Bredballe Antennelaug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredballe Antennelaug"

Transkript

1 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr Bestyrelsens beretning Referat fra generalforsamlingen Kontingent og afgifter 2011 Vedtægter (nye) Kanaloversigt pr Bestyrelsen

2 Bestyrelsens beretning for året 2010: Tak til alle jer medlemmer, der er mødt frem til Bredballe Antennelaugs årlige ordinære generalforsamling. En tak til vor serviceleverandør, Stofa, der i dag er repræsenteret ved Jørn Holst samt servicemedarbejdere, der har stillet sig til rådighed med hensyn til information og besvarelse af spørgsmål fra vore medlemmer. Næste punkt er iflg. vedtægterne: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Advokat Peter Sommer Nielsen. Jeg hører gerne, om der er andre forslag blev også et indholdsrigt år. Vi afviklede 7 bestyrelsesmøder. Vi deltog i møder med You See og fik præsenteret deres tiltag på det tekniske område og i det hele taget præsenteret, hvad de kunne tilbyde. Vi har været til møde hos Mølholm Antenneforening, hvor vi udvekslede en del erfaringer, som vi begge havde glæde af. Vi har været til ledningsejermøder hos selskabet, der står bag udstykningen Tirsbæk Bakker og har via denne forbindelse kunnet udvide vort område, således at vi også er med i denne udstykning. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at udgifterne i forbindelse hermed afholdes af entreprenørerne, der står for udstykningen, og vi har allerede nu modtaget en del indmeldelser i forbindelse med indflytninger. Vi har haft møde med ViaSat for også at høre om deres fremtidige tiltag og muligheder. Vi har haft møde med vor serviceleverandør Stofa om foreningens tekniske status samt fremtidige tiltag med hensyn til, at foreningen til stadighed kan være fuldt opdateret med hensyn til kvalitet og pris. Det har været vigtigt for foreningen at være opmærksom på de sekundære muligheder, der kan tilbydes vore medlemmer i forbindelse med den tekniske udvikling. Vi har været til møde med Antenneforeningen Danmark, som er en sammenslutning af antenneforeninger i Danmark, der i alt omfatter medlemmer. Formålet her er erfaringsudveksling samt samarbejde om forhandling af programpriser i relation til diverse programudbydere.

3 Kassereren samt jeg har også i 2010 søgt at få tilbud fra Profiber eller Waoo. Vi har bedt om tilbud på samme programflade, som Bredballe Antennelaug samt internet. Umiddelbart ønsker Waoo ikke at fremsende et tilbud til os, så det har vi nu opgivet. I 2010 har Bredballe Antennelaug også været nævnt i pressen med hensyn til tinglysningsklausuler samt yderligere forsøg på fra anden side, at stille foreningen i miskredit. Vi ønsker ikke at deltage i denne sag, da den alene er en sag mellem Vejle kommune (samtlige kommuner i Danmark) og Danmarks Digitale Antenneforening underforstået fiberselskaberne. Stofa fik i juli måned ny ejer. Det er ikke mere Telia, som ejer Stofa, men et svensk selskab, som hedder Ratos, som er et investeringsselskab. Stofa fungerer fortsat som en selvstændig enhed. I samme anledning deltog vi i et møde med Stofa og de nye ejere for at høre om deres syn og planer for fremtiden. Vi har i foreningen tiltro til, at denne fusionsløsning vil være positiv både for Stofa samt vores forening og særligt set i relation til en mere dynamisk fremtidig udvikling. Vi har i år udvidet vores fordelsaftale med Stofa. Vi får Web-tv med som betyder, at man kan se tv på sine computere, såfremt man har Stofanet. Vi får Storage med, som er en ekstra ekstern harddisk, som man kan bruge til at gemme sine vigtige filer og billeder på. Fordelen er, at man gemmer udenfor sit eget miljø, så hvis eventuelle tyve stikker af med det hele, vil man stadigvæk have sine datafiler intakte. Opbevaringskapaciteten vil i første omgang blive på 5 GB. Vi har fået udvidet vores telefoni tjenester. Mange medlemmer har efterspurgt vis nummer, viderestilling og telefonsvarer, og disse tilbud er nu med. Personligt tror jeg, at grunden til, at mange ikke har valgt at få IP-telefoni fra Stofa, har været, at disse tjenester har manglet. Jeg kan kun opfordre alle til at overveje at få IP-telefoni. I sparer 1608 kr. om året alene i forhold til et abonnement på fastnet telefon hos TDC.

4 Programafstemningen 2011 Resultatet af programafstemningen er udsendt til samtlige medlemmer og kan med hensyn til antallet af medlemmer, der har afgivet deres stemmer betegnes som absolut tilfredsstillende. Der en stemmeprocent på 51,2 %, hvilket er større end i Resultatet af afstemningen afspejler, at der er mange, der er begejstret for sport. Afstemningen viser også, at vi i foreningen er blevet noget mere ensidige. Discovery Channel, Disney Channel, Animal Planet samt Viasat Nature/Crime udgik. Fremtiden: Vi har i bestyrelsen overvejet, hvilke tiltag vi kan foretage os således, at vi kunne dække vore medlemmers behov i større omfang. De væsentligste overvejelser har været: Afslutning af forbedringer af vort anlæg, jeg tænker her på områderne Bredballe Villapark nord for Skelvangen, som p.t. er igangsat. Vi mangler nu kun Bredballe Villapark syd for Skelvangen samt en del af den kommunale udstykning omkring hovedstationen. Herefter vil hele vort anlæg kunne dække en total båndbredde på 862 MHz, hvilket vil være en væsentlig faktor for at kunne opfylde de fremtidige krav, der skal til, for at Bredballe Antennelaug kan leve op til medlemmernes ønsker om kvalitet samt fremtidige muligheder i relation til en fornuftig pris. Det vil kræve en større investering, som kan afsluttes i indeværende år under forudsætning af, at foreningens ordinære kontingent forhøjes, samt at der bidrages yderligere med et eengangs ekstraordinært kontingent i indeværende år. Mere om dette punkt følger senere på dagsordenen under indkomne forslag, hvor emnet vil blive uddybet. Hvad får vi så? Ifølge programafstemningen viste det sig, at 61 % af de indsendte stemmesedler meddelte, at de havde DVB-C tuner og dermed også havde mulighed for at modtage HD-kvalitet. Der kan formodes, at tallet 61 % er lidt større i realiteten. Der er en stigende efterspørgsel for at se programmer i HD-kvalitet i takt med, at flere og flere programmer udsendes i dette format. Betingelsen for at kunne efterkomme eventuelle ønsker om HD-kvalitet er, at der er plads på vort anlæg, og derfor foreslår vi en endelig afslutning på vort vedligehold med det mål, at komme op på 862Mhz og dermed være fuldstændig up to date. I forbindelse med det nye medieforlig har regeringen meddelt, at de agter at inddrage kanalerne fra 61 til 69 i UHF båndet til andet formål f.eks. Lomme-TV.

5 Oprindelig var det hensigten at foretage dette indgreb i 2012, men det har udløst store protester, idet man så kan risikere forstyrrelser hos mange antenneforeninger. Resultatet af protesterne er blevet, at det bliver udskudt til Til den tid må vi nøje overveje, hvordan vi løser denne opgave. Det kan blive nødvendigt at inddrage nogle analoge kanaler til den tid og om muligt helt at ophøre med at udsende analogt signal. Ser vi fremefter vil alternativet være, at den enkelte husstand selv konverterer det digitale signal om til analogt enten via Zaptorboksen eller anden boks uden kort. En vedtagelse af bestyrelsens forslag vil også give mulighed for at etablere 3 programpakker. Om vi skal vælge en 3 pakke løsning, eller om vi skal arbejde videre med den bestående 2 pakkeløsning kan være vanskeligt at beslutte. Vælger vi en 3 pakkeløsning, skal vi regne med, at den samlede programpris vil stige mellem 10% og 20 %, da programmerne ikke vil kunne bibeholde prisen, vi har i dag på grund af, at programudbyderne vil forhøje programafgifterne, såfremt vi distribuerer vore programmer via en 3 pakke løsning. Alt taler for, at vi skal bibeholde vort 2 pakkesystem i kombination med valg af temapakker eller andet programtilvalg. Sidstnævnte løsning vil alt andet lige give mest for pengene både med hensyn til programinteresser og effektivitet, således at vi tilnærmelsesvis kan nøjes med de programmer, vi ønsker at se. Vi har i foreningen oprindeligt haft afstemning om programmer hvert andet år. Vi må i bestyrelsen erkende, at der konstant fremkommer programændringer og nye kanaler hvert år. Årsagen til nogle af disse mange ændringer, hvor programinteresser flytter fra kanal til kanal, ligger klart i, at de forskellige programbegivenheder udbydes i markedet for en kortere eller en længere periode med det resultat, at programindholdene ikke er konstant og derfor flytter fra den ene til den anden kanal. Som eksempel kan jeg nævne. Mig bekendt har TV2 købt rettighederne til Tours de France til og med Prisen kendes ikke hverken af os eller andre programleverandører. Denne samme situation kendetegner også hele programrytteriet med hensyn til fodboldligaer m.m. Ud fra denne betragtning vil vi lade forsamlingen tage stilling til, om vi fremover skal afvikle en årlig programafstemning. Vi er helt bevidste om, at en årlig programafstemning vil give mere arbejde, og at omkostningerne vil stige.

6 Det er bestyrelsens intention, at programafstemninger fremover også skal kunne foregå på internettet. Grundlaget for vort forslag er, at vi meget gerne vil efterkomme vore medlemmers ønsker både, når det gælder fodbold, og når det ikke gælder fodbold. Vi er bestyrelse for alle vore medlemmer. Også dette emne vil blive behandlet under punktet indkomne forslag. Der er ingen tvivl om, at vi nu for alvor er kommet ind i det digitale Tv s tidsalder. Med over 61 % af vore medlemmer på digital TV i dag, skønner vi, at vi indenfor de næste år kommer op på nær de 100 %. Det er et stort skridt i den rigtige retning af mere valgfrihed for det enkelte medlem gennem valg af lille pakke og dertil tilvalg af temapakke eller andet tilvalg af digital kanaler. Forudsætningen er, skal vi bare huske, at de væsentlige kanaler i temapakkerne skal være indeholdt i vores store pakke. Er de ikke der, kan de ikke komme med i en temapakke blev året, hvor vi i meget større omfang kom til at beskæftige os med det digitale signal, da vi som bekendt udsendte det digitale signal og herunder ukodet signal således, at flere programmer kunne ses i HDMI kvalitet. I det omfang det økonomisk kan være muligt, vil vi gerne udbygge antallet af kanaler, der også sendes i HDMI kvalitet. Det kan i nogle situationer være mere økonomisk, at sende HDMI signaler ukrypteret end at vælge dem via temapakker. Jeg kan som formand love jer, at vi i bestyrelsen sammen med vores sammenslutning af Antenneforeningen Danmark og Favoritgruppen samt vor serviceleverandør Stofa, vil arbejde på en langt højere grad af valgfrihed for jer. Det vil kræve stor tålmodighed, men det skal nok lykkes i én eller anden form. Tak

7 REFERAT FRA BREDBALLE ANTENNELAUG'S ORDINÆRE GENERAL- FORSAMLING, AFHOLDT D. 30/3-2011, KL. 19:00, I SOGNEGÅRDEN, KIRKEBAKKEN. Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent, der herefter udpeger stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og gebyr for indeværende år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 8. Eventuelt Formanden, Bjarne Christensen, bød velkommen til de fremmødte medlemmer (102), Samt til Jørn Holst og 2 medarbejdere fra STOFA, og gik derefter over til at følge den omdelte dagsorden. Ad pkt. 1 Som dirigent valgtes Peter Sommer Nielsen, der herefter udpegede stemmetællerne. Peter Sommer Nielsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet ved indkaldelse i VAF og Ugeavisen d. 23/ samt ved en husstandsuddelt Info, ligesom meddelelse om generalforsamlingen var bragt på laugets hjemmeside fra d. 20/2-2011, og at generalforsamlingen derved var beslutningsdygtig i enhver henseende. Dirigenten fik derefter udleveret de medbragte fuldmagter (15). Ad pkt. 2 Formanden, Bjarne Christensen, afgav beretning om foreningens virke i det forløbne år. Kaj Mortensen ønskede ført til protokol, at man hos Telio kan få telefoni til kr. 69,- pr. måned. Efter nogle få spørgsmål og kommentarer blev beretningen sat til afstemning. Beretningen, som bringes andetsteds i denne Info, blev herefter enstemmigt vedtaget. Ad pkt. 3 Regnskab og balance blev aflagt/kommenteret af kasserer Finn Grønning. Efter et enkelt spørgsmål vedr. kontorhold/bogføring, som blev besvaret af Finn Grønning, blev regnskabet/balancen sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

8 Ad pkt. 4 FORSLAG 1: Kontingentforhøjelse fra 425,- Kr. til 600,- Kr. Forslaget blev motiveret af Finn Grønning. Efter en del spørgsmål og svar blev forslaget sat til afstemning, og resultatet blev: For forslaget stemte 67 Imod forslaget stemte 50 Forslaget var hermed vedtaget. FORSLAG 2: Ekstraordinært grundkontingent på 800,- Kr, Forslaget blev motiveret af Bjarne Christensen. Efter enkelte spørgsmål og svar blev forslaget sat til afstemning, og resultatet blev: For forslaget stemte 55 Imod forslaget stemte 62 Forslaget var hermed nedstemt. FORSLAG 3 + 4: Vedtægtsændring (forslag 3) ang. ½-årlig opkrævning af kontingent og diverse afgifter, samt (forslag 4): Vedtægtsændring vedr. én årlig programafstemning. Forslag 3 blev motiveret af Finn Grønning, og efter en længere spørgsmål/svar-runde blev det vedtaget at sætte forslag 3 og 4 til afstemning som ét forslag med følgende ændringer: I forslag 3 udgår 7.1 og 8.4. I forslag 4 ændres følgende i 8.1: Foreningen afholder hvert år i september måned en programafstemning. Resultatet af afstemningen blev: For forslaget stemte 75 Imod forslaget stemte 27 3 stemmesedler var blanke. Hermed var forslag vedtaget med de nævnte ændringer.

9 FORSLAG 5: Vedtægtsændring ang. medlemmernes ansvar og forpligtelser vedr. tilslutning til forsyningsnettet. Forslaget blev motiveret af Bjarne Christensen og herefter enstemmigt vedtaget. FORSLAG 6: Vedtægtsændring, således at en forslagsstiller selv skal være til stede samt motivere sit forslag på generalforsamlingen. Forslaget blev motiveret af Bjarne Christensen og herefter enstemmigt vedtaget. FORSLAG 7: Vedtægtsændring ang. opkrævning af kontingent samt diverse afgifter d. 1/5, gældende for kalenderåret (regnskabsåret). Forslaget blev motiveret af Finn Grønning og herefter enstemmigt vedtaget. Ad pkt. 5 Budgettet for 2011 blev aflagt/kommenteret at kassereren, Finn Grønning. Finn Franzen ønskede at stille et ændringsforslag vedr. kontingentet, men dirigenten fastslog, at kontingentet var endeligt vedtaget under pkt.4, forslag 1, og at der derfor ikke kunne stemmes om det igen. Finn Franzen ønskede herefter ført til protokol, at han ikke mente, vedtægterne var blevet overholdt, hvorefter han forlod generalforsamlingen. Budgettet med det ændrede kontingent samt de nævnte gebyrer blev herefter sat til afstemning og vedtaget. Ad pkt. 6 På valg til bestyrelsen var: Finn Grønning, Jytte Johansen, Knud Nielsen og Søren Beck. Finn, Jytte og Knud var villige til at modtage genvalg, hvorimod Søren Beck ønskede at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Leif Christoffersen som nyt bestyrelsesmedlem. Erik Børsting Hansen og Per Jessen ønskede også at opstille som kandidater, og efter de 3 kandidater havde motiveret deres kandidatur, blev der foretaget skriftlig afstemning.

10 Resultatet blev: Finn Grønning : 78 stemmer Knud Nielsen : 68 stemmer Jytte Johansen : 66 stemmer Erik Børsting Hansen : 45 stemmer Leif Christoffersen : 41 stemmer Per Jessen : 25 stemmer Desuden blev der afgivet 3 blanke eller ugyldige stemmer. Ovenstående resultat betød, at Finn, Knud og Jytte var genvalgt, og at Erik Børsting Hansen indtræder som nyt bestyrelsesmedlem. Ad pkt. 7 Som 1. suppleant valgtes Leif Christoffersen. Som 2. suppleant valgtes Per Jessen. Ad pkt. 8 Forslag om ændring af afstemningsmåden for programmer, således at hvert medlem f.eks. kun har 15 stemmer, som kun kan afgives med 1 stemme pr. program, eller evt. en vejledende afstemning, med programmerne opdelt i kategorier. Opfordring til medlemmerne om ikke at glemme børneprogrammerne, når der næste gang skal være programafstemning. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under det meste af generalforsamlingen og beklagede de hårde meningsudvekslinger, der havde været mellem ham og et par medlemmer. Bjarne Christensen kommenterede resultatet af programafstemningen, der bevirker, at vi mister flere børneprogrammer og andre populære programmer til fordel for sportsprogrammer. For at undgå et ensidigt resultat ved næste afstemning nævnte han også muligheden for en vejledende afstemning, forvaltet af bestyrelsen. Afslutningsvis takkede Bjarne Christensen dirigenten for veludført hverv og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Således passeret, Vejle, den 30/ Jytte Johansen

11 Budget 2011 Indtægter Total pr. medlem Kontingenter... kr ,00 480,00 Tilslutningsafgifter kr ,00 5,56 Masteleje kr ,00 42,61 Stofanet.. kr ,00 39,39 Diverse indtægter.. kr ,00 3,48 Indtægter i alt. kr ,00 571,04 Udgifter Nyanlæg/Vedligeholdelse kr ,00 405,47 Servicekontrakt... kr ,00 96,39 El... kr ,00 25,95 Annoncer. kr ,00 1,07 Trykning/Kopiering. kr ,00 15,76 Uddeling af Info.. kr ,00 12,97 Porto/Giro/Bank kr ,00 16,22 Kontingentopkrævning kr ,00 17,61 Kontorhold/Bogføring kr ,00 23,17 Lønninger/Telefontilskud. kr ,00 34,75 Revision.. kr ,00 10,89 Generalforsamling/Møder kr ,00 12,05 Kontorartikler/EDB/WEB. kr ,00 13,90 Bestyrelsesforsikring. kr ,00 0,81 Kørsel.. kr ,00 2,32 Diverse udgifter. kr ,00 4,63 Udgifter i alt. kr ,00 693,96 Renter Renter. kr ,00 6,95 Årets resultat... kr ,00-115,97 Ny egenkapital kr ,89 0,82 Ovenstående budget er baseret på et ændret kontingent på kr. 600,- inkl. moms I henhold til laugets vedtægter 7 opkræves desuden følgende lovmæssige afgifter: Programafgift for indstemte betalingsprogrammer CopyDan og Koda Følgende gebyrer / afgifter vil blive opkrævet som følger: Rykkergebyr pr. rykker kr. 100,00 Tilslutningsafgift/Gentilslutning kr ,00 Ændring af pakkeløsning kr. 600,00 Lukning af forsyning kr. 800,00

12 Kontingent / Afgifter Med ændret kontingent (forslag 1) Moms Total Filterløsning (Basispakke) Kontingent 480,00 120,00 600,00 Fri Digital 192,00 48,00 240,00 Regulering fra ,86-0,47-2,33 CopyDan/Koda inkl. Radio 245,76 245,76 Regulering fra ,54 1,54 Total med filterløsning 1.084,98 Alle programmer Basispakke 1.084,98 Afgifter u/moms CopyDan/Koda 67,40 67,40 Afgifter m/moms Programafgifter 2.076,81 519, ,01 Regulering fra ,27 3,32 16,59 Total med alle programmer 3.764,98 Den årlige kontingentopkrævning pr vil være som følger: Tinglyst ej tilsluttet kr. 600,00 Med filterløsning kr ,00 Alle programmer kr ,00 Følgende gebyrer / afgifter vil blive opkrævet som følger: Rykkergebyr pr. rykker kr. 100,00 Tilslutning / Gentilslutning kr ,00 Montage/Fjernelse af filter kr. 600,00 Lukning af tilslutning kr. 800,00

13 Vedtægter for Bredballe Antennelaug 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn: Bredballe Antennelaug 1.2 Foreningens hjemsted: 7120 Vejle Øst 1.3 Forsyningsområde: Bredballe 2 Formål 2.1 Foreningens primære formål er at eje og drive et fællesantenneanlæg for modtagning og distribution af radio- og Tv-programmer. 2.2 Sekundært kan foreningen tilbyde særlige tjenester, som til enhver tid kan udbydes via et kabelanlæg, dog betinget af at gældende offentlige forskrifter og lovgivning er overholdt. 2.3 Foreningen kan i videst mulig omfang tilbyde udlejning af maste- og kabel-kapacitet. 2.4 Udbud af særlige tjenester kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjepart. 3 Ejerforhold 3.1 Foreningen og dermed tilsluttede medlemmer er eneste ansvarlige ejere og har ansvaret for hovedstation, hele kabelnettet herunder installation og service til det skel, hvor den enkelte husstand er tilsluttet. 3.2 Et hvert medlem har forpligtelse til at forestå enhver form for vedligeholdelse af installationen fra tilsluttet stander fra eget skel at regne - og ind på ejendommen jævnfør Medlemmer 4.1 Som medlem optages alle, som jævnfør tinglyst deklaration for forsyningsområdet er pligtig til at deltage i vedligeholdelse og drift af fællesantenneanlægget. Øvrige, som bor i foreningens forsyningsområde, jfr. 1.3, kan begære sig tilsluttet anlægget mod betaling af gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at tilslutning umiddelbart kan finde sted uden ombygning af anlægget. Tilslutning indebærer automatisk medlemskab af foreningen. 4.2 Medlemmerne hæfter alene med den indbetalte tilslutningsafgift. 4.3 Såfremt tilslutning for medlemmer med eller uden tinglyst deklaration ikke umiddelbart kan foretages, foranstalter foreningen muligheden for fornøden udbygning undersøgt. Udgift til fornøden udbygning betales af den part, der begærer udbygningen, med mindre bestyrelsen vurderer, at udbygningen er af en sådan vigtighed for foreningen, at foreningen af denne årsag helt eller delvis afholder udbygningsomkostningerne. 4.4 Medlemmer uden tinglyst deklaration kan til enhver tid skriftligt udmelde sig af foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår mod et af bestyrelsen fastsat gebyr, svarende til omkostningerne samt betaling af eventuelle restancer. Indbetalte afgifter og tilslutningsafgifter tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

14 4.5 Medlemmer med tinglyst deklaration kan ved skriftlig henvendelse og med 3 måneders varsel få afbrudt signalforsyningen til udgangen af et kalenderår mod betaling af det af bestyrelsen fastsatte gebyr, svarende til omkostningerne samt eventuelle restancer. Der vil herefter alene skulle betales et grundkontingent til dækning af vedligeholdelse og drift af antenneanlægget. 4.6 Samtlige tilsluttede medlemmer, som på opkrævningstidspunktet (jævnfør 7.1) ejer bolig i forsyningsområdet, er forpligtet af de til enhver tid gældende leveringsbestemmelser, kontingentvilkår samt gebyrsatser, fastsat af generalforsamlingen. 4.7 Ejerskifte skal af køber skriftligt meddeles foreningens kasserer. Kontingent samt eventuelle omkostninger til foreningen reguleres mellem køber og sælger via refusionsopgørelsen for pågældende ejendom. 5 Generalforsamling 5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest i marts måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 5 ugers varsel ved annoncering i lokalt dagblad samt ugeavis/distriktsblad med angivelse af dagsorden. 5.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent, der herefter udpeger stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer for indeværende år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 8. Eventuelt 5.4 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 og punkt 6 skal med navns underskrift skriftligt tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 4 uger før generalforsamlingen finder sted. Forslagsstilleren skal selv være til stede samt motivere forslaget. 5.5 Indkomne forslag skal, sammen med indkaldelsen, det reviderede regnskab samt budget, husstandsomdeles til samtlige medlemmer senest 1 uge før den ordinære generalforsamling. 5.6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 1 uges varsel. 5.7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsendt skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst 10 % af de tilsluttede medlemmer senest 4 uger efter, en sådan begæring er modtaget. Indkaldelsen annonceres i lokalt dagblad samt ugeavis/distriktsblad med angiven dagsorden. 5.8 Alle beslutninger ved den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Beslutninger vedrørende vedtægtsændringer og nedlæggelse af foreningen træffes dog jævnfør Kun medlemmer, der har betalt det senest opkrævede kontingent og restancer på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har adgang til og kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand har én stemme. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for max. et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg Bestyrelsen kan invitere personer på generalforsamlingen. De inviterede har ingen stemmeret, men taleret Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

15 6 Bestyrelsen 6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, tilsynsførende samt 3 øvrige kontaktpersoner. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Hvert andet år afgår halvdelen i den rækkefølge, de er valgt. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. 6.2 Bestyrelsessuppleanter er på valg hvert år. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indkaldes en suppleant for den resterende valgperiode, og bestyrelsen konstituerer sig på ny indtil næste ordinære generalforsamling. 6.3 Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen tegnes af formanden og kassereren, eller af de af dem udpegede bestyrelsesmedlemmer. Ved indgåelse af større økonomiske aftaler eller køb og salg af fast ejendom kan foreningen kun tegnes af formanden, kassereren samt to bestyrelsesmedlemmer. Der skal i forbindelse med bestyrelsens ansvar, ledelse og økonomiske beslutninger være tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. 6.4 Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Enhver beslutning træffes ved stemmeflertal, men i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Såfremt formanden er forhindret, træder næstformanden i dennes sted. 6.5 Ved hvert bestyrelsesmøde udpeges en leder af forhandlingerne, og sekretæren sørger for en udførlig protokol over bestyrelsens møder. 6.6 Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen, hvilket fastsættes og godkendes af generalforsamlingen. 6.7 Bortset fra lovmæssige afgifter kan bestyrelsen på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte kontingent. 7 Regnskab og revision 7.1 Foreningens regnskabsår er fra den 01/01 til den 31/12. Opkrævning af det på generalforsamlingen godkendte kontingent samt diverse afgifter opkræves efterfølgende den gældende for kalenderåret (regnskabsåret). 7.2 Kassereren skal føre et nøjagtigt og omhyggeligt regnskab over foreningens aktiviteter og påse at samtlige kontingenter og afgifter indgår rettidigt, ligesom indgåede forpligtelser og driftsudgifter betales rettidigt. 7.3 Foreningen har ingen kontant kassebeholdning, idet samtlige posteringer afregnes direkte via det af bestyrelsen valgte pengeinstitut. Såfremt der sker indbetalinger til foreningen ved kontanter, påhviler der kassereren pligt til omgående at indsætte disse på foreningens konto. 7.4 Kassereren udfærdiger til den årlige generalforsamling et af en statsautoriseret revisor revideret regnskab. Den statsautoriserede revisor vælges af bestyrelsen. 7.5 Såfremt kontingent og afgifter ikke inden 2 uger efter forfald er betalt, udsendes rykkerskrivelse med et af generalforsamlingen fastsat gebyr. Dersom indbetaling ikke efter yderligere 2 uger indgår, betragtes dette som misligholdelse af medlemskabet, og signalet vil umiddelbart herefter blive afbrudt. Sagen kan herefter overdrages til retslig inkasso, og genåbning kan først finde sted, når samtlige restancer og omkostninger er indbetalt til foreningens konto.

16 8 Programvalg og pakkeskift 8.1 Foreningens primære formål er jævnfør 2.1 distribution af radio- og tv-programmer. Tv-programafstemninger foretages skriftligt blandt samtlige tilsluttede husstande. Foreningen afholder hvert år i september måned en programafstemning. Programmer, der kan stemmes på, præsenteres i en husstandsomdelt medlemsinformation, og resultatet præsenteres i en medlemsinformation, der udsendes umiddelbart efter afstemningen Bestyrelsen skal give mulighed for mindst 3 valgbare maksimale beløb for betaling af det totale tv-udbud i hver programpakke med betalingsprogrammer. Det vil herefter være det vægtede beløb i henhold til afgivne stemmer, der er udslagsgivende for i hvilket omfang resultatet af programafstemningen kan imødekommes. Beregning af det vægtede beløb vil fremgå af fremsendte stemmeseddel. 8.3 Såfremt afgiften til et betalingsprogram stiger med mere end nettoprisindekset + 10%, eller et program bliver ændret til et betalingsprogram, da kan bestyrelsen beslutte at fjerne programmet fra programudbuddet. Programmet erstattes indtil næste afstemning med et næstfølgende program fra sidst afviklede afstemning, såfremt dette ikke indebærer forøgede omkostninger. 8.4 Ønsker et medlem at få ændret sin opdeling af kanaler i mulige programpakker, skal skriftlig anmodning herom fremsendes til foreningens kasserer senest 1 måned før udgangen af et kalenderår. Der kan dog ændres pakkeløsning ved ejerskifte. 8.5 Udgiften til serviceleverandør for ændring af opdeling af kanaler i programpakker påhviler det medlem, der kræver ændringen. 8.6 Ved Tv-programafstemninger foranlediget af indkomne forslag, anvendes skriftlig afstemning vedr. til- og fravalg af Tv-programmer. Stemmesedlen skal være medlemmerne i hænde senest 3 uger før datoen for generalforsamlingen. Stemmesedlen skal være ledsaget af en beskrivelse af indsendte forslag, - sidste frist for afgivelse af brevstemme med angivelse af dato, samt en vurdering af den økonomiske konsekvens for foreningens medlemmer. 9 Teknisk vedligeholdelse og kontrol 9.1 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en teknisk tilsynsførende, der overfor den resterende bestyrelse har ansvaret for, at der foretages vedligeholdelse af, samt føres kontrol og tilsyn med enhver teknisk installation i anlægget i henhold til gældende lovgivning, nærværende vedtægter samt indgåede kontrakter, herunder ligeledes at indhente tilbud på vedligeholdelse m.v Den tilsynsførende samt kontaktpersonerne modtager reklamationer fra brugerne vedrørende foreningens primære formål (Radio- og Tv-signaler). Ved andre udbudte tjenester på forsyningsnettet henvises direkte til de ansvarlige leverandører, hvormed der er indgået kontrakt jævnfør Ethvert medlem er forpligtet til at holde sin tilslutning- fra eget skel at regne, hvor tilslutningen er foretaget og dermed den interne installation for ejendommen - i en sådan standard, at øvrige medlemmers brug af forsyningsnettet ikke generes. Overtrædelse heraf betragtes som mislighold med deraf mulig afbrydelse. (jævnfør 7.5). 9.4 Ændringer af installation i tilsluttet stander må kun udføres af foreningens valgte serviceleverandør. 9.5 Ved nedgravning af stikledning skal foreningens stikledningsforskrift til enhver tid overholdes. Stikledningsforskrift kan fås ved henvendelse til den tilsynsførende. Såfremt stikledningsforskrift ikke overholdes, og der derved sker skade på fællesantenneanlægget, eller det på anden måde vil påføre udgifter til udbedring eller forandringer, skal disse udgifter afholdes af medlemmet. 9.6 Evt. skader på foreningens udstyr og installationer hæfter skadevolder selv for.

17 9.7 Det er forbudt uvedkommende at foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf. I tilfælde af misbrug kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen samt foretage retsforfølgelse. 9.8 Foreningen har til enhver tid efter forudgående aftale eller ved fogedens mellemkomst ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmets installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandard og af, at installationerne overholder foreningens angivne retningslinier herom. 10 Ændringer og udvidelser 10.1 Ændringer og udvidelser af forsyningsnettet kan efter bestyrelsens beslutning foretages, såfremt udgiften kan afholdes indenfor budget, godkendt på tidligere afholdt generalforsamling Ændringer og udvidelser af forsyningsnettet udover godkendt budget skal godkendes på en lovligt indkaldt generalforsamling, herunder sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening. 11 Vedtægtsændringer - Foreningsophør 11.1 Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i en husstandsomdelt indkaldelse til generalforsamlingen, ligesom et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for ophævelsen Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, og der skal i så fald senest 4 uger efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som skriftligt via lokalt dagblad samt ugeavis/distriktsblad indkaldes med 1 uges varsel Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer beslutter, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte. Nærværende vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling den

18 Bredballe Antennelaug Kanal oversigt Radio-Programmer Knap Program Sprog MHz NDR 4 FM Tysk 87,70 Deutschlandfunk Tysk 88,30 Skala FM Dansk 89,50 NDR 2 FM Tysk 90,40 VLR Dansk 91,00 DR P4 (Syd) Dansk 92,90 DR P1 Dansk 93,70 DR P3 Dansk 96,50 Deutsche Welle Tysk 97,60 DR P4 (Østjylland) Dansk 98,70 DR P4 (Trekanten) Dansk 99,70 P2 Kultur og Musik Dansk 101,40 Nova FM Dansk 102,20 DR Klassisk Radio Dansk 102,70 Klassik Radio Tysk 103,40 Radio Horsens Dansk 103,90 RTL Radio Tysk 105,20 Norge P4 Norsk 105,70 IBC Tamil Radio Tamil 106,20 NDR 1 Welle Nord Tysk 106,80 DAB Radio Digital 224,25 DAB Radio II Digital 231,25 TV-Programmer Såfremt der er problemer med modtagelse af enkelte kanaler, da kan dette evt. skyldes, at f.eks. en video benytter samme kanal. Man skal derfor flytte udgangsfrekvensen på video til en kanal højere end kanal 38. Eftersom visse terristiske frekvenser nu også benyttes til digitale tjenester, kan der på enkelte kanaler forekomme forstyrrelser på TV-signalet i form af sne eller striber på billedet. Dette skyldes generelt en udefrakommende indstråling, som betyder, at den interne installation ikke er HF-tæt, ligesom der kan være fejl på stikledningen. Inden man kontakter lauget eller vor serviceleverandør, bør man derfor sikre, at den interne installation samt stikledning opfylder kravet om at være HF-tæt.

19 Bredballe Antennelaug TV-Kanal oversigt fra TV-Programmer (Basis pakke analog og digitalt) Knap Program Sprog Kanal MHz SVT 1 Svensk S TV4 Sverige Svensk S ZDF Tysk DR 2 Dansk TV 2 Dansk ARD Tyskland 1 Tysk NRK 2 Norsk SVT 2 Svensk DR 1 (16:9) Dansk RTL + Tysk S TV2 Norge Norsk S NRK 1 Norsk S N3 Tyskland 3 Tysk S TV-Programmer (Basis pakke kun digitalt) Knap Program Sprog Kanal MHz DR HD Dansk DR K Dansk DR Ramasjang Dansk DR Synstolkning Dansk DR Update Dansk Folketings-Tv Dansk TV2 Kanal Syd Dansk NatGeo Wild HD Engelsk TV5 Monde Europe Fransk ARD - HD Tysk ZDF - HD Tysk TV-Programmer (Udvidet pakke analog og digitalt) Knap Program Sprog Kanal MHz TV3 Dansk TV2 Charlie Dansk TV2 Sport Dansk Kanal 5 Dansk Zaptor / Prøvekanal eren Dansk TV2 Zulu Dansk Eurosport Engelsk/Dansk TV3 Puls Dansk TV2 News Dansk TV3+ Dansk TV2 Film Dansk Kanal 4 Dansk

20 Bredballe Antennelaug Bestyrelsen 2011/2012 Formand Bjarne Christensen Dyrehegnet Næstformand Jens Nørgård Pogevangen 6 metteog Kasserer Finn Grønning Tueager Sekretær Jytte Johansen Tueager 65 Tilsynsførende Bent Østergaard Solvej Kontaktmand Per Holm Overager Kontaktmand Knud Nielsen Horsvangen Webmaster Erik Børsting Hansen Hørvangen 22 Bestyrelsen træffes kun: Mandag-fredag Kl: 18:00-20:00 Lørdag-søndag Kl: 12:00-18:00 Helligdage Kl: 12:00-18:00 Forstyrrelse i Radio/TV-signal indenfor kontortid: Kontakt Per Holm - Knud Nielsen - Bent Østergaard - eller direkte til vor serviceleverandør: mandag-fredag Problemer med Internet/Zaptor/Telefoni: alle dage på Ejerskifte/pakkeskift og kontingent: kasserer Finn Grønning - men husk - Det er boligejers ansvar at vedligeholde kabelstrækningen fra standeren i skel til stik i bolig, og fejlretning her betales af boligejer. Inden der rekvireres teknisk service, bør man derfor i egen interesse spørge naboerne, om de kan konstatere samme fejl og mangler.

Vedtægter for Bredballe Antennelaug

Vedtægter for Bredballe Antennelaug Vedtægter for Bredballe Antennelaug 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn: Bredballe Antennelaug 1.2 Foreningens hjemsted: 7120 Vejle Øst 1.3 Forsyningsområde: Bredballe 2 Formål 2.1 Foreningens primære

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 1 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 30/03-2011 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 3 2 0 0 6 DAB - Radio Digitalt TV Det digitale spejl Prisforhøjelser fra ViaSat Radio / TV Kanalændringer Programafstemning www.bredballe-antennelaug.dk - kontakt

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 0 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 17/03-2010 Tid: Kl. 19.00 Sted: Krystalpaladset Kirkebakken Bredballe Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne:

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 0 9 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling den 25 / 03 2009 @ Annonce efter uddelere @ Vedtægter @ Resultat af Programafstemning 2009 @ Intet Tv-signal

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 0 9 Referat fra Ordinær Generalforsamling @ Bestyrelsens beretning v/formanden @ Kontingent/Afgifter 2009 @ Radio/TV-oversigt efter 01/07-2009 @ Kontakt

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 3 2 0 1 0 Bestyrelsens beretning Referat fra Generalforsamlingen Kontingent / afgifter 2010 Kanaloversigt Fri digital Bestyrelsen 2010/2011 @ www.bredballe-antennelaug.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening VEDTÆGTER for Svendborg Vest Antenneforening Vedtægterne er udsendt til alle medlemmerne i oktober 2011. Ved fraflytning bedes vedtægterne og programoversigten overdraget til ny ejer/lejer. Vedtægter for

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 8 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 06/02-2008 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klublokalerne i Hældagerhallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune.

1 Navn og hjemsted Laugets navn er KRAGSBJERG ANTENNELAUG. Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER for 1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune. 2 Formål Laugets formål er at formidle såvel inden- som udenlandske radio- og fjernsynsprogrammer

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 3 2 0 0 7 Gravearbejde i Bredballe Bestyrelsens beretning Kontingent og afgifter 2007 Referat fra Generalforsamling Programændringer Kanaler efter den 01-07-2007

Læs mere

Vedtægter for Østbirk Antenneforening

Vedtægter for Østbirk Antenneforening Vedtægter for Østbirk Antenneforening 1 Foreningens navn er Østbirk Antenneforening. 2 Foreningens interesseområde er Østbirk by og nærmeste omegn. Nærmeste omegn defineres ud fra foreningens økonomiske

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 0 8 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 26/03-2008 Tid: Kl. 19.00 Sted: Krystalpaladset Kirkebakken Bredballe Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 3 2 0 0 8 Referat fra generalforsamling Bestyrelsens beretning v/formanden Kontingent / Afgifter 2008 Nye vedtægter (vedtaget 26-03-2008) Programoversigt (Tv-Radio)

Læs mere

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 4 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 26/03-2014 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg)

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) Vedtægter for Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er: Antenneforeningen Skansen 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde (bag ved Himmelevhallen)

mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde (bag ved Himmelevhallen) Bestyrelse 2012 Hans Jørgen Brandt, Tranevej 17, 46 36 72 96, formand Thomas Baunsgaard, Skomagerkrogen 13, 46 36 57 80, kasserer John Halkjær Christensen, Tranevej 14, 45 88 83 18 Jørgen Thomsen, Kirsebærhaven

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2009) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Vedtægter for Gundsømagle Antenneforening

Vedtægter for Gundsømagle Antenneforening Gundsømagle Antenneforening, maj 2011. Vedtægter for Gundsømagle Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Gundsømagle Antenneforening. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 2 2 0 0 5 Resultat af Programafstemning 2005 samt indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 30/03-2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården, Kirkebakken

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj Indholdstegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Side 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Side 2 Kap. 3 Foreningens mål og opgaver 6-7 Side 2 Kap. 4 Medlemmernes hold til eningen 8-12

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 5 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 18/03-2015 Tid: Kl. 19.00 Sted: Hældagerskolens Samlingssal Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1 Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008 05-11-2008 mast-bb 1 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse - Valg af formand

Læs mere

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a.

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mou Kraftvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 3 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Tirsdag d. 11/06-2013 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne:. 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 4 Bestyrelsens beretning Referat fra Generalforsamling Kanaloversigt Bestyrelsen Kontakter @ www.bredballe-antennelaug.dk - 1 - Billedkvalitet kræver

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 3 Ordinær Generalforsamling Dato: Mandag d. 18/03-2013 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER 1 NAVN OG OMRÅDE. Foreningens navn er: Beboerforeningen Christianshaven, Odder. Dens område udgør. Matr. Nr. 12 bk. inkl..,1 hb., - 1 im. Inkl. samt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedely. 2 Foreningens formål er at varetage grundejerforeningens fællesinteresser, herunder at drage omsorg for Udførelsen

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter. Oksbøl Antenneforening

Vedtægter. Oksbøl Antenneforening Vedtægter Oksbøl Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er: Oksbøl Antenneforening. Hjemsted: 6840 Oksbøl. 2 Foreningens interesseområde er Oksbøl by og dennes afgrænsning. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html Side 1 af 5 Vedtægter for KLEJTRUP VANDVÆRK An/S Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. November 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Klejtrup Vandværk An/S Selskabet har hjemsted i Viborg

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening Vedtægter for Vipperød Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Vipperød Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et anlæg med henblik på over for medlemmerne

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 78 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent. På forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 0 7 Resultat af Programafstemning 2007 samt indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 21/03-2007 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården, Kirkebakken

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006

Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006 Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006 Foreningens adresse er : Hårlev Antenneforening Hovedgaden 18 4652 Hårlev Forord Vedtægterne er ændret på generalforsamlingerne den: 17.04.85 9.04.86 2.04.87

Læs mere