18 ansøgning til hovedpuljen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18 ansøgning til hovedpuljen 2015"

Transkript

1 1 of ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores brugere er de ældre i vores lokalområde,den gamle Rønde kommune, især de svageligste ældre der bor i egen bolig. vi afholder gudstjeneste den sidste torsdag i måneden, og øvrige aktiviteter er foredrag-lokalt stof- musik og sang- filmkøreture ud idet blå med vores nye bus og meget mere.l Beskrivelse af formål med ansøgning Søger om (kr.) Alm. Pulje Udviklingspuljen I alt Har foreningen modtaget midler i 2014 til lignende aktiviteter. Skriv beløb, som I modtog Antal arrangementer pr. år. Antal medl. at give ældre medborgere, en god tilværelse sammen med ligesindede, og af og til en god snak om livets genvordingheder, der bliver trukket ned over hovedet på os pensionister, det gør rigtig mange forvirrede kr kr omkring ingen men brugere. Antal brugere af jeres tilbud (hvis de ikke er medlemme r) alle pensioniste r er velkomne, og der kommer mange. Antal frivillige Søger foreningen midler til samme aktivitet andre steder Er der tale om en ny aktivitet 6 NEJ" NEJ" 2200kr. Formue (Indestående i bank samt kassebeholdning) 2 Astma - Børn og allergiforenin unge" gen 3 Balle Hyllested Rosmus Pensionistfo rening Luftballonen afholder aktiviteter for alle børn og unge i alderen 9-17, til forbedring af deres livskvalitet. Give medlemmerne en oplevelse samt et møde med andre Formål er at forbedre livskvaliteten, såvel socialt som medicinsk for alle der direkte eller indirekte er berørt af overfølsomhed Som før skrevet giver foreningen medlemmerne en rigtig god oplevelse med spisning. Hver gang oplever bestyrelsen at alle er glade og tilfredse Hvis medlemmer i Syddjurs samt Banko hver uge hele året får tilbud om at tage med som hjælpere 7 NEJ" NEJ"

2 2 of 34 4 Beboer- Pårørenderå d Ringparken Vores opgaver er at repræsentere beboernes interesser, så disse sikres størst mulig trivsel på plejehjemmet Ringparken og sørge for, at der bliver et dejligt afbræk i beboernes hverdag. Samtidig med er vi et dialogforum, der drøfter detaljerne i dagligdagen for beboerne. Da vi ingen indtægter har og alt arrangeres på frivillig basis, vil vi gerne ansøge om et tilskud ligesom de sidste år til udflugter med bus, grillaften for beboere og pårørende, høstfest, julehygge samt underholdning til festerne. Jeg kan se, at det er en ansøgning for men vil naturligvis blive glad, hvis denne også kan gælde for Der har været formandsskifte til 8 + bankospil hver 14. dag beboere 6 samt 11 fra personer rådet NEJ" NEJ" Bank kr ,95 kontant kr. 200,00 5 Børns Vilkår Børn og unge" Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i over 35 år har arbejdet for alle børn i Danmark, med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for og for at sikre børns ret til en god barndom og et godt liv. Børns Vilkår arbejder på to fronter: - Dels udfører Børns Vilkår frivilligt socialt arbejde med børn via rådgivningstilbudd et BørneTelefonen, som udover rådgivning på telefon omfatter Børns Vilkårs rådgivning til børn og unge 2015 Børns Vilkår udfører frivilligt socialt arbejde gennem anonym rådgivning af børn og unge på BørneTelefonen. Rådgivningen sker på følgende platforme : - Telefon - Chat - Brevkasse - SMS - - Børn hjælper børn, hvor børn udveksler gode råd og erfaringer Børns Vilkår rådgiver desuden forældre på ForældreTelefonen. Åbningstiden i rådgivningen er mandag til søndag kr. Børns Vilkårs rådgivning har åbent alle dage fra kl Ca Ca Ca. 400 JA" NEJ" kr.

3 3 of 34 6 Dansens Dag - Syddjurs Aktiviteten "KROP Sigøjnergruppen og BEVÆGELSE" træner, mod et med dansemotion mindre vederlag, på for akitivitetscentret seniorkvinder. Vikingegården i Efter opfordring Kolind. I lokalet er oprettede der skråvægge uden foreningen mulighed for at ovennævnte hænge spejle op, og aktivitet og derfor søger vi om dansemotio-nen er hjælp til anskaffelse sigøjnerdans. af et par spejle på Flere af deltagerne hjul. i sigøjnergruppen er "gamle" dansere. Vi træner med det formål, at vise det bedst mulige ved den årlige begivenhed DANSENS DAG, som foreningen afholder i Rønde Idrætscenter. Ved dette arrangement kommer flere dansegrupper og omkring deltagere , DANSENS DAG samt nogle mindre arrangementer NEJ" JA" Dansk blindesamfu nd kreds Kronjylland Syge - handicapp ede" At hjælpe blinde og svagtseende, få medlemmer ud af deres eget hjem, til socialt samvær i trykke rammer. tilskud til kørsel udgifter, se vedlagte skema omsorgs klubben i Ebeltoft er først startet i 2014 juni/august ebeltoft ca. 8, grenå 12-16, Tronborg ebeltoft ca. 10, grenå ca. 4, tronborg ca. 1,5 ebeltoft 1, grenå 2, tronborg 1 JA" NEJ" / Hvilken slags kørsel. Flexordning. 8 Data stuen på Lyngparken Datastuens formål er at undervise seniorer i brugen af moderne teknologier som pc, smart phone og Ipads. På vores datastue på Lyngparken er vi i den situation at vi mangler et stk stationær PC samt en ny printer for at kunne levere en optimal undervisning til de seniorer der bruger dette tilbud, samtidig mærker vi en tilgang i borgere som skal lære at bruge Digital post Sæson fra sept. til maj - antal arrangementer anslåes til 150 Registred e antal brugere er pt NEJ" JA" 79.

4 4 of 34 9 Decoupage og billedkunst 10 Det International e Hjørne 11 Ebeltoft Pensionistfo rening Andet" Decoupage og billedkunst på Lindegården i Mørke møder for danskere og nydanskere Arrangere ture (Udflugt) Afholder - Sang og Musik - Spisning - Bankospil og Julefest på Ebeltoft Parkhotel Få mere kendskab til decoupage og billedkunst, tage på udstillinger og messer, kurser evt. køb af nye materialer. Materialerne brændte ved branden den 23. august at danskere og nydanskere kan mødes. At underholde alle pensionister i Ebeltoft,til hygge og samvær der er medlem af foreningen Og til fællessang og Harmonikaspil,så har alle mulighed for at synge med,og det giver en rigtig god hygge og stemning NEJ" ca. 8 møder NEJ" NEJ" Dog er julefesten for alle Pensionist er i Fbeltoft og Omegn 7 NEJ" NEJ" FDF Mørke Børn og unge" Ugentlige arrangementer og herudover: For alle: Sommer-, julelejr, sangbøger, netværksweekend. For de små: Safariskole/Juniorr anger For de store: overlevelsesture Vi vil gerne kunne bibeholde vore aktiviteter i klasserne og på de større arrangementer - ved tilskud kan vi holde deltagerbetalingen på et rimeligt niveau pr.uge 4 klassemøder+de store arrangementer NEJ" NEJ" 8.600

5 5 of Frivilliggrupp en Etnisk Netværk, Ebeltoft Andet" - at virke primært som frivillige i Røde Kors regi i relation til Asylcenter Ebeltoft - at medvirke i frivilligt, socialt arbejde i relation til immigration og bosætning i lokalområdet - at bringe lokale beboere og tilflyttere af and I 2015 har vi tre hovedindsatsområder, som vi arbejder med og søger støtte til: 1) Lektiecafé i Ebeltoft. Lektiecafeén etr et tilbud til fastboende i 8400 området med anden etnisk baggrund samt asylanter fra Asylcenter Ebeltoft. Lektiecafeén er godt besøgt af begge målgrupper, har p.t. fem læreruddannede, frivillige lærere tilknyttet. Vi søger kr til fortsat drift, dækkende bl.a. hæfter, papir, kopiering mv. samt kaffe/te og endelig et større, fælles arrangement for Lektiecafeéns elever. 2. Hjælpearbejde og særlige aktiviteter for beboere på Ja, kr til et fælles arrangement i regi af Lektiecafén og Asylcentret. Et arrangement som gennemføres i 4. kvt. Lektiecafé ca. 40 gange årligt. Andre aktiviteter/arrang ementer ca P.t. 16 som alle sideløben de er frivillige ved Asylcente r Ebeltoft 150 til 200 personer P.t. 16 frivillige NEJ" JA" kr øremærket til ovenstående arrangement

6 6 of Fysisk Aktiv For Sjov 15 Hjedrteforeni ngen Syddjurs Lokalkomitè Syge - handicapp ede" Børn og unge" stk. 1. At igangsætte konkrete fysiske aktiviteter. stk. 2. Fremme og øge fysiske og sociale aktivitetsmulighed er for alle over 16 år i Syddjurs Kommune, der har lyst til at deltage i aktiviteter der er tilpasset folk med funktions begrænsinger. stk. 3. At udvikle vejlederfunktion, der kan benyttes af den enkelte borger som springbræt til at kunne deltage i eksisterende fritidsaktiviteter. stk. 4. At fungere som en brobygning mellem de kommunale initiativer og det frivillige Arrangement forenings- og på Skaføgaard ultimo maj/primo juni Etablering af hjertesti, aktiviteter for børn i parken med forskellige former for sport samt dans. Rundvisning i hovedbygningen. Hjertecafè for forår og efterår med foredragsholder At kunne fortsætte de nuværende aktiviteter og gerne udvide dem til et større geografisk område og samtidig skabe nye aktiviteter. Formålet med ansøgningen er at få dækket nogle af omkostningerne ved arrangementerne. Specielt Skaføgaard bliver krævende Hjertecafe for hjertekarpatienter og pårørende kr NEJ" NEJ" kr Ny bestyrelse - vides ikke 3 ca Skaføgaar d: ialt. Hjertecafè ca JA" JA" ca

7 7 of Hornslet Bokseklub Børn og unge" Hjælpe svært okonomisk stillede medlemmer. I år er der 5 medlemmer der ikke har mulighed for at betale kontingent og udstyr ja, folkeoplys ningsloven NEJ" 17 Hornslet FrimærkeKl ub Udskiftning af forældet Win XP Labtop med en ny Lenovo B590 15,6" 1005M 4GB/500GB W8Pro, Varenummer: , pris 2.998,75 Der søges midler til anskaffelse af labtop PC, som skal bruges ved præsentation af medlemmers og foredragsholderes materiale sammen med vor projektor anskaffet for tre år siden. Vores nuværende PC er en donation fra et privat firma, som vi ikke længere har kontakt til. Den er en forældet XP maskine med et dødt batteri. Foreningens økonomi er set på overfladen god, men i virkeligheden truet, da vi kører med et driftsunderskud på ca Kr. årligt. Dette kan kun lade sig gøre så længe vi er i stand til at skabe et ekstraordinært overskud på vor hvert andet års FrimærkeUdstilling Hornslet 2014, Ikke søgt Fjorten mødeaftener i hvert halvår 28 Alle er medlemme r Fem i NEJ" JA" bestyrelse n

8 8 of Hornslet Pensionistfo rening 19 Humørklubb en, Feldballe 20 Hyggeklubb en Rønde 21 Hyggeklubb en, Tirstrup Løvspringstur, løvfaldstur og koncert i Musikhuset Styrke og bevare de sociale funktioner. At styrke det sociale samvær samt mindske ensomheden bland pensionister Tilskud til julearrangement og udflugt Turene skal give medlemmerne en oplevelse ud over det daglige trommerum og give dem et godt socialt samvær og skabe rammer for etablering af nye netværk. Få en dag ude i den danske natur. Musikhuset skal give medlemmerne en kulturel oplevelse som ikke findes i Hornslet og med mulighed for at bygge nye fællesskaber op. Styrke det sociale liv i byen Aktivitererne skal være af underholdende og oplysende karakter og nå ud til så mange pensionister som muligt. Julearrangementet er en hyggelig dag som afslutter sæsonen på en hyggelig måde. Udflugten er en naturoplevelse, som de ældre hvert år glæder sig til nej nej ? NEJ" NEJ"? nej nej ikke medlemm er, da det er pensionist er og efterlønne re der kan komme som de vil.???? 6 NEJ" NEJ" ca Højskolegru ppen Gentage de sidste 3 års succes med højskoledage. Der starter i november Dagene skal have højskolepræg, effekten af dette arrangement kan være at skabe et værested for voksne

9 9 of Høreforenin gen Syddjurs Lokalafdelin g 24 Håndarbejds cafeen Syge - handicapp ede" At yde vejledning og afholde orienterende møder af folkeoplysende karakter og sociale sammenkomster. Høreforeningen - Syddjurs Lokalafdeling udgiver medlemsblad én gang årligt. Der søges støtte til strikke instruktør på Ringparken. Tur til håndarbejdsmess e på ringparken, samt juleafslutning Vi arbejder for bedre livsvilkår for mennesker i Syddjurs Kommune, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Vi arbejder på, at hørehandicappede får samme muligheder for at kommunikere og for at deltage i lokalsamfundet som normalt hørende medborgere har. - Samt om at informere om ørets sygdomme, høreproblemer, hjælpemidler m.v. samt at støtte medlemmerne i at håndtere tilværelsen som høreskadet/hørehan dicappet. Vi følger udviklingen på det sociale- og sundhedsmæssige område og går i dialog med lokale politikere Til at give med ny inspiration til andre opgaver, inden for håndarbejdet til alle som har gigt, samt lidt nedsat syn. Dette for at sikre, at ældre og enlige fortsat har lyst at deltage ,- kr. 4 arrangementer pr. år 58 ca personer NEJ" NEJ" NEJ" NEJ" Bankbeh. d.d. kr ,- Kassebeh. d.d. kr. 456,00 25 idræt om dagen - svømning Ældre samt gangbesværede kan mødes og hyggesnakke samt motionere i svømmehallen. Flere er utrygge i det våde element og har brug for vejledning/undervi sning. Efter at have virket i mere end 15 år ønsker vi at opnå tilskud så aktiviteten kan fortsætte med målgruppen ja? 1 x ugentlig a`2 timer året rundt NEJ" NEJ"?

10 10 of Kafé Kolind Andet" Projekt: Inklusion af socialt udsatte via frivilligt socialt arbejde. Projektet tænkes i et sundhedsfremmen de perspektiv, med afsæt i samspillet mellem fysisk, psykisk og social sundhed. Generelt har det været svært at motivere de socialt udsatte til at deltage i sociale arrangementer og blande sig med andre fra lokalsamfundet. Det sidste halve års erfaringer med afholdelse af arrangementer i Kafé Kolind hvor lokalsamfundet inviteres med, har vist sig at have en meget positiv udvikling for de socialt udsatte. De socialt udsatte Kafé Kolind er et åbent socialt værested som drives af KFUM s Sociale Arbejde, hvis formål er på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer. Størstedelen af de personer som kommer i Kafé Kolind er socialt udsatte, defineret som personer der lever i samfundets yderkanter, personer, der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har en tilknytning til arbejdsmarkedet og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne. Fællestræk for de socialt udsatte er et kr Tips- og Lotto puljen kr ferieformål for perioden arrangementer i tidsrummet ikke medlems kab socialt udsatte ved arrangeme nter - tager familie, venner med alt afhængig af type arrangeme nt 13 ressource stærke frivillige NEJ" JA" kr

11 11 of KLO, Kulturog Litteratur Orientering for synshandica ppede 28 Kolind Pensionistfo rening Andet" Fortsat udvikling og vedligeholdelse af vores specialbibliotek, der har til formål at indlæse faglitteratur til børn, unge og voksne, der har problemer med den trykte tekst enten fordi de er blinde, ordblinde eller andet handicap, der gør, de ikke kan læse en bog. Specielt de unge i folkeskolen, videreuddannelse samt bare ny læring i voksenalderen, prioriterer vi meget høj. Vores frivillige indlæser ca. 120 bøger hvert år, og der udlånes ca. 800 ud til brugerne.alle vores brugere oprettes i vores kartotek, At give ældre for at medborger en social oplevelse. især til dem som ikke kommer så meget ud i hverdagen. Og dem som kun har folkepensionen, og ikke har råd til de dyre ture. Til vores Arrangementer og Datastue mangler vi en Overhead til at vise billeder og rejsefilm på et lærred. KLO blev oprettet i 1980 som en frivillig organisation med den filosofi, at blinde og andre synshandicappede også skulle have glæde af den trykte tekst. Vores mål, værdier og visioner er fortsat at kunne være i stand til at fortsætte KLO`s arbejde, at være med til at gøre en forskel, og at det stadig vil være til gavn for vores målgruppe. - At de synsh. har samme mulighed for at dygtiggøre sig som en alm. seende, der ikke har et læsehandiap.har man et handicap, ved man der skal en kamp til, for at kunne gøre, leve m.m. som en ikke handicappet person. Derfor er vores passion at forbedre Ved Hjælp mennesker fra Paragraf 18 og tilskud fra foreningen kan vi lave Arrangementer og udflugter til en pris hvor alle være med. En urimlig stigning i entree priser har gjort at det næsten er umulig at lave ture. Entree prisen er steget fra kr. til Kaffen fra til kr. pr. Person. Bus fra 450 kr. til 625 på de sidste 10 år ,- fra fonde og 18 støtte Arrangementer + bowling dart datastue banko petanque Ingen ca JA" NEJ" kr ,-. Ans NEJ" NEJ"

12 12 of Kræftens Bekæmpels e i Syddjurs Andet" Lokalforeningen i Kræftens Bekæmpelse i Syddjurs ansøger hermed om 18 midler til 1 eller 2 foredrag i Emnerne til foredragene vil være forebyggelse omhandlende alkohol og tobak, alternativt et emne som symptomer på kræft. Vi har det mål at vi gerne vil henvende os til alle som er interesseret i at forebygge kræftsygdomme, ved hjælp af bedre kost, mere motion, forebyggelse samt evt. andre livsstilsændringer ,- kr ,- til foredrag i Motion & Cafe regi. ca nogle gange flere ca. 70 NEJ" NEJ" ,- kr. Vi har et godt netværk af sygeplejersker, læger og andre eksperter som kan hjælpe os. Alle kan deltage gratis, uanset om man er medlem af Kræftens Bekæmpelse eller ej. Vi ansøger om et tilskud på kr. 6000,-

13 13 of Kræftens Bekæmpels e/syddjurs Lokalforenin g - Motion og Café Andet" Undersøgelser har vist, at fysisk træning kan tilføre kræftpatienter både ny energi og forbedret livskvalitet, samt gavne sundheden generelt. Motion og Café er et tilbud rettet mod kræftpatienter af begge køn i forskellige aldersgrupper og med forskellige diagnoser og behandlingsforløb, samt deres pårørende. Formålet er at støtte kræftpatienter i Syddjurs kommune, så de kan fastholde deres hverdagsliv fra de får kræftdiagnosen til under og efter behandlingsforløb et. Dette skal ske gennem tilbud om Formålet med ansøgningen er, dels gennem annoncering rettet mod kræftramte og deres pårørende at gøre opmærksom på de tilbud som Kræftens Bekæmpelses/ Syddjurs Lokalforening udbyder og dels ved afholdelse af foredrag at informere om relevante aspekter af det at have en kræftsygdom. Til dette formål søger vi hermed for kalenderåret 2015 om kr fordelt på følgende poster: 6 annoncer i lokalaviser á kr ,- = kr foredrag á kr ,- = kr Tilbuddet udbydes i 11 af årets 12 måneder hver onsdag fra NEJ" NEJ" Ans. 29

14 14 of Kulturbroen Hornslet (tidligere Kulturbroen Rosenholm, som nu er delt op i Kulturbroen Hornslet og Kulturbroen Rønde. Andet" Foreningens formål er at fremme flygtninge og indvandreres integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtningene og den øvrige befolkning. Vi arbejder i overensstemmels e med Dansk Flygtningshjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med DFH. Frivilliggruppen er uafhængig af partipolitiske, religiøse og lignende interesser. Forudsætning for en vellykket integration er, at flygtninge/indvandrer e tilegner sig det dansk sprog. Vi satser derfor primært på vores velbesøgte lektiecafé. Da der både kommer børn, unge og voksne i lektiecaféen, har vi brug for meget forskelligt materiale, såsom opgavebøger/hæfter og læringsspil til børn samt materiale til f.eks. sprogtræning af voksne, som ikke kan tale/læse dansk. Vi vil desuden gerne have mulighed for at købe læsematerialet til den årlige indfødsretsprøve, som en del af de unge flygtninge gerne til forberede Nej Lektiecafé ca. 40 gange/uger pr. år + varierende antal sociale arrangmenter /udflugter + ad hoc opgaver i hjemmene. p.t. ca. 20 medlemm er I lektiecafée n har vi ca. 30 brugere, som kommer efter behov. I løbet af 2014 har vi haft ca. 20 aktive frivillige + et mindre antal frivillige, som pga. travlhed har valgt at holde pause. NEJ" NEJ" Bankbeholdning kr ,31 - kassebeholdning kr ,50

15 15 of Kulturbroen Rønde Andet" Foreningens formål er at fremme flygtningen og indvandreres integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtninge og den øvrige befolkning Vi søger om økonomisk tilskud til at kunne 1) Gennemføre arrangementer for interesserede flygtninge og deres familier, f.eks. udflugter til nærmere aftalte mål eller aktiviteter, der kan udvikle kendskab mellem lokale og flygtninge. Vi vil gerne arbejde for at lave arrangementer i samarbejde med Sprogskolen i Rønde efter nærmere aftale med sprogskolen. 2) Tilskud til at afholde kurser for de frivillige, så vi bliver bedre til at kunne hjælpe med lektier og at understøtte udvikling af flygtningenes kendskab til dansk sprog, samfund og kultur. 3) Indkøbe bøger og andet materiale til kr Nej Ugentlig lektiecafé, flere dage ugentlig sprogtræning på sprogskolen, 2-3 årlige arrangementer for alle Varierend e antal frivillige (pt ) Varierer med behov - skønnes til mellem 30 og 40 Varierend e antal frivillige (pt ) NEJ" NEJ" kr.

16 16 of Kulturhuset Helgenæs Præstegård 34 Kunstnergru ppen Rønde 2004 Andet" Andet" Kulturhuset Helgenæs Præstegård blev dannet i Formålet med foreningen er at udbrede kendskabet til den kulturhistorie, der knytter sig til Helgenæs og at iværksætte arrangementer, der kan samle befolkningen både fastboende, tilflyttere og besøgende. I 2013 har vi gennemført 15 arrangementer, og i 2014 har vi haft 18 arrangementer: kurser, inkl. et førstehjælpskursu s, foredrag, maleriudstillinger, vandreture, koncerter, sangaftener, familiedage med forskellige udendørs Til styrkelse og af det sociale samvær Kulturhuset Helgenæs Præstegård har senest fået indrettet en skolestue med gamle skolepulte, tavle og kateter fra 1869, alt sammen doneret fra personer, som er interesserede i foreningens arbejde. I det kommende år vil vi iværksætte aktiviteter ud fra denne skolestue med foredrag om skolegang og læring i gamle dage, og hvordan det er nu, af personer fra Århus Universitet f.eks. professor i historie Ning de Conninck- Smith eller historikere fra den gamle by. Herudover vil vi tilbyde foredrag om historie, arkæologi og/eller geologi f.eks. ved arkæolog Pauline Udflugt med Asingh besøg om på kunstmuseer, guidet tur på museer, samt indlagte naturoplevelser kr kr ca. 100 ca NEJ" NEJ" Ca kr , maledag hver torsdag NEJ" JA"

17 17 of Landsforeni ng Autisme, Kredsforenin gen Østjylland, Netværksgr uppe Syddjurs 36 Lindegården s svømmehol d 37 Lindegården s åben hus hold Syge - handicapp ede" Netværksgruppe Syddjurs er en gruppe under Kredsforening Østjylland, vi består af en gruppe forældre til børn med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser). I gruppen får vi forældre råd, støtte, forståelse og opbakning af hinanden, samt vi forsøger at udbringe viden om og større forståelse for ASF. Man kan kalde det hjælp til selv hjælp ;-) svømning i varmtvandsbassin i Pindstrup. Øvelser i vand som vedrører kroppen, øvelserne er lavet af en terapeut. Arrangementerne kører som de plejer. Begge hold er slået sammen. De ældre bliver hentet i deres hjem og kørt til Lindegården, underholdt. En weekend-tur for hele gruppen, samt deres familie. Det er normalt ikke muligt for disse børn/familier kan deltage på sådanne ture/ophold på normal vis. Derfor vil vi gerne give muligheden for en weekend-tur i et fællesskab. Vi forventer at vi som gruppe bliver stærkere kr kr. til foredrag Netværksgruppe n max. 1 (ud over vores måndlige møder), Kredsforeningen?? ca. 100 (I Kredsfore ning Østjylland, besidden de i Syddjurs)?? Vi er 10 medlemme r af vores Netværksg ruppe 10 NEJ" JA" 8.986,06 kr. 38 Malerigrupp en Ringparken Vi mødes hver Søger støtte til evt.2 tirsdag til hyggelig prof. Undervisere, samvær og lære at udflugter til gallerier, male. Få input til indkøb af materiale mere selværd, udvikle sine kreative evner NEJ" NEJ"

18 18 of Mols Vikingelaug 40 Mols ældrebadmi nton 50 Motion og samvær i Rønde 51 Motionsfore ningen Samson Børn og unge" Mols Vikingelaug vil gerne formidle vikingetiden gennem håndværk (smedning, perlefremstilling, filtning) ved en vikingedag i Naturbørnehaven Mols Bjerge i marts I vores folkeoplysende virke lægger vi særligt vægt på at anvende naturens materiale og omsætte det til værker, hvor fokus er på den kreative proces og den aktive deltagelse i denne. Formidlingen foregår igennem mesterlære og leg. Vi har særligt fokus på håndens arbejde og den mundlige fortælletradition. Jf. foreningens Baggrund: Formidling af historisk håndværk sker ofte gennem forelæsning og præsentation. Mols Vikingelaug vil formidle håndværk i børnehøjde og har haft sin første store opgave i 2014 ved Moesgård Vikingemarked som var en stor succes. Børnene kunne føle og prøve sig frem til en forståelse af historisk håndværk. Aktivitet: I marts 2015 vil Mols Vikingelaug skabe en vikingedag for børnehavebørn fra Naturbørnehaven Mols Bjerge. Naturbørnehaven vil gerne have os som gæst og børnehavens placering kunne ikke vedtægter. Primært gymnastik være Fællesskab bedre til sund at og badminton samt socialt samvær Fastholde ældre i at motionere ugentligt i en gruppe med ligesindede til fælles glæde og udfordring anvendes som supplement til foreningens egne midler til fornyelse af diverse gymnastikredskab er og andet udstyr, samt sammenkomster og generalforsamling og sæsonafslutning. livsstil, bedre kondition og samvær afholde arrangementer til socialt samvær udover de ugentlige træninger samt tilskud til indkøb af bolde og halleje Diverse aktiviteter til at fremme og styrke sundhed, trivsel og social samvær for ældre i Syddjurs Kommune kr Et arrangement hvor vi vil bruger støtten. På længere sigt ønsker vi at lave flere arrangementer om året og lave et vikingemar personer (7 feste medlemer, 3 gæster og børne) børnehave børn og 4 voksne 5 frivilige fra vikingelau g vil være med på aktivitetsd ag NEJ" JA" 400 kr Hvor mange deltagere NEJ" NEJ"

19 19 of Mørke Ådalens Efterløns og PF 53 Månedsblad et "8544" Andet" Til forårsfest, julefrokost, og ture ud af huset. Ved udgivelse af lokal avis at formidle information til - og blandt borgere i Mørke sogn. Bladets indhold tilstræber at holde sammen på Mørke sogn og tilgodese alle aldersgrupper fra små børn til ældre medborgere gennem saglig orientering og journalistik. At de ældre får en god oplevelse _ Avisgruppen består af: Jørn Løth, Ann Pedersen, Sune Glitrup, Erik Skannrup og PouEAndersen + 2 revisorer Fremstillingen af bladet udføres som frivilligt socialt arbejde uden honorar til nogen. Bladet omdeles til alle husstande i det gamle Mørke sogn er udkommet i 28 år og leveres gratis til ovennævnte husstande kr kr. Der udgives 10 numre pr. år sider pr. gang husstand e Mindst JA" NEJ" kr., men udgifter til seneste trykninger m.m. ikke betalt 54 Nørkleholdet, Lindegården Mørke til styrkelse af sammenhold og fællesskab bl.a. underholdning Bladets indhold tilstræber at holde sammen på sognet og tilgodese alle aldersgrupper. Det rummer oplysninger om spædbarnspleje, børnehaver, SFO, skole og idrætsforening,, Mørke-Ådalens pensionistforening. at få paragraf 18 midler til ovennævnte formål 8000,00 kr kr, bemærk et eller to som redegørelse er pengene rækker ikke vedhæftet da man ikke kan skrive i pdf. filer. lindegård ens brugere lindegårde ns brugere rigtig mange NEJ" NEJ" 5000,00 kr.

20 20 of OK Klubben Ebeltoft 45 Optimisten Midtdjurs, selvejende bald 56 Optimistklub ben i Thorsager ( Omsorgsklu b ) Foreningens formål er aktiviteter for ældre, pensionister og efterlønnere, i form af møder hver anden uge. Ved møderne er der foredrag af forskellig art afvekslende med musikalsk underholdning og sang. Desuden arrangeres rejser og andre arrangementer for klubbens medlemmer, f.eks. koncerttur til Århus o.lign. Udgivelse og distribuering af bladet til samtlige pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtager e i 8550,8560 og 8581 At støtte det sociale netværk for de ældre, samt give en aften med godt samvær og inspiration på forskellig vis. En aften uden fjernsyn, hvor der skal vises deltagelse, synges og snakkes. Skiftende mellem foredrag, musikalsk underholdning og fællessang. Der søges om støtte til klubbens møder generelt. Årligt budget til foredragsholdere og underholdning ca kr. Rejser og ture belaster ikke budgettet. Skabe dækning i regnskabet så det balancerer,i dag distrubures bladet i vid udstrækning gennem bladets medarbejdere. At give de ældre en indholdsrig aften til små penge. Der er brugerbetaling for kaffebord og spisning. Det ansøgte beløb bruges udelukkende til ekstern underholdning, foredrag o.l kr fra pr. puljen Gsn pr. møde nej nej Der er ikke medlemm er men vi har adresse på ca. 70 brugere Ca. 50 deltagere pr. aften 14 NEJ" JA" kr NEJ" NEJ" Pensionistav isen Rosenholme ren At fremstille og fremstille og trykke udgive/omdele 2500 eksemplarer 4 Pensionistavisen gange om året Rosenholmeren til ca pensionister/efterl ønnere/førtidspens ionister. 25,000,00 kr vi modtog 22,000,00 fra & 18 4 stk Aviser vi har ingen medlemm er men brugere ca hvert kvartal 15 NEJ" NEJ" 26,000,00

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne Foreningens navn Aktivitetscenter Vikingegården Balle Hyllested Rosmus Beboerpårørenderådet, v. Plejeboligerne Ringparken Bruger pårørende råd Mørke/Ådalen Ældreområdet Formål Søger om Kr. Tildelt. Kr.

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 33 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet:

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Jeg bor 8 km herfra er stadig selvstændig At vi kan komme frem Senior dans Dårlig gang, svimmelhed Underviser i it Spiller

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Aktiviteter på Pedershave

Aktiviteter på Pedershave Aktiviteter på Pedershave Farvekoderne refererer til de områder, der stimuleres hos beboeren. Farvekoderne er beskrevet i pjecen. Aktiviteter for alle: Gymnastik Træning af smidighed, styrke, balance,

Læs mere

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 19 Budget/regnskab 1 20 Godkendelse af referat fra møde den 26. februar

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter andet halvår 05. August - 18. december 2014 Valdemarshus har åbent dagligt fra 09:00 til 17:00 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96.

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96. 79 midler 2013 Forening Kontaktperson aktivitet Forslag før reduktion formue telefonstjern e/besøgsord ning lokaleleje kørsel formuse under 20000 Opsamling Lokaleleje 33.250,00 28.150 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Aktivitets- og oplevelsesplan 2016 Lions Park Søllerød Seniorcentret

Aktivitets- og oplevelsesplan 2016 Lions Park Søllerød Seniorcentret Aktivitets- og oplevelsesplan 2016 Lions Park Søllerød Seniorcentret Faste aktiviteter hver måned Balancetræning hver mandag fra oktober til april kl. 13 14 Der trænes med store bolde og forskellige redskaber,

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk.

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk. HUS-AVISEN 2015 T R Æ N I N G O G A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk Uge 18 maj Fredag d. 1. Uge 19 Mandag d.4. -16.00 Tirsdag

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Ansøgers stamoplysninger.

Ansøgers stamoplysninger. Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Ældre Sagen, Frederiksberg Adresse Howitzvej 1, 1.sal. Postnr. 2000 CVR P.nr P.nr. 1017871052 Formand Finn Madsen Tlf. 6054 3507 Email madsen.finn@hotmail.com

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2016 Indstillingsskema 18 2016-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Aktivitsafdelingen Oasen Livet skal leves hele livet Kontakt til Oasen Har du spørgsmål eller vil du i kontakt med Oasen er du altid meget velkommen til at ringe til os på tlf. 46 31 54 80 Aktivitetsmedarbejder

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Amaliehavens Venner Augustenborg Kontaktperson: Ulla L. Petersen E-mail: bryllupskagen@bbsyd.dk Postnummer: 6440 By: Augustenborg Tlf.

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Dagsorden Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 1 Budget / regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2015 1 3 UFL-Vestjylland (Unge for

Læs mere

Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende Aktiviteter 2015

Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende Aktiviteter 2015 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 eller mitras@roskilde.dk Tilbud om Sundhedsfremmende og forebyggende

Læs mere

Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Seniorcentret

Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Seniorcentret Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Seniorcentret Faste oplevelser hver måned Balancetræning hver mandag fra oktober til april kl. 13 14 Der trænes med store bolde og forskellige redskaber,

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2016 18 og 79 Ansøger (forening, organisation, gruppe) I det videre skema anvendes betegnelsen "forening" om ansøger Foreningens navn Kontaktperson Adresse Telefon E-mail Gentag e-mail

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016

Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016 Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016 Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Frederiksberg Seniorklub og Værested af 1972 Adresse Bernhard Bangs Alle 17 A, 2000 Frederiksberg

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Den Gule Kultur

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

AKTIVITETSCENTRENE I Lejre Kommune

AKTIVITETSCENTRENE I Lejre Kommune AKTIVITETSCENTRENE I Lejre Kommune Fællesskab og gode oplevelser for efterlønsmodtagere og pensionister 2 1 2 Aktivitetscentrene i Lejre Kommune: 1. Østergaard Aktivitetscenter 2. Aktivitetscenter Nødager/Herslev

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Frivillige hjælper flygtninge

Frivillige hjælper flygtninge SOLRØD KOMMUNE Aktivitets og Frivilligcenter Frivillige hjælper flygtninge - i samarbejde Solrød Kommune Information om frivillige tilbud og aktiviteter til flygtninge bosiddende i Solrød Kommune Fællesspisning

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Tønder Kommune yder tilskud til forskellige aktiviteter, som har et aktiverende og forebyggende sigte jf.

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 31 Godkendelse af referatet fra møde 5. september 2013 1 32 Budget/Regnskab

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

Ugens faste aktiviteter:

Ugens faste aktiviteter: SS Ugens faste aktiviteter: Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret er et levende og åbent sted, hvor man styrker borgernes sundhed, velvære og trivsel. Aktiviteterne på Valdemarshus

Læs mere

Ansøgning , fra Stormly Nrd. Fasanvej 81 Frederiksberg.

Ansøgning , fra Stormly Nrd. Fasanvej 81 Frederiksberg. Ansøgning 79.2016, fra Stormly Nrd. Fasanvej 81 Frederiksberg. Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Pensionistklubben Stormly Adresse Nordre Fasanvej 81 Postnr. 2000 Frederiksberg CVR 28409486 Formand

Læs mere

Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Referat Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 22 Budget/regnskab 1 23 Godkendelse af referat fra mødet den 25. februat 2016 1 24 Roland 1

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2016

18 ansøgning til hovedpuljen 2016 1 of 41 18 ansøgning til hovedpuljen 2016 Ans.nr. Foreningens navn 1 A huset Lillerup - it værkstedet 35597336 Målgruppe Formål - kort beskrivelse At indkøbe 2 Ipads til vores IT værksted ( datastue ).

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Præsthøjgården DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 2 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM 2016 Det åbne aktivitetscenter på Præsthøjgården er for selvhjulpne brugere. Aktivitetscentret

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Frivillige hjælper flygtninge

Frivillige hjælper flygtninge SOLRØD KOMMUNE Aktivitets og Frivilligcenter Frivillige hjælper flygtninge - i samarbejde Solrød Kommune Information om frivillige tilbud og aktiviteter til flygtninge bosiddende i Solrød Kommune Fællesspisning

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921/ 2916 1920 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere