Kursus/workshop: SQL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus/workshop: SQL"

Transkript

1 Kursus/workshop: SQL En workshop - med fokus på workshop. En workshop arrangeret af PROSA Palle Nygaard Hansen Frank Jensen

2 Indledning Gennemgang af alle basale SQL-sætninger Forløb for alle 3 aftener: Kort indføring om en SQLsætning Øvelser i samme Og forfra igen Forudsætning er, at ingen kender til SQL på forhånd Øvrige forudsætninger: Kunne basale engelske udtryk Basal programmeringserfaring

3 Indhold for de 3 aftener Aften 1: Basale select sætninger - listning fra tabeller Sortering af udtræk fra tabeller Selektiv søgning - udtræk af udvalgte rækker fra tabeller Statistik-udtræk - antal af forekomster i søgningerne Summationer Aften 2: Beregnede udtræk Grupperede udtræk funktions-søgninger Søgninger på strenge og datoer Aften 3: Kombinationssøgninger på flere tabeller Insert - indsættelse af rækker i tabeller Update - editere i rækker i tabeller Delete - sletning af rækker i tabeller

4 Teori: Hvad er en database? Et databasesystem skal stille følgende faciliteter til rådighed: Atomare transaktioner, hvilket betyder, at en ændring enten skal gennemføres helt eller også skal der ryddes så godt op, at det ser ud som om ændringen ikke er forsøgt gennemført. Konsistens De atomare transaktioner skal føre databasen fra en sammenhængende tilstand til en anden. Dette kræver, at de enkelte transaktioner er designet korrekt og hænger ikke kun på databasesystemet. Isolation To eller flere programmer, der bruger samme database, må ikke kunne se hinandens ændringer, før de er helt gennemførte. Der anvendes dog forskellige grader af isolation. Varighed Det skal sikres, at data ikke bare forsvinder. Det stiller krav til den anvendte hardware og krav om at skrivninger til disk laves, så data ikke kun lander i en cache undervejs. På engelsk kaldes disse krav om bestemte egenskaber for ACID-properties efter forbogstaverne i de engelske betegnelser atomicy, consistency, isolation og durability.

5 Teori: Tabel-begrebet I en relationel tabel er data indeholdt i tabeller En tabel er en liste (hver forekomst kaldes en række) Hver række indeholder et antal felter (kaldes kolonner) Eks: I bryggeri-tabellen er der i dette tilfælde vist 7 rækker og 4 kolonner

6 Eller sagt på en anden måde

7 Teori: Kolonner Kolonnerne i en tabel kan have forskellige formater Numerisk felt Karakterfelt Datofelt Og andre I bryggeri-tabellen er der 2 numeriske felter, 1 karakter-felt og 1 dato-felt.

8 Tabeller i workshoppen Tabellerne som bruges til øvelserne i denne workshop er bygget op om temaet øl Tabellerne hedder: bryggeri ol_maerker oltyper bydrikkeri posttabel

9 Tabeller i workshoppen

10

11 SQLkommando-programmerne MySQL Workbench

12 Aften 1 Basale select sætninger (listning fra tabeller) Sortering af udtræk fra tabeller Selektiv søgning (udtræk af udvalgte rækker fra tabeller) Statistik-udtræk (antal af forekomster i søgningerne

13 Basale select sætninger 1 Listning af rækker fra tabeller Select * from tabel Eks.: Select * from cpr_tabel Cprnr Navn By Skostørrelse Feltxx -----> Birgitte Birgittesen Humble 46 yy Børge Børgesen Svanneke 35 zz Opgaver

14 Basale select sætninger 2 Listning af udvalgte kolonner fra tabeller Select felt1,felt2 from tabel Eks.: Select cprnr,navn from cpr_tabel Cprnr Navn Birgitte Birgittesen Børge Børgesen Opgaver

15 Sorterede select sætninger Listning af udvalgte kolonner fra tabeller Select felt1,felt2 from tabel order by felt1 Eks.: A) Select cprnr,navn from cpr_tabel order by cprnr B) Select cprnr,navn from cpr_tabel order by navn desc A Cprnr Navn B Cprnr Navn Birgitte Birgittesen Sofie Sofiesen Sofie Sofiesen Børge Børgesen Børge Børgesen Birgitte Birgittesen Opgaver

16 Selektiv søgning Listning af udvalgte rækker fra tabeller Select felt1,felt2 from tabel where felt1 = xyz Eks.: A) Select cprnr,navn from cpr_tabel where cprnr = B) Select cprnr,navn from cpr_tabel where navn = Børge Børgesen A Cprnr Navn B Cprnr Navn Sofie Sofiesen Børge Børgesen Opgaver

17 Selektiv søgning med andre operatorer Operatorer > større end < mindre end Eks.: <= og >= mindre end/ligmed og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med A) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr > 9000 B) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr <= 1200 C) select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr between 5000 and 5300 D) select cprnr,navn,landsdel from cpr_tabel where landsdel in ( Fyn, Jylland ) E) select cprnr,navn,mand_kvinde_mk from cprtabel where mand_kvinde_mk!= M

18 Selektiv søgning med andre operatorer (A) Listning af udvalgte rækker fra tabeller Operatorer: > større end < mindre end <= og >= mindre end/lig med og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med Eks.: A) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr > 9000 Cprnr Navn Postnr Birgitte Birgittesen Børge Børgesen Sofie Sofiesen 9200

19 Selektiv søgning med andre operatorer (B) Listning af udvalgte rækker fra tabeller Operatorer: > større end < mindre end <= og >= mindre end/lig med og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med Eks.: B) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr <= 1200 Cprnr Navn Postnr Birgitte Birgittesen Børge Børgesen Sofie Sofiesen 1150

20 Selektiv søgning med andre operatorer (C) Listning af udvalgte rækker fra tabeller Operatorer: > større end < mindre end <= og >= mindre end/ligmed og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med Eks.: C) select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr between 5000 and 5300 Cprnr Navn Postnr Birgitte Birgittesen Børge Børgesen Sofie Sofiesen 5260

21 Selektiv søgning med andre operatorer (D) Listning af udvalgte rækker fra tabeller Operatorer: > større end < mindre end <= og >= mindre end/ligmed og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med Eks.: D) select cprnr,navn,landsdel from cpr_tabel where landsdel in ( Fyn, Jylland ) Cprnr Navn Landsdel Birgitte Birgittesen Fyn Børge Børgesen Jylland Sofie Sofiesen Fyn

22 Selektiv søgning med andre operatorer (E) Listning af udvalgte rækker fra tabeller Operatorer: > større end < mindre end <= og >= mindre end/ligmed og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med Eks.: E) select cprnr,navn,mand_kvinde_mk from cprtabel where mand_kvinde_mk!= M Cprnr Navn Mand_kvinde_mk Birgitte Birgittesen K Sofie Sofiesen K Opgaver

23 Syntaks-opsamling på select-sætninger Syntaks for en select sætning Select felt1,felt2, from tabel where feltx <operator> xxx order by feltx,felty (desc/asc) Eks.: Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr > 9000 order by postnr Select cprnr,navn from cpr_tabel where postnr <= 1200 order by postnr,cprnr select cprnr,,postnr from cpr_tabel where postnr between 5000 and 5300 order by postnr desc,cprnr asc Opgaver

24 Selektiv søgning med flere valg Where kombinationer and flere af de nævnte betingelser skal gælde samtidig or én af de nævnte betingelser skal være sande or/and kan kombineres og der kan benyttes paranteser Eks.: A) Select cprnr,landsdel,postnr from cpr_tabel where postnr > 9000 and landsdel= Sjælland B) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr <= 1200 or postnr > 9500 C) select cprnr,postnr from cpr_tabel where landsdel = Fyn and (postnr = 5000 or postnr = 5260) A Cprnr Landsdel Postnr B Cprnr Navn Postnr Sjælland Birgitte Birgittesen Sjælland Børge Børgesen 1100 Opgaver

25 Simpel kombinationssøgning (join) Listning af felter fra flere tabeller Select tabel1.felt1,tabel2.felt2 from tabel1,tabel2 where tabel1.id1 = tabel2.id1 Eks.: Select cpr_tabel.cprnr,cpr_tabel.navn,cpr_tabel.postnr,posttabel.by from cpr_tabel,posttabel where cpr_tabel.postnr=posttabel.postnr A Cpr_tabel.cprnr Cpr_tabel.navn Cpr_tabel.postnr posttabel.by Børge Hansen 5000 Odense C Anders Jensen 7000 Fredericia Opgaver

26 Wildcard søgning Listning af udvalgte rækker fra tabeller Select felt1,felt2.. from tabel where felt1 like xxx% Select felt1,felt2.. from tabel where felt1 like y_yy_yy Eks.: A) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where navn like Peter Ni% B) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where navn like Peter Pe_ersen A Cprnr Navn Postnr B Cprnr Navn Postnr Peter Nielsen Peter Petersen Peter Nicolaysen Peter Pedersen 1100 Opgaver

27 Statistik på søgninger Listning af de eentydige rækker og antallet af rækker fra tabeller Select count(*) from tabel <where felt1 = xxx > Select distinct(felt1) from tabel <where felt1 = xxx > Eks.: A1) Select count(*) from cpr_tabel A2) Select count(*) from cpr_tabel where postnr = 5000 B1) Select distinct(postnr) from cpr_tabel B2) Select distinct(postnr) from cpr_tabel where bynavn like borg A Antal B Postnr (Nyborg) 7000 (Viborg) Opgaver

28 Aften 2 Summationer Beregnede udtræk Funktions-søgninger Grupperede udtræk Søgninger på strenge (og datoer) Performance (evt. overskride tiden?)

29 Opsamling aften 1 Select alle felter Select udvalgte felter Select rækker på sorteret form (baseret på udvalgte felter) Select udvalgte rækker vha. betingelse (where sætning) Select med wildcard (%) (_) Select med statistik med count(*) Select fra mere end 1 tabel (detaljer 3. aften)

30 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Select felt1,felt2 from tabel

31 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Select felt1,felt2 from tabel

32 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Select felt1,felt2 from tabel1,tabel2,tabel3.

33 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Select felt1,felt2 from tabel Select * from tabel Minimums select sætning

34 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Felt præsentation flere tabeller Select felt7,felt12,felt7 from tabel1,tabel2 Select felt7,felt12,felt7 from tabel1,tabel2 Select tabel1.felt7,tabel2.felt12,tabel2.felt7 from tabel1,tabel2

35 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Sortering Select felt1,felt2 from tabel order by felt3 Select felt1,felt2 from tabel order by felt1,felt3 Select felt1,felt2 from tabel order by felt1 desc,felt3 (asc)

36 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Betingelse Select felt1,felt2 from tabel where felt3 = 9999 Select felt1,felt2 from tabel where felt3 = xxxxyyyzzz Select felt1,felt2 from tabel where felt3 = xxxx and felt2 = 999 Select felt1,felt2 from tabel where felt3 = xxxx or felt2 = 999 Select felt1 from tabel where felt1 = 22 and (felt3 = 43 or felt4=55)

37 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Andre betingelser Select felt1,felt2 from tabel where felt3 > 9999 Select felt1,felt2 from tabel where felt3 <= 9000 Select felt1,felt2 from tabel where felt3 between 200 and 299 Select felt1,felt2 from tabel where felt3 in ( xx, yy, zz ) Select felt1,felt2 from tabel where felt1!= xxx Select felt1,felt2 from tabel where felt1 is not null > større end < mindre end <= og >= mindre end/ligmed og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med is not null ikke null værdien (dvs. ingenting )

38 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Wildcard søgning Select felt1,felt2 from tabel where felt3 like xxx% Select felt1,felt2 from tabel where felt3 like %xx%y%zzz Select felt1,felt2 from tabel where felt3 like xx_y Select felt1,felt2 from tabel where felt3 like _xx y_ Select felt1,felt2 from tabel where felt3 like xx_yy%zz

39 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Rækkeantal/distinkte værdier Select count(*) from tabel Select count(*) from tabel where felt3 > 700 Select distinct(felt1) from tabel Select distinct(felt1) from tabel where felt1 like x%

40 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Rækkefølge Select felt1 from tabel Select felt1 from tabel where felt3 > 700 Select felt1 from tabel order by felt2,felt3 Select felt1 from tabel where felt3 > 700 order by felt2,felt3

41 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Opgaver Opsummering aften 1

42 Summationer Summering af kolonner fra tabel Select sum(felt1) from tabel Select sum(felt2) from tabel where felt1 = xxx Eks.: A) Select sum(solgte_bananer) from solgt_frugt_tabel B) Select sum(købte_is) from is_indkøbs_tabel where isnavn= Magnum A Solgte bananer B Købte is Opgaver

43 Beregnede udtræk (matematiske udtryk) Beregning på en rækkes felter (enkelt-række-baseret) Select felt1,felt2,felt1+felt2 from tabel Select felt1,felt5/felt6 from tabel Eks.: Select frugt_navn,ant_frugt,stk_pris,ant_frugt*stk_pris from frugt_omsaetning frugt_navn ant_frugt stk_pris ant_frugt*stk_pris Banan Æble Citron

44 Beregnede udtræk - operatorer Multiplikation * Divistion / Addition + Subtraktion - Eks.: Select frugt,ant_frugt,stk_pris,ant_banan*stk_pris from frugt_omsaetning Select antal_piger+antal_drenge from klasse_tabel where klasse = 5A Select højeste_pris-laveste_pris from pris_tabel Select antal_piger/antal_skole_klasser from skole_tabel Opgaver

45 Beregnede udtræk andre operatorer Beregning på en rækkes felter (enkelt-række-baseret) Select operator(x,y) from tabel Eks.: Select ant_øjne,ant_terninger,power(ant_øjne,ant_terninger) from terninge_kast_tabel where ant_øjne in (2,3,6) Ant_øjne Ant_terninger Power(.)

46 Beregnede udtræk andre operatorer ABS(x) SIGN(x) Returnerer den absolutte værdi af x (værdi uden fortegn) Returnerer (for)tegnet for x (negativ=-1,nul=0,positiv=1) Mod(x,y) Returnerer resten (heltal) ved en divison (x divideret med y) Floor(x) Ceil(x) Power(x,y) Round(x,y) Sqrt(x) Returnerer den største hele værdi, som er mindre end eller lig med x Returnerer den mindste hele værdi, som er større end eller lig med x Returnerer værdien for x opløftet y gange Returnerer den afrundede værdi af x (evt. med y antal decimaler) Returnerer kvadratroden af x Eks.: Select floor(ant_is/ant_børn) from is_spiseri_tabel Select mod(ant_is,ant_børn) from is_spiseri_tabel Opgaver

47 Funktions-søgninger Beregning på et antal rækkers felter (mange-række-baseret) Select funktion(felt1) from tabel Select funktion(felt2) from tabel where felt1 = xxx Eks.: Select max(ant_spiste_is) from klasse_spiseri_tabel Select max(ant_spiste_is) from klasse_spiseri_tabel where klasse_navn like 5% Max(ant_spiste_is) 160

48 Funktions-søgninger (funktioner) MIN MAX SUM AVG COUNT COUNT(*) Returnerer den mindste værdi for et felt blandt en gruppe af rækker Returnerer den største værdi for et felt blandt en gruppe af rækker Returnerer summen af et felt blandt en gruppe af rækker Returnerer gennemsnitsværdien for et felt blandt en gruppe af rækker Returnerer antallet af rækker med en værdi for et felt blandt en gruppe af rækker Returnerer antallet af rækker blandt en gruppe af rækker Eks.: Select min(ant_børn) from skoleklasse_tabel Select avg(ant_børn) from skoleklasse_tabel where klasse_navn in ( 5A, 5B, 6A, 6B )

49 Funktions-søgninger - gennemsnit Listning af gennemsnittet for kolonne blandt et antal rækker Eks.: Select avg(felt1) from tabel Select avg(felt2) from tabel where felt2 > 8888 A) Select avg(alder) from cpr_tabel B) Select avg(alder) from cpr_tabel where alder > 40 A alder B alder 45 65

50 Funktions-søgninger minimum/maximum Listning af største/mindste forekomst af en kolonne blandt et antal rækker Select min(felt1) from tabel Select max(felt2) from tabel where felt2 < 666 Eks.: A) Select max(alder) from cpr_tabel B) Select min(alder) from cpr_tabel where alder > 40 A alder B alder Opgaver

51 Grupperede udtræk med funktioner Beregning på et antal rækkers felter (gruppe-baseret) Select felt2,funktion(felt1) from tabel group by felt2 Select felt1,funktion(felt2) from tabel where felt9 = xxx group by felt1 Eks.: Select postnr,avg(alder) from cpr_tabel group by postnr Select postnr,avg(alder) from cpr_tabel group by postnr where postnr between 5000 and 5210 postnr Avg(alder) Opgaver

52 Strenge præsentation og søgning Listning af dele af kolonner og søgning på dele af kolonner Select substr(felt10,1,6) from tabel Select felt1,felt2.. from tabel where substr(felt2,1,8) = abcdefgh Eks.: A) Select cprnr,substr(navn,1,14) from cpr_tabel where navn like Peter Ni% B) Select cprnr,navn from cpr_tabel where substr(navn,1,8) = Peter Pe A Cprnr Navn B Cprnr Navn Peter Nielsen Peter Petersen Peter Nicolays Peter Pedersen Opgaver

53 Aften 3 Dato præsentation og søgning Kombinationssøgninger på flere tabeller Insert - indsættelse af rækker i tabeller Update - editere i rækker i tabeller Delete - sletning af rækker i tabeller

54 Oplysninger ifm. aftenens indhold Ny tabel: KARAKTER. 3 kolonner: Ølnr, Kursist, Karakter Der er på forhånd indsat nogle rækker, som foregiver, hvad andre kursister på holdet har tildelt af karakterer til nogle øl Er-diagram mangler 3 felter: OPRETTID i bryggeri-tabel TRANSAKTIONS_TID i ol_maerker-tabel BY hedder BYNAVN i posttabel

55 Dato behandling i SQL Hvert system sine funktioner MySQL date_format() Oracle to_char() MS SQL server convert() DB2 varchar_format() Se evt. mere på

56 Datoer præsentation og søgning Listning af dato-felter og søgning på datoer Eks.: Select date_format(dato1, %d-%b-%y ) from tabel Select felt1,felt2.. from tabel where datofelt = date_format( , %Y%m%d ) A) Select cprnr, date_format(fødselsdato, %d-%b-%y ) from cpr_tabel where navn= Peter B) Select cprnr,navn from cpr_tabel where fødselsdato = date_format ( 2412, %m%y ) A Cprnr Date_format(føds e.. B Cprnr Navn jul Peter Jul mar Julius Hansen

57 Datoer date_format (MySQL) Specifier Description %a Abbreviated weekday name (Sun..Sat) %b Abbreviated month name (Jan..Dec) %c Month, numeric (0..12) %d Day of the month, numeric (00..31) %e Day of the month, numeric (0..31) %f Microseconds ( ) %H Hour (00..23) %h Hour (01..12) %i Minutes, numeric (00..59) %j Day of year ( ) %k Hour (0..23) %l Hour (1..12) %M Month name (January..December) %m Month, numeric (00..12) %r Time, 12-hour (hh:mm:ss followed by AM or PM) %S Seconds (00..59) %s Seconds (00..59) %T Time, 24-hour (hh:mm:ss) %u Week (00..53), where Monday is the first day of the week; WEEK() mode 1 %W Weekday name (Sunday..Saturday) %w Day of the week (0=Sunday..6=Saturday) %Y Year, numeric, four digits %y Year, numeric (two digits) %% A literal % character Opgaver

58 Kombinations-søgninger flere tabeller Kombinere felter fra flere tabeller Er-diagrammet viser relationerne mellem tabellerne

59 Kombinations-søgninger flere tabeller Kombinere felter fra flere tabeller Er-diagrammet viser relationerne mellem tabellerne Eksempel: Bryggeri-tabellen indeholder ikke bynavn Men bryggeri-tabellen indeholder postnr. Postnr kan bruges til at hente bynavnet fra posttabellen (Se eksempel næste side) Eksempel: Oel-maerker-tabellen og bryggeri-tabellen indeholder bryggerinr Man kan finde hvilket bryggeri (bryggerinavn) hvorpå en øl er produceret

60 Joins SELECT bryggerinavn,postnr FROM bryggeri SELECT postnr,bynavn FROM posttabel SELECT bryggerinavn, bynavn FROM bryggeri JOIN posttabel ON posttabel.postnr = bryggeri.postnr

61 Joins Listning af felter fra flere tabeller SELECT tabel1.felt1,tabel2.felt2 FROM tabel1, tabel2 WHERE tabel1.id1 = tabel2.id1 Eller SELECT tabel1.felt1,tabel2.felt2 FROM tabel1 JOIN tabel2 on tabel1.id1 = tabel2.id1 WHERE Eksempel SELECT cprnr, navn, cpr_tabel.postnr, by FROM cpr_tabel, posttabel WHERE cpr_tabel.postnr = posttabel.postnr eller SELECT cprnr, navn, cpr_tabel.postnr, by FROM cpr_tabel JOIN posttabel ON cpr_tabel.postnr=posttabel.postnr A Cpr_tabel.cprnr Cpr_tabel.navn Cpr_tabel.postnr posttabel.by Børge Hansen 5000 Odense C Anders Jensen 7000 Fredericia

62 Joins JOIN tabel ON Giver kun de rækker, der opfylder kriteriet der står i ON-clausen

63 Andre JOIN-typer

64 Opgaver i Joins Listning af felter fra flere tabeller SELECT tabel1.felt1,tabel2.felt2 FROM tabel1, tabel2 WHERE tabel1.id1 = tabel2.id1 Eller SELECT tabel1.felt1,tabel2.felt2 FROM tabel1 JOIN tabel2 on tabel1.id1 = tabel2.id1 WHERE Eksempel SELECT cprnr, navn, cpr_tabel.postnr, by FROM cpr_tabel, posttabel WHERE cpr_tabel.postnr = posttabel.postnr eller SELECT cprnr, navn, cpr_tabel.postnr, by FROM cpr_tabel JOIN posttabel ON cpr_tabel.postnr=posttabel.postnr A Cpr_tabel.cprnr Cpr_tabel.navn Cpr_tabel.postnr posttabel.by Børge Hansen 5000 Odense C Anders Jensen 7000 Fredericia

65 Insert Indsætte rækker i tabeller Indsæt en (eller flere) række(r) INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2,...) INSERT INTO table_name select felt1,felt2 from table_name2 Eks.: insert into cpr_tabel values ( , Peter Juliusen,5000, Overgade 18 ) insert into cpr_tabel values ( , Sofie Juliusen,5000, Overgade 18 ) commit Insert into cpr_tabel select cprnr,navn,postnr,adresse from grønlandsk_cpr_tabel commit A Cprnr Navn Postnr Adresse Peter Juliusen 5000 Overgade Sofie Juliusen 5000 Overgade 18

66 Commit og Rollback Opdateringer i en tabel kan fortrydes eller godkendes En insert, update eller delete på rækker er ikke fuldendt inden der afgives enten en commit eller en rollback Commit: Godkender den eller de opdateringer, som er sket mod tabellerne Rollback: Fortryder alle opdateringer, som er sket mod tabellerne Eks.: insert into cpr_tabel values ( , Peter Juliusen,5000, Overgade 18 ) insert into cpr_tabel values ( , Sofie Juliusen,5000, Overgade 18 ) rollback insert into cpr_tabel values ( , Peter Juliusen,5000, Overgade 18 ) insert into cpr_tabel values ( , Sofie Juliusen,5000, Overgade 18 ) commit A Cprnr Navn Postnr Adresse Peter Juliusen 5000 Overgade Sofie Juliusen 5000 Overgade 18

67 Insert af rækker med rollback Insert into oltyper values (145, Julebryg ) select * from oltyper where oltypenr >142 rollback select * from oltyper where oltypenr >142

68 Insert af rækker med commit Insert into oltyper values (145, Julebryg ) select * from oltyper where oltypenr >142 commit select * from oltyper where oltypenr >142 Opgaver

69 Delete Slette rækker i tabeller Slette én (eller flere) række(r) Delete from table_name Delete from table_name where felt1 = værdi Delete from table_name where felt1 in ( xx, yy, zz, vv ) Delete from table_name1 where felt1 in (select felt1 from table_name2) Eks.: delete from cpr_tabel rollback delete from cpr_tabel where status = Flyttet til udlandet commit Cprnr Navn Bynavn Status Peter Nielsen Bosiddende Peter Nicolaysen Flyttet til udlandet Cprnr Navn Bynavn Status Peter Nielsen Bosiddende Opgaver

70 Update Opdatere rækker i tabeller Opdatere en (eller flere) række(r) update table_name set felt1= nyværdi, felt2= nyværdi2 update table_name set felt1= nyværdi where felt2 = værdi Eks.: update cpr_tabel set nationalitet= DK, A Cprnr Navn Bynavn MK Nationalitet Rasmus Nielsen Odense M DK Rasmus Lüberth Nuuk DK update cpr_tabel set nationalitet= GR,MK=M where bynavn = Nuuk and navn like Rasmus% commit A Cprnr Navn Bynavn MK Nationalitet Rasmus Nielsen Odense M DK Rasmus Lüberth Nuuk M GR Opgaver

71 Link-liste Kommer på siden Evaluering

72 Opsummering Almindelig select med søge-kriterier og sortering Funktions-søgning Gruppebaseret visning og søgning Kombinations-søgninger med flere tabeller Opgaver

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML SQL kap 6-7 + 17-20 DDL og DML 1 De vigtigste SQL-sætninger Data Definition Language (DDL) create table: opretter en ny tabel create unique index: tilføjer et index til en tabel drop table : sletter en

Læs mere

Introduktion til SQL queries

Introduktion til SQL queries Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Introduktion til SQL queries Denne artikel beskriver nogle forskellige muligheder i SQL queries. Eksemplerne skulle gerne være standard SQL og virke i

Læs mere

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 På datalogi har vi en databaseserver, som de studerende på datalogi kan benytte til projekter og som også benyttes i forbindelse

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

SQL for MySQL-begyndere

SQL for MySQL-begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk SQL for MySQL-begyndere I denne artikel vil jeg prøve at beskrive MySQL på begynderniveau. SQL står for Structured Query Language, og er et sprog til

Læs mere

DB undervisning 01-01

DB undervisning 01-01 Databaser... 2 Tabeller... 2 Redundans... 3 Første regel... 4 Anden regel... 4 Tredje regel... 5 Relationer... 5 Opskrift... 6 SQL sætninger til at oprette tabeller... 7 SQL sætninger til at indsætte data...

Læs mere

Trin 1 INSERT INTO Debitor (DebitorNr, KundeKategori, KreditMax, SidstRykket, Sælger ) VALUES (20121, 10, 40000, NULL, "Bjarne Larsen");

Trin 1 INSERT INTO Debitor (DebitorNr, KundeKategori, KreditMax, SidstRykket, Sælger ) VALUES (20121, 10, 40000, NULL, Bjarne Larsen); SQL-programmering Alle opgaverne er baseret på ACCESS-databasen REGNSKAB Løsningsforslag til SQL-opgavesættet Følgende løsninger til opgaverne i forbindelse med Regnskabsdatabasen er vejledende. Fund af

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

En Kort Introduktion til Oracle

En Kort Introduktion til Oracle En Kort Introduktion til Oracle Henrik Bulskov 12. februar 2001 bulskov@ruc.dk 1 Start SQL*Plus... 1 1.1 TELNET... 1 1.2 WINDOWS SQL PLUS... 2 2 Kør et SQL-script... 3 3 Hjælp i SQL*Plus... 3 4 Editering

Læs mere

Introduktion til programmering

Introduktion til programmering Introduktion til programmering Databaser Uge 38 L. Ingemann: SQL databaser på nettet, kap 2-4. Kompendium L. Ingemann: SQL databaser på nettet, kap 6-20, Kompendium Sidste gang Databaser Relationelle databaser

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Dette dokument beskriver hvordan et simpelt rekursivt (parent-child) hierarki kan importeres ind i Palo på forskellige måder via SQL og samtidig bibeholde

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

Relationel Algebra og SQL

Relationel Algebra og SQL Relationel Algebra og SQL Indholdsfortegnelse Relationel Algebra og SQL...1 Indholdsfortegnelse...1 De oprindelige mængdeoperationer...2 1. UNION (foreningsmængde)...2 2. INTERSECTION (fællesmængde)...2

Læs mere

Manglende konsistens i datamodellen og upræcise SQLsætninger er årsagen til, at mange IT-systemer fejler.

Manglende konsistens i datamodellen og upræcise SQLsætninger er årsagen til, at mange IT-systemer fejler. Manglende konsistens i datamodellen og upræcise SQLsætninger er årsagen til, at mange IT-systemer fejler. Af Seniorkonsulent Carsten Saastamoinen-Jakobsen Skal datamodellen blot være på 3NF (normalform)?

Læs mere

Anne Randorff Højen

Anne Randorff Højen Anne Randorff Højen arra@hst.aau.dk Forelæsning og opgaver: Introduktion til SQL pause Forlæsning og Opgaver: SQL 2. del pause Introduktion til PhPMyAdmin Opgaver SQL Der modelleres ud fra reelle relationer

Læs mere

Database tips. Den forudsætter lidt kendskab til SQL men er for mindre erfarne. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk

Database tips. Den forudsætter lidt kendskab til SQL men er for mindre erfarne. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Database tips Denne artikel vil give nogle forskellige små praktiske råd om ting man skal tænke på når man arbejder med databaser og applikationer som

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2007

Eksamen, DSDS, efterår 2007 Eksamen, DSDS, efterår 2007 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech og Martin Elsman IT Universitetet i København 7. januar 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

Databasesystemer. IT Universitetet i København 8. juni 2006

Databasesystemer. IT Universitetet i København 8. juni 2006 Databasesystemer IT Universitetet i København 8. juni 2006 Eksamenssættet består af 5 opgaver med 16 spørgsmål, fordelt på 7 sider (inklusiv denne side), samt et svarark, hvorpå visse spørgsmål skal besvares.

Læs mere

MsSQL: Basal performance tuning, part 1

MsSQL: Basal performance tuning, part 1 Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk MsSQL: Basal performance tuning, part 1 Hvordan man skriver "God SQL" for bedre performance. Skrevet den 03. Feb 2009 af trer I kategorien Databaser /

Læs mere

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Her har du de vigtigste funktionstaster, som både gælder for Microsoft Dynamics C5 2014 og NAV 2013. Filtrering af søgekriterier Du kan anvende

Læs mere

Databasesystemer. IT Universitetet i København 7. juni 2005

Databasesystemer. IT Universitetet i København 7. juni 2005 Databasesystemer IT Universitetet i København 7. juni 2005 Eksamenssættet består af 5 opgaver med 13 spørgsmål, fordelt på 6 sider (inklusiv denne side). Vægten af hver opgave er angivet. Du har 4 timer

Læs mere

Sidste forelæsning. Jacob Aae Mikkelsen. 28. april 2013 IMADA. Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning 28.

Sidste forelæsning. Jacob Aae Mikkelsen. 28. april 2013 IMADA. Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning 28. Sidste forelæsning Jacob Aae Mikkelsen IMADA 28. april 2013 Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning 28. april 2013 1 / 36 Outline 1 Brugere og Sikkerhed Jacob Aae Mikkelsen (IMADA) Sidste forelæsning

Læs mere

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen Databaser, efterår 2002 Begrænsninger i SQL Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Database optimering - Indeks

Database optimering - Indeks Database optimering - Indeks Alle kender til dette irritations moment, hvor programmet man sidder og arbejder med, bare ikke er hurtigt nok. Selvom det kun drejer sig om få sekunder man sidder og venter,

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

Views. Et view er en relation defined ud fra gemte tabeller ( base tables ) og andre views To typer:

Views. Et view er en relation defined ud fra gemte tabeller ( base tables ) og andre views To typer: Views 1 Views Et view er en relation defined ud fra gemte tabeller ( base tables ) og andre views To typer: 1. Virtual = Ikke gemt i databasen; kun definitionen af den 2. Materialized = Date konstrueret

Læs mere

Database-sproget SQL. SELECT A1,, Ar FROM R1,, Rk WHERE B med. SQL ~ SEQUEL ~ Structered English QUEry Language SQL-forespørgsel, generel form

Database-sproget SQL. SELECT A1,, Ar FROM R1,, Rk WHERE B med. SQL ~ SEQUEL ~ Structered English QUEry Language SQL-forespørgsel, generel form Database-sproget SQL SQL ~ SEQUEL ~ Structered English QUEry Language SQL-forespørgsel, generel form SELECT A1,, Ar FROM R1,, Rk WHERE B med attributter A1,, Ar relationer R1,, Rk betingelse B (logisk

Læs mere

Views etc. Databaser

Views etc. Databaser Views etc. Databaser Views Med Views kan vi gemme nogle af de lange select sætninger. I vores eksempel fra tidligere er det f.eks. forbundet med en del besvær at finde telefon nr og bilmærker for en sælger

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

Database-sproget SQL. SELECT A1,, Ar FROM R1,, Rk WHERE B med. SQL ~ SEQUEL ~ Structered English QUEry Language SQL-forespørgsel, generel form

Database-sproget SQL. SELECT A1,, Ar FROM R1,, Rk WHERE B med. SQL ~ SEQUEL ~ Structered English QUEry Language SQL-forespørgsel, generel form Database-sproget SQL SQL ~ SEQUEL ~ Structered English QUEry Language SQL-forespørgsel, generel form SELECT A1,, Ar FROM R1,, Rk WHERE B med attributter A1,, Ar relationer R1,, Rk betingelse B (logisk

Læs mere

Databasesystemer. IT Universitetet i København 16. januar 2006

Databasesystemer. IT Universitetet i København 16. januar 2006 Databasesystemer IT Universitetet i København 16. januar 2006 Eksamenssættet består af 5 opgaver med 16 spørgsmål, fordelt på 6 sider (inklusiv denne side), samt et svarark, hvor visse spørgsmål skal besvares.

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014 Matematik Hayati Balo,AAMS August, 2014 1 Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske symboler.

Læs mere

Eksempel på en database: studenter, kurser, eksamener

Eksempel på en database: studenter, kurser, eksamener Udvidet Programmering 1999 Forelæsning 20, fredag 12. november 1999 Relationsdatabaser: relationer, tupler, attributter Forespørgselssproget SQL Databasesystemet PostgreSQL Tilgang til relationsdatabaser

Læs mere

SQL-opgaver 5 løsning

SQL-opgaver 5 løsning SQL-opgaver 5 løsning Diagrammet herunder viser, hvordan kildetabellerne gerne skal se ud efter at have løst de tidligere opgaver. Scriptet opgave_5.txt indeholder også disse tabelstrukturer og alle data,

Læs mere

SQL Server 2008 Spatiale eksempler. Plan & Miljø, GIS

SQL Server 2008 Spatiale eksempler. Plan & Miljø, GIS SQL Server 2008 Spatiale eksempler Plan & Miljø, GIS Stråtækte bygninger SQL script udtræk og geokodning af stråtækte bygninger fra BBR. Geokodede bygninger er en forudsætning. NB! Frederikssund Kommune

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure Dette dokument gennemgår et eksempel på, hvordan OPC Access 2.0 kan konfigureres til at opdatere en database via en stored procedure. OPC ACCESS 2.0 OPDATERING

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Databasesystemer fra forskellige synsvinkler

Databasesystemer fra forskellige synsvinkler Databasesystemer fra forskellige synsvinkler Kim Skak Larsen kslarsen@imada.sdu.dk IMADA DM534 Introduktion til datalogi, 8/10 2015 p.1/60 Oversigt Introduktion Del 1: en designers synsvinkel Del 2: en

Læs mere

Information Integration

Information Integration Databaser, efterår 2002 Information Integration Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer 6. semester sundhedsteknologi Skriftlig eksamen i kurset Informationssystemer Der er 3 timer til at besvare opgaven. Alle hjælpemidler er tilladte. Skriv kort og præcist. Referer gerne til kursuslitteraturen.

Læs mere

SQL Server 2016 Data Adgang

SQL Server 2016 Data Adgang SQL Server 2016 Data Adgang MSBIP, 5. OKTOBER, 2015 Agenda SQL Server 2016 CTP 2.3 Pragmatisk Data Adgangskontrol Row Level Security Dynamic Masking Kombination af begge Alternativet Hvem er jeg Selvstændig

Læs mere

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning..

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning.. Side 1 af 11 Dato: 07-09-2003 Opgaver i oprettelse af kunder og info i database med java. Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus,

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen PHP Snippets De små korte Skrevet af Daniel Pedersen Indhold PHP Snippets De små korte er en samling af små og praktiske kode eksempler med kort forklaring, som med formål at kunne benyttes til opsalgsværk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS Juli 2013 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Få sin querystring til at fungere. (Nybegyndere)

Få sin querystring til at fungere. (Nybegyndere) Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Få sin querystring til at fungere. (Nybegyndere) Artikelen henvender sig til nybegyndere der har problemer med at få sin querystring til at fungere (Access/ASP).

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Database kursus Forår 2013

Database kursus Forår 2013 Database kursus Forår 2013 Jacob Aae Mikkelsen Database design og programmering/databaser fra Organisationsorienteret softwareudvikling 1 Praktisk info Lærebog Database Systems: The Complete Book Skema

Læs mere

MODUL 2 ASSIGNMENT 3 PHP/DB SYSTEM 9. OKTOBER 2016

MODUL 2 ASSIGNMENT 3 PHP/DB SYSTEM 9. OKTOBER 2016 9. OKTOBER 2016 MODUL 2 ASSIGNMENT 3 PHP/DB SYSTEM SEBASTIAN FRANK ANDERSEN CPH-SA169@CPHBUSINESS.DK http://sebastianfrank.dk/modul2ass3/projectlist.php https://github.com/seb94frank/modul2ass3 Beskrivelse

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

Reeksamen, DSDS, forår 2008

Reeksamen, DSDS, forår 2008 Reeksamen, DSDS, forår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 22. august 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Databasesystemer. IT Universitetet i København 8. juni 2006

Databasesystemer. IT Universitetet i København 8. juni 2006 Databasesystemer IT Universitetet i København 8. juni 2006 Eksamenssættet består af 5 opgaver med 16 spørgsmål, fordelt på 10 sider (inklusiv denne side), samt et svarark, hvorpå visse spørgsmål skal besvares.

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Eksamen, DSDS, forår 2009

Eksamen, DSDS, forår 2009 Eksamen, DSDS, forår 2009 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 3. juni 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Database. lv/

Database. lv/ Database 1 Database Design Begreber 1 Database: En fælles samling af logiske relaterede data (informationer) DBMS (database management system) Et SW system der gør det muligt at definer, oprette og vedligeholde

Læs mere

DML, Foresprgsler Relationel algebra + noget mere! af skemaer (overlap m. DDL)

DML, Foresprgsler Relationel algebra + noget mere! af skemaer (overlap m. DDL) SQL Stuctured Query Language, spiller roller som DDL, denere relationsskemaer m.v. DML, Foresprgsler Relationel algebra + noget mere! Opdatering af relationer af skemaer (overlap m. DDL) Hvem bruger SQL

Læs mere

Screening af forureningsrisiko. Data- og GIS-udfordringer ved kompleks datasammenstilling PB Insights, den 19. september 2013 John Pedersen / Orbicon

Screening af forureningsrisiko. Data- og GIS-udfordringer ved kompleks datasammenstilling PB Insights, den 19. september 2013 John Pedersen / Orbicon Screening af forureningsrisiko Data- og GIS-udfordringer ved kompleks datasammenstilling PB Insights, den 19. september John Pedersen / Orbicon Eksempler på geografisk placering 2 Ønsker til i forhold

Læs mere

Måske kender du nogle af de tips og tricks, guiden indeholder, men så bliver du blot bekræftet i, at du gør det rigtige.

Måske kender du nogle af de tips og tricks, guiden indeholder, men så bliver du blot bekræftet i, at du gør det rigtige. JETREPORTS TIPSOG TRICKS Indledning Jet Reports er et fantastisk rapporteringsværktøj integreret i Excel. De fleste af os bruger nok kun en brøkdel af de muligheder som Jet Reports og Excel har. Denne

Læs mere

MapBasic brugergruppe. Geografiske objekter. Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer April 2013

MapBasic brugergruppe. Geografiske objekter. Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer April 2013 MapBasic brugergruppe Geografiske objekter Slå mute fra hvis I vil sige eller spørge om noget Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer April 2013 Program MapBasic IDE som udviklingsværktøj Geografiske

Læs mere

Brugervejledning. Sådan laves et opslag med avanc. søgning. December 2010

Brugervejledning. Sådan laves et opslag med avanc. søgning. December 2010 Brugervejledning Sådan laves et opslag med avanc. søgning December 2010 Sådan laves en avanceret søgning Denne vejledning gennemgår eksempler på, hvordan avanceret søgning kan bruges. Når du har startet

Læs mere

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0 Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19 januar 2004 Version 10 Program for 6 kursusdag: Databaser 0900-0945 Hvad er en relationsdatabase? -1045 Opgave om normalisering 1100-1145 Eksempel på database

Læs mere

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier IT SUMMER CAMP 2015 Dato for arr. og dato for seneste tilmelding bliver offentliggjort i maj. uge z, x. / y. 2015 Ubuntu-Linux, Web-Server, og Basal Web-programmering En extensiv indføring i web-programmering

Læs mere

Database "opbygning"

Database opbygning Database "opbygning" Dette områder falder mest under en DBA's ansvarsområde. Det kan sagtens tænkes at en database udvikler i nogle situationer vil blive nød til at oprette produktions og test) databaser,

Læs mere

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen Tips og tricks til Proc Means Capgemini gruppen Grundlagt 1967 i Paris, startet i Danmark 1984 Omsætning på verdensplan i 2008 8,7 milliader euro 91.600 medarbejdere på verdensplan, heraf 300 i Danmark

Læs mere

Database. Pr jekt. Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015. Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen

Database. Pr jekt. Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015. Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen Database Pr jekt Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015 Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen Indholdsfortegnelse 1. Problemformulering 2. ER-diagram 3. Attribut-tabel 4. Use Case-model 5. Use Case

Læs mere

Introduktion til programmering

Introduktion til programmering Introduktion til programmering Databaser Uge 37 Computer Science, kap 9. Hugh Darwen: what a database really is, G. Riccardi: Princples of database systems, kap 2., kompendium. Plan Oprette jer på IMV

Læs mere

MySQL C API. Denne artikel beskriver hvordan man bruger MySQL C API. Der er beskrivelse af build med forskellige compilere.

MySQL C API. Denne artikel beskriver hvordan man bruger MySQL C API. Der er beskrivelse af build med forskellige compilere. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk MySQL C API Denne artikel beskriver hvordan man bruger MySQL C API. Der er beskrivelse af build med forskellige compilere. Den forudsætter lidt kendskab

Læs mere

PROJEKT 3. The Design Diaries. LINK TIL BLOG: Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B

PROJEKT 3. The Design Diaries. LINK TIL BLOG:  Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B PROJEKT 3 The Design Diaries LINK TIL BLOG: http://mbsgraphic.dk/blog/ Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B 1 INDHOLDS- FORTEGNELSE HVEM ER BLOGGERNE? 3 USE CASE 4 ATTRIBUT TABEL 5 PHP CODE

Læs mere

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 WMS generelt... 3 3 WFS generelt... 4 4 WMS/WFS eksterne kald i forskellige formater... 4 5

Læs mere

3. semester, 2. projekt: Database

3. semester, 2. projekt: Database 3. semester, 2. projekt: Database MulA - Gruppe 1 7. september 2015-20. september 2015 Vejledere - IRF / TUJE FAKTAARK PROJEKTTITEL Database URL http://moodings.com Mette Line Tarp Jørgensen Email cph-mj420@cphbusiness.dk

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister

Databaser. Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954. Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Databaser Område / Specialefag nr. 6238 Database, design og programmering 44954 Datatekniker Infra & Prog IT-Supporter AMU Kursister Fagligt indhold Link til faget på mars.tekkom.dk Link til faget på iu.amukurs.dk

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

Database design for begyndere

Database design for begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Database design for begyndere Denne artikel beskriver hvordan man kommer fra ide til database design. Den stopper inden normal former. Den forudsætter

Læs mere

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen Senior IM Consultant Dong Energy, Group IT, Trading IT, Analytics

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen Senior IM Consultant Dong Energy, Group IT, Trading IT, Analytics Tips og tricks til Proc Means Per Andersen Senior IM Consultant Dong Energy, Group IT, Trading IT, Analytics ENERGI I FORANDRING Marts 2012 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Torsdag

Forelæsning Uge 2 Torsdag Forelæsning Uge 2 Torsdag Java syntax og style guide Sætninger Simple sætninger (assignment, interne og eksterne metodekald) Sammensatte sætninger (blok, selektion, gentagelse) Udtryk og operatorer Brug

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Vejledning til SQL Converter - databaseindlæsning af arkiveringsversioner Side 1 af 17

Vejledning til SQL Converter - databaseindlæsning af arkiveringsversioner Side 1 af 17 Vejledning til SQL Converter - databaseindlæsning af arkiveringsversioner Side 1 af 17 Vejledning til SQL Converter - databaseindlæsning af arkiveringsversioner Indledning SQL Converter er et program,

Læs mere

MapBasic brugergruppe. SQL i MapBasic. Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer Marts Slå mute fra hvis I vil sige eller spørge om noget

MapBasic brugergruppe. SQL i MapBasic. Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer Marts Slå mute fra hvis I vil sige eller spørge om noget MapBasic brugergruppe SQL i MapBasic Slå mute fra hvis I vil sige eller spørge om noget Peter Horsbøll Møller Senior Systems Engineer Marts 2013 Program MapBasic IDE som udviklingsværktøj MapBasic-vinduet

Læs mere

SkemaWeb nyhedsbrev, 19. september -11

SkemaWeb nyhedsbrev, 19. september -11 SkemaWeb nyhedsbrev, 19. september -11 Så har efteråret ramt kalenderen, det nye skoleår er godt igang og en ny version af SkemaWeb er lagt på serveren. Der er gået lidt tid siden seneste nyhedsbrev, da

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

IBM DB2 Universal Database. KomgodtigangmedSQL. Version 7 S511-5803-00

IBM DB2 Universal Database. KomgodtigangmedSQL. Version 7 S511-5803-00 IBM DB2 Universal Database KomgodtigangmedSQL Version 7 S511-5803-00 IBM DB2 Universal Database KomgodtigangmedSQL Version 7 S511-5803-00 Læs de generelle oplysninger under Tillæg C. Om dette dokument

Læs mere

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 V009 Elevens navn IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 Udarbejdet af Søren Haahr, juni 2010 Copyright Enhver mangfoldiggørelse af tekst eller illustrationer

Læs mere

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74)

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5.

Læs mere

Parameterisering af databasekald med ASP og ADO

Parameterisering af databasekald med ASP og ADO Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Parameterisering af databasekald med ASP og ADO Jeg har efterhånden set en del spørgsmål her på Eksperten vedr. SQL injections og hvordan man kan beskytte

Læs mere

Databaser Obligatorisk opgave 2 Vejledende løsning

Databaser Obligatorisk opgave 2 Vejledende løsning University of Southern Denmark Department of Mathematics and Computer Science Databaser Obligatorisk opgave 2 Vejledende løsning Afleveres senest: Søndag d. 5. maj kl 23.59 Spilleregler Denne obligatoriske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan-juni 2016 Institution UCH/ Handelsskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business IT B Lars

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

Noter til C# Programmering Selektion

Noter til C# Programmering Selektion Noter til C# Programmering Selektion Sætninger Alle sætninger i C# slutter med et semikolon. En sætning kontrollerer sekvensen i programafviklingen, evaluerer et udtryk eller gør ingenting Blanktegn Mellemrum,

Læs mere

The Design Diaries Project 3 2. Semester. Blog om designprincipper

The Design Diaries Project 3 2. Semester. Blog om designprincipper The Design Diaries Project 3 2. Semester Blog om designprincipper By Lif Neergaard www.lifmediadesign.dk cph-ln175@cphbusiness.dk Mathias Larsen www.nefjam.dk cph-ml414@cphbusiness.dk Ida Christensen www.idamedia.dk

Læs mere

Vejledning i brug af RamQuery 11. december 2006

Vejledning i brug af RamQuery 11. december 2006 11. december 2006 11.12.2006 A346.79.2 WM-data Side 1 af 15 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. OPBYGNING AF DATAUDTRÆK... 3 2.1 Tabelnavigatoren... 3 2.2 Feltlisten... 3 2.3 Opstille kriterier... 5 2.3.1 Overordnet

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere