18 ansøgning til hovedpuljen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18 ansøgning til hovedpuljen 2015"

Transkript

1 1 of ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores brugere er de ældre i vores lokalområde,den gamle Rønde kommune, især de svageligste ældre der bor i egen bolig. vi afholder gudstjeneste den sidste torsdag i måneden, og øvrige aktiviteter er foredrag-lokalt stof- musik og sang- filmkøreture ud idet blå med vores nye bus og meget mere.l Beskrivelse af formål med ansøgning Søger om (kr.) Alm. Pulje Udviklingspuljen I alt Har foreningen modtaget midler i 2014 til lignende aktiviteter. Skriv beløb, som I modtog Antal arrangementer pr. år. Antal medl. at give ældre medborgere, en god tilværelse sammen med ligesindede, og af og til en god snak om livets genvordingheder, der bliver trukket ned over hovedet på os pensionister, det gør rigtig mange forvirrede kr kr omkring ingen men brugere. Antal brugere af jeres tilbud (hvis de ikke er medlemme r) alle pensioniste r er velkomne, og der kommer mange. Antal frivillige Søger foreningen midler til samme aktivitet andre steder Er der tale om en ny aktivitet 6 NEJ" NEJ" 2200kr. Formue (Indestående i bank samt kassebeholdning) 2 Astma - Børn og allergiforenin unge" gen 3 Balle Hyllested Rosmus Pensionistfo rening Luftballonen afholder aktiviteter for alle børn og unge i alderen 9-17, til forbedring af deres livskvalitet. Give medlemmerne en oplevelse samt et møde med andre Formål er at forbedre livskvaliteten, såvel socialt som medicinsk for alle der direkte eller indirekte er berørt af overfølsomhed Som før skrevet giver foreningen medlemmerne en rigtig god oplevelse med spisning. Hver gang oplever bestyrelsen at alle er glade og tilfredse Hvis medlemmer i Syddjurs samt Banko hver uge hele året får tilbud om at tage med som hjælpere 7 NEJ" NEJ"

2 2 of 34 4 Beboer- Pårørenderå d Ringparken Vores opgaver er at repræsentere beboernes interesser, så disse sikres størst mulig trivsel på plejehjemmet Ringparken og sørge for, at der bliver et dejligt afbræk i beboernes hverdag. Samtidig med er vi et dialogforum, der drøfter detaljerne i dagligdagen for beboerne. Da vi ingen indtægter har og alt arrangeres på frivillig basis, vil vi gerne ansøge om et tilskud ligesom de sidste år til udflugter med bus, grillaften for beboere og pårørende, høstfest, julehygge samt underholdning til festerne. Jeg kan se, at det er en ansøgning for men vil naturligvis blive glad, hvis denne også kan gælde for Der har været formandsskifte til 8 + bankospil hver 14. dag beboere 6 samt 11 fra personer rådet NEJ" NEJ" Bank kr ,95 kontant kr. 200,00 5 Børns Vilkår Børn og unge" Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i over 35 år har arbejdet for alle børn i Danmark, med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for og for at sikre børns ret til en god barndom og et godt liv. Børns Vilkår arbejder på to fronter: - Dels udfører Børns Vilkår frivilligt socialt arbejde med børn via rådgivningstilbudd et BørneTelefonen, som udover rådgivning på telefon omfatter Børns Vilkårs rådgivning til børn og unge 2015 Børns Vilkår udfører frivilligt socialt arbejde gennem anonym rådgivning af børn og unge på BørneTelefonen. Rådgivningen sker på følgende platforme : - Telefon - Chat - Brevkasse - SMS - - Børn hjælper børn, hvor børn udveksler gode råd og erfaringer Børns Vilkår rådgiver desuden forældre på ForældreTelefonen. Åbningstiden i rådgivningen er mandag til søndag kr. Børns Vilkårs rådgivning har åbent alle dage fra kl Ca Ca Ca. 400 JA" NEJ" kr.

3 3 of 34 6 Dansens Dag - Syddjurs Aktiviteten "KROP Sigøjnergruppen og BEVÆGELSE" træner, mod et med dansemotion mindre vederlag, på for akitivitetscentret seniorkvinder. Vikingegården i Efter opfordring Kolind. I lokalet er oprettede der skråvægge uden foreningen mulighed for at ovennævnte hænge spejle op, og aktivitet og derfor søger vi om dansemotio-nen er hjælp til anskaffelse sigøjnerdans. af et par spejle på Flere af deltagerne hjul. i sigøjnergruppen er "gamle" dansere. Vi træner med det formål, at vise det bedst mulige ved den årlige begivenhed DANSENS DAG, som foreningen afholder i Rønde Idrætscenter. Ved dette arrangement kommer flere dansegrupper og omkring deltagere , DANSENS DAG samt nogle mindre arrangementer NEJ" JA" Dansk blindesamfu nd kreds Kronjylland Syge - handicapp ede" At hjælpe blinde og svagtseende, få medlemmer ud af deres eget hjem, til socialt samvær i trykke rammer. tilskud til kørsel udgifter, se vedlagte skema omsorgs klubben i Ebeltoft er først startet i 2014 juni/august ebeltoft ca. 8, grenå 12-16, Tronborg ebeltoft ca. 10, grenå ca. 4, tronborg ca. 1,5 ebeltoft 1, grenå 2, tronborg 1 JA" NEJ" / Hvilken slags kørsel. Flexordning. 8 Data stuen på Lyngparken Datastuens formål er at undervise seniorer i brugen af moderne teknologier som pc, smart phone og Ipads. På vores datastue på Lyngparken er vi i den situation at vi mangler et stk stationær PC samt en ny printer for at kunne levere en optimal undervisning til de seniorer der bruger dette tilbud, samtidig mærker vi en tilgang i borgere som skal lære at bruge Digital post Sæson fra sept. til maj - antal arrangementer anslåes til 150 Registred e antal brugere er pt NEJ" JA" 79.

4 4 of 34 9 Decoupage og billedkunst 10 Det International e Hjørne 11 Ebeltoft Pensionistfo rening Andet" Decoupage og billedkunst på Lindegården i Mørke møder for danskere og nydanskere Arrangere ture (Udflugt) Afholder - Sang og Musik - Spisning - Bankospil og Julefest på Ebeltoft Parkhotel Få mere kendskab til decoupage og billedkunst, tage på udstillinger og messer, kurser evt. køb af nye materialer. Materialerne brændte ved branden den 23. august at danskere og nydanskere kan mødes. At underholde alle pensionister i Ebeltoft,til hygge og samvær der er medlem af foreningen Og til fællessang og Harmonikaspil,så har alle mulighed for at synge med,og det giver en rigtig god hygge og stemning NEJ" ca. 8 møder NEJ" NEJ" Dog er julefesten for alle Pensionist er i Fbeltoft og Omegn 7 NEJ" NEJ" FDF Mørke Børn og unge" Ugentlige arrangementer og herudover: For alle: Sommer-, julelejr, sangbøger, netværksweekend. For de små: Safariskole/Juniorr anger For de store: overlevelsesture Vi vil gerne kunne bibeholde vore aktiviteter i klasserne og på de større arrangementer - ved tilskud kan vi holde deltagerbetalingen på et rimeligt niveau pr.uge 4 klassemøder+de store arrangementer NEJ" NEJ" 8.600

5 5 of Frivilliggrupp en Etnisk Netværk, Ebeltoft Andet" - at virke primært som frivillige i Røde Kors regi i relation til Asylcenter Ebeltoft - at medvirke i frivilligt, socialt arbejde i relation til immigration og bosætning i lokalområdet - at bringe lokale beboere og tilflyttere af and I 2015 har vi tre hovedindsatsområder, som vi arbejder med og søger støtte til: 1) Lektiecafé i Ebeltoft. Lektiecafeén etr et tilbud til fastboende i 8400 området med anden etnisk baggrund samt asylanter fra Asylcenter Ebeltoft. Lektiecafeén er godt besøgt af begge målgrupper, har p.t. fem læreruddannede, frivillige lærere tilknyttet. Vi søger kr til fortsat drift, dækkende bl.a. hæfter, papir, kopiering mv. samt kaffe/te og endelig et større, fælles arrangement for Lektiecafeéns elever. 2. Hjælpearbejde og særlige aktiviteter for beboere på Ja, kr til et fælles arrangement i regi af Lektiecafén og Asylcentret. Et arrangement som gennemføres i 4. kvt. Lektiecafé ca. 40 gange årligt. Andre aktiviteter/arrang ementer ca P.t. 16 som alle sideløben de er frivillige ved Asylcente r Ebeltoft 150 til 200 personer P.t. 16 frivillige NEJ" JA" kr øremærket til ovenstående arrangement

6 6 of Fysisk Aktiv For Sjov 15 Hjedrteforeni ngen Syddjurs Lokalkomitè Syge - handicapp ede" Børn og unge" stk. 1. At igangsætte konkrete fysiske aktiviteter. stk. 2. Fremme og øge fysiske og sociale aktivitetsmulighed er for alle over 16 år i Syddjurs Kommune, der har lyst til at deltage i aktiviteter der er tilpasset folk med funktions begrænsinger. stk. 3. At udvikle vejlederfunktion, der kan benyttes af den enkelte borger som springbræt til at kunne deltage i eksisterende fritidsaktiviteter. stk. 4. At fungere som en brobygning mellem de kommunale initiativer og det frivillige Arrangement forenings- og på Skaføgaard ultimo maj/primo juni Etablering af hjertesti, aktiviteter for børn i parken med forskellige former for sport samt dans. Rundvisning i hovedbygningen. Hjertecafè for forår og efterår med foredragsholder At kunne fortsætte de nuværende aktiviteter og gerne udvide dem til et større geografisk område og samtidig skabe nye aktiviteter. Formålet med ansøgningen er at få dækket nogle af omkostningerne ved arrangementerne. Specielt Skaføgaard bliver krævende Hjertecafe for hjertekarpatienter og pårørende kr NEJ" NEJ" kr Ny bestyrelse - vides ikke 3 ca Skaføgaar d: ialt. Hjertecafè ca JA" JA" ca

7 7 of Hornslet Bokseklub Børn og unge" Hjælpe svært okonomisk stillede medlemmer. I år er der 5 medlemmer der ikke har mulighed for at betale kontingent og udstyr ja, folkeoplys ningsloven NEJ" 17 Hornslet FrimærkeKl ub Udskiftning af forældet Win XP Labtop med en ny Lenovo B590 15,6" 1005M 4GB/500GB W8Pro, Varenummer: , pris 2.998,75 Der søges midler til anskaffelse af labtop PC, som skal bruges ved præsentation af medlemmers og foredragsholderes materiale sammen med vor projektor anskaffet for tre år siden. Vores nuværende PC er en donation fra et privat firma, som vi ikke længere har kontakt til. Den er en forældet XP maskine med et dødt batteri. Foreningens økonomi er set på overfladen god, men i virkeligheden truet, da vi kører med et driftsunderskud på ca Kr. årligt. Dette kan kun lade sig gøre så længe vi er i stand til at skabe et ekstraordinært overskud på vor hvert andet års FrimærkeUdstilling Hornslet 2014, Ikke søgt Fjorten mødeaftener i hvert halvår 28 Alle er medlemme r Fem i NEJ" JA" bestyrelse n

8 8 of Hornslet Pensionistfo rening 19 Humørklubb en, Feldballe 20 Hyggeklubb en Rønde 21 Hyggeklubb en, Tirstrup Løvspringstur, løvfaldstur og koncert i Musikhuset Styrke og bevare de sociale funktioner. At styrke det sociale samvær samt mindske ensomheden bland pensionister Tilskud til julearrangement og udflugt Turene skal give medlemmerne en oplevelse ud over det daglige trommerum og give dem et godt socialt samvær og skabe rammer for etablering af nye netværk. Få en dag ude i den danske natur. Musikhuset skal give medlemmerne en kulturel oplevelse som ikke findes i Hornslet og med mulighed for at bygge nye fællesskaber op. Styrke det sociale liv i byen Aktivitererne skal være af underholdende og oplysende karakter og nå ud til så mange pensionister som muligt. Julearrangementet er en hyggelig dag som afslutter sæsonen på en hyggelig måde. Udflugten er en naturoplevelse, som de ældre hvert år glæder sig til nej nej ? NEJ" NEJ"? nej nej ikke medlemm er, da det er pensionist er og efterlønne re der kan komme som de vil.???? 6 NEJ" NEJ" ca Højskolegru ppen Gentage de sidste 3 års succes med højskoledage. Der starter i november Dagene skal have højskolepræg, effekten af dette arrangement kan være at skabe et værested for voksne

9 9 of Høreforenin gen Syddjurs Lokalafdelin g 24 Håndarbejds cafeen Syge - handicapp ede" At yde vejledning og afholde orienterende møder af folkeoplysende karakter og sociale sammenkomster. Høreforeningen - Syddjurs Lokalafdeling udgiver medlemsblad én gang årligt. Der søges støtte til strikke instruktør på Ringparken. Tur til håndarbejdsmess e på ringparken, samt juleafslutning Vi arbejder for bedre livsvilkår for mennesker i Syddjurs Kommune, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Vi arbejder på, at hørehandicappede får samme muligheder for at kommunikere og for at deltage i lokalsamfundet som normalt hørende medborgere har. - Samt om at informere om ørets sygdomme, høreproblemer, hjælpemidler m.v. samt at støtte medlemmerne i at håndtere tilværelsen som høreskadet/hørehan dicappet. Vi følger udviklingen på det sociale- og sundhedsmæssige område og går i dialog med lokale politikere Til at give med ny inspiration til andre opgaver, inden for håndarbejdet til alle som har gigt, samt lidt nedsat syn. Dette for at sikre, at ældre og enlige fortsat har lyst at deltage ,- kr. 4 arrangementer pr. år 58 ca personer NEJ" NEJ" NEJ" NEJ" Bankbeh. d.d. kr ,- Kassebeh. d.d. kr. 456,00 25 idræt om dagen - svømning Ældre samt gangbesværede kan mødes og hyggesnakke samt motionere i svømmehallen. Flere er utrygge i det våde element og har brug for vejledning/undervi sning. Efter at have virket i mere end 15 år ønsker vi at opnå tilskud så aktiviteten kan fortsætte med målgruppen ja? 1 x ugentlig a`2 timer året rundt NEJ" NEJ"?

10 10 of Kafé Kolind Andet" Projekt: Inklusion af socialt udsatte via frivilligt socialt arbejde. Projektet tænkes i et sundhedsfremmen de perspektiv, med afsæt i samspillet mellem fysisk, psykisk og social sundhed. Generelt har det været svært at motivere de socialt udsatte til at deltage i sociale arrangementer og blande sig med andre fra lokalsamfundet. Det sidste halve års erfaringer med afholdelse af arrangementer i Kafé Kolind hvor lokalsamfundet inviteres med, har vist sig at have en meget positiv udvikling for de socialt udsatte. De socialt udsatte Kafé Kolind er et åbent socialt værested som drives af KFUM s Sociale Arbejde, hvis formål er på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer. Størstedelen af de personer som kommer i Kafé Kolind er socialt udsatte, defineret som personer der lever i samfundets yderkanter, personer, der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har en tilknytning til arbejdsmarkedet og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne. Fællestræk for de socialt udsatte er et kr Tips- og Lotto puljen kr ferieformål for perioden arrangementer i tidsrummet ikke medlems kab socialt udsatte ved arrangeme nter - tager familie, venner med alt afhængig af type arrangeme nt 13 ressource stærke frivillige NEJ" JA" kr

11 11 of KLO, Kulturog Litteratur Orientering for synshandica ppede 28 Kolind Pensionistfo rening Andet" Fortsat udvikling og vedligeholdelse af vores specialbibliotek, der har til formål at indlæse faglitteratur til børn, unge og voksne, der har problemer med den trykte tekst enten fordi de er blinde, ordblinde eller andet handicap, der gør, de ikke kan læse en bog. Specielt de unge i folkeskolen, videreuddannelse samt bare ny læring i voksenalderen, prioriterer vi meget høj. Vores frivillige indlæser ca. 120 bøger hvert år, og der udlånes ca. 800 ud til brugerne.alle vores brugere oprettes i vores kartotek, At give ældre for at medborger en social oplevelse. især til dem som ikke kommer så meget ud i hverdagen. Og dem som kun har folkepensionen, og ikke har råd til de dyre ture. Til vores Arrangementer og Datastue mangler vi en Overhead til at vise billeder og rejsefilm på et lærred. KLO blev oprettet i 1980 som en frivillig organisation med den filosofi, at blinde og andre synshandicappede også skulle have glæde af den trykte tekst. Vores mål, værdier og visioner er fortsat at kunne være i stand til at fortsætte KLO`s arbejde, at være med til at gøre en forskel, og at det stadig vil være til gavn for vores målgruppe. - At de synsh. har samme mulighed for at dygtiggøre sig som en alm. seende, der ikke har et læsehandiap.har man et handicap, ved man der skal en kamp til, for at kunne gøre, leve m.m. som en ikke handicappet person. Derfor er vores passion at forbedre Ved Hjælp mennesker fra Paragraf 18 og tilskud fra foreningen kan vi lave Arrangementer og udflugter til en pris hvor alle være med. En urimlig stigning i entree priser har gjort at det næsten er umulig at lave ture. Entree prisen er steget fra kr. til Kaffen fra til kr. pr. Person. Bus fra 450 kr. til 625 på de sidste 10 år ,- fra fonde og 18 støtte Arrangementer + bowling dart datastue banko petanque Ingen ca JA" NEJ" kr ,-. Ans NEJ" NEJ"

12 12 of Kræftens Bekæmpels e i Syddjurs Andet" Lokalforeningen i Kræftens Bekæmpelse i Syddjurs ansøger hermed om 18 midler til 1 eller 2 foredrag i Emnerne til foredragene vil være forebyggelse omhandlende alkohol og tobak, alternativt et emne som symptomer på kræft. Vi har det mål at vi gerne vil henvende os til alle som er interesseret i at forebygge kræftsygdomme, ved hjælp af bedre kost, mere motion, forebyggelse samt evt. andre livsstilsændringer ,- kr ,- til foredrag i Motion & Cafe regi. ca nogle gange flere ca. 70 NEJ" NEJ" ,- kr. Vi har et godt netværk af sygeplejersker, læger og andre eksperter som kan hjælpe os. Alle kan deltage gratis, uanset om man er medlem af Kræftens Bekæmpelse eller ej. Vi ansøger om et tilskud på kr. 6000,-

13 13 of Kræftens Bekæmpels e/syddjurs Lokalforenin g - Motion og Café Andet" Undersøgelser har vist, at fysisk træning kan tilføre kræftpatienter både ny energi og forbedret livskvalitet, samt gavne sundheden generelt. Motion og Café er et tilbud rettet mod kræftpatienter af begge køn i forskellige aldersgrupper og med forskellige diagnoser og behandlingsforløb, samt deres pårørende. Formålet er at støtte kræftpatienter i Syddjurs kommune, så de kan fastholde deres hverdagsliv fra de får kræftdiagnosen til under og efter behandlingsforløb et. Dette skal ske gennem tilbud om Formålet med ansøgningen er, dels gennem annoncering rettet mod kræftramte og deres pårørende at gøre opmærksom på de tilbud som Kræftens Bekæmpelses/ Syddjurs Lokalforening udbyder og dels ved afholdelse af foredrag at informere om relevante aspekter af det at have en kræftsygdom. Til dette formål søger vi hermed for kalenderåret 2015 om kr fordelt på følgende poster: 6 annoncer i lokalaviser á kr ,- = kr foredrag á kr ,- = kr Tilbuddet udbydes i 11 af årets 12 måneder hver onsdag fra NEJ" NEJ" Ans. 29

14 14 of Kulturbroen Hornslet (tidligere Kulturbroen Rosenholm, som nu er delt op i Kulturbroen Hornslet og Kulturbroen Rønde. Andet" Foreningens formål er at fremme flygtninge og indvandreres integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtningene og den øvrige befolkning. Vi arbejder i overensstemmels e med Dansk Flygtningshjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med DFH. Frivilliggruppen er uafhængig af partipolitiske, religiøse og lignende interesser. Forudsætning for en vellykket integration er, at flygtninge/indvandrer e tilegner sig det dansk sprog. Vi satser derfor primært på vores velbesøgte lektiecafé. Da der både kommer børn, unge og voksne i lektiecaféen, har vi brug for meget forskelligt materiale, såsom opgavebøger/hæfter og læringsspil til børn samt materiale til f.eks. sprogtræning af voksne, som ikke kan tale/læse dansk. Vi vil desuden gerne have mulighed for at købe læsematerialet til den årlige indfødsretsprøve, som en del af de unge flygtninge gerne til forberede Nej Lektiecafé ca. 40 gange/uger pr. år + varierende antal sociale arrangmenter /udflugter + ad hoc opgaver i hjemmene. p.t. ca. 20 medlemm er I lektiecafée n har vi ca. 30 brugere, som kommer efter behov. I løbet af 2014 har vi haft ca. 20 aktive frivillige + et mindre antal frivillige, som pga. travlhed har valgt at holde pause. NEJ" NEJ" Bankbeholdning kr ,31 - kassebeholdning kr ,50

15 15 of Kulturbroen Rønde Andet" Foreningens formål er at fremme flygtningen og indvandreres integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtninge og den øvrige befolkning Vi søger om økonomisk tilskud til at kunne 1) Gennemføre arrangementer for interesserede flygtninge og deres familier, f.eks. udflugter til nærmere aftalte mål eller aktiviteter, der kan udvikle kendskab mellem lokale og flygtninge. Vi vil gerne arbejde for at lave arrangementer i samarbejde med Sprogskolen i Rønde efter nærmere aftale med sprogskolen. 2) Tilskud til at afholde kurser for de frivillige, så vi bliver bedre til at kunne hjælpe med lektier og at understøtte udvikling af flygtningenes kendskab til dansk sprog, samfund og kultur. 3) Indkøbe bøger og andet materiale til kr Nej Ugentlig lektiecafé, flere dage ugentlig sprogtræning på sprogskolen, 2-3 årlige arrangementer for alle Varierend e antal frivillige (pt ) Varierer med behov - skønnes til mellem 30 og 40 Varierend e antal frivillige (pt ) NEJ" NEJ" kr.

16 16 of Kulturhuset Helgenæs Præstegård 34 Kunstnergru ppen Rønde 2004 Andet" Andet" Kulturhuset Helgenæs Præstegård blev dannet i Formålet med foreningen er at udbrede kendskabet til den kulturhistorie, der knytter sig til Helgenæs og at iværksætte arrangementer, der kan samle befolkningen både fastboende, tilflyttere og besøgende. I 2013 har vi gennemført 15 arrangementer, og i 2014 har vi haft 18 arrangementer: kurser, inkl. et førstehjælpskursu s, foredrag, maleriudstillinger, vandreture, koncerter, sangaftener, familiedage med forskellige udendørs Til styrkelse og af det sociale samvær Kulturhuset Helgenæs Præstegård har senest fået indrettet en skolestue med gamle skolepulte, tavle og kateter fra 1869, alt sammen doneret fra personer, som er interesserede i foreningens arbejde. I det kommende år vil vi iværksætte aktiviteter ud fra denne skolestue med foredrag om skolegang og læring i gamle dage, og hvordan det er nu, af personer fra Århus Universitet f.eks. professor i historie Ning de Conninck- Smith eller historikere fra den gamle by. Herudover vil vi tilbyde foredrag om historie, arkæologi og/eller geologi f.eks. ved arkæolog Pauline Udflugt med Asingh besøg om på kunstmuseer, guidet tur på museer, samt indlagte naturoplevelser kr kr ca. 100 ca NEJ" NEJ" Ca kr , maledag hver torsdag NEJ" JA"

17 17 of Landsforeni ng Autisme, Kredsforenin gen Østjylland, Netværksgr uppe Syddjurs 36 Lindegården s svømmehol d 37 Lindegården s åben hus hold Syge - handicapp ede" Netværksgruppe Syddjurs er en gruppe under Kredsforening Østjylland, vi består af en gruppe forældre til børn med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser). I gruppen får vi forældre råd, støtte, forståelse og opbakning af hinanden, samt vi forsøger at udbringe viden om og større forståelse for ASF. Man kan kalde det hjælp til selv hjælp ;-) svømning i varmtvandsbassin i Pindstrup. Øvelser i vand som vedrører kroppen, øvelserne er lavet af en terapeut. Arrangementerne kører som de plejer. Begge hold er slået sammen. De ældre bliver hentet i deres hjem og kørt til Lindegården, underholdt. En weekend-tur for hele gruppen, samt deres familie. Det er normalt ikke muligt for disse børn/familier kan deltage på sådanne ture/ophold på normal vis. Derfor vil vi gerne give muligheden for en weekend-tur i et fællesskab. Vi forventer at vi som gruppe bliver stærkere kr kr. til foredrag Netværksgruppe n max. 1 (ud over vores måndlige møder), Kredsforeningen?? ca. 100 (I Kredsfore ning Østjylland, besidden de i Syddjurs)?? Vi er 10 medlemme r af vores Netværksg ruppe 10 NEJ" JA" 8.986,06 kr. 38 Malerigrupp en Ringparken Vi mødes hver Søger støtte til evt.2 tirsdag til hyggelig prof. Undervisere, samvær og lære at udflugter til gallerier, male. Få input til indkøb af materiale mere selværd, udvikle sine kreative evner NEJ" NEJ"

18 18 of Mols Vikingelaug 40 Mols ældrebadmi nton 50 Motion og samvær i Rønde 51 Motionsfore ningen Samson Børn og unge" Mols Vikingelaug vil gerne formidle vikingetiden gennem håndværk (smedning, perlefremstilling, filtning) ved en vikingedag i Naturbørnehaven Mols Bjerge i marts I vores folkeoplysende virke lægger vi særligt vægt på at anvende naturens materiale og omsætte det til værker, hvor fokus er på den kreative proces og den aktive deltagelse i denne. Formidlingen foregår igennem mesterlære og leg. Vi har særligt fokus på håndens arbejde og den mundlige fortælletradition. Jf. foreningens Baggrund: Formidling af historisk håndværk sker ofte gennem forelæsning og præsentation. Mols Vikingelaug vil formidle håndværk i børnehøjde og har haft sin første store opgave i 2014 ved Moesgård Vikingemarked som var en stor succes. Børnene kunne føle og prøve sig frem til en forståelse af historisk håndværk. Aktivitet: I marts 2015 vil Mols Vikingelaug skabe en vikingedag for børnehavebørn fra Naturbørnehaven Mols Bjerge. Naturbørnehaven vil gerne have os som gæst og børnehavens placering kunne ikke vedtægter. Primært gymnastik være Fællesskab bedre til sund at og badminton samt socialt samvær Fastholde ældre i at motionere ugentligt i en gruppe med ligesindede til fælles glæde og udfordring anvendes som supplement til foreningens egne midler til fornyelse af diverse gymnastikredskab er og andet udstyr, samt sammenkomster og generalforsamling og sæsonafslutning. livsstil, bedre kondition og samvær afholde arrangementer til socialt samvær udover de ugentlige træninger samt tilskud til indkøb af bolde og halleje Diverse aktiviteter til at fremme og styrke sundhed, trivsel og social samvær for ældre i Syddjurs Kommune kr Et arrangement hvor vi vil bruger støtten. På længere sigt ønsker vi at lave flere arrangementer om året og lave et vikingemar personer (7 feste medlemer, 3 gæster og børne) børnehave børn og 4 voksne 5 frivilige fra vikingelau g vil være med på aktivitetsd ag NEJ" JA" 400 kr Hvor mange deltagere NEJ" NEJ"

19 19 of Mørke Ådalens Efterløns og PF 53 Månedsblad et "8544" Andet" Til forårsfest, julefrokost, og ture ud af huset. Ved udgivelse af lokal avis at formidle information til - og blandt borgere i Mørke sogn. Bladets indhold tilstræber at holde sammen på Mørke sogn og tilgodese alle aldersgrupper fra små børn til ældre medborgere gennem saglig orientering og journalistik. At de ældre får en god oplevelse _ Avisgruppen består af: Jørn Løth, Ann Pedersen, Sune Glitrup, Erik Skannrup og PouEAndersen + 2 revisorer Fremstillingen af bladet udføres som frivilligt socialt arbejde uden honorar til nogen. Bladet omdeles til alle husstande i det gamle Mørke sogn er udkommet i 28 år og leveres gratis til ovennævnte husstande kr kr. Der udgives 10 numre pr. år sider pr. gang husstand e Mindst JA" NEJ" kr., men udgifter til seneste trykninger m.m. ikke betalt 54 Nørkleholdet, Lindegården Mørke til styrkelse af sammenhold og fællesskab bl.a. underholdning Bladets indhold tilstræber at holde sammen på sognet og tilgodese alle aldersgrupper. Det rummer oplysninger om spædbarnspleje, børnehaver, SFO, skole og idrætsforening,, Mørke-Ådalens pensionistforening. at få paragraf 18 midler til ovennævnte formål 8000,00 kr kr, bemærk et eller to som redegørelse er pengene rækker ikke vedhæftet da man ikke kan skrive i pdf. filer. lindegård ens brugere lindegårde ns brugere rigtig mange NEJ" NEJ" 5000,00 kr.

20 20 of OK Klubben Ebeltoft 45 Optimisten Midtdjurs, selvejende bald 56 Optimistklub ben i Thorsager ( Omsorgsklu b ) Foreningens formål er aktiviteter for ældre, pensionister og efterlønnere, i form af møder hver anden uge. Ved møderne er der foredrag af forskellig art afvekslende med musikalsk underholdning og sang. Desuden arrangeres rejser og andre arrangementer for klubbens medlemmer, f.eks. koncerttur til Århus o.lign. Udgivelse og distribuering af bladet til samtlige pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtager e i 8550,8560 og 8581 At støtte det sociale netværk for de ældre, samt give en aften med godt samvær og inspiration på forskellig vis. En aften uden fjernsyn, hvor der skal vises deltagelse, synges og snakkes. Skiftende mellem foredrag, musikalsk underholdning og fællessang. Der søges om støtte til klubbens møder generelt. Årligt budget til foredragsholdere og underholdning ca kr. Rejser og ture belaster ikke budgettet. Skabe dækning i regnskabet så det balancerer,i dag distrubures bladet i vid udstrækning gennem bladets medarbejdere. At give de ældre en indholdsrig aften til små penge. Der er brugerbetaling for kaffebord og spisning. Det ansøgte beløb bruges udelukkende til ekstern underholdning, foredrag o.l kr fra pr. puljen Gsn pr. møde nej nej Der er ikke medlemm er men vi har adresse på ca. 70 brugere Ca. 50 deltagere pr. aften 14 NEJ" JA" kr NEJ" NEJ" Pensionistav isen Rosenholme ren At fremstille og fremstille og trykke udgive/omdele 2500 eksemplarer 4 Pensionistavisen gange om året Rosenholmeren til ca pensionister/efterl ønnere/førtidspens ionister. 25,000,00 kr vi modtog 22,000,00 fra & 18 4 stk Aviser vi har ingen medlemm er men brugere ca hvert kvartal 15 NEJ" NEJ" 26,000,00

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere