Forskningstræning for anæstesiologer. Vejlederprofiler. Januar Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningstræning for anæstesiologer. Vejlederprofiler. Januar 2015. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) www.regionh."

Transkript

1 Forskningstræning for anæstesiologer Vejlederprofiler Januar 2015 Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

2 Arbejdssted: Ann M. Møller, Herlev hospital, Anæstesiologisk afdeling Kliniske interventionsforskning, systematiske oversigtsartikler. Forskning med fokus på patientforløb. Randomiserede studier Systematiske oversigtsartikler Retrospektive studier Kvalitative studier Kvalitetssikringsprojekter Databaseforskning

3 Arbejdssted: Asger Petersen Bispebjerg hospital Kliniske guidelines (instrukser) Etiske problemstillinger Mobilt akut team Fagligt er hovedinteressen indenfor intensiv terapi, og her primært hæmodynamik, sepsis, etik. Retrospektive studier Kvalitetssikringsprojekter

4 Birgitte Viebæk ell. Arbejdssted: Roskilde Kliniske interventionsforskning, Kvalitative studier Randomiserede studier (postoperativ smertebehandling; akupunktur ) Kvalitative studier ( sedation på ITA; postoperativ smertebehandling ) Kvalitetssikringsprojekter ( optimering af operationsforløb, postoperativ smertebehandling )

5 Charlotte Rosenstock, Arbejdssted: Hillerød hospital Kliniske interventionsforskning, systematiske oversigtsartikler, case reports Retrospektive studier Randomiserede studier Kvalitative studier

6 Doris Østergaard, Arbejdssted: Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS), Center for HR, c/o Herlev hospital, Region Hovedstaden Uddannelse, kvalitetssikring og patientsikkerhed Kvalitative studier Kvalitetssikringsprojekter Uddannelsesprojekter Patientinvolveringsprojekter

7 Finn Redke Arbejdssted: Aalborg Sygehus Syd, Anæstesiafd. Anæstesi farmakologi - apparatteknik Har gennem en del år været projektvejleder for civilingeniørstuderende på Aalborg Universitet

8 Frank Pott, Arbejdssted: Bispebjerg hospital Research unit for Anaesthesia and Intensiv care (B.R.A.I.C) Fysiologisk forskning, kliniske interventionsforskning, systematiske oversigtsartikler Fysiologisk grundforskning med fokus især på cerebral blodgennemstrømning Randomiserede studier Oversigtsartikler

9 Hanne Abildstrøm, Arbejdssted: An/op-klinikken 4231, HOC, Rigshospitalet Vil gerne være behjælpelig med at lave oversigtsartikler, evt. som basis for vejledning i afdelingen, eller også gerne kvalitetssikringsprojekter. Prospektive studier, herunder randomiserede studier Retrospektive studier - baseret på database Oversigtsartikel, anestetizing the obese child Forskningserfaring: Ph.D. afhandling 2002: Postoperativ Cognitiv Dysfunktion Vejledererfaring: OSVAL I: Huskeanæstesi, Accidentiel Hypothermi OSVAL I: Accidentiel hypothermi & OSVAL II: Præhospital luftvejshåndtering Forskningsopgave i Anæstesiologi: Hvilke patienter indlægges ikke efter vurdering og behandling af lægeambulancen i Slagelse? Forskningsopgave i Anæstesiologi: Luftvejshåndtering af det overvægtige barn, del af oversigtsartikel i Pediatric Anesthesia Anesthetizing the obese child

10 Hans Henrik Bülow, specialeansv. overlæge Arbejdssted: Holbæk sygehus, Intensiv afdeling Etiske dilemmaer indenfor intensiv terapi. Vil primært kunne være behjælpelig med mindre deskriptive forskningsstudier. Oversigtsartikler Jeg har været vejleder på 3 projekter, to deskriptive studier om NIV, og et oversigtsarbejde om ventilation ved CPR. Det ene NIV studie lavede jeg tværfagligt med 2 sygeplejersker.

11 Hans Henrik Bülow (fortsat) Egne publikationer: Har publiceret godt 30 artikler: Oversigtsartikler Prospektive observationsstudier Enkelte prospektive randomiserede studier Mine forventninger som din vejleder: - at du er fremme i skoen og arbejder hurtigt - at vi er i hyppig kontakt - at du leverer hovedarbejdet - at du lytter til konstruktiv kritik - at jeg leverer sparring i hele processen (ikke kun når opgaven er ved at være færdig) - Bemærk at jeg ikke ønsker at være vejleder, hvis du først kontakter mig, når dit sidste fase III år starter, dvs. ½-1 år før din opgave skal være færdig. Det medfører et alt for stort tidspres..

12 Jens Dupont Børglum Neimann, lektor, ph.d. Arbejdssted: Bispebjerg Hospital, Anæstesiologisk afd. Z Anæstesiologisk ultralyd generelt. Primært ultralyds-vejledte perifere nerveblokader, ultralyds-vejledt vurdering af luftveje og lunger, FAST, FATE, ultralyds-vejledt vaskulær adgang til centrale og perifere kar. Randomiserede studier (ultralyds-vejledte nerveblokader generelt, plexus lumbalis, sacralis, lumbosacralis, abdominale nerveblokader) Cases and short topical review Cohorte studier

13 Jens Rolighed Larsen MD PhD Affil.Assoc.Prof Arbejdssted: T-forskning, Hjerte- Lunge- Karkir. Afd. T, AUH Skejby Iskæmi/Reperfusion, Myokardieiskæmi, Prækonditionering, Eksperimentel PCI-behandling, store dyremodeller (gris), hjertestamceller, anæstesi Adjungeret lektor ved Health Aarhus Universitet. Især eksperimentelle, men også kliniske forskningsprojekter. Detaljer kan ses på siden: kjaergaard-rolighed-larsen(485143af-239d-407f-96e4- f045733fa8c8)/publications.html Censor i Anæstesiologi, Akut Patient mv.

14 Jesper Brøndum Poulsen Arbejdssted: Phd., Intensiv Terapi Afsnit 4131, Risgshospitalet Primært intensiv terapi med specielt interesse inden for - ICU aquired weakness, CIPN/M, muskelatrofi - Mobilisering - Health Related Quality of Life - Biomekanik og motorisk kontrol Klinisk interventionsforskning Case-control cohorte studier Kvalitative studier

15 Kai Henrik Wiborg Lange 1) 2) Arbejdssted: Anæstesiologisk Afdeling, Hillerød Hospital, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød Tlf.: , Mobil: Regional anæstesi, perifere nerveblokader, ultralyd, den akutte patient Randomiserede, blindede, placebo-kontrollerede undersøgelser. Fysiologiske studier. Udvikling af nye metoder til regional anæstesi. Hovedvejleder for 3 ph.d.-studerende.

16 Kim Wildgaard, MD, PhD Arbejdssted: Hoveduddannelse, aktuelt RH, JMC (forår 2014) (Kroniske) postoperative smerter Klinisk anæstesi og peroperativ optimering (regional analgesi, PONV, mv.) Obstetrisk anæstesi (Systematiske) review, Spørgeskema undersøgelser, Database undersøgelser Kliniske studier, Epidemiologiske studier, Kvalitetssikring. Andet? Har ideer x flere afhængigt af dit ambitionsniveau og interesseområde, men er også i stand til at hjælpe med dine ideer!

17 Kirsten Møller ell. Arbejdssted: Neurointensiv, Rigshospitalet Tlf / Intensiv terapi; patofysiologi ved kritisk sygdom; systemisk inflammation / sepsis; hjernens blodtilførsel og stofskifte Patientstudier; human-eksperimentelle studier; dyre-eksperimentelle studier; retrospektive journalopgørelser

18 Lasse Østergaard Andersen Arbejdssted: Rigshospitalet Lokal Infiltations Analgesi, Lokalanæstetika som postoperativ smertebehandling, randomiserede kliniske studier, kvalitetssikring Randomiserede kliniske og observationelle studier af lokal infiltrations analgesi til knæ- og hoftealloplastik, randomiseret studie af brugen af hjertebræt ved hjertestop

19 Lise Schlünzen Arbejdssted: Regionshospitalet Randers, Anæstesiafdelingen Har selv forsket i anæstesimidlers indflydelse på cerebral blood flow og metabolisme. Endvidere har jeg også forskningserfaring indenfor thoraxanæstesi og almen anæstesi/smerter. Er Ph-D vejleder og skriver lige nu på min disputats Alle former for projekter: Oversigtsartikler, original arbejder, statusartikler og kvalitetsforskning. Databasestudier, randomiserede studier, humane eksperimentelle studier, klinisk interventionsstudier. Klinisk og eksperimentel forskning

20 Michael Seltz Kristensen Arbejdssted: AN-OP-klinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Håndtering af patienter med mulig vanskelig luftvej Retrospektive studier Randomiserede studier Kvalitative studier

21 Mona Ring Gätke Arbejdssted: Herlev hospital, Tlf Forskning i neuromuskulær monitorering og muskelrelaxantia luftvejshåndtering Molekylærgenetiske studier (ph.d. afhandling med titlen Mutations in the butyrylcholinesterase gene and their significance for the reaction to mivacurium Luftvejshåndtering Kliniske interventionsforskning, Randomiserede studier Molekylærgenetik Kvalitetssikring

22 Morten Bestle Arbejdssted: Nordsjællands Hospital Hillerød, Anæstesiologisk/Intensiv afd. Intensiv terapi Det akutte nyresvigt forebyggelse og behandling Kliniske studier omkring sepsis og det akutte nyresvigt Kliniske studier i intensiv terapi- spec. omkring sepsis og det akutte nyresvigt Grundforskning omkring nyre- og kredsløbsfysiologi Grundforskning omkring højdefysiologi

23 Nicolai Bang Foss Arbejdssted: Hvidovre hospital, anæstesi afdelingen Perioperativ medicin, perioperativ væske og transfusionsterapi, perioperativ analgesi, regional analgesi, optimering af patientforløb, anæstesi til akut ortopædi og marvetarmkirurgi særinteresse i hoftefrakturer Oversigtsartikler, kvalitets studier, prospektive kliniske databasestudier, randomiserede studier

24 Niels Henry Secher Arbejdssted: Anæstesiologisk Klinik, Abdominalcentret, Rigshospitalet 2041, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Kredsløbsregulation og monitorering Behandling af blødning Hjernegennemblødning og metabolisme Kliniske studier Humane eksperimentelle studier Dyreforsøg

25 Peter Hallas Arbejdssted: Rigshospitalet, JulianeMarieCenteret Akutmedicin & akutbehandling i bred forstand, inkl. organisatoriske aspekter Cross-sectional studies, spørgeskemaundersøgelser, review artikler, database/register-baserede studier, opsamling af sjældne case til caseserier. Jeg har som regel ideer til mindre studier på lager

26 Poul Lunau Christensen Arbejdssted: Tværfaglig smerteklinik, Næstved Sygehus Kvalitet af måling/monitorering af fysiologiske variable. Det kan eg være spørgsmål som hvor lille en ændring i creatinin clearence fra dag til dag man kan erkende, herunder hvilke betingelser man må stille til kvaliteten af måling af plasma-creatinin, urin-creatini og døgnurin volumen. Fortolkning af volumen challenge på kritisk syge patienter. Måling FRC mhp optimering af ventilationsstrategi. Præoperativ risikovurdering af operationspatienter mhp perioperative Kardiovaskulære komplikationer.

27 Poul Lunau Christensen, (fortsat) Jeg har overvejende beskæftiget mig med Sammenligning af 2 metoder til bestemmelse af en fysiologisk variabel samt interventionsstudier. Projekter har inkluderet matematisk modulering, in vitro forsøg, dyreforsøg, raske forsøgspersoner, operationspatienter og intensiv patienter. Studier af målemetoder til bestemmelse af cardiac output, perfussionskoefficienter, VO2, blodvolumen, SvO2 samt pulmonal shunt, baseret på tracer gasudveksling i: Lunger, Placenta, Hud. Interventionsstudier omfattende Cardiac output, blodvolumen, pulmonal shunt, oxygentransport over placena, perfussion i hud og FRC. Jeg har altid ideer på lager, men tager måske allerhelst udgangspunkt i dine ideer.

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i anæstesiologi

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i anæstesiologi 854 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/9 28. april 2014 KORRESPONDANCE: Nanna Hurwitz Eller, Arbejds- og Miljømedicin, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. E-mail: nanna.hurwitz.eller@regionh.dk

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referenter: Palle Toft, Jannie Bisgaard Stæhr, Nanna Reiter og Thomas Strøm. Fredag d. 24. januar Richard J. Beale fra London havde et indlæg om Surviving Sepsis

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

DASAIMs Årsmøde 2014 13.-15. november

DASAIMs Årsmøde 2014 13.-15. november DASAIMs Årsmøde 2014 13.-15. november Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København S 1 Kongreshotel Udsigt fra Radisson Blu Scandinavia Hotel Hotellet ligger på Islands Brygge, København,

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

Hvordan man bedøver en elefant... DASAIMs Årsmøde 2006. DASAIMs Forskningsinitiativ. 2. - 4. nov. Juli 2006 14. ÅRGANG

Hvordan man bedøver en elefant... DASAIMs Årsmøde 2006. DASAIMs Forskningsinitiativ. 2. - 4. nov. Juli 2006 14. ÅRGANG DASAIMs Årsmøde 2006 Hvordan man bedøver en elefant... DASAIMs Forskningsinitiativ 2. - 4. nov. Juli 2006 14. ÅRGANG DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950

Læs mere

DASAIMs. Årsmøde 2013 14.-16. november. Program

DASAIMs. Årsmøde 2013 14.-16. november. Program DASAIMs Årsmøde 2013 14.-16. november Program Kongreshotel Udsigt fra Radisson Blu Scandinavia Hotel Hotellet ligger på Islands Brygge, København, på Ny Tøjhusgrunden lige uden for Københavns volde først

Læs mere

Juli 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Juli 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 3 Juli 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 INDBLIK UDEFRA Intensiv medicin

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 Blok 10: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Januar 2012 20. Årgang. Foto: Martin Kryspin Sørensen

DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Januar 2012 20. Årgang. Foto: Martin Kryspin Sørensen 1 Januar 2012 20. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Foto: Martin Kryspin Sørensen Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 KONGRESREFERAT Gider du lige holde mit rør?...

Læs mere

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 2 April 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Program. DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november. www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn. Amager Boulevard 70, København

Program. DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november. www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn. Amager Boulevard 70, København Radisson Blu Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, København Tlf. 3396 5000 www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november Program 1 Hovedsponsorer 2 Velkommen til

Læs mere

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere

47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 K ØB. ommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 22-18. marts 2015. og det var Danmark

47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 K ØB. ommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 22-18. marts 2015. og det var Danmark MED 47 årg. 2014/2015 ISSN 1904-3400 IC K ØB MedicinerOrganisatione ommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 22-18. marts 2015 og det var Danmark I 2 MOK Regler for indlæg findes på mok.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

DASINFO. 2 Dansk Selskab for. Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Tema-nummer: Anæstesiologen som leder. April 2011 19. Årgang

DASINFO. 2 Dansk Selskab for. Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Tema-nummer: Anæstesiologen som leder. April 2011 19. Årgang April 2011 19. Årgang DASINFO 2 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tema-nummer: Anæstesiologen som leder» Når jeg kommer på arbejdet, går jeg ind i mit lederskab det er som en stor tønde.

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 NYT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL APRIL 2006 Ferier er farlige for patienterne Side 2 Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 Smertefri og rask på rekordtid Side 8 TEMANUMMER Accelereret kirurgi: Fire ud

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskning

Sundhedsvidenskabelig Forskning Sundhedsvidenskabelig Forskning Ved Aarhus universitet Og Århus universitetshospital 2009 Redaktionsgruppe: Mogens Kilian Ebba Nexø Michael Rehling Raben Rosenberg Sekretariat: Ulla Schmidt Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10.

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. ÅRGANG 4 DASAIM

Læs mere

PRÆOPERATIV FASTE NÅR INFORMATION SKABER PATIENT(U)SIKKERHED

PRÆOPERATIV FASTE NÅR INFORMATION SKABER PATIENT(U)SIKKERHED OPGAVELØSERE: CHARLOTTE BLUMENSAAT STORM (143357), MERETE ROSANN POULSEN (151451), SABINA SKOV CHRISTENSEN (152081) HOLD/MODUL: F11/14 OPGAVETYPE: BACHELOR PROJEKT VEJLEDER: STEEN HUNDBORG MARTENSEN, LEKTOR

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005 Efteruddannelse for fysioterapeuter Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 1 Indhold 5 Kurser og temadage 25 Fagfora, Faggrupper og Fraktioner 5 Temadage: Etik og god fysioterapi 6 Temadag om smerte 6

Læs mere

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling med en angiotensin II antagonist en dobbeltblind randomiseret undersøgelse PROJEKTGRUPPE Krista Dybtved Kjærgaard 1,2, cand.med. Christian

Læs mere