Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal"

Transkript

1 Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien Status årige Unge på offentlig forsørgelse Tema: Uddannelsesparathed og overgangen til ungdomsuddannelse

2 1. Indledning Som led i Aalborg Kommunes unge-strategi skal der løbende ske en statistisk opfølgning på uddannelses- og job situationen blandt de unge i Aalborg. Som led i dette er vedlagte statistik blevet udarbejdet. Indledningsvis redegøres for hvordan statistikkerne fremadrettet tænkes udarbejdet (afsnit 2). Dette koncept har været drøftet i Unge-strategiens ledergruppe. Kort fortalt er det tanken at der fremover udarbejdes 4 årlige kvartalsstatistikker, der hver gang består af en fast statistikdel (afsnit 3 og 4) og en særlig tema-statistik (Afsnit 5). Afsnit 3 omhandler den uddannelsesrettede indsats for aldersgruppen år (UU s målgruppe). Afsnit 4 følger op på de unge, der er på offentlig forsørgelse. Endelig gives et billede af de tilbud, som unge på kontanthjælp modtager. Afsnit 5 udgør dette kvartals temastatistik Uddannelsesparathed og overgangen til ungdomsuddannelse. Statistikken er udarbejdet i fællesskab af UU Aalborg, Pædagogik og Udvikling (SK), Jobcenter Ung og Jobcenter Sekretariatet. Dette er en opdateret udgave pr , da der var en fejl i tabel 9 side 12. 2

3 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien Baggrund I unge-strategien indgår, at der skal formidles mere viden om udviklingen på unge-området: Målet er, at alle aktører løbende kan følge udviklingen og sammenhængen i ungeindsatsen En forudsætning for løbende opfølgning og udvikling af unge-indsatsen er, at borgere, politikere og aktører har et grundlag for at vurdere indsatsen. Derfor skal der løbende offentliggøres statistikker, der belyser udviklingen for de unge i forhold til ledighed, uddannelse og frafald. UU og Jobcentret skal i fællesskab levere tal, der belyser dette. Det skal aftales nærmere i netværksgruppen, hvad dette skal indeholde. Herudover tages der stilling til, om der er yderligere behov for særlige analyser mv. Der kan eksempelvis være tale om brugerundersøgelser af indsatsen for de unge, der har været i kontakt med UU og/eller Jobcenter Ung. (s. 27) Kvartalsvis opfølgning Som det fremgår, er det hensigtsmæssigt at der løbende følges statistisk op på unge-indsatsen. Det foreslås, at der kvartalsvis udarbejdes en statistisk opgørelse. Denne udarbejdes af UU og Jobcenter Aalborg i fællesskab. Hvad skal måles og hvordan En vigtig del af arbejdet med ungestrategien er at følge udviklingen i, hvordan det går med at komme i mål med strategiens målsætninger: at mindst 95 % er parate til at starte i en ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen dette mål kan der følges op på ved at opgøre, hvor mange, der søger ind på en ungdomsuddannelse efter grundskolen herunder hvor mange, der starter at de unge, der ikke umiddelbart er parate, tilbydes en uddannelses-forberedende aktivitet - dette mål kan der løbende følges op på ved at følge de, der ikke er i gang med en uddannelse at flest mulige unge gennemfører den ungdomsuddannelse, som de er startet på dette kan opgøres ved at følge gennemførsel af uddannelse, samt løbende følge frafald at alle årige er i gang med uddannelse, job eller en uddannelsesforberedende aktivitet - dette kan løbende følges gennem et øjebliksbillede af de unges status i forhold til uddannelse, job eller andet. Som det fremgår af ovenstående vil nogle af målene kunne følges løbende hvert kvartal, mens det for andre vil give mere mening at opgøre dem med større intervaller. Det foreslås derfor, at kvartalsstatistikken bygges op af en fast del og en tema-del. Tema-delen vil følge et årshjul. 3

4 Følgende indgår fast i alle kvartalsstatistikker: UU s målgruppe (15-24 år) Et øjebliksbillede af de unges situation alle unge år : Hvor mange er i gang med en ungdomsuddannelse Hvor mange har afsluttet en ungdomsuddannelse Hvor mange er i job Hvor mange er i gang med uddannelsesforberedende aktiviteter Hvor mange er pt. passive. Statistikken vil blive opdelt på år, år og en samlet for alle år. Unge-ledighed generelt (16-29 år) Antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse sammenholdt med alders-gruppens størrelse Opfølgning på den forstærkede indsats for kontanthjælpsmodtagere i alderen år hvor mange er i gang Dette opgøres fordelt på år og år samt samlet år. Følgende indgår som temaer: 4. kvartal Fast: Øjebliksbillede af unge-gruppen Tema: Brugerundersøgelse + årsberetning Udkommer: Starten af januar Årshjul Januar December Februar November Marts Oktober 1. kvartal Fast: Øjebliksbillede af unge-gruppen Tema: Uddannelsesparathed hvor mange unge, der forlader grundskolen har søgt ind på en ungdomsuddannelse Udkommer: Udgangen af marts September August Juli Juni April Maj 2. kvartal 3. kvartal Fast: Øjebliksbillede af unge-gruppen Tema: Fastholdelse hvor mange unge af de optagne fra august er stadig i uddannelse Fast: Øjebliksbillede af unge-gruppen Tema: Gennemførsel hvor mange unge fordelt på årgange har gennemført en uddannelse. Udkommer: Udgangen af juni Udkommer: Udgangen af oktober 4

5 Datakilder: Gennem UU s statistik-systemer er det muligt at indhente de nødvendige data. Dette statistik-system bygger på UU s egne registreringer kombineret med oplysning fra en lang række eksterne registre f.eks. SKAT. Når uddannelsesinstitutionerne indberetter ophør af uddannelse eller at en ung er frafaldstruet får UU automatisk besked herom. Via jobindsats.dk er det muligt at hente tal for ledigheden blandt de unge. Herudover er jobcentret ved at implementere et statistik-system Workbase, der vil gøre det muligt at trække statistikker ud på de tilbudstyper, som jobcentret bruger for at få de unge i uddannelse eller arbejde.. Der har været en lang række indkøringsproblemer, der gør at det ikke for alle placeringstyper er muligt at trække valide data. 5

6 3. Status årige Denne opgørelse knytter sig specielt til UU s målgruppe. Via UU s statistik-system UU-vej er det muligt at følge samtlige årige i kommunen. Nedenstående statistik bygger på et træk fra UU-vej d. 24. maj Tabel 1 Status på alle unge i alderen år Status pr. 24. maj år år I alt år Har afsluttet ungdomsuddannelse 3 (0,1%) (60,6%) (55,4%) I gang med ungdomsuddannelse (83,5%) (23,4%) (28,5%) Ikke i gang med ungdomsudd. 358 (16,4%) (16,1%) (16,1%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldersgruppen i alt Som det fremgår af tabellen går hovedparten af de årige fortsat i grundskolen. Ser man på de unge, der har færdiggjort grundskolen og dermed er målgruppen for en ungdomsuddannelse, er det blandt de årige, 83,5 % der er i gang med en ungdomsuddannelse. Reelt er det 358 unge, der ikke er i gang. Af de årige, der har forladt grundskolen har 60,6% afsluttet en ungdomsuddannelse, 23,4% er i gang med en ungdomsuddannelse - hvilket sammenlagt giver 83,9%. Tilbage er der 16,1%, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse svarende til unge. Blandt de unge i alderen år der har forladt grundskolen er det i alt 83,9%, der enten har taget eller er ved at tage en ungdomsuddannelse. 6

7 Status på de årige I Ungepakke 2 og i ungestrategien er der særligt fokus på de årige. Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, var størstedelen af de unge, der havde forladt folkeskolen i gang med en ungdomsuddannelse (83,5%). Imidlertid var der 358 unge ( 16,4 %), der ikke var i gang med en ungdomsuddannelse. I det følgende gives en status på disse unge. Tabel 2 Status på de årige der ikke er i gang med ungdomsuddannelse eller grundskole Netop afbrudt forløb 37 (10,3%) Afbrudt uddannelse 21 (5,9%) Afbrudt forberedende aktivitet 10 (2,8%) Afbrudt grundskolen 6 (1,7%) Netop afsluttet forløb 46 (12,8%) Afsluttet grundforløb - Erhvervsudd. 25 (7,0%) Afsluttet midlertidig aktivitet 0 (0,0%) Afsluttet forberedende forløb 14 (3,9%) Afsluttet grundskolen 7 (2,0%) Uddannelse aftalt/tilmeldt 34 (9,5%) Aktivitet tilmeldt eller i gang 239 (66,8%) aktivitet aftalt/tilmeldt 4 (1,1%) I gang med udd. forberedende aktivitet 193 (53,9%) Midlertidige aktiviteter/fritaget 42 (11,7%) Ukendt 2 (0,6%) I alt 358 (100,0%) Ud af de 358 er der 10,3 %, der netop har afbrudt og 12,8 %, der netop har afsluttet et forløb. I henhold til lovgivningen kontaktes disse af UU inden for 5 dage og herefter lægges der en ny plan inden for 30 dage. En del af dem, der har afsluttet et forløb er unge, der har afsluttet grundforløbet på Erhvervsuddannelserne og er praktikpladssøgende eller afventer skolepraktik. 9,5 % er på vej i uddannelse igen og for de øvrige (66,8%) er de enten på vej i en aktivitet (tilmeldt) eller i gang. 7

8 I gang med udd.forberedende aktivitet i tabel 2 dækker over følgende underplaceringer Tabel 3. I gang med udd. forberedende aktivitet årige Arbejde: 90 (46,6%) Arbejde - deltid 36 (18,7%) Arbejde - fuld tid 54 (28,0%) Forløb på uddannelsessteder 65 (33,7%) Højskole 1 (0,5%) Produktionsskole 63 (32,6%) VUC-AVU niveau 0 (0,0%) Øvrige uddannelser og kurser 1 (0,5%) Praktik i ungevejledningen 3 (1,6%) Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 12 (6,2%) Ophold i udlandet 23 (11,9%) Total 193 (100,0%) Bemærk, at næsten halvdelen af de unge er helt eller delvist i arbejde. Midlertidige aktiviteter/fritaget i tabel 2 dækker over følgende: Tabel 4. Midlertidige aktiviteter/fritaget årige Afsoning 1 (2,4%) Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 26 (61,9%) Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 11 (26,2%) Ledig 1 (2,4%) Orlov 2 (4,8%) Andet 1 (2,4%) I alt 42 (100,0%) Der er pt. 11 unge, som er Fritaget for uddannelsespligten iht. Vejlednignsloven. Afgørelse herom træffes i hvert enkelt tilfælde af ledelsen i UU, og i hvert enkelt tilfælde tages der stilling til inddragelse af familierådgiver. 8

9 De fritagne er typisk i gang med en udredning, er på vej til en afklaring efter Serviceloven eller er i gang med at tilmelde sig uddannelse. Foranstaltning på fuld tid efter serviceloven dækker over unge, der er anbragt uden for eget hjem. Status på de årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse Som det fremgår af tabel 1 på side 6, var størstedelen (83,9 %) i gang med eller havde afsluttet en ungdomsuddannelse. Imidlertid var der unge (16,1%), der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. I det følgende redegøres for denne gruppe. Tabel 5 Status på de årige ikke i gang med ungdomsuddannelse Netop afbrudt forløb 359 (9,6%) Afbrudt uddannelse 282 (7,6%) Afbrudt forberedende aktivitet 76 (2,0%) Afbrudt midlertidig aktivitet 1 (0,0%) Netop afsluttet forløb 258 (6,9%) Afsluttet forberedende forløb 61 (1,6%) Afsluttet/afbrudt grundskolen 19 (0,5%) Afsluttet midlertidig aktivitet 46 (1,2%) Afsluttet grundforløb - Erhvervsudd. 132 (3,5%) Uddannelse aftalt/tilmeldt 69 (1,9%) Aktivitet tilmeldt eller i gang 2509 (67,4%) I gang med forberedende aktivitet (se tabel 6) 1364 (36,6%) I gang med midlertidige aktivitet/fritaget (se tabel7) 1137 (30,5%) aktivitet aftalt/tilmeldt 8 (0,2%) Ukendt 530 (14,2%) I alt 3725 (100,0%) Som for de årige ses det, at størstedelen af de unge, der ikke er i gang med en uddannelse i stedet er i gang med aktiviteter (67,4%). I det følgende gøres rede for de aktiviteter, som de unge er i gang med og der gøres også senere rede for de 530 unge, der ikke har en historik i UU. 9

10 I gang udd.forberedende aktivitet i tabel 5 dækker over følgende underplaceringer Tabel 6. I gang med udd. forberedende aktiviteter årige I arbejde 788 (57,8%) Arbejde deltid 100 (7,3%) Arbejde - fuld tid 687 (50,4%) Selvstændig erhvervsdrivende 1 (0,1%) Forløb på uddannelsessteder 560 (41,1%) AMU 2 (0,1%) Daghøjskole 13 (1,0%) Danskuddannelse 7 (0,5%) Højskole 9 (0,7%) Praktik i ungevejledningen 1 (0,1%) Produktionsskole 116 (8,5%) TAMU 37 (2,7%) Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven 2 (0,1%) Voksenspecialundervisning 44 (3,2%) VUC-AVU niveau 111 (8,1%) VUC-HF niveau 209 (15,3%) Øvrige uddannelser og kurser 9 (0,7%) Ophold i udlandet 16 (1,2%) Total (100,0%) Midlertidige aktiviteter/fritaget i tabel 5 dækker over følgende: Tabel 7. Midlertidige aktiviteter/fritaget årige Afsoning 8 (0,7%) Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 5 (0,4%) Fritagelse for uddannelsespligt i hht. Vejledningsloven 3 (0,3%) Ledig 159 (14,0%) Offentlig forsørgelse (Jobcentret) 829 (72,9%) Orlov 52 (4,6%) Sygdom 43 (3,8%) Værnepligt 37 (3,3%) Andet 1 (0,1%) Total 1137 (100,0%) 10

11 Som det fremgår af tabel 2 og 5 er der en del unge, hvor UU ikke har kendskab til deres historik. Det skyldes, at der er tale om udenlandske statsborgere i alderen år, der flytter til Aalborg for at læse f.eks. ved universitetet eller University College. UU underrettes om, at de er indrejst til Danmark og UU kontakter dem ved at sende dem et brev på engelsk. Efter at man er begyndt at kontakte dem på engelsk får UU flere henvendelser fra denne gruppe af unge. Det kan eksempelvis også nævntes at den ene, der er under 17 år er udvekslingselev fra Australien. Tabel 8. Unge uden en historik (ukendte) (udtræk pr. 23. maj 2011) Statsborgerskab Heraf danske statsborgere 17 3% Heraf udenlandske statsb % Ukendte i alt % Alder 15 år 0 0% 16 år 0 0% 17 år 1 0% 18 år 3 1% 19 år 16 3% 20 år 51 10% 21 år 79 15% 22 år % 23 år % 24 år % Ukendte i alt % Note: Denne tabel er trukket dagen før de øvrige tabeller, hvorfor det samlede antal unge og aldersfordelingen afviger marginalt fra tabel 2 og 5. Således afviger det samlede antal kun med en person og aldersfordelingen med to personer. 11

12 4. Unge på offentlig forsørgelse Via jobindsats.dk er det muligt at trække en oversigt over antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse og samtidig følge udviklingen. Faktisk antal unge på offentlig forsørgelse April 2011 Tabel år år I alt år Hele landededet Aalborg Hele lan- Aalborg Hele lan- Aalborg Ydelse A-dagpenge Kontanthjælp mv Sygedagpenge Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension I alt på offentlig ydelse %-Andel af unge på offentlig forsørgelse April år år I alt år Ydelse Hele landet Aalborg Hele landet Aalborg Hele landet Aalborg A-dagpenge 1,61% 1,83% 5,21% 6,24% 2,81% 3,36% Kontanthjælp mv. 5,40% 5,28% 6,42% 6,34% 5,74% 5,65% Sygedagpenge 0,60% 0,55% 1,86% 1,99% 1,02% 1,05% Fleksjob og ledighedsydelse 0,09% 0,02% 0,57% 0,26% 0,25% 0,11% Førtidspension 0,87% 0,53% 2,00% 1,32% 1,24% 0,80% I alt på offentlig ydelse 8,56% 8,21% 16,05% 16,14% 11,05% 10,97% Samtlige antal unge i aldersgr Note: Antallet er omregnet til fuldtidspersoner. Kontanthjælp mv. er inkl. starthjælp, introduktionsydelser, revalidering og forrevalidering. Bemærk, at de 15 årige ikke indgår i jobin dsats målinger. Tabellen er opdateret pr , da der var en fejl i den oprindelige udgave. Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik Tallene viser, at andelen af unge 16-24, der modtager offentlige forsørgelse i Aalborg, ligger lidt under landsgennemsnittet, mens det for de årige forholder sig omvendt. Her ligger det lidt over. Der er for begge aldersgrupper en overledighed blandt de forsikrede unge. Det gælder specielt de årige. Aalborg har markant færre unge på førtidspension. Samlet set modtager lidt under hver 10. ung offentlig forsørgelse. 12

13 apr-08 aug-08 dec-08 apr-09 aug-09 dec-09 apr-10 aug-10 dec-10 apr-11 Indeks apr-08 aug-08 dec-08 apr-09 aug-09 dec-09 apr-10 aug-10 dec-10 apr-11 Indeks Unge-strategien for Aalborg I 2008 satte finanskrisen ind. For de unge stagnerede beskæftigelsen allerede i forsommeren De unge var således de første på arbejdsmarkedet, der mærkede skiftet i beskæftigelsessituationen. Figur 10 Udvikling A-dagpenge år Hele landet A- dagpenge år Aalborg A-dagpenge år Kilde: Jobindsats.dk N=100 Aalborg: 158 Hele landet: Figur 11 Udvikling A-dagpenge år Hele landet A- dagpenge år Aalborg A-dagpenge år Kilde: Jobindsats.dk N=100 Aalborg: 411 Hele landet: Til trods for at Aalborg historisk har haft en høj ledighed, ses det at ledigheden for de unge forsikrede ikke er steget så kraftigt som på landsplan. En analyse udarbejdet af beskæftigelsesregion Nordjylland (2011) viser, at Aalborg Kommune generelt har haft en bedre beskæftigelsesudvikling end på landsplan, og dette er tilsyneladende også kommet de unge til gode. 13

14 apr-08 aug-08 dec-08 apr-09 aug-09 dec-09 apr-10 aug-10 dec-10 apr-11 Indeks apr-08 aug-08 dec-08 apr-09 aug-09 dec-09 apr-10 aug-10 dec-10 apr-11 Indeks Unge-strategien for Aalborg Fig. 13 Udvikling kontanthjælp år Hele landet Kontanthjælp mv år Aalborg Kontanthjælp mv år 60 Kilde: Jobindsats.dk N=100 Aalborg: 158 Hele landet: Note: Kontanthjælp mv. er inkl. starthjælp, introduktionsydelser, revalidering og forrevalidering Fig. 14 Udvikling kontanthjælp år Hele landet Kontanthjælp mv år Aalborg Kontanthjælp mv år Kilde: Jobindsats.dk N=100 Aalborg: 158 Hele landet: Note: Kontanthjælp mv. er inkl. starthjælp, introduktionsydelser, revalidering og forrevalidering I Aalborg kommune er der færre kontanthjælpsmodtagere blandt de årige end på landsplan. Dette er ikke tilfældet for de årige som ved den sidste måling netop lå på det samme niveau som landsgennemsnittet, og forud herfor har befundet sig både lidt over og lidt under landsgennemsnittet. At Aalborg er en uddannelsesby ses tydeligt ved at der er større sæsonudsving, idet antallet går ned hen imod studiestart i august for igen at stige. 14

15 Unge-strategiens ledergruppe har ønsket at statistikken også skulle indeholde en opgørelse af de tilbud, som de unge kontanthjælpsmodtagere får. I hvor høj grad er disse uddannelsesrettede? En snæver tolkning vil være, at forløbet skal være målrettet optagelse på en ungdomsuddannelse. For mange af de unge handler det dog om at få et bredere perspektiv på det, at uddanne sig, og derfor er også brede forløb på eksempelvis højskoler, daghøjskoler mv. under et betragtet som uddannelsesforberedende. Tabel 14 Brugen af tilbud til kontanthjælp mv år april 2011 Generel vejledning/afklaring 34 (4,5%) Integrationsforløb 23 (3,1%) Job- og praktikforberedende forløb 108 (14,4%) Nytte- og arbejdsaktivering 97 (13,0%) Arbejdsaktivering - ønsker kun at arbejde for kontanthjælp 31 (4,1%) Nytteaktivering - unge med plan 66 (8,8%) Personligt afklarende/støtte 106 (14,2%) Personligt udviklende projekt 80 (10,7%) Sygemeldte - forløb for 26 (3,5%) Uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb 377 (50,3%) Anden ordinær uddannelse 7 (0,9%) Andre kurser 7 (0,9%) Daghøjskole/Oplysningsforbund 107 (14,3%) Efterskole 8 (1,1%) EGU 1 (0,1%) Erhvervsskole - kursus/uddannelse 62 (8,3%) FVU/Læse-forløb 5 (0,7%) Højskole 8 (1,1%) Længerevarende uddannelse 6 (0,8%) Produktionsskole 2 (0,3%) Træningshøjskolen 11 (1,5%) Uddannelsesforberedende (Projektafsnittet) 16 (2,1%) Ungdomsskolen/UngAUC 1 (0,1%) Unge med særlige behov 119 (15,9%) VUC/Studenterkursus 17 (2,3%) Anden aktivering/forrevalidering 4 (0,5%) Hovedtotal 749 (100,0%) Kilde: Jobcentrets statistik-system Workbase Note: Kontanthjælpsmodtagere indbefatter udover kontanthjælp, forrevalidering, revalidering, og integrationssager. 15

16 Det skal også bemærkes, at flere tilbud har i forlængelse af unge-strategien har arbejdet med at tilpasse indholdet, så det er mere uddannelsesrettet. Bemærk at elever på EGU, Produktionsskolen og TAMU ikke får kontanthjælp, men løn under uddannelsen. De fremgår derfor ikke af nedenstående, men spiller også en central rolle i den uddannelsesforberedende indsats for byens unge. Tabel 15 Brugen af tilbud til kontanthjælp mv år april 2011 Generel vejledning/afklaring 22 (5,4%) Integrationsforløb 18 (4,4%) Job- og praktikforberedende forløb 85 (20,8%) Nytte- og arbejdsaktivering 48 (11,7%) Arbejdsaktivering - ønsker kun at arbejde for kontanthjælp 27 (6,6%) Nytteaktivering - unge med plan 21 (5,1%) Personligt afklarende/støtte 50 (12,2%) Personligt udviklende projekt 48 (11,7%) Sygemeldte - forløb for 2 (0,5%) Uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb 185 (45,2%) Anden ordinær uddannelse 0 (0,0%) Andre kurser 1 (0,2%) Daghøjskole/Oplysningsforbund 53 (13,0%) Efterskole 0 (0,0%) EGU 0 (0,0%) Erhvervsskole - kursus/uddannelse 57 (13,9%) FVU/Læse-forløb 4 (1,0%) Højskole 1 (0,2%) Længerevarende uddannelse 43 (10,5%) Produktionsskole 1 (0,2%) Træningshøjskolen 2 (0,5%) Uddannelsesforberedende (Projektafsnittet) 0 (0,0%) Ungdomsskolen/UngAUC 0 (0,0%) Unge med særlige behov 10 (2,4%) VUC/Studenterkursus 13 (3,2%) Anden aktivering/forrevalidering 1 (0,2%) Hovedtotal 409 (100,0%) Kilde: Jobcentrets statistik-system Workbase Note: Kontanthjælpsmodtagere indbefatter udover kontanthjælp, forrevalidering, revalidering, og integrationssager. 16

17 Unge i virksomhedsplaceringer På grund af problemer med implementeringen af Jobcentrets statistik-system Workbase, er det ikke muligt at trække valide tal for antallet af unge placeret i virksomheder. Der er foretaget en manuel optælling, der viser, at der var ca. 90 unge i alderen år og ca. 85 unge i alderen år i virksomhedsplaceringer. Der kan dog være overlap med de unge, der var i praktik gennem et projekt. Fremadrettet vil dette så snart det er muligt indgå i den samlede oversigt over antallet af unge, der er i aktivitet. 17

18 5. Tema: Uddannelsesparathed og overgangen til ungdomsuddannelse I Aalborg Kommune har Byrådet i oktober 2010 vedtaget en kommunal Ungestrategi. Ungestrategien er udarbejdet i samarbejde med alle centrale eksterne og kommunale aktører på ungeområdet, og implementeringen monitoreres af en Ungestrategiens Ledergruppe samt de to ansvarlige politiske udvalg i Aalborg kommune. Strategien er Aalborg kommunes konkrete arbejdsgrundlag for implementering af lovegivningsmæssige rammer, herunder Ungepakken, og sætter lokale mål og indsatser i fokus. Målene for ungestrategien er: at mindst 95 % er parate til at starte i en ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen at de unge, der ikke umiddelbart er parate, tilbydes en uddannelsesforberedende aktivitet at flest mulige unge gennemfører den ungdomsuddannelse, som de er startet på at alle årige er i gang med uddannelse, job eller en uddannelsesforberedende aktivitet I det følgende gives en status på: Uddannelsesparathedsvurdering Særlige kvalificerende forløb Overgangen til ungdomsuddannelse Andre relevante erfaringer Uddannelsesparathedsvurdering Den lovebestemte uddannelsesparathedsvurdering ved overgangen direkte fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse er foretaget af UU-vejlederne i forbindelse med udskolingen og i samarbejde med grundskolerne. I forbindelse med samarbejdet om den lovbestemte elev- og uddannelsesplan har vejlederne haft mulighed for at inddrage lærernes vurdering af elevernes udbytte af undervisningen i UPV. UU-vejlederne har internt afholdt temadag om uddannelsesparathedsvurdering og har foretaget vurderingerne ud fra fælles overordnede forståelser. Søgemønster blandt udskolingselever fra 9. og 10. klasse 2011 Ansøgt aktivitet Antal unge Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 48 Meddelelse om andre aktiviteter klasse 1035 Erhvervsuddannelse 455 Anden ungdomsuddannelse 20 Gymnasial uddannelse 1462 Hovedtotal 3121 Kilde: Optagelse.dk trukket

19 Antal elever der er blevet vurderet Ikke-uddannelsesparate (inkl. elever vurderet på efterskoler mv) EUD-uddannelser: I alt ikke-uddannelsesparate 10 Antal, hvor forældre er enige 1 Antal, hvor forældre er uenige 9 Antal, hvor (også) UU vurderer ikke-uddannelsesparat (skal vurderes på EUD) 7 Gymnasiale uddannelser: I alt ikke-uddannelsesparate 139 Antal, hvor forældre er enige 18 Antal, hvor forældre er uenige 118 Antal, hvor (også) UU vurderer ikke-uddannelsesparat (skal vurderes på (GYM)) 130 Kilde: Optagelse.dk, trukket I den kommunale Ungestrategi er Uddannelsesparathed indgået som afsæt til at arbejde med en fælles forståelse blandt kommunale og eksterne medarbejdere af, hvordan parathed til uddannelse kan forstås og, især, hvordan det kan udvikles. Uddannelsesparathed opfattes her som et læringsmål i alle aktiviteter. Der er iværksat et tværfagligt efteruddannelsesforløb for medarbejdere i ungdomsuddannelser, i UU og på Jobcenter om begrebet uddannelsesparathed. 19

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Antal unge i Aalborg, der gennemfører en ungdomsuddannelse... 15 Unge-strategien for Aalborg Kommune

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24-årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 14 Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

Læs mere

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Ungestatistisk 1. Kvartal 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER

Læs mere

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Bruger undersøgelse - UU... 17 5.

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013 Hovedplacering og status på 5 - -årige pr.. oktober 0 Hele UUSS Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal.-. skoleår Andre ungdomsuddannelser 5 Erhvervsuddannelser 0 Forberedende og udv. aktiviteter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Aalborg Kommunes Unge-strategi

Aalborg Kommunes Unge-strategi Aalborg Kommunes Unge-strategi Fælles konference d.13. april 2012 på Tech College Aalborg Formålet med dagen Kort opsamling på Unge-strategien, hvor vi trækker nogle særlige områder frem Tema Frafald i

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder Placeringsstatistik Hvidovre 2013-2015 i alderen 15-24 år Bilag 1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Ukendt *) 95 178 115 1% 3% 2% 11.-13. skoleår 3 1 0% 0% 0% Andre ungdomsuddannelser 64 51 74 1% 1% 1% Erhvervsuddannelser

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr UU Nordvestjylland - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland Alder Total 5 12 258 683 747 648 714 729 3796 47 183 246 275 22 151 9 64 34 131 3 223 784 933 64 15 28 7 8

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de 2 forrige år. Gruppen

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 23. maj 2016 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens, maj 21 Resume: 1. Status for de 16-19-årige Status i maj 21 for de 661 16-19-årige i Horsens og kommuner er: 16-19-årige i Horsens og kommuner

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2013

AFBRUDSRAPPORTEN 2013 AFBRUDSRAPPORTEN 2013 Afbrud fra ungdomsuddannelserne i Aarhus i perioden 01.08. 2012 31.07. 2013 UU Aarhus-Samsø / Job&Uddannelse JOBCENTER AARHUS Forord Afbrudsrapporten er udarbejdet af Job&Uddannelse.

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere