Kursus/workshop: SQL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus/workshop: SQL"

Transkript

1 Kursus/workshop: SQL En workshop - med fokus på workshop. En workshop arrangeret af PROSA Palle Nygaard Hansen Frank Jensen

2 Indledning Gennemgang af alle basale SQL-sætninger Forløb for alle 3 aftener: Kort indføring om en SQLsætning Øvelser i samme Og forfra igen Forudsætning er, at ingen kender til SQL på forhånd Øvrige forudsætninger: Kunne basale engelske udtryk Basal programmeringserfaring

3 Indhold for de 3 aftener Aften 1: Basale select sætninger - listning fra tabeller Sortering af udtræk fra tabeller Selektiv søgning - udtræk af udvalgte rækker fra tabeller Statistik-udtræk - antal af forekomster i søgningerne Summationer Aften 2: Beregnede udtræk Grupperede udtræk funktions-søgninger Søgninger på strenge og datoer Aften 3: Kombinationssøgninger på flere tabeller Insert - indsættelse af rækker i tabeller Update - editere i rækker i tabeller Delete - sletning af rækker i tabeller

4 Teori: Hvad er en database? Et databasesystem skal stille følgende faciliteter til rådighed: Atomare transaktioner, hvilket betyder, at en ændring enten skal gennemføres helt eller også skal der ryddes så godt op, at det ser ud som om ændringen ikke er forsøgt gennemført. Konsistens De atomare transaktioner skal føre databasen fra en sammenhængende tilstand til en anden. Dette kræver, at de enkelte transaktioner er designet korrekt og hænger ikke kun på databasesystemet. Isolation To eller flere programmer, der bruger samme database, må ikke kunne se hinandens ændringer, før de er helt gennemførte. Der anvendes dog forskellige grader af isolation. Varighed Det skal sikres, at data ikke bare forsvinder. Det stiller krav til den anvendte hardware og krav om at skrivninger til disk laves, så data ikke kun lander i en cache undervejs. På engelsk kaldes disse krav om bestemte egenskaber for ACID-properties efter forbogstaverne i de engelske betegnelser atomicy, consistency, isolation og durability.

5 Teori: Tabel-begrebet I en relationel tabel er data indeholdt i tabeller En tabel er en liste (hver forekomst kaldes en række) Hver række indeholder et antal felter (kaldes kolonner) Eks: I bryggeri-tabellen er der i dette tilfælde vist 7 rækker og 4 kolonner

6 Eller sagt på en anden måde

7 Teori: Kolonner Kolonnerne i en tabel kan have forskellige formater Numerisk felt Karakterfelt Datofelt Og andre I bryggeri-tabellen er der 2 numeriske felter, 1 karakter-felt og 1 dato-felt.

8 Tabeller i workshoppen Tabellerne som bruges til øvelserne i denne workshop er bygget op om temaet øl Tabellerne hedder: bryggeri ol_maerker oltyper bydrikkeri posttabel

9 Tabeller i workshoppen

10

11 SQLkommando-programmerne MySQL Workbench

12 Aften 1 Basale select sætninger (listning fra tabeller) Sortering af udtræk fra tabeller Selektiv søgning (udtræk af udvalgte rækker fra tabeller) Statistik-udtræk (antal af forekomster i søgningerne

13 Basale select sætninger 1 Listning af rækker fra tabeller Select * from tabel Eks.: Select * from cpr_tabel Cprnr Navn By Skostørrelse Feltxx -----> Birgitte Birgittesen Humble 46 yy Børge Børgesen Svanneke 35 zz Opgaver

14 Basale select sætninger 2 Listning af udvalgte kolonner fra tabeller Select felt1,felt2 from tabel Eks.: Select cprnr,navn from cpr_tabel Cprnr Navn Birgitte Birgittesen Børge Børgesen Opgaver

15 Sorterede select sætninger Listning af udvalgte kolonner fra tabeller Select felt1,felt2 from tabel order by felt1 Eks.: A) Select cprnr,navn from cpr_tabel order by cprnr B) Select cprnr,navn from cpr_tabel order by navn desc A Cprnr Navn B Cprnr Navn Birgitte Birgittesen Sofie Sofiesen Sofie Sofiesen Børge Børgesen Børge Børgesen Birgitte Birgittesen Opgaver

16 Selektiv søgning Listning af udvalgte rækker fra tabeller Select felt1,felt2 from tabel where felt1 = xyz Eks.: A) Select cprnr,navn from cpr_tabel where cprnr = B) Select cprnr,navn from cpr_tabel where navn = Børge Børgesen A Cprnr Navn B Cprnr Navn Sofie Sofiesen Børge Børgesen Opgaver

17 Selektiv søgning med andre operatorer Operatorer > større end < mindre end Eks.: <= og >= mindre end/ligmed og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med A) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr > 9000 B) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr <= 1200 C) select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr between 5000 and 5300 D) select cprnr,navn,landsdel from cpr_tabel where landsdel in ( Fyn, Jylland ) E) select cprnr,navn,mand_kvinde_mk from cprtabel where mand_kvinde_mk!= M

18 Selektiv søgning med andre operatorer (A) Listning af udvalgte rækker fra tabeller Operatorer: > større end < mindre end <= og >= mindre end/lig med og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med Eks.: A) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr > 9000 Cprnr Navn Postnr Birgitte Birgittesen Børge Børgesen Sofie Sofiesen 9200

19 Selektiv søgning med andre operatorer (B) Listning af udvalgte rækker fra tabeller Operatorer: > større end < mindre end <= og >= mindre end/lig med og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med Eks.: B) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr <= 1200 Cprnr Navn Postnr Birgitte Birgittesen Børge Børgesen Sofie Sofiesen 1150

20 Selektiv søgning med andre operatorer (C) Listning af udvalgte rækker fra tabeller Operatorer: > større end < mindre end <= og >= mindre end/ligmed og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med Eks.: C) select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr between 5000 and 5300 Cprnr Navn Postnr Birgitte Birgittesen Børge Børgesen Sofie Sofiesen 5260

21 Selektiv søgning med andre operatorer (D) Listning af udvalgte rækker fra tabeller Operatorer: > større end < mindre end <= og >= mindre end/ligmed og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med Eks.: D) select cprnr,navn,landsdel from cpr_tabel where landsdel in ( Fyn, Jylland ) Cprnr Navn Landsdel Birgitte Birgittesen Fyn Børge Børgesen Jylland Sofie Sofiesen Fyn

22 Selektiv søgning med andre operatorer (E) Listning af udvalgte rækker fra tabeller Operatorer: > større end < mindre end <= og >= mindre end/ligmed og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med Eks.: E) select cprnr,navn,mand_kvinde_mk from cprtabel where mand_kvinde_mk!= M Cprnr Navn Mand_kvinde_mk Birgitte Birgittesen K Sofie Sofiesen K Opgaver

23 Syntaks-opsamling på select-sætninger Syntaks for en select sætning Select felt1,felt2, from tabel where feltx <operator> xxx order by feltx,felty (desc/asc) Eks.: Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr > 9000 order by postnr Select cprnr,navn from cpr_tabel where postnr <= 1200 order by postnr,cprnr select cprnr,,postnr from cpr_tabel where postnr between 5000 and 5300 order by postnr desc,cprnr asc Opgaver

24 Selektiv søgning med flere valg Where kombinationer and flere af de nævnte betingelser skal gælde samtidig or én af de nævnte betingelser skal være sande or/and kan kombineres og der kan benyttes paranteser Eks.: A) Select cprnr,landsdel,postnr from cpr_tabel where postnr > 9000 and landsdel= Sjælland B) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr <= 1200 or postnr > 9500 C) select cprnr,postnr from cpr_tabel where landsdel = Fyn and (postnr = 5000 or postnr = 5260) A Cprnr Landsdel Postnr B Cprnr Navn Postnr Sjælland Birgitte Birgittesen Sjælland Børge Børgesen 1100 Opgaver

25 Simpel kombinationssøgning (join) Listning af felter fra flere tabeller Select tabel1.felt1,tabel2.felt2 from tabel1,tabel2 where tabel1.id1 = tabel2.id1 Eks.: Select cpr_tabel.cprnr,cpr_tabel.navn,cpr_tabel.postnr,posttabel.by from cpr_tabel,posttabel where cpr_tabel.postnr=posttabel.postnr A Cpr_tabel.cprnr Cpr_tabel.navn Cpr_tabel.postnr posttabel.by Børge Hansen 5000 Odense C Anders Jensen 7000 Fredericia Opgaver

26 Wildcard søgning Listning af udvalgte rækker fra tabeller Select felt1,felt2.. from tabel where felt1 like xxx% Select felt1,felt2.. from tabel where felt1 like y_yy_yy Eks.: A) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where navn like Peter Ni% B) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where navn like Peter Pe_ersen A Cprnr Navn Postnr B Cprnr Navn Postnr Peter Nielsen Peter Petersen Peter Nicolaysen Peter Pedersen 1100 Opgaver

27 Statistik på søgninger Listning af de eentydige rækker og antallet af rækker fra tabeller Select count(*) from tabel <where felt1 = xxx > Select distinct(felt1) from tabel <where felt1 = xxx > Eks.: A1) Select count(*) from cpr_tabel A2) Select count(*) from cpr_tabel where postnr = 5000 B1) Select distinct(postnr) from cpr_tabel B2) Select distinct(postnr) from cpr_tabel where bynavn like borg A Antal B Postnr (Nyborg) 7000 (Viborg) Opgaver

28 Aften 2 Summationer Beregnede udtræk Funktions-søgninger Grupperede udtræk Søgninger på strenge (og datoer) Performance (evt. overskride tiden?)

29 Opsamling aften 1 Select alle felter Select udvalgte felter Select rækker på sorteret form (baseret på udvalgte felter) Select udvalgte rækker vha. betingelse (where sætning) Select med wildcard (%) (_) Select med statistik med count(*) Select fra mere end 1 tabel (detaljer 3. aften)

30 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Select felt1,felt2 from tabel

31 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Select felt1,felt2 from tabel

32 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Select felt1,felt2 from tabel1,tabel2,tabel3.

33 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Select felt1,felt2 from tabel Select * from tabel Minimums select sætning

34 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Felt præsentation flere tabeller Select felt7,felt12,felt7 from tabel1,tabel2 Select felt7,felt12,felt7 from tabel1,tabel2 Select tabel1.felt7,tabel2.felt12,tabel2.felt7 from tabel1,tabel2

35 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Sortering Select felt1,felt2 from tabel order by felt3 Select felt1,felt2 from tabel order by felt1,felt3 Select felt1,felt2 from tabel order by felt1 desc,felt3 (asc)

36 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Betingelse Select felt1,felt2 from tabel where felt3 = 9999 Select felt1,felt2 from tabel where felt3 = xxxxyyyzzz Select felt1,felt2 from tabel where felt3 = xxxx and felt2 = 999 Select felt1,felt2 from tabel where felt3 = xxxx or felt2 = 999 Select felt1 from tabel where felt1 = 22 and (felt3 = 43 or felt4=55)

37 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Andre betingelser Select felt1,felt2 from tabel where felt3 > 9999 Select felt1,felt2 from tabel where felt3 <= 9000 Select felt1,felt2 from tabel where felt3 between 200 and 299 Select felt1,felt2 from tabel where felt3 in ( xx, yy, zz ) Select felt1,felt2 from tabel where felt1!= xxx Select felt1,felt2 from tabel where felt1 is not null > større end < mindre end <= og >= mindre end/ligmed og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med is not null ikke null værdien (dvs. ingenting )

38 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Wildcard søgning Select felt1,felt2 from tabel where felt3 like xxx% Select felt1,felt2 from tabel where felt3 like %xx%y%zzz Select felt1,felt2 from tabel where felt3 like xx_y Select felt1,felt2 from tabel where felt3 like _xx y_ Select felt1,felt2 from tabel where felt3 like xx_yy%zz

39 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Rækkeantal/distinkte værdier Select count(*) from tabel Select count(*) from tabel where felt3 > 700 Select distinct(felt1) from tabel Select distinct(felt1) from tabel where felt1 like x%

40 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Rækkefølge Select felt1 from tabel Select felt1 from tabel where felt3 > 700 Select felt1 from tabel order by felt2,felt3 Select felt1 from tabel where felt3 > 700 order by felt2,felt3

41 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Opgaver Opsummering aften 1

42 Summationer Summering af kolonner fra tabel Select sum(felt1) from tabel Select sum(felt2) from tabel where felt1 = xxx Eks.: A) Select sum(solgte_bananer) from solgt_frugt_tabel B) Select sum(købte_is) from is_indkøbs_tabel where isnavn= Magnum A Solgte bananer B Købte is Opgaver

43 Beregnede udtræk (matematiske udtryk) Beregning på en rækkes felter (enkelt-række-baseret) Select felt1,felt2,felt1+felt2 from tabel Select felt1,felt5/felt6 from tabel Eks.: Select frugt_navn,ant_frugt,stk_pris,ant_frugt*stk_pris from frugt_omsaetning frugt_navn ant_frugt stk_pris ant_frugt*stk_pris Banan Æble Citron

44 Beregnede udtræk - operatorer Multiplikation * Divistion / Addition + Subtraktion - Eks.: Select frugt,ant_frugt,stk_pris,ant_banan*stk_pris from frugt_omsaetning Select antal_piger+antal_drenge from klasse_tabel where klasse = 5A Select højeste_pris-laveste_pris from pris_tabel Select antal_piger/antal_skole_klasser from skole_tabel Opgaver

45 Beregnede udtræk andre operatorer Beregning på en rækkes felter (enkelt-række-baseret) Select operator(x,y) from tabel Eks.: Select ant_øjne,ant_terninger,power(ant_øjne,ant_terninger) from terninge_kast_tabel where ant_øjne in (2,3,6) Ant_øjne Ant_terninger Power(.)

46 Beregnede udtræk andre operatorer ABS(x) SIGN(x) Returnerer den absolutte værdi af x (værdi uden fortegn) Returnerer (for)tegnet for x (negativ=-1,nul=0,positiv=1) Mod(x,y) Returnerer resten (heltal) ved en divison (x divideret med y) Floor(x) Ceil(x) Power(x,y) Round(x,y) Sqrt(x) Returnerer den største hele værdi, som er mindre end eller lig med x Returnerer den mindste hele værdi, som er større end eller lig med x Returnerer værdien for x opløftet y gange Returnerer den afrundede værdi af x (evt. med y antal decimaler) Returnerer kvadratroden af x Eks.: Select floor(ant_is/ant_børn) from is_spiseri_tabel Select mod(ant_is,ant_børn) from is_spiseri_tabel Opgaver

47 Funktions-søgninger Beregning på et antal rækkers felter (mange-række-baseret) Select funktion(felt1) from tabel Select funktion(felt2) from tabel where felt1 = xxx Eks.: Select max(ant_spiste_is) from klasse_spiseri_tabel Select max(ant_spiste_is) from klasse_spiseri_tabel where klasse_navn like 5% Max(ant_spiste_is) 160

48 Funktions-søgninger (funktioner) MIN MAX SUM AVG COUNT COUNT(*) Returnerer den mindste værdi for et felt blandt en gruppe af rækker Returnerer den største værdi for et felt blandt en gruppe af rækker Returnerer summen af et felt blandt en gruppe af rækker Returnerer gennemsnitsværdien for et felt blandt en gruppe af rækker Returnerer antallet af rækker med en værdi for et felt blandt en gruppe af rækker Returnerer antallet af rækker blandt en gruppe af rækker Eks.: Select min(ant_børn) from skoleklasse_tabel Select avg(ant_børn) from skoleklasse_tabel where klasse_navn in ( 5A, 5B, 6A, 6B )

49 Funktions-søgninger - gennemsnit Listning af gennemsnittet for kolonne blandt et antal rækker Eks.: Select avg(felt1) from tabel Select avg(felt2) from tabel where felt2 > 8888 A) Select avg(alder) from cpr_tabel B) Select avg(alder) from cpr_tabel where alder > 40 A alder B alder 45 65

50 Funktions-søgninger minimum/maximum Listning af største/mindste forekomst af en kolonne blandt et antal rækker Select min(felt1) from tabel Select max(felt2) from tabel where felt2 < 666 Eks.: A) Select max(alder) from cpr_tabel B) Select min(alder) from cpr_tabel where alder > 40 A alder B alder Opgaver

51 Grupperede udtræk med funktioner Beregning på et antal rækkers felter (gruppe-baseret) Select felt2,funktion(felt1) from tabel group by felt2 Select felt1,funktion(felt2) from tabel where felt9 = xxx group by felt1 Eks.: Select postnr,avg(alder) from cpr_tabel group by postnr Select postnr,avg(alder) from cpr_tabel group by postnr where postnr between 5000 and 5210 postnr Avg(alder) Opgaver

52 Strenge præsentation og søgning Listning af dele af kolonner og søgning på dele af kolonner Select substr(felt10,1,6) from tabel Select felt1,felt2.. from tabel where substr(felt2,1,8) = abcdefgh Eks.: A) Select cprnr,substr(navn,1,14) from cpr_tabel where navn like Peter Ni% B) Select cprnr,navn from cpr_tabel where substr(navn,1,8) = Peter Pe A Cprnr Navn B Cprnr Navn Peter Nielsen Peter Petersen Peter Nicolays Peter Pedersen Opgaver

53 Aften 3 Dato præsentation og søgning Kombinationssøgninger på flere tabeller Insert - indsættelse af rækker i tabeller Update - editere i rækker i tabeller Delete - sletning af rækker i tabeller

54 Oplysninger ifm. aftenens indhold Ny tabel: KARAKTER. 3 kolonner: Ølnr, Kursist, Karakter Der er på forhånd indsat nogle rækker, som foregiver, hvad andre kursister på holdet har tildelt af karakterer til nogle øl Er-diagram mangler 3 felter: OPRETTID i bryggeri-tabel TRANSAKTIONS_TID i ol_maerker-tabel BY hedder BYNAVN i posttabel

55 Dato behandling i SQL Hvert system sine funktioner MySQL date_format() Oracle to_char() MS SQL server convert() DB2 varchar_format() Se evt. mere på

56 Datoer præsentation og søgning Listning af dato-felter og søgning på datoer Eks.: Select date_format(dato1, %d-%b-%y ) from tabel Select felt1,felt2.. from tabel where datofelt = date_format( , %Y%m%d ) A) Select cprnr, date_format(fødselsdato, %d-%b-%y ) from cpr_tabel where navn= Peter B) Select cprnr,navn from cpr_tabel where fødselsdato = date_format ( 2412, %m%y ) A Cprnr Date_format(føds e.. B Cprnr Navn jul Peter Jul mar Julius Hansen

57 Datoer date_format (MySQL) Specifier Description %a Abbreviated weekday name (Sun..Sat) %b Abbreviated month name (Jan..Dec) %c Month, numeric (0..12) %d Day of the month, numeric (00..31) %e Day of the month, numeric (0..31) %f Microseconds ( ) %H Hour (00..23) %h Hour (01..12) %i Minutes, numeric (00..59) %j Day of year ( ) %k Hour (0..23) %l Hour (1..12) %M Month name (January..December) %m Month, numeric (00..12) %r Time, 12-hour (hh:mm:ss followed by AM or PM) %S Seconds (00..59) %s Seconds (00..59) %T Time, 24-hour (hh:mm:ss) %u Week (00..53), where Monday is the first day of the week; WEEK() mode 1 %W Weekday name (Sunday..Saturday) %w Day of the week (0=Sunday..6=Saturday) %Y Year, numeric, four digits %y Year, numeric (two digits) %% A literal % character Opgaver

58 Kombinations-søgninger flere tabeller Kombinere felter fra flere tabeller Er-diagrammet viser relationerne mellem tabellerne

59 Kombinations-søgninger flere tabeller Kombinere felter fra flere tabeller Er-diagrammet viser relationerne mellem tabellerne Eksempel: Bryggeri-tabellen indeholder ikke bynavn Men bryggeri-tabellen indeholder postnr. Postnr kan bruges til at hente bynavnet fra posttabellen (Se eksempel næste side) Eksempel: Oel-maerker-tabellen og bryggeri-tabellen indeholder bryggerinr Man kan finde hvilket bryggeri (bryggerinavn) hvorpå en øl er produceret

60 Joins SELECT bryggerinavn,postnr FROM bryggeri SELECT postnr,bynavn FROM posttabel SELECT bryggerinavn, bynavn FROM bryggeri JOIN posttabel ON posttabel.postnr = bryggeri.postnr

61 Joins Listning af felter fra flere tabeller SELECT tabel1.felt1,tabel2.felt2 FROM tabel1, tabel2 WHERE tabel1.id1 = tabel2.id1 Eller SELECT tabel1.felt1,tabel2.felt2 FROM tabel1 JOIN tabel2 on tabel1.id1 = tabel2.id1 WHERE Eksempel SELECT cprnr, navn, cpr_tabel.postnr, by FROM cpr_tabel, posttabel WHERE cpr_tabel.postnr = posttabel.postnr eller SELECT cprnr, navn, cpr_tabel.postnr, by FROM cpr_tabel JOIN posttabel ON cpr_tabel.postnr=posttabel.postnr A Cpr_tabel.cprnr Cpr_tabel.navn Cpr_tabel.postnr posttabel.by Børge Hansen 5000 Odense C Anders Jensen 7000 Fredericia

62 Joins JOIN tabel ON Giver kun de rækker, der opfylder kriteriet der står i ON-clausen

63 Andre JOIN-typer

64 Opgaver i Joins Listning af felter fra flere tabeller SELECT tabel1.felt1,tabel2.felt2 FROM tabel1, tabel2 WHERE tabel1.id1 = tabel2.id1 Eller SELECT tabel1.felt1,tabel2.felt2 FROM tabel1 JOIN tabel2 on tabel1.id1 = tabel2.id1 WHERE Eksempel SELECT cprnr, navn, cpr_tabel.postnr, by FROM cpr_tabel, posttabel WHERE cpr_tabel.postnr = posttabel.postnr eller SELECT cprnr, navn, cpr_tabel.postnr, by FROM cpr_tabel JOIN posttabel ON cpr_tabel.postnr=posttabel.postnr A Cpr_tabel.cprnr Cpr_tabel.navn Cpr_tabel.postnr posttabel.by Børge Hansen 5000 Odense C Anders Jensen 7000 Fredericia

65 Insert Indsætte rækker i tabeller Indsæt en (eller flere) række(r) INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2,...) INSERT INTO table_name select felt1,felt2 from table_name2 Eks.: insert into cpr_tabel values ( , Peter Juliusen,5000, Overgade 18 ) insert into cpr_tabel values ( , Sofie Juliusen,5000, Overgade 18 ) commit Insert into cpr_tabel select cprnr,navn,postnr,adresse from grønlandsk_cpr_tabel commit A Cprnr Navn Postnr Adresse Peter Juliusen 5000 Overgade Sofie Juliusen 5000 Overgade 18

66 Commit og Rollback Opdateringer i en tabel kan fortrydes eller godkendes En insert, update eller delete på rækker er ikke fuldendt inden der afgives enten en commit eller en rollback Commit: Godkender den eller de opdateringer, som er sket mod tabellerne Rollback: Fortryder alle opdateringer, som er sket mod tabellerne Eks.: insert into cpr_tabel values ( , Peter Juliusen,5000, Overgade 18 ) insert into cpr_tabel values ( , Sofie Juliusen,5000, Overgade 18 ) rollback insert into cpr_tabel values ( , Peter Juliusen,5000, Overgade 18 ) insert into cpr_tabel values ( , Sofie Juliusen,5000, Overgade 18 ) commit A Cprnr Navn Postnr Adresse Peter Juliusen 5000 Overgade Sofie Juliusen 5000 Overgade 18

67 Insert af rækker med rollback Insert into oltyper values (145, Julebryg ) select * from oltyper where oltypenr >142 rollback select * from oltyper where oltypenr >142

68 Insert af rækker med commit Insert into oltyper values (145, Julebryg ) select * from oltyper where oltypenr >142 commit select * from oltyper where oltypenr >142 Opgaver

69 Delete Slette rækker i tabeller Slette én (eller flere) række(r) Delete from table_name Delete from table_name where felt1 = værdi Delete from table_name where felt1 in ( xx, yy, zz, vv ) Delete from table_name1 where felt1 in (select felt1 from table_name2) Eks.: delete from cpr_tabel rollback delete from cpr_tabel where status = Flyttet til udlandet commit Cprnr Navn Bynavn Status Peter Nielsen Bosiddende Peter Nicolaysen Flyttet til udlandet Cprnr Navn Bynavn Status Peter Nielsen Bosiddende Opgaver

70 Update Opdatere rækker i tabeller Opdatere en (eller flere) række(r) update table_name set felt1= nyværdi, felt2= nyværdi2 update table_name set felt1= nyværdi where felt2 = værdi Eks.: update cpr_tabel set nationalitet= DK, A Cprnr Navn Bynavn MK Nationalitet Rasmus Nielsen Odense M DK Rasmus Lüberth Nuuk DK update cpr_tabel set nationalitet= GR,MK=M where bynavn = Nuuk and navn like Rasmus% commit A Cprnr Navn Bynavn MK Nationalitet Rasmus Nielsen Odense M DK Rasmus Lüberth Nuuk M GR Opgaver

71 Link-liste Kommer på siden Evaluering

72 Opsummering Almindelig select med søge-kriterier og sortering Funktions-søgning Gruppebaseret visning og søgning Kombinations-søgninger med flere tabeller Opgaver

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Trin 1 INSERT INTO Debitor (DebitorNr, KundeKategori, KreditMax, SidstRykket, Sælger ) VALUES (20121, 10, 40000, NULL, "Bjarne Larsen");

Trin 1 INSERT INTO Debitor (DebitorNr, KundeKategori, KreditMax, SidstRykket, Sælger ) VALUES (20121, 10, 40000, NULL, Bjarne Larsen); SQL-programmering Alle opgaverne er baseret på ACCESS-databasen REGNSKAB Løsningsforslag til SQL-opgavesættet Følgende løsninger til opgaverne i forbindelse med Regnskabsdatabasen er vejledende. Fund af

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen Databaser, efterår 2002 Begrænsninger i SQL Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning..

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning.. Side 1 af 11 Dato: 07-09-2003 Opgaver i oprettelse af kunder og info i database med java. Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Database kursus Forår 2013

Database kursus Forår 2013 Database kursus Forår 2013 Jacob Aae Mikkelsen Database design og programmering/databaser fra Organisationsorienteret softwareudvikling 1 Praktisk info Lærebog Database Systems: The Complete Book Skema

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Database "opbygning"

Database opbygning Database "opbygning" Dette områder falder mest under en DBA's ansvarsområde. Det kan sagtens tænkes at en database udvikler i nogle situationer vil blive nød til at oprette produktions og test) databaser,

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen Tips og tricks til Proc Means Capgemini gruppen Grundlagt 1967 i Paris, startet i Danmark 1984 Omsætning på verdensplan i 2008 8,7 milliader euro 91.600 medarbejdere på verdensplan, heraf 300 i Danmark

Læs mere

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen Senior IM Consultant Dong Energy, Group IT, Trading IT, Analytics

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen Senior IM Consultant Dong Energy, Group IT, Trading IT, Analytics Tips og tricks til Proc Means Per Andersen Senior IM Consultant Dong Energy, Group IT, Trading IT, Analytics ENERGI I FORANDRING Marts 2012 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

Bilag d. SYSTEMDOKUMENTATION til Inventarsystemet MS Access løsning

Bilag d. SYSTEMDOKUMENTATION til Inventarsystemet MS Access løsning Bilag d. SYSTEMDOKUMENTATION til Inventarsystemet MS Access løsning Maj 2004 Indholdsfortegnelse RELATIONER MELLEM TABELLER...4 TABELLER...5 INSTITUTIONSOPLYSNINGER...5 INVENTAR...10 INVENTARKODER...19

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 V009 Elevens navn IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 Udarbejdet af Søren Haahr, juni 2010 Copyright Enhver mangfoldiggørelse af tekst eller illustrationer

Læs mere

Software Projekt NoSQL vs RMDB

Software Projekt NoSQL vs RMDB Software Projekt NoSQL vs RMDB Skrevet af Carsten Sørensen, Hans Jørgen Frandsen, Peter Haislund Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Arhus N, Denmark 201200089, 19960442,

Læs mere

Databaser Obligatorisk opgave 2 Vejledende løsning

Databaser Obligatorisk opgave 2 Vejledende løsning University of Southern Denmark Department of Mathematics and Computer Science Databaser Obligatorisk opgave 2 Vejledende løsning Afleveres senest: Søndag d. 5. maj kl 23.59 Spilleregler Denne obligatoriske

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4 Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester MulB13e, gruppe 4 September 2014 http://www.designduck.dk/cph/trorodvin create table costumers ( cno INT(4) Primary key AUTO_INCREMENT, cname VARCHAR(30)

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU05... 2 1.1 ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU... 2 1.2 NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV

Læs mere

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier IT SUMMER CAMP 2015 Dato for arr. og dato for seneste tilmelding bliver offentliggjort i maj. uge z, x. / y. 2015 Ubuntu-Linux, Web-Server, og Basal Web-programmering En extensiv indføring i web-programmering

Læs mere

DVL kursus: ViewRanger. Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014

DVL kursus: ViewRanger. Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014 DVL kursus: ViewRanger Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014 Dagens program ViewRanger i teori og praksis Frokostpause ViewRanger i teori og praksis Afslutning og evaluering Grupper Gruppe Navn

Læs mere

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Databaser Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954 Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Fagligt indhold Link til faget på mars.tekkom.dk Link til faget på iu.amukurs.dk

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

IBM DB2 Universal Database. KomgodtigangmedSQL. Version 7 S511-5803-00

IBM DB2 Universal Database. KomgodtigangmedSQL. Version 7 S511-5803-00 IBM DB2 Universal Database KomgodtigangmedSQL Version 7 S511-5803-00 IBM DB2 Universal Database KomgodtigangmedSQL Version 7 S511-5803-00 Læs de generelle oplysninger under Tillæg C. Om dette dokument

Læs mere

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database Databaseteori 19. Databaser Fra længe før EDB alderen har man haft arkiver med viden: lande har haft folkeregistre med oplysninger om landet borgere, firmaer har haft oplysninger om kunder og salg, man

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Rigtig SQL Programmering

Rigtig SQL Programmering Rigtig SQL Programmering 1 SQL i Rigtige Programmer Indtil nu har vi brugt SQL direkte i kommandolinje promt/gui program, hvor vi kan lave forespørgsler til databasen I virkeligheden: Programmer kontakter

Læs mere

SAS Scalable Performance Data Server

SAS Scalable Performance Data Server SAS Scalable Performance Data Server Charlotte Pedersen, seniorkonsulent Claus Ørskov, konsulent PS Banking SPD Server Skalerbar Hastighed 2 Hastighed og skalerbarhed Mindre fil I/O og parallel processing

Læs mere

DM08115 DATABASE 08.06.2010

DM08115 DATABASE 08.06.2010 Hvad er OLAP OLAP er en databaseteknologi, der er blevet optimeret til forespørgsler og rapportering i stedet for behandling af transaktioner. Kildedataene for OLAP er OLTP- databaser (Online Transactional

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Projekt titel. Projekt navn. Gruppe medlemmer. Klasse/Gruppenummer. Databaseprojekt 1. Ferrari

Projekt titel. Projekt navn. Gruppe medlemmer. Klasse/Gruppenummer. Databaseprojekt 1. Ferrari Projekt titel Databaseprojekt 1 Projekt navn Ferrari Gruppe medlemmer Christian Lund (christiandevries.dk) Alexander Kofod (thisisalex.dk) Mark Halding (haldingweb.dk) Klasse/Gruppenummer MulA - gruppe

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Indledning... 3 3. Analyse... 4 3.1. Databasedesign... 5 3.1.1. Hvilke data... 5 3.1.2. Standard spørgsmål... 7 3.1.3. Primærnøgler...

Læs mere

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen!

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! v./stegemüller & Sepstrup Side 1 09-04-2007 Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! Vi beskriver ret detaljeret, hvordan du kommer fra dit regneark med informationer fra gravsten til en hjemmeside,

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

Notater til Avancerede Databaser. Vidar Jon Bauge 2007

Notater til Avancerede Databaser. Vidar Jon Bauge 2007 Notater til Avancerede Databaser Vidar Jon Bauge 2007 Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 1 af 65 Indholdsfortegnelse Datamodellering med ER-diagrammer...5 Entiteter...6 Attributter...6 Entitetstyper

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Binære søgetræer. Binære søgetræer. Nærmeste naboer. Nærmeste nabo

Binære søgetræer. Binære søgetræer. Nærmeste naboer. Nærmeste nabo Philip Bille Nærmeste naboer. Vedligehold en dynamisk mængde S af elementer. Hvert element har en nøgle key[] og satellitdata data[]. operationer. PREDECESSOR(k): returner element med største nøgle k.

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

SPD server som Storage Medie. Michael Rosairus. Fra DB2 til SPD server

SPD server som Storage Medie. Michael Rosairus. Fra DB2 til SPD server SPD server som Storage Medie. Michael Rosairus Fra DB2 til SPD server Agenda Et dias om PBS. Sandpit-Invest som det så ud - Udfordringer ;o) SPD server - hvordan? Evaluering af SPD som mulig løsning. Projekt:

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon -

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Data Warehouse 4. sem. datamatiker uddannelse Tietgen Skolen Odense Skrevet af Troels Markvard Andersen (DM08228) Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Troels Markvard Andersen Side 1 af 8 Forord /

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Binære søgetræer. Nærmeste naboer Binære søgetræer Indsættelse Predecessor og successor Sletning Trægennemløb. Philip Bille

Binære søgetræer. Nærmeste naboer Binære søgetræer Indsættelse Predecessor og successor Sletning Trægennemløb. Philip Bille Binære søgetræer Nærmeste naboer Binære søgetræer Indsættelse Predecessor og successor Sletning Trægennemløb Philip Bille Binære søgetræer Nærmeste naboer Binære søgetræer Indsættelse Predecessor og successor

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

OPC ACCESS HEARTBEAT 1

OPC ACCESS HEARTBEAT 1 OPC Access Heartbeat Dette dokument gennemgår i et kort eksempel, hvordan OPC Access konfigureres til at anvende Heartbeat funktionen til at dokumentere kontinuerlig forbindelse mellem SQL Server og OPC

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Hvad Hvorfor Hvordan

Hvad Hvorfor Hvordan Hvad Hvorfor Hvordan Hent OpenKapow Installer programmet OpenKapow er et enkelt program til at bygge robotter for at skrabe data på nettet. Programmet er gratis at hente og bruge. Det findes i en linux-

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6:

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettet: Ved opdatering af Xdont skal klienter ikke starte automatisk, før efter 5 min.

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Sammenligning af Objekt-orienteret databaser og Relationelle databaser.

Sammenligning af Objekt-orienteret databaser og Relationelle databaser. Sammenligning af Objekt-orienteret databaser og Relationelle databaser. Af Louis Fleron Databaser OODBMS og RDBMS PBS10101 Louis Fleron Side 2 Af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forord....3 2. Hvad er et OODBMS?...3

Læs mere

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search)

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search) Embase Vejledning Der er adgang til Embase fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk ) Har du ikke

Læs mere

Prioritetskøer og hobe. Philip Bille

Prioritetskøer og hobe. Philip Bille Prioritetskøer og hobe Philip Bille Plan Prioritetskøer Træer Hobe Repræsentation Prioritetskøoperationer Konstruktion af hob Hobsortering Prioritetskøer Prioritetskø Vedligehold en dynamisk mængde S af

Læs mere

Web 2.0. World Wide Web (www)

Web 2.0. World Wide Web (www) Web 2.0 World Wide Web (www) I marts 1989 skrev Tim Berners-Lee et information udveksling program kaldt ENQUIRE. Da han arbejde i CERN, var han ikke tilfreds med kommunikationen, derfor videreudviklede

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Rette bunkefejl i Legacy

Rette bunkefejl i Legacy Rette bunkefejl i Legacy - med programmet Microsoft Access Indhold Programmet Microsoft Access... 1 Oprette korte stednavne... 3 Den tunge måde at rette på... 3 Den lettere måde... 4 Slette stednavne...

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Kontrolbasen. Brugsanvisning. Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol.

Kontrolbasen. Brugsanvisning. Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. Kontrolbasen Brugsanvisning Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. Samtidig indeholder den indtastningsfaciliteter til oplysninger

Læs mere

Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006

Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006 11. december 2006 11.12.2006 A346.80.2 WM-data Side 1 af 17 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. OPBYGNING AF DATAUDTRÆK... 3 2.1 Udvælgelse af prøver... 3 2.2 Statistiske parametre... 5 2.3 Opstille kriterier...

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Statistik på Geocaching.com

Statistik på Geocaching.com Statistik på Geocaching.com Hvis vi gerne vil have statistik på vores profil på Geocaching.com, vel at mærke en statistik der er lidt mere spændende end den der findes der i forvejen, kan vi genere en

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Business Online. Business Online - User manual. User Manual Booking. Indholdsfortegnelse

Business Online. Business Online - User manual. User Manual Booking. Indholdsfortegnelse Business Online User Manual Booking Indholdsfortegnelse Login Side 2-3 Hovedside - 4 Bestil rejse (start) - 5 Bestil flyrejse via prisstyret søgning - 6-7 Bestil flyrejse via tidsstyret søgning - 8-12

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere