Polarkoden: Det hårde arbejde er overstået

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Polarkoden: Det hårde arbejde er overstået"

Transkript

1 Polarkoden: Det hårde arbejde er overstået Arktis Arbejdet med den såkaldte polarkode, som skal regulere skibsfarten i de polare farvande, er tæt på at være færdigt. Nu mangler blot finjusteringen. Som repræsentant for én af de fem arktiske kyststater arbejder Danmarks Rederiforening for hurtigst muligt at opsætte internationale standarder for sejlads i arktiske farvande i form af den såkaldte polarkode, der har fokus på både hensyn til sikkerhed og miljø. Arbejdet i FN s internationale søfartsorganisation, IMO, har taget et ordentligt ryk, og forhåbningen er nu, at polarkoden kan træde i kraft i begyndelsen af 2016, hvilket er hurtigere end forventet, fortæller Per Winther Christensen, der er leder af Danmarks Rederiforenings nautiske afdeling. Han har sammen med repræsentanter fra bl.a. Søfartsstyrelsen været igennem en intens proces i IMO i London med at detail-formulere regelsættet. Det haster med at få færdiggjort polarkoden, og derfor er det glædeligt, at det store arbejde nu er gjort, og at vi kun mangler fintuningen, siger han. Der er så stor interesse for hele det arktiske område, og mange aktører tripper for at komme i gang og har derfor brug for retningslinjer at forholde sig til. Desuden vil det være forfærdeligt, hvis der skulle ske en ulykke i disse sårbare miljøer, fordi nogen, der ikke er tilstrækkeligt forberedt, opererer i området. Det vil sætte hele skibsfarten i et dårligt lys, siger Per Winther Christensen. Polarkoden stiller krav til, hvilke typer af skibe, der må sejle i de polare farvande, lige som der stilles en række krav og anbefalinger til, hvilket redningsudstyr og monitoreringsudstyr, skibene skal have om bord, og hvordan besætningerne skal være trænet. Et af de få udeståender er, hvor store dele af polarkoden, der kun vil omfatte nybyggede skibe. For at regelsættet kan endelig godkendes, skal det behandles i IMO s maritime komité og sikkerhedskomité, lige som koden skal gennem en juridisk proces. Kontakt: Afdelingschef Per Winther Christensen, Arktisk strategi på skinner Arktis Danske rederier er i høj grad pionerer, når det handler om sejlads i arktiske farvande. Det gælder såvel transport til og fra Grønland som transport ad Nordøst- og Nordvestpassagen. En dansk strategi for de maritime aktiviteter i Arktis skal nu være med til at understøtte de danske aktiviteter. Første skridt var et seminar, der den 20. januar blev afholdt hos Royal Arctic Line i Aalborg. Her deltog politikere, eksperter, journalister, rederier og myndigheder, og der var bred enighed om kursen. Det var meget positivt. Alle tænkelige stakeholders var til stede, og vi har haft en rigtig god dialog og er enige om nødvendigheden af en dansk strategi på området. IMO s polarkode vil lægge det internationale snit for sejladsen, men vi vil gerne nurse pionererne, så de kan komme relativt let omkring, hvis de er godt forberedte, siger vicedirektør i Danmarks Rederiforening Jan Fritz Hansen. Den maritime strategi for Arktis udspringer af regeringens vækstplan for Det Blå Danmark. Danmarks Rederiforening og Søfartsstyrelsen begynder nu arbejdet med at formulering en strategi på skrift, der efter planen skal til høring på et seminar i Nuuk i løbet af sommeren. Kontakt: Vicedirektør Jan Fritz Hansen, 1

2 Nej til mobning og chikane til søs Arbejdsmarked Den europæiske rederiforening har sammen det europæiske transportarbejderforbund sat sig for at eliminere mobning og chikane i branchen. Hvis en ansat bliver mobbet eller chikaneret, kan konsekvenserne være store, når man befinder sig om bord på et skib, der både er arbejdsplads, og det sted, hvor man holder fri og bor i længere perioder. Den europæiske rederiforening, ECSA, har sammen med Det Europæiske transportarbejder Forbund, ETF, sat mobning og chikane på dagsordenen. I et fælles projekt under den sociale dialog er der produceret en værktøjskasse, som europæiske rederier kan bruge til at øge opmærksomheden på og i sidste ende komme mobning og chikane til livs. Projektet skal ses som et skridt på vejen mod et fælles mål om at bidrage til godt arbejdsmiljø om bord på europæiske skibe, hvor mobning og chikane ikke skal accepteres, siger vicedirektør i Danmarks Rederiforening Pia E. Voss, som er formand for ECSA s Social Affairs Committee, der har stået for det EU-støttede projekt. chikane adresseret, herunder også nyere fænomener som cyber-mobning via sociale medier. Værktøjskassen består af en træningsmanual, en sæt retningslinjer og en film, som viser en række fiktive eksempler på forskellige typer af chikane, samt hvordan man bedst muligt løser situationerne. Download materialerne på shipowners.dk Se filmen Say no to bullying, say no to harassment ved at scanne QR-koden: Der er tale om en opdatering og videreudvikling af et tidligere projekt fra I værktøjskassen er alle typer af mobning og Kontakt: Vicedirektør Pia E. Voss, Europæisk skulderklap til dansk rekrutteringsindsats Uddannelse Med støtte fra Europa-Kommissionen har den europæiske rederiforening, ECSA, sammen med Det Europæiske Transportarbejderforbund, ETF, gennemført en analyse og kortlægning af en række medlemslandes rekrutteringsindsats. Det omfatter også de muligheder, der findes i de enkelte lande for at forfølge karierreveje i den maritime sektor, herunder karriereudvikling gennem uddannelse og løbende efteruddannelse. I sidste uge blev resultatet offentliggjort på en konference i Bruxelles. Rapporten indeholder udover analysen også en række konkrete forslag og anbefalinger vedrørende rekruttering, og Danmark blev flere gange fremhævet som et eksempel til inspiration, fortæller vicedirektør i Danmarks Rederiforening Pia E. Voss. Den danske rekrutteringskampagne World Careers har siden 2006 været med til at øge både kendskabet til Det Blå Danmark og med til at synliggøre overfor de unge, at en uddannelse i Det Blå Danmark giver mange muligheder for beskæftigelse og karriere. Den fælles indsats, der ligger til grund for World Careers, er unik, og de resultater der er fremkommet, står i kontrast til situationen i mange andre europæiske lande, hvor interessen for en karriere inden for shipping er faldende. De fleste af forslagene i rapporten har vi arbejdet længe med i Danmark. Det gælder for eksempel brugen af sociale medier til at nå de unge, brugen af virkelige cases og i det hele taget den fælles markedsføring af hele den maritime klynge. Danmark er langt fremme, og vi står rigtigt stærkt rekrutteringsmæssigt, hvilket også er et nødvendigt fundament for hele Det Blå Danmarks stærke, internationale position. VI har en god historie at fortælle de unge, og det er præcist det, vi gør som led i kampagnen, siger Pia E. Voss. Læs hele rapporten på shipowners.dk Kontakt: Vicedirektør Pia E. Voss, 2

3 Skibsfarten som dansk fokusområde i USA Vækst Eksportrådet søsætter en række vækstinitiativer i USA, herunder på shippingområdet. Det amerikanske marked er allerede stort for danske rederier, idet det internationale søtransportmarked er liberaliseret. Danske rederier sælger tjenesteydelser til amerikanske kunder for over 50 mia. kr. om året. For at udnytte det danske potentiale i verdens største økonomi endnu bedre, lancerer Udenrigsministeriet Eksportrådet nu en handlingsplan med 23 konkrete vækstinitiativer for dansk erhvervsliv i USA som sådan. Ét af dem handler om Danmarks største eksporterhverv, shipping. USA er på vej frem igen og er et stort og meget interessant marked for danske rederier. Det er derfor positivt med politisk fokus i form af en strategi, siger afde- lingschef i Danmarks Rederiforening Jacob K. Clasen. Som følge af strategien vil man blandt andet kortlægge nye muligheder på shippingområdet i USA, herunder for udbygning af havne og terminaler og inden for transport af energi. Desuden skal de danske kompetencer på shippingområdet og Det Blå Danmark markedsføres i USA. Danmarks Rederiforening forventer desuden på baggrund af analyser foretaget for Udenrigsministeriet, at den frihandelsaftale mellem EU og USA, som forhandles for tiden, kan øge eksporten af maritime serviceydelser til USA med 5-10 mia. kr. Som led i at sikre dansk vækst har den danske ambassade i Washington pr. 1. januar 2014 ansat en maritim attaché. Kontakt: Afdelingschef Jacob K. Clasen, Stor efterspørgsel efter shippinguddannelse Uddannelse Rederierne er i fuld gang med at planlægge uddannelsesforløb for de trainees, der skal påbegynde en karriere i Det Blå Danmark efter sommerferien. Danmarks Rederiforening har allerede modtaget over 30 forhåndstilmeldinger fra danske rederier, som ønsker, at deres kommende trainees supplerer deres on the job training i rederierne med teoretisk uddannelse på Danish Shipping Academy og gennemfører The Commercial Shipping Programme med start fra september Det er tredje gang at uddannelsen, der gennemføres over to år, udbydes. Vi er glade for interessen for uddannelsen, der kommer til at køre parallelt med den nye bachelor-uddannelse i International Shipping & Trade, der bliver udbudt for første gang på CBS fra september De to uddannelser vil fungere som et supplement til hinanden, siger vicedirektør i Danmarks Rederiforening Pia E. Voss. Sidste år begyndte 37 trainees på The Commercial Shipping Programme. Det to-årige uddannelseforløb er en kombination af tilstedeværelsesmoduler i Danmark og såkaldte webinars. Kontakt: Vicedirektør Pia E. Voss, 3

4 Fart på den grønne innovation INNO+ Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, Dansk Metal og Søfartsstyrelsen har etableret en organisation, der skal sikre, at det maritime forslag i regeringens innovationsinitiativ INNO+ bliver realiseret. Aktørerne i Det Blå Danmark ser meget positivt på regeringens ambitiøse innovationsprojekt INNO+, som har til formål at forvandle samfundsudfordringer til vækst- og beskæftigelsesdrivere. Idékataloget fra INNO+ blev offentliggjort i efteråret, og den maritime del har ambitiøse målsætninger, som i høj grad handler om energieffektivitet. Konkret peges der på otte maritime forslag, som skal være med til at indfri målsætningerne. Nu intensiverer Det Blå Danmark arbejdet med at gå fra ambition til virkelighed. Således har Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, Dansk Metal og Søfartsstyrelsen med finansiering fra Den Danske Maritime Fond etableret en organisation beståede af medarbejderne Rikke Aarøe Carlsen og Magnus Gary, som det kommende år udelukkende skal arbejde med INNO+. Formålet er mere konkret at kortlægge og konkretisere mulige projekter, ikke mindst erhvervsorienterede, som kan indgå et samfundspartnerskab om Blå arbejdspladser via grønne løsninger mellem virksomheder i Det Blå Danmark, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor. Ved i fællesskab at fokusere kræfterne på udvalgte områder er målet med INNO+-partnerskaberne at løse konkrete samfundsudfordringer i løbet af en periode på 3-5 år. På det maritime område skal det ske gennem udvikling af nye energieffektive skibsteknologier i bred forstand, eksempelvis batterier til færgedriften, af letvægtsmaterialer og programmer til brændstofoptimering samt videreudvikling af alternative brændstoftyper som biobrændstoffer, LNG og metanol. Det Blå Danmark bidrager allerede massivt til landets økonomi og beskæftigelse og er i forvejen forrest inden for grøn teknologi. Visse udfordringer løses dog bedst i fællesskab, og vi håber og tror på, at vi i et samarbejde på tværs af mange sektorer kan styrke Det Blå Danmarks grønne profil og løse konkrete miljøudfordringer, samtidig med at vi skaber vækst og beskæftigelse i Danmark, siger Jan Fritz Hansen, der er vicedirektør i Danmarks Rederiforening. Jenny Braat, som er adm. direktør i brancheforeningen Danske Maritime, supplerer: Vi er rigtig glade for, at den udviklingsplatform, vi har behov for i Det Blå Danmark, nu er ved at falde på plads, så arbejdet med at realisere de maritime projekter i INNO+-kataloget kan sættes i gang. For de mange danske leverandører af udstyr til den maritime verden er et samfundspartnerskab et unikt udgangspunkt for at sikre, at vi fortsat kan være på forkant med den grønne udvikling, siger hun. Første skridt er et INNO+-topmøde tirsdag den 18. februar, hvor alle, der måtte have en relevant projektidé, opfordres til at deltage. Mødet foregår i Danmarks Rederiforening kl Tilmelding er nødvendig og skal ske til chefkonsulent Hans Otto Holmegaard Kristensen, Kontakt: Vicedirektør Jan Fritz Hansen, Forsvarsatachéer på besøg i Rederiforeningen Besøg 20 forsvarsattachéer fra lande som Rusland, USA, Storbritannien, Tyskland, Kina, Italien, Korea og Montenegro mødtes mandag i Danmarks Rederiforening til et seminar om, hvordan erfaringerne med pirateribekæmpelse ud for Somalia kan bruges til at løse andre udfordringer. Efter mødet håber vi, at de enkelte forsvarsattachéer går tilbage til deres politiske systemer og viderebringer den gode historie, om hvordan vi kan løse svære udfordringer gennem samarbejde, siger vicedirektør Jan Fritz Hansen. Kontakt: Vicedirektør Jan Fritz Hansen, 4

5 NYT OM REKRUTTERINGSKAMPAGNEN FOR DET BLÅ DANMARK Februar 14 Uddannelse Uden Grænser 2014 Stor interesse for Det Blå Danmarks stand Uddannelse Uden Grænser 2014 nærmer sig sin afslutning for denne gang og Det Blå Danmark kan igen i år melde om stor interesse for branchen blandt de besøgende på messen. I alt 50 forskellige unge mennesker fra Det Blå Danmark har bemandet standen i København, Aalborg, Århus, Herning og Odense og de har alle være medvirkende til, at de unge mennesker gik derfra med en fantastisk fornemmelse for en uddannelse og karriere i Det Blå Danmark. For yderligere oplysninger: Kampagneleder Anne Bay Riisager, tlf , Det Blå Danmark på facebook

6 NYT OM REKRUTTERINGSKAMPAGNEN FOR DET BLÅ DANMARK Februar 14 Besøg fra Herlufholm Studerende fik indblik i Det Blå Danmark Studieretningen Samfund & Business fra Helufsholm besøgte i januar Danmarks Rederiforening. Klassen som har har fokus på det maritime Danmark og alle dets følgevirksomheder blev introduceret til dansk skibsfart samt uddannelses- og karrieremulighederne i Det Blå Danmark. CBS Career Fair 2014 Et godt sted at møde studerende CBS Career Fair 2014 er en karrieremesse, hvor virksomheder taler og networker med CBS-studerende og nyuddannede om karrieremuligheder. Det Blå Danmark deltog på messen og stillede stand til rådighed for 5 rederier der havde tilmeldt sig messen. For yderligere oplysninger: Kampagneleder Anne Bay Riisager, tlf , Det Blå Danmark på facebook

DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015

DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015 DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015 FORENINGEN Danmarks Rederiforening blev grundlagt i 1884 og er den brancheorganisation, der varetager dansk rederierhvervs interesser i forhold til offentlige myndigheder

Læs mere

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen

Læs mere

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4 Videnregnskab 2001 Indhold Direktørens beretning... 3 Videnfortælling En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4 Søfartsstyrelsens organisering... 4 Søfartsstyrelsens mission Hvorfor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV Søfartsstyrelsen December 2014 Forord... 3 1 2 3 Sammenfatning... 4 Metode og afgrænsning... 9 Generelle udviklingstendenser i Arktis...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2 ORGANISATIONER BAG EUROPEAN BUSINESS GAME Indhold Vicedirektør Louise C. Mogensen, Finansrådet... 5 Hvad er EBG... 7 Interview med sidste års vindere fra

Læs mere

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Spring ud i det! VORES KULTUR Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Vi skal gøre kunden glad Vi skal være bedst Vi skal tjene penge Vi skal have det sjovt

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216 København K Telefon:

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

Danmark rasler ned af velstandslisten

Danmark rasler ned af velstandslisten Medlemstilbud: Uddannelser, eksportpjece, seminarer, fremstød m.m. > side 10 11 Borgerne glade for udbud Borgerne er mere positive overfor private virksomheder end deres borgmestre. > side 3 Planlæg ejerskiftet

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie-

Læs mere