94276DK FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "94276DK-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11. www.oeland."

Transkript

1 94276DK FLEXIT L4 X L7 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds ØLAND AS Telf

2 Innhold 1 Størrelser/Fysiske mål Målskitse L4 X Målskitse L7 X 4 2 Montage - Forarbejde Inspektion/vedligeholdelse Plassbehov Krav til plassering/anbefalet lyddæmpning Drænering 5 3 Tilkoblinger 6 4 Elektrisk tilkobling Automatik Føler for eftervarme (B1) Føler for vandvarmeflade (B5) Eksterne komponenter 6 5 Rørlægningsarbejder Tekniske data på vandvarmeflader (Traforegulerte og EC) Ventiltyper Ventilmotor Tilkoblinger 8 6 Oversigts- og systemskitser L4 XE og L7 XE L4 XW og L7 XW 10 7 Kapacitet og lyddata Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - L4 XE (Traforegulering) Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - L4 XE EC Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - L7 XE (Traforegulering) Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - L7 XE EC 14 8 Tekniske data Tekniske data L4 X Tekniske data L7 X 15 9 Afsluttende kontrol Vigtige sikkerhedsinstruktioner Funktionsbeskrivelse Varmeflader Frostsikring Rengøring - Vedligeholdelse L4 X/L7 X Fejlsøgning EU-overensstemmelseserklæring Produkt / Miljødeklaration 22 2

3 Symboler Dette produkt har en række symboler, som bruges til mærkning af selve produktet samt i installations- og brugervejledningerne. Nedenfor er angivet en forklaring på nogle af de mest almindelige symboler. SPÆNDINGSFARE BERØRINGSFARE INDBLÆSNING UDSUGNING VÆKSLER/ SOMMERKASSETT AFKAST UDELUFT Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme.! ADVARSEL: Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges. OBS: Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges. 3

4 1 Størrelser/Fysiske mål 1.1 Målskitse L4 X *Mål i mm NB! Aggregatetene har 2 døre, så det kan betjænes fra begge sider. 1.2 Målskitse L7 X *Mål i mm NB! Aggregatetene har 2 døre, så det kan betjænes fra begge sider. 4

5 2 Montage - Forarbejde Aggregatet er beregnet til indendørs montage. Ved udendørsmontage skal dette bestilles ved ordreafgivelse. 2.1 Inspektion/vedligeholdelse Aggregatet skal monteres med plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og genvindingsenhed. Det er også vigtigt, at aggregatet placeres på en sådan måde, at el-skabet er let tilgængeligt med henblik på el-tilslutning, fejlsøgning og fremtidig komponentudskiftning. 2.2 Plassbehov Type A B L4 X 400 mm 500 mm L7 X 500 mm 500 mm A: Foran/over aggregat Fig. 1 Det må kontrolleres at ferdig montered aggregat har fald mod dræningsutløb. 2.5 Drænering Kondensvandet skal ledes til nærmeste lufterør for spildevand, afløb fra vask eller gulvafløb. Denne tilslutning skal altid være i et frostfrit rum og skal afsluttes med vandlås (følger med anlægget). Der SKAL monteres vandlås, ellers vil dræningen ikke fungere tilfredsstillende på grund af undertryk i aggregatet. Sørg for, at der bliver højdeforskel mellem drænudløbet og vandlås/drænrør, så det fungerer efter hensigten. Der skal bruges 15 mm kobberrør med minimum 5 fald (fig. 3), som skal gå den kortest mulige vej i et koldt rum. I et koldt rum skal drænrøret isoleres med min. 50 mm mineraluld (rørisolering). Hvis ikke røret kan lægges lige ned fra aggregatet, skal det lægges mellem indertag og isolering. Hvis der ikke foreligger nogen frostfare, kan vandlåsen lægges i loftsisoleringen og forbindes med aggregat og lufterør (soil) med 16 mm plastslange. Kondensvandrør må aldrig lægges oven på loftsisoleringen, uden at der samtidig lægges et varmekabel ind til røret med god isolering udenpå. B: Avstand fra vegg Hæld lidt vand i bunden af aggregatet, så vandlåsen fyldes op.hvis dræningsinstallationen ikke er korrekt udført, vil der kunne opstå vandlækage. Plads foran aggregat: min. A-mål (se tabell). Plads over aggregat: min. 50 cm. Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. Det enkelte lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land. 2.3 Krav til plassering/anbefalet lyddæmpning Aggregatet er beregnet til placering på loft, men kan også monteres andre stede. Av lydmæssige årsage bør aggregatet ikke placeres lige over soverum. Aggregatet bør ligge på et fast underlag, f.eks. en gipseller spånplade, der skal være i vater. Hvis rummet nedenunder er følsomt for lyd, kan pladen lægges oven på en supplerende fast plade af mineraluld for bedst mulig lyddæmpning (fig. 2). Fig. 3 Min 150 mm vandlås Min 5 fald Fig. 2 Skal være plads til min. 50 mm isolation for dreneringsrør hvis frostfare Ekstra gulvplade Ekstra isolation Gulvplade Isolation Anbefalet underlag 5

6 3 Tilkoblinger Kanalerne kommer som regel fra bjælkelaget og tilsluttes studsene i toppen af aggregatet. Sørg for, at kanalerne tilsluttes den rigtige studs, se mærkning på aggregatet (bag lågen/på mufferne til kanaltilkobling). Symbolerne er forklaret ovenfor på side 3, og placeringen er vist på målskitse kap. 1. Træk kanalisolering tæt ind til aggregatet. For at undgå kondensdannelse er det særligt vigtigt, at udeluftkanalen får isolering og plaststrømpe trukket helt ned til aggregatet. Plaststrømpen tætnes mod aggregatet med tape. Udeluftkanalen kræver normalt 25 mm isolering. Udeluftkanalen lægges med et svagt fald mod udeluftkappen, så eventuelt indtrukket vand drænes ud igen. Ved kort afstand mellem aggregat og afkastpunkt skal der monteres en lyddæmper for at sikre, at kravene til lydniveau udendørs overholdes. Kanalerne skal lydisoleres godt, især over aggregatet. 4 Elektrisk tilkobling Aggregatet skal indstalleres med egen jordfeilsbryter. Netledning Aggregatet leveres med 1,8 m ledning og stik (som samtidig fungerer som servicekontakt). Ledningen kommer ud på toppen af aggregatet. Den tilsluttes en 230V 50 Hz enfaset jordet stikkontakt, som placeres let tilgængeligt i nærheden. For sikringsstørrelser, se kap Automatik Styringspakken leveres sammen med aggregatet. Lavvoltsledningen skal trækkes mellem aggregatet og afbryderenheden. For automatik, se ægen vejledning. Lavvoltsledningen skal ligge minimum 30 cm fra 230 V ledning og skal ved indfældet montage trækkes i 20 mm elektrikerrør. 4.2 Føler for eftervarme (B1) Temperaturføler B1 skal placeres efter vandvarmeflade. Denne skal placeres i indblæsningskanalen (rød på Flexit tegning/symboler side 3) ca. 1 m fra aggregatet. Rul den mærkede ledningsrulle ud på aggregatet i nærheden af indblæsningsstudsen. Bor et Ø 7 mm hul i kanalen til at sætte føleren i. Tætn hullet med tætningsmasse og tape ledningen fast udvendig på kanalen, så den holdes på plads. 4.3 Føler for vandvarmeflade (B5) For at undgå frost i varmefladen skal der monteres en vandvarmefladeføler (B5) på vandvarmefladerøret, hvor det kolde vand kommer ud af fladen 4.4 Eksterne komponenter Se separat koblingsskema vedlagt det enkelte aggregat og fig. 4 nedenfor. Alle elektriske tilkoblinger skal udføres af fagfolk. Vandmodeller Kobles i udenpåliggende boks El-modeller Kobles direkte på styrekort Fig. 4 Spjældmotor 230V 3-ledninger Spjeædmotor 230V 2-ledninger Pumpemotor 230V Ventilmotor 230V Trevejsventil 6 B5 Temperaturføler Vandvarmeflade Spjeældmotor 230V 3-ledninger Spjældmotor 230V 2-ledninger

7 VANDVARMEFLADE 5 Rørlægningsarbejder Alt rørlægningsarbejde skal udføres af en autoriseret rørlægger. 5.1 Tekniske data på vandvarmeflader (Traforegulerte og EC) Vanntemp. Inn C Vanntemp. Ut C L4 XW Vandmængde l/s 0,06 0,05 0,04 0,03 0,05 Trykkfald vannside kpa 8,30 6,12 4,18 2,48 8,53 Maks batterikapacitet kw 4,6 3,8 3,0 2,5 2,2 Maks temperaturstigning C 39,1 32,4 25,6 18,6 18,6 Rørtilkobling Ø mm Anbefalet kvs-værdi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 L7 XW Vandmængde l/s 0,07 0,06 0,04 0,03 0,06 Trykkfald vannside kpa 12,4 9,3 6,6 4,1 13,1 Maks batterikapacitet kw 5,4 4,5 3,7 2,8 2,6 Maks temperaturstigning C 32,0 26,9 21,6 16,3 15,5 Rørtilkobling Ø mm Anbefalet kvs-værdi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7

8 VANDBATTERI 5.2 Ventiltyper 3-vejs ventil, type Belimo DN15: Art.nr Kvs 1,6 Art.nr Kvs. 1,0 5.3 Ventilmotor Ventilmotor type Belimo L230A-SR, 0-10V. Art.nr.: V motor kan ikke benyttes 5.4 Tilkoblinger Brug anbefalet kobling (se fig. 5), hvis ikke andet er angivet. Vandtilførslen skal være nederst på vandvarmefladen - tilbageløbet skal være på toppen. Placér reguleringsventilen så tæt på aggregatet som muligt. (Bemærk, at mange ventilmotorer kan gå begge veje; dette kan indstilles på motoren. Indstil den, så ventilen åbner ved stigende 0-10Vsignal.) Vandvarmefladerne har ingen udluftningsmulighed, da det ikke er relevant. Hvis aggregatets vandvarmeflade er det højeste punkt i kredsen, skal der monteres en udluftningsklokke efter aggregatet. Ved brug af vandvarmeflade, som ikke er tilsat glykol (eller anden frostvæske), bør aggregatet stå i et opvarmet rum pga. frostfare i varmefladen. Montér spjæld med fjederbelastet tilbagetræk for udeluften. Placér aggregatet i nærheden af et afløb for at undgå skader ved evt. vandlækage. 3-vejs ventil Pumpe Frem Retur Varmtvand fra kedelanlæg Reducerventil B5 Vandvarmeflade i indblæsningssystem Fig. 5 Anbefalet kobling 8

9 6 Oversigts- og systemskitser L4 XE og L7 XE Oversigtstegning - krydsveksler 1 (FI2) Udsugningsluftfilter 2 (FI1) Indblæsningsfilter 3 (B6) Termofugtføler 4 (EB2) Forvarmeflade 5 (EB1) Eftervarmeflade 7 6 (F20) Overhedningstermostat eftervarme Udsugning 7 (F10) Overhedningstermostat eftervarme (manuell reset) Udeluft 8 (M1) Indblæsningsventilator 9 (M2) Udsugningsventilator 10 (HR-X) Krydsvarmeveksler Indblæsning Afkast 11 Betjeningspanel 12 Koplingsboks 13 Dreneringsafløp Systemskisse - elektrisk batteri B1 Temp.føler indblæsningsluft FI2 Udsugningsluftfilter FI1 Indblæsningsfilter B6 Termofugtføler EB2 Forvarmeflade EB1 Eftervarmeflade F20/F21Overhedningstermostat F10/F11 Overhedningstermostat (manuell reset) Udsugning Indblæsning Udeluft Afkast M1 Indblæsningsventilator M2 HR-X Udsugningsventilator Krydsvarmeveksler 9

10 6.2 L4 XW og L7 XW Oversigtstegning - krydsveksler 8 1 (FI2) Udsugningsluftfilter 2 (FI1) Indblæsningsfilter 3 (B6) Termofugtføler 4 (EB2) Forvarmeflade 5 (B5) Temeraturføler, vandvarmeflade 6 (EB1) Eftervarmeflade Udsugning 7 (F20) Overhedningstermostat forvarme 8 (F10) Overhedningstermostat forvarme (manuell reset) Udeluft 9 (M1) Indblæsningsventilator 10 (M2) Udsugningsventilator 11 (HR-X) Krydsvarmeveksler Indblæsning Afkast 12 Betjeningspanel 13 Koplingsboks 14 Dreneringsafløp Systemskisse - vandbatteri B1 Temperaturføler indblæsningsluft FI2 FI1 B5 B6 EB2 WB1 F20 F10 Udsugningsluftfilter Indblæsningsfilter Temperaturføler, vandvarmeflade Termofugtføler Forvarmeflade, elektrisk Eftervarmeflade, vand Overhedningstermostat Overhedningstermostat (manuell reset) Udsugningsluft Indblæsningsluft Udeluft Afkast M1 Indblæsningsventilator M2 DA1 DA2 HR-X Udsugningsventilator Spjeld, afkastluft Spjeld, udeluft Krydsvarmeveksler 10

11 7 Kapacitet og lyddata 7.1 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - L4 XE (Traforegulering) Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) 300 Pa 0 230V 190V 170V 150V 120V 105V 85V 60V 60V 85V 150V 190V 170V 120V 105V 70dB(A) 65dB(A) 230V 77dB(A) 75dB(A) Energiforbrug i watt W m 3 /h Water Battery Pa F5 Filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Udsugningsside (med F7 filter) l/s Anlegsmodstand (Pa) 300 Pa 0 230V 190V 170V 150V 120V 105V 85V 60V 60V 85V 230V 190V 170V 150V 58dB(A) 55dB(A) 120V 105V 50dB(A) 45dB(A) 150 Effektforbrug i watt 50 0 W m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor method». Afgivet støj er målt i henhold til ISO for de ulike oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de ulike oktavbånd og LwA tot. Afgivet støy beregnes ved at tage støjverdien fra Måleudstyr Bruel & Kjær 2260 indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbruk indblæsningsventilator ved forskellig Korrektionsfaktor for LwA kapacitetsindstilling Hz LwA Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jfr. korrektionstabel Indblæsning Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Udblæsning Lysegrøn korrektionsakse: Trykeduktion ved brug af vandvarmeflade Avstråling ,7 11

12 7.2 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - L4 XE EC Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) 300 Pa 0 75dB(A) 70dB(A) 65dB(A) 60dB(A) 0 W Energiforbrug i watt m 3 /h Pa 0 Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Udsugningsside (med F7 filter) l/s Anlegsmodstand (Pa) 300 Pa 0 0 W Effektforbrug i watt m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de ulike oktavbånd og LwA tot. Afgivet støy beregnes ved at tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for LwA Hz LwA Indblæsning Udblæsning Avstråling ,5 12 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method». Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 2260 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbruk indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jfr. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykeduktion ved brug af vandvarmeflade

13 7.3 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - L7 XE (Traforegulering) Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 0 230V 190V 170V 150V 120V 105V 85V 60V 60V 85V 230V 190V 170V 150V 120V 105V 80dB(A) 75dB(A) 65dB(A) 70dB(A) 150 Energiforbrug i watt 50 0 W m 3 /h Pa Water Battery 0 Udsugningsside (med F7 filter) Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk l/s F5-filter Anlegsmodstand (Pa) 300 Pa 0 230V 190V 170V 150V 120V 105V 85V 60V 60V 85V 120V 105V 150V 190V 170V 50dB(A) 55dB(A) 230V 60dB(A) 64dB(A) Effektforbrug i watt W m 3 /h Pa Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de ulike oktavbånd og LwA tot. Afgivet støy beregnes ved at tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for LwA Hz LwA Indblæsning Udblæsning Avstråling ,1 13 F5 Filter Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method». Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 2260 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbruk indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jfr. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykeduktion ved brug af vandvarmeflade

14 7.4 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - L7 XE EC Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Energiforbrug i watt Pa 0 0 W m 3 /h Pa Water Battery 0 Udsugningsside (med F7 filter) Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk l/s F5-filter Anlegsmodstand (Pa) Effektforbrug i watt Pa W m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de ulike oktavbånd og LwA tot. Afgivet støy beregnes ved at tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for LwA Hz LwA Indblæsning Udblæsning Avstråling ,4 14 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method». Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 2260 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbruk indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jfr. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykeduktion ved brug af vandvarmeflade

15 8 Tekniske data 8.1 Tekniske data L4 X L4 XE L4 XE EC L4 XW L4 XW EC Mærkespænding 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz Sikringsstørrelse 10 A 10 A 10 A 10 A Mærkestrøm total 8,7 A 8,0 A 5,7 A 5,0 A Mærkeeffekt total 1990 W 1826 W 1315 W 1151 W Mærkeeffekt el. varmeflade 1650 W 1650 W Merkeeffekt vifter 2 x 165 W 2 x 83 W 2 x 165 W 2 x 83 W Merkeeffekt forvarme 975 W 975 W 975 W 975 W Viftetype F-hjul F-hjul F-hjul F-hjul Viftemotorstyring Trafo EC-Trindløs Trafo EC-Trindløs Viftehastighet-turtall, maks 2230 o/min 2900 o/min 2230 o/min 2900 o/min Automatikk standard CS 50 CS 50 CS 50 CS 50 Filtertype (TIL/AVTR) F7/G3 F7/G3 F7/G3 F7/G3 Filtermål TIL (BxHxD) 225x220x50 mm 225x220x50 mm 225x220x50 mm 225x220x50 mm Filtermål AVTR (BxHxD) 225x220x20 mm 225x220x20 mm 225x220x20 mm 225x220x20 mm Vekt 36 kg 36 kg 36 kg 36 kg Kanaltilkobling Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 160 mm Høyde 675 mm 675 mm 675 mm 675 mm Bredde 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Dybde 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 8.2 Tekniske data L7 X L7 XE L7 XE EC L7 XW L7 XW EC Mærkespænding 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz Sikringsstørrelse 16 A 16 A 10 A 16 A Mærkestrøm total 10.7 A 10.2 A 6.4 A 5.9 A Mærkeeffekt total 2470 W 2350 W 1470 W 1350 W Mærkeeffekt el. varmeflade 0 W 0 W Merkeeffekt vifter 2 x 230 W 2 x 170 W 2 x 230 W 2 x 170 W Merkeeffekt forvarme 0 W 0 W 0 W 0 W Viftetype F-hjul F-hjul F-hjul F-hjul Viftemotorstyring Trafo EC-Trindløs Trafo EC-Trindløs Viftehastighet-turtall, maks 2120 o/min 2250 o/min 2120 o/min 2250 o/min Automatikk standard CS 50 CS 50 CS 50 CS 50 Filtertype (TIL/AVTR) F7/G3 F7/G3 F7/G3 F7/G3 Filtermål TIL (BxHxD) 394x223x250 mm 394x223x250 mm 394x223x250 mm 394x223x250 mm Filtermål AVTR (BxHxD) 394x223x20 mm 394x223x20 mm 394x223x20 mm 394x223x20 mm Vekt 66 kg 66 kg 66 kg 66 kg Kanaltilkobling Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Høyde 680 mm 680 mm 680 mm 680 mm Bredde 1170 mm 1170 mm 1170 mm 1170 mm Dybde 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm 15

16 9 Afsluttende kontrol Kontrollér, at: Kanalisolering er udført i henhold til vejledning og teknisk dokumentation Kanalerne er koblet til de rigtige studse - Kontrollér ift. aggregatskitserne nedenfor Temperaturføler satt på plads i tilluftskanal 0,5-1 meter fra aggregat Drenering er tilkoplet, tilstrækkelig frostisolert og fungerer. Se egen vejledning i posen med vannlås. Indregulering er foretaget i henhold til vejledning og dokumentation vedr. ventilationsdata Aggregatet kører normalt på alle trin Varme slår til Installatøren vil kunne holdes ansvarlig for eventuel forkert eller mangelfuld montering Type L Udsugning Udeluft Indblæsning Afkast Drensutløb 16

17 BRUGERVEJLEDNING 10 Vigtige sikkerhedsinstruktioner For at reducere risikoen for brand, elektrisk! stød eller skader skal alle sikkerhedsinstruktioner og advarselstekster læses, inden aggregatet tages i brug. Dette aggregat er kun beregnet til ventilationsluft i bygninger Det må ikke benyttes til udsugning af brændbare eller let antændelige gasser Træk stikket ud i forbindelse med service- og vedligeholdelsesarbejde Før servicelågen åbnes, skal el-tilslutningen være afbrudt, og ventilatorerne skal have tid til at standse (min. 3 minutter) Aggregatet indeholder varmeflader, som ikke må berøres, når de er varme Aggregatet må ikke køre, uden at filtrene er på plads Følg brugervejledningens anvisninger Med henblik på at opretholde et sundt indeklima, opfylde forskrifter og undgå kondensskader må aggregatet kun standses i forbindelse med service- eller vedligeholdelsesarbejde eller ved eventuelle uheld Frostsikring Aggregatet er udstyret med en særlig termovagt, som sikrer maksimal udnyttelse af varmegenvin dingsfunktionen og opretholdelse af balanceret ventilation. Termovagten har en følerstav B6 med dobbelt funktion. Den sidder i vekslerkassettens udsugningskanal og har et NTC-element, som styrer temperaturen, samt en indikator til registrering af fugt. Denne hindrer frost i varmeveksleren. Selve frostsikringsfunktionen har følgende forløb: - Forvarmefladen EB2 aktiveres. - Når dette ikke giver tilstrækkelig frostsikring, bliver indblæsningsventilatorens M1 hastighed reduceret. 11 Funktionsbeskrivelse I krydsveksleren HR-X passerer den kolde udeluft og den varme udsugningsluft hinanden i et kryds uden at komme i direkte kontakt med hinanden. Ved hjælp af dette princip overføres % af varmen i udsugningsluften til indblæsningsluften. Desuden sørger en termostatstyret eftervarmeflade EB1 for, at indblæsningsluften holder den ønskede temperatur. Denne indblhæsningsluft føres via kanaler og ventiler til opholdsrum og soverum. Udsugningsluften suges ud fra enten det samme rum eller via dørspalter eller overstrømsriste til toilet og vådrum. Den brugte luft føres via kanalsystemet tilbage til aggregatet, afgiver som nævnt varme, og blæses ud af bygningen via en taghætte eller en vægrist Varmeflader Varmefladerne er sikret mod overophedning af overophed-ningstermostater F20/F21, som kobler ud ved 65 C. Som ekstra sikkerhed kobler overhedningstermostater F10/F11 ud ved 80 C. Overhedningstermostaterne nulstilles manuelt (kap. 6). 17

18 12 Rengøring - Vedligeholdelse L4 X/L7 X Før servicelågen åbnes på varmegenvindingsaggregatet eller vedligeholdelse udføres på køkkenemhætten: Slå varmen fra, og lad ventilatorerne køre i tre minutter, således at den varme luft transporteres bort, afbryd strømforsyningen, og vent 2 minutter, før lågerne åbnes. Servicelåger: Ventilatorer: L4 X: L7 X: Filtre: Åbnes ved at løsne begge excenterhagerne og frigøre krogene. Så kan lågerne tages helt af. Pos. nr. 9 og 10/Kap 6. Oversigtstegninger. Ventilatorerne behøver normalt ikke eftersyn. Hvis aggregatet imidlertid bruges med køkkenemhætte (K-model) eller har tilkoblet ekstern køkkenemhætte (A-model), skal ventilatorerne rengøres 1 gang årligt. Ventilatorerne rengøres med en lille børste samt trykluft, hvis det er muligt. NB! Brug ikke vand. Demontering foregår på følgende måde: Træk lynkontakterne ud. Ventilatoren med synlig lynkontakt løsnes ved at løsne de 4 skruer i den runde motorplade og trække motoren forsigtigt ud af motorhuset. Ved ventilatoren med synlig indsugningsåbning skal skruen til skinnen i sidevæggen fjernes, og skinnen trykkes så langt ned den kan komme. Hele ventilatorhuset kan derefter løsnes og drejes rundt. Derefter kan ventilatoren løsnes ved at løsne 4 skruer - ligesom ovenfor. Ventilatoren med synlig lynkontakt løsnes ved at løsne de 3 skruer i enden af ventilatorhuset og trække ventilatoren forsigtigt ud. Ved den ventilator, hvor skruerne sidder på den modsatte side, skal hele ventilatorhuset løsnes ved at løsne fæsteskinnerne (2 skruer) på hver side af ventilatoren, så denne frigøres. Derefter kan ventilatoren løsnes ved at løsne 3 skruer - ligesom ovenfor. Ventilatoren demonteres nemmest, hvis vekslerkassetten tages ud først. Af hensyn til indemiljøet er det vigtigt at udskifte filtrene, når de er snavset til. Tilsmudsede filtre medfører: Øget luftmodstand i filteret - mindre luft i boligen - risiko for bakterievækst i filteret - og i værste fald kan anlægget tage skade. Hvor ofte filtrene skal skiftes, afhænger af forureningsgraden af luften på stedet. Generelt skal filtrene skiftes en gang om året, fortrinsvis om efteråret (efter pollensæsonen). I områder med meget støv og forurening bør filtrene skiftes forår og efterår.det anbefales at bestille filterabonnement. Så er man sikret fuldt udbytte af anlægget og de bedste priser. Best. nr. for komplet filtersæt: L4 X , L7 X Filterplacering, loftsmodel Indblæsningsluftfilter: Forfilter og kompaktfilter Termofugtføler Udsugningsluftfilter: Planfilter m/papramme Krydsveksler Ventiler og kanalsystem: Vekslerkassette: Udeluftindsugning: Kontrolleres ca. en gang om året for støv og snavs i luftkanalerne. Tag først termofugtføleren (3) ud, og træk derefter forsigtigt krydsveksleren (11) ud. Hvis den trænger til at blive renset, lægges den i en balje med varmt sæbevand (NB! ikke soda) og skylles til sidst med varmt vand. Termofugtføleren rengøres separat med en tør klud. Termofugtføleren rengøres separat med en tør klud. Ved udtagning/isætning af vekslerkassetten skal det kontrolleres, at både kassette og følerstav sidder korrekt, og at stikket sættes i kontakten. Termofugtføleren skal sidde 6 cm fra toppen af og midt på vekslerkassetten. Placeres på siden mod udsugningsluftfilteret. Ventilerne skal rengøres mindst en gang om året. Kanalsystemet skal renses mindst hvert 10. år. Kontrollér 1 gang året, at gitteret ikke er tilstoppet med løv og partikler. 18

19 Taghætte: Kontrollér 1 gang om året, at drænspalten i den nederste kant ikke er tilstoppet med løv. Gælder kun, hvis anlægget er udstyret med taghætte. Sommerdrift: Kondensvand:! I den varme årstid (uden for fyringssæsonen) er der ikke behov for genvinding af varmen. Så kan vekslerkassetten udskiftes med en sommerkassette, som fås som ekstraudstyr. Den isættes på krydsvekslerens (11) plads. På denne måde slippes udeluften direkte ind i bygningen, uden at varmegenvinding finder sted. Termofugtføleren (3) skal så flyttes over på sommerkassetten. Dens placering er vist på etiketten. NB! Samtidig skal eftervarme slås fra: Tryk venstre knap (+) på betjeningspanelet ind, så den grønne lampe slukker; så tilkobles varmefladen ikke unødigt. Husk at korrigere tilbage igen det efterfølgende efterår. I bunden af aggregatet sidder der et afløb for kondensvand (14), der leder kondensvandet til spildevandsafløbet. Det er vigtigt, at dette afløb altid er åbent, i god stand og godt isoleret på steder, hvor der kan opstå frost. Det anbefales også at holde øje med dræningsinstallationen, så der ikke opstår lækage. Mangel på rengøring som foreskrevet vil øge faren for brand, hvis uheldet er ude. 19

20 FÆLLES 13 Fejlsøgning Hvis der opstår strømafbrydelse, vil aggregatet ved genstart automatisk gå tilbage til fabriksindstillingerne. FEJL Hvis ventilatorerne ikke kører eller ikke kan reguleres Hvis indblæsningsluften føles for kold Hvis luftmængden er væsentlig reduceret GØR FØLGENDE Kontrollér, at stikket til strømforsyningen sidder korrekt i stikkontakten. Kontrollér, at sikringerne i el-skabet er slået til. Overhedningstermostaten/-erne (Pos.nr. 7, 8/Kap. 6 Oversigtstegning) kan være udløst. Fjern det hvide plastdæksel, og tryk den hvide resetknap ind. Kontrollér at termofugtføleren (Pos. nr. 3) er tilkoblet. Kontrollér, at eftervarmeafbryderen er slået til, og at der ikke er sommerkassette i. Reguleringstermostaten for eftervarme (Pos.nr. 4) kan indstilles på en højere temperatur. Kontrollér, at termofugtføleren (Pos. nr. 3) er tilkoblet. Overhedningstermostaten/-erne (Pos.nr. 7, 8) kan være udløst. Fjern det hvide plastdæksel, og tryk den hvide resetknap ind. Kontrollér, at eftervarmeafbryderen er aktiveret. Filtrene (Pos.nr. 1, 2) kan være tilstoppede af snavs. De renses eller udskiftes, se under Rengøring - vedligeholdelse. Risten i udeluftkappen kan være tilstoppet, se under Rengøring - vedligeholdelse. Hvis intet af ovenstående hjælper, skal du kontakte din leverandør for service. Opgiv det serienummer, der står på mærkepladen inde i aggregatet (åbn servicelågen). 20

21 14 EU-overensstemmelseserklæring Denne erklæring bekræfter, at produkterne opfylder kravene i Rådets direktiver: 89/336/EEC Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 73/23/EEC Lavspændingsdirektivet (LVD) 98/37/EEC Maskindirektivet (Sikkerhed) Producent: FLEXIT AS, Televeien 15, 1870 Ørje Type: L4 X 1997 Ventilasjonsenheter L7 X 1997 Ventilasjonsenheter Stemmer overens med følgende standarder: Sikkerhetsstandard EN :2 EMF standard: EN 50366:3 EMC standard: EN EN :0 EN :1995 EN :2:1997 Produktet er CE-mærket : 6 FLEXIT AS Pål J. Martinsen Daglig leder Dette produkt er omfattet af reklamationsret i henhold til gældende salgsbetingelser - forudsat at produktet er korrekt anvendt og vedligeholdt. Filtre er forbrugsmaterialer. Symbolet på dette produkt viser, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal derimod bringes til en genbrugsstation mhp. genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af apparatet bidrager du til at forebygge de negative konsekvenser for miljø og sundhed, som forkert håndtering kan medføre. For nærmere information om genvinding af dette produkt kan du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den forhandler, hvor du købte produktet. Reklamationer, som skyldes forkert eller mangelfuld montering, rettes til det ansvarlige monteringsfirma. Reklamationsretten kan bortfalde i tilfælde af forkert brug eller grov forsømmelse af vedligeholdelsen af anlægget. 21

22 15 Produkt / Miljødeklaration Deklarationen gælder ventilationsaggregaterne Flexit L4 X/L7 X Materialer: Materialer, som brugeren eller behandlet luft kommer i kontakt med: Aggregatets ydervægge er fremstillet af galvaniseret stål DX51D+Z275 (NS-EN 10142) Rotorveksler fremstillet af aluminium Diverse elkabler med PVC-isolering El-motorer bestående af galvaniseret stål, aluminium og kobber Varmeflade fremstillet af stål Luftfilter af glasfiber og pap EVA smeltelim Materialer i aggregatet, som servicepersonale kan komme i kontakt med: Plastisolerede elledninger Diverse øvrige elkomponenter Isolering af typen EPS/Dacron Andre materialer, som kan forekomme i små mængder: Silicon-tætningsmasse Skumplast i polyethylen Tætningspakninger i EPDM-gummi Diverse skruer, møtrikker og nitter i stål samt små mængder kobber og messing. Sikkerhed: Materialer: Brug: Materialerne anses for at være helt ufarlige for brugeren Aggregatet er et elektrisk apparat, og strømforsyningen skal afbrydes ved service og inspektion. Aggregatet indeholder desuden roterende motorer, der skal have tid til at stoppe, før inspektionslågen åbnes, samt en varmeflade med høj driftstemperatur. 22

23 23

24 Ballerup Hovedkontor/produktion/salg/lager Energivej Ballerup Fax: Vejle Salg/lager Sadelmagervej 15 7 Vejle Fax: Aabenraa Produktion/salg/lager Kathale 41 6 Aabenraa Fax: ØLAND A/S Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tlf , Fax:

FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R

FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R 94273DK-7 211-1 FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 7 2 19 11 www.oeland.dk indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse S3 R 4

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

FLEXIT L30 R L40 R. Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

FLEXIT L30 R L40 R. Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94253DK-02 2006-09 FLEXIT L30 R L40 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse af

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT 94108DK-06 2005-11 FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat Skabsmodeller med varmegenvinding ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...3

Læs mere

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-08 2015-09 Spirit UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

Hvis ventilatorene ikke kører:

Hvis ventilatorene ikke kører: Brugervejledning 94108DK 2003-04 Ventilationsaggregater med varmegenvinding S3 XE S3 XE TT S4 XE S4 XE TT S7 XE S7 XE TT S4 XW www.flexit.com ØLAND AS Tlf: 70201911 www.oeland.com INDHOLD 1. Vigtige sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-07 2015-11 Spirit K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse 4 1.2 Pladsbehov 4 1.3 Krav

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-9 211-1 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-7 8-2 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R 94273DK-02 2007-04 FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskisse S3

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94235DK-6 29-1 Flexit L12 X L3 X L18 X L5 X L2 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilation for et sundt indeklima PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, 3 og 4 er luftbehandlingsaggregat

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning

Bruger- og monteringsvejledning 10608DK-01 009-10 Flexit SPIRIT K R Bruger- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Vi arbejder for din succes Park Allé 66, 60 Brøndby, Tel. 700 1911, Fax 101 www.oeland.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor 94253DK-08 2011-10 På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Markedets mest effektive genvinding

Markedets mest effektive genvinding lindab ventilation Markedets mest effektive genvinding Den nye HERU EC genvinder op til 86 % Opfylder BR1 Varmegenvindingsaggregat HERU9SEC Dimensioner 164 97 555 52 Ø 16 48 Beskrivelse HERU EC er et aggregat

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig NYHED! TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK 9434DK-06 006-03 FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat/ Køkkenmodel S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Luftbehandlingsaggregat m/kryds- eller TT kryds-veksler

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat A06 - Comfort Grå A06 - Comfort Hvid A06 - Grå A06 - Hvid Anvendelse Øland A06 varmegevindingsaggregat anvendes til enrums ventilation, hvor der ønskes et godt indeklima

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

114529DA-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

114529DA-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 114529DA-02 2015-09 C2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik ART.NR.: 700030 700031 700032 700033 ! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Det er installatørens ansvar at sikre en generel

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer Placering og montering eksterne motorer: Ved valg af en løsning med ekstern motor opnås primært to fordele: 1) Nedsættelse af støjniveau fra motor. Op til 50% i bedste fald. 2) Afhængig af anvendt motorstørrelse

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere