Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2"

Transkript

1 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte i Danmark og deres ægtefæller. Informationspakken beskriver blandt andet, hvem der skal tage Danskprøve A1, hvad der sker, når man får besked om, at man er omfattet af kravet om en bestået Danskprøve A1, hvad man kan gøre for at forberede sig til Danskprøve A1, hvordan man tilmelder sig prøven, hvor og hvordan man skal betale for prøven, hvor og hvordan prøven foregår, hvad prøven består i, hvilke tidsfrister man særligt skal være opmærksom på i forbindelse med prøveaflæggelsen, hvad Danskprøve A2 indebærer. Hvis man vil vide mere Man kan få flere oplysninger om reglerne for ægtefællesammenføring på Hvis man er i tvivl, kan man altid kontakte Udlændingestyrelsen skriftligt, telefonisk eller personligt og få vejledning om reglerne. 1

2 Indledning Generelt om informationspakken Denne vejledning handler om Danskprøve A1, som ægtefællesammenførte som udgangspunkt skal bestå efter at være blevet meddelt opholdstilladelse som ægtefællesammenført i Danmark. En bestået Danskprøve A1 er et krav for at beholde sin opholdstilladelse som ægtefællesammenført i Danmark. En bestået Danskprøve A1 giver også mulighed for at få nedsat sin økonomiske sikkerhedsstillelse med kroner (2013-niveau). Der kan dog være særlige tilfælde, hvor en udenlandsk ægtefælle kan få ægtefællesammenføring uden at skulle bestå Danskprøve A1. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis ægtefællen i Danmark er flygtning og fortsat risikerer forfølgelse i sit hjemland, og ægtefællerne derfor ikke vil kunne tage ophold dér. Det er Udlændingestyrelsen, der vurderer, om man er omfattet af kravet om en bestået Danskprøve A1 i forbindelse med behandlingen af en sag om ægtefællesammenføring. Vejledningen indeholder endvidere oplysninger om Danskprøve A2, som ægtefællesammenførte kan aflægge. Det er frivilligt, om man vil aflægge Danskprøve A2. A2-prøven giver mulighed for at få nedsat den økonomiske sikkerhedsstillelse med yderligere kroner (2013-niveau). Visse prøver kan træde i stedet for Danskprøve A1 og Danskprøve A2. Der er visse andre prøver, som kan træde i stedet for Danskprøve A1 og Danskprøve A2. Hvis man har bestået en af disse andre prøver, skal man gøre Udlændingestyrelsen opmærksom på dette og fremsende dokumentation for den beståede prøve. Udlændingestyrelsen vil vurdere, om den pågældende prøve kan træde i stedet for Danskprøve A1 eller A2. Man kan se en liste over, hvilke prøver der kan træde i stedet for Danskprøve A1 her. Man kan se en liste over, hvilke prøver der kan træde i stedet for Danskprøve A2 her. Generelt om Danskprøve A1 Man skal normalt bestå Danskprøve A1, når man har fået opholdstilladelse som ægtefællesammenført i Danmark. Danskprøve A1 giver mulighed for at få nedsat den økonomiske sikkerhedsstillelse med kroner. Danskprøve A1 er en sprogprøve, som aflægges hos én prøveafholder i Danmark. Man har selv ansvaret for at overholde tidsfristerne for prøveaflæggelsen. Man har selv ansvaret for at forberede sig til prøven. Det er derfor vigtigt, at man sætter sig godt ind i prøven og de tidsfrister, man skal overholde. Man kan se et eksempel på en Danskprøve A1 ved at benytte følgende link: uvm.dk/danskproeve Danskprøve A1er en sprogprøve, der aflægges i Danmark, efter Udlændingestyrelsen har meddelt opholdstilladelse som ægtefællesammenført. Det er ens eget ansvar at forberede sig til prøven og at overholde de tidsfrister, der gælder for aflæggelse af prøven. Man har også selv ansvaret for at tilrettelægge et forløb, således at man kan nå at forberede sig, inden man skal op til prøven. Det er derfor vigtigt, at man sætter sig godt ind i forløbet op til prøven, og at man forbereder sig grundigt til danskprøven. 2

3 Man kan læse mere om prøven og sin mulighed for deltagelse i ordinær danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i kapitel 3: Danskprøve A1 indhold. Generelt om Danskprøve A2 Det er ikke et krav at bestå Danskprøve A2, når man har fået en opholdstilladelse som ægtefællesammenført i Danmark. Danskprøve A2 kan aflægges frivilligt. En bestået Danskprøve A2 giver mulighed for, at den økonomiske sikkerhedsstillelse nedsættes yderligere. Det er kommunen, man skal henvende sig til for at få nedsat sikkerhedsstillelsen. Danskprøve A2 er en sprogprøve på et noget højere niveau end Danskprøve A1. Danskprøve A2 aflægges hos én prøveafholder i Danmark. Man har selv ansvaret for at overholde tidsfristerne for prøveaflæggelsen. Man har selv ansvaret for at forberede sig til prøven. Hvis man vælger at aflægge Danskprøve A2, er det derfor vigtigt, at man sætter sig godt ind i prøven og de tidsfrister, man skal overholde. En bestået Danskprøve A2 kan træde i stedet for en bestået Danskprøve A1, hvis Danskprøve A2 er bestået inden for 6-måneders-fristen for en bestået Danskprøve A1. Man kan se et eksempel på en Danskprøve A2 ved at benytte følgende link: uvm.dk/danskproeve Man kan i denne vejledning læse om: Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Tidsfrister for aflæggelse af Danskprøve A1 Praktiske forhold om tilmelding og prøvetagning Danskprøve A1 indhold og forberedelse Danskprøve A2 3

4 Kapitel 1 - Tidsfrister for aflæggelse af Danskprøve A1 Der gælder særlige tidsfrister for aflæggelse af Danskprøve A1. Hvis man ikke overholder tidsfristerne, vil man normalt ikke kunne beholde opholdstilladelsen i Danmark. Det er derfor vigtigt, at man sætter sig godt ind i, hvilke tidsfrister der gælder, og at man planlægger sin tilmelding, så man kan overholde tidsfristerne. Tidsfrister trin for trin: Trin 1: Man får at vide, at man skal tage Danskprøve A1 inden for en bestemt tidsfrist Trin 2: Man tilmelder sig Danskprøve A1 Trin 3: Man aflægger Danskprøve A1 inden tidsfristen Trin 1: Man får at vide, at man skal tage Danskprøve A1 Man har indgivet en ansøgning om ægtefællesammenføring enten i Danmark eller i udlandet. Hvis Udlændingestyrelsen har afgjort ansøgningen om ægtefællesammenføring positivt, får man meddelt opholdstilladelse som ægtefællesammenført i Danmark. Man får i forbindelse med brevet med meddelelsen af opholdstilladelsen at vide, om man skal op til Danskprøve A1. Man skal aflægge Danskprøve A1 i Danmark. Har man indgivet ansøgning i udlandet, og er man i udlandet, når man får meddelelse om opholdstilladelse, har man 6 måneder til at indrejse i Danmark. Man skal tilmelde sig folkeregistret senest 5 dage efter indrejsen i Danmark. Fristen for at bestå Danskprøve A1 vil være 6 måneder fra tilmelding til folkeregistret. Har man indgivet ansøgning i Danmark, og er man i Danmark, når man får meddelelse om opholdstilladelse, har man 6 måneder til at bestå prøven. Fristen på 6 måneder regnes fra den dato, man tilmeldes folkeregistret (senest 5 dage efter opholdstilladelsen er meddelt). Hvis man allerede har opholdstilladelse på et andet grundlag og er tilmeldt folkeregistret, regnes fristen fra den dato, opholdstilladelsen er meddelt. Hvis man ikke består prøven første gang, har man mulighed for at tage prøven igen én eller flere gange inden for fristen. Hvis man har taget Danskprøve A1 én eller flere gange inden for 6-måneders-fristen, men ikke har bestået den, vil man få 3 måneder ekstra til at bestå prøven. Man får ikke 3 måneder ekstra til at bestå prøven, hvis man ikke har gjort mindst ét forsøg på at bestå prøven inden for 6-måneders-fristen. Danskprøve A1 skal først aflægges, når de øvrige krav til ægtefællesammenføring er blevet vurderet af Udlændingestyrelsen, og kun når man har fået en opholdstilladelse som ægtefællesammenført. Det vil sige, 4

5 at man først skal aflægge Danskprøve A1, når Udlændingestyrelsen har vurderet, at man opfylder de øvrige krav til ægtefællesammenføring. Hvis man opfylder alle krav til ægtefællesammenføring, får man et brev med meddelelse om opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen. Af brevet fremgår, om man skal tage Danskprøve A1. Der er visse prøver, der kan træde i stedet for Danskprøve A1. Man kan se en liste over, hvilke prøver der kan træde i stedet for Danskprøve A1 her. Frister, hvis man har indgivet sin ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark Hvis man har indgivet sin ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark, vil man modtage et kvitteringsbrev fra Udlændingestyrelsen, hvoraf det vil fremgå, hvornår man kan forvente, at ægtefællesammenføringssagen vil være behandlet. Når Udlændingestyrelsen har vurderet, at man opfylder samtlige krav i forbindelse med ægtefællesammenføring, modtager man et brev fra Udlændingestyrelsen med meddelelse om opholdstilladelse. Af brevet fremgår også, om man skal tage Danskprøve A1. Brevet sendes til den adresse, den ægtefællesammenførte eller dennes ægtefælle har opgivet som fælles bopæl i Danmark. Hvis man ikke allerede er tilmeldt folkeregistret, skal man senest 5 dage efter meddelelse af opholdstilladelse tilmelde sig folkeregistret. Hvis man skal bestå Danskprøve A1, vil det af brevet fremgå, at man skal bestå prøven inden for 6 måneder. Fristen på 6 måneder for at bestå prøven vil blive regnet fra dagen for meddelelsen af opholdstilladelsen, hvis man allerede er tilmeldt folkeregistret (fordi man har haft opholdstilladelse på et andet grundlag tidligere). Hvis man ikke allerede er tilmeldt folkeregistret, vil fristen på 6 måneder blive regnet fra tilmeldingen til folkeregistret, som skal ske senest 5 dage efter meddelelse af opholdstilladelsen. Start Man har indgivet ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark Ansøgningspakke Man kan allerede begynde at forberede sig på Danskprøve A1, for eksempel ved at sætte sig ind i, hvad det kræver at bestå Danskprøve A1, og hvordan man kan opnå niveau A1. Man får et brev fra Udlændingestyrelsen med meddelelse om opholdstilladelse. I brevet står, om man skal op til Danskprøve A1, og hvad fristen er for at bestå en Danskprøve A1. MAN HAR NU 6 MÅNEDER TIL AT BESTÅ DANSKPRØVE A1. 5

6 Eksempel 1 Frist for ansøgere, der befinder sig i Danmark og allerede er tilmeldt folkeregistret Man er i Danmark og er allerede tilmeldt folkeregistret, fordi man har haft opholdstilladelse på et andet grundlag. Man får et brev fra Udlændingestyrelsen med meddelelse om, at man har fået opholdstilladelse i Danmark som ægtefællesammenført med oplysning om, at man skal tage Danskprøve A1. Brevet er dateret 1. marts. Udlændingestyrelsen vil regne 6 måneder fra d. 1. marts, dvs. d. 1. september, som er den dato, man senest skal have bestået sin prøve. Eksempel 2 Frist for ansøgere, der befinder sig i Danmark og ikke er tilmeldt folkeregistret Man er i Danmark og er ikke tilmeldt folkeregistret. Man får et brev fra Udlændingestyrelsen med meddelelse om, at man har fået opholdstilladelse i Danmark som ægtefællesammenført med oplysning om, at man skal tage Danskprøve A1. Man skal senest 5 dage efter meddelelsen om opholdstilladelse tilmelde sig folkeregistret. Senest 6 måneder efter tilmelding til folkeregistret skal man bestå Danskprøve A1. Hvis man har gjort ét eller flere forsøg på at bestå prøven inden for 6-måneders-fristen, men ikke har bestået den, vil man få yderligere 3 måneder til at bestå prøven. Eksempel 3 Hvis man har aflagt, men ikke har bestået prøven inden for 6 måneder Man har frist for at bestå Danskprøve A1 d. 1. september. Man har været op til prøven d. 1. august, men man har ikke bestået prøven. Man vil få meddelelse fra Udlændingestyrelsen om, at fristen forlænges med 3 måneder. Den nye frist vil være d. 1. december. Frister, hvis man har indgivet ansøgning om ægtefællesammenføring i udlandet Hvis man har indgivet ansøgning om ægtefællesammenføring i udlandet, og Udlændingestyrelsen har vurderet, at alle krav til ægtefællesammenføring er opfyldt, modtager man via repræsentationen i udlandet et brev, der informerer om, at man er meddelt opholdstilladelse som ægtefællesammenført i Danmark. Af brevet fra Udlændingestyrelsen vil fremgå, om man skal tage Danskprøve A1. Der vil også fremgå, hvilke frister der gælder i forbindelse med prøven. Ægtefællen i Danmark får en kopi af brevet fra Udlændingestyrelsen. Af brevet fremgår, at man har pligt til at indrejse i Danmark senest 6 måneder efter datoen for meddelelse af opholdstilladelsen. Man skal tilmelde sig folkeregistret senest 5 dage efter indrejse i Danmark. Fristen for at bestå Danskprøve A1 vil være 6 måneder fra tilmelding til folkeregistret. Eksempel 1- Frist for ansøgere, der befinder sig i udlandet Man er i sit hjemland, og man har fået sin opholdstilladelse som ægtefællesammenført. Man indrejser i Danmark senest 6 måneder, efter man har fået sin opholdstilladelse. Man er indrejst i Danmark d. 1. maj. Man tilmelder sig folkeregistret d. 3. maj. Fristen for at bestå Danskprøve A1 vil være d. 3. november. 6

7 Eksempel 2 Hvis man har aflagt, men ikke har bestået prøven inden for 6 måneder Man har en frist for en bestået Danskprøve A1 d. 3. november. Man har været op til prøven d. 15. oktober, men man har ikke bestået prøven. Man vil få meddelelse fra Udlændingestyrelsen om, at fristen forlænges med 3 måneder. Den nye frist vil være d. 3. februar. Start Man har indgivet ansøgning om ægtefællesammenføring i udlandet. Ansøgningspakke Ambassade Man får et brev fra Udlændingestyrelsen med meddelelse om opholdstilladelse. I brevet står, om man skal op til Danskprøve A1. Man kan allerede begynde at forberede dig på Danskprøve A1, for eksempel ved at sætte sig ind i, hvad det kræver at bestå Danskprøve A1, og hvordan man kan opnå niveau A1. Man skal nu rejse til Danmark inden for 6 måneder. Man tilmelder sig folkeregistret senest 5 dage efter indrejse i Danmark. MAN HAR NU 6 MÅNEDER TIL AT BESTÅ DANSKPRØVE A1. 7

8 Trin 2: Man tilmelder sig Danskprøve A1 Man har selv ansvaret for at melde sig til Danskprøve A1. På tilmeldingsportalen kan man se, hvornår der er ledige tider. Man har selv ansvaret for at tilmelde sig, så man mindst kan gå op til prøven én gang inden for fristen på 6 måneder. Man skal være opmærksom på, at der kan være ventetid på en ledig prøvetid. Det skal man tage højde for, når man melder sig til. Danskprøve A1 afholdes som udgangspunkt hver uge og flere dage om ugen, undtagen i hovedferierne. Det koster 2.438,40 kroner (2013-niveau) at aflægge Danskprøve A1. Man har selv ansvaret for at melde sig til Danskprøve A1. Det er ikke noget, der sker automatisk. Man kan tilmelde sig prøven, så snart man har fået brevet fra Udlændingestyrelsen om, at man skal tage Danskprøve A1. Man skal være opmærksom på, at der kan være ventetid på en ledig prøvetid. Det skal man tage højde for, når man melder sig til. Danskprøve A1 afholdes som udgangspunkt hver uge og flere dage om ugen, undtagen i hovedferierne. På tilmeldingsportalen kan man se, hvornår der er ledige tider. Ved tilmeldingen skal man betale et gebyr på 2.438,40 kroner (2013-niveau) for at gå op til prøven. Man skal være opmærksom på, at det kræver grundig forberedelse at bestå prøven. Det er en god idé at starte forberedelsen til prøven hurtigst muligt. Det er op til den enkelte selv at vurdere, hvornår man er helt klar og forberedt til at tage prøven. Man har mulighed for at aflægge Danskprøve A1 flere gange inden for fristen, hvis man ikke består den første prøve, man aflægger. Man skal betale for hver prøve, man går op til. Tilmelding og betaling til Danskprøve A1 sker online. På tilmeldingsportalen kan man se, hvornår der er ledige tider. Man tilmelder sig en prøvedato/tidspunkt og får en bekræftelse på tilmelding og betaling. Læs om de praktiske forhold vedrørende tilmelding og betaling for prøven i kapitel 2 i denne vejledning: Praktiske informationer om tilmelding og betaling. Læs mere om prøven og forberedelsen i kapitel 3 i denne vejledning: Danskprøve A1 - indhold og forberedelse. 8

9 Trin 3: Man aflægger Danskprøve A1 Hvis man består Danskprøve A1, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at man har bestået prøven, og at man derfor har ret til fortsat ophold i Danmark. Man beholder sin opholdstilladelse indtil udløbsdatoen. Man skal dog selv sørge for at ansøge om forlængelse af sin opholdstilladelse før udløbsdatoen. Hvis man har bestået Danskprøve A1, kan man få nedsat sin økonomiske sikkerhedsstillelse med kroner (2013-niveau). Man skal henvende sig kommunen, hvis man vil have nedsat den økonomiske sikkerhedsstillelse. Hvis man ikke består Danskprøve A1, får man et brev fra Udlændingestyrelsen om, at man ikke har bestået prøven. Man skal hurtigst muligt melde sig til en ny prøve, hvis ens frist ikke er udløbet endnu. Hvis man ikke har bestået prøven inden for de fastsatte frister, vil Udlændingestyrelsen tage stilling til, om opholdstilladelsen skal inddrages. Man vil i det tilfælde få en meddelelse om inddragelse af sin opholdstilladelse, og man vil modtage en dato for, hvornår man skal være udrejst af Danmark. Hvis man består Danskprøve A1 Hvis man består Danskprøve A1, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at man har bestået prøven. Man skal ikke foretage sig yderligere på dette tidspunkt. Man vil beholde sin opholdstilladelse indtil udløbsdatoen. Bemærk, at man selv har ansvaret for at søge om forlængelse af opholdstilladelsen inden udløbsdatoen. Danskprøve A1 giver adgang til en nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse med kroner (2013-niveau). Man skal henvende sig til kommunen, hvis man har bestået Danskprøve A1 og ønsker en nedsættelse af sikkerhedsstillelsen. Hvis man ikke består Danskprøve A1 Hvis man ikke har bestået Danskprøve A1, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at man ikke har bestået prøven. Man får forlænget fristen med 3 måneder, hvis man har aflagt Danskprøve A1 én eller flere gange inden for 6-måneders-fristen, men ikke har bestået. Hvis man ikke har bestået prøven inden for den fastsatte frist, vil Udlændingestyrelsen tage stilling til, om ens opholdstilladelse skal inddrages. Man vil i det tilfælde få en meddelelse om inddragelse af sin opholdstilladelse, og man vil modtage en dato for, hvornår man skal være udrejst af Danmark. Man kan efter udrejsen indgive en ny ansøgning om ægtefællesammenføring. Man kan inden udrejsen henvende sig telefonisk til eller personligt i Udlændingestyrelsen med henblik på vejledning om indgivelse af ansøgning på ny. 9

10 Man aflægger Danskprøve A1 og får brev fra Udlændingestyrelsen om, hvorvidt man har bestået prøven. Man har ikke bestået Danskprøve A1. Man kan tilmelde sig og tage Danskprøven A1 igen, hvis fristen ikke er udløbet. Hvis man ikke består Danskprøve A1 inden for fristen, skal Udlændingestyrelsen vurdere, om man skal have inddraget sin opholdstilladelse og skal udrejse. Man har bestået Danskprøve A1 Når man har bestået Danskprøve A1, kan man få nedsat sin økonomiske sikkerhedsstillelse med kroner (2013-niveau). Man skal henvende sig til kommunen for at få nedsat den økonomiske sikkerhedsstillelse. Man får brev fra Udlændingestyrelsen om, at man har bestået prøven. Man beholder sin opholdstilladelse. Dog skal man søge om forlængelse af opholdstilladelsen inden udløbsdatoen. 10

11 Kapitel 2 - Praktiske informationer om tilmelding og prøvetagning Man skal selv tilmelde sig Danskprøve A1. Man skal betale 2.438,40 kroner (2013-niveau) for at aflægge Danskprøve A1. Man har selv ansvaret for at møde rettidigt op på prøvedagen. Efter man har aflagt prøven, får man et brev fra Udlændingestyrelsen om, hvorvidt man har bestået prøven eller ej. Tilmelding og prøvetagning trin for trin: Trin 1: Man tilmelder sig Danskprøve A1 og betaler for den Trin 2: Man aflægger Danskprøve A1 Trin 3: Man afventer bedømmelsen Trin 1: Man tilmelder sig Danskprøve A1 og betaler for den Man har selv ansvaret for at tilmelde sig Danskprøve A1. Når man melder sig til prøven, skal man betale 2.438,40 kroner (2013-niveau) for at gå op til prøven. Man har selv ansvaret for at melde sig til prøven, og der vil ikke automatisk blive booket tid. Man er også selv ansvarlig for at tilmelde sig prøven, så man når at aflægge prøven inden den tidsfrist, der gælder for aflæggelse af prøven. Man kan læse mere om tidsfrister for aflæggelse af prøven i kapitel 1 i denne vejledning: Tidsfrister for aflæggelse af Danskprøve A1. Man skal tilmelde sig hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup, der også står for prøveafholdelsen. Tilmelding og betaling skal ske online på tilmeldingsportalen: Man kan på tilmeldingsportalen se ledige datoer og tidspunkter. Prøven afholdes som udgangspunkt flere dage hver uge, året rundt, med undtagelse af hovedferierne, hvor der vil være færre prøveafholdelsesmuligheder. Det er også gennem tilmeldingsportalen, man betaler for prøven. Man kan betale med Dankort samt alle gængse kreditkort og debetkort. Bemærk, at tilmeldingen først er gældende, når man har betalt gebyret. Man kan i særlige tilfælde henvende sig personligt hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, Sprogprøveafdelingen, Skolevej 6, 2600 Glostrup mandag, onsdag og fredag kl og tirsdag og torsdag kl I samme tidsrum kan man henvende sig på telefon Når man har tilmeldt sig og betalt for prøven, vil man modtage en bekræftelse på sin tilmelding samt på betalingen. Man vil også få at vide, hvor og hvornår man skal møde op. 11

12 Tilmelding til Danskprøve A1 og betaling skal ske online. Man får en prøvedato og en bekræftelse på sin tilmelding og betaling. Trin 2: Man aflægger Danskprøve A1 Man skal møde op rettidigt, når man skal op til Danskprøve A1. Hvis man kommer for sent, vil man normalt skulle melde sig til en ny prøve og også betale for den. Når man møder op for at aflægge prøven, skal man huske billedlegitimation og brevet fra Udlændingestyrelsen, hvoraf det fremgår, at man skal op til Danskprøve A1. Man må ikke medbringe hjælpemidler, når man skal aflægge prøven. Man må ikke rejse sig eller tale med de andre prøvedeltagere, når man aflægger prøven. Det er en computer, der afholder prøven, og der er ikke mulighed for at stoppe prøven undervejs. Man skal møde op på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup på det tidspunkt, man fik oplyst ved tilmeldingen. Man skal man have følgende med: billedlegitimation i form af pas eller anden rejselegitimation brevet fra Udlændingestyrelsen, hvoraf det fremgår, at man skal op til Danskprøve A1 Disse informationer vil blive tjekket, og man bliver registreret, så man kan få lov til at tage prøven. Man har ikke mulighed for at forlade prøvelokalet under prøven for fx at gå på toilettet eller drikke noget. Prøven kører fuldautomatisk og uden stop. Det er derfor meget vigtigt, at man sørger for, at man ikke får behov for at forlade lokalet under prøveaflæggelsen, og at man har fået noget at drikke, hvis det er nødvendigt. Man skal aflægge prøven uden hjælpemidler, og man må ikke medbringe taske, mobiltelefon, bøger mv. under prøveaflæggelsen. Når man har legitimeret sig, vil man blive vist hen til det lokale, hvor prøven skal tages. Man bliver bedt om at sætte sig foran den computer, man får anvist. Der vil højst sandsynligt være andre, der skal aflægge prøven samtidig i samme lokale. Prøvedeltagerne vil sidde med en afskærmning imellem sig. Prøven er mundtlig, og man skal ikke selv betjene computeren. Man skal ikke anvende tastatur, mus mv. Man skal alene lytte til prøvens spørgsmål gennem hovedtelefoner, se forskellige billeder på computerens skærm og besvare spørgsmålene mundtligt i hovedtelefonernes mikrofon. Hovedtelefonerne ligger ved siden af computeren, og personalet vil hjælpe med at få dem til at sidde korrekt. 12

13 Man tager prøven hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, Skolevej 6, 2600 Glostrup. Man viser billedlegitimation og brevet fra Udlændingestyrelsen til personalet. Det bliver kontrolleret. Personalet hjælper prøvedeltagere på plads. Hvordan foregår selve prøven? Personalet vil gøre computeren klar til, at man kan tage prøven. Personalet vil også tjekke, om hovedtelefoner og mikrofon fungerer, som de skal. Man vil blive bedt om at sige noget i mikrofonen og om at lytte til noget i hovedtelefonerne. Hvis man ikke kan høre, hvad der bliver sagt i hovedtelefonerne, eller se, hvad der bliver vist på skærmen, skal man med det samme gøre opmærksom på det, så det kan justeres. Når alt udstyr er tjekket, vil prøven snart blive sat i gang. Det er vigtigt, at man er helt klar - med hovedtelefoner på. Derefter starter prøven og man skal svare på alle prøvens spørgsmål. Der vil være en klartone efter hvert spørgsmål, hvorefter man har cirka fem sekunder til at svare på spørgsmålet. Man skal være opmærksom på, at prøven består af 4 delprøver, som kører i direkte forlængelse af hinanden uden pauser. Man skal altså blive siddende og fortsætte med at svare på spørgsmålene. Man kan læse mere om prøvens opbygning og indhold i kapitel 3 i denne vejledning: Danskprøve A1 - Indhold og forberedelsesmuligheder. Prøven kan ikke stoppes undervejs, og man kan ikke få spørgsmålene gentaget, hvis man ikke hørte dem i første omgang. Det er derfor meget vigtigt, at man er koncentreret og følger med i de spørgsmål, som computeren stiller. Det er også vigtigt, at man svarer tydeligt ind i mikrofonen efter klartonen. Hvad sker der, når prøven er slut? Man vil kunne se på skærmen, når prøven er slut. Man skal blive siddende foran computeren, indtil personalet kommer, selv om der kan gå lidt tid. Personalet vil give besked, når man kan forlade lokalet. 13

14 Er andre prøvedeltagere i gang med prøvetagning, skal dette foregå i absolut stilhed for ikke at forstyrre. Man må ikke forstyrre de øvrige prøvedeltagere under prøven ved for eksempel at rejse sig, forlade lokalet eller ved at tale til de andre. Hvis man forstyrrer de øvrige prøvedeltagere, vil man straks blive bortvist fra prøven, og prøven vil blive betragtet som ugyldig. Man vil dermed skulle tilmelde sig prøven på ny og betale gebyr på ny. Hvad gør man, hvis der opstår problemer? På bordet ved siden af computeren ligger et afbrydelsesskilt. Hvis der opstår problemer med computeren eller andre problemer under prøven, skal man straks gøre personalet opmærksomt herpå ved at række skiltet i vejret. Man må ikke rejse sig op. Det er vigtigt, at man ikke rejser sig eller henvender sig til personalet under prøven, men altid anvender afbrydelsesskiltet. Hvis der under prøveaflæggelsen opstod forhold, som forringede ens muligheder for at gennemføre prøven, skal man gøre personalet opmærksomt på det umiddelbart efter prøven. Hvis man ønsker at klage over forholdene under prøveaflæggelsen, skal man indbringe klagen for Udlændingestyrelsen senest 7 dage, efter at prøven har fundet sted. Trin 3: Man afventer bedømmelsen Man vil modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, hvorvidt ens prøve er bestået eller ej. Hvis man har bestået Danskprøve A1, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at prøven er bestået. Man beholder sin opholdstilladelse. Hvis man ikke har bestået Danskprøve A1, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at prøven ikke er bestået. Man tilmelder sig hurtigst muligt en ny prøve, hvis fristen ikke er udløbet. Hvis fristen er udløbet, vurderer Udlændingestyrelsen, om opholdstilladelsen skal inddrages. I så fald fastsættes en dato for, hvornår man skal være udrejst af Danmark. Når man har aflagt prøven, bliver besvarelsen sendt til bedømmelse hos censorer, der vurderer, om prøven er bestået. Censorerne er uvildige og vurderer din prøve ud fra objektive kriterier. Man vil modtage et brev fra Udlændingestyrelsen, der informerer om, hvorvidt ens Danskprøve A1 er bestået eller ej. Bemærk, at der godt kan gå op til 3 uger, før man modtager et brev fra Udlændingestyrelsen om, hvorvidt prøven er bestået. Udlændingestyrelsens vurdering af, om fristen for en bestået prøve er overholdt, tager udgangspunkt i den dato, man har aflagt prøven, og ikke i tidspunktet for meddelelse af prøveresultatet. Hvis man ønsker at klage over bedømmelsen af prøven, skal man indbringe sin klage for Ministeriet for Børn og Undervisning, senest 7 dage efter Udlændingestyrelsens afgørelse er meddelt. Der gøres opmærksom på, at den oprindelige frist for en bestået prøve fastholdes, selv om der er indgivet klage over bedømmelsen. Hvis man består Danskprøve A1, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at prøven er bestået. Man skal ikke foretage sig yderligere. Man beholder sin opholdstilladelse indtil den frist, der fremgår af opholdstilladelsen. Bemærk, at man selv har ansvar for at søge om forlængelse af opholdstilladelsen, inden fristen udløber. Hvis man har bestået Danskprøve A1, har man adgang til at få nedsat sin økonomiske sikkerhedsstillelse med kroner (2013-niveau). Man skal henvende sig til kommunen, hvis man vil have nedsat sin økonomiske sikkerhedsstillelse. 14

15 Hvis man ikke har bestået Danskprøve A1, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at man ikke har bestået prøven. Man får forlænget fristen med 3 måneder, hvis man har aflagt Danskprøve A1 én eller flere gange inden for 6-måneders-fristen, men ikke har bestået. Hvis man ikke har bestået prøven inden for den fastsatte frist, vil Udlændingestyrelsen tage stilling til, om ens opholdstilladelse skal inddrages. Man vil i det tilfælde få en meddelelse om inddragelse af sin opholdstilladelse, og man vil modtage en dato for, hvornår man skal være udrejst af Danmark. Man kan efter udrejsen indgive en ny ansøgning om ægtefællesammenføring. Man kan inden udrejsen henvende sig telefonisk til eller personligt i Udlændingestyrelsen med henblik på vejledning om indgivelse af ansøgning på ny. 15

16 Kapitel 3 Danskprøve A1: indhold og forberedelsesmuligheder Man har selv ansvaret for at forberede sig på prøven. Det er vigtigt, at man sætter sig ind i, hvad danskprøven går ud på. Man har selv ansvaret for at vurdere, hvor meget man har behov for at forberede sig til prøven. Man kan se et eksempel på en Danskprøve A1 via følgende link: uvm.dk/danskproeve. Forberedelse til Danskprøve A1 trin for trin: Trin 1: Man undersøger, hvad Danskprøve A1 går ud på Trin 2: Man forbereder sig til Danskprøve A1 Trin 3: Man tilmelder sig Danskprøve A1 Trin 1: Man undersøger, hvad Danskprøve A1 går ud på. Man har selv ansvaret for at undersøge, hvad man skal kunne for at bestå prøven. Man kan fx se et eksempel på en Danskprøve A1 på følgende link: uvm.dk/danskproeve. Man har selv ansvaret for at vurdere, hvor megen tid man skal bruge til forberedelse til prøven, før man aflægger prøven. Da man selv har ansvaret for at forberede sig til prøven, er det vigtigt, at man først undersøger, hvad prøven går ud på, så man kan vurdere, hvor megen forberedelse man har behov for. Man har også selv ansvaret for at sørge for, at man har danskkundskaber nok til at bestå Danskprøve A1. Man kan se et eksempel på en Danskprøve A1 på følgende link: uvm.dk/danskproeve. Danskprøve A1 er en mundtlig prøve. Man vil altså ikke skulle skrive under prøven, men kun lytte og svare mundtligt på de spørgsmål, som man får. Prøven foregår på dansk, og man skal svare på dansk. Prøven bliver afholdt via en computer. Man skal ikke selv betjene computeren. Computerprogrammet stiller en række spørgsmål, som man hører i en hovedtelefon, og man skal svare i en mikrofon. Svarene bliver optaget på lydfiler og bliver efterfølgende bedømt af censorer. Den samlede prøvetid er cirka 20 minutter. Prøven består af 30 spørgsmål, og man skal besvare mindst 21 spørgsmål korrekt, for at prøven er bestået. 16

17 Hvad indeholder Danskprøve A1? Prøven består af 4 delprøver, som man kan læse mere om her. På kan man se et eksempel på Danskprøve A1: uvm.dk/danskproeve. Eksemplet viser, hvordan prøven er bygget op, hvilke opgavetyper prøven består af, og hvilket niveau prøven er på. Man skal være opmærksom på, at den prøve, man vil skulle aflægge, ikke er identisk med eksemplet på nettet. På niveauet A1 kan man forstå og anvende velkendte dagligdagsudtryk og meget elementære udtryk. Man kan præsentere sig selv og andre og kan stille og besvare spørgsmål om personlige forhold, som for eksempel hvor man bor, om personer, man kender, og om ting, man er i besiddelse af. Man kan indgå i en yderst enkel samtale, hvor taletempoet er langsomt, og udtalen er tydelig. Der stilles ikke krav om, at man svarer med hele sætninger. Delprøve 1 Præsentation I delprøve 1 skal man svare på spørgsmål om sig selv på dansk. Man bliver stillet otte af følgende 16 spørgsmål på dansk. Man hører hvert spørgsmål én gang og skal svare efter klartonen. - Hvad hedder du? - Hvor kommer du fra? - Er du gift? - Hvor bor du? - Hvor længe har du boet i Danmark? - Hvornår har du fødselsdag? - Hvad er dit efternavn? - Hvad for nogle sprog taler du? - Har du børn? - Kan du tale engelsk? - Hvad hedder din mor? - Hvad hedder din far? - Går du i skole? - Har du bil? - Hvornår kom du til Danmark? - Hvornår er du født? Delprøve 2 Syv korte tekster I delprøve 2 hører man syv korte tekster læst op. Man skal svare på et spørgsmål om hver tekst. Først hører man spørgsmålet. Derefter hører man teksten læst op to gange. Så hører man spørgsmålet igen, og man skal svare efter klartonen. Der bliver vist tre billeder på skærmen. Under hvert billede står der A, B eller C. Hvert billede viser en svarmulighed. - Hvis man mener, at billede A er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare A efter klartonen. - Hvis man mener, at billede B er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare B efter klartonen. - Hvis man mener, at billede C er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare C efter klartonen. Opgaverne i delprøve 2 handler typisk om følgende emner: Familie, Bolig, Priser, Butikker, Indkøb, Måltider, Madvarer, Møbler, Tøj, Personlige forhold (fødselsår, børn, gift/ugift), Skole, Fritid og fritidsaktiviteter, Tidspunkter og Vejret. 17

18 Delprøve 3 Syv situationer fra Lisas og Simons hverdag I delprøve 3 bliver syv tekster læst op. Teksterne handler om Lisas og Simons hverdag. Der bliver vist et billede til hver tekst. Man hører hver tekst læst op to gange. Derefter bliver man spurgt, om den oplæste tekst passer til det billede, man ser. Man skal svare ja eller nej efter klartonen. Opgaverne i delprøve 3 handler typisk om følgende emner: Familie, Dagens gang, Måltider, Butikker, Indkøb, Madvarer, Transport, Tidspunkter, Arbejde samt Fritid og fritidsaktiviteter. Delprøve 4 Hvad handler historien om? I delprøve 4 hører man otte historier læst op. Efter hver historie bliver man spurgt om, hvad eller hvem historien handler om. Man hører hver historie læst op to gange. Derefter bliver man spurgt, hvad eller hvem historien handler om. Der bliver vist tre billeder på skærmen. Under hvert billede står der A, B eller C. Hvert billede viser en svarmulighed. - Hvis man mener, at billede A er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare A efter klartonen. - Hvis man mener, at billede B er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare B efter klartonen. - Hvis man mener, at billede C er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare C efter klartonen. Opgaverne i delprøve 4 handler typisk om følgende emner: Familie og venner, Transport/transportformer, Tidspunkter, Madvarer, Måltider, Indkøb, Møbler, Tøj, Skole, Arbejde, Fritid og fritidsaktiviteter samt Bolig. Trin 2: Man forbereder sig til Danskprøve A1 Man har selv ansvaret for at forberede sig til Danskprøve A1. Man skal forberede sig aktivt. Man har selv ansvaret for at vurdere, hvor lang tid man har behov for til at forberede sig, så man er tilstrækkeligt forberedt, når man går op til prøven. Man er selv ansvarlig for forberedelsen til Danskprøve A1, og det er altså en selv, der beslutter, hvordan og i hvor lang tid man vil forberede sig til prøven. Man har selv ansvaret for at få lært nok dansk til, at man kan bestå prøven. Nyankomne udlændinge har som udgangspunkt ret til danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven i op til tre år. Kommunalbestyrelsen tilbyder således danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven til udlændinge, der er fyldt 18 år og 1) har opholdstilladelse eller i øvrig har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller 2) har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i kommunen Man kan læse mere om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. på følgende link: 18

19 Så snart man modtager meddelelse om opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen, er det derfor vigtigt, at man tilmelder sig folkeregistret, hvis man ikke allerede er tilmeldt, så man kan komme i gang med sin danskuddannelse. Ægtefællesammenførte kan som udgangspunkt påbegynde danskuddannelse senest en måned efter at være blevet folkeregistreret i kommunen. Danskuddannelserne er opbygget ud fra de samme niveauer som de to nye sprogprøver, og A1- og A2- niveauerne er således niveauer, der bruges i danskuddannelserne og danner grundlag for undervisningen på danskuddannelserne. Danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven er dog ikke et uddannelsesforløb, som specifikt forbereder til Danskprøve A1. Man vil oftest komme på et hold sammen med andre kursister, som ikke skal op til Danskprøve A1, og undervisningen er ikke direkte målrettet Danskprøve A1. Man skal derfor bruge danskuddannelsen som et udgangspunkt for forberedelsen til prøven. Det er en god idé så tidligt som muligt at øve dansk med sin ægtefælle mv. Trin 3: Man melder sig til Danskprøve A1 Det er op til den enkelte selv at vurdere, hvornår man er helt klar og forberedt til at tage prøven, og hvornår man vil tilmelde sig. Man har selv ansvar for at tilmelde sig. Man kan læse mere om tidsfrister for aflæggelse af danskprøven i kapitel 1 i denne vejledning: Tidsfrister for aflæggelse af Danskprøve A1. Man kan læse mere om tilmelding til prøven i Kapitel 2 i denne vejledning: Praktiske informationer om tilmelding og prøvetagning. Et eksempel: Så snart man har tilmeldt sig folkeregistret, kontakter man kommunen for at høre nærmere om, hvordan man kan starte på den ordinære danskuddannelse for voksne udlændinge, som man som udgangspunkt har ret til at deltage i gratis. Den ordinære danskuddannelse er ikke et specifikt tilbud, der forbereder konkret til Danskprøve A1, og man øver sig derfor så meget som muligt ved siden af danskuddannelsen med sin ægtefælle, i hverdagssituationer mv. Man sætter sig ind i danskprøvens form og indhold ved at læse beskrivelserne i denne informationspakke og ved at gennemse eksemplet på Danskprøve A1, som kan findes på uvm.dk/danskproeve. Man melder sig til Danskprøve A1 via tilmeldingsportalen Når man har taget prøven, kan der gå op til 3 uger, før man får besked om, hvorvidt man har bestået prøven eller ej. Fristen for en bestået prøve tager udgangspunkt i den dato, man har aflagt prøven. 19

20 Kapitel 4 - Danskprøve A2 Det er ikke et krav at bestå Danskprøve A2, når man har fået en opholdstilladelse som ægtefællesammenført i Danmark. Danskprøve A2 kan aflægges frivilligt. En bestået Danskprøve A2 giver adgang til, at ens økonomiske sikkerhedsstillelse nedsættes yderligere. En bestået Danskprøve A1 giver adgang til en nedsættelse med kroner (2013- niveau). Hvis man også består Danskprøve A2, kan den økonomiske sikkerhedsstillelse nedsættes med yderligere kroner (2013-niveau). Man skal henvende sig til kommunen for at få nedsat sin økonomiske sikkerhedsstillelse. Danskprøve A2 er en sprogprøve på et noget højere niveau end Danskprøve A1. Danskprøve A2 aflægges hos én prøveafholder i Danmark. Man har selv ansvaret for at overholde tidsfristerne for prøveaflæggelsen. Man har selv ansvaret for at forberede sig til prøven. Hvis man vælger at aflægge Danskprøve A2, er det derfor vigtigt, at man sætter sig godt ind i prøven og de tidsfrister, man skal overholde. Der er visse prøver, som kan træde i stedet for Danskprøve A2. Se listen over prøver, som kan træde i stedet for Danskprøve A2 her. Frister for Danskprøve A2 Fristen for Danskprøve A2 er 15 måneder. Danskprøve A2 giver udelukkende adgang til, at ens økonomiske sikkerhedsstillelse nedsættes med yderligere kroner. Danskprøve A2 har ingen betydning for, om man kan beholde sin opholdstilladelse. Hvis man er i Danmark, når opholdstilladelsen meddeles, regnes fristen for en bestået Danskprøve A2 fra Udlændingestyrelsens dato for meddelelse af opholdstilladelsen, hvis man er allerede er tilmeldt folkeregistret. Hvis man ikke er tilmeldt folkeregistret, skal man tilmelde sig senest 5 dage efter meddelelsen af opholdstilladelsen. Fristen for at bestå Danskprøve A2 vil blive regnet fra tilmeldingen til folkeregistret. Hvis man er i udlandet, når opholdstilladelsen meddeles, regnes fristen fra tilmelding til folkeregistret. Udlændingestyrelsen gør opmærksom på fristerne for Danskprøve A2 i brevet med meddelelsen af opholdstilladelsen. Man har selv ansvaret for at overholde 15 måneders-fristen for A2-prøven. Hvis man har aflagt Danskprøve A2 én eller flere gange inden for fristen på 15 måneder, men ikke bestået den inden for fristen, vil man få en forlængelse af fristen med 3 måneder. Hvis man ikke har aflagt prøven inden for 15-måneders-fristen, vil man ikke kunne få en forlængelse af fristen med 3 måneder. OBS: En bestået Danskprøve A2 kan træde i stedet for en bestået Danskprøve A1, såfremt Danskprøve A2 er bestået inden for 6-måneders-fristen for en bestået Danskprøve A1, som er minimumskravet, der stilles i forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse som ægtefællesammenført. Det betyder, at man kan vælge at aflægge Danskprøve A2 i stedet for Danskprøve A1 inden for fristen på 6 måneder, hvis man vurderer, at man har tilstrækkelige danskkundskaber til at bestå Danskprøve A2. Det vil sige, at man godt kan aflægge Danskprøve A2 uden at have taget Danskprøve A1 først. 20

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Informationspakke om indvandringsprøven

Informationspakke om indvandringsprøven Informationspakke om indvandringsprøven Til ansøgere om ægtefællesammenføring i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om indvandringsprøven er udarbejdet til ansøgere om ægtefællesammenføring

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Vigtig information vedr. de afsluttende prøver i dansk

Vigtig information vedr. de afsluttende prøver i dansk Vigtig information vedr. de afsluttende prøver i dansk Du bedes læse følgende vedlagte dokumenter nøje: 1 2 3 4 Hjælpemidler / dispensation Husk legitimation! Prøveregler v. de skriftlige prøver Klagemulighed

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet. perioden.

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet. perioden. Ansøgningsskema BF1/US_da_150217 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema, hvis du har

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man ud over at opfylde kravet om bestået indfødsretsprøve

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man ud over at opfylde kravet om bestået indfødsretsprøve

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008 Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008 Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man udover kravet om bestået indfødsretsprøve,

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan tale i et meget nemt sprog om kendte ting

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest OPDATERET SEPTEMBER 2018 DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan tale i et meget nemt sprog om kendte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger Forstanderkonference 6. oktober 2010 Charlotte Hamburger Den politiske dagsorden Vækst => behov for kvalificeret arbejdskraft => behov for sammenhæng mellem indvandring & integration Integration fra dag

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2016/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2016/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2016/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Indholdsfortegnelse Indhold Generelt... 3 Tilmelding til eksamen... 3 Hvis du ikke ønsker at deltage i prøve eller eksamen...

Læs mere

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole Skriftlige prøver 2010 Silkeborg Ungdomsskole Hvornår afholdes prøverne? Skriftlige afgangsprøver Mandag d. 03.05.10 Kl.09.00-10.00 Dansk retstavning FSA Kl.10.00-10.30 Dansk læsning FSA Tirsdag d. 04.05.10

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

PRØVEREGLEMENT

PRØVEREGLEMENT PRØVEREGLEMENT 2017-2018 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN... 2 MØDETIDSPUNKTER... 2 PRØVENS START... 2 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT... 2 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU2.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting i hverdagen Kan læse korte,

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Hvad kan du bruge dette ansøgningsskema til? Dette skema kan du bruge til at søge om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse

Læs mere

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv Eksamensreglement for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Handel, kontor og detail Center for Uddannelse og Erhverv Indholdsfortegnelse Generelt...2 Tilmelding til eksamen...2 Caseeksamen...2

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 254 af 13/03/2015 Udskriftsdato: 23. september 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr.

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv Indholdsfortegnelse Generelt...2 Tilmelding til eksamen...2 Hvis du ikke ønsker at deltage

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Første del: 4-6 forelæsninger, hver på 3-5 minutter. Der er 6 spørgsmål til hver forelæsning.

Første del: 4-6 forelæsninger, hver på 3-5 minutter. Der er 6 spørgsmål til hver forelæsning. Om TOEFL testen TOEFL testen er opdelt i fire dele. 1. TOEFL - Læsedelen Læsedelen består af 3-4 tekstpassager med 12-14 spørgsmål pr. passage. Du får 60-100 minutter til at læse og besvare alle spørgsmålene

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven

Bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven BEK nr 370 af 08/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-9300-0009 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2018/2019

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2018/2019 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2018/2019 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5. Anvendelse

Læs mere

Retningslinjer - mundtlige/skriftlige eksamener

Retningslinjer - mundtlige/skriftlige eksamener Retningslinjer - mundtlige/skriftlige eksamener og årsprøver Skolen orienterer eleverne om eksamensreglerne i god tid før eksamen. I orienteringen vil eleverne blive gjort bekendt med eksamensbekendtgørelsen,

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Vigtige datoer. Eksamensorientering

Vigtige datoer. Eksamensorientering 2019 Vigtige datoer Fredag den 10. maj kl.15.00 offentliggøres de skriftlige prøver, og mundtlige prøver der afholdes før 24. maj. Torsdag den 16. maj kl. 15.00 offentliggøres hele eksamensplanen. Mandag

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Eksamen maj - juni g og 2g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g og 2g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 1g og 2g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver efteråret 2018 (nye regler fra marts 2019) Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler

Læs mere

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside Sagsbehandlingstider Kultur- og Fritidsforvaltningen (Folkeregisteret) De oplyste sagsbehandlingstider er generelle. Hvis vi ikke kan overholde sagsbehandlingstiden, vil du få besked. Grunden kan fx være,

Læs mere

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning Midlertidighed??? Inddragelse? Integration? Selvforsørgelse? Hjemrejse? Rettigheder? Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning Juni 2019 I februar 2019 vedtog Folketinget ny lovgivning på udlændinge-

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2017 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 16. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand I medfør af 10, stk. 4, 10, stk. 6, og 10, stk. 7, 3. pkt., i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer

Læs mere

Eksamensinformationer for OTG 2017

Eksamensinformationer for OTG 2017 Eksamensinformationer for OTG 2017 1. Eksamensperiode og prøvetidspunkter For alle gælder det, at eksamensperioden er fra d. 17. maj til d. 21. juni 2017 inkl. Alle 1.g elever skal til en mundtlig årsprøve,

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2017/2018 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler 5 Mundtlig eksamen 5 Sygdom

Læs mere

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning

Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning Dansk Midlertidighed??? Inddragelse? Integration? Selvforsørgelse? Hjemrejse? Rettigheder? Til flygtninge i Danmark Information om ny lovgivning JUNI 2019 I februar 2019 vedtog Folketinget ny lovgivning

Læs mere