PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PELLUX 100 TIL TRÆPILLER"

Transkript

1 PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej Videbæk 1

2 Generelle informationer Sikkerhed Bemærkninger vedrørende manualen Anvendelsesområde og installation af en varmekedel Informationer vedrørende fyrrummet Informationer vedrørende en sikker anvendelse STB kedel Overkogstermostat Kredsløbsafbryder Beskyttelse af brænderen Informationer vedrørende ventilation Informationer vedrørende skorstenen Produktbeskrivelse PELLUX 100 kedlen Opbygning af PELLUX kedlen PBMAX 20 brænderen Regulering af brænderens arbejdsdrift Konstruktionsskema af brænder opbygning Tekniske data Installation af apparatet Placering af kedlen Afstand fra vægge Nivellering af varmekedlen Montage og tilslutning af installationen Tilslutning til installationen og bortskaffelse af udstødningsgasser Tilslutning til varmeinstallationen Elektrisk tilslutning til Montage af brænderen Pille-magasin og pille-snegl Transport af piller Optænding og betjening af kedlen Hovedbrændstof Optænding af brænderen Slukning Rengøring for sod PBMAX 20 brænder Rengøring/fjernelse af aske Årlig vedligeholdelse eller service (udføres af installatøren)

3 8. CE mærkning BETJENINGSMANUAL AF PELLUX 100. Styring Generelle informationer Forord Fordele Sikkerhedsforanstaltninger Behandling af et brugt udstyr Tilslutning til systemet Elektrisk installation Tilslutning Tilslutning af anordninger Gennemgang af hovedfunktioner Styringspanel Statuslys Grafisk display Trykknapper Status af forbrændingskammeret Betjening Menu navigation Start af Styringen ON Slukning af Styringen Timer- programmer Servicepassword Simpel menu Simpel menu skærm Hovedmenu Opvarmning Valg af kredsløb Status Indstillinger Tidsprogram Service Brugsvand Valg af kredsløbet Status Indstillinger

4 Tidsprogram Service Buffer Status Tidsprogram Service Kedel Status Service Indstillinger Dato og tid Sprog Generelle indstillinger Service Brænderen Status Indstillinger Service Alarmer Alarmkoder Solar-optagelsessystemer Status Indstillinger Service Info Udvidelse af systemet CAN hovedledning Eksempler på hydrauliske diagrammer Iltsonde Solfangere Specifikation

5 Generelle informationer Vi takker Dem for, at De har valgt Vølunds PELLUX pille-kedel. Denne model er en højkvalitets pille-kedel med en langvarig ydeevne, designet og fremstillet af NIBE-BIAWAR. For at opnå den bedste ydeevne af PELLUX kedlen, bør De læse montagevejledning, betjeningsvejledning og vedligeholdelsesvejledning samt overholde de angivende anbefalinger vedrørende betjening af udstyret. PELLUX kedlen er egnet til brug i både åbne og lukkede systemer. Man skal huske, at installationen skal være beskyttet i henholdt til de gældende regler, EN kl. 3 PELLUX 100 kedlen er egnet til brug i beboelsesbygninger for enkelte familier eller flere familier, erhverv og lign. PELLUX kedlen sammen med PBMAX 20 brænderen er et udstyr med høj energi effektivitet og virkningsgrad op til 93 %, funktionalitet og moderne design. Kedlen opvarmes af en stoker (PBMAX 20), som tilføres et moderne og økologisk brændstof i form af træpiller. Apparatet er udstyret med en brænder, som sikrer det minimale forbrug af træpiller i forhold til den varmeenergi man modtager, og dette udmønter sig i en god økonomi og brugskomfort. PELLUX kedlen kendetegner sig ved en ikke for stor konstruktion og anvendte brugsløsninger, som forbedrer dens funktion. På grund af dens store udvidede elektrisk styresystem er det muligt at styre mange arbejdsparametre ved at tilpasse den til forskellige installationsmuligheder samt individuelle behov. Manualen vedrører PELLUX 100 kedel sammen en PBMAX 20 brænder. Anvendte symboler Manualen indeholder følgende grafiske symboler: TIP Symbolet betyder gode råd og tips. BEMÆRK Symbolet betyder vigtige informationer, såsom ødelæggelse af ejendom, fare for helbred eller liv, for både mennesker og dyr. Bemærk: ved hjælp af de angivende symboler er der blevet markeret vigtige oplysninger for at lette manual kendskabet. Dette fritager ikke brugeren eller installatøren for overholdelse af de krav, som ikke er markeret med grafiske symboler! Produktet må ikke anvendes af personer med en nedsat fysisk/psykisk evne eller som ikke har tilstrækkelig viden og erfaring uden opsyn og instrukser af en erfaren person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Apparatet må ikke betjenes af børn. Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer og ændringer i manualen. VØLUND

6 1. Sikkerhed 1.1. Bemærkninger vedrørende manualen PELLUX kedlen er blevet fremstillet i henholdt til de nyeste teknologier samt gældende tekniske sikkerhedsbestemmelser. Dog kan ukorrekt anvendelse af udstyret forårsaget ved ikke at overholde den nedenstående manual føre til ødelæggelse af kedlen samt fare for brugeren og andre personer. Læs grundigt manualen før De starter med at installere og betjene udstyret. Manualen indeholder informationer vedrørende en sikker og korrekt montage, første optænding, betjening samt en korrekt vedligeholdelse af varmekedlen. Varmekedler for PELLUX 100 vil generelt blive kaldt for varmekedler eller bare kedler videre i manualen Anvendelsesområde og installation af en varmekedel En varmekedel er egnet til opvarmning af huse, for en eller flere familie-huse, beboelsesbygninger og erhvervsbygninger. Kedlen er tilpasset forbrænding af fastbrændsler i form af en træpiller. Kedlen skal tilsluttes en skorsten med de korrekte dimensioner og korrekt skorstenstræk. Den rette arbejdsdrift er betinget af en korrekt installation, korrekt træk i skorstenen samt korrekt betjening og vedligeholdelse af apparatet. Installation af en kedel i åbent system skal være beskyttet i overensstemmelse med de gældende regler. Installation af en kedel i et lukket system skal være udstyret med anlæg til bortskaffelse af varmeoverskud og beskyttes i henholdt til de gældende regler: Direktiv journal fra Nr 56 POZ 461, standard PN-B Opvarmeteknik Beskyttelse af varmeanlæg i et lukket system med trykekspansion og 2,5 bar sikkerhedsventil er et krav. Tilslutning, beskyttelse af kedlen og varmeinstallationen skal være i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser samt regler i den nedenstående manual. På grund af en ukorrekt tilslutning kan der opstå skader, som producenten ikke er ansvarlig for. Kedlen skal skylles med vand, før den bliver tilsluttet til en varmeinstallation. TIP Brug kun de originale reservedele. NIBE-BIAWAR tager ikke ansvaret for skader, som er opstået i forbindelse med brug af reservedele fra andre producenter. Rør ikke kedeldøren eller andre elementer, som har en direkte kontakt med flammen med bare hænder, fordi der er fare for forbrænding. Apparatet er forsynet med en elektrisk strøm på 230V/50Hz. En ukorrekt installation eller forkert reparation kan forårsage livstruende elektrisk stød. Elektrisk tilslutning må kun udføres af den person, som har de rette kvalifikationer og beføjelser Informationer vedrørende fyrrummet Fyrrummet skal være fremstillet i henhold til det lovpligtige direktiv BD 30. EVT. Kontakt lokal Skorstensfejer Der er fare for kulilteforgiftning, hvis kedlen befinder sig i et rum med utilstrækkelig luftstrøm. Man må ikke formindske eller lukke indblæsningsåbninger og afgangsåbninger. 6

7 1.4. Informationer vedrørende en sikker anvendelse Husk at overholde de gældende brandsikkerhedsregler. Varmekedlen må kun betjenes af voksne personer som har kendskab til betjeningsvejledningen. Børn må ikke befinde sig i nærheden af kedlen under dens arbejdsdrift uden opsyn. Brug kun den angivende brændstof. Brug aldrig flydende brændstof (benzin, opløsningsmidler og lign.) Man må ikke sprøjte, injicere eller hælde flydende brændstof i gnister eller ild. 3. Bortset fra skruer, er kedlens panel også fastgjort ved hjælp af clips. Skub frontpanelet forsigtigt fremad og pas på tilslutningsledninger. 4. Tryk på STB stopknappen for temperatur. Knappen befinder sig på venstre side af termostaten, når Du står i fronten af kedlens frontpanel. Efter indkobling af STB, monter frontpanelet og derefter tilslut kedlen til strømforsyning. Efter montering af kontrolpanelet, godkend STB alarm (se punkt: Alarmer). Åbn ikke forbrændingskammeret under apparatets arbejdsdrift. Kedlens dør må kun åbnes efter slukning og afkøling af kedlen. Temperaturen i kedlen kan være meget høj også efter længere ventetid. Tjek præcis om alle kedlens komponenter hører med efter leverancen. Den maksimale arbejdstemperatur for kedlen er 85 C, temperaturen skal tjekkes periodisk. Aske skal opsamles i en beholder fremstillet af ikke brændbare materialer. Hvis kedlen ikke bliver brugt i en længere periode, vær forsigtig ved en ny optænding. Brug kun ildfaste rengøringsmidler til rengøring af kedlens varmeoverflader. Put ikke brandfarlige materialer på kedlens overflade eller i nærheden af den STB kedel Overkogstermostat Kedlens automatik beskytter kedlen mod en ikke automatisk overophedning ved hjælp af et STB sikkerhedssystem. Dette er et sikkerhedssystem, som ikke kræver strømforsyning. Den rette temperatur for at aktivere STB sikkerhedssystem er mellem 89 C-99 C. Hvis temperaturen overskrider det angivende niveau, vil STB systemet slukke apparatets brænder og kedlen slukker, (indtil det øjeblik, STB bliver indkoblet manuelt). Efter STB virkningen er det først muligt at tænde for det efter afkølingen af apparatet under 80 C den nuværende temperatur bliver vist på displayet. For at tænde for STB (se Fig.1). Når du fjerner fastgørelsesskruer fra frontpanelet, vær meget forsigtig, fordi forbrændingskammerets elementer og brænderens komponenter kan have en meget høj temperatur. TIP Efter virkningen af STB temperatur-begrænsningen, skal man vurdere og fastsætte grunden til overophedning af kedlen og en ny indstilling af STB kan først ske efter fjernelse af fejlen. Hvis afbrydelse af STB systemet stadigvæk fortsætter, kontakt venligst en autoriseret forhandler. Kedlen er også udstyret med en sensor, som kontrollerer åbning af døren, kedlen bliver slukket hvis man åbner døren og sensoren forhindrer optænding hvis døren ikke er lukket korrekt. (se Fig.1). Hvis man åbner døren under kedlens arbejdsdrift, kan de elementer, som sidder på kedlens dør blive beskadiget på grund af flammen og høj temperatur. Åbningen af forbrændingskammerets dør kan først ske, når ilden er slukket og kedlen afkølet. BEMÆRK Afbryd strømforsyningen til kedlen, før start med alt arbejde på STB overkogstermostaten, temperatur begrænsningen på brænderen. 1. Afbryd kedlens strømforsyning. 2. Åbn kedlens dør og fjern de 2 skruer (torx 20), som fastgør kedlens frontpanel. 7

8 Låge termostat Beskyttelse af brænderen Brænderen er blevet udstyret med to sikkerhedssystemer, dvs. en brændetemperatur termostat der forhindrer tilbagebrænding af flammen, og en selvslukkende fleksibel plastslange. Hvis termostaten, der befinder sig på nedfaldsskakten registrerer varme (>90 C), afbryder termostaten strømforsyningen til brænderen og pille-sneglen. Tryk på reset før genoptænding af brænderen. Denne procedure gennemføres ved at afbryde strømmen til kedlen, fjerne kassen og trykke på en lille reset plade, som befinder sig på termostatens front. Før man genopstarter brænderen skal kassen påmonteres, regulatoren skal tændes og alarmen slettes (ved at godkende den med Enter ) Brænder sikkerhedskredsløb (se punkt Alarmer). Fig.2. PBMAX 20 temperaturbegrænsning af brænderen. Fig.1. Genindkobling af STB temperaturbegrænsning Kredsløbsafbryder Kedlen er beskyttet indvendigt med en kredsløbsafbryder 10A, som er placeret under apparatets frontpanel (Fig. 3 billedet 9.), som beskytter mod strømoverbelastning og kortslutninger. De kan få adgang til kredsløbsafbryderen efter afmonteringen af kedlens frontpanel (demontering af frontpanelet er beskrevet i punkt kedlens STB temperatur begrænsning). Brænderen er også udstyret med en sikkerhedsknap, som er placeret på brænderens montageramme. Denne knap forhindrer optænding af brænderen, som er fjernet fra kedlens dør, samt hvis brænderen ikke er fastgjort korrekt (ikke spændt) Informationer vedrørende ventilation. Fyrrummet skal have en åben indblæsningskanal på et areal på 200 cm 2 (20X 10 CM.) Udblæsningskanalen skal have en diameter, der ikke er mindre end 14x14 cm med en indgangsåbning under loftet, afledt over taget og placeret ved siden af skorstenen. Udblæsningskanalen og indgangsåbningen må ikke være udstyret med lukningssystemer. Ventilationsslanger skal være produceret af ildfaste materialer. 8

9 1.6. Informationer vedrørende skorstenen. PELLUX kedlen er udstyret med røg-rør, som har en diameter på 127 mm. Den laveste højde på skorstenen med en diameter på 127 mm og kedlens varmeeffekt på 6-20 kw, er 6 m. Trækket i skorstenen er meget vigtig og bør være minimum 18 PcaL. ( 1,8 MM VANDSØJLE.) For at kunne opnå den bedste ydeevne af forbrændingsprocessen, samt det mindste miljø forureningsniveau, kan der installeres en træk stabilisator. SKORSTENEN skal kontrolleres af skorstensfejeren før installationen 2. Produktbeskrivelse 2.1. PELLUX 100 kedlen PELLUX 100 kedlen er produceret til at forbrænde fastbrændsel i form at træpiller. Brænderen til forbrænding af piller skal monteres direkte i brænder montageåbningen ved hjælp af de leverede stjerneformede M8 skruer. Det vertikale konvektionssystem og automatiske rensningssystem i kedlens konstruktion letter dens rengøring. På grund af dette sikrer man en høj og jævnfordelt energieffektivitet. En stor askeskuffe letter den daglige overholdelse af renhed og forlænger tiden mellem fjernelse af aske. Brænderen som er monteret på PELLUX kedlen er udstyret med et automatisk brændsels fødesystem. Kedlens regulator er ansvarlig for levering af brændsel og brænderens arbejde. På grund af dens modulære opbygning er det muligt at udvide styringssystemet. Den maksimale udvidelse er: 16 varmekredsløb, i dette 2 vand varmekredsløbs-systemer, styring af varmesystemet sammen med en varmeakkumuleringsbeholder-buffertank, styring af solvarmesystemet, som samarbejder med kedlen. 9

10 Opbygning af PELLUX kedlen Fig.3. Konstruktionsskema af PELLUX kedlen 1. Ekstern indgangsåbning ø127. Lodret 2. Rensemekanisme af sod 3. Konvektionskanaler (røg-rør). 4. Røg-kanaler 5. Ovnkammer 6. Beholder til sod 7. Keramisk patron 8. Askebeholder 9. Overstrøm afbryder 10 A 10. Låg for renseanlægget 11. Fremløbsstuds C.O.1 GW 12. Kedelregulator 13. Tænd/sluk hovedafbryder 14. Drosselventil til ledelse af forsyningsledninger 15. Kontrolrude af brænder flamme 16. Brænder monteringsåbning 17. Kedeldør 18. Alternativ fremløbsstuds C.O.1 GV 19. Rør til ledelse af de interne ledninger Ø Studs til retur af varmevandet C.O.1 GV 21. Aftapsstuds ½ GV 10

11 2.2. PBMAX 20 brænderen PBMAX 20 brænderen er egnet til forbrænding af trægranulatet (piller) efter monteringen på kedlen Konstruktionsskema af brænder opbygning I en PBMAX 20 brænder må man kun anvende træpiller med en diameter på Ø6-10 mm og fugtniveauet op til 12%. Anvendelse af andre brændstoffer er forbudt Regulering af brænderens arbejdsdrift Brænderens styrke afhænger af pille- mængden samt mængden af den indblæsningsluft, der kommer ind i kedlen via ventilationsåbningen. PBMAX 20 brænderen styres af kedlens styring, som har to slags justeringsmåder. Fuld modulerende. (Kræver iltsonde) Efter afslutning af optændings- og antændingsprocessen styrer kedlens automatik, brænderens arbejde på en modulerende måde, ved at tilpasse kedlens arbejdsstyrke i forhold til varmebehovet i den pågældende bygning (i henhold til kedlens arbejdsstyrke). Styringen justerer løbende pille-portioner samt indblæsningsstyrke ved at opretholde kedlens stabile temperatur og en optimal forbrændingsproces. Trinstyret Fig.4. Opbygning af PBMAX 20 brænder. Beskrivelse: 1. Forbrændingskammer 2. Afbryder (der sikrer mod optænding i tilfælde af, at brænderen er fjernet fra døren eller er dårligt monteret.) 3. Tilbagebrændings sikring 4. Fotocelle. 5. Ventilator 6. Kabinet til brænderen 7. Stikkontakt for tilslutning af sneglen 8. Lavspændingsstikkontakt (styring af brænderen) 9. Højspændingsstikkontakt (forsyning af brænderen) Efter afslutning af optændings- og antændingsprocessen styrer automatikken brænderens arbejde ved hjælp af justering. Dette er ensbetydende med at brænderen arbejder på 2 trins effekt, afhængigt af varmebehovet arbejder den på 1 trins effekt (eks. 6 kw), eller 2 trins effekt (eks. 20 kw) Det første trin svarer til den minimale effekt og 2 trin til den maksimale effekt. Begge værdier skal indstilles af installatøren. Brænderen går fra 2 trins effekt til 1 trins effekt i det øjeblik den ønskede temperatur opnås (indstillet af installatøren) + hysterese. 11

12 3. Tekniske data Dimension Enhed Værdi Dimension Enhed Værdi A mm ø127 K mm 526 B mm 162 L mm 342 C mm 645 M mm 133 D mm 801 N mm 232 E mm 350 O mm 150 F mm 263 P mm 210 G mm 12 R mm 24+15/-0 H mm 296 S mm 65 I mm 942 T mm 1038 J mm 475 U mm

13 Tabel 1. PELLUX 100 kedel, tekniske data Lp. Parameter Enhed Værdi 1. Type - K-PAA20 2. Nominel effekt kw Kedelvirkningsgrad % Vandkapacitet L Netto vægt kg Max arbejdstemperatur o C Minimum returtemperatur o C Røg-gastemperatur o C Indgangsåbnings diameter mm Max tryk bar 2,5 11. Påkrævet skorstenstræk Pa Længde af forbrændingskammeret mm Beskyttelsesgrad - IP Skorstens diameter mm Ø Minimumshøjde skorsten m Forsyningsspænding V Strømforbrug styring W Røggasmassestrøm v. min. kg/f 19. Røggasmassestrøm v. nom. kg/f 20. Vandsidemodstand 10 kw m.bar 21. Vandsidemodstand 20 kw m.bar Tabel 2. PBMAX 20 brænder tekniske data Lp. Parameter Enhed Værdi 1. Type - PBMAX Brænder effekt kw Træpiller mm Spænding V 230V NAC 50 Hz 5. Effekt W Elektrisk tænd-element kw 1,2 7. Beskyttelsesgrad - IP21 8. Netto vægt kg 14,5 13

14 4. Installation af apparatet Ved en installation af varmekedlen skal man følge de gældende lovmæssige regler. Fyrrummet skal være fremstillet i henhold til en hver tid gældende love i Danmark. Varmeinstallationen af et åbent system skal opfylde Dansk Lovgivning. Varmeinstallationen af et lukket system skal opfylde Dansk lovgivning, og skal være udstyret med sikkerhedsanlæg, som vil beskytte installationen, disse anlæg skal have: Sikkerhedsventil sammen med indløbs- og afløbsslangen, Membran samlingsbeholder, Samlingsrør, Beskyttelse af varmekilden mod temperatur overophedning af installationsvandet, Anlæg til bortskaffelse af varmeoverskud i overensstemmelse med krav og bestemmelser jævnfør Dansk Lovgivning. Udstyr til kontrol og måling, som viser i det mindste temperaturen af installationsvandet, under forsyningen samt trykket i installationssystemer såsom: automatisk udluftningsarmatur som ventilerer samlingsrøret; afløbsarmaturer som muliggør bortskaffelse af vandet i samlingsbeholderen. Ventilationskanaler skal være fremstillet af ildfaste materialer. Der skal være en god belysning, for det meste dagslys dog også kunstig lys. TIP Kedlens dør kan monteres med mulighed for åbning både til venstre eller højre side Afstand fra vægge Ved placering af kedlen, husk at bevare den minimale afstand fra vægge (Fig.5). Når du installerer udstyret, husk at skabe en god tilgang både til kedlen, brænderen og skorstenen. Dette er meget vigtigt for vedligeholdelsesarbejde og rengøring. Kedel Fundament Samlingsbeholder TIP Kedlen skal transporteres til det ønskede sted i en original emballage Placering af kedlen Kedlen skal sættes med en højde på minimum 2,5m i henhold til den gældende standard. Gulvet i dette rum skal være fremstillet af ildfaste materialer. I tilfælde hvor gulvet er fremstillet af brandfarlige materialer, skal det dækkes med en stålplade med tykkelse på 0,7 mm og 0,5 m afstand fra kedlens kant. Det anbefales at stille kedlen og pille-magasinet på et lige beton fundament med en højde på minimum 5 cm og beskyttede stålkanter. Fyrrummet skal have det rette luftskifte. Det skal også indeholde en frisklufts åbning placeret tæt ved gulvet, som har et areal på 200 cm 2 Fig.5. Kedlens afstand fra vægge. Tabel 3. De minimale afstande fra bygningsvægge Dimension Værdi [m] A 1 B 0,7 C Nivellering af varmekedlen For placering og nivellering af kedlen anvendes justerbare støtteben (Fig.6) Fig.6. Nivellering af varmekedlen. 14

15 4.4. Kedlens udstyr I det øjeblik De modtager kedlen, tjek at der ikke er nogen fejl eller mekanisk beskadigelse. Tjek alt udstyr og sammenlign med den nedenstående tabel. Pos. Komponent Antal 1 Temperatursensor for varmt brugsvand 1 2 Temperatursensor for det primære kredsløb 1 3 Rensebørste til rengøring af røg-rør 1 4 Lade-stok greb 1 5 Betjeningsmanual sammen med garantikortet 1 5. Montage og tilslutning af installationen 5.1. Tilslutning til installationen og bortskaffelse af udstødningsgasser En skorsten med det rette træk samt korrekt størrelse er en forudsætning for en god funktionsevne af varmekedlen. Fra dette afhænger ydelseseffekt og økonomibesparelsen. Varmekedlen må kun tilsluttes til en skorsten med det rette træk (tekniske data). Det er meget vigtigt at røgrøret har sådan en diameter og højde, så der ikke opstår for højt modtryk i kedlen. PELLUX kedlen har en indgangsåbning (rund snit) med en ekstern diamater på ø127 mm. Indgangsåbningen skal tæt tilsluttes (for eksempel ved hjælp af en tilslutningsenhed lavet af stål på den rigtige tykkelse) til skorstenens røg-gasrør. Tilslutningsenheden bør være fremstillet med et fald i retningen af kedlen (anbefalet) eller i en lige linje med kedel-skorsten. Tilslutningsdiameteren bør ikke formindskes. Enhver brydning eller anvendelse af knækstykker forøger modstanden af forureningspassage og kan forårsage beskadigelse af kedlens arbejde. Anbefalet Røgrøret skal tjekkes af en skorstensfejer før man foretager installationen Tilslutning til varmeinstallationen Kedlen skal tilsluttes til varmeinstallationen i henholdt til de gældende regler og standarder. Diameteren af tilslutningsrør for installationen af centralvarmen skal tilpasses i overensstemmelse med de gældende regler og bestemmelser og bør ikke formindskes fra kedlens afgang til installationsfordelingsanlægget både ved forsyningen og returneringen til kedlen. TIP Kedlen og installationsanlægget skal skylles med vand for at fjerne alle urenheder før kedlen tilsluttes til varmeinstallationen. Indstilling af en forsyningsledning for varmeinstallationen skal udføres sådan, så der er en fri adgang til renseanlægget (Fig.3 punkt.10) Elektrisk tilslutning til Kedlen er udstyret med en Automatik, som styrer brænderens arbejde og cirkulationspumper. Alle elektriske tilslutninger af de eksterne udstyr skal foretages af en kvalificeret person (AUT ELEKTRIKKER). Forsyningen af apparatet skal tilsluttes i henholdt til de angivende mærkninger. Forsyning: 230V NAC 50Hz Afgangsåbninger for eksterne udstyr 230V/50Hz Kedlen skal tilsluttes til en separat forsyningslinje, som skal være beskyttet med en automat sikring på 16 A samt en fejlstrømsafbryder. Man må ikke forbinde andet udstyr til kedlens forsyningslinje. Fig.7. Tilslutning af kedlen til skorstenens rør. Installation og eventuel service må kun udføres af en kvalificeret person, som har de nødvendige beføjelser og kvalifikationer. Udførelse af elektrisk installation skal foregå i henholdt til de gældende regler. 15

16 5.4. Montage af brænderen flydende transport af piller, uden bøjninger, som kunne forårsage tilstopning af rør & slange. Forsyningsrør til brænderen Fig.8. Montage af Pille-brænderen. En brænder af PBMAX 20 type skal monteres i brænderens montageåbning, som er lavet i kedlens dør. Brænderen skal monteres ved hjælp af skruer, som følger med i leverancen. Kontroller venligst, om brænderen slutter godt tæt til kedlens dør efter monteringen. Efter monteringen af kedlen skal De: 1. Sætte den fleksible plastslange på forsyningsrøret og beskyt det med et spændebånd. 2. Tilslut de elektriske ledninger fra kedlen til brænderen og fra pille-sneglen til brænderen. 3. Tænd for kedlens automatik og tjek, om der vises en alarmmeddelelse på displayet sikkerhedskreds af brænderen. Hvis ja, tjek alle tilslutninger og godkend alarmen i henholdt til Alarmer punktet. For at tilslutte brænderen sammen med pille-sneglen skal De bruge en selvslukkende fleksibel slange, som hører med i leverancen af kedlen. Anvendelse af andre forsyningsrør er forbudt. Anbefalet max længde på slangen: 75 cm Pille-magasin og pille-snegl Pille-sneglen forsyner brænderen med piller fra det eksterne magasin. Vi anbefaler brug af følgende sæt: ZP 300 pille-magasin og en NIBE- BIAWAR PP pille-snegl, som er specielt egnet til et samarbejde med PELLUX- kedlen. Pille-magasinet skal placeres i nærheden af kedlen, sådan så pille-sneglen kan monteres uden problemer og tilslutning af den fleksible slange mellem sneglen og brænderen. Det skal også gennemføres på en måde så man sikrer en Fig.9. Korrekt tilslutning af forsyningsrøret. Mulighed for højre og venstre montering af magasinet. Fig.10. Fejl tilslutning af forsyningsrøret. TIP Tilslutningen af pille-magasinet skal udføres sådan, så kedeldøren kan åbnes fuldstændigt (for eksempel rengøring og vedligeholdelse af kedlen). Anvendelse af en anden type magasin/samlebeholder. Det er tilladt at bruge en anden type magasin (for eksempel med en større kapacitet), men magasinet skal være opbygget på sådan en måde, at snegledispenseren kan monteres i en hældningsgrad på i forhold til gulvet. Magasinet bør have et beskyttelseslåg, som vil beskytte pillerne mod fugt og samtidig beskytte de mekaniske elementer af dispenseren mod eventuelle skader (for eksempel mod indtrængen af et fremmed hårdt legeme). 16

17 6. Optænding og betjening af kedlen 6.1. Hovedbrændstof Den installerede PBMAX 20 brænder på kedlen er egnet til forbrænding af højkvalitets træpiller med en diamater på 6-10 mm og fugtighed på maksimal 12 %. Anvendelse af andre brændstoffer i brænderen er forbudt. Fig.11. Et eksempel på indstilling af et andet magasin Transport af piller. Det nedenstående eksempel på transport af piller kan anvendes i tilfælde af Vølund sneglen, som er designet til PELLUX kedlen, type PP 15 med en længde på 1,5 m og hældningsgrad på cirka 45. Pille-sneglen skal påfyldes med piller før første optænding af brænderen (eller hvis der mangler piller i magasinet). Dette udføres ved at påfylde magasinet med piller og derefter tænde for den ved at tilslutte sneglen direkte til stikkontakt. Den fulde påfyldning af sneglen tager cirka minutter. Til pillerne kommer frem til udløbsåbningen, efterlad sneglen tændt i cirka 2 minutter for at opnå den optimale påfyldning af snegl-røret. Lad pillerne falde ned i en beholder (for eksempel en spand), sådan så de igen kan puttes i magasinet. Derefter flyt stikket til brænderens stikkontakt og monter det fleksible rør mellem dispenseren og brænderen (monter spændebåndet). Hvis det er nødvendigt at transportere pillerne til et mere fjernt sted, så er det muligt at skaffe en snegl med længde på 2,5 m (type PP25 kan købes hos forhandleren). TIP Påfyldningen af pillerne kan også udføres fra styringsniveauet. Brug lever piller funktionen, som befinder sig i hovedmanualen eller test dispenser samlebeholder, som befinder sig i betjeningsmanualen af brænderen. Disse funktioner erstatter tilslutning af snegledispenseren til en stikkontakt. Det anbefales at bruge højkvalitetsbrændstoffer, som leveres fra sikre kilder. Pillerne skal indeholde det korrekte fugtighedsniveau og være rene, uden sand, sten, maling, lim og lign., som kunne forværre forbrændingen eller beskadige apparatet. NIBE- BIAWAR tager ikke ansvaret for beskadigelse af apparatet og en ukorrekt forbrændingsproces, som skyldes anvendelse af et forkert brændsel Optænding af brænderen Brænderen er fuldstændig automatisk, dvs. den optænder og slukker automatisk, der er ikke behov for en manuel optænding og justering af arbejdseffekten. Antændingsprocessen i en PBMAX 20 brænder bliver justeret ved hjælp af en kedelautomatik. For at gøre dette, tryk på den røde ON/OFF knap på kedlens panel. I enhver antænding sker der en eller to renseprocesser af brænderristen, som er fabriksindstillet (mulighed for at vælge 2 5 rensninger). På automatikkens display vises RENGØRING. Samtidig bliver der udført en rengøringsproces af konvektionsrør for at fjerne sod (se punkt 7, Eftersyn og vedligeholdelser). TIP Rengøringsprocessen af røgrøret bliver tændt samtidig med rengøringsprocessen af brænder risten, men kun ved den første optænding. Denne proces bliver kun udført automatisk en gang dagligt på senere tidspunkt (ved en manuel tidsindstilling) og behøver ikke at forekomme for hver optænding af brænderen. Efter rengøringsprocessen kommer der den rigtige optænding, som består af følgende trin: Automatikkens display viser: OPTÆNDING På risten kommer der en portion af piller (tidsmæssigt fastsat af fabrikken 50 sekunder) Tænd-element og brænderens ventilator er tændt Flammesensoren kontrollerer tilstedeværelsen af flammen og opdager den ved en sensortærskel på 50 enheder (indstillet af fabrikken). 17

18 Når flammesensoren opdager flammen, slukker tænd-elementet og antændelsesprocessen begynder Displayet viser ANTÆNDELSE Antændelse tager cirka 3 minutter, der bliver tilføjet en ekstra mængde af piller og ventilatoren øger sin arbejdshastighed. Efter 3 minutter slutter antændelsen og automatikken overgår til den rette arbejdsdrift, som vises på displayet, placeret på automatikken. TIP Tiden for hver enkelt antændingsproces af træpiller tager op til 6 minutter. Hvis flammesensoren ikke opdager flammen i forbrændingskammeret, bliver antændingsprocessen gentaget. Det maksimale antal af antændings forsøg er 5. Hvis den fulde antænding ikke finder sted i løbet af de 5 forsøg vil kedlens automatik generere en alarm. TIP De fra fabrikken fastsatte indstillinger af PBMAX 20 brænderen er blevet angivet for træpiller i størrelse på 8mm og fugtighedsniveau på max 12 % Slukning Slukningsprocessen bliver tændt når man trykker på den røde ON/OFF knap (i cirka 3 sekunder), der befinder sig på kedlens automatik. Dette iværksætter følgende processer: Displayet viser SLUKNING Levering af træpiller bliver afbrudt Ventilatoren arbejder indtil flammen forsvinder fuldstændigt Kedlens automatik styrer ikke pumpers arbejdsdrift under denne slukningsproces Brænderens arbejdsdrift kan også afbrydes fra hovedmenuen under BRÆNDER menu. Når De finder BRÆNDER menuen, tryk på ENTER, derefter skift den viste option ved hjælp af en op eller ned pil til NEJ. Dette vil forårsage en start af slukningsprocessen (kedlens automatik vil stadigvæk styrer pumpens arbejde). TIP Hvis BRÆNDERENS drift bliver godkendt og markeret som NEJ, vil brænderen ikke blive tændt på ny igen. For at kunne genstarte brænderen, skift BRÆNDERENS drift til JA. BEMÆRKNING! NØDSTOP Indstil hovedafbryderen i 0 position. Dette vil medføre ophævelse af automatikkens, brænderens og sneglens arbejde, men de glødende træpiller på risten vil ikke slukke med det samme. 7. Eftersyn og vedligeholdelse Kedlen er udstyret med automatisk fjernelse af sod fra røg-rør. Dette letter rengøringen og forbedrer kedlens ydelseseffekt under dens arbejde. For at opnå den bedste arbejdseffekt af en moderne og innovativ kedel, bør de overflader, som kan udsættes for flammen rengøres regelmæssigt for sod (anbefales hver 14. dag). Forbrændingskammeret, turboanlægget for røggasser samt røg-rør bør renses minimum en gang om måneden. (se punkt Rengøring for sod). Udførelse af dette arbejde er brugerens ansvar og hører ikke til garanti serviceringen Rengøring for sod Rengøring må kun gennemføres efter slukningen af forbrændingsprocessen og nedsætningen af temperaturen. Brug beskyttelsestøj under rengøring. Hvis en trækregulator er blevet monteret før rengøring, så skal den lukkes. Dette forhindrer gennemtrængsel af sod til fyrrummet under rengøringen. Efter rengøringen skal regulatoren åbnes igen. PELLUX 100 kedlen bliver renset automatisk, men kræver også en manuel rengøring. En automatisk rengøring sker ved bevægelse af turboanlægget i konvektionsdelen. Denne bevægelse iværksættes af sodrenseanlæggets motor fremdrift. Sodbelægningen, som sætter sig på væggene af konvektionskanalerne bliver skrabbet til en speciel beholder for aske. En automatisk rengøring sker en gang om dagen fastsat af brugeren. En manuel rengøring sker ved at trække børsten via kedlens konvektionskanaler (røg-rør) før fjernelsen af turboanlægget. Først og fremmest skal man sikre sig, at elforsyningen er afbrudt. Turboanlægget skal fjernes før rengøring af konvektionskanaler (røg-rør), for at gøre dette, skal man: 18

19 Åbne renseanlægget (ved at skrue de eksterne skruer, de interne kan anvendes som greb), Fjerne den mobile arm, som befinder sig under turboanlægget sådan, så de bliver i den øverste position, Fjerne soden i turboanlægget ved at tage fat i forbindingsdelene. Efter fjernelse af turboanlægget fra kedlens røg-rør, skal de rengøres for urenheder. Den fjernede sod fra konvektionskanaler, bliver opsamlet i en speciel beholder, der befinder sig i den nederste del af kedlen bagved askebeholderen. For at tømme sodbeholderen, skal man åbne kedlens dør og fjerne askebeholderen foran, derefter fjerne sodbeholderen bagerst og tømme den. Efter rengøringen af askebeholderen og sodbeholderen skal de stilles på plads og døren lukkes. Sod turboanlægget og rengøringsanlægget skal sættes på plads og lukkes. Asken kan være glødende i længe. Brug derfor beskyttelseshandsker under tømning af forbrændingskammeret, fjernelse af sod og tømning af askebeholderen. Rør ikke døren eller andre elementer, som har en direkte kontakt med flammen med de bare hænder, fordi der er en risiko for forbrænding. Fig.14. Demontering af sod turboanlægget Beskrivelse: 1. Turboanlæg 2. Forbindingsled 3. Mobil arm 7.2. PBMAX 20 brænder PBMAX 20 brænderen kræver vedligeholdelse i en minimal grad. For det meste går det ud på at kontrollere kvaliteten og størrelsen af de anvendte træpiller. Afbryd apparatet fra el-nettet før De starter med vedligeholdelsesarbejdet og servicering Rengøring/fjernelse af aske Det færdige produkt, der kommer efter forbrændingen af træpiller er aske med en mængde på ca. 0,5 % - 1,5 %. Hyppigheden af rengøring afhænger af forureningsgraden, type af brændsel og forbruget. Asken skal opbevares i en lukket beholder. Brænderens rist skal renses efter forbrændingen af ca. 200 kg træpiller eller en gang om ugen. Afhængigt af det anvendte brændsel, kan pauser mellem rengøringer forlænges op til 2-3 uger. Brænderen bliver renset automatisk, men kræver også en manuel rengøring. En automatisk rengøring sker før hver antændingsproces. En ekstra rengøring forekommer efter bestemt tid, som brugeren selv indstiller ( min) og finder sted hvis brænderen arbejder i en kontinuerlig drift i længere perioder. Den automatiske rengøring går ud på, at risten bliver rykket ud i forbrændingskammeret og den akkumulerede aske falder direkte i askebeholderen. Risten bliver skubbet på plads igen. Enhver automatisk rengøring af risten sker to gange - fabriksindstillet. Brugeren har mulighed for at justere denne indstilling i et omfang fra 2-5 gange. Det er også muligt at indstille tiden, hvor PBMAX 20 brænderen vil have en tilladelse til at udføre en automatisk rengøring. Denne funktion har en større prioritet end en automatisk rengøringsfunktion, som tændes efter udløbet af den maksimale kontinuerlige arbejdstid ( min.) For at udføre en manuel rengøring af brænderen, skal man gøre følgende: Start med slukkeprocessen af flammen og vent indtil flammen forsvinder og regulator displayet viser SLUKKET Afbryd elforsyning og vent indtil brænderen er afkølet, for at undgå forbrænding 19

20 Rens det fleksibel rør Rens forsyningsrøret (1), Skrab antændingspladen (2) og risten (3) og rens riståbninger, Fjern aske fra brænderen og kedlen 7. Tjek røgrøret og rens det. 8. Tænd for pille-sneglen ved at putte stikket i stikkontakten. Den fulde påfyldning af røret tager cirka minutter. 9. Juster brænderen. 8. CE mærkning Vi bekræfter hermed, at dette produkt er blevet produceret i overensstemmelse med: Fig. 15. PBMAX 20 brænder Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektivet 2004/108/EC Trykdirektivet 97/23/EC Maskindirektivet 98/37/EC Også efter en længere periode kan asken indeholde gløder. Brug derfor en ildfast beholder til fjernelse af sod og aske Årlig vedligeholdelse eller service (udføres af installatøren). For at sikre brugere og den rette arbejdseffekt af brænderen, skal brænderen vedligeholdes og tilses en gang årligt som minimum. Flammen skal slukkes og når risten befinder sig i en ekstern position (risten er rykket ud), sluk kedlens hovedafbryder. Derefter: 1. Fjern kassen og rens fotocellen med en klud og et mildt slibemiddel (for eksempel en tandpasta). 2. Rens ventilatorens blade. Det er godt at rense dem med trykluft. 3. Fjern rist sidevægge og antændingspladen, løsn ledninger fra antændingsenheden. 4. Rens stedet bag ved antændingspladen, rens risten. 5. Monter alle komponenter. 6. Fjern alle urenheder fra magasinet og snegl. Dette symbol angivet på produkterne bekræfter, at produktet er blevet fremstillet i overensstemmelse med de ovenstående direktiver. Dette symbol angivet på produkterne og/eller på den vedlagde dokumentation betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med andet affald. 20

21 BETJENINGSMANUAL AF PELLUX 100. Styring 21

22 1. Generelle informationer 1.1. Forord. IGNEO styringen er et moderne microprocesser-system, som ikke blot styrer kedlen, men også det centrale varmesystem og opvarmning af brugsvand. Apparatet styrer forbrændingsprocessen ved at tilføje den rette luftmængde og piller. Ved anvendelse af de elektroniske halv-leder relæer bliver forbrændingsluften modulerende justeret. På grund af et avanceret styringsprogram samt muligheden for at justere mange parametre, kan hele systemet reguleres og tilpasses til varmesystemets behov på en meget fleksibel måde Fordele Grafisk display - ved anvendelse af en stort FSTN grafisk display sker betjeningen af apparatet intuitivt. Stor font og ikoner, letter betjeningen af apparatet for ældre mennesker. To slags menuer - en simpel menu og avanceret menu. Under den daglige brug er det muligt at betjene apparatet fra hovedmenuen. Infoknap, styringen er blevet udstyret med en intelligent hjælpefunktion. Hver parameter er blevet beskrevet, fremkaldelse af en beskrivelse sker ved at trykke på infoknappen. Modulært design af CAN styring, ved anvendelse af en database, (CAN for udveksling af data, bruges fortrinsvis i motorbranchen) er det muligt at udvide styringssystemet. Den maksimale udvidelse er: 16 centralvarmesystemer, 2 centralsystemer for forberedelse af varmt vand, energibuffer, solar-system, samt iltstyring. Buffer - styringen af et varmesystem sammen med en varmeakkumulationsbeholder (buffer). Soloptagelsessystemer: canstyringen styrer soloptagelsessystemet, som samarbejder med kedlens styringssystem. Effektiv og innovativ 32 bit ARM processor (ARM systemet anvendes i mobiltelefoner) muliggør en avanceret styring af Fuzzy Logic program af II generation. Alarmhistorikken og fejlhistorikken styringen opbevarer historikken af de 20 sidste fejl og alarmer sammen med en beskrivelse, dato for registreringen af fejlen og dato for godkendelse. Ur sammen med kalenderen - uret muliggør programmering af rumtemperaturer og vandtemperatur i en ugentlig cyklus, som kan reducerer omkostninger for pilleforbrug. Statistik - Styringen opbevarer statistiske dat af systemets arbejde i hukommelsen og på denne måde muliggøres en overvågning af arbejdet som kan formindske forbruget af træpiller. For eksempel overvågning af kedlens temperatur samt brænderens arbejdseffekt samt sneglens arbejdstid. Lydsignaler af alarmer - en indbygget højtaler signalerer alarm i kedlen og øger på denne måde arbejdssikkerheden. Tilbagevending til fabriksindstillinger - denne funktion muliggør tilbagevending til fabriks indstillinger. 22

23 1.3. Sikkerhedsforanstaltninger Fare for elektrisk stød! Læs omhyggeligt betjeningsmanualen af apparatet før De starter med at bruge det. Betjeningsmanualen skal gemmes og opbevares for senere brug af apparatet. Man skal overholde alle de angivne regler og bestemmelser i betjeningsmanualen. Tjek, om apparatet ikke er beskadiget. Hvis De er i tvivl, brug ikke apparatet og kontakt forhandleren. Hvis De er i tvivl med hensyn til en sikker anvendelse af apparatet, kontakt forhandleren. Læg mærke til alle advarselstegn, som er angivet på apparatets kasse og emballage. Apparatet skal bruges i overensstemmelse med dets anvendelsesformål. Apparatet er ikke et legetøj, børn må ikke lege med det. Beskyt adgang til små elementer såsom fastgørelsesskruer, specielt hvis børn er i nærheden. Disse elementer kan være med i leverancen og indtagelse af dem kan forårsage kvælning af barnet. Man må ikke foretage nogen mekaniske eller elektroniske ændringer af apparatets funktion. Sådanne ændringer kan medføre fejl i apparatets drift, der ikke er i overensstemmelse med de gældende krav og have en negativ indflydelse på apparatets drift. Put aldrig fremmede genstande mellem apparatets spalter(ventilationsåbninger) eller ind i apparatet, dette kan medføre en kortslutning, elektrisk stød, brand eller beskadigelse af apparatet. Man må ikke tillade at vand, fugt, støv og andre ting kommer ind i apparatet. Dette kan medføre en kortslutning, elektrisk stød, brand eller beskadigelse af apparatet. Man skal sørge for en god ventilation af apparatet, ventilationsåbninger må ikke tildækkes, fordi dette vil forhindre en fri luftpassage omkring apparatet. Apparatet skal monteres inde i bygninger. Apparatet må ikke udsættes for slag og vibrationer. Sørg for, at el-tilslutninger svarer til apparatets arbejdsbehov. Alle forbindelser af ledninger skal være i overensstemmelse med de vedlagte montageskemaer samt de lokale eller nationale bestemmelser og regler. Dette apparat indeholder ikke komponenter, som brugeren selv kan udskifte. Alle serviceringer bortset fra rengøringen og funktionsindstillingen skal foretages af et autoriseret servicefirma. Husk altid at afbryde apparatet fra strømforsyningen, før De starter med vedligeholdelsesarbejdet. Brug aldrig benzin, opløsningsmidler eller andre kemiske rensemidler til rengøring af apparatet, fordi disse kan ødelægge apparatet. Det anbefales at bruge en blød klud Behandling af et brugt udstyr Apparatet er blevet fremstillet af genbrugsmaterialer, som kan anvendes på ny igen. Derfor skal alle komponenter, efter endt brug, afleveres til genbrug for elektrisk og elektronisk udstyr eller til forhandleren. 23

24 2. Tilslutning til systemet 2.1. Elektrisk installation Læs grundigt den vedlagte betjeningsmanual, før De starter med at anvende apparatet. Den person, som vil montere apparatet skal have et kendskab og erfaring med montering af sådan en slags udstyr. Forbindinger lavet af kobber skal være tilpasset til en arbejdstemperatur op til +75 C. Alle udførte forbindinger af ledninger skal være i overensstemmelse med det angivet montageskema af den elektriske installation og de internationale og lokale bestemmelser. Apparatet skal tilsluttes til et separat elektrisk kredsløb, som er udstyret med en korrekt effektafbryder og fejlstrømsafbryder Tilslutning Tilslut de følere, som er nødvendige for apparatets korrekte drift og ekstra elementer efter dit behov. På billedet er der vist et montageskema af apparatet. Tabeller viser en beskrivelse af indgangs og afgangsåbninger. Man må aldrig forbinde (PE) sikkerhedsledningen med en (N) ledning. Alle forbindelser af ledninger skal udføres, når apparatet er afbrudt fra elforsyning. El-arbejde bør kun udføres af en fagperson, som har kendskab til dette arbejde. Husk at forbinde styringspanelet til udførelsesenheden. Forbindingsmåden er vist på det nedenstående billede. 24

25 Tilslutning af anordninger INPUT Input Beskrivelse Forklaring Input Nummer Tk Temperatursensor af kedlen IN1,GND STB, Brænderens kredsløb Sikkerhedskredsløb IN2,GND Tcwu Temperatursensor for varmt brugsvandpumpe IN3,GND Tco Temperatursensor for centralvarme IN4,GND CTP Rumtemperatur sensor IN5,GND CTZ Ekstern temperatursensor IN11,GND Foto Flammesensor for effektniveau IN12,GND GDN Jordforbindelse for tilslutning af sensorer DO1,N Pumpe CO 1 Centralvarmepumpe DO2,N Åbning af blandeenheden CO 1 Åbning for blandeenheden af centralvarmen DO3,N Rengøring af rist L1 Styring af ristrengøring til modulet DO4,N Antændingsenhed Antændingsenhed af brænderen DO5,N Rengøring af rist L2 Styring af ristrengøring til modulet DO6,N Indblæsningsventilator Indblæsningsventilator for brænderen AO1,N1 Rengøring af udveksleren Rengøring af veksleren AO2,N Pille sneglen Pille sneglen AO3,N1 Pumpe C.W.U. 1 Varmt brugsvandspumpe AO4,N STB Begrænsningen af kedlens temperatur STB N Neutral fast N1 Neutral kan fraskilles, for eksempel fra STB PE Beskyttende 25

26 3. Gennemgang af hovedfunktioner 3.1. Styringspanel Trykknapper Knap ON / OFF Funktion Et langt tryk på hovedskærmen (>3 sekunder) skifter Styringen status ON OFF (tændt/ slukket). CO CWU INFO Hurtig adgang til den fulde konfiguration af indstillinger af centralvarmen. Hurtig adgang til den fulde konfiguration af indstillinger af varmt brugsvand. Viser informationer og beskriver de regulerede parametre Statuslys Beskrivelse af belysning Den grønne lampe lyser konstant Den grønne lampe blinker Den orange lampe lyser konstant Den orange lampe blinker Den røde lampe lyser konstant Den røde lampe blinker Grafisk display Betydning Styringen er slukket Styringen er tændt, brænderen er slukket Styringen er tændt, brænderen er tændt Brænderen arbejder Tilstedeværelse af en alarm til godkendelse Aktiv alarm ESC Pil op Pil ned ENTER Returnering til et trin højere i menuen, fravalg af parameter ændring. Menu indstilling, forøgelse af den valgte parameter. Adgang til hovedmenuen på hovedskærmen. Menu indstilling, reducering af den valgte parameter. Adgang til hovedmenuen på hovedskærmen.. Adgang til hovedmenuen. Godkendelse af den valgte parameter. Bekræftelse af alarmen Status af forbrændingskammeret. Status Beskrivelse Slukket Brænderen arbejder ikke. Drift slukket. Rengøring af brænderen med en stærk Rengøring strømstyrke. Optænding af træpiller. Angivelse af den Optænding første portion af pille, start af tændelement og blæseren. Efter registrering af flammen i antændingsfasen, angivelse af mere Antænding brændstof samt forøgelse af indblæsningsluften for glødningen. 1 arbejdsstyrke Brænderen arbejder med det første driftstrin. 2 arbejdsstyrke Brænderen arbejder med det andet driftstrin Brænderen arbejder med en frekvens Frekvens driftstrin. Slukning af forbrænding. Blæseren Slukning arbejder indtil flammen forsvinder fuldstændigt. Slukning af forbrænding. Blæseren Stop arbejder indtil flammen forsvinder fuldstændigt. 26

27 4. Betjening 4.1. Menu navigation Apparatet er udstyret med to slags menuer: en simpel menu og en hovedmenu. Simpel menu muliggør en hurtig adgang til hoved funktioner af styringen. Adgang til simpel menuen sker ved at trykke på pil op eller pil ned knappen på hovedskærmen. Beskrivelse af en simpel menu findes i afsnit 5. Hoved menu - giver mulighed for adgang til alle funktioner af styringen (status, overvågning, ændring af indstillinger og serviceringer). Adgang til hovedmenuen sker ved at trykke på Enter på hovedmenuen. Beskrivelse af hovedmenuen findes i afsnit 6. Returnering til hovedmenuen er muligt fra enhver skærm ved at trykke et par gange på Esc Serviceringsmenuen er kun beregnet til et kvalificeret teknisk personale. Ændringer kan medføre en forkert arbejdsdrift af apparatet Start af Styringen ON For at iværksætte regulatoren (ON drift), tryk på ON/OFF knappen i 3 sekunder på hovedskærmen, hvis den er i OFF driften Timer- programmer Regulatoren er udstyret med et ur og kalender. Dette muliggør programmering af de forskellige elementer af centralvarmen afhængig af den aktuelle tid og dag. Datoen og tiden bliver ikke slettet i tilfælde af strømsvigt, fordi regulatoren er udstyret med et batteri, som skal udskiftes hvert 2 år. Programmering sker i menuen for det bestemte kredsløb (for eksempel af brugsvand, opvarmning, buffer) og foregår på samme måde for ethvert element. Valg af en ugedag: Efter adgangen i en tidsbegrænset menu, blinker ugedagen. Vælg dagen ved hjælp af pileknapper eller tjek tidsindstillinger. Programmering: Efter valget af ugedagen og godkendelsen med enter, blinker tidsindikatoren for den aktuelle tid og tiden bliver vist. Ved siden af den bliver der vist et ikon, som symboliserer den aktuelle tidszone (solsymbolet betyder en komfort temperatur, månen viser en økonomisk temperatur). For at komme videre til næste time, tryk ned på pileknappen (økonomisk temperatur) eller tryk op på pileknappen (komfort temperatur). Hvis den fulde dag allerede er programmeret, tryk på enter. Efter godkendelsen af de nødvendige ændringer eller annulleringen), blinker ugedagen. Billedet viser et Økonomitemperaturen fra 00:00 til 6:00 eksempel af en Komforttemperaturen fra 6:00 til 9:00 programmeret Økonomitemperaturen fra 9:00 til 18:00 uge Komforttemperaturen fra 18:00 til 24: Slukning af Styringen For at slukke regulatoren (OFF drift), tryk på ON/OFF knappen i 3 sekunder, hvis den er i ON driften Efter nedlukningen af styringen, afhængigt af dens tidligere indstilling, kan brænderen stadigvæk fortsætte med arbejdet (slukning) og dette må ikke afbrydes. Hvis apparatet skal afbrydes fra el-tilslutningen, vent til slukningsprocessen bliver udført og brænderens status skifter til slukket. Værdier af økonomitemperaturen og komforttemperaturen bliver indstillet i menuen INDSTILLING og kan være forskellige for hvert kredsløb. Hvis tidsprogrammet skal virke, skal det også tændes i menuen INDSTILLING. 27

28 4.5. Servicepassword Adgang til serviceparametre er beskyttet med et password. Efter angivelsen af det korrekte password, bliver adgangen godkendt. Adgangen til serviceparametre bliver blokkeret efter 10 minutters tid, hvis man ikke trykker på nogen knapper. Servicepasswordet er den indstillede temperatur af kedlen i menuen KEDEL / INDSTILLING og 3 bogstaver EST. Eksempel: Hvis den indstillede temperatur af kedlen i KEDEL / INDSTILLING er på 60 C, så bliver passwordet 60EST. Servicemenuen er kun beregnet til et kvalificeret teknisk personale. Ændringer kan medføre en forkert arbejdsdrift af apparatet. 5. Simpel menu 5.1. Simpel menu skærm Skærm Beskrivelse -> Kedel temperatur Viser den aktuelle kedel temperatur(store bogstaver) samt den angivende temperatur(små bogstaver). Efter at have trykket på ENTER knappen, går vi videre til indstilling af den valgte temperatur af kedlen. -> Varmvandstemperatur Viser den aktuelle varmvandstemperatur(store bogstaver) og den valgte temperatur(små bogstaver). Efter at have trykket på ENTER knappen, går vi videre til indstilling af den valgte temperatur af varmvandet. Menuen gælder for kredsløb nr. 1 -> Opvarm nu Opvarmer det varme vand en gang til komfort temperaturen uanset det valgte program. Menuen gælder for kredsløb nr. 1 varmevandsprogram nummer a) tidsbegrænset i henhold til de programmerede tidsindstillinger b) fast uanset tidsindstilling komfort temperaturen vedligeholdes c) Slukket slukker opvarmning Menuen gælder for kredsløb nr.1 28

29 6. Hovedmenu -> Opvarmningstemperatur Viser den aktueller temperatur i rummet nr. 1 (store bogstaver) og den indstillede værdi (små bogstaver). Efter at have trykket på ENTER knappen, går vi videre til indstilling af den valgte rumtemperatur. Menuen gælder for kredsløb nr.1 -> Opvarmningsprogram Opvarmningsprogram for kredsløbet nr. 1: a) tidsbegrænset i henhold til de programmerede tidsindstillinger. b) fast uanset tidsindstilling komfort temperaturen vedligeholdes c) slukket slukker opvarmning Menuen gælder for kredsløb nr.1 -> Brænderens drift Tilladelse til brænderens drift. Ved en slukket tilladelse for brænderens drift, styrer regulatoren varmesystemet, men tænder ikke for brænderen. -> Lever træpiller En manuel start af udlevering af træpiller fra magasinet. En nyttig funktion i tilfælde af mangel på træpiller. Efter en genopfyldning af magasinet, skal man tænde for lever træpiller funktionen indtil træpillerne bliver fyldt op og falder fra sneglen ind i brænderen Opvarmning 6.2. Brugsvand 6.3. Buffer 6.4. Kedel 6.5. Indstillinger 6.6. Brænder 6.7. Alarmer 6.8. Solar-systemer 6.9. Info 29

30 6.1. Opvarmning Beskrivelse af tidsindstilling findes i afsnittet Service Valg af kredsløb Giver mulighed for at vælge centralvarmens kredsløbsnummer. Valget af kredsløb sker ved brug af pile Status Giver mulighed for at overvåge det centrale opvarmningssystem Indstillinger Indstillinger Funktion Beskrivelse Komforttemperatur under opvarmningsperioden Den angivne rumtemperatur Programmer: a) tidsbegrænset i henhold til de programmerede tidsindstillinger. b) fast uanset tidsindstilling komfort temperaturen Program vedligeholdes c) slukket slukker opvarmning d) økonomisk den økonomiske rumtemperatur konstant vedligeholdes. Økonomitemperatur uden for Den angivne rumtemperatur opvarmningsperioden Tidsprogram Bruges til at konfigurere tidsprogrammet, som styrer centralvarmen. Servicemenuen er kun beregnet til et kvalificeret teknisk personale. Ændringer kan medføre en forkert arbejdsdrift af systemet. Service Funktion Beskrivelse Den maksimale eksterne Max ekstern arbejdstemperatur hvor arbejdstemperatur for centralpumpen kan arbejde i centralpumpen i komfort komfort sektoren. sektoren. Max ekstern arbejdstemperatur for centralpumpen i økonomi sektoren. MIN arbejdstemperatur for pumpen Kilde Maksimal temperatur Dispenserens tid Prioritering af det centrale brugsvand Pumpetest Dispensertest Kredsløbsnavn Centralvarmetemperatur for -20C o C Centralvarmetemperatur for 0 o C Centralvarmetemperatur for 10 o C Korrektionsfaktor Den maksimale eksterne arbejdstemperatur hvor centralpumpen kan arbejde i økonomi sektoren. Den minimale udregnede arbejdstemperatur for centralpumpen. Fastsætter energikilden til centralvarmekredsløbet. Den maksimale temperatur udregnet for centralvarmen. Dispenserens arbejdstid Prioritering af det centrale brugsvand for et bestemt kredsløb Pumpen arbejder ikke under opvarmningsprocessen. Iværksætter centralpumpen uanset andre vilkår. Angiver navnet for centralvarmens kredsløb. Punkt for varmekurven ved - 20 o C Punkt for varmekurven ved 0 C Punkt for varmekurven ved + 10 C Korrektion af den indstillede temperatur for centralvarmen i forhold til rumtemperaturen for hver 1 C. Hvis korrektionsfaktoren er indstillet på 6 C, den indstillede rumtemperatur er på 20 C og den målte temperatur på 20, 5 C, så bliver den udregnede temperatur formindsket med 3 C. 30

31 Arbejdsdrift Centralvarmetemperaturen indstillet manuelt Rumsensor Centralvarme sensor Fastpumpe 6.2. Brugsvand Sætter arbejdsdrift for indstilling af temperaturen for centralvarmen Manuel - centralvarmetemperaturen indstilles manuelt Vejrforhold+ centralvarmetemperaturen udregnes fra varmekurven. Den angivende centralvarmetemperatur hvis arbejdsdriften er indstillet manuelt. Betegner om rumsensoren er blevet anvendt i systemet. Betegner om centralvarme sensoren er blevet brugt i systemet. Ja, pumpen arbejder efter opnåelsen af den indstillede rumtemperatur, den udregnede temperatur af centralvarmen bliver nedsat (kun hvis man anvender en iltstyring og rumsensor) Nej, efter opnåelsen af den indstillede rumtemperatur slukker pumpen Indstillinger Funktion Komfort temperatur Program Opvarm nu Hysterese Økonomitemperaturen Tidsprogram Indstillinger Beskrivelse Den indstillede temperatur af varmt brugsvand under opvarmningsperioden Programmer: a) Tidsbegrænset i henhold til de programmerede tidsindstillinger. b) fast uanset tidsindstilling komforttemperaturen vedligeholdes c) slukket slukker opvarmningsprocessen Opvarmer det varme vand en gang indtil opnåelse af komforttemperaturen. En værdi for hvor koldt det varme brugsvand kan blive inden start af pumpe. Den indstillede varmt brugsvand uden for varmeperioden. Bruges til at konfigurere tidsprogrammet, som styrer start af varmt brugsvand. Beskrivelse af tidsindstilling findes i afsnit 4.4. Tidsprogrammer Valg af kredsløbet Muliggør valget af kredsløbsnummer for varmt brugsvand Service Menu Servicemenuen er kun beregnet til et kvalificeret teknisk personale. Ændringer kan medføre en forkert arbejdsdrift af systemet Status Muliggør en overvågning af varmt brugsvand. Funktion Kildedelta Kilde Maksimal temperatur Den minimale deltatemperatur Pumpetest Kredsløbsnavn Service Beskrivelse Forhøjelse af kildetemperaturen i forhold til den angivne temperatur på det varme brugsvand under opvarmning. Beskriver energikilden for varmt brugsvand. Den maksimale temperatur af varmt brugsvand Den minimale temperaturforskel mellem kilden og det centrale brugsvand for hvilken pumper kan arbejde. Iværksætter centralpumpen uanset andre vilkår. Angiver et navn for kredsløbet af det centrale brugsvand. 31

32 6.3. Buffer 6.4. Kedel Status Indstillinger Funktion Den indstillede temperatur op Den indstillede temperatur ned Program Tidsprogram Indstillinger Beskrivelse Under denne temperatur i den øverste del af bufferen begynder en opladning af buffer. Over dette temperaturniveau i den nederste del af bufferen slutter ladning af buffer. Fast - bufferen oplades uanset tiden - bufferen oplades kun i bestemte tidsindstillinger. Tidsintervaller bestemmes i menuen tidsprogram, slukket-opladning af bufferen er slukket Bruges til at konfigurere tidsprogrammet, som styrer opladning af bufferen. Beskrivelse af tidsindstilling findes i afsnit 4.4. Tidsprogrammer Service Servicemenuen er kun beregnet til et kvalificeret teknisk personale. Ændringer kan medføre en forkert arbejdsdrift af systemet. Funktion Minimal pumpe temperatur Automatisk temperatur øverst Indstillinger Beskrivelse Den minimale buffer temperatur i den øverste del for hvilken centralpumper kan arbejde. Beskriver, om den øverste temperatur af bufferen(minimal) er blevet indstillet manuelt eller automatisk. Automatisk på basis af behovet af andre energisystemer fra bufferen Status Statistik af kedlens arbejdsdrift i løbet af de sidste 24 timer. Skemaet viser kedlens temperatur og brænderens effekt. Antal af timer angiver hvor længe kedlen har bevaret de angivne arbejdsparametre. Statistiker bliver vist på fuld skærm fra 2 timer. Skærme kan omskiftes ved hjælp af op og ned knapper Indstillinger Indstillinger Funktion Beskrivelse Den angivne kedel temperatur Service Temperaturen af varmefaktor i kedlen, som vedligeholdes af regulatoren. Aktiv menu findes kun i en kontinuerlig arbejdsdrift. Servicemenuen er kun beregnet til et kvalificeret teknisk personale. Ændringer kan medføre en forkert arbejdsdrift af systemet. Funktion Minimal pumpe temperatur Arbejdsdrift Hysterese Minimal retur temperatur Service Beskrivelse Temperatur for hvilken styringen kan iværksætte pumper. Kedlens arbejdsdrift: a) Automatisk: temperatur bliver fastsat automatisk b) Kontinuerlig: temperaturen vedligeholdes konstant Kedlens temperatur skal formindskes ved denne værdi for optænding af brænderen. 32

33 Bestemmer arbejdstid Test for kedelpumpen Test for sneglen Rengøring af brænderen fra Rengøring af brænderen til Test for rengøring af brænderen 6.5. Indstillinger Dato og tid Bestemmer sneglens arbejdstid Iværksætter kedelpumpen uanset andre vilkår. Iværksætter sneglens motor uanset andre vilkår. Fastlægger tidsomfang for en automatisk rengøring af brænderen Test af rensning af brænderen Ved hjælp af denne menu kan man indstille dato og tid Sprog Ved hjælp af denne menu kan man indstille sprog for styringsmenuen Generelle indstillinger Alarm lyd Her skal vi bestemme, om styringen skal informere om alarm status ved hjælp af et lydsignal Service Denne menu bruges til at konfigurere CAN systemer. I menuen skal man angive de moduler, som er tilsluttet til nettet Konfigurering af moduler Denne menu bruges til at konfigurere CAN systemer. I menuen skal man angive de moduler, som er tilsluttet til nettet. En detaljeret beskrivelse af moduler samt deres anvendelsesområde er beskrevet i manualen for de udvidede moduler. EN FORKORTET BESKRIVELSE AF DE UDVIDEDE MODULER Modul Beskrivelse Modul nr. 0 3 varmekredsløb med numre 2, 3, 4. Ekstern temperatur. Modul nr. 1 3 varmekredsløb med numre 5,6,7 Modul nr. 2 3 varmekredsløb med numre 8,9,10 Modul nr. 3 3 varmekredsløb med numre 11,12,13. Modul nr. 4 3 varmekredsløb med numre 14,15,16. Buffer Modul nr. 5 Soloptagelsessystemer Central brugsvand nr.2. Temperaturføler Modul nr. 6 Kedel hovedmodul. Modul nr. 7 Ekstra kedel modul Modul iltstyring Ilt sonde modul Konfigurering af systemer Denne menu bruges til at konfigurere varmesystemet(hydraulisk system). Antallet af indstillinger er afhængig af antallet af de fastsatte moduler. Først skal man konfigurere moduler. Konfigurering af systemet Funktion Beskrivelse Antal af centralvarme kredsløb Antal af brugsvands kredsløb Antal af buffer Ekstern temperaturføler Temperaturføler Solar-systemer Beskriver antal centrale vandopvarmningskredsløb Bestemmer antal kredsløb af brugsvand i systemet Fastsætter antal buffere i varmesystemet. Fastsætter om der er installeret en ekstern temperaturføler i systemet (modul 0) Fastsætter om der er installeret en ekstern temperatursensor i systemet (modul 5) Fastsætter, om kredsløbet er udstyret med solarsystem Tilbagefør fabriksindstillinger Denne funktion muliggør tilbageføring af fabriksindstillinger af regulatoren. Alle fabrik indstillinger bliver tilbageført, som kan medføre en ukorrekt arbejdsdrift af systemet. Efter tilbageføringen af fabrik indstillinger kan det være nødvendigt at konfigurere regulatoren. 33

34 6.6. Brænderen Status Indstillinger Funktion Lever træpiller Brænderens drift Brændsels type Service Indstillinger Beskrivelse Starter sneglen uanset andre funktioner. Tilladelse til brænderens drift Bestemmer type af brændsel Service menuen er kun beregnet til kvalificeret teknisk personale. Ændringer kan medføre fejl i systemets arbejdsdrift. Service Funktion Beskrivelse Den minimale mængde af luften ved moduleringen, med brænderens Luftstyrke min (30 %) styrke på minimum 30 % eller ved 1 driftstrin. Luftstyrke MAX 100 % Levering af brændsel Max 100 % Min styrke MAX Styrke Gradueringstype Fotocelle Test af tændelement Test af snegl Test af snegl magasin Test for indblæsning* Mængde af brændstof test Den maksimale luftmængde ved modulering, med brænderens styrke på 30 % eller ved 1 driftstrin. Den maksimale levering af brændsel ved modulering, når levering er på 100 % eller ved 2 driftstrin for hver 20 sekund. Den minimale drift af brænderen under modulering eller ved 2 driftstrin Den maksimale drift af brænderen under modulering eller ved 2 arbejdsdrift Brænderens arbejdsdrift, moduleret styrke (Fuzzy Logic 2) eller trin 2 Flamme i forbrændingskammeret, hvor styringen opdager flammen. Tænder tænd-elementet for at teste. Tænder for brænderens snegl for at teste. Tænder for sneglen for at teste Tænder for blæseren for at teste. Mængden af træpiller under en kontinuerlig arbejdsdrift i løbet af 1 time. Brændværdien af træpiller Ilt- styring Ilt MIN (30 %) Ilt MAX (100 %) Pille-mængden under opstart Rengørings interval Rengørings antal Udblæsningsventilator. Test af rengøring af rist Stille arbejdsdrift af risten Brændværdien af de anvendte træpiller i (kwh/kg.). Bestemmer om styringen skal tage hensyn til iltværdien fra ilt-sonden under drift Den angivne iltværdi ved en minimal arbejdsdrift af brænderen 30 % Den angivne iltværdi ved en maksimal arbejdsdrift af brænderen 100 % Pille-mængden under opstart (Tænding). Tiden mellem rengørings interval af brænderen Antal af rengøringsbevægelser af rengøring af risten Den angivende udblæsningsstyrke Test af rengøringsmekanisme i brænderen Rengøringen af risten sker kun i angivet tidsrum * Test af udstyr i KEDEL menuen er kun muligt hvis Styringen befinder sig i OFF driften ** Udblæsningsventilator skal tilsluttes til en ekstra udvidet menu modul nr Alarmer Denne menu indeholder historikken af max 20 alarmer, som forekom under styringens arbejde. Betydning af alarmkoder er blevet vist i den nedenstående tabel. Efter påmindelse af alarmen, skal man finde ud af hvad årsagen til denne alarm er og fjerne den. Efter fjernelse af årsagen til alarmen, skal alarmen godkendes. Hvis disse handlinger ikke hjælper, kontakt installatøren. 34

35 Alarmkoder Kode ALARMKODER OG DERES BETYDNING Forkortet Forklaring beskrivelse Overophedning af processoren Mangel af ild/brændstof Sikkerhed af brænderen kedelsensor Afbrydelse af kedel føler brændersensor Afbrydelse af brændersensor Overophedning af kedlen 9 Reset af Styring 10 STB 11 Kommunikation med modulet 0 12 Kommunikation med modulet 1 13 Kommunikation med modulet 2 14 Kommunikation med modulet 3 Styringsprocessoren er blevet overophedet. Årsagen til dette kan være en hyppig overophedning af kedlen eller åbning af kedlens dør under dens arbejdet. Styringen har opdaget en mangel af flamme i brænderen. Årsagen kan være stop af brændstoffet eller slukning af flammen. Temperaturen på brænderen har opnået den højeste værdi og det termiske sikkerhedssystem. Brænderen er blevet tændt/kedlens dør er blevet åben/brænderen er ikke blevet spændt godt nok fast. Styringen har opdaget en kortslutning af kedlens temperaturføler. Årsagen kan være en beskadigelse af føler eller forbindingsledningen. Styringen har opdaget en kortslutning af kedlens temperatur føler. Årsagen kan være en beskadigelse af føleren eller forbindingsledningen. Styringen har opdaget en kortslutning af brænderens temperatur føler. Årsagen kan være en beskadigelse af føler eller forbindingsledningen. Styringen har opdaget en fejl af brænderens temperatur. Årsagen kan være en beskadigelse af føler eller forbindingsledningen. Kedlens temperatur har oversteget den maksimale værdi. (85) grader Sandsynligvis er det en beskadigelse af styringen! Muligt svigt af elforsyning. 15 Kommunikation med modulet 4 16 Kommunikation med modulet 5 17 Kommunikation med modulet 6 18 Kommunikation med modulet 7 Føler 19 kortslutning af varmt brugsvand Afbrydelse af 20 føler for varmt brugsvand 21 rum føler 22 Afbrydelse af rum føler 23 Fejl ved slukning Kommunikation 24 med iltstyrings modul Overophedning 25 af solaroptagelsessystemer Frysning af 26 soloptagelsessystemet Koder af moduler 33 IN1 modulet 0 34 IN2 modulet 0 35 IN3 modulet 0 36 IN4 modulet 0 37 IN5 modulet 0 38 IN6 modulet IN11 modulet Åben af IN1 Modulet 0 46 Åben af IN2 Modulet 0 47 Åben af IN3 Modulet 0 48 Åben af IN4 Modulet 0 49 Åben af IN5 Modulet 0 50 Åben af IN6 35

36 Modulet Åben af IN11 Modulet Overophedning af modulet 0 65 IN1 modulet 1 66 IN2 modulet 1 67 IN3 modulet 1 68 IN4 modulet 1 69 IN5 modulet 1 70 IN6 modulet Åben af IN1 Modulet 1 78 Åben af IN2 Modulet 1 79 Åben af IN3 Modulet 1 80 Åben af IN4 Modulet 1 81 Åben af IN5 Modulet 1 82 Åben af IN6 Modulet Overophedning af modulet IN1 modulet 2 IN2 modulet 2 IN3 modulet 2 IN4 modulet IN5 modulet IN6 modulet Åben af IN1 Modulet Åben af IN2 Modulet Åben af IN3 Modulet Åben af IN4 Modulet Åben af IN5 Modulet Åben af IN6 Modulet Overophedning af modulet IN1 modulet IN2 modulet IN3 modulet IN4 modulet IN5 modulet IN6 modulet Åben af IN1 Modulet Åben af IN2 Modulet Åben af IN3 Modulet Åben af IN4 Modulet Åben af IN5 Modulet 3 36

37 146 Åben af IN6 Modulet Overophedning af modulet IN1 modulet IN2 modulet IN3 modulet IN4 modulet IN5 modulet IN6 modulet Åben af IN1 Modulet Åben af IN2 Modulet Åben af IN3 Modulet Åben af IN4 Modulet Åben af IN5 Modulet Åben af IN6 Modulet Overophedning af modulet IN6 modulet IN7 modulet IN8 modulet IN9 modulet Overophedning af modulet Solar-optagelsessystemer Status Indstillinger Funktion Delta for optænding Delta for slukning Indstillinger Beskrivelse Temperatur forskel mellem solfangeren og den opvarmede vand, som er nødvendig til start af en solfanger pumpe. Temperatur forskel mellem solfangeren og det opvarmede vand, som er nødvendig til stop af en solfanger pumpe IN1 modulet 5 IN2 modulet 5 IN3 modulet 5 IN4 modulet 5 37

38 Service Funkcja Skema Pumpeblok [l/min] Temperatur af væske Max vand temperatur Max alarm af solfangere Min alarm af solfangere Test af en solfanger pumpe Serwis Opis Skema Bestemmer typen af solaroptagelsesinstallation Pumpeblok faktoren via solaroptagelsessystem under pumpens arbejde. Den nødvendige parameter til udregning af solfangeres effekt. Varmeniveau af den anvendte solfanger væske angivet i kj/(kg C) Den maksimale temperatur af det opvarmede vand Den maksimale temperatur af solfangere, ved denne tændes en sikkerhedsprocedure og alarm igangsættes. Den minimale temperatur af solfangere, ved denne tændes en sikkerhedsprocedure og alarm igangsættes. Test af en solfanger pumpe 6.9. Info Her kan vi finde nyttige informationer om apparatet for brugeren, blandt andet en version af styringssoftwaren. ====================================================================== 7. Udvidelse af systemet CAN hovedledning Regulatoren er udstyret med en CAN bredbånds hovedledning, som kommunikerer med moduler. På grund af dens pålidelighed, som bruges hovedsagelig i motorbranchen, muligheden for udvidelse er på et meget højt niveau. Anvendelsen af CAN hovedledning giver mange fordele. Man kan anvende en Ilt- sonde, og ved hjælp af de ekstra udvidede moduler I/0 kan vi montere i hele systemet: - Op til 16 varmekredsløb, - 2 kresløb for forberedelse af varm dagligdagsvand, - Samlebeholder for opbevaring af varmen(buffer), - Solfangere system(solfanger) - En ekstra kedel modul (for eksempel sug & træk ventilator) Tilslutning af CAN hovedledning skal tilsluttes i henholdt til den nedenstående mærkning. Beskrivelse af tilslutning: L- LoW linje (hvid) H- HIGH linje (brun) GND - mase (grå) For tilslutninger på CAN hovedledning skal man anvende en Li YCY 2x 0,25 ledning. Kun denne type af kabel sikrer den rette arbejdsdrift af udstyret. Alle tilslutninger skal udføres i en række, som vist på billedet nedenfor. Husk at indstille terminalen på en korrekt måde, når du indstiller de udvidede moduler. Terminalen skal være tilsluttet på den sidste modul i hele systemet, også hvis man kun anvender et modul. Efter udførelsen af alle ledninger, skal man konfigurere indstillingen af modulet. Dette gøres ved at indikere de moduler, som er tilsluttet til el-nettet. Mere informationer om konfigurering af modulet kan du finde i afsnit samt manualen for de udvidede moduler I/0. Efter afslutningen af konfigureringen af moduller skal man kun ændre indstillinger af systemet. Menuen bruges til konfigurering af varmesystemet og mulighed for indstillinger er afhængig af antallet af de placerede udvidede moduler. En tabel med funktionsbeskrivelsen findes i afsnit På den næste sidste er der vist et eksempel på systemskema. Man bør huske, at billedet kun er for at vise og det ikke indeholder alle elementer af systemet. 38

39 7.1. Eksempler på hydrauliske diagrammer Mega udskifter Klasse A Skematisk diagram ikke omfatter alle system elementer. Ekstern temperatur sensor CTZ-01 Rumtemperatur sensor CTP- 01 CTP-02 Varmekredsløb 1 Varm vand W-E A Kold vand 39

40 Skematisk diagram ikke omfatter alle system elementer. Ekstern temperatur sensor CTZ-01 Varmekredsløb 1 Rumtempe ratur sensor CTP-01 CTP-02 Udvidede moduler Rumtemperatur sensor CTP-01 CTP-02 Varmekredsløb 2 Rumtemperatur sensor CTP-01 CTP-02 Varmekredsløb 16 Solfanger Varmt vand Solvarmebeholder Kold vand 40

41 Varmekredsløb 2 Varmekredsløb 16 Skematisk diagram ikke omfatter alle system elementer. Ekstern temperatur sensor CTZ-01 Varmekredsløb 1 Udvidede moduler Rumtemper atur sensor CTP-01 CTP-02 Rumtemperatur sensor CTP-01 CTP-02 Rumtemperatur sensor CTP-01 CTP-02 Bufferbeholder BU-750.8A Solfanger Varm vand Solvarmebeholder Kold vand 41

42 7.2. Iltsonde En iltsonde kan tilsluttes til systemet på to måder: - direkte til Styringen, hvis CAN hovedledningen bliver alene brugt af ilt- sonde modulen, - Via et udvidet modul I/0 med nummer 5, hvis systemet indeholder andre udvidede moduler. Efter tilslutning af modulen er det også nødvendigt at konfigurere regulatoren. For at gøre dette, skal vi følge nedenstående anvisninger: På listen skal vi finde STYRING AF LAMBDA position, som vi skal skifte til JA. Det er også muligt at arbejde ved en tændt Iltstyring drift. I denne situation Ilt- modulet bliver kun ansvarlig for visning af målinger. Fra drejemenuen skal vi vælge INDSTILLINGER Derefter i SERVICE drift der skal du skrive en adgangskode. Efter angivelsen af den korrekte adgangskode, (Kedeltemp. efterfulgt af est). Så skal du iværksætte KONFIGURERING AF MODULER 7.3. Solfangere Solfangere betjenes kun af en udvidet modul I/0 nummer 5. Efter udførelse af alle forbindinger er det nødvendigt at konfigurere regulatoren for arbejdet sammen med solfanger systemer ved at følge den nedestående beskrivelse. I første omgang skal man tænde modulen nummer 5. Fra drejemenuen skal vi vælge INDSTILLINGER Vi skal finde Iltsonde modulen og tænde for den ved at ændre fra til JA Derefter i SERVICE driften skal vi angive en adgangskode.( Kedeltemp. efterfulgt af est) I det øjeblik har vi tændt iltkontrol modulen. Det andet trin af konfigurering er ændring af indstillinger af brænderen. Ved at vælge BRÆNDER fra drejemenuen kommer vi ind til indstillinger. Efter angivelsen af den korrekte adgangskode skal vi iværksætte KONFIGURERING AF MODUL Her skal vi igen tænde SERVICE driften og hvis det bliver påkrævet skal vi angive adgangskoden (Kedeltemp. efterfulgt af est.) 42

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere