Beliggenheden, med ca. 90 km til Thessaloniki, sikrer hurtige vej- og flyforbindelser til resten af Europa.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beliggenheden, med ca. 90 km til Thessaloniki, sikrer hurtige vej- og flyforbindelser til resten af Europa."

Transkript

1 Rehabilitering i Grækenland, for danskere Iliofania ApS opfører Olympus Iliofania Center, der kan varetage rehabiliteringsopgaver for regioner, kommuner, forsikringsselskaber og sygdomsbekæmpende foreninger. Centeret er beliggende i det centrale Grækenland, ud til Det Ægæiske Hav. Beliggenheden, med ca. 90 km til Thessaloniki, sikrer hurtige vej- og flyforbindelser til resten af Europa. Det er budgetteret at et behandlingsdøgn på centret vil koste 100 EUR alt incl. Behandlings og overnatnings-kapaciteten på centret er ca. 180 sengepladser fordelt på dobbeltværelser, der evt. Kan erstattes af enkeltværelser efter behov. Nærmere beskrivelse af centeret, herunder indretning, størrelse og entrepricepris. Rehabilitering for danskere Der forefindes projektmateriale: projekttegninger i a3 format mappe, folder præsentation i a4 format. Se projektbeskrivelse.

2 Rehabilitering for Danskere Iliofania Mølledammen Roskilde Iliofania.dk Telefon DK Telefon GR juni 2012 Rehabilitering i Grækenland på det græske fastland, ud til det Ægæiske Hav Projektbeskrivelse Olympus Iliofania Centret er skabt som et behandlingscenter for danskere, der har behov for genoptræning efter endt hospitalsophold. Byggeriet udbydes til danske regioner og kommuner der efterspørger nye, omkostningsbesparende og effektive løsninger. Iliofania Centret kan tilbyde sygdomsbekæmpende foreningers medlemmers behov for behandling samt tilbud til rehabilitering af forsikringsselskabers kunder. Udover genoptræning løser de danske kommuner opgaver vedrørende midlertidige ophold med service. Til løsning af disse opgaver kan Iliofania Centret yde servicetilbud gennem de faciliteter, som centret stiller til rådighed. Centret opføres for foden af Olympusbjerget, der er Grækenlands højeste bjerg på meter. Med centrets placering i Pieria i den centrale del af det græske fastland ud til Det Ægæiske Hav opfyldes ønsket om en moderne infrastruktur og nærhed til et urbant miljø. Afstand til motorvej er ca. 2 km og til international lufthavn i Thessaloniki ca.80 km. Iliofanias valg af område til opførelse af Centret er sket ud fra et ønske om at finde det sted, hvor middelhavsklimaets fordele tydeligst slår igennem. Det milde vinterklima og de behagelige sommertemperaturer, som følge af en placering tæt på havet og de høje bjerge, sikrer et mikroklima, hvor det ikke bliver for koldt om vinteren og ikke for varmt om sommeren. Drikkevandet fra Olympusbjerget er af overordentlig høj kvalitet og kan drikkes fra hanen. Området er grønt og særdeles frodigt og byder på mange friske råvarer. Genoptræningsopgaver løses i dag primært på behandlingssteder i Danmark. En del af opgaverne løses dog af rehabiliteringscentret Montebello ved Benalmadena i Spanien. Interessen for at blive genoptrænet ved Middelhavet er meget stor, og projektet forventes at sætte nye standarder for den fysiske genoptræning. Af såvel danske som norske undersøgelser fremgår det, at genoptræning er mere effektiv i middelshavsklimaet end i det nordiske. Genoptræning foretages hurtigere, og det lavere omkostningsniveau i Sydeuropa bevirker, at genoptræning her er ca. 25% billigere end i Danmark.

3 Iliofanias formål er: At etablere Olympus Iliofania Center opført ved Middelhavet - et byggeri for terapi og genoptræning for danskere efter endt sygehusophold i Danmark. At placere centret i optimale klimatiske og topografiske forhold i Grækenland, At varetage byggeriet klar til ibrugtagning. At samarbejde med de lokale myndigheder i Grækenland angående drift. At samarbejde med Pihl & Søn A/S som totalentreprenører angående opførelsen. At anvende standard komponenter til byggeriet, produceret af Dansk Spændbeton A/S. At samarbejde med Lederforum vedrørende drift og inventar. At anvende solenergi i samarbejde med Dansk Solenergi A/S, At optage lån til finansiering af byggeriet. At udleje, drive eller delvis medvirke til drift af det etablerede byggeri. Indhold A. THERAPIA I er et fuldt funktionsdygtigt terapicenter med ca.90 sengepladser til behandling efter endt sygehusophold. Projektet har lighed med det danske genoptræningscenter Montebello i Spanien og det norske center i Alicante. B. THERAPIA II er en tilsvarende bygning anvendt til samme formål med ca.90 sengepladser. De to behandlingsbygninger kan fungere uafhængigt af hinanden eller sammen. C. FILOXENIA indeholder badefunktioner og køkkenfunktioner D. SOLENERGI Elementerne til udvinding af el ved solenergi er integreret i bygningen og vil dække bygningernes samlede varme- og energibehov Terapi- og fællesarealer indrettes og udstyres i høj kvalitet med stor fokus på hygiejne og lave vedligeholdelsesomkostninger. Alle værelser indrettes efter anvisning fra Dansk Handicap Forbund. Indkvarteringer udstyres i en høj standard svarende til 4 stjerner.

4 De to sidebygninger er terapibygninger, Therapia I og Therapia II, og den midterste bygning er en central bygning for Centret med vandterapi, restaurant og køkken. Ud over det egentlige genoptræningscenter er planlagt mulighed for at etablere boliger for de ansatte samt et antal værelser for pårørende og andre med tilknytning til centret. Et overdækket svømmeareal indgår ligeledes i planen med ideer fra oldgræsk badekultur og filosofi. Opholdet i det imponerende byggeri i skønne omgivelse på stedet med det historiske vingesus fra oldtiden - giver mulighed for at bade i det Ægæiske Hav ved de skønne strande og nyde naturen samt deltage i kurser og seminarer om sundhed, filosofi, terapi, kultur m.m. Denne blanding af de forskellige grupperinger på Iliofania Centret vil fremme en social interaktion kombineret med udbuddet af aktiviteter øge adspredelsen for brugeren.

5 Planer: Therapia bygningerne I og II Plan 1 og 2 har samme indretning ( ikke vist) Under hovedkonstruktionen, søjler og bjælker, indrettes behandlingsarealer Disse optræder som en bygning i en bygning under det skyggefulde overdækkede areal. De to bygninger kan funktionelt drives hver for sig eller som et samlet hele. En arkade forbinder bygningerne. Arkaden udformes efter en idé, som er meget anvendt i Grækenland, idet den kan åbnes sommer og lukkes vinter. Den skaber både praktisk og visuel kontakt. Therapia I indeholder ca.90 sengepladser, fællearealer og servicearealer, i et omfang, som det spanske rehabiliteringscenter Centro Assistencial Noruego, ejet af den norske kommune Bærum. Iliofania tilbyder boligenheder, værelser i forskellige størrelser indrettet efter behov. Variationen er fra velindrettede hotellignende værelser til større enheder, der eventuelt kan indrettes med et lille køkken og ekstra depotplads. Therapia II indeholder ligeledes ca.90 sengepladser. Bygningen er indrettet uden det centrale opholdsareal.

6 Konstruktion og indretning Værelserne er placeret i bygningernes 1. og 2. etage i terapibygningerne. De henvender sig ud til et stort midterareal i bygningen. Dette sammenhængende areal indrettes på forskellig måde med skærmvægge til fælles ophold, samtaler, terapier og depoter - et attraktivt areal man får lyst til at bevæge sig i og møde andre. Arealet belægges med 3x3m (byggeriets hovedmodul) kvadratiske hårde tæpper i flotte farver, og for enden af dette areal vil man opleve de to store glasgårde, smukt beplantet og belyst. Arealet er ligeledes forsynet med et stort ovenlys i midten, og der er udsigt til bjerge og havet. Terapibygningernes stueetage anvendes til specielle faglige formål, og det er her, der etableres stort møderum, spisefaciliteter, kontorer, depoter, toiletter og indgangsforhold. Den visuelle sanselige oplevelse af projektet vil være græsk. Vi har alle et billede af søjlen som et grundelement i vor arkitekturopfattelse. Der er udformet en søjle efter elementære grundprincipper. Søjlen er formgivet slank, materialeøkonomisk, modtagelig overfor lysets indvirkning og variation. Søjlen er formgivet efter optimale konstruktive principper med anvendelse af enkle industrielle formelementer og vil i sit endelige udtryk optræde med en smuk lys overflade. Byggeriet skaber en helhed i græsk atmosfære med moderne viden og teknologi. En sammenstilling af de anvendte elementer skaber rum, der beskytter mod det stærke sollys. Ligeledes giver det en visuel sanselig tryghed for omgivelserne. Søjlerne binder bygningsanlægget sanseligt sammen, de kan dekoreres og belyses smukt. Under de skyggefulde tage er indplaceret bygninger efter behov og funktion, og i samspil med den overordnede konstruktion tilføjes der en ny dimension i arkitekturen.

7

8 Olympus Iliofania Center Udlejning Det nøglefærdige byggeri, herunder alt nagelfast inventar, skabe, køkken, sanitet, vvs, haveanlæg. Forsyninger: Vand, varme og el er indeholdt i lejeaftalen efter et fastsat max. forbrug, Telefon og internet: Afholdes af brugeren. Der er forberedt installation i bygningen. Tidsplan for byggeriet: Det forventes at alle godkendelser foreligger pr Byggestart Forventet dato for ibrugtagning: Planlagt dato er Tidsbegrænsning af lejeaftale: der påregnes tidsperiode for lejeaftaler. Forsikringer: Bygningerne forsikres af ejeren, efter græsk lov og långiverens betingelser. Indbo-, ansvar- og personforsikring påhviler brugeren. Husleje: Husleje er beregnet ca. 40 EURO pr. døgn per person per overnatning. Oplysninger vedrørende drift af centret Behandlingspersonale og ledelse af genoptræning vil være dansk. Herudover kommer plejeenheden, rengøring, servicemedarbejdere, pedel, havemand m.v. Det samlede driftsbudget er beregnet til ca. 3 mill. EUR, der afholdes af brugeren. Personale kan være i forvejen region/kommunalt ansat dansk personale, såfremt centret helt drives af en dansk organisation, i lighed med det norske center i Alicante.

9 Løst inventar: Der er vurderet en pris på ca EUR pr. sengeplads, indeholdt i byggeprisen. Rengøring: Rengøring af bygningen påhviler lejeren. Rengøringsartikler og forbrugsvarer til specialopgaver afholdes af brugeren. Vedligeholdelse: Udvendig vedligeholdelse påhviler ejer, indvendig vedligeholdelse påhviler lejer. Der kan forventes et budget på ca EURO pr. år for indvendig vedligeholdelse. Fødevarer: Området i Grækenland er grønt og rigt på næsten alle råvarer. Anslået 13 EUR pr. person pr. dag til dagens måltider. Forsyningssikkerhed: Der er tilslutning til vand og el inden for 200 m. Området omkring Olympusbjerget byder på det reneste drikkevand fra vandhanen. Der etableres nødforsyningsanlæg i bygningen. Byggeriet placeres tæt ved urbant miljø. Til by, bus, jernbanestation og motorvej er der ca. 2 km, og til lufthavn ca.80 km Sundhed: Der etableres aftale med et nærtliggende større nybygget lokalt sygehus, samt førstehjælpsklinik beliggende ca. 2 km fra centret. Det blå EU sygesikringsbevis er gældende. Der vil være tilknyttet læge til centret. Projektets økonomiske baggrund Grundlaget for opførelse af bygningerne er baseret på et prisoverslag fra Pihl & Søn A/S fra januar I prisoverslaget indgår, udover de her beskrevne bygninger, køkken og en selvstændig bygning til badefaciliteter. Det samlede areal i prisoverslaget er på 7.884m2, og den samlede pris er mio. EUR. Olympus Iliofania Center arealberegning februar 2011 Værelser Etagearealer Antal m2 m2 Therapia I varieret Therapia II efter Filoxenia størrelse I alt Ca Bebygget areal: 2.628

10 Budgetoverslag På baggrund af foranstående kan der opstilles følgende budget for den samlede drift af rehabiliteringsaktiviteten på Olympus Iliofania Center: EUR Pleje- og sundhedspersonale, dansk Rengøringspersonale & vask Indvendig vedligehold Måltider Bygningsleje incl. forbrug af vand, vandafledning og el Pris i alt pr. år Med 2 senge pr. værelse er døgnprisen ca. 100 Med venlig hilsen ILIOFANIA Jørgen Andersen

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde Seniorhuse i Danmark til fællesskab og glæde Indhold Hovedpunkter 1 Vision og sammenfatning 1 Hvad gør et Seniorhus anderledes? 5 Forbilleder 7 Organisation 10 Boliger og tilbud 11 Arkitektur, byggeri

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Personlighed starter med at tænke anderledes. Betal først ved indflytning

Personlighed starter med at tænke anderledes. Betal først ved indflytning luna Personlighed starter med at tænke anderledes Betal først ved indflytning Indhold 4 LUNA Et personligt drømmehus skabt på nye ideer 6 Bliv medskaber af dit eget drømmehus 9 LUNA 108 med asymmetrisk

Læs mere

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Brønshøj Spejderhus * 1968 2015 Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V borgmesteren@kff.kk.dk 19. august 2014 Ansøgning

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

MULTIHUS ODENSE SCENARIO I - KONCERTHUSGRUNDEN. Vision - H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter - År 2006

MULTIHUS ODENSE SCENARIO I - KONCERTHUSGRUNDEN. Vision - H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter - År 2006 Vision - H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter - År 2006 H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter er et smukt hus - der spiller sammen med og op til de øvrige bygninger og funktioner omkring Koncerthusgrunden.

Læs mere

eat - fabrikken produktion bæredygtighed uddannelse og kurser socialt ansvar logistik Københavns Madhus frisklavet mad fra bunden økologi klima

eat - fabrikken produktion bæredygtighed uddannelse og kurser socialt ansvar logistik Københavns Madhus frisklavet mad fra bunden økologi klima produktion frisklavet mad fra bunden økologi glæde bæredygtighed pakning eat - fabrikken klima samarbejde produktudvikling uddannelse og kurser socialt ansvar logistik professionelt friske råvarer rådgivning

Læs mere

Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune.

Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Hedensted den 22. august 2014 Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Indholdsfortegnelse Bofællesskabet Åbo (Uldum)... 2 Bofællesskabet Egespring (Uldum)... 4 Bofællesskabet Frydenlyst

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere