Skattespekulation og samfundsansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattespekulation og samfundsansvar"

Transkript

1 Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014

2 Indhold 1. Indledning Metode Dataindsamlingsperiode Vægtning Om undersøgelsen Kontakt og presse Resumé Danskerne kender emnet Helt lovlig skattespekulation opfattes som uansvarligt Skat er ligeså vigtigt som andre emner inden for samfundsansvar Skat skal i udviklingslande bruges til at mindske ulighed Danskerne forventer øget gennemsigtighed af visse virksomheder Flertallet ønsker ikke at handle hos virksomheder, der laver skattespekulation Emnet påvirker, hvor krydset sættes til Europaparlamentsvalget Skattespekulation skal ikke sikre danskernes otium Leverandører til det offentlige skal være gennemsigtige om skat Danskernes holdning til skattespekulation varierer efter politisk tilhørsforhold Resultater Kendskab til multinationale virksomheders skattespekulation Hvor enig uenig er du i følgende udsagn om multinationale virksomheders betaling af skat i udviklingslande? Hvor enig uenig er du i følgende udsagn om multinationale virksomheders betaling af skat i udviklingslande? fortsat Hvor enig uenig er du i følgende udsagn om multinationale virksomheders brug af skattespekulation i udviklingslande? Hvor enig uenig er du i følgende udsagn om pensionsopsparing? Hvor enig uenig er du i følgende udsagn om offentlige indkøb? Om Mellemfolkeligt Samvirke Om Analyse Danmark A/S Kernekompetencer Metoder Nordic Research Alliance Analyse Danmark A/S Bilag Spørgeskema Statistisk usikkerhed Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 2 af 20

3 1. Indledning Denne rapport præsenterer danskernes holdning til multinationale virksomheder, der driver forretning i udviklingslande, og laver skattespekulation med henblik på at undgå at betale skat i de pågældende lande. Skattespekulation skal i denne sammenhæng opfattes som noget, der foregår inden for lovens rammer. Undersøgelsen er udarbejdet af Analyse Danmark på vegne af Mellemfolkeligt Samvirke. Angiv venligst kilde Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke april 2014 ved direkte citering Metode Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning på dimensioner køn, alder og region, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse parametre. Der er i alt gennemført interview, og resultaterne af undersøgelsen er behæftet med en vis statistisk usikkerhed 1. Data er indsamlet via Analyse Danmarks DK-Panel via Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden fra den 4. april til den 11. april Vægtning Data er vægtet på køn, alder og region i hht. Danmarks Statistiks fordelinger og seneste folketingsvalg jf. indenrigsministeriets fordelinger Om undersøgelsen Rapporten er overordnet delt op i følgende tre afsnit: Resumé Resultater Bilag Undersøgelsens hovedresultater opsummeres i resuméet, mens resultatafsnittet følger rækkefølgen på spørgsmålene i spørgeskemaet. I rapporten illustreres samtlige spørgsmål som grafikker på totalniveau. Efter indledningsvis at være blevet spurgt om deres kendskab til virksomheders skattespekulation, er respondenterne blevet præsenteret for en række udsagn om emnet. 1 Se bilag 6.2, som viser en oversigt over usikkerhed på de forskellige andele med udgangspunkt i stikprøvestørrelsen. Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 3 af 20

4 1.2. Kontakt og presse Mikala Satiya Rørbech Presseansvarlig, Mellemfolkeligt Samvirke Telefon Mobil Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 4 af 20

5 2. Resumé Her opsummeres danskernes holdning til multinationale virksomheder, der driver forretning i udviklingslande, og laver skattespekulation med henblik på at undgå at betale skat i de pågældende lande. Skattespekulation skal i denne sammenhæng opfattes som noget, der foregår inden for lovens rammer. Undersøgelsen er udarbejdet af Analyse Danmark på vegne af Mellemfolkeligt Samvirke i april Danskerne kender emnet Næsten otte ud af ti har hørt, at det forekommer, at multinationale virksomheder laver lovlig skattespekulation for at undgå at betale skat i de udviklingslande, hvor de driver forretning (76%) Helt lovlig skattespekulation opfattes som uansvarligt Udsagn: Det er uansvarligt, når en virksomhed, der driver forretning i et udviklingsland, prøver at slippe for at betale skat i det pågældende land Samlet set er otte ud af ti enige i dette udsagn (62% er Helt enige og 20% er Delvist enige ) Udsagn: Multinationale virksomheder bør ikke presse på for at opnå skatterabatter i udviklingslande, hvis det resulterer i ringere muligheder for, at landets regering kan finansiere basale velfærdsydelser for de fattigste borgere Samlet set er tre ud af fire enige i dette udsagn (54% er Helt enige og 21% er Delvist enige ) Udsagn: Så længe virksomheder bidrager til statskassen i Danmark, er det ikke vigtigt for mig, om de laver skattespekulation i de udviklingslande, hvor de driver forretning Samlet set er under en ud af fem enige i dette udsagn (5% er Helt enige og 11% er Delvist enige ) Udsagn: Hvis en virksomhed laver skattespekulation i udviklingslande, hvor virksomheden driver forretning, kan den ikke karakteriseres som en samfundsansvarlig virksomhed Samlet set er næsten syv ud af ti uenige i dette udsagn (45% er Helt uenige og 23% er Delvist uenige ) Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 5 af 20

6 2.3. Skat er ligeså vigtigt som andre emner inden for samfundsansvar Udsagn: At en virksomhed betaler sin skat er mindst lige så vigtigt som, at den begrænser sin forurening Samlet set er otte ud af ti enige i dette udsagn (51% er Helt enige og 30% er Delvist enige ) Udsagn: At en virksomhed betaler sin skat er mindst lige så vigtigt, som at den sikrer ordentlige forhold for medarbejderne på de leverandørfabrikker, hvor virksomheden får produceret sine varer Samlet er otte ud af ti enige i dette (53% er Helt enige og 27% er Delvist enige ) 2.4. Skat skal i udviklingslande bruges til at mindske ulighed Udsagn: Multinationale virksomheders skattebetaling skal bidrage til at mindske ulighed mellem rig og fattig i udviklingslande via omfordeling Samlet set er flere end seks ud af ti enige i dette udsagn (39% er Helt enige og 25% er Delvist enige ) Udsagn: Virksomheders skattebetalinger er vigtige for udviklingslandenes muligheder for at finansiere sundhed og uddannelse til befolkningen Samlet set er næsten otte ud af ti enige i dette udsagn (50% er Helt enige og 29% er Delvist enige ) 2.5. Danskerne forventer øget gennemsigtighed af visse virksomheder Udsagn: Virksomheder, der modtager offentlig støtte til erhvervsfremstød i udviklingslande, bør dokumentere, hvor meget virksomheden betaler i skat i de lande, hvor virksomheden driver forretning Samlet set er næsten otte ud af ti enige i dette udsagn (57% er Helt enige og 21% er Delvist enige ) Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 6 af 20

7 2.6. Flertallet ønsker ikke at handle hos virksomheder, der laver skattespekulation Udsagn: Jeg ville undgå at købe varer fra en virksomhed, hvis jeg vidste, at den bevidst undgik at betale skat i udviklingslande Samlet set er næsten seks ud af ti enige i dette udsagn (33% er Helt enige og 26% er Delvist enige ) Udsagn: Danske supermarkeder bør ikke sælge varer, der kommer fra virksomheder, som laver skattespekulation i udviklingslande Samlet set er næsten seks ud ti enige i dette udsagn (34% er Helt enige og 24% er Delvist enige ) 2.7. Emnet påvirker, hvor krydset sættes til Europaparlamentsvalget Udsagn: Det er med til at afgøre, hvem jeg vil stemme på til Europaparlamentsvalget, hvor engageret politikeren er i at stoppe multinationale virksomheders skattespekulation i udviklingslande Samlet set er næsten hver anden enig i dette udsagn (22% er Helt enige og 24% er Delvist enige ) 2.8. Skattespekulation skal ikke sikre danskernes otium Udsagn: Jeg er imod, at min pensionsopsparing investeres i virksomheder, der laver skattespekulation med henblik på at undgå at betale skat udviklingslande Samlet set er lidt over seks ud af ti enige i dette udsagn (43% er Helt enige og 20% er Delvist enige ) Udsagn: Det er ikke vigtigt for mig, om min pensionsopsparing investeres i virksomheder, der laver skattespekulation, så længe investeringen giver et godt afkast Samlet set er ca. en ud af fem enige i dette udsagn (10% er Helt enige og 11% er Delvist enige ) Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 7 af 20

8 2.9. Leverandører til det offentlige skal være gennemsigtige om skat Udsagn: Danske myndigheder bør ikke indgå kontrakt med virksomheder, der benytter sig af skattely med henblik på at lave skattespekulation i udviklingslande Samlet set er over halvdelen enige i dette udsagn (53% er Helt enige og 23% er Delvist enige ) Udsagn: Virksomheder, der indgår kontrakt med danske myndigheder, skal være gennemsigtige vedrørende deres skattebetalinger ved f.eks. at dokumentere, hvor meget virksomheden betaler i skat i de lande, hvor virksomheden driver forretning Samlet set er næsten otte ud af ti enige i dette udsagn (51% er Helt enige og 28% er Delvist enige ) Danskernes holdning til skattespekulation varierer efter politisk tilhørsforhold Generelt er der væsentlig forskel på, hvad man har svaret på disse udsagn afhængig af, hvilket parti man vil stemme på i morgen. Vælgerne fra Liberal Alliance er mindst skeptiske over for virksomheders brug af lovlig skattespekulation i udviklingslande, mens vælgere fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er mest skeptiske. Der er til gengæld ikke stor forskel på holdningerne afhængig af region, uddannelse husstandsindkomst. Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 8 af 20

9 3. Resultater 3.1. Kendskab til multinationale virksomheders skattespekulation Indledningsvis fik respondenterne vist følgende hjælpetekst for at kunne svare på spørgsmålene: Denne undersøgelse handler om din holdning til multinationale virksomheder, der driver forretning i udviklingslande, og laver skattespekulation med henblik på at undgå at betale skat i de pågældende lande. Skattespekulation skal i denne sammenhæng opfattes som noget, der foregår inden for lovens rammer. Har du hørt om, at det forekommer, at multinationale virksomheder laver skattespekulation for at undgå at betale skat i de udviklingslande, hvor de driver forretning? Ja 76 % Nej 24 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 9 af 20

10 3.2. Hvor enig uenig er du i følgende udsagn om multinationale virksomheders betaling af skat i udviklingslande? Det er uansvarligt, når en virksomhed, der driver forretning i et udviklingsland, prøver at slippe for at betale skat i det pågældende land 62 % 20 % 6 % 5 % 3 % 4 % Multinationale virksomheder bør ikke presse på for at opnå skatterabatter i udviklingslande, hvis det resulterer i ringere muligheder for, at landets regering kan finansiere basale velfærdsydelser for de fattigste borgere 54 % 21 % 10 % 5 % 4 % 6 % Så længe virksomheder bidrager til statskassen i Danmark, er det ikke vigtigt for mig, om de laver skattespekulation i de udviklingslande, hvor de driver forretning 5 % 11 % 12 % 23 % 45 % 5 % Hvis en virksomhed laver skattespekulation i udviklingslande, hvor virksomheden driver forretning, kan den ikke karakteriseres som en samfundsansvarlig virksomhed 52 % 23 % 9 % 5 % 6 % 6 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Hverken/ Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 10 af 20

11 3.3. Hvor enig uenig er du i følgende udsagn om multinationale virksomheders betaling af skat i udviklingslande? fortsat At en virksomhed betaler sin skat er mindst lige så vigtigt som, at den begrænser sin forurening 51 % 30 % 10 % 4 % 3 % 3 % At en virksomhed betaler sin skat er mindst lige så vigtigt, som at den sikrer ordentlige forhold for medarbejderne på de leverandørfabrikker, hvor virksomheden får produceret sine varer 53 % 27 % 10 % 5 % 2 % 3 % Multinationale virksomheders skattebetaling skal bidrage til at mindske ulighed mellem rig og fattig i udviklingslande via omfordeling 39 % 25 % 17 % 7 % 4 % 8 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Hverken/ Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 11 af 20

12 3.4. Hvor enig uenig er du i følgende udsagn om multinationale virksomheders brug af skattespekulation i udviklingslande? Virksomheders skattebetalinger er vigtige for udviklingslandenes muligheder for at finansiere sundhed og uddannelse til befolkningen 50 % 29 % 9 % 2 % 1 % 8 % Virksomheder, der modtager offentlig støtte til erhvervsfremstød i udviklingslande, bør dokumentere, hvor meget virksomheden betaler i skat i de lande, hvor virksomheden driver forretning 57 % 21 % 10 % 3 % 4 % 6 % Jeg ville undgå at købe varer fra en virksomhed, hvis jeg vidste, at den bevidst undgik at betale skat i udviklingslande 33 % 26 % 17 % 8 % 8 % 9 % Danske supermarkeder bør ikke sælge varer, der kommer fra virksomheder, som laver skattespekulation i udviklingslande 34 % 24 % 19 % 8 % 9 % 8 % Det er med til at afgøre, hvem jeg vil stemme på til Europaparlamentsvalget, hvor engageret politikeren er i at stoppe multinationale virksomheders skattespekulation i udviklingslande 22 % 24 % 20 % 8 % 13 % 13 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Hverken/ Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 12 af 20

13 3.5. Hvor enig uenig er du i følgende udsagn om pensionsopsparing? Jeg er imod, at min pensionsopsparing investeres i virksomheder, der laver skattespekulation med henblik på at undgå at betale skat i udviklingslande 43 % 20 % 11 % 6 % 8 % 3 % 8 % Det er ikke vigtigt for mig, om min pensionsopsparing investeres i virksomheder, der laver skattespekulation, så længe investeringen giver et godt afkast 10 % 11 % 14 % 18 % 35 % 4 % 8 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Hverken/ Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Har ikke pensionsopsparing Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 13 af 20

14 3.6. Hvor enig uenig er du i følgende udsagn om offentlige indkøb? Danske myndigheder bør ikke indgå kontrakt med virksomheder, der benytter sig af skattely med henblik på at lave skattespekulation i udviklingslande 53 % 23 % 9 % 5 % 5 % 5 % Virksomheder, der indgår kontrakt med danske myndigheder, skal være gennemsigtige vedrørende deres skattebetalinger ved f.eks. at dokumentere, hvor meget virksomheden betaler i skat i de lande, hvor virksomheden driver forretning 51 % 28 % 10 % 3 % 4 % 5 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Hverken/ Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 14 af 20

15 4. Om Mellemfolkeligt Samvirke Mellemfolkeligt Samvirke (MS) er en udviklingsorganisation, der arbejder for menneskerettigheder og for at udrydde fattigdom. MS er en del af den internationale bevægelse ActionAid, der er til stede i over 40 lande. Sammen med lokale organisationer og aktivister styrker vi befolkningens viden og handlekraft, så de selv kan kæmpe for deres rettigheder og bryde de strukturer, der skaber ulighed og fattigdom. Mellemfolkeligt Samvirke har eksisteret i Danmark siden 1944 og er en forening, der har både enkeltpersoner og organisationer som medlemmer. Arbejdet støttes af bl.a. af Danida samt af private medlemmer, bidragydere og fonde. Læs mere på Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 15 af 20

16 5. Om Analyse Danmark A/S Analyse Danmark er et dansk analyseinstitut etableret i Analyse Danmark er et full-service institut, som tilbyder at varetage hele analyseprocessen fra afklaring af formålet med analysen og metodevalg med kunden til rapportering og anbefalinger. Analyse Danmark ejes af de ledende medarbejdere. Læs mere på Kernekompetencer 1. Kunde- og medlemsundersøgelser 2. Kommunikations- og markedsanalyser 3. Holdnings- og opinionsundersøgelser 4. Opbygning og drift af kunde- og medlemspaneler 5.2. Metoder Kvantitativt: Analyse Danmark tilbyder mange forskellige former for kvantitative metoder f.eks. telefoninterview, internetinterview (herunder panelundersøgelser), postale undersøgelser og hall-test. Analyse Danmark har gennem årene opbygget et omfattende internetpanel, DK- Panelet. Panelet er både et af de første og største internetpaneler i Danmark. DK-Panelet udgør grundlaget i en stor del af de kvantitative undersøgelser, som vi gennemfører. Kvalitativt: Analyse Danmark overtog i 2012 det specialiserede kvalitative institut Ulveman Explorative's aktiviteter. Vi kan derfor tilbyde mange forskellige former for kvalitative metoder - både offline og online og har selv faciliteter til gennemførsel af fokusgrupper, herunder oneway-mirror. Det gælder f.eks. de traditionelle fokusgrupper, dybdeinterviews, facilitering, observationsstudier og workshops, men også mere antropologiske tilgange såsom shop-along og 'hjemme hos'. Kombinationsundersøgelser: Analyse Danmark har stor erfaring med at kombinere kvantitative og kvalitative metoder. Vi anbefaler, at kombinationsundersøgelser gennemføres faseopdelt, så centrale indsigter integreres i efterfølgende faser Nordic Research Alliance Analyse Danmark er medstifter af Nordic Research Alliance, som er et samarbejde mellem Analyse Danmark, svenske Novus, norske Respons Analyse og finske Otantatutkimus Oy. Tilsammen har Nordic Research Alliance mere end panelmedlemmer i de fire lande 5.4. Analyse Danmark A/S Frederiksberg Allé 17, 1820 Frederiksberg C Telefon: Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 16 af 20

17 6. Bilag 6.1. Spørgeskema Introtekst Denne undersøgelse handler om din holdning til multinationale virksomheder, der driver forretning i udviklingslande, og laver skattespekulation med henblik på at undgå at betale skat i de pågældende lande. Skattespekulation skal i denne sammenhæng opfattes som noget, der foregår inden for lovens rammer. Har du hørt om, at det forekommer, at multinationale virksomheder laver skattespekulation for at undgå at betale skat i de udviklingslande, hvor de driver forretning? (1) Ja (2) Nej Hvor enig uenig er du i følgende udsagn om multinationale virksomheders betaling af skat i udviklingslande? Helt enig Delvist enig Hverken/ Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Det er uansvarligt, når en virksomhed, der driver forretning i et udviklingsland, prøver at slippe for at betale skat i det pågældende land Multinationale virksomheder bør ikke presse på for at opnå skatterabatter i udviklingslande, hvis det resulterer i ringere muligheder for, at landets regering kan finansiere basale velfærdsydelser for de fattigste borgere" Så længe virksomheder bidrager til statskassen i Danmark, er det ikke vigtigt for mig, om de laver skattespekulation i de udviklingslande, hvor de driver forretning Hvis en virksomhed laver skattespekulation i udviklingslande, hvor virksomheden driver forretning, kan den ikke karakteriseres som en samfundsansvarlig virksomhed Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 17 af 20

18 Hvor enig uenig er du i følgende udsagn om multinationale virksomheders betaling af skat i udviklingslande? Helt enig Delvist enig Hverken/ Delvist uenig Helt uenig Ved ikke At en virksomhed betaler sin skat er mindst lige så vigtigt som, at den begrænser sin forurening At en virksomhed betaler sin skat er mindst lige så vigtigt, som at den sikrer ordentlige forhold for medarbejderne på de leverandørfabrikker, hvor virksomheden får produceret sine varer Multinationale virksomheders skattebetaling skal bidrage til at mindske ulighed mellem rig og fattig i udviklingslande via omfordeling Hvor enig uenig er du i følgende udsagn om multinationale virksomheders brug af skattespekulation i udviklingslande? Helt enig Delvist enig Hverken/ Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Virksomheders skattebetalinger er vigtige for udviklingslandenes muligheder for at finansiere sundhed og uddannelse til befolkningen Virksomheder, der modtager offentlig støtte til erhvervsfremstød i udviklingslande, bør dokumentere, hvor meget virksomheden betaler i skat i de lande, hvor virksomheden driver forretning Jeg ville undgå at købe varer fra en virksomhed, hvis jeg vidste, at den bevidst undgik at betale skat i udviklingslande Danske supermarkeder bør ikke sælge varer, der kommer fra virksomheder, som laver skattespekulation i udviklingslande Det er med til at afgøre, hvem jeg vil stemme på til Europaparlamentsvalget, hvor engageret politikeren er i at stoppe multinationale virksomheders skattespekulation i udviklingslande Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 18 af 20

19 Hvor enig uenig er du i følgende udsagn om pensionsopsparing? Helt enig Delvist enig Hverken / Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Har ikke pensions - opsparin g Jeg er imod, at min pensionsopsparing investeres i virksomheder, der laver skattespekulation med henblik på at undgå at betale skat i udviklingslande Det er ikke vigtigt for mig, om min pensionsopsparing investeres i virksomheder, der laver skattespekulation, så længe investeringen giver et godt afkast" (7) (7) Hvor enig uenig er du i følgende udsagn om offentlige indkøb? Helt enig Delvist enig Hverken/ Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Danske myndigheder bør ikke indgå kontrakt med virksomheder, der benytter sig af skattely med henblik på at lave skattespekulation i udviklingslande Virksomheder, der indgår kontrakt med danske myndigheder, skal være gennemsigtige vedrørende deres skattebetalinger ved f.eks. at dokumentere, hvor meget virksomheden betaler i skat i de lande, hvor virksomheden driver forretning Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 19 af 20

20 6.2. Statistisk usikkerhed Stikprøve/ punktestimat 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% % konfidensintervaller. Læses således: En stikprøve på 100 og et punktestimat på 5%, så er 95% konfidensintervallet mellem 0,7% og 9,3%. Analyse Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Side 20 af 20

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Juni 2012 Analyse Danmark A/S - Frederiksberg Allé 17, baghuset - 1820 Frederiksberg C - Tlf.: 4333 1020 Om undersøgelsen Dataindsamlingsperiode: 31.5.2012-6.6.2012

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Udført af Oxford Research A/S Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en

Læs mere

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel Dansk Kommunikation Februar 2005 INDHOLD Resume af undersøgelsen 3 Grundlaget

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Klimabarometeret 2014

Klimabarometeret 2014 December 2014 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden og meninger om en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stadigt større flertal

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING

OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV - EN KORTLÆGNING Ligebehandlingsafdelingen, Institut

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Analyse af private frisøruddannelser. Udarbejdet for Fællesudvalget for Serviceerhvervenes Uddannelser

Analyse af private frisøruddannelser. Udarbejdet for Fællesudvalget for Serviceerhvervenes Uddannelser Analyse af private frisøruddannelser Udarbejdet for Fællesudvalget for Serviceerhvervenes Uddannelser December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater... 4 2. Indledning... 7 2.1 Analysedesign og datakilder...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Tove Christensen Søren Bøye Olsen Niels Kærgård Alex Dubgaard 2014 / 3 IFRO Dokumentation 2014 / 3 Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Forfattere:

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

ESOMAR 26. - en vejledning til købere af panelundersøgelser. DK-Panelet - dokumentation: Analyse Danmark A/S. Senest opdateret: Juni 2010

ESOMAR 26. - en vejledning til købere af panelundersøgelser. DK-Panelet - dokumentation: Analyse Danmark A/S. Senest opdateret: Juni 2010 ESOMAR 26 - en vejledning til købere af panelundersøgelser DK-Panelet - dokumentation: Analyse Danmark A/S Senest opdateret: Juni 2010 Analyse Danmark er medlem af ESOMAR Analyse Danmark A/S Amaliegade

Læs mere

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis En undersøgelse blandt socialrådgivere, ledere og undervisere gennemført af KL og DS, august 2010-april

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere