Kursus/workshop: SQL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus/workshop: SQL"

Transkript

1 Kursus/workshop: SQL En workshop - med fokus på workshop. En workshop arrangeret af PROSA Palle Nygaard Hansen Frank Jensen

2 Indledning Gennemgang af alle basale SQL-sætninger Forløb for alle 3 aftener: Kort indføring om en SQLsætning Øvelser i samme Og forfra igen Forudsætning er, at ingen kender til SQL på forhånd Øvrige forudsætninger: Kunne basale engelske udtryk Basal programmeringserfaring

3 Indhold for de 3 aftener Aften 1: Basale select sætninger - listning fra tabeller Sortering af udtræk fra tabeller Selektiv søgning - udtræk af udvalgte rækker fra tabeller Statistik-udtræk - antal af forekomster i søgningerne Summationer Aften 2: Beregnede udtræk Grupperede udtræk funktions-søgninger Søgninger på strenge og datoer Aften 3: Kombinationssøgninger på flere tabeller Insert - indsættelse af rækker i tabeller Update - editere i rækker i tabeller Delete - sletning af rækker i tabeller

4 Teori: Hvad er en database? Et databasesystem skal stille følgende faciliteter til rådighed: Atomare transaktioner, hvilket betyder, at en ændring enten skal gennemføres helt eller også skal der ryddes så godt op, at det ser ud som om ændringen ikke er forsøgt gennemført. Konsistens De atomare transaktioner skal føre databasen fra en sammenhængende tilstand til en anden. Dette kræver, at de enkelte transaktioner er designet korrekt og hænger ikke kun på databasesystemet. Isolation To eller flere programmer, der bruger samme database, må ikke kunne se hinandens ændringer, før de er helt gennemførte. Der anvendes dog forskellige grader af isolation. Varighed Det skal sikres, at data ikke bare forsvinder. Det stiller krav til den anvendte hardware og krav om at skrivninger til disk laves, så data ikke kun lander i en cache undervejs. På engelsk kaldes disse krav om bestemte egenskaber for ACID-properties efter forbogstaverne i de engelske betegnelser atomicy, consistency, isolation og durability.

5 Teori: Tabel-begrebet I en relationel tabel er data indeholdt i tabeller En tabel er en liste (hver forekomst kaldes en række) Hver række indeholder et antal felter (kaldes kolonner) Eks: I bryggeri-tabellen er der i dette tilfælde vist 7 rækker og 4 kolonner

6 Eller sagt på en anden måde

7 Teori: Kolonner Kolonnerne i en tabel kan have forskellige formater Numerisk felt Karakterfelt Datofelt Og andre I bryggeri-tabellen er der 2 numeriske felter, 1 karakter-felt og 1 dato-felt.

8 Tabeller i workshoppen Tabellerne som bruges til øvelserne i denne workshop er bygget op om temaet øl Tabellerne hedder: bryggeri ol_maerker oltyper bydrikkeri posttabel

9 Tabeller i workshoppen

10

11 SQLkommando-programmerne MySQL Workbench

12 Aften 1 Basale select sætninger (listning fra tabeller) Sortering af udtræk fra tabeller Selektiv søgning (udtræk af udvalgte rækker fra tabeller) Statistik-udtræk (antal af forekomster i søgningerne

13 Basale select sætninger 1 Listning af rækker fra tabeller Select * from tabel Eks.: Select * from cpr_tabel Cprnr Navn By Skostørrelse Feltxx -----> Birgitte Birgittesen Humble 46 yy Børge Børgesen Svanneke 35 zz Opgaver

14 Basale select sætninger 2 Listning af udvalgte kolonner fra tabeller Select felt1,felt2 from tabel Eks.: Select cprnr,navn from cpr_tabel Cprnr Navn Birgitte Birgittesen Børge Børgesen Opgaver

15 Sorterede select sætninger Listning af udvalgte kolonner fra tabeller Select felt1,felt2 from tabel order by felt1 Eks.: A) Select cprnr,navn from cpr_tabel order by cprnr B) Select cprnr,navn from cpr_tabel order by navn desc A Cprnr Navn B Cprnr Navn Birgitte Birgittesen Sofie Sofiesen Sofie Sofiesen Børge Børgesen Børge Børgesen Birgitte Birgittesen Opgaver

16 Selektiv søgning Listning af udvalgte rækker fra tabeller Select felt1,felt2 from tabel where felt1 = xyz Eks.: A) Select cprnr,navn from cpr_tabel where cprnr = B) Select cprnr,navn from cpr_tabel where navn = Børge Børgesen A Cprnr Navn B Cprnr Navn Sofie Sofiesen Børge Børgesen Opgaver

17 Selektiv søgning med andre operatorer Operatorer > større end < mindre end Eks.: <= og >= mindre end/ligmed og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med A) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr > 9000 B) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr <= 1200 C) select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr between 5000 and 5300 D) select cprnr,navn,landsdel from cpr_tabel where landsdel in ( Fyn, Jylland ) E) select cprnr,navn,mand_kvinde_mk from cprtabel where mand_kvinde_mk!= M

18 Selektiv søgning med andre operatorer (A) Listning af udvalgte rækker fra tabeller Operatorer: > større end < mindre end <= og >= mindre end/lig med og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med Eks.: A) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr > 9000 Cprnr Navn Postnr Birgitte Birgittesen Børge Børgesen Sofie Sofiesen 9200

19 Selektiv søgning med andre operatorer (B) Listning af udvalgte rækker fra tabeller Operatorer: > større end < mindre end <= og >= mindre end/lig med og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med Eks.: B) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr <= 1200 Cprnr Navn Postnr Birgitte Birgittesen Børge Børgesen Sofie Sofiesen 1150

20 Selektiv søgning med andre operatorer (C) Listning af udvalgte rækker fra tabeller Operatorer: > større end < mindre end <= og >= mindre end/ligmed og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med Eks.: C) select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr between 5000 and 5300 Cprnr Navn Postnr Birgitte Birgittesen Børge Børgesen Sofie Sofiesen 5260

21 Selektiv søgning med andre operatorer (D) Listning af udvalgte rækker fra tabeller Operatorer: > større end < mindre end <= og >= mindre end/ligmed og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med Eks.: D) select cprnr,navn,landsdel from cpr_tabel where landsdel in ( Fyn, Jylland ) Cprnr Navn Landsdel Birgitte Birgittesen Fyn Børge Børgesen Jylland Sofie Sofiesen Fyn

22 Selektiv søgning med andre operatorer (E) Listning af udvalgte rækker fra tabeller Operatorer: > større end < mindre end <= og >= mindre end/ligmed og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med Eks.: E) select cprnr,navn,mand_kvinde_mk from cprtabel where mand_kvinde_mk!= M Cprnr Navn Mand_kvinde_mk Birgitte Birgittesen K Sofie Sofiesen K Opgaver

23 Syntaks-opsamling på select-sætninger Syntaks for en select sætning Select felt1,felt2, from tabel where feltx <operator> xxx order by feltx,felty (desc/asc) Eks.: Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr > 9000 order by postnr Select cprnr,navn from cpr_tabel where postnr <= 1200 order by postnr,cprnr select cprnr,,postnr from cpr_tabel where postnr between 5000 and 5300 order by postnr desc,cprnr asc Opgaver

24 Selektiv søgning med flere valg Where kombinationer and flere af de nævnte betingelser skal gælde samtidig or én af de nævnte betingelser skal være sande or/and kan kombineres og der kan benyttes paranteser Eks.: A) Select cprnr,landsdel,postnr from cpr_tabel where postnr > 9000 and landsdel= Sjælland B) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where postnr <= 1200 or postnr > 9500 C) select cprnr,postnr from cpr_tabel where landsdel = Fyn and (postnr = 5000 or postnr = 5260) A Cprnr Landsdel Postnr B Cprnr Navn Postnr Sjælland Birgitte Birgittesen Sjælland Børge Børgesen 1100 Opgaver

25 Simpel kombinationssøgning (join) Listning af felter fra flere tabeller Select tabel1.felt1,tabel2.felt2 from tabel1,tabel2 where tabel1.id1 = tabel2.id1 Eks.: Select cpr_tabel.cprnr,cpr_tabel.navn,cpr_tabel.postnr,posttabel.by from cpr_tabel,posttabel where cpr_tabel.postnr=posttabel.postnr A Cpr_tabel.cprnr Cpr_tabel.navn Cpr_tabel.postnr posttabel.by Børge Hansen 5000 Odense C Anders Jensen 7000 Fredericia Opgaver

26 Wildcard søgning Listning af udvalgte rækker fra tabeller Select felt1,felt2.. from tabel where felt1 like xxx% Select felt1,felt2.. from tabel where felt1 like y_yy_yy Eks.: A) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where navn like Peter Ni% B) Select cprnr,navn,postnr from cpr_tabel where navn like Peter Pe_ersen A Cprnr Navn Postnr B Cprnr Navn Postnr Peter Nielsen Peter Petersen Peter Nicolaysen Peter Pedersen 1100 Opgaver

27 Statistik på søgninger Listning af de eentydige rækker og antallet af rækker fra tabeller Select count(*) from tabel <where felt1 = xxx > Select distinct(felt1) from tabel <where felt1 = xxx > Eks.: A1) Select count(*) from cpr_tabel A2) Select count(*) from cpr_tabel where postnr = 5000 B1) Select distinct(postnr) from cpr_tabel B2) Select distinct(postnr) from cpr_tabel where bynavn like borg A Antal B Postnr (Nyborg) 7000 (Viborg) Opgaver

28 Aften 2 Summationer Beregnede udtræk Funktions-søgninger Grupperede udtræk Søgninger på strenge (og datoer) Performance (evt. overskride tiden?)

29 Opsamling aften 1 Select alle felter Select udvalgte felter Select rækker på sorteret form (baseret på udvalgte felter) Select udvalgte rækker vha. betingelse (where sætning) Select med wildcard (%) (_) Select med statistik med count(*) Select fra mere end 1 tabel (detaljer 3. aften)

30 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Select felt1,felt2 from tabel

31 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Select felt1,felt2 from tabel

32 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Select felt1,felt2 from tabel1,tabel2,tabel3.

33 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Select felt1,felt2 from tabel Select * from tabel Minimums select sætning

34 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Felt præsentation flere tabeller Select felt7,felt12,felt7 from tabel1,tabel2 Select felt7,felt12,felt7 from tabel1,tabel2 Select tabel1.felt7,tabel2.felt12,tabel2.felt7 from tabel1,tabel2

35 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Sortering Select felt1,felt2 from tabel order by felt3 Select felt1,felt2 from tabel order by felt1,felt3 Select felt1,felt2 from tabel order by felt1 desc,felt3 (asc)

36 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Betingelse Select felt1,felt2 from tabel where felt3 = 9999 Select felt1,felt2 from tabel where felt3 = xxxxyyyzzz Select felt1,felt2 from tabel where felt3 = xxxx and felt2 = 999 Select felt1,felt2 from tabel where felt3 = xxxx or felt2 = 999 Select felt1 from tabel where felt1 = 22 and (felt3 = 43 or felt4=55)

37 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Andre betingelser Select felt1,felt2 from tabel where felt3 > 9999 Select felt1,felt2 from tabel where felt3 <= 9000 Select felt1,felt2 from tabel where felt3 between 200 and 299 Select felt1,felt2 from tabel where felt3 in ( xx, yy, zz ) Select felt1,felt2 from tabel where felt1!= xxx Select felt1,felt2 from tabel where felt1 is not null > større end < mindre end <= og >= mindre end/ligmed og større end/lig med between a and b mellem værdien a og b (inklusive) in (xx,yy,zz,.) blandt værdierne xx, yy eller zz. not in (xx,yy,zz ) ikke blandt værdierne xx, yy eller zz.!= - ikke lig med is not null ikke null værdien (dvs. ingenting )

38 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Wildcard søgning Select felt1,felt2 from tabel where felt3 like xxx% Select felt1,felt2 from tabel where felt3 like %xx%y%zzz Select felt1,felt2 from tabel where felt3 like xx_y Select felt1,felt2 from tabel where felt3 like _xx y_ Select felt1,felt2 from tabel where felt3 like xx_yy%zz

39 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Rækkeantal/distinkte værdier Select count(*) from tabel Select count(*) from tabel where felt3 > 700 Select distinct(felt1) from tabel Select distinct(felt1) from tabel where felt1 like x%

40 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Rækkefølge Select felt1 from tabel Select felt1 from tabel where felt3 > 700 Select felt1 from tabel order by felt2,felt3 Select felt1 from tabel where felt3 > 700 order by felt2,felt3

41 Opsamling syntaks - SELECT sætninger Opgaver Opsummering aften 1

42 Summationer Summering af kolonner fra tabel Select sum(felt1) from tabel Select sum(felt2) from tabel where felt1 = xxx Eks.: A) Select sum(solgte_bananer) from solgt_frugt_tabel B) Select sum(købte_is) from is_indkøbs_tabel where isnavn= Magnum A Solgte bananer B Købte is Opgaver

43 Beregnede udtræk (matematiske udtryk) Beregning på en rækkes felter (enkelt-række-baseret) Select felt1,felt2,felt1+felt2 from tabel Select felt1,felt5/felt6 from tabel Eks.: Select frugt_navn,ant_frugt,stk_pris,ant_frugt*stk_pris from frugt_omsaetning frugt_navn ant_frugt stk_pris ant_frugt*stk_pris Banan Æble Citron

44 Beregnede udtræk - operatorer Multiplikation * Divistion / Addition + Subtraktion - Eks.: Select frugt,ant_frugt,stk_pris,ant_banan*stk_pris from frugt_omsaetning Select antal_piger+antal_drenge from klasse_tabel where klasse = 5A Select højeste_pris-laveste_pris from pris_tabel Select antal_piger/antal_skole_klasser from skole_tabel Opgaver

45 Beregnede udtræk andre operatorer Beregning på en rækkes felter (enkelt-række-baseret) Select operator(x,y) from tabel Eks.: Select ant_øjne,ant_terninger,power(ant_øjne,ant_terninger) from terninge_kast_tabel where ant_øjne in (2,3,6) Ant_øjne Ant_terninger Power(.)

46 Beregnede udtræk andre operatorer ABS(x) SIGN(x) Returnerer den absolutte værdi af x (værdi uden fortegn) Returnerer (for)tegnet for x (negativ=-1,nul=0,positiv=1) Mod(x,y) Returnerer resten (heltal) ved en divison (x divideret med y) Floor(x) Ceil(x) Power(x,y) Round(x,y) Sqrt(x) Returnerer den største hele værdi, som er mindre end eller lig med x Returnerer den mindste hele værdi, som er større end eller lig med x Returnerer værdien for x opløftet y gange Returnerer den afrundede værdi af x (evt. med y antal decimaler) Returnerer kvadratroden af x Eks.: Select floor(ant_is/ant_børn) from is_spiseri_tabel Select mod(ant_is,ant_børn) from is_spiseri_tabel Opgaver

47 Funktions-søgninger Beregning på et antal rækkers felter (mange-række-baseret) Select funktion(felt1) from tabel Select funktion(felt2) from tabel where felt1 = xxx Eks.: Select max(ant_spiste_is) from klasse_spiseri_tabel Select max(ant_spiste_is) from klasse_spiseri_tabel where klasse_navn like 5% Max(ant_spiste_is) 160

48 Funktions-søgninger (funktioner) MIN MAX SUM AVG COUNT COUNT(*) Returnerer den mindste værdi for et felt blandt en gruppe af rækker Returnerer den største værdi for et felt blandt en gruppe af rækker Returnerer summen af et felt blandt en gruppe af rækker Returnerer gennemsnitsværdien for et felt blandt en gruppe af rækker Returnerer antallet af rækker med en værdi for et felt blandt en gruppe af rækker Returnerer antallet af rækker blandt en gruppe af rækker Eks.: Select min(ant_børn) from skoleklasse_tabel Select avg(ant_børn) from skoleklasse_tabel where klasse_navn in ( 5A, 5B, 6A, 6B )

49 Funktions-søgninger - gennemsnit Listning af gennemsnittet for kolonne blandt et antal rækker Eks.: Select avg(felt1) from tabel Select avg(felt2) from tabel where felt2 > 8888 A) Select avg(alder) from cpr_tabel B) Select avg(alder) from cpr_tabel where alder > 40 A alder B alder 45 65

50 Funktions-søgninger minimum/maximum Listning af største/mindste forekomst af en kolonne blandt et antal rækker Select min(felt1) from tabel Select max(felt2) from tabel where felt2 < 666 Eks.: A) Select max(alder) from cpr_tabel B) Select min(alder) from cpr_tabel where alder > 40 A alder B alder Opgaver

51 Grupperede udtræk med funktioner Beregning på et antal rækkers felter (gruppe-baseret) Select felt2,funktion(felt1) from tabel group by felt2 Select felt1,funktion(felt2) from tabel where felt9 = xxx group by felt1 Eks.: Select postnr,avg(alder) from cpr_tabel group by postnr Select postnr,avg(alder) from cpr_tabel group by postnr where postnr between 5000 and 5210 postnr Avg(alder) Opgaver

52 Strenge præsentation og søgning Listning af dele af kolonner og søgning på dele af kolonner Select substr(felt10,1,6) from tabel Select felt1,felt2.. from tabel where substr(felt2,1,8) = abcdefgh Eks.: A) Select cprnr,substr(navn,1,14) from cpr_tabel where navn like Peter Ni% B) Select cprnr,navn from cpr_tabel where substr(navn,1,8) = Peter Pe A Cprnr Navn B Cprnr Navn Peter Nielsen Peter Petersen Peter Nicolays Peter Pedersen Opgaver

53 Aften 3 Dato præsentation og søgning Kombinationssøgninger på flere tabeller Insert - indsættelse af rækker i tabeller Update - editere i rækker i tabeller Delete - sletning af rækker i tabeller

54 Oplysninger ifm. aftenens indhold Ny tabel: KARAKTER. 3 kolonner: Ølnr, Kursist, Karakter Der er på forhånd indsat nogle rækker, som foregiver, hvad andre kursister på holdet har tildelt af karakterer til nogle øl Er-diagram mangler 3 felter: OPRETTID i bryggeri-tabel TRANSAKTIONS_TID i ol_maerker-tabel BY hedder BYNAVN i posttabel

55 Dato behandling i SQL Hvert system sine funktioner MySQL date_format() Oracle to_char() MS SQL server convert() DB2 varchar_format() Se evt. mere på

56 Datoer præsentation og søgning Listning af dato-felter og søgning på datoer Eks.: Select date_format(dato1, %d-%b-%y ) from tabel Select felt1,felt2.. from tabel where datofelt = date_format( , %Y%m%d ) A) Select cprnr, date_format(fødselsdato, %d-%b-%y ) from cpr_tabel where navn= Peter B) Select cprnr,navn from cpr_tabel where fødselsdato = date_format ( 2412, %m%y ) A Cprnr Date_format(føds e.. B Cprnr Navn jul Peter Jul mar Julius Hansen

57 Datoer date_format (MySQL) Specifier Description %a Abbreviated weekday name (Sun..Sat) %b Abbreviated month name (Jan..Dec) %c Month, numeric (0..12) %d Day of the month, numeric (00..31) %e Day of the month, numeric (0..31) %f Microseconds ( ) %H Hour (00..23) %h Hour (01..12) %i Minutes, numeric (00..59) %j Day of year ( ) %k Hour (0..23) %l Hour (1..12) %M Month name (January..December) %m Month, numeric (00..12) %r Time, 12-hour (hh:mm:ss followed by AM or PM) %S Seconds (00..59) %s Seconds (00..59) %T Time, 24-hour (hh:mm:ss) %u Week (00..53), where Monday is the first day of the week; WEEK() mode 1 %W Weekday name (Sunday..Saturday) %w Day of the week (0=Sunday..6=Saturday) %Y Year, numeric, four digits %y Year, numeric (two digits) %% A literal % character Opgaver

58 Kombinations-søgninger flere tabeller Kombinere felter fra flere tabeller Er-diagrammet viser relationerne mellem tabellerne

59 Kombinations-søgninger flere tabeller Kombinere felter fra flere tabeller Er-diagrammet viser relationerne mellem tabellerne Eksempel: Bryggeri-tabellen indeholder ikke bynavn Men bryggeri-tabellen indeholder postnr. Postnr kan bruges til at hente bynavnet fra posttabellen (Se eksempel næste side) Eksempel: Oel-maerker-tabellen og bryggeri-tabellen indeholder bryggerinr Man kan finde hvilket bryggeri (bryggerinavn) hvorpå en øl er produceret

60 Joins SELECT bryggerinavn,postnr FROM bryggeri SELECT postnr,bynavn FROM posttabel SELECT bryggerinavn, bynavn FROM bryggeri JOIN posttabel ON posttabel.postnr = bryggeri.postnr

61 Joins Listning af felter fra flere tabeller SELECT tabel1.felt1,tabel2.felt2 FROM tabel1, tabel2 WHERE tabel1.id1 = tabel2.id1 Eller SELECT tabel1.felt1,tabel2.felt2 FROM tabel1 JOIN tabel2 on tabel1.id1 = tabel2.id1 WHERE Eksempel SELECT cprnr, navn, cpr_tabel.postnr, by FROM cpr_tabel, posttabel WHERE cpr_tabel.postnr = posttabel.postnr eller SELECT cprnr, navn, cpr_tabel.postnr, by FROM cpr_tabel JOIN posttabel ON cpr_tabel.postnr=posttabel.postnr A Cpr_tabel.cprnr Cpr_tabel.navn Cpr_tabel.postnr posttabel.by Børge Hansen 5000 Odense C Anders Jensen 7000 Fredericia

62 Joins JOIN tabel ON Giver kun de rækker, der opfylder kriteriet der står i ON-clausen

63 Andre JOIN-typer

64 Opgaver i Joins Listning af felter fra flere tabeller SELECT tabel1.felt1,tabel2.felt2 FROM tabel1, tabel2 WHERE tabel1.id1 = tabel2.id1 Eller SELECT tabel1.felt1,tabel2.felt2 FROM tabel1 JOIN tabel2 on tabel1.id1 = tabel2.id1 WHERE Eksempel SELECT cprnr, navn, cpr_tabel.postnr, by FROM cpr_tabel, posttabel WHERE cpr_tabel.postnr = posttabel.postnr eller SELECT cprnr, navn, cpr_tabel.postnr, by FROM cpr_tabel JOIN posttabel ON cpr_tabel.postnr=posttabel.postnr A Cpr_tabel.cprnr Cpr_tabel.navn Cpr_tabel.postnr posttabel.by Børge Hansen 5000 Odense C Anders Jensen 7000 Fredericia

65 Insert Indsætte rækker i tabeller Indsæt en (eller flere) række(r) INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2,...) INSERT INTO table_name select felt1,felt2 from table_name2 Eks.: insert into cpr_tabel values ( , Peter Juliusen,5000, Overgade 18 ) insert into cpr_tabel values ( , Sofie Juliusen,5000, Overgade 18 ) commit Insert into cpr_tabel select cprnr,navn,postnr,adresse from grønlandsk_cpr_tabel commit A Cprnr Navn Postnr Adresse Peter Juliusen 5000 Overgade Sofie Juliusen 5000 Overgade 18

66 Commit og Rollback Opdateringer i en tabel kan fortrydes eller godkendes En insert, update eller delete på rækker er ikke fuldendt inden der afgives enten en commit eller en rollback Commit: Godkender den eller de opdateringer, som er sket mod tabellerne Rollback: Fortryder alle opdateringer, som er sket mod tabellerne Eks.: insert into cpr_tabel values ( , Peter Juliusen,5000, Overgade 18 ) insert into cpr_tabel values ( , Sofie Juliusen,5000, Overgade 18 ) rollback insert into cpr_tabel values ( , Peter Juliusen,5000, Overgade 18 ) insert into cpr_tabel values ( , Sofie Juliusen,5000, Overgade 18 ) commit A Cprnr Navn Postnr Adresse Peter Juliusen 5000 Overgade Sofie Juliusen 5000 Overgade 18

67 Insert af rækker med rollback Insert into oltyper values (145, Julebryg ) select * from oltyper where oltypenr >142 rollback select * from oltyper where oltypenr >142

68 Insert af rækker med commit Insert into oltyper values (145, Julebryg ) select * from oltyper where oltypenr >142 commit select * from oltyper where oltypenr >142 Opgaver

69 Delete Slette rækker i tabeller Slette én (eller flere) række(r) Delete from table_name Delete from table_name where felt1 = værdi Delete from table_name where felt1 in ( xx, yy, zz, vv ) Delete from table_name1 where felt1 in (select felt1 from table_name2) Eks.: delete from cpr_tabel rollback delete from cpr_tabel where status = Flyttet til udlandet commit Cprnr Navn Bynavn Status Peter Nielsen Bosiddende Peter Nicolaysen Flyttet til udlandet Cprnr Navn Bynavn Status Peter Nielsen Bosiddende Opgaver

70 Update Opdatere rækker i tabeller Opdatere en (eller flere) række(r) update table_name set felt1= nyværdi, felt2= nyværdi2 update table_name set felt1= nyværdi where felt2 = værdi Eks.: update cpr_tabel set nationalitet= DK, A Cprnr Navn Bynavn MK Nationalitet Rasmus Nielsen Odense M DK Rasmus Lüberth Nuuk DK update cpr_tabel set nationalitet= GR,MK=M where bynavn = Nuuk and navn like Rasmus% commit A Cprnr Navn Bynavn MK Nationalitet Rasmus Nielsen Odense M DK Rasmus Lüberth Nuuk M GR Opgaver

71 Link-liste Kommer på siden Evaluering

72 Opsummering Almindelig select med søge-kriterier og sortering Funktions-søgning Gruppebaseret visning og søgning Kombinations-søgninger med flere tabeller Opgaver

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning..

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning.. Side 1 af 11 Dato: 07-09-2003 Opgaver i oprettelse af kunder og info i database med java. Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus,

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

4. Formler og funktioner. Formler

4. Formler og funktioner. Formler Formler Et regnearks væsentligste opgaver er naturligvis at kunne udføre beregninger. Masser af beregninger og alle mulige forskellige beregninger. Hver eneste celle kan fungere som en 'regnemaskine'.

Læs mere

Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006

Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006 11. december 2006 11.12.2006 A346.80.2 WM-data Side 1 af 17 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. OPBYGNING AF DATAUDTRÆK... 3 2.1 Udvælgelse af prøver... 3 2.2 Statistiske parametre... 5 2.3 Opstille kriterier...

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

16. Introduktion til AutoLISP

16. Introduktion til AutoLISP 18 16. Introduktion til AutoLISP I dette kapitel skal du lære om AutoCADs indbyggede programmeringssprog AutoLISP. Denne facilitet har du ikke til rådighed, hvis du er AutoCAD LT-bruger. Med AutoLISP kan

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

Supplerende noter til Kursus i brug af SAS

Supplerende noter til Kursus i brug af SAS Supplerende noter til Kursus i brug af SAS Søren Højsgaard Biometry Research Unit Danish Institute of Agricultural Sciences Research Centre Foulum DK 8830 Tjele Flemming Skjøth Dansk Kvæg Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Specialerapport af Lars Kjær Nielsen Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet - Odense 1 Forord Dette speciale er skrevet i perioden

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere