VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER HVORFOR OG HVORDAN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER HVORFOR OG HVORDAN?"

Transkript

1 VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER HVORFOR OG HVORDAN? JOHN AMMENTORP VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER AGENDA Trends i markedet Gennemførelse af opgraderingen 03 Hvorledes skabes en automationsstrategi 04 Hvilke områder bør strategien behandle 05 Fokus på værdiskabelse i forretningen Gennemførelse af opgraderingen Opsummering VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 2 1

2 TREND I MARKEDET Konkurrence evne Effektivitet D&V Tilgængelighed Fleksibilitet Kompe- IT- tencer sikkerhed Regler (systema- tik) Stra ategi Tre ends VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 3 AGENDA Trends i markedet Gennemførelse af opgraderingen 03 Hvorledes skabes en automationsstrategi 04 Hvilke områder bør strategien behandle 05 Fokus på værdiskabelse i forretningen Gennemførelse af opgraderingen Opsummering VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 4 2

3 HVAD ER EN AUTOMATIONSSTRATEGI HVORFOR? Brug af ændringer til at opnå værdiskabelse Vigtig at bruge ressourcer bedst muligt Undgå aktiviteter som på længere sigt kan skade virksomhedens videre udvikling Optimere virksomheden til løbende forbedringer mhp. øget konkurrence evne. Måling give fokusering Man får det som man måler på! (KPI) Undgå kaskade af dårlige beslutninger (lappeløsninger) Slib kæden inden I går i gang VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 5 HVAD ER EN AUTOMATIONSSTRATEGI HVAD ER EN STRATEGI Mission Vision Forandring Strategi Langsigtende Mål Tktik Taktik Operationelle aktioner VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 6 3

4 OPERATIONEL STAFET Opgraderingsfase Drift og vedligeholdelsesfase VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 7 AGENDA Trends i markedet Hvad er en automationsstrategi ti t t i 03 Hvorledes skabes en automationsstrategi 04 Hvilke områder bør strategien behandle 05 Fokus på værdiskabelse i forretningen Gennemførelse af opgraderingen Opsummering VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 8 4

5 HVORLEDES SKABES EN AUTOMATIONSSTRATEGI YDRE RAMMER Ressourcer Teknologi og Strategi Kompetencer Regler VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 9 HVORLEDES SKABES EN AUTOMATIONSSTRATEGI FOKUSERING Manglende fokus øger risikoen for strategisk fiasko Økonomi Tilgængelighed 10% 50% Miljø 0% Tid 10% Kvalitet 30% VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 10 5

6 HVORLEDES SKABES EN AUTOMATIONSSTRATEGI Definere KPI erne og I er halvdelen af vejen. Styrker Svagheder SWOT analyse for at identificere nøgle områder Muligheder Trusler VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 11 AGENDA Trends i markedet Hvad er en automationsstrategi ti t t i 03 Hvorledes skabes en automationsstrategi 04 Hvilke områder bør strategien behandle 05 Fokus på værdiskabelse i forretningen Gennemførelse af opgraderingen Opsummering VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 12 6

7 HVILKE OMRÅDER BØR STRATEGIEN BEHANDLE Teknologi valg Løbende optimering og udvikling Drift og vedligehold else Dokumenthåndtering IT- Sikkerhed (produktionen) Automations Strategi Livscyklus Kompetence udvikling VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 13 HVILKE OMRÅDER BØR STRATEGIEN BEHANDLE DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Operational assurance Dependability Quality Availability Performance Reliability (MTBF) Maintainability (MTTR) Supportability (MTW) Konstruktion Design Redesign Kompetencer Procedurer og metoder De rigtige ressourcer til stede, på rette tid I rette mængde VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 14 7

8 HVILKE OMRÅDER BØR STRATEGIEN BEHANDLE DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Performance MTBF Uptime Downtime ca.85-90% ca.10-15% MTW MTTR MTW Adm, waiting time, Docum, permits etc Active repair Adm, procedures & start up, spares Time In focus In focus VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 15 HVILKE OMRÅDER BØR STRATEGIEN BEHANDLE DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Anlægsdrift SVIGT! Anlægsdrift Anlægsdrift Produktion Adm.- tid Transport- tid Fejlsøgning / adskillelsestid Død- /vente tid Reperationstid KS og indkøringstid Tid VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 16 8

9 HVILKE OMRÅDER BØR STRATEGIEN BEHANDLE DOKUMENTHÅNDTERING Formål Sikring ensartethed og klarhed over hvordan data og dokumentation frembringes og vedligeholdes Personuafhængig udarbejdelse og sporbarhed af data og dokumentation Mål Alle involverede parter er i stand til at forstå formål og ansvar for overholdelse af retningslinjerne, således at der sikres relevant dokumentation af anlægget i hele anlæggets levetid Understøttelse af effektiv projektering af ændringer på anlægget og kommunikation mellem fagdisciplinerne (sådan gør vi her) VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 17 HVILKE OMRÅDER BØR STRATEGIEN BEHANDLE DOKUMENTHÅNDTERING Formål med dokumentation EKSTERNE KRAV MYNDIGHEDER -love -normer - standarder -EU direktiver Unikt Knytter sig til anlægget FEED BACK FUNKTIONER PROJEKTERENDE UDFØRENDE BRUGERE PRODUKTER INTERN VIDEN INTERNE -personer - håndbøger - databaser - projekt dok. PROJEKT ANLÆG INTERNE - personer - driftsinstr. - databaser -driftsoriginaler VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 18 9

10 HVILKE OMRÅDER BØR STRATEGIEN BEHANDLE IT-SIKKERHED I PRODUKTIONEN Information niveauer i en virksomhed Consolidated Management Information Executive Portal based on BPM, ERP and Datawarehouse Consolidated Business Process Management (BPM) Information Production Process Control Information BPM planning, execution, monitoring and optimisation Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Production Line Information generation Detailed production data generation VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 19 HVILKE OMRÅDER BØR STRATEGIEN BEHANDLE IT-SIKKERHED I PRODUKTIONEN Gennem de sidste 10 år er adskillelsen mellem den øvre og nedre del blevet udfordret Management needs real time performance data Production needs remote control & service access No connections and no commonality VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 20 10

11 HVILKE OMRÅDER BØR STRATEGIEN BEHANDLE IT-SIKKERHED I PRODUKTIONEN Forbindelse mellem de to niveauer er nu etableret Use Internet to search solution tips Management LAN Internet services to customers, suppliers and partners Service operator PC Remote process operation No connections and no commonality Up-to-date KPI Consolidation Production LAN Third party intrusion threat VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 21 HVILKE OMRÅDER BØR STRATEGIEN BEHANDLE IT-SIKKERHED I PRODUKTIONEN Ledelse Sikkerhed er en proces og ikke et produkt. En politik og midler til at håndhæve den er nødvendig Forskellig baggrund hos folk i produktionen og IT-afdelingen kræver uddannelse, teambuild samt organisatoriske ændringer for at opnå samarbejde. Produktionen Arkitektur til produktionsværktøjer skal skabes og gennemføres for nyt og gammelt udstyr Sikkerhed skal opretholdes under drift på daglig basis IT-sikkerheden Benyttelse af IT-værktøjer til opnåelse af sikkerhed VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 22 11

12 AGENDA Trends i markedet Hvad er en automationsstrategi ti t t i 03 Hvorledes skabes en automationsstrategi 04 Hvilke områder bør strategien behandle 05 Fokus på værdiskabelse i forretningen Gennemførelse af opgraderingen Opsummering VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 23 FOKUS PÅ VÆRDISKABELSE I FORRETNINGEN Det skal være den gode Busines Case som driver strategien. Teknologi som ikke giver værdi for virksomheden er kun ekstra kompleksitet og afskrivning Brug gerne forskellige værktøjer, såsom Prince 2 Et ledelsesmiljø der er oprettet med det formål at levere et eller flere forretningsprodukter i henhold til en specificeret Business Case En endelig og defineret levetid Definerede og målelige forretningsprodukter Et sammenhængende sæt aktiviteter der er nødvendige for at levere forretningsprodukterne Etc... VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 24 12

13 GEVINSTFLOW OG ELEMENTER Ønsket gevinst Krav til projekt Leverancer fra projekt Forandring i forretningen Realisering af ønskede gevinster Realisering af de ønskede gevinster skal kunne relatere sig til de overordnede forretningsmål Projektleverancer Forudsætning for forandringen (SROsystemet) Forudsætning for gevinst (nye metoder) Gevinst Umiddelbar gevinst (Bedre overblik over SRO m.m.) Hvad er forandringen værd? Forandring i forretningen Hovedgevinst Forretningsmål Forbedret konkurrencesituation og effektivisering DAU - REMOTE ACCESS 25 HVAD ER LEVERANCERNE VÆRD? Nyt SROanlæg D&V system Træning af personale Automatisk identificering og indberetning af fejl Ensartet overblik over hele anlægget X min sparet indrapporteringstid X% hurtigere udbedringer X% bedre kundetilfreds hed Realisering af X mill. besparelser på D&V i kommende år Ændrede forretningsgange X% reduktion i indkøb af HW og licenser VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 26 13

14 AGENDA Trends i markedet Hvad er en automationsstrategi ti t t i 03 Hvorledes skabes en automationsstrategi 04 Hvilke områder bør strategien behandle 05 Fokus på værdiskabelse i forretningen Gennemførelse af opgraderingen Opsummering VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 27 GENNEMFØRELSE AF OPGRADERINGEN BRÆNDENDE PLATFORM Gennemførelse af opgraderingen g VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 28 14

15 HVILKE OMRÅDER BØR STRATEGIEN BEHANDLE LIVSCYKLUS Gevinst Udgift Erkendelse af behov Projekt Projekt System bør skiftes Projekt igangsat Tid VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 29 HVILKE OMRÅDER BØR STRATEGIEN BEHANDLE LIVSCYKLUS VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 30 15

16 GENNEMFØRELSE AF OPGRADERINGEN PROJEKTMODEL DICISION/GATE VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 31 GENNEMFØRELSE AF OPGRADERINGEN OUTLINE DESIGN / FEASIBILITY Etablering af strategi Udarbejdelse af Business case med fokus på værdiskabelse Definere målbare succeskriterier for gevinsterne Planlægning (implementeringsplan) Indledende interessent analyse Etablering af risikoregister VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 32 16

17 GENNEMFØRELSE AF OPGRADERINGEN BASIC DESIGN Indkøbsstrategi Opdatering af estimat med 10 procent usikkerhed Opsplitning af krav til projekt og færdig anlæg (målbare) VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 33 GENNEMFØRELSE AF OPGRADERINGEN DETAILED DESIGN Fokus på den endelige dokumentation VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 34 17

18 GENNEMFØRELSE AF OPGRADERINGEN MANUFACTURING/CONSTRUCTION Løbende kontrol og gerne simulering Hold fokus på risikoregister og aktioner Bliver dokumentationen udarbejdet løbende (ingen efterslæb) VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 35 GENNEMFØRELSE AF OPGRADERINGEN TEST & COMMISSIONING Detaljeret gennemførelsesprogram Behandling af fallback sceanerier Bemandingsplaner Kommunikationsplaner Vagtplaner efter idriftsættelse Hvornår igangsættes verifikationsperioden VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 36 18

19 GENNEMFØRELSE AF OPGRADERINGEN O&M REPORTERING AND FOLLOWING UP Verifikationsperiode Krav til dokumentation Overdragelse fra projekt til drift VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 37 AGENDA Trends i markedet Hvad er en automationsstrategi ti t t i 03 Hvorledes skabes en automationsstrategi 04 Hvilke områder bør strategien behandle 05 Fokus på værdiskabelse i forretningen Gennemførelse af opgraderingen Opsummering VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 38 19

20 OPSUMMERING Kend og påvirk den overordnet vision og strategi Definer Randbetingelser Fokuser på nogle få, men vigtige mål Brug en projektmodel og definer aktiviteter, beslutningsgrundlag og mål Benyt forandringsledelse (Walk the Talk) Fejre succeserne og lær af fejlene VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 39 UDVALGTE REFERENCER VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 40 20

21 01 Knowledge taking people further-- 05 Thank You! Minds are like parachutes they only function when open 03 Sir James Dewar Add Headline 01 Add text 02 Add text 03 Add text 04 Add text 05 Add text 06 Add text AUTOMATIONSSTRATEGIER TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN John Ammentorp Tlf DAU - AUTOMATIONSSTRATEGIER 42 21

22 HVILKE OMRÅDER BØR STRATEGIEN BEHANDLE TEKNOLOGI VALG Standardisering Segmentering Tilgængelig og fleksibilitet Udbyder (konkurrence udsættelse) Hardware g g g og b Software Strukturering DCS/SCADA, Databaser, Licenser Kompetencer Standarder Mack2Pack S88, S95 RAMS, Direktiver osv. VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 43 HVILKE OMRÅDER BØR DEN BEHANDLE LØBENDE OPTIMERING Grundlag for løbende optimering Løbende måling af KPIer ved f.eks. som brug af OEE eller standarder Dataindsamling for Benchmarking mellem maskiner eller sites Måling af ressourceforbrug (energi osv.) Kompetencer der kender processen og kan udfordre denne VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 44 22

23 HVILKE OMRÅDER BØR STRATEGIEN BEHANDLE KOMPENTENCE UDVIKLING Kompetencer og Ressourcer inhouse, outsources samt outshoring Valg af kontrakter med leverandører Teknologi som funktion af kompetencer VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 45 MÅLBARE KRAV VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER 46 23

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Ved Allan P. Kjær apkj@cowi.dk COWI A/S

Ved Allan P. Kjær apkj@cowi.dk COWI A/S Vær tro mod din projektmodel - Projektstyring Ved Allan P. Kjær apkj@cowi.dk COWI A/S 1 Agenda Udfordringer Projekt modeller generelt Projektstyring COWI Projektstyringsværktøjer COWI Projektledelse Q

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning Pisariillisaaneq at gøre det

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen

Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen Side 1 af 18 Projektopgave i projektstyring: Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen Forfatter Steven Clauwaert 15 07 73 Underskrift Vejleder Allan Laumann Organisation 2B1Group i samarbejde

Læs mere

Professionel projektledelse af CRM projekter

Professionel projektledelse af CRM projekter Professionel projektledelse af projekter A/S Professionel Projektledelse v1.04 Side 2 Hvad er? på Indhold Projektstart A/S Definitioner på Hvad er på Customer Relationship Management er en forretningsstrategi,

Læs mere

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service - Afsluttende projekt HD(R) Fag: Økonomistyring, Management Control Systems - Bjørn Clausen-Ley Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service Figur 1

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere