Historien om et 1900-talshus fra Hjørring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historien om et 1900-talshus fra Hjørring"

Transkript

1 Historien om et 1900-talshus fra Hjørring af Lykke Olsen Fig. 1. Fotografi af den nordlige del af Bispensgade/Aalborgvej taget mellem 1913 og Indtil 1914 hed gaden Aalborgvej, men i 1914 blev den omdøbt til Bispensgade. Huset ses som nr. 2 til venstre. 56

2 Fig. 2. Wenbovej 18 forud for nedtagningen. Den Gamle By og Den Moderne By I november 2008 blev de sidste dele af et hus på Wenbovej i Hjørring nedtaget og kørt til købstadsmuseet Den Gamle By i Århus. Det var den foreløbige afslutning på husets historie fra dets opførelse i 1902 til opmålingen og nedtagningen i løbet af Den Gamle By blev i 2007 gjort opmærksom på huset af Vendsyssel Historiske Museum, og det viste sig, at den sparsomt moderniserede bygning passede fornemt ind i museets projekt»den Moderne By«. Projektet skal munde ud i en ny bydel på museet, der skal vise miljøet i en dansk by i henholdsvis 1927 og Huset fra Wenbovej skal genopbygges i det kvarter, som skal vise et 1927-bymiljø. På den måde ligger Den Moderne By i fin forlængelse af Den Gamle By, som fortæller historien om danske købstæder fra 1500-tallet til sidst i 1800-tallet med vægt på og 1800-tallet. Da Den Gamle By blev skabt i 1914, skete det i erkendelse af, at bymiljøet fra de foregående århundreder var på vej til at forsvinde. Af samme grund opstod ønsket om en moderne bydel fra det 20. århundrede. Ligesom Den Gamle By består af originale huse fra hele landet, kommer Den Moderne By også stort set til at bestå af originale, danske huse. Derfor er museet nu ved at søge efter og nedtage bygninger af forskellige typer fra hele Danmark, som passer ind i Den Moderne Bys projekt. Inden nedtagningen af hvert hus bliver der gerne skrevet en rapport om den pågældende bygnings historie. Inden nedtagningen af huset i Hjørring fik jeg som praktikant i Den Gamle By til opgave at skrive en kulturhistorisk rapport om dets historie som beboelsesejendom i en dansk provinsby i 1900-tallet. At det har været muligt at lave en grundig rapport om det, skyldes i høj grad velvillig hjælp fra tidligere ejeres børnebørn og andre tidligere beboere. I det følgende bliver husets historie fortalt. Husets kvarter Da huset blev opført på Aalborgvej i 1902, lå det i et arbejderkvarter i udkanten af byen. Med til miljøet hørte også sidegaden Toftegade og den parallelt forløbende Gammel Aalborgvej. Ikke langt derfra lå et svineslagteri (fra 1891) og Hjørring gasværk (fra 1902), og i den østlige ende af byens hovedgade Østergade fandtes maskinfabrik og bryggeri. Byudviklingen førte dog med sig, at befolkningssammensætningen allerede omkring 57

3 1930 var betydeligt mere blandet. Det havde faktisk ligget bystyret på sinde at gøre kvarteret mere tillokkende; i 1914 ændrede man navnet på den bynære del af Aalborgvej til Bispensgade, og ét af argumenterne lød:»når man skal være ærlig, så giver det selvfølgelig langt mere anseelse at bo på Bispensgade end på Aalborgvej. Og efter det ry, Aalborg har moralsk, kan man føle sig brøstholden her ved? Aalborgvej«. 1 I de første år af besættelsestiden skete der et voldsomt indgreb i området, da anlægget af en bro over jernbanen krævede nedrivning af hele østsiden af Bispensgade. Husets bygningshistorie Huset er i tre etager og har to lejligheder på hver af dem med enten to eller tre værelser. Der har aldrig været bad i huset, og ved opførelsen var der heller ingen toiletter. Beboerne benyttede tre latriner, som stod i nogle baghuse i haven. Senere blev der installeret et lille toilet på gangen på hver etage, men ingen af de tidligere beboere kan huske, præcist hvornår de kom. Det er dog sikkert, at da den daværende ejer søgte om et lån i 1923, var toiletterne endnu ikke installeret. 2 De tidligere beboere er dog sikre på, at installeringen ikke skete i 1920 erne. 58 Fig. 3. Udsnit af kort over Hjørring fra Pilen peger på huset på Bispensgade. Indlæggelsen af vand og gas kan heller ikke dateres helt præcist, men dog meget bedre end toiletterne. Gasværket i Hjørring åbnede i 1902, mens vandværket åbnede året efter. 3 I et skøde på huset fra 5. juli 1904 står der skrevet, at den nye ejer af huset overtager det med vand- og gasindlæg, og at han skal betale de resterende udgifter til det. 4 På dette tidspunkt var der altså blevet indlagt vand og gas, så indlæggelsen af gas er sket tidligst ved opførelsen i 1902 og senest i første halvdel af 1904, mens indlæggelsen af vandet er sket tidligst i 1903 og senest i første halvdel af Senest på dette tidspunkt juli 1904 var der installeret kakkelovne, komfurer og kedler i bygningen. Først i lånedokumenterne fra 1923 fremgår det, at der også var indlagt elektrisk lys i huset. 5 Før 1960 erne blev der installeret fjernvarme, men en nærmere datering er ikke mulig. 6 Bortset fra mindre ændringer blev der ikke foretaget andre moderniseringer ved huset i dets foreløbigt 106-årige levetid. I løbet af århundredet blev huset altså mere og mere umoderne, hvilket gjorde det brugbart for Den Gamle By, fordi

4 det på den måde var muligt for museet at genopføre det, som det så ud i Fig. 4. Ægteparret Larsen med deres indtil videre 8 børn den yngste Tage er ikke født. Dvs. at det er taget før 1913, hvor han blev født, og dermed før de flyttede ind i huset på det daværende Bispensgade i Husets vigtigste ejere Den 22. juni 1900 købte en slagtermester ved navn L. Brandstrup en parcel, som lå på Aalborgvej, der hørte under Hjørrings markjorder. Meget tyder på, at Brandstrup købte en grund uden bebyggelse, eftersom der i skødet kun er tale om en»parcel«og ikke en»ejendom«. 7 Tegningerne af huset stammer fra 1902, og af en brandtaksationsforsikring fra oktober samme år fremgår, at huset stod opført. 8 Det præcise opførelsestidspunkt er således usikkert, men huset må være opført i 1902 inden oktober måned. Det faktum, at Brandstrup samtidig købte andre parceller, og at han allerede den 20. januar 1903 solgte huset videre, tyder på, at han købte grunden og byggede huset i den hensigt at sælge det hurtigt derefter og tjene på det. Hvis man undersøger kvarterets situation på dette tidspunkt, finder man yderligere tegn på, at Brandstrup øjnede en mulighed for at tjene penge på opførelse og salg af huse. I 1891 var Hjørring Amts Andels-Svineslagteri blevet opført lige ved siden af den grund, hvor huset senere blev opført. Slagteriet bragte utvivlsomt mere liv til kvarteret i 1890 erne og skabte formodentligt et behov for boliger til slagteriarbejderne. Husets bygherre var jo netop slagtermester og var sandsynligvis opmærksom på behovet for boliger i området og muligheden for at tjene penge. Fra Brandstrups salg af huset i 1903 til 1907 havde huset 7 forskellige ejere, som relativt hurtigt solgte det videre. I 1907 gik den daværende ejer på tvangsauktion med huset, hvorefter det blev erhvervet af en købmand ved navn Carl Jensen sandsynligvis den samme Carl Jensen, som på denne tid var en af Hjørrings fremtrædende forretningsmænd. 9 Carl Jensen solgte i 1915 huset til Niels Christian Laurits Larsen. Laurits Larsens børnebørn har givet et fyldigt billede af livet i huset, mens Larsen-familien ejede det, fig. 4. Larsen blev født i 1869 i Sct. Hans sogn ved Hjørring. I 59

5 blev han gift med Ane Sofie Christine Larsen (f. Nielsen i 1873 i Serritslev sogn), og mellem 1893 og 1913 fik de 9 børn. 10 Larsen arbejdede som detaillist på Bechs klædefabrik, en stor tekstilfabrik, som i lange perioder mellem 1918 og 2. verdenskrig var den største arbejdsplads i Hjørring. 11 Larsen var ifølge sine børnebørn en stilfærdig og venlig mand, som strikkede sokker om søndagen og spillede på sin violin, som til daglig hang på en knag i stuen. Noget tyder på, at han var en lidt blød mand, som kom lidt til kort over for sin kone, som var en bestemt natur. Laurits Larsen døde pludseligt, mens han var på arbejde i Ved hans død overtog hans kone Ane Christine huset, og hun levede derefter af indtægterne fra lejerne. Hendes børnebørn har tegnet et lidt broget billede af hende. De fleste husker hende som en hjertelig og glad, men også bestemt kvinde, som de havde et godt og nært forhold til. Ifølge disse skulle hun også have været meget glad for sine børn og især sine seks drenge. Andre børnebørn husker hende nærmere som en dominerende kvinde, som ikke var særlig glad for børn. Hun ønskede, at alle hendes børn, inkl. pigerne, fik et arbejde, hvilket jo var lidt usædvanligt for den tid. Det lykkedes også for hende, eftersom alle hendes børn, undtagen en pige, fik arbejde (nogle dog kun i perioder af deres liv). Det var også utrolig vigtigt for hende at fremstå som en betydningsfuld og velhavende dame på trods af at hendes mand»blot«var ufaglært arbejder. Hun gik meget op i sit udseende og beklædning, og det var også af stor betydning, at hendes børn fremstod respektabelt. Hun var ikke interesseret i at tale med de andre beboere på vejen, hvilket ifølge hendes børnebørn skal ses som endnu et tegn på hendes bestræbelse på at være en fin dame. Når forskellige handlende solgte deres varer fra deres varevogne i kvarteret, købte Ane Christine sine varer fra et åbent vindue i huset og ville ikke ud på gaden til de andre handlende kvinder. Da hun begyndte at modtage pension, var Ane Christine desuden for stolt til at hente pengene selv, så derfor sendte hun en af sine sønner af sted efter dem. Ane Christine brugte bl.a. sin tid på at spille kort og på sit medlemskab i Dansk Kvindesamfund. Hun døde af kræft i 1946, hvor hun sov ind i huset på Bispensgade. Den næste vigtige ejer i rækken er Edith Christensen, som købte huset i 1950 og ejede det

6 Fig. 5. Niels Christian Laurits Larsen den første ejer, som havde huset i en årrække. Fig. 6. Ane Sofie Christine Larsen. Hun overtog huset efter Laurits død i 1931 og ejede det indtil sin død i Fig. 7. Huset Bispensgade 22 fotograferet i Laurits Larsen eller hans kone Ane Christines tid som ejer dvs. mellem 1915 og Ægteparret Larsen boede i stuen til højre. Efter Laurits død flyttede Ane Christine ind i stuen til venstre. til sin død i Hun blev født i 1911 i Vrejlev som datter af en landmand, der også havde en købmandsforretning. Hun blev senere gift med Anton Christensen, der ligesom hendes far drev et landbrug og en købmandsforretning i Hjørring. Edith var ekspedient i forretningen. I 1944 fik de sønnen Per. Nogle år senere blev Anton syg af kræft, og hans død i april 1950 var derfor ikke uventet. Få dage efter dødsfaldet købte Edith huset. Hun var hjemmegående, men omkring 1950 ernærede hun sig også ved lidt syning og lidt formue 13, som formodentlig stammede fra salget af mandens forretning. Edith boede i huset i de 55 år, hun ejede det, og hun lejede de fem andre lejligheder ud. Nogle af de tidligere lejere har givet et detaljeret billede af Edith, og hun har gjort et stort og varmt indtryk på dem alle. Hun beskrives som utrolig sød, retfærdig og uselvisk. Hun var meget reel og talte aldrig ondt om nogen. Hvis der var nogen, hun var vred på, sagde hun højest:»fred være med ham/hende.«ediths vindende væsen gjorde, at forholdet mellem hende og lejerne var baseret på tillid og venlighed. Lejerne skulle omkring den første i hver måned komme ned til hende i stuen til højre og betale husleje. I den forbindelse snakkede de altid med Edith, der som minimum bød på kaffe eller chokolade eller på det sønderjyske kagebord med syv forskellige slags kager. En lejer fortæller også, at Edith engang gav hende 100 kr., da hun var på vej på ferie og den pågældende lejer gav kun 110 kr. i husleje. Indtægterne for Edith har været til at overse. Huslejen for lejlighed i hendes tid som ejer var, som det ses, noget ud over det sædvanlige. To brødre husker, at deres forældre i 1950 erne gav 25 kr. for en toværelseslejlighed på kvisten, som steg til 30 kr., da de fik et ekstra lille værelse. Ifølge Dansk 61

7 Fig. 8. Edith og Per Christensen fotograferet i anledning af Pers konfirmation i Statistiks beregning af 25 kroners værdi i 2007-kroner kostede lejligheden 390 kr. i nutidens penge. Samtaler med beboere fra 1980 erne til 2004 har vist, at de gav mellem 110 kr. og 250 kr. før vand og varme. Huslejen gik således fra at være meget billig til at være urealistisk billig. De tidligere lejere og sønnen Per forklarer, at årsagen til dette findes i den kendsgerning, at Edith var meget uselvisk, nøjsom og slet ikke i stand til at gøre sig materialistiske overvejelser om øget ind tjening. Hendes nøjsomhed var sandsynligvis også årsagen til, at hun ikke ville modernisere huset hun havde, hvad hun skulle bruge, og havde ikke behov for mere. Hun var ikke nærig, men hun mente ikke, at man skulle give penge for noget, som man selv kunne ordne. Desuden ville hun blive nødt til at sætte lejen op pga. udgifterne i forbindelse med en eventuel modernisering, og det ønskede hun ikke. Edith brugte en del tid på at ordne praktiske gøremål i huset. Hun vaskede trapperne i en høj alder, og i samme periode tjærede hun selv taget på baghusene i haven. En lejer, der boede i huset mellem 1978 og 1984, husker, at Edith engang havde sendt bud efter en maler, der skulle male trappeopgangen i huset. Han kom dog ikke til den aftalte tid, og så gik Edith selv i gang. Der var højt til loftet, så hun bandt to stiger sammen. Når vinduerne blev for utætte, kom Edith op til lejerne med tændstikker, som hun puttede ned i sprækkerne. Andre reparationer blev lavet med kit, så lejerne lavede sjov med, at huset blev holdt sammen af tændstikker og kit. I de sidste år af sit liv blev hun dement, og Per var nødt til at hjælpe hende med at bestyre huset. Beskrivelse af lejerne og livet i huset Livet i huset i 1920 erne og 1930 erne var præget af en høj politisk bevidsthed. Ane Christine Larsen var ifølge nogle børnebørn konservativ. Hendes børn var alle socialdemokrater, og for nogen af dem var det en stor del af deres identitet. En af døtrene, Magda Larsen, giftede sig med en bankdirektørs søn, som var konservativ. Han havde mange politiske diskussioner med konens brødre, hvor bølgerne gik højt. Diskussionerne var så heftige, at børnene troede, at de var uvenner, men det var ikke tilfældet. 62

8 Fig. 9. Ægteparret Larsens sønner fotograferet i haven på Bispensgade. Øverst fra venstre: Tage Larsen, Svend Larsen; nederst fra venstre: Aksel Larsen (far til Svend Larsen), Ingemann Larsen og Ernst Larsen. Det yngste barn, Tage Larsen, som boede i huset mellem 1915 og 1957, var måske den, der var mest politisk engageret. Den politiske bevidsthed blev en stor del af hans identitet. I hans nekrolog lyder det således:»han var af en generation, der gik stærkt op i politik, og han tilsluttede sig tidligt arbejderbevægelsen og var både i det faglige, i AOF og det politiske. Han blev formand for Kommunalarbejdernes Fagforening og udførte på denne post et påskønnelsesværdigt arbejde gennem 27 år. For nogen tid siden udnævntes han til æresmedlem«. 14 Barnebarnet Harriet Holmsberg (født 1921) kom meget hos sin mormor (og morfar indtil hans død i 1931) som barn. Hun sad og strikkede i deres stue og hjalp Ane Christine med fx at stryge de klæder, som en af hendes morbrødre brugte i sin barbersalon. Denne morbror døde af meningitis i Harriet husker også, at Ane Christine ofte spillede kort med nogle veninder. Ved siden af stuen lå»den pæne stue«, som børnene ikke måtte være i, og som sjældent blev brugt. Laurits og Ane Christine havde desuden en radio, hvilket var usædvanligt på den tid. Barnebarnet Svend Larsen erindrer, at børnene i 1930 erne hentede koks på gasværket og lagde sækken på farens cykel. Husets nabo var som nævnt Hjørring Amts Andels-Svineslagteri, det vrimlede med slagteriarbejdere omkring huset, og der kom hestevogne med hvinende grise. Bag Bispensgade 22 lå en kolonihave med nogle småskure. Her sad slagteriarbejderne og drak øl og gammel vin og smed flaskerne omkring sig. Børnene samlede dem op, gik til købmanden og afleverede dem, hvorefter de fik to øre pr. flaske eller en cigaret. Søskendeparret Kirsten Frandsen (født 1952) og Søren Andersen (født 1956) boede i huset mellem 1954 og 1967 med deres to brødre og forældrene Peter og Anne Marie Andersen. Moren var hjemmegående, og faren var mejerimontør. De fire børn var de eneste (og de sidste) børn i huset, mens de fleste andre lejere i 1950 erne og 1960 erne var ældre mennesker. Disse blev af og til irriterede over børnenes støjende lege, fx når de rutsjede ned ad trappen, og skældte dem ud. En ældre lejer ved navn fru Hald brugte store mormortrus- 63

9 Fig. 10. Luftfoto af den nordlige del af Bispensgade, maj Husene på den østlige del af gaden var blevet fjernet ved anlægget af broen over jernbanen en halv snes år tidligere. Huset Bispensgade 22 er markeret med en pil. Sydvest for huset lå cementstøberiet Godthåb. 64 ser i forskellige farver. Når de blev slappe i elastikken, stjal børnene dem og brugte dem som basket ball net i haven bag ved huset uden fru Halds vidende. På denne tid var det arbejderne fra cementstøberiet Godthåb, der sad bag ved haven og drak øl. Fra sidst i 1970 erne og til 2004 boede der næsten kun studerende uden børn i huset. Det var således folk, der havde småt med penge og ikke havde stiftet familie. De havde det generelt fint med, at huset var umoderne, fordi lejen var så billig, og fordi huset havde sin egen charme pga. dets gammeldags præg. Ifølge en lejer, der boede i huset mellem 1983 og 1988, var livet i huset meget præget af, at det næsten udelukkende var studerende, der boede der. Lejerne kendte hinanden godt, eftersom de oftest havde skaffet hinanden ind som lejere. Der herskede en slags kollegiestemning, der nærmest fun gerede som et frirum for folk. Slagteriet prægede endnu livet i huset, eftersom der stadig kom transporter med hvinende grise, og af og til lugtede der sødt af blod. En beboer oplevede at drømme om grise flere gange pga. hvinene ved ankomsten til slagteriet. I 1990 erne og begyndelsen af 2000 erne var der mindre socialt samvær mellem lejerne, men forholdet imellem dem indbyrdes og mellem dem og Edith var stadig upåklageligt. Hjørring Diskontobank og huset på Bispensgade 22 Mange af de tidligere beboere har hørt tale om, at dele af huset stammer fra en gammel bank. Denne bank skulle have ligget i Østergade, Hjørrings hovedgade. Trods grundige undersøgelser har det ikke været muligt at påvise, om denne påstand er rigtig eller ej. Mange faktorer gør alligevel, at historien virker sandsynlig. Hjørring Diskontobank blev grundlagt i I 1858 lejede banken sig ind i lokaler på Østergade, og senere købte banken bygningen. Sidst i 1800-tallet var den blevet utilstrækkelig, og i februar 1902 besluttede man at opføre en ny bygning til banken. Det blev besluttet, at den skulle opføres i løbet af sommeren, og i juni 1902 blev der fremlagt en tegning til den. Den gamle bygning blev derfor nedrevet, da den nye skulle ligge på samme sted. Præcis hvilken dag den nye bank blev indviet, er usikkert, men den 29. juli 1902 blev grundstenen nedlagt. 15 Som nævnt tidligere blev huset på det daværende Aalborgvej bygget i sommeren og/eller i efteråret Tidspunktet for husets opførelse og den gamle bankbygnings nedrivning overlapper således

10 med stor sandsynlighed hinanden, og det er således muligt, at Brandstrup erhvervede sig bygningsdele fra banken til det hus, han ville opføre. På et billede af den gamle bank ser man, at der på døren sad to gitre. Midt på hvert var der et ovalt øje med figurer indeni. Hoveddøren i huset på Aalborgvej havde lignende jerngitre, men billedet af banken er taget på så stor afstand, at en ordentlig sammenligning ikke er mulig det er dog værd at bemærke, at det ikke er almindeligt. Det er heller ikke almindeligt at finde et jerngitter som det omtalte på døren til et almindeligt beboelseshus. Gitteret var for mange husets kendetegn, fordi det var usædvanligt, og flere tidligere beboere og ejere var fascineret af det. Edith blev engang tilbudt at sælge det, men afslog. På et andet billede af den gamle bank kan man se, at den havde buede vinduer, som huset på Aalborgvej også fik. 16 Den Gamle Bys bygningsfaglige personale har bemærket, at trappen og nogle af dørene inden i huset rent stilmæssigt ikke passer ind i en almindelig beboelsesejendom det har simpelthen en finere og mere dekorativ stil, end hvad der er almindeligt i et hus som det pågældende. Endvidere fandt personalet også spor af sprosser, der har siddet på Fig. 11. Fotografi af den gamle bankbygning i Østergade, som blev nedrevet inden opførelsen af den nye bygning i 1902, og som Brandstrup måske fik bygningsdele fra til sin nye ejendom på Aalborgvej. Fig. 12. Udsnit af fotografiet af banken, så dens dør bedre kan ses. Fig. 13. Husets hoveddør. Der er, som det ses, en stor lighed mellem de to jerngitre på henholdsvis den gamle bankbygning og huset på det senere Bispensgade. Der kunne godt være tale om den samme dør og gitter fra den gamle bank. 65

11 Fig Huset på Wenbovej under nedtagning i Murværket tages ned i sektioner og køres til Den Gamle By for senere genopførelse i det nye museumsafsnit, Den Moderne By. husets vinduer, men som er blevet skåret væk. Der var netop sprosser på den gamle banks vinduer i Østergade. Efter nedtagningen har det endvidere vist sig, at næsten alt materialet i huset var genbrug. Der er altså flere faktorer, der gør det muligt og sandsynligt, at der er en forbindelse mellem huset og den nedrevne bank i Østergade, men det kan aldrig afgøres med sikkerhed. Eftersom historien sandsynligvis i over hundrede år har floreret blandt ejere og lejere, er den blevet en vigtig del af fortællingen om det uanset om den er rigtig eller ej. 66 Afslutning Huset på Wenbovej gemte altså på en rigdom af fortællinger fra det 20. århundrede. Det fortæller om de små lejligheder med fælles toilet og ingen bad, som familier med gerne mange børn levede i i dette tilfælde fra omkring år 1900 til 1950 erne. Faren var gerne arbejder og moren hjemmegående. Det fortæller om den gryende kvindebevægelse i kraft af Ane Christines medlemskab af Dansk Kvindesamfund og hendes ønsker på sine døtres vegne. Det viser den klassebevidsthed og det politiske engagement, som var en væsentlig del af mange borgeres liv tidligere, men som næsten er forsvundet i dag. Det viser også en særlig historie; nemlig historien om Edith Christensen, hvis personlighed prægede livet i huset i 55 år, og som efterhånden fastholdt huset i en tidslomme. Huset beretter om danskernes stigende krav til moderne bekvemmeligheder, hvilket resulterede i, at børnefamilierne forsvandt som lejere efter 1960 erne. De blev erstattet af studerende og ældre, som pga. deres økonomi og sted i livet stillede færre krav til bopælens faciliteter. Huset er en væsentlig brik i for-

12 tællingen om Danmarks historie i den periode, fordi det beretter om flertallets hverdag og vilkår. Huset skal genopstå i Den Moderne By i 2012, og det er planen, at det på et tidspunkt igen skal indrettes, som et hus af denne type kunne have set ud i Til den tid kan husets historie fortsætte. NOTER 1. Hjørring byråd, trykte forhandlinger, debat om navngivning af Aalborgvej som Bispensgade, 14/2 1914, Historiske Arkiv, VHM. 2. Vurderingsforretning, 8. marts 1923, Ny jydske Kjøbstadcreditforening , lånesager, Hjørring, Erhvervsarkivet, Århus. 3. Hjørring telefonbog Skøde og panteprotokol for Hjørring Købstad 5. juli 1904 nr. 310, s. 311 og 311a. 5. Vurderingsforretning, 8. marts 1923, Ny jydske Kjøbstadcreditforening , lånesager, Hjørring, Erhvervsarkivet, Århus. 6. Folketælling d. 26. september 1960 for Bispensgade 22, kopi fra Rigsarkivet, København. 7. Pante og skødeprotokol for Hjørring købstad s. 301 d. 24. december Købstædernes almindelige Brandforsikring, Branddirektoratet i Hjørring, taksationsprotokol s. 121, Historisk Arkiv, VHM. 9. Vendsyssel Tidende, 23/ og Dansk Handel og Industri bind III, sidetal ikke oplyst, Folketælling for Bispensgade 22 d. 5. november Thrane, Helle, Bechs Klædefabrik, Vendsyssel nu & da 2003, s. 68 og Vendsyssel Tidende, 17/6, s. 6, Folketælling for Bispensgade 22 d. 5. november Vendsyssel Tidende, 5/4 1974, s Lønborg Friis, Hjørring Diskontobank , 1905, s Lønborg Friis, Hjørring Diskontobank , 1905, s. 11. ILLUSTRATIONER Fig. 1 findes på Historisk Arkiv, VHM. Fig. 3 er fra Trap Danmark, 4. udg., Fig. 4-9 er af fotograferinger i Den Gamle By af privatejede billeder. Fig. 10 er flyfoto fra maj 1954 (Basic Cover). Fig er fotografi fra Lønborg Friis, Fig er fotograferet af Erik Bjerre Fisker. FORFATTER Lykke Olsen. Født Cand.mag. i historie og nordisk. Tilknyttet Den Gamle By i forbindelse med projekt Den Moderne By. 67

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere