Mormonkirkens store database.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mormonkirkens store database."

Transkript

1 Mormonkirkens store database. 1 Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge udviklingen Jeg prøver løbende at opdaterer denne vejledning. Se derfor altid datoen øverst på vejledningen.. Det nye er, at man nu skal kunne indsætte sine billeder, og slægtshistorie. For at få adgang til så meget som muligt skal man være registreret. Det er gratis. Klik på Sign ind er øverst i højre hjørne. På startsiden i den grå linie, vises nu nye ikoner. På første skærmbillede kan også ses, at man nu kan få vist en efterslægtstavle, evt. med billeder, samt at FamilySeach også kan bruges på mobilen. Alle billeder kan downloades. Udviklingen står ikke stille. Følg vejledningerne på siden.

2 2. Registrering. Registrering er gratis, men ved at lade sig registrere får man adgang til flere ting. Disse vil jeg nævne senere i denne vejledning, jeg kan meget anbefale at man registrerer sig På forsiden kan man som nævnt i øverste højre hjørne klikke på Sign In. Er det første gang, skal man vælge Create New Account. Her skal man nu udfylde et skema, der skal indsendes. Husk at gemme dit Brugernavn og Password. Når du har indsendt din registrering, vil du hurtigt efter modtage en fra FamilySearch med et link, som du skal klikke på for at aktiverer din konto. Dette skal ske inden 48 timer. Derefter får du adgang til Family Tree, og alle de funktioner der er der på. 3. En ændring på skærm-billederne er, at der ikke længere står Photo i øverste linie, men ordet Memories. Vælger man det kommer der flere muligheder frem. Jeg har ændret så mange skærmbilleder i denne vejledning jeg har haft tid til. 4. Klikkes på Search kommer dette skærm-billede frem, her klikkes på det grønne felt Search historial records, (Teksten i det grønne felt, den kan være lidt forskellig), Så er man tilbage til den originale FamilySearch side, som stadig som stadig kan benyttes, og virker som vi kender den. Hjemmesiden kan virke forskellig i de forskellige brausere. Prøv evt. med Google Chrome. Alt hvad der var i den gamle side er kommet med over. Siden er nu opdelt på en anden måde, så man skal derfor søge anderledes, for at få de ønskede data frem. For at komme tilbage til startsiden klik alle steder på det grønne FamilySearch navn. Oplysningerne ligger i 3 hovedgrupper: Records, Genealogies og den nyeste Family Tree De 2 første kan bruges uden registrering, men Family Tree kræver registrering. Læs mere om den side 7. punkt 11. Næste gang du klikke på Sign ind bør du klikke på det lille mærke til højre for dit navn, og derefter på Settings Her kan du markerer hvilke oplysninger om dig, der skal være tilgængelige for andre, der forsker i de samme data som dig. 2

3 5. Start søgning ved at vælge Record, Her får man vist resultater både fra Records og nederst fra Genealogies (Slægtstavler indsendt af brugere.) Under Record ligger mange data fra det gamle IGI, men også mange nye data fra andre kirkebøger og andre arkivalier, der ikke før har været på siden. VRI-record søges under IGI. Søger man efter en bestemt person, er det vigtigt at have et ca. fødeårstal og hele fødested med, ellers søges der alt for bredt. 3 Forældresøgninger søges under Parents, og Søgning efter ægtefælde søges under Spouse. Søgninger i et bestemt sogn/amt kan også søges her. På resultatsiden kan man få rigtig mange resultater. Først nævnes alle, der. passe helt på det søgte, her f. eks oplysninger der kommer fra en kirkebog eller anden arkivalie. Dernæst data som passer på noget af det søgte. Det lille kamera, betyder at man kan komme til at se selve arkivalien. Nederst bliver så vist resultater fra søgninger under Generalogies. Er der flere! klik på All Results. Man får altså resultater fra begge grupper, selv om man kun søger under Record. Under Genealogies ligger data både fra den gamle Ancestral file og den store gruppe Pedigree Ressource File, mere om dem I de 2 næste punkter. Dette kan søges, selv om man ikke er registreret. 6. Ancestral File Var den gruppe på den gamle hjemmeside, der indeholdt stamtavler, Indsendt af Mormonkirkens medlemmer, stamtavlerne, kan indeholde data fra hele verden. Stamtavlerne blev vist på store anetavler, Her kan man nu igen se de store fine anetavler, og men ikke downloade data derfra, men man kan se, hvor mange børn, der er til hvert par. 7. Pedigree Ressource File I Pedigree Ressource File, det er til denne gruppe almindelige brugere indsender deres data i form af en gedcom-fil, og mindre end ½ time efter, ligger stamtavlen på hjemmesiden. Man kan ikke i øjeblikket se, hvem der har indsendt oplysningerne, eller fra hvilken DVD de stammer, det kommer forhåbentlig igen senere. Men husk samlinger af de udgivne gamle CD/DVD, de laves ikke mere, fra findes på mange af Mormonkirkens centre. På disse kan findes oplysninger om indsendernes navne og adresser. Vælger man en fra gruppen Search Results from User Submitted Genealogies kan den se ud som eksemplet på næste side.

4 4 Her får vist en stam-tavle med 3 genera-tioner på. Data ne kan som tidligere nævn stamme både fra Ancestral file og den store gruppe Pedigree Ressource File. Der kan være flere stamtavler på samme person, I dette tilfælde 2, (Se skærmbilledet på forrige side). Se dem begge, de kan være forskellige, og indsendt af forskellige personer. Indsender den samme person sine data flere gange, vil de ligge I flere filer. De over-skriver ikke hinanden. Man skal derfor ikke indsende ny, hver gang der er nogle rettelser, Men vente til der virkelig er sket ændringer I ens data. Læs mere side Men som noget nyt, kan man slette hele den forrige fil, man har indsendt. Læs mere om Side 5. Men husk man kan ikke ændre på de enkelte indsendte data I denne gruppe, det kan man under Family Tree. Læs mere side 7. punkt 11. Her er vist 3. generationer. Ved at klikke på de forskellige personer, kan man i venstre side se data på den pågældende, samt vælge 1 st eller 2 det ægteskab. I dette eksempel stammer dataene fra Pedigree Ressource File. Træk skyderen længere ned, så kan du se flere oplysninger. Her kan man ud for de forskellige personer, se hvor mange børn de havde, og få dem vist. Man kan også klikke på de forskellige personer, og gå videre bagud fra dem. Man kan ikke se, hvem der har indsendt disse data., Men man kan nu på Submission nr nederst på siden, søge I de data den pågældende har indsendt. Nedenunder er nævn 8593, det er antallet af data, der er indsendt i den pågældende fil, og som man derfor kan søges direkte i. Data som er indsendt af samme person. derfor i slægt med hinanden. Øverst i højre side på anetavlen kan man også vælge at få vist et View individual Summa = Familieskema som ses på næste side. Eller Pedegree mode = Anetavle. Begge dele kan udprintes. Øverst i højre hjørne kan man ligeledes søge i de data, der findes i den pågældende fil.

5 9. Vælger man på forsiden i stedet at søge under Genealogies. 5 Her kan man søge efter mange ting, men vælg Relationship (Slægtsskab). Her kan så samtidig søges i Ancestral File og Pedigree Ressource File. Her kan søges på mange ting som f.eks. Birth/fødsel, Marriage/vielse, Residence/bopæl, og Death/- død. Indsæt så mange oplysninger man har i skemaet, jo mere præcist vil der blive søgt. Men man kan på resultatsiden se fra hvilken af de førnævnte grupper gruppe Ancestral File, og Pedigree Ressource File. Dataene stammer fra. Mange kan være indsendt flere gange af forskellige personer, så se dem alle efter. Derfra vil der blive vist stamtavler magen til dem på forrige side. 10. Indsendelse af data til Pedigree Resource File og Family Tree Indsendelse af data hertil kræver registrering. På startsiden under Genealogies findes nederst på siden, dette punkt Submit Tree. Her kan man indsende og opbevare sit slægtsforskningsarbejde. Gennem denne side, kan du indsende sine data i en gedcomfil, så de bliver gemt og opbevaret et sikkert sted i Mormonkirkens store database. En gedcom-fil er en speciel fil, som alle anerkendte slægtsforskningsprogrammer kan lave. Den bruges til at udveksle data fra et program til et andet. Ingen data om levende personer vil blive vist på FamilySearch, derfor er det vigtigt at skrive dødsdato eller år på alle der er født for mindre end 110 år siden. Ellers bliver de betragtet som stadig levende, og vil ikke blive vist på hjemmesiden. Nulevende personer vil kun blive se af indsenderen selv. Dine data vil kort tid efter, mindre end ½ time, alt efter hvor stor filen er, blive tilgængelige på internettet, så du på den måde har en sikker kopi af dine data samtidig med, at du kan udveksle data med andre slægtsforskere i hele verden. Jeg har selv sendt ca persondata til dette opbevaringssted. Mange mennesker har gennem årene lavet et meget stort arbejde i al deres slægtsforskning, og hvad skal der så ske med al dette arbejde, når alle disse flittige mennesker engang er væk?? Det er et spørgsmål, der tit er blevet drøftet blandt slægtsforskere. For alle har jo desværre ikke nogen efterkommere, som er interesserede i de efterladte papirer, og andre forstår vel heller ikke papirernes egentlige værdi. Derfor synes jeg, det er fantastisk, at vi alle her får tilbudt at samle og opbevare vore data i én stor database, der er gemt og beskyttet inde i granit-bjergene i Utah.

6 6 Her vælger man Add Gedcom, og finder den Gedcom-fil, man i forvejen har lavet klar i sit slægtsforskningsprogram. Klik på gennemse og find den på din computer. Nedenfor kan man se de gedcom-filer man tidligere har indsendt 1. Man kan komme til at se dem. Klik på View 2. Man kan hente hele filen ned igen, hvis ens data skulle være tabt. Klik på Pilen 3. Man kan slette hele sin gedcom fil igen. Klik på papirkurven. Når man har indsendt sine data til FamilySearch - Pedigree Resource vil man få vist et skærmbillede, der for eksempel kan se sådan ud. De data der er i orden vil også blive overført til den nye side i FamilySearch der hedder Family Tree se næste punkt. Invalide data er data, hvor der ikke er anført en bare ca. fødselsdato eller år. Husk for at blive vist på FamilySearchs hjemmeside, skal der være opgivet en dødsdato, hvis personen er under 110 år.

7 11. Family Tree Den specielle side under FamilySearch. For at komme ind på den skal man være registreret. Se side 2. punkt 2. 7 Family Tree vises på startsiden, klik på det, og bagefter på Get startet er du ikke registreret, kan der også gøres her. Eller er du registreret vil der stå: Go to the tree Her kan man starte indtastning af sit eget stamtræ. Eller man får vist sit eget, hvis det er lavet. Data hertil kommer ikke alle automatisk herover, når man indsender en Gedcom-fil, Nogle gør, men de skal sættes sammen manuelt, Man skal lave en ny søgning efter den person, man vil sætte på eller finde, ved at klikke på Search (Find) Man kan se navnene på familiernes børn ved at klikker Children eller alle ægtefæller. Nye data indsættes ved at klikke på det sted de nye ønskes indsat. Her udfylder man et skema med de nye oplysninger, men før de bliver sat på, søger programmet i databasen, for at se om personens data skulle være der I forvejen. Se videre på næste side. På denne anetavle kan der også være indsat billeder. Se mere om photo på side 9 p.13.

8 12. Ny søgning i Family Tree 8 klikkes igen på Find (Search), og næste skema udfyldes, med de data man har! I næste skema ses resultaterne af søgningen, Vælg den ønskede person. I dette tilfælde Vilhelm Møller, Klik på ham Nu får man vist et billede, hvor man kan vælge hvad man ønsker at se, for den valgte person Man kan vælge: Tree så kommer der en rigtig fin stamtavle frem, som man kan navigerer rundt i og få vist børn, ægtefælder og forældre. Her kan også ses billeder Eller Person så kan man komme til at ændre I personens data. Men husk! Alle kan her komme til at rette I de indsendte data. Man kan kun slette dem, hvis man selv har indsendt dem.

9 13. Photo. Klikker man på Memories, og herunder Photos kan man indsætte foto til den pågældende person, og man får vist de fotos man har indsat til den denne person. Under Stories kan indskrives beretninger om den pågældende. Til højre er der indsat en beskrivelse til en person. 9 Man kan også lave et fotoalbum til en person. Som vist her til venstre. Der er rigtig meget at lære, og jeg vil stadig løbende reviderer denne vejledning. Vælger man at klikke på det et af de små blå mærker, får man vist nogle forslag til kilder, hvor personen er nævnt, men pas på der kan være mange med samme navn. Klikkes her på kilden, får man denne at se. Klik på et af Navne på en af personerne f. eks. Kristian Johan Niels Rasmussen. Får man igen vis en oversigt over hans data.

10 14. Indsætte billeder på Family Tree i FamilySearch 10 a. Find den person i Family Tree, der skal sættes billede på. b. Klik på Memorier c. Klik på ADD Photo d. Klik på + i grøn firkant e. Find det ønskede billede på din computer. f. Klik på Åbn g. Billede vises nu i din samling, h. Klik på Attach Photo, der nu er et mere blåt felt, øverst i højre hjørne, og billede er sat på. Billederne bør ikke være mere end 300 KB, Ellers tager det mange timer at lægge dem på. Selv om der skrives at den kan tage op til 5MB, så gør det ikke. i. Klik på billedet igen, dette billede kommer frem, hvor du får mulighed for mange ting. j. Øverst skrives navnet eller beskrivelse af billeder k. Klik på navnet og du får igen flere muligheder. l. Det lille røde mærke betyder at du kan lave en Tag på billedet. m. Du kan også vælge ADD document og her under indskrive en beskrivelse af personen n. På forsiden under Tree kan man vælger 3 forskellige visninger. Vælges Portræt får man vist denne visning. o. Til hver person kan laves en et Album med lige så mange billeder, man ønsker

11 15. Rette i Family Tree Vælger man Person, kan man lave ændringer i alle personens data. 11 Klik på selve personens navn og et specielt skema kommer. Her kan man nu se alle data fra den valgte person. klikkes nu på for eksempel navnet igen, kommer et lille Edit tegn frem. Klik igen på Edit, kan man ændre de forskellige data. På samme måde kan man klikke på de andre data, som Birth/fødsel Christning/dåb Death/død Burial/begravelse. Fra dette skema kan man udskrive anetavler og familieskemaer, Vælges Possible Duplicates, kan man søge på dobbeltpersoner og i denne menu flette dem, Pas på at det laves korrekt. Slut af med at klikke på Save, så bliver rettelserne gemt. Alle kan bagefter se, hvem der har lavet ændringerne, og i mange tilfælde få vist adresse, samt evt. andre oplysninger, på den person der har indtastet/ændret oplysningerne, hvis personen selv har givet tilladelse til det. Denne person kan man derefter selv kontakte. Det har jeg selv meget glæde af. Husk alle kan ændre og rette i FamilyTree

12 16. Udskrifter Fan Chart er noget af det nye der er kommet på. Klik på Fan Chart og derefter det blå skilt. Her bliver man bedt om at Sign ind, hvis man ikke allerede er det. 12 Klik derefter på You Her vil du nu få vist en anetavle med de data du evt. har sat ind/indskrevet på FamilyTree Husk FamilyTree er en selvstændig speciel side under FamilySearch. Læs mere på side 7. punkt 11. Klikker man her på en af personerne, vil der kommer en oversigt, der viser, hvad der evt. findes på den pågældende person. Her bliver der nævnt 3 grupper så man kan se, hvad disse indeholder. Sources og Discussions og Memories Vælger man Fan Chart vises denne, Vælger man Portræt kommer denne side frem, det er det sidst nye. Den sidste grupper Memories er desværre ikke nævnt på alle computere. Under Memories ligger Photo. Prøv evt. at skift til en anden brauser. (En brauser kan f.eks. være Explorer 8 9 eller 10, Mozilla Firefox, Opera eller Google Chrom).

13 17. Søgning uden Batch-nr. 13 Start i Search Start Searching Kender man ikke Batch-nr. kan man under Record vælge Browse All Published Collections. Herunder kan evt. vælges landområde, som. f.eks. Continental Europa. I næste skærmbillede kan man i øverste venstre hjørne skrive: IGI, Så vises International Genealogisk Index, Klikker man på den, bliver den igen delt op i 2 punkter, da alt efter hvor kilderne kommer fra. A. Community Indexed IGI. De gamle Vital Record og kirkebogsafskrifter IGI fra 1500 til B. Community Contributed IGI Familieoptegnelser, indsendt af Mormonkirkens medlemmer. Vælg den gruppe, du ønsker at søge i. Data fra disse 2 grupper var dem vi tidligere kunne finde under den gamle IGI. Alt herfra findes ikke nødvendigvis under Record. Men en del gør.

14 18. Har man batch nummer fra f.eks. Hammerum-Herred. 14 Kan man på forsiden vælge at gå direkte til søgning i Batch nummer og lave sin søgning der. Husk den dækker hele Skandinavien Rigtig mange svenske og norske kirkebøger er med her Privat hjemmeside, genvej til brugen af FamilySearch. "Familysearch.org" indeholder en stor del afskrevne kirkebogsindførsler, for fødsler og vielser. Data hvor man kan få oplysninger om personernes forældre eller ægtefælde. Oversigt over hvilke data, sogne og år der er indskrevet kan ses på hjemmesiden Klik på Batch-nummer og vælg Land, Amt og sogn. Klik på send forespørgsel. og man får vist hvilke kirkebøger fra det ønskede sogn, der er indtastet i IGI på FamilySearch. Herefter kommer en oversigt over, hvilke dåb og vielser, der er blevet afskrevet fra det pågældende sogn. Vælg det ønskede, og klik på et af de blå numre. Numre der ender på VRI er ikke i orden lig nu.

15 I næste skærmbillede vil jeg anbefale at søge på en lidt speciel måde. 15 Skriver kun et almindeligt navn, der sandsynligvis findes mange steder som f. eks. Jensen og der efter på Send forespørgsel Nu kommer man direkte ind på FamilySearchs hjemmeside. Hvor du kan søge på data fra den valgte kirkebog. Deri er i venstre side vist det valgte Batch-nr. Nu kan du søge på denne side, direkte i den valgte kirkebog. Her kan man lave en ny søgning efter enkelte personer, eller lave forældresøgninger. Herunder er vist eksempler på personer der hedder Jensen (Jensdr) som alle er fødte i Sorterup sogn I perioden Husk der er kommet mange flere data til, som man ikke finder genvej til via hammerum-herred, men den er en stor hjælp. Et flot stykke arbejde som fortjener megen ros. Michael S.A. Thomsen og Arne Feldborg har lavet et større registrerings- og kontrol-arbejde, for at få denne private hjemmeside til at være en genvej til FamilySearch. Arne Feldborg har lagt det hele i en database, som alle kan bruge.

16 20. Arkivalier fra hele verden! 16 Start i Search Start Searching Under Browse All Published Collections. (Kan stå flere steder) kan man vælge f.eks. United States eller Continental Europa. Klik evt. på landområdet. Får man vist alle de steder man har indskannet materialer fra, og arbejder på. Hvor der er et lille fotocamera. foran kan man få vist selve arkivalien, nogle steder endda fødsels- og vielsesattester. Nogle steder kan man søge i dette materiale. De data man finder på de indskannede side fra f. eks. Danmark er ikke nødvendigvis de samme data, som dem man fandt i den gamle hjemmeside, der er kommet mange nye til. Vælger man Continental Europa og derefter Danmark, kommer en liste over de danske arkivalier der nu er kommet på hjemmesiden, og hvornår Danske kirkebøger! Pr. 25. mar kan man nu se flere danske kirkebøger, dog ikke alle. For det meste i en rigtig god kvalitet, ofte bedre en den, vi har på Arkivalieronline. Vælg Browse through og derefter amt, herred og sogn. Danske borgerlige vielser ca Fra mange forskellige amter i Danmark. De borgerlige vielser fra Danmark kan man ikke søge på. Men man kan selv komme til at se de originale arkivalier og selv tage en kopi deraf. Læs mere under indexering. Opdateret pr. 25. mar Som noget nyt er søgninger på døde nu også mulig. Finder man døde fra et sogn, man skal bruge, så vil der under person-oplysninger under navnet i venstre side, være oplyst et indexing projekt nr. Ved hjælp af dette kan man søge på alle de døde i et specielt sogn, eller et specielt navn i dette sogn. Ud for disse danske grupper, kan man se datoen for sidste opdatering. Der vil hele tiden komme nyt på.

17 Ny! Estate Records Godsarkivalier. Er kommet på 20 dec Skifter og andre godsarkivalier som f.eks. for-mynderiprotokoller mm. fra mange danske amter ligger under dette punkt. Man kan komme til at se selve arkivalien som dette eksempel. Der er også danske dåb (Baptisms), begravelser og ægteskaber, men ikke ret mange, disse data er nyindtastede, og kontrolleret af 3 forskellige personer, så de skal være ret sikre. Desværre kan man ikke se hvilke sogne der er indtastede på nuværende tidspunkt. Følg med på denne side, og se hvilke nye oplysninger der kommer. Der kommer hele tiden nye på. Arkivalier fra Polen kom på i foråret Her vist nogle borgerlig vielser fra Rudkøbing Borgerlig vielse fra Odense borgmesterkontor 1928.

18 Søger man f.eks. på USA kan man finde rigtig mange spændende dokumenter. Her nogle eksempler på dåbs og vielsesdokumenter fra Chicago, USA Deres vielsesattest, fundet på nettet. FamilySearch. På

19 24. Søger man videre under Browse by Location USA folketællinger mm. 19 og vælger USA kan man finde mange interessante ting. Under United States Census, kan man finde amerikanske folketællinger fra mange forskellige årgange og mange andre arkivalier. Går man fra startsiden igen ind under Record / All Record Collections, får man, som tidligere nævnt en oversigt over alle de forskellige typer af arkivalier fra hele verden, der kan søges i. Ved nogle er der et lille kamera, det betyder at man kan komme til at se den originale arkivalie. Herunder findes f.eks. mange originale kirkelige arkivalier samt folketællinger og skifter. Ved de fleste arkivalier, hvor kameraet er vist, kan man komme til at se de originale arkivalier, men der findes nogle hvor, man ikke kan. Enkelte henviser til Ancestry.com, som er en betalingsside. Dette gælder f.eks. folketællingen fra USA i Her får man lov til at se, hvad der står i folketællingen, men ikke lov til at se selve de originale arkivalier. Man kan søge på de personer, der bliver nævnt og evt. finde deres fødested og forældre, så pyt med at vi ikke kan se den originale side samt nogle af de ældre virker fint. De fleste amerikanske folketællinger er indexerede, så man kan søge i dem. Nogle folketællinger findes under United State, og andre (med endetallet 5) ligger under den pågældende stat. Arkivalier fra Rusland, Polen og mange andre er også begyndt at komme med. Følg selv med, der kommer hele tiden nye arkivalier på De svenske kirkebøger op til ca Man kan kun se hvad der er filmet, men ikke selve arkivalierne. Dem har man kun adgang til, hvis man er logget ind som kirkemedlem. Men man kan se dem på de fleste af Mormonkirkens centre rundt om i landet. Husk søgning på svenske fødsler, vielser og især dødsfald er muligt, lige som det er på danske. 25. FamilySearch Catalog. Findes på den nye. Gå ind under Library Catalog, Under Place-names, skriv f.eks. Ølgod, den foreslå så selv Danmark, Ribe, Ølgod, og derefter Search. I næste skærmbillede vil den vise de arkivalier som kirken har filmet fra det pågældende sogn, og som kan lejes hjem til kirkens centre, eller lånes på et dansk bibliotek.

20 20 Mange af arkivalierne har vi i forvejen adgang til, på vore danske arkiver. Men for den jævne slægtsforsker findes der langt flere arkivalier, en dem vi plejer at bruge. Ved at klikke på de forskellige, kan man se fra hvilket arkiv, de er filmede, og hvilket bestillings nr. de har. (til kirkens centre). Her er vist nogle eksempler på skifteprotokoller, der har med Ølgod sogn at gøre, kender man arkivalierne, er det lettere at finde dem på vore arkiver. Dette er et kæmpe bibliotek, hvor Man f.eks. kan søge på et slægtsnavn som navnet Toft, så vil man få vist alle de bøger, hvori dette navn indgår, og ikke kun danske slægtsbøger, men bøger samlet og udarbejdet fra hele verden, søger du videre på en af de nævnte bøger, får du nøjagtig titel, forfatter, udgivelsesår, forlag og trykkeri. Herefter kan du så selv prøve at låne bogen på et af vore fine danske biblioteker, som f. eks. Frederiksberg Bibliotek og Det Kongelige Bibliotek 26. My Source Box. Denne funktion i FamilySearch kommer frem, nar man har fundet nogle oplysninger, som man vil gemme til senere brug. Det kan det være en meget nyttig måde at bogmærke eller gemme poster, som du finder til senere brug, så man er nødt til at gentage søgninger for at finde og genbruge de kilder, du vil bruge til at dokumentere oplysninger om en forfader. og derefter vedhæfter det til en forfader på anetavlen, eller gøre det på et senere tidspunkt.

21 27. Indexering af genealogisk materiale, nu er danske kommet med. Nu er der blevet åbnet for, at man kan begynde at indexere danske arkivalier. De borgerlige Ægteskabsbøger fra er færdige, så man nu kan søge på dem. Probate record er i fuld gang, og forhåbentlig kommer de danske kirkebøger snart. Jeg håber, rigtig mange vil melde sig til dette, da det jo er arkivalier, vi alle har brug for. De ligger jo ikke på Arkivalieronline. På hjemmesiden kan man se, hvilke arkivalier man kan vælge, men vi danskere vil jo nok helst vælge de danske arkivalier.. Så snart det er færdigt, vil man tage fat på andre danske arkivalier. Man kan også melde sig til at være korrekturlæser på danske arkivalier. Alle data vil blive indtastet af 2 forskellige personer, samt af en korrekturlæser. Man tilmelder sig på hjemmesiden under punktet Indexing / Learn more. Indholdsfortegnelse: Side: Punkt: 1. Ancestral Fill Arkivalier fra hele verden, Browse All Published Collections Arkivalier, filmede, finde ved hjælp FamilySearch Catalog Borgerlige vielser, og danske kirkebøger Family Tree. Den specielle side under FamilySearch Family Tree. Indsætte billeder på denne side Family Tree. Rette eller tilføje data Family Tree. Søgning i denne side Family Tree, Udskrifter og Fan Chart Godsarkivalier, danske (Estate Records) Hammerum-Herred.dk, privat hjemmeside Indsende data/cedcom file, Gemme din slægtsforskning Indexering af genealogisk materiale, nu er danske med Mormonkirkens Centre My Source Box, (sætte bogmærker) Ny på forside af FamilySearch Pedigree Ressource File, Photo, Memories I Family Tree Photo, indsætte billeder Registrering Start søgning ved at vælge Record, Søgning under Genealogies Søgning uden Batch-nr. + IGI, Søgning med Batch.nr USA, Arkivalier, diverse USA, Folketællinger Ændringer af skærmbilleder

22 28. Mormonkirkens Slægtshistorisk Center. 22 Hvad kan jeg bruge disse arkiver til? og hvad kan jeg finde derinde? Det er de 2 spørgsmål de fleste slægtsforskere stiller, når de hører om, eller besøger et af Mormonkirkens Slægtshistoriske Centre. De spørgsmål har jeg selv fået stillet mange gange, og da det er umuligt på 5-10 minutter at give et nogenlunde ordentligt svar, har jeg derfor besluttet at skrive denne vejledning. I den vil jeg forsøge at gennemgå nogle af de mange forskellige registraturer og andre materialer der findes derinde, og som står til de besøgendes rådighed og hvad man kan finde i disse. Jeg forventer ikke at I skal kunne huske alt, men betragt biblioteket som et tilbud, på lige fod med alle andre arkiver. Eller som et "leksikon" I kan bruge, hvis I får lyst dertil. I vore Centre er registraturerne til alle de affotograferede arkivalier til stede, men kun en lille del af selve filmene. De øvrige kan bestilles hjem fra USA. På kirkens hovedbibliotek i Salt Lake City er alle film tilstede, og dette benytter ca mennesker sig dagligt af. 80% af dem er ikke medlemmer af vor kirke, så de er virkelig tilgængelige for alle. I denne artikel vil jeg kun kort fortælle lidt om de vigtigste grupper. I.G.I. International Genealogical Index. Denne gruppe er overgået til søgning på FamilySearch. Hjemmeside. undtagelse er dog Tyskland, her er hele landet taget under et sammen med det tidligere Østtyskland. De samme oplysninger som er på disse kort findes også på computeren. Lokalitykortene, (Family History Catalog). Findes nu på FamilySearch hjemmeside, så der vil de fleste søge Dette er den anden meget vigtige store gruppe, i denne kan man finde alle de arkivalier, der er filmet af Mormonkirkens fotografer. Når en slægtsforsker normalt går på arkivet, er mange af os vel nok lidt usikre i vor viden om, hvad der findes og ikke findes, og bruger derfor de arkivgrupper, vi bedst kender, så som kirkebøger og folketællinger. Men ved at bruge disse kort får man en oversigt over et stort antal andre arkivalier, som også kan benyttes i vor forskning, som f.eks., godsarkivalier, amts og herredsarkivalier. 1. I begyndelsen af hvert lands kort, findes en oversigt over de lokaliteter der er filmet arkivalier fra Ved at se her først, får du den rigtige indgang, til at finde det sogn, amt eller herred som du ønsker at forske i. Det er vigtigt at se godt efter, både under sogn og amt og land. 2. Under sognet finder du de mest almindelige arkivalier, som gælder for det pågældende sogn, så som kirkebøger, skifter og godsarkivalier. 3. Under amtet finder du folketællinger, lægdsruller, dødsattester, pasprotokoller, skolearkivalier og mange andre amtsog herredsarkivalier. Men husk selv at studere disse lokalitikort grundigt, se både under sogn og amt, 4. Som et eksempel vil jeg nævne skifterne. Dem bruger mange heldigvis, men mange har også svært ved at finde ud af, helt præsis hvilket gods deres forfædres gård eller hus har hørt under. På disse kort er det meget lettere, da der inden for hver enkelt sogn, er nævnt alle de godser og andre myndigheder, som ejede jord eller hus i det pågældende sogn. Desuden en oversigt over alle de øvrige steder de pågældende godser ejede jord, så man på den måde kan se, inden for hvilke sogne ens forfædre muligvis har flyttet rundt. Husk menneskene var jo bundet til godset, og ikke til sognet. Al jord var dog ikke ejet af Godser, så derfor er der også andre former for skifter, nogle står under amterne. 5. Sønderjylland har altid vært et lidt speciel. Husk i Sønderjylland var det ikke lovbefalet at indføre dåb og vielser i kirkebøgerne, derimod var det lov at blive indført i civilregistraturen, og denne er flere steder filmet op til Udover Danmarks grænser, er der også meget at finde, f.eks. er en stor del af Berlins Kirkebøger fra ca til 1875, blevet affilmet af Mormonkirken i årene , altså før Anden Verdenskrigs begyndelse. Det samme gælder for mange andre tyske byer. Dette er for mig personlig en fantastisk ting. Kirken kunne jo lige så godt have begyndt sin filmatisering i Skandinavien! eller i et hvilket som helst andet land. Mange af disse tyske arkivalier er jo desværre blevet ødelagt under krigen og findes ikke mere. I Schleswig-Holstein, hvor kirkebøgerne for en stor del ligger ude i de små præstegårde, er en del af dem allerede filmet, men kirken er atter i gang i dette område, i håb om at disse bøger kan blive til glæde for forskere over hele verden, som har rødder i dette område. Færdigtrykte og udgivne Slægtsbøger og anden litteratur. Der findes også fine oversigter over dette materiale, både under lokalitikortene, og i en hel kasse for sig selv. Nogle af bøgerne er blevet affilmet andre ikke endnu. Men har man først fundet en bog af interesse, kan man bagefter selv gå på jagt efter den på andre arkiver, ikke at forglemme Frederiksberg Bibliotek, der har en meget fin samling af stamtavler, slægtsbøger og andre ting der kan have interesse for en slægtsforsker. Computeren. På mange af vore Centre er der desuden adgang til at søge på en computer, men hver person har en begrænset til rådighed. Åbningstiden er forskellig på de forskellige Centre. I København er åbningstiden tirsdag, fra kl til Der vil altid være hjælpere tilstede, så man behøver ikke selv at have kendskab til en computer.

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. 1 Mormonkirkens store database. www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen. 27. April 2013. Ny. udgave! 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Den 15. apr. kom der igen en stor ændring og forbedring

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

1. Mormonernes Arkiver på Internettet

1. Mormonernes Arkiver på Internettet 1. Mormonernes Arkiver på Internettet Vejledning i brugen af http://www.familysearch.org Ulrich Alster Klug, 2008. Den fulde note lægges på www.odenseslaegt.dk Kortfattet oversigt over indholdet af Family

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Slægtsforskning på internettet

Slægtsforskning på internettet Slægtsforskning på internettet Kirkebøger og folketællinger i indscannet version http://www.sa.dk/ao/ Denne side, der hører under Rigsarkivet, indeholder scannede gengivelser af de originale kirkebøger

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

"Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS

Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef Guide i at bruge RSS "Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS v/ Kim Elmose, januar 2007 1 Få bedre overblik over nyhederne med RSS Forkortelsen RSS eller ikonet dukker op på stadig flere

Læs mere

Lav en hjemmeside med Tribalpages

Lav en hjemmeside med Tribalpages Hjemmeside om slægtsforskning med www.tribalpages.com Indhold Om at oprette en hjemmeside med Tribalpages...1 Om at danne en slægtsfil, der kan lægges ud på Internet...4 Hvad må du lægge ud på Internet?...4

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Mini-vejledning til. PubMed

Mini-vejledning til. PubMed Mini-vejledning til PubMed Udarbejdet af bibliotekar Helen Grundtvig Kristensen. Revideret Januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Pubmed: introduktionsside side 3 Enkel søgning side 4 Advanced Search side 4

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk Dette er en vejledning i brugen af SkagenBrugtMarked.dk Vælg eventuelt at skrive denne vejledning ud, den er forbredt til udskrift på A4 papir. Generelt

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Lav slægtsbøger med Legacy

Lav slægtsbøger med Legacy Legacy Slægtsbogscenter Indhold Slægtsbogscentret...1 Forenklet anetavle...2 Efterslægtsberetning...2 Slægtsbogscentret...2 PDF-udskrift...5 Slægtsbog med billeder...5 Mere hjælp...6 Slægtsbogscentret

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Lav en Wiki med PBworks Side 1

Lav en Wiki med PBworks Side 1 Lav en Wiki med PBworks Side 1 Lav en Wiki med PBworks En Wiki er en materialesamling, der er samlet af brugerne selv eller af udvalgte brugere. Navnet kommer fra Wikipedia, der jo er et leksikon skrevet

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

www.wikispaces.com Din egen hjemmeside UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort Basismodul 3

www.wikispaces.com Din egen hjemmeside UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort Basismodul 3 Basismodul 3 www.wikispaces.com Din egen hjemmeside Wikispaces.com er et sted på internettet, hvor man har mulighed for at oprette sin egen hjemmeside sit eget sted. Den hjemmeside man får er ret enkel

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Matrikelkortene på Internettet

Matrikelkortene på Internettet Matrikelkortene på Internettet Ulrich Alster Klug, 11.04.2014, ulrich@dannebrog.biz I november 2008 blev alle Geodatastyrelsens matrikelkort (den tidl. Kort- og MatrikelStyrelses (KMS)) tilgængelige på

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere