Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002 Udvalgsværelse II Christian Ulrich Arne Ebsen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen, Torkil Christensen åben

2 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Ændring af opkrævningsterminer for ejendomsskatter og forbrugsafgifter Til efterretning - Styregruppen for Rute 9-projektet Til efterretning - Kommunernes Landsforening Til efterretning - Fonden Fyn Tour Til efterretning - Naturgas Fyn Til behandling - for åbne døre Kursus Skolerigsdag Ansøgning om tilskud til det jysk-fynske erhvervssamarbejde Servicestrategi og opfølgningsredegørelse Udfordringsret Skattesamarbejde Retningslinier for administrativ koordinering i visse større/vigtige sager - revision Tandpleje for børn og unge under 18 år Politik, målsætninger på Socialudvalgets område Lønsumsstyring Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til grundsalg erhversformål Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til kloakering af udstykning i Solparken Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til indtægten fra kloakering af ejendomme ved Gemalvej og Nørregårdsvej Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 til forsyningsområdet Tillægsbevilling - Justering af budgetbeløb/rådighedsbeløb på spildevandsområdet Ansøgning om støtte til renovering af 10 ungdomsboliger i Kollegiet Toften Klage + anmodning om eftergivelse af renter og gebyrer i forbindelse med kloakering af ejendommen Søgårdsvej 1, Øster Skerninge Indberetning af kommunens ønsker om støttet boligbyggeri i årene 2003 til Borgermøder i år Økonomiudvalgets møder Eventuelt Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Alkoholbevilling åben

3 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december Lukket sag: Budget udmøntning af besparelse på Rådhuset (konto 6) Lukket sag: Personalesag Information til pressen Bilagsliste åben

4 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 248 Til efterretning - for åbne døre 274. Til efterretning - Ændring af opkrævningsterminer for ejendomsskatter og forbrugsafgifter J.nr.: S02 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag På kommunalbestyrelsens møde i maj 2002 blev det besluttet at ændre opkrævningtidspunkterne for ejendomsskat og forbrugsafgifter med virkning fra 2003 ved godkendelse af følgende Likviditetsmanglen er hovedsagelig i juli måned. For at afhjælpe dette, ændres opkrævningstidpunkterne til og for både ejendomsskat og forbrugsafgifter, det betyder at 1. rate ejendomsskat rykkes fra til samt at 2. rate forbrugsafgifter rykkes fra til , samtidig betyder det, at borgerne kun får to opkrævninger årligt mod i dag fire. Det har efterfølgende vist sig, at såfremt 1. rate skal opkræves samtidig i marts måned, skal årsopgørelsen af forbrugsafgifter være klar allerede den 17. januar hvilket ikke er muligt på grund af vandværkernes aflæsningsterminer. Det er derfor aftalt med borgmesteren, at ejendomsskatter fortsat opkræves og og at forbrugsafgifter opkræves og Herved opnås fortsat en likviditetforbedring i juli måned som var det egentlige formål med omlægningen Til efterretning Til efterretning - Styregruppen for Rute 9-projektet J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fyns Erhvervscenter TIC fremsender referat af møde den 21. oktober 2002 på Svendborg Rådhus om Rute 9-motorvejen.

5 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 249 Styregruppens næste møde er fastsat til den kl på Egebjerg Rådhus. (Bilag ligger i sagen dok ) Til efterretning. Sagen dagsordensættes på januarmødet, hvor kommunens repræsentant i styregruppen Ove Engstrøm inviteres til at orientere Økonomiudvalget Til efterretning - Kommunernes Landsforening J.nr.:.G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Landsforening fremsender ved skrivelse af 08. november 2002 orientering om Landsforeningens holdning til udskydelsen af udligningsreformen../. Vedlagt: - KL s skrivelse af dok. nr Til efterretning Til efterretning - Fonden Fyn Tour J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fonden Fyntour fremsender referat af repræsentantskabsmøde den 31. oktober 2002 på Lykkesholm Slot.

6 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 250 (Bilag ligger i sagen dok. nr ) Til efterretning Til efterretning - Naturgas Fyn J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Naturgas Fyn fremsender protokol fra repræsentantskabsmødet den 31. oktober (Bilag ligger i sagen dok.nr ) Til efterretning.

7 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 251 Til behandling - for åbne døre 279. Kursus. J.nr.:.I00 Sagsid.: 6729 Initialer: bip Åben sag Den Kommunale Højskole i Danmark fremsender følgende kursustilbud: 1. Indgåelsen af kommunale skattefællesskaber Afholdes tirsdag, den onsdag, den Pris pr. deltager: kr. 2. Udvalgsformanden Afholdes søndag, den onsdag, den Pris pr. deltager: kr. 3. Idéudvikling og nytænkning når du vil gøre en forskel. Afholdes søndag, den tirsdag, den Pris pr. deltager: kr. 4. Politisk ledelse. Afholdes torsdag, den lørdag, den Pris pr. deltager: kr../. Vedlagt: - Kursusindbydelser dok. nre: Ingen deltagelse.

8 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side Skolerigsdag 2003 J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kommunernes Landsforening indbyder til Skolerigsdag den februar 2003 Under titlen Værdsæt skolen sætter Skolerigsdagen denne gang fokus på Elevernes skole Faglighed Rummelighed Økonomi Sted: Aalborg Kongres & Kultur Center Pris: kr. pr. deltager excl. overnatning og transport Samlet udgift incl. 1 overnatning og transport er kr. Tilmeldingsfrist: 20. december Indbydelse og program er i sagen. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Vibeke Rindom, Orla Hansen Børne- og kulturudvalget ønsker at deltage i Skolerigsdag den februar 2003 ansøgning fremsendes til Økonomiudvalget. Notat: På budgettet for 2003 er der for kommunalbestyrelsesmedlemmer afsat flg. beløb til deltagelse i kurser: - overnatningskurser: kr. - endagskurser: kr. Godkendt.

9 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side Ansøgning om tilskud til det jysk-fynske erhvervssamarbejde J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommuneforeningen i Fyns Amt har behandlet en henvendelse fra 8 regionale kommuneforeningsrepræsentanter i den politiske styregruppe om kommunal medfinansiering af sekretariatsudgifterne. Kommuneforeningens bestyrelse anbefaler, at kommunerne yder et tilskud på 25,4 øre pr. indbygger til dækning af kommunernes andel af sekretariatsudgifterne. Egebjerg kommunes befolkningstal pr : indbyggere. Udgiften udgør i alt: 2.235,- kr. (Ansøgning ligger i sagen dok nr ) Notat: Egebjerg Kommunes ydede bidrag i året 2001 med kr indbyggere / 17 øre pr. indbygger. Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes til næste møde, idet Økonomiudvalget ønsker en redegørelse for årsag til takstforhøjelse samt nytte af samarbejdet../. Vedlagt: - Kommuneforeningens skrivelse af Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Godkendt, idet Kommuneforeningen anmodes om, at dagsordensætte væksten i administrationsudgifterne. Arne Ebsen tager forbehold, idet han ikke kan støtte væksten i administrationsudgifterne.

10 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side Servicestrategi og opfølgningsredegørelse J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Folketinget har den 31. maj 2002 vedtaget en ændring til den kommunale styrelseslov (jf. efterretningssag på Økonomiudvalgets møde den 29. august 2002), hvorefter kommunen bl.a. skal udarbejde en servicestrategi og en opfølgningsredegørelse til strategien. Servicestrategien afløser de hidtidige gældende bestemmelse i styrelseslovens 62, stk. 1 og 2, om serviceredegørelser (servicedeklarationer) og udbudsredegørelser. Ændringen indebærer, at kommunen inden udgangen af det første år i valgperioden skal udarbejde en servicestrategi for udviklingen af kvalitet og effektivitet i kommunens opgavevaretagelse, herunder fastsætte en udbudspolitik. Servicestrategien skal gøres tilgængelig for kommunens borgere i form af en redegørelse, og der skal følges op på servicestrategien i en opfølgningsredegørelse, som skal udarbejdes inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori der afholdes valg. Efter vejledningen er formålet med indførelsen af disse nye bestemmelser at skabe en fælles kommunal ramme for de kommende års arbejde i kommunerne med udvikling af kvaliteten og effektiviteten i de kommunale ydelser og for information af borgerne herom. Servicestrategien skal efter bekendtgørelsens 1, stk. 2, indeholde nedenstående fire elementer: 1. En oversigt over indsatsområder 2. En angivelse af på hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud 3. En arbejdsplan 4. En udbudspolitik. En servicestrategi skal tillige indeholde Kommunalbestyrelsens vurderinger og beslutninger om, hvordan den vil sørge for, at der sker en udvikling af kommunens opgavevaretagelse. Som led heri skal servicestrategien indeholde en oversigt over Kommunalbestyrelsens overvejelser om, i hvor høj grad den ønsker at gøre brug af udbud til løsning af opgaver og retningslinier for, hvordan den vil anvende udbud i form af en udbudspolitik. Der ligger ikke i bestemmelserne nogen forpligtelse til at udpege bestemte områder. Kommunalbestyrelsen fastlægger selv hvilke indsatsområder, der skal inddrages i servicestrategien og afgrænser selv de enkelte indsatsområder. Der vil senere skulle tages stilling til, hvordan servicestrategien skal gøres tilgængelig for borgerne. Med henblik på at starte det forberedende arbejde med at udforme servicestrategien forslås følgende fremgangsmåde anvendt:

11 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 255 Ad 1) Ad 2) Ad 3) Ad 4) De eksisterende indsatsområder i Egebjerg Kommune: Det rummelige arbejdsmarked samt Truede børn og unge vælges som indsatsområder iht. den nye lov om servicestrategi Bortset fra udbud ifm. frit valg på ældreområdet (jf. tidligere dagsordenpunkt) samt de fortløbende inden for Teknik- og Miljøudvalgets område har kommunen ikke planer om yderligere udbud. Arbejdet i administrationen samt de relevante fagudvalg med de valgte indsatsområder, tilpasses således at de passer ind lovens krav mht. arbejds- og tidsplan. Direktionen koordinerer udarbejdelsen af en generel udbudspolitik iht. lovens krav. Som det også gælder for loven om frit valg på ældreområdet og loven om udfordringsret, giver loven om servicestrategi og opfølgningsredegørelse et betydeligt arbejdspres på administrationen. Det må derfor forventes, at en dele af pålagte administrative tiltag ikke er helt klar til lovenes ikrafttræden pr. 1/ Borgmesteren og direktionen tager løbende dette emne op i relevante fora inden for det kommunale samarbejde, således at Egebjerg dels drager nytte af andres erfaring og dels sikre at kommunen ikke står alene med problematikken ift. tidsfrister. Det indstilles, at sagen oversendes til 2. behandling på Økonomiudvalgets næste møde, og efterfølgende til behandling i Kommunalbestyrelsen på mødet i december. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til 2. behandling. Notat af 29. november 2002: Tilpasningen af de eksisterende indsatsområder Det rummelige arbejdsmarked og Truede børn og unge er nu i gang. Arbejds- og tidsplaner er under udarbejdelse og de forventes klar inden udgangen af december. Oplæg til justeret udbudspolitik forventes klar til politisk behandling primo Det indstilles, at sagen oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse i det ovenstående fremgangsmåde anvendes. Med henblik på servicestrategiens tilgængelighed i forhold til kommunens borgere, indstilles det endvidere, at arbejds- og tidsplaner m.m. hurtigst muligt offentliggøres på kommunens hjemmeside. Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

12 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side Udfordringsret J.nr.: A10 Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Som følge af ændring af den kommunale styrelseslovs 62 gældende pr. 1. januar 2003 får private leverandører mulighed for at udfordre kommunen i dens opgaveudførsel ved at indsende tilbud på opgaver, som kommunens egne institutioner og afdelinger i dag løser. Når kommunen modtager et tilbud fra en privat leverandør, har kommunalbestyrelsen som udgangspunkt pligt til at sammenligne omkostningerne ved at antage tilbuddet med de omkostninger, kommunen har ved selv at udføre opgaven. Kommunalbestyrelsen skal herefter træffe beslutning om, hvorvidt opgaven fortsat skal varetages af kommunens egne institutioner, eller om den skal udføres af en privat leverandør. Loven forpligter ikke kommunalbestyrelsen til at træffe nogen bestemt beslutning på baggrund af sammenligningen. I henhold til lovteksten 62b nr. 1-8, kan udfordringer administrativt afvises såfremt: Tilbuddet ikke overstiger kr Tilbudsgiver ikke lovligt kan udfører den pågældende opgave. Tilbudsgiver ikke kan sandsynliggøre af have den fornødne tekniske formåen. Tilbudsgiver ikke kan sandsynliggøre at have den fornødne finansielle og økonomiske formåen. Tilbudsgiver ikke kan sandsynliggøre at forhold af mere personlig karakter ikke gør denne uegnet til at udføre opgaven. Tilbuddet forekommer at være unormalt lavt i forhold til ydelsen. Tilbuddet svarer til et tilbud som Kommunalbestyrelsen allerede har behandlet i den pågældende valgperiode. Tilbuddet omfatter en opgave som Kommunalbestyrelsen før tilbuddets modtagelse har besluttet at sende i udbud Det indstilles, at Egebjerg Kommune indtil en konkret udfordring foreligger ikke foretager sig yderligere. Som loven foreskriver, behandles eventuelle udfordringer over kr. i Kommunalbestyrelsen med henblik på vurdering af om opgaven skal overdrages til udfordreren. Det indstilles endvidere, at direktionen bemyndiges til administrativt at afvise tilbud såfremt de kan henføres til lovens 62b nr Såfremt dette sker, orienteres Kommunalbestyrelsen på det førstkommende møde efter den administrative afvisning../. Vedlagt: - Lov nr. 373 af 06. juni 2002 om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om ligestilling af mænd og kvinder. Servicestrategi og udfordringsret. - dok. nr Indstilles til Kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget også orienteres ved eventuelle administrativt afviste tilbud.

13 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side Skattesamarbejde J.nr.:. Sagsid.: Initialer: and Åben sag Skatteafdelingen oversender oplæg til samarbejdsaftale, protokollat og budget for et skattesamarbejde med Faaborg, Glamsbjerg og Haarby Kommuner. Budgettet er ikke fuldstændigt og præcist, idet det skal beregnes mere konkret på områderne: Løn: Hvad koster det (i f.eks. løntillæg eller engangsbeløb) at flytte medarbejderne til samarbejdet? Et engangsbeløb vil være hensigtsmæssigt, idet samarbejdet så ikke belastes med yderligere lønudgifter. Administrationen vurderer 1 løntillæg til alle, til i alt årligt kr og et engangsbeløb i en størrelsesorden af kr til alle, svarende til kr EDB: Nøjagtigt hvilke systemer skal anvendes? Hvad er de årlige driftsudgifter? Hvilke licenser skal tilkøbes? Der vil være udgifter hertil uanset, hvilket samarbejde der vælges. Endvidere vil Egebjerg også have udgifter til nyt programmel, såfremt skatteområdet forbliver i kommunen. Etablering af EDB-net, telefonomstilling, tyverialarmer arbejdspladser, flytteudgifter? Udgifterne hertil anslås til ca uanset, hvilket samarbejde der vælges. Husleje: Der er ikke indledt forhandlinger med udlejer af nærliggende lokaler, hvorfor huslejen er beregnet med udgangspunkt i nuværende leje. Administrationen vurderer, at der højest kan blive tale om andet end en marginal stigning i forhold til det nuværende niveau. For god ordens skyld bemærkes, at der for tiden verserer en retssag om konsekvenserne af forflyttelse af tjenestemænd til andre kommuner. Retssagen der af begge parter betragtes som en principsag - forventes først afsluttet om nogle år i Højesteret. I øvrigt kan en evt. lovændring, jf. nedenfor, gøre forflyttelser lettere. Fordele ved samarbejde er allerede konstateret for samarbejdskommunerne: Der er større fleksibilitet for opgavernes udførelse. Der er mindre sårbarhed ved sygdom, barsel, uddannelse. Bedre fagligt miljø. Større problemmasse giver større viden og bevirker at specialopgaver håndteres nemmere. Der er opnået en besparelse i det nuværende samarbejde på 1,5 stilling. Samarbejdet drives i dag billigere end oplægget. Etableringsudgifterne kunne stort set indeholdes i de á contobetalinger, samarbejdskommunerne havde foretaget. Det forventes ikke, at samarbejdet vil kunne opnå væsentlig flere besparelser. Det er vanskeligt for det nuværende samarbejdes ledelse og medarbejdere at pege på ulemper. Alle medarbejdere i det nuværende samarbejde har været og er positivt indstillet til samarbejdet. Der er ikke sket fratrædelser efter samarbejdet er indledt. Der har ikke hverken i hjemstedskommunen eller i samarbejdet været konstateret utilfredshed fra borgernes side over at deres sager behandles i samarbejdet. Dette hænger sammen med at ca. 90% af alle borgerhenvendelser klares af de lokale rådhusbutikker.

14 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 258 Samarbejdet er fleksibelt med hensyn til at holde møder i hjemstedskommunerne. Besparelser i skattesamarbejdet kan kun opnås ved enighed på det senest 1. maj i året forud for budgetåret afholdte samarbejdsråd (protokollatets 5 stk. 2). Egebjerg Kommunes provenu ved skatteligningen kan ikke forventes øget i det første år, idet meget tid går med tilpasning. De nuværende tal i samarbejdet for år 2001 tyder på større provenu for de nuværende samarbejdskommuner. Det at hver kommune har sin egen ligningsplan og egne måltal sikrer, at Egebjergs skatteborgere også bliver behandlet i samarbejdet og altså ikke forsvinder til fordel for større sager. Lovforslag om skattesamarbejder er ikke endnu genfremsat af den nuværende regering, og det antages at bero på, at lovforslaget formentlig vil indeholde en forenkling på skatteankenævnenes områder. 60-fællesskaber forventes at blive muligt i det nye lovforslag. Om det vil være en mulighed at etablere samarbejdet i et sådant selskab må afvente genfremsættelsen. Herved vil overflytning af tjenestemænd kunne lettes. Opsigelse kan ske med 6 måneders varsel til en ligningsperiodes ophør, samarbejdsaftalens 10. Hver kommune hjemtager så sine medarbejdere og hvad der medbragtes i samarbejdet, protokollatets 7. Det er mellem borgmestrene aftalt, at der kan etableres et samarbejde mellem de 2 kommuner med domicil i Egebjerg. Borgmesteren vil orientere om status på mødet i Økonomiudvalget. Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget 2. behandler sagen på mødet i december måned../. Vedlagt: Bilag: Skattesamarbejde med Faaborg, Hårby og Glamsbjerg kommuner (73387) Skattesamarbejde Faaborg - foreløbigt budget 2003 (73386) Skattesamarbejde mellem Egebjerg, Faaborg, Haarby og Glamsbjerg Kommuner (73388) Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til 2. behandling. Indstilles, at sagen sættes i bero og tages op inden udgangen af juni Indstilles, at selskabsbeskatningen indtil videre forbliver i aftalen med Det Sydvest Fynske skattesamarbejde.

15 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side Retningslinier for administrativ koordinering i visse større/vigtige sager - revision J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Direktionen udarbejdede retningslinier (dok 44248). Baggrunden herfor var især 2 forhold: den ny administrative struktur afskaffede forvaltningsniveauet, hvilket gjorde det nødvendig med en ny procedure for at sikre koordinering mellem flere afdelinger/institutioner inden for samme fagudvalg. I den ny struktur skulle Økonomiafdelingen og direktionen have en mere central, koordinerende rolle. kommunens almindelige økonomi gjorde, at der skulle udfoldes extra bestræbelser på at finde kompenserende besparelser, såfremt der måtte opstå merforbrug inden for et fagudvalgs budgetområde. Økonomiudvalget blev på sit møde den orienteret om de ny retningslinier, som blev uddelt og i øvrigt indgik i undervisningsforløbet for de ny kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det har været et længe næret ønske at få skærpet retningslinierne således, at alle sager med økonomiske konsekvenser forelægges Økonomiafdelingen inden, der sker udvalgsbehandling heraf. Hermed sikres dels en ensartet fremstilling dels, at kommunens centrale økonomifunktion har haft lejlighed til at stille sin ekspertise til rådighed. Én af anbefalingerne i KR s analyse af det sociale område var netop at indføre sådanne procedureforskrifter. På baggrund heraf har direktionen indføjet afsnittet: Særligt vedr. sager indeholdende økonomi, jf. dok Opmærksomheden henledes på, at de beskrevne retningslinier er væsentligt lettere at skrive ned end at følge op på: Det er en særdeles vanskelig øvelse for alle involverede at søge merforbrug kompenseret (helt eller delvist) gennem omprioriteringer/besparelser. Men det er en nødvendighed at bryde med det uskrevne princip om, at merforbrug ofte dækkes ind af kommunekassen. I praksis vil involverede ledere og økonomichef/vicedirektør administrativt følge op på retningslinierne. Politisk gøres fagudvalget opmærksom på retningslinierne og tilbydes, at økonomichef/vicedirektør inddrages i udvalgets drøftelser. Under hensyntagen til betydningen af at arbejde med retningsliniernes opfølgning, forelægges disse til Økonomiudvalgets godkendelse.

16 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 260./. Vedlagt: - Retningslinier for adm. koordinering af dok nr (Retningslinier af ligger i sagen - dok. nr ) Godkendt Tandpleje for børn og unge under 18 år. J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i maj måned 2002, at der skulle indledes samarbejde med Svendborg Kommune om løsning af tandregulering for børn under 18 år. Der har været afholdt 3 møder med Svendborg Kommune. Der foreligger et udkast til samarbejdsaftale. Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen ønsker, at Socialudvalget drøfter dette udkast i forhold til de fortsatte drøftelser med Svendborg Kommune. Tandlægekonsulent Jørgen Bergmann deltager i mødet. Socialudvalget s beslutning den Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen og kommunens tandlægekonsulent arbejder videre med samarbejdsaftalen med Svendborg Kommune. Bilag: Udkast til aftale mellem Svendborg Kommune og Egebjerg Kommune om løsning af tandreguleringsopgaven. (75855) Udkast til brev til tandlæger (75856)

17 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 261 Notat: I forhold til Svendborg Kommunes 1. udkast til aftale (dok ) er der ændringer til pkt. 3, pkt. 4, pkt. 6 og pkt. 7, samt et nyt pkt. 8. Socialudvalget s beslutning den Socialudvalget kan ikke indgå aftale med Svendborg Kommune på grundlag af det fremsendte udkast til aftale om løsning af tandreguleringsopgaven. Der er især de ændringer som er kommet ind i udkast til aftalen siden Socialudvalgets behandling den 9. september Punkterne 4, 6 og 7 (7.4, 7.6 og 7.7). Desuden har Socialudvalget behov for at afvente færdigbehandling af Regeringens lovforslag fra oktober 2002 om større valgfrihed og fleksibilitet i børne og ungdomstandplejen. Socialudvalget i Egebjerg Kommune ønsker fortsat drøftelse med Svendborg Kommune med henblik på en evt. aftale. Tandlægerne tilskrives om overgangsordning. Sagen fremsendes til økonomiudvalget til orientering. Til efterretning Politik, målsætninger på Socialudvalgets område J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Af budgetforlig vedr. budget fremgår det, at der er enighed om en rammebesparelse på kr. på Social- og Arbejdsmarkedsområdet. Forligspartnerne er enige om, at besparelsen kan medføre en ændring af den eksisterende politik bl.a. på områderne revalidering og fleksjob. Det foreslås, at Socialudvalget påbegynder drøftelsen af ovennævnte, således at ændret praksis kan iværksættes fra årsskiftet. Notat: Forslag til politik, målsætninger eftersendes.

18 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 262 Bilag: Målsætning: Aktivering (75970) Målsætning: Revalidering (76027) Målsætning: Fleksjob (76028) Socialudvalget s beslutning den Forslag til overordnet politisk målsætning og del målsætninger fremsendes gennem økonomiudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunaldirektørens bemærkning: Socialchefen har i forbindelse med de igangværende kontraktsforhandlinger oplyst, at en evt. vedtagelse af reviderede målsætninger vil kunne give grundlag for at realisere budgetmålet i Indstilles til Kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget klart forudsætter, at en eventuel vedtagelse af de politiske målsætninger giver grundlag for at indfri budgetmålet for Arne Ebsen kan ikke gå ind for de foreslåede målsætninger, da Liste T ikke mener, de nævnte ændringer muliggør den af flertallet vedtagne besparelse Lønsumsstyring J.nr.:. Sagsid.: Initialer: kic Åben sag I forbindelse med indførelse af lønsumsstyring blev der godkendt arbejdsnotat af 3. maj 2001, som var udgangspunkt for det videre arbejde med lønsumsstyring. Endvidere blev det ved budgetvedtagelsen for budget 2002 besluttet at Økonomiudvalget skulle godkende en mere detaljeret beskrivelse af principperne omkring lønsumsstyring. Principperne er nu udarbejdet til godkendelse i Økonomiudvalget. Principperne er en direkte videreførelse af arbejdsnotatet af 3. maj 2001, som har været til høring på det tidspunkt hvor man politisk besluttede at indføre lønsumsstyring. Principperne bygger på en fremskrivning af budget 2002 med de af kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter. Dog gælder et særligt mængdestyringsprincip for skoler og daginstitutioner, idet lønsummen er afhængig af børnetallet.

19 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 263 Ved lønsumsstyring er stort set hele budgettet lagt ud til afdelinger/institutioner bortset fra 2 centrale puljer, en til sygdom og barsel m.v. samt en pulje til decentrale lønforhandlinger/tekniske korrektioner. Arbejdsnotatet af 3. maj 2001 var en del af høringsmaterialet i forbindelse med indførelse af kontraktstyring. Det anbefales at videresende principperne til orientering i Hovedudvalget. Vedlagt dok. \ , Godkendt. Videresendes til Hovedudvalgets orientering Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til grundsalg erhversformål 2002 J.nr.: Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om anlægsbevilling til grundsalg til erhvervsformål i 2002 indtægt kr og udgift kr netto en merindtægt på kr der medfører en tilsvarende forøgelse af kassen i Merprovenuet ved grundsalg kan jfr. tidligere beslutning i økonomiudvalget anvendes til byggemodninger. Der vil derfor i 2003 blive søgt en tillægsbevilling svarende til merprovenuet på kr til delvis færdiggørelse af udstykningen i Stenstrup Syd../. Skemaer vedlagt dok.nr Indstilles til godkendelse.

20 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til kloakering af udstykning i Solparken J.nr.: Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling på kr med tillæg af byggestyring kr til en anlægsbevilling på kr til kloakering af Hvillums udstykning i Solparken, Kirkeby. Anlægsbevillingen til kloakering af Solparken finansieres af beløb afsat under sted nr kr afsat til Kloakering byggemodning. Restbeløbet kr finansieres af ikke forbrugte beløb afsat under sted nr Kloakering byggemodning Ulbølle. Det skal bemærkes, at udgiften til kloakeringen af Solparken foreløbigt er afholdt via driftsmidler. Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling på kr til kloakering af udstykning i Solparken. Bilag: Anlægsbevilling, skema på Solparken i Kirkeby (75955) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Indstilles til godkendelse Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til indtægten fra kloakering af ejendomme ved Gemalvej og Nørregårdsvej J.nr.: Ø22 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen søger om anlægsbevilling på indtægt kr og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr til tilslutningsbidrag.

21 Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 265 Der er i budget 2002 afsat en indtægt på kr i tilslutningsbidrag. Merindtægten kr kommer fra kloakeringen af Gemalvej /Nørregårdsvej. Det skal bemærkes, at der verserer en sag om størrelsen af tilslutningsbidraget for Teglværksgården. Indstilling: Teknik og Miljøafdelingen indstiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling og tillægsbevilling på tilslutningsbidraget på kloakforsyningen. Bilag: Anlægsbevilling, skema på tilslutningsbidrag (75954) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Indstilles til godkendelse Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 til forsyningsområdet J.nr.: Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 til Spildevandsanlæg kr Vandforsyning kr Den samlede anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 på indtægt kr svarende til det budgetterede. Lånene hjemtages i slutningen af året, når de endelige anlægsudgifter for 2002 kendes../. Skemaer dok. nr

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Onsdag, den 04. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-november-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 01-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 08.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Torsdag den 02-maj-2002 Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 25-04-2002 Afbud

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 28-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Tirsdag den 05-august-2003 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 18.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-07-2003

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 07-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 13.10 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Mødedeltagere:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere