Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine"

Transkript

1 Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 14 December 2009 Læs om: Højdesyge Når det klør i øjet

2 NYHEDSBREV Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine # 14 December 2009 Redaktionsgrupperne April Karin Stausholm, Birkerød Medlemsinfo Modtag nyhedsbrevet via Alle medlemmer opfordres til at sende deres adresse til sekretær Nina Christensen: Desuden opfordres alle medlemmer til jævnligt at logge ind på foreningens hjemmeside: Niels Jacob Nielsen, Rønne Peter Winge, Birkerød Speciallæge lunge-, infektionsog intern medicinske sygdomme Torben Seefeldt, Århus Overlæge dr.med. i infektionsmedicin Eskild Petersen, Århus Lis Andersen Sidsel Böcher Ph.D, SSI og Speciallæge i Infektionsmedicin Pascal Magnussen Dansk Bilharziose Institut August Overlæge dr. med. Mads R. Buhl, Infektionsmedicinsk Afd. Q, Skejby Sygehus, Brendstrupgårdvej 100, 8200 Århus N. Anette Marboe, Kongensgade 18, 1, 6700 Esbjerg. Reservelæge Steen Villumsen, Statens Serum Institut, Afdeling for Bakteriologi, Mykologi og Parasitologi, Artillerivej 5, 2300 København S Speciallæge i alm. medicin Mogens Rishøj, Rejseklinikken Ordrupvej 60, 4. sal, 2920 Charlottenlund. December Overlæge, dr. med. Carsten Schade Larsen Infektionsmedicinsk afdeling Q Skejby Sygehus Den vil fremover være mere aktiv, og der vil være mulighed for at stille rejsemedicinske spørgsmål og forhåbentlig få kvalificeret svar på disse spørgsmål. Debat & kommentarer Er åben for alle medlemmers ucensurerede meninger om næsten alt. Det der gives udtryk for i debat og kommentarer er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens eller redaktørernes mening og bringes på forfatterens eget ansvar. Bemærkninger fra læserne vedrørende emnet vil blive gengivet ordret i den følgende udgave hvis fremsendt til inden deadline. Forsidefoto Nina Christensen Deadline Indlevering af stof til nyhedsbrevet er 14 dage før udgivelse. Næste nyhedsbrev Næste nummer af nyhedsbrevet udkommer Grafisk tilrettelægning: Anette Bonde Glædelig jul og godt nytår! Overlæge, dr. med. Ida Gjørup Medicinsk afdeling Q 107 KAS Herlev Claus Boss Madvigsgade Svaneke Speciallæger i almen medicin Steffen og Lise Jarlov Hovmosevej Hillerød Foto: Mads Buhl 2 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 14 Tema: Højdesyge

3 TEMA-ARTIKEL Højdesyge Klaus Boss/speciallæge i almen medicin Med de tiltagende muligheder for rejseaktivitet under stadigt mere ekstreme forhold, kan behovet for rådgivning om højdesyge (Acute Mountain Sickness) være relevant, også ved en ganske almindelig rejserådgivning. Der har tidligere i Nyhedsbrevet april 2007 været skrevet om emnet, og følgende er en praktisk tilgang til problemet. Ved hjælp af moderne transport faciliteter kan man hurtigt komme til ekstreme højder, hvor der undervejs ikke nødvendigvis er indlagt akklimatiseringspauser, da man måske er del af en større gruppe who have been there, done that.... Destinationer, hvor rejsende kan udvikle højdesyge (AMS = Acute Mountain Sickness), kan være Himalaya med Lhasa ( Himmelexpressen ) = ca m (-men bjergpasset > 5000 m), Mt. Everest BaseCamp /Nepal = m (Mt. Everest er m), Afrikas Kilimanjaro = m; Sydamerika Inca Trail/ Machu Picchu i Andesbjergene (Cuzco) ca m, LaPaz = m, Europa med Mt. Blanc m (og det højeste i Kaukasus er Elbrus m) eller bare extreme skiing i NordAmerika i Rocky Mt. (Op til m). Der findes ikke nogen objektiv målemetode for grad af AMS. Diagnosen hviler på kliniske tegn og viden om destinationen. Ligeledes er forebyggelse og behandling baseret på empiri. SYMPTOMER I 1990 vedtog man Lake Louise Score, hvor kombination af symptomer og kliniske tegn danner grundlag for vurdering af sværhedsgraden og den forventelige udvikling af højdesygen. Symptomer med graduering 1->4 1) Hovedpine 2) Gastrointestinale (kvalme, opkast) Foto: Nina Christensen Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 14 Tema: Højdesyge 3

4 Foto: Nina Christensen 3) Udmattelse 4) Svimmelhed (dizzy) 5) Søvnproblemer Kliniske tegn 1) Mentalt (varierende grad af konfusion) 2) Ataksi (f.eks. gang på linie og finger-næse forsøg) 3) Perifere ødemer. Symptomerne på højdesyge skyldes primært hypoxi, og begynder oftest at melde sig ved højder > 3000 m, men kan forekomme i højder fra ca m. Symptomudvikling afhænger i høj grad af, hvor hurtigt man foretager opstigningen (akklimatiserer) og tiden man opholder sig i et område med lavere ilttension. Også det nedsatte ydre atmosfæriske tryk er årsag til symptomudviklingen. Mest betydende er den givne overnatningshøjde, ligesom tidligere AMS (og især HAPE, (se nedenfor) prædisponerer. Iltmætningen (SatO2) er ved havoverfladen 97,5% (760 mm Hg / kpascal), men ved 3650 m = 60%, ved m = 50% - og ved m = 33%. Nedsat SatO2 medfører en øget respirationsfrekvens, øget hjertefrekvens og minutvolumen, iltbindingsevnen øges, og over tid kompensatorisk øgning af erytrocytantallet. Derudover sker der en hypoxisk udløst trykøgning i lungekredsløbet, samt på grund af den respiratoriske alkalose, ændres nyrernes homeostase. Via den begyndende metaboliske kompensation øget udskillelse af bicarbonat, og derved induceres en osmotisk diurese. SYMPTOMERNE på AMS begynder med mild hovedpine, svimmelhed, kvalme, træthed og en tiltagende følelse af respirationsbesvær (øget frekvens og dybde, hyperventilation), tachycardi, og herefter stigende grad af appetitløshed, udmattelse, dårlig søvnkvalitet og delirøse drømme. Søvnapnoe kan forværres. AMS beskriver hele symptomkomplekset. Hvis tilstanden i værste fald ignoreres, kan videreudvikling til nedenstående 2 symptomkomplekser udvikles meget hurtigt, hvis man fortsætter i samme højde eller foretager yderligere opstigning. High Altitude Pulmonary Edema (HAPE) viser sig ved symptomer fra lunger, med hvile og funktions-dyspnoe, senere tørhoste og udvikling af blodtingeret opspyt, som udtryk for tiltagende lungeødem, grundet tryk-stigning i pulmonal arterierne. High Altitude Cerebral Edema (HACE) viser sig ved symptomer fra CNS, hvor tilstanden fra konfusion og ataksi, kan progrediere og overgå i coma, som følge af hjerneødem. FOREBYGGELSE / NON MEDICAMENTEL BEHANDLING Primært består denne i akklimatisering. Ved højder over 2000 m anbefales opstigning på max 400 m pr. dag og at der indlægges en hviledag for hver 1000 meter, 4 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 14 Tema: Højdesyge

5 man stiger. Samtidig er fysisk anstrengelse en disponerende faktor og typisk vil dette i trekking sammenhæng kollidere med rejsens formål. Anbefalingen er at holde en lav fysisk aktivitet på aktuelle højde indtil symptomsvind. Man bør sikre en adækvat vædskeindtagelse, typisk over 4-5 liter/dgl og endnu mere ved fysisk anstrengelse. God fysisk form sikrer IKKE mod AMS, der er en tendens til lavere grad af symptomer ved stigende alder, men til gengæld vil kroniske sygdomme, (anæmi, hjerte-, lungesygdom) kunne prædisponere. Kulde og afkøling forværrer symptomer. Det er vigtigt at stille den rigtige diagnose. Lægmands-terapi kan være uhensigtsmæssig og udskyde relevant behandling. Eksempelvis vil sovetabletter eller alkoholindtagelse for at bedre søvnen være problematisk, da det på grund af den respirationsdeprimerende effekt, vil kunne forværre AMS grundet yderligere hypoxi. Man har lavet forsøg med benzodiazepiner med en kort halveringstid og fundet, at trods en nedsat respirationsfrekvens, faldt saturationen af O2 kun ca. 1 % (fra 79->78%) op til 4000 m og kan derfor formentlig anvendes med forsigtighed til denne højde. Hvis dette ikke er nok til at kontrollere symptomerne er den definitive behandling nedstigning til et niveau, hvor symptomerne kan kontrolleres; ofte er dette 500 m til 1000 m, men dette afhænger jo helt af, hvad man har for udgangshøjde og tiden for akklimatisering. Nedstigning til 3000 m er formentlig tilstrækkeligt til at sikre mod HAPE/HACE, men for at sikre mod AMS, kan m være nødvendigt (se nedenfor). Iltbehandling på Hudson-maske/næsekateter, er en hurtig måde at mindske symptomer på, men vil for praktiske formål kun blive brugt ved mere udtalte symptomer og da som kontinuerlig behandling, effekten aftager hurtigt efter ophør. Behandling i hyperbare omgivelser (Gamow-bag = tryk-pose ) er ligeledes en nødprocedure, men det skal atter pointeres at nedstigning (descend) er den foretrukne løsning! har en mildnende effekt på AMS symptomer i maximeret dosis. Metoclopramid 10 mg x 2-3 kan hjælpe på kvalmen, ligeså odansetron/zofran 4 mg x 6. Ved mere udtalte symptomer kan forsøges: Azetazolamid /Diamox, øger udskillelsen af bicarbonat, og kompenserer derved den respiratoriske alkalose. Der er fundet effekt på cerebrale aquaporiner, hvorved hjerneødemet reduceres. Virker både profylaktisk (start 2 dage før) og også kurativt i den optimale dosis på 125 mg x 2 dagligt indtil 2-3 dage efter symptombedring. OBS: lad patienten indtage testdosis for tolerabilitet. Som hyppige bivirkninger til Diamox skal nævnes: sovende/prikkende fornemmelse af extremiteter (og skal ikke forveksles med HACE) samtidig indtagelse af kulsyre-holdige drikke giver en ubehagelig smagsoplevelse Diamox er et sulfonamid (obs medikamentel allergi) Dexametason (hvormed studier er udført) i støddosis 8 mg og herefter 4 mg x 2-4 dgl syntes effektivt, og bruges primært i højder >4000 m. (Omregning fra peroral Dexametason 4 mg = Prednisolon 30 mg = Medrol (Metylprednisolon) 25 mg). HVIS der, trods ovenstående tiltag, fortsat er symptomudvikling, frygtes: HAPE Dexametasone med en kapillærstabiliserende effekt med Medrol 8 mg initialt og herefter 4 mg x 4 / dgl. Nifedepin depot (calcium-antagonist) nedsætter trykket i arteria pulmonalis; dosis er initialt tygget 10 mg, efterfulgt af 30 mg x 2 dgl. LongActingBeta2Agonist (LABA/Salmeterol) inhaleret er virksomt via en cellulær Natrium-pumpe (ENaC), og er ligeledes et middel i behandlingen. Ilt-terapi HACE Dexametasone med veldokumenteret virkning på hjerneødemet med Medrol 8 mg initialt og herefter 4 mg x 4 / dgl. Acetazolamid 250 mg / dgl. Ilt-terapi. COMING UP s For HACE er fosfodiesterase-5-inhibitors (Viagra/Cialis) vist at have effekt ved at øge koncentrationen af NO i lungerne og derved reducere pulmonal-arterie-trykket. Dosis for sildanafil 40 mg x 2 / dgl, risiko for misbrug synes forsvindende lille ved store højder. For HAPE er triptaner/ sumatriptan under vurdering. Mange naturmidler er forsøgt. Ginko Biloba har muligvis et potentiale, blev nyligt undersøgt på 3700 m højde med god effekt som forebyggende behandling, ved opstart 1 døgn før opstigning. Problemet med dette middel og mange andre naturlægemidler, er ofte ikke veldefinerede indhold af de formodet aktive stoffer. Det meget anvendte råd om coca blade, tygget eller som thé (mate de coca), er ikke bevist virksomt på AMS, trods en udbredt lokal brug. Vitamin C, Ginseng, Selen, Glutamin, Q-10 lider samme skæbne. Ved en evakuering skal man lægge mærke til HVILKEN højde, som patienten kan evakueres til, da man kan risikere at blive fanget i en højtliggende dal, hvorfra man ikke umiddelbart kan transporteres yderligere ned til adækvat højde. Ved evakuering i fastvingefly, er trykkabinen modsvarende ca m højde, hvilket betragtes som en ikke-kritisk højde. Man skal være opmærksom på differential diagnoser, især hvis symptomerne optræder mere end 3 dage efter ankomst i given højde, eller hvis symptomerne ikke lindres af væske, hvile, medikamentel behandling og nedstigning. MEDICAMENTEL BEHANDLING Det er få medicamenter, der er afprøvet, og hvor virkningsmekanismen er tilfredsstillende klarlagt. Paracetamol eller NSAID/acetylcalicylsyre HUSK! Næste nyhedsbrev udkommer Artikler/debat/kommentarer kan sendes pr. til: Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 14 Tema: Højdesyge 5

6 Human subcutan Dirofilaria repens Når det klør i øjet Ida Gjørup, Klinisk Lektor, Overlæge Figur 1. A (nodulus i orbita), B+C (nodulus i cerebellum) 62-årig patient henvises til speciallæge i øjensygdomme grundet vedvarende kløe og ubehag svarende til venstre øjenbryn, øjenlåg, og øje. Pt. mistænkes for konjunktivitis og sættes i relevant behandling. To dage efter ses 7 cm lang ormelignende struktur i konjunktiva. Ormen ekstraheres. Pt. er født og opvokset i Italien og har tidligere rejst i Sydamerika, Tunesien og Rusland. Ved mikroskopi af ormen diagnosticeredes den som Dirofilaria repens. Biokemien var normal. Human sucutan dirofilariasis er en sjælden infektion som skyldes infektion med filarier af typen Dirofilaria. Parasitterne transmitteres med myg, og efter transmissionen præsenterer sygdommen sig som subcutane noduli, hvor der produceres mikrofilarier, som cirkulerer i blodbanen og igen kan optages af en vektor. Modningen af Dirofilaien i det subcutane væv hos mennesket kan tage mange måneder. Risikofaktorer er ophold i varmt fugtigt klima i myggesæsonen og tilstedeværelse af mange hunde (mellemvært) inficeret med mikrofilarier. Knap 300 tilfælde er rapporteret i EU, de fleste tilfælde fra Italien (66 %), Grækenland (8 %) og Spanien (4 %), men der er også diagnosticeret tilfælde hos nordeuropæere, som tidligere havde rejst i Sydeuropa. Diagnosen kan stilles ved mikroskopi af exideret Dirofilarie eller ved PCR. Behandlingen er extraktion eller exision. 6 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 14 Tema: Højdesyge

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 10 August 2008 Væggelus på Fyn Læs om: Væggelus Seneste nyheder NYHEDSBREV Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Rejseråd INDHOLDSFORTEGNELSE:

Rejseråd INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Rejseråd - gode råd før, under og efter rejsen! INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Før afrejse 2. Insektstik 3. Dyrebid 4. Mad og drikke 5. Turistdiarre 6. Seksuelt overførte sygdomme 7. Ulykker 8. Badning 9. Dykkersyge

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2015 29. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk LÆS INDE I BLADET Borgere med kronisk

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere

Iltbehandling i dagligdagen

Iltbehandling i dagligdagen Iltbehandling i dagligdagen En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Indhold Indledning... 3 Kroppen har brug for ilt... 4 Iltbehandling...

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin

Dansk Selskab for Rejsemedicin Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV AUGUST 2007 NUMMER 7 Rejseforsikringer Kære medlem! Hermed endnu et nummer af nyhedsbrevet til tiden. Vi håber, I finder det

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Kontaktperson: Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital mspi0001@bbh.regionh.dk

Kontaktperson: Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital mspi0001@bbh.regionh.dk Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for behandling og pleje af uhelbredeligt syge kræftpatienter med dyspnø. Dyspnoe OR Dyspnea OR Breathlessness AND Advanced cancer AND Symptom management

Læs mere

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Generaliseret angst Udarbejdet af: Christer Allgulander, docent, Karolinska Institutet, Sverige Professor Lars Kessing, speciallæge i psykiatri, Danmark Redigeret

Læs mere

Dengue feber NYHEDSBREV. Danish Society of Travel Medicine DECEMBER 2005 NUMMER 2

Dengue feber NYHEDSBREV. Danish Society of Travel Medicine DECEMBER 2005 NUMMER 2 Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV DECEMBER 2005 NUMMER 2 Kære Medlemmer af Dansk Selskab For Rejsemedicin! Dengue feber Hermed andet nummer af nyhedsbrevet. Redaktionsgruppen

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

LungePatient.dk. At leve med en lungesygdom. P at. i e n t f o re. n i n g

LungePatient.dk. At leve med en lungesygdom. P at. i e n t f o re. n i n g LungePatient.dk At leve med en lungesygdom P at i e n t f o re n i n g Det kan være et problem blot at trække vejret At være lungehandicappet vil sige, at en del af lungernes ydeevne er sat ud af funktion.

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER 2005 INDHOLD Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Sygdommens natur, diagnostik og epidemiologi Janne Milton, Charlotte Anker,

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed FOREBYGGELSE + SUNDHEDSFREMME I KOMMUNERNE Ældres sundhed 2007 ÆLDRES SUNDHED Ældres sundhed forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne Redaktion: Line Raahauge Madsen Mette Lolk Hanak Kirsten Nielsen

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport Fødevareoverfølsomhed hos børn Konferencerapport Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk URL:

Læs mere

Er der effekt af antabus?

Er der effekt af antabus? Er der effekt af antabus? Foråret 2012 Lise Qvesehl og Kasper Fasdal Vejleder: Carsten Krogh Jørgensen 1 Baggrund Mange danskere har et stort alkoholforbrug. Det er skadeligt ikke kun for den enkelte,

Læs mere

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Det Etiske Råd 2010 ISBN: 978-87-91112-10-2

Læs mere

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Mor er stadig mor Tema om pårørende nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Livet som pårørende Pludselig var jeg alene om ansvaret Et forrygende årsmøde leder Vi er også en patientforening

Læs mere

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen.

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. 1 Juni 2014 Siden sidst Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. I dette nummer kan du læse følgende: Arrangement LIVSGLÆDE Lidt om generalforsamlingen Temadag

Læs mere