Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002 Udvalgsværelse II Christian Ulrich Arne Ebsen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen, Torkil Christensen åben

2 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Ændring af opkrævningsterminer for ejendomsskatter og forbrugsafgifter Til efterretning - Styregruppen for Rute 9-projektet Til efterretning - Kommunernes Landsforening Til efterretning - Fonden Fyn Tour Til efterretning - Naturgas Fyn Til behandling - for åbne døre Kursus Skolerigsdag Ansøgning om tilskud til det jysk-fynske erhvervssamarbejde Servicestrategi og opfølgningsredegørelse Udfordringsret Skattesamarbejde Retningslinier for administrativ koordinering i visse større/vigtige sager - revision Tandpleje for børn og unge under 18 år Politik, målsætninger på Socialudvalgets område Lønsumsstyring Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til grundsalg erhversformål Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til kloakering af udstykning i Solparken Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til indtægten fra kloakering af ejendomme ved Gemalvej og Nørregårdsvej Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 til forsyningsområdet Tillægsbevilling - Justering af budgetbeløb/rådighedsbeløb på spildevandsområdet Ansøgning om støtte til renovering af 10 ungdomsboliger i Kollegiet Toften Klage + anmodning om eftergivelse af renter og gebyrer i forbindelse med kloakering af ejendommen Søgårdsvej 1, Øster Skerninge Indberetning af kommunens ønsker om støttet boligbyggeri i årene 2003 til Borgermøder i år Økonomiudvalgets møder Eventuelt Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Alkoholbevilling åben

3 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december Lukket sag: Budget udmøntning af besparelse på Rådhuset (konto 6) Lukket sag: Personalesag Information til pressen Bilagsliste åben

4 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 248 Til efterretning - for åbne døre 274. Til efterretning - Ændring af opkrævningsterminer for ejendomsskatter og forbrugsafgifter J.nr.: S02 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag På kommunalbestyrelsens møde i maj 2002 blev det besluttet at ændre opkrævningtidspunkterne for ejendomsskat og forbrugsafgifter med virkning fra 2003 ved godkendelse af følgende Likviditetsmanglen er hovedsagelig i juli måned. For at afhjælpe dette, ændres opkrævningstidpunkterne til og for både ejendomsskat og forbrugsafgifter, det betyder at 1. rate ejendomsskat rykkes fra til samt at 2. rate forbrugsafgifter rykkes fra til , samtidig betyder det, at borgerne kun får to opkrævninger årligt mod i dag fire. Det har efterfølgende vist sig, at såfremt 1. rate skal opkræves samtidig i marts måned, skal årsopgørelsen af forbrugsafgifter være klar allerede den 17. januar hvilket ikke er muligt på grund af vandværkernes aflæsningsterminer. Det er derfor aftalt med borgmesteren, at ejendomsskatter fortsat opkræves og og at forbrugsafgifter opkræves og Herved opnås fortsat en likviditetforbedring i juli måned som var det egentlige formål med omlægningen Til efterretning Til efterretning - Styregruppen for Rute 9-projektet J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fyns Erhvervscenter TIC fremsender referat af møde den 21. oktober 2002 på Svendborg Rådhus om Rute 9-motorvejen.

5 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 249 Styregruppens næste møde er fastsat til den kl på Egebjerg Rådhus. (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning. Sagen dagsordensættes på januarmødet, hvor kommunens repræsentant i styregruppen Ove Engstrøm inviteres til at orientere Økonomiudvalget Til efterretning - Kommunernes Landsforening J.nr.:.G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Landsforening fremsender ved skrivelse af 08. november 2002 orientering om Landsforeningens holdning til udskydelsen af udligningsreformen../. Vedlagt: - KL s skrivelse af dok. nr Til efterretning Til efterretning - Fonden Fyn Tour J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fonden Fyntour fremsender referat af repræsentantskabsmøde den 31. oktober 2002 på Lykkesholm Slot.

6 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 250 (Bilag ligger i sagen dok. nr ) Til efterretning Til efterretning - Naturgas Fyn J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Naturgas Fyn fremsender protokol fra repræsentantskabsmødet den 31. oktober (Bilag ligger i sagen dok.nr ) Til efterretning.

7 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 251 Til behandling - for åbne døre 279. Kursus. J.nr.:.I00 Sagsid.: 6729 Initialer: bip Åben sag Den Kommunale Højskole i Danmark fremsender følgende kursustilbud: 1. Indgåelsen af kommunale skattefællesskaber Afholdes tirsdag, den onsdag, den Pris pr. deltager: kr. 2. Udvalgsformanden Afholdes søndag, den onsdag, den Pris pr. deltager: kr. 3. Idéudvikling og nytænkning når du vil gøre en forskel. Afholdes søndag, den tirsdag, den Pris pr. deltager: kr. 4. Politisk ledelse. Afholdes torsdag, den lørdag, den Pris pr. deltager: kr../. Vedlagt: - Kursusindbydelser dok. nre: Ingen deltagelse.

8 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side Skolerigsdag 2003 J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kommunernes Landsforening indbyder til Skolerigsdag den februar 2003 Under titlen Værdsæt skolen sætter Skolerigsdagen denne gang fokus på Elevernes skole Faglighed Rummelighed Økonomi Sted: Aalborg Kongres & Kultur Center Pris: kr. pr. deltager excl. overnatning og transport Samlet udgift incl. 1 overnatning og transport er kr. Tilmeldingsfrist: 20. december Indbydelse og program er i sagen. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Vibeke Rindom, Orla Hansen Børne- og kulturudvalget ønsker at deltage i Skolerigsdag den februar 2003 ansøgning fremsendes til Økonomiudvalget. Notat: På budgettet for 2003 er der for kommunalbestyrelsesmedlemmer afsat flg. beløb til deltagelse i kurser: - overnatningskurser: kr. - endagskurser: kr. Godkendt.

9 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side Ansøgning om tilskud til det jysk-fynske erhvervssamarbejde J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommuneforeningen i Fyns Amt har behandlet en henvendelse fra 8 regionale kommuneforeningsrepræsentanter i den politiske styregruppe om kommunal medfinansiering af sekretariatsudgifterne. Kommuneforeningens bestyrelse anbefaler, at kommunerne yder et tilskud på 25,4 øre pr. indbygger til dækning af kommunernes andel af sekretariatsudgifterne. Egebjerg kommunes befolkningstal pr : indbyggere. Udgiften udgør i alt: 2.235,- kr. (Ansøgning ligger i sagen dok nr ) Notat: Egebjerg Kommunes ydede bidrag i året 2001 med kr indbyggere / 17 øre pr. indbygger. Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes til næste møde, idet Økonomiudvalget ønsker en redegørelse for årsag til takstforhøjelse samt nytte af samarbejdet../. Vedlagt: - Kommuneforeningens skrivelse af Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Godkendt, idet Kommuneforeningen anmodes om, at dagsordensætte væksten i administrationsudgifterne. Arne Ebsen tager forbehold, idet han ikke kan støtte væksten i administrationsudgifterne.

10 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side Servicestrategi og opfølgningsredegørelse J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Folketinget har den 31. maj 2002 vedtaget en ændring til den kommunale styrelseslov (jf. efterretningssag på Økonomiudvalgets møde den 29. august 2002), hvorefter kommunen bl.a. skal udarbejde en servicestrategi og en opfølgningsredegørelse til strategien. Servicestrategien afløser de hidtidige gældende bestemmelse i styrelseslovens 62, stk. 1 og 2, om serviceredegørelser (servicedeklarationer) og udbudsredegørelser. Ændringen indebærer, at kommunen inden udgangen af det første år i valgperioden skal udarbejde en servicestrategi for udviklingen af kvalitet og effektivitet i kommunens opgavevaretagelse, herunder fastsætte en udbudspolitik. Servicestrategien skal gøres tilgængelig for kommunens borgere i form af en redegørelse, og der skal følges op på servicestrategien i en opfølgningsredegørelse, som skal udarbejdes inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori der afholdes valg. Efter vejledningen er formålet med indførelsen af disse nye bestemmelser at skabe en fælles kommunal ramme for de kommende års arbejde i kommunerne med udvikling af kvaliteten og effektiviteten i de kommunale ydelser og for information af borgerne herom. Servicestrategien skal efter bekendtgørelsens 1, stk. 2, indeholde nedenstående fire elementer: 1. En oversigt over indsatsområder 2. En angivelse af på hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud 3. En arbejdsplan 4. En udbudspolitik. En servicestrategi skal tillige indeholde Kommunalbestyrelsens vurderinger og beslutninger om, hvordan den vil sørge for, at der sker en udvikling af kommunens opgavevaretagelse. Som led heri skal servicestrategien indeholde en oversigt over Kommunalbestyrelsens overvejelser om, i hvor høj grad den ønsker at gøre brug af udbud til løsning af opgaver og retningslinier for, hvordan den vil anvende udbud i form af en udbudspolitik. Der ligger ikke i bestemmelserne nogen forpligtelse til at udpege bestemte områder. Kommunalbestyrelsen fastlægger selv hvilke indsatsområder, der skal inddrages i servicestrategien og afgrænser selv de enkelte indsatsområder. Der vil senere skulle tages stilling til, hvordan servicestrategien skal gøres tilgængelig for borgerne. Med henblik på at starte det forberedende arbejde med at udforme servicestrategien forslås følgende fremgangsmåde anvendt:

11 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 255 Ad 1) Ad 2) Ad 3) Ad 4) De eksisterende indsatsområder i Egebjerg Kommune: Det rummelige arbejdsmarked samt Truede børn og unge vælges som indsatsområder iht. den nye lov om servicestrategi Bortset fra udbud ifm. frit valg på ældreområdet (jf. tidligere dagsordenpunkt) samt de fortløbende inden for Teknik- og Miljøudvalgets område har kommunen ikke planer om yderligere udbud. Arbejdet i administrationen samt de relevante fagudvalg med de valgte indsatsområder, tilpasses således at de passer ind lovens krav mht. arbejds- og tidsplan. Direktionen koordinerer udarbejdelsen af en generel udbudspolitik iht. lovens krav. Som det også gælder for loven om frit valg på ældreområdet og loven om udfordringsret, giver loven om servicestrategi og opfølgningsredegørelse et betydeligt arbejdspres på administrationen. Det må derfor forventes, at en dele af pålagte administrative tiltag ikke er helt klar til lovenes ikrafttræden pr. 1/ Borgmesteren og direktionen tager løbende dette emne op i relevante fora inden for det kommunale samarbejde, således at Egebjerg dels drager nytte af andres erfaring og dels sikre at kommunen ikke står alene med problematikken ift. tidsfrister. Det indstilles, at sagen oversendes til 2. behandling på Økonomiudvalgets næste møde, og efterfølgende til behandling i Kommunalbestyrelsen på mødet i december. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til 2. behandling. Notat af 29. november 2002: Tilpasningen af de eksisterende indsatsområder Det rummelige arbejdsmarked og Truede børn og unge er nu i gang. Arbejds- og tidsplaner er under udarbejdelse og de forventes klar inden udgangen af december. Oplæg til justeret udbudspolitik forventes klar til politisk behandling primo Det indstilles, at sagen oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse i det ovenstående fremgangsmåde anvendes. Med henblik på servicestrategiens tilgængelighed i forhold til kommunens borgere, indstilles det endvidere, at arbejds- og tidsplaner m.m. hurtigst muligt offentliggøres på kommunens hjemmeside. Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

12 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side Udfordringsret J.nr.: A10 Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Som følge af ændring af den kommunale styrelseslovs 62 gældende pr. 1. januar 2003 får private leverandører mulighed for at udfordre kommunen i dens opgaveudførsel ved at indsende tilbud på opgaver, som kommunens egne institutioner og afdelinger i dag løser. Når kommunen modtager et tilbud fra en privat leverandør, har kommunalbestyrelsen som udgangspunkt pligt til at sammenligne omkostningerne ved at antage tilbuddet med de omkostninger, kommunen har ved selv at udføre opgaven. Kommunalbestyrelsen skal herefter træffe beslutning om, hvorvidt opgaven fortsat skal varetages af kommunens egne institutioner, eller om den skal udføres af en privat leverandør. Loven forpligter ikke kommunalbestyrelsen til at træffe nogen bestemt beslutning på baggrund af sammenligningen. I henhold til lovteksten 62b nr. 1-8, kan udfordringer administrativt afvises såfremt: Tilbuddet ikke overstiger kr Tilbudsgiver ikke lovligt kan udfører den pågældende opgave. Tilbudsgiver ikke kan sandsynliggøre af have den fornødne tekniske formåen. Tilbudsgiver ikke kan sandsynliggøre at have den fornødne finansielle og økonomiske formåen. Tilbudsgiver ikke kan sandsynliggøre at forhold af mere personlig karakter ikke gør denne uegnet til at udføre opgaven. Tilbuddet forekommer at være unormalt lavt i forhold til ydelsen. Tilbuddet svarer til et tilbud som Kommunalbestyrelsen allerede har behandlet i den pågældende valgperiode. Tilbuddet omfatter en opgave som Kommunalbestyrelsen før tilbuddets modtagelse har besluttet at sende i udbud Det indstilles, at Egebjerg Kommune indtil en konkret udfordring foreligger ikke foretager sig yderligere. Som loven foreskriver, behandles eventuelle udfordringer over kr. i Kommunalbestyrelsen med henblik på vurdering af om opgaven skal overdrages til udfordreren. Det indstilles endvidere, at direktionen bemyndiges til administrativt at afvise tilbud såfremt de kan henføres til lovens 62b nr Såfremt dette sker, orienteres Kommunalbestyrelsen på det førstkommende møde efter den administrative afvisning../. Vedlagt: - Lov nr. 373 af 06. juni 2002 om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om ligestilling af mænd og kvinder. Servicestrategi og udfordringsret. - dok. nr Indstilles til Kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget også orienteres ved eventuelle administrativt afviste tilbud.

13 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side Skattesamarbejde J.nr.:. Sagsid.: Initialer: and Åben sag Skatteafdelingen oversender oplæg til samarbejdsaftale, protokollat og budget for et skattesamarbejde med Faaborg, Glamsbjerg og Haarby Kommuner. Budgettet er ikke fuldstændigt og præcist, idet det skal beregnes mere konkret på områderne: Løn: Hvad koster det (i f.eks. løntillæg eller engangsbeløb) at flytte medarbejderne til samarbejdet? Et engangsbeløb vil være hensigtsmæssigt, idet samarbejdet så ikke belastes med yderligere lønudgifter. Administrationen vurderer 1 løntillæg til alle, til i alt årligt kr og et engangsbeløb i en størrelsesorden af kr til alle, svarende til kr EDB: Nøjagtigt hvilke systemer skal anvendes? Hvad er de årlige driftsudgifter? Hvilke licenser skal tilkøbes? Der vil være udgifter hertil uanset, hvilket samarbejde der vælges. Endvidere vil Egebjerg også have udgifter til nyt programmel, såfremt skatteområdet forbliver i kommunen. Etablering af EDB-net, telefonomstilling, tyverialarmer arbejdspladser, flytteudgifter? Udgifterne hertil anslås til ca uanset, hvilket samarbejde der vælges. Husleje: Der er ikke indledt forhandlinger med udlejer af nærliggende lokaler, hvorfor huslejen er beregnet med udgangspunkt i nuværende leje. Administrationen vurderer, at der højest kan blive tale om andet end en marginal stigning i forhold til det nuværende niveau. For god ordens skyld bemærkes, at der for tiden verserer en retssag om konsekvenserne af forflyttelse af tjenestemænd til andre kommuner. Retssagen der af begge parter betragtes som en principsag - forventes først afsluttet om nogle år i Højesteret. I øvrigt kan en evt. lovændring, jf. nedenfor, gøre forflyttelser lettere. Fordele ved samarbejde er allerede konstateret for samarbejdskommunerne: Der er større fleksibilitet for opgavernes udførelse. Der er mindre sårbarhed ved sygdom, barsel, uddannelse. Bedre fagligt miljø. Større problemmasse giver større viden og bevirker at specialopgaver håndteres nemmere. Der er opnået en besparelse i det nuværende samarbejde på 1,5 stilling. Samarbejdet drives i dag billigere end oplægget. Etableringsudgifterne kunne stort set indeholdes i de á contobetalinger, samarbejdskommunerne havde foretaget. Det forventes ikke, at samarbejdet vil kunne opnå væsentlig flere besparelser. Det er vanskeligt for det nuværende samarbejdes ledelse og medarbejdere at pege på ulemper. Alle medarbejdere i det nuværende samarbejde har været og er positivt indstillet til samarbejdet. Der er ikke sket fratrædelser efter samarbejdet er indledt. Der har ikke hverken i hjemstedskommunen eller i samarbejdet været konstateret utilfredshed fra borgernes side over at deres sager behandles i samarbejdet. Dette hænger sammen med at ca. 90% af alle borgerhenvendelser klares af de lokale rådhusbutikker.

14 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 258 Samarbejdet er fleksibelt med hensyn til at holde møder i hjemstedskommunerne. Besparelser i skattesamarbejdet kan kun opnås ved enighed på det senest 1. maj i året forud for budgetåret afholdte samarbejdsråd (protokollatets 5 stk. 2). Egebjerg Kommunes provenu ved skatteligningen kan ikke forventes øget i det første år, idet meget tid går med tilpasning. De nuværende tal i samarbejdet for år 2001 tyder på større provenu for de nuværende samarbejdskommuner. Det at hver kommune har sin egen ligningsplan og egne måltal sikrer, at Egebjergs skatteborgere også bliver behandlet i samarbejdet og altså ikke forsvinder til fordel for større sager. Lovforslag om skattesamarbejder er ikke endnu genfremsat af den nuværende regering, og det antages at bero på, at lovforslaget formentlig vil indeholde en forenkling på skatteankenævnenes områder. 60-fællesskaber forventes at blive muligt i det nye lovforslag. Om det vil være en mulighed at etablere samarbejdet i et sådant selskab må afvente genfremsættelsen. Herved vil overflytning af tjenestemænd kunne lettes. Opsigelse kan ske med 6 måneders varsel til en ligningsperiodes ophør, samarbejdsaftalens 10. Hver kommune hjemtager så sine medarbejdere og hvad der medbragtes i samarbejdet, protokollatets 7. Det er mellem borgmestrene aftalt, at der kan etableres et samarbejde mellem de 2 kommuner med domicil i Egebjerg. Borgmesteren vil orientere om status på mødet i Økonomiudvalget. Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget 2. behandler sagen på mødet i december måned../. Vedlagt: Bilag: Skattesamarbejde med Faaborg, Hårby og Glamsbjerg kommuner (73387) Skattesamarbejde Faaborg - foreløbigt budget 2003 (73386) Skattesamarbejde mellem Egebjerg, Faaborg, Haarby og Glamsbjerg Kommuner (73388) Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til 2. behandling. Indstilles, at sagen sættes i bero og tages op inden udgangen af juni Indstilles, at selskabsbeskatningen indtil videre forbliver i aftalen med Det Sydvest Fynske skattesamarbejde.

15 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side Retningslinier for administrativ koordinering i visse større/vigtige sager - revision J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Direktionen udarbejdede retningslinier (dok 44248). Baggrunden herfor var især 2 forhold: den ny administrative struktur afskaffede forvaltningsniveauet, hvilket gjorde det nødvendig med en ny procedure for at sikre koordinering mellem flere afdelinger/institutioner inden for samme fagudvalg. I den ny struktur skulle Økonomiafdelingen og direktionen have en mere central, koordinerende rolle. kommunens almindelige økonomi gjorde, at der skulle udfoldes extra bestræbelser på at finde kompenserende besparelser, såfremt der måtte opstå merforbrug inden for et fagudvalgs budgetområde. Økonomiudvalget blev på sit møde den orienteret om de ny retningslinier, som blev uddelt og i øvrigt indgik i undervisningsforløbet for de ny kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det har været et længe næret ønske at få skærpet retningslinierne således, at alle sager med økonomiske konsekvenser forelægges Økonomiafdelingen inden, der sker udvalgsbehandling heraf. Hermed sikres dels en ensartet fremstilling dels, at kommunens centrale økonomifunktion har haft lejlighed til at stille sin ekspertise til rådighed. Én af anbefalingerne i KR s analyse af det sociale område var netop at indføre sådanne procedureforskrifter. På baggrund heraf har direktionen indføjet afsnittet: Særligt vedr. sager indeholdende økonomi, jf. dok Opmærksomheden henledes på, at de beskrevne retningslinier er væsentligt lettere at skrive ned end at følge op på: Det er en særdeles vanskelig øvelse for alle involverede at søge merforbrug kompenseret (helt eller delvist) gennem omprioriteringer/besparelser. Men det er en nødvendighed at bryde med det uskrevne princip om, at merforbrug ofte dækkes ind af kommunekassen. I praksis vil involverede ledere og økonomichef/vicedirektør administrativt følge op på retningslinierne. Politisk gøres fagudvalget opmærksom på retningslinierne og tilbydes, at økonomichef/vicedirektør inddrages i udvalgets drøftelser. Under hensyntagen til betydningen af at arbejde med retningsliniernes opfølgning, forelægges disse til Økonomiudvalgets godkendelse.

16 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 260./. Vedlagt: - Retningslinier for adm. koordinering af dok nr (Retningslinier af ligger i sagen - dok. nr ) Godkendt Tandpleje for børn og unge under 18 år. J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i maj måned 2002, at der skulle indledes samarbejde med Svendborg Kommune om løsning af tandregulering for børn under 18 år. Der har været afholdt 3 møder med Svendborg Kommune. Der foreligger et udkast til samarbejdsaftale. Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen ønsker, at Socialudvalget drøfter dette udkast i forhold til de fortsatte drøftelser med Svendborg Kommune. Tandlægekonsulent Jørgen Bergmann deltager i mødet. Socialudvalget s beslutning den Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen og kommunens tandlægekonsulent arbejder videre med samarbejdsaftalen med Svendborg Kommune. Bilag: Udkast til aftale mellem Svendborg Kommune og Egebjerg Kommune om løsning af tandreguleringsopgaven. (75855) Udkast til brev til tandlæger (75856)

17 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 261 Notat: I forhold til Svendborg Kommunes 1. udkast til aftale (dok ) er der ændringer til pkt. 3, pkt. 4, pkt. 6 og pkt. 7, samt et nyt pkt. 8. Socialudvalget s beslutning den Socialudvalget kan ikke indgå aftale med Svendborg Kommune på grundlag af det fremsendte udkast til aftale om løsning af tandreguleringsopgaven. Der er især de ændringer som er kommet ind i udkast til aftalen siden Socialudvalgets behandling den 9. september Punkterne 4, 6 og 7 (7.4, 7.6 og 7.7). Desuden har Socialudvalget behov for at afvente færdigbehandling af Regeringens lovforslag fra oktober 2002 om større valgfrihed og fleksibilitet i børne og ungdomstandplejen. Socialudvalget i Egebjerg Kommune ønsker fortsat drøftelse med Svendborg Kommune med henblik på en evt. aftale. Tandlægerne tilskrives om overgangsordning. Sagen fremsendes til økonomiudvalget til orientering. Til efterretning Politik, målsætninger på Socialudvalgets område J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Af budgetforlig vedr. budget fremgår det, at der er enighed om en rammebesparelse på kr. på Social- og Arbejdsmarkedsområdet. Forligspartnerne er enige om, at besparelsen kan medføre en ændring af den eksisterende politik bl.a. på områderne revalidering og fleksjob. Det foreslås, at Socialudvalget påbegynder drøftelsen af ovennævnte, således at ændret praksis kan iværksættes fra årsskiftet. Notat: Forslag til politik, målsætninger eftersendes.

18 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 262 Bilag: Målsætning: Aktivering (75970) Målsætning: Revalidering (76027) Målsætning: Fleksjob (76028) Socialudvalget s beslutning den Forslag til overordnet politisk målsætning og del målsætninger fremsendes gennem økonomiudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunaldirektørens bemærkning: Socialchefen har i forbindelse med de igangværende kontraktsforhandlinger oplyst, at en evt. vedtagelse af reviderede målsætninger vil kunne give grundlag for at realisere budgetmålet i Indstilles til Kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget klart forudsætter, at en eventuel vedtagelse af de politiske målsætninger giver grundlag for at indfri budgetmålet for Arne Ebsen kan ikke gå ind for de foreslåede målsætninger, da Liste T ikke mener, de nævnte ændringer muliggør den af flertallet vedtagne besparelse Lønsumsstyring J.nr.:. Sagsid.: Initialer: kic Åben sag I forbindelse med indførelse af lønsumsstyring blev der godkendt arbejdsnotat af 3. maj 2001, som var udgangspunkt for det videre arbejde med lønsumsstyring. Endvidere blev det ved budgetvedtagelsen for budget 2002 besluttet at Økonomiudvalget skulle godkende en mere detaljeret beskrivelse af principperne omkring lønsumsstyring. Principperne er nu udarbejdet til godkendelse i Økonomiudvalget. Principperne er en direkte videreførelse af arbejdsnotatet af 3. maj 2001, som har været til høring på det tidspunkt hvor man politisk besluttede at indføre lønsumsstyring. Principperne bygger på en fremskrivning af budget 2002 med de af kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter. Dog gælder et særligt mængdestyringsprincip for skoler og daginstitutioner, idet lønsummen er afhængig af børnetallet.

19 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 263 Ved lønsumsstyring er stort set hele budgettet lagt ud til afdelinger/institutioner bortset fra 2 centrale puljer, en til sygdom og barsel m.v. samt en pulje til decentrale lønforhandlinger/tekniske korrektioner. Arbejdsnotatet af 3. maj 2001 var en del af høringsmaterialet i forbindelse med indførelse af kontraktstyring. Det anbefales at videresende principperne til orientering i Hovedudvalget. Vedlagt dok. \ , Godkendt. Videresendes til Hovedudvalgets orientering Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til grundsalg erhversformål 2002 J.nr.: Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om anlægsbevilling til grundsalg til erhvervsformål i 2002 indtægt kr og udgift kr netto en merindtægt på kr der medfører en tilsvarende forøgelse af kassen i Merprovenuet ved grundsalg kan jfr. tidligere beslutning i økonomiudvalget anvendes til byggemodninger. Der vil derfor i 2003 blive søgt en tillægsbevilling svarende til merprovenuet på kr til delvis færdiggørelse af udstykningen i Stenstrup Syd../. Skemaer vedlagt dok.nr Indstilles til godkendelse.

20 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til kloakering af udstykning i Solparken J.nr.: Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling på kr med tillæg af byggestyring kr til en anlægsbevilling på kr til kloakering af Hvillums udstykning i Solparken, Kirkeby. Anlægsbevillingen til kloakering af Solparken finansieres af beløb afsat under sted nr kr afsat til Kloakering byggemodning. Restbeløbet kr finansieres af ikke forbrugte beløb afsat under sted nr Kloakering byggemodning Ulbølle. Det skal bemærkes, at udgiften til kloakeringen af Solparken foreløbigt er afholdt via driftsmidler. Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling på kr til kloakering af udstykning i Solparken. Bilag: Anlægsbevilling, skema på Solparken i Kirkeby (75955) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Indstilles til godkendelse Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til indtægten fra kloakering af ejendomme ved Gemalvej og Nørregårdsvej J.nr.: Ø22 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen søger om anlægsbevilling på indtægt kr og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr til tilslutningsbidrag.

21 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 265 Der er i budget 2002 afsat en indtægt på kr i tilslutningsbidrag. Merindtægten kr kommer fra kloakeringen af Gemalvej /Nørregårdsvej. Det skal bemærkes, at der verserer en sag om størrelsen af tilslutningsbidraget for Teglværksgården. Indstilling: Teknik og Miljøafdelingen indstiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling og tillægsbevilling på tilslutningsbidraget på kloakforsyningen. Bilag: Anlægsbevilling, skema på tilslutningsbidrag (75954) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Indstilles til godkendelse Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 til forsyningsområdet J.nr.: Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 til Spildevandsanlæg kr Vandforsyning kr Den samlede anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 på indtægt kr svarende til det budgetterede. Lånene hjemtages i slutningen af året, når de endelige anlægsudgifter for 2002 kendes../. Skemaer dok. nr

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-december-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Onsdag, den 04. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 11-marts-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.45 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 07-03-2002 Afbud

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.20 Mødested: Udsendelsesdato: Den 17-september-2003 Afbud fra: Ove Engstrøm Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 05-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Svendborg Kommunes servicestrategi 2007-09...3 1. Oversigt over indsatsområder...4 2. Hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud...4 3.

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-november-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 14-januar-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.50 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 10-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18:15 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 06-06-2002 Afbud fra:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 06-juni-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Opfølgningsredegørelse på servicestrategi og redegørelse for initiativer til fremme af og information om frit valg

Egebjerg Kommune. Opfølgningsredegørelse på servicestrategi og redegørelse for initiativer til fremme af og information om frit valg Egebjerg Kommune Opfølgningsredegørelse på servicestrategi og redegørelse for initiativer til fremme af og information om frit valg 2005 Vedtaget i Egebjerg Kommunalbestyrelse den 21. december 2005 Forord

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 05-september-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 08.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 7. marts 2006 kl. 14:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 Åben sag: 385. 10 boliger ved Jegindø Havn - Kloakering

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere