xweb brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xweb brugervejledning"

Transkript

1 Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO

2 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk... 3 Rapporter... 4 Tilpasning... 4 Katalog... 5 Felterne... 5 Varer... 6 Fanen Generel... 6 Fanen Sprog... 7 Fanen Katalog... 7 Fanen Tekster... 7 Fanen Billeder... 7 Fanen Relationer... 7 Produkt felter... 8 International... 9 Fanen Land... 9 Fanen Sprog... 9 Fanen Levering... 9 Web administrationen Brugere Tilføj bruger Indkøbskurve Indstillinger Billeder Skabeloner CMS

3 Sprog Opret ny side Sprog Nyhedsbreve Varer Logs

4 Oprettelse og vedligeholdelse af varer xweb menuen i C5 C5 har sin egen menu til administration af webløsningen. Dagligt eordre: Er en oversigt over nye ordrer, som endnu ikke er importeret til C5. Ordrerne importeres ved klik på Opdater. Er der fejl på ordre, kan disse rettes inden import ved henholdsvis at klikke på Linier eller Ordre. Betalinger: Bruges til at administrere betalinger fra betalingsgateway. Opdateringskladde: Er en oversigt over nye adresser og adresseændringer lavet på webben. Disse kan importeres ved at klikke på Opdater. Kartotek Varer: Linker til en oversigt over alle varer på webben. Katalog: Linker til produktkatalogsopsætningen på webben. Periodisk Bemærk! Nedenstående handlinger ikke kan fortrydes, og kan overskrive eller ændre data, som manuelt er ændret via administration på webben. Budgettering kunder: Denne kørsel giver mulighed for at ligge tidligere perioders salg ud på webben, som sælgeren har mulighed for at kommentere og lave et budget. Produkt opdatering Indsæt: Benyttes til at masse-overføre varer til webben. Vælges en varer, som allerede er overført, ignoreres denne. Opdater: Benyttes til masse-opdatering af varer på webben. Opdater tekster: Benyttes til masse-opdatering af varetekster på webben. Tekster oprettet/ændret på webben overskrives med data fra C5. Påfør: Benyttes til at påføre varer hjemmeside, PDF eller billede. Slet: Benyttes til at fjerne varer fra web. Oprydning Web kurve: Fjerner gamle kurve fra webben til angivet overførsel. Angivet overførsel slettes ikke. Feltet Overførsel viser nummeret på sidste overførsel batch. Nulstil ALT: Bruges til at nulstille webshoppen. Data slettes. Handlingen kan ikke fortrydes! 3

5 Rapporter Opdateringskladde: Er en udskrift af nye adresser og adresseændringer lavet på webben. Tilpasning Felter: Linker til opsætning af produktfelter og masse-opdatering heraf. International: Linker til lande specifik opsætning på webben Parametre: Bruges til opsætning af bl.a. web database. 4

6 Katalog Findes via xweb menuen i C5. Her oprettes de forskellige grupper på webben, som produkterne skal præsenteres i. Opret kategori: Stil dig på det ønskede niveau og klik på Tilføj ny kategori til valgte niveau nederst på siden. Tryk Indsæt for at oprette. Bemærk: Den nyoprettede gruppe kan først ses efter et stykke tid pga. caching på hjemmesiden 1. Rediger kategori: Klik rediger på den ønskede kategori. Felterne Aktiv: Er gruppen aktiv. Hvis gruppen ikke er aktiv, vises den ikke. Overskrift: Teksten der vises i menuen. Beskrivelse: Tekst der vises ved roll-over. Roller: Styrer hvilke brugere må se menu pkt. NB Det styrer ikke varerne. Billede: Mulighed for visning af billede i filter på produktsiden. Kræver tilretning. SEO: Søgemaskine optimering. Gruppe Indhold der vises øverst på produktsiden for den valgte kategori. Felterne behøver ikke at blive udfyldt. Billede: billede der vises på produktsiden. Tekstområde: Skriv ønskede tekst, der skal vises på produktsiden. Der understøttes HTML. Knapper Aktiver eller de-aktiver fyldte/tomme grupper aktivere eller de-aktiverer kategorier afhængig af, om de indeholder varer. De-aktiver tomme grupper de-aktiverer de kategorier, som ikke indeholder varer. 1 Genstart af web applikationen, tømmer cache mv. og gennemtvinger en genindlæsning af menuen. Applikationen kan genstartes i Administrationen på webben under indstillinger. 5

7 Varer Findes via lagerkartoteket i C5 under Egen menu > Redigering eller via xweb menuen. Fanen Generel Aktiv: Er varen aktiv Skal altid vises: Viser varen uanset lagerbeholdning. Er feltet ikke krydset af, vises varen ikke, hvis varen ikke er på lager. Tilbud: Viser varen under kampagne varer på forsiden, samt øverst i kategori visningerne og søgningerne. Marker som ny: Viser varen under nye varer på forsiden, samt øverst i kategori visningerne og søgningerne. Hitlist: Nummereret rækkefølge for visning af populærere vare i det øverste bånd på forsiden. Alternativ varenummer: Søgbart felt, som kan udfyldes med f.eks. leverandør varenummer eller kunde varenummer. Feltet kommer som standard ikke fra C5. Søgenøgle: Søgbart felt, som giver ekstra søgefunktionalitet. Feltet vises. Produkt familie: Anvendes til at tilknytte en række varer i f.eks. en serie/design eller lignende. En vare kan kun være i een produktfamilie. Klik på link for at redigere. Klik på familie vare skal tilknyttes og tryk opdater. Hvis Familie ikke eksisterer, oprettes ny nedenfor og der trykkes Tilføj og familien er oprettet og tilknyttet varen. Listepris: Hvis parametre på brugerprofilen er sat til Web listepris, så vises denne pris. Pris: Hvis parametre på brugerprofilen er sat til Web pris, så vises denne pris. For yderligere information om priser, se evt. afsnittet om brugerprofiler. Listepris og pris vedligeholdes som udgangspunkt manuelt på webben, hvis disse ønskes benyttet. Det er dog mugligt at tilpasse C5, så priser synkroniseres ud. Ikon: Vælg ikon, der skal vises på varen 2. Slet: Sletter varen fra web samt tilhørende relationer. Handlingen kan ikke fortrydes! 2 Ønskes andre ikoner, skal de blot kopieres ud i website mappen /Images/Icons/. Her kan de ikoner som ikke ønskes længere, slettes. Det anbefales at benytte ikoner af filtypen PNG 6

8 Fanen Sprog Her vedligeholdes varetekster. Overskrift: Vare titel Link: Link der vises med ikon på varedetalje siden. PDF: Upload af PDF fil. Vises som ikon på varedetalje siden. Tekstområde: Yderligere beskrivelse af varen. Der understøttes HTML. SEO: Søgemaskine optimering. Fanen Katalog Sæt flueben i de grupper som varen skal tilhøre og tryk på Gem. Tallet i parentes angiver antallet af varer, som allerede tilhører gruppen. Fanen Tekster Her opsættes yderligere produkt specifikationer. Specifikationerne vise på produktdetalje siden. Det er muligt at synkronisere data ud fra lagerkartoteket i C5. Felterne sættes op under Felter. Felt: Henvisning til felt. Tekster: Specifikation. Beskrivelse: Yderligere specifikation. Vises ved roll-over på teksten. Ref.: Evt. reference til lagerkartoteket i C5. Er der ingen reference, skal teksten vedligeholdes manuelt. Slet: Fjerner indhold i felterne og feltet bliver ikke vist. Fanen Billeder Her tilføjes produkt billeder. Ved klik på Tilføj billede, tilføjes primært billede til varen. Ved klik på Tilføj ekstra foto, er det muligt at tilføje flere billeder til varen. Fanen Relationer Her oprettes relationer fra varen til andre varer. Disse varer vises på produktdetalje siden. 7

9 Produkt felter Her opsættes felter, som vises på produkt detalje siden. Felterne kan opsættes individuelt pr. sprog. Felt nr.: Sorteringsrækkefølge, hvis ikke felterne skal sorteres alfabetisk. Felt tekst: Navnet på feltet. Ref.: Reference til lagerkartoteket i C5. Beskrivelse: Beskrivelse af feltet. Kun til internt brug! Beskrivelsen vises ikke på siden. Funktions nr.: Mulighed for udvidelse af funktionaliteten. Det er muligt at tilpasse applikationen med specielle funktioner, så data fra andre tabeller også kan synkroniseres ud på varen. Slet: Sletter feltet på det valgte sprog samt tilhørende tekster på alle varerne. Nyt felt kan oprettes ved at klikke på Tilføj. Knappen Opdater tekst felter opdaterer samtlige tekster på varerne fra C5, hvor reference feltet er udfyldt. 8

10 International Fanen Land Her opsættes de lande, som understøttes i applikationen. Listen benyttes til valg af land i adresseindtastningen under afslutning af en ordre. Bemærk: Det er ikke muligt at lave en web ordrer til levering i et land, som ikke findes på listen. Sprog: Hvis lande beskrivelsen ønskes oversat til forskellige sprog, vælges det aktuelle sprog. Ellers vælges Alle i rullemenuen. Land: Land som skrevet i C5. Beskrivelse: Tekst der bliver vist på webben. Slet: sletter land. Knappen Tilføj indsætter en ny tom linie. Knappen Import importerer landende fra C5. Lande der allerede er oprettet, vil blive overskrevet. Fanen Sprog Her foretages opsætning af de sprog, som understøttes i applikationen. Ved mere end et sprog, vises sprogmenuen for brugerne. Når en bruger kommer ind på siden, detekteres automatisk, om opsætningen i brugerens browser matcher et af sprogene. Er der ikke noget match, vælges standard sproget. Sprog: Sprog kan ikke ændres, når det først er oprettet! Sprog kode: Sprog koden fra C5. Beskrivelse: Tekst der vises i sprogmenuen. Standard: Sprog der vælges for brugeren, hvis brugeren kommer fra et land som ikke er opsat her. Slet: Sletter sprog samt tilhørende oversatte varegrupper og varetekster. Knappen Tilføj giver mulighed for at oprette et nyt sprog. For at et nyoprettet sprog skal give nogen mening, kræver det oversættelse af bl.a. varetekster og evt. varegrupper. Fanen Levering Opsætning af leveringsmåder, der bliver vist under forsendelse ved afslutningen af en ordre. De fleste af felterne er ikke nødvendige at udfylde, med mindre der ønskes en avanceret opsætning. 9

11 Beskrivelse: Tekst der vises for brugeren. Lokation Land: Udfyldes, hvis der ønskes afgrænsning på land. Er feltet tomt, gælder leveringsmåden for alle lande. Postnumre: Udfyldes, hvis der ønskes afgrænsning på postnumre. Feltet giver mulighed for at lave specielle priser på levering til f.eks. ø er. Beløb Pris: Pris for levering. Beløbsgrænse: Leveringsmåden gælder kun for køb over dette beløb. Kunde Prisgruppe: Mulighed for specielle leveringsmåder til bestemte C5 prisgrupper. Leveringstype: Mulighed for specielle leveringsmåder til kunder med bestemte C5 leveringsmåder. F.eks. fragtfri levering. Generel Service: Mulighed for tilknytning af en service til leveringsmåden (ekstra funktionalitet). Momsnummer: Der kræves momsnummer for dette valg. Standard: Denne er som standard valgt Ikon: Billede der vises på leveringsmåden under forsendelse ved ordreafslutningen. Rediger: Rediger eksisterende leveringsmåde Slet: Sletter leveringsmåde. Klik på Tilføj for at oprette en ny leveringsmåde. 10

12 Web administrationen Er du logget ind som administrator, har du fuld adgang til hele siden og har bl.a. et menupunkt, som hedder Administration. Nogle brugere med bestemte roller, kan dog se dele af administrationsmenuen. Brugere Her vises en oversigt over alle brugere, som har adgang til siden. Som udgangspunkt vises kun interne brugere. Ønskes en komplet liste, tastes asterisk (*) i søgefeltet. Afkrydsningsfelterne til højre, viser om brugeren er online, godkendt, låst ude samt hvilke roller brugeren har. Klik på et brugernavn, for at redigere. Har brugeren glemt sit password, kan du som administrator, lave et nyt password til brugeren. Det er dog vigtigt, at brugeren herefter selv ændrer sit password, så det kun er brugeren selv, der kender sit password. Brugeren har dog selv mulighed for at rekvirere et nyt password. Alle passwords ligger krypteret i databasen, hvorved det ikke kan lade sig gøre at finde et password, som brugeren har glemt. Låst ude Er en bruger låst ude, klikkes på brugeren, hvorefter brugeren kan låses op ved at klikke på hængelåsen. En bruger bliver låst ude, ved for mange forkerte log-in forsøg. Tilføj bruger Bruger ID: Er det en intern bruger eller sælger, indtastes medarbejder initialerne fra C5. Kodeord: Indtast ønsket kodeord. Bekræft nyt kodeord: Indtast ønsket kodeord igen. Brugerens adresse. Bemærk: skal være unik så der kan ikke være 2 brugere med den samme ! Generelle oplysninger Konto: Tilknyttet debitor konto. Til interne brugere kan benyttes en fælles standard konto. Fulde navn: Brugeren navn. Telefon: Telefonnummer på brugeren. Generelle indstillinger Husk søgninger: Er feltet krydset af, huskes søgesætninger under besøget. F.eks. kunde og kreditor søgninger. Valgfri startside: Hvis der ønskes en valgfri startside, indsættes stien i dette felt. Dvs. at det er denne side der vises, når der klikkes på hjem. 11

13 Katalog indstillinger Tillad afslutning af ordrer: Feltet skal være afkrydset, for at brugeren kan få lov til at afslutte en ordre. Funktionaliteten kan benyttes i et scenarie, hvor brugere godt må oprette kurve, men at de skal godkendes/afsluttes af en bestemt bruger. Tillad oprettelse af kurv: Skal være afkrydset, for at brugeren kan putte varer i kurven. Tillad oprettelse af kurv på egen konto: Skal være afkrydset, for at brugeren kan putte varer i kurven på egn konto. Feltet bør altid være afkrydset, når brugeren har rollen Kunde. Er feltet ikke afkrydset for Interne brugere og sælgere, sikres det, at de altid får valgt en kunde, inden en kurv oprettes. Vis som galleri: Er feltet afkrydset, vises produkt kataloget i galleri visning som standard, ellers vises produkt kataloget som i liste visning. Brugeren kan dog selv skifte visning i kataloget. Vis filter: Filteret er foldet ud som standard. Vis menu som dropdown: Viser katalog menuen som dropdown. Moms: Viser priser med moms. Pris indstillinger Ingen pris: Priser vises ikke. Standard pris: Pris hentes fra C5. Der laves prisopslag på hver enkelt viste vare. Web listepris: Listepris synkroniseret ud fra C5. Kræver opsætning/tilretning i C5: Der kan vælges en bestemt prisgruppe med listepriser. Web pris: Pris synkroniseret ud fra C5. Kræver opsætning/tilretning i C5: Der kan vælges en bestemt prisgruppe med generelle priser. Det anbefales at benytte Web listepris eller Web pris, for så vidt det er muligt, da disse prisvisninger kræver en del færre ressourcer end Standard pris. Kreditor indstillinger Kreditor konto: Vælg kreditor konto. Er kun aktuel ved rolle Kreditor. Vælg roller Administrator: Fuld adgang. Der bør kun være ganske få brugere, som er medlem af rollen administrator. Intern: Har adgang til det meste bortset fra administrationen. Sælger: Adgang til kundecentret, men kan kun se de kunder, hvor sælgeren er tilknyttet. Kunde: Alle kunder bør være medlem af denne rolle. Administrator Kunde Intern Sæl ger Kredi tor Editor Begrænset adgang Superbruger Kreditor: Adgang til Kreditor delen. 12

14 Følgende roller kan kombineres med de forrige som vist i tabellen. Andre kombinationer er mulige men giver umiddelbart ingen mening. Editor: Kan oprette og redigere indhold, varer, nyhedsbreve og skabeloner. Begrænset adgang: Fjerner adgangen til kundecentret. Superbruger: Giver Kunder, Interne og sælgere mulighed for at oprette og redigere brugere. Kunder kan kun administrere brugere tilknyttet deres egen konto. Indkøbskurve Viser oversigt over kurve. Aktive kurve: Viser alle kurve som er i brug Godkendt: Viser kurve som er godkendt, men ej overført til C5. Overført: Viser kurve overført til C5. Betalt: Viser kurve der er betalt, men ej overført til C5. Tilbud: Viser kurve, som har status tilbud. Slettet: Viser alle slettede kurve. Tryk på Fjern slettede indkøbskurve! for at fjerne kurverne helt. Indstillinger Advarsel: Ændring af indstillinger kan bevirke, at der bliver spærret for kataloget og kundecentret mv. Derfor bør ændringer heraf kun foretages af en, der har kendskab til funktionaliteten af de vedrørte indstillinger! Vælg modul i rullemenuen for at se indstillinger herfor. For at redigere en indstilling, klik på Edit og ret værdien i tekst feltet. Klik herefter på Update for at gemme. Ændrede indstillinger træder først i kraft efter en genstart af applikationen. Billeder Web applikationen har en avanceret motor til billedbehandling. Billederne kan manuelt kopieres ud på webserveren i Upload mappen eller enkelt vis tilføjes via knappen Hent billede. Billederne der vises i oversigten, er de billeder, som ligger i Upload mappen. Ved klik på Tilføj, behandles billederne og gemmes i 4 forskellige opløsninger (defineret under indstillinger). Passer billede navnet med et varenummer allerede på webben, opdateres varen automatisk med billedet. Er der rigtig mange billeder i mappen, kan applikationen ikke behandle alle på en gang, og det kan være nødvendigt at trykke på Tilføj igen. Upload mappen kan tømmes ved at klikke på Slet. 13

15 Skabeloner Flere forskellige steder i applikationen benyttes skabeloner. Disse kan alle tilpasses med eget indhold på diverse sprog. I flere af skabelonerne er der benyttet tags. Eks: {TagName}. Undgå at rette i disse, da de bliver erstattet med indhold ved visning. De må gerne fjernes eller flyttes. Systemskabeloner Er de skabeloner systemet er født med. Disse kan hverken slettes eller redigeres så det er altid muligt at vende tilbage til udgangspunktet. Systemskabelonerne kan kopieres og vil blive placeret under brugerskabeloner. Er der en brugerskabelon, for den pågældende system skabelon, vil denne blive benyttet i stedet. Brugerskabeloner For at oprette en brugerskabelon klikkes på Kopier ud for den aktuelle systemskabelon. Der kan nu ændres i titel og beskrivelse. Vælg sprog, hvis denne skabelon kun skal være gældende på et bestemt sprog. CMS Applikationen understøtter eget indhold, som kan vedligeholdes på flere sprog her i CMS delen. Princippet omkring CMS delen bygger på skabeloner, hvor der på forhånd er defineret nogle områder hvor indholdet kan placeres. Dette princip giver mulighed for CMS sider med avanceret funktionalitet og nem redigering af indhold. Det er muligt at have forskelligt indhold og menuer, alt efter hvilket sprog brugeren har. Sprog De sprog, som benyttes i CMS delen. Klik på Tilføj sprog, for at oprette et nyt. Sproget Default vises, hvis der brugerens sprog ikke matcher nogen af de oprettede. Det anbefales derfor, at benytte Default som hovedsproget. Feltet Aktiv viser om sproget er i brug. CMS indhold for det pågældende sprog vises ikke, hvis sproget ikke er aktiv. Opret ny side Titel: Titel der vises i menuen. Beskrivelse: Beskrivelse til internt brug. Sprog: Sprog, som indholdet er på. Vælg Default for alle sprog. Forældre: Niveau i menuen. Roller: Mulighed for at afgrænse på roller. Skabelon: Vælg skabelon og områder bliver vist på faner over editoren. 14

16 Aktiv: Angiver om siden er aktiv og kan vises. Skjult: Vises ikke i menuen, men det er muligt at linke til siden. Sortering: Angiv sortering, hvis ikke alfabetisk ønskes. SEO: søgemaskineoptimering. Sprog Her er det muligt at redigere tekster i de forskellige sproglag samt oprette nye sproglag. Bemærk, at applikationen genstartes ved ændringer. Nyhedsbreve I applikationen er det muligt at oprette nyhedsbreve. Nyhedsbrevene kan sendes ud til forskellige grupper og bliver vist under menupunktet Nyheder. Klik på Nyt nyhedsbrev, for at oprette et nyt. Linket til Nyhedsbrev retningslinjer viser et skema over hvilket html indhold de forskellige programmer understøtter. Så derfor: Keep it simple! Nyhedsbrev grupper Det er muligt at oprette forskellige nyhedsbrev grupper. F.eks. kan der være grupper for forskellige interesser eller en gruppe for nyhedsbrev på dansk og en på engelsk. Klik på Indsæt, for at oprette en ny gruppe. Gruppe: Navnet på gruppen Beskrivelse: Beskrivelse af gruppe. F.eks. hvilket emne omhandler nyhedsbrevene. Aktiv: Mulighed for at de aktivere en gruppe. Skjult: Gruppen vises kun for interne brugere. Tilmeldte Viser oversigt over tilmeldinger til nyhedsbrev grupperne. Vælg gruppe i rullemenuen til højre. Brugere der er logget ind, kan tilmelde/afmelde sig til nyhedsbrev grupper under Min brugerprofil. Alle brugere kan tilmelde/afmelde sig grupperne under Nyheder, ved at indtaste og navn. Varer Her foretages opsætning af katalogdelen. Se afsnittet om Oprettelse og vedligeholdelse af varer, side 3. Når du er logget ind som administrator, har du også adgang til administration af en specifik vare, ved at browse frem til varen i kataloget og klikke på Rediger på detaljesiden. Logs Applikationen logger fejlhændelse, bruger log-in, log-in forsøg, ændring af passwords samt betalinger. Knappen Tøm log tømmer den pågældende log. 15

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Copyright Pointe [1] Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Login... 3 Kategorier og egenskaber... 4 Oprettelse af kategorier... 6 Kategoriens

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

MAGENTO Manual. Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m.

MAGENTO Manual. Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m. MAGENTO Manual Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m. Indhold Indledende bemærkninger... 5 Magento er open source... 5 Hvordan installere man Magento?... 5 Installation af Magento...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

www.prestashop-guide.dk

www.prestashop-guide.dk Udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. Udgivet d. 05/06-2012 til Prestashop v. 1.4.x Seneste revision: 11/06-2012 Forord Denne guide er udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. for at hjælpe brugere af Prestashop

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Kom-i-gang. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Kom-i-gang. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Kom-i-gang Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Denne manual er en kom-i-gang vejledning til internetdelen af Aesiras. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere