoder in-house - både offline og online. Det gælder f.eks. de traditionelle fokusgruer, dybdeinterviews, facilitering, observationsstudier og workshos, men også mere antroologiske tilgange såsom sho-along og 'hjemme hos'. Kombinationsundersøgelser: Analyse Danmark har stor erfaring med at kombinere kvantitative og kvalitative metoder. Vi anbefaler, at kombinationsundersøgelser gennemføres faseodelt, så centrale indsigter integreres i efterfølgende faser. Nordic Research Alliance Analyse Danmark er medstifter af Nordic Research Alliance. Nordic Research Alliance er et samarbejde mellem Analyse Danmark, svenske Novus, norske Resons Analyse, islandske Midlun og finske Otantatutkimus Oy. Tilsammen har Nordic Research Alliance mere end anelmedlemmer i de fem lande. Kontaktinformation Analyse Danmark Frederiksberg Allé 17, baghuset DK-1820 Frederiksberg C Telefon nr.: Links Analyse Danmark DK-Panelet Novus Resons Analyse Otantatutkimus Oy Midlun 2014 Om Analyse Danmark Analyse Danmark A/S

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne:

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne: For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17 Stikprøve: Udtrukket blandt 16+ årige i DK Panelet Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Morten Messerschmidt deler

Morten Messerschmidt deler Morten Messerschmidt deler Dansk Folkeartis sidskandidat deler vandene blandt vælgerne mens hver anden med en erhvervsuddannelse bedømmer ham ositivt eller meget ositivt gælder det samme kun hver fjerde

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Svingvælgerne begyndte at hælde til efterlønsbevarende er, da statsministeren i sin nytårstale lancerede en afskaffelse af efterlønnen, viser en Analyse Danmark-måling

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Undersøgelse om video i jobansøgning. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS februar 2017

Undersøgelse om video i jobansøgning. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS februar 2017 Undersøgelse om video i jobansøgning Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS - 17. februar 2017 Indhold 1. Metode 2. Management Summary 3. Resultater 4. Om Analyse Danmark 2 Metode Undersøgelsen

Læs mere

AS3 Ledelse og performance-måling. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 5. juli 2016

AS3 Ledelse og performance-måling. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 5. juli 2016 AS3 Ledelse og performance-måling Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 5. juli 2016 Indhold 1. Metode 2. Executive Summary 3. Resultater 4. Om Analyse Danmark 2 Metode Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Vælgermarch fra de radikale

Vælgermarch fra de radikale Vælgermarch fra de radikale Kun 42 % af de som stemte radikalt ved valget i 2007, vil ikke, eller er tvivl om hvorvidt de vil, stemme på dem igen. De fleste frafaldne vil i stedet stemme på SF eller S.

Læs mere

Danskerne elsker Obama

Danskerne elsker Obama Danskerne elsker Obama Danskernes forventer meget af USA s nyvalgte præsident Barack Obama. To ud af tre forventer at han vil gøre verden fredeligere, forbedre forholdet mellem Europa og USA og mellem

Læs mere

AS3 Tendenser i rekrutteringen. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016

AS3 Tendenser i rekrutteringen. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016 AS3 Tendenser i rekrutteringen Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016 Indhold 1. Metode 2. Resultater 3. Om Analyse Danmark 2 Metode Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af telefoninterview

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

AS3 Undersøgelse blandt ledere. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S, 3. august 2015

AS3 Undersøgelse blandt ledere. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S, 3. august 2015 AS3 Undersøgelse blandt ledere Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S, 3. august 2015 Indhold 1. Metode 2. Resultater 3. Om Analyse Danmark 2 Metode Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af telefoninterview

Læs mere

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19.

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19. t Vurdering af s og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder Danmarks Radio 19. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser...

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Tre ud af fire ledige oplever ikke, at jobcentrene hjælper dem med at finde job. Op mod halvdelen af de ledige kalder indsatsen dårlig eller meget dårlig, mens

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Hvert femte LO-medlem vil sandsynligvis eller helt sikkert skifte til en billigere fagforening grundet VKO s genopretningspakke, som sætter loft over fradrag

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Juni 2012 Analyse Danmark A/S - Frederiksberg Allé 17, baghuset - 1820 Frederiksberg C - Tlf.: 4333 1020 Om undersøgelsen Dataindsamlingsperiode: 31.5.2012-6.6.2012

Læs mere

Ligestilling ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 3.3.2008, 10.3.2008 LINK TIL ARTIKEL I

Ligestilling ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 3.3.2008, 10.3.2008 LINK TIL ARTIKEL I Ligestilling Ifølge et stort flertal af danskerne har arbejdsmarkedets parter det største ansvar for at skabe ligestilling mellem kønnene. Herefter følge den enkelte kvinde, familien, politikerne og den

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Partiledernes troværdighed

Partiledernes troværdighed Radius Kommunikation Partiledernes troværdighed Faktaark Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Velfærdsminister Karen Jespersen (V) taler mere om integration og muslimer end om velfærd. Det seneste halve år har hun optrådt 40 gange så tit i artikler

Læs mere

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg.

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Pressemeddelelse D. 12. september, 2011, Aalborg De unge har stemt 4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Gymnasieeleverne ville stemme rødt Står det til

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Vælgertilslutning 9. august 2016 TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Gallup for Feltperiode: Den 5. til 9. august 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Vælgerne: K og V er bedst til økonomien

Vælgerne: K og V er bedst til økonomien Vælgerne: K og V er bedst til økonomien Ifølge vælgerne er Venstre og konservative de mest økonomisk ansvarlige partier tæt fulgt af Socialdemokraterne. I midterfeltet slår SF de Radikale, mens DF, EL

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009 Public TNS Gallup Public Spørgsmål omkring ledende politikere Public Metode Feltperiode: 5.-6. februar 2009 Målgruppe: Alle borgere

Læs mere

Venstre taber slaget om ghettoer

Venstre taber slaget om ghettoer Venstre taber slaget om ghettoer Kun 12 procent af vælgerne peger på Venstre som bedst til at løse problemerne i landets ghettoer. Størst tiltro til Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Målingen er

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200 TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli 2010 Public 57200 Metode Feltperiode: 1. juli 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech. Dato: 1. marts 2011

Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech. Dato: 1. marts 2011 Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech Dato: 1. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech Dato: 1. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Feltperiode: Den 15.-16. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9 3 26,3 26, 2 2 21,1 21, 19, 19,9 7, 8,1 7,8 8, 4,6 4, 3,4 3,2 4,2 4,3 4,8 4,9 +/- 2,1 +/-,9 +/-,8 +/-,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1 Valgresultat 2 19-8-2 47 47 4 4 3 37 36 34 3 3 2 2 13 14 14

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Danskerne er mere korrupte end vi tror

Danskerne er mere korrupte end vi tror Danskerne er mere korrupte end vi tror Korruption og embedsmisbrug i Danmark mere udbredt end hidtil antaget - hver ottende har oplevet bestikkelse på arbejdspladsen og hver femte har set en kollega misbruge

Læs mere

Troværdighed og Karisma. Politikere Marts 2013. Troværdighed og Karisma. TNS 6. marts 2013 59155

Troværdighed og Karisma. Politikere Marts 2013. Troværdighed og Karisma. TNS 6. marts 2013 59155 Politikere Marts 2013 Contents 1 Metode 3 2 Sammenfatning 7 3 Resultater - Alle 11 4 Målgrupper 15 2 1 Metode Metode Emne: Metode: for partiledere og udvalgte folketingspolitikere GallupForum web interviews

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8 3 2 2 2, 2,1 24, 1,9 17,9 2,7 21, 2, 1 1 12,3 9, 9,2 9, 9,1 7,4,,7 4, 4,9,, 4,, 3,7 3, 4, 3,1,,4,, +/- 2 +/- 1 +/-,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1, +/- 1,9 +/- 1,3 +/-, Valgresultat 211 1--21 2--21 4 44

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3 3 2, 26,3 26, 2 2 1 21,1 16,6 17,1 19, 1,4 1,2 4,6,1, 3,4 4,1 2, 3,2 2,9 4,2 4,4, 7, 7,2 6,9 7, 7,9,1 4, 6,4, +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/-, +/- 1 +/- 1,2 +/- 1, +/- 1, +/- 1,3 +/- 1,1 Valgresultat 21 23--216

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Ledige afskyr kurser i jobsøgning

Ledige afskyr kurser i jobsøgning Ledige afskyr kurser i jobsøgning Kun 42 % ledige i aktivering hos private aktører betegner forløbet som godt og vil hellere uddannes. Ifølge ekspert og politikere har aktørerne økonomisk interesse i aktivering

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

Hver femte virksomhed har Facebook-politik

Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver 5. virksomhed især de større - har regler og retningslinjer for medarbejderes brug af internet og sociale medier som Facebook også i fritiden. Det viser

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Vælgerne er langt fra farveblinde

Vælgerne er langt fra farveblinde Vælgerne er langt fra farveblinde 8 ud af 10 vælgere mener, det gør en forskel, hvem som har regeringsmagten. Regeringens farve er især afgørende for skatter og den økonomiske politik. ANALYSE-BUREAU I

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere