februar 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28.-29. februar 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel Århus"

Transkript

1 februar 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel Århus

2 Børnetopmøde 2008 Børneliv i balance En sand bølge af reformer skyller ind over kommunerne og skaber nye rammer og vilkår for udvikling af kvaliteten i de kommunale kerneydelser på børneområdet. KL s Børnetopmøde sætter fokus på kommunernes arbejde med at implementere de mange reformer. Hvad betyder reformerne for børnene? Hvordan udvikler og dokumenterer vi kvalitet i kerneydelserne? Og hvordan holder vi fokus i reformernes tid? Udvikling af kvaliteten handler i høj grad om at finde den rette balance mellem behovet for dokumentation, kontrol og måling og det uomtvistelige behov for, at de fagprofessionelle på børneområdet har lyst til at skabe kvalitet, og at de trives og udvikles fagligt og personligt. Men hvor er den rette balance mellem statslig styring og kommunal frihed og mellem kontrol og tillid? KL s Børnetopmøde skal give inspiration til at holde fokus på de betingelser, der giver engagement hos politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne. Det er helt nødvendigt, hvis kommunerne skal bidrage til et børneliv i balance. Et børneliv præget af livskvalitet, livslang læring og lige muligheder. Torsdag den 28. februar Ankomst Kaffe, te og morgenbrød Børnetopmøde 2008 åbner Århus Musikskole underholder Henrik Larsen, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg Børneliv i balance Erik Fabrin, KL s formand Kampen om kvaliteten De mange reformer præger den lands- og kommunalpolitiske dagsorden. Regeringen lover en klar ansvarsfordeling mellem stat, kommuner og institutioner, større frihed til ledere og medarbejdere, mindre papir og mere service. Hvordan indfries de mange løfter, og hvordan er balancen mellem de mange aktører, når reformerne skal fra ord til handling? Lars Løkke Rasmussen, Indenrigs- og sundhedsminister Børneliv og dagtilbud i et internationalt perspektiv De 0-6 årige skal ikke alene passes dagtilbuddene skal også sørge for, at de lærer, udvikler sig, integreres og gøres skoleparate. Der er stor forskel på, hvilke tilbud forskellige lande stiller til rådighed for små børn og hvilket indhold, børnene udsættes for. Hvad viser OECD-rapporterne om det danske dagtilbudssystem, og hvad kan vi lære af andre lande? Hvordan arbejder man med læring og inklusion andre steder? På hvilke punkter skal vi udvikle det særlige ved den danske model? John Bennett, leder af OECD s undersøgelser af dagtilbudsområdet Early childhood reviews. John Bennett s oplæg er på engelsk, men plancherne vil blive vist på dansk Et kig ind i børns hjerner Der stilles skarpt på den nyeste hjerneforskning om børns potentialer for læring. Ann-Elisabeth Knudsen fortæller om, hvornår hjerner er modne nok til at sidde stille, lytte og lære og hvad sammenhængen er mellem hjerne, læring og motorik. Hvad kendetegner de børn, som starter i dagtilbud og skoler? Hvad har de med hjemmefra? Hvordan kan denne viden bruges til at udvikle pædagogikken i institutioner på børneområdet? Ann-Elisabeth Knudsen, cand.mag. i dansk og psykologi, hjerneforsker og forfatter

3 12.05 Alle børn er særlige Børn skal have lige muligheder, men vores tænkning om læring og pædagogiske læreplaner udfordres, når det drejer sig om børn, som har det svært. Hvordan kan vi kvalificere den pædagogiske praksis, så vi ser disse børn som vigtige bidrag til institutionens mangfoldighed og fælles kultur, i stedet for at fokusere på de problemer, de kan give os, og på deres fejl og mangler? Hvordan sikrer vi, at disse børn får rige og positive livshistorier med sig fra deres børnehavetid? Pernille Hviid, cand.psych., lektor/associate professor ved Institut for psykologi ved Københavns Universitet, tidligere medlem af Børnerådet gennem 8 år Frokost Besøg de spændende stande Speakers Corner stedet for smagsdommere og meningsmaskiner Kom og lyt til uforbeholdne meninger og faste holdninger fra en række hemmelige gæster. Hvis jeg var kommunalpolitiker, ville jeg Pause Besøg de spændende stande Stormøder Børnetopmødet giver deltagerne mulighed for at vælge mellem tre stormøder, der på hver sin måde sætter fokus på et børneliv i balance. Alle tre møder indledes med oplæg efterfulgt af debat. Det første stormøde er målrettet politikerne, men åbent for alle. 1 2 Dokumentation og kvalitet skal tænkes sammen. Tælletyraniet og registreringsmanien har taget overhånd. Vi 3 1. Politiske visioner på børneområdet hvor skal vi hen? Som lands- og kommunalpolitiker vil man det bedste for børnene, og den ene reform afløser den anden. Hvor gør reformerne en reel forskel i forhold til børnene, og hvilke visioner har henholdsvis lands- og kommunalpolitikere for børnene? Fire debattører sætter hinanden stævne til en debat om udfordringer og udvikling på børneområdet på både kort og lang sigt. Carina Christensen, Familie- og forbrugerminister og Marianne Jelved, socialordfører samt Jane Jegind, rådmand, Odense Kommune og Jan Trøjborg, borgmester, Horsens Kommune Debatten ledes af journalist Anja Westphal 2. Dokumentation og evaluering til gavn for børnene? skal have skabt balance mellem, hvad der er bedst for barnet og nødvendigt for styring. Hvilke videnstrategier kan kommunerne anlægge? Hvilke typer af evalueringsmetoder kan kommunerne bruge og hvornår? Fører dokumentation til en bedre indsats? Hvad ved vi allerede nu fra forskningsverdenen om, hvad der virker? Hanne Foss Hansen, professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og Niels Ploug, forskningschef, SFI 3. Mødet med barnet hvordan ser vi kvaliteten i kerneydelsen? Børnene bliver yngre og yngre, når vi stiller krav til dem om læring. Skolestartsudvalget, Læseplansudvalget og Globaliseringsrådet er alle kommet med anbefalinger, som går mere i retning af et førskole perspektiv. Men hvad skal der til for at gøre børnene parate til skoletiden? Hvad er et godt læringsmiljø og god kvalitet i et dagtilbud, og hvor er balancen mellem leg og læring? Hans Henrik Knoop, lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet og forskningsdirektør i Universe Research Lab og John Bennett, leder af OECD s undersøgelser af dagtilbudsområdet Early childhood reviews Stormødet foregår på engelsk Pause Besøg de spændende stande

4 16.00 Seminarer Her får deltagerne mulighed for at komme et spadestik dybere ned i praksis. En række oplægsholdere bidrager med viden og erfaringer og der lægges op til dialog med deltagerne. 1. Når børnepolitikken rykker! Børnepolitikken udgør fundamentet for den enkelte kommunes indsats på børneområdet. De politiske mål skal omsættes til handling og gøres levende. Hvordan mærker børnene, når børnepolitikken rykker? Hvordan omsættes de politiske mål til handling? Hvordan kan den enkelte kommune fremover sikre, at også de mest udsatte børn får et målrettet og specialiseret tilbud med høj kvalitet? Birgitte Brinkløv, udvalgsformand og Inger Marie Vynne, direktør, Gribskov Kommune samt Jens Stenbæk, formand for KKR Sjælland og viceborgmester, Holbæk Kommune 1 2 Der er et stigende ønske om at bringe forskning og praksis tættere på hinanden. Det kan bl.a. ske ved, at den 3 2. Fra forskning til praksis forskningsmæssige viden omsættes i den faglige praksis. Men hvad vil det sige, at noget er evidensbaseret og hvordan kan denne viden bidrage til at kvalificere den faglige praksis i kommunerne? Seminaret ser på emnet fra både en central og lokal vinkel. Helsingborg Kommune vil blandt andet fortælle om, hvordan forskningen har kvalificeret familieplejeanbringelser. Merete Konnerup, Direktør, Nordisk Campbell Center (NC2), Eva Hansen, metodeudvikler og Gunilla Nilsson, chef for familieplejeenheden, Helsingborg Kommune 3. Nye ledelsesformer på dagtilbudsområdet Kommunerne er i fuld gang med at nytænke ledelsen af dagtilbudsområdet. Nye krav til dagtilbuddene har gjort ledelsesopgaven større og mere kompleks. Tre kommuner bidrager med erfaringer og refleksioner på de nye ledelsesformer fra tre forskellige vinkler. Hvordan kan der arbejdes med en ny lederfaglighed og relationerne mellem forskellige ledelsesniveauer? Hvordan påvirkes den pædagogiske kerneopgave? Hvilke udfordringer er der for sammenlagte kommuner med flere forskellige modeller i spil? Jette Runchel, børne- og undervisningsdirektør, Albertslund Kommune, Dorte Stjernø, distriktsleder, Greve Kommune og Finn Terkelsen, dagtilbudschef, Viborg Kommune 4. Systematisk kvalitetsudvikling af kerneydelsen Kommunerne skal sætte fokus på udvikling af kerneopgaven og fagligheden, så der arbejdes målrettet med børns trivsel, læring og udvikling. Hvordan kan man arbejde systematisk med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i de enkelte dagtilbud? Hvordan styrkes de fagprofessionelle miljøer? Hvordan skabes udvikling i børnehøjde? To kommuner kommer med eksempler på, hvordan de arbejder med kvalitetsudvikling, herunder læringsmål og kvalitetsindikatorer samt børneinterviews og faglig refleksion. Inger Thyrre Sørensen, pædagogisk chef og Rasmus Bak-Møller, sektionschef, Århus Kommune samt Gitte Abildlund Brorsen, dagtilbudschef, Køge Kommune Hvad er tidlig indsats et indgreb, et overgreb eller blot et greb i luften? I flere år har der været stor opmærksomhed på tidlig indsats over for børn og unge med særlige behov. Der er mange meninger om, hvad tidlig indsats er, og mange bruger manglende tidlig indsats som en forklaring på, hvorfor noget er gået galt. Men hvad mener vi egentlig, når vi siger tidlig indsats? Og virker tidlig indsats, eller fører tidlig indsats i stedet til stempling og tidlig udskillelse? Der sættes fokus på kommunernes anvendelse af tidlig indsats med udgangspunkt i en række kommunale eksempler. Idamarie Leth Svendsen, lektor, Den Sociale Højskole, København og Trine Dorow, sagsbehandler, Bornholms Regionskommune Pause og indkvartering Velkomstdrink Festmiddag og dans

5 Fredag den 29. februar Godmorgen Fælles morgensang 9.15 Dansk børne- og familiepolitik er den fremtidssikret? Børne- og familiepolitik er en vigtig del af den danske velfærdsmodel. Men det er en dyr model at finansiere, og finansieringen bliver ikke lettere i fremtiden, hvor det høje danske skattetryk presses af globaliseringen og den demografiske udvikling. Er den danske børne- og familiepolitik fremtidssikret? Hvordan ruster Danmark sig til de fremtidige udfordringer, og hvilken betydning har de fremtidige politiske valg for vores børns opvækstbetingelser? Nina Smith, prorektor ved Aarhus Universitet og tidligere medlem af Det Økonomiske Råd og Velfærdskommissionen Pause Besøg de spændende stande Velfærdsledelse diagnoser og udfordringer Velfærdsledelse er mere end blot offentlig ledelse. Det er ledelse i en politisk og offentligretlig kontekst men det skal også forstås i sammenhæng med produktion af velfærd og en mangfoldighed af velfærdsværdier som fx omsorg og uddannelse. Hvordan kan der udøves (top)ledelse uden at ødelægge den decentrale dynamik? Hvordan kan man tackle forholdet mellem styring og selvstyring? Kvalitetsreformen vil både institutionernes eget selvansvar og bestemme, hvordan det skal foregå. Det er selvstændiggørelse og bureukratisering på samme tid. Niels Åkerstrøm, professor, Copenhagen Business School Er noget helt nyt ved at ske? Globaliseringen betyder, at alle lever i den samme virkelighed, og at vi alle oplever aspekter af det samme. Overalt rig og fattig, sort og hvid, i nord og syd. Samfundet er på en anden måde end tidligere præget af netværk, nytænkning og kombinationer i flade strukturer mellem mangfoldige mennesker. Men er vi i færd med at genopfinde alting, og har vi bare ikke opdaget det endnu? Hvad betyder det for børn og voksne? Tor Nørretranders, cand.techn.soc., adjungeret professor og foredragsholder Afslutning på Børnetopmødet Henrik Larsen, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg siger farvel og på gensyn Frokost og hjemrejse

6 Tilmelding til Børnetopmøde 2008 Tilmelding kan ske på eller via KongresKompagniet på fax Fornavn: Efternavn: Titel: Kontaktperson: Kommune: Institution/organisation: Adresse (arbejdssted): Postnr.: By: Telefonnr.: EANnr.: HUSK: Én tilmeldingsblanket pr. person. Tilmeldingen er bindende svarende til 100% af konferencegebyret Konferencegebyr kr. + moms Dækker 2 gange frokostbuffet inkl. 1 øl/vand, kaffe/te og festmiddag med vin Stormøder 1. Politiske visioner på børneområdet hvor skal vi hen? 2. Dokumentation og evaluering til gavn for børnene? 3. Mødet med barnet hvordan ser vi kvaliteten i kerneydelsen? Sæt ét kryds Seminarer 1. Når børnepolitikken rykker! 2. Fra forskning til praksis 3. Nye ledelsesformer på dagtilbudsområdet 4. Systematisk kvalitetsudvikling af kerneydelsen 5. Hvad er tidlig indsats et indgreb, et overgreb eller blot et greb i luften? Sæt ét kryds Forplejning Ja Nej Jeg deltager i festmiddagen den 28. februar 2008 Jeg deltager i frokosten den 29. februar 2008 Jeg ønsker take away-sandwich til frokosten den 29. februar 2008 Hotelreservation af enkeltværelse (priserne er inkl. morgenbuffet) Kategori A kr. Kategori B kr. Kategori C kr. Oplys venligst en alternativ kategori, såfremt en kategori er udsolgt Sæt ét kryds Jeg ønsker dobbeltværelse med (oplys navn på deltager og sæt kryds i kategori ovenfor): Se og book specifikt hotelværelse på se priserne Værelserne reserveres efter først til mølle princippet med forbehold for udsolgte kategorier På er der ligeledes mulighed for at forhåndsreservere hotelværelser. Se også på næste side Praktiske oplysninger Ankomstdato: Afrejsedato: Jeg ønsker ingen overnatning: Dato: Underskrift:

7 Praktiske oplysninger Sted Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C Start Torsdag den 28. februar 2008 kl Kaffe og morgenbrød fra kl Slut Fredag den 29. februar 2008 kl med efterfølgende frokost Konference- Konferencesekretariatet er åbent fra torsdag den 28. februar 2008 kl til fredag den 29. februar sekretariat 2008 om eftermiddagen. Sekretariatet træffes på tlf Pris Kr ,- + moms for hele konferencen uden overnatning Tilmelding er bindende svarende til 100% af konferencegebyret Tilmelding Tilmelding af navngivne personer, der har besluttet, hvilke stormøder/seminarer og hotel, der ønskes, kan foregå via I år er der tillige mulighed for at forhåndsreservere hotelværelser til et bestemt antal deltagere, såfremt man ikke har navnene på deltagerne eller har besluttet, hvilke stormøder/seminarer, der ønskes. Denne forhåndsreservation kan ske ved henvendelse til KongresKompagniet på tlf Så snart det er endeligt besluttet, hvem de enkelte deltagere bliver, skal dette straks oplyses til KongresKompagniet ved at udfylde en tilmeldingsblanket pr. person som beskrevet ovenfor. Venligst oplys, at der tidligere er foretaget hotelreservation og oplys kontaktperson Bekræftelse Der bliver udsendt faktura og bekræftelse fra primo december Betalingsfristen er 14 dage fra modtagelse af faktura Frist Senest den 11. januar Deltagerne bliver registreret efter først til mølle princippet Hotel Der kan checkes ind fra kl på hotellerne, dog først kl på Hotel Cab Inn. Overnatningen faktureres sammen med deltagergebyret ANNONCE: Transport Information om program Tilmelding, hotel og betaling mv. Togtransport kan bookes på Henvendelse vedrørende praktiske oplysninger kan ske til sekretær Lone Hesberg på eller sekretær Dorte Schrøder på Spørgsmål vedrørende indhold kan ske til konsulent Dorthe Nørgaard på Henvendelse kan ske til KongresKompagniet på eller via mail Vi tilbyder uddannede vikarer til: INSTITUTIONER Dag- døgn- og specialinstitutioner Støtteopgaver SKOLER Folkeskoler, specialskoler Specialundervisning, støtteopgaver Vi tilbyder også pædagoger til: FAMILIEBEHANDLING Støtte, rådgivning og behandling til børn, unge og familier Vi vægter høj kvalitet, lyst, fl eksibilitet og respekt. * Pædagogisk vikarbureau har overenskomst med: BUPL, SL, PMF, LFS samt LC og Danmarks Lærerforening. Produktion: Kommuneinformation A/S. Illustration: Katrine Clante ESROMGADE KBH N TELEFON WEB

8 Få styr på børnene og balance i budgettet MED KMD S NYE KAPACITETSSTYRINGSMODUL, PROKAP, FÅR DU OVERBLIK OVER BELÆGNINGEN OG PROGNOSERNE FOR KOMMUNENS DAGINSTITUTIONER. DET SKABER BALANCE MELLEM KAPACITETSUDSVING OG RESSOURCER, OG DET GIVER LUFT I ØKONOMIEN! Mød os på standen til en snak om, hvordan I med KMD s palette af institutionsløsninger får samlet trådene i administrationen af den kommunale børnepasning, og opnår ledelsesmæssigt overblik. Læs mere på

KL s Børn & Unge Topmøde 2015. Fællesskaber nye, flere og bedre. 29.-30. januar 2015 i Aalborg Kongres & Kultur Center

KL s Børn & Unge Topmøde 2015. Fællesskaber nye, flere og bedre. 29.-30. januar 2015 i Aalborg Kongres & Kultur Center KL s Børn & Unge Topmøde 2015 Fællesskaber nye, flere og bedre 29.-30. januar 2015 i Aalborg Kongres & Kultur Center 2 KL s Børn & Unge Topmøde 2015 Fællesskaber nye, flere og bedre Velkommen til KL s

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER Præstationer Sådan kommer karaktererne i top Se side 4-5: Pædagogisk ledelse Skoleledere skal involvere sig i undervisningen Se side 10-11: Indflydelse Lærerne hjælper med at spare Se side 14-15: August

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Formålet med Messen er at synliggøre og anerkende det fantastiske arbejde, der udføres på området for børn og unge med særlige behov.

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

Hvad skal barnet hedde?

Hvad skal barnet hedde? Hvad skal barnet hedde? Rapport om ledelse af inklusion Af Lektor Camilla Sløk, forskningsassistent Karen Balle, forskningsassistent Mathilde Hjerrild Carlsen og chefkonsulent Niels Erik Hulgård Larsen

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt.

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt. Tema om tillidsbaseret ledelse Offentlig Ledelse01 15 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Tillid 2.0 Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk 1 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den?

Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den? Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den? Spændende forandringer er i gang i grundskolen. Vi står på tærsklen til grundlæggende vilkårsændringer, som angår alle væsentlige

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer 37 Projektledelse: Dorthe Nørgaard, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL Projektgruppe: Camilla Hagelund, KL Lise Balslev, KL Mikael Wennerberg

Læs mere

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed { NR.02 MARTS 2011 Skolelederforeningens kommunikationsmagasin } moderne skoleledelse lukker, lukker ikke 7 skoler skal lukke men hvilke? Skrivebordsgeneraler du'r ikke Anmeldelser Årsmøde Psykodynamisk

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere