FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R"

Transkript

1 94273DK FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf

2 indhold 1 Størrelser/Fysiske mål Målskitse S3 R Målskitse SL4 R Målskitse S4 R/ S7 R 4 2 Montage - Forarbejde inspektion/vedligeholdelse Pladsbehov Krav til plassering Anbefalet lyddæmpning liggende montering Anbefalet lyddæmpning vægmontering 5 3 Montering af S3 R Placering 6 4 Montering af SL4 R Vægmontering Liggende montering 8 5 Montering af S4 R/S7 R Vægmontering Liggende montering 9 6 Tilkoblinger/ elektrisk tilkobling Automatik Føler for eftervarme (B1) Vandvarmeflade Føler for vandvarmeflade (B5) eksterne komponenter 1 7 Rørlægningsarbejder Tekniske data på vandvarmeflader Ventiltyper Ventilmotor Placering af kanalvarmeflade Tilkoblinger 12 8 Oversigts- og systemskitser S3 R SL4 R S4 R/S7 R 15 9 Kapacitet og lyddata Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - S3 R Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - SL4 Re/SL4 RW Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - SL4 Re ec/sl4 RW ec Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - S4 Re/S4 RW Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - S4 Re ec/s4 RW ec Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - S7 Re/S7 RW Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - S7 Re ec/s7 RW ec 22 1 Montering ekstern køkkenemhætte Tekniske data Montering af ekstern køkkenemhætte indregulering af køkkenemhætte (A- og K-modeller) Grundventilation Forceret ventilation Trykfaldsmåling indreguleringskurver ekstern køkkenemhætte Grundventilation S3 R Forceret ventilation S3 R Grundventilation SL4 R/SL4 R ec Forceret ventilation SL4 R/SL4 R ec Tekniske data Tekniske data S3 R Tekniske data SL4 R Tekniske data S4 R Tekniske data S7 R 28 2

3 14 Afsluttende kontrol Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 16 Funktionsbeskrivelse Varmeelementer Betjening via køkkenemhætte (S3 R/SL4 R) 3 17 Rengøring - Vedlikeholdelse S3 R Rengøring - Vedligeholdelse SL4 R Rengøring - Vedligeholdelse S4 R/S7 R 33 2 Fejlfinding eu-overensstemmelseserklæring Produkt / Miljødeklaration 36! ADVARSeL: Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges. OBS: Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges. Symboler Dette produkt har en række symboler, som bruges til mærkning af selve produktet samt i installations- B1 og brugervejledningerne. Nedenfor er angivet en forklaring på nogle af de mest almindelige symboler. Top.5-1 m Bund SPÆNDINGSFARE INDBLÆSNING UDSUGNING BERØRINGSFARE B1.5-1 m EKSÆMPEL PÅ STUDSPLACERING AFKAST UDELUFT Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. 3

4 1 Størrelser/Fysiske mål 1.1 Målskitse S3 R Højremodel 6, Venstremodellen er 32, spejlvendt Ø125 (5x) Muffemål 2 1 D *Mål i mm D 73, 7, C C S3 R Køkkenemhætte 517, B 98,5 98, 232, 84, 82, Aggregat top - Luftretning B 32, 23, A 385, 95, Date Drawn jan Status Approved Description Projection Scale Replaces: Replaced by: A 1.2 Målskitse SL4 R Project Stocknumber 141 S3 RER 1.3 Målskitse S4 R/ S7 R 2 1 Ø2 (4x) Højremodel Venstremodellen er spejlvendt 455 *Mål i mm Aggregat bund - Luftretning Højremodel Venstremodellen er spejlvendt *Mål i mm Ø16 Ø125 Ø16 Ø Ø16 16 Aggregat top - Luftretning Køkkenemhætte Aggregat top - Luftretning 4

5 FÆLLES 2 Montage - Forarbejde Aggregatet er beregnet til indendørs montage. Ved udendørsmontage skal dette bestilles ved ordreafgivelse. 2.1 inspektion/vedligeholdelse Aggregatet skal monteres med plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og genvindingsenhed. Det er også vigtigt, at aggregatet placeres på en sådan måde, at koplingsboks er let tilgængeligt med henblik på el-tilslutning, fejlsøgning og fremtidig komponentudskiftning. 2.2 Pladsbehov Type A B S3 R 1 mm mm SL4 R 1 mm mm S4/S7 R 1 mm 6 mm A: I front/over aggregat B: Avstand fra væg Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. Det enkelte Fig Anbefalet lyddæmpning liggende montering Aggregatet bør ligge på et fast underlag, f.eks. en gipseller spånplade, der skal være i vater. Hvis rummet nedenunder er følsomt for lyd, kan pladen lægges oven på en supplerende fast plade af mineraluld for bedst mulig lyddæmpning (fig. 2). Aggregatet bør ikke placeres lige over soverum. Fig. 2 Ekstra gulvplade Gulvplade Ekstra isolering Isolering Anbefalet underlag 2.5 Anbefalet lyddæmpning vægmontering Ved vægmontering bruges et (integreret) vægbeslag, som er fastgjort til aggregatet. Aggregatet bør ikke placeres mod en væg, hvor der er et rum på den anden side, der er støjfølsomt. Væggen skal lydisoleres. Ved behov bruges der dobbelte gipsplader i væggen. Der skal bruges adskilte lægter. A B lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land. 2.3 Krav til plassering Aggregatet er beregnet til placering i vaskerum, udhuse, på loftet eller i andre egnede rum. Aggregatet leveres i venstre- eller højreudførelse (afkaststuds til venstre eller højre), afhængigt af, hvad der er mest fordelagtigt mht. kanalplacering. I vådrum skal aggregatet placeres i zone 3 (minimum,6 m fra badekarkant og 1,2 m fra bruserhoved). B 5

6 S3 R 3 Montering af S3 R 3.1 Placering Aggregatet er beregnet til placering i vaskerum, udhus eller andre egnede rum. Monteringsalternativer for aggregatet: Vægmontering (fig. 3A) Tag-/loftsmontering (fig 4A) Liggende montering (fig. 5) Aggregatet leveres i venstre- eller højreudførelse (afkaststuds til venstre eller højre) afhængigt af, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forbindelse med kanalplacering. I vådrum skal aggregatet placeres minimum,6 m fra badekarkant og 1,2 m fra bruserhoved. Vinkelbeslag og ophæng er udstyret med flere fastgørelseshuller, så aggregatet kan fastgøres til to lægter. Hvis dette ikke er muligt, må ekstra trælægte (løsholt) overvejes. Vægmontering (3A) Ved vægmontering anvendes de medfølgende vægbeslag (fig. 3B). Væggen skal være isoleret for at reducere lydoverføring. Ophængsskinnen skrues fast i væggen med de medfølgende skruer. Aggregatet hænges på plads på skinnen. Fastgør aggregatet i underkanten med medfølgende vinkelbeslag. Væg skal være støjdæmpet for at hindre lydoverføring.aggregatet bør placeres mod en væg, hvor der ikke er et rum på den anden side, der er støjfølsomt. Fig. 3B Tagmontering (4A) Ved tagmontering anvendes de medfølgende tagbeslag (fig. 4B). Fastgør de små beslag (4 stk.) på aggregatet i de formonterede blindmøtrikker med de vedlagte undersænkede skruer (8 stk.). Montér ophængsskinnerne i loftet med de vedlagte skruer. Løft aggregatet på plads. Beslagene på aggregatet skal låse i de loftsmonterede skinner. For fastgørelseshullerne længst ude (2 på hver side) skal der ske fastgørelse til bjælkelag eller be tonloft. Brug mindst 8 skruer.! Fig. 3A Fig. 4 A FOR TAGMONTeReT AGGReGAT: Vær opmærksom på lågerne ved åbning af aggregatet. Disse åbner brat, når den sidste skrue løsnes. Vær også påpasselig ved fjernelse af komponenter og hold igen, når du løsner den sidste skrue for at undgå, at der falder noget ned. Rotoren kræver ekstra opmærksomhed på grund af vægten. Fig. 4B 6 Fig. 5 Liggende montering (fig. 5) på loftet kræver ingen beslag. Aggregatet bør ikke placeres lige over soverum pga. lyden. Monteres på et fast underlag (gips-/ spånplade), der er i vater. Læg pladen på en supplerende fast plade af mineraluld, hvis der er behov for ekstra lyddæmpning.

7 SL4 R 4 Montering af SL4 R Kanaltilkoblingerne på over- og undersiden af aggregatet kan flyttes ved at dreje studsene/ blænddækslerne en kvart omgang og løfte op (fig. 8). Fastgør de mobile studse i toppen og bunden af aggregatet (udsugning og afkast) med selvborende skruer fra monteringssættet. Placeringen af skruerne er afmærket på studsene. Fig Vægmontering Ved vægmontering bruges det vedlagte vægbeslag (fig. 1B/1C), der er fastgjort til aggregatet. Væg skal støjdæmpes (fig. 2/Kap. 2). Væg skal være støjdæmpet for at hindre lydoverføring. Aggregatet bør placeres mod en væg, hvor der ikke er et rum på den anden side, der er støjfølsomt. Kanaltilkobling foroven (fig. 9) Vægbeslaget (fig. 1B) skrues fast i væggen med de vedlagte skruer (fig. 1D). Aggregatet hænges på plads på skinnen. Som standardudførelse har aggregatet fastgørelsesbeslaget monteret på toppen. Fastgør aggregatet i underkanten med medfølgende vinkelbeslag (fig. 1E). Kanaltilkobling i siden (fig. 1) Ved sideværts montering skal fastgørelses-beslaget (fig. 1C) skrues løs og monteres på den langside, der vender opad. Ophængsskinnen (fig. 1B) skrues fast i væggen med de vedlagte skruer (fig. 1D). Aggregatet hænges på plads på skinnen. Fastgør aggregatet i underkanten med medfølgende vinkelbeslag (fig. 1E). Fig. 9 Fig. 1A Fig. 1B Fig. 1C Fig. 1E Fig. 1D 7

8 SL4 R 4.2 Liggende montering Aggregatet bør ligge på et fast underlag, f.eks. en gipseller spånplade, der skal være i vater. Hvis rummet nedenunder er følsomt for lyd, kan pladen lægges oven på en supplerende fast plade af mineraluld for bedst mulig lyddæmpning (fig. 2/kap. 2). Aggregatet bør ikke placeres lige over soverum. Figurerne beskriver de forskellige kanaltilkoblingsmuligheder, der findes. Venstremodeller Højremodellen er spejlvendt Fig. 11 Højremodeller Venstremodellen er spejlvendt Fig. 12 Højremodeller Venstremodellen er spejlvendt Fig. 13 Venstremodeller Højremodellen er spejlvendt Fig. 14 8

9 S4 R/S7 R 5 Montering af S4 R/S7 R Disse aggregater er så tunge, at der skal bruges lægte mellem lægterne på 48 x 98 mm, evt. 48 x 148 mm, til ophæng øverst og understøttelsesbeslag nederst (c/cafstand 9 mm) Ved eksisterende bindingsværksvæg benyttes der 18 mm krydsfinerplade først for at fordele vægten - mindst svarende til aggregatet - hvorefter denne skrues på væggen. Pladen skal forankres til mindst en lægte i 3 punkter (minimum) med forsænkede skruer (6 fastgørelsesskruer 4,5 x 5 medfølger). Monteringsalternativer for aggregatet: Fig. 15 Væggmontering (fig. 15) Liggende montering (17) 5.1 Vægmontering Ved vægmontering bruges det vedlagte vægbeslag. Væg skal være støjdæmpet for at hindre lydoverføring. Aggregatet bør placeres mod en væg, hvor der ikke er et rum på den anden side, der er støjfølsomt. Fig. 16A Kanaltilkobling foroven Skru den ene af 2 vægbeslag (fig. 16A) fast i aggregat med de vedlagte skruer (fig. 16B). Aggregatet hænges op på væggen og fæstes med skruer. Fastgør aggregadet i underkanten med det andet medfølgende vægbeslag (fig. 16A). Fig. 16B 5.2 Liggende montering Aggregatet bør ligge på et fast underlag, f.eks. en gips- eller spånplade, der skal være i vater. Hvis rummet nedenunder er følsomt for lyd, kan pladen lægges oven på en supplerende fast plade af mineraluld for bedst mulig lyddæmpning (fig. 2/Kap. 2). Aggregatet bør ikke placeres lige over soverum. Fig. 17 9

10 FÆLLES 6 Tilkoblinger af kanaler og elektrisk tilkobling Kanalerne kommer som regel fra bjælkelaget og tilsluttes studsene i toppen af aggregatet. Sørg for, at kanalerne tilsluttes den rigtige studs, se mærkning på aggregatet (bag lågen/på mufferne til kanaltilkobling). Symbolerne er forklaret ovenfor på side 3, og placeringen er vist på målskitse kap. 1. Træk kanalisolering tæt ind til aggregatet. For at undgå kondensdannelse er det særligt vigtigt, at udeluft- og afkastkanalen får isolering og plaststrømpe trukket helt ned til aggregatet. Plaststrømpen tætnes mod aggregatet med tape. Udeluftkanalen kræver normalt 25 mm isolering. Udeluftkanalen lægges med et svagt fald mod udeluftkappen, så eventuelt indtrukket vand drænes ud igen. Ved kort afstand mellem aggregat og afkastpunkt skal der monteres en lyddæmper for at sikre, at kravene til lydniveau udendørs overholdes. Kanalerne skal lydisoleres godt, især over aggregatet. Aggregatet bør indstalleres med egen jordfeilsbryter. Netledning Aggregatet leveres med 1,8 m ledning og stik (som samtidig fungerer som servicekontakt). Ledningen kommer ud på toppen af aggregatet. Den tilsluttes en 23V 5 Hz enfaset jordet stikkontakt, som placeres let tilgængeligt i nærheden. For sikringsstørrelser, se kap Automatik Styringspakken leveres sammen med aggregatet. Lavvoltsledningen skal trækkes mellem aggregatet og afbryderenheden. For automatik, se ægen vejledning. Lavvoltsledningen skal ligge minimum 3 cm fra 23 V ledning og skal ved indfældet montage trækkes i 2 mm elektrikerrør. (ikke S3 R) 6.2 Føler for eftervarme (B1) Vandvarmeflade Temperaturføler B1 skal placeres efter vandvarmeflade. Denne skal placeres i indblæsningskanalen (rød på Flexit tegning/symboler side 3) ca. 1 m fra vandvarmefladen. Rul den mærkede ledningsrulle ud på aggregatet i nærheden af indblæsningsstudsen. Bor et Ø 7 mm hul i kanalen til at sætte føleren i. Tætn hullet med tætningsmasse og tape ledningen fast udvendig på kanalen, så den holdes på plads. 6.3 Føler for vandvarmeflade (B5) For at undgå frost i varmefladen skal der monteres en vandvarmefladeføler (B5) på vandvarmefladerøret, hvor det kolde vand kommer ud af fladen. 6.4 eksterne komponenter Se separat koblingsskema vedlagt det enkelte aggregat og fig. 18 nedenfor. Alle elektriske tilkoblinger skal udføres af fagfolk. Vandmodeller Kobles i udenpåliggende boks Fig. 18 El-modeller Kobles direkte på styrekort Spjældmotor 23V 3-ledninger Spjeædmotor 23V 2-ledninger Pumpemotor 23V Ventilmotor 23V Trevejsventil B5 Temperaturføler Vandvarmeflade Spjeældmotor 23V 3-ledninger Spjældmotor 23V 2-ledninger 1

11 VANDVARMEFLADE 7 Rørlægningsarbejder Alt rørlægningsarbejde skal udføres af en autoriseret rørlægger. 7.1 Tekniske data på vandvarmeflader Vandtemp. Inn C Vandtemp. Ut C S4 R/SL4 R Vandmængde l/s,3,3,2,2,2 Trykkfald vandside kpa 2,99 1,98 1,1 1,24 1,8 Maks batterikapacitet kw 2,86 2,23 1,56 1,25 1 Maks temperaturstigning C 23,4 18,2 12,8 1,2 8,2 Rørtilkobling Ø mm Anbefalet kvs-værdi 1, 1, 1, 1, 1, S7 R Vandmængde l/s,8,6,5,3,6 Trykkfald vandside kpa 17,85 12,58 8,4 4,25 12,97 Maks batterikapacitet kw 6,19 5,1 3,82 2,6 2,42 Maks temperatustigning C 29,5 23,9 18,25 12,4 11,5 Rørtilkobling Ø mm 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 Anbefalet kvs-værdi 1,6 1,6 1,6 1, 1, FYSiSKe MÅL A B C D e S4 R/SL4 R mm S7 R mm Avluftning D D B Avtappning A Fig. 2 Kanalbatteri C 11

12 VANDVARMEFLADE 7.2 Ventiltyper 3-vejs ventil, type Belimo DN15: Art.nr Kvs 1,6 Art.nr Kvs. 1, 7.3 Ventilmotor Ventilmotor type Belimo L23A-SR, -1V. Art.nr.: V motor kan ikke benyttes 7.4 Placering af kanalvarmeflade Kanalvarmefladen skal placeres horisontalt (fig. 2/ kap. 8.1). Ved placering i rum, som ikke er isolerede, skal varmefladen isoleres udvendigt. S4 R/SL4 R S7 R Tilkoblinger Brug anbefalet kobling (se fig. 21), hvis ikke andet er angivet. Vandtilførslen skal være nederst på vandvarmefladen - tilbageløbet skal være på toppen. Placér reguleringsventilen så tæt på aggregatet som muligt. (Bemærk, at mange ventilmotorer kan gå begge veje; dette kan indstilles på motoren. Indstil den, så ventilen åbner ved stigende -1Vsignal.) 3-vejs ventil Pumpe Frem Retur Varmtvand fra kedelanlæg Reducerventil B5 Vandvarmeflade i indblæsningssystem Vandvarmefladerne har ingen udluftningsmulighed, da det ikke er relevant. Hvis aggregatets vandvarmeflade er det højeste punkt i kredsen, skal der monteres en udluftningsklokke efter aggregatet. Fig. 21 Anbefalet kobling Ved brug af vandvarmeflade, som ikke er tilsat glykol (eller anden frostvæske), bør aggregatet stå i et opvarmet rum pga. frostfare i varmefladen. Montér spjæld med fjederbelastet tilbagetræk for udeluften. Placér aggregatet i nærheden af et afløb for at undgå skader ved evt. vandlækage. 12

13 S3 R 8 Oversigts- og systemskitser Udsugning Indblæsning Udeluft Afkast 8.1 S3 R Oversigtstegning - rotorveksler 1 (FI2) Udsugningsluftfilter F7 2 (FI1) Indblæsningsfilter F7 3 (EB1) Eftervarmeflade 4 (F1-19) Overophedningstermostat eftervarme (Reset) 5 (M1) Indblæsningsventilator 6 (M2) Udsugningsventilator 7 (HR-R) Rotorvarmeveksler 8 (M4) Rotormotor 9 Styrecentral 1 Indreguleringsafbryder Højremodel Venstremodellen er spejlvendt Systemskitse - elektrisk varmeflade Udsugning Indblæsning Udeluft Afkast B1 Temperaturføler indblæsning EB1 Varmeflade (el eller vand) F1 Overophedningstermostat, manuel reset B1 F2 FI1 Overophedningstermostat, automatisk reset Indblæsningsfilter M1 M2 FI2 M1 Udsugningsluftfilter Indblæsningsventilator FI2 EB1 F1 FI1 M2 Udsugningsventilator F2 HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor KUN FOR MODELLER MED KØKKENEMHÆTTE: K Køkkenemhætte DA4 Spjæld HR-R M4 13

14 SL4 R 8.2 SL4 R Oversigtstegning - rotorveksler 1 (FI2) Udsugningsluftfilter F 7 2 (FI1) Indblæsningsfilter F 7 3 (EB 1) Eftervarmeflade 4 (F1-19) Overophedningstermostat eftervarme (Reset) 5 (M1) Indblæsningsventilator 6 (M2) Udsugningsventilator 7 (HR-R) Rotorvarmeveksler 8 Styrecentral 9 Indreguleringsafbryder 1 Tilkobling: Styrecentral/køkkenemhætte Indblæsning Afkast Udeluft Udsugning Køkkenemhætte Højremodel Venstremodellen er spejlvendt Systemskitse - elektrisk varmeflade B1 Temperaturføler, indblæsning B5 Temperaturføler, vandvarmeflade * (- EB1/F1/F2) EB1 Varmeflade F1 Overophedningstermostat, manuel reset F2 Overophedningstermostat, automatisk reset FI1 Indblæsningsfilter FI2 Udsugningsfilter M1 Indblæsningsventilator M2 Udsugningsventilator HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor KUN FOR MODELLER MED KØKKENEMHÆTTE: K Køkkenemhætte (SL4 RK) Systemskitse - vandvarmeflade *) Afkast Indblæsning Udeluft Udsugning K B1 M2 M1 FI2 EB1 VF1 F2 HR-R FI1 M4 K B1 B5 M2 FI2 M1 FI1 HR-R M4 14

15 8.3 S4 R/S7 R Oversigtstegning - rotorveksler Højremodel Venstremodellen er spejlvendt Indblæsning Udsugning Afkast Udeluft 1 (FI2) Udsugningsluftfilter F7 2 (FI1) Indblæsningsfilter F7 3 (EB 1) Eftervarmeflade 4 (F1-19) Overophedningstermostat eftervarme (Reset) 5 (M1) Indblæsningsventilator 6 (M2) Udsugningsventilator 7 (HR-R) Rotorvarmeveksler 8 (M4) Rotormotor 9 Styrecentral 1 Indreguleringsafbryder (AC) 11 Tilkobling styrecentral Systemskitse - elektrisk varmeflade B1 Temperaturføler, indblæsningsluft B5 Temperaturføler, vandvarmeflade *(- EB1/F1/F2) EB1 Eftervarmeelement F1 Overhedningstermostat eftervarme (Reset) F2 Overophedningstermostat FI1 Indblæsningsfilter FI2 Udsugningsluftfilter M1 Indblæsningsventilator M2 Udsugningsventilator HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor Indblæsning Udsugning Afkast Udeluft FI2 FI1 B1 M2 Systemskitse - vandvarmeflade * B1 B5 M1 F1 F2 EB1 HR-R M4 FI2 FI1 M2 HR-R M1 M4 15

16 S3 R 9 Kapacitet og lyddata 9.1 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - S3 R Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) 2 1 Pa 23V 19V 17V 15V 12V 15V 85V 6V 6V 23V 19V 17V 15V 12V 83dB(A) 15V 85V 8dB(A) 75dB(A) 65dB(A) 7dB(A) Energiforbrug i watt W m 3 /h Pa Water Battery F5 Filter Udsugningsside (med F7 filter) Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk l/s Anlegsmodstand (Pa) 2 1 Pa 23V 19V 17V 15V 12V 15V 85V 6V 6V 23V 19V 15V 17V 55dB(A) 85V 15V 12V 5dB(A) 45dB(A) 4dB(A) W Effektforbrug i watt m 3 /h Pa F5-filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de ulike oktavbånd og LwA tot. Afgivet støy beregnes ved at tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for LwA Hz LwA Indblæsning Udsugning Udstråling ,7 16 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method». Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbruk indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jfr. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykeduktion ved brug af vandvarmeflade

17 SL4 R 9.2 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - SL4 Re/SL4 RW Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 23V 19V 17V 15V 12V 15V 85V 6V 6V V 83dB(A) 19V 17V 15V 5 8dB(A) 12V 75dB(A) 15V 85V 7dB(A) 65dB(A) 6dB(A) W Effektforbrug i watt m 3 /h Pa Water Battery F5 Filter Udsugningsside (med F7 filter) Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 23V 19V 17V 15V 12V 15V 85V 6V 85V 6V 45dB(A) 23V 19V 65dB(A) 17V 15V 12V 6dB(A) 15V 55dB(A) 5dB(A) W Effektforbrug i watt m 3 /h Pa Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de ulike oktavbånd og LwA tot. Afgivet støy beregnes ved at tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korreksjonsfaktor for LwA Hz LwA Indblæsning Udsugning Udstråling ,5 17 F5 Filter Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method». Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbruk indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jfr. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykeduktion ved brug af vandvarmeflade

18 SL4 R 9.3 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - SL4 Re ec/sl4 RW ec Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) % 8% 8% 1% Effektforbrug i watt Pa 6% 4% 77dB(A) 6% 75dB(A) 7dB(A) 4% 65dB(A) 6dB(A) W m 3 /h Pa Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Udsugningsside (med F7 filter) l/s Water Battery F5 Filter 4 1 Anlægsmodstand (Pa) Pa 1% 1% 8% 8% 6% 6dB(A) 6% 4% 55dB(A) 4% 5dB(A) 45dB(A) 4dB(A) W Effektforbrug i watt m 3 /h Pa Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de ulike oktavbånd og LwA tot. Afgivet støy beregnes ved at tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korreksjonsfaktor for LwA Hz LwA Indblæsning Udsugning Udstråling ,9 18 F5-filter Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method». Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbruk indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jfr. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykeduktion ved brug af vandvarmeflade

19 S4 R 9.4 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - S4 Re/S4 RW Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 23V 19V 17V 15V 12V 15V 85V 6V 6V 23V 19V 17V 75dB(A) 15V 7dB(A) 12V 15V 65dB(A) 85V 6dB(A) 55dB(A) W Effektforbrug i watt m 3 /h Water Battery Pa F5 Filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Udsugningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 23V 19V 17V 15V 12V 15V 85V 6V 6V 15V 12V 5dB(A) 85V 15V 45dB(A) 19V 17V 55dB(A) 23V 62dB(A) 6dB(A) W Effektforbrug i watt m 3 /h Pa F5 Filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de ulike oktavbånd og LwA tot. Afgivet støy beregnes ved at tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfak-tortabellen. Korreksjonsfaktor for LwA Hz LwA Indblæsning Udsugning Udstråling ,1 19 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method». Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbruk indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jfr. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykeduktion ved brug af vandvarmeflade

20 S4 R 9.5 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - S4 Re ec/s4 RW ec Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) % 8% 8% 1% Energiforbruk i watt Pa 6% 4% 73dB(A) 6% 7dB(A) 4% 65dB(A) 6dB(A) 55dB(A) W m 3 /h Pa Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Udsugningsside (med F7 filter) Water Battery F5 Filter l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 1% 8% 6% 4% 1% 8% 6dB(A) 6% 55dB(A) 4% 5dB(A) 45dB(A) 4dB(A) Effektforbruk i watt W m 3 /h Pa F5-filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de ulike oktavbånd og LwA tot. Afgivet støy beregnes ved at tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korreksjonsfaktor for LwA Hz LwA Indblæsning Udsugning Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method». Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbruk indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jfr. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykeduktion ved brug af vandvarmeflade Udstrålning ,6 2

21 S7 R 9.6 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - S7 Re/S7 RW Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) 4 2 Pa 23V 19V 17V 15V 12V 15V 23V 85V 17V 6V 19V 15V 12V 15V 85V 83dB(A) 6V 75dB(A) 8dB(A) 6dB(A) 7dB(A) 65dB(A) Energiforbruk i watt W m 3 /h Pa Udsugningsside (med F7 filter) Water Battery Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk l/s F5 Filter Anlægsmodstand (Pa) 4 2 Pa 23V 19V 17V 15V 12V 15V 85V 6V 6V 23V 12V 15V 17V 19V 85V 15V 68dB(A) 5dB(A) 55dB(A) 6dB(A) 65dB(A) 45dB(A) Effektforbruk i watt W m 3 /h Pa F5 Filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de ulike oktavbånd og LwA tot. Afgivet støy beregnes ved at tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korreksjonsfaktor for LwA Hz LwA Indblæsning Udsugning Udstråling ,1 21 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method». Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbruk indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jfr. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykeduktion ved brug af vandvarmeflade

22 9.7 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - S7 Re ec/s7 RW ec Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) 4 2 Pa 1% 8% 6% 1% 8% 4% 6% 4% 6dB(A) 65dB(A) 7dB(A) 75dB(A) 8dB(A) W Energiforbruk i watt m 3 /h Water Battery Pa F5 Filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Udsugningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) 4 2 Pa 1% 8% 6% 8% 4% 6% 4% 45dB(A) 5dB(A) 55dB(A) 6dB(A) 64dB(A) 1% W Effektforbruk i watt m 3 /h Pa F5 Filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de ulike oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de ulike oktavbånd og LwA tot. Afgivet støy beregnes ved at tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korreksjonsfaktor for LwA Hz LwA Indblæsning Udsugning Udstråling ,6 22 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method». Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbruk indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jfr. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykeduktion ved brug af vandvarmeflade

23 1 Montering ekstern køkkenemhætte 1.1 Tekniske data Bredde: 6 cm Elektrisk tilkobling: 23 V jordet Belysning: Lysrør sokkel G23 11 W Fig Montering af ekstern køkkenemhætte Montering af studs med spjæld Studsen ligger ved levering inde i emhætten. Spjældakslen A placeres i bøjlen under spjældets låg, se fig. 22. Kontrollér, at fastgørelsespunkterne B befinder sig under pladens kant. Studsen klikker på plads. Montering af emhætte Emhætten skal monteres under eller indfældes i skabssprækken, se fig. 23. Afstanden mellem elkomfur og emhætte skal være mindst 5 cm. Ved gaskomfur øges afstanden til 65 cm. Emhætten kan også monteres ved hjælp af vægbeslag, der kan købes som tilbehør, fig. 25. Anvisning for montering af tilbehør følger med tilbehøret. Elektrisk innstallation Køkkenemhætten leveres med ledning og jordet stik for tilslutning til jordet kontakt. Styreledning (12V) kobles mellem 2-ledere (mærket) ud fra køkkenemhætte og aggregat. Hvilken farve der er på den ledning, der kobles til rækkeklemmerne, har ingen betydning. Styreledningen der trækkes mellem køkkenemhætten og aggregatet, skal mindst være af typen 2 x,75 mm 2. Spændingen mellem enhederne er på 12V DC installationen skal udføres af autoriserede fagfolk. Fig. 23 Fig. 24 Fig. 25 Indregulering For indregulering af køkkenemhætten, se kap. 12, og for aggregatet se kap. 13 Indreguleringskurver. 23

24 11 indregulering af køkkenemhætte (A- og K-modeller) 11.1 Grundventilation Grundventilationen indstilles ved at stille skydespjældet A i den ønskede position som vist på markeringen B, fig. 26 (se diagram 13.1 ) Forceret ventilation Åbn spjældet og tag strubeskiven ud C, fig. 27. Forceret ventilation indstilles ved at udskære et passende antal ringe i ringskiven, fig. 28 (se diagram 12.2). Kontrollér, at styresporet D ligger rigtigt, når skiven sidder på plads Trykfaldsmåling Trykfaldsmåling foretages ved at montere slangen på måleudtaget i spjældets forkant, fig. 29. Trykfaldet svarer til aksen i indreguleringsdiagrammet (venstre side), se kap. 13. Fig. 26 Fig. 27 Fig. 28 Fig. 29 Hvis der ikke ønskes grundventilation, kan vedlagte skive monteres, se fig. 3 for fremgangsmåde. Fig. 3 24

25 S3 R 12 indreguleringskurver ekstern køkkenemhætte 12.1 Grundventilation S3 R 35 3 Min Max S3 R Pa 35 db(a) 32 db(a) 3 db(a) 25 db(a) m³/h Min. - Maks. = Spjældposition db = Lp(A) målt 1 m fra køkkenemhætte i køkkenlandskab 12.2 Forceret ventilation S3 R/S3 RK S3 R Pa 15 Pa 1 Pa Open = Antal fjernede ringe 1 /15/2 Pa = Total kanalmodstand for udsugnings- og afkastside Lw (A) målt 1 m fra køkkenemhætte, varierer mellem 46 og 48 db(a) i hele måleområdet 175 Open Pa m³/h 25

26 SL4 R 12.3 Grundventilation SL4 R/SL4 R ec Min Max 35 db(a) 32 db(a) SL4 R Min. - Maks. = Spjældposition db = Lp(A) målt 1 m fra køkkenemhætte i køkkenlandskab 15 3 db(a) 1 26 db(a) 5 Pa m³/h Pa Min Max 35 db(a) 32 db(a) 3 db(a) 28 db(a) SL4 R ec Min. - Maks. = Spjældposition db = Lp(A) målt 1 m fra køkkenemhætte i køkkenlandskab m³/h 12.4 Forceret ventilation SL4 R/SL4 R ec 325 SL4 R Pa 2 Pa 15 Pa Open = Antal fjernede ringe 1 /15/2 Pa = Total kanalmodstand for udsugnings- og afkastside Lw (A) målt 1 m fra køkkenemhætte, varierer mellem 45 og 49 db(a) i hele måleområdet Open Pa m³/h 3 SL4 R ec Pa 2 Pa 15 Pa Open = Antal fjernede ringe 1/15/2 Pa = Total kanalmodstand for udsugnings- og afkastside Lw (A) målt 1 m fra køkkenemhætte, varierer mellem 45 og 49 db(a) i hele måleområdet Open Pa m³/h 26

27 FÆLLES 13 Tekniske data 13.1 Tekniske data S3 R Mærkespænding Sikringsstørrelse Mærkestrøm total Mærkeeffekt total Mærkeeffekt el-varmeflader Mærkeeffekt ventilatorer Viftetype Ventilatormotorstyring Ventilatorhastighed-omdreijningstal, maks Automatik standard Filtertype (INDB./UDS.) Filtermål TIL (BxHxD) Filtermål AVTR (BxHxD) Vægt Kanaltilkobling Kanaltilkobling køkkenventilator Højde Bredde Dybde Servicelåge Varmeveksler 13.2 Tekniske data SL4 R S3 Re 23 V/5 Hz 1 A 5,5 A 1271 W 9 W 2 x 165 W F-hjul Transformer 223 o/min CS5 F7/F7 285x13x5 mm 285x13x5 mm 38,5 kg Ø 125 mm Ø 125 mm 7 mm 598 mm 32 mm 1 stk. i front Rotorvarmeveksler SL4 Re SL4 Re ec SL4 RW SL4 RW ec Mærkespænding 23 V/5 Hz 23 V/5 Hz 23 V/5 Hz 23 V/5 Hz Sikringsstørrelse 1 A 1 A 1 A 1 A Mærkestrøm total 5,5 A 4,8 A 1,6 A,9 A Mærkeeffekt total 1271 W 117 W 371 W 27 W Mærkeeffekt el-varmeflader 9 W 9 W - - Mærkeeffekt ventilatorer 2 x 165 W 2 x 83 W 2 x 165 W 2 x 83 W Viftetype F-hjul F-hjul F-hjul F-hjul Ventilatormotorstyring Transformer EC-Trinløs Transformer EC-Trinløs Ventilatorhastighed-omdreijningstal, maks 223 o/min 197 o/min 223 o/min 197 o/min Automatik standard CS5 CS5 CS5 CS5 Filtertype (INDB./UDS.) F7/F7 F7/F7 F7/F7 F7/F7 Filtermål TIL (BxHxD) 35x185x5 mm 35x185x5 mm 35x185x5 mm 35x185x5 mm Filtermål AVTR (BxHxD) 35x185x5 mm 35x185x5 mm 35x185x5 mm 35x185x5 mm Vægt 48 kg 48 kg 48 kg 48 kg Kanaltilkobling Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Kanaltilkobling køkkenventilator Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm Højde 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm Bredde 598 mm 598 mm 598 mm 598 mm Dybde 455 mm 455 mm 455 mm 455 mm Servicelåge 1 stk i front 1 stk i front 1 stk i front 1 stk i front Varmeveksler Rotorvarmeveksler Rotorvarmeveksler Rotorvarmeveksler Rotorvarmeveksler 27

28 13.3 Tekniske data S4 R S4 Re S4 Re ec S4 RW S4 RW ec Mærkespænding 23 V/5 Hz 23 V/5 Hz 23 V/5 Hz 23 V/5 Hz Sikringsstørrelse 1 A 1 A 1 A 1 A Mærkestrøm total 6,8 A 6,1 A 1,6 A,9 A Mærkeeffekt total 1581 W 1417 W 381 W 217 W Mærkeeffekt el-batteri 12 W 12 W - - Mærkeeffekt ventilatorer 2 x 165 W 2 x 83 W 2 x 165 W 2 x 83 W Mærkeeffekt forvarme Ventilatortype F-hjul F-hjul F-hjul F-hjul Ventilatormotorstyring Transformer EC-trinløs Transformer EC-trinløs Ventilatorhastighed-omdreijningstal, maks 223 o/min 197 o/min 223 o/min 197 o/min Automatik standard CS 5 CS 5 CS 5 CS 5 Filtertype (INDB./UDS.) F7/F7 F7/F7 F7/F7 F7/F7 Filtermål INDB. (BxHxD) 468x2x7mm 468x2x7mm 468x2x7mm 468x2x7mm Filtermål UDS. (BxHxD) 468x2x7 mm 468x2x7mm 468x2x7mm 468x2x7mm Vægt 85 kg 85 kg 85 kg 85 kg Kanaltilkobling Ø 2 mm Ø 2 mm Ø 2 mm Ø 2 mm Højde 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm Bredde 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm Dybde 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm Servicelåge 2 stk. i front 2 stk. i front 2 stk. i front 2 stk. i front Varmeveksler Rotorvarmeveksler Rotorvarmeveksler Rotorvarmeveksler Rotorvarmeveksler 13.4 Tekniske data S7 R S7 Re S7 Re ec S7 RW S7 RW ec Mærkespænding 23 V/5 Hz 23 V/5 Hz 23 V/5 Hz 23 V/5 Hz Sikringsstørrelse 13 A 13 A 1 A 1 A Mærkestrøm total 1,7 A 8,9 A 3,3 A 1,5 A Mærkeeffekt total 2464 W 245 W 81 W 345 W Mærkeeffekt el-batteri 17 W 17 W - - Mærkeeffekt ventilatorer 2 x 375 W 2 x 175 W 2 x 375 W 2 x 175 W Mærkeeffekt forvarme Ventilatortype F-hjul F-hjul F-hjul F-hjul Ventilatormotorstyring Transformer EC-trinløs Transformer EC-trinløs Ventilatorhastighed-omdreijningstal, maks 2 o/min 2 o/min 2 o/min 2 o/min Automatik standard CI 5/CU 5* CI 5/CU 5* CI 5/CU 5* CI 5/CU 5* Filtertype (INDB./UDS.) F7/F7 F7/F7 F7/F7 F7/F7 Filtermål TIL (BxHxD) 468x2x5 mm 468x2x7 mm 468x2x5 mm 468x2x7 mm Filtermål AVTR (BxHxD) 468x2x2 mm 468x2x7 mm 468x2x2 mm 468x2x7 mm Vægt 92 kg 92 kg 92 kg 92 kg Kanaltilkobling Ø 2 mm Ø 2 mm Ø 2 mm Ø 2 mm Højde 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm Bredde 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm Dybde 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm Servicelåge 2 stk i front 2 stk i front 2 stk i front 2 stk i front Varmeveksler Rotorvarmeveksler Rotorvarmeveksler Rotorvarmeveksler Rotorvarmeveksler * CI 5: styrepanel, CU 5: kredsløbskort 28

29 FÆLLES 14 Afsluttende kontrol Kontrollér, at: Kanalisolering er udført i henhold til vejledning og teknisk dokumentation Kanalerne er koblet til de rigtige studse - Kontrollér ift. aggregatskitserne nedenfor Indregulering er foretaget i henhold til vejledning og dokumentation vedr. ventilationsdata Aggregatet kører normalt på alle trin Varme slår til installatøren vil kunne holdes ansvarlig for eventuel forkert eller mangelfuld montering S3 R Højremodel S3 R Venstremodel Kjøkkenhette Kjøkkenhette SL4 R Højremodel SL4 R Venstremodel Køkkenemhætte Køkkenemhætte Aggregat top Aggregat bund S4 R/S7 R Højremodel S4 R/S7 R Venstremodel 29

30 BRUGERVEJLEDNING! 15 Vigtige sikkerhedsinstruktioner For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller skader skal alle sikkerhedsinstruktioner og advarselstekster læses, inden aggregatet tages i brug. Dette aggregat er kun beregnet til ventilationsluft i bygninger Det må ikke benyttes til udsugning af brændbare eller let antændelige gasser Træk stikket ud i forbindelse med service- og vedligeholdelsesarbejde Før servicelågen åbnes, skal el-tilslutningen være afbrudt, og ventilatorerne skal have tid til at standse (min. 3 minutter) Aggregatet indeholder varmeflader, som ikke må berøres, når de er varme Aggregatet må ikke køre, uden at filtrene er på plads Kog ikke brændbare stoffer, og undgå at flambere under ventilatoren (kun ved tilkoblet køkkenemhætte) Lad ikke gryder/stegepander med olie eller fedt stå uden opsyn (kun ved tilkoblet køkkenemhætte) Følg brugervejledningens anvisninger Med henblik på at opretholde et sundt indeklima, opfylde forskrifter og undgå kondensskader må aggregatet kun standses i forbindelse med service- eller vedligeholdelsesarbejde eller ved eventuelle uheld. 16 Funktionsbeskrivelse I rotoren (HR-R) passerer den kolde udeluft og den varme udsugningsluft hinanden uden at blive blandet.ved dette princip vil en stor del af varmen i udsugningsluften blive overført til indblæsningsluften (se systemskitser kap. 8). Ved ekstra lav udetemperatur vil endvidere et termostatstyret eftervarmeelement (eb1) sørge for, at indblæsningsluften holder den ønskede temperatur. Denne indblæsningsluft tilføres via kanaler og ventiler til opholdsrum og soverum. Udsugningsluften tages enten fra samme rum eller via dørspalter/overløbsriste til toilet og vådrum. Den brugte luft føres via kanalsystemet tilbage til aggregatet, afgiver varme og blæses ud af bygningen via taghætte eller vægrist. Temperaturen af indblæsningsluften styres af rotoren. Først når rotoren ikke kan overkomme at opretholde den indstillede temperatur, vil eftervarmeelementet starte op. Når der ikke er behov for eftervarme (f.eks. om sommeren), vil rotoren standse Varmeelementer Varmefladerne er sikret mod overophedning af overophedningstermostaten (F2), der kobler ud ved 65 C. Som en ekstra sikkerhed kobler overophedningstermostaten (F1) ud ved 8 C. Overophedningstermostaten F1 kan nulstilles manuelt ved at trykke resetknappen ind. Termostaten finder du ved at åbne aggregatlågerne (placeret lige over varmefladen) Betjening via køkkenemhætte (S3 R/SL4 R) A - Drejeknap for spjæld/timer B - Trykknap for belysning I forbindelse med madlavning åbnes spjældet. Spjældet lukkes automatisk efter maksimum 6 minutter eller ved at dreje spjældafbryderen til som vist på fig. 31. Når timeren aktiveres, forceres luftbehandlingsaggregatet desuden til spjældfunktionen. Dette er udelukkende et ventilationssystem og ikke et opvarmningssystem. Boligen skal opvarmes på normal vis. Fordelen ved varmegenvindingen skal ses i forhold til direkte udblæsning fra boligen uden nogen form for genvinding. Fig. 31 3

31 S3 R 17 Rengøring - Vedlikeholdelse S3 R! Ventilatorer: Filter: Før servicelågen åbnes på varmegenvindingsaggregatet eller vedligeholdelse udføres på køkkenemhætten: Slå varmen fra, lad ventilatorerne køre i tre minutter, således at den varme luft transporteres bort, afbryd strømforsyningen, og vent 2 minutter, før lågerne åbnes.! Pos.nr. 5 og 6/kap. 9 Oversigtstegning. Ventilatorerne skal rengøres 1 gang årligt. De rengøres med en lille børste samt trykluft, hvis det er muligt. NB! Brug ikke vand. Demontering foregår på følgende måde: Åbn lågerne som angivet. Træk den elektriske kontakt til motoren ud. Løsn 2 skruer forrest på motorens fæsteplade. Derefter kan ventilatoren trækkes forsigtigt ned og ud af aggregatet. Af hensyn til indemiljøet er det vigtigt at udskifte filtrene, når de er snavset til. Tilsmudsede filtre medfører: Øget luftmodstand i filteret - mindre luft i boligen - risiko for bakterievækst i filteret - og i værste fald kan anlægget tage skade. Hvor ofte filtrene skal skiftes, afhænger af forureningsgraden af luften på stedet. Generelt skal filtrene skiftes en gang om året, fortrinsvis om efteråret (efter pollensæsonen). I områder med meget støv og forurening bør filtrene skiftes forår og efterår. Indblæsningsluftfilter og udsugningsluftfilter (2 og 1) består af et kompaktfilter (F7). Disse skubbes på plads. Det anbefales at bestille filterabonnement. Så er man sikret fuldt udbytte af anlægget og de bedste priser. Best. nr. for komplet filtersæt: Ved filterskifte, sjekk også at hele anlægget fungerer normalt. Filterplacering (skitsen viser venstremodel/højremodellen er spejlvendt) Udsugningsluftfilter: Kompaktfilter Indblæsningsluftfilter: Kompaktfilter Rotorvarmeveksler Rotor: Ventiler og kanalsystem: Udeluftindsugning: Taghætte: Da anlægget er forsynet med filtre af høj tæthedsklasse, er der normalt ikke behov for rengøring af rotoren. Hvis dette af en eller anden grund alligevel skulle blive nødvendigt, kan støv fjernes med en blød børste. Yderligere rengøring kan foretages ved at tage rotoren ud og sprøjte den med et fedtopløsende rengøringsmiddel og derefter renblæse den fra den modsatte side. Afstand ca. 6 mm og maks. tryk på 8 bar. Sørg for, at motoren ikke udsættes for vand under rengøringen. Kontrollér, at alle pakninger omkring rotoren er hele og tætte. Brug ikke et rengøringsmiddel, der er skadeligt for aluminium eller for miljøet. Ventilerne skal rengøres mindst en gang om året. Kanalsystemet skal renses mindst hvert 1. år. Kontrollér 1 gang om året, at gitteret ikke er tilstoppet. Kontrollér 1 gang om året, at kondensafløbsspalten i den nederste kant ikke er tilstoppet med løv. Gælder kun, hvis anlægget er udstyret med taghætte. 31

32 SL4 R 18 Rengøring - Vedligeholdelse SL4 R Før lågen åbnes på varmegenvindingsaggregatet, eller vedligeholdelse udføres på køkkenemhætten: Slå varmen fra, lad ventilatorerne køre i tre minutter, således at den varme! luft transporteres bort, afbryd strømforsyningen, og vent 2 minutter, før lågerne åbnes. Ventilatorer: Pos.nr. 5 og 6/kap. 9 Oversigtstegning SL4 R. Ventilatorerne skal rengøres 1 gang årligt. De rengøres med en lille børste samt trykluft, hvis det er muligt. Hvis det bliver nødvendigt, kan de tages ud på følgende måde: (Ventilator pos. nr. 6) Fjern dækslet foran ventilatoren ved at trykke på snaplåsene forneden på dækslet. Fælles for begge ventilatorer: Træk ventilatoren ud af sporet og frakobl kontakten. Selve motoren med ventilatorhjul tages ud ved at løsne de 4 skruer i den runde motorplade og trække motoren forsigtigt ud af motorhuset. Montering udføres i modsat rækkefølge. Filter: Af hensyn til indemiljøet er det vigtigt at udskifte filtrene, når de er tilstoppet/snavset til. Tilstoppede filtre medfører: Øget luftmodstand i filteret - mindre luft i boligen - risiko for bakterievækst i filteret! - og i værste fald kan anlægget tage skade. Hvor ofte filtrene skal skiftes, afhænger af forureningsgraden af luften på stedet. Generelt skal filtrene skiftes en gang om året, fortrinsvis om efteråret (efter pollensæsonen). I områder med meget støv og forurening bør filtrene skiftes forår og efterår. Indblæsningsluftfilteret, der renser udeluften (pos. nr. 2), er et kompaktfilter (Filterklasse F7). Filtret skubbes på plads i fæsteskinnerne. Udsugningsluftfilteret (pos. nr. 1) er et kompaktfilter (filterklasse F7) og sidder i egen skuffe, der efter fjernelse af fingerskruer trækkes lige ud. Det anbefales at bestille filterabonnement. Så er man sikret fuldt udbytte af anlægget og de bedste priser. Best. nr. for komplet filtersæt: Ved filterskifte, sjekk også at hele anlægget fungerer normalt. Filterplacering (skitsen viser højremodel/ venstremodellen er spejlvendt) Udsugningsluftfilter Indblæsningsluftfilter Rotorveksler Rotor: Ventiler og kanalsystem: Udeluftindtag: Taghætte: Da anlægget er forsynet med filtre af høj tæthedsklasse, er der normalt ikke behov for rengøring af rotoren. Hvis dette af en eller anden grund alligevel skulle blive nødvendigt, kan støv fjernes med en blød børste. Yderligere rengøring kan foretages ved at tage rotoren ud og sprøjte den med et fedtopløsende rengøringsmiddel og derefter renblæse den fra den modsatte side. Afstand ca. 6 mm og maks. tryk på 8 bar. Sørg for, at motoren ikke udsættes for vand under rengøringen. Kontrollér, at alle pakninger omkring rotoren er hele og tætte. Brug ikke et rengøringsmiddel, der er skadeligt for aluminium eller for miljøet. Ventilerne skal rengøres mindst en gang om året. Kanalsystemet skal renses mindst hvert 1. år. Kontrollér 1 gang om året, at gitteret ikke er tilstoppet. Kontrollér 1 gang om året, at drænspalten i den nederste kant ikke er tilstoppet med løv. Dette gælder kun, hvis anlægget er udstyret med taghætte. 32

33 S4 R/S7 R 19 Rengøring - Vedligeholdelse S4 R/S7 R! Før lågen åbnes på varmegenvindingsaggregatet, eller vedligeholdelse udføres på køkkenemhætten: Slå varmen fra, lad ventilatorerne køre i tre minutter, således at den varme luft transporteres bort, afbryd strømforsyningen, og vent 2 minutter, før lågerne åbnes. Servicelåger: Åbnes ved at løsne de to skruer i den ene låge. Ventilatorer: Pos.nr. 5 og 6/kap. 9 Oversigtstegninger. Ventilatorerne skal rengøres 1 gang årligt. De rengøres med en lille børste samt trykluft, hvis det er muligt. Ved behov kan ventilatorhjulene rengøres med en lille børste og evt. trykluft, hvis det er muligt. NB! Brug ikke vand. Demontering foregår på følgende måde: Åbn lågerne som angivet. Træk den elektriske lynkontakt til motoren ud. Løsn 2 skruer nederst på forkanten af motorens fæsteplade. Derefter kan ventilatoren trækkes forsigtigt ned og ud af aggregatet. Filtre:! Af hensyn til indemiljøet er det vigtigt at udskifte filtrene, når de er snavset til. Tilsmudsede filtre medfører: Øget luftmodstand i filteret - mindre luft i boligen - risiko for bakterievækst i filteret - og i værste fald kan anlægget tage skade. Hvor ofte filtrene skal skiftes, afhænger af forureningsgraden af luften på stedet. Generelt skal filtrene skiftes en gang om året, fortrinsvis om efteråret (efter pollensæsonen). I områder med meget støv og forurening bør filtrene skiftes forår og efterår. Indblæsningsluftfilter og udsugningsluftfilter (2 og 1) består af et forfilter øverst (grovfilter) EU 3 og et kompaktfilter (EU 7). Disse skubbes på plads og fastgøres med filterstrammer. Det anbefales at bestille filterabonnement. Så er man sikret fuldt udbytte af anlægget og de bedste priser. Best. nr. for komplet filtersæt for S4 R/S6 R/S7 R: Ved filterskifte, sjekk også at hele anlægget fungerer normalt. Filterplacering, rotormodel (skitsen viser højremodel/ Venstremodellen er spejlvendt) 1Indblæsningsluftfilter: Forfilter og kompaktfilter Udsugningsluftfilter: Forfilter og kompaktfilter Rotor varmeveksler Rotor: Da anlægget er forsynet med filtre af høj tæthedsklasse, er der normalt ikke behov for rengøring af rotoren. Hvis dette af en eller anden grund alligevel skulle blive nødvendigt, kan støv fjernes med en blød børste. Yderligere rengøring kan foretages ved at tage rotoren ud og sprøjte den med et fedtopløsende rengøringsmiddel og derefter renblæse den fra den modsatte side. Afstand ca. 6 mm og maks. tryk på 8 bar. Sørg for, at motoren ikke udsættes for vand under rengøringen. Kontrollér, at alle pakninger omkring rotoren er hele og tætte. Brug ikke et rengøringsmiddel, der er skadeligt for aluminium eller for miljøet. Ventiler og kanalsystem: Ventilerne skal rengøres mindst en gang om året. Kanalsystemet skal renses mindst hvert 1. år. Udeluftindtag: Kontrollér 1 gang om året, at gitteret ikke er tilstoppet. Taghætte: Kontrollér 1 gang om året, at drænspalten i den nederste kant ikke er tilstoppet med løv. Dette gælder kun, hvis anlægget er udstyret med taghætte. 33

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

94276DK-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11. www.oeland.

94276DK-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11. www.oeland. 94276DK-02 8-02 FLEXIT L4 X L7 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Innhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse L4 X 4 1.2 Målskitse

Læs mere

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R 94273DK-02 2007-04 FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskisse S3

Læs mere

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-08 2015-09 Spirit UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

FLEXIT L30 R L40 R. Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

FLEXIT L30 R L40 R. Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94253DK-02 2006-09 FLEXIT L30 R L40 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse af

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-07 2015-11 Spirit K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse 4 1.2 Pladsbehov 4 1.3 Krav

Læs mere

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK 9434DK-06 006-03 FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat/ Køkkenmodel S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Luftbehandlingsaggregat m/kryds- eller TT kryds-veksler

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning

Bruger- og monteringsvejledning 10608DK-01 009-10 Flexit SPIRIT K R Bruger- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Vi arbejder for din succes Park Allé 66, 60 Brøndby, Tel. 700 1911, Fax 101 www.oeland.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilation for et sundt indeklima PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, 3 og 4 er luftbehandlingsaggregat

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R 94273DK-4 28-1 FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 7 2 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse S3

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor 94253DK-08 2011-10 På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig NYHED! TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT 94108DK-06 2005-11 FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat Skabsmodeller med varmegenvinding ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...3

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Hvis ventilatorene ikke kører:

Hvis ventilatorene ikke kører: Brugervejledning 94108DK 2003-04 Ventilationsaggregater med varmegenvinding S3 XE S3 XE TT S4 XE S4 XE TT S7 XE S7 XE TT S4 XW www.flexit.com ØLAND AS Tlf: 70201911 www.oeland.com INDHOLD 1. Vigtige sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R 94273DK-02 2007-04 FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskisse S3

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-9 211-1 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-7 8-2 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse

Læs mere

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94235DK-6 29-1 Flexit L12 X L3 X L18 X L5 X L2 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

114529DA-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

114529DA-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 114529DA-02 2015-09 C2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik ART.NR.: 700030 700031 700032 700033 ! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Det er installatørens ansvar at sikre en generel

Læs mere

Markedets mest effektive genvinding

Markedets mest effektive genvinding lindab ventilation Markedets mest effektive genvinding Den nye HERU EC genvinder op til 86 % Opfylder BR1 Varmegenvindingsaggregat HERU9SEC Dimensioner 164 97 555 52 Ø 16 48 Beskrivelse HERU EC er et aggregat

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-3 211-1 FLEXIT SPIRIT UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... Dansk produceret kvalitetsaggregat VACUMX The ower to move air... NT-250C Slimline m/rotorveksler nhed NT-250C-SLIM- NT-250C-SLIM-ZX Varenr. V450-SL V455-SL Mærkespænding [V] 230V/50Hz 230V/50Hz Sikringsstørrelse

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Servicerapport. Dato: Init. : Ordre nr : Kontaktperson : Tlf.: Placering: Baglokale. 28 05 2013 Deichmann - Herning RSV 20195V-13. Butik.

Servicerapport. Dato: Init. : Ordre nr : Kontaktperson : Tlf.: Placering: Baglokale. 28 05 2013 Deichmann - Herning RSV 20195V-13. Butik. Servicerapport Kunde : Ordre nr : Kontaktperson : Tlf.: Betjeningsområde: Komponenter: Indtags-/Afkastriste Filter Varmeflade Ventilator Motor Svingningsdæmpere Remtræk Lejer Luftbefugter Termometre Varmegenvinding

Læs mere

FLEXIT SPIRIT UNI 4. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik. Vi arbejder for din succes 110674DK-04 2011-08

FLEXIT SPIRIT UNI 4. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik. Vi arbejder for din succes 110674DK-04 2011-08 110674DK-04 2011-08 FLEXIT SPIRIT UNI 4 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 Udgave 01 23-02-2009 Udgave 01 23-02-2009 12:01 Side 2 af 12 Indexliste: 4 Modtagerkontrol. 4 Montagetyper. 5 Montage. 5 Befæstigelse. 6 Justering

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01 Installation Entra i 110-00019 Version 01 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 5 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01 Installationsplan Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP da - DK 08.11 09 235 190 / 01 09 235 190 / 01 2 Teknisk datablad Vaskemaskine: Opvarmningstype: PW 5082 AV/LP El (EL) Signaturforklaring Forkortelser

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik 3004767-2014-09-25 HCE_VEX340 EXact2 HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik El-varmeflade model: HE40006BUE 6 kw (Uisoleret) HE40006CUE 6 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Tagventilator STEF Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Reservedele

Tagventilator STEF Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Reservedele Tagventilator STEF Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Reservedele Tagventilator STEF Indhold Montering... 3 Eltilslutning... 4 El-koblingsskema... 5 Service... 6 Reservedele... 7 Reservedele...

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK

FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK 94233DK-03 2005-12 FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat/ Køkkenmodel S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Luftbehandlingsaggregat m/kryds- eller TT-krydsveksler

Læs mere

Komponent Gør følgende... 1 gang årligt. Udskiftes når display viser filteralarm. Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt.

Komponent Gør følgende... 1 gang årligt. Udskiftes når display viser filteralarm. Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt. 5. 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "Eact Basisvejledning for VE320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111) kan gå ind i Menu 2 "Driftsvisninger" og aflæse driftstatus

Læs mere