Lindebladet Frederiksberg Konservative

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindebladet Frederiksberg Konservative"

Transkript

1 Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr årgang Efterår & vinter Læs om Fremtiden er endnu konservativ Frederiksbergs vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck side 2 Sikker konservativ kurs Borgmester Jørgen Glenthøj side 3 Vilje til fremtiden og forståelse for fortiden Af Per Stig Møller, kultur- og kirkeminister, folketingsmedlem for Slotskredsen Nødvendig debat om sundhed Regions & kommunalbestyrelses mdl. Karsten Skawbo-Jensen side 4 Styr på offentlige udgifter Folketingskandidat Jette Nøhr side 5 Ret & Pligt Tina González-Schelbeck MFK side 5 Lokalpolitik i børnehøjde Margit Ørsted MFK side 6 Partiformand Lars Barfoed Interview side 6 Vi forandre Vi bygger Tom Behnke, folketingsgruppeformand side 8 Efterlønsreform fra Frb Folketingskandidat Jette Nøhr side 10 Konservativ ungdom Emil Østergaard side 10 Hvem gør hvad? Kommunalbestyrelsen side 11 Konservatisme Karsten Skawbo-Jensen side 12 Hvad sker hvor og hvornår side 16 SH Grafik Edvard Glæsels Vej 6 DK Frederiksberg Tel Fax Etiketter Forretningstryksager RFID labels Forlag Grafisk kompetence Certificeret af Nato & Finansrådet & PBS & Post Danmark I konservatismen kombinerer vi to afgørende grundholdninger: respekten for livet og respekten for mennesket. Jamen, er ikke alle enige herom? Nej, socialismen vil styre mennesket, så respekten for det enkelte individ begrænses. Liberalismen vil sætte det enkelte menneske så frit, at respekten for naturens mangfoldighed forskærtses. Vi ser mennesket som en del af en kæde og en helhed. For os skal individet respekteres i al dets forskellighed fra andre, samtidig med at individet skal respektere, at det indgår i et samfund. For os betyder dette både, at vi indgår i en historisk kæde af tidligere og kommende slægter, og at vi er sat på Jorden for at forvalte den. Vi vil ikke som liberalisterne lade én generation skalte og valte med det overleverede, som det passer den, og dermed udtømme ressourcerne og mangfoldigheden for efterfølgende slægter. Og vi vil ikke som socialisterne lade staten styre, så den individuelle frihed indskrænkes til dét, som staten finder for godt. Vi mener, at staten skal være stærk nok til at rejse den svage, men for svag til at knække den stærke. For den stærke skal med sit initiativ være med til at skabe virksomheder og eksport, som øger indtjeningen til Danmark, og dermed sætte os i stand til at sikre og udbygge velfærden for alle. Internationalt fællesskab Det er derfor, vi ønsker skatterne og skattetrykket ned. Det giver større dispositionsfrihed og råderum og dermed også større ansvar til hver enkelt af os. For med lavere skatter og mindre offentlig sektor vil der være mere, vi selv skal tage ansvar for, og større muligheder for selv at sætte noget i gang. Fordi vi respekterer mennesket i al dets mangfoldighed, står vi vagt om demokratiet med dets ytringsfrihed og menneskerettighederne med deres friheder, samtidig med at vi understreger individets ansvar for helheden og dets forpligtelse på næstekærligheden. Derfor fører vi udviklingspolitik og en aktiv udenrigspolitik, der kan beskytte og udbrede disse Fortsætter side 9

2 Fremtiden er endnu konservativ Af Claus Wagenblast-Franck, formand for vælgerforeningen Med Lars Barfoed som nyvalgt formand for Det Konservative Folkeparti er optimismen igen begyndt at brede sig. Med Lars er fokusset rettet mod klassiske konservative værdier. Faktisk burde det ikke være så svært at føre konservative politik. Som konservative tager vi ansvar for de svageste, vi tror på mennesket frem for systemet, vi er partiet for de flittige og stræbsomme, ligesom vi er frihedsorienterede og tror på den private ejendomsret. Samtidig har Det Konservative Folkeparti altid været garant for ansvarlig økonomisk politik, så regningen ikke smides i børneværelset, så næste generation må betale for tidligere generationers overforbrug. Denne forpligtelse over for kommende generationer indbefatter også, at vi i forhold til miljøet ikke efterlader en svinesti, som vores børn og børnebørn skal døje med. Vi er samtidig både et nationalt og internationalt parti. Som i H. C. Andersens I Danmark er jeg født synges der videre, at dér har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går. Det er jo netop dette ståsted i forhold til omverden, som vi konservative har. Vi er ikke bange for verden og andre kulturer, som vi har en naturlig nysgerrighed og åbenhed over for. Vores værdier har altid været formet af, at vi er en nation af handelsfolk og søfarende, og at vi samtidig er et lille land, der helt naturligt er afhængige af et godt forhold til både naboer og lande længere væk. Ovennævnte klassiske konservative værdier er naturligvis holdt i meget overordnede begreber, som de fleste nok kan nikke til og være enige i. Men i praktisk politik betyder det, at vi konservative netop bør have det lange perspektiv for øje og derfor søge de saglige løsninger uden at skulle tage hensyn til fastlåst ideologi og særinteresser. Det kan vi lade andre partier om. Som konservative behøver vi derfor ikke uge efter uge komme med nye udmeldinger, der skal konkurrere med breaking news samt her og nu-stemninger. Vælgerne bør helt naturlig vide, hvor Det Konservative Folkeparti står, og vi bør derfor ikke være så bange for, om et par menings målinger er dårlige. Vælgerne vil altid belønne os for vores saglighed og sunde fornuft. Vi skal derfor igen komme tilbage i vælgernes bevidsthed som borgerlige stemmer, der arbejder. Lars Barfoed lagde i sin tiltrædelsestale som formand netop vægt på disse klassiske konservative værdier, som vi her fra Frederiksberg kun kan være helt enige i. Kære Lars, Frederiksberg Konservative ønsker dig derfor et stort tillykke som ny partiformand, og vi glæder os til den kommende valgkamp, hvor vi i fællesskab kan slås for et fortsat borgerlig Danmark. ADVOKATFIRMAET HAGEN HAGENSEN Arv Testamenter Skifte Bodeling Advokat Frants Hagen Hagensen Frederiksberg Allé Frederiksberg C Tlf Spar på revisorudgifterne og lev med en mere engageret revisor! Kontakt registreret revisor Kent Nymark, og få en uforpligtende snak om hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed. Skindergade København K mere end en underskrift Bestyrelsen: Formand: Claus Wagenblast-Franck Næstformand: Bente Winkel Kasserer: Jørgen Gawinetski Sekretær: Morten Fibiger Øvrige bestyrelse: Jette Bøgeby, Peter Kastoft, Jette Nøhr, Martin Cumberland, Poul-Erik Mølgaard Suppleant: Erika Linnemann Konservativ Ungdom: Emil C. Østergaard Frederiksberg Konservative Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg C. Tlf CVR DK Kontortid: Mandag og torsdag kl Birthe Aasted Bent Holm 2 Lindebladet Nr årgang Efterår & vinter

3 Sikker konservativ kurs Af borgmester Jørgen Glenthøj Det Konservative Folkeparti sidder for bordenden i en veldrevet kommune. Det er resultatet af årtiers konservativ vilje og evne til at forandre for at bevare og udvikle den by, vi holder af. Vi har det seneste år stået i spidsen for brede forlig, som fremtidssikrer og udvikler Frederiksberg som en attraktiv, grøn, familievenlig storby - hovedstadens grønne hjerte. Vi har fremtidssikret kommunens økonomi med budgetforliget for 2010 vedtaget med 24 ud 25 i byrådet.. Vi har sikret plads og kvalitet i vores børneinstitutioner - og på vores skoler med skoleforliget, som hele byrådet står bag. Og sidst, men ikke mindst har vi - også med et enigt byråd i ryggen - indgået et ambitiøst forlig om at udbygge vores plejeboliger, som sætter nye standarder for ældreboliger i Danmark. Det er både meget konkret, meget borgerrettet og meget konservativt. Det er også meget ambitiøst. De økonomiske rammer betyder, at vi er tvunget til at tænke nyt, prioritere og løbende genoverveje, hvordan vi får mest muligt for pengene. For hver en krone, som vi vil bruge på udvikling, skal vi derfor frigøre en krone gennem for eksempel effektiviseringer, digitaliseringer og fast styring af vores indkøb. Det er den økonomiske virkelighed. Jeg ser det som min opgave at stå på mål for populære som mindre populære beslutninger, som er rigtige for Frederiksberg, og som langt hen ad vejen er truffet i bred enighed i kommunalbestyrelsen. Jeg er overbevist om, at vi konservative er de bedst kvalificerede til at skabe fremtidens Frederiksberg uanset om det bliver i økonomisk modvind eller medvind. Flotte tilfredshedsmålinger og byens befolkningstilvækst er udtryk for, at Frederiksberg er en attraktiv kommune. Det er resultatet af en sikker konservativ kurs, som vi skal holde fast i. Ordinær generalforsamling i Frederiksberg konservative vælgerforening Torsdag d. 26. januar 2012 kl på Haveselskabetsvej 3A iht. vedtægternes 6 med følgende dagsordenspunkter: Valg af dirigent. Beretning om foreningens virke i det forløbne år. Godkendelse af det reviderede regnskab. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår. Indkomne forslag. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik. Valg af formand. Valg af næstformand. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer samt en 1. og 2. suppleant for disse. Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation 6, stk. 1, pkt. 6, samt suppleanter for disse. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen, jvf. vedtægterne for Det Konservative Folkepartis organisation 25, stk. 1, samt suppleanter for disse. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse. Politisk drøftelse. Valg af 2 folketingskandidater. Eventuelt 17. årgang nr Redaktionen: Web-redaktionen Klaus Hougaard Pedersen Lindebladet er medlemsblad for Frederiksberg Konservative Henrik Murmann Peter Kastoft Nils-Ole Heggland Oplag: stk. Nr Udkommer april 2012 Deadline 3. marts 2012 Annoncer/tryk: SH Grafik Tlf Karsten Skawbo Jette Bøgeby Casper Strunge Har du fået eller en ny adresse Brug til nem, hurtig og billig kommunikation til vælgerforeningen. Send din relevante snabelaadresse til NU! Lindebladet Nr årgang Efterår & vinter 3

4 Nødvendigt med debat om sundhed Af Karsten Skawbo-Jensen, medlem af Region Hovedstaden og Frederiksberg kommunalbestyrelse En landsrådsbeslutning vil afskaffe regionerne. De er et fordyrende, bureaukratisk led. Danmark har et indbyggertal som forstæderne ved en af de store tyske byer, så det er nok med staten og 98 kommuner. Et minus ved regionerne er demokratisk forvirring, Er der problemer i sundhedsvæsenet, siger regionerne, at det er regeringens skyld. Og regeringen skyder skylden på regionerne. Hvis sundhedsvæsenet entydigt kom under staten, var det den siddende regering og sundhedsminister, som havde ansvaret og som kunne fjernes ved næste valg, hvis vælgerne ønskede det. Hvad skal erstatte regionerne rent praktisk? Danmark har tiltrådt Amsterdam-deklarationen, som heldigvis kræver af os, at borgerne har indflydelse på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Det er derfor en idé, at ethvert hospital skal have en bestyrelse med et vist antal lægpersoner/almindelige borgere. De kunne være udpeget af kommunalbestyrelserne eller være valgt direkte. Brugerbetaling i dele af sundhedsvæsenet kan diskuteres. Region Hovedstaden har netop afholdt et borgermøde, hvor emnet blev drøftet. De fremmødte insisterede på lighed i sundhedstilbuddene, men overraskende mange var ikke imod at betale et gebyr ved besøg hos praktiserende læge. Danskerne går i gennemsnit til lægen syv gange om året, mens svenskerne, som betaler et gebyr, går til lægen tre gange årligt. Og svenskerne lever som bekendt længst. Der er fordele og ulemper ved en sådan brugerbetaling, og de skal diskuteres. Af sociale hensyn må der være et årligt loft på egenbetalingen på for eksempel kroner, så kronisk syge ikke rammes hårdt. Og hvad skal provenuet bruges til? Til skattelettelser? Til tandlægeområdet, så den høje egenbetaling dér kan sænkes? Der er nok at diskutere, så nye sundhedstanker kan komme med i vores nye partiprogram, som vedtages efteråret Find KU på Frederiksberg på facebook. Tryk like for at få adgang til det sidste nye fra din lokale KU - deriblandt fester, møder, debatter og meget mere. Søgeord: KU på Frederiksberg Se også side 10 4 Lindebladet Nr årgang Efterår & vinter

5 Styr på de offentlige udgifter Af folketingskandidat Jette Nøhr, Falkonerkredsen på Frederiksberg I øjeblikket kæmper mange vestlige lande med en stigende offentlig gæld og et offentligt underskud, der bare vokser og vokser. I Danmark blev et overskud på godt 80 milliarder kroner i 2007 vendt til et underskud på godt 50 milliarder kroner sidste år. Det skyldes i høj grad finanskrisen, der har betydet færre beskæftigede i den private sektor. Samtidig er de offentlige udgifter steget mere end planlagt. Styr på de offentlige udgifter er afgørende for det danske samfunds udvikling fremover. Fortsætter vi som hidtil, har vi i Danmark udsigt til offentlige underskud så langt øjet rækker i hvert fald de næste 70 år ifølge Finansministeriets egne beregninger. Og for nylig kom Beskæftigelsesministeriet med den sørgelige besked, at nu er under halvdelen af den danske befolkning aktive på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at der i Danmark er flere personer er på overførselsindkomst end på arbejdsmarkedet. Hvis tingene fortsætter uændret, vil hver dansker i fremtiden modtage kroner mere fra det offentlige gennem livet, end han eller hun betaler i skatter og afgifter. Det siger sig selv, at vi ikke kan fortsætte på denne måde. Derfor må vi beslutte før andre gør det for os hvordan vi får nedbragt de offentlige udgifter, får færre på offentlig forsørgelse og færre ansatte i den offentlige sektor. Gode borgerlige svar på, hvordan vi får styr på samfundsøkonomien, trimmer den offentlige sektor og nedsætter de offentlige udgifter, uden at vi samtidig sætter de basale velfærdsydelser over styr, er for mig kerneelementer i en fremadrettet konservativ politik. Folk skal vide, at stemmer de konservativt, så stemmer de først og fremmest på en ansvarlig økonomisk politik, hvor der er styr på udgifterne, og hvor vores børn og børnebørn ikke skal betale regningen for vores overforbrug. Rettigheder kontra pligter Af Tina González-Schelbeck, formand for Socialudvalget I krisetider bliver det endnu mere nødvendigt at prioritere, hvad der er en opgave for samfundet, og hvad der er en opgave for den enkelte. Vi skal væk fra kun at have fokus på velfærdsrettigheder til også at tale om velfærdspligter. Vi har en pligt til forsørge os selv og vores familie. Forældre har pligt til at tage ansvar for deres børn, og da langt de fleste forældre heldigvis er i stand til at sørge for, at deres børn får en ordentlig frokost, skal vi naturligvis heller ikke bruge skattekroner på frokostordninger til vores børn. Sociale ydelser skal målrettes dem, som har behov, og det skal ikke alene være alderen, som afgør, om man har ret til sociale ydelser. Efterlønnen skal derfor fjernes - jo hurtigere, des bedre, hvis vi skal sikre os, at vi fremover kan tage os af samfundets svageste. Vi skal i stedet øge sammenhængen i socialpolitikken og blandt andet styrke vores indsats over for tidligere anbragte. Det kan være svært at få en god start på voksenlivet, når man har været anbragt som barn. Den tunge sociale arv fra barndommen følger mange gange med i voksenlivet. For at styrke indsatsen for de socialt udsatte skal kommunerne blive bedre til at arbejde på tværs, og det har vi gode erfaringer med på Frederiksberg - vores samarbejde mellem politi, socialforvaltning og psykiatriener nu blevet overført til samtlige af landets kommuner. Nogle af de allermest udsatte er de hjemløse, og med regeringens hjemløsestrategi bliver der lavet flere bo-tilbud til dem. Indsatsen skal være mere end bare mursten, så der sker en massiv opkvalificering af bostøtten og vi skal dokumentere, om vores indsats virker. Lindebladet Nr årgang Efterår & vinter 5

6 Konservativ lokalpolitik i børnehøjde Af Margit Ørsted, 1. viceborgmester og formand for Undervisningsudvalget Frederiksberg er et utroligt populært sted at bo ikke mindst for børnefamilierne, og hvor mange andre kommuner i landet oplever faldende børnetal, er det stik modsat her. Dette skyldes ikke mindst den skolepolitik, som vi konservative igennem mange år har ført. Jeg har været så privilegeret, at jeg har været med til dette siden 1990, og det har været en utrolig rejse. Dengang var vores skoler meget nedslidte, børnetallet faldt år efter år, og privatskolefrekvensen steg og steg. I den konservative gruppe besluttede vi, at det skulle der gøres noget ved. De mindste skoler skulle lukkes, og de øvrige skoler skulle renoveres, så de blev attraktive og moderne. I dag er målet mere end nået, vores skoler er nogle af landet bedste og flotteste, og vores folkeskoler er mere populære end nogensinde. Faktisk viserprognoserne, at vores folkeskoler inden for de næste fire år skal rumme 800 ekstra børn. Det svarer faktisk til en helt ny skole. Så derfor er den største opgave i øjeblikket at udbygge og tage gamle skoler i brug igen (skolen på Lollandsvej tages i brug igen til august), og samtidig er vi på udkig efter nye bygninger, som kan indrettes til ny skole. At vi har så høj standard her på Frederiksberg gør også, at vi ikke har problemer med at tiltrække lærerkræfter. Hver gang en ledig stilling er opslået, får vi mere end 100 ansøgninger. Det betyder selvfølgelig også, at vi i næsten alle fag har lærere, som netop kan undervise i deres speciale(linjefag). Hvilket igen gør, at vi er privilegeret ved at have en meget høj faglig standard. Samtidig har vi besluttet, at flere børn skal inddrages i den almindelige folkeskole. Vi tror nemlig på, at hvis vi kan inddrage flere børn, som tidligere kom på specialskole, vil det forbedre disse børns chancer for at få en god skolegang og siden en videreuddannelse. Hvilket igen er til glæde både for den enkelte elev og for kommunekassen Samtidig vil jeg understrege, at jeg lægger stor vægt på, at fagligheden også fremover skal være i top. Vores lokale folkeskole skal samtidig udvikle sig og være et sted, hvor børnene har det sjovt og godt. Sådan er det i dag, og det er nok årsagen til, at vores skoler er så populære. Tættere på medlemmerne Af redaktør Morten Fibiger og Nils-Ole Heggland. I interview med Lindebladet fortæller partileder, justitsminister og vicestatsminister Lars Barfoed, at han lægger vægt på sin byrådsfortid og en tæt kontakt til de lokale foreninger. Hvilke tanker gjorde du dig, da du trådte til som leder? Det er et stort ansvar og en stor ære at få lov at lede partiet, som jeg har været medlem af og dybt engageret i på forskellig vis siden min ungdom. Men jeg går også til opgaven med store forventninger til, at det kan lade sig gøre at skabe fornyet fremgang. Det kræver lidt tålmodighed, for der er ingen hurtige løsninger ud af partiets vælgermæssige tillidskrise, men det skal nok ændre sig, når vi har genvundet vores troværdighed og igen får mulighed for at fortælle om konservativ politik og konservative værdier. Lige fra min første dag som leder har jeg igen og igen pointeret de konservative værdier for at kommunikere klart, hvad det vil sige at være konservativ. Alt for mange vælgere opfatter som nogle, der kun vil sænke topskatten for de velstillede. Derfor gør jeg meget ud af at forklare, at vi er partiet for alle dem, som ønsker at forene kravet om personlig frihed med social ansvarlighed. Vi vil styrke den personlige frihed og øge det personlige ansvar. Og vi skal i fællesskab tage hånd om de udsatte, der ikke kan klare sig selv. 6 Lindebladet Nr årgang Efterår & vinter

7 Hvad betyder din fortid som byrådsmedlem i Rødovre, en af Frederiksbergs nabokommuner? Den betyder rigtig meget. For mig har det været vigtigt med kommunalpolitisk erfaring, fordi det har givet mig en indsigt, som er uundværlig, når man sidder i Folketinget og beslutter noget, der har betydning ude i kommunerne. Adskillige hovedstadskommuner oplevede endnu en stramning, da udligningsordningerne senest blev ændret. Er det fair, at hovedstadskommuner sender så mange penge videre? Hvad vil du konkret gøre som vicestatsminister for at mindske udligningstrykket? Jeg er helt enig i den indstilling, som landsrådet vedtog i 2009, om at ændre udligningsordningen. Men som Folketinget er sammensat, er der desværre ingen udsigt til, at vi kan få gennemført ændringer i den nuværende udligningsordning. Men vi konservative vil blive ved med at arbejde for at få ændret udligningsordningen. Tæt på medlemmerne Hvordan vil du som partileder være nærværende for alle medlemmer? Jeg vil først og fremmest arbejde på at styrke den interne dialog i partiet. Og så vil jeg være flittig til at komme rundt i landet, for på den måde at komme i personlig kontakt med så mange medlemmer som muligt De første uger efter formandsvalget har jeg blandt andet brugt på at komme rundt til storkredsgeneralforsamlingerne over hele landet for at mødes med tillidsfolk i baglandet samt mødt vores kommunalpolitikere til KL s topmøde i Aalborg i marts. Kan regeringen bruge erfaringer fra Frederiksberg og andre konservativt ledede kommuner? Helt sikkert. Vi skal styrke kommunikationen mellem den konservative folketingsgruppe og de konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer, så folketingspolitikerne kan drage nytte og erfaring af det lokale arbejde. Og så giver det folketingspolitikerne indsigt i, hvordan lovene virker ude i kommunerne. Alle medlemmer uanset geografi skal kunne se sig selv som en del af den konservative bevægelse. Derfor lægger jeg vægt på de grundlæggende konservative værdier, som binder os sammen i partiet. Udvikling og udveksling Hvordan kan du bidrage til, at vi får flere medlemmer hos Frederiksberg Konservative? Jeg mener helt overordnet, at vi skal udvikle partiorganisationen, så vi sikrer, at der er en merværdi forbundet med at være medlem af partiet. Alle medlemmer skal have mulighed medindflydelse på partiets politik, og de skal have bedre indsigt i politiske forhold, end hvis de stod udenfor. Flere højborge i hovedstadsområdet er vaklet eller faldet. Ved forrige valg mistede Dragør sin konservative borgmester, ved det seneste valg skete det for Lyngby-Taarbæk, og på Frederiksberg fik Konservative og den borgerlige lejr det dårligste valg i år. Hvordan skal højborgene forsvares og forstærkes? Vi skal i højere grad udveksle erfaringer og viden mellem hinanden, så vi kan gøre de konservative succeser kendte i kommunerne. Det er et arbejde, som jeg vil deltage aktivt i som partiformand. Reformer og faglighed Der kommer snart et nyt partiprogram. Hvilke tre temaer vil du prioritere højest? Arbejdet med det nye program er en omfattende proces, der inddrager hele partiorganisationen og alle medlemmerne, og som skal være færdig, så vi kan vedtage det nye partiprogram på det konservative landsråd i Når jeg kun må fremhæve tre emner, vil jeg sige: Reformer af den offentlige sektor og arbejdsmarkedet, styrkelse af fagligheden og mere dannelse i folkeskolen samt en stram retspolitik kombineret med forebyggende initiativer. Hvad bliver din sparsomme fritid brugt på? Jeg nyder at slappe af med familie og venner, gå lange vandreture i naturen og tanke ny energi i vores gamle bindingsværkshus på Langeland. Og så forsøger jeg at holde formen med løb, cykling og sommetider en runde golf, hvor der til stadighed er plads til forbedring. Du er uddannet jurist hvis du skulle vælge en anden uddannelse, hvilken skulle det så være? Som helt ung overvejede jeg at blive journalist eller skuespiller. Journalist, fordi det er et interessant job med mulighed for at have med samfundsmæssige problemstillinger at gøre. Og så kan jeg godt lide at skrive. Skuespillet trak også, fordi jeg var og stadig er fascineret af, at man som skuespiller skal leve sig ind alle mulige forskellige universer og derefter være i stand til at formidle tanker og ideer fra scenen ud til publikum. Nu er jeg endt med at blive politiker, og på en eller anden underfundig måde er det en kombination af journalistik, skuespil og jura! Lindebladet Nr årgang Efterår & vinter 7

8 Vi forandrer det, vi har bygget op Af Tom Behnke, formand for folketingsgruppen Som konservativ læner jeg mig aldrig tilbage og siger: Sådan, det var det. Nej, vi tager gerne ansvaret for at have været med til at opbygge et af verdens bedste samfund. Så det vil vi forandre! For vi forandrer jo for at bevare. Vores land bygger på demokrati, ligestilling, gode folkeskoler, et solidt forsvar, et dygtigt erhvervsliv og konservative værdier dette land vil vi konservative bevare. Og for at bevare det, må vi forandre det. Og det er baggrunden for de fire emner, som jeg fokuserer på i denne tid: Det er tilbagetrækningsreformen vi skal have afskaffet den efterløn, vi Konservative hele tiden har været imod. Vi ønsker det for at sikre arbejdskraft nok til fremtidens arbejdsmarked, hvor der bliver brug for flere hænder. Vi har brug for dem, der vælger at gå på efterløn. Det er vores politik! Det er lavere skat vi Konservative er ikke stolte over, at Danmark har verdens højeste skattetryk. Skattetrykket vil vi have ned på svensk niveau. Hvis svenskerne kan, ja, så kan vi borgerlige danskere også! Det er en endnu bedre folkeskole. Folkeskolen er vores vigtigste mødested. Vi har fået fagligheden genindført. Nu vil jeg have respekten og roen genindført i folkeskolen, så eleverne kan blive dygtigere og lære mere. Og så er det en solid retspolitik. Lad der aldrig være tvivl: Vi Konservative er på ofrenes side, ikke på de kriminelles! Vi bekæmper kriminalitet for at sikre danskernes frihed og tryghed og for at bevare et åbent og tillidsfuldt samfund. Det er konservativ politik, som jeg er klar til at gå til valg på. På Frederiksberg Slot med Helge Adam Møller Den 2. maj var vi på Hærens Officersskole, hvor oberstløjtnant Frank Lissner bød velkommen og gav en spændende introduktion til officersuddannelser som sker på skolen. Folketingsmedlem Helge Adam Møller tryllebandt os i sin fortælling om dels hans oplevelser på skolen, men især livet på Christiansborg, herunder forsvarsforhandlinger. Der kom rigtig mange detaljer og nuancer, flere end dagspressens artikler, men en masse gode forklaringer, - hvis nu forsvaret skal sparer! F.eks. kan flere lande sammen købe fælles fly, med fælles værksteder: Så kan det enkelte land får stillet fly/eskadriller til rådelighed efter behov og ønske. Og så måske mindre, men fuldt udrustede enheder med praktisk erfaring, frem for flere med mangle fuld udrustning, ringe erfaring mv. En rigtig god aften! Bo G. Flindt BVS-Gruppen Vikarløsninger Marielundvej 46C, st. DK 2730 Herlev Vi løser opgaver: Gartner/haveservice Kørselmedhjælp Pakning- & forsendelsesservice 8 Lindebladet Nr årgang Efterår & vinter

9 Vilje til fremtiden og forståelse for fortiden Fortsat fra forsiden af Per Stig Møller rettigheder, friheder og pligter i en verden rig på lurende konflikter. For at sikre vores egen frihed til at gøre, som vi danskere vil, er vi derfor aktive medlemmer af NATO og EU, for kun i fællesskab kan vi fremme vore interesser. Kulturarven skal styrkes I denne globaliserede verden, hvori vi oversvømmes af indtryk, impulser og påvirkninger fra alverdens hjørner, er det vigtigt, at vi ved, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi vil hen. Derfor skal vi værne om og styrke den danske kulturarv, og herunder den kristne. Vi vil derfor styrke vore nationale institutioner, som forsker i og formidler kulturarven, så den bevares og tilgængeliggøres. Samtidig vil vi sikre, at enhver generation kan bidrage sit til arven, så den hele tiden forøges. Vi vil derfor støtte og styrke den danske kultur og kulturudøvelse. Vi ser kulturen som en samlende faktor i det danske samfund. Vi ønsker et samfund, hvor forskeligheder mødes i dialog og samarbejde. Vi ser derfor både bibliotekerne og idrætsforeningerne som kulturbærende og inkluderende faktorer, der skaber oplevelser og sammenhold. Nok vil nogle, som kun ser på den umiddelbare nytteværdi, spørge: Hvad skal vi med kulturen? og svare Ingenting, men vi spørger: Hvad er vi uden kultur? og svarer Ingenting! For os er rummelighed og tolerance nøglebegreber, og grænsen for rummeligheden går ved indskrænketheden, mens grænsen for tolerancen går ved intolerancen. Vi skal sikre, at vores infrastruktur ikke kan spekuleres bort, så vi ikke pludselig står uden helt samfundsnødvendige opgaveløsninger og varetagelser. Dette gælder for eksempel sundhedsvæsenet, uddannelsessektoren, vejnettet, energinettet. Samtidig vil vi styrke det private initiativ gennem mere deregulering og konkurrence og den offentlige sektor med mere effektivisering. Og vi vil fremme vores konkurrenceevne gennem bedre uddannelser fra de mindste klasser til de største universitetseksamener. Vi skal fremme individernes udfoldelseslyst og udfoldelsesmuligheder og lade skolerne oprette eliteklasser, ligesom vi allerede har elitesportsudøvere. Konkurrencen i verden bliver stadig skarpere. Derfor må også vi blive skarpere. Og derfor er fremtiden konservativ, for vi forener forståelsen for fortiden med viljen til fremtiden. Og lige netop derfor er det så vigtigt, at vi i den kommende valgkamp sikrer et godt konservativt resultat. Valgkampen vil dreje sig om økonomien, som Rød Blok end ikke kan finde ud af at blive enige om at give et svar på. Vi, derimod, har klart og tydeligt anvist vejen ud af krisen, som vælter ind over os udefra. Vi skal løse de økonomiske problemer med tanke på, at økonomi ikke er et mål i sig selv, men et middel. Et middel til at bevare og styrke de værdier og det samfund, som vi går ind for. Vi ønsker ikke at give gæld, men velfærd og frie muligheder videre til næste generation, for jo større gælden er jo mere indskrænket bliver mulighederne. Vi ønsker et samfund, der bedst bevæger sig frem med en stærk konservatisme, der forandrer for at bevare, og som vil give vore børn en bedre fremtid. Mens Rød Blok faktisk vil løse vor generations problemer ved at lade vore børn betale for dem. BEDEMANDEN Nyelandsvej 12 Tlf Peter Bangs Vej 77 Tlf Godthåbsvej 177 Tlf Svarer hele døgnet også weekend og helligdage Omsorg og personlig service Altid skriftligt prisoverslag Gratis advokatrådgivning om arv og testamente Sorgterapi hos psykolog Ring eller kom ind og få Min sidste vilje og vores pjecer Det sidste farvel & Arv og bobehandling gratis. Hanne Riis Peder Nordahl Lindebladet Nr årgang Efterår & vinter 9

10 Efterlønsreform med Frederiksbergs aftryk Af folketingskandidat Jette Nøhr Frederiksberg Konservative har gennem tiderne sat sig mange spor i landspolitikken. Inden for blot de seneste år har vi sat vores aftryk på tre væsentlige områder: Liberalisering af lukkeloven, etablering af en uafhængig politiklagemyndighed og senest en efterlønsreform. Tre områder, der først blev officiel konservativ politik efter indstilling (dvs. forslag) fra Frederiksberg Konservative vedtaget på de årlige landsråd i Det Konservative Folkeparti. De to første forslag er allerede gennemført via lovgivningen. Og nu er også en efterlønsreform forhåbentligt snart en realitet, efter at regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået aftale om at gennemføre det efter et valg. Der er ingen tvivl om, at Konservatives fuldtonede udmelding være partiets politik og vores et forslag, som man mener, bør i efteråret 2010 om behovet for Christiansborgpolitikere bør en efterlønsreform var med til at arbejde for, er man velkommen til bane vejen for Venstres tilslutning hertil og statsministerens ning til det på indstillingsmødet at stille forslaget og søge opbak- annoncering af behovet for en i vælgerforeningen, der hvert år efterlønsreform i sin nytårstale holdes i forsommeren forud for ved årsskiftet landsrådet. Vedtagelse af landsrådsindstillingerne viser, at medlemsdemo- bør fortsætte den fornemme Frederiksberg Konservative kratiet fungerer. Har man som tradition med at sætte aftryk på medlem af vælgerforeningen landspolitikken. Jette Nøhr er medlem af vælgerforeningens bestyrelse og folketingskandidat på Frederiksberg. Hun stillede forslaget om en efterlønsreform på indstillingsmødet i vælgerforeningen i juni sidste år og fik det efterfølgende vedtaget på det konservative landsråd i oktober Det nye år i KU på Frederiksberg. Af Emil Christian Østergaard, Formand KU-Frederiksberg Et nyt år er begyndt og derfor har Konservativ Ungdom på Frederiksberg afholdt generalforsamling. I den forbindelse har vi fået samlet et stærkt og engageret hold til et år, der præsenterer mange spændende udfordringer; Vores mål for det kommende år er at være en levende forening i vores lokalmiljø. Vores forening har desværre færre medlemmer i kommunen end moderpartiets styrke lægger op til. Derfor fokuserer vi på at deltage i den offentlige debat både formelt og ved at stå frem i lokalmiljøet med vores eget kampagnemateriale. Vi arbejder endvidere på at kunne tilbyde nogle gode og inspirerende møder i foreningen. Dette involverer deltagelse i offentlige debatarrangementer og møder med entreprenører fra Frederiksberg og omegn. Med håbet om et godt samarbejde. 10 Lindebladet Nr årgang Efterår & vinter

11 Kontakt dem med dine ideer, spørgsmål og forslag for et endnu bedre liv for dig og dine og hele Frederiksberg! Brug dine frederiksbergske kommunalbestyrelsesmedlemmer Kontakt dem med dine ideer, spørgsmål og forslag for et endnu bedre liv for dig og dine og hele Frederiksberg! Jørgen Glenthøj Borgmester Formand for: Magistraten Dalgas Boulevard Frederiksberg Fax Margit Ørsted 1. viceborgmester Formand for: Undervisningsudvalget Medlem af : Børneudvalget Drifts- og Forsyningsudvalget Marielystvej Frederiksberg Karsten Skawbo- Jensen Projektleder Socialudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Platanvej Frederiksberg C Stig Elling Salgsdirektør Formand for: Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Howitsvej Frederiksberg Mie Harder Rådmand, cand.merc., ph.d.studerende Magistraten Arbejdsmarkedsudvalget Drifts- og Forsyningsudvalget Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg Malene Sandfeld Lærer Børneudvalget Drifts- og Forsyningsudvalget Undervisningsudvalget Nordre Fasanvej Frederiksberg Pernille Høxbro Rådmand, advokat (H) Formand for: Børneudvalget Magistraten By- og Miljøudvalget Femte Juni Plads Frederiksberg Nils-Ole Heggland Journalist, cand.merc., HD Formand for: Drifts-og Forsyningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Ved Grænsen Frederiksberg Johnny Gehlsen Restauratør Arbejdsmarkedsudvalget By- og Miljøudvalget Børneudvalget Martensens Allé Frederiksberg C Tina González- Schelbeck Cand.jur. Formand for: Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Undervisningsudvalget Ved Grænsen Frederiksberg Flemming Brank Forretningsfører Formand for: Sundheds- og Omsorgsudvalget By- og Miljøudvalget Socialudvalget Duevej Frederiksberg Simon Aggesen Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Undervisningsudvalget Nordre Fasanvej Frederiksberg Få hurtig besked Hvis du ikke allerede har givet vælgeforeningen din mailadresse, så giv os venligst et praj på Så får du løbende og hurtig information om arrangementer og Lindebladet Nr årgang Forår & Sommer 13 meget andet direkte i din e-postkasse. Birthe Aasted Kontorleder Kommunalbestyrelsesmedlemer 2010_CLD.indd :49:57 Lindebladet Nr årgang Efterår & vinter 11

12 Konservatisme en god ramme at leve inden for Af Karsten Skawbo-Jensen, konservativ folketingskandidat i Ballerup og Københavns Omegns Storkreds Konservatisme bygger på erfaring og forpligtelse og er ikke en ideologisk masterplan. Konservatismen blev formuleret af den irske filosof Edmund Burke i en reaktion mod Den Franske Revolutions terror, hvor tæppet blev hevet væk under landets borgere og samfundets strukturer knustes. Vi mennesker indretter os efter tingenes tilstand, og ret beset er vi lidt langsomme. Noget skal forandres - noget endda forandres meget! - men evolution er at foretrække frem for revolution, så det bedste af det gamle bevares i det nye. En konservativ erfaring er skepsis over for det såkaldte fremskridt, der trækker blodspor efter sig. Guillotinerne, Gulagarbejdslejrene og gaskamrene var resultatet af Den Franske Revolution, kommunismen og nazismen. Et hurtigt paradis på jord, hvor ideologer leger Gud og vil forme mennesker om til noget andet, end de er, er et farligt projekt, for de, der ikke passer ind, ender med at blive udrenset. I konservatismen findes noget så gammeldags som eftertænksomhed, fordi der ikke altid på forhånd er et facit. Hos socialister er holdningen klar: Staten skal vokse, dét er løsningen på alle problemer. Modsat mener liberalister, at det fælles skal reduceres, så vi ad den vej når et minimalistisk lykkeland. I konservativ tankegang skal staten have den størrelse, den nu engang skal have på netop det givne tidspunkt i historien: den sikrer lov og orden og de svages ret, men er ikke så stor, at den lammer dem, der kan selv. Derfor foregår der hele tiden i respekt for borgernes skatteindbetalinger - en konservativ afvejning af, hvor det offentlige skal slankes, og hvor der på kerneområderne er behov for mere aktivitet. Det er centralt i konservativ tankegang, at vi mennesker har det bedst og er bedst, ikke som fritsvævende, men som mennesker i forpligtende sammenhænge - i familier, ægteskaber og partnerskaber, venskaber, klubber, arbejdsteam, menigheder osv. Mennesker er i konservativ optik potentielt uregerlige, både rationelle og irrationelle, såvel egoistiske som altruistiske. Skal vi tale kristeligt, er vi syndere, der nogle gange, når vi vil gøre det gode, kommer til at gøre det onde. Derfor må samfundet have nogle værdier og normer, så man ikke farer ud ad en tangent i arrogance og bedreviden. Det er grundlæggende at tage personligt ansvar, for livet er at være forpligtet på sine opgaver og på menneskene omkring sig. Men fællesskabet må skabe gode ydre rammer, så det kan lade sig gøre. Og nej, vi er ikke ens. Vi har forskellige drømme og evner, men på de vigtige kerneområder som uddannelse og sundhed bør vi have lige muligheder. De, der har særlige evner og privilegier, har et ansvar for at give noget ekstra tilbage til fællesskabet. Objektivt set er Danmark selvfølgelig ikke bedre end så mange andre lande man kan være fløjtende gal på det og påpege uret og fejl - men for mange danskere er det alligevel noget særligt. Her har man rod, herfra går ens verden. I fædrelandet er man fortrolig med sprog, tradition og kulturelle koder. At have rødder forhindrer ikke en i også at have fødder man kan rejse ud, åbne sig ud mod verden, samarbejde internationalt, samtidig med at man står sikkert på sit fundament. Sit land skal man værne om: Det land, som ikke har sit eget forsvar, har tit et andet lands hær på sin jord. 12 Lindebladet Nr årgang Efterår & vinter

13 Stærke værdier - i en ny verden. Netop i en tid, hvor så meget er under hastig forandring og nye udfordringer møder os, er det vigtigt både at vide, hvem vi er og hvad vi vil med Danmark. Vi skal skabe de rette betingelser og rammer for en sikker fremtid. Derfor skal vi sikre og styrke vore værdier og vores måde at indrette vores velfærdssamfund på. Og derfor skal vi styrke Danmark internationalt, såvel økonomisk som politisk ved at være en konstruktiv og loyal samarbejdspartner. Vi skal forbedre vores uddannelser og forskning. Vi skal gøre vores arbejdsmarked mere produktivt. Vi skal øge eksporten. Vi skal gøre mere for vore udsatte og svage medborgere. Vi skal styrke vores kultur. Vi skal fremme vore internationale interesser og være aktive medspillere ved udformningen af den nye verdensorden. Per Stig Møller Konservative Kvinder i Den Reformerte Kirke Vi fik hele historien fra 1685 hvor Louis XIV gjorde katolicismen til eneste lovlige franske religion. Det medførte masseudvandring og samme år afholdtes den første reformerte gudstjeneste i storkøbmand Wigant Mechlbergs gård i Ny Vestergade. Med kong Christian d. V s dronning Charlotte Amalie (af Hessen) som var stærk i troen skænkedes rigsdaler til opførsel af en barokkirke nær Rosenborg. Tak for en god udflugt - Leif Jeppesen Lindebladet Nr årgang Efterår & vinter 13

14 Fødselsdagsliste August 5 Ebba Larsen 70 år 5 Rune Nordgaard 30 år 7 Bente Calberg 80 år 11 Helga Tramp Sørensen 80 år 11 Bonnie Mürsch 70 år 18 Bodil Thau 85 år 23 Mogens Glenthøj 85 år 24 Jesper Skinderholm Munk 40 år September 4 Rita Lyngskjold-Lyngbye 90 år 15 Per Press 90 år 17 Susanne Bech Andersen 50 år 18 Marianne Thomsen 70 år 19 Ruth Johansen 85 år 27 Allis Pedersen 80 år 29 Erik Hansen 60 år 30 Pernille Sølje Weiglin 30 år Oktober 10 John Amund Tønnes 50 år 22 Lars Møller 75 år 23 Birgit Hansen 75 år 31 Else Brandt 80 år 31 Inge Margrethe Jensen 70 år November 4 Anne Grethe Andersen 80 år 6 Grethe Fenger Møller 70 år 22 Egon Axelsen 85 år 25 Sven Erik Jensen 75 år 27 Karen Funder 95 år 29 Ruth Jørgensen 85 år December 2 Inge Thisted Larsen 70 år 2 Niels Wichmann 60 år 4 Chr. Tidemand 85 år 7 Torben Ingemann Hansen 75 år 26 Bjarne Asp Andersen 60 år 30 Lisbet Mørch 85 år Januar 1 Gerda Christensen 95 år 9 Jette Nøhr 50 år 10 Steen Gericke 70 år 12 Joan Sørensen 40 år 24 Yoo Jin Schmidt 30 år 30 Gerda Vandborg 80 år Februar 10 Minna Petersen 95 år 13 Arne Kroll-Jensen 60 år 16 Inge Knudsen 70 år Marts 1 Ulla Holst-Christensen 85 år 12 Bente Andersen 70 år 17 Kurt Knudsen 70 år 24 Hardy Rom Poulsen 80 år 27 Bente Winkel 70 år 27 Lars Graff Nielsen 70 år April 1 Troels Krog 40 år 6 Bothilde Pedersen 85 år 8 Michael Klausholt Bock 30 år 9 Jette Bøgeby 60 år 11 Ole Hageltorn 80 år 20 William Marc Menzel 40 år 29 Preben Crawfurd 70 år 30 John Kaisner 70 år Maj 6 Allan Bülow 50 år 10 Margrete Beck 75 år 11 Kirsten Greve Hansen 75 år 13 Torben Nielsen 80 år 25 Irene Jensen 90 år 26 Liselotte Petersen 90 år 27 Flemming Olesen 75 år Send flere penge Sammen med vores to folketingskandidater Per Stig Møller og Jette Nøhr udsendte vælgerforeningen i maj med en opfordring til at give et økonomisk bidrag til kandidaternes valgkasse. Det har været meget positivt at se, at mange medlemmer har fulgt opfordringen og givet økonomisk bidrag til den forestående valgkamp. Mange har givet mindre beløb og nogle større beløb. Men alle bidrag er meget velkomne og er en god økonomisk håndsrækning til kandidaterne. Vi ved jo godt, at det er dyrt at føre valgkamp, og mange kandidater bruger mange private midler på annoncer, møder, plakater, tryksager og meget andet nødvendigt. Så de mange bidrag er samtidig også en god tillidserklæring til kandidaterne, om at vi står bag dem. Derfor skal der lyde en stor tak til alle, der på denne måde har valgt også at bakke op om vores to folketingskandidater. Der må gerne sendes mere på regnr kontonr stort og småt til Per eller Jette eller fælles brug på forhånd mer-tak! Der er brug for politikere, som tør sige sandheden og ikke tænker på genvalg tør tage fat på nødvendige reformer har erfaring og kender livet udenfor Christiansborg Jeg vil arbejde for: Mere uddannelse Lavere skatter En mindre offentlig sektor Læse mere på jettenøhr.dk 14 Lindebladet Nr årgang Efterår & vinter

15 Kanal-Jazz- Rundfart med Konservative Kvinder Festlig afslutning på Grundlovsdag var Konservative Kvinders sommerudflugt. Ved ankeret i Nyhavn gik vi ombord i Kanalrundfarten med vore gæster, sandwiches samt drikkevarer. Specielt var det spændende, at vi blev underholdet med god jazz. Solen stod højt på himmelen og lige så højt var humøret; for slet ikke at tale om vore glade musikanter: Henning Munk & Plumperne. Alt imedens vi sejlede ud af Nyhavn og ud på åbent vand mod Christiania og senere at sejle gennem de maleriske kanaler spredte det høje humør sig til alle de mennesker vi forstyrrede med høj musik. On the Sunny Side of the Street, Oh, what a wonderful World ja det kunne vi alle være med på. Dette var virkelig en stjernestund og en fin afslutning på Konservative kvinders 96. sæson. Vi glæder os til at gentage succesen igen til sommer, så følg med i programet og aktivitetslisten! Bente Winkel, formand Nyd livet i M.G. Petersens Gamle Familiehave Hver dag serveres platter, kolde borde, smørrebrød samt á la carte fra det gode traditionelle danske køkken Hver mandag 14 16: Kaffe og kagebuffet ad libitum kr. 79 Vi glæder os til at byde dig velkommen Pile Allé Hjælp kontoret og få selv hurtig besked om arrangementer Hvis du ikke allerede har givet vælgeforeningen din mailadresse, så giv os venligst et praj på Så får du løbende og hurtig information om arrangementer og meget andet. Martin Andresen Skøder Testamenter Andelshandler Lejesager Byggestyring Ejendomsadministration Ring eller mail for spørgsmål og tilbud Telefon Mail: P. Knudsensgade København SV ADVOKAT IRENE DAHL Valgtilforordnet? Meddel venligst kontoret, om du ønsker at fortsætte eller ønsker at blive optaget på listen. Har du allerede i 2010 givet besked herom til kontoret, så er det registreret! Valg eller folkeafstemning kan blive udskrevet når som helst! Har du ikke tidligere deltaget som valgtilforordnet, eller har du ikke deltaget i en periode, så hører vi meget gerne fra dig. Vi har brug for rigtig mange vælgere, der kan medvirke til god afvikling af valghandlingerne. Hvis du har tid og lyst til at prøve, så bedes du kontakte kontoret. Lindebladet Nr årgang Efterår & vinter 15

16 Postbesørget blad (0900 KHC) ID nr Det sker på Frederiksberg September Tirsdag d. 6. kl Storpolitisk sommermøde M.G. Petersens familiehave, Pile Allé 16 Frederiksberg Kulturminister Per Stig Møller og borgmester Jørgen Glenthøj taler. Servering 140,- ekskl. drikkevarer. Tilmelding senest 29. august til kontoret Oktober Lørdag d. 1. kl. 9 til søndag d. 2. Konservativt landsråd Herning messecenter Alle delegerede modtager direkte oplysninger og materiale fra hovedkontoret. Tilmeld dig til kontoret som gæst, hvis du ikke er delegeret og deltag serveres gløgg og æbleskiver og deltagelse er gratis. Tilmelding til kontoret senest d. 28. nov. Tirsdag d. 6. kl Fødselsdagsfest Den konservative Klub Brønshøj Ny Selskabslokaler Der serveres en lækker 3-retters middag. Vi har aftale med en spændende festtaler. Der vil igen i år være musik og efter middagen vil der være mulighed for en dans. Nærmere information følger senere. Tilmelding til Kirsten Moldam Januar 2012 Tirsdag d. 21. kl Politik og gule ærter Haveselskabetsvej 3A, Den grønne Festsal Kulturminister Per Stig Møller og borgmester Jørgen Glenthøj taler og diskuterer. Pris 140 kr. (Husk kontanter Dankort tages ikke). Tilmelding til kontoret senest mandag d. 13. februar. Vi opfordrer til, at medlemmerne følger med i de månedlige nyhedsbreve der kan komme nye arrangementer, men også ske ændringer! Torsdag d. 6. kl. 17 Kvindernes Bygning Niels Hemmingsensgade 10 Formand Tove Koed fortæller om institutionen. Den blev oprettet i 1896 og har stadig en stor udfordring i arbejdet for ligestilling. Der bliver også en rundvisning foruden et lille traktement til 50 kr. Konservative Kvinder byder alle (køn) velkommen. Tilmelding til kontoret Søndag d. 9. kl. 15 Dagligstuemøde hos Viceborgmester Margit Ørsted Marielystvej 15, Frederiksberg Der serveres kaffe og hjemmebag deltagelse er gratis. Tilmelding på tlf eller til kontoret Onsdag d. 26. kl. 19 Per Stig Møllers debatkreds Bomholtsalen, Nybrogade 2 Kulturministeriet Debatkredsens medlemmer og gæster/ nye medlemmer bedes tilmelde sig til kontoret senest 24. okt. December Tirsdag d. 6. kl Borgmesteren synger julen ind Haveselskabetsvej 3A Den konservative vælgerforening indbyder dig, dine børn og alle dine øvrige familiemedlemmer til at synge julen ind i de smukt pyntede lokaler, hvor der også vil være overraskelser til de mindste. Der Tirsdag d.10. kl. 19 WWF Denmark - Gitte Seeberg, Generalsekretær Haveselskabetsvej 3A WWF Verdensnaturfonden arbejder for at sikre og bevare naturen og miljøet i hele verden.. Vi arbejder for at skabe en udvikling, som giver plads til verdens unikke natur og sikrer, at verdens naturressourcer bruges hensigtsmæssigt også i fremtiden. Gerne tilmelding til kontoret Torsdag d. 26. kl Generalforsamling Haveselskabetsvej 3A Ordinær generalforsamling for Den konservative Vælgerforening for Frederiksberg. Se indkaldelse og dagsorden på side 15 Februar 2012 Tirsdag d. 7. kl Velkomstarrangement for nye medlemmer. Vælgerforeningen byder nyindmeldt i 2010 til et særligt velkomstarrangement. Indbydelse sendes direkte til de iver tilsendt de nye medlemmer direkte Storpolitisk sommermøde Tirsdag d. 6. september kl. 18:30 M.G. Petersens familiehave Pile Allé 16 Kulturminister Per Stig Møller & borgmester Jørgen Glenthøj Udfordrer, lytter, diskuterer oplev det live! Fællesspisning pris 140 kr. ekskl. drikkevarer Tilmeldning til kontoret senest mandag 29. august Folketingsvalget er tæt på - vi har brug for dig bliv del af valgarbejdet! Frederiksbergs folketingskandidater er opstillet i hele Storkreds København: Per Stig Møller & Jette Nøhr Oplev partiet der er gang i bliv medlem! Haveselskabetsvej 3A 1823 Frederiksberg C Sommermøde 2011.indd :31:51 Pile Allé 14 Frederiksberg Tlf Selskaber Receptioner Buffet Menuer Mad ud af huset Følg med på PS: Hvis Post Danmark har sat strimmel over informationer, så fjern den, den er lige til at tage af

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. gang For, sommer & efter www.frederiksberg-konservative.dk Tiden er konservativ, men tiden er ikke god ved Det konservative Folkeparti. Skal dette

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V).

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V). aburetten NR. 5 NOVEMBER 2003 At være liberal 1& 5 Strukturdebat Indlæg fra Kurt E. Christoffersen, kommunaldirektør på Frederiksberg, Jens Kramer Mikkelsen (A), overborgmester i København og Jesper Bach

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT PH POLITISK HORISONT NR. 02 MAJ 2014 FOKUS STEM KONSERVATIVT - vejen til indflydelse i EU BENDT BENDTSEN Danmarks mand i EU VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD - tag godt imod dem Leder

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7 Lars Barfoed ønsker godt kommunalvalg og regionsvalg Fredriksberg 102.029 frederiksbergere

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Bent Larsen Venstre vandt, men de borgerlige

Bent Larsen Venstre vandt, men de borgerlige aburetten NR. 6. DECEMBER 2001 Regeringen: Anders Fogh Rasmussen I 3 Europaminister Bertel Haarder skriver om visionerne for EU s nye grundlov Ny partisekretær: Jens Skipper Rasmussen 4-5 Folketingsvalget

Læs mere

Nr. 4 December 2012 Årgang 6

Nr. 4 December 2012 Årgang 6 Nr. 4 December 2012 Årgang 6 HUSK GENERALFORSAMLING 23. JANUAR 2013 Formand Næstformand Poul-Erik Chortsen Michael Pedersen Parkvej 66, 5492 Vissenbjerg Teglværksvej 18, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg tlf.

Læs mere