18 ansøgning til hovedpuljen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18 ansøgning til hovedpuljen 2015"

Transkript

1 1 of ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores brugere er de ældre i vores lokalområde,den gamle Rønde kommune, især de svageligste ældre der bor i egen bolig. vi afholder gudstjeneste den sidste torsdag i måneden, og øvrige aktiviteter er foredrag-lokalt stof- musik og sang- filmkøreture ud idet blå med vores nye bus og meget mere.l Beskrivelse af formål med ansøgning Søger om (kr.) Alm. Pulje Udviklingspuljen I alt Har foreningen modtaget midler i 2014 til lignende aktiviteter. Skriv beløb, som I modtog Antal arrangementer pr. år. Antal medl. at give ældre medborgere, en god tilværelse sammen med ligesindede, og af og til en god snak om livets genvordingheder, der bliver trukket ned over hovedet på os pensionister, det gør rigtig mange forvirrede kr kr omkring ingen men brugere. Antal brugere af jeres tilbud (hvis de ikke er medlemme r) alle pensioniste r er velkomne, og der kommer mange. Antal frivillige Søger foreningen midler til samme aktivitet andre steder Er der tale om en ny aktivitet 6 NEJ" NEJ" 2200kr. Formue (Indestående i bank samt kassebeholdning) 2 Astma - Børn og allergiforenin unge" gen 3 Balle Hyllested Rosmus Pensionistfo rening Luftballonen afholder aktiviteter for alle børn og unge i alderen 9-17, til forbedring af deres livskvalitet. Give medlemmerne en oplevelse samt et møde med andre Formål er at forbedre livskvaliteten, såvel socialt som medicinsk for alle der direkte eller indirekte er berørt af overfølsomhed Som før skrevet giver foreningen medlemmerne en rigtig god oplevelse med spisning. Hver gang oplever bestyrelsen at alle er glade og tilfredse Hvis medlemmer i Syddjurs samt Banko hver uge hele året får tilbud om at tage med som hjælpere 7 NEJ" NEJ"

2 2 of 34 4 Beboer- Pårørenderå d Ringparken Vores opgaver er at repræsentere beboernes interesser, så disse sikres størst mulig trivsel på plejehjemmet Ringparken og sørge for, at der bliver et dejligt afbræk i beboernes hverdag. Samtidig med er vi et dialogforum, der drøfter detaljerne i dagligdagen for beboerne. Da vi ingen indtægter har og alt arrangeres på frivillig basis, vil vi gerne ansøge om et tilskud ligesom de sidste år til udflugter med bus, grillaften for beboere og pårørende, høstfest, julehygge samt underholdning til festerne. Jeg kan se, at det er en ansøgning for men vil naturligvis blive glad, hvis denne også kan gælde for Der har været formandsskifte til 8 + bankospil hver 14. dag beboere 6 samt 11 fra personer rådet NEJ" NEJ" Bank kr ,95 kontant kr. 200,00 5 Børns Vilkår Børn og unge" Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i over 35 år har arbejdet for alle børn i Danmark, med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for og for at sikre børns ret til en god barndom og et godt liv. Børns Vilkår arbejder på to fronter: - Dels udfører Børns Vilkår frivilligt socialt arbejde med børn via rådgivningstilbudd et BørneTelefonen, som udover rådgivning på telefon omfatter Børns Vilkårs rådgivning til børn og unge 2015 Børns Vilkår udfører frivilligt socialt arbejde gennem anonym rådgivning af børn og unge på BørneTelefonen. Rådgivningen sker på følgende platforme : - Telefon - Chat - Brevkasse - SMS - - Børn hjælper børn, hvor børn udveksler gode råd og erfaringer Børns Vilkår rådgiver desuden forældre på ForældreTelefonen. Åbningstiden i rådgivningen er mandag til søndag kr. Børns Vilkårs rådgivning har åbent alle dage fra kl Ca Ca Ca. 400 JA" NEJ" kr.

3 3 of 34 6 Dansens Dag - Syddjurs Aktiviteten "KROP Sigøjnergruppen og BEVÆGELSE" træner, mod et med dansemotion mindre vederlag, på for akitivitetscentret seniorkvinder. Vikingegården i Efter opfordring Kolind. I lokalet er oprettede der skråvægge uden foreningen mulighed for at ovennævnte hænge spejle op, og aktivitet og derfor søger vi om dansemotio-nen er hjælp til anskaffelse sigøjnerdans. af et par spejle på Flere af deltagerne hjul. i sigøjnergruppen er "gamle" dansere. Vi træner med det formål, at vise det bedst mulige ved den årlige begivenhed DANSENS DAG, som foreningen afholder i Rønde Idrætscenter. Ved dette arrangement kommer flere dansegrupper og omkring deltagere , DANSENS DAG samt nogle mindre arrangementer NEJ" JA" Dansk blindesamfu nd kreds Kronjylland Syge - handicapp ede" At hjælpe blinde og svagtseende, få medlemmer ud af deres eget hjem, til socialt samvær i trykke rammer. tilskud til kørsel udgifter, se vedlagte skema omsorgs klubben i Ebeltoft er først startet i 2014 juni/august ebeltoft ca. 8, grenå 12-16, Tronborg ebeltoft ca. 10, grenå ca. 4, tronborg ca. 1,5 ebeltoft 1, grenå 2, tronborg 1 JA" NEJ" / Hvilken slags kørsel. Flexordning. 8 Data stuen på Lyngparken Datastuens formål er at undervise seniorer i brugen af moderne teknologier som pc, smart phone og Ipads. På vores datastue på Lyngparken er vi i den situation at vi mangler et stk stationær PC samt en ny printer for at kunne levere en optimal undervisning til de seniorer der bruger dette tilbud, samtidig mærker vi en tilgang i borgere som skal lære at bruge Digital post Sæson fra sept. til maj - antal arrangementer anslåes til 150 Registred e antal brugere er pt NEJ" JA" 79.

4 4 of 34 9 Decoupage og billedkunst 10 Det International e Hjørne 11 Ebeltoft Pensionistfo rening Andet" Decoupage og billedkunst på Lindegården i Mørke møder for danskere og nydanskere Arrangere ture (Udflugt) Afholder - Sang og Musik - Spisning - Bankospil og Julefest på Ebeltoft Parkhotel Få mere kendskab til decoupage og billedkunst, tage på udstillinger og messer, kurser evt. køb af nye materialer. Materialerne brændte ved branden den 23. august at danskere og nydanskere kan mødes. At underholde alle pensionister i Ebeltoft,til hygge og samvær der er medlem af foreningen Og til fællessang og Harmonikaspil,så har alle mulighed for at synge med,og det giver en rigtig god hygge og stemning NEJ" ca. 8 møder NEJ" NEJ" Dog er julefesten for alle Pensionist er i Fbeltoft og Omegn 7 NEJ" NEJ" FDF Mørke Børn og unge" Ugentlige arrangementer og herudover: For alle: Sommer-, julelejr, sangbøger, netværksweekend. For de små: Safariskole/Juniorr anger For de store: overlevelsesture Vi vil gerne kunne bibeholde vore aktiviteter i klasserne og på de større arrangementer - ved tilskud kan vi holde deltagerbetalingen på et rimeligt niveau pr.uge 4 klassemøder+de store arrangementer NEJ" NEJ" 8.600

5 5 of Frivilliggrupp en Etnisk Netværk, Ebeltoft Andet" - at virke primært som frivillige i Røde Kors regi i relation til Asylcenter Ebeltoft - at medvirke i frivilligt, socialt arbejde i relation til immigration og bosætning i lokalområdet - at bringe lokale beboere og tilflyttere af and I 2015 har vi tre hovedindsatsområder, som vi arbejder med og søger støtte til: 1) Lektiecafé i Ebeltoft. Lektiecafeén etr et tilbud til fastboende i 8400 området med anden etnisk baggrund samt asylanter fra Asylcenter Ebeltoft. Lektiecafeén er godt besøgt af begge målgrupper, har p.t. fem læreruddannede, frivillige lærere tilknyttet. Vi søger kr til fortsat drift, dækkende bl.a. hæfter, papir, kopiering mv. samt kaffe/te og endelig et større, fælles arrangement for Lektiecafeéns elever. 2. Hjælpearbejde og særlige aktiviteter for beboere på Ja, kr til et fælles arrangement i regi af Lektiecafén og Asylcentret. Et arrangement som gennemføres i 4. kvt. Lektiecafé ca. 40 gange årligt. Andre aktiviteter/arrang ementer ca P.t. 16 som alle sideløben de er frivillige ved Asylcente r Ebeltoft 150 til 200 personer P.t. 16 frivillige NEJ" JA" kr øremærket til ovenstående arrangement

6 6 of Fysisk Aktiv For Sjov 15 Hjedrteforeni ngen Syddjurs Lokalkomitè Syge - handicapp ede" Børn og unge" stk. 1. At igangsætte konkrete fysiske aktiviteter. stk. 2. Fremme og øge fysiske og sociale aktivitetsmulighed er for alle over 16 år i Syddjurs Kommune, der har lyst til at deltage i aktiviteter der er tilpasset folk med funktions begrænsinger. stk. 3. At udvikle vejlederfunktion, der kan benyttes af den enkelte borger som springbræt til at kunne deltage i eksisterende fritidsaktiviteter. stk. 4. At fungere som en brobygning mellem de kommunale initiativer og det frivillige Arrangement forenings- og på Skaføgaard ultimo maj/primo juni Etablering af hjertesti, aktiviteter for børn i parken med forskellige former for sport samt dans. Rundvisning i hovedbygningen. Hjertecafè for forår og efterår med foredragsholder At kunne fortsætte de nuværende aktiviteter og gerne udvide dem til et større geografisk område og samtidig skabe nye aktiviteter. Formålet med ansøgningen er at få dækket nogle af omkostningerne ved arrangementerne. Specielt Skaføgaard bliver krævende Hjertecafe for hjertekarpatienter og pårørende kr NEJ" NEJ" kr Ny bestyrelse - vides ikke 3 ca Skaføgaar d: ialt. Hjertecafè ca JA" JA" ca

7 7 of Hornslet Bokseklub Børn og unge" Hjælpe svært okonomisk stillede medlemmer. I år er der 5 medlemmer der ikke har mulighed for at betale kontingent og udstyr ja, folkeoplys ningsloven NEJ" 17 Hornslet FrimærkeKl ub Udskiftning af forældet Win XP Labtop med en ny Lenovo B590 15,6" 1005M 4GB/500GB W8Pro, Varenummer: , pris 2.998,75 Der søges midler til anskaffelse af labtop PC, som skal bruges ved præsentation af medlemmers og foredragsholderes materiale sammen med vor projektor anskaffet for tre år siden. Vores nuværende PC er en donation fra et privat firma, som vi ikke længere har kontakt til. Den er en forældet XP maskine med et dødt batteri. Foreningens økonomi er set på overfladen god, men i virkeligheden truet, da vi kører med et driftsunderskud på ca Kr. årligt. Dette kan kun lade sig gøre så længe vi er i stand til at skabe et ekstraordinært overskud på vor hvert andet års FrimærkeUdstilling Hornslet 2014, Ikke søgt Fjorten mødeaftener i hvert halvår 28 Alle er medlemme r Fem i NEJ" JA" bestyrelse n

8 8 of Hornslet Pensionistfo rening 19 Humørklubb en, Feldballe 20 Hyggeklubb en Rønde 21 Hyggeklubb en, Tirstrup Løvspringstur, løvfaldstur og koncert i Musikhuset Styrke og bevare de sociale funktioner. At styrke det sociale samvær samt mindske ensomheden bland pensionister Tilskud til julearrangement og udflugt Turene skal give medlemmerne en oplevelse ud over det daglige trommerum og give dem et godt socialt samvær og skabe rammer for etablering af nye netværk. Få en dag ude i den danske natur. Musikhuset skal give medlemmerne en kulturel oplevelse som ikke findes i Hornslet og med mulighed for at bygge nye fællesskaber op. Styrke det sociale liv i byen Aktivitererne skal være af underholdende og oplysende karakter og nå ud til så mange pensionister som muligt. Julearrangementet er en hyggelig dag som afslutter sæsonen på en hyggelig måde. Udflugten er en naturoplevelse, som de ældre hvert år glæder sig til nej nej ? NEJ" NEJ"? nej nej ikke medlemm er, da det er pensionist er og efterlønne re der kan komme som de vil.???? 6 NEJ" NEJ" ca Højskolegru ppen Gentage de sidste 3 års succes med højskoledage. Der starter i november Dagene skal have højskolepræg, effekten af dette arrangement kan være at skabe et værested for voksne

9 9 of Høreforenin gen Syddjurs Lokalafdelin g 24 Håndarbejds cafeen Syge - handicapp ede" At yde vejledning og afholde orienterende møder af folkeoplysende karakter og sociale sammenkomster. Høreforeningen - Syddjurs Lokalafdeling udgiver medlemsblad én gang årligt. Der søges støtte til strikke instruktør på Ringparken. Tur til håndarbejdsmess e på ringparken, samt juleafslutning Vi arbejder for bedre livsvilkår for mennesker i Syddjurs Kommune, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Vi arbejder på, at hørehandicappede får samme muligheder for at kommunikere og for at deltage i lokalsamfundet som normalt hørende medborgere har. - Samt om at informere om ørets sygdomme, høreproblemer, hjælpemidler m.v. samt at støtte medlemmerne i at håndtere tilværelsen som høreskadet/hørehan dicappet. Vi følger udviklingen på det sociale- og sundhedsmæssige område og går i dialog med lokale politikere Til at give med ny inspiration til andre opgaver, inden for håndarbejdet til alle som har gigt, samt lidt nedsat syn. Dette for at sikre, at ældre og enlige fortsat har lyst at deltage ,- kr. 4 arrangementer pr. år 58 ca personer NEJ" NEJ" NEJ" NEJ" Bankbeh. d.d. kr ,- Kassebeh. d.d. kr. 456,00 25 idræt om dagen - svømning Ældre samt gangbesværede kan mødes og hyggesnakke samt motionere i svømmehallen. Flere er utrygge i det våde element og har brug for vejledning/undervi sning. Efter at have virket i mere end 15 år ønsker vi at opnå tilskud så aktiviteten kan fortsætte med målgruppen ja? 1 x ugentlig a`2 timer året rundt NEJ" NEJ"?

10 10 of Kafé Kolind Andet" Projekt: Inklusion af socialt udsatte via frivilligt socialt arbejde. Projektet tænkes i et sundhedsfremmen de perspektiv, med afsæt i samspillet mellem fysisk, psykisk og social sundhed. Generelt har det været svært at motivere de socialt udsatte til at deltage i sociale arrangementer og blande sig med andre fra lokalsamfundet. Det sidste halve års erfaringer med afholdelse af arrangementer i Kafé Kolind hvor lokalsamfundet inviteres med, har vist sig at have en meget positiv udvikling for de socialt udsatte. De socialt udsatte Kafé Kolind er et åbent socialt værested som drives af KFUM s Sociale Arbejde, hvis formål er på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer. Størstedelen af de personer som kommer i Kafé Kolind er socialt udsatte, defineret som personer der lever i samfundets yderkanter, personer, der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har en tilknytning til arbejdsmarkedet og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne. Fællestræk for de socialt udsatte er et kr Tips- og Lotto puljen kr ferieformål for perioden arrangementer i tidsrummet ikke medlems kab socialt udsatte ved arrangeme nter - tager familie, venner med alt afhængig af type arrangeme nt 13 ressource stærke frivillige NEJ" JA" kr

11 11 of KLO, Kulturog Litteratur Orientering for synshandica ppede 28 Kolind Pensionistfo rening Andet" Fortsat udvikling og vedligeholdelse af vores specialbibliotek, der har til formål at indlæse faglitteratur til børn, unge og voksne, der har problemer med den trykte tekst enten fordi de er blinde, ordblinde eller andet handicap, der gør, de ikke kan læse en bog. Specielt de unge i folkeskolen, videreuddannelse samt bare ny læring i voksenalderen, prioriterer vi meget høj. Vores frivillige indlæser ca. 120 bøger hvert år, og der udlånes ca. 800 ud til brugerne.alle vores brugere oprettes i vores kartotek, At give ældre for at medborger en social oplevelse. især til dem som ikke kommer så meget ud i hverdagen. Og dem som kun har folkepensionen, og ikke har råd til de dyre ture. Til vores Arrangementer og Datastue mangler vi en Overhead til at vise billeder og rejsefilm på et lærred. KLO blev oprettet i 1980 som en frivillig organisation med den filosofi, at blinde og andre synshandicappede også skulle have glæde af den trykte tekst. Vores mål, værdier og visioner er fortsat at kunne være i stand til at fortsætte KLO`s arbejde, at være med til at gøre en forskel, og at det stadig vil være til gavn for vores målgruppe. - At de synsh. har samme mulighed for at dygtiggøre sig som en alm. seende, der ikke har et læsehandiap.har man et handicap, ved man der skal en kamp til, for at kunne gøre, leve m.m. som en ikke handicappet person. Derfor er vores passion at forbedre Ved Hjælp mennesker fra Paragraf 18 og tilskud fra foreningen kan vi lave Arrangementer og udflugter til en pris hvor alle være med. En urimlig stigning i entree priser har gjort at det næsten er umulig at lave ture. Entree prisen er steget fra kr. til Kaffen fra til kr. pr. Person. Bus fra 450 kr. til 625 på de sidste 10 år ,- fra fonde og 18 støtte Arrangementer + bowling dart datastue banko petanque Ingen ca JA" NEJ" kr ,-. Ans NEJ" NEJ"

12 12 of Kræftens Bekæmpels e i Syddjurs Andet" Lokalforeningen i Kræftens Bekæmpelse i Syddjurs ansøger hermed om 18 midler til 1 eller 2 foredrag i Emnerne til foredragene vil være forebyggelse omhandlende alkohol og tobak, alternativt et emne som symptomer på kræft. Vi har det mål at vi gerne vil henvende os til alle som er interesseret i at forebygge kræftsygdomme, ved hjælp af bedre kost, mere motion, forebyggelse samt evt. andre livsstilsændringer ,- kr ,- til foredrag i Motion & Cafe regi. ca nogle gange flere ca. 70 NEJ" NEJ" ,- kr. Vi har et godt netværk af sygeplejersker, læger og andre eksperter som kan hjælpe os. Alle kan deltage gratis, uanset om man er medlem af Kræftens Bekæmpelse eller ej. Vi ansøger om et tilskud på kr. 6000,-

13 13 of Kræftens Bekæmpels e/syddjurs Lokalforenin g - Motion og Café Andet" Undersøgelser har vist, at fysisk træning kan tilføre kræftpatienter både ny energi og forbedret livskvalitet, samt gavne sundheden generelt. Motion og Café er et tilbud rettet mod kræftpatienter af begge køn i forskellige aldersgrupper og med forskellige diagnoser og behandlingsforløb, samt deres pårørende. Formålet er at støtte kræftpatienter i Syddjurs kommune, så de kan fastholde deres hverdagsliv fra de får kræftdiagnosen til under og efter behandlingsforløb et. Dette skal ske gennem tilbud om Formålet med ansøgningen er, dels gennem annoncering rettet mod kræftramte og deres pårørende at gøre opmærksom på de tilbud som Kræftens Bekæmpelses/ Syddjurs Lokalforening udbyder og dels ved afholdelse af foredrag at informere om relevante aspekter af det at have en kræftsygdom. Til dette formål søger vi hermed for kalenderåret 2015 om kr fordelt på følgende poster: 6 annoncer i lokalaviser á kr ,- = kr foredrag á kr ,- = kr Tilbuddet udbydes i 11 af årets 12 måneder hver onsdag fra NEJ" NEJ" Ans. 29

14 14 of Kulturbroen Hornslet (tidligere Kulturbroen Rosenholm, som nu er delt op i Kulturbroen Hornslet og Kulturbroen Rønde. Andet" Foreningens formål er at fremme flygtninge og indvandreres integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtningene og den øvrige befolkning. Vi arbejder i overensstemmels e med Dansk Flygtningshjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med DFH. Frivilliggruppen er uafhængig af partipolitiske, religiøse og lignende interesser. Forudsætning for en vellykket integration er, at flygtninge/indvandrer e tilegner sig det dansk sprog. Vi satser derfor primært på vores velbesøgte lektiecafé. Da der både kommer børn, unge og voksne i lektiecaféen, har vi brug for meget forskelligt materiale, såsom opgavebøger/hæfter og læringsspil til børn samt materiale til f.eks. sprogtræning af voksne, som ikke kan tale/læse dansk. Vi vil desuden gerne have mulighed for at købe læsematerialet til den årlige indfødsretsprøve, som en del af de unge flygtninge gerne til forberede Nej Lektiecafé ca. 40 gange/uger pr. år + varierende antal sociale arrangmenter /udflugter + ad hoc opgaver i hjemmene. p.t. ca. 20 medlemm er I lektiecafée n har vi ca. 30 brugere, som kommer efter behov. I løbet af 2014 har vi haft ca. 20 aktive frivillige + et mindre antal frivillige, som pga. travlhed har valgt at holde pause. NEJ" NEJ" Bankbeholdning kr ,31 - kassebeholdning kr ,50

15 15 of Kulturbroen Rønde Andet" Foreningens formål er at fremme flygtningen og indvandreres integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtninge og den øvrige befolkning Vi søger om økonomisk tilskud til at kunne 1) Gennemføre arrangementer for interesserede flygtninge og deres familier, f.eks. udflugter til nærmere aftalte mål eller aktiviteter, der kan udvikle kendskab mellem lokale og flygtninge. Vi vil gerne arbejde for at lave arrangementer i samarbejde med Sprogskolen i Rønde efter nærmere aftale med sprogskolen. 2) Tilskud til at afholde kurser for de frivillige, så vi bliver bedre til at kunne hjælpe med lektier og at understøtte udvikling af flygtningenes kendskab til dansk sprog, samfund og kultur. 3) Indkøbe bøger og andet materiale til kr Nej Ugentlig lektiecafé, flere dage ugentlig sprogtræning på sprogskolen, 2-3 årlige arrangementer for alle Varierend e antal frivillige (pt ) Varierer med behov - skønnes til mellem 30 og 40 Varierend e antal frivillige (pt ) NEJ" NEJ" kr.

16 16 of Kulturhuset Helgenæs Præstegård 34 Kunstnergru ppen Rønde 2004 Andet" Andet" Kulturhuset Helgenæs Præstegård blev dannet i Formålet med foreningen er at udbrede kendskabet til den kulturhistorie, der knytter sig til Helgenæs og at iværksætte arrangementer, der kan samle befolkningen både fastboende, tilflyttere og besøgende. I 2013 har vi gennemført 15 arrangementer, og i 2014 har vi haft 18 arrangementer: kurser, inkl. et førstehjælpskursu s, foredrag, maleriudstillinger, vandreture, koncerter, sangaftener, familiedage med forskellige udendørs Til styrkelse og af det sociale samvær Kulturhuset Helgenæs Præstegård har senest fået indrettet en skolestue med gamle skolepulte, tavle og kateter fra 1869, alt sammen doneret fra personer, som er interesserede i foreningens arbejde. I det kommende år vil vi iværksætte aktiviteter ud fra denne skolestue med foredrag om skolegang og læring i gamle dage, og hvordan det er nu, af personer fra Århus Universitet f.eks. professor i historie Ning de Conninck- Smith eller historikere fra den gamle by. Herudover vil vi tilbyde foredrag om historie, arkæologi og/eller geologi f.eks. ved arkæolog Pauline Udflugt med Asingh besøg om på kunstmuseer, guidet tur på museer, samt indlagte naturoplevelser kr kr ca. 100 ca NEJ" NEJ" Ca kr , maledag hver torsdag NEJ" JA"

17 17 of Landsforeni ng Autisme, Kredsforenin gen Østjylland, Netværksgr uppe Syddjurs 36 Lindegården s svømmehol d 37 Lindegården s åben hus hold Syge - handicapp ede" Netværksgruppe Syddjurs er en gruppe under Kredsforening Østjylland, vi består af en gruppe forældre til børn med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser). I gruppen får vi forældre råd, støtte, forståelse og opbakning af hinanden, samt vi forsøger at udbringe viden om og større forståelse for ASF. Man kan kalde det hjælp til selv hjælp ;-) svømning i varmtvandsbassin i Pindstrup. Øvelser i vand som vedrører kroppen, øvelserne er lavet af en terapeut. Arrangementerne kører som de plejer. Begge hold er slået sammen. De ældre bliver hentet i deres hjem og kørt til Lindegården, underholdt. En weekend-tur for hele gruppen, samt deres familie. Det er normalt ikke muligt for disse børn/familier kan deltage på sådanne ture/ophold på normal vis. Derfor vil vi gerne give muligheden for en weekend-tur i et fællesskab. Vi forventer at vi som gruppe bliver stærkere kr kr. til foredrag Netværksgruppe n max. 1 (ud over vores måndlige møder), Kredsforeningen?? ca. 100 (I Kredsfore ning Østjylland, besidden de i Syddjurs)?? Vi er 10 medlemme r af vores Netværksg ruppe 10 NEJ" JA" 8.986,06 kr. 38 Malerigrupp en Ringparken Vi mødes hver Søger støtte til evt.2 tirsdag til hyggelig prof. Undervisere, samvær og lære at udflugter til gallerier, male. Få input til indkøb af materiale mere selværd, udvikle sine kreative evner NEJ" NEJ"

18 18 of Mols Vikingelaug 40 Mols ældrebadmi nton 50 Motion og samvær i Rønde 51 Motionsfore ningen Samson Børn og unge" Mols Vikingelaug vil gerne formidle vikingetiden gennem håndværk (smedning, perlefremstilling, filtning) ved en vikingedag i Naturbørnehaven Mols Bjerge i marts I vores folkeoplysende virke lægger vi særligt vægt på at anvende naturens materiale og omsætte det til værker, hvor fokus er på den kreative proces og den aktive deltagelse i denne. Formidlingen foregår igennem mesterlære og leg. Vi har særligt fokus på håndens arbejde og den mundlige fortælletradition. Jf. foreningens Baggrund: Formidling af historisk håndværk sker ofte gennem forelæsning og præsentation. Mols Vikingelaug vil formidle håndværk i børnehøjde og har haft sin første store opgave i 2014 ved Moesgård Vikingemarked som var en stor succes. Børnene kunne føle og prøve sig frem til en forståelse af historisk håndværk. Aktivitet: I marts 2015 vil Mols Vikingelaug skabe en vikingedag for børnehavebørn fra Naturbørnehaven Mols Bjerge. Naturbørnehaven vil gerne have os som gæst og børnehavens placering kunne ikke vedtægter. Primært gymnastik være Fællesskab bedre til sund at og badminton samt socialt samvær Fastholde ældre i at motionere ugentligt i en gruppe med ligesindede til fælles glæde og udfordring anvendes som supplement til foreningens egne midler til fornyelse af diverse gymnastikredskab er og andet udstyr, samt sammenkomster og generalforsamling og sæsonafslutning. livsstil, bedre kondition og samvær afholde arrangementer til socialt samvær udover de ugentlige træninger samt tilskud til indkøb af bolde og halleje Diverse aktiviteter til at fremme og styrke sundhed, trivsel og social samvær for ældre i Syddjurs Kommune kr Et arrangement hvor vi vil bruger støtten. På længere sigt ønsker vi at lave flere arrangementer om året og lave et vikingemar personer (7 feste medlemer, 3 gæster og børne) børnehave børn og 4 voksne 5 frivilige fra vikingelau g vil være med på aktivitetsd ag NEJ" JA" 400 kr Hvor mange deltagere NEJ" NEJ"

19 19 of Mørke Ådalens Efterløns og PF 53 Månedsblad et "8544" Andet" Til forårsfest, julefrokost, og ture ud af huset. Ved udgivelse af lokal avis at formidle information til - og blandt borgere i Mørke sogn. Bladets indhold tilstræber at holde sammen på Mørke sogn og tilgodese alle aldersgrupper fra små børn til ældre medborgere gennem saglig orientering og journalistik. At de ældre får en god oplevelse _ Avisgruppen består af: Jørn Løth, Ann Pedersen, Sune Glitrup, Erik Skannrup og PouEAndersen + 2 revisorer Fremstillingen af bladet udføres som frivilligt socialt arbejde uden honorar til nogen. Bladet omdeles til alle husstande i det gamle Mørke sogn er udkommet i 28 år og leveres gratis til ovennævnte husstande kr kr. Der udgives 10 numre pr. år sider pr. gang husstand e Mindst JA" NEJ" kr., men udgifter til seneste trykninger m.m. ikke betalt 54 Nørkleholdet, Lindegården Mørke til styrkelse af sammenhold og fællesskab bl.a. underholdning Bladets indhold tilstræber at holde sammen på sognet og tilgodese alle aldersgrupper. Det rummer oplysninger om spædbarnspleje, børnehaver, SFO, skole og idrætsforening,, Mørke-Ådalens pensionistforening. at få paragraf 18 midler til ovennævnte formål 8000,00 kr kr, bemærk et eller to som redegørelse er pengene rækker ikke vedhæftet da man ikke kan skrive i pdf. filer. lindegård ens brugere lindegårde ns brugere rigtig mange NEJ" NEJ" 5000,00 kr.

20 20 of OK Klubben Ebeltoft 45 Optimisten Midtdjurs, selvejende bald 56 Optimistklub ben i Thorsager ( Omsorgsklu b ) Foreningens formål er aktiviteter for ældre, pensionister og efterlønnere, i form af møder hver anden uge. Ved møderne er der foredrag af forskellig art afvekslende med musikalsk underholdning og sang. Desuden arrangeres rejser og andre arrangementer for klubbens medlemmer, f.eks. koncerttur til Århus o.lign. Udgivelse og distribuering af bladet til samtlige pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtager e i 8550,8560 og 8581 At støtte det sociale netværk for de ældre, samt give en aften med godt samvær og inspiration på forskellig vis. En aften uden fjernsyn, hvor der skal vises deltagelse, synges og snakkes. Skiftende mellem foredrag, musikalsk underholdning og fællessang. Der søges om støtte til klubbens møder generelt. Årligt budget til foredragsholdere og underholdning ca kr. Rejser og ture belaster ikke budgettet. Skabe dækning i regnskabet så det balancerer,i dag distrubures bladet i vid udstrækning gennem bladets medarbejdere. At give de ældre en indholdsrig aften til små penge. Der er brugerbetaling for kaffebord og spisning. Det ansøgte beløb bruges udelukkende til ekstern underholdning, foredrag o.l kr fra pr. puljen Gsn pr. møde nej nej Der er ikke medlemm er men vi har adresse på ca. 70 brugere Ca. 50 deltagere pr. aften 14 NEJ" JA" kr NEJ" NEJ" Pensionistav isen Rosenholme ren At fremstille og fremstille og trykke udgive/omdele 2500 eksemplarer 4 Pensionistavisen gange om året Rosenholmeren til ca pensionister/efterl ønnere/førtidspens ionister. 25,000,00 kr vi modtog 22,000,00 fra & 18 4 stk Aviser vi har ingen medlemm er men brugere ca hvert kvartal 15 NEJ" NEJ" 26,000,00

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk.

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk. HUS-AVISEN 2015 T R Æ N I N G O G A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk Uge 18 maj Fredag d. 1. Uge 19 Mandag d.4. -16.00 Tirsdag

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Aktiviteter Årsprogram 2015/16

Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Foto af IO Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Romdrup- Klarup Aktivitetscenter Hellasvej 100 9270 Klarup Tlf: 9982 3571 Åbningstider mandag til fredag 08.30-16.00. Romdrup - Klarup Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune Kræftens Bekæmpelse Sundheds- eller træningstilbud? Her kan du læse om tilbud, der giver: Syddjurs Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i fællesskab udarbejde denne

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Idé: Landsbyhøjskole for Aarestrup og omegn

Idé: Landsbyhøjskole for Aarestrup og omegn Idé: Landsbyhøjskole for Aarestrup og omegn Landsbyhøjskolen for Aarestrup og omegn Fremtidsvision Følgende er tænkt som en brik i et større puslespil, hvor alle gode kræfter omkring landsbyen Aarestrup

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 6 9990 1.6 lolo ISZ I7 1, FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter

Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter "Målgruppen for Sundhedshotellet er de 55+ årige borgere i Aarhus Kommune, som har behov for et rekreativt, sundhedsfremmende og rehabiliterende

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest NETVÆRKSGRUPPER -Kom godt i gang! Vores barn har autisme og selvom vi elsker vores helt specielle barn meget højt fremkalder vores liv med dette helt specielle menneske ofte nogle stærke følelser i os

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) LSL660 L6 LOLOOt Z I. NIMM1111 FREDERICIAKOMMUNE 11r ; Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Ældre-

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

BROEN Vordingborg. Beretning 2014:

BROEN Vordingborg. Beretning 2014: BROEN Vordingborg Beretning 2014: BROEN Vordingborg har vist sin berettigelse efter nu at have eksisteret i to år. Der er et stort behov for at hjælpe børn og unge i udsatte familier. Vi får rigtig mange

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Område Marselisborg. Ingun Hansen

Område Marselisborg. Ingun Hansen Område Marselisborg Ingun Hansen 2014 Lokalcenter Dalgas Dalgas Avenué 54 8000 Århus C Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A 8000 Århus C Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs Ankersgade

Læs mere

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016.

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. EFTERÅRS- OG FORÅRSPROGRAM 2015-2016 Kære medlemmer Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. Arrangementer I det forgangne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere