RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C."

Transkript

1 SIDE 1 AF AARHUS C. RESILIO TRAINER timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter, stresscoaches, stresskonsulenter, vejledere og andre personer med interesse for området. FORMÅL Uddannelsen gør deltagerne i stand til at udvikle og opbygge resiliens (mental og fysisk robusthed) hos kolleger, medarbejdere eller klienter med udgangspunkt i Resilios standardiserede forebyggelses- og rehabiliteringsformater. Deltagerne bliver desuden undervist i at anvende viden om resiliens generelt til brug i undervisning og udvikling i grupper - ligesom der fokuseres på at forstå og arbejde etisk og ligeværdigt i at være vejleder og instruktør. VARIGHED, TID OG STED Resilio Trainer er et uddannelsesforløb på i alt 100 timer, der afvikles over 5 moduler. Derudover skal der forventes yderligere tid til forberedelse, egen praksis og skriftlig opgave mellem undervisningsmodulerne. Uddannelsen afholdes fast 2 gange årligt og derudover efter behov. Datoer og tidspunkter annonceres løbende på resilio.dk. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. PRIS Resilio Trainer koster kroner ekskl. moms. I prisen indgår: 15 undervisningsdage inkl. forplejning Litteratur og artikler Undervisningsmateriale til brug ved efterfølgende gennemførelse af Resilio-forløb. KRAV TIL DELTAGERNE En væsentlig del af Resilio-programmerne består af fysisk træning. Det stiller nogle krav til instruktørernes fysiske formåen. Kontakt os, hvis du har nogle særlige fysiske udfordringer, så vi sammen kan vurdere, om det evt. kan være en forhindring for at tilegne sig, praktisere og formidle metoderne. Der stilles krav om aktiv deltagelse, engagement og ansvarlighed, og det forventes, at deltagerne afsætter tid til forberedelse, egen praksis og skriftlig opgave mellem uddannelsens undervisningsmoduler. 1

2 SIDE 2 AF AARHUS C. UNDERVISERE Jette Wied Hatting, erhvervspsykolog og grundlægger af Resilio. Helga Halkjær, cand.mag., psykomotorisk træner og grundlægger af Resilio. EKSAMINERING OG CERTIFICERING Eksaminering foretages af kursets to undervisere ud fra standardiserede kriterier. For at opnå certificering som Resilio-instruktør forventes det, at deltagerne: 1. har gennemført samtlige moduler i Resilio Trainer, deltaget aktivt i øvelser både på selve undervisningsforløbet samt imellem modulerne. Har læst den obligatoriske litteratur. 2. kan fremlægge sandfærdige eksempler på egen anvendelse af redskaber til restitution, rehabilitering og resiliens samt udbyttet af disse. 3. kan formidle modeller og øvelser, som indgår i Resilio-konsulentmanualen på en forståelig og professionel måde og indenfor den afsatte tid. 4. skriver en skriftlig opgave på min fem sider, hvor de redegør for fire cases, hvor de skal begrunde deres rådgivning og undervisning med udgangspunkt i den obligatoriske teori. Desuden en opsamling af egne erfaringer med brug af redskaberne i egen tilværelse sammenholdt med relevant teori. Hvis ovennævnte forventninger er indfriet tilfredsstillende ved uddannelsens afsluttende eksamen, modtager deltageren en Resilio-certificering. ANSVAR, FORPLIGTELSER OG RETNINGSLINJER Som uddannet Resilio-instruktør forpligter man sig til at anvende Resilio-programmerne i sin helhed og i overensstemmelse med de manualer, som udleveres i forbindelse med uddannelsen. Resilio-konceptet hviler på en antagelse om, at viden og redskaber er ligeså effektivt og i mange sammenhænge mere effektivt som terapi og behandling. Konsulenter i Resilio forventes derfor ikke at kunne udøve terapi og får ej heller nogen form for uddannelse heri. Etikken i brugen af Resilio-konceptet og for at kunne certificeres som konsulent er derfor: at man formidler viden og kunnen på en ligeværdig og respektfuld måde at man ikke bruger sin viden og position som konsulent til at indgå i dialog og behandling af brugere og kunder, som overskrider grænsen for formidling af teori og praktik det vil sige relationer og dialoger eller behandlinger, der ligner terapi. RETTIGHEDER Resilio-programmerne er udviklet af Jette Wied Hatting og Helga Halkjær, og alle rettigheder til konceptet og materiale, der udleveres under uddannelsen tilhører virksomheden Resilio. Materialet må kun benyttes af den enkelte deltager til dennes personlige brug i sit arbejde. Enhver anden benyttelse, herunder kopiering, gengivelse i nyt layout og hel eller delvis videregivelse til andre, kræver tilladelse fra Resilio. HVEM STÅR BAG? Resilio er udviklet af erhvervspsykolog Jette Wied Hatting og psykomotorisk træner Helga Halkjær, der begge har stor erfaring med forebyggelse og behandling af stress og har løst opgaver for både private virksomheder, offentlige institutioner og sundhedsforsikringer. Denne erfaring har de videreudviklet til en videnskabelig funderet forståelse og anvendelse af det psykologiske begreb resiliens som i en lidt forsimplet oversættelse benævnes robusthed på dansk. (Se mere om begrebet resiliens på 2

3 SIDE 3 AF AARHUS C. Jette Wied Hatting Varetager og udvikler Resilios psykologiske del, ISee. Uddannet sygeplejerske og autoriseret erhvervspsykolog med stor erfaring i behandling af stress. Arbejder også som arbejdsmiljøkonsulent hos Dansk Sygeplejeråd og som stressbehandler for Prescriba Healthcare. Helga Halkjær Varetager og udvikler Resilios kropslige del, WorkMe. Cand.mag. i sangpædagogik, psykomotorisk træner og yogalærer. Arbejder også som konsulent i sin egen virksomhed. Anders Søndergaard Varetager Resilios administrations-, salgs- og ledelsesopgaver. Cand.mag. i medievidenskab med efteruddannelse i kulturledelse. https://www.linkedin.com/in/andersslink edin TILMELDING OG KONTAKT Tilmelding kan ske ved at skrive til Herefter fremsendes bekræftelse og faktura for deltagelse. Tilmelding til uddannelsen kan annulleres op til 2 måneder før uddannelsens start, og allerede betalte beløb for deltagelse vil blive refunderet. Fra 2 måneder før uddannelsens start betragtes tilmeldingen som bindende, og allerede betalte beløb refunderes ikke herefter. Anders Søndergaard Resilio Mejlgade 47, baghuset, 3. Sal 8000 Aarhus C

4 SIDE 4 AF AARHUS C. RESILIO TRAINER Undervisningsplan MODUL 1 Det teoretiske fundament for Resilio: En neurofysiologisk, neuropsykologisk og kognitionspsykologisk forståelse af stress Konceptets implikationer for konsulentrollen: En ligeværdig, naturvidenskabelig baseret, lærings- og udviklingsorienteret tilgang til deltagerne Oplevelses- og erfaringsbaseret læring Resilio: Et individuelt og kollektivt lærings- og udviklings-koncept Kropslig afprøvning og oplevelser med det autonome nervesystem forskellen på anspændelse og afspænding Anatomisk gennemgang af de fysiske elementer, vi arbejder med i træningen (neurofysiologi, muskler, led og åndedræt) Introduktion til vejrtrækning som afspændingsmetode Introduktion til mindfulness MODUL 2 Stressresponsen akut og kronisk, symptomer på stress, forskellen på stress og udbrændthed Stressfaktorer Arbejdstilsynets definition Håndtering af stresstilstanden stresspyramiden, døgnrytmeplanen Håndtering af stressfaktorerne kortlægning, afhjælpning, coping Målsætningen: At være herre i eget hus Træning i WorkMe programmet med grundig erfaringsbaseret refleksion og kobling til anatomi og fysiologi MODUL 3 Stress som reaktion på tilpasning, der kompromitterer individets autonomi Balancen mellem indefra-styring og udefra-styring At kunne mærke og drage omsorg for egne ressourcer og begrænsninger At kende, forstå, vedstå og forsvare sig selv assertivt At kunne være i relationer på en ligeværdig og assertiv måde Styrke og smidighed som både kropslige og relationelle kompetencer Formidling og instruktion med empati, respekt, ligeværdighed og autoritet Introduktion til gennemsigtighed og ikke-formåen som zoner for udvikling MODUL 4 Forskelle og ligheder mellem menneskers livsstrategier og kompetencer Match og mismatch mellem personlighed og kontekst/kultur Skabelse af mening ved tilpasning, påvirkning, kamp, flugt. 4

5 SIDE 5 AF AARHUS C. Forståelse af egne og andres motiver, skabelse af win-win situationer samt realistisk vurdering af muligheden herfor Udarbejdelse af egne udviklingsmål og forståelse af udfordringer og vilkår Introduktion til personlig formidling Vekslen mellem øget udfordring i sværhedsgrad på øvelser og træning i instruktion MODUL 5: EKSAMINERING Hele undervisningsforløbet til stressramte gennemgås og deltagerne træner i at anvende og formidle stoffet og modellerne med efterfølgende refleksion og tilbagemelding Eksaminering Deltagerne viser individuelt WorkMe-programmet og får feedback, desuden instruerer de på skift resten af holdet og evalueres af de øvrige deltagere samt underviseren med henblik på godkendelse som Resilio-konsulent. Eksaminering 5

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Erhvervsrettet uddannelse til Certificeret SundhedsKonsulent Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Uddannelsen giver dig den nyeste viden

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere