Historien om et 1900-talshus fra Hjørring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historien om et 1900-talshus fra Hjørring"

Transkript

1 Historien om et 1900-talshus fra Hjørring af Lykke Olsen Fig. 1. Fotografi af den nordlige del af Bispensgade/Aalborgvej taget mellem 1913 og Indtil 1914 hed gaden Aalborgvej, men i 1914 blev den omdøbt til Bispensgade. Huset ses som nr. 2 til venstre. 56

2 Fig. 2. Wenbovej 18 forud for nedtagningen. Den Gamle By og Den Moderne By I november 2008 blev de sidste dele af et hus på Wenbovej i Hjørring nedtaget og kørt til købstadsmuseet Den Gamle By i Århus. Det var den foreløbige afslutning på husets historie fra dets opførelse i 1902 til opmålingen og nedtagningen i løbet af Den Gamle By blev i 2007 gjort opmærksom på huset af Vendsyssel Historiske Museum, og det viste sig, at den sparsomt moderniserede bygning passede fornemt ind i museets projekt»den Moderne By«. Projektet skal munde ud i en ny bydel på museet, der skal vise miljøet i en dansk by i henholdsvis 1927 og Huset fra Wenbovej skal genopbygges i det kvarter, som skal vise et 1927-bymiljø. På den måde ligger Den Moderne By i fin forlængelse af Den Gamle By, som fortæller historien om danske købstæder fra 1500-tallet til sidst i 1800-tallet med vægt på og 1800-tallet. Da Den Gamle By blev skabt i 1914, skete det i erkendelse af, at bymiljøet fra de foregående århundreder var på vej til at forsvinde. Af samme grund opstod ønsket om en moderne bydel fra det 20. århundrede. Ligesom Den Gamle By består af originale huse fra hele landet, kommer Den Moderne By også stort set til at bestå af originale, danske huse. Derfor er museet nu ved at søge efter og nedtage bygninger af forskellige typer fra hele Danmark, som passer ind i Den Moderne Bys projekt. Inden nedtagningen af hvert hus bliver der gerne skrevet en rapport om den pågældende bygnings historie. Inden nedtagningen af huset i Hjørring fik jeg som praktikant i Den Gamle By til opgave at skrive en kulturhistorisk rapport om dets historie som beboelsesejendom i en dansk provinsby i 1900-tallet. At det har været muligt at lave en grundig rapport om det, skyldes i høj grad velvillig hjælp fra tidligere ejeres børnebørn og andre tidligere beboere. I det følgende bliver husets historie fortalt. Husets kvarter Da huset blev opført på Aalborgvej i 1902, lå det i et arbejderkvarter i udkanten af byen. Med til miljøet hørte også sidegaden Toftegade og den parallelt forløbende Gammel Aalborgvej. Ikke langt derfra lå et svineslagteri (fra 1891) og Hjørring gasværk (fra 1902), og i den østlige ende af byens hovedgade Østergade fandtes maskinfabrik og bryggeri. Byudviklingen førte dog med sig, at befolkningssammensætningen allerede omkring 57

3 1930 var betydeligt mere blandet. Det havde faktisk ligget bystyret på sinde at gøre kvarteret mere tillokkende; i 1914 ændrede man navnet på den bynære del af Aalborgvej til Bispensgade, og ét af argumenterne lød:»når man skal være ærlig, så giver det selvfølgelig langt mere anseelse at bo på Bispensgade end på Aalborgvej. Og efter det ry, Aalborg har moralsk, kan man føle sig brøstholden her ved? Aalborgvej«. 1 I de første år af besættelsestiden skete der et voldsomt indgreb i området, da anlægget af en bro over jernbanen krævede nedrivning af hele østsiden af Bispensgade. Husets bygningshistorie Huset er i tre etager og har to lejligheder på hver af dem med enten to eller tre værelser. Der har aldrig været bad i huset, og ved opførelsen var der heller ingen toiletter. Beboerne benyttede tre latriner, som stod i nogle baghuse i haven. Senere blev der installeret et lille toilet på gangen på hver etage, men ingen af de tidligere beboere kan huske, præcist hvornår de kom. Det er dog sikkert, at da den daværende ejer søgte om et lån i 1923, var toiletterne endnu ikke installeret. 2 De tidligere beboere er dog sikre på, at installeringen ikke skete i 1920 erne. 58 Fig. 3. Udsnit af kort over Hjørring fra Pilen peger på huset på Bispensgade. Indlæggelsen af vand og gas kan heller ikke dateres helt præcist, men dog meget bedre end toiletterne. Gasværket i Hjørring åbnede i 1902, mens vandværket åbnede året efter. 3 I et skøde på huset fra 5. juli 1904 står der skrevet, at den nye ejer af huset overtager det med vand- og gasindlæg, og at han skal betale de resterende udgifter til det. 4 På dette tidspunkt var der altså blevet indlagt vand og gas, så indlæggelsen af gas er sket tidligst ved opførelsen i 1902 og senest i første halvdel af 1904, mens indlæggelsen af vandet er sket tidligst i 1903 og senest i første halvdel af Senest på dette tidspunkt juli 1904 var der installeret kakkelovne, komfurer og kedler i bygningen. Først i lånedokumenterne fra 1923 fremgår det, at der også var indlagt elektrisk lys i huset. 5 Før 1960 erne blev der installeret fjernvarme, men en nærmere datering er ikke mulig. 6 Bortset fra mindre ændringer blev der ikke foretaget andre moderniseringer ved huset i dets foreløbigt 106-årige levetid. I løbet af århundredet blev huset altså mere og mere umoderne, hvilket gjorde det brugbart for Den Gamle By, fordi

4 det på den måde var muligt for museet at genopføre det, som det så ud i Fig. 4. Ægteparret Larsen med deres indtil videre 8 børn den yngste Tage er ikke født. Dvs. at det er taget før 1913, hvor han blev født, og dermed før de flyttede ind i huset på det daværende Bispensgade i Husets vigtigste ejere Den 22. juni 1900 købte en slagtermester ved navn L. Brandstrup en parcel, som lå på Aalborgvej, der hørte under Hjørrings markjorder. Meget tyder på, at Brandstrup købte en grund uden bebyggelse, eftersom der i skødet kun er tale om en»parcel«og ikke en»ejendom«. 7 Tegningerne af huset stammer fra 1902, og af en brandtaksationsforsikring fra oktober samme år fremgår, at huset stod opført. 8 Det præcise opførelsestidspunkt er således usikkert, men huset må være opført i 1902 inden oktober måned. Det faktum, at Brandstrup samtidig købte andre parceller, og at han allerede den 20. januar 1903 solgte huset videre, tyder på, at han købte grunden og byggede huset i den hensigt at sælge det hurtigt derefter og tjene på det. Hvis man undersøger kvarterets situation på dette tidspunkt, finder man yderligere tegn på, at Brandstrup øjnede en mulighed for at tjene penge på opførelse og salg af huse. I 1891 var Hjørring Amts Andels-Svineslagteri blevet opført lige ved siden af den grund, hvor huset senere blev opført. Slagteriet bragte utvivlsomt mere liv til kvarteret i 1890 erne og skabte formodentligt et behov for boliger til slagteriarbejderne. Husets bygherre var jo netop slagtermester og var sandsynligvis opmærksom på behovet for boliger i området og muligheden for at tjene penge. Fra Brandstrups salg af huset i 1903 til 1907 havde huset 7 forskellige ejere, som relativt hurtigt solgte det videre. I 1907 gik den daværende ejer på tvangsauktion med huset, hvorefter det blev erhvervet af en købmand ved navn Carl Jensen sandsynligvis den samme Carl Jensen, som på denne tid var en af Hjørrings fremtrædende forretningsmænd. 9 Carl Jensen solgte i 1915 huset til Niels Christian Laurits Larsen. Laurits Larsens børnebørn har givet et fyldigt billede af livet i huset, mens Larsen-familien ejede det, fig. 4. Larsen blev født i 1869 i Sct. Hans sogn ved Hjørring. I 59

5 blev han gift med Ane Sofie Christine Larsen (f. Nielsen i 1873 i Serritslev sogn), og mellem 1893 og 1913 fik de 9 børn. 10 Larsen arbejdede som detaillist på Bechs klædefabrik, en stor tekstilfabrik, som i lange perioder mellem 1918 og 2. verdenskrig var den største arbejdsplads i Hjørring. 11 Larsen var ifølge sine børnebørn en stilfærdig og venlig mand, som strikkede sokker om søndagen og spillede på sin violin, som til daglig hang på en knag i stuen. Noget tyder på, at han var en lidt blød mand, som kom lidt til kort over for sin kone, som var en bestemt natur. Laurits Larsen døde pludseligt, mens han var på arbejde i Ved hans død overtog hans kone Ane Christine huset, og hun levede derefter af indtægterne fra lejerne. Hendes børnebørn har tegnet et lidt broget billede af hende. De fleste husker hende som en hjertelig og glad, men også bestemt kvinde, som de havde et godt og nært forhold til. Ifølge disse skulle hun også have været meget glad for sine børn og især sine seks drenge. Andre børnebørn husker hende nærmere som en dominerende kvinde, som ikke var særlig glad for børn. Hun ønskede, at alle hendes børn, inkl. pigerne, fik et arbejde, hvilket jo var lidt usædvanligt for den tid. Det lykkedes også for hende, eftersom alle hendes børn, undtagen en pige, fik arbejde (nogle dog kun i perioder af deres liv). Det var også utrolig vigtigt for hende at fremstå som en betydningsfuld og velhavende dame på trods af at hendes mand»blot«var ufaglært arbejder. Hun gik meget op i sit udseende og beklædning, og det var også af stor betydning, at hendes børn fremstod respektabelt. Hun var ikke interesseret i at tale med de andre beboere på vejen, hvilket ifølge hendes børnebørn skal ses som endnu et tegn på hendes bestræbelse på at være en fin dame. Når forskellige handlende solgte deres varer fra deres varevogne i kvarteret, købte Ane Christine sine varer fra et åbent vindue i huset og ville ikke ud på gaden til de andre handlende kvinder. Da hun begyndte at modtage pension, var Ane Christine desuden for stolt til at hente pengene selv, så derfor sendte hun en af sine sønner af sted efter dem. Ane Christine brugte bl.a. sin tid på at spille kort og på sit medlemskab i Dansk Kvindesamfund. Hun døde af kræft i 1946, hvor hun sov ind i huset på Bispensgade. Den næste vigtige ejer i rækken er Edith Christensen, som købte huset i 1950 og ejede det

6 Fig. 5. Niels Christian Laurits Larsen den første ejer, som havde huset i en årrække. Fig. 6. Ane Sofie Christine Larsen. Hun overtog huset efter Laurits død i 1931 og ejede det indtil sin død i Fig. 7. Huset Bispensgade 22 fotograferet i Laurits Larsen eller hans kone Ane Christines tid som ejer dvs. mellem 1915 og Ægteparret Larsen boede i stuen til højre. Efter Laurits død flyttede Ane Christine ind i stuen til venstre. til sin død i Hun blev født i 1911 i Vrejlev som datter af en landmand, der også havde en købmandsforretning. Hun blev senere gift med Anton Christensen, der ligesom hendes far drev et landbrug og en købmandsforretning i Hjørring. Edith var ekspedient i forretningen. I 1944 fik de sønnen Per. Nogle år senere blev Anton syg af kræft, og hans død i april 1950 var derfor ikke uventet. Få dage efter dødsfaldet købte Edith huset. Hun var hjemmegående, men omkring 1950 ernærede hun sig også ved lidt syning og lidt formue 13, som formodentlig stammede fra salget af mandens forretning. Edith boede i huset i de 55 år, hun ejede det, og hun lejede de fem andre lejligheder ud. Nogle af de tidligere lejere har givet et detaljeret billede af Edith, og hun har gjort et stort og varmt indtryk på dem alle. Hun beskrives som utrolig sød, retfærdig og uselvisk. Hun var meget reel og talte aldrig ondt om nogen. Hvis der var nogen, hun var vred på, sagde hun højest:»fred være med ham/hende.«ediths vindende væsen gjorde, at forholdet mellem hende og lejerne var baseret på tillid og venlighed. Lejerne skulle omkring den første i hver måned komme ned til hende i stuen til højre og betale husleje. I den forbindelse snakkede de altid med Edith, der som minimum bød på kaffe eller chokolade eller på det sønderjyske kagebord med syv forskellige slags kager. En lejer fortæller også, at Edith engang gav hende 100 kr., da hun var på vej på ferie og den pågældende lejer gav kun 110 kr. i husleje. Indtægterne for Edith har været til at overse. Huslejen for lejlighed i hendes tid som ejer var, som det ses, noget ud over det sædvanlige. To brødre husker, at deres forældre i 1950 erne gav 25 kr. for en toværelseslejlighed på kvisten, som steg til 30 kr., da de fik et ekstra lille værelse. Ifølge Dansk 61

7 Fig. 8. Edith og Per Christensen fotograferet i anledning af Pers konfirmation i Statistiks beregning af 25 kroners værdi i 2007-kroner kostede lejligheden 390 kr. i nutidens penge. Samtaler med beboere fra 1980 erne til 2004 har vist, at de gav mellem 110 kr. og 250 kr. før vand og varme. Huslejen gik således fra at være meget billig til at være urealistisk billig. De tidligere lejere og sønnen Per forklarer, at årsagen til dette findes i den kendsgerning, at Edith var meget uselvisk, nøjsom og slet ikke i stand til at gøre sig materialistiske overvejelser om øget ind tjening. Hendes nøjsomhed var sandsynligvis også årsagen til, at hun ikke ville modernisere huset hun havde, hvad hun skulle bruge, og havde ikke behov for mere. Hun var ikke nærig, men hun mente ikke, at man skulle give penge for noget, som man selv kunne ordne. Desuden ville hun blive nødt til at sætte lejen op pga. udgifterne i forbindelse med en eventuel modernisering, og det ønskede hun ikke. Edith brugte en del tid på at ordne praktiske gøremål i huset. Hun vaskede trapperne i en høj alder, og i samme periode tjærede hun selv taget på baghusene i haven. En lejer, der boede i huset mellem 1978 og 1984, husker, at Edith engang havde sendt bud efter en maler, der skulle male trappeopgangen i huset. Han kom dog ikke til den aftalte tid, og så gik Edith selv i gang. Der var højt til loftet, så hun bandt to stiger sammen. Når vinduerne blev for utætte, kom Edith op til lejerne med tændstikker, som hun puttede ned i sprækkerne. Andre reparationer blev lavet med kit, så lejerne lavede sjov med, at huset blev holdt sammen af tændstikker og kit. I de sidste år af sit liv blev hun dement, og Per var nødt til at hjælpe hende med at bestyre huset. Beskrivelse af lejerne og livet i huset Livet i huset i 1920 erne og 1930 erne var præget af en høj politisk bevidsthed. Ane Christine Larsen var ifølge nogle børnebørn konservativ. Hendes børn var alle socialdemokrater, og for nogen af dem var det en stor del af deres identitet. En af døtrene, Magda Larsen, giftede sig med en bankdirektørs søn, som var konservativ. Han havde mange politiske diskussioner med konens brødre, hvor bølgerne gik højt. Diskussionerne var så heftige, at børnene troede, at de var uvenner, men det var ikke tilfældet. 62

8 Fig. 9. Ægteparret Larsens sønner fotograferet i haven på Bispensgade. Øverst fra venstre: Tage Larsen, Svend Larsen; nederst fra venstre: Aksel Larsen (far til Svend Larsen), Ingemann Larsen og Ernst Larsen. Det yngste barn, Tage Larsen, som boede i huset mellem 1915 og 1957, var måske den, der var mest politisk engageret. Den politiske bevidsthed blev en stor del af hans identitet. I hans nekrolog lyder det således:»han var af en generation, der gik stærkt op i politik, og han tilsluttede sig tidligt arbejderbevægelsen og var både i det faglige, i AOF og det politiske. Han blev formand for Kommunalarbejdernes Fagforening og udførte på denne post et påskønnelsesværdigt arbejde gennem 27 år. For nogen tid siden udnævntes han til æresmedlem«. 14 Barnebarnet Harriet Holmsberg (født 1921) kom meget hos sin mormor (og morfar indtil hans død i 1931) som barn. Hun sad og strikkede i deres stue og hjalp Ane Christine med fx at stryge de klæder, som en af hendes morbrødre brugte i sin barbersalon. Denne morbror døde af meningitis i Harriet husker også, at Ane Christine ofte spillede kort med nogle veninder. Ved siden af stuen lå»den pæne stue«, som børnene ikke måtte være i, og som sjældent blev brugt. Laurits og Ane Christine havde desuden en radio, hvilket var usædvanligt på den tid. Barnebarnet Svend Larsen erindrer, at børnene i 1930 erne hentede koks på gasværket og lagde sækken på farens cykel. Husets nabo var som nævnt Hjørring Amts Andels-Svineslagteri, det vrimlede med slagteriarbejdere omkring huset, og der kom hestevogne med hvinende grise. Bag Bispensgade 22 lå en kolonihave med nogle småskure. Her sad slagteriarbejderne og drak øl og gammel vin og smed flaskerne omkring sig. Børnene samlede dem op, gik til købmanden og afleverede dem, hvorefter de fik to øre pr. flaske eller en cigaret. Søskendeparret Kirsten Frandsen (født 1952) og Søren Andersen (født 1956) boede i huset mellem 1954 og 1967 med deres to brødre og forældrene Peter og Anne Marie Andersen. Moren var hjemmegående, og faren var mejerimontør. De fire børn var de eneste (og de sidste) børn i huset, mens de fleste andre lejere i 1950 erne og 1960 erne var ældre mennesker. Disse blev af og til irriterede over børnenes støjende lege, fx når de rutsjede ned ad trappen, og skældte dem ud. En ældre lejer ved navn fru Hald brugte store mormortrus- 63

9 Fig. 10. Luftfoto af den nordlige del af Bispensgade, maj Husene på den østlige del af gaden var blevet fjernet ved anlægget af broen over jernbanen en halv snes år tidligere. Huset Bispensgade 22 er markeret med en pil. Sydvest for huset lå cementstøberiet Godthåb. 64 ser i forskellige farver. Når de blev slappe i elastikken, stjal børnene dem og brugte dem som basket ball net i haven bag ved huset uden fru Halds vidende. På denne tid var det arbejderne fra cementstøberiet Godthåb, der sad bag ved haven og drak øl. Fra sidst i 1970 erne og til 2004 boede der næsten kun studerende uden børn i huset. Det var således folk, der havde småt med penge og ikke havde stiftet familie. De havde det generelt fint med, at huset var umoderne, fordi lejen var så billig, og fordi huset havde sin egen charme pga. dets gammeldags præg. Ifølge en lejer, der boede i huset mellem 1983 og 1988, var livet i huset meget præget af, at det næsten udelukkende var studerende, der boede der. Lejerne kendte hinanden godt, eftersom de oftest havde skaffet hinanden ind som lejere. Der herskede en slags kollegiestemning, der nærmest fun gerede som et frirum for folk. Slagteriet prægede endnu livet i huset, eftersom der stadig kom transporter med hvinende grise, og af og til lugtede der sødt af blod. En beboer oplevede at drømme om grise flere gange pga. hvinene ved ankomsten til slagteriet. I 1990 erne og begyndelsen af 2000 erne var der mindre socialt samvær mellem lejerne, men forholdet imellem dem indbyrdes og mellem dem og Edith var stadig upåklageligt. Hjørring Diskontobank og huset på Bispensgade 22 Mange af de tidligere beboere har hørt tale om, at dele af huset stammer fra en gammel bank. Denne bank skulle have ligget i Østergade, Hjørrings hovedgade. Trods grundige undersøgelser har det ikke været muligt at påvise, om denne påstand er rigtig eller ej. Mange faktorer gør alligevel, at historien virker sandsynlig. Hjørring Diskontobank blev grundlagt i I 1858 lejede banken sig ind i lokaler på Østergade, og senere købte banken bygningen. Sidst i 1800-tallet var den blevet utilstrækkelig, og i februar 1902 besluttede man at opføre en ny bygning til banken. Det blev besluttet, at den skulle opføres i løbet af sommeren, og i juni 1902 blev der fremlagt en tegning til den. Den gamle bygning blev derfor nedrevet, da den nye skulle ligge på samme sted. Præcis hvilken dag den nye bank blev indviet, er usikkert, men den 29. juli 1902 blev grundstenen nedlagt. 15 Som nævnt tidligere blev huset på det daværende Aalborgvej bygget i sommeren og/eller i efteråret Tidspunktet for husets opførelse og den gamle bankbygnings nedrivning overlapper således

10 med stor sandsynlighed hinanden, og det er således muligt, at Brandstrup erhvervede sig bygningsdele fra banken til det hus, han ville opføre. På et billede af den gamle bank ser man, at der på døren sad to gitre. Midt på hvert var der et ovalt øje med figurer indeni. Hoveddøren i huset på Aalborgvej havde lignende jerngitre, men billedet af banken er taget på så stor afstand, at en ordentlig sammenligning ikke er mulig det er dog værd at bemærke, at det ikke er almindeligt. Det er heller ikke almindeligt at finde et jerngitter som det omtalte på døren til et almindeligt beboelseshus. Gitteret var for mange husets kendetegn, fordi det var usædvanligt, og flere tidligere beboere og ejere var fascineret af det. Edith blev engang tilbudt at sælge det, men afslog. På et andet billede af den gamle bank kan man se, at den havde buede vinduer, som huset på Aalborgvej også fik. 16 Den Gamle Bys bygningsfaglige personale har bemærket, at trappen og nogle af dørene inden i huset rent stilmæssigt ikke passer ind i en almindelig beboelsesejendom det har simpelthen en finere og mere dekorativ stil, end hvad der er almindeligt i et hus som det pågældende. Endvidere fandt personalet også spor af sprosser, der har siddet på Fig. 11. Fotografi af den gamle bankbygning i Østergade, som blev nedrevet inden opførelsen af den nye bygning i 1902, og som Brandstrup måske fik bygningsdele fra til sin nye ejendom på Aalborgvej. Fig. 12. Udsnit af fotografiet af banken, så dens dør bedre kan ses. Fig. 13. Husets hoveddør. Der er, som det ses, en stor lighed mellem de to jerngitre på henholdsvis den gamle bankbygning og huset på det senere Bispensgade. Der kunne godt være tale om den samme dør og gitter fra den gamle bank. 65

11 Fig Huset på Wenbovej under nedtagning i Murværket tages ned i sektioner og køres til Den Gamle By for senere genopførelse i det nye museumsafsnit, Den Moderne By. husets vinduer, men som er blevet skåret væk. Der var netop sprosser på den gamle banks vinduer i Østergade. Efter nedtagningen har det endvidere vist sig, at næsten alt materialet i huset var genbrug. Der er altså flere faktorer, der gør det muligt og sandsynligt, at der er en forbindelse mellem huset og den nedrevne bank i Østergade, men det kan aldrig afgøres med sikkerhed. Eftersom historien sandsynligvis i over hundrede år har floreret blandt ejere og lejere, er den blevet en vigtig del af fortællingen om det uanset om den er rigtig eller ej. 66 Afslutning Huset på Wenbovej gemte altså på en rigdom af fortællinger fra det 20. århundrede. Det fortæller om de små lejligheder med fælles toilet og ingen bad, som familier med gerne mange børn levede i i dette tilfælde fra omkring år 1900 til 1950 erne. Faren var gerne arbejder og moren hjemmegående. Det fortæller om den gryende kvindebevægelse i kraft af Ane Christines medlemskab af Dansk Kvindesamfund og hendes ønsker på sine døtres vegne. Det viser den klassebevidsthed og det politiske engagement, som var en væsentlig del af mange borgeres liv tidligere, men som næsten er forsvundet i dag. Det viser også en særlig historie; nemlig historien om Edith Christensen, hvis personlighed prægede livet i huset i 55 år, og som efterhånden fastholdt huset i en tidslomme. Huset beretter om danskernes stigende krav til moderne bekvemmeligheder, hvilket resulterede i, at børnefamilierne forsvandt som lejere efter 1960 erne. De blev erstattet af studerende og ældre, som pga. deres økonomi og sted i livet stillede færre krav til bopælens faciliteter. Huset er en væsentlig brik i for-

12 tællingen om Danmarks historie i den periode, fordi det beretter om flertallets hverdag og vilkår. Huset skal genopstå i Den Moderne By i 2012, og det er planen, at det på et tidspunkt igen skal indrettes, som et hus af denne type kunne have set ud i Til den tid kan husets historie fortsætte. NOTER 1. Hjørring byråd, trykte forhandlinger, debat om navngivning af Aalborgvej som Bispensgade, 14/2 1914, Historiske Arkiv, VHM. 2. Vurderingsforretning, 8. marts 1923, Ny jydske Kjøbstadcreditforening , lånesager, Hjørring, Erhvervsarkivet, Århus. 3. Hjørring telefonbog Skøde og panteprotokol for Hjørring Købstad 5. juli 1904 nr. 310, s. 311 og 311a. 5. Vurderingsforretning, 8. marts 1923, Ny jydske Kjøbstadcreditforening , lånesager, Hjørring, Erhvervsarkivet, Århus. 6. Folketælling d. 26. september 1960 for Bispensgade 22, kopi fra Rigsarkivet, København. 7. Pante og skødeprotokol for Hjørring købstad s. 301 d. 24. december Købstædernes almindelige Brandforsikring, Branddirektoratet i Hjørring, taksationsprotokol s. 121, Historisk Arkiv, VHM. 9. Vendsyssel Tidende, 23/ og Dansk Handel og Industri bind III, sidetal ikke oplyst, Folketælling for Bispensgade 22 d. 5. november Thrane, Helle, Bechs Klædefabrik, Vendsyssel nu & da 2003, s. 68 og Vendsyssel Tidende, 17/6, s. 6, Folketælling for Bispensgade 22 d. 5. november Vendsyssel Tidende, 5/4 1974, s Lønborg Friis, Hjørring Diskontobank , 1905, s Lønborg Friis, Hjørring Diskontobank , 1905, s. 11. ILLUSTRATIONER Fig. 1 findes på Historisk Arkiv, VHM. Fig. 3 er fra Trap Danmark, 4. udg., Fig. 4-9 er af fotograferinger i Den Gamle By af privatejede billeder. Fig. 10 er flyfoto fra maj 1954 (Basic Cover). Fig er fotografi fra Lønborg Friis, Fig er fotograferet af Erik Bjerre Fisker. FORFATTER Lykke Olsen. Født Cand.mag. i historie og nordisk. Tilknyttet Den Gamle By i forbindelse med projekt Den Moderne By. 67

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

No. 27 Else Dahl Knudsen

No. 27 Else Dahl Knudsen Else Dahl Knudsen Forældre: nr. 54 Thyge Hansen og nr. 55 Ane Hansen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen, Niels Dahl Knudsen, Thyge Hansen

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

På påskebesøg i Kairos Skraldeby

På påskebesøg i Kairos Skraldeby På påskebesøg i Kairos Skraldeby Forfatter og fotograf: Kirsten Graversen Rejser man til Kairo, bør man besøge den autentiske bydel Mokattam, som betyder Skraldebyen. Trods bynavnet er det ikke slum alt

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem.

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. Byvandring Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. 1. Brandts Klædefabrik I hjertet af Odense - i Vestergade 73 - var der en lang tradition for fremstilling

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Gårdliv på Jørgensminde

Gårdliv på Jørgensminde Gårdliv på Jørgensminde i perioden 1900-1935 Denne lille billedskildring er blevet til efter et par besøg her i hhv. 2006 og 2014 på gården Jørgensminde i Vognsild. Jørgensminde er min fædrene slægtsgård

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d Øverst: Surprise fejring i salen af Karins 60 - års dag torsdag formiddag. Karin blev hyldet af hele skolen for sit fantastisk hjertevarme væsen Til venstre: Karin i Lesotho i forrige uge. Stort til lykke

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Bolig med karakter 03: Et liv med modeller

Bolig med karakter 03: Et liv med modeller Bolig med karakter 03: Et liv med modeller Erik har en hobby, der for alvor har sat spor i huset. I sin dagligstue har han et kæmpe modeltog-anlæg, hvor nogle af de 125 lokomotiver med vogne kører rundt

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Familien Sørensen. Mit navn. Klasse

Familien Sørensen. Mit navn. Klasse Familien Sørensen Mit navn Klasse Familiealbum Skriv, hvad du kan huske om de forskellige personer. 2 Familiealbum 3 Velkommen tilbage På Arbejdermuseet besøgte du familien Sørensen landarbejderfamilien,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B HVAD NU HVIS Hvis Holbæk ikke var en by, så ville min ged falde om. Hvis Randers blev overtaget af fisk, så ville jeg pisse på et træ. Hvis jeg var

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år - Jeg har siddet på den mange gange på terrassen, fortæller Anders Kappel, der bor på gården i dag Af: Linette K. Jespersen, Ekstrabladet.dk Anders og Christian

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere