EGA-bladet. Posttidning B Avsändare: Vega bladet c/o Lennart Eriks. Gunnar Ramqvist. Karlavägen 5 KUNGSÖR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGA-bladet. Posttidning B Avsändare: Vega bladet c/o Lennart Eriks. Gunnar Ramqvist. Karlavägen 5 KUNGSÖR"

Transkript

1 Gunnar Ramqvist Posttidning B Avsändare: Vega bladet c/o Lennart Eriks Karlavägen KUNGSÖR n W EGA-bladet De Nordiska VEGA-KLUBBARNAS MEDLEMSTIDNING NR 4 årgång 2003

2 Innehåll Vega-Bladet4 Ordförande har ordet Sverige 3 Regioner Sverige Formand har ordet Danmark 4 5 Et"smut" til Skotland, juli 6 VEGA-klubbens styre Norge 7 Evenemang hösten Segelträff på Pär Lindforss 14 Sjelflysande färg Tekniskasidorna Marknaden 27 IFR Klubbprylar Sverige Klubbartiklar Danmark Vår adress är: Våra annonsörer Lidköpings Båtsnickeri AB Bodings Segel AB Svenska Sjö Vega Marin AB Erlandssonsbrygga Hammax Fors Marin AB Falkmans Dieselservice Lindforssegel AB Framsida: Minns du sommaren 2003 Stockholms regionens skärgårdeskader. Foto Lars Roxström GOD JuL. ÖNS\<AR RSDA\<TIONSN Vegabladet cia Lennart Eriksson Trevebovägen Akersberga Redaktionen kan nås via Vegabladet utges i 1000 exemplar 4 gånger om året till medlemmar i de nordiska länderna. Ansvarig utgivare Lars von Malmborg. Annonsörer får en länk från Vegaklubbens hemsida. Annonspriser: 1 insida 600:-, % insida400:- Rabatt vid avtal om minst 3 annonser. Blad Nr 1, 2004 utkommer under mars månad. Presstop den 1 februari. Tryck: Mariehamns Tryckeri AB. ;<I:,I Vegaklubben Sverige Ordförande. Lars von Malmborg lars.mal Tel Annonser Kjell Hverven Tel Teknik Per Wasberg Tel Segling Lars Lemby Te Media Ove Blomqvist Tel Redaktör Bengt-Ake Fri Tel Information Jan Skoog Kassör Ake Sääf Medlemskontakt Lennart Erksson Trevebovägen Akersberga Tel Medlemsavgift 200kr / år Postgironr', ' Klassbevis, kurser Postgironr Klubbprylar se marknadssidorna Verksamhetsår 1/1-31/12 Hemsida: Mail: Båtförsäkring: Svenska Sjö. Ombud Lars von Malmborg, se ovan ()~ ha.p- O-mn i (ij~ ~ De flesta Vegor är nu torrsatta och övertäckta. Nu väntar en tid då lite sker och båten ligger i sitt vinteride. Det har sagts förut och kan upprepas åter och återigen: båtlivet upphör inte med att Vegan torrsatts och blivit täckt. Tvärtom då börjar det nya båtåret med förberedelserna inför nästa seglationssäsong. Hur är det med utrustningen? Finns det något att reparera ombord, något att förbättra. Varför inte installera en badplattform på akterspegeln? Flytta fram skotpunkten? Skaffa nya segel? Hur är det med den egna kompetensen? En kurs eller studiecirkel kring förarintyg eller kustskepparen? Under februari 2004 planeras en kurs för Kustskepparen i Stockholm. För Vegaklubbens vidkommande är den fn. allt överskuggande aktiviteten nu förberedelserna inför genomförandet av Vega Friendship Regatta (IFR) år IFR är, som alla vet, en händelse som berör den internationella Vegarörelsen och genomförs vartannat år i olikanordeuropeiskaländer.år 2004är det åter Sveriges tur att stå som värd för mötet som genomförs i Marstrandundertiden26-31juli. Hittillshar deltagare från 7 nationer anmält sig. Ansvarig för planering och genomförande är Vegaklubbens Västkustregion ledd av Irene Hylen. För att öka intresset för att också fler Vegor från ostkusten deltar genomfördes den 8 november 2003 en Götakanalträffi Essinge BK:s klubbhus. Även andra aktiviteter planeras. För de på ostkusten, som inte tar sig till Marstrand, planeras en sommareskader i början av juli Glöm inte att planera Ert eget deltagande i Marstrand år Tiden går fort och snart är det sommar igen.. Lars 3

3 Vegaklubbens regioner Stockholm Mälaren Jan Skoog Tel Sydost Jens Wikström Tel Växjö Jan Molin Tel Vänern-Vättern Roland Wäxby roland. Tel Sten-Arne Pettersson Tel Västkusten Irene Hylen Te Nya medlemmar Sverige Börje BerzEJn VEGA 2814 Nyköping Roger Hallstensson VEGA 839 Kil Anna Bergstrand VEGA 179 Stockholm Thor Hamsund VEGA 2070 Enköping Mats Johansson VEGA 1084 Nösund Sven Öhrnbom VEGA 2681 Åmål Börje Magnusson VEGA 2262 Hallsberg Ulf Moberg VEGA 569 Upplands Väsby Anders Ekman VEGA 182 Nässjö Olga & Flemming Jensen VEGA 2316 Stenungsund Michael Engström VEGA 302 Västerhaninge Håkan Andersson VEGA 561 Finnerödja Sven Östensson VEGA 192 Skogås Vi önskar alla nya medlemmar välkomna till klubben Dansk Vega Klubs bestyrelse Formand Erik B. Simonsen Tlf Nrestformand Turarrangementer, Sjrelland ost Peder Hoyer Tlf Kasserer Regnskab, medlemskartotek, brngtsalg, hjemmeside Finn Hallager Tlf Sekretrer Kapsejlads Flemming Kaiser Tlf Bestyrelsesmedlem Teknisk service håndboger Instruktioner Leif Plaetner Vestre Hougvej Middelfart Tlf REDAKT0R Erik B. Simonsen Holtegårdsvej Holte mailto:e. Tlf POSTADRESSE: DANSK VEGA KLUB, clo Erik B. Simonsen Holtegårdsvej Holte POSTGIRO: , DANSK VEGA KLUB clo Finn Hallager, Visbjerg Hegn 39, 8320 Mårslet HJEMMESIDE: Medlemslisten beskyttes af kodeord: ALBIN Password: VODA 0fonnnnd har- O-ffld. (j)~ Båden er på land, og det er morkt og koldt. Det er dog en tmst i vinterperioden, at vi har arrangementer i Vega klubben, I skrivende stund står vi overfor medlemsmodet iishoj, hvor vi bia. vii vise Jarle Andoy's tur til Nordkalotten. Han fik dermed verdensrekorden for den sejlbåd, som har sejlet hengst mod nord. Vi skal forstå, at Jarles eventyr-ekspeditioner har langt storre betydning i Norge, end vi forstår i Sverige og Danmark. Norge er en kun ca. 100 år gammel nation, og Fridtjof Nansens frerd mod Nordpolen i er i den grad en betydelig bestanddel af den norske nationalfolelse. Nansen havde fået den "vanvittige" ide at bygge skibet Fram, som han ville sejle fast i iskalotten mod nord og dermed drive over nordpolen. Hvis nogen efter dette finder Jarles Vega-frerd "vanvittig", så trenk det Iige igennem igen. Fram var naturligvis bygget af trre men havde dobbelt skrog og var spidst i begge ender. Det var derfor ikke noget smukt skib (langt mindre end Vegaen), selv om det var konstrueret af Colin Archer, den bemmte konstruktor fra Skotland. Senere sejlede Amundsen til Sydpolen med Fram og vandt det aftalte kaplob med Scott fra England om at blive forst på Sydpolen. Fram kan ses i Oslo på Bygdo i fjorden, og det kan undre en, at skibet overhovedet kunne sejle helt til Sydpolen (undskyld Norge), Vegaen synes faktisk mere egnet. Jarle er dermed gået direkte i sine bemmte forfredres fodspor, og dermed må han vel vrere nrermest verdensbemmt i Norge, det ville vi geme hore nrermere om i Vegabladet fra den norske del af frellesskabet. I hvert fald har han formået at gore vores Vega verdensberomt og det på en aldeles tiltaiende måde. Hans ekspedition mod Antarktis syntes lidt overmodig, men hans frerd nordpå bar prreg af godt somandskab, omtanke og selvfolgelig et stort mod. Jarle viser trads sin unge alder stort overblik, bia. skyder han en isbjom på klods hold for at redde sin overmodige ven David. Lad os takke Jarle for hans mod og initiativer og lad mig hermed foreslå, at VODA overrrekker ham en anerkendende pris ved IFR i Marstrand Erik B. Simonsen 4

4 REGIONALE KONTAKTER Danmark Limfjorden Peter Olesen, Alborg Tlf LillebCBlt Marianne Larsen, Middelfart Tlf Roskilde/lsefjord Bent Reimer, Frederikssund Tlf Et "sm ut" til Skotland, juli 2003 med VEGA 2764»Louise Rasmussen«af Jregerspris. Af Finn Schousboe. Forts. från bladet Det skotske sprog. Skotterne forstod mit engelske, menjeg forstod ikke altid dem. Det var ncesten som kobenhavner at vcere på Als eller i NW -Jylland. Den i indledningen ncevnte Kristen Vibcek Larsen syntes jo på sin skotlandstur i 1996, at det skotske var nemt at forstå, men han var jo også fra Vestjylland. Det siges jo, at der forekommer en vis sprogafsmitning mellem skotsk og vestjysk, - via fiskerne. En af detaljerne i det skotske sprog kan vistnok beskrives med det sprogfaglige udtryk "scenkning af vokaler"; f.eks. udtales brusebad "shower" prcecis som det danske ord "sjover"- og sådan er det hele vejen igennem. En af dem, jeg talte bedst med, var chefen i ncermeste supermarked, men han var også fra Shetlandsoerne. Drikkevand er jo et af de obligatoriske emner på rejser. Vandvcerksvandeti Peterhead lugtede af klor. Jeg lugtede det straks i brusebadet, men fik ikke spurgt om fremstillingsmåden. Om det måske er ligesom på Tenerife, hvor brugsvandet er renset og kloreret havvand. Heldigvis har jeg meget vand fra Thyboron tilbage på tanken, og så kober jeg mange liter mineralvand.. Hvor skal vi danskere dog vcereglade for vort grundvand. lndenvi kasterlosforhjemsejladsenservi lige lidtpå: VEGA-klubbens styre Norge Formann Tom H Rasmussen Vossegate 16 G, N-0475 Oslo Tel. priv Tel. arb Kasserer Svein Straand Tel. priv Tel. arb Styremedlem Gunnar Bjelland Tel. priv Svein Otto Aanonsen Tel. priv Tel. mob Jan V Indseth Tel. priv Finn Tonnesen Tel. priv Tel. arb Aksel Holmsen Tel. priv Vega-klubbens adresse: VEGA-klubben, Postboks 296, N-1326 LYSAKER Postgiro: Vega-klubbens hjemmeside: Kroppen, fysikken - hvordan reagerer den? En slags forudscetningfor at tage en sådan lidt lcengere tur er, at jeg altid har vcerettiltrukket af den lange, seje fysiske prcestation- fremfor den hurtige, kortvarige. Et enkelt marathonlob er det blevet til, adskillige halvmarathon, Eremitagelobet og mange gange "Sjcelland Rundt På Cykel". Og så en del gange som gast på kapsejladsen SjcellandRundt naturligvis. Så nu skulle en single handed sejlads over flere dogn proves. Jeg havde ncerfremsat den påstand, at intet menneske (uden brug afmedicamenter stcerkereend kaffe) kan holde sig vågen i mere end et par dogn. Men så kom jeg i tanke om, at trods de internationalt vedtagne og hojt besungne bestemmelser om menneskerettighederne, så anvendes tortur over det meste af kloden. lnden for EU er den direkte udovelse af tortur vel nogenlunde begrcenset(sålcengetyrkiet ikke er optaget som medlem), men de fleste EU-Iande er flittige producenter af redskaber til tortur. (Nå, det var et lille sidespring.) En aftorturmetoderne består jo i at holde den fangne vågen i mange dogn. Jeg har svcertved at forestilie mig, hvordan det opleves. Men denne sejlads var ikke tortur af mig selv. Det var muligt at hvile, - og da jeg havde vcennetmig til betingelserne- ogsåat sove. Alle sejlere lceser vist andre s sejladsberetninger, f.eks. af Jens Als Andersen, Holbcek. Han har jo et antal gange deltaget i den barske single hand kapsejlads tvcers over Nordatlanten. Hans sovemetode er: Check sejiforingen, observer hele horisonten rundt. Stil vcekkeuret på 12 minutter- og så ned at ligge. Efter de 12 min. op at holde udkig og checke sejladsen. Og så ned at ligge i de nceste 12 minutter O.S.V. Det var denne metode, der var mit udgangspunkt; jeg brugte 15 minutter. l begyndelsen kunne j eg slet ikke slappe af i 15 min; allerede after 10 min. måtte jeg op at se, om alt var OK. Men det gik bedre og bedre, som dognene forlob. Jeg havde besluttet, at mine hvile- og soveperioder skulle ligge idagtimerne (tidlig morgen, formiddag og sen eftermiddag), hvor båden bedst kunne observeres af andre fartojer, mens jeg om natten ville vcere vågen og på konstant udkig. En betingelse for at hvile/sove er, at man har vcennet sig til skibets bevcegelser og lyde. 6 7

5 Et ordentligt brag fra forskibet betyder ikke samrnenstod, men blot modet med en stor bolge. På hjernturen opnåede jeg at sove rigtigt - i op til 25 minutter. Der var ovenik0bet muligheder for en lille drom. Når man i lobet af morgenen og formiddagen har hvilet/sovet en 6-8 gange 15 minutter, foler man sig faktisk temmelig frisk. Sorger man også for 3-4 gange 15 minutter sen eftermiddag, er man klar til endnu en vågen nat. Men lidt snyd er det naturligvis; man oparbejder en tr::ethed, som kun lader sig fjeme ved hele uforstyrrede n::etters sovn i n::este havn. Var jeg så ikke helt "bombet", når jeg kom i havn efter 3-4 dogn? Nej slet ikke; begge gange fortsatte jeg arbejdet om bord med torring af sejlog alt det, der skal ordnes, for der kan meldes klart skiv. Og et tiltr::engt bruse bad, og en tur rundt på Hvaler på Nordsoen, 15.juli havnen skulle jeg da også have; gik forst til kojs ud på aftenen. Men naturligvis er fysikken påvirket. H::ender og fingre skallangsomt rettes ud efter mange gange at have grebet om og halet i tovv::erk. Balancecentret er selv ikke helt i balance; havnepladsen gynger kraftigt, kantsten og trappetrin "mr' på sig" lige for man skal tr::ede på dem; man skal passe på at holde kursen, når man f::erdes på pontonbro en og kajen. Man er tilbojelig til at v::elge de lidt kraftigere l::esebriller, der bruges til nattenavigation. Det er ikke for sjov, at man går med lidt skr::evende skridt. Ukyndige kunne nok betegne en som synligt beruset. Der er brug for to gode n::etters sovn, for man er fuldt restitueret. Peterhead - Ska2en eller måske h!en Thvboron. Jeg vidste fra DMI, at vinden på tilbageturen ville v::eremellem E og SE, - altså kryds, - og at jeg ville mode vindhastigheder på 13 m/sek og so på 3 meter. Jeg håbede, at disse forudsigelser ville holde; helst ikke kuling eller det der er v::erre.der er ikke l::engereudsigt til tåge, det er jeg glad for. Efter en monttelefonisk hilsen med et tillykke-på-fodselsdagentil en lillesoster- og dermed en afgangsmelding til den små::engsteligefamilie: afgang fra Peterhead tirsdag formiddag den 15. juli. VHF-melding til havnekontoret: "This is Louise Rasmussen - leaving"; - besvaret med et "have a good trip". Vinden er endnu SSE-lig, så jeg har en smule sl::ekpå skodeme. Et par småhvaler, somjeg straks udråber til delfiner (men det er jeg ikke sikker på), kommer til stede allerede efter 10 somil. De leger omkring båden i stor fart. "Pas på mit vindror", råber jeg til dem, og det retter de sig efter. Og nu er det igen, at nogle dogns sejladsbeskrivelse fra skibsdagbogen vii blive for ensformig. For mig vii det blive omkring fire dogn i soen med navigation, justeringer af sejlog vindror, udkig, madlavning, foring af skibsdagbogen og sovnjhvile.et resume og nogle hovedpunkter kan det blive til- afbrudt af de forskelige emner og temaer. Vi tager straks nogle stykker. Hvalerne. I danske farvande ser vi sommetider marsvin, og vi holder meget af dette syn. Dyrene her var meget storre end marsvin, 3-4 meter lange. Straks t::enktejeg: 9 Delfiner, fordi jeg netop i langturssejlerforeningens blad havde l::est, at der var en del delfiner i Nordsoen. Men disse hvaler havde ikke delfinens n::ebagtige snude. På hval-planchen i Gyldendals lo-binds leksikon er det billedet af Sp::ekhuggeren,der mest ligner de dyr, jeg så - måske var det små sp::ekhuggere. Men den endelige artsbestemmelse må vente, tiljeg kommer i n::erheden af sagkyndige. De havde en s::erlig adf::erd: Forst lå de meter agten for tv::ers; så satte de fuld fart på og stmg forbi bådsiden i mindre end en meters afstand for at afslutte med en lille hop foran den frembrusende st::evn. Eller også lå de ude tv::ers, hvorfra de med stor fart strog lige under kolen. Tre gange på overfarten observerede j eg besog af flokke af disse hvaler. På Nordsoakvariet i Thybomn mente en ung mand fra staben, at det kunne have v::eret grindehvaler; det tror jeg nu ikke; grinden har en mere plump snude, end disse dyr havde. Måske bliver det opklaret en dag. Forurening. Jeg skrev tidligere, at man på olieplatformene åbenbart er gode til at undgå oliespild. Hjernturen bringer mig mere nordover, hvor man åbenbart ikke bruger blå shampoo. Her moder jeg emner på storrelse med en velvoksen sort latexmadras (hvis man kan forestille sig en sådan), der flyder Iige under havoverfladen; det kunne kun v::ereråolierester. Småhvaleme er heldigvis gode til at undgå olieklatteme, og båden fik ikke afsat noget på fribordet. Navigatoren. Ikke på udturen, men tre gange på hjernturen opleverjeg, at navigatoren bipper og skriver i display' et "Poor GPS

6 coverage"; i stedet for som normalt 8 satellitter har den kontakt med 2-1 eller slet ingen satellitter i op til en time.hvorfor nu det? George W. er jo ven med både Tony Blair og Anders Fogh - han har da ingen grund til at slukke for sine satellitter nu og da, den drillepind. I den situation er det ekstra heldigt, at positionen er udsat i sokortet hver time; så er det let at overgå til gammeldags navigation og kompasstyring. Min navigator er ikke i stand til at registrere, at den under sit udfald har flyttet sig 5-6 somil; det må man selvaddere til TRIP-funktionen. Men bortset fra disse udfald er navigatoren et helt vidunderligt apparat; hvor kan den dog mange ting, den lille "a:ske". Bidevindkursen fra Peterhead har bragt mig så langt mod nord, at DM!' s vejrmelding ikke kan h0fes for radiostoj (hylen). Enkelte motorskibe på en rute syd om Norge passerer i god afstand. En lidt aftagende fuldmåne (strengt taget noget vmvl) stiger op som en stor orange kugle mod SE; mod N ses et lysska:r, måske fra Buchan Oil Field. Et par småhvaler tumler sig om båden i 20 minutter. Nul-meridianen passeres tirsdag kl Onsdag kl stagvending for et stort skib, der ligger stille; et langt krydsben mod SE. Onsdag middag na:rmer vi os vor egentlige kurslinie Peterhead - Skagen nordfra. Man siger til sig selv: Vi beholder krydsfokken på, det går så behageligt. Og så ser man farten dale til 3,4 knob.3,3-3,2 og siger:nej,nu måvi have genua' en på. Og igen 4 timer senere opfriskning till Om/sek - skifte til krydsfok. Er kommet så langt sydpå, at DMI igen kan hores. Stagvending ved Everest Gas Field, stabil vind og kurs (o. 150 ); der er 20 somil til na:ste platform; 4-5 soveperioder a minutter. Tykt skyda:kke i fire timer, vinden tager en kort periode et smut om i NE. Tidligt torsdag morgen vinden igen i E, og nu med den forudsagte hastighed 13 m/sek. Genua udskiftes med krydsfok, storsejlet fra I. til 2. reb. I pustene er der 16 m/sek. Men det går [illt; vindroret styrer perfekt. Kun banker vi nu og da ned i nogle store soer eller snarere ned i bolgedalene med et ordentligt brag. Sarkastisk udna:vner jeg bådens beva:gelser til "delfin-hop": Elegant ud over en bolgetop, men med et brag ned i bolgedalen. Helt i overensstemmelse med, hvad Charles Darwin i 1800-tallet skrev om delfiner i en rejsejournal: "Da de faldt sidela:ns ned, spmjtede de vandet hojt op, og lyden genlod som en fjern bredside" (kanonskud). Lidt over middag er de m/sek overstået, igen genua på. Ved sejiskiftet ha:nger fokkefaldet pludselig ude over soen og dingler. Hvad er nu det, er jeg blevet tra:t og sloset? Nej, lukkemekanismen i faldets patenthage er gået i stykker, hagen må fjernes med nedstryger og erstattes af en sja:kkel fra reservedelslageret. Torsdag kl. 18 passeres 04 E, og vi sejler fra området "Fladen" ind i "Fisker". Med alt det krydseri bliver det for tra:ls med Skagen. Der skiftes rute i navigatoren til Thybomn. Håber, at den der tordenbyge går udenom. Det gor den, men kl en periode med m/sek. Samtidig har vi stmmmangel, og må lave stmm med motoren. Fredag d. 18.juli kl 0430: Nu skal der strammes op på sejladsen; går fra 2. till. reb i storsejlet. Et par udfald af navigatoren. Kl. 12 drejer vinden - som lovet afdmi -lidt sydover. Er blevet bedre til at sove, kan sove rigtigt i op til 25 minutter, ja, sikkert la:ngere, men det tillader va:kkeuret ikke. Fredag kl. 15 lidt sla:k på skoderne for forste gang på hjernturen; vinden na:rmest S, 6-9 m/sek. 10 Kl. 20 er vi ta:t nok på Jylland (antenne Bovbjerg) til et VHF-kald til familien om "alt vel om bord". Kl. 22 atter strommangel - motorkorsel. Kl efter massiv sort regnbyge- seslysenei Thybomn- afstand 14 somil. Ny sort bygesky; umuligt i morket at se, om vindroret står rigtigt, overgår til autopilot. Så for hel...; motoren, der stadig korer for at lave stmm, giver alarm for overhedning. Stoppes. Kolevandsindtaget har alligevel trods påpasselighed va:ret for meget oven vande. Har ingen reserveimpeller (dumt). Stmmmangelen klares ved at tra:kke kabel fra startakkumulatoren, motoren skal jo alligevel ikke startes, for den er repareret. Taler lidt over VHF med Thybomn havnevagt, der sporger, om jeg vii hentes ind af redningsbåden. Nej tak, svarer jeg, jeg er ikke i ood, har blot et par problemer. Va:lger at ligge her 13 somil fra Thybomn indsejling og vente på, at det lysner lordag morgen, så jeg kan sejle ind for sejl. Bruger tiden på at rydde op om bord og skifte toj, der er gennemva:det af sved af at arbejde ifort "olietoj". Kl. 02 UTC begynder det at lysne - og desva:rre slukkes fyrene - men jeg har jo stadig mit anduvningspunkt i navigatoren. Er drevet noget mod nord, og er inde i afstand 8 somil. Sa:tter sejlog går noget sydover, indenjeg svinger ind mod Thybomn. Vejret er roligt, solopgangen na:rmer sig og jeg får en ganske flot sejlads ind til havneindsejlingen, ankomst Distance 420 somil- 91 sejitimer, (4 dogn - 5 timer). La:nser op gennem havnebassinerne for krydsfokken og får en udma:rket kajplads i nordre bassin. Na: nej, ikke noget med at gå til kojs, - oprydning om bord, sejltorring på den sollyse formiddag, udluftning af skivet, der har va:ret lukket til i fire dogn; åbner motorens impellerhus og ser en rigtig "efterårs-impeller", den har tabt alle 11 bladene. Brusebad, afslapning, snak med andre sejlere. Sporger lidt rundt om nogen kender en marinemotorreparator. Turistkontoret leverer beredvilligt en EDBudskrift over samtlige firmaer i Thybomn og omegn. Overvejer at ringe til Kell Gmnlund, Nanni Diesel i Store Rorba:k,og bede ham sende mig et par impellers med posten. Til kojs kl. 21. Hjrelpsom sej ler. Dagen efter - sondag formiddag den 20. juli - standser en gruppe ma:nd på kajen ud for Louise Rasmussen - tre a:ldre herrer, på hvem man kan hore en vis tilknytning til lokalområdet, og en yngre. Den unge sporger, om det er mig, der har va:ret i Skotland - (nå, rygtet flyver). Han skulle hilse fra nogle lokale fiskere og sige, at en VEGA ikke egner sig til Nordsoen. Jeg var lidt stodt på min båds vegne, men ta:nkte, at de - i ekstreme situationer - kunne have ret. Jeg benytter mig af det formodede lokalkendskab hos d'herrer og na:vner behovet for en impeller. "Et ojeblik", siger den unge mand, og går over i sin smukke og yderst velholdte VIND0 50 -yawl»madonna«fra Egå - for at komme tilbage med 2 stk. let brugte impellers af den rigtige storrelse. Straks efter korer motoren, som om intet var ha:ndt. Carl Christian Bro, hedder han - og vii ikke have betaling. Sejlere hja:lper hinanden - nogle mere end andre. Ankomstdokument blev afleveret til den "rigtige" havnefoged [or Thyboron Havn; jeg kom jo fra et land uden-for-schengen. Han, der opkra:ver afgift af sejlerne, vidste intet om de nye regler om gra:nsepassage og var ganske ligeglad.

7 Besogte en stor båd»betonia II«af Alborg, som også netop var ankommet fra Skotland efter en tur gennem Caledonian Canal. De var overbeviste om, at det var delfiner, de og jeg havde modt. Sidste del af hjemturen begynder efter et par dages udfladning i Thybomn. Tirsdag d. 22. juli afgang Thybomn Motorsejlads i modvind til Oddesundbroen, derefter for sejl til Logstor. Et par timers motor fra Aggersundbroen og ostover, så sejl igen. Ankomst Alborg Marina kl En dag i Alborg By; så en slov motorsejlads i modvind til Hals, hvor Kattegat med modvind og tordenskyer ser sacrdelesuindbydende ud; går ind i Hals Havn kul30. Nacsteningen både var afsejlet om morgenen - måske på grund af vejrudsigten; men der er nacstenaltid propfyldt i Hals. Får en plads ved vestkajen i yderbassin. Tor du godt lacggedig der?, sporger en rundmavet sejler, der lå jeg inat og fik 4 både udenpå. leg vaclgerat finde mig i min skacbne;får tre både uden på. Som aftenen går, sidder besactningeni de tre både og taler om konsekvenseme af, at jeg har meddelt, atjeg vii afsejle ved 6- tiden nacstemorgen. Pludselig kl. 22 foreslår de en rask omrokering, så»louise Rasmussen«kommer yderst; det gor vi så. Vinden er nu gået i SW, og jeg burde afsejle, men jeg gider ikke. Fredag den 25. juli kl afsejling fra Hals. Fin bidevind S-over. Ud for Djursland svag vind og 2-3 knobs modstmm, motoren må i gang. Efter en times tid igen frisk vind fra SSW, bidevind på SB halse imod Hesselo. Så en helt unodvendig batalje med en X-1O2 6 somil NE for Grenå. Han - formentlig kommende fra Anholt - på bidevind på BB halse mod Djursland - skal naturligvis gå afvejen for Louise Rasmussen - og det kunne han have gjort ved blot at dreje 5 til SB i Yzminut. Men det gor han ikke; kapsejladsagtigt holder han på nacstentil sidste sekund i håbet om at smutte lige for stacvnenaf Louise Rasmussen. Men en VEGA sejler hurtigere, end det ser ud til. Da jeg 10 sek. for sammenstod rejser mig for at dreje af og dermed overholde sovejsreglemes regel17b, indser han det umulige i den situation, han har bragt sig i, og stagvender til en kurs parallei med Louise Rasmussens. Vi sejler nu ved siden afhinanden med 6-6Yzknob. Nu går en X- 102 noget hojere til vinden end en VEGA, så han kommer nacrmereog nacrmeretil VEGAens fribord. Det mener han åbenbart, han har ret til, eller også har han slet ikke styr på sin båd. Louise Rasmussen går naturligvis på vindror, og jeg sidder forholdsvis roligt i cockpittet og betragter den indbyrdes afstand blive mindre og mindre. Da afstanden mellem vore fribord blot er godt l meter, overvejer jeg at tage nogle fendere frem, og jeg kan ikke lade vacremed at udtrykke min opfattelse ved hjaclpaf en langfingers prikken mod hjerneskallen. Så blev det nok for hans kone, som råbte, at han skulle falde af (altså ikke ham, men båden). Besynderlig situation under tursejlads på åbent hav. leg nacvnerikke dens nummer, men dens navn»relax«burde nok have medfort en mere ustresset måde at sejle på. Gad vidst, om man i en sådan situation burde tage nogle fotos; som single sejler har man jo ingen vidner. 12 Ak, kl slipper vinden op, og de småpust, der kommer nu og da, er lige imod. Så bliver det motorens tur. Lidt acrgerligt,der er 28 somil til Spodsbjerg. En 4-5 somil fra Hundested macrkes civilisationens lugte, bl.a. parcelhusenes bracndeovne eller griller; jo, lugtesansen skacrpes, når man opholder sig på havet. Hundestedpasseretkl nu er det lordag. I fjorden kan vi bruge alle de velkendte waypoints indtil navigatoren i Kulhuse Rende igen mister kontakten til satellitterne ("poor GPS coverage"). Vaclger at sej le over til lystondeme ilobet til Frederiksvacrk og lacgger derfra en kompaskurs mod Dymacslobet. Desvacrre sjuskede jeg med nojagtigheden - og gik ligeså stillepå grund 0,3 somil vest for den gronne boj e ved Dymacs. Det med de 0,3 somil vedjeg, fordi navigatoren i det samme gik i gang igen.leg kunnebakkefri - heldigt atjeg ikke ramte nogle af de mange store sten - og fortsactte på normal vis til Kignacs Lystbådehavn, ankomst lordag den 26. juli kl Ih, sikke nogle dejlige indsejlingsbåker med rode fyr, vi har i indsejlingsrenden. Louise Rasmussen (V2764) fortojet I Peterhead, Skotland TIL KOJS. Turen i tal: I alt 1166 somil. 243 sejltimer, heraf 210 for sejl. Det psykologiske. I indledningen var jeg inde på det: Nodvendigheden af at udfore noget, så man kan macrke,at man lever. Var jeg også ude efter oplevelser? Egentlig ikke. I hvert fald ikke den slags, som vi forbruger til hverdag - og koberos til på oplevelsesmarkedet. Som lacserenkan forstå, synes jeg, at begrebet aplevelse er blevet noget forfladiget og markedsagtigt. Men naturligvis var hele denne tur en stor oplevelse- og fyldtmedmangesmå- i den oprindelige forstand. En forunderlig indre oplevelse havde jeg, da jeg stod på dackket af min båd og 13 kikkederundtoverpeterheadbayomgivet af langturssejlere fra mange lande; jeg tacnkte: Denne fomemmelse kan kun forklares som folelse af lykke. - Der kan man bare se. leg kan macrke, at det er sundt for psyken at vacre på langtur; det er mange år siden, jeg har vacret så rolig indvendig. Min norske nabo her ved pontonbroeme står i halve timer i styrehuset på sin motorsejler med blikket indstillet på uendelig. Selv står jeg i kahytsnedgangen og ser agterud - ser tidevandet krybe op og ned ad havnemoien. leg har fået god tid.

8 Segelträff p å Pär Lindforss Segelmakeri Visning av rullsystem Den 15 november var vi i Stockholmsregionen ute på Rindö, det ligger utanfår Självslående skena med tillhörande segel vara bekväma att ha på sin Vega. Vaxholm. Det var Pär Lindforss som hade var ett system som vi tog upp direkt, han bjudit in till träff på segelmakeriet. Han hade även en skena att visa upp. har många års vana att segla en Vega på Rutgerssons skena är bra och väl beprövad. ett snabbt och bekvämt sätt, uppvuxen i en så den skämmer inte båten, snarare tvärt Vega som han är. Vi blev 12 stycken om. Med en sådan underlättar man sin intresserade som kom ut till Rindö, det kryss så det blir roligt att slå, kanske en ligger inte så lättillgängligt till, det ärju gång får mycket men det gör inte så fårja och sådant ivägen. Vi hade inte ett mycket det är bara att slå tillbaka, allt fårdigt program så det blev till att börja sköter sig själv. Man använder då bara en med fritt med frågor och undringar. Pär skotvinsch på den ena sidan med ett skot började med att ta upp hjälpmedel som kan 14 1"' draget genom två block, ett i fåren och ett vid skenan. Nästa sak Pär tog upp var spinnakerstrumpa, han hade själv inte seglat med en sådan fårrän nyligen. Det var en ny upplevelse som fungerade fantastiskt bra, lätt och smidigt. Men det blir två nya linor till sittbrunnen om man nu har linorna dragna dit Vi är nog många som inte använder spinnakern på båten, detta kan då vara ett sätt att underlätta seglingen med en sådan "best" Spinnakerstrumpa Nästa ämne som automatiskt dyker upp är rullsystem. Nu är vi nog många som redan har rulle som kan intyga att det är sådant segelsystem som man skulle ha köpt direkt man ens fick den tanken. Vi pratade om olika fabrikat, Pär säljer Harken, Furlex och Plastimo, så han behöver inte fårorda någon framfår den andra, men Furlex är ett prisvärt alternativ och det är även lätt att få tag i reservdelar när systemet är några år, eller om man tappar någon viktig del i vattnet mitt i semestern. Vi pratade också om att använda rullsegel praktiskt, vi tyckte nog alla att det var möjligheten att snabbt få seglet inrullat när man närmade sig hamn som var en av fårdelarna. Själv har jag både rulle och självslående, så jag byter segel när ska kryssa hela dagen 15 Storseglets olika modeller togs upp. Lattor blev ett ämne i denna fråga. Två genomgående överst som är ett vanligt sätt att få ett segel sytt, gör att nedre delen av seglet kanske blir aningen mer trimbart. Fyra genomgående lattor gör seglet mer hållbart mot fladder, som är en bov i dramat att få ett tidigt åldrande i sitt segel. Att hänga ett försegel upp och ner på sommaren får att torka seglet gör nog alla segelmakare glada och ser pengar och blivande kunder. Gör INTE så. Genomgående lattor gör också användandet av Lazy Jacks (linor för att samla upp seglet på bommen) lättare. Dessa frågor var nog det mesta som avhandlades på träffen, kanske jag har glömt det viktigaste i denna fråga PRISET på de olika seglen eller tillbehören, men det får ni nog ringa till segelmakaren och fråga. Jan Skoog V 1959

9 Erbjudande2003 Vegaklubben till Från Lidköpingsbåtsnickeri AB Komplett bänksats i nåtad teak inkl bänklock 7600:- Endast 3 st nåtade bänklock 4600:- Nåtad durk 3000:- Ruffluckor 2800:- Rorkult ( lackad) 2200:- Sittbrunnsbord bordsfäste (85*55) 4200:- Övriga snickerier i nåtad teak inkilagun enl era önskemål Båttillbehör annpassade till Vegan tex autopilo t,instrumen t, värmare, fall mm ring för prisinfo. Order Lidköpings Båtsnickeri AB Fiskaregatan Lidköping Tel 0510/20100 Fax 0510/ /' Nyttan av "Sjelflysande färg" Ur Båtseglare Ordbok 1899 A v Carl Smith Carl Smith skriver i sin Båtseglare Ordbok från Sjelflysande fårg kan ofta vara av stort gagn, ty mången båtseglare har helt säkert, när han sent om aftnarna kommit hem, erfarit olägenheten af att i mörkret behöfva leta efter moringar eller märken får angöring af ankarplatsen eller dylikt. Der vattnet är grumligt eller djupet betydligt eller der det icke är tillfålle att åstadkomma någon lätt synlig yta i land, kan man inrätta sjömärke med sjelflysande fårg åt sig p å följande enkla sätt. Rengör vanliga ostronskal så väl som möjligt med försiktig tvättning. Rödglödga dem sedan under en half timme. Skrapa bort det mörkaste af ytterskalen och lägg återstoden i en degel i tunna lager med sönderstött svafvel emellan. Utsätt degeln med sitt inehåll för rödglödningshetta under en timme och knacka ur detta sistnämda när det kallnat. Aftkilj nu det hvitaste af massan och fyll det på buteljer af hvitt glas. Om en sådan butelj får vara utsatt för dagsljus eller helst starkt solljus, lyser den sedan en tid bortåt i mörker, och buteljerna kunna lätt anbringas på de ställen som man vill utmärka. Jan Skoog V

10 Veg~es!J2~t 3~~as\~~g Du har fortfarande möjlighet att beställa rullgenua och Furlex med leveransgaranti till sjösättning. Vi har 30 års erfarenhet av att sy segel till Vega. Furlex rullsystem Svenska Selden är världsledande leverantör av rullfocksystem. Det är imponterande hur nyaste versionen har vunnit marknadsandelar både i Sverige och utomlands. På Vega är modellen 1005 perfekt. Hög kvalite, systemet är lätt och ptofilen är smal och aerodynamiskt Rullgenua väl utformad. idaeronduk Vi gör rullgenua till Vega biradielit skuren. Dels kan vi lägga de starka trådarna i duken nära dragriktningen i seglet. Dels kan vi effektivt lägga olika dukvikter i olika delar av seglet. Biradialskärning är viktigt, seglet blir lite lättare och håller formen längre. Paketpris på Furlex+Rullgenua: kr Gäller LO.m. 30 januari Vill du ha rullgenuakapell istället för fastsytt UV-skydd tillkommer kr. Erbjudande på övriga segel och tillbehör till Vega: o Storsegel Dacronduk kr.bomkapelil. 800 kr.seldin Rod-kick kr.rutgerson Storskotsystem kr Gennaker 42m kr.strumpa till gennaker kr.gajar till gennaker 800 kr Skriv till så återkommer vi med specifikation och priser, eller ring Stockholm , Göteborg ~ 1.~ ~I :~ ~. I ii Ii.1 ij Tekniska sidorna Såga isär pushpit! Efterhand som åren går har det blivit svårare att kröka rygg under akterpulpiten (eller heter det pushpit?) när man skall i och upp ur badvattnet. Lystna blickar har vi kastat på moderna flytetyg med s k integrerad badbrygga. Vi har också sett Vegor med fina konstruktioner av modifierade akterpulpitar. (Skicka in foton till Vegabladet!) Men om man drar sig för jobbet att montera loss pulpiten och inte har någon bekant som svetsar rostfritt (och kanske är man lite snål) blir funderingarna långdragna... Sommaren närmade sig och fjolårets ryggskott kom upp i minnet. Dags att göra nått snabbt! En broschyr ifrån NOA om tillbehör till pulpitfålten, täckställning mm gav iden. En öppning sågades i akterpulpiten och NOA:s fåsten och ändbeslag användes som gångjärn och lås så att vi fick en öppningsbar del av pulpit, se bild. Min arbetsbeskrivning är som följer: En lagom bit av det vågräta röret sågades av. NOA:s fåsten (artikelnr 10803) passade till rördimensionen och träddes påde kvarvarande horisontella stumparna. NOA:s s k gaffeländbeslag träddes in i ändarna på den lösa rörbiten. Hål borrades genom röret och beslaget för att låsa detsamma med skruv och mutter. Gaffeländbeslaget p å styrbordssidan träddes över fåstet. Medföljande bult och vingmutter sattes i och därmed var gångjärnet fårdigt. I babordssidans NOA-fåste borrades två hål så att två försänkta skruvar med tillpassad längd kunde hålla ihop fåstet utan hjälp av originalskruven. Originalhålet i fåstet och hålen i gaffeländbeslaget borrades upp så att en öglebult kan träs 19 igenom och därmed fungera som lås. Öglebulten låses med en gummilina. Bryggrannen Dick i Vega 478 gjorde än ännu enklare lösning genom att i stället för gaffelbeslaget använda det enkla ändbeslaget som får plats mellan klämplattorna i NOA-fåstet. På babordssidan ordnas låsningen genom att såga upp hålet i ändstycket till ett U som kan tryckas ned över låsskruven, se bild. Denna låses i sin tur med medföljande vingmutter. Denna metod låser dock inte för tryck underifrån. Ett par varningar: NOA:s gaffeländbeslag av rätt dimension var trots annonsering svårt att få tag på NOA:s fåste har en tunn fals som håller ihop halvorna mittemot klämskruven. Om man drar ihop halvorna för hårt med bulten t ex med ett verktyg kan den lilla falsen skadas och så småningom gå av. Om man drar åtvingmuttern med fingrarna finns enligt NOA ingen risk. Jag tänker i alla fall komplettera med en bult rakt igenom fåste och pulpitrör för att vara på säkra sidan. För Dig som är helt ovan att arbeta i rostfritt: Borra och såga går bra om man trycker hårt och smörjer. Smörjvätska ska egentligen vara emulgerande olja blandat med vatten, men CRC 556 och saliv går också bra. Borrmaskinen ska gå långsamt och handborrskaft är ett bra alternativ. Slå ett ordentligt körnslag först. I avsaknad av ett vasst bågfilsblad kapade jag med vinkelslipen. (Obs att skydda ögonen!). Ingemar Bäck i Vega 2

11 Båtförsäkringen av båtfolk för båtfolk Vill du påverka försäkringsvillkoren.., Svenska Sjö är unikt som försäkringsbolag eftersom det ägs av båtorganisationerna. Du kan på så sätt själv engagera dig och vara med och påverka premier och villkor. Det har bland annat gjort au Svenska Sjö saknar generella åldersavdrag, har en professionell skadereglering och försäkrar kappseglare. Hos oss kan du sänka din premie med upp till 50 procent. Öppningsbar akterpulpit sedd forifrån j; ~~SK.4.~ Box 266, Vaxholm ~ ""0' Tel Fax \ J- j ~ '" Försäkringenär tillgänglig för alla medlemmar ISXK,KSSS,KMKoch Navis, eller annan bätklubb/förbund ansluten till SBU,SSF och 5MBF. Klubbens kontaktman: Tel: Lars von Malmborg "...",....ega MarinAB Beställ Dina kapellföre den 15 december och för leverans i januari 2004 så får Du 10% på ordinarie pris! Priseroch övriga varor finner Du på vår hemsida: If "Gångjärnet" påsb-sidan Upptill:Lå<;et på BB-sidan Nedtill: Dicks variant med enkelt ändbeslag Vega MarinAB Smithska vägens V. Frölunda Tel , Fax E-maII:lnfoOvegamarin.se

12 En mer påkostad akterpulpit uppvisar den stolte skepparen på Vegan 'Kråklisa', Sven Fors. Observera de eleganta ledstängerna upp från badbryggan! Byte av bränsletank 1972 till 1975 hade dieselvegorna bränsletanken i plast och placerad i kölsvinet. Många av dessa båtägare har klagat över diesellukt i båten. En del har haft besvär med den elektriska pumpen, som lyfter bränslet upp till motorn, och andra vill använda kölsvinet som skafferi. Ritningen är en kopia av senare Vegors originaltank. Tanken placeras i babords sittbrunnsbänk mot köksskottet. För att skydda skrovet mot nötning, lägg exempelvis ett par Yz" slangstumpar under tanken innan den fåsts i skotten. Montera en avstängningskran i anslutningen till motorn (och eventuell dieselvärmare), annars rinner bränslet ut när man rengör vattenavskiljaren. Byt de transparenta originalslangarna till godkända. Hålet för bränslemätaren anpassas till fabrikat och typ. Detta hål kan även användas för inspektion och rengöring. Den befintliga plasttanken måste skäras i bitar för att demonteras. Det brukar vara ganska mycket skräp och olja i botten på kölsvinet. Placera en botten på ca 200 mm:s ben i kölsvinet och ställ några avskurna dunkar ovanpå för att undvika slagvatten i maten. ::I: 1)1 r "rl o: :;tj J> z 1J J> Vi V'J j> (/) Q. ~'~-ftll::t;i W C f'1 AJ :;u 3: C A(/)JD! ::; <:;ulj;:~z (1!\_f'1r:;.~w 7\--j'-Ir -"1J --j r.:::< z. f'1 v, o-<f~-i or ()A:ZZ:z;, ;;; J>..CC1 z: Vi",,; ; J>?Z l:li:!ru r <-.., f'1..' --< LJ;: ;;u ;;<::;3: "1J ;:ro G1 Cj." r,;p. J>1:::1 < w F'O Vi<M t;;) r UJ U! 'C> ~ia :2;:f'Il ;;<::;r Byte av plasttank i kölsvin till rostfri tank i babords sittbrunnsbänk. 22 Per Wasberg V3055, PAGAL 23

13 Se till att bränsletanken, bensin eller diesel, är knökfull över vintern. Då undviks kondens när vårsolen börjar värma. Bensinen blir också mindre brandfarlig om man förhindrar ångor. Låt batterierna stå kvar i båten men ta av kabelskorna. Ett batteri som står kallt har mindre egenurladdning än ett som står inomhus. Inför vinter idet Spraya fuktutdrivande spray på elektriska kontakter bakom instrumentbrädan. ORIGINAL VAGGA FÖR VEGA Vid leveransen av min Vega juni 1976 medfoljde en trävagga, som efter ca 20 år var i ganska dåligt skick. Gjorde då en ny likadan, eftersom den fungerat bra. Den är inte speciellt tung, jag kan själv lyfta upp den på en släpkärra och två man kan lyfta och flytta den. För att underlätta bottenmålning under stöttorna, lägger jag 2 st brädbitar ca 20 x 95 x 150 mm under kölen på varje tvärbalk, och höjer alltså upp båten ca 40 mm. Kan sedan enkelt sätta axeln emot och tippa över båten åt ena eller andra hållet när man skall måla på våren. För att den annars inte skall stå och vicka, måste man sätta klossar eller kilar under stöttorna, och sedan tejpa fast dem. Pressa inte in dessa klossar for hårt bara, foreventuella inbuktningar i skrovet kan bli permanenta efter en viss tid. Kölens bakkant skall sticka ut ca 250 mm bakom vaggan. När jag sedan bottenmålar på våren, gör jag två märken på kölen med en annan fårg vid vaggans aktre tvärbalk for att underlätta vid kommande torrsättning. Jag brukar också vi bottenmålningen lyfta forst aktern med en 5-tons domkraft (ca 200:-) under kölen och lägga nya klossar bakom vaggans tvärbalk och måla kölen där man annars inte kommer åt. Gör sedan likadant vid kölens framkant. Iakttag stor forsiktighet, var noga med att underlaget for domkraften är stadigt, att den inte lutar och sätt aldrig fingrarna under. För att slippa klossar under stöttorna finns det fårdiga justersanordningar att köpa hos vissa tillbehörsaffårer, man kapar stöttorna ca 100 mm och skruvar dit justeranordningarna istället. Priser hösten 2000: Helt i obehandlat virke: ca 500:- Bottenram i tryckimpregnerat och resten obehandlat virke:ca 700:- Helt i tryckimpregnerat virke: ca 900:- Färdiga justeranordningar: ca 300/st Per Wasberg, Vega 3055, PAGAL 24 25

14 GENNAKERSEGLA MED VEGAN SÄKERT - BEKVÄMT - ROLIGT FÖR KRONOR (inkl. moms) får Du vårt gennakerpeke + specialfästen för Vega + omsyning av Din spinnaker till gennaker. Mer information finns på vår hems ida (där kommer inom kort även andra intressanta båtnyheter), eller kontakta oss för broschyr. HammaX INTERNATIONALAB el: Fax: r- MARKNADEN RADANNONSER är GRATIS i VEGABLADET Skriv till VEGA-bladet c/o Bengt-Ake Fri, Kasmovägen 12, Kungsängen (SE) eller SÄLJES: Lättvindsgenua, heavy-genua, kryssfock och stonnfock, 400 kr/st eller 1400 kr för alla. Seglen är i bra skick; lättvindsgenuan dock ganska utseglad. Roine Leek, Järna tfn: mail: Erik B. Simonsen Holtegårdsvej Halte (OK) Köpes Sjökort över Vänern, Trollhätte Kanal och fram till Marstrand Korten bör ej vara mer än fem år gamla. Bengt-Åke Fri TCn: Stormarknad ERIANDSONS för båttillbehör BRYGGA ALLT FÖ.R DIG SOM GÖR DET SJÄLV! rolyester, glasfiber, verktyg,. färg, ERLANDSaNS BRYGGA AB Ka:rI&r1)gal:an L 170 fii!isolilii. n:l '9'1'SO. F;lJ( (18.! \,;w,\'.bry!:!:al1_tlu ~ fernissa, syrafast rostfri skmv, gångjärn, beslag, tågvirke, :tf; teakdetaljer, fördelar, 0,")' elinstallationsma terlel, ~-, Yanmaroriginal.parts, ~1". Volvo original parts. Morse ' kabel och reglage-.".- \\'{ Fri prrki!!ring! ~I t Vegabladet behöver artiklar och bilder. Tidningen är till för medlemmar där man kan få inspirations att vara Vega ägare.

15 AL,BIN M'OTORDELAR fors~ marinii VEGAZ~NK 99:.. &. Den 8 november samlades 16 personer som har intresse av att ta sig ner till Marstrand inför IFR. Vår preliminära planering inför resan är enligt nedan. Den 10 juli träffas vi på Fifång och den 13 juli i Söderköping. Vi ska vara på Marstrand 25 juli Man får räkna med att det kan bli vissa ändringar under resans gång, därför har vi några reserv dagar att ta till. Inför IFR 2004 Göta Kanal finns som Båtsportkort, Ni behöver kort över Vänern 133, 1331, 135, TrolIhätte Kanal/Göta Älv 1351 Västkusten 931 och Kostnaderna för två personer IFR ca 3500kr kr Göta kanal T.o.R. ca 5000kr Vi Kommer att ha ytterligare en träff om IFR och Kanalresan i vår.. ink!: irlkt u kolvar S2IrntfrElrme ramlagar $i3mt 28 CYLINDERBLOCK 0-21 l5 500:-* :-**.~.I.~.~I.lit~~t~l~ Ge din Vega ett nytlliv! Gör som många andra: Byt ut din gamla motor mot en ny fräsch Nanni.diesel. Lätt att montera utan ombyggnad. Vi tillhandahåller alla installationstillbehör, och om du inte själv vill göra monteringen, hjälper vi dig gärna med det. Vi köper även 10,6 Hk, 2 ey!., tillbaka din gamla motor. sötvattenkyld, 60 Amp-generator, backslag, instrumentpanel med kablage Tyst, stark, lätt, bränslesnål och klarar GivetvIs viii du veta mera. Ring eller faxa till med god marginal Bodensjöreglementets avgaskrav. oss så lämnar vi specialoffert till just din båt. Vilka sjökort behöver man? FALKMAN DIESELSERVICE AB Kruthusbacken 48, SOLNA Tel Fax

16 TACK.. FORHAN VEGASEGLARENS ÖNSKELISTA: mä.ngdrabattoch paketpriserpå självslåendefockar,rullgenuor, maxstorsegel ed revgångar, kanskelocka ett samarbete för en.bra arderob...till Iso n Svenska klubb-prylar VEGA-flaggan i vitt, svart och rött, cm. 100:- Portogrupp A VEGA-handboken, Per Brohälls, i praktiskt A4-format. 70:- Portogrupp B INSTALLATIONSANVISNINGAR Dessa användes "baklänges" när Du vill ta loss propeller eller motor. FÖR MD6A KOMBI. Atta sidor A4-kopior. 20:- Portogrupp A. För ALBIN 022. Sex sidor A4-kopior. Portogrupp A För ALBIN 021. fyra sidor A4-kopior. Portogrupp A 10: - 10: - VEGA-kJubben VERKSTADSHANDBOKEN MD6A KOMBI 40:-. 31 sidor A4-kopior, Portogrupp A. TEKNISKA TIPS, Vegaklubbens egna samlingar, f n 115 st, A4-kopior Portogrupp B 140:- ',--.: ortogrupp A: 10: - Portogrupp B: 30: -,eställ prylarna genom att betala in på Vegaklubbens postgiro tör prylar: Lägg till portot enligt portogrupp A eller B. Beställer Du flera olika eller lika prylar samtidigt betalar Du bara det högsta portot en gång '1A

17 QJA/ Bilder från när och fjärran,-- fr.1imjo.,., 'i.,, ("""'IY",N.' ~ j"." V..,.".." ",IA...,Kr 4(1," ~... --'o. Kr,/,(J() "",.,. fil,.,.,' 'iiiiitit$,s.. KrJlMJIJ,lit. Kr.,(J(J ",,4hiIII tro 4iMID Vega-slander Vega-stofmaerke \fp Tilta=gfor MD7A Instrukser Best/lies hos t1lbil og båld Leif Plaetner V$!;;,lro Hougvej r..1iddijffaf"t Tlf Hus\( kontant beta!!ng (evt check). Alle priser inelporto. kl 70,00 kr kr. 50,00 kr. 7,00 kr. 40,00 kr. 40,00 kr. 20,00 gratis Nords0en 16.juli foto Finn Schoudboe 32 33

18 Evenemang Stockholm - Mälaren Hösten 2003 Våren 2004 Vi planerar följande aktiviteter Under våren, Pythagoras motormuseum Kustbevakningen Kontaktpersoner i området är. Bengt-Ake fri tel Jan Skoog tel. dag kväll Öja i sikte 2003 foto Lars Roxström Om ni undrar över något evenemang, tag kontakt med någon i styrelsen Gå även in på Vegaklubbens hemsida 34

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

fega-bladet De Nordiska VEGA-KLUBBARNAS MEDLEMSTIDNING NR 2 årgång 2002

fega-bladet De Nordiska VEGA-KLUBBARNAS MEDLEMSTIDNING NR 2 årgång 2002 'na,...mqvist -1'\ I, /ägen 5 33 KUNGSÖR Posttidning B Avsändare: Vegabladet c/o Lennart Eriksson Trevebovägen 42 184 32 Akersberga fega-bladet De Nordiska VEGA-KLUBBARNAS MEDLEMSTIDNING NR 2 årgång 2002

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Svenska VEGA - klubben kallar till Arsmötet 2007

Svenska VEGA - klubben kallar till Arsmötet 2007 Innehåll: Vegabladet 2006-4 SvenskaVegaklubbenkallartill 2 Ordförande har ordet Sverige 3 Formanden har ordet Danmark 4 En kappsegling utan vatten 5 Vad sysslar styrelsen med 7 "Vegen" till Vega 7 Da Litha

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

W EGA-bladet. Posttidning B Avsändare: c/o Lennart Eriksson Tre, Karlavägen 5 736 33 KUNGSÖR

W EGA-bladet. Posttidning B Avsändare: c/o Lennart Eriksson Tre, Karlavägen 5 736 33 KUNGSÖR Posttidning B Avsändare: Vegabladet c/o Lennart Eriksson Tre, ;, GUH.~ar Ramqvist Karlavägen 5 736 33 KUNGSÖR W EGA-bladet De Nordiska VEGA-KLUBBARNAS MEDLEMSTIDNING NR 3 årgång 2003 Innehåll Vega-Bladet

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,-

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Nr. 4/2010 Pang...! Vi giver klichéomkostningerne Værdi ca. kr. 2000,- Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Sæbe, Shampoo, Shower gel eller Bodylotion

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 4 2009. Vegabladet Nr 4 2009 1

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 4 2009. Vegabladet Nr 4 2009 1 Vegabladet De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 4 2009 Vegabladet Nr 4 2009 1 Innehåll Vegabladet Nr 4 2009 Redaktören 2 Ordföranden Sverige har ordet 3 Formanden har ikke ordet 4 Havmusen, nu

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det er klogt at tage toget i tjenesten

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det er klogt at tage toget i tjenesten 2930 SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz Det er klogt at tage toget i tjenesten Rejs smart med SJ Biz Det går ligesom toget, plejer man at sige, når noget går godt. Og der er åbenbart en sandhed

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt.

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt. OPGAVE 1 Hornbæk Havn Mölle Havn Planlæg en natsejlads fra Hornbæk Havn til Mölle Havn. Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

VEGA- VEGA-evenemang 2001-2002 Stockholm-Mälaren. Västkusten. Vänern-Vättern. VEGA - bladet Nr 4 årgång 2001. Sydostregionen

VEGA- VEGA-evenemang 2001-2002 Stockholm-Mälaren. Västkusten. Vänern-Vättern. VEGA - bladet Nr 4 årgång 2001. Sydostregionen VEGA - bladet Nr 4 årgång 2001 8 december Börjanav februari VEGA-evenemang 2001-2002 Stockholm-Mälaren BesökpåVin& Spritmuseet Motorträffmedbåtdiskussioner VEGA- De Nordiska VEGA-KLUBBARNAS MEDLEMS TIDNING

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29:47 2009 Pagina CENTRALLÅS CENTRALLÅS STYRENHET CONFORT COMFORT KONTROLENHED HUVUDEN FÖR ULTRALJUDSENSOR HOVEDER I ULTRALYDSSENSOR 2xx TA BORT DEN MELLERSTA DELEN SOM

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen SKANDINAVISKA KLUBBENS ÅRSMÖTE fredagen den 22 feb. 2013, kl 13.30 1. Ordföranden öppnar årsmötet.

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør Create with 600407 SV Fimo Soft är en mjuk och smidig lera som är mycket lätt och rolig att arbeta med. Fimo-leran finns i en mängd olika färger och du kan använda den till att göra figurer, scrapbookingdekorationer,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Color Chart 2015 - Facadebeklædning - Fasadekledning - Fasadbeklädnad. Feb 2015 2.105 DK, NO, SE

Color Chart 2015 - Facadebeklædning - Fasadekledning - Fasadbeklädnad. Feb 2015 2.105 DK, NO, SE Color Chart 2015 - Facadebeklædning - Fasadekledning - Fasadbeklädnad Feb 2015 2.105 DK, NO, SE [tectiva] Facadeplade af homogent gennemfarvet fibercement. Se produktdatablad eller prisliste for størrelser.

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline,

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline, Nyhedsbrev Arbejdet med app en fortsat side 2 Nyt system til bestilling af guidede ture side 3 Stort potentiale for lystfiskeri ved Skjern Å side 4 Et nærmere kig på hjemmesiden visitfegen side 5 Lokal

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2) LIDA 15 N (Svenska 2014-09-04) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 170, enkel vindskiva 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95, 22 x 170. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG Timmerprofiler 28 x 145 färdigknutade.

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 5 / 2 0 1 1 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R Involvering og engagement Af Mikkel R. Hansen Jul og nytår nærmer

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November August 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Dagordning Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

Allt blev färdigt för att säljas på marknaden under augusti 2006. I första hand till den Europeiska marknaden och senare till resten av världen.

Allt blev färdigt för att säljas på marknaden under augusti 2006. I första hand till den Europeiska marknaden och senare till resten av världen. Stora fördelar vid användande av "Drill & Drop"- systemet tillsaans med HM hålsågar "ProFit Multi Purpose" HM hålsågar kan användas i alla typer av trä, gips, lättbetong, mursten samt alla typer av keramiska

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2 Nyhedsbrev Årgang 2, Udgave 2 Dette Nyhedsbrev er udgivet søndag d. 1. maj 2005 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit tredie nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

Charlottegården. MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077. post@monstrum.dk www.monstrum.dk

Charlottegården. MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077. post@monstrum.dk www.monstrum.dk Charlottegården MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077 post@monstrum.dk www.monstrum.dk Den flyvende Hollænder (legeplads vest) Den flyvende Hollænder eller dødssejleren er et spøgelsesskib,

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde. Franchising. Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark

Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde. Franchising. Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde Franchising Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark 400 Talere: Debatlederen, departementschef Poul Lundbæk

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

io-homecontrol by Somfy Installationsguide

io-homecontrol by Somfy Installationsguide io-homecontrol by Somfy Installationsguide DK Indholdsfortegnelse 2 vejs-programmering Fjernbetjening Easy Sun io...3 Programmering af Sunea io... 8 Justerbar dugspænding, nederste grænsestilling...14

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere