Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011"

Transkript

1 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning Status årige Unge på offentlig forsørgelse Tema: Bruger undersøgelse UU Unge strategien for Aalborg Kommune februar 2012

2 1. Indledning Som led i Aalborg Kommunes unge strategi skal der løbende ske en statistisk opfølgning på uddannelses og job situationen blandt de unge i Aalborg. Som led i dette er vedlagte statistik blevet udarbejdet. Statistikken er udarbejdet i fællesskab af UU Aalborg, Pædagogik og Udvikling (SK), Jobcenter Ung og Jobcenter Sekretariatet. Statistikkerne er desværre lidt længe undervejs i forhold til det planlagte. Dels er der en forsinkelse på tallene fra jobindsats.dk på ca. 1 måneds tid og dels har udarbejdelsen af tema delen ofte taget længere tid end forventet. Når en fast rytme er kørt ind i forhold i at trække data, vil dette blive minimeret. Læs mere om unge strategien, baggrunden for statistikken og dens datakilder på Afsnit 2 omhandler den uddannelsesrettede indsats for aldersgruppen år (UU s målgruppe). Afsnit 3 følger op på de unge, der er på offentlig forsørgelse. Endelig gives et billede af de tilbud, som unge på kontanthjælp modtager. Afsnit 4 udgør dette kvartals temastatistik Brugerundersøgelse UU. 2

3 2. Status årige Denne opgørelse knytter sig specielt til UU s målgruppe. Via UU s statistik system UV vej er det muligt at følge samtlige årige i kommunen. Nedenstående statistik bygger på et træk fra UV vej d. 3. januar Tabel 1 Status på alle unge i alderen år Status pr. 3. januar år år I alt år Har afsluttet ungdomsuddannelse 11 (0,4%) (63,9%) (57,0%) I gang med ungdomsuddannelse (86,1%) (20,8%) (27,9%) Ikke i gang med ungdomsudd. 411 (13,5%) (15,3%) (15,1%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldergruppen i alt Når der ses bort fra de unge, der fortsat befinder sig i grundskolen, er der samlet set 57,0 % af de årige, der har afsluttet en ungdomsuddannelse og 27,9 %, der er i gang. I alt er 84,9 % af de unge enten i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. Blandt de årige er der 86,1 %, der er i gang med en ungdomsuddannelse. Det er lidt lavere end i 3. kvartal, hvor det var 89,1 %. Gruppen, der ikke er i gang udgør 13,5%, hvilket er tilsvarende er lidt højere end i tredie kvartal, hvor den udgjorde 10,6%. Lidt flere blandt de årige er i gang med en ungdomsuddannelse. Det er 20,8 % sammenlignet med 19,8% i 3. kvartal. Andelen, der har færdiggjort en uddannelse er faldet lidt siden 3. kvartal. Andelen, der ikke er i gang er steget lidt fra 14,7% i 3. kvartal til 15,3%. I faktiske tal taler vi om en stigning på 200. Der er meget sæsonvariation i tallene, da de unges status følger uddannelsesåret. Hertilkommer at de unge jo løbende bliver ældre og at der sker en løbende til og fraflytning. Fra næste kvartalsstatistik bliver det interessant at kunne følge udviklingen fra år til år. 3

4 Status på de årige Såvel i Ungepakke 2 som i ungestrategien er der særligt fokus på de årige. Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, var 6 ud af 7 unge, der havde forladt folkeskolen i gang med en ungdomsuddannelse (86,1%). Imidlertid var der 411 unge (10,6 %), der ikke var i gang med en ungdomsuddannelse. I det følgende gives en status på disse unge. Tabel 2 Status på de årige der ikke er i gang med ungdomsuddannelse eller grundskole Netop afbrudt forløb 51 (12,4%) Afbrudt uddannelse 37 (9,0%) Afbrudt forberedende aktivitet 3 (0,7%) Afbrudt grundskolen 11 (2,7%) Netop afsluttet forløb 58 (14,1%) Afsluttet grundforløb Erhvervsudd. 4 (1,0%) Afsluttet midlertidig aktivitet 1 (0,2%) Afsluttet forberedende forløb 14 (3,4%) Afsluttet grundskolen 39 (9,5%) Uddannelse aftalt/tilmeldt 19 (4,6%) Aktivitet tilmeldt eller i gang 272 (66,2%) aktivitet aftalt/tilmeldt 9 (2,2%) I gang med udd. forberedende aktivitet 213 (51,8%) Midlertidige aktiviteter/fritaget 50 (12,2%) Ukendt 11 (2,7%) I alt 411 (100,0%) Ovenstående viser fordelingen af de, der ikke er i gang med ungdomsuddannelse eller grundskole. Der er sammenlignet med 3. kvartal blevet lidt flere unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Det er steget med 55 unge. Det ses også, at der i forhold til forrige kvartal er flere unge, der netop har afbrudt eller afsluttet et forløb. I henhold til lovgivningen kontaktes disse af UU inden for 5 dage og herefter lægges der en ny plan inden for 30 dage. For de øvrige unge er der (66,2 %) er der aftalt aktiviteter. 4

5 I gang med udd. forberedende aktivitet i tabel 2 dækker over følgende underplaceringer Tabel 3. I gang med udd. forberedende aktivitet årige Arbejde: 66 (31,0%) Arbejde fuld tid 48 (22,5%) Arbejde deltid 18 (8,5%) Forløb på uddannelsessteder 90 (42,3%) Produktionsskole 81 (38,0%) Voksenspecialundervisning 3 (1,4%) VUC AVU niveau 1 (0,5%) VUC HF niveau 4 (1,9%) Øvrige uddannelser og kurser 1 (0,5%) Praktik i ungevejledningen 4 (1,9%) Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 15 (7,0%) Ophold i udlandet 38 (17,8%) Total 213 (131,0%) Antallet, der er i gang med uddannelsesforberedende aktiviteter er lidt højere, idet der er 213 mod 203 i forrige kvartal. Især er en større andel i gang med forløb på uddannelsesstederne. Praktik i ungevejledningen dækker over virksomhedspraktik formidlet af UU. Midlertidige aktiviteter/fritaget i tabel 2 dækker over følgende: Tabel 4. Midlertidige aktiviteter/fritaget årige Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 35 (70,0%) Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 13 (26,0%) Offentlig forsørgelse 1 (2,0%) Orlov 1 (2,0%) I alt 50 (100,0%) 5

6 Foranstaltning på fuld tid efter serviceloven dækker over unge, der er anbragt uden for eget hjem. Målet om uddannelse er selvfølgelig det samme for disse unge, men tilbuddet skal tilrettelægges i samspil med anbringelsen. Der er pt. 13 unge, som er Fritaget for uddannelsespligten iht. Vejledningsloven. Afgørelse herom træffes i hvert enkelt tilfælde af ledelsen i UU, og i hvert enkelt tilfælde tages der stilling til inddragelse af familierådgiver. De fritagne er typisk i gang med en udredning, er på vej til en afklaring efter Serviceloven eller er i gang med at tilmelde sig uddannelse. Status på de årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse Sammenlagt var der 84,9 % af de årige, der var i gang med eller havde afsluttet en ungdomsuddannelse (Se tabel 1 på side 3). Imidlertid var der unge (15,3%), der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. I det følgende redegøres for denne gruppe. Tabel 5 Status på de årige ikke i gang med ungdomsuddannelse Netop afbrudt forløb 314 (8,3%) Afbrudt uddannelse 233 (6,1%) Afbrudt forberedende aktivitet 81 (2,1%) Afbrudt midlertidig aktivitet 0 (0,0%) Netop afsluttet forløb 276 (7,3%) Afsluttet forberedende forløb 141 (3,7%) Afsluttet/afbrudt grundskolen 17 (0,4%) Afsluttet midlertidig aktivitet 48 (1,3%) Afsluttet grundforløb Erhvervsudd. 70 (1,8%) Uddannelse aftalt/tilmeldt 21 (0,6%) Aktivitet tilmeldt eller i gang (64,7%) I gang med forberedende aktivitet (35,1%) I gang med midlertidig aktivitet/fritaget (29,6%) Aktivitet aftalt/tilmeldt 1 (0,0%) Ukendt 731 (19,2%) I alt (100,0%) 6

7 Det samlede antal, er 223 højere end ved forrige måling. De unge, der ikke er i uddannelse er for størstedelen i gang med aktiviteter (64,7 %). Antallet, der har afbrudt eller afsluttet et forløb er steget lidt. Der er også færre, der efter afsluttet grundforløbet i erhvervsuddannelserne, venter på praktikplads. Det er pt. 70 unge mod 113 i forrige kvartal. Ukendt dækker primært over unge studerende fra andre lande, hvor UU jo ikke kender deres forhistorie. UU laver også en opsøgende indsats for denne gruppe for at sikre sig. (Se side 9.) I det følgende gøres rede for de aktiviteter, som de unge er i gang med. I gang udd. forberedende aktivitet i tabel 5 dækker over følgende underplaceringer Tabel 6. I gang med udd. forberedende aktiviteter årige I arbejde 699 (52,5%) Arbejde fuld tid 346 (26,0%) Arbejde deltid 353 (26,5%) Forløb på uddannelsessteder 616 (46,2%) AMU 2 (0,2%) Daghøjskole 13 (1,0%) Danskuddannelse 7 (0,5%) Højskole 7 (0,5%) Produktionsskole 97 (7,3%) TAMU 50 (3,8%) Vejledning og opkvalificering if. LAB loven 2 (0,2%) Voksenspecialundervisning 28 (2,1%) VUC AVU niveau 142 (10,7%) VUC HF niveau 262 (19,7%) Øvrige uddannelser og kurser 6 (0,5%) Praktik i ungevejledningen 1 (0,1%) Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 4 (0,3%) Ophold i udlandet 12 (0,9%) Hovedtotal (100,0%) 7

8 Midlertidige aktiviteter/fritaget i tabel 5 dækker over følgende: Tabel 7. Midlertidige aktiviteter/fritaget årige Afsoning 4 (0,4%) Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 7 (0,6%) Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 3 (0,3%) Ledig 89 (7,9%) Offentlig forsørgelse (Jobcentret) 954 (84,9%) Orlov 26 (2,3%) Sygdom 22 (2,0%) Værnepligt 19 (1,7%) Hovedtotal (100,0%) De 954 unge på offentlig forsørgelse er unge, der modtager a dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, pension eller lignede. Det er altså unge, der er i kontakt med jobcentret. De 89 unge, der betegnes som Ledige er unge, der ikke modtager offentlig forsørgelse. UU er opsøgende i forhold til disse unge i forhold til at få en plan for deres videre forløb. Bemærk dog, at der er en væsentlig forsinkelse på, hvornår UU får information omkring, at de unge eksempelvis har fået bevilget kontanthjælp. Det kan således vise sig, at en del af de 98 reelt modtager offentlig forsørgelse. Der er iværksat forsøg med en bedre kommunikation mellem jobcentrets og UU s EDB systemer Dette projekt har imidlertid haft startvanskeligheder, primært fordi Job center systemets integration til UVvej ikke har fungeret. Der er en arbejdsgruppe med repræsentanter for begge afsnit, som arbejder med integrationen, og Media logic har lovet, at integrationen kommer til at fungere i dette forår. Med integrationen bliver det muligt for UU at se, om en ung modtager kontanthjælp og hvilken aktivitet, den unge er i gang med. Det bliver endvidere muligt for Jobcentret at se uddannelseshistorik og seneste uddannelsesplan. 8

9 Som det fremgår af tabel 2 var der 11 personer under 18 år og af tabel 5 i alderen år 731 personer, hvor UU ikke har kendskab til deres historik. Tabel 8. Unge uden en historik (ukendte) Statsborgerskab heraf danske statsborgere 41 6% heraf udenlandske statsb % Ukendte i alt % Alder 15 år 8 1% 16 år 0 0% 17 år 3 0% 18 år 9 1% 19 år 69 9% 20 år 59 8% 21 år % 22 år % 23 år % 24 år % Ukendte i alt % Som man kan se af ovenstående er der især tale om udenlandske statsborgere i alderen år, der flytter til Aalborg for at læse f.eks. ved universitetet eller University College. UU underrettes om, at de er indrejst til Danmark og UU kontakter dem ved at sende dem et brev på engelsk. Siden sidste kvartal af antallet af udlændige uden historik steget fra 518 til 701. Antallet af danskere er lidt lavere end sidste kvartal. 9

10 3. Unge på offentlig forsørgelse Via jobindsats.dk er det muligt at trække en oversigt over antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse og samtidig følge udviklingen. Faktisk antal unge på offentlig forsørgelse december 2011 Tabel år år I alt år Hele landededet Aalborg Hele lan Aalborg Hele lan Aalborg Ydelse A dagpenge Kontanthjælp mv Sygedagpenge Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension I alt på offentlig ydelse Andel af unge på offentlig forsørgelse september år år I alt år Ydelse Hele landet Aalborg Hele landet Aalborg Hele landet Aalborg A dagpenge 1,40% 1,56% 4,86% 6,22% 2,54% 3,15% Kontanthjælp mv. 5,22% 4,97% 6,47% 5,86% 5,64% 5,27% Sygedagpenge 0,63% 0,54% 1,86% 1,79% 1,04% 0,97% Fleksjob og ledighedsydelse 0,08% 0,03% 0,56% 0,28% 0,24% 0,12% Førtidspension 0,88% 0,52% 2,02% 1,34% 1,26% 0,80% I alt på offentlig ydelse 8,21% 7,63% 15,77% 15,48% 10,72% 10,30% Samtlige antal unge i aldersgr Ses der på de årige, er der samlet set færre, der modtager offentlige ydelser end på landsplan. Der er dog en lille overledighed blandt a dagpengemodtagerne. For de årige er en større overledighed på 1,36 % point. Der er i et vist omfang tale om dimittend ledighed. Det ses af, at forskellen er indsnævret siden sidste kvartal, hvor den var på 1,7 % point og vil formentlig falde yderligere henover foråret. (se også unge statistikken for 3. kvartal). Andelen, der modtager de øvrige ydelser er lavere. Specielt kontanthjælp og førtidspension er lavere end landsgennemsnittet. Samlet set modtager omkring hver 10. ung offentlig forsørgelse. 10

11 I det følgende beskrives ledigheden for de unge siden marts Det tidspunkt er valgt, fordi finanskrisen satte ind på det tidspunkt og førte til stagnerede beskæftigelsen for de unge Figur 10 Udvikling A dagpenge år Indeks Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk Indeks =100 Aalborg: 177 Hele landet: Figur 11 Udvikling A dagpenge år 250 Indeks Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk Indeks =100 Aalborg: 468 Hele landet: Til trods for en vis overledighed blandt de unge a dagpengemodtagere ligger ledighedsudviklingen for de årige fortsat under resten af landet. For de årige var der i september en markantstigning som følge af dimittender. Det positive er, at den nu ser ud til at falde igen. Aalborg har i kraft af at være en uddannelsesby store sæsonudsving i ledigheden for de årige. (Se evt. afsnittet om dimittend ledighed i unge statistikken for 3. kvartal 2011). 11

12 Fig. 12 Udvikling kontanthjælp år Indeks Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk Indeks =100 Aalborg: 885 Hele landet: Note: Kontanthjælp mv. er inkl. starthjælp, introduktionsydelser, revalidering og forrevalidering 140 Fig. 13 Udvikling kontanthjælp år Indeks Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk Indeks =100 Aalborg: 737 Hele landet: Note: Kontanthjælp mv. er inkl. starthjælp, introduktionsydelse, revalidering og forrevalidering Ledighedsudviklingen for de årige kontanthjælpsmodtagere følger stort set udviklingen på landsplan. For de årige ligger den noget under landsudviklingen. 12

13 Unge strategiens ledergruppe har ønsket at statistikken også skulle indeholde en opgørelse af de tilbud, som de unge kontanthjælpsmodtagere får, herunder i hvor høj grad er disse uddannelsesrettede? Tabel 14 Brugen af tilbud til kontanthjælp mv år december 2011 Generel vejledning/afklaring 25 (2,7%) Integrationsforløb 11 (1,2%) Job og praktikforberende forløb 100 (10,7%) Løntilskud eller praktik på arbejdsplads 216 (23,1%) Løntilskud privat virksomhed 31 (3,3%) Løntilskud offentlig arbejdsplads 0 (0,0%) Praktik privat arbejdsplads 128 (13,7%) Praktik privat offentlig arbejdsplads 57 (6,1%) Nytte og arbejdsaktivering 105 (11,2%) Arbejdsaktivering ønsker kun at arbejde for kontanthjælp 24 (2,6%) Nytteaktivering unge med plan 81 (8,6%) Personligt afklarende/støtte 68 (7,3%) Personligt udviklende projekt 42 (4,5%) Sygemeldte forløb for 14 (1,5%) Uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb 409 (43,6%) Andre kurser 4 (0,4%) Daghøjskole/Oplysningsforbund 106 (11,3%) Efterskole 4 (0,4%) EGU 1 (0,1%) Erhvervsskole kursus/uddannelse 34 (3,6%) FVU/Læse forløb 6 (0,6%) Højskole 3 (0,3%) Længerevarende uddannelse 4 (0,4%) Produktionsskole 9 (1,0%) Træningshøjskolen 39 (4,2%) Uddannelsesforberedende (Projektafsnittet) 31 (3,3%) Unge med særlige behov 155 (16,5%) VUC/Studenterkursus 13 (1,4%) Anden aktivering/forrevalidering 3 (0,3%) Hovedtotal 937 (100,0%) Kilde: Jobcentrets statistik system Workbase Note: Kontanthjælpsmodtagere indbefatter udover kontanthjælp, forrevalidering, revalidering, og integrationssager. 13

14 Som det ses er hovedvægten af tilbuddene uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb. For første gang er det muligt at inddrage virksomhedsplaceringer i opgørelsen. Ses bort fra de 216 virksomhedsplaceringer, der ikke var med i sidste statistik, så antallet for øvrige placeringer steget fra 685 til 721. Tabel 15 Brugen af tilbud til kontanthjælp mv år december 2011 Generel vejledning/afklaring 24 (3,9%) Integrationsforløb 11 (1,8%) Job og praktikforberende forløb 72 (11,7%) Løntilskud eller praktik på arbejdsplads 217 (35,3%) Løntilskud privat virksomhed 31 (5,0%) Løntilskud offentlig arbejdsplads 1 (0,2%) Praktik privat arbejdsplads 128 (20,8%) Praktik privat offentlig arbejdsplads 57 (9,3%) Nytte og arbejdsaktivering 35 (5,7%) Arbejdsaktivering ønsker kun at arbejde for kontanthjælp 23 (3,7%) Nytteaktivering unge med plan 12 (2,0%) Personligt afklarende/støtte 40 (6,5%) Personligt udviklende projekt 35 (5,7%) Sygemeldte forløb for 5 (0,8%) Uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb 214 (34,9%) Daghøjskole/Oplysningsforbund 56 (9,1%) Erhvervsskole kursus/uddannelse 57 (9,3%) FVU/Læse forløb 3 (0,5%) Længerevarende uddannelse 41 (6,7%) Træningshøjskolen 4 (0,7%) Uddannelsesforberedende (Projektafsnittet) 1 (0,2%) Unge med særlige behov 15 (100,0%) VUC/Studenterkursus 37 (6,0%) Anden aktivering/forrevalidering 1 (0,2%) Hovedtotal 614 (100,0%) Kilde: Jobcentrets statistik system Workbase Note: Kontanthjælpsmodtagere indbefatter udover kontanthjælp, forrevalidering, revalidering, og integrationssager. Hvis der ses bort fra virksomhedsplaceringerne, der er med for første gang, så er antallet blandt de årige, der er i gang med aktiviteter er stort set uændret. 14

15 4. Tema: Bruger undersøgelse UU Hvert år i april gennemføres en Brugerundersøgelse blandt elever i afgangsklasser (9.klasse/10.klasse/ Specialklasse)af deres udbytte af UU centrenes vejledning. Undersøgelsen er landsdækkende, den er en del af den lovfastsatte kvalitetssikring af vejledningen og den gennemføres af Uni C for Undervisningsministeriet. Undersøgelsen kan hentes i sin helhed på Undervisningsministeriets hjemmeside 1, derfor redegøres her for UU Aalborgs resultater i hovedtræk. Gennemførelse og deltagelse: Undersøgelsen gennemføres klassevis i undervisningstiden, og lærere og UU vejledere står for den praktiske gennemførelse af undersøgelsen. I UU Aalborg har 48 skole deltaget, 2 er ekskluderede på grund af for få svar. Dette giver en svarprocent på 81 % af skolerne. På landsplan er tallet 67 %. Af de i alt 2810 mulige respondenter har 1609 svaret, hvilket giver en svarprocent på 57 % af eleverne. På landsplan er tallet 51 %. Benchmarking: Undersøgelsen anvendes til benchmarking af kommuner/uu centre, som etableres gennem en opdeling af landets kommune i klynger af sammenlignelige kommuner. Aalborg kommune tilhører rapportens Klynge 2, som yderligere består af København, Brøndby, Albertslund, Ishøj, Odense, Svendborg, Fredericia og Århus kommuner. I den overordnede benchmarking på spørgsmålet Hvor meget synes du samlet set, at (vejlednings) aktiviteterne har hjulpet dig til at finde ud af, hvad de vil efter 9./10.kl/ Specialklasse, er den gennemsnitlige score i Klynge 2 66 % her er scoren for UU Aalborg 65,1 % Samlet set følte 90 % af eleverne sig parate til at vælge, hvad de skulle efter 9.kl./10.kl./specialklasse. I UU Aalborg er tallet 90 %. Vejledningsaktiviteter I undersøgelsen indgår en række spørgsmål til eleverne rettet mod deres udbytte af konkrete vejledningsaktiviteter. Her gengives rapportens sammenfatning, og Aalborg tallene inddrages. Hvad deltager eleverne i? 1 og dagtilbud/vejledning/fakta om vejledning/nyheder om vejledning/~/uvm DK/Content/News/Udd/Vejl/2011/Okt/ Ny brugerundersoegelse af vejledning offentliggjort 15

16 89 % af eleverne i 9. klasse har deltaget i vejledningsaktiviteten personlig samtale med UU vejleder og ligeledes 89 % har lavet uddannelsesplan sammen med en vejleder, mens 88 % har deltaget i introduktionskurser (8. kl.). Blandt eleverne i 10. klasse har 94 % deltaget i brobygning på ungdomsuddannelserne og samme andel har haft en personlig samtale med UU vejleder. 89 % har lavet uddannelsesplan sammen med en UU vejleder. 87 % af eleverne i specialklasse har haft en personlig samtale med UU vejleder. 85 % har lavet uddannelsesplan sammen med en vejleder og 69 % har været i erhvervs praktik. Hvad er det, der virker? Blandt elever i 9. klasse har 74 % svaret, at Åbent hus arrangement har hjulpet dem meget eller noget til at træffe et uddannelsesvalg den 1. marts. Herefter peges på brobygning på ungdomsuddannelse med 71 % og erhvervspraktik med 70 %. I 10. klasse svarer eleverne, at brobygning på ungdomsuddannelse har hjulpet mest 76 % er blevet hjulpet meget eller noget. Herefter kommer erhvervspraktik med 71 % og en personlig samtale med UU vejleder (69 %). Elever i specialklasse nævner erhvervspraktik (78 %), efterfulgt af en personlig samtale med UU vejleder (72 %) og lavet uddannelsesplan sammen med en vejleder (68 %). I absolutte tal er en personlig samtale med UU vejleder den aktivitet, der har hjulpet flest elever i 9. klasse. 57 % af alle udspurgte elever i 9. klasse har svaret, at denne aktivitet har hjulpet dem meget eller noget. For elever i 10. klasse er det aktiviteten brobygning på ungdomsuddannelse. 67 % af alle elever i 10. klasse har svaret, at denne aktivitet har hjulpet meget eller noget. 2 Sammenfatning 7 For eleverne i specialklasse er det en personlig samtale med UU vejleder, der har hjulpet flest. 61 % af alle peger på, at denne vejledningsaktivitet har hjulpet dem meget eller noget. 72 % af alle elever oplever, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dem meget eller noget til at træffe et uddannelsesvalg den 1. marts. 5 % angav, at aktiviteterne slet ikke har hjulpet dem. Aktiviteterne har hjulpet de elever mest, som den 1. marts valgte en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Gruppen af elever, som valgte andet, føler sig mindst hjulpet. 85 % af eleverne gav udtryk for, at de har fået den vejledning, de havde brug for. Modsat føler 15 %, at de ikke har fået den nødvendige vejledning. 18 % af eleverne har svaret, at de har haft et særligt behov for at tale med en UU vejleder. Behovet vedrørte primært noget fagligt (fx læse, skriveproblemer). 16

17 Blandt eleverne med et særligt behov svarer 77 %, at de fik den særlige vejledning, de havde brug for. Parat til at vælge den 1. marts. 91 % af eleverne følte sig den 1. marts parate til at vælge, hvad de skulle efter 9.klasse/10. klasse/specialklasse, mens 9 % ikke følte sig parate til at vælge. Som årsag til den manglende valgparathed angav 53 % af eleverne i den sidste gruppe, at de manglede at finde ud af, hvad de interesserer sig for, og 42 % angav, at de var usikre på, hvilken uddannelse de kunne klare. 66 % af eleverne mente, at det ville have hjulpet dem, hvis de havde haft mere tid til at tænke over, hvad de ville. 30 % ville være blevet hjulpet, hvis de havde fået mere personlig vejledning af UU vejlederen. 44 % valgte en gymnasial uddannelse, da de den 1. marts skulle vælge, hvad de skulle efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse. 40 % valgte 10. klasse og 11 % en erhvervs uddannelse. De elever, der den 1. marts følte sig parate til at vælge, valgte i højere grad en gymnasial uddannelse end de elever, der ikke var valgparate. 93 % blev vurderet uddannelsesparat til deres ønskede 1. prioritet (elever med erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse som 1. prioritet). 78 % svarede, at familien har hjulpet dem meget eller noget til at træffe et uddannelsesvalg. 53 % pegede på, at UU vejleder har hjulpet meget eller noget. 68 % har haft forældre med til nogle af vejledningsaktiviteterne. 83 % gav udtryk for, at der var meget vigtigt eller vigtigt, at de havde hørt godt om uddannelsesstedet, da de skulle træffe deres uddannelsesvalg den 1. marts. 82 % angav, at det var meget vigtigt eller vigtigt, at de var sikre på, at de kunne klare uddannelsen, mens 75 % pegede på, hvilket job uddannelsen fører til. evejledning 24 % af eleverne oplyste, at de kender evejledning. Blandt de elever, som kender evejledning, har 8 % kontaktet evejledning og af dem vurderer 57 %, at evejledning har hjulpet dem meget eller noget til at finde ud af, hvad de skal efter 9. klasse/10. klasse/specialklasse. Der var lige mange drenge som piger i undersøgelsen. 79 % gik i 9. klasse, 20 % i 10. klasse og 1 % i specialklasse. 17

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Antal unge i Aalborg, der gennemfører en ungdomsuddannelse... 15 Unge-strategien for Aalborg Kommune

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24-årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 14 Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Bruger undersøgelse - UU... 17 5.

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Ungestatistisk 1. Kvartal 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER

Læs mere

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013 Hovedplacering og status på 5 - -årige pr.. oktober 0 Hele UUSS Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal.-. skoleår Andre ungdomsuddannelser 5 Erhvervsuddannelser 0 Forberedende og udv. aktiviteter

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Aalborg Kommunes Unge-strategi

Aalborg Kommunes Unge-strategi Aalborg Kommunes Unge-strategi Fælles konference d.13. april 2012 på Tech College Aalborg Formålet med dagen Kort opsamling på Unge-strategien, hvor vi trækker nogle særlige områder frem Tema Frafald i

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de 2 forrige år. Gruppen

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr UU Nordvestjylland - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland Alder Total 5 12 258 683 747 648 714 729 3796 47 183 246 275 22 151 9 64 34 131 3 223 784 933 64 15 28 7 8

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder Placeringsstatistik Hvidovre 2013-2015 i alderen 15-24 år Bilag 1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Ukendt *) 95 178 115 1% 3% 2% 11.-13. skoleår 3 1 0% 0% 0% Andre ungdomsuddannelser 64 51 74 1% 1% 1% Erhvervsuddannelser

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012

Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2012 2 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål...3 1.2 Afgrænsning...3 2 Sammenfatning...3

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2013

AFBRUDSRAPPORTEN 2013 AFBRUDSRAPPORTEN 2013 Afbrud fra ungdomsuddannelserne i Aarhus i perioden 01.08. 2012 31.07. 2013 UU Aarhus-Samsø / Job&Uddannelse JOBCENTER AARHUS Forord Afbrudsrapporten er udarbejdet af Job&Uddannelse.

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 23. maj 2016 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010

Efterskolernes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, maj 2010 UNI C 2010 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 2. juni 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens, maj 21 Resume: 1. Status for de 16-19-årige Status i maj 21 for de 661 16-19-årige i Horsens og kommuner er: 16-19-årige i Horsens og kommuner

Læs mere