M u l i g h e d e r i E u r o p a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M u l i g h e d e r i E u r o p a"

Transkript

1 Muligheder i Europa

2 Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner inden for rammerne af EU. Målrettet informationsbearbejdning og formidling Lobby-virksomhed i Bruxelles Markedsføring af Norddanmark Officielt EU-informationskontor Finansieringsmuligheder Kontakt- og vidensformidling Virksomhedsforum Projektledelse og -administration Projekter på initiativ af NordDanmarks EU-kontor Formålet med NordDanmarks EU-kontor er at bidrage til en positiv økonomisk og erhvervsmæssig udvikling i det nordlige Danmark ved at skabe varige arbejdspladser og udvikle virksomheder. Dette søger NordDanmarks EU-kontor at realisere ved inddragelse af norddanske virksomheder og offentlige institutioner i EU-medfinansierede udviklingsprojekter og ved at stille information, viden og kompetence til rådighed for regionens virksomheder, institutioner og borgere. Gennem disse aktiviteter søger NordDanmarks EUkontor at placere det nordlige Danmark markant på det europæiske og internationale landkort. Virksomhedsdatabase Rådgivning om eksport via Bruxelles Partnersøgning Rådgivning om støttemuligheder Skrivning af ansøgninger NordDanmarks EU-kontor består af en afdeling i Aalborg og en i Bruxelles, hvilket giver en tæt forbindelse mellem den norddanske region, EU's institutioner og de øvrige europæiske regioner. NordDanmarks EU-kontor kan tilbyde erfaren og professionel rådgivning i hele processen fra projektide til projektets gennemførelse. Ydelserne kan sammensættes efter det konkrete behov. I denne folder kan du læse om de ydelser, som NordDanmarks EU-kontor tilbyder virksomheder, offentlige institutioner og borgere i den norddanske region. Nogle af ydelserne er gratis at gøre brug af, mens andre er underlagt vores betalingsordning. På vores hjemmeside kan du læse mere om Nord- Danmarks EU-kontor, gennemførte og igangværende projekter samt vores øvrige aktuelle aktiviteter.

3 Projektledelse og -administration Deltagelse i EU-projekter giver mulighed for medfinansiering af projekter og kan være en meget relevant og farbar vej til udvidelse af aktiviteter. Samarbejdet med mange europæiske partnere kan udvikle jeres kontakter og forretningsnetværk. Deltagelse i EU-støttede projekter kan opleves som en stor opgave med teknisk og finansiel rapportering m.m. NordDanmarks EU-kontor tilbyder at varetage projektledelsen og administrationen for deltagerne i EU-projekter. Når NordDanmarks EU-kontor varetager projektledelse og administration, er intentionen, at de øvrige partnere får mulighed for at fokusere på den tekniske udvikling og projektindholdet. NordDanmarks EU-kontor vil være bindeleddet til EU-systemet og håndtere de formelle og administrative aspekter, samt koordinere administrationen mellem de europæiske partnere. NordDanmarks EU-kontor har mange års erfaring med projektledelse og administration af EUstøttede projekter. Vi har varetaget projektledelsen inden for mange forskellige projekter med både norddanske og europæiske projektdeltagere. Projekter på initiativ af NordDanmarks EU-kontor Med udgangspunkt i vores kendskab til kompetencerne i den norddanske region, vores viden om støttemuligheder og erfaring med EU-systemet tager vi også selv initiativ til projekter. Vi skaber projekterne i samarbejde med regionale aktører f.eks. virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og universiteter. Projekterne realiseres primært via medfinansiering gennem EU-programmer. Det kan eksempelvis være projekter om kompetenceudvikling og erfaringsudveksling på tværs af landegrænser. I projekter igangsat af NordDanmarks EU-kontor udnytter vi vores viden og kompetencer på flere måder. Vi kan etablere kontakt mellem kompetente norddanske partnere. Vi kan udnytte vores europæiske netværk til at skaffe de nødvendige europæiske partnere. Vi skriver ansøgningen og forbedrer den via kontakt til Europa-Kommissionen. Er administrationen af et EU-projekt et stort arbejde? Ja, administrationen er vigtig, og det tager mere tid end man umiddelbart tror. Der kan være mange krav og specifikationer, som skal opfyldes. Vi kan klare dette og minde jer om hvornår der skal indleveres hvilke informationer til afrapportering. I skal dermed ikke bekymre jer om at holde styr på de administrative tidsfrister og krav det sørger vi for.

4 Rådgivning om støttemuligheder Der findes mange støttemuligheder gennem EU's forskellige programmer. Hvis I søger information om forskellige støttemuligheder inden for EU, står NordDanmarks EU-kontor til disposition. Vi afdækker om jeres ide passer til en EU-støtteordning, og vi kan endvidere vejlede i hensigtsmæssige ændringer i projektet, der kan øge jeres muligheder for at opnå støtte. For at foretage en kvalificeret vurdering og vejledning skal vi som minimum have en kort skriftlig beskrivelse af projektet. Skrivning af ansøgninger Udarbejdelse af ansøgninger til EU-programmer kan være en stor opgave. Der er mange formalia, der skal være i orden og formuleringerne skal være de rigtige for at opnå støtte. NordDanmarks EU-kontor tilbyder assistance ved udformning af ansøgninger til EU-programmer. Vi sikrer, at alle formalia er i orden og hjælper med formuleringerne, så jeres muligheder for at opnå støtte øges. Skrivning af ansøgninger sker i tæt samarbejde med de deltagende projektpartnere. Partnersøgning De fleste EU-støttede projekter kræver deltagelse af flere europæiske partnere. Samarbejdet med europæiske partnere opleves af mange som den største fordel, fordi det giver nye samarbejdspartnere. NordDanmarks EU-kontor kan assistere med søgning efter partnere til jeres projekt. Over 400 europæiske regioner har repræsentationskontor i Bruxelles. Dette fænomen gør Bruxelles til en unik europæisk markedsplads for internationale interesser og Hvor lang tid tager det at skrive en god ansøgning? Hele processen, fra idé til færdig ansøgning, tager ca. 1 /2 år, afhængig af projektets omfang og projektideens modenhed. Der er ofte under et 1 /2 år til deadline, når EU åbner for projektansøgninger. Derfor er det vigtigt at være tidligt på banen at have idéer, de første kontakter til partnere, etc. inden projektindkaldelserne finder sted. Vi kan udføre den nødvendige lobbyisme for dig i EU- systemet, således at du kan være klar i god tid med din ansøgning. kontakter. I Bruxelles-netværket udsendes dagligt søgninger efter partnerne til forskellige projekter i diverse EU-programmer. NordDanmarks EU-kontor samler disse informationer, oversætter og videresender én gang om ugen en oversigt over disse partnersøgninger til vores medlemmer. Oversigten er et kort og klart resume af diverse europæiske projekter, der indikerer fagområde, deadline, andre europæiske partnere etc. NordDanmarks EU-kontor står til rådighed som kontaktcenter, hvis I ønsker at deltage i et europæisk projekt.

5 Rådgivning om eksport via Bruxelles Når jeres virksomhed står over for at skulle finde samarbejdspartnere eller starte eksport til et eller flere europæiske lande, kan NordDanmarks EUkontor aktivt støtte med den første svære kontakt til et nyt potentielt marked. Gennem Bruxelles-netværket kan vi hjælpe med den første kontakt til jeres definerede marked gennem de hundredvis af europæiske regionskontorer repræsenteret i byen. Dette har mange gange vist sig at være en hurtig og lønsom måde at skabe kontakt på. Virksomhedsdatabase NordDanmarks EU-kontor har oprettet en virksomhedsdatabase, som vores medlemmer kan blive en del af. Virksomhedsdatabasen øger jeres muligheder for at få målrettet information om nye muligheder i Europa. Oplysningerne i virksomhedsdatabasen bruges endvidere i NordDanmarks EU-kontors generelle markedsføring af norddanske virksomheder, institutioner og organisationer i Bruxelles, samt ved etablering af projekter på initiativ af NordDanmarks EU-kontor. Markedsføring af Norddanmark NordDanmarks EU-kontor har som sin fornemste opgave at informere de hundredvis af europæiske regionskontorer, internationale interesseorganisationer, Europa-Kommissionen og europæiske politikere om, at Norddanmark er en højt kvalificeret samarbejdspartner inden for såvel privat som offentlig virksomhed. Markedsføringen af Norddanmark sker i samarbejde med Top of the Continent. Kan jeg få støtte til etablering af virksomhed i udlandet? Nej, som hovedregel giver EU ikke støtte til etablering af virksomhed i udlandet. Til gengæld findes der andre muligheder, navnlig danske låne- og støttemuligheder. Ring og få en henvisning til rette sted.

6 Lobby-virksomhed i Bruxelles NordDanmarks EU-kontor tilbyder assistance med lobby-virksomhed i Bruxelles. Vi tilbyder varetagelse af, eller assistance med at skabe opmærksomhed om projektansøgninger hos nøglepersoner i Europa-Kommissionen for derigennem at øge mulighederne for finansiel støtte. Møder med personer fra Europa-Kommissionen kan endvidere være en hjælp til eventuelle ændringer i den pågældende ansøgning. Norddanske virksomheder og institutioner er som deltagere i Det Indre Marked, i lighed med det øvrige EU, underlagt diverse EU-direktiver. Disse direktiver er ikke altid hensigtsmæssige i alle sammenhænge, hvorfor de med jævne mellemrum ændres, får tilføjelser, eller der kommer nye direktiver. Ønsker jeres virksomhed, organisation eller institution at øve indflydelse på direktivers udformning, står NordDanmarks EU-kontor parat med ekspertise. Vi kan hjælpe med kontakten til Europa-Kommissionen og Europa- Parlamentet. Informationsbearbejdning og formidling Kan I hjælpe os med at finde rundt i EU-lovgivningen? Ja, vi kan finde præcis den forordning eller det direktiv, du har brug for. Vi kan også følge en lovgivning, der er undervejs i EU-systemet, som måske i fremtiden vil få indflydelse på din virksomhed eller institution. Hvilke muligheder har jeg for at få indflydelse på en EU-lovtekst? Vi kan være dig behjælpelig med at sætte de rigtige møder op i EU-systemet, enten med relevante EU-parlamentarikere eller personer fra Europa- Kommissionen. På den måde har du selv muligheden for at fremføre dine synspunkter, der kan fremme din sag, inden lovteksten bliver vedtaget. Information findes der nok af. Også om EU. Mængden af information kan ofte virke overvældende. NordDanmarks EU-kontor tilbyder at finde og bearbejde information målrettet jeres behov. Vi kan finde den rigtige brochure og henvise til den mest informative hjemmeside. NordDanmarks EU-kontor kan følge policy på bestemte områder eller overvåge specifikke EU-programmer for virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. NordDanmarks EU-kontor arrangerer endvidere gåhjem-møder og seminarer med fokus på aktuelle temaer.

7 Officielt EU-informationskontor NordDanmarks EU-kontor er vært for Info Point Europe. For at komme nærmere den europæiske borger har Europa-Kommissionen oprettet forskellige informationsnetværk. Info Point Europe henvender sig til den brede offentlighed i byområder. Der findes mere end 140 Info Points i EU s medlemsstater, og disse udgør et vigtigt element i Den Europæiske Unions information til borgerne. Vi besvarer dine spørgsmål vedrørende den Europæiske Union, dets politikker og programmer. Vi har et stort udvalg af brochurer, foldere og anden form for dokumentation til rådighed om EU og europæiske initiativer. Vi kan hjælpe med informationssøgning og stille officielle dokumenter som f.eks. direktiver, forordninger m.m. til rådighed. Har vi ikke det efterspurgte materiale til rådighed, bestiller vi det gerne til dig. Vi kan endvidere henvise til andre informationskilder, kontorer eller websider, hvis det er nødvendigt. Som Info Point Europe bidrager vi også til samfundsdebatten om Den Europæiske Union gennem afholdelse af arrangementer samt gennem deltagelse i forskellige begivenheder og udstillinger m.v. Hvad er det egentligt for nogle projekter, I går og laver? Vi vil gerne hjælpe regionens virksomheder med at finde nye forretningsområder i udlandet. Derfor tager vi selv initiativ til at lave projekter, således at de får mulighed for at mødes med potentielle udenlandske samarbejdspartnere. Deltagelse i EU-projekter kan bidrage til virksomheder og institutioners interne udvikling. Samarbejdet med andre europæiske partnere giver desuden mulighed for at få tilført europæisk viden og erfaring.

8 NordDanmarks EU-kontor i Aalborg og Bruxelles Virksomhedsforum under NordDanmarks EU-kontor Aalborg Boulevarden 20 P.O.Box Aalborg Tel Fax Web: Bruxelles Avenue de Tervuren Bruxelles Belgium Tel Fax Web: Virksomhedsforum er målrettet norddanske virksomheder. Med Virksomhedsforum skaber NordDanmarks EU-kontor nye muligheder for norddanske virksomheders adgang til det europæiske marked. Som medlem af Virksomhedsforum har din virksomhed adgang til at benytte attraktive og centralt beliggende kontorfaciliteter i Bruxelles. Som medlem vil din virksomhed få adresse i Bruxelles og dermed få skærpet virksomhedens internationale profil. Din virksomhed tilbydes skræddersyet service fra erfarne medarbejdere i både Bruxelles og Aalborg. Som medlem af Virksomhedsforum får din virksomhed adgang til vores personlige kontakter og netværk. Medlemmerne af Virksomhedsforum bliver samtidig del af et regionalt netværk. Medlemskab af Virksomhedsforum giver adgang til en række basisydelser, f.eks. gratis arbejdsplads og mødefaciliteter i Bruxelles, billig overnatning i Bruxelles, adgang til faste rådgivere, individuelle planlægningsmøder, to årlige netværksmøder, nyhedsbrev og idé screening uden beregning. Læs mere om Virksomhedsforum i vores folder Europa for viderekomne. NordDanmarks EU-kontor hører til Aalborg Kommunes borgmesterkontor. NordDanmarks EU-kontor finansieres af Aalborg Kommune, Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Aalborg Universitet samt en lang række norddanske kommuner, Nuuk Kommune, Grønland, og Kristiansand Kommune i Norge.

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Information om EU-projekter til virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter og services, inkl. IKT inden for disse. I det følgende finder

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Skal du være vært for første gang?

Skal du være vært for første gang? Skal du være vært for første gang? FØR God forberedelse betyder alt...5 Skab overblik fra start... 6 Få gratis hjælp fra Inspiring Denmark... 10 Kunsten at vinde en kongres... 12 Planlægning og rollefordeling...

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere