FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R"

Transkript

1 FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor 94253DK På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse af automatikken. Se separat automatikdokumentation. ØLAND AS Telf

2 Indhold 1 Sikkerhed Symboler 3 2 Indtransport af aggregatet Løfte-/hejsepunkter Vægt Demontering/montering L60 R Størrelser/Fysiske mål L14 RE/RW Størrelser/Fysiske mål L20 RE/RW Størrelser/Fysiske mål L30 RE/RW Størrelser/Fysiske mål L40 RE/RW Størrelser/Fysiske mål L60 RE/RW 10 3 Montage Inspektion/vedligeholdelse Pladsbehov Lukkespjæld i luftindtag/afkast Krav til teknikrum Anbefalet lyddæmpning og lydoverførsel 11 4 El-arbejder Hovedtilførsel (netkabel) Tilkobling af eksterne komponenter HFI-relæ Montering 12 5 Rørlægningsarbejder Tekniske data for vandvarmeflader Ventiltype Ventilmotor Tilkoblinger 13 6 Oversigts- og systemskitser 14 7 Indregulering, kapacitet og lyddata Renblæsning Trykbalance Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L14 RE/RW Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L20 RE/RW Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L30 RE/RW Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L40 RE/RW Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L60 RE/RW 21 8 Vedligeholdelse Fejlsøgning 22 9 Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer L14 R Tekniske specifikationer L20 R Tekniske specifikationer L30 R Tekniske specifikationer L40 R Tekniske specifikationer L60 R Igangsættelse EU-overensstemmelseserklæring / EU Declaration of Conformity Produkt / Miljødeklaration 27 Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. 2

3 1 Sikkerhed ADVARSEL! Kontrollér, at aggregatet er spændingsløst, før det åbnes for service eller vedligeholdelse. Det er kun personale med relevant teknisk kompetence, der må udføre vedligeholdelsesarbejde. Hovedafbryderen skal være slået fra, når inspektionslågerne åbnes, og alle roterende dele skal være standset. Brug aggregatets servicekontakt for at stoppe aggregatet. Aggregater med elektrisk varmeflade kører i 3 minutter, før de stopper, så varmefladen kan blive afkølet. Kontrollér, at lågerne er forsvarligt lukket efter udført service. Ved brug af åbne studse eller kort(e) kanal(er) skal ventilatorerne sikres med beskyttelsesgitter. 1.1 Symboler Dette produkt har en række symboler, som bruges til mærkning af selve produktet samt i installations- og brugervejledningerne. Nedenfor er angivet en forklaring på nogle af de mest almindelige symboler. SPÆNDINGSFARE B1 BERØRINGSFARE INDBLÆSNING UDSUGNING TEMPERATURFØLER INDBLÆSNING AFKAST UDELUFT TEMPERATURFØLER UDSUGNING TEMPERATURFØLER UDELUFT! ADVARSEL: Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges. OBS: Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges. 3

4 2 Indtransport af aggregatet 2.1 Løfte-/hejsepunkter Løft af aggregatet skal ske ved brug af løftestropper (fig. 1) eller ved hjælp af truck/løftevogn (fig. 2). Ved brug af løftestropper skal de placeres langt nok ud, til at aggregatet ikke tipper. Brug afstivere (planker), hvor stropperne ligger an mod aggregatet (som vist på fig. 1), så dørene ikke bliver beskadiget af stropperne. Ved brug af løftevogne, skal man huske at bruge 2 vogne/trucks, en fra hver side, så det kan undgås, at aggregatet falder ned og rammer gulvet og bunden bliver ødelagt. Hvis man vælger at bruge løftevogn eller truck til at løfte aggregatet på midten, skal man bruge udstyr med tilstrækkeligt lange gafler. Gaflerne på løftevognen/trucken skal mindst svare til aggregatets bredde. Fig. 1 Fig. 2 L60 R består af tre dele, der kan demonteres for at lette indtransport og installation (fig. 3): A - Indblæsningsmodul B - Rotormodul C - Afkastsmodul A B C Se næste side (kap. 2.3) for demontering af de enkelte moduler. Pilene viser fæstepunkterne (tilsvarende på bagsiden). Fig Vægt KOMPLET AGGREGAT HVERT MODUL (L60 R) L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R A B C Bruttovægt aggregat 175 kg 252,5 kg 330 kg 363,5 kg 540 kg 160 kg 220 kg 160 kg Ventilatorer 14 kg 19,5 kg 24,5 kg (2 stk) 27 kg (2 stk) 42 kg (2 stk) 42 kg 42 kg Varmegenvindingsenhed 35 kg 48,5 kg 62 kg 68 kg 110 kg 110 kg Låger 11,5 kg (2 stk) 19 kg (2 stk) Netto inntransport vægt 9 kg (4 stk) 12,5 kg (2 stk) 9,5 kg (4 stk) 12,5 kg (2 stk) 12 kg (4 stk) 18 kg (2 stk) 12 kg (2 stk) 18 kg (2 stk) 12 kg (2 stk) 103 kg 146,5 kg 158 kg 178,5 kg 262 kg 94 kg 74 kg 94 kg Ved demontering af rotoren skal kontakterne til rotoren frakobles (se kap. 2.3). 4

5 2.3 Demontering/montering L60 R De 3 forskellige dele af aggregatet (A, B og C) er fastgjort oppe og nede, både foran (4 skruer/m8) og bagtil (4 skruer/ M8), med styrepinde og fastgørelsesskruer (fig. 3 side 4). Bemærk: Ved montering skal Afkast (C side 4) og Rotormodul (B side 4) monteres sammen først. Dette fordi det er vanskeligt at komme til de 2 skruer, der holder modulerne sammen på bagsiden. Først når de 2 moduler er skruet sammen, flyttes modulerne til deres endelige placering. 1 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B Trin 1: Ved demontering skal kontakterne (1) og plastslangerne (2B/3B) først kobles fra hinanden mellem hvert aggregatmodul (fig. 3 side 4). Skru den plade løs,som kontakterne går gennem, og træk kontakterne gennem hullet (2A/2B). Trinn 2: Løsn den røde slange, der går til P2 (pressostat, udsugning), og træk den ud af modulet (3A). Løsn resten af de slanger, der går ud fra ventilatorerne (fig. 3B). Det er vigtigt, at slangerne ikke bliver forvekslet ved montering! Tjek farvekode ved studsene (3C). For at komme til slangerne på afkastssiden af aggregatet (fig. 3 side 4/del C) skal udsugningsventilatoren flyttes. Fjern den blå slange 4C mellem ventilatorkonus og delevæg (4A). Løsn de 4 skruer, der holder ventilatorchassiset fast, og skub hele ventilatoren ind (4B), så rotoren kommer til syne. Fjern de slanger, der går på undersiden af rotoren (4C). Fjern den blå slange, der går ind på oversiden af rotoren (4D). Trinn 3: De 3 moduler til indblæsning, rotor og udsugning (fig. 3 side 4) kan nu tages fra hinanden. Samling sker i omvendt rækkefølge. 4D 5

6 2.4 Størrelser/Fysiske mål L14 RE/RW L14 RE Som standard har aggregatet 2 afkaststudse, en for enden og en på toppen; studsen på toppen er forsynet med et dæksel. Dette dæksel kan nemt skrues af og flyttes til afkastet for enden, hvis det ønskes. Fig. 4 Alle mål i mm Målene er ens på begge gavlsider. L14 RW (Vandvarmeflade) 795 Tegning viser højremodel. Fig. 5 Alle mål i mm Ved vandvarmeflade: Det er vigtigt, at vandrørene ikke sidder i vejen for lågerne eller demontering af varmegenvindingsenhed, VANDVARMEFLADE, filtre og ventilatorer. Tilslutning til vandvarmeflade må sidde på service side. 6

7 2.5 Størrelser/Fysiske mål L20 RE/RW L20 RE Som standard har aggregatet 2 afkaststudse, en for enden og en på toppen; studsen på toppen er forsynet med et dæksel. Dette dæksel kan nemt skrues af og flyttes til afkastet for enden, hvis det ønskes Fig. 6 Alle mål i mm Målene er ens på begge gavlsider. NB! Aggregaterne har 2 låger på hver side, så de kan betjenes fra valgfri side. L20 RW (Vandvarmeflade) Fig Alle mål i mm Ved vandvarmeflade: Det er vigtigt, at vandrørene ikke sidder i vejen for lågerne eller demontering af varmegenvindingsenhed, VANDVARMEFLADE, filtre og ventilatorer. Tilslutning til vandvarmeflade må sidde på service side. 7

8 2.6 Størrelser/Fysiske mål L30 RE/RW L30 RE Som standard har aggregatet 2 afkaststudse, en for enden og en på toppen; studsen på toppen er forsynet med et dæksel. Dette dæksel kan nemt skrues af og flyttes til afkastet for enden, hvis det ønskes Fig. 8 Alle mål i mm Målene er ens på begge gavlsider. NB! Aggregaterne har 2 låger på hver side, så de kan betjenes fra valgfri side. L30 RW (Vandvarmeflade) Fig Alle mål i mm Ved vandvarmeflade: Det er vigtigt, at vandrørene ikke sidder i vejen for lågerne eller demontering af varmegenvindingsenhed, VANDVARMEFLADE, filtre og ventilatorer. Tilslutning til vandvarmeflade må sidde på service side. 8

9 2.7 Størrelser/Fysiske mål L40 RE/RW L40 RE Som standard har aggregatet 2 afkaststudse, en for enden og en på toppen; studsen på toppen er forsynet med et dæksel. Dette dæksel kan nemt skrues af og flyttes til afkastet for enden, hvis det ønskes Fig Alle mål i mm Målene er ens på begge gavlsider. NB! Aggregaterne har 2 låger på hver side, så de kan betjenes fra valgfri side. L40 RW (Vandvarmeflade) Fig. 11 Alle mål i mm Ved vandvarmeflade: Det er vigtigt, at vandrørene ikke sidder i vejen for lågerne eller demontering af varmegenvindingsenhed, VANDVARMEFLADE, filtre og ventilatorer. Tilslutning til vandvarmeflade må sidde på service side. 9

10 6 2.8 Størrelser/Fysiske mål L60 RE/RW L60 RE Som standard har aggregatet 5 2 afkaststudse, en 4for enden og en på toppen; 3studsen på toppen er forsynet 2 med et dæksel. Dette dæksel kan nemt skrues af og flyttes til afkastet for enden, hvis det ønskes Fig. 12 Alle mål i mm Målene er ens på begge gavlsider. 4 Skisse viser højremodell. 3 2 L60 RW (Vandvarmeflade) Fig. 13 Alle mål i mm 95 Date Drawn leif Status Approved Projection Scale Description Replaces: Project Stocknumber Date Drawn Projection Scale Ved vandvarmeflade: leif Det er vigtigt, at vandrørene ikke sidder i vejen for lågerne eller demontering Status af varmegenvindingsenhed, Approved 1:20 VANDVARMEFLADE, filtre og ventilatorer. Tilslutning til vandvarmeflade må sidde på service side. 10 Description Project Stocknumber L60RW Replaces:

11 3 Montage Aggregatet er beregnet til indendørs montage. Ved udendørsmontage skal dette bestilles ved ordreafgivelse. 3.1 Inspektion/vedligeholdelse Aggregatet skal monteres med plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og genvindingsenhed. Det er også vigtigt, at aggregatet placeres på en sådan måde, at elskabet er let tilgængeligt med henblik på el-tilslutning, fejlsøgning og fremtidig komponentudskiftning. 3.2 Pladsbehov Type A B L14 R 100 mm mm L20 R 1100 mm mm L30 R 1 mm mm 3.5 Anbefalet lyddæmpning og lydoverførsel Hovedlydfælder placeres i nærheden af aggregatet, helst i teknikrum. Aggregatet bør placeres mod en væg, hvor der ikke er et rum på den anden side, der er støjfølsomt. Aggregatet bør ikke stå mindre end mm fra væggen. Hvis aggregatet placeres helt op ad en væg, kan lavfrekvente lyde skabe vibrationer i væggen. Lydoverførsel gennem gulvet kan også forekomme, hvis ikke gulvets masse og stivhed er tilstrækkelig. Teknikrummet bør være udstyret med flydende betongulv for at forhindre lydoverførsel pga. vibrationer. Ved montering af aggregatet skal der monteres lærredsstykker mellem aggregat og kanalanlæg. Det er også vigtigt, at aggregatet ikke bærer tyngden af kanalerne. Elektrikerskinne eller vandrør må ikke forhindre aggregatet i at bevæge sig frit på vibrationsdæmperne. L40 R 1300 mm mm L60 R 1500 mm 500 mm Fig. 14 B A Se separat målskitse for tilkobling af vandvarmeflade (rørplacering) Kap 2.3. Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. Det enkelte lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land. 3.3 Lukkespjæld i luftindtag/afkast Anvendes for at forhindre egenventilation ved aggregatstop. Skal altid anvendes i anlæg med vandvarmeflade som beskyttelse mod frostfare. Ved vandvarmeflade medleveres udeluft indtagsspjæld med springreturn som standard. 3.4 Krav til teknikrum Aggregatet placeres i separat teknikrum. Loft/gulv/vægge/døre skal være i den påkrævede brandklasse. 11

12 4 El-arbejder Alt el-arbejde skal udføres af en autoriseret elektriker Se separat vejledning for automatik og montering heraf Se separat koblingsskema for aggregatet vedr. eksterne tilkoblinger Se også kapitel 9 Tekniske Data for yderligere information om det elektriske ledningssystem Der skal monteres en servicekontakt, der fungerer som hovedafbryder for tilførselsspændingen til aggregatet. Denne er ikke med i leverancen. De elektriske komponenter må ikke udsættes for lavere temperaturer end C eller højere end C 4.1 Hovedtilførsel (netkabel) L20 R, L30 R og L40 R skal kun bruge 1 netkabel. Se separat tabel i kapitel 9 Tekniske data for nøjagtige dimensioner. 4.2 Tilkobling af eksterne komponenter Se separat koblingsskema vedlagt det enkelte aggregat. Alle elektriske tilkoblinger skal udføres af fagfolk. 4.3 HFI-relæ Frekvensomformeren skal jordes for at opfylde forskrifterne vedrørende store lækstrømme (over 3,5 ma). Hvis der bruges et forkoblet HFI-relæ som beskyttelse i henhold til installationsforskrifterne, skal der monteres et HFI-relæ type B, der fungerer, selvom der forekommer DC-komponenter, se symbolet i fig. 15. Fig. 15 Jordfejlssymbol 4.4 Montering Kontrollér, at kabelkanalerne ikke er fastmonteret mellem aggregat og væg. da der ellers kan ske lydoverførsel (vibrationer).! Efterspænd alle rækkeklemmer, før arbejdet afsluttes, for at undgå varmeudvikling i tilkoblingerne, idet varmeudvikling i værste fald kan medføre brand. 12

13 5 Rørlægningsarbejder Alt rørlægningsarbejde skal udføres af en autoriseret rørlægger. 5.1 Tekniske data for vandvarmeflader Aggregat Vandvarmeflade- Rørtilkobling tilkobling L20 R R 1/2" cu Ø12 L30 R R 1/2" cu Ø12 L40 R R 1/2" cu Ø12 L60 R R 1/2" cu Ø12 For flere opplysninge, se beregningsprogram for kalkulation af tekniske data for vandvarmeflade (www.flexit.com). 3-vejs ventil Pumpe Frem Retur Fig. 16 Anbefalet kobling Varmtvand fra kedelanlæg Reducerventil Vandvarmeflade i indblæsningssystem 5.2 Ventiltype Ventil leveres standard med aggregat ved vandvarmeefterflade. 5.4 Ventilmotor Der skal bruges ventilmotor, der styres af 0-10V, hvor 10V=100% åben. Ventilmotor leveres standard med aggregat med vandeftervarmeflade. 5.5 Tilkoblinger Før tilkobling af vandvarmeflade skal det kontrolleres, at inspektionslågerne er tilgængelige, og at der er fri plads til udskiftning af vandvarmefladen. Brug anbefalet kobling (se fig. 13), hvis ikke andet er angivet. Vandtilførslen skal være nederst på vandvarmefladen - tilbageløbet skal være på toppen. Placér reguleringsventilen så tæt på aggregatet som muligt. (Bemærk, at mange ventilmotorer kan gå begge veje; dette kan indstilles på motoren. Indstil den, så ventilen åbner ved stigende 0-10Vsignal.) Vandvarmefladerne har ingen udluftningsmulighed, da det ikke er relevant. Hvis aggregatets vandvarmeflade er det højeste punkt i kredsen, skal der monteres en udluftningsklokke efter aggregatet. Ved brug af vandvarmeflade, som ikke er tilsat glykol (eller anden frostvæske), bør aggregatet stå i et opvarmet rum pga. frostfare i varmefladen. Montér spjæld med fjederbelastet tilbagetræk for udeluften. Placér aggregatet i nærheden af et afløb for at undgå skader ved evt. vandlækage. Montér rørføringerne til vandvarmefladen, så der er fri adgang til motor og genvindingsenhed. Husk at vibrationsdæmpe vandrørene. Placeringen af rørene ud af aggregatet kan ses på målskitserne i kap Montér vandvarmefladen, så der er fri adgang til motor og genvindingsenhed. Rørføringer for vandrør: Husk vibrationsdæmpning af vandrørene. 13

14 6 Oversigts- og systemskitser Oversigtstegning - rotorveksler 1 (M1) Indblæsningsventilator 2 (M2) Udsugningsventilator 3 (FI1) Indblæsningsluftfilter 4 (FI2) Udsugningsluftfilter 5 (HR-R) Rotorvarmeveksler 6 (EB1/WB1) Varmeflade (el eller vand) 7 (F10-19) Overophedningstermostat, manuel reset* 8 (P1) Pressostat indblæsningsluft 9 (P2) Pressostat udsugning 10 (P3) Trykvagt indblæsningsventilator* 11 Koblingsboks m/automatik 12 Overophedningstermostat* L60 R - med CS500 automatik Systemskitse - rotorveksler/el- og vandvarmeflade M1 Indblæsningsventilator M2 Udsugningsventilator M4 Rotormotor FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter HR-R Rotorvarmeveksler P1 Pressostat, indblæsningsluft P2 Pressostat, udsugning B3 P3 Trykvagt, indblæsningsventilator* B1 Temperaturføler indblæsning P3 B1 B3 Temperaturføler M1 udsugningsluft** B4 Temperaturføler udeluft** B5 Temperaturføler vandvarmeflade (frostvagt) F10/F11 Overophedningstermostat, B3 manuel reset* F20 Overophedningstermostat* DA1 Spjæld, afkast (ikke standard) DA2 Spjæld, udeluft (ikke standard B1 ved eftervarmeflade, standard M1 ved vandeftervarmeflade) WB1 Eftervarmeflade, vand EB1 Eftervarmeflade, elektrisk P11 Tryksensor indblæsningsventilator** P12 Tryksensor udsugningsventilator** * Kun ved el-varmeflade ** Kun standard ved CS automatik 14 P2 FI2 F10 F11 P2 EB1 F20 HR-R M4 M2 Fig. 14 Aggregat med elektrisk eftervarmeflade FI2 B5 WB1 10 HR-R M4 Fig. 15 Aggregat med vand-eftervarmeflade P1 M2 12 FI1 P1 FI1 B4 B4

15 7 Indregulering, kapacitet og lyddata Ved brug af CS automatik er dette ikke nødvendigt, da det er færdigintegreret i automatikken. Aggregaterne har selvstændige trykmålingsudtag, mærket med etiketter på aggregatet. Følgende formel er anvendt: Q = k. P Q = Luftmængde (m 3 /h) k = Faktor P = Aflæst trykk (Pa) K-faktor L14 R 60 L20 R 87 L30 R 97 L40 R 122 L60 R 151 Eksempel: Aggregat L40 R (Indblæsning) Ønsker 2500 m 3 /h L40 R har k-faktor= 122 Bruger formel: Q = k. P 2500 = 122 P 2500 = 122. P ,5 = P (20,5) 2 = P P = 420 Tilslut trykmåleren Justér ventilatoren, indtil 420 Pa vises på instrumentet Fig. 17 Principskitse L40 aggregatet er nu justeret til en kapacitet på 2500 m 3 /h. Aflæsning luftmængde tilluft P tilluftsventilator måles mellem PM1 og PR2. Aflæsning luftmængde udsugning P avtrekksventilator måles mellem PM2 og PR4. Koblingsskema CS500 L40RE L30RE L20RE L14RE CS500 L40RW L30RW L20RW L14RW CS L40RE L30RE L20RE L14RE CS L40RW L30RW L20RW L14RW 15

16 7.1 Renblæsning For at renblæsningen over rotoren skal fungere, skal trykforholdet mellem PR1-PR3 (se fig. 18) være mindst 100 Pa. Brug en trykmåler og sæt luftslangerne på PR1 og PR3. Hvis der ikke er tilstrækkelig stor trykforskel mellem PR1 og PR3, kan man bruge reguleringsspjæld for at øge undertrykket i udsugningssiden i aggregatet. Ved brug af aggregater, der ikke har luftmængdeeller trykregulering: Hvis der bruges reguleringsspjæld til at få det rigtige tryk-forhold, skal hastigheden på udsugningsventilatoren øges manuelt. 7.2 Trykbalance Det er vigtigt, at der er mere undertryk i udsugningskammeret end i indblæsningskammeret, for at lækageretningen skal være rigtig, så udsugningsluften ikke kommer over i indblæsningsluften. PR3 PR2 PR4 PR1 Dette måles, når indreguleringen af aggregatet er udført (normaldrift). Trykforholdet justeres ved at trække reguleringspladerne gradvist hen over udsugningsindløbet. Reguleringspladerne er færdiginstalleret i aggregatet. De sidder mellem udsugningsfilteret og udsugningsindløbet. Fig. 18 PR1: PR2: PR3: PR4: Tryk rotor indtagsside Tryk rotor indblæsningsside Tryk rotor udsugningsside Tryk rotor afkastside 1 Tilslut trykføleren på trykudtaget PR3 og PR2. Sæt plus på PR3 og minus på PR2. Instrumentet skal vise mindre end 0 Pa (f.eks. -20). Hvis værdien er højere end 0 Pa, skal der bruges reguleringsspjæld. 2 Stop aggregatet og skub pladerne lidt ind, så de dækker lidt af indløbet. 3 Start aggregatet og mål igen. 4 Hvis undertrykket i udsugningskammeret stadig er mindre end i indblæsningskammeret, skal reguleringspladerne skubbes lidt længere ind. Ved brug af aggregater, der ikke har luftmængdeeller trykregulering: Hvis der bruges reguleringsspjæld til at få det rigtige tryk-forhold, skal hastigheden på udsugningsventilatoren øges manuelt. 16

17 7.3 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L14 RE/RW Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 0 40% 40% 85dB(A) 90dB(A) 70dB(A) 75dB(A) 80dB(A) W Effektforbrug i watt m 3 /h Water Battery Pa F5-filter Udsugningsside (med F7 filter) Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 0 40% 40% 65dB(A) 70dB(A) 75dB(A) 77dB(A) 60dB(A) W Effektforbrug i watt m 3 /h Pa F5-filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved å tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz LwA Indblæsning Udsugning Afgivet ,1 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Brüel & Kjær 2260 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vandvarmeflade 17

18 7.4 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L20 RE/RW Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 0 40% 40% 75dB(A) 80dB(A) 85dB(A) 65dB(A) 70dB(A) 0 W Effektforbrug i watt m 3 /h Water Battery Pa F5-filter Udsugningsside (med F7 filter) Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 0 40% 40% 60dB(A) 75dB(A) 79dB(A) 65dB(A) 70dB(A) 0 W Effektforbrug i watt m 3 /h Pa F5-filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved å tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz LwA Indblæsning Udsugning Afgivet ,1 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Brüel & Kjær 2260 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vandvarmeflade 18

19 7.5 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L30 RE/RW Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Effektforbrug i watt Pa dB(A) 75dB(A) 80dB(A) 85dB(A) 70dB(A) 0 W m 3 /h Water Battery Pa F5-filter Udsugningsside (med F7 filter) Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa dB(A) 60dB(A) 65dB(A) 70dB(A)75dB(A) 0 W Effektforbrug i watt m 3 /h Pa Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk F5-filter Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved å tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz LwA Indblæsning Udsugning Afgivet ,0 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Brüel & Kjær 2260 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vandvarmeflade 19

20 7.6 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L40 RE/RW Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) 1 1 Effektforbrug i watt Pa 0 40% 40% 80 db(a) 70 db(a) 75dB(A) 85 db(a) 90dB(A) 0 W m 3 /h Water Battery Pa 0 Udsugningsside (med F7 filter) Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk l/s F5-filter Anlægsmodstand (Pa) Pa 0 40% 40% 60 db(a) 65dB(A) 75 db(a) 70 db(a) 78 db(a) W Effektforbrug i watt m 3 /h Pa F5-filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved å tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz LwA Indblæsning Udsugning Afgivet ,3 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Brüel & Kjær 2260 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vandvarmeflade 20

21 7.7 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L60 RE/RW Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Effektforbrug i watt Pa 0 40% 40% 70dB(A)75dB(A) 80dB(A) 85dB(A) 88dB(A) 0 W m 3 /h Water Battery Pa F5-filter Udsugningsside (med F7 filter) Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk l/s Anlægsmodstand (Pa) Effektforbrug i watt Pa 0 40% 40% 70dB(A) 75dB(A) 80dB(A) 83dB(A) 0 W m 3 /h Pa F5-filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved å tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz LwA Indblæsning Udsugning Afgivet ,7 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Brüel & Kjær 2260 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vandvarmeflade 21

22 8 Vedligeholdelse Der bør foretages regelmæssige eftersyn af anlægget, og dette skal udføres af kvalificeret driftspersonale. Eftersynene bør foretages to gange om året, helst forår og efterår. Ved brug af vandvarmeflade til opvarmning af luften skal anlægget kontrolleres for eventuel vandlækage. Lyt efter mislyde og kontrollér for unormale vibrationer; kontrollér med jævne mellemrum, at luftindtaget er frit for sne og løv. Eftersyn og vedligeholdelse af ventilatorer, genvindingsenhed, spjæld, filtre og varmeflade er kerneområder for at opnå bedst mulig ydelse. Rotor: Spjæld: Filtre: Varmeflade: Da anlægget er forsynet med filtre af høj tæthedsklasse, er der normalt ikke behov for rengøring af rotoren. Hvis dette alligevel skulle blive nødvendigt, kan støv fjernes med en blød børste. Yderligere rengøring kan foretages ved at tage rotoren ud og sprøjte den med et fedtopløsende rengøringsmiddel og derefter renblæse den fra den modsatte side. Afstand ca. 60 mm og maks. tryk på 8,0 bar. Drivremmen kontrolleres og efterstrammes om nødvendigt. Kontrollér, at alle pakninger omkring rotoren er hele og tætte. Brug ikke et rengøringsmiddel, der er skadeligt for aluminium eller for miljøet. Spjældpladerne er ophængt i kunststoflejer og kræver ikke smøring. De enkelte spjældplader er forbundet via et armsystem, der heller ikke kræver smøring. Kontrollér en gang om året, at spjældet er tæt. Hvis spjældet ikke er ordentligt tæt, kan det korrigeres ved justering af spjældmotor eller evt. justering af armtrækket. Filterudskiftningen afhænger af støvkoncentrationen i den luft, der passerer gennem filtrene, og er af stor betydning for anlæggets funktion. Der skal foretages filterudskiftning, når lampen for filterskift på betjeningspanelet lyser, eller mindst en gang om året. Varmefladen (el eller vand) vil kun yderst sjældent blive udsat for snavs, da anlægget er forsynet med filtre af høj tæthedsklasse. Hvis det allligevel skulle blive nødvendigt, kan man bruge trykluft, som blæses den modsatte vej i forhold til luftretningen, eller en støvsuger med blødt mundstykke. Rengøringen skal udføres forsigtigt, så varmefladens lameller ikke bliver ødelagt. Efterse ledningerne til el-varmefladen mindst to gange om året. Kontrollér for beskadigede ledninger og komponenter. Efterspænd også alle rækkeklemmer til strømforsyning af elvarmefladen (elementer, kontaktorer, SSR) samt de øvrige rækkeklemmer. Korrosionsskader: Hvis der er sket korrosionsskader på lameller eller rør, kan det tyde på fugt eller ætsende luft. Årsagen skal findes og problemet afhjælpes 8.1 Fejlsøgning Fejl Afhjælpning Komponent Aggregatet starter ikke Der kommer ikke varme på Ventilatorerne starter ikke Rød lampe for motorværn lyser 1. Kontrollér sikringerne og at der er strømforsyning til aggregatet 2. Kontrollér betjeningspanelerne for at finde ud af, om aggregatet er stoppet pga. en alarm, og kontrollér, at servicekontakten er slået fra 3. Kontrollér, at aggregatet ikke er i STOP-modus 1. Kontrollér, at trykvagten er i orden (kun ved el-varmeflade) 2. Kontrollér, at ventilen har styrestrøm (over 2V) og forsyningsspænding (ved vandvarmeflade) 3. Kontrollér temperaturfølere 1. Kontrollér driftsindstilling 2. Kontrollér, at ventilatorerne har driftsspænding og styrestrøm (over 2V) 3. Kontrollér, at motorværn ikke er aktivt 1. Kontrollér styreboks rotor 2. Kontrollér, at rotoren går let 3. Kontrollér, at mellemrummet rotorvagt/magnetføler er 5-7 mm 4. Slå sikringerne og serviceafbryderen fra. Fjern el-dækslet på motorerne. Tilslut strømmen til aggregaterne og kontrollér driftsindikatoren på motoren (lysdiode på el-boks på motoren. Grønt blink OK. Rødt lys, kontakt service). Sikringer, overophedningsværn, motorværn eller frostføler ved vandvarmeflade Trykvagt Følere Ventil Motorværn Rotormotor 22

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

Swegon CASA W100, version B

Swegon CASA W100, version B Swegon CASA W100, version B Vejledninger til montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør, installatør og servicepersonale W100B_c_DK-t Indhold Montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør,

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilation for et sundt indeklima PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, 3 og 4 er luftbehandlingsaggregat

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning Øland Boksventilator DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold Produktinformation...side 3

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:...

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:... Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Objekt:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 14 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere