Dansk handelsflåde vokser fortsat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk handelsflåde vokser fortsat"

Transkript

1 OBS: Kompas bliver digitalt fra 1. september - læs mere på bagsiden. No. 7 Dansk handelsflåde vokser fortsat Nøgletal Antallet af skibe under dansk flag har nået et nyt højdepunkt, viser opgørelse fra Danmarks Rederiforening. Den danske handelsflåde har nået en ny milepæl. Ved seneste opgørelse pr. 1. juli 2014 var flåden under dansk flag for første gang større end 15 mio. ton dødvægt (DWT). Samtidigt steg bruttotonnagen (BT) til ca. 13,2 mio. hvilket også er et nyt højdepunkt. I alt tæller den danskflagede flåde nu 637 skibe. Det er særdeles positivt, at danske rederier fortsat kan udvide handelsflåden til trods for fortsat svære markedsbetingelser i stort set alle segmenter, siger afdelingschef i Danmarks Rederiforening Jacob K. Clasen. Bagved tallene ligger også, at der er kommet nye rederier til Danmark, hvilket understreger Danmarks betydning som søfartsnation, siger han. Væksten i tonnagen ses primært i linje- og specialfarten, mens tankfarten ser ud til at have stabiliseret sig ved omkring 3 mio. BT. Kontakt: Afdelingschef Jacob K. Clasen, Danish Maritime Days sætter alle sejl DMD Hvordan muliggør vi en forventet fordobling af søtransporten frem mod 2030? Hvordan ville du bruge 10 millioner dollars på elektroniske løsninger for at reducere branchens administrative byrder? Hvordan kan den maritime sektor understøtte en positiv udvikling i Afrika? Det er nogle af de spørgsmål, som maritime aktører fra hele verden vil drøfte, når de mødes til Danish Maritime Days fra den oktober Mere end 50 internationale arrangementer på tegnebrættet understreger, at Danish Maritime Days er en ny stor begivenhed for den globale maritime sektor. Og paletten spænder bredt med emner om alt fra grønne teknologier over finansiering og international handel til arktisk sejlads, siger sekretariatschef i Danish Maritime Days, Johannah Christensen. Danish Maritime Days er en åben platform, hvor globale maritime aktører er inviteret til at lægge selvstændige arrangementer under en fælles paraply. Ugen vil bestå af faglige arrangementer som for eksempel konferencer, udstillinger, netværksmøder og virksomhedsbesøg samt sociale arrangementer i form af receptioner og middage. Vi er meget glade for den nationale og internationale opbakning, der er til Danish Maritime Days. Den betyder, at vi kan tilbyde maritime nøgleinteressenter en unik mulighed for at blive inspireret og drøfte strategiske udfordringer på tværs af branchen. Samtidig viser arrangementer i Skagen i nord, Esbjerg i vest og på Bornholm i øst, at hele det Blå Danmark melder sig på banen, fortsætter Johannah Christensen. På kan du løbende følge med i udviklingen i programmet og se hvilke muligheder, du har for at deltage under Danish Maritime Days. Danish Maritime Days er et offentligt- privat partnerskab mellem Danmarks Rederiforening, Danske Maritime og Søfartsstyrelsen støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond, Den Danske Maritime Fond, Erhvervs- og Vækstministeriet, Lauritzen Fonden, D/S Orients Fond og Torm Fonden. Kontakt: Sekretariatschef Johannah Christensen, 1

2 No. 7 Shippinguddannelse fortsætter væksten Uddannelse Med 40 tilmeldte på tredje årgang af The Commercial Shipping Programme har Rederiforeningens shippinguddannelse nået en milepæl i antallet af deltagere. Til september begynder tredje årgang af shippingtrainees på Rederiforeningens internationale shippinguddannelse The Commercial Shipping Programme, og deltagerantallet er det højeste hidtil. 40 trainees fordelt på 10 nationaliteter og 15 rederier tager dermed hul på det to-årige uddannelseforløb, der kører sideløbende med deltagernes trainee-uddannelse i rederiet. Vicedirektør i Danmarks Rederiforening Pia E. Voss, der har været med til at udvikle uddannelsen, ser den stigende tilslutning som et udtryk for, at rederierne ruster sig til fremtiden, både hvad angår forestående vækst, og hvad angår nødvendigheden af at fastholde og udvikle det høje danske kompetenceniveau. Vi er utrolig glade for den rekordstore tilslutning. Der er et stigende behov for at løfte kompetenceniveauet i den store internationale konkurrence, og det høje deltagerantal er et udtryk for, at rederierne er bevidste om at udvikle de danske kompetencer, og at de tænker ansvarligt i forhold til at uddanne fremtidens ledere inden for shipping, siger Pia E. Voss. Hun mener også, at uddannelsens succes skal ses som et resultat af de seneste års målrettede arbejde for at gøre unge mennesker bekendt med de mange uddannelses- og karrieremuligheder inden for Det Blå Danmark. Vi oplever nu, at rekrutteringskampagnen World Careers begynder at bære frugt. Det er afgørende for erhvervet, men også for hele Danmark, at skibsfarten nu og i fremtiden kan tiltrække de kvikkeste hoveder og nok af dem, siger Pia E. Voss. Kontakt: Vicedirektør Pia E. Voss, Carsten Mortensen takker af som formand Bestyrelse Adm. direktør i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Carsten Mortensen, stopper som formand for Danmarks Rederiforening. Årsagen er, at Carsten Mortensen skifter fra Dampskibsselskabet NORDEN A/S til en post som Group CEO i en af verdens førende maritime virksomheder BW Group. Carsten Mortensen blev valgt ind i Danmarks Rederiforenings bestyrelse i I 2009 blev han næstformand, og i december 2011 blev han formand. Carsten Mortensen har ydet en kæmpe indsats i Rederiforeningen igennem snart 10 år. Senest har han blandt andet været formand for regeringens Vækstteam for Det Blå Danmark. Vi ønsker ham alt mulig held og lykke i sit nye job. Det er et flot skulderklap til Carsten Mortensen og dansk skibsfart, at den globale branche må til Danmark for at rekruttere deres topchefer, siger fungerende formand for Rederiforeningen Claus V. Hemmingsen. Den hidtidige næstformand i Rederiforeningens bestyrelse, CEO i Maersk Drilling og medlem af Executive Board i A. P. Møller - Mærsk, Claus V. Hemmingsen, overtager formands- posten indtil videre. Claus V. Hemmingsen 51-årige Claus V. Hemmingsen begyndte sin karriere i A. P. Møller - Mærsk i Siden 2005 har han været CEO i Maersk Drilling. Hemmingsen har været medlem af Rederiforeningens bestyrelse som næstformand siden Kontakt: Adm. direktør Anne H. Steffensen, 2

3 No. 7 En direkte vej til enklere regler Lovgivning Det er allerede lykkedes at forenkle en række regler på shipping-området via det såkaldte Virksomhedsforum. Rederiforeningen opfordrer medlemmer til at hjælpe med yderligere afbureaukratisering. Det er blevet lettere og hurtigere for danske rederier at sikre visa, uddannelsesophold- og midlertidige arbejdstilladelser til udenlandske ansatte. Det er blevet muligt at udarbejde børsmeddelelser udelukkende på engelsk. Senest er fokus rettet på blandt andet, hvordan man undgår overimplementering af EU-direktiver. Sådan lyder nogle af de for danske rederier positive resultater, der er kommet ud af det såkaldte Virksomhedsforum. Forummet blev nedsat i 2012 af Erhvervs- og Vækstministeriet for, i tæt samarbejde med erhvervslivet, at skabe enklere regler, nye processer eller kortere sagsbehandlingstider på de områder, hvor virksomheder efterspørger det. Danmarks Rederiforeninger er sammen med en række andre erhvervsorganisation og udvalgte virksomheder med i forummet. En af vores væsentligste opgaver i Danmarks Rederiforening er at gøre det enklere og endnu mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark. Virksomhedsforum er et helt oplagt værktøj til dette, fordi indsatsen tager udgangspunkt i virksomhedernes daglige byrder, siger vicedirektør i Rederiforeningen Jan Fritz Hansen. Jan Fritz Hansen opfordrer medlemmer til at kontakte ham, hvis de har specifikke områder, som Virksomhedsforum med fordel kunne kigge nærmere på og måske foreslå regeringen. Intet er for småt eller for den sags skyld for stort, siger han. Forslag fra Virksomhedsforum er omfattet af et følg eller forklar -princip. Det betyder, at myndighederne er forpligtet til enten at gennemføre de lettelser, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor man ikke gennemfører initiativerne. Kontakt: Vicedirektør Jan Fritz Hansen, Positivt med forlængelse af regler for container-samarbejde EU Som ventet har Europa-Kommissionen besluttet at forlænge den såkaldte Consortia Block Exemption Regulation, så den gælder frem til Reglerne betyder, at containerrederier, som arbejder sammen om samsejling, må have en samlet markedsandel på op til 30 procent, uden at komme i konflikt med EU s konkurrenceregler. Det kræver blot, at rederierne ikke indgår prisaftaler, hvilket ifølge Kommissionen ikke er tilfældet. Reglerne gør rederier i stand til at opnå stordriftsfordele, udgå unødige juridiske byrder og tilbyde bedre services til kunderne, skriver Kommissionen. Det er en fornuftig ordning, som gør det mere fleksibelt for container-rederier at koordinere aktiviteter i et vist omfang, til gavn for deres kunder. Som oftest ville Kommissionen alligevel ende med at tillade et samarbejde, men særaftalen giver en nødvendig forudsigelighed og sparer tid og ressourcer. Derfor er det positivt, at aftalen er blevet forlænget med yderligere fem år, siger afdelingschef i Danmarks Rederiforening Jacob K. Clasen. Kontakt: Afdelingschef Jacob K. Clasen, 3

4 No. 7 Kompas bliver digitalt fra september Nyhedsbrev Rederiforeningens nyhedsbrev Kompas bliver pr. 1. september erstattet af en elektronisk version. Det betyder, at Kompas ikke længere bliver sendt ud med posten eller som en statisk pdf, men i stedet som et levende, klikbart nyhedsbrev pr. mail. Har du hidtil modtaget print-versionen med posten, skal du tilmelde dig den elektroniske version på for fortsat at modtage Kompas efter 1. september. På Rederiforeningens hjemmeside kan man også tilmelde sig Rederiforeningens kommende engelske nyhedsbrev. Modtager du allerede Kompas pr. mail, skal du ikke foretage dig noget. Kontakt: Kommunikationsmedarbejder Søren Kitaj, Det nye Kompas: Sådan tilmelder du dig Gå ind på Udfyld dit navn og din mail-adresse i formularen nederst på siden. Sæt flueben i Kompas samt i Seneste nyt, hvis du også ønsker at mødtage løbende nyheder fra Rederiforeningen, og klik på Tilmeld. For at tilmelde sig engelske nyheder og nyhedsbrev, skal man følge samme procedure - blot fra den engelske version af siden (skift sprog øverst på siden). 4

5 NYT OM REKRUTTERINGSKAMPAGNEN FOR DET BLÅ DANMARK Juli 14 #detblådanmark 2014 Vis os Det Blå Danmark... Som skrevet i sidste nyhedsbrev, lancerede kampagnen i juni månede vores instagram konkurrence. Rigtig mange har allerede bidraget til konkurrencen med billeder fra Det Blå Danmark: Picture by #abc35 Picture by #emiliekoenskov Picture by #fiskeren1947 Picture by #caveo Picture by #normandysr8 Picture by #mmmoller Picture by #mmmoller Picture by #anderskthuesen Picture by #anderskthuesen Picture by #signekn Picture by #mariaduboux Picture by #sorenhh Picture by #kjhansen Picture by #lucas_volkinsfel Picture by #uldal Picture by #linesamson Picture by #rasmusburrack Picture by #annebayriisager Picture by #anderskthuesen Picture by #j_burley Picture by #marie_louise_sonne Picture by #lucas_volkinsfel Picture by #simon56 Følg World Careers og Det blå Danmark på #detblaadanmark_official For yderligere oplysninger: Kampagneleder Anne Bay Riisager, tlf , Følg os:

6 NYT OM REKRUTTERINGSKAMPAGNEN FOR DET BLÅ DANMARK Uddannelseskaravanen 2014 nærmer sig For yderligere oplysninger: Kampagneleder Anne Bay Riisager, tlf , Følg os: Juli 14 Siden kampagnens start har Det Blå Danmark været repræsenteret på Uddannelseskaravanen. Det vil vi også være i 2014 med besøg på de uddannelsesinstitutioner som karavanen besøger fra slutningen af august, til sidst i november. Karavanen vil i år besøge mere end 110 gymnasiaer, tekniske skoler og handelsskoler over hele landet. Som altid er det vigtigste på standen vore dygtige repræsentanter: de unge mennesker der arbejder rundt om i klyngen, og som tager med rundt og fortæller om uddannelses- karrieremulighederne i Det Blå Danmark. Skulle din virksomhed have lyst og mulighed for at stille med repræsentanter til karavanen, kan der rettes henvendelse til kampagnekontoret. Kontakt: Lene Iversen på for yderligere information. Fakta om Uddannelseskaravanen Uddannelseskaravanen henvender sig til unge på ungdomsuddannelserne, der står overfor at skulle træffe et valg om fremtidig uddannelse, job og karriere. Uddannelseskaravanen besøger hvert år flere end 110 gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler, der danner rammerne om en direkte og personlig dialog på de unges præmisser. På UddannelsesKaravanen får eleverne mulighed for at møde en række virksomheder, uddannelsesinstitutioner, højskoler mv., der kan hjælpe de unge med at afklare hvilke uddannelses- og erhvervsområder, de har lyst og evne til at beskæftige sig med. Med UddannelsesKaravanen kan du: Møde unge på landets ungdomsuddannelser Komme i tæt dialog med de unge og finde de bedste kandidater Positionere dig direkte overfor de unge og stå stærkere i kampen om talenterne Møde de unge i deres eget miljø - alle elever har mødepligt

DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015

DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015 DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015 FORENINGEN Danmarks Rederiforening blev grundlagt i 1884 og er den brancheorganisation, der varetager dansk rederierhvervs interesser i forhold til offentlige myndigheder

Læs mere

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Demokrati kræver dialog

Demokrati kræver dialog I n d h o l d LO går for alvor på nettet - side 2 Som led i arbejdet med en ny informationsstrategi er LO nu klar til at præsentere en ny, udvidet hjemmeside - Samtidig er der premiere på et nyt debat-magasin,

Læs mere

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIVITET I ANNONCE DEN OFFENTLIGE SEKTOR OKTOBER 2007 Når moderne forretningsprincipper møder offentlige målsætninger Effektivitet, digitalisering,

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

UDEN MIG SEJLER VI IKKE

UDEN MIG SEJLER VI IKKE Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd A GOOD SAFE WORKING LIFE NUMMER 2 Sommer 2014 4 Leading diversity: LEDELSE DER BYGGER BRO MELLEM FORSKELLIGHEDER Psykisk arbejdsmiljø: SÅDAN FÅR DU GANG I SNAKKEN 8-9

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Danish Maritime Fair. - Den direkte vej til det Maritime Danmark

Danish Maritime Fair. - Den direkte vej til det Maritime Danmark Danish Maritime Fair - Den direkte vej til det Maritime Danmark København - Nordeuropas hjerte Ny international maritim messe Danmark er for første gang nogensinde vært for en stor maritim messe, når Bella

Læs mere

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere