MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL"

Transkript

1 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon TO-VEJS RADIOL MT645VP Lydstyrke op/ned-knapper 9. Lys-/maks. -knap 10. Taleknap 11. Opkalds-/låseknap 12. Hank til håndledsrem 13. Bælteclips 14. Batterirum 15. Batteridæksellås Trykt i Kina Partnr P Version E Overensstemmelseserklæring Vi, Cobra Electronics Europe Limited of Dungar House, Northumberland Avenue Dun Laoghaire, County Dublin, Irland erklærer som eneansvarlig, at produktet: Privat mobilradio (PMR 446) Model: MT 645 som denne erklæring vedrører, overholder alle væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i R&TTE-direktivet (1999/5/EF). Produktet overholder følgende standarder og/eller andre retningsgivende dokumenter: Sundhed (Artikel 3.1(a)): EN (2008) Sikkerhed (Artikel 3.1(a)): EN :2006/A12:2011 EMC: (Artikel 3.1(b)): EN V1.9.2 ( ) EN V1.3.1 ( ) Spektrum (Artikel 3.2): EN V1.4.1 ( ) Dette produkt er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 278/2009 af 6. april 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for eksterne strømforsyninger i ubelastet tilstand og gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand for eksterne strømforsyninger og er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Radioen vil ikke overholder standarden på spændingen under 3.4V. DUBLIN, IRLAND 1. oktober 2013 MARK CLOSE Administrerende direktør Garanti og kundeservice Hvis du har brug for oplysninger om garanti eller kundeservice, bedes du kontakte din lokale forhandler. Til brug i EU-lande underlagt lokale love og bestemmelser. CEEL er et registreret varemærke, der tilhører Cobra Electronics Europe, Ltd. Slangemønster og microtalk er registrerede varemærker, der tilhører Cobra Electronics Corporation, USA Cobra Electronics Europe Limited Dungar House, Northumberland Avenue Dun Laoghaire, County Dublin, Irland Nothing Comes Close to a Cobra Dansk 14

2 Funktioner 8 kanaler* 121 privatlivskoder (38 CTCSS-koder/83 DCS-koder) Håndfri betjening (VOX) Søg kanaler, privatlivskoder Baggrundsoplyst LCD-display Opkaldsadvarsel Fem valgbare toner Knaplåsning Højttaler/mikrofon/opladerstik Roger-bip Kan slås til/fra Batteri-/strømbesparelse Knaptoner Batteriniveauindikator Automatisk støjspærring Udvidelse af maksimal Bælteclips Produktoplysninger Denne microtalk -radio er fremstillet til at opfylde alle påkrævede standarder for radioudstyr, der anvender PMR 446-frekvenser som autoriseret. Brugen af dette tovejsradio-produkt involverer offentlige radiotransmissionsområder, og dets brug kan være underlagt lokale love og bestemmelser. Kontakt radiolicenseringsmyndighederne for at få flere oplysninger Batteriniveauindikator 2. VOX-ikon 3. Søgeikon 4. Roger-bip-ikon 5. Låseikon 6. Knaptryksikon 7. DCS/CTCSS-ikoner DCS/CTCSS privatlivskoder Kodenumre 9. Strømbesparelsesikon 10. Kanalnumre 11. Modtag/transmitter-ikon * Det er ikke tilladt at bruge kanal 1 og 2 i Frankrig. Denne situation kan blive ændret. Kontakt de franske radiolicenseringsmyndigheder for at få flere oplysninger. Vedligeholdelse af din radio Din microtalk -radio vil give dig flere års problemfri funktion, hvis den vedligeholdes korrekt. Her er et par forslag: Håndter radioen forsigtigt. Hold den væk fra støv. Nedsænk aldrig radioen i væske, og placer den ikke på et fugtigt sted. Undgå eksponering for ekstreme temperaturer Anvendelse Isætning af batterier Sådan isættes eller udskiftes batterierne: Fjern bælteclipsen Træk lås enop Isæt batterier Radioopladerstik 1. Fjern bælteclipsen ved at slå bælteclipslåsen fra og skubbe clipsen op. 2. Træk op i låsen til batteridækslet for at fjerne batteridækslet. 3. Isæt de tre medfølgende genopladelige AA-batterier eller ikke-genopladelige alkaliske batterier. Isæt batterierne i henhold til polaritetsmærkerne (+ og -). 4. Sæt batteridæksel og bælteclips tilbage på plads. Alkaliske batterier må ikke oplades. Brug ikke en blanding af gamle og nye batterier. Brug ikke en blanding af alkaliske, standard- (zink-carbon) eller genopladelige (Ni-Cd, Ni-MH osv.) batterier. Forsigtig - Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne. Opladning af batterier i radio: 1. Kontrollér, om batterierne er isat korrekt. 2. Stik kablet i opladerstikket øverst på radioen. 3. Slut kablet til en USB-kompatibel strømport. Brug kun de medfølgende genopladelige batterier og den medfølgende oplader til opladning af din Cobra microtalk-radio. Radioen er ikke beregnet til at blive brugt under opladning. Der kan også bruge ikke-genopladelige alkaliske batterier i din radio. Største / mindste Rækkevidde: -20 C til +45 C. Hurtig start 1. Tryk og hold på tilstands-/strømknappen for at tænde din radio. 2. Tryk på knappen Kanal op eller Kanal ned for at vælge en kanal. Begge radioer skal være indstillet på samme kanal/privatlivskode for at kunne kommunikere. 3. Tryk og hold på taleknappen, mens du taler ind i mikrofonen. 4. Slip taleknappen, når du er færdig med at tale, og lyt efter svar. 2 Dansk 3

3 Aktivering af din microtalk -radio Tryk og hold på tilstands-/strøm -knappen, indtil du hører en række toner, der angiver, at radioen er tændt. Din microtalk -radio er nu i standbytilstand og er klar til at modtage transmissioner. Radioen er altid i standbytilstand, undtagen når der trykkes på tale-, opkalds- eller tilstands-/strøm-knapperne. Batteristatusindikator Batteriopladningsstatus Batteriopladningsstatus vises på displayet. Fire streger angiver fuldt opladet. Kommunikation med en anden person Taleknap 1. Tryk og hold på taleknappen. 2. Hold mikrofonen cirka fem cm fra munden, og tal i normalt stemmeleje. 3. Slip taleknappen, når du er færdig med at tale, og lyt efter svar. Du kan ikke modtage indkommende opkald, så længe du trykker på taleknappen. 5 cm fra munden Begge radioer skal være indstillet på samme kanal for at kunne kommunikere. Lav batteritilstand Lav batteritilstand Når batteritilstanden er lav, blinker den sidste streg i Lav batteriniveau-ikonet, og der lyder en tone to gange, før radioen slukkes. Dine batterier skal udskiftes eller genoplades, hvis du bruger genopladelige batterier. På radioen vises et blinkende batteriikon, hvis der oplades, mens radioen er tændt. Valg af en kanal Kanalnummer Med tændt radio, skal du vælge én af de 8 kanaler ved at trykke på knappen Kanal op eller Kanal ned. Begge radioer skal være indstillet på samme kanal for at kunne kommunikere. Automatisk batteribesparelse Batteribespa- Hvis der ikke foretages nogen transmissioner i 10 sekunder, skifter radioen relsestilstand automatisk til strømbesparelsestilstand og strømbesparelsesikonet blinker på displayet. Dette vil ikke påvirke radioens evne til at modtage indkommende transmissioner. Lytning efter svar Lytning Slip taleknappen for at modtage indkommende transmissioner. Din microtalk -radio er altid i standbytilstand, mens der ikke trykkes på tale- eller opkalds-knapperne. 4 Dansk 5

4 Justering af lydstyrke Lydstyrkeknap Lydstyrkeniveau Opkaldsknap Opkaldsknap Tryk på knappen Lydstyrke op eller Lydstyrke ned. Der bruges en dobbelt bippelyd til at angive de mindste og højeste lydstyrkeniveauer (1 til og med 8). Tryk og slip opkaldsknappen. Den anden person hører en opkaldstone på to sekunder. Denne tone bruges kun til at etablere talekommunikation. Se på side 13, hvordan du vælger mellem de fem indstillinger for opkaldstone. Automatisk støjspærring/maksimal, fortsat Lys/maks. Midlertidig deaktivering af automatisk støjspærring: Tryk på Lys-/maks. -knappen i mindre end fem sekunder. Aktivering af udvidelse af maksimal : Tryk og hold på Lys-/maks. -knappen i mindst fem sekunder, indtil du hører to bip, der angiver, at udvidelse af maksimal er aktiveret. Deaktivering af udvidelse af maksimal : Tryk og slip Lys-/maks. -knappen, eller skift kanal. Låsningsfunktion Låseknap Låsningsfunktionen låser Kanal op-, Kanal ned-, Lydstyrke op-, Lydstyrke ned- og Tilstands-/strøm-knapperne for at undgå utilsigtet betjening. Aktivering/deaktivering af låsning: Tryk og hold låseknappen i to sekunder. Der bruges en dobbelt bippelyd til at bekræfte din anmodning om aktivering Låseikon eller deaktivering af låsning. Når låsetilstand er aktiveret, vises låseikonet. Oplysning af display Lys/maks. Tryk og slip Lys-/maks. -knappen for at oplyse displayet. Automatisk støjspærring/maksimal Din microtalk -radio afbryder automatisk svage transmissioner og uønsket støj på grund af terræn, betingelser, eller hvis du har nået din maksimale. Du kan midlertidigt deaktivere automatisk støjspærring eller aktivere maksimal udvidelse og tillade modtagelse af alle signaler samt udvide din radios maksimale. microtalk -n Din vil variere efter terræn og betingelser. Maksimal I fladt, åbent land vil din radio fungere med maksimal. Bygninger og planter/træer på signalets vej kan reducere radioens. Tæt buskads og bakket terræn vil reducere radioens yderligere. Reduceret Reduceret På FRS-kanal 8 til og med 14 skifter din radio automatisk til lavt strømforbrug, hvilket vil begrænse radioens kommunikations. Husk, at du kan opnå maksimal ved at bruge funktionen til udvidelse af maksimal. Se side 6 for at få flere oplysninger. 6 Dansk 7

5 Ekstern højttaler/mikrofon/opladerstik Din microtalk -radio kan udstyres med en valgfri ekstern højttaler/mikrofon Radioopladerstik (medfølger ikke), så du kan frigøre dine hænder til andre opgaver. Fastgørelse af ekstern højttaler/mikrofon eller oplader: 1. Åbn opladningsdækslet øverst på radioen. 2. Slut stikket i bøsningen. BEMÆRK: Voldsomt lydtryk fra øretelefoner eller hovedtelefoner kan medføre høretab. Rulning gennem tilstandsfunktionen Ved at rulle gennem tilstandsfunktionen kan du vælge eller aktivere foretrukne funktioner på din microtalk -radio. Mens du ruller gennem tilstandsfunktionen, vises radioens funktioner i samme forudbestemte rækkefølge: Indstil CTCSS-privatlivskoder Indstil DCS-privatlivskoder Slå VOX til/fra Indstil VOX-følsomhed Indstil kanalsøgning Indstil søgning efter CTCSS-privatlivskoder Indstil søgning efter DCS-privatlivskoder Indstil opkaldstoner Slå "Roger-bip" til/fra Slå knaptryk til/fra Privatlivskoder Din microtalk-radio omfatter to avancerede kodede støjspærringssystemer, der kan gøre det lettere at reducere interferens fra andre brugere på en kanal. CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) omfatter 38 privatlivskoder og DCS (Digitally Coded Squelch) omfatter 83 privatlivskoder. Det giver samlet 121 privatlivskoder. Begge systemer kan bruges på alle kanaler, men det er ikke muligt at bruge begge systemer på samme kanal på samme tid. For at kommunikere korrekt vha. en privatlivskode skal både den sendende og den modtagende radio være indstillet på samme kanal og samme privatlivskodesystem (CTCSS eller DCS) og privatlivskodenummer. Hver kanal husker det sidst valgte privatlivskodesystem og -nummer. Privatlivskoden 00 er ikke en privatlivskode, men tillader, at alle signaler høres på en kanal, der er indstillet til 00 på både CTCSS- og DCS-systemer. Indstil CTCSS-privatlivskoder Valg af CTCSS-privatlivskode: 1. Efter valg af en kanal, skal du trykke på Tilstands-/strøm-knappen, indtil CTCSS-ikonet vises, og de små numre ud for kanalnummeret blinker på displayet. Hvis DCS er slået til på den valgte kanal, blinker CTCSSikonet og " OFF" på displayet. Du skifter fra DCS til CTCSS Privatlivskode ved at trykke på knappen Kanal op eller Kanal ned, mens "OFF" blinker på displayet. På displayet vises de små numre blinkende, og du vil derefter kunne gå videre til trin Tryk på knappen Kanal op eller Kanal ned for at vælge en privatlivskode. Du kan holde på knappen Op eller Ned for at skifte hurtigt. 3. Når den ønskede CTCSS-privatlivskode vises, skal du vælge én af følgende: a. Tryk på tilstands-/strøm-knappen for at angive den nye indstilling b. Tryk på låseknappen for at angive den nye indstilling og gå tilbage til standbytilstand. c. Tryk ikke på nogen knapper i 15 sekunder for at angive den nye indstilling Indstil DCS-privatlivskoder Valg af DCS-privatlivskode: 1. Efter valg af en kanal, skal du trykke på Tilstands-/strøm-knappen, indtil DCS-ikonet vises, og de små numre blinker på displayet (01 til og med 83). Hvis CTCSS er slået til på den valgte kanal, blinker DCSikonet og "OFF" på displayet. Du skifter fra DCS til CTCSS DCS-privatlivskode ved at trykke på knappen Kanal op eller Kanal ned, mens "OFF" blinker på displayet. På displayet vises de små numre blinkende, og du vil derefter kunne gå videre til trin Tryk på knappen Kanal op eller Kanal ned for at vælge en DCS-privatlivskode. Du kan holde på knappen Op eller Ned for at skifte hurtigt. 3. Når den ønskede DCS-privatlivskode vises, skal du vælge én af følgende: a. Tryk på tilstands-/strøm-knappen for at angive den nye indstilling b. Tryk på låseknappen for at angive den nye indstilling og gå tilbage til standbytilstand. c. Tryk ikke på nogen knapper i 15 sekunder for at angive den nye indstilling 8 Dansk 9

6 Stemmeaktiveret transmittering (VOX) I VOX-tilstand kan din microtalk -radio bruges "håndfri", så der automatisk transmitteres, når du taler. Du kan indstille VOX-følsomhedsniveauet, så det passer til lydstyrken af din stemme og undgå transmissioner, der udløses af baggrundsstøj. Aktivering/deaktivering af VOX-tilstand: 1. Tryk på tilstandsknappen, indtil VOX-ikonet blinker på displayet. Den aktuelle Til- eller Fra-indstilling vises. 2. Tryk på knappen Kanal op eller Kanal ned for at slå VOX til eller fra. 3. Vælg én af følgende: VOX-ikon a. Tryk på tilstands-/strøm-knappen for at angive den valgte Til eller Fra-indstilling b. Tryk på låseknappen for at angive den valgte Til eller Fra-indstilling Kanalsøgning Din microtalk -radio kan automatisk søge på kanaler. Søgning efter kanaler: 1. Tryk på søgeknappen, indtil søgeikonet og kanalnummeret vises på displayet. 2. Tryk på knappen Kanal op eller Kanal ned for at starte kanalsøgningen. Kanalsøgning Radioen ignorerer specifikke privatlivskoder under søgning efter kanaler. Søgeikonet fortsættes med at blive vist, mens kanalsøgning er slået til. Din radio fortsætter med at søge på alle kanaler og stopper, hvis der registreres en indkommende transmission. VOXfølsomhedsniveau Indstilling af VOX-følsomhed: 1. Tryk på tilstands-/strøm-knappen, indtil VOX-ikonet blinker, og det aktuelle følsomhedsniveau vises. Det aktuelle VOX-følsomhedsniveau vises med bogstavet "L" og et tal fra 1 til 5, hvor 5 er det mest følsomme niveau, og 1 er det mindst følsomme. 2. Tryk på knappen Kanal op eller Kanal ned for at angive den valgte indstilling 3. Vælg én af følgende: a. Tryk på tilstands-/strøm-knappen for at angive den valgte indstilling b. Tryk på låseknappen for at angive den valgte indstilling og gå tilbage til standbytilstand. Under en søgning (hvor der modtages en indkommende transmission) kan du vælge mellem følgende: a. Tryk og hold på taleknappen for at kommunikere på den pågældende kanal. Din radio forbliver på den pågældende kanal og går tilbage til standbytilstand. b. Tryk på knappen Kanal op eller Kanal ned for at genoptage kanalsøgningen. c. Tryk på låseknappen for at gå tilbage til standby. Under en søgning (hvor der modtages en indkommende transmission) kan du vælge mellem følgende: a. Tryk og hold på taleknappen for at kommunikere på den pågældende kanal/privatlivskode. Din radio forbliver på den pågældende kanal/privatlivskode og går tilbage til standbytilstand. b. Tryk på knappen Kanal op eller Kanal ned for at genoptage søgningen efter privatlivskoder. Hvis du ikke trykker på nogen knap inden for 10 sekunder, genoptager din radio automatisk søgningen efter privatlivskoder. c. Tryk på låseknappen for at gå tilbage til standby. 10 Dansk 11

7 Søgning efter privatlivskode Din microtalk-radio kan automatisk søge i privatlivskoder (enten CTCSS 01 til og med 38 eller DCS 01 til og med 83) på én (1) kanal. Der kan kun søges i et sæt privatlivskoder (CTCSS eller DCS) ad gangen. Søgning efter privatlivskoder: Vælg kanal 1. I standbytilstand skal du trykke på knappen Kanal op eller Kanal ned for at vælge den kanal, hvorpå du vil søge efter privatlivskoder. 2. Tryk på søgeknappen, indtil enten CTCSS- eller DCS-ikonet vises på displayet, og privatlivskodenumrene blinker på displayet. Søgeknap 3. Tryk på knappen Kanal op eller Kanal ned for at starte søgningen efter privatlivskoder på den valgte kanal. Søgning efter privatlivskoder Under en søgning (hvor der modtages en indkommende transmission) kan du vælge mellem følgende: a. Tryk og hold på taleknappen for at kommunikere på den pågældende kanal/ privatlivskode. Din radio forbliver på den pågældende kanal/privatlivskode og går tilbage til standbytilstand. b. Tryk på knappen Kanal op eller Kanal ned for at genoptage søgningen efter privatlivskoder. Hvis du ikke trykker på nogen knap inden for 10 sekunder, genoptager din radio automatisk søgningen efter privatlivskoder. c. Tryk på låseknappen for at gå tilbage til standby. Fem opkaldstoneindstillinger Du kan vælge mellem fem forskellige ringetoneindstillinger at overføre et opkald alarm. Opkaldstoneindstilling Ændring af en indstilling for opkaldstone: 1. Tryk på tilstands-/strøm-knappen, indtil bogstavet "C" og det aktuelle opkaldstonenummer (01 til og med 5) vises. Den aktuelle opkaldstone lyder i tre sekunder. 2. Tryk på knappen Kanal op eller Kanal ned for at høre de andre opkaldstoneindstillinger. 3. Vælg én af følgende: a. Tryk på tilstands-/strøm-knappen for at angive den nye indstilling b. Tryk på tale- eller opkald-/låseknappen for at angive den nye indstilling c. Tryk ikke på nogen knapper i 15 sekunder for at angive den nye indstilling "Roger-bip"-bekræftelsestone Personen, der lytter til dig, hører en tone, når du slipper taleknappen. Dette advarer den anden part om, at du er færdig med at tale, og at det er OK for dem at tale nu. Aktivering/deaktivering af "Roger-bip": 1. Tryk på tilstands-/strømknappen, indtil Roger-bip-ikonet blinker. Den aktuelle Til- eller Fra-indstilling vises. 2. Tryk på knappen Kanal op eller Kanel ned for at slå "Roger-bip" til eller fra. Roger-bip fra 3. Vælg én af følgende: a. Tryk på tilstands-/strømknappen for at angive den nye indstilling og gå tilbage til standbytilstand. b. Tryk på låseknappen for at angive den nye indstilling og gå tilbage til standby. 12 Dansk 13

Tovejs radio Model MT 600 DANSK

Tovejs radio Model MT 600 DANSK Tovejs radio Model MT 600 DANSK 9 1 10 2 3 4 1. Antenne 2. Udvendig højttaler/ mikrofon/opladningsstik 3. Mode/Power-knappen 4. Låseknap 5. Kanal-vælgerknapper 6. Højttaler/mikrofon 7. Lys/maks. rækkeviddeknap

Læs mere

Tovejs radio Model MT 525

Tovejs radio Model MT 525 Tovejs radio Model MT 525 Antenne DANSK OPKALDS-knap Udvendig højttaler/mikrofonstik Dette udstyr er beregnet til brug i: AT EE HU LI BE ES IE LU CY FI IS MT CZ FR IT NL DE GB LT NO DK GR LV PL Brugslande

Læs mere

2-VEJS RADIO DANSK. antenne. bælteclip. CALL-knap LOCK-knap. POWERknap. MODE-knap. TALKknap opladningsstik

2-VEJS RADIO DANSK. antenne. bælteclip. CALL-knap LOCK-knap. POWERknap. MODE-knap. TALKknap opladningsstik DANSK 2-VEJS RADIO MODEL M T - 7 0 0 antenne bælteclip POWERknap CALL-knap LOCK-knap TALKknap opladningsstik LYS/MAKS. RÆKKEVIDDEknap LYDSTYRKEKONTROL- (vol.-) knapper batterirum LÅSE-flig KANALVÆLGERknapper

Læs mere

2-VEJS RADIO DANSK. bælteclip. antenne bagbelyst LCD-display. TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap. TALKknap. batterirum. intercom-stik

2-VEJS RADIO DANSK. bælteclip. antenne bagbelyst LCD-display. TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap. TALKknap. batterirum. intercom-stik DANSK 2-VEJS RADIO MODEL MT-900 antenne bagbelyst LCD-display TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap bælteclip intercomstik TALKknap KANALVÆLGERknapper batterirum LYS/MAKS. RÆKKEVIDDEknap LÅSEflig CALLknap LOCKknap

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning Amigo T5/R5

Brugsanvisning Amigo T5/R5 Brugsanvisning Amigo T5/R5 Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo T5 og R5. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger

Læs mere

Two-Way Radios. User Guide. XT420 Non-Display model

Two-Way Radios. User Guide. XT420 Non-Display model Two-Way Radios User Guide XT420 Non-Display model INDHOLD Indhold...................................... 1 Sikkerhed.................................... 2 Sikkerhedsoplysning-er ang. batterier og opladere.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI

MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI Navne & Funktioner... 1 Montering og fjernelse af batteripakke... 2 Opladning af batteriet... 2 Display symboler... 3 Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

ADVARSEL STRØMFORSYNING. Sender og modtager. Receiver. Transmitter

ADVARSEL STRØMFORSYNING. Sender og modtager. Receiver. Transmitter Tak fordi du valgte vores 938 babyalarm. Dit apparat er blevet fremstillet og afprøvet med den størst mulige kvalitetskontrol for at sikre, at hver eneste enhed forlader fabrikken i perfekt stand. Hvis

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Hvad er Vigi Fall Faldalarm?

Hvad er Vigi Fall Faldalarm? Hvad er Vigi Fall Faldalarm? Vigi Fall er verdens første fuldautomatiske faldalarm, der registrerer alle typer af fald Vigi Fall sender fuldautomatisk information og alarm videre i tilfælde af fald uden

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Libra + 200M Dørklokken

Libra + 200M Dørklokken Libra + 200M Dørklokken Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 16 Sikkerhed... Hurtig start... sæt Isæt batterierne til dørklokken... side. 17 Vælgerkontakt-positioner... Lydstyrkekontrol... Skydevindue...

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett Brugervejledning Dansk Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Opbevar disse instruktioner. 3. Bemærk alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Benyt ikke dette apparat i nærheden

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Nucleus Freedom. kropsbåren Processor Lynvejledning

Nucleus Freedom. kropsbåren Processor Lynvejledning Nucleus Freedom kropsbåren Processor Lynvejledning Nucleus Freedom kropsbåren Processor Lynvejledning Signallampe Kropsbåren controller med to AAA-batterier Spole Magnet Processorenhed Hook Display Kropsbåren

Læs mere

Jabra M5390 Multiuse Quick Guide - Telefonsamtale

Jabra M5390 Multiuse Quick Guide - Telefonsamtale Tillykke med dit nye Multiuse headset! For at du kan få mest mulig glæde af dit nye Jabra headset, har vi lavet denne guide. Guiden fortæller, hvordan du i dagligdagen foretager og modtager opkald via

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

8137-Twintalker 3000 DK.mif Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:28 PM. Brugervejledning U8003010/7

8137-Twintalker 3000 DK.mif Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:28 PM. Brugervejledning U8003010/7 8137-Twintalker 3000 DK.mif Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:28 PM Brugervejledning U8003010/7 8137-Twintalker 3000 DK.mif Page 2 Thursday, June 27, 2002 4:28 PM 1. BESKRIVELSE (se forside) 1. Mikrofon

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

JABRA SPORT Rox wireless

JABRA SPORT Rox wireless JABRA SPORT Rox wireless Brugervejledning jabra.com/sportroxwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

AUTOMATISK MULTIFUNKTIONEL ROBOTSTØVSUGER

AUTOMATISK MULTIFUNKTIONEL ROBOTSTØVSUGER AUTOMATISK MULTIFUNKTIONEL ROBOTSTØVSUGER MODELNR.: XR210 AUTOMATISK OPLADNING MED FJERNBETJENING, MOPPE OG UV-LYS VIGTIGT!! Hår og snavs kan let sætte sig i bevægelige dele som børster og hjul, hvilket

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING FØR DU GÅR I GANG

BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING FØR DU GÅR I GANG BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING FØR DU GÅR I GANG VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Forklaring af advarselsord og symboler, der anvendes i vejledningen Dette er symbolet på en sikkerhedsadvarsel.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning T20TX-01NKL, T20TX-01NKM, T20/T60RX-01APL, T20/T60RX-01ARL, T60TX-01STL, T60TX-01STM, T60TX-02STM, T60TX-02STL, T20TX-02NKL, T20TX-02NKM, T20RX-02AKM, T20RX-02AKL, T20TX-03NKL,

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor El.nr. 63 98 401 551 Indhold Generelt... 1 Installering af batteri... 1 Bliv fortrolig med instrumentet... 1 Tænd og sluk for instrumentet... 2 Genscanning

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere