Spørgeskema til pædagoger og daglig pædagogisk leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema til pædagoger og daglig pædagogisk leder"

Transkript

1 Bilag 1 Spørgeskema til pædagoger og daglig pædagogisk leder 1. Hvordan vurderer du de fysiske omgivelser - indendørs? Er der er en balance mellem steder, hvor der sker mange ting, og steder hvor børnene kan være i fred og finde ro? 5 høj lav Ved ikke/ikke relevant Er der mange tematisered e og afgrænsede legeområde r, hvor børnene kan lege uforstyrret? Er materialer og legetøj tilgængelige for børnene, så de ikke behøver bede de voksne om dem?

2 Er rummene indbydende og velholdte med tilstrækkeligt alderssvare nde og alsidigt legetøj til rådighed for alle børn? Er der fysiske rum, som er særligt indrettet til værkstedsa ktiviteter, som er åbne og tilgængelige for børnene? 2. Hvordan vurderer du de fysiske omgivelser - udendørs? Understøtter legepladsen både grovog finmotoriske aktiviteter? 5 høj lav Ved ikke/ikke relevant Er der alderssvare nde og alsidige lejeting til rådighed for alle børn? Er materialer og legeting tilgængelige for børnene, så de ikke

3 behøver bede de voksne om dem? Er der tydelighed i legepladsen, så børnene ved, hvad de må og kan (fx her kan jeg spille bold, her kan jeg cykle, osv.)? Er der tal og bogstaver malet på fliser, underlag, legeting, mv.? I hvor høj grad har vuggestue og børnehave hver deres legeplads, som er indrettet aldersrelevant? Det pædagogiske læringsmiljø 3. Hvordan vurderer du overordnet det pædagogiske læringsmiljø? 5 høj lav Ved ikke/ikke relevant

4 Er der adgang til forskellige legeformer i institutionen (rolleleg, regelleg, konstruktio nsleg og fysisk udfordrende lege)? Har børnene mulighed for at lade legetøjet blive stående, så de kan fortætte legen senere? Har børnene mulighed for længerevar ende leg uden at blive afbrudt? Har børnene ofte mulighed for at fordybe sig i leg, der varer længere end 30 minutter? Sætter den voksne lege i gang i de forskellige legeområder?

5 Er de voksne opmærkso mme på at beskytte børns leg ved at sørge for, at andre børn ikke bryder ind i legen? Er der en stor bredde i tilbud til børnene, så alle børn kan finde aktiviteter, som motiverer dem? Gennemføre s aktiviteter som planlagt uafhængigt af børnenes perspektiv? I hvor høj grad har børnene mulighed for at fravælge planlagte aktiviteter? Er de voksne opmærkso mme på at inddrage børn i udsatte positioner i de planlagte aktiviteter?

6 Har børnene indflydelse på leg og selvvalgte aktiviteter? Kan børnene selv vælge, hvem de vil lege med? Lader de vokne sig inspirerer af børnenes bidrag, så barnet får mulighed for at opleve, at dets bidrag har betydning for fællesskabet? Har børnene indflydelse på rutiner og regler (fx spise når de er sultne, lave noget andet, hvis de ikke gider være med til samling, osv.)? Bliver børnenes udsagn lyttet til og taget alvorligt? Kan børnene selv vælge om de vil lege ude eller inde?

7 Det sproglige læringsmiljø 6. Hvordan vurderer du det sproglige læringsmiljø? Er der indrettet et læseområde med et alsidigt udvalg af bøger let tilgængeligt for børnene? 5 høj lav Ved ikke/ikke relevant Er der skriftsprogli gt legetøj let tilgængeligt for børnene (fx puslespil med ord/bogstav er, osv.)? Er der tilgængelige papir og blyanter i børnehøjde? Lægges der i den daglige praksis vægt på, at der leges med sproget (ex gennem rim og remser, sproglege, sanglege, læsning, mv.)?

8 Er der dialog mellem børn og voksne, hvor samtalen indeholder mere end tre led/udveksli nger af udsagn? Er dagligdagen kendetegne t ved et lavt støj-niveau? Er det systematisk e sprogarbejd e tilrettelagt i mindre grupper? Er sprogarbejd et tilrettelagt med afsæt i de faste læringsomr åder og læringsmål (jf. sprogindsat ser der styrker børns sprog)? Gennemføres der to ugentlige aktivitetsfor løb over en periode på 20 uger for børn med behov for en særlig indsats?

9 Anvendes sprogudvikli ngsskemaer ne til vurdering af børnenes sproglige udbytte for de børn, som har brug for en særlig indsats? Arbejdet med pædagogiske læreplaner 7. Hvordan vurderer du arbejdet med pædagogiske læreplaner? 5 høj lav Ved ikke/ikke relevant Giver arbejdet med de pædagogisk e læreplaner et øget fokus hos pædagoger ne på børnenes læring? I hvilket omfang bidrager arbejdet med læreplaner til at der i den daglige pædagogisk e praksis sættes fokus på børn med særlig behov?

10 Giver arbejdet med de pædagogisk e læreplaner anledning til nye eller anderledes indsatser og aktiviteter for børn med særlige behov? Bidrager arbejdet med de pædagogisk e læreplaner til en mere systematisk tilgang til det pædagogisk e arbejde? Bidrager de pædagogisk e læreplaner til en øget involvering af og dialog med forældre, center og politikere om det pædagogisk e arbejde? Har arbejdet med pædagogisk e læreplaner styrket børnenes læring og udvikling?

11 Er børnenes kompetence r ved skolestart blevet styrket? Organiseringen af det pædagogiske arbejde 8. Hvordan vurderer du organiseringen af det pædagogiske arbejde? Er det daglige/ ugentlige arbejde tilrettelagt efter en fast struktur? 5 høj lav Ved ikke/ikke relevant Bliver det pædagogisk e arbejde med børnene udført i mindre børnegrupp er? Er der en tydelig opgave- og ansvarsford eling blandt personalet på stuerne? Er der en tydelig organisering af personalere ssourcerne i løbet af en dag?

12 Er evaluering og dokumentat ion en fast del af din/ jeres af praksis? Er der en fast skabelon/str uktur til dokumentat ion af det det pædagogisk e arbejde? Er der en fast skabelon/str uktur for evaluering og dokumentat ion af de pædagogisk e læreplaner? Tryk "Afslut" for at registrere dine besvarelser Tak for din tid.

13 Bilag 2 Observationsskema til pædagogisk tilsyn De fysiske omgivelser Hvordan vurderer du de fysiske omgivelser - indendørs? (Angiv kun ét svar) 5 høj lav Ikke vurderet Beskrivelse af fysiske omgivelser - indendørs Opmærksomhedsparametre på de fysiske omgivelser - indendørs? Ingen særlig opmærksomhed Særlig opmærksomhed Er der er en balance mellem steder, hvor der sker mange ting, og steder hvor børnene kan være i fred og finde ro? Er der mange tematiserede og afgrænsede legeområder, hvor børnene kan lege uforstyrret? Er materialer og legetøj tilgængelige for børnene, så de ikke behøver bede de voksne om dem? Er rummene indbydende og velholdte med tilstrækkeligt alderssvarende og alsidigt legetøj til rådighed for alle børn?

14 Er der pædagogiske værksteder, som er åbne og tilgængelige for børnene? Hvordan vurderer du de fysiske omgivelser - udendørs? (Angiv kun ét svar) 5 høj lav Ikke vurderet Beskrivelse af fysiske omgivelser - udendørs Opmærksomhedsparametre på de fysiske omgivelser - udendørs? Ingen særlig opmærksomhed Særlig opmærksomhed Understøtter legepladsen både grov- og finmotoriske aktiviteter? Er der alderssvarende og alsidige lejeting til rådighed for alle børn? Er materialer og legeting tilgængelige for børnene, så de ikke behøver bede de voksne om dem Er der tydelighed i legepladsen, så børnene ved, hvad de må og kan (fx her kan jeg spille bold, her kan jeg cykle, osv.)? Er der tal og bogstaver malet på fliser, underlag, legeting, mv.?

15 Råder vuggestue og børnehave over hver sin legeplads, som er indrettet aldersrelevant? Det pædagogiske læringsmiljø Hvordan vurderer du det pædagogiske læringsmiljø? (Angiv kun ét svar) 5 høj lav Ikke vurderet Beskrivelse af det pædagogiske læringsmiljø Opmærksomhedsparametre på det pædagogiske læringsmiljø Ingen særlig opmærksomhed Særlig opmærksomhed Er der adgang til forskellige legeformer i institutionen (rolleleg, regelleg, konstruktionsleg og fysisk udfordrende lege)? Har børnene mulighed for at lade legetøjet blive stående, så de kan fortætte legen senere? Har børnene mulighed for længerevarende leg uden at blive afbrudt? Har børnene ofte mulighed for at fordybe sig i leg, der varer længere end 30 minutter?

16 Sætter den voksne lege i gang i de forskellige legeområder? Er de voksne opmærksomme på at beskytte børns leg ved at sørge for, at andre børn ikke bryder ind i legen? Opmærksomhed på Leg og aktivitet Ingen særlig opmærksomhed Særlig opmærksomhed Er der en stor bredde i tilbud til børnene, så alle børn kan finde aktiviteter, som motiverer dem? Gennemføres aktiviteter som planlagt uafhængigt af børnenes perspektiv? Er det muligt for børnene at deltage i de planlagte aktiviteter, eller kan de engagere sig i noget andet? Er de voksne opmærksomme på at inddrage børn i udsatte positioner i de planlagte aktiviteter? Opmærksomhed på deltagelse og indflydelse Ingen særlig opmærksomhed Særlig opmærksomhed Har børnene indflydelse på leg og selvvalgte aktiviteter? Kan børnene selv vælge, hvem de vil lege med? Lader de voksne sig inspirerer af børnenes bidrag, så barnet får mulighed for at opleve, at dets bidrag har betydning for fællesskabet?

17 Har børnene indflydelse på rutiner og regler (fx spise når de er sultne, lave noget andet, hvis de ikke gider være med til samling, osv.)? Bliver børnenes udsagn lyttet til og taget alvorligt? Kan børnene selv vælge om de vil lege ude eller inde? Det sproglige læringsmiljø Hvordan vurderer du det sproglige læringsmiljø? (Angiv kun ét svar) 5 høj lav Ikke vurderet Beskrivelse af det sproglige læringsmiljø Opmærksomhedsparametre på det sproglige læringsmiljø? Ingen særlig opmærksomhed Særlig opmærksomhed Er der indrettet et læseområde med et alsidigt udvalg af bøger let tilgængeligt for børnene? Er der skriftsprogligt legetøj let tilgængeligt for børnene (ex puslespil med ord/bogstaver, osv.)? Er der tilgængelige papir og blyanter i børnehøjde?

18 Lægges der i den daglige praksis vægt på, at der leges med sproget (ex gennem rim og remser, sproglege, sanglege, læsning, mv.)? Er der dialog mellem børn og voksne, hvor samtalen indeholder mere end tre led/udvekslinger af udsagn? Er dagligdagen kendetegnet ved et lavt støjniveau? Er det systematiske sprogarbejde tilrettelagt i mindre grupper? Er sprogarbejdet tilrettelagt med afsæt i de faste læringsområder og læringsmål (jf. sprogindsatser der styrker børns sprog)? Gennemføres der to ugentlige aktivitetsforløb over en periode på 20 uger for børn med behov for en særlig indsats? Anvendes sprogudviklingsskemaerne til vurdering af børnenes sproglige udbytte for de børn, som har brug for en særlig indsat? De pædagogiske læreplaner Hvordan vurderer du arbejdet med pædagogiske lærerplaner? (Angiv kun ét svar) 5 høj lav Ikke vurderet Beskrivelse af arbejdet med pædagogiske læreplaner

19 Opmærksomhedsparametre på arbejdet med pædagogiske læreplaner Ingen særlig opmærksomhed Særlig opmærksomhed Giver arbejdet med de pædagogiske læreplaner et øget fokus hos pædagogerne på børnenes læring? I hvilket omfang bidrager arbejdet med læreplaner til at der i den daglige pædagogiske praksis sættes fokus på børn med særlig behov? Giver arbejdet med de pædagogiske læreplaner anledning til nye eller anderledes indsatser og aktiviteter for børn med særlige behov? Bidrager arbejdet med de pædagogiske læreplaner til en mere systematisk tilgang til det pædagogiske arbejde? Bidrager de pædagogiske læreplaner til en øget involvering af og dialog med forældre, center og politikere om det pædagogiske arbejde? Har arbejdet med pædagogiske læreplaner styrket børnenes læring og udvikling? Er børnenes kompetencer ved skolestart blevet styrket?

20 Organiseringen af det pædagogiske arbejde Hvordan vurderer du organiseringen af det pædagogiske arbejde? (Angiv kun ét svar) 5 høj lav Ikke vurderet Beskrivelse af organiseringen af det pædagogiske arbejde Opmærksomhedsparametre på organiseringen af det pædagogiske arbejde Ingen særlig opmærksomhed Særlig opmærksomhed Er det daglige/ ugentlige arbejde tilrettelagt efter en fast struktur? Bliver det pædagogiske arbejde med børnene udført i mindre børnegrupper? Er der en tydelig opgave- og ansvarsfordeling blandt personalet på stuerne? Er der en tydelig organisering af personaleressourcerne i løbet af en dag? Opmærksomhed på evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde Ingen særlig opmærksomhed Særlig opmærksomhed Er evaluering og dokumentation en fast del af din/ jeres af praksis?

21 Er der en fast skabelon/struktur til dokumentation af det det pædagogiske arbejde? Er der en fast skabelon/struktur for evaluering og dokumentation af de pædagogiske læreplaner? Faxe Kommunes aktuelle politikker og indsatser Hvordan vurderer du arbejdet med Faxe Kommunes alkoholpolitik? (Angiv kun ét svar) 5 høj lav Ikke vurderet Beskrivelse af arbejdet med Faxe Kommunes alkoholpolitik Opmærksomhedsparametre på arbejdet med Faxe Kommunes alkoholpolitik Ingen særlig opmærksomhed Særlig opmærksomhed Er du bekendt med Faxe Kommunes alkohol politik? Er du bekendt med handlevejledningen Børn i familier med alkohol problemer hvad gør jeg? Er du bekendt med de lynguides - hjælperedskab til medarbejdere, når der skal tages hul på den svære samtale om alkohol og Fylder alkohol for meget i jeres familie?

22 Ved du, hvordan du skal handle på din bekymring, når alkohol fylder for meget for forældre eller en kollega? Er du klædt på til at tackle situationer, hvor alkohol fylder for meget? Hvordan vurderer du arbejdet med Kompetencehjulet? (Angiv kun ét svar) 5 høj lav Ikke vurderet Beskrivelse af arbejdet med Kompetencehjulet Opmærksomhedsparametre på arbejdet med Kompetencehjulet? Ingen særlig opmærksomhed Særlig opmærksomhed Anvendes Kompetencehjulet til forældresamtaler? Anvendes Kompetencehjulet til, at sætte fokus på et af de pædagogiske læreplaners seks temaer? Anvendes Kompetencehjulet som en del af den pædagogiske planlægning og tilrettelæggelse af praksis? Anvendes Kompetencehjulet til evaluering af den pædagogiske praksis?

23 Anvendes Kompetencehjulet til arbejdet med børn som har brug for en særlig indsats? Anvendes Kompetencehjulet og handleplanen til opfølgning ift. arbejdet med børn som har brug for en særlig indsats? Anvendes Kompetencehjulet i samarbejdet med øvrige faggrupper? Anvendes Kompetencehjulet til tilegnelse af viden om børn og børns udvikling? Anvendes Kompetencehjulet i overgangen fra dagtilbud til skole?

24 Center for Børn & Undervisning Undervisning Bilag 3 Dialogredskab til møde ved tilsynsbesøg Dialogredskabet fungerer som rettesnor for dialogmødet. Dialogmødet ligger efter observationen. Tilsynsførende, daglig pædagogisk leder og områdeleder deltager. Dialogmødet varer ca. 1½ timer. Dialogredskabet skal sikre, at dialogen orienterer sig omkring henholdsvis spørgeskemabesvarelserne, observationen og de udviklingsmuligheder som tilsynsførende ser aktuelle for det videre pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. Derudover skal dialogredskabet sikre, at alle tematikker i tilsynsmaterialet er gennemgået, herunder også; Personalets kompetencer, Børneperspektivet og Faxe Kommunes aktuelle politikker og indsatser. Dagsorden/Tematikker Spørgsmål/Opmærksomhedspunkter Noter Tilbagemelding på spørgeskemabesvarelser (forberedt inden mødet jf. Enalyzer) Hvilke tendenser læser tilsynet ud fra besvarelserne? Hvordan stemmer det overens med dagtilbuddets observationer og oplevelser af egen praksis? Tilbagemelding på observationer fra dagen Hvad ser tilsynet ud fra observationen? Hvad hæfter dagtilbuddet sig særligt ved, i det tilsynet har observeret? Hvordan stemmer tilsynets tilbagemelding overens med dagtilbuddets observationer/oplevelse af egen praksis? Personalets kompetencer Er der de fornødne kompetencer i personalegruppen? Hvad er der brug for? Hvordan arbejdes der med den enkelte medarbejders udvikling? Hvordan arbejdes der med den samlede personalegruppes udvikling? Er der tovholdere med faglige ansvarsområder, eksempelvis sprog, ude liv Side 1 af 3

25 mv? Hvordan arbejdes der med specialisering af viden blandt medarbejderne? Kommunale politikker Alkoholpolitikken Er I bekendt med Faxe Kommunes alkohol politik? Er I bekendt med handlevejledningen Børn i familier med alkohol problemer hvad gør jeg? Er I bekendt med de lynguides - hjælperedskab til medarbejdere, når der skal tages hul på den svære samtale om alkohol og Fylder alkohol for meget i jeres familie? Ved du, hvordan du skal handle på din bekymring, når alkohol fylder for meget for forældre eller en kollega? Oplever I, at I er klædt på til at tackle situationer, hvor alkohol fylder for meget? Kompetencehjulet Anvendes Kompetencehjulet til forældresamtaler? Anvendes Kompetencehjulet til, at sætte fokus på et af de pædagogiske læreplaners seks temaer? Anvendes Kompetencehjulet som en del af den pædagogiske planlægning og tilrettelæggelse af praksis? Anvendes Kompetencehjulet til evaluering af den pædagogiske praksis? Anvendes Kompetencehjulet til arbejdet med børn som har brug for en særlig indsats? Anvendes Kompetencehjulet og handleplanen til opfølgning ift. arbejdet med børn som har brug for en særlig indsats? Anvendes Kompetencehjulet i samarbejdet med øvrige faggrupper? Anvendes Kompetencehjulet til tilegnelse af viden om børn og børns udvikling? Sprog Side 2 af 3

26 Hvordan oplever I sprogarbejdet ud fra et ledelsesperspektiv? Potentielle udviklingsmuligheder Fremtidige aftaler Hvad kendetegner jeres afdeling/ institution? Hvilke fokusområder/ temaer/udviklingsforløb arbejder I med? Hvad er I som ledelsesteam særligt optaget af? Hvilke udviklingsmuligheder giver spørgeskemabesvarelserne og observationerne anledning til? Evt. aftaler om fremtidige udviklingsmuligheder og intern opfølgning Side 3 af 3

27 Center for Børn & Undervisning Bilag 4 Dialogredskab til opsamlende møde i ledelsesteam Dialogredskabet fungerer som rettesnor for det opsamlende møde med ledelsesteamet. Dialogmødet ligger efter, at det pædagogiske tilsyn er foretaget i de offentlige dagtilbud. Den tilsynsførende og områdelederne deltager i det opsamlende møde. Mødet varer ca. 1½ timer. Dialogredskabet skal sikre, at mødet orienterer sig om tilsynsrapporternes indhold og udviklingsmuligheder. Hensigten med det opsamlende møde i ledelsestemaet er, at skabe et forum for tværgående vidensdeling og samarbejde omkring det pædagogiske arbejde på tværs af områdernes dagtilbud. Dagsorden/Tematikker Spørgsmål/Opmærksomhedspunkter Noter Indledende runde med tilbagemeldinger fra områdelederne ifl. Tilsynsrapportens udfald I jeres drøftelser med afdelingen, hvad har I da særligt bidt mærke I? Fælles drøftelse Hvad hæfter I jer særligt ved i tilbagemeldingerne fra tilsynet? Hvad bliver I inspireret til at gøre fremadrettet? Er der temaer fra tilsynet som er fælles? Hvad giver det anledning til at gøre? Hvad er det vigtigste du tager med i forhold til at lade dig inspirere af udviklingsmulighederne? Hvilke muligheder er der for, at understøtte afdelingernes udviklingsmuligheder i ledelsesteamet? Hvad bliver I inspireret til at gøre fremadrettet? Afrundende Det videre arbejde med udviklingsmulighederne opfølgning og samarbejde mellem daglig leder og områdeleder (ansvars og rollefordeling) Side 1 af 1

28 Bilag 5 Arbejdet med udviklingsmuligheder i dagtilbuddet Systematisk opfølgning på udviklingsmulighederne ml. daglig pædagogisk leder og områdeleder Opsamlende møde med områdeledelsesteamet Vidensdeling og aftale om implementering af udviklingsmuligheder( gælder kun for de kommunale dagtilbud) Januar Datoer for anmeldt tilsyn i dagtilbuddene fastlægges Årshjul for pædagogisk tilsyn i Faxe Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport Rapport udarbejdes senest 4 uger efter besøg og sendes til daglig pædagogisk leder og områdeleder 4 uger før tilsynsbesøg Spørgeskemaer udsendes og besvares- sendes retur senest 2 uger før besøg Tilsynsbesøg Tilsynet udføres Observation og dialogmøde afvikles

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Humlebo Selvejende institution 2016 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Pædagogisk tilsyn i dagtilbud...3 Tematikker i det pædagogiske tilsyn...3 Tilsynsrapportens grundlag...3 Læsevejledning...3

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 7.3.2014 Børnegården Parkvej 2, Herning Leder: Lis Brogaard Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål er at

Læs mere

Viborg Kommune. Digterparkens Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Digterparkens Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Digterparkens Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum 3 2 Bæredygtige institutionsendheder og balance melle dagpleje og

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Sproglig udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Sprogbrug 8 Læringsområde Lydlig opmærksomhed 10

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan for område Tønder

Pædagogisk læreplan for område Tønder Pædagogisk læreplan for område Tønder Indledning De pædagogiske læreplaner har været et lovkrav siden 2004. Ifølge loven skal der udarbejdes pædagogiske læreplaner for børn i alderen ½ -2 år og aldersgruppen

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Pjece. - til forældre til kommende skolebørn i Lærkereden. Skolestart - august 2016

Pjece. - til forældre til kommende skolebørn i Lærkereden. Skolestart - august 2016 Pjece - til forældre til kommende skolebørn i Lærkereden Skolestart - august 2016 Kære forældre Et ny og spændende kapitel i dit barns liv starter i forbindelse med den kommende skolestart. Der er meget

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Pædagogisk tilsynsmateriale

Pædagogisk tilsynsmateriale Center for Børn & Undervisning Pædagogisk tilsynsmateriale - Faxe Kommunes Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Tilsynets rammer og varighed...3 Uformelt tilsyn... 4 Øvrige tilsyn i Faxe Kommunes

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet.

Læs mere

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution Bevægelse Kreativ leg Stjernerstunder Bold Fantasi Vi gør det sammen Cykle Indholdsfortegnelse: Røde Kors Børnehus vision 3 Målsætning 3 Værdigrundlag 3

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr.

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014 - Vuggestuen

Pædagogisk læreplan 2014 - Vuggestuen Kongevejens Børnehus Beliggenhed Vi er placeret midt i Ikast by og modtager børn fra hele byen. Det betyder, at vi hovedsageligt overleverer børn til de 4 byskoler. Kongevejens Børnehus ligger i gåafstand

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune 1 Workshop indledning Formålet: Samle en række mennesker til at komme med deres perspektiver på en problemstilling en udfordring Få nye vinkler

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset 1 2 Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset Indholdsfortegnelse 1. Centeret for uddannelse og pædagogik: CUP 2. Taske force 3. Inklusion 4. Kastaniehusets pædagogiske Handleplan 5. Indsatsområder

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Svinninge for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikts Svinninge Leder, mail, tlf. Winnie Høgly, wh@holb.dk, 7236

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

Sprogindsatser - der styrker børns sprog

Sprogindsatser - der styrker børns sprog Sprogindsatser - der styrker børns sprog På de næste par sider kan du læse mere om de overordnende rammer for sprogarbejdet i Faxe Kommune, herunder hvilke sprogindsatser, der styrker og understøtter børns

Læs mere

Arbejdspapir til projektbeskrivelse

Arbejdspapir til projektbeskrivelse Hvilket tema arbejder vi med? Vi skal arbejde med læreplanstemaet krop og bevægelse. Vi vil lægge vægt på at styrke motorikken i hverdagen. Vi vil 1 x ugentligt have fysisk udfoldelse i motorikrummet.

Læs mere

Referat fra pædagogisk tilsyn

Referat fra pædagogisk tilsyn Referat fra pædagogisk tilsyn Dato for tilsynsbesøget: 10. februar 2016 Institutionens navn: Helsingør Børneasyl Ledernes navn: Susanne Jensen, Desuden var souchef, Susanne Beligiannis og repræsentant

Læs mere

PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014

PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014 PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014 Punkt 1 status på det overordnede arbejde med læreplaner. I Dagtilbud Sydvest er det at arbejde med læreplaner en helt naturlig del af det pædagogiske arbejde. Didaktikken

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014.

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014. GENTOFTE KOMMUNE BØRNEHUSET REGNBUEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014 Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for

Pædagogisk læreplan for Pædagogisk læreplan for Her skrives Selvejende dagtilbud Kalundborg Asyl Børnehave 2014 1 Udarbejdet efter fælles skabelon for pædagogiske læreplaner i Kalundborg Kommune SMTTE MODEL SAMMENHÆNG Hvad er

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Børnehuset Mejsely. Navn, adresse, åbningstid og størrelse:

Børnehuset Mejsely. Navn, adresse, åbningstid og størrelse: Børnehuset Mejsely Navn, adresse, åbningstid og størrelse: Børnehuset Mejsely Hallingparken 22 2660 Brøndby Strand Telefon: 43 73 76 68 Mejsely@brondby.dk Åbningstid. Mandag torsdag 06.30-17.00 Fredag.

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Aså Børnehave Tilsynsrapport 2015

Aså Børnehave Tilsynsrapport 2015 Aså Børnehave Tilsynsrapport 2015 Institution: Asaa Børnehave Antal børn: 28 Antal pædagoger: Bodil: ansat 37 t. Mette: ansat 30 t.(pt. 37) - Leder: Jytte: ansat 37 t. Antal pædagogmedhjælpere: Jørgen:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 07.september 2010 Institutionens navn: Kragebakken Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Susan Salk,

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

PLR9 2014 Børnehuset Overvænget

PLR9 2014 Børnehuset Overvænget PLR9 2014 Børnehuset Overvænget Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner. I Dagtilbud Sydvest er det at arbejde med læreplaner en helt naturlig del af det pædagogiske arbejde. Didaktikken

Læs mere

Lokal handleplan for sprog. Daginstitution Dagnæs

Lokal handleplan for sprog. Daginstitution Dagnæs 2013 Lokal handleplan for sprog Daginstitution Dagnæs 2013-2014 Louise Ehland & Tilde Duus Frederiksen Daginstitution Dagnæs, Horsens Kommune Revideret d. 22-08-2013 Indhold Sammenhæng Mål Sproglig inklusion

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Pædagogisk plan 2015-2016

Pædagogisk plan 2015-2016 Børneområdet sep. 2014 Pædagogisk plan 2015-2016 Børnehuset Pilegården/Område Hestkøb Resultater fra arbejdet med de fælles faglige indsatsområder fra Kvalitetsrapporten 2013-2014 og med læreplanstemaerne

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Vision Horsens Kommunes vision med handleplanen for sprog og skriftsprog er, at alle børn og unge udvikler fleksible sproglige og skriftsproglige

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere