NUNA MED 2013 FAGLIGT PROGRAM LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUNA MED 2013 FAGLIGT PROGRAM LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER 2013"

Transkript

1 NUNA MED 2013 FAGLIGT PROGRAM LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER Åbning af NUNA MED 2013 Kulturelt indslag Lægekredsforeningen Peqqissaasut Kattuffiat Grønlands Medicinsk Selskab Greenland Center for Health Research KAFFEPAUSE Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur Steen Lynge Plenumforedrag Chairmen: Gert Mulvad og Suzanne Møller Minik Rosing: Forskning i Grønland PhD oplæg (Engl) Chairman: Mark Nuttall Plenumforedrag: Chairmen: Anders Koch og Parnûna Heilmann Olesen Thomas Stensgaard: NUNA MED i historisk perspektiv Jon Øyvind Odland: Global maternal and child health. Challenges and opportunities with focus on Arctic populations FROKOST MEETING IUCH BOARD MEMBERS Parallelle tema workshop: Workshop om Alkohol Chairman: Julie Præst Wilche KAFFEPAUSE Workshop om Hverdagsliv rehabilitering og kompetenceudvikling i Sygeplejepraksis Chairman: Tine Aagaard Workshop om Human health and wellbeing (engl) Chairman: Joan Nymand Larsen Workshop om Retspsykiatri nu og i fremtiden Chairman: Birgit V. Niclasen Workshop om infektionssygdomme Chairmen: Anders Koch og Malene Børresen PhD oplæg (Engl) Chairman: Mark Nuttall Tema workshops fortsat: Workshop om Sygepleje som sundhedsfremmende og forebyggende praksis Chairman: Lise Hounsgaard Workshop om Human health and wellbeing (Engl) Workshop Disparity Without Borders (Engl) Chairmen: Malene Landbo Børresen, Sorcha Collins and Laura Arbour Workshop om RemoDem projektet Chairmen: Aviaja Absalonsen, Arnajaraq Eldevig, Rosemarie Elsner Workshop om infektionssygdomme Chairmen: Bolette Søborg og Anders Koch Workshop om D-vitamin Chairman: Stig Andersen PhD oplæg (Engl) Chairman: Gita Sharma SLUT PÅ FØRSTE KONFERENCEDAG

2 NUNA MED 2013 FAGLIGT PROGRAM SØNDAG DEN 8. SEPTEMBER Kulturelt indslag Meeting PhD network Plenumforedrag: Chairmen: Preben Homøe og Inuuti Fleischer KAFFEPAUSE Benedict Kjærgaard: Hypotermi Ruth MontGomery-Andersen. PhD-afhandling: The Culture of Birth and the Health of the Greenlandic Perinatal Family Annemette Nyborg Lauritsen. PhD-afhandling: Anstaltsanbringelser PhD oplæg (Engl) Chairman: Mark Nuttall Plenumforedrag: Chairmen: Peter Bjerregaard og Turid B. Skifte Ulrich Becker: Videnskab og folkesundhed med alkohol som eksempel Kari Dyregrov: Etterlatte ved selvmord PhD oplæg (Engl) Chairman: Gita Sharma FROKOST CHRN MEETING POSTERPRÆSENTATION Parallelle tema workshops: KAFFEPAUSE Workshop om CBPR Introduktion og overview (Engl) Chairmen: Rhonda Johnson og Cindy Jardine Workshop om Etterlatte ved selvmord i møte med hjelpeapparatet Chairman: Kari Dyregrov Workshop om Håndtering af kroniske livsstilssygdomme Chairman: Michael Lynge Petersen Workshop om Børn og Infektioner Chairmen: Preben Homøe og Anders Koch Workshop om At se omsorgssvigt - projekt under Børne- og Ungestrategien Chairman: Birgit V. Niclasen PhD oplæg (Engl) Chairman: Gert Mulvad Tema Workshops fortsat: Workshop om CBPR Using visual research metods (Engl) Chairmen: Rhonda Johnson og Cindy Jardine Workshop om Cancer Chairmen: Ole Lind og Allan Gelvan Workshop om Forskning er uddannelse og om Forskningsmetoder Chairmen: Suzanne Møller, Gert Mulvad og Anders Koch Workshop om Genetik Chairman: Peter Bjerregaard Workshop om Skolebørns sundhed, fokus på mental sundhed og Tidlig indsats Chairmen: Birgit V. Niclasen og Karen Wistoft PhD oplæg (Engl) Chairman: Birger Poppel SLUT PÅ ANDEN KONFERENCEDAG

3 NUNA MED 2013 FAGLIGT PROGRAM MANDAG DEN 9. SEPTEMBER Parallelle temasessioner: Workshop om Inuulluataarneq (Having the Good Life): A Community Based Participatory Research Project (CBPR) in Greenland (Engl) Chairmen: Ruth MontGomery-Andersen and Elisabeth Rink KAFFEPAUSE Workshop om Telematikk og nettbaserede metoder Chairmen: Gro Berntsen og Anne Silviken Workshop om Tuberkulose Chairmen: Thomas Rendal og Bolette Søborg Workshop om Diabetes Mellitus Chairman: Michael Lynge Petersen Workshop om Kultur og hverdagsliv i sygeplejepraksis. Chairman: Lise Hounsgaard PhD oplæg (Engl) Chairman: Mark Nuttall Parallelle temasessioner: Workshop om Inuulluataarneq (Having the Good Life) (Engl) Chairmen: Ruth MontGomery-Andersen and Elisabeth Rink Workshop om Telepsykiatri (kalaalisut) Chairman: Poul Bisgaard Workshop om Cardiovaskulære sygdomme Chairmen: Folmer Lynggård og Jens Jørgen Kjærgaard Workshop om Samisk Sundhedsforskning. Chairmen: Anne Silviken, Anna-Rita Spein og Ketil Lenert Workshop om Børns helbred Chairmen: Britta Olsen og Inga Hjuler PhD oplæg (Engl) Chairman: Mark Nuttall FROKOST POSTERPRÆSENTATION Parallelle temasessioner: Workshop om Psykiatri og kultur; Telepsykiatri Chairman: Poul Bisgaard og Gitte Trondheim KAFFEPAUSE Workshop om Patient transport in the Arctic Chairman: Niels Kieler Workshop om Måling af social position Chairman: Christina V L Larsen Workshop om Tilbud i Sundhedsvæsenet Chairmen: Ove Rosing Olsen og Anne-Marie Ulrik Workshop om Miljø og Arbejdsmedicin Chairman: Eva Bonefeld- Jørgensen PhD oplæg (Engl) Chairman: Birger Poppel FROKOSTMØDE KLINISK UDDANNELSESGRUPPE SYGEPLEJE Plenum: Paneldebat: NUNAMED 2013: Forskning er uddannelse. Moderator: Mariia Simonsen Presentation: 16th International Congress on Circumpolar Health, 2015, Oulu, Finland. Kulturelt indslag og Afslutning Chairman: Turid B. Skifte PhD oplæg, summing up and end of PhD summerschool: Chairman: Mark Nuttall MIDDAG PÅ HOTEL HANS EGEDE

4 NUNA MED 2013: WORKSHOPS Følgende abstracts erstatter de tidligere indsendte abstracts WORKSHOP OM HVERDAGSLIV, REHABILITERING OG KOMPETENCEUDVIKLING I SYGEPLEJEPRAKSIS side 21 HVERDAGSLIV MED SYGDOM Tine Aagaard1. 1 Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik/ Grønlands Universitet., Box 2110, 3900, Nuuk. Rehabilitering til kronisk syge patienter er et område der er et stigende fokus på. Indtil nu foreligger der ikke fælles strategier for rehabilitering i Grønland. Rehabilitering er ikke en specialiseret indsats, og specialisering besværliggøres af landets bosætningsmønster og infrastruktur, hvorved patienter risikerer at skulle tilbringe lange periode langt fra hjem og familie. Derfor stilles der særlige krav til plejepersonalets kompetencer vedrørende rehabilitering i det daglige arbejde i sundhedsvæsenet. I præsentationen diskuteres muligheder for rehabiliterende indsatser over for patienter indlagt på hospital gennem indsigt i patienternes daglige livsførelse i hverdagen. Diskussionen gennemføres på baggrund af empirisk materiale fra projektet Hverdagsliv med sygdom. Der er fokus på patienternes kulturelle værdier og ressourcer, hvis inddragelse i den professionelle indsats ses som en nødvendighed for udvikling af relevante og effektive rehabiliteringstilbud. WORKSHOP OM RETSSPYKIATRI side 22 RETSPSYKIATRIEN I GRØNLAND SET MED KRIMINALFORSORGENS ØJNE HERUNDER BETYDNINGEN AF DEN NYE KRIMINALLOV FRA 2010 Hans Jørgen Engbo 1. 1 Direktionen, Kriminalforsorgen i Grønland, Aqqusinersuaq 4, Postboks 369, 3900, Nuuk. Kriminalforsorgen fører tilsyn med 70 retspsykiatriske klienter. Desuden har Kriminalforsorgen ansvar for fuldbyrdelse af domme til anstaltsanbringelse og forvaring. De fleste forvaringsdømte afsoner dog efter rettens bestemmelse i Anstalten ved Herstedvester i Danmark, men i 2017 forventes en ny anstalt i Nuuk at stå klar til bl.a. at fuldbyrde fremtidige forvaringsdomme og at tilbyde de grønlandsk dømte i Herstedvester at komme "hjem" og afsone videre i Grønland.Mange af de forvaringsdømte vil have behov for psykiatrisk behandling, og endvidere vil Kriminalforsorgen få brug for psykiatrisk og psykologisk fagekspertise ved vurderingen af risici ved de enkelte faser i en gradvis udslusning af de dømte. Blandt de behandlingsmetoder, der i visse tilfælde tilbydes forvarings- og behandlingsdømte sædelighedskriminelle, er kønsdriftdæmpende medicinsk behandling. Denne behandlingsform er yderst indgribende for den dømte og kan desuden være forbundet med svære bivirkninger. Der er derfor nogle tunge etiske og faglige spørgsmål knyttet til denne behandling. Selv om dom til forvaring principielt ikke er en dom til behandling, henregnes den psykiatriske virksomhed, som er forbundet med fuldbyrdelse af forvaring, normalt til det retspsykiatriske fagområde. Det siger sig selv, at denne virksomhed vil skærpe kravene til samarbejde og koordination mellem Kriminalforsorgen og sundhedsvæsenet. Selv om der er fire år til den forventede indvielse af den nye anstalt, er det slet ikke for tidligt at rette fokus på disse udfordringer, og det må forventes, at dette emne vil indgå med vægt i arbejdet i det koordinationsudvalg, som med repræsentation fra både Selvstyret, kommunen og Kriminalforsorgen skal være med til at forberede driften af den nye anstalt. WORKSHOP OM KULTUR OG HVERDAGSLIV I SYGEPLEJEPRAKSIS side 47 HVERDAGSLIV MED SYGDOM Tine Aagaard1. 1 Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik/ Grønlands Universitet., Box 2110, 3900, Nuuk. Baggrunden for oplægget er forskerens egen kulturelle baggrund som sundhedsprofessionel og dansker, og hvilke barrierer det skabte i gennemførelsen af dataindsamlingen i projektet Hverdagsliv med sygdom. I præsentationen diskuteres det kvalitative forskningsinterview som en metode, der gennem forståelsen af den som indlejret i historiske samfundsmæssige sammenhænge kan producere vigtig viden om de samfundsmæssige betingelser både for at leve et liv med sygdom og for at yde en sundhedsprofessionel indsats til mennesker med sygdom. Spørgsmålet diskuteres ud fra empirisk materiale fra projektet. Der sættes fokus på kulturelle forskelle som konkrete og situerede i hverdagslivet, hvor omdrejningspunktet er at producere et liv, hvoraf sygdom kun er et aspekt.

5 Sætternissen har været på spil, og følgende abstracts er kommet på afveje. De hører IKKE til under WORKSHOP OM MILJØ OG ARBEJDSMEDICIN side 57, men under PHD SUMMERSCHOOL ABSTRACTS side 58 EVERYDAY LIFE WITH ILLNESS Tine Aagaard1. 1 Ilisimatusarfik/ University of Greenland, Nuuk, Greenland The qualitative research interview is considered to produce knowledge through the spoken and the bodily language and the meanings it contains, in agreement between the interview person and the researcher. This seemed not to be the matter in a context where the interview persons and the researcher came from very different cultural backgrounds. The implications of this for the research knowledge produced, is discussed in relation to the research process in the project Everyday Life with Illness. It is argued that the qualitative research interview has to be analyzed as embedded in larger societal contexts and it is shown what knowledge this kind of analysis produced in the project. MOTOR DEVELOPMENT FOLLOWING PRENATAL EXPOSURE TO P,P -DDE AND CB-153: A FOLLOW-UP STUDY OF GREENLANDIC AND EUROPEAN CHILDREN Birgit Bjerre Høyer, The Danish Ramazzini Centre, Department of Occupational Medicine, Aarhus University Hospital & Department of Clinical Medicine, Aarhus University, Aarhus, Denmark [Birgit Bjerre Høyer, The Danish Ramazzini Centre, Department of Occupational Medicine, Aarhus University Hospital & Department of Clinical Medicine, Aarhus University, Aarhus, Denmark; Cecilia Høst Ramlau- Hansen, Department of Public Health, Section for Epidemiology, Aarhus University, Aarhus, Denmark; Henning Sloth Pedersen, Primary Health Care Clinic, Nuuk, Greenland; Jens Peter Bonde, Department of Occupational and Environmental Medicine, Copenhagen University Hospital Bispebjerg, Copenhagen, Denmark; Gunnar Toft, The Danish Ramazzini Centre, Department of Occupational Medicine, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark] Both polychlorinated biphenyls (PCBs) and dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE) are lipophilic compounds which bio-accumulate in adipose tissue and cross the placental barrier. Prior studies of the association between prenatal exposure to PCBs and DDE and child motor development have found contradicting results. The aim of this follow-up study was to examine the association between prenatal exposure to DDE and PCBs and motor development and developmental milestones; crawling, standing-up and walking in children in Greenland, Ukraine and Poland. Regarding our methods, 2,2,4,4,5,5 - hexachlorobiphenyl (CB-153) and 1,1-dichloro-2,2-bis(pchlorophenyl)ethylene (p,p -DDE) were measured in maternal blood in 2nd or 3rd trimester of pregnancy as a bio-marker of the child s prenatal exposure to the compounds. A total of 1,103 children aged 5 to 9 years were followed up in Motor development were measured in terms of the parentally assessed screening tool Developmental Coordination Disorder Questionnaire 2007 (DCDQ 07) and developmental milestones were assessed via parental reports of child age at the first time of crawling, standing up and walking. The association between PCBs/DDE and motor skills and milestones were analyzed by means of linear multiple regression analyses using tertiles of exposure and stratified by country. Both complete case analyses and multiple imputation based analyses were executed. Adjustment were performed for the co-variates; maternal age, maternal smoking during pregnancy, maternal alcohol before pregnancy, maternal education, parity, gestational age at blood sampling, preterm birth, breastfeeding, child sex and child age at interview. We found no associations between prenatal PCBs and DDE exposure and developmental milestones or motor skills. Complete case- and multiple imputation based analyses showed adjusted mean differences in motor skills and age at milestones around null, in all three countries. These results on mother-children-pairs from the INUENDO cohort in Greenland, Warsaw (Poland) and Kharkiv (Ukraine), indicate no association between in utero PCBs/DDE exposure and developmental milestones and motor skills. 58

6 Følgende abstract er flyttet fra WORKSHOP OM SOCIAL POSITION side 53 til: WORKSHOP OM ALKOHOL side 19 ET MISBRUG KOMMER SJÆLDENT ALENE FOREKOMSTEN AF LUDOMANI KOMBINERET MED ET SKADELIGT ALKOHOLFORBRUG OG REGELMÆSSIG HASHRYGNING I BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Christina VL Larsen 1, Tine Curtis, Peter Bjerregaard. 1 Center for Sundhedsforskning i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Øster Farimagsgade 5A, 2. sal, 1353, København K$. Formål: Alkohol- og hashmisbrug udgør en velkendt udfordring for folkesundheden i dagens Grønland, mens forekomsten af ludomani i mindre grad har været. Formålet med dette studie var at undersøge a)sammenhængen mellem ludomani og et skadeligt alkoholforbrug samt regelmæssig hashrygning og b) forekomsten af kombinerede misbrug blandt grønlændere.materiale og metoderstudiet er baseret på en repræsentativ tværsnitsundersøgelse blandt voksne (n=2189) gennemført i 8 byer og 13 bygder i Grønland fra Data om ludomani, et skadeligt alkoholforbrug samt hashrygning er opnået gennem et selvudfyldt spørgeskema. Resultater: Odds ratioen for at have et skadeligt alkohol forbrug samt regelmæssig hashrygning var signifikant højere blandt ludomane (målt i et livstidsperspektiv) sammenlignet med ikkeproblemspillere og personer, der aldrig spiller. Et eller flere former for misbrug forekom blandt over halvdelen af mændene (53%) og en tredjedel kvinderne (37%). Blandt 12.2% af mændene forekom ludomani, målt i et livstidsperspektiv, sammen med enten et skadeligt alkoholforbrug, regelmæssig hashrygning eller begge dele. Dette var tilfældet blandt 3.7% af kvinderne. I 44% af husstandene med børn, forekom der mindst en form for misbrug. Konklusion: Blandt ludomane, set i et livstidsperspektiv, var ludomanien oftest kombineret med et andet misbrug enten i form af et skadeligt alkoholforbrug, regelmæssig hashrygning eller begge dele. Især blandt mænd. Den høje forekomst af misbrug i husstande med børn indikerer, at mange familier lever med de negative konsekvenser misbrug af hash, alkohol og pengespil ofte medfører. Det er derfor vigtigt fremover at inkludere forebyggelse og behandling af ludomani mere systematisk i strategier, behandlingstilbud og interventioner på folkesundhedsområdet i Grønland.

7 DELTAGERLISTE Collins, Sorcha. Ms. Department of Medical Genetics, University of British Columbia, Island Medical Program, University of Victoria, PO Box 1700 STN CSC, V8W 2Y2 Victoria, British Columbia, Canada. Drachmann, Gitte H. Læge. Dronning Ingrids Sundhedscenter, Postbox 3333, 3900 Nuuk, Grønland. Edmunds-Potvin, Sharon. Sr. Research Advisor. Department of Social Cultural Development, Nunavut Tunngavik Inc., Canada. Gaasvig, Pia. Ledende distriktspsykiatrisk sygeplejerske. Psykiatrisk afdeling, DIH, 3333, 3900 Nuuk, Grønland. Gouliaev, Georg. Overlæge. Psykiatrisk Område, DIH, Box 1001, 3900 Nuuk, Grønland. Helmann Lyberth, Ellen. Koordinator for forebyggelse. Social forebyggelse, Qaasuitsup kommune, Postboks 1025, 3952 Ilulissat, Grønland. Juliussen, Gudrun Ørum. Kigutigissaasoq/tandplejer. Tandklinikken, Box 113, 3913 Tasiilaq, Østgrønland. Kotalawala, Navarana. Student. Kultur & Samfundshistorie, Ilisimatusarfik, Postboks 2182, 3900 Nuuk, Grønland. Kristoffersen, Hanne. Bibliotekar. Peqqissaanermik Ilinniarfik, Postboks 1499 Svend Jungep Aqq. 2, 3900 Nuuk, Grønland. Lind, Ole. Overlæge. Gynækologisk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, box 3333, 3900 Nuuk, Grønland. Mørck, Kristine. Ledende socialrådgiver. Psykiatrisk afdeling, DIH, 3333, 3900 Nuuk, Grønland. Nielsen, Helga. Fagkoordinator for forebyggelse. Social forebyggelse, Qaasuitsup kommune, Ammukajaaq 12, 3952 Ilulissat, Grønland. Nørgaard, Inge. Oversygeplejerske. Psykiatrisk afdeling, DIH, 3333, 3900 Nuuk, Grønland. Olesen, Jesper S.. Ledende regionslæge. Dr. Ingrids Sundhedscenter, Postbox 3333, 3900 Nuuk, Grønland. Petersen, Sika. Sygeplejerske. sundhedspleje / Nuuk, DIS, Suloraq , 3900 Nuuk, Grønland.

NUNA MED 2013. en grønlandskmedicinsk konference FORSKNING ER UDDANNELSE ARRANGØR:

NUNA MED 2013. en grønlandskmedicinsk konference FORSKNING ER UDDANNELSE ARRANGØR: NUNA MED 203 en grønlandskmedicinsk konference FORSKNING ER UDDANNELSE ARRANGØR: Grønlandsmedicinsk Selskab Peqqissaasut Kattufiat Grønlands Lægekredsforening Greenland Institute of Circumpolar Health

Læs mere

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på?

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? ABSTRACTS Konference 2015 Fredag d. 16. januar 2015 Aarhus Universitetshospital Auditoriet Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Anni Brit Sternhagen Nielsen Peter Bjerregaard Center for sundhedsforskning i Grønland Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...3

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter Bjerregaard (red.) 1 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

Paamiut Asasara Community mobilisering, livsglæde og deltagelse. 2

Paamiut Asasara Community mobilisering, livsglæde og deltagelse. 2 Paamiut Asasara Community mobilisering, livsglæde og deltagelse. 2 Peter Berliner, Søren Lyberth, Maren Markussen, Silja Henderson, Line Natascha Larsen, Søren Vestergaard Mikkelsen 3 Piumassuseq isit

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab.

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus University. Masterprojekt. Skriftlig opgave efterfulgt af mundtlig eksamination. Liselotte Kaae Studienummer LK1373551 Anslag med mellemrum: 143.958 Forårseksamen

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Vision for sygeplejen. Forord og indledning 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013 Content Preface... 2 List of Papers... 2 Thesis at a glance... 3 Dansk Resume... 4 English summary... 7 This is a short version of my PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged

Læs mere

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard Det svære ungdomsliv unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard SIF s Grønlandstidsskrifter nr. 24 Det svære ungdomsliv

Læs mere

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Validering og anvendelse af SSQOL-DK, et diagnosespecifikt instrument til måling af helbredsrelateret livskvalitet blandt danske apopleksipatienter Ingrid

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk Ida Høgstedt Danquah, Maja Bæksgaard Hansen, Niels Peter Mortensen, Janne Tolstrup, Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere

Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg. en kommunal indsats

Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg. en kommunal indsats Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg en kommunal indsats Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Gruppe 14gr857 2. semester Afleveringsdato:

Læs mere

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & Voksnes kostvaner Udarbejdet af: Margit Velsing

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Det fede liv med PCO vi samler brikkerne!

Det fede liv med PCO vi samler brikkerne! Det fede liv med PCO vi samler brikkerne! PCO, overvægt og barnløshed i et multidisciplinært perspektiv Layout til forside: Anne Kragelund www.annekragelund.com Integreret speciale i Kommunikation, Sundhedsfremme

Læs mere

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2)

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Medicinsk Teknologivurdering Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering

Læs mere