IDA Nordvestsjællands Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDA Nordvestsjællands Afdeling"

Transkript

1 IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse. 3. Forelæggelse af afdelingens regnskab 2014 til godkendelse og budget Orientering om regionen IDA Sjællands aktiviteter og planer. 5. Valg af formand. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af suppleanter. 7. Valg af afdelingens kandidat & suppleant til Regionsrådet. 8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant. 9. Drøftelse af indkomne forslag, herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA 10. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent og referent. Formanden Poul V. Andersen bød velkommen og foreslog på vegne af bestyrelsen Christina Cohr som dirigent. Christina Cohr modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via oplag i Ingeniøren og udsendelse af nyhedsmail d Finn Vilholm blev foreslået og valgt til referent. Der var 11 stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen var hermed beslutningsdygtig. Formanden gennemgik dagsordenen, som herefter blev godkendt. Ad 2. Forelæggelse af afdelingens årsberetning. Formanden gennemgik afdelingens årsberetning (se bilag 1). Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer. Beretningen kan herefter ses på ida.dk Ad 3. Forelæggelse af afdelingens regnskab 2014 og budget 2015 Kassereren Bent Jepsen gennemgik regnskabet. (Se bilag 3) Årets resultat (underskud) er kr ,77 Underskuddet for 2014 bliver dækket af regionen. 1

2 Regnskabet blev godkendt. Bevillingen for 2015 er på kr. Bent Jepsen præsenterede budgettet Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budget. Ad 4. Orientering om regionens aktiviteter og planer. Christina Cohr (medlem af regionsrådet) gennemgik region IDA Sjællands aktiviteter og planer: Bevilling for 2015 for Region Sjælland er kr > heraf er der afsat et rådighedsbeløb til Nordvest Sjælland på kr. Alle enheder nulstilles med udgangen af 2015 og regionens underskud for 2014 dækkes af en underskudsbevilling fra Kontraktudvalget. Overskud fra 2013 ( kr) føres direkte til 2015 og ligger p.t. som en pulje i regionen. På seneste regionsrådsmøde blev diskuteret mådehold og ansvarsbevisthed. Der er for 2015 bedt om at alle enheder har fokus på egenbetaling (så høj som mulig) samt IDA tilskud pr. IDA deltagere (så lav som mulig) og der kun undtagelsesvis afholde gratisarrangementer. Dette for at IDA Sjællands niveau for IDA tilskud pr. IDA deltager og egenbetaling kommer ned og tættere på landsgennemsnittet. Regionsformand Nicolai Schørring taler gerne med enheder som som har særlige forhold, som bør tilgodeses. Nytårskuren som i år blev afholdt for 4. gang fortsætter også i 2016 og vil blive vurderet som (et af) regionens tværfælles arrangement(er). Regionens generalforsamling er d. 24. marts på Hotel Prindsen i Roskilde. Generalforsamlingen afholdes fra ca.19.30, hvorefter der vil være spisning. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Kommentarer til beretning fra regionen: I IDA Nordvest afdelingen holder vi et IDA medlemsbidrag til arrangementer på 100 kr. Ad 5. Valg af formand. Poul V Andersen er på valg. Han genopstiller. Han blev valgt første gang i 2010 og kan genvælges for 2 år Der var ikke andre kandidater til formandsposten. Poul V Andersen blev valgt for perioden

3 Ad 6. Valg af medlemmer og suppleantertil bestyrelsen. Frans Thomsen er på valg, ønsker genvalg. Han blev valgt første gang i 2013 og kan genvælges for 2 år Finn Vilholm er på valg, ønsker genvalg. Han blev valgt første gang i 2011 og kan genvælges for 2 år Der var ikke opstillet andre kandidater Begge blev valgt for perioden Bestyrelsen indstiller Morten J. Rasmussen ( ) og Kaj Emil Sørensen ( ) som suppleanter til bestyrelsen. Begge blev valgt for perioden Ad 8. Valg af afdelingens kandidat og suppleant til Regionsrådet. Bestyrelsen foreslog Poul V Andersen og Jesper Ourø Jensen som afdelingens kandidat hhv. suppleant til Regionsrådet. Det blev vedtaget. Ad 10. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen indstiller Henrik Dyreborg Jørgensen som kritisk revisor og Christina Cohr som revisorsuppleant. Begge blev valgt for 1 år. Ad 11. Eventuelt. Ingen ønskede ordet under eventuelt. Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden og gav ordet til formanden. Poul V Andersen takkede for fremmødet og takkede dirigenten for god og kompetent ledelse af generalforsamlingen. Mødet sluttede kl. ca. 18:30 Referent Finn Vilholm/ 4. marts 2015 Godkendt af dirigent, Christina Cohr/ 4. marts

4 IDA NORDVESTSJÆLLANDS AFDELING Efter generalforsamlingen 26. februar 2015 konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: Formand: Poul Verner Andersen (PVA) Næstformn: Jesper Ourø Jensen (JOJ) 2. næstfm.: Frans Thomsen (FT) Kasserer: Bent Jepsen (BKJ) Sekretær: Finn Vilholm (FV) Suppleant: Suppleant: Morten Rasmussen (MR) Kai Emil Sørensen (KS) Kritisk Revisor: Revisorsuppl: Henrik Dyreborg Jørgensen (HDJ) Christina Cohr (CC) Kandidat til Regionsrådet: Suppleant for kandidat til Regionsrådet: Poul V. Andersen Jesper Ourø Jensen Sekretatiatet anmodes om at tildele bestyrelsessuppleanterne samt Henrik Dyreborg Jørgensen, som fortsætter som medlem af arrangementsudvalget, adgang til regnskaber og deltagerlister på IDA's parlamentarikersite på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne. 4

5 IDA Nordvestsjællands Afdeling. Formandens beretning 2014 BILAG 1 Et af årets første aktiviteter blev indledt med generalforsamlingen den 26. februar i Sorø Kulturcenter. Med 10 fremmødte stemmeberettigede medlemmer, var det en af vore bedst besøgte generalforsamlinger. Herudover er der i årets løb gennemført følgende arrangementer: 25. januar. Kyndelmisse i Sorø. En lysfest og efterhånden en tradition. Et godt og spændende arrangement, som dog ikke havde samlet så mange deltagere. 8. februar. Et godt arrangement med Kirsten Siggaard som Edith Piaf i Slagelse Teater. 18 deltagere. 27. februar. Endnu en tur i Slagelse teater med forestillingen: Verdens lykkeligste folk. 16 deltagere. 27. marts. Vinsmagning hos Skovgaard vine, som havde samlet 25 deltagere. Også efterhånden en god tradition sammen med IDA Elteknik april. Historier fra Danmarks rute 66 på Slagelse museum. Et meget spændende arrangement, som tiltrak 14 deltagere. 11. maj. Besøg på våbenmuseet på Egholm slot. Et meget fint arrangement med desværre kun 9 deltagere. 19. maj. Studietur til Sorbernes land og Wroslaw. En særdeles god og oplevelsesrig tur og årets højdespringer med 48 deltagere. 23. juli. Jazz i Sorø. Et rigtigt fint udendørsarrangement med godt vejr og god musik. 23 deltagere. 21. august. Aftenbesøg i Zen garden i Vedde.. Som altid en god oplevelse, som havde samlet ikke mindre end 40 deltagere. 31. august. Besøg på Koldkrigs museet i Fladholte med østblokkens panservåben. Et fint og meget spændende arrangement, som havde samlet 31 deltagere. 8. september. Besøg på Andersvænges forsorgsmuseum med særudstilling og foredrag om de uartige piger på Sprogø. Et fint arrangement med 24 deltagere. 28. september. Vingårdsbesøg på Costa Kalundborg. Et godt arrangement med 25 deltagere. 5. november. Maja Lisa Engelhardts særudstilling på Sorø kunstmuseum. En god oplevelse for 19 deltagere. 29. november. Juleølsmagning på Upper Hill i Slagelse. Et hyggeligt arrangement med 22 deltagere. 13. december. Årets sidste arrangement var juletræsfældning med gløgg og æbleskiver, som havde samlet 22 tilfredse deltagere. 5

6 Alt i alt 17 gennemførte arrangementer med i alt 352 deltagere. Et meget fint resultat, som må betegnes som særdeles tilfredsstillende. Godt klaret af så lille en afdeling. En del arrangementer er endvidere gennemført som samarbejdsarrangementer med andre grupperinger inden for regionens område, ligesom NVS afdeling også deltager som medarrangør i andres arrangementer. Vi opnår herved, at en større kreds får kendskab til arrangementerne til gavn for alle parter og ikke mindst medlemmerne. Til sidst en stor tak til den øvrige bestyrelse for et forbilledligt samarbejde, en stor tak til vores administrative sekretærer, som troligt har hjulpet os gennem året, samt ikke mindst en stor tak til de medlemmer, som har deltaget i arrangementerne. Februar 2015 Poul V. Andersen 6

7 7 Bilag 3

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Dansk Russisk Forening Fyn

Dansk Russisk Forening Fyn Dansk Russisk Forening Fyn Referat fra generalforsamling der blev afholdt lørdag den 11. januar 2014 på Dannevirke Soldaterhjem i Odense. Dagsorden: 1: Valg af dirigent og referent. 2: Beretning fra bestyrelsen.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved.

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Formanden Vincent Hamadi Bah bød de fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere