L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11"

Transkript

1 94235DK Flexit L12 X L3 X L18 X L5 X L2 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse af automatikken. Se separat automatikdokumentation. ØLAND AS Telf

2 Indhold 1 Sikkerhed Symboler 3 2 Transport af aggregatet Løfte-/hejsepunkter Vægt Størrelser/Fysiske mål 5 3 Montage Inspektion/vedligeholdelse Pladsbehov Krav til teknikrum Anbefalet lyddæmpning og lydoverførsel Luftindtag/Afkast Lukkespjæld i luftindtag/afkast 7 4 El-arbejde Hovedtilførsel (netkabel) Tilkobling af eksterne komponenter HFI-relæ 8 5 Rørlægningsarbejde Tekniske data for vandvarmeflader Evt. ventiltyper Evt. ventilmotor Tilkoblinger 9 6 Oversigts- og systemskitser 1 7 Indregulering, kapacitet og lyddata Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L12 X W/E Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L18 X W/E Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L2 X W/E Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L3 X W/E Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L5 X W/E 16 8 Vedligeholdelse Fejlsøgning 17 9 Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer L12 X Tekniske specifikationer L18 X Tekniske specifikationer L2 X/3 X Tekniske specifikationer L5 X 19 1 Igangsættelse 2 11 EU-overensstemmelseserklæring / EU Declaration of Conformity 21 Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. 2

3 1 Sikkerhed! ADVARSEL Kontrollér, at aggregatet er spændingsløst, før det åbnes for service eller vedligeholdelse Det er kun personale med relevant teknisk kompetence, der må udføre vedligeholdelsesarbejde Hovedafbryderen skal være slået fra, når inspektionslågerne åbnes, og alle roterende dele skal være standset Brug aggregatets servicekontakt for at stoppe aggregatet. Aggregater med elektrisk varmeflade kører i 3 minutter, før de stopper, så varmefladen kan blive afkølet Kontrollér, at lågerne er forsvarligt lukket efter udført service Ved brug af åbne studse eller kort(e) kanal(er) skal ventilatorerne sikres med beskyttelsesgitter 1.1 Symboler Dette produkt har en række symboler, som bruges til mærkning af selve produktet samt i installations- og brugervejledningerne. Nedenfor er angivet en forklaring på nogle af de mest almindelige symboler. SPÆNDINGSFARE BERØRINGSFARE INDBLÆSNING UDSUGNING EFTERVARMETERMOSTAT MONTERING FUGTSTAV B1 AFKAST UDELUFT INDBLÆSNINGSLUFTFØLER KONDENSAFLØB! ADVARSEL: Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive resultatet, hvis ikke instruktionerne følges. OBS: Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges. 3

4 2 Transport af aggregatet 2.1 Løfte-/hejsepunkter Løft af aggregatet skal ske ved brug af truck/løftevogn (fig. 1 og 2) eller ved hjælp af løftestropper. Husk at bruge 2 løftevogne/trucks, en fra hver side, så det kan undgås, at aggregatet falder ned og rammer gulvet og bunden bliver ødelagt. Hvis man vælger at bruge løftevogn eller truck til at løfte aggregatet på midten, skal man bruge udstyr med tilstrækkeligt lange gafler. Gaflerne på løftevognen/trucken skal mindst svare til aggregatets bredde. 2.2 Vægt Fig. 1 Fig. 2 Data L12 L18 L2 L3 L5 Bruttovægt aggregat 165 kg 36 kg 32 kg 36 kg 51 kg Ventilatorer 28 kg (2 stk.) 42 kg (2 stk.) 56 kg (2 stk.) 56 kg (2 stk.) 86 kg (2 stk.) Varmeveksler 16 kg 29 kg 29 kg 33 kg 37 kg Låger 25kg (2 stk.) 91 kg (6 stk.) 91 kg (6 stk.) 91 kg (6 stk.) 42 kg (5 stk.) Netto-vægt 97 kg 144 kg 144 kg 18 kg 329 kg Ved demontering af varemvekslerkassette skal fugtstaven trækkes ud af kassetten, og kontakten til bypass-motoren skal frakobles. 4

5 2.3 Størrelser/Fysiske mål L12 X/12 XW Alle mål i mm Fig. 3 Ved vandvarmeflade: Rørtilkoblingen til vandvarmefladen kan ske på enten højre eller venstre side af indblæsningskanalen, idet varmefladen kan vendes. Hulskabelon på begge sider er forberedt fra fabrikken. Det er vigtigt, at vandrørene ikke sidder i vejen for lågerne eller demontering af varmegenvindingsenhed, filtre og ventilatorer.. Målene er ens på begge gavlsider. Aggregaterne har 2 låger på hver side, så det kan betjenes fra valgfri side. L18 X og L2 X Ø Ø Fig. 4 Ved vandvarmeflade: Se separat tegning på næste side for tilkobling til vandvarmeflade (fælles for L18, L2 og L3) Tilkobling af vandvarmeflade: L18, L2 og L3. Målene er ens på begge gavlsider. Aggregaterne har 2 låger på hver side, så det kan betjenes fra valgfri side. L3 X Ø Ø Fig Ved vandvarmeflade: Se separat tegning på næste side for tilkobling til vandvarmeflade (fælles for L18, L2 og L3). Målene er ens på begge gavlsider. Aggregaterne har 2 låger på hver side, så det kan betjenes fra valgfri side. 5

6 L18 XW/L2 XW/L3 XW Alle mål i mm Viser tilkobling af vannbatteri. Fig. 6 L5 X Fig Ved vandvarmeflade: Rørtilkoblingen til vandvarmefladen kan ske på enten forsiden eller bagsiden af aggregatet, idet varmefladen kan vendes. Hulskabelon på begge sider er forberedt fra fabrikken. Det er vigtigt, at vandrørene ikke sidder i vejen for lågerne eller demontering af varmegenvindingsenhed, filtre og ventilatorer. Målene er ens på begge gavlsider. L5 har 5 låger i front. Her vist som højremodel (XR). Fås også som venstremodel (XL). 6

7 3 Montage Aggregatet er beregnet til indendørs montage. Ved udendørsmontage skal dette bestilles ved ordreafgivelse. 3.1 Inspektion/vedligeholdelse Aggregatet skal monteres, så der er plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og veksler. Det er også vigtigt, at aggregatet placeres på en sådan måde, at el-skabet er let tilgængeligt med henblik på el-tilslutning, fejlsøgning og fremtidig komponentudskiftning. 3.2 Pladsbehov Type A B L12 55 mm mm L18 1 mm 5 mm L2 1 mm 5 mm L3 1 mm 5 mm L5 1 mm 1 mm Lydoverførsel gennem gulvet kan også forekomme, hvis ikke gulvets masse og stivhed er tilstrækkelig. Teknikrummet bør være udstyret med flydende betongulv for at forhindre lydoverførsel pga. vibrationer. Ved montering af aggregatet skal der monteres flexibel forbindelse mellem aggregat og kanaler. Det er også vigtigt, at aggregatet ikke bærer tyngden af kanalerne. Elektrikerskinne eller vandrør må ikke forhindre aggregatet i at bevæge sig frit på vibrationsdæmperne. 3.5 Udeluftindtag/Afkast Afstanden mellem luftindtag og luftafkast skal være så stor, at recirkulation forhindres. Friskluftindtag placeres væk fra trafik/røg/støv/solvægge. Udeuftindtag bør placeres min. 1 m over jorden for at reducere faren for tilstopning med sne og løv. Ved konstruktion af indtags-/afkastkammer skal der tages højde for dræn. Følg leverandørernes anbefalinger mht. maks./min. lufthastigheder gennem indtag/afkast riste/taghætter. Se separat målskitse for tilkobling af vandvarmeflade (rørplacering) Kap 2.3. Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. Hvis B A Fig. 8 andre lovkrav kræver større afstand, skal disse lovkrav følges, f.eks. mht. elektrisk sikkerhed. 3.3 Krav til teknikrum Aggregatet placeres i separat teknikrum med afløb. Loft/gulv/vægge/døre i påkrævet brandklasse. 3.4 Anbefalet lyddæmpning og lydoverførsel Hovedlyddæmpere placeres i nærheden af aggregatet, helst i teknikrum. Aggregatet bør placeres mod en væg, hvor der ikke er et rum på den anden side, der er støjfølsomt. Aggregatet bør ikke stå mindre end mm fra væggen. Hvis aggregatet placeres helt op ad en væg, kan lavfrekvente lyde skabe vibrationer i væggen. 3.6 Lukkespjæld i udeluftindtag og afkast Anvendes for at forhindre egenventilation ved aggregatstop. Skal altid anvendes i anlæg med vandvarmeflade som beskyttelse mod frostfare. Ved vandvarmeflade medleveres udeluft indtagsspjæld med springreturn som standard. 7

8 4 El-arbejde El-arbejde skal udføres af en autoriseret elektriker Se separat vejledning for automatik og montering heraf Se separat koblingsskema for aggregatet vedr. eksterne tilkoblinger Se også kapitel 9 Tekniske Data for yderligere information om det elektriske ledningssystem Der skal monteres en servicekontakt, der fungerer som hovedafbryder for tilførselspændingen til aggregatet. Denne er inkludert i leverancen til Danmark fra Flexit. De elektriske komponenter må ikke udsættes for lavere temperaturer end -23 C eller højere end +55 C 4.1 Hovedtilførsel (netkabel) Til L5 skal der bruges 3 stk. tilførselskabler. 1 stk. til automatikken samt 2 stk. til el-varmefladen (Der er 2 el-grupper). Til de andre aggregater skal der kun bruges 1 stk. tilførselskabel Se separat tabel i Kapitel 9 Tekniske data for nøjagtige dimensioner for det enkelte aggregat. 4.2 Tilkobling af eksterne komponenter Se separat koblingsskema vedlagt det enkelte aggregat. Alle elektriske tilkoblinger skal udføres af fagfolk. 4.3 HFI-relæ Frekvensomformeren skal jordes for at opfylde forskrifterne vedrørende store lækstrømme (over 3,5 ma). Hvis der bruges et forkoblet HFI-relæ som beskyttelse i henhold til installationsforskrifterne, skal der monteres et HFI-relæ type B, der fungerer, selvom der forekommer DC-komponenter, se symbolet i fig. 9. Fig. 9 Jordfejlssymbol! Efterspænd alle rækkeklemmer, før arbejdet afsluttes, for at undgå varmeudvikling i kontakterne, idet varmeudvikling i værste fald kan medføre brand. 8

9 5 Rørlægningsarbejde Alt rørlægningsarbejde skal udføres af autoriseret VVS-innstallatør. 5.1 Tekniske data for vandvarmeflader Aggregat Vandvarmeflade- Rørtilkobling tilkobling L12 X R 1/2" cu Ø12 L18 X R 3/4" cu Ø18 L2 X R 3/4" cu Ø18 L3 X R 3/4" cu Ø18 L5 X R 3/4" For flere opplysninge, se beregningsprogram for kalkulation af tekniske data for vandvarmeflade (www.flexit.com). Retur 3-vejs ventil Frem Varmtvand fra kedelanlæg 5.2 Ventiltype Ventil leveres standard med aggregat ved vandeftervarmeflade. 5.3 Ventilmotor Der skal bruges ventilmotor, der styres af -1V, hvor 1V=1% åben. Ventilmotor leveres standard med aggregat ved vandeftervarmeflade. 5.4 Tilkoblinger Før tilkobling af vandeftervarmeflade skal man kontrollere, at inspektionslågerne er tilgængelige, og at der er fri plads til udskiftning af vandeftervarmefladen. Brug anbefalet kobling (se fig. 1), hvis ikke andet er angivet. Vandtilførslen skal være nederst på vandeftervarmefladen - tilbageløbet skal være på toppen. Placér reguleringsventilen så tæt på aggregatet som muligt. (Bemærk, at mange ventilmotorer kan gå begge veje; dette kan indstilles på motoren. Indstil den, så ventilen åbner ved stigende -1V signal.) Ved brug af vandeftervarmeflade, som ikke er tilsat frostsikringsvæske, bør aggregatet stå i et opvarmet rum pga. frostfare i vandeftervarmefladen. Montér spjæld med fjederbelastet springreturn for udeluften. Placér aggregatet i nærheden af et afløb for at undgå skader ved evt. vandlækage. Montér rørføringerne til vandeftervarmefladen, så der er fri adgang til motor og vekslerkassette. Husk at vibrationsdæmpe vandrørene. Placeringen af rørene ud af aggregatet kan ses på oversigtsbilledet i Kap Pumpe Reducerventil Vandvarmeflade i indblæsningssystem Montér vandeftervarmefladen, så der er fri adgang til motor og vekslerkassette. Rørføringer for vandrør: Husk vibrationsdæmpning af vandrørene. Fig. 1 Anbefalet kobling 9

10 6 Oversigts- og systemskitser Oversigtsbillede - krydsvarmeveksler 1 (M1) Indblæsningsventilator 2 (M2) Udsugningsventilator 3 (FI1) Indblæsningsluftfilter 4 (FI2) Udsugningsluftfilter 5 (HR-X) Krydsvarmeveksler 6 (M3) Bypass motor, veksler 7 (B6) Termofugtvagt 8 (EB1/WB1) Eftervarmeflade (el eller vand) 9 (F1-19) Reset overophedningstermostat 1 (P1) Pressostat indblæsningsluft 11 (P2/P3) Pressostat udsugning 12 (P3) Ventilatorvagt 13 Koblingsboks m/automatik * L5 har integreret automatikk (ikke på toppen som her) Systemskitse - krydsvarmeveksler/el- og vandeftervarmeflade M1 M2 M3 FI1 FI2 Indblæsningsventilator Udsugningsventilator Bypass motor, veksler Indblæsningsluftfilter Udsugningsluftfilter HR-X Krydsvarmeveksler P1 P2 Pressostat, indblæsningsluft Pressostat, udsugning P3 Flowvagt indblæsningsventilator B1 Temperaturføler indblæsning B1 B3 Temperaturføler udsugningsluft (ikke standard) B4 Temperaturføler udeluft B5 Temperaturføler vandvarmeflade (frostvagt) B6 Temperaturføler termofugtvagt F1 Overophedningstermostat, B3 manuel reset* F2 Overophedningstermostat* DA1 Spjæld, afkast (ikke standard) DA2 Spjæld, udeluft (ikke standard B1 ved eftervarmeflade, standard ved vandeftervarmeflade) DA3 Spjæld, varmeveksler WB1 Eftervarmeflade, vand EB1 Eftervarmeflade, elektrisk * Kun ved el-varmeflade B3 FI2 F1 F2 M1 P3 P2 M1 P2 FI2 1 EB1 B5 M3 DA3 DA3 HR-X B6 Aggregat med elektrisk eftervarmeflade M3 DA3 DA3 HR-X B6 WB1 Aggregat med vandeftervarmeflade M2 M2 P1 FI1 P1 FI1 B4 DA2 DA1 DA2 DA1 B4

11 7 Indregulering, kapacitet og lyddata Aggregaterne har selvstændige trykmålingsudtag, mærket med etiketter på aggregatet. L2 og L3 har udtag på toppen af aggregatet, L5 for enden. Følgende formel er anvendt: Q = k. P Q = Luftmængde (m 3 /h) k = Faktor P = Aflæst tryk () K-faktor: L5 153 L3 97 L2 85 * L12 og L18 har andre ventilatorer og har derfor ikke samme beregningsmetode. Eksempel: Aggregat L3 Ønsker 25 m 3 /h L3 har k-faktor = 97 Bruger formel: Q = k. 25 = 97 P 25 = 97. P = P (25.8) 2 = P P = 664 P Fig. 11 Principskitse Tilslut trykmåleren Justér ventilatoren, indtil 664 vises på instrumentet L3-aggregatet er nu justeret til en kapacitet på 25 m 3 /h. 11

12 7.1 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L12 X W/E Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Disponibelt tryk () V 19V 17V 15V 12V 15V 85V 6V 6V 23V 19V 17V 15V 12V 85V 15V 75dB(A) 8dB(A) 65dB(A) 7dB(A) 3 2 Effektforbrug i watt 1 W m 3 /h Water Battery F5-filter Luftmængde m 3 /h Udsugningsside (med F7 filter) l/s Disponibelt tryk () V 19V 17V 15V 12V 15V 85V 6V 6V 12V 15V 85V 45dB(A) 4dB(A) 23V 19V 17V 15V 52dB(A) 5dB(A) 3 2 Effektforbrug i watt 1 W m 3 /h F5-filter Luftmængde m 3 /h Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Aflæses direkte af indblæsningstabellen. Korrektionsfaktor for LwA Hz LwA Indblæsning Udsugning Udstråling ,6 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vandvarmeflade 12

13 7.2 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L18 X W/E Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Disponibelt tryk () V 19V 17V 15V 12V 15V 85V 6V 6V 85V 15V 23V 19V 15V 17V 12V 8dB(A) 83dB(A) 7dB(A ) 75dB(A) Effektforbrug i watt W m 3 /h Water Battery F5-filter Udsugningsside (med F7 filter) Luftmængde m 3 /h l/s Disponibelt tryk () V 19V 17V 15V 23V 12V 19V 15V 17V 85V 15V 6V 12V 15V 6V 85V 65dB(A) 6dB(A) 55dB(A) 5dB(A) W Effektforbrug i watt m 3 /h Luftmængde m 3 /h Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Aflæses direkte af indblæsningstabellen. Korrektionsfaktor for LwA Hz LwA Indblæsning Udsugning Udstråling ,7 13 F5-filter Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vandvarmeflade

14 7.3 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L2 X W/E Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Disponibelt tryk () 6 2 Max 8% 6% 4% 6% 8% Max 6 2 Effektforbrug i watt 4% 7dB(A) 75dB( A) 8dB(A) 84dB( A) W m 3 /h Water Battery F5-filter Udsugningsside (med F7 filter) Luftmængde m 3 /h l/s Disponibelt tryk () 6 2 Max 8% 6% 4% 6% 8% Max 6 2 Effektforbrug i watt 4% 45dB(A) 5dB(A) 55dB(A) 6dB(A) W m 3 /h F5-filter Luftmængde m 3 /h Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Aflæses direkte af indblæsningstabellen. Korrektionsfaktor for LwA Hz LwA Indblæsning Udsugning Udstråling ,6 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vandvarmeflade 14

15 7.4 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L3 X W/E Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Disponibelt tryk () 8 6 Max 8% 6% 8% Max Effektforbrug i watt 2 4% 4% 6% 8dB(A) 75dB(A) 87dB(A) 85dB(A) 2 W m 3 /h Water Battery F5-filter Luftmængde m 3 /h Udsugningsside (med F7 filter) l/s Disponibelt tryk () Max 8% 6% 4% 4% 6% 8% 55dB(A) 5dB(A) Max 6dB(A) 62dB(A) Effektforbrug i watt W m 3 /h F5-filter Luftmængde m 3 /h Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Aflæses direkte af indblæsningstabellen. Korrektionsfaktor for LwA Hz LwA Indblæsning Udsugning Udstråling ,7 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vandvarmeflade 15

16 7.5 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L5 X W/E Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Disponibelt tryk () Max 8% 6% 6% 8% Max Effektforbrug i watt 2 4% 4% 92dB(A) 9dB(A) 85dB(A) 75dB(A) 8dB(A) W m 3 /h Water Battery F5-filter Luftmængde m 3 /h Udsugningsside (med F7 filter) l/s Disponibelt tryk () Max 8% Effektforbrug i watt 6% 8% Max 8 2 4% 6% 4% 6dB(A) 5dB(A) 55dB(A) 65dB(A) W m 3 /h F5-filter Luftmængde m 3 /h Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Aflæses direkte af indblæsningstabellen. Korrektionsfaktor for LwA Hz LwA Indblæsning Udsugning Udstråling ,3 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vandvarmeflade 16

17 8 Vedligeholdelse Der bør foretages regelmæssige eftersyn af anlægget, og dette skal udføres af kvalificeret fagfolk. Eftersynene bør foretages to gange om året, helst forår og efterår. Hvis aggregatet har krydsveksler, skal der kontrolleres for eventuel lækage i afløb eller vand på gulvet. Ved brug af vandvarmeflade til opvarmning af luften, skal der også kontrolleres for eventuel vandlækage. Lyt efter mislyde og kontrollér for unormale vibrationer; kontrollér med jævne mellemrum, at luftindtaget er frit for sne og løv. Eftersyn og vedligeholdelse af ventilatorer, vekslerkassette, spjæld, filtre og varmeflade er kerneområder for at opnå bedst mulig ydelse. Krydsvarmevekslerkassette: Da anlægget er forsynet med filtre af høj tæthedsklasse, er der normalt ikke behov for rengøring af krydsvarmevekslerkassetten. Hvis dette af en eller anden grund alligevel skulle blive nødvendigt, kan støv fjernes med en blød børste. Yderligere rengøring kan foretages ved at tage krydsvarmevekslerkassetten ud og sprøjte den med et fedtopløsende rengøringsmiddel og derefter renblæse den fra den modsatte side. Afstand ca. 6 mm og maks. tryk på 8 bar NB! Brug ikke et rengøringsmiddel, der er skadeligt for aluminium. By-pass spjæld: Filtre: Spjældpladerne er ophængt i kunststoflejer og kræver ikke smøring. De enkelte spjældplader er forbundet via et armsystem, der ikke kræver smøring. Kontrollér en gang om året, at spjældet er tæt. Hvis spjældet ikke er ordentligt tæt, kan det korrigeres ved justering af spjældmotor eller evt. justering af armtræk. Filterudskiftningen afhænger af støvkoncentrationen i den luft, der passerer gennem filtrene, og er af stor betydning for anlæggets funktion. Der skal foretages filterudskiftning, når lampen for filterskift på betjeningspanelet lyser, eller mindst en gang om året. Eftervarmeflade: Eftervarmefladen (el eller vand) vil kun yderst sjældent blive udsat for snavs, da anlægget er forsynet med filtre af høj tæthedsklasse. Hvis det allligevel skulle blive nødvendigt, kan man bruge trykluft, som blæses den modsatte vej i forhold til luftretningen, eller en støvsuger med blødt mundstykke. Rengøringen skal udføres forsigtigt, så varmefladens lameller ikke bliver ødelagt. Efterse ledningerne til el-varmefladen mindst to gange om året. Kontrollér for beskadigede ledninger og komponenter. Efterspænd også alle rækkeklemmer til strømforsyning af elvarmefladen (elementer, kontaktorer, SSR) samt de øvrige rækkeklemmer. Korrosionsskader: Hvis der er sket korrosionsskader på lameller eller rør, kan det tyde på fugt eller ætsende luft. Årsagen skal findes og problemet afhjælpes 8.1 Fejlsøgning Fejl Afhjælpning Komponent Aggregatet starter ikke Der kommer ikke varme på Ventilatorerne starter ikke 1. Kontrollér sikringerne og at der er strømforsyning til aggregatet 2. Kontrollér betjeningspanelerne for at finde ud af, om aggregatet er stoppet pga. en alarm, og kontrollér at servicekontakten er slået fra 3. Kontrollér, at aggregatet ikke er i sommer-modus med afslået eftervarme 1. Kontrollér, at trykvagten er i orden (kun ved el-varmeflade) 2. Kontrollér, at ventilen har styrestrøm (over 2V) og forsyningsspænding 3. Kontrollér temperaturfølere 1. Kontrollér driftsindstilling 2. Kontrollér, at ventilatorerne har driftsspænding og styrestrøm (over 2V) 3. kontrollér, at motorværn ikke er aktivt Sikringer, overophedningsværn, motorværn eller frostføler Trykvagt Følere Ventil Motorværn 17

18 9 Tekniske specifikationer 9.1 Tekniske specifikationer L12 X Eftervarmetype: L12 XW L12 XE Mærkespænding 23V V Sikringsstørrelse 1x1 A 3x16 A Mærkestrøm total 7 A 15 A Mærkeeffekt, total 18 W 78 W Mærkeeffekt el-varmeflade Se data side 9 6 W Mærkeeffekt, ventilatorer 2x56 W 2x56 W Ventilatortype F-hjul F-hjul Ventilatormotorstyring Transformer Transformer Ventilatorhastighed - rpm maks. 1 rpm 1 rpm Filtertype F7 F7 Filtermål (B x H x D) 54x354x428 mm 54x354x428 mm Poseantal 8 8 Vægt 165 kg 165 kg Kanaltilkobling Ø 315 mm Ø 315 mm Højde 125 mm 125 mm Bredde 17 mm 17 mm Dybde 63 mm 63 mm Servicelåger 2 stk, 1 stk på hver side 2 stk, 1 stk på hver side Varmeveksler Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler 9.2 Tekniske specifikationer L18 X Eftervarmetype: L18 XW L18 XE Mærkespænding 23V V Sikringsstørrelse, drift 1x1 A 3x2 A Mærkestrøm, drift 8 A 19 A Mærkeeffekt, total 18 W 123 W Mærkeeffekt el-varmeflade Se data side 9 1 W Mærkeeffekt, ventilatorer 2x55 W 2x55 W Ventilatortype F-hjul F-hjul Ventilatormotorstyring Transformer Transformer Ventilatorhastighed - rpm maks 122 rpm 122 rpm Filtertype F7 F7 Filtermål (BxHxD, mm) 813x548x3 813x548x3 Poseantal Vægt 32 kg 32 kg Kanaltilkobling Ø mm Ø mm Højde 1 mm 1 mm Bredde 26 mm 26 mm Dybde 9 mm 9 mm Servicelåger 4 stk, 2 stk på hver side 4 stk, 2 stk på hver side Varmeveksler Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler 18

19 9.3 Tekniske specifikationer L2 X/L3 X L2 X L3 X L2 XW L2 XE L3 XW L3XE Mærkespænding 23V V 23V V Sikringsstørrelse 1x16 A 3x32 A 1x16 A 3x4 A Mærkestrøm, total 7,5 A 26 A 12 A 37 A Mærkeeffekt, total 1 W 16 W 25 W 235 W Mærkeeffekt elvarmeflade Se data side 9 15 W 2 W Mærkeeffekt, ventilatorer 2x75 W 2x75 W 2x11 W 2x11 W Ventilatortype B-hjul B-hjul B-hjul B-hjul Ventilatormotorstyring Frekvens-omformer Frekvens-omformer EC-styring EC-styring Ventilatorhastighed - rpm maks. 3 rpm 3 rpm 3 rpm 3 rpm Filtertype F7 F7 F7 F7 Filtermål (BxHxD, mm) 813x548x3 813x548x3 813x548x3 813x548x3 Poseantal Vægt 32 kg 32 kg 36 kg 36 kg Kanaltilkobling Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Højde 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm Bredde 26 mm 26 mm 22 mm 22 mm Dybde 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm Servicelåger 4 stk, 2 stk på hver side 4 stk, 2 stk på hver side 4 stk, 2 stk på hver side 4 stk, 2 stk på hver side Varmeveksler Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler 9.4 Tekniske specifikationer L5 X Eftervarmetype: L5 XW L5 XE Mærkespænding V V Sikringsstørrelse, drift 3x2 A 3x2 A Sikringsstørrelse, el-gr. 1 3x32 A Sikringsstørrelse, el-gr. 2 3x32 A Mærkestrøm, drift 16 A 16 A Mærkestrøm, el-gr A Mærkestrøm, el-gr A Mærkeeffekt, total 62 W 42 W Mærkeeffekt elvarmeflade Se data side 9 3 W Mærkeeffekt, ventilatorer 2x22 W 2x22 W Ventilatortype B-hjul B-hjul Ventilatormotorstyring Frekvensomformer Frekvensomformer Ventilatorhastighed - rpm maks. 3 rpm 3 rpm Filtertype F7 F7 Filtermål (BxHxD, mm) 592x49x55 x2 592x49x55 x2 Poseantal 8 8 Vægt 51 kg 51 kg Kanaltilkobling x9 mm x9 mm Højde 1435 mm 1435 mm Bredde 28 mm 28 mm Dybde 13 mm 13 mm Servicelåger 4 stk i front 4 stk i front Varmeveksler Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler 19

20 1 Igangsættelse! Aggregatet må ikke startes, før alle vejledninger er læst, og alt el- og rørlægningsarbejde er udført. 1 Man skal sætte sig grundigt ind i vejledningen vedr. automatiksystemet 2 Indprogrammér de forskellige driftstider og hastigheder (evt. stop) 3 Kontrollér, at der er valgt rigtig temperaturregulering og temperaturindstilling. Er følerne placeret rigtigt? 4 Kontrollér, at ventilatorerne går frit 5 Kontrollér, at alle spjæld virker. Aggregatet må ikke køres med lukkede spjæld 6 Kontrollér, at alle låger er forsvarligt lukket 7 Start aggregatet som beskrevet i vedledningen vedr. automatikken 8 Kontrollér, at spjældene åbner (og lukker ved stop) 9 Kontrollér, at varmegenvindingsenheden fungerer korrekt 1 Kontrollér, at varmereguleringen fungerer korrekt 11 Hvis aggregatet har vandeftervarmeflade, skal man teste, at frostfunktionen virker. Afkøl frostføleren til under 5 C. Så skal aggregatet stoppe og spjældene lukke. 12 Efterspænd alle rækkeklemmer efter igangsættelse 2

21 11 EU-overensstemmelseserklæring / EU Declaration of Conformity Denne erklæring bekræfter, at produkterne opfylder kravene i Rådsdirektiverne: This statement confirms that the products fulfil the requirements of the Council Directives: 89/336/EØF Elektromagnetisk kompatibilitet / Electromagnetic Compatibility 73/23/EØF Lavspændingsdirektivet / Low Voltage Directive 98/37/EØF Maskindirektivet / Machinery Directive Producent: FLEXIT AS, Televeien 15, N-187 Ørje Manufacturer: Tel: fax Udstyrsgruppe: Ventilationsenheder til montering i kanaler Type of equipment: Ventilation equipment for mounting in ducts Type/model: VG12 (el) Flexit L18 X E (L18 Kryss) Flexit L2 X E (L2 - Kryss ) Flexit L3 X E (L3 - Kryss) Flexit L5 X E (L5 - Kryss) VG12 (vann) Flexit L18 X W (L18 Kryss W) Flexit L2 X W (L2 - Kryss W) Flexit L3 X W (L3 - Kryss W) Flexit L5 X W (L5 - Kryss W) Serie-nr. / serial No:... Stemmer overens med følgende standarder: EN 581-1:92 EMC - Emission The following harmonized EN 582-1:97 EMC - Immunity European standards or EN :1994 Safety technical specifications A11:95, A1:96, A12:96 have been applied: EN292, EN563, EN294 FLEXIT AS Ørje Pål J. Martinsen Daglig leder / General Manager Dette produkt er omfattet af reklamationsret i henhold til gældende salgsbetingelser - forudsat at produktet er korrekt anvendt og vedligeholdt. Filtre er forbrugsmaterialer. Symbolet på produktet eller pakken angiver at dette produkt ikke må behandles som husholdningsavfald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktene er købt, for ytterligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. Reklamationer, som skyldes forkert eller mangelfuld montering, rettes til det ansvarlige monteringsfirma. Reklamationsretten kan bortfalde i tilfælde af forkert brug eller grov forsømmelse af vedligeholdelsen af anlægget. 21

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilation for et sundt indeklima PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, 3 og 4 er luftbehandlingsaggregat

Læs mere

Swegon CASA W100, version B

Swegon CASA W100, version B Swegon CASA W100, version B Vejledninger til montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør, installatør og servicepersonale W100B_c_DK-t Indhold Montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør,

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning Øland Boksventilator DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold Produktinformation...side 3

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:...

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:... Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Objekt:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 14 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør Teknisk information HC Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse HCV og HCH 2 Styring 3 Målskitser 4 Ydelsesdata 5 Tilbehør 1 GENEREL

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere